ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Συστήµατα Υγείας 61

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Εισαγωγή... 11. ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15. ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Συστήµατα Υγείας 61"

Transcript

1

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ I: Το αγαθό «υγεία» και ο ρόλος του κράτους 15 Κεφάλαιο 1: Υγεία και Φροντίδα Υγείας...17 Εισαγωγή...17 Υγεία: Ορισµοί, προσδιοριστικοί παράγοντες, δείκτες...18 Επίπεδα Φροντίδας Υγείας...36 Κεφάλαιο 2: Ο κρατικός παρεµβατισµός...47 Εισαγωγή...47 Η φύση του αγαθού της υγείας...48 Ο ρόλος του κράτους...54 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Συστήµατα Υγείας 61 Κεφάλαιο 3: Η έννοια του συστήµατος Υγείας...63 Εισαγωγή...63 Γενικές έννοιες συστήµατος...64 Το σύστηµα Υγείας...67 Μορφές συστηµάτων Υγείας...81

4 8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Κεφάλαιο 4: Συστήµατα Υγείας: Η διεθνής εµπειρία...91 Εισαγωγή...91 Ευρώπη...91 Αµερική Ιαπωνία Κεφάλαιο 5: απάνες και χρηµατοδότηση Υγείας Εισαγωγή απάνες Υγείας Χρηµατοδότηση Υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Η αγορά των υπηρεσιών Υγείας 149 Κεφάλαιο 6: Μορφές υπηρεσιών Υγείας Εισαγωγή Εξω-νοσοκοµειακές υπηρεσίες Υγείας Νοσοκοµειακές υπηρεσίες Υγείας Εναλλακτικές υπηρεσίες Υγείας Κεφάλαιο 7: Ζήτηση υπηρεσιών Υγείας Εισαγωγή Βραχυχρόνια ζήτηση υπηρεσιών Υγείας Μακροχρόνια ζήτηση υπηρεσιών Υγείας Κεφάλαιο 8: Προσφορά υπηρεσιών Υγείας Εισαγωγή Βραχυχρόνια προσφορά υπηρεσιών Υγείας Μακροχρόνια προσφορά υπηρεσιών Υγείας Κεφάλαιο 9: Ισορροπία στην αγορά των υπηρεσιών Υγείας Εισαγωγή Συνδυασµός ζήτησης και προσφοράς: Τιµή και ποσότητα ισορροπίας Μέτρα βελτίωσης κατανοµής υπηρεσιών Υγείας Βιβλιογραφία Ευρετήριο...217

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπηρεσίες Υγείας διαχωρίζονται σε υπηρεσίες πρόληψης, οι οποίες περιλαµβάνουν εξω-νοσοκοµειακές υπηρεσίες, µέτρα δηµόσιας υγιεινής και πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και σε υπηρεσίες φροντίδας, στις οποίες περιλαµβάνονται νοσοκοµειακές υπηρεσίες (Σχήµα 6.1). Ιστορικά, ο τοµέας της φροντίδας αναπτύχθηκε πρώτος, σε βάρος της πρόληψης, εξαιτίας της αµεσότητας της ανάγκης των ιατρικών περιστατικών που χρειάζονταν θεραπεία, αλλά και της ιατρο-κεντρικής ανάπτυξης του τοµέα της Υγείας, η οποία έστρεφε την προσοχή σε προβλήµατα, όπου η συµβολή του ιατρού είχε µεγαλύτερη σηµασία. Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει αναλυτικά τις υπηρεσίες Υγείας και διακρίνεται σε τρία µέρη. Το πρώτο µέρος παρουσιάζει τις εξω-νοσοκοµειακές υπηρεσίες Υγείας, όπως ο οικογενειακός ιατρός, οι κινητές µονάδες, το κέντρο Υγείας και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων. Το δεύτερο µέρος παρουσιάζει τις νοσοκο- µειακές υπηρεσίες Υγείας, όπως αυτές προσφέρονται µέσα από την παραγωγική διαδικασία των γενικών και ειδικών νοσοκοµείων, καθώς και τους τρόπους χρη- µατοδότησής τους. Το τρίτο µέρος περιγράφει ορισµένες υπηρεσίες, οι οποίες έ- χουν τη δική τους αυτοτέλεια, όπως οι µονάδες βραχείας νοσηλείας, η κατ οίκον νοσηλεία, το νοσοκοµείο Ηµέρας, οι υπηρεσίες αποκατάστασης και η πρόληψη και αγωγή υγείας.

6 152 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Σχήµα 6.1: Υπηρεσίες Υγείας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας ευτεροβάθµια-τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας Εξω-νοσοκοµειακές υπηρεσίες Υγείας Νοσοκοµειακές υπηρεσίες Υγείας Ο οικογενειακός ιατρός Κινητές µονάδες και ενισχυµένα ιατρεία Γενικά νοσοκοµεία Ειδικά νοσοκοµεία Το κέντρο Υγείας Εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων ΕΞΩ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Οι εξω-νοσοκοµειακές υπηρεσίες αποτελούν πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και περιλαµβάνουν διαγνωστικές, θεραπευτικές και προληπτικές υπηρεσίες Υγείας, καθώς επίσης υπηρεσίες δηµόσιας υγιεινής που παρέχονται κυρίως εκτός νοσοκοµείου. Αποτελούν στην ουσία το πρώτο σηµείο επαφής του ατόµου µε το σύστηµα Υγείας. Ο τρόπος παροχής των εξω-νοσοκοµειακών υπηρεσιών παρουσιάζει οργανωτικές διαφοροποιήσεις τόσο µεταξύ χωρών όσο και διαχρονικά µέσα στην ίδια χώρα και επηρεάζεται από παράγοντες που σχετίζονται µε το βαθµό αστικοποίησης, τις αλλαγές στις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, τις επαγγελµατικές επιδιώξεις των ιατρών και την πρόοδο της ιατρικής. Το κοινωνικοπολιτικό στάδιο ανάπτυξης µιας χώρας, οι γεωγραφικές συνθήκες, το µορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο και οι διαθέσιµοι πόροι του τοµέα Υγείας διαµορφώνουν κάθε φορά το µείγµα των υπηρεσιών που προσφέρονται, αλλά και τον τρόπο οργάνωσής. Ως

7 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 153 αποτέλεσµα εµφανίζονται διάφορες µορφές εξω-νοσοκοµειακών υπηρεσιών, ό- πως ο οικογενειακός ιατρός, οι κινητές µονάδες και τα ενισχυµένα ιατρεία, το κέντρο Υγείας και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων 2. Ο οικογενειακός ιατρός 3 Ο οικογενειακός ιατρός αποτελεί το πρώτο σηµείο αναφοράς του ασθενούς και της οικογένειάς του µε τις υγειονοµικές υπηρεσίες και λειτουργεί σαν φίλτρο πριν από την είσοδο του ασθενούς σε πιο εξειδικευµένες υπηρεσίες. Ο θεσµός του οικογενειακού ιατρού παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά στην Αγγλία και σήµερα εµφανίζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες µε ποικίλες παραλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του µέσα στα διάφορα συστήµατα Υγείας. Οι παραλλαγές αυτές σχετίζονται µε: i. τον τρόπο αµοιβής του ii. την εργασιακή του σχέση µε τον ασφαλιστικό φορέα iii. τη δυνατότητα να εργάζεται ατοµικά ή σε οµάδα και να εξυπηρετεί συγκεκριµένο πληθυσµό ή όχι, καθορίζοντας το χώρο παροχής υπηρεσιών. i. Ο τρόπος αµοιβής Ο τρόπος αµοιβής εµφανίζει διάφορες παραλλαγές. Συγκεκριµένα, ο οικογενειακός ιατρός αποζηµιώνεται µε µισθό (Ελλάδα), µε αµοιβή κατά πράξη (Γερµανία, Γαλλία, Καναδάς, Ιαπωνία), κατά κεφαλή ασφαλισµένου ( ανία, Σουηδία, Αγγλία, Αυστρία, Ολλανδία) ή µε συνδυασµό των παραπάνω σε σύνδεση µε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ισπανία, Πορτογαλία). Αποζηµίωση µε µισθό Η αποζηµίωση µε µισθό εφαρµόζεται σε χώρες όπως η Ελλάδα και οι Σκανδιναβικές, που έχουν «καθετοποιηµένα» συστήµατα Υγείας. Οι µισθοί καθορίζονται σε κεντρικό επίπεδο, όπου προβλέπονται ειδικές προσαυξήσεις ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας και την εµπειρία του ιατρού ή τη γεωγραφική θέση του ιατρείου. Η µέθοδος αυτή επιτυγχάνει έλεγχο των δαπανών. Ωστόσο, δεν παρέχει τον απαιτούµενο όγκο υπηρεσιών, ενώ εµφανίζεται αδιαφορία για τις προτιµήσεις των ασθενών 4. Αποζηµίωση κατά πράξη και περίπτωση Η αποζηµίωση κατά πράξη και περίπτωση εφαρµόζεται σε χώρες όπως η Γερµανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Στη Γερµανία, οι αµοιβές καθορίζονται σε κεντρικό επίπεδο. Στη Γαλλία επίσης καθορίζονται σε κεντρικό επίπεδο, αλλά

8 154 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ επιτρέπεται η χρέωση των ασθενών πάνω από τα επίπεδα, τα οποία έχουν συµφωνήσει να αποζηµιώνουν οι υγειονοµικές αρχές ή οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Στον Καναδά και την Ιαπωνία οι αµοιβές καθορίζονται ελεύθερα από τους φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας. Η µέθοδος αυτή παρέχει στους ιατρούς πλήρη ελευθερία κινήσεων όσον αφορά το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν, τις παραπο- µπές σε άλλους ιατρούς ή σε νοσοκοµεία. Ωστόσο, παρέχει κίνητρα στους ιατρούς για αύξηση της ποσότητας και της αξίας των παρεχόµενων υπηρεσιών, γεγονός το οποίο καθιστά έντονη την πιθανότητα εµφάνισης του φαινοµένου της προκλητής ζήτησης 4. Αποζηµίωση κατά κεφαλή Η αποζηµίωση κατά κεφαλή εφαρµόζεται σε χώρες όπως η ανία, η Σουηδία, η Αγγλία, η Αυστρία και η Ολλανδία. Στη ανία εφαρµόζεται για το ένα τρίτο της αµοιβής, καθώς το υπόλοιπο προέρχεται από αποζηµίωση κατά πράξη και περίπτωση. Στη Σουηδία, την Αγγλία και την Αυστρία καθορίζεται η αµοιβή κατά κεφαλή, αλλά προβλέπονται πρόσθετες αµοιβές για ειδικές υπηρεσίες, ενώ στην Ολλανδία εφαρµόζεται για ιδιωτικούς ασθενείς και δηµοσίους υπαλλήλους. Η µέθοδος αυτή επιτρέπει τον έλεγχο των συνολικών δαπανών για υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας και κατανέµει τους πόρους αποτελεσµατικά, σύµφωνα µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων ασθενών. Ωστόσο, παρατηρείται µειωµένη κάλυψη των αναγκών των ασθενών και αδικαιολόγητη παραποµπή σε άλλες υπηρεσίες Υγείας 4. ii. Η εργασιακή σχέση του ιατρού µε τον ασφαλιστικό φορέα Η εργασιακή σχέση του οικογενειακού ιατρού µε τον ασφαλιστικό φορέα εµφανίζεται στενή, όταν ο ιατρός είναι υπάλληλος του φορέα όπως συµβαίνει στην Ελλάδα, όπου για παράδειγµα ο ιατρός µπορεί να «ανήκει» στο ΙΚΑ, ή ευρεία, ό- ταν ο ιατρός αποτελεί ελεύθερο επαγγελµατία, όπως συµβαίνει στην Αγγλία και την Αυστραλία. iii. Η δυνατότητα εργασίας ατοµικά ή σε οµάδα Η δυνατότητα εργασίας ατοµικά εµφανίζεται στην Ελλάδα, σε αντίθεση µε χώρες όπως η Αυστραλία και η Αγγλία, όπου οι ιατροί έχουν τη δυνατότητα εργασίας σε οµάδες 3-8 ατόµων. Επίσης, οι ιατροί έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν συγκεκριµένο πληθυσµό, που καθορίζεται µε λίστα ή κατά περιοχή ή µπορούν να είναι «ανοικτοί» σε κάθε επίσκεψη. Η ύπαρξη λίστας αποτελεί την πλέον συνηθισµένη µορφή σε όλες τις χώρες που προσφέρουν γενική-οικογενειακή ιατρική.

9 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 155 Τέλος, υπάρχουν παραλλαγές όσον αφορά το χώρο παροχής των υπηρεσιών, αφού οι ιατροί µπορεί να δέχονται τους ασθενείς στο ιδιωτικό τους ιατρείο (Αγγλία, ΗΠΑ, Αυστραλία, Ελλάδα) ή στο κέντρο Υγείας, το πολυϊατρείο ή την πολυκλινική, τα οποία ανήκουν συνήθως στο κράτος ή στον ασφαλιστικό φορέα (Ελλάδα: κέντρα Υγείας και πολυϊατρεία ΙΚΑ, ΗΠΑ: HMOs τύπου staff model) 6. Κινητές µονάδες και ενισχυµένα ιατρεία Οι κινητές µονάδες εµφανίζονται κυρίως σε χώρες µε ειδικά γεωγραφικά προβλή- µατα. Προσφέρουν υπηρεσίες δηµόσιας Υγείας, πρωτοβάθµιας και επείγουσας νοσηλευτικής φροντίδας. Είναι στελεχωµένες µε νοσηλευτικό και βοηθητικό υ- γειονοµικό προσωπικό. Η υποστήριξή τους, όµως, από ιατρικό προσωπικό είναι στοιχειώδης και το φάσµα των υπηρεσιών που προσφέρουν είναι σχετικά περιορισµένο. Το ενισχυµένο ιατρείο αποτελεί την πρώτη βαθµίδα περίθαλψης µε τη µορφή της υγειονοµικής «οµάδας», που µπορεί να αντιµετωπίσει ένα σχετικά ευρύ φάσµα αναγκών Υγείας και να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες Υγείας. Λειτουργεί σε αγροτικές περιοχές και είναι στελεχωµένο µε ιατρό γενικών καθηκόντων και νοσηλευτικό προσωπικό. Η ελλιπής κατάρτιση του ιατρού, ιδιαίτερα όταν δεν συνοδεύεται από ένα καλά οργανωµένο σύστηµα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, αποτελεί το µειονέκτηµα αυτής της µορφής εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης 2. Το κέντρο Υγείας Το κέντρο Υγείας εµφανίζεται στις αστικές και ηµιαστικές περιοχές. Παρέχει εξωνοσοκοµειακή φροντίδα Υγείας, η οποία περιλαµβάνει υπηρεσίες διαφόρων ειδικοτήτων, ένα ευρύ φάσµα διαγνωστικών υπηρεσιών, καθώς και ψυχιατρική περίθαλψη. Συνήθως έχει επιστηµονική και λειτουργική διασύνδεση µε κάποιο νοσοκοµείο. Ένα κέντρο Υγείας έχει ως στόχο την παροχή πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, υπηρεσιών πρόληψης και κοινωνικής φροντίδας. Η πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας στοχεύει στην αποτελεσµατική διάγνωση και θεραπεία κοινών νοσηµάτων και τραυµατισµών, καθώς και την αποκατάσταση (φυσική και κοινωνική) του αρρώστου. Οι υπηρεσίες πρόληψης στοχεύουν στην εξάλειψη των νοσογόνων παραγόντων και στην έγκαιρη ανίχνευση της νόσου µέσω προγραµµάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.

10 156 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας στοχεύουν στην περίθαλψη χρόνιων α- σθενών, και οµάδων πληθυσµού µε ιδιαίτερα προβλήµατα. Η περίθαλψη αυτή πραγµατοποιείται µέσω µελέτης και πρόληψης δυσµενών καταστάσεων, µέσω ενηµέρωσης του πληθυσµού σε θέµατα ψυχικής υγείας, ενδο-οικογενειακών σχέσεων και κοινωνικής ζωής, αλλά και µέσω ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης του αρρώστου και της οικογένειάς του στο στάδιο της ασθένειας, της αποκατάστασης και της επαναπροσαρµογής του στο κοινωνικό περιβάλλον 6. Σε ορισµένες χώρες (Ιταλία, Ελλάδα) και ιδιαίτερα σε µεγάλα αστικά κέντρα, το κέντρο Υγείας παίρνει τη µορφή πολυκλινικής ή πολυϊατρείου, όπου στεγάζονται όλες σχεδόν οι ιατρικές ειδικότητες, ενώ παράλληλα παρέχονται και άλλες υπηρεσίες, όπως οικογενειακός προγραµµατισµός, αιµοδοσία, προληπτικές υπηρεσίες κ.λπ. Εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων ανήκουν στο χώρο της εξωνοσοκοµειακής φροντίδας και διαχωρίζονται από τα έκτακτα ιατρεία, που αποτελούν τµήµα της νοσοκοµειακής περίθαλψης. Ο διαχωρισµός αυτός όµως δεν ι- σχύει στην πράξη, µε αποτέλεσµα τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία να θεωρούνται ως ο προποµπός της εισαγωγής στο νοσοκοµείο. Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής περίθαλψης, περιλαµβάνοντας όλες τις ιατρικές ειδικότητες, και προσφέρουν ένα ευρύ φάσµα διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικών παρεµβάσεων 2. Με λίγα λόγια, οι εξω-νοσοκοµειακές υπηρεσίες Υγείας περιλαµβάνουν το θεσµό του οικογενειακού ιατρού, τις κινητές µονάδες και τα ενισχυµένα ιατρεία, τα κέντρα Υγείας και τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων. Ο θεσµός του οικογενειακού ιατρού εµφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αγγλία και αποτελεί το πρώτο σηµείο επαφής του ασθενούς µε τις υπηρεσίες Υγείας. Αποζηµιώνεται είτε µε µισθό, είτε κατά πράξη και περίπτωση, είτε κατά κεφαλή, ενώ έχει δυνατότητα εργασίας ατοµικά ή σε οµάδα και εξυπηρετεί είτε συγκεκριµένο πληθυσµό είτε όχι, καθορίζοντας το χώρο παροχής υπηρεσιών. Οι κινητές µονάδες και τα ενισχυµένα ιατρεία προσφέρουν υπηρεσίες δηµόσιας Υγείας σε περιοχές µε ειδικά γεωγραφικά προβλήµατα. Το κέντρο Υγείας αποτελεί το βασικότερο φορέα εξωνοσο-κοµειακών υπηρεσιών και έχει ως στόχο την παροχή πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, προληπτικών υπηρεσιών και κοινωνικής φροντίδας. Τέλος, τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας, περιλαµβάνοντας όλες τις ιατρικές ειδικότητες.

11 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 157 Στις περισσότερες χώρες η εξω-νοσοκοµειακή Φροντίδα Υγείας δεν έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα εξαιτίας της κεντρικής θέσης που κατέχει στο σύστηµα Υγείας η νοσοκοµειακή φροντίδα, µέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες στα πλαίσια λειτουργίας ενός νοσοκοµείου. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Οι νοσοκοµειακές υπηρεσίες Υγείας αποτελούν δραστηριότητες παροχής ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας, εκπαίδευσης και έρευνας 6. Παρέχονται κατά κύριο λόγο από τα νοσοκοµεία, τα οποία προσφέρουν θεραπευτική φροντίδα, και µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις η χρήση των τακτικών εξωτερικών ιατρείων τους θεωρείται παροχή εξω-νοσοκοµειακής φροντίδας και δευτερογενούς πρόληψης. Η λειτουργία των νοσοκοµείων προσδιορίζεται από συγκεκριµένους δείκτες αξιοποίησης, όπως η κλίνη, οι νοσηλευθέντες ασθενείς, οι ηµέρες και η διάρκεια νοσηλείας, η πληρότητα και η µέση διάρκεια νοσηλείας (Πίνακας 6.1). Η κλίνη είναι το κύριο µέτρο που προσδιορίζει το µέγεθος του νοσοκοµείου και σχετίζεται µε την έννοια της νοσηλείας των ασθενών. Έτσι, ο αριθµός των κλινών, ως µέτρο της δυναµικότητας του νοσοκοµείου, είναι και ένα µέτρο της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών. Οι νοσηλευθέντες ασθενείς είναι τα άτοµα που σε κάθε χρονική στιγµή καταλαµβάνουν κάποια κλίνη. Εµφανίζεται το φαινόµενο της παράλληλης χρήσης των όρων «ασθενείς» και «περιπτώσεις» το οποίο, όµως, εννοιολογικά και µεθοδολογικά, αποτελεί σφάλµα. Ένας ασθενής µπορεί στην ουσία να αντιπροσωπεύει περισσότερες από µία περιπτώσεις αν, παραδείγµατος χάριν, νοσηλευθεί διαδοχικά σε περισσότερα από ένα τµήµατα του νοσοκοµείου. Πίνακας 6.1: είκτες αξιοποίησης νοσοκοµείου Λειτουργικά µεγέθη του νοσοκοµείου Η κλίνη Ο αριθµός των νοσηλευοµένων ασθενών Οι ηµέρες νοσηλείας Η διάρκεια νοσηλείας είκτες αξιοποίησης του νοσοκοµείου Η πληρότητα του νοσοκοµείου Αριθµός περιπτώσεων *100% Πληρότητα = Αριθµός κλινών Η µέση διάρκεια νοσηλείας Άθροισµα ηµερών νοσηλείας Μέση διάρκεια νοσηλείας= Συνολικός αριθµός ασθενών

12 158 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Οι ηµέρες νοσηλείας είναι το σύνολο των ηµερών νοσηλείας που παράγει το νοσοκοµείο σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο, είτε οι συνολικές ετήσιες ηµέρες νοσηλείας που πραγµατοποιούνται. Η διάρκεια νοσηλείας είναι το σύνολο των ηµερών της νοσηλείας µιας περίπτωσης και αποτελεί έναν από τους ουσιαστικότερους παράγοντες που προσδιορίζουν τη λειτουργία του νοσοκοµείου. Η διάρκεια νοσηλείας επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του ασθενούς και τις νοσηλευτικές ανάγκες του περιστατικού, ενώ αντικατοπτρίζει σε σηµαντικό βαθµό τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης του τµήµατος ή του νοσοκοµείου γενικότερα 11. Η πληρότητα είναι το ποσοστό των κατειληµµένων κλινών στο σύνολο των διαθέσιµων κλινών του νοσοκοµείου σε µία δεδοµένη στιγµή. Έτσι, η πληρότητα υπολογίζεται από τον τύπο: Α*100% Π= Κ όπου: Π= η πληρότητα Α= ο αριθµός των περιπτώσεων Κ= ο αριθµός των κλινών Η πληρότητα ενός νοσοκοµείου είναι ένας βασικός παράγοντας αξιολόγησης της οικονοµικής λειτουργίας. Το γεγονός ότι ένα νοσοκοµείο έχει χαµηλό βαθµό πληρότητας, συνεπάγεται αντιοικονοµική λειτουργία. Αντίθετα, πολύ µεγάλο ποσοστό πληρότητας σηµαίνει ότι το νοσοκοµείο είναι υποχρεωµένο να λειτουργεί υπερεντατικά, γεγονός που διογκώνει το κόστος µε την ανάγκη για υπερωρίες, διπλές βάρδιες κ.λπ. Η µέση διάρκεια νοσηλείας είναι το πηλίκο των ηµερών νοσηλείας και του συνολικού αριθµού νοσηλευοµένων ασθενών και αποτελεί το δεύτερο βασικό λειτουργικό µέγεθος του νοσοκοµείου. Το µέγεθος αυτό µετράει το χρόνο που απαιτείται για τη νοσηλεία µιας περίπτωσης και ορίζεται από τον τύπο: Μ Ν= Η / Α όπου: Μ Ν= η µέση διάρκεια νοσηλείας Η= το άθροισµα των ηµερών νοσηλείας Α= ο συνολικός αριθµός ασθενών

13 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 159 Τα νοσοκοµεία παρέχουν διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες που δεν προσφέρονται αλλού, γιατί απαιτείται βαρύς εξοπλισµός και ευαίσθητο, εξειδικευµένο προσωπικό. Επίσης, οι νέες γνώσεις και τεχνικές απαιτούν εξειδικευµένη φροντίδα και παρακολούθηση του ασθενούς, στα πλαίσια ενός ελεγχόµενου περιβάλλοντος, όπως αυτό των διαφόρων τύπων νοσοκοµείου. Οι διάφοροι τύποι νοσοκοµείων Τα νοσοκοµεία, µέχρι πριν τον τελευταίο νόµο 2089/2001, διακρίνονταν ανάλογα µε τα εξής χαρακτηριστικά 5 : i. Με το σκοπό ή τη λειτουργία τους σε: Γενικά νοσοκοµεία: που έχουν τµήµατα των περισσότερων ή όλων των ειδικοτήτων. Ειδικά νοσοκοµεία: που εξειδικεύονται στη νοσηλεία περιπτώσεων ο- ρισµένων µόνο ειδικοτήτων. ii. Mε το είδος των περιστατικών που νοσηλεύουν σε: Νοσοκοµεία «οξείας νοσηλείας»: η διάρκεια νοσηλείας είναι συνήθως µικρότερη από ένα µήνα. Νοσοκοµεία χρονίων περιπτώσεων. iii. Με τη νοµική µορφή τους σε: ηµόσια, τα οποία: Είτε υπάγονται στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Είτε υπάγονται στην αυτοδιοίκηση Είτε υπάγονται σε κοινωφελείς οργανισµούς Είτε είναι ιδρύµατα ασφαλιστικών οργανισµών Ιδιωτικά iv. Με τη γεωγραφική τους εµβέλεια και τον πληθυσµό που εξυπηρετούν σε: Τοπικά νοσοκοµεία, µε περιοχή ευθύνης έως κατοίκους Νοµαρχιακά νοσοκοµεία, που εξυπηρετούν έως κατοίκους Περιφερειακά νοσοκοµεία, για πληθυσµούς πάνω από κατοίκους.

14 160 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ v. Με τον εκπαιδευτικό τους ρόλο σε: Αµιγώς πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία Νοσοκοµεία που έχουν κάποιον εκπαιδευτικό ρόλο, µε την έννοια ορισµένων πανεπιστηµιακών τµηµάτων Νοσοκοµεία που δεν επιτελούν εκπαιδευτικό έργο. Σήµερα, µε τον νέο νόµο 2889/2001, τα νοσοκοµεία χωρίζονται πλέον σε δύο κατηγορίες: τα Γενικά και τα Ειδικά 6. Γενικά νοσοκοµεία είναι όσα διαθέτουν τµήµατα κύριας νοσηλείας σε περισσότερες από µία θεραπευτικές κατηγορίες. Ειδικά είναι όσα διαθέτουν τµήµατα κύριας νοσηλείας σε µία θεραπευτική κατηγορία. Η διάκριση σε Νοµαρχιακά και Περιφερειακά καταργείται. Επίσης, τα νοσοκοµεία διαχωρίζονται σε Οξείας Νοσηλείας, όπου η νοσηλεία διαρκεί λιγότερο από ένα µήνα, και σε νοσοκοµεία Χρονίων Παθήσεων, όταν η νοσηλεία έχει µεγαλύτερη διάρκεια. Ενώ τα νοσοκοµεία χωρίζονται σε Γενικά και Ειδικά όσον αφορά την ύπαρξη σε αυτά τµηµάτων µιας ή περισσότερων θεραπευτικών κατηγοριών χρησιµοποιούν τις ίδιες εισροές προκειµένου να απελευθερώσουν στο περιβάλλον τους εκροές, µέσα από την παραγωγική διαδικασία τους. Η παραγωγική διαδικασία των νοσοκοµείων Η παραγωγική διαδικασία ενός νοσοκοµείου αρχίζει µε τη συσσώρευση των αναγκαίων πόρων και συνεχίζει µε το συντονισµό τους για την προσφορά υπηρεσιών Υγείας στους ασθενείς 6. Οι εισροές ενός νοσοκοµείου είναι οι ανθρώπινοι, υλικοί και οικονοµικοί πόροι, η υποδοµή και ο εξοπλισµός. Οι εκροές είναι η µέση διάρκεια νοσηλείας, οι νοσηλευθέντες ασθενείς, οι χειρουργικές επεµβάσεις και οι εργαστηριακές εξετάσεις (Σχήµα 6.2). Εισροές Οι εισροές της παραγωγικής διαδικασίας του νοσοκοµείου είναι το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού, τα κτίρια µέσα στα οποία προσφέρεται η Φροντίδα Υγείας καθώς και ο τεχνολογικός εξοπλισµός που χρησιµοποιείται. Το ανθρώπινο δυναµικό Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί κεφάλαιο υψηλής οικονοµικής αξίας και απορροφά το µεγαλύτερο ποσοστό των νοσοκοµειακών δαπανών. Το µέγεθος, η σύνθεση και η ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό

15 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 161 Σχήµα 6.2: Παραγωγική διαδικασία νοσοκοµείου Εισροές - ανθρώπινοι και υλικοί πόροι - τεχνολογία - υποδοµή και εξοπλισµός ιαδικασία - πρόληψη - θεραπεία - αποκατάσταση Εκροές - µέση διάρκεια νοσηλείας - νοσηλευθέντες ασθενείς - χειρουργικές επεµβάσεις - εργαστηριακές εξετάσεις Αποτελέσµατα - µείωση θνησιµότητας και νοσηρότητας - βελτίωση επιπέδου υγείας - βελτίωση επιπέδου ευηµερίας και ποιότητας ζωής ανατροφοδότηση την αποδοτική και αποτελεσµατική διαχείριση των υλικών και λοιπών υγειονοµικών πόρων 7 καθώς καθορίζει το µέγεθος της προσφοράς των παρεχόµενων υπηρεσιών Υγείας 8. Το ανθρώπινο κεφάλαιο που απασχολείται στα νοσοκοµεία ανέρχεται κατά µέσο όρο στο 6,9% του ενεργού πληθυσµού των χωρών του ΟΟΣΑ και απορροφά περίπου το 60% των δαπανών της Υγείας. Ο αριθµός αύξησης της απασχόλησης ήταν 3-5 φορές µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ρυθµό αύξησης της συνολικής απασχόλησης στις χώρες του ΟΟΣΑ για τη δεκαετία του 70, ενώ για τη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν διπλάσιος. Η µεγάλη αυτή αύξηση οφείλεται σε µια σειρά από παράγοντες, όπως η επέκταση και διεύρυνση της ασφαλιστικής κάλυψης Υγείας, η εγκαθίδρυση του ΕΣΥ, η απρογραµµάτιστη παραγωγή επαγγελµατιών Υγείας (κυρίως ιατρών) κ.λπ. Η ποσοτική σύνθεση του προσωπικού των νοσοκοµείων καθορίζεται από τον αναµενόµενο όγκο εργασίας, τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και το είδος του νοσοκοµείου. Ορισµένοι δείκτες στελέχωσης ενός γενικού νοσοκοµείου είναι ένας ιατρός ανά πέντε κλίνες ή τέσσερις νοσηλεύτριες ανά έναν ιατρό ή µία νοσηλεύτρια ανά κλίνη. Παράλληλα, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των διαφόρων τµηµάτων, η τεχνολογική υποδοµή κ.λπ. και να ακολουθούνται πολιτικές ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του υγειονοµικού συστήµατος κάθε χώρας.

16 162 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Πίνακας 6.2: Αναλογία επαγγελµατιών Υγείας νοσοκοµείων σε πληθυσµό ατόµων Αυστρία 3,5 2,2 Μεγάλη Βρετανία 2,3 1,6 Καναδάς 2,1 2,1 Γαλλία 3,4 3,1 Ελλάδα 4,9 3,4 Ιταλία 10,2 2,1 Ιαπωνία 2,0 1,7 πηγή: OECD HEALTH DATA 2006 Η ποιοτική σύνθεση του προσωπικού καθορίζεται ανάλογα µε το νοσοκοµείο. Οι επαγγελµατίες Υγείας πρέπει να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και µετεκπαίδευση και να υφίστανται τη διαδικασία της συνεχούς επιµόρφωσης για να µπορούν να αντιµετωπίσουν τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες Υγείας. Η πρόοδος της βιοϊατρικής τεχνολογίας κάνει επιτακτική την ανάγκη για συνεχή κατάρτιση των επαγγελµατιών Υγείας, µε σκοπό την ταχεία εφαρµογή νέων µεθόδων, τεχνικών και διαδικασιών. Η δυνατότητα υποκατάστασης καθορίζεται από την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού µέσω της χρησιµοποίησης στελεχών Υγείας σε θέσεις ή καθήκοντα τα οποία ταιριάζουν µε την εκπαίδευση και τα προσόντα τους 9. Παράλληλα, θα πρέπει να ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες που οδηγούν στην εκχώρηση, εκ µέρους του ιατρού, αρµοδιοτήτων στο νοσηλευτή. Η εκχώρηση αρµοδιοτήτων οδηγεί το σύστηµα σε καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων, αφού η δαπάνη εκπαίδευσης και το κόστος εργασίας ενός νοσηλευτή είναι κατά πολύ µικρότερα από τα αντίστοιχα ενός ιατρού. Η υποκατάσταση µεταξύ των επαγγελµάτων Υγείας θα πρέπει να γίνεται χωρίς να βλάπτεται η ποιότητα ή να διαταράσσονται οι σχέσεις ιατρού-ασθενούς. Πέρα, όµως από το ανθρώπινο δυναµικό, σηµαντικό συντελεστή παραγωγής αποτελεί ο αριθµός και η σύνθεση της κτιριακής υποδοµής και η ύπαρξη σύγχρονης τεχνολογικής υποδοµής. Η κτιριακή και τεχνολογική υποδοµή Η κτιριακή και τεχνολογική υποδοµή είναι ο φυσικός χώρος του νοσοκοµείου καθώς και ο εξοπλισµός που διαθέτει. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει τα κτίρια, τις

17 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 163 εγκαταστάσεις, τις κλίνες, την ιατρική τεχνολογία και την τεχνολογία της πληροφορικής. Η ιατρική τεχνολογία περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα µηχανηµάτων και τεχνικών, που αρχίζουν από το απλό στηθοσκόπιο και φτάνουν µέχρι τον αξονικό και µαγνητικό τοµογράφο, τη γ-κάµερα, τις ακτίνες laser και άλλα. Η είσοδος της σύγχρονης και εξειδικευµένης τεχνολογίας στο χώρο του νοσοκοµείου, αν και βελτίωσε κατά πολύ την αποτελεσµατικότητα των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων, εντούτοις οδήγησε στην υπερβολική αύξηση των δαπανών τους. Πράγµατι, επειδή τα σύγχρονα µηχανήµατα απαιτούν υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την αγορά τους και υψηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας, έχοντας µικρή διάρκεια ζωής, αυξάνουν σηµαντικά τις δαπάνες Υγείας. Από την άλλη, όµως, η σηµαντική πρόοδος της ιατρικής τεχνολογίας έχει µειώσει τη διάρκεια νοσηλείας και έχει περιορίσει τις ανάγκες σε νοσοκοµειακές κλίνες. Η τεχνολογία της πληροφορικής περιλαµβάνει τρεις µεγάλες κατηγορίες πληροφοριακών συστηµάτων, που βοηθούν στην καλύτερη οργάνωση και στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων: 1. Συστήµατα που υποστηρίζουν τις διοικητικές και λειτουργικές δραστηριότητες. 2. Συστήµατα που βοηθούν το σχεδιασµό, τον έλεγχο και την οργάνωση. 3. Συστήµατα ιατρικά και νοσηλευτικά, που προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας και µείωσης του κόστους. Πίνακας 6.3: Αναλογία κλινών και µαγνητικών τοµογράφων σε πληθυσµό ατόµων ΚΛΙΝΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ Αυστρία 6,5 4,8 14,9 7,4 Μεγάλη Βρετανία 3,6-5,0 - Καναδάς 3,0 4,0 4,9 1,4 Γαλλία 3,8 5,2 3,2 2,1 Ελλάδα 3,8-2,3 1,9 Ιταλία 3,7 6,2 10,2 2,6 Ιαπωνία 8,4 12,3 35,3 18,8 πηγή: OECD HEALTH DATA 2006

18 164 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Όπως παρουσιάστηκε, οι εισροές που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία του νοσοκοµείου είναι ποικίλες. Κάποιες από αυτές τις εισροές είναι ποιοτικές, µε αποτέλεσµα την αδυναµία της ποσοτικής τους µέτρησης. Οι υπόλοιπες, αν και αποτελούν µετρήσιµους παράγοντες, δεν έχουν καταχωριστεί σε οµοειδείς κατηγορίες. Για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων έχουν προταθεί διάφορες µέθοδοι ενοποίησης των εισροών σε οµοιογενείς κατηγορίες. Συγκεκριµένα, οι Sato, Klein, Nelson και Leontief υποστηρίζουν ότι οι εισροές είναι δυνατό να εκτιµηθούν µε σταθµισµένους δείκτες. Οι εισροές των νοσοκοµείων µετριούνται µε δύο τρόπους, σε φυσικά (αριθ- µός κλινών, αριθµός ιατρών, ώρες απασχόλησης ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού) και σε νοµισµατικά µεγέθη (αµοιβές ιατρών, νοσηλευτών). Η µέτρηση σε φυσικά µεγέθη µειώνει την πολύ-συγγραµµικότητα µεταξύ των µεταβλητών και περιγράφει την παραγωγική διαδικασία µε τέτοιον τρόπο που δεν περικλείει υποθέσεις περί οµοιογένειας, όπως συµβαίνει κατά τη µέτρηση σε νοµισµατικές αξίες. Ωστόσο, δεν επιτρέπει τη στάθµιση όλων των εισροών. Για παράδειγµα, ένας εξειδικευµένος ιατρός µε ειδικές γνώσεις δεν έχει την ίδια βαρύτητα µε έναν ιατρό χωρίς ειδίκευση στην παραγωγική διαδικασία, γιατί ο πρώτος συµβάλλει περισσότερο στη θεραπεία και τη βελτίωση της υγείας. Αντίθετα, η ενσω- µάτωση της γνώσης, της εξειδίκευσης, και του ανθρώπινου κεφαλαίου κάθε εισροής στο δείκτη επιτυγχάνεται µε τη µέτρηση των εισροών σε νοµισµατικά µεγέθη, γιατί ένας εξειδικευµένος ιατρός µε περισσότερα χρόνια και υψηλότερη θέση αµείβεται περισσότερο από έναν µη εξειδικευµένο ιατρό. Εκροές Οι εκροές της παραγωγικής διαδικασίας του νοσοκοµείου περιλαµβάνουν τον α- ριθµό των ασθενών που νοσηλεύτηκαν, των χειρουργικών επεµβάσεων, των εργαστηριακών εξετάσεων, των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία κ.ά. Οι εκροές µετριούνται µε τρεις τρόπους, σε ηµέρες νοσηλείας, σε περιπτώσεις νοσηλευθέντων ασθενών και µε δείκτες υγείας. Αντίθετα από άλλες συνηθισµένες παραγωγικές διαδικασίες, όπου παράγονται προϊόντα σχετικά οµοιογενή (π.χ αυτοκίνητα ή 30 τραπέζια), οι εκροές του νοσοκοµείου παρουσιάζουν σηµαντική ανοµοιογένεια, είτε µετρηθούν ανά περίπτωση είτε ανά ηµέρα νοσηλείας. Αυτό οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες 9 :

19 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 165 Τις µεγάλες διαφορές στη συνάρτηση παραγωγής που χαρακτηρίζει τη νοσηλεία περιπτώσεων σε διαφορετικές διαγνωστικές κατηγορίες. Την ανοµοιογένεια της κάθε µέρας νοσηλείας, από την άποψη των παραγωγικών πόρων που απασχολούνται στη νοσηλεία µιας περίπτωσης. Οι δείκτες υγείας δείχνουν τη σχέση µεταξύ των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και υγειονοµικών παραγόντων και της γενικότερης στάθµης υγείας του πληθυσµού, καθώς και κατά πόσο οι µεταβολές σε αυτούς τους παράγοντες µεταβάλλουν την υγεία του πληθυσµού και µε ποιον τρόπο. Οι δείκτες που συνήθως χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση των εκροών του νοσοκοµείου είναι οι απλοί ή οι σύνθετοι δείκτες θνησιµότητας, νοσηρότητας, ανικανότητας και ποιότητας ζωής 1. Με λίγα λόγια, η παραγωγική διαδικασία των νοσοκοµείων χρησιµοποιεί µια σειρά από εισροές, από τις οποίες η πιο σηµαντική είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο και ιδιαίτερα η ποσοτική και ποιοτική σύνθεσή του. Οι εκροές της παραγωγικής διαδικασίας περιλαµβάνουν τον αριθµό των ασθενών που νοσηλεύτηκαν, των χειρουργικών επεµβάσεων, των εργαστηριακών εξετάσεων, των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία που πραγµατοποιήθηκαν κ.λπ. Η σηµασία της κάθε εισροής εξαρτάται από τον χρονικό ορίζοντα. Χρονικός ορίζοντας: Βραχυχρόνια και µακροχρόνια παραγωγική διαδικασία Βραχυχρόνια, µερικοί οικονοµικοί πόροι παραµένουν σταθεροί σε όλα τα επίπεδα παραγωγής ενώ η εργασία είναι µεταβλητή και µεταβάλλεται µε την παραγωγή. Μακροχρόνια, όλοι οι οικονοµικοί πόροι είναι µεταβλητοί 10. Βραχυχρόνια παραγωγή Βραχυχρόνια, όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές του νοσοκοµείου παραµένουν σταθεροί εκτός από το ανθρώπινο δυναµικό 10 : q = f (L) όπου: q = ποσότητα νοσοκοµειακών υπηρεσιών Yγείας L = ανθρώπινο δυναµικό

20 166 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Η παραγωγή έχει άµεση σχέση µε την ποσότητα του ανθρώπινου δυναµικού. Όσο περισσότερο ανθρώπινο δυναµικό «χρησιµοποιείται» στο νοσοκοµείο, τόσο µεγαλύτερη η παραγωγή. Ωστόσο, η σχέση ανάµεσα στο ανθρώπινο δυναµικό και την παραγωγή δεν είναι γραµµική, δηλαδή ίσες µεταβολές στην εισροή εργασίας δεν οδηγούν πάντα σε ίσες µεταβολές στην εκροή 10. Σε χαµηλά επίπεδα εισροής εργασίας η παραγωγή νοσοκοµειακών υπηρεσιών αυξάνεται γρήγορα. Μετά, καθώς εξακολουθεί να αυξάνεται η εισροή εργασίας, η παραγωγή αυξάνεται µε αργό ρυθµό, και στο τέλος, σε όλο και πιο υψηλά επίπεδα εισροής εργασίας η παραγωγή µπορεί ακόµη και να µειωθεί ( ιάγραµµα 6.1). Όπως συµβαίνει και µε την παραγωγή των συνηθισµένων αγαθών, η βραχυχρόνια παραγωγή των νοσοκοµειακών υπηρεσιών Υγείας υπόκειται στο νόµο της Φθίνουσας Οριακής Αποδοτικότητας: πέρα από ένα επίπεδο απασχόλησης, η ο- ριακή αποδοτικότητα, δηλαδή η αποδοτικότητα των επιπλέον απασχολούµενων, φθίνει ( ιάγραµµα 6.2). Ο νόµος της Φθίνουσας Οριακής Αποδοτικότητας οφείλεται στην υπερσυγκέντρωση των εργαζοµένων, οι οποίοι προστίθενται στα υ- πάρχοντα µηχανήµατα. Ισχύει µόνο βραχυχρόνια, όταν κάποιοι συντελεστές παραγωγής παραµένουν σταθεροί. Συνοψίζοντας, η επέκταση της παραγωγής των νοσοκοµείων µε την προσθήκη επιπλέον εργατικού δυναµικού προσκρούει στο νόµο της Φθίνουσας Οριακής Αποδοτικότητας, o οποίος µπορεί να ξεπεραστεί µόνο µε την επέκταση όλων των οικονοµικών πόρων, µια στρατηγική που είναι εφικτή µόνο µακροχρόνια. Μακροχρόνια παραγωγή Μακροχρόνια, όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές µεταβάλλονται συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπινου δυναµικού 10 : q = f (Τ, L, E, O) όπου: q = ποσότητα νοσοκοµειακών υπηρεσιών Υγείας Τ = τεχνολογία L = ανθρώπινο δυναµικό E = εγκαταστάσεις Ο = άλλοι πόροι Η σχέση µεταξύ της επέκτασης των εισροών και της αύξησης της παραγωγής περιγράφεται από τις Οικονοµίες Κλίµακας, τις οποίες οι οικονοµολόγοι διακρίνουν σε:

21 ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 167 ιάγραµµα 6.1: Καµπύλη συνολικής βραχυχρόνιας παραγωγής νοσοκοµείου Νοσοκοµειακές υπηρεσίες Υγείας Ανθρώπινο δυναµικό ιάγραµµα 6.2: Φθίνουσα Οριακή Αποδοτικότητα Νοσοκοµείου Οριακή παραγωγικότητα Ανθρώπινο δυναµικό

22

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Φωτεινή Γιαλαμά Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τεχνικές Αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων 3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων Ρωξάνη Καραγιάννη Η νοσοκοµειακή περίθαλψη κατέχει κεντρική θέση στα συστήµατα υγείας όλων των χωρών ακόµη και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν. Πράξης Καρδιολόγων Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) στην καρδιολογία Γεώργιος Κορωνιώτης - Καρδιολόγος Υποστράτηγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙ ΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Πρόληψη νόσων είναι οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis

Οργανωτικό πλαίσιο και χρηματοδοτική ροή: contradictio in terminis Η υπέρβαση της κρίσης στον ΕΟΠΥΥ: ένα σχέδιο ανασυγκρότησης της ασφάλισης και της περίθαλψης Γιάννης Κυριόπουλος MD, MPH, MSc, PhD, Αναστάσης Σκρουμπέλος BSc, MSc Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Νοσηλευτικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Τομέας Υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ Εργασία στο μάθημα: Διεθνή Συστήματα Υγείας Θέμα: «Θεωρώντας ότι είστε σύμβουλοι του Υπουργού Υγείας στην Ελλάδα και έχοντας μελετήσει καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΛΙΛΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΣΙΝΔΟΣ 2011 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 30 Δεκεμβρίου 2011 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ Ν. ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ Ιατρός Βιοπαθολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εργαστήριο Επιδημιολογίας Προληπτικής Ιατρικής Ιατρικής Στατιστικής WHO «Το επίπεδο υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

«Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» «Οργάνωση και ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Νίκος Μανιαδάκης, ρ. Οικονοµίας & ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, ιοικητής Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ To Περιβάλλον Εξελίξεις και κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας

Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας Προσφορά και Ζήτηση Υπηρεσιών Υγείας ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Σε τι ποσότητα Μέθοδοι και διαδικασίες παραγωγής Μελέτες για τον προσδιορισμό των αναγκών Προσδιορισμός Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011

Υγεία: Τι προβλέπει το μνημόνιο για το 2011 2011-01-11 12:28:57 Αυστηρό έλεγχο από κλιμάκια της τρόικας ανά τρίμηνο και εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (πάνω από 1,25 δισεκατομμύριο ευρώ), προβλέπει για το 2011 το αναθεωρημένο μνημόνιο στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Σημαντικό όχημα του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

Δαπάνη Υγείας. Φαρμακευτική Δαπάνη. Καινοτομία. Μ. Ολλανδέζος Μ. Ολλανδέζος

Δαπάνη Υγείας. Φαρμακευτική Δαπάνη. Καινοτομία. Μ. Ολλανδέζος Μ. Ολλανδέζος Δαπάνη Υγείας Φαρμακευτική Δαπάνη Καινοτομία Μ. Ολλανδέζος Μ. Ολλανδέζος Δαπάνη υγείας ως % του ΑΕΠ χώρες του ΟΟΣΑ (2012) Καναδάς (e) Βέλγιο Ιαπωνία (e) Αυστρία Σουηδία Πηγή: OECD health data (Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ψαλτοπούλου Θεοδώρα Παθολόγος, Επίκουρη Καθ. Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Σχεδιασμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες Υγείας Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Πηγή Esy.net Απολογισμός 2013 1 Ευχαριστούμε! Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C., ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. Λ. ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Λ. ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τ.Ε. Ειδική Χειρουργική Νοσηλεύτρια - Μ.Sc, Υπεύθυνη Τοµέα Εκπαίδευσης Ν.Υ. - Π.Γ.Ν.Λ., Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δημήτρης Κουτσούρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Παρεμφερείς Όροι Τηλε-Ιατρική (Tele-Medicine) Αφορά κυρίως ασθενείς Τηλε-Υγεία (Tele-Health) Αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson

Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος. Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Εξειδικευμένοι Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος Το Υπόδειγμα των Jones και Samuelson Διεθνές Εμπόριο και Διανομή του Εισοδήματος Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Πρόλογος Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Γ' Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 22 Μαρτίου 2012

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 22 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης 22 Μαρτίου 2012 Κατά την τρέχουσα περίοδο, γίνεται εβδομαδιαία ανακεφαλαίωση των επιδημιολογικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: H ΠΛΕΥΡΑ Τ ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: H ΠΛΕΥΡΑ Τ ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: H ΠΛΕΥΡΑ Τ ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Σύμφωνα με την «ιατρική προσέγγιση» η αναπηρία σχετίζεται με την απώλεια, τη βλάβη ή την απόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς,1.06.2006 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΑΠΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Το συνολικό προϊόν παίρνει την μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών

Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών Ηλεκτρονική Καταχώριση και Εκτέλεση Συνταγών 1 Η φαρµακευτική δαπάνη µε τις ως τώρα ενέργειες έχει µειωθεί σηµαντικά: 250,000,000.00 ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2009 ΚΑΙ 2010 200,000,000.00

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον στην Υγεία και την ασφάλιση. Αθήνα 12/04/2016

Το περιβάλλον στην Υγεία και την ασφάλιση. Αθήνα 12/04/2016 Το περιβάλλον στην Υγεία και την ασφάλιση Αθήνα 12/04/2016 Ο ρυθμός αύξησης των ασφαλίστρων στην Ευρώπη (βάση το έτος 2004) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά κατά τα εγκαίνια του ΙΚΑ Αγίας Σοφίας. Αθήνα, 19 Μαΐου 2009

Ομιλία της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά κατά τα εγκαίνια του ΙΚΑ Αγίας Σοφίας. Αθήνα, 19 Μαΐου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομιλία της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φάνης Πάλλη-Πετραλιά κατά τα εγκαίνια του ΙΚΑ Αγίας Σοφίας Αθήνα, 19 Μαΐου 2009 Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο «υπηρεσίες υγείας», προσδιορίζονται όχι µόνο οι παρεχόµενες φροντίδες υγείας και ιατρικής περίθαλψης αλλά γενικότερα το πλέγµα των δοµών µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗMΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Β C D E F G ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµό σας Α.Μ.: ΧΧΧΧ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 Εισαγωγή στην Πληροφορική - 2 - Εξέταση Εργαστηρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULL ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ TO ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1. 19.05.2015 matonakis@myadvisor.gr 211 800 4634 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Μάϊο του 2015 η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Αθηνά Καλοκαιρινού Αναγνωστοπούλου Καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής Τομέας Δημόσιας Υγείας Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής Υγιείς Άνθρωποι 2010 Υγιείς Άνθρωποι σε Υγιείς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία

Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία Οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία Κυριάκος Σουλιώτης 1, Χαράλαμπος Νάκος 2 1 Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας & Αναπληρωτής Πρύτανη, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2 Φαρμακοποιός / Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA)

Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA) Δείκτες ποιότητας της υγειονοµικής περίθαλψης (HCQI) όσον αφορά την οστεοαρθρίτιδα (OA) HCQI OA 1: Όταν διαγιγνώσκεται συµπτωµατική οστεοαρθρίτιδα σε έναν ασθενή, θα πρέπει να αξιολογείται ο πόνος, η λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3

ΟΜΑ Α Α. Το οριακό κόστος είναι ο λόγος της µεταβολής του µέσου συνολικού κόστους προς τη µεταβολή του προϊόντος. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή!

Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Στην ασφάλιση υγείας, τώρα, η επιλογή είναι απλή! Η 1η direct ασφάλιση Ασφάλιση υγείας απλή, προσιτή και εγγυημένη! Η Anytime, η 1η direct ασφάλιση στη χώρα μας, από την INTERAMERICAN, φροντίζει τώρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εξ-ασφαλίζουμε την Υγεία σας

Εξ-ασφαλίζουμε την Υγεία σας Έκδοση: Απρίλιος 2016 Allianz Ελλάδος Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ' 104 42 Αθήνα Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999 www.allianz.gr Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Εξασφαλίζουμε την Υγεία σας Προστατέψτε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 1. Με βάση διαφορετικές πλευρές της υγείας σας σήµερα, όπως τις περιγράψατε προηγουµένως, πού θα τοποθετούσατε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ. 1. Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ. 1. Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω πίνακα Αριθμός εργατών L Συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Σ.Α.Α. ΑΤΕ Θεσσαλονίκη, 17 Δεκεμβρίου 2014 Αξιότιμε κύριε Τσομπανίδη, Η Euromedica ως γνωστόν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πληρέστερους ιδιωτικούς φορείς παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση.

Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Ζητήματα λειτουργίας των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η σημερινή κατάσταση. Περικλής Τζιάρας, Κοινωνικός Λειτουργός Γ.Ν.Ελευσίνας "Θριάσιο", Μέλος ΔΣ ΣΚΛΕ Κοινωνική Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας.

Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ 7η ΥΠΕ - ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας. Σύνολο εξετασθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2006

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 26 Η αύξηση του κόστους της υγειονοµικής φροντίδας «πιέζει» τα δηµόσια οικονοµικά, σύµφωνα µε τον Η υγειονοµική δαπάνη καταγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΑΘΗΜΑ 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΥΓΕΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα αποτελούν σηµαντικό µέρος του προγράµµατος δηµοσίων δαπανών: το 2001 διατίθενται για υγεία και πρόνοια

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της

Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Το ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ, υποστηρίζεται από τον όμιλο ιατρικών εταιρειών «ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ», ο οποίος δραστηριοποιείται από το 1996 στο χώρο της πρωτοβάθμιας υγείας, παίζοντας καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα