ΚΣΕ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑ- ΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΣΕ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑ- ΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ"

Transcript

1 ΚΣΕ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑ- ΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΙΤΛΟΣ: «Παιχνίδια με το Ευρώ» Εμπλεκόμενες διδακτικές περιοχές Εντάσσεται στη γνωστική περιοχή των Μαθηματικών, στο στάδιο κατανόησης της δομής του νομισματικού συστήματος (βιβλίο μαθητή α τεύχος, κεφάλαιο 20 σελ.54-55, τετράδιο εργασιών μαθητή β τεύχος σελ.16-17) και ΤΠΕ. Τάξη στην οποία απευθύνεται Θα αξιοποιηθεί από την μεσαία βαθμίδα ειδικού σχολείου Διάρκεια σεναρίου Τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. Είναι απόλυτα συμβατό με τα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ.,αφού άξονάς του είναι η γνωστική περιοχή των μαθηματικών τα οποία είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή αλλά και για την ανάπτυξη και εξέλιξη των άλλων επιστημών και ιδιαίτερα της Τεχνολογίας, της Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιστήμων. Το προτεινόμενο σενάριο αφορά στην ανάδειξη της δυνατότητας εφαρμογής και πρακτικής χρήσης των Μαθηματικών και συγκεκριμένα την κατανόηση της δομής του νομισματικού συστήματος (ευρώ) και όχι απλώς στην επίλυση προβλήματος με χρήση αριθμών με ευρώ. Παράλληλα εστιάζει και στη χρήση δεξιοτήτων της Πληροφορικής.

2 Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών Οι μαθητές έχουν μάθει (από την έναρξη του νέου σχολικού έτους) να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά και έχουν αναπτύξει -σε ένα βαθμό- τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες κοινωνική αποδοχή του άλλου, σεβασμός, αλληλεπικοινωνία, ανάπτυξη στάσεων έγνοιας και ενδιαφέροντος κά. Ως προς το μάθημα των μαθηματικών Οι μαθητές έχουν εμπειρία αναφορικά με τα χρήματα, αφού τα χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. Επειδή στην κοινωνία των ενηλίκων το χρήμα έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία, αυτή η σημαντικότητα μεταφέρεται και στα παιδιά. Έτσι οι μαθητές χρησιμοποιούν και αντιμετωπίζουν το χρήμα με ιδιαιτερότητα και διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τα άλλα εποπτικά μέσα. Τα νομίσματα και οι σχετικές αξίες τους είναι ένα ιδανικό υλικό για την άσκηση των μαθητών στους αριθμούς, στην ανάλυση των αριθμών σε άθροισμα και στις πράξεις. Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. Οι μαθητές έχουν λίγες βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ. Είναι εξοικειωμένοι με το ποντίκι του υπολογιστή και έχουν έρθει σε επαφή από το νηπιαγωγείο με τα λογισμικά KIDSPIRATION και WORD. Εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών Οι μαθητές δεν μπορούσαν να εκφράσουν με ολοκληρωμένες, μικρές προτάσεις τις σκέψεις τους, τα συναισθήματα τους αλλά αντιθέτως απαντούσαν μονολεκτικά και χαμηλόφωνα κάνοντας ταυτόχρονα και αλλά πράγματα (γκριμάτσες, κοίταζαν δεξιά και αριστερά κτλ). Έτσι σε όλες τις δραστηριότητες, που πραγματοποιούνταν σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, δόθηκε

3 έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή. Διδακτική προσέγγιση Θεωρητική προσέγγιση Ακολουθείται η καθοδηγούμενη διερεύνηση κατά την οποία οι μαθητές ακολουθούν συγκεκριμένες διδακτικές υποδείξεις του εκπαιδευτικού και εμπλέκονται σε διερευνητικές και συνεργατικές δραστηριότητες. Τα τελευταία χρόνια οι συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις για τη γνώση και τη μάθηση δεν είναι πλέον στο προσκήνιο, αλλά έχουν παραχωρήσει τη θέση τους σε εποικοδομηστικού και κοινωνικοπολιτισμικού τύπου προσεγγίσεις, όπου το πρωτεύον είναι η μάθηση ως δραστηριότητα του μαθητή και όχι η διδασκαλία ως δραστηριότητα του εκπαιδευτικού. Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, οι «εννοιολογικοί χάρτες», που θα χρησιμοποιήσουμε, αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο οργάνωσης και υποστήριξης του σεναρίου. Πρόκειται για ένα εποικοδομιστικό εργαλείο που αξιοποιεί πρότερες γνώσεις ή έννοιες των μαθητών και συμβάλλει στην αποτελεσματική μάθηση, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. (Κολιάδης, ). Διδακτική προσέγγιση με Τ.Π.Ε Η χρήση των Τ.Π.Ε. με την καθοδήγηση του διδάσκοντα στο σενάριό μας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των διδακτικών στόχων του μαθήματος. Αυτό γίνεται κυρίως με την δυνατότητα που δίνει ο Η/Υ α) για μεγαλύτερη «αισθητοποίηση»

4 της διδασκόμενης ενότητας στα Μαθηματικά και τη σύνδεσή της με την καθημερινή εμπειρία των μαθητών. Αυτό συντελείται με τη δυνατότητα που δίνουν τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία να ωθούν τους μαθητές στο να δρουν, να αναπτύσσουν επιχειρήματα, να πράττουν, να ενεργούν, να συζητούν ομαδικά και έτσι να οικοδομούν, να οικειοποιούνται και να κατακτούν τη γνώση, β) την δυνατότητα για βαθύτερη και πολύπλευρη κατανόηση του μαθησιακού αντικειμένου και γ) με τη δυνατότητα που δίνει για ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από δραστηριότητες που ενεργοποιούν τον μαθητή και τον ωθούν στην συνεργασία με τους συμμαθητές του. Οργάνωση τάξης - Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή O ρόλος του δασκάλου μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτά καθοδηγητικό, διαμεσολαβητικό, συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. Ενεργεί όχι ως απλός φορέας γνώσεων, αλλά περισσότερο ως συντονιστής ενεργητικών και συμμετοχικών μαθησιακών ενεργειών. Στους υπολογιστές έχουν ήδη εγκατασταθεί τα λογισμικά WORD, KIDSPIRATION, HOT POTATOES, Λογισμικό Μαθηματικών Α - Β δημοτικού ΠΙ. Κατηγορία Λογισμικού Λογισμικά α) Κειμενογράφος (WORD). Θα επιλεγεί ο κειμενογράφος/ επεξεργαστής κειμένου WORD (ανήκει στα λογισμικά γενικής χρήσης), προκειμένου οι μαθητές να μάθουν τις βασικές λειτουργίες του και να κατανοήσουν πως υπάρχουν κι άλλα μέσα εκτός από το μολύβι και το χαρτί για να

5 «γράψουν». Ευνοεί την πολυτροπικότητα (δυνατότητα να ενσωματώνει διαφορετικές μορφές π.χ. εικόνες οπτικοποίηση). β) Εννοιολογική χαρτογράφηση με τη χρήση του λογισμικού (kidspiration). Το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (kidspiration) είναι μια ειδική τεχνική οπτικοποίησης των σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες. Ακόμη περισσότερο, η εννοιολογική χαρτογράφηση αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία συστημάτων εκπαιδευτικού λογισμικού με ανοικτό χαρακτήρα, που επιτρέπει τη διερεύνηση των σχέσεων των εννοιών μεταξύ τους, κι αυτό βοηθά στο να μετατραπεί η δηλωτική γνώση σε διαδικαστική γνώση, και μπορεί πρακτικά να χρησιμοποιηθεί από μικρές ηλικίες, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν πολύτιμη πηγή ανάπτυξης συζητήσεων μεταξύ των μελών της ομάδας (Roth & Roychoudhury, 1994, στο Wegerif & Dawes, 2004). Επίσης αποτελεί ένα ελκυστικό μέσο οπτικοποίησης ιδεώνκειμένων, εικόνων που μπορεί η ομάδα να παρουσιάσει στους συνομήλικους. Τα παιδιά αντιστοιχίζουν στον εννοιολογικό χάρτη με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού εικόνα με νομίσματα. Η επιλογή του kidspiration στο συγκεκριμένο σενάριο έγινε επειδή παρέχει τη δυνατότητα οπτικοποίησης αξιών και νομισμάτων και επίσης παρέχει τη δυνατότητα στην ομάδα που θα εργαστεί μπροστά στον υπολογιστή να συναποφασίσει ποια είναι η σωστή εικόνα και τα σωστά νομίσματα που θα πρέπει να επιλέξει. γ) Πολυμεσικό λογισμικό μαθηματικών Α - Β δημοτικού του ΠΙ. Εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων με ασκήσεις εξάσκησης και πρακτικής που λειτουργεί ως υποστηρικτικό υλικό στο πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών.

6 δ) Hot Potaoes. Είναι λογισμικό που επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλεξα, αντιστοίχισης, ταξινόμησης και συμπλήρωσης κενών. ΣΤΟΧΟΙ Ως προς το γνωστικό αντικείμενο Οι μαθητές 1. Να διακρίνουν τα διάφορα νομίσματα, σε επίπεδο ανάλογο των αριθμητικών γνώσεών τους και να συλλαμβάνουν διαισθητικά την αξία τους. 2. Να εκτιμούν τη συνολική αξία δύο ή περισσοτέρων κερμάτων. 3. Να γνωρίζουν τις ισοτιμίες και να μπορούν να ανταλλάσουν μεταξύ τους τα νομίσματα εκτελώντας πράξεις με αριθμούς μέχρι το δέκα. 4. Να αντιλαμβάνονται την αγοραστική αξία των νομισμάτων με αντικείμενα που χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. 5. Να χρησιμοποιούν τα νομίσματα στην καθημερινή ζωή και να αντιμετωπίζουν τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται. 6. Να χρησιμοποιούν με ευχέρεια τα νομίσματα του 1, 2, Να λύνουν απλά προβλήματα αξιοποιώντας οπτικοποιημένα δεδομένα. Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ Να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των προγραμμάτων:

7 α) KIDSPIRATION για να σύρουν τις εικόνες στη σωστή θέση, ώστε να αντιστοιχίσουν εικόνα με νόμισμα. β) WORD για να εξοικειωθούν με τις βασικές λειτουργίες του ποντικιού και να αναγνωρίζουν τους αριθμούς στο πληκτρολόγιο. γ) Hot Potaoes για την αξιολόγηση των μαθητών μετά την ολοκλήρωση του σεναρίου. δ) Πολυμεσικό λογισμικό ( Μαθηματικών Α -Β τάξης ) κλειστού τύπου για μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Ενότητα «Μετρήσεις» και μετά «Νόμισμα». Ως προς τη διαδικασία μάθησης Οι μαθητές επιδιώκεται Να επικοινωνήσουν με τους συνεργάτες τους λειτουργώντας σύμφωνα με τις βασικές αρχές της επικοινωνίας (ακούω προσεκτικά, κοιτάζω τον άλλο, δε διακόπτω ούτε μιλώ πάνω στον άλλο και προσπαθώ να τον νιώσω). Να εκφραστούν και να βιώσουν ποικίλα συναισθήματα. Να συνεργάζονται σε μικρές ομάδες. Να τονωθεί η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθησή τους. Να επιτύχουν την κοινωνικοποίησή τους. Το προτεινόμενο σενάριο Αφετηρία για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του σεναρίου είναι η παραδοχή πως η μάθηση που στηρίζεται στην κατανόηση είναι καλύτερη και αποτελεσματικότερη και αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν τα μαθήματα έχουν εφαρμογή σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής (Καργιωτάκης, Γ., κ.ά.2007, βιβλίο δασκάλου). Πριν από την εφαρμογή του σεναρίου έχουν μεταφερθεί στην επιφάνεια εργασίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν στις απαιτούμενες εφαρμογές.

8 Σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι να διδαχθεί ο μαθητής τα κέρματα του ευρώ και την αξία τους και να μπορεί να συναλλάσσεται με αυτά. Με την ομαδική εργασία εμπλέκουμε τους μαθητές σε νοερούς υπολογισμούς, καταμέτρηση, μέτρηση και αναγνώριση των συμβόλων που συνδέονται με τα κέρματα του ευρώ. 1 η διδακτική ώρα 1 Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 η δραστηριότητα Χρησιμοποιείται το λογισμικό KIDSPIRATION.Οι ομάδες των μαθητών ανοίγουν το φάκελο «Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ» που βρίσκεται εγκατεστημένος στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Κάνοντας διπλό κλικ πάνω του βρίσκουν το αρχείο «kid1.kid». Το ανοίγουν και σέρνουν τα ευρώ και τα λεπτά στους δύο κύκλους αντίστοιχα που υπάρχουν ανάλογα με την αξία τους. 2 η δραστηριότητα Χρησιμοποιείται το λογισμικό WORD. Οι μαθητές κάνουν κλικ στο φάκελο «Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ» στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή.πατώντας με διπλό κλικ πάνω του βρίσκουν το αρχείο «νομίσματα 1». Αφού το ανοίξουν υπολογίζουν την αξία των νομισμάτων που υπάρχουν στο φύλλο εργασίας.

9 2 η διδακτική ώρα 2 Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 η δραστηριότητα Χρησιμοποιείται το λογισμικό του WORD. Οι μαθητές κάνοντας διπλό κλικ στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή ανοίγουν το φάκελο με το όνομα «Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ». Όταν το ανοίξουν βρίσκουν το αρχείο «νομίσματα 2» στο οποίο αφού υπολογίσουν την αξία των νομισμάτων, κατόπιν θα πρέπει να χρωματίσουν το κελί με τα νομίσματα που έχουν την περισσότερη και τη λιγότερη αξία. 2 η δραστηριότητα Χρησιμοποιείται το λογισμικό KIDSPIRATION. Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή υπάρχει ο φάκελος «Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ». Κάνοντας διπλό κλικ πάνω του βρίσκουν το αρχείο «kid2.kid». Το ανοίγουν και βρίσκουν στην επιφάνεια εργασίας το φύλλο εργασίας που τους ζητά να αντιστοιχίσουν αξίες προϊόντων με τα νομίσματα των λεπτών και του ευρώ.

10 3 η διδακτική ώρα 3 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χρησιμοποιείται το Πολυμεσικό λογισμικό ( Μαθηματικά Α - Β τάξης ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κλειστού τύπου, για μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Οι μαθητές ανοίγουν από το φάκελο «Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ» που έχει ετοιμάσει από πριν ο δάσκαλος στην επιφάνεια εργασίας με συντόμευση, το αρχείο με το εικονίδιο του λογισμικού του ΠΙ. Κάνοντας διπλό κλικ πάνω του θα βρεθούν στο περιβάλλον του λογισμικού. Στο καραβάκι πατάνε «Έναρξη» και εμφανίζεται το κεντρικό μενού. Από εκεί επιλέγουν «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Δημοτικού». Επιλέγουν το εικονίδιο «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ» και αμέσως μετά επιλέγουν την καρτέλα «Νομίσματα». Οι μαθητές ανοίγουν τις ασκήσεις και εκτελούν τις πράξεις που τους ζητούνται. Η εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές που έχουν δυσκολία με τους αριθμούς πάνω από τη δεκάδα και τα αντίστοιχα νομίσματα.

11 4 η διδακτική ώρα 4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 η δραστηριότητα Το 4 ο φύλλο εργασίας είναι και φύλλο αξιολόγησης για τους μαθητές. Χρησιμοποιείται το λογισμικό HOT POTATOES. Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή υπάρχει ο φάκελος «Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ». Κάνοντας διπλό αριστερό κλικ πάνω του, ανοίγουν το αρχείο «δίνω ακριβώς». Οι μαθητές επιλέγουν περισσότερα από ένα νομίσματα για να δημιουργήσουν την αξία των αντικειμένων που βλέπουν στην άσκηση. 2 η δραστηριότητα Θα χρησιμοποιηθεί κι εδώ επίσης το λογισμικό HOT POTATOES. Στην επιφάνεια εργασίας υπάρχει ο φάκελος «Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ». Πατώντας με διπλό κλικ πάνω του οι μαθητές θα βρουν το αρχείο «αντιστοιχίζω». Στη δραστηριότητα αυτή θα αντιστοιχίσουν αντικείμενα με τις αξίες τους, με συνδυασμούς νομισμάτων.

12 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Το συγκεκριμένο σενάριο μπορεί να προσαρμοσθεί και να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε τάξη σύμφωνα με το γνωστικό της επίπεδο. Αν εμπλουτιστεί και με διάφορες άλλες δραστηριότητες μπορεί να γίνει σχέδιο εργασίας της «Ευέλικτης ζώνης». Ενδεικτικές δραστηριότητες Γλώσσα: Στο μάθημα της γλώσσας θα εμπλουτίσει το λεξιλόγιο των μαθητών με τις λέξεις «νόμισμα, χρήματα,ευρώ,λεπτά, αξία τιμή», βρίσκοντας τα γένη, τους αριθμούς, τις πτώσεις κλπ. Ιστορία: Μπορούμε να αναφερθούμε στο νομισματικό σύστημα στην αρχαία Ελλάδα και στα νεότερα χρόνια στην πατρίδα μας. Γεωγραφία: Στο μάθημα της Γεωγραφίας και με τη βοήθεια του διαδικτύου(google EARTH) μπορούμε να περιηγηθούμε στις Ηπείρους και να μιλήσουμε για τα νομίσματα των άλλων κρατών. Αισθητική Αγωγή: Παρατηρώντας τα διάφορα νομίσματα και τις εικόνες τους στο διαδίκτυο, οι μαθητές τα ζωγραφίζουν και εικονογραφούν προβλήματα με νομίσματα που τους δίνονται. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Το σενάριο ολοκληρώθηκε εντός του προγραμματισμένου χρονικού πλαισίου. Οι μαθητές εργάστηκαν με ενθουσιασμό, γιατί το μάθημα με την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών τους είναι πιο ευχάριστο από την «στεγνή» διδασκαλία στην τάξη με τη χρήση μόνο του πίνακα και των βιβλίων τους. Ο ενθουσιασμός τους ήταν τόσος που στην αρχή υπήρξαν κάποιες διαφωνίες σχετικά με το ποιος θα χειρίζεται το ποντίκι του υπολογιστή. Μετά όμως από παρέμβαση της εκπαιδευτικού οι μαθητές μοιράστηκαν της δραστηριότητες και έτσι όλα κύλησαν στη συνέχεια ομαλά. Ο παιγνιώδης τρόπος της διδασκαλίας συνέβαλε ώστε οι μαθητές να κατακτήσουν τις γνώσεις ομαλά και αβίαστα.

13 Η διδασκαλία με τη βοήθεια των ΤΠΕ είναι πιο αποτελεσματική και ωφέλιμη για τους μαθητές και ιδιαίτερα γι αυτούς των μικρών τάξεων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΠΘ / Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,(2000), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών(ΔΕΠΠΣ).Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών(ΑΠΣ) Μαθηματικών Δημοτικού Σχολείου. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (βιβλίο μαθητή τεύχος α ενότητα 3 η μάθημα 20 «Τα νομίσματα μέχρι το 10» και το αντίστοιχο μάθημα στο τετράδιο εργασιών α τεύχος) Κολιάδης Ε.(2002) Γνωστική ψυχολογία γνωστική νευροεπιστήμη και εκπαιδευτική πράξη (Αυτοέκδοση) Ματσαγγούρας Η. Θεωρία της διδασκαλίας (1998) Roth & Roychoudhury, 1994, στο Wegerif & Dawes, 2004.

14

15 1o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Οι μαθητές κάνουν διπλό αριστερό κλικ στο φάκελο «Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ» που έχει εγκαταστήσει ο δάσκαλος στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Με διπλό κλικ ανοίγουν το αρχείο «kid1.kid». Στην επιφάνεια εργασίας εμφανίζεται αυτή η εικόνα. Οι μαθητές σέρνουν με το ποντίκι πατημένο αριστερά τα νομίσματα και τα τοποθετούν στο σωστό κύκλο. Τα ευρώ όλα μαζί και τα λεπτά όλα μαζί επίσης. Αφού ολοκληρώσουν την εργασία τους η επιφάνεια εργασίας θα έχει αυτή τη μορφή.

16 Αποθηκεύουν την εργασία τους πατώντας file save.

17 2 η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή υπάρχει ο φάκελος «Παιχνίδια με το Ευρώ». Κάνοντας διπλό κλικ πάνω του οι μαθητές βρίσκουν το αρχείο του WORD «νομίσματα 1». νομίσματα 1 Ανοίγουν το αρχείο και λογαριάζουν τα νομίσματα που βρίσκουν μέσα στο φύλλο εργασίας κάνοντας αριστερό κλικ μέσα στα κενά κελιά στο τέλος κάθε πράξης και πατώντας στο πληκτρολόγιο τους αντίστοιχους αριθμούς. Η εκφώνηση των ασκήσεων γίνεται από την εκπαιδευτικό διότι οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο έχουν περιορισμένη αναγνωστική ικανότητα.

18 Πόσα είναι όλα; και Όλα είναι και και Όλα είναι και Όλα είναι και Όλα είναι και και Όλα είναι και και και Όλα είναι

19 και Όλα είναι και Όλα είναι και και Όλα είναι και Όλα είναι και Όλα είναι και και Όλα είναι

20 και και Όλα είναι και και και Όλα είναι Όταν ολοκληρωθεί η εργασία τους οι μαθητές την αποθηκεύουν πατώντας το σύμβολο που βρίσκεται στο MENU.

21 2 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 η διδακτική ώρα 1 Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή υπάρχει ο φάκελος «Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ». Οι μαθητές κάνουν διπλό αριστερό κλικ πάνω του και βρίσκουν το αρχείο «νομίσματα 2». νομίσματα 2 Το ανοίγουν με διπλό κλικ και στο φύλλο εργασίας που βρίσκουν, γράφουν με αριθμούς τα νομίσματα που υπάρχουν κάνοντας κλικ μέσα σε κάθε κελί και χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Τα υπολογίζουν και χρωματίζουν το κελί με τα περισσότερα νομίσματα με κόκκινο χρώμα και το κελί με τα λιγότερα νομίσματα με κίτρινο χρώμα επιλέγοντας «Χρωματισμός φόντου» από το MENU. Όταν ολοκληρώσουν την άσκηση αποθηκεύουν την εργασία τους πατώντας το εικονίδιο «Αποθήκευση» από το MENU.

22 Λογάριασε πόσα χρήματα περιέχει το πορτοφόλι και χρωμάτισε με κόκκινο αυτό που περιέχει τα περισσότερα και με κίτρινο αυτό που περιέχει τα λιγότερα. και και κάνουν λεπτά και και κάνουν λεπτά και και κάνουν ευρώ και και κάνουν ευρώ

23 2 Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Οι μαθητές κάνουν αριστερό διπλό κλικ στο φάκελο με το όνομα «Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ» στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους. Εκεί υπάρχει το αρχείο «kid2.kid». Το ανοίγουν και βρίσκουν στην επιφάνεια εργασίας το φύλλο εργασίας που τους ζητά να αντιστοιχίσουν αξίες προϊόντων με τα νομίσματα των λεπτών και του ευρώ.

24 Πατώντας το εργαλείο στο MENU της επιφάνειας εργασίας αντιστοιχίζουν τα προϊόντα με τα νομίσματα που βρίσκονται στο φύλλο εργασίας. Όταν ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση το φύλλο εργασίας θα έχει αυτή την μορφή. Αποθηκεύουν την εργασία τους πατώντας file save.

25 3 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 η διδακτική ώρα Χρησιμοποιείται το Πολυμεσικό λογισμικό ( Μαθηματικά Α - Β τάξης ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, κλειστού τύπου, για μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Οι μαθητές ανοίγουν από το φάκελο «Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ» που έχει ετοιμάσει από πριν ο δάσκαλος στην επιφάνεια εργασίας με συντόμευση, το αρχείο με το εικονίδιο του λογισμικού του ΠΙ. Κάνοντας διπλό κλικ πάνω του θα βρεθούν στο περιβάλλον του λογισμικού. Στο καραβάκι πατάνε «Έναρξη» και εμφανίζεται το κεντρικό μενού. Από εκεί επιλέγουν «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Δημοτικού». Επιλέγουν το εικονίδιο «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ» και αμέσως μετά επιλέγουν την καρτέλα «Νόμισμα».

26 Οι μαθητές ανοίγουν την πρώτη άσκηση, διαβάζουν το πρόβλημα και επιλέγουν τα κατάλληλα νομίσματα για να συμπληρώσουν το ποσό που ζητείται.. Οι μαθητές συνεχίζουν με την επόμενη άσκηση, χρησιμοποιώντας το φύλλο εργασίας με τον ίδιο τρόπο. Σκοπός τους είναι να καταφέρουν να βρουν πέντε ορθές απαντήσεις. Για την κάθε ορθή απάντηση κερδίζουν μια καρύδα-ποτό, ενώ για την κάθε λανθασμένη η καρύδα σπάζει, όμως ο μαθητής για να προχωρήσει πρέπει να βρει πρώτα την ορθή επιλογή. Οι μαθητές ανοίγουν τις ασκήσεις και εκτελούν τις πράξεις που τους ζητούνται. Η εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές που έχουν δυσκολία με τους αριθμούς πάνω από τη δεκάδα και τα αντίστοιχα νομίσματα.

27 Διευκρινίζεται πως δεδομένης της περιορισμένης αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών οι οδηγίες των φύλλων εργασίας απαραιτήτως εκφωνούνται από την εκπαιδευτικό. Η εκπαιδευτικός αφού ελέγξει αν οι ομάδες έχουν εκτελέσει ένα βήμα, εκφωνεί τις οδηγίες εκτέλεσης του επόμενου και παρεμβαίνει όπου η ομάδα δυσκολεύεται.

28 4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 η διδακτική ώρα 1 η δραστηριότητα Το 4 ο φύλλο εργασίας είναι και φύλλο αξιολόγησης για τους μαθητές. Χρησιμοποιείται το λογισμικό HOT POTATOES. Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή υπάρχει ο φάκελος «Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ». Κάνοντας διπλό αριστερό κλικ πάνω του βρίσκουν το αρχείο «δίνω ακριβώς» Αφού το ανοίξουν οι μαθητές θα βρεθούν στο παρακάτω περιβάλλον.

29 Οι μαθητές βλέποντας το κάθε αντικείμενο και την αξία του στο καρτελάκι, θα κάνουν κλικ σε κάθε τετραγωνάκι μπροστά από τα νομίσματα που πιστεύουν ότι θα πληρώσουν. Όταν ολοκληρώσουν τον υπολογισμό τους πατούν στο κουμπί «Έλεγχος» για να ελέγξουν την ορθότητα της απάντησής τους. Αν η απάντησή τους είναι σωστή εμφανίζεται στην οθόνη η παρακάτω εικόνα. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, στην οθόνη οι μαθητές βλέπουν αυτή την εικόνα.

30 Πατούν ΟΚ και προσπαθούν ξανά. Σε όλη τη διάρκεια επίλυσης των ασκήσεων η εκπαιδευτικός εξηγεί, διορθώνει, ενθαρρύνει τους μικρούς μαθητές που δεν ξέρουν ακόμη να διαβάζουν όλα τα γράμματα της αλφαβήτας και κατ επέκταση τις ασκήσεις που δίνονται. Όταν ολοκληρωθούν οι ασκήσεις σωστά, οι μαθητές πατούν τα «Περιεχόμενα» για να προχωρήσουν στη 2 η δραστηριότητα. 2 η δραστηριότητα

31 Θα χρησιμοποιηθεί κι εδώ επίσης το λογισμικό HOT POTATOES. Στην επιφάνεια εργασίας υπάρχει ο φάκελος «Παιχνίδια με το ΕΥΡΩ». Πατώντας με διπλό κλικ πάνω του οι μαθητές θα βρουν το αρχείο «αντιστοιχίζω» Το ανοίγουν για να βρεθούν σε αυτό το περιβάλλον εργασίας. Σ αυτή την δραστηριότητα οι μαθητές σέρνουν τις εικόνες των νομισμάτων που υπάρχουν αριστερά στην οθόνη δίπλα στα αντικείμενα στη δεξιά πλευρά, αφού όμως πρώτα υπολογίσουν τα ευρώ που τους χρειάζονται για να τα αγοράσουν. Πατούν το κουμπί «Έλεγχος» για να ελέγξουν τις απαντήσεις τους. Αν οι απαντήσεις που δίνονται είναι σωστές η επιφάνεια εργασίας θα έχει αυτή την εικόνα.

32 Σε περίπτωση που κάποια ή κάποιες από τις απαντήσεις είναι λανθασμένες θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα στην επιφάνεια εργασίας και οι μαθητές προσπαθούν ξανά για να ολοκληρώσουν με επιτυχία την δραστηριότητα.

33

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΣΕ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «Η διατροφή μας» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Εργαστηριακή εισήγηση «Εκπαιδευτικό σενάριο για το δημοτικό σχολείο: Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ» Κοσμάς Αθανασιάδης 1, Ιωάννης Σαλονικίδης

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ

Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Β) ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΞΗ Σχέδιο διδασκαλίας στα Μαθηματικά της Α δημοτικού Ενότητα 5 η -Κεφάλαιο 33 ο : «Οργάνωση συλλογών-αριθμοί μέχρι το 50» Παναγιώτα Καβούρη Σχολική Σύμβουλος 49 ης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

«Τα φρούτα του φθινοπώρου»

«Τα φρούτα του φθινοπώρου» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Τα φρούτα του φθινοπώρου» Σαμαντά Μαρία Νηπιαγωγός ΠE 60,4ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας (Πειραιά) mariasamanta74@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το διδακτικό σενάριο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

«Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης»

«Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης» «Το φθινόπωρο μέσα από έργα τέχνης» Θεοδωρίδου Άννα 1, Μυλωνάκη Γεωργία 2, Ορούτζογλου Δήμητρα 3, Καμάρη Ελένη 4, Κολικίδου-Κυριακίδου Ελένη 5 Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείου Ωραίου Ξάνθης anna70theo@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού»

«Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η απρόσμενη επίσκεψη του σεισμού» Μπαδιεριτάκη Μαρία Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών Ν. Ρεθύμνης mabadierit@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η επίσκεψη του σεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας πίνακας, μια μουσική, για κάθε εποχή»

«Ένας πίνακας, μια μουσική, για κάθε εποχή» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Ένας πίνακας, μια μουσική, για κάθε εποχή» Μπακόλα Χριστίνα Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας 2ο Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Κομματάς Νικόλαος 1 nikoskommatas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 10 ο ΕΑΕΠ Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών 1.Τίτλος: «Ολυμπιακοί αγώνες» 2.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε τάξης. Στο συγκεκριμένο σενάριο εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών (Γεωμετρία), της

Διαβάστε περισσότερα

«Προσέχω πού πατώ και τα σήματα κοιτώ»

«Προσέχω πού πατώ και τα σήματα κοιτώ» «Προσέχω πού πατώ και τα σήματα κοιτώ» Μαλακωνάκη Ειρήνη 1, Φωτιά Σοφία 2 1 Δασκάλα, Πρότυπο Ειδικό Πειραματικό Σχολείο Ρόδου malakonaki@hotmail.com 2 Δασκάλα, Πρότυπο Ειδικό Πειραματικό Σχολείο Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα B Δημοτικού Τίτλος: «Εικονική Τάξη»

Νεοελληνική Γλώσσα B Δημοτικού Τίτλος: «Εικονική Τάξη» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα B Δημοτικού Τίτλος: «Εικονική Τάξη»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεύχος 6Δ: Κλάδοι ΠΕ19/20. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Διδακτικά Σενάρια

Περιεχόμενα. Τεύχος 6Δ: Κλάδοι ΠΕ19/20. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Διδακτικά Σενάρια Περιεχόμενα Ενότητα Σεναρίου 12... 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον GameMaker... 1 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 1 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 1 3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «Η Ψείρα Ρούλα & τα Έντομα» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Αγγελόπουλος Άγγελος, Α.Μ. 591941

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...9. ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...9 ΜΕΡΟΣ Α Βασικές έννοιες...13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορική τεχνολογία...15 1.1 Ο υπολογιστής...15 1.2 Ιστορική αναδρομή...19 1.3 Τα δεδομένα στον υπολογιστή...23 1.4 Λογισμικό...25 1.5

Διαβάστε περισσότερα