Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015"

Transcript

1 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού της με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2,2 δισ. Με την ενέργεια αυτή, σε συνδυασμό με τα μέτρα βελτίωσης των λειτουργικών εσόδων και μείωσης των δαπανών που έχουμε δρομολογήσει, δημιουργούνται βάσιμες προσδοκίες ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα επανέλθει σε κερδοφορία από το Παράλληλα η Τράπεζα, επιταχύνοντας την ενεργητική διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση, είναι σε θέση να στηρίξει αποτελεσματικά βιώσιμες λύσεις για την πελατεία της και να υποστηρίξει μέσω νέων χρηματοδοτήσεων την ανάκαμψη της οικονομίας. Αν οι προσπάθειες της χώρας για αποτελεσματικότερη διοίκηση και ανταγωνιστικότερη οικονομία συνεχιστούν, τότε πιστεύω ότι το 2015 η ελληνική οικονομία θα μπει οριστικά σε τροχιά ανάπτυξης. Οι αυξημένες προβλέψεις που λαμβάνει τώρα η Τράπεζα σηματοδοτούν τη νέα φάση στην οποία εισέρχεται η ελληνική οικονομία μετά το τέλος της περιόδου ύφεσης». Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ «Τα αποτελέσματα του 3 ου 3μήνου επιβεβαιώνουν τη σταθερή βελτίωση των επαναλαμβανομένων εσόδων της Τράπεζας, ενώ παράλληλα ολοκληρώνονται οι ενέργειες για την περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων μέσω του νέου προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης, αλλά και την απορρόφηση της Γενικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς. Τα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα προ φόρων και προβλέψεων του 3 ου 3μήνου 2014 ανήλθαν σε 279 εκατ, αυξημένα κατά 23% έναντι του 3 ου 3μήνου 2013, ενισχυμένα από την άνοδο των καθαρών εντόκων εσόδων κατά 12%, των καθαρών προμηθειών κατά 18%, αλλά και τη μείωση του κόστους λειτουργίας κατά 7% σε ετήσια βάση. Το έξοδο των προβλέψεων του Ομίλου το 9μηνο 2014 ανήλθε σε 3,2 δισ, ενσωματώνοντας τις αυξημένες προβλέψεις ύψους 2,2 δισ του 3 ου 3μήνου. Συνεπακόλουθα, η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση αυξήθηκε σημαντικά στο 58% από 51% το προηγούμενο 3μηνο. Η δημιουργία αυξημένων προβλέψεων είναι απόρροια της αλλαγής των εκτιμήσεων της Διοίκησης αναφορικά με τις εξελίξεις στο οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον, όπως η συνεχιζόμενη υποχώρηση των τιμών ακινήτων στην Ελλάδα, η αναμενόμενη επιμήκυνση του χρόνου ρευστοποίησης καλυμμάτων και η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για τη διαχείριση των επιχειρηματικών δανείων σε καθυστέρηση. Ωστόσο, η περαιτέρω μείωση του ρυθμού σχηματισμού νέων δανείων σε καθυστέρηση για έβδομο συνεχόμενο 3μηνο (26% τριμηνιαίως στα 369 εκατ) δίνει τη δυνατότητα βάσιμης προσδοκίας ότι πολύ σύντομα ο ρυθμός αυτός θα γίνει αρνητικός, οδηγώντας σε μείωση του δείκτη NPLs. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παραμένει ισχυρός και διαμορφώθηκε στο 13,6%». Σταύρος Λεκκάκος, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO

2 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 3 ου 3μήνου 2014 Αυξημένες προβλέψεις δανείων και θωράκιση Ισολογισμού: Αυξημένες προβλέψεις δανείων ύψους εκατ λήφθηκαν το 3 ο 3μηνο 2014, ενισχύοντας τον ισολογισμό της Τράπεζας. Στο 9μηνο 2014 οι συνολικές προβλέψεις δανείων ανήλθαν σε εκατ, διαμορφώνοντας έτσι τον δείκτη συσσωρευμένων προβλέψεων προς δάνεια στο 23%, που αποτελεί τον υψηλότερο στην ελληνική αγορά. Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 39,0%, με την παραγωγή νέων δανείων σε καθυστέρηση να επιβραδύνεται για ένα ακόμη τρίμηνο στις 51 μ.β. ως ποσοστό των δανείων από 68 μ.β. το 2 ο 3μηνο O δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις αυξήθηκε σημαντικά στο 58% από 51% τον Ιούνιο 2014, ως αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων του τριμήνου. Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη διαμορφώθηκαν το 3 ο 3μηνο 2014 σε 279 εκατ, αυξημένα κατά 23% έναντι του 3 ου 3μήνου Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου διατηρήθηκαν σε ανοδική πορεία το 3 ο 3μηνο του έτους και διαμορφώθηκαν σε 509 εκατ, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση και 2% σε τριμηνιαία. Η περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο 2014 στις 224 μ.β. από 262 μ.β. τον Ιούνιο 2014 συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση του καθαρού εντόκου αποτελέσματος. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε 87 εκατ το 3 ο 3μηνο, σημειώνοντας άνοδο 18% σε σχέση με το αντίστοιχο 3μηνο του 2013 και 8% έναντι του προηγουμένου 3μήνου Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 591 εκατ. Εξαιρουμένων των εκτάκτων αποτελεσμάτων, αυτά αυξήθηκαν 4% στα 620 εκατ έναντι 596 εκατ το αντίστοιχο 3μηνο του Το λειτουργικό κόστος περιορίστηκε στα 342 εκατ, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα ενσωμάτωσης των εξαγορασθεισών τραπεζών ύψους 17 εκατ, μειωμένο κατά 7% έναντι του 3ου 3μήνου Ο δείκτης κόστος προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση βελτιώθηκε περαιτέρω στο 55% στο 3ο 3μηνο 2014 από 62% το αντίστοιχο 3μηνο του Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους στο 3 o 3μηνο διαμορφώθηκαν σε εκατ, κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων του 3 ου 3μήνου. Μεγέθη 30 Σεπτεμβρίου 2014 Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 86,4 δισ, παρουσιάζοντας μείωση 2% έναντι του Ιουνίου 2014, κυρίως λόγω αυξημένων προβλέψεων. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 55,0 δισ, σημειώνοντας αύξηση 1% τόσο έναντι του προηγούμενου 3μήνου όσο και έναντι του Δεκεμβρίου Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών, συνεχίζοντας την πορεία απομόχλευσής τους, διαμορφώθηκαν σε 72,7 δισ. Τα καθαρά δάνεια ανήλθαν σε 56,3 δισ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σημείωσε ουσιαστική βελτίωση κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες στο 102% το Σεπτέμβριο 2014 έναντι του Ιουνίου Ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) υποχώρησε περαιτέρω μόλις στο 5% επί του ενεργητικού. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς ανέρχονται σε 7,8 δισ. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώνεται στο 13,6%, ενώ ο δείκτης Common Equity Tier 1 ανέρχεται στο 13,4%. Με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded) ο δείκτης CET-1 διαμορφώθηκε σε 12,7% pro-forma για τη μετατροπή του αναβαλλόμενου 2

3 φόρου σε μόνιμη και εκκαθαρισμένη φορολογική απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει του Ν. 4303/2014. Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 αριθμούσε μονάδες, με 870 καταστήματα στην Ελλάδα και 382 στο εξωτερικό. Σήμερα τα καταστήματα στην Ελλάδα, μετά και την απορρόφηση της Γενικής Τράπεζας, αριθμούν 803 μονάδες, γεγονός που σημαίνει ότι έχει ήδη υπερκαλυφθεί ο στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης (870 καταστήματα το 2017) 3 χρόνια νωρίτερα. Το ανθρώπινο δυναμικό στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 ανερχόταν σε άτομα, σε εγχώριες και σε διεθνείς δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι το προσωπικό στην Ελλάδα είναι μειωμένο κατά 14% από τον Δεκέμβριο 2012 σε συγκρίσιμη βάση. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, η Τράπεζα εξήγγειλε στα μέσα Νοεμβρίου 2014 νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού στην Ελλάδα, το οποίο θα ολοκληρωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου Στις 20 Noεμβρίου 2014 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας η νομική συγχώνευση της Γενικής Τράπεζας με την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ στις 23 Νοεμβρίου 2014 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πλήρης ενοποίηση της Γενικής Τράπεζας στο ενιαίο περιβάλλον συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας Πειραιώς. Η συστημική αυτή ενοποίηση αποτελεί την 6 η σε σειρά στην Ελλάδα (οι υπόλοιπες 5 ολοκληρώθηκαν κατά το 2 ο εξάμηνο του 2013), με αποτέλεσμα όλες πλέον οι τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα να εξυπηρετούνται από ένα και μοναδικό λειτουργικό σύστημα, ενισχύοντας περαιτέρω τις οικονομίες κλίμακας. 3

4 Επιλεγμένα Στοιχεία Ομίλου Πειραιώς Ενοποιημένα Στοιχεία (ποσά εκατ ) Επιλεγμένα Μεγέθη Ισολογισμού / / Ενεργητικό % -7% Καταθέσεις % 1% Δάνεια προ Προβλέψεων και Προσαρμογών % -3% Σωρευμένες Προβλέψεις 1 (16.414) (13.748) (12.790) 19% 28% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων % -16% Επιλεγμένα Αποτελέσματα 3 ο 3μηνο ο 3μηνο ο 3μηνο 2013 Δ 3 ο 3μ.14 / 2 ο 3μ.14 Δ 3 ο 3μ.14 / 3 ο 3μ.13 Καθαρά Έσοδα Τόκων % 12% Καθαρά Έσοδα Προμηθειών % 18% Αποτελέσματα Εμπορ. & Επενδ. Χαρτοφυλακίου (23) Λοιπά Έσοδα & Έσοδα από Μερίσματα % -49% Σύνολο Καθαρών Λειτουργικών Εσόδων % 0% Δαπάνες Προσωπικού (172) (176) (225) -2% -24% Γενικά Διοικητικά Έξοδα (153) (150) (151) 2% 1% Αποσβέσεις (34) (45) (33) -25% 4% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (359) (371) (409) -3% -12% - εκ των οποίων Έκτακτα Έξοδα Ενοποίησης (17) (28) (40) Κέρδη Προ Φόρων και Προβλέψεων % 26% - εκ των οποίων επαναλαμβανόμενα % 23% Έσοδα Συμμετοχών σε Συγγενείς Εταιρείες % Απομείωση Αξίας Δανείων (2.242) (476) (489) 371% 358% Απομείωση Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού & Λοιπές (15) (58) (30) -74% -50% βλέψ Αποτέλεσμα προ Φόρων (2.018) (114) (335) Φόρος εισοδήματος Κέρδη / Ζημιές Αναλογούντα στους Μετόχους (1.558) 164 (277) Αποτέλεσμα Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων 2 1 (2) 1 Περιλαμβάνεται η προσαρμογή σε εύλογη αξία ύψους 8,0 δισ, που αναλογεί στον πιστωτικό κίνδυνο των δανείων που αποκτήθηκαν κατά την εξαγορά της «υγιούς» ATEbank, της Γενικής Τράπεζας, των εγχώριων δανείων των 3 Κυπριακών Τραπεζών και της Millennium Bank Ελλάδος. Επίσης στα δάνεια 2013 περιλαμβάνεται εποχικό δάνειο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 1,9 δισ για την καταβολή της ευρωπαϊκής στήριξης στους αγρότες, που αποπληρώθηκε τον Φεβρουάριο

5 Εξέλιξη Αποτελεσμάτων Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας του Ομίλου για το 9μηνο του 2014 διαμορφώθηκαν σε εκατ, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους που αποτελούν το 77% αυτών, διαμορφώθηκαν σε εκατ. Στο 3 ο 3μηνο 2014 τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε 509 εκατ αυξημένα κατά 12% σε σχέση με το αντίστοιχο 3μηνο 2013 και 2% έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του μέσου μηνιαίου κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων που μειώθηκε στις 224 μ.β. το Σεπτέμβριο 14 από 262 μ.β. τον Ιούνιο 14. Επιπρόσθετα, το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους στις 200 μ.β., μειωμένο κατά 71 μ.β. από τον Δεκέμβριο Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) για το 3 ο 3μηνο 2014 ανήλθε στις 279 μονάδες βάσης έναντι 270 μονάδων βάσης το προηγούμενο 3μηνο (ως ποσοστό του ενεργητικού εξαιρουμένων των ομολόγων EFSF). Τα καθαρά έσοδα τόκων της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στο 9μηνο σε εκατ, ενώ του εξωτερικού σε 232 εκατ. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε 247 εκατ στο 9μηνο 2014, με το 3 ο 3μηνο 2014 να παρουσιάζει άνοδο 8% έναντι του 2 ου 3μήνου 2014 και 18% έναντι του 3 ου 3μηνο 2013 στα 87 εκατ. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών για το 3 ο 3μηνο 2014 (ως ποσοστό του ενεργητικού εξαιρουμένων των ομολόγων EFSF) ανήλθαν στις 48 μονάδες βάσης έναντι 43 μονάδων βάσης το προηγούμενο 3μηνο. Οι προμήθειες της εμπορικής τραπεζικής αποτελούν το 88% του συνόλου. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 9μηνο σε 208 εκατ, ενώ του εξωτερικού σε 39 εκατ. Τα έξοδα λειτουργίας του Ομίλου ανήλθαν σε εκατ. Ποσοστό 50% αφορά δαπάνες προσωπικού ( 537 εκατ), το 39% έξοδα διοίκησης ( 426 εκατ) και το 11% αποσβέσεις και λοιπά έξοδα ( 122 εκατ). Το κόστος λειτουργίας του 3 ου 3μήνου 14 διαμορφώθηκε στα 359 εκατ, μειωμένο 12% έναντι του αντίστοιχου περυσινού 3μήνου (περιλαμβάνονται 17 εκατ και 40 εκατ αντίστοιχα έκτακτα έξοδα ενοποίησης για τις δραστηριότητες που αποκτήθηκαν το διάστημα Ιουλίου 2012-Ιουνίου 2013, αλλά και λοιπές λειτουργίες του Ομίλου). Ο δείκτης κόστος προς έσοδα σε συγκρίσιμη βάση στο 3 ο 3μηνο βελτιώθηκε στο 55% έναντι 62% στο 3 ο 3μηνο 13. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα και της επίτευξης συνεργειών κόστους, διεκόπη η λειτουργία 167 καταστημάτων το 9μηνο 2014 και 484 από τις αρχές του 2013, με το εγχώριο δίκτυο να διαμορφώνεται σε 870 μονάδες στο τέλος Σεπτεμβρίου Σε συνέχεια της απορρόφησης της Γενικής στις 23 Νοεμβρίου 2014 από την Τράπεζα Πειραιώς, το εγχώριο δίκτυο φτάνει σήμερα τα 803 καταστήματα. Έτσι, όχι μόνο ο στόχος των 870 καταστημάτων που είχε τεθεί μέσω του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης έχει επιτευχθεί, αλλά και ο νέος χαμηλότερος στόχος για 800 καταστήματα περίπου έως στο τέλος του τρέχοντος έτους είναι ήδη υλοποιημένος. Η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου διαμορφώθηκε το 3 ο 3μηνο 2014 σε 279 εκατ από 227 εκατ στο 3 ο 3μηνο του 2013, αυξημένη κατά 23%, χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις λόγω εξαγορών ( 17 εκατ και 40 εκατ το 3 ο 3μηνο 2014 και 2013 αντίστοιχα) και τα έκτακτα αποτελέσματα (- 29 εκατ και - 2 εκατ αντίστοιχα). Κατά το 3ο 3μηνο 2014, η Διοίκηση της Τράπεζας αναθεώρησε ορισμένες από τις εκτιμήσεις της αναφορικά με τον προσδιορισμό των μελλοντικών ταμειακών ροών του δανειακού χαρτοφυλακίου. Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις έχουν βασιστεί σε νεώτερες πληροφορίες και αλλαγές στο νομικό πλαίσιο. Οι βασικότερες παράμετροι, οι οποίες επηρέασαν τις εκτιμήσεις αυτές είναι: 1) η συνεχιζόμενη υποχώρηση των τιμών ακινήτων στην ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με την επιμήκυνση του χρόνου ρευστοποίησης των καλυμμάτων, 2) η πρόσφατη αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τη διαχείριση των προβληματικών επιχειρηματικών δανείων, 3) η εφαρμογή των παραπάνω παραμέτρων κατά τη διαχείριση των προβληματικών δανείων, τα οποία παρακολουθεί ο νεοσύστατος τομέας Recovery Banking Unit (RBU) της Τράπεζας, ο οποίος ξεκίνησε ολοκληρωμένα τη λειτουργία του κατά το 3 ο τρίμηνο. Προηγήθηκε σειρά απαραίτητων ενεργειών τα αμέσως προηγούμενα τρίμηνα, με την υποστήριξη εξειδικευμένου συμβούλου, που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, νέας διοικητικής διάρθρωσης, εγκριτικών διαδικασιών, προϊόντων και κατάλληλων εργαλείων μέτρησης της αποτελεσματικότητας των νέων προτάσεων, που οδηγούν σε μακροχρόνιες και βιώσιμες λύσεις προς τους πελάτες. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε εντατική εκπαίδευση των περίπου υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν από άλλους τομείς της Τράπεζας στο RBU. Σε συνέχεια των αλλαγών στις εκτιμήσεις της διοίκησης για το ύψος απομείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, λήφθηκαν αυξημένες προβλέψεις εκατ στο 3 ο 3μηνο 14, διαμορφώνοντας τις συνολικές προβλέψεις 9μήνου 5

6 14 στα εκατ. Το ποσό των προβλέψεων 3 ου 3μήνου 14 αναλύεται σε εκατ για τα δάνεια στην Ελλάδα και σε 244 εκατ για τις δραστηριότητες εξωτερικού. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε απομείωση αξίας λοιπών απαιτήσεων ύψους 107 εκατ στο 9μηνο 2014 ( 15 εκατ στο 3 ο 3μηνο 14). Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε εκατ στο 9μηνο του έτους. Σε τριμηνιαία βάση το αποτέλεσμα του 3 ου 3μήνου διαμορφώθηκε σε εκατ. Εξέλιξη Μεγεθών Οι καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 διαμορφώθηκαν σε 55 δισ, παρουσιάζοντας άνοδο 1% τόσο σε τριμηνιαία βάση όσο και από την αρχή του χρόνου. Επίσης, άνοδο κατά 1% παρουσίασαν και οι καταθέσεις στην Ελλάδα από τον Δεκέμβριο 2013, αντίστοιχη με την πορεία της αγοράς. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων της Τράπεζας ανήλθε στο 28% το Σεπτέμβριο, σταθερό έναντι του Δεκεμβρίου Οι καταθέσεις από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου σημείωσαν αύξηση 4% σε τριμηνιαία και 14% σε ετήσια βάση (προερχόμενη κυρίως από Κύπρο και Βουλγαρία και στις δύο περιόδους) και διαμορφώθηκαν στα 5,1 δισ, αποτελώντας το 9% των συνολικών καταθέσεων του Ομίλου. παρουσιάζοντας επιβραδυνόμενο ρυθμό απομόχλευσης. Εκτιμάται ότι η τάση απομόχλευσης θα αναστραφεί από το 2015, σε συνάρτηση με τη σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η ποσοστιαία τριμηνιαία μεταβολή ήταν -0,4% για τα επιχειρηματικά και -0,6% για τα δάνεια ιδιωτών. Τα δάνεια στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 65,7 δισ και στο εξωτερικό στα 7,0 δισ (10% επί των συνολικών δανείων). Τα δάνεια προς επιχειρήσεις συνιστούν το 65% του συνόλου των δανείων του Ομίλου, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες το 35% (24% στεγαστικά και 10% καταναλωτικά). Με βάση τα στοιχεία Σεπτεμβρίου 2014, το μερίδιο αγοράς δανείων της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα ανήλθε σε 30%, σταθερό έναντι του Δεκ Οι δείκτες ρευστότητας του Ομίλου βελτιώθηκαν αισθητά το 3 ο 3μηνο του τρέχοντος έτους. Αναλυτικότερα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε στο 102% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 (102% στην Ελλάδα, 108% στο εξωτερικό) από 108% τον Ιούνιο Η χρηματοδότηση της Τράπεζας Πειραιώς μέσω του Ευρωσυστήματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 μειώθηκε σε σύγκριση με το τέλος του 2 ου 3μήνου (καθαρή χρηματοδότηση στα 4,6 δισ 212 έναντι 5,9 δισ), ενώ ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού μειώθηκε στο 5%, προσεγγίζοντας φυσιολογικά για την αγορά επίπεδα. Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου Ανάλυση Μεγεθών Ποσά ( εκατ) Σύνθεση (%) Δάνεια προ Προβλέψεων & Προσαρμογών Δάνεια σε επιχ/σεις % Δάνεια σε ιδιώτες % Σύνολο Δανείων % Ελλάδα % Διεθνώς % Καταθέσεις Ταμ/ρίου-Όψεως % Τακτής λήξης % Σύνολο Καταθέσεων % Ελλάδα % Διεθνώς % Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 διαμορφώθηκαν σε 72,7 δισ έναντι 73,1 δισ τον Ιούνιο 2014 (-0,5%), Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του Ομίλου κινήθηκε ελαφρά ανοδικά και διαμορφώθηκε στο 39,0% επί των συνολικών δανείων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 από 38,5% τον Ιούνιο 2014, ως αποτέλεσμα της 6ετούς ύφεσης της οικονομίας και της απομόχλευσης του δανειακού χαρτοφυλακίου. Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση σημείωσαν επιβράδυνση για ένα ακόμη τρίμηνο ανερχόμενα σε 369 εκατ έναντι 500 εκατ στο 2 ο 3μηνο Αναλυτικότερα, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση ως ποσοστό των δανείων μειώθηκαν στο 0,5% το 3 ο 3μηνο 2014 από 0,7% το προηγούμενο 3μηνο και 1,7% το αντίστοιχο 3μηνο 2013, τάση που αναμένεται να συνεχισθεί και στα επόμενα 3μηνα λόγω τόσο της ανάκαμψης της οικονομίας (αύξηση του ΑΕΠ 1,4% στο 3 ο και 0,4% στο 2 ο 3μηνο 2014), όσο και της ενεργητικής διαχείρισης του προβληματικού χαρτοφυλακίου δανείων από τον νεοσύστατο επιχειρηματικό τομέα Recovery Banking Unit. 2 Εξαιρουμένων 5 δισ EFSF ομολόγων ως κάλυμμα χρηματοδότησης από την ΕΚΤ 6

7 Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, σε συνέχεια των αυξημένων προβλέψεων του 3 ου 3μήνου, ενισχύθηκε σημαντικά στο 58% από 51% τον Ιούνιο (Ελλάδα και διεθνείς δραστηριότητες επίσης στο 58%). Εάν προστεθούν και τα ενσώματα καλύμματα και οι εξασφαλίσεις η κάλυψη ανέρχεται στο 129%. Αντίστοιχα, ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο δανείων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 φτάνει στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 22,6% από 19,6% τον Ιούνιο 14 (26,3% επιχειρηματικά, 6,3% στεγαστικά, 37,5% καταναλωτικά / κάρτες), όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ελληνική αγορά διαμορφώνεται σε 16,5% κατά μέσο όρο το Σεπτέμβριο Επάρκεια Κεφαλαίων Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε επιτυχώς στη Συνολική Αξιολόγηση ( Comprehensive Assessment ) που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Τράπεζα της Ελλάδος. Η άσκηση διενεργήθηκε με σημείο αναφοράς τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013 («Στατικός Ισολογισμός») και το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς («Δυναμικός Ισολογισμός»). Και τα δύο προσομοιώθηκαν υπό παραδοχές «βασικού» και «δυσμενούς» σεναρίου. Υπό την προσέγγιση του Δυναμικού Ισολογισμού, η Τράπεζα Πειραιώς εμφάνισε δείκτη CET1 11,4% στο «βασικό» σενάριο και 6,7% στο «δυσμενές σενάριο», έναντι ελάχιστης απαίτησης για δείκτες 8,0% και 5,5% αντίστοιχα. Ο Στατικός Ισολογισμός, σε συνδυασμό με την καθαρή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,0 δισ του Απριλίου 2014 μετά την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών, οδηγεί σε δείκτη CET1 της Τράπεζας στο 10,7% και 6,1% στο «βασικό» και στο «δυσμενές» σενάριο αντίστοιχα. Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση από την ένταξη στο Ν.4303/2014 και την μετατροπή της Αναβαλλόμενης Φορολογίας σε μόνιμη και εκκαθαρισμένη φορολογική απαίτηση, ο δείκτης CET1 υπό το Στατικό Ισολογισμό αυξάνεται στο 12,0% υπό το «βασικό» σενάριο και στο 8,0% υπό το «δυσμενές» σενάριο, ενώ στο Δυναμικό Ισολογισμό διαμορφώνεται στο 12,4% υπό το «βασικό» σενάριο και στο 8,0% υπό το «δυσμενές» σενάριο, βελτιώνοντας περαιτέρω τα κεφαλαιακά περιθώρια της Τράπεζας έναντι ελαχίστων ορίων 8,0% και 5,5% για το «βασικό» και «δυσμενές» σενάριο αντίστοιχα. Ήδη η Τράπεζα αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου με μόνο θέμα την ένταξη της στον σχετικό νόμο. Η συνολική καθαρή θέση του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 ανήλθε στα 7,8 δισ, επηρεαζόμενη από τις αυξημένες προβλέψεις του 3 ου 3μήνου Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ, διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου στο 13,6% και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier-1) στο 13,4% (περιλαμβάνεται αναβαλλόμενος φόρος 200 εκατ που συνδέεται με την απορρόφηση της Γενικής Τράπεζας και θα λογιστικοποιηθεί στις 31/12/14), που κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικός για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ο δείκτης Common Equity Tier-1, με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, διαμορφώθηκε στο 12,7% pro-forma για την ένταξη στο νέο νόμο 4303/2014 και τον αναβαλλόμενο φόρο της Γενικής. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Πειραιώς για το 9μηνο 2014 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ομίλου την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 (www.piraeusbankgroup.com). Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 και το 1918 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέμεινε μέχρι το Από το Δεκέμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε ο Όμιλος Πειραιώς αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και δραστήριους οργανισμούς της ελληνικής οικονομίας. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014 ο Όμιλος διέθετε δίκτυο καταστημάτων (870 στην Ελλάδα και 382 στο εξωτερικό), ανθρώπινο δυναμικό εργαζομένων ( και αντίστοιχα) και 6,2 εκατ πελάτες σε 10 χώρες. Κατά τη διάρκεια του 2012 και 2013 ο Όμιλος Πειραιώς προχώρησε σε σειρά επιχειρηματικών κινήσεων (απορρόφηση «υγιούς» ΑΤΕbank, απόκτηση Γενικής Τράπεζας, εξαγορά εργασιών 3 κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, απόκτηση Millennium Bank Ελλάδας), αποκτώντας ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά, με στόχο την ενεργό συμβολή του στην ανασύνταξη του ελληνικού οικονομικού περιβάλλοντος. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, συνδυάζοντας επιχειρηματική δραστηριότητα και κοινωνική ευθύνη, προάγει συστηματικά και με συγκεκριμένες ενέργειες τις σχέσεις του με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ δίνει έμφαση στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ως μια από τις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα, η Τράπεζα Πειραιώς λαμβάνει πρωτοβουλίες για την υποστήριξη υγιών επιχειρηματικών σχεδίων και τη μεταστροφή της ελληνικής οικονομίας βασισμένη σε ένα σύγχρονο μοντέλο διατηρήσιμης ανάπτυξης. 7

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ 2 3 Το φως είναι αυτό που διεγείρει το αισθητήριο της όρασης, κάνει τα αντικείμενα αντιληπτά και αποκαλύπτει τη διαδρομή για ένα νέο βήμα το επόμενο. Σε κάθε σελίδα αυτού του εντύπου υπάρχει μία εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάρτιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για τo εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου 2014 Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου: «To τρίτο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Μάρτιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY

0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY 0001/00004708/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) Αθήναι, 27 Mαρτίου 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...7 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2011 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι, 20 Απριλίου 2012 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...7 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN BALTIC BANK A.E

AEGEAN BALTIC BANK A.E AEGEAN BALTIC BANK A.E Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Επισκόπηση... 4 Οικονομικό και Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον...

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα