Η Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Ζητήματα τεχνολογικού και λειτουργικού σχεδιασμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Ζητήματα τεχνολογικού και λειτουργικού σχεδιασμού"

Transcript

1 Η Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Ζητήματα τεχνολογικού και λειτουργικού σχεδιασμού Π. Τσιωτάκης, Α. Τζιμογιάννης Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου {ptsiotakis, Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασμός μιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Εκπαιδευτικών Πληροφορικής, η οποία έχει ως στόχο την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την παιδαγωγική υποστήριξη και, τελικά, την ανάπτυξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική της τεχνολογικής πλατφόρμας υποστήριξης της κοινότητας και τα εργαλεία που αυτή περιλαμβάνει. Τέλος, παρουσιάζονται το πλαίσιο μελέτης της ηλεκτρονικής κοινότητας και τα πρώτα αποτελέσματα της πιλοτικής λειτουργίας. Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης, εκπαιδευτικοί, διδασκαλία πληροφορικής, τεχνολογικές πλατφόρμες Abstract This paper reports on the design of an online Community of Computer Science Teachers aiming at the interaction, collaboration, pedagogical support and, ultimately, the professional development of the participating teachers. The architecture of the technological platform supporting the community and the various tools integrated are also presented. Finally, the paper outlines the investigation framework and the first implementation results of the online community. Keywords: learning communities, computer science education, teachers, online platforms 1. Εισαγωγή Οι Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης (ΗΚΜ) αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια δυναμικά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων δικτυακών περιβαλλόντων για επικοινωνία, αλληλεπίδραση, συνεργασία και διαμοίραση περιεχομένου, χωρίς χρονικούς ή χωρικούς περιορισμούς. Στη γενική τους μορφή οι HKM είναι κοινωνικές δομές που παρέχουν στους συμμετέχοντες ευκαιρίες συνάντησης και επικοινωνίας με συναδέλφους τους που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα, με απώτερο στόχο τη μάθηση και τη δια βίου μάθηση και ανάπτυξη. Πρόκειται για ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης, όπου οι εκπαιδευόμενοι (Cornu, 2004)

2 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση συμμετέχουν σε συζητήσεις και ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες συμμετέχουν δημιουργικά και αυθεντικά σε ομάδες εργασίας με στόχο την ανάπτυξη νέων γνώσεων και ικανοτήτων έχουν ευκαιρίες για αμοιβαία υποστήριξη και καθοδήγηση. Οι ΗΚΜ προτείνονται ως ένα αποτελεσματικό μοντέλο για την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της πράξης (Graham, 2007; Luehmann & Tinelli, 2008; Jimoyiannis, Gravani & Karagiorgi 2011). Η εξέλιξη των τεχνολογικών εργαλείων τα τελευταία χρόνια, ειδικότερα του Ιστού δεύτερης γενιάς (Web 2.0), έχει διευρύνει το ενδιαφέρον για τη δημιουργία και μελέτη κοινοτήτων εκπαιδευτικών. Πέρα από τις ασύγχρονες συζητήσεις και τις πλατφόρμες διαχείρισης της μάθησης, στην κατεύθυνση της υποστήριξης κοινοτήτων αξιοποιούνται δυναμικά σύγχρονα εργαλεία του Web 2.0, όπως τα ιστολόγια, wikis, e-protfolios κ.α. (Hou et al., 2010; Jimoyiannis, Tsiotakis & Roussinos, 2011). Η εργασία αυτή αναφέρεται στη δημιουργία και υποστήριξη μιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΗΚΕΠ). Παρουσιάζεται ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η τεχνολογική υποδομή υποστήριξης της Κοινότητας, καθώς και η ανάπτυξη-παραμετροποίηση της τεχνολογικής πλατφόρμας. Τέλος, παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα της πιλοτικής φάσης λειτουργίας της Κοινότητας. 2. Ηλεκτρονικές Κοινότητες Εκπαιδευτικών Για τη συγκρότηση μιας κοινότητας είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν μια σειρά από κανόνες και συνήθειες, καθώς και ισχυροί δεσμοί και αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών για την επίτευξη των κοινών στόχων (Wenger, 1998). Ο Wilson (1995) έχει προτείνει τη μεταφορά της μαθησιακής οικολογίας για να περιγράψει τα μαθησιακά περιβάλλοντα ως χώρους, όπου οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται μαζί και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον χρησιμοποιούν ποικίλα εργαλεία και πόρους πληροφοριών επιδιώκουν να πετύχουν τους μαθησιακούς στόχους τους μέσα από διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων. Στη θεώρηση της μάθησης ως οικοσύστημα εδράζονται οι ιδέες για την ανάπτυξη των κοινοτήτων μάθησης, όπου οι άνθρωποι αποκτούν σημαντικά οφέλη μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Κάθε μέλος του μαθησιακού οικοσυστήματος επιδιώκει τους δικούς του ξεχωριστούς στόχους αλλά στα όρια ενός οργανωμένου πλαισίου κανόνων, το οποίο επιτρέπει να διαμορφώσουν τη μαθησιακή τους ικανότητα (Siemens, 2003). Ο ειδικός ρόλος των διδασκόντων στην οργάνωση των περιβαλλόντων αυτών επικεντρώνεται στο ότι δεν είναι ο κεντρικός παράγοντας του συστήματος. Οι συντονιστές μιας ΗΚΜ δεν λειτουργούν με τυπικό τρόπο αλλά, κυρίως, ως μέντορες και σύμβουλοι για τα μέλη της κοινότητας. Επιπρόσθετα, ένα μαθησιακό οικοσύστημα χαρακτηρίζεται από την ικανότητα της αυτοσυντήρησης και

3 της αειφορίας, καθώς κάθε μέλος προσφέρει στην κοινότητα τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τις ικανότητες ακόμη και τις δημιουργίες του, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη συλλογική σκέψη και γνώση της κοινότητας. Μια ΗΚΜ λειτουργεί σε ένα πλαίσιο, όπου η αλληλεπίδραση, η διαμοίραση ιδεών και υλικού, ο σχολιασμός και η βελτίωση της δουλειάς των άλλων αποτελούν κοινή πρακτική. Η αλληλεγγύη, ο σεβασμός και η εκτίμηση είναι ισχυροί παράγοντες σύνδεσης και υποστήριξης μεταξύ των μελών της κοινότητας (Τσιωτάκης & Τζιμογιάννης, 2011). Το πλαίσιο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης συνδιαμορφώνεται από τους συντονιστές και τους συμμετέχοντες, ώστε να παρέχεται υψηλό επίπεδο διαλόγου, υποστήριξης και διαμοίρασης υλικού, με τη δημιουργία ομάδων εκπαιδευτικών που συγκροτούνται αυθόρμητα και τροποποιούνται δυναμικά. Η συνεργασία και η ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών μιας κοινότητας εκπαιδευτικών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες σχεδιασμού και υποστήριξης, ώστε αυτή να εξελιχθεί σε αποτελεσματική κοινότητα μάθησης (Grossman et al., 2001). Στα πλαίσια του ευρύτερου πεδίου της ηλεκτρονικής μάθησης, ο σχεδιασμός και η λειτουργία ΗΚΜ εκπαιδευτικών αποτελεί ένα ανοικτό ερευνητικό ζήτημα (Hou et al., 2010; Baran & Cagiltay, 2010; Jimoyiannis, Gravani & Karagiorgi 2011). Σημαντικά ενδεικτικά ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: Ποιοι παράγοντες ευνοούν την ενεργό συμμετοχή των μελών μιας ΗΚΜ; Ποια τεχνολογικά εργαλεία είναι αποτελεσματικά και διευκολύνουν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών; Ποιοι είναι οι βέλτιστοι τρόποι υποστήριξης και πως συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία μιας ΗΚΜ; Ποιες αλλαγές στις στάσεις και στις εκπαιδευτικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών συντελούνται με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε μια ΗΚΜ; Πώς συμβάλουν οι εκπαιδευτικές κοινότητες στην επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών; 3. Μεθοδολογία Σχεδιασμού της Κοινότητας Η διαδικασία ανάλυσης και σχεδιασμού της ΗΚΕΠ περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: Διερεύνηση αναγκών των εκπαιδευτικών Πληροφορικής Διερεύνηση τεχνικών χαρακτηριστικών και αναγκαίων εργαλείων Μελέτη και αξιολόγηση διαθέσιμων πλατφορμών και εργαλείων Σχεδιασμός του πλαισίου δραστηριοτήτων της κοινότητας Πιλοτική φάση και λειτουργία της Κοινότητας Συνεχής διαμορφωτική αξιολόγηση αναγκών και ανασχεδιασμός. 3.1 Διερεύνηση αναγκών των εκπαιδευτικών Πληροφορικής

4 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση Κεντρική ιδέα της ΗΚΕΠ είναι η προετοιμασία και η υποστήριξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών για την εφαρμογή στη σχολική πρακτική του Νέου Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Το νέο στοιχείο, με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι εκπαιδευτικοί, είναι ότι το Π.Σ. δίνει έμφαση στις σύγχρονες συνεργατικές και εποικοδομητικές προσεγγίσεις και στην ελευθερία-δυνατότητα του εκπαιδευτικού να σχεδιάζει και να οργανώνει τις παρεμβάσεις του και τις διδακτικές του τροχιές, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τάξης του (υπόβαθρο και ψηφιακές ικανότητες των μαθητών, ειδικά ενδιαφέροντα κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό, οι άξονες σχεδιασμού και λειτουργίας της ΗΚΕΠ στοχεύουν στην ενίσχυση παιδαγωγικών γνώσεων και ικανοτήτων διδακτικού σχεδιασμού, στη διαμοίραση εκπαιδευτικού υλικού και στην ανταλλαγή εκπαιδευτικών εμπειριών που αφορούν στο νέο Π.Σ. Πληροφορικής. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του περιεχομένου δεν έγινε με βάση τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός προγράμματος επιμόρφωσης. Οι θεματικές ενότητες συνεργασίας και αλληλεπίδρασης στην ΗΚΕΠ, οι οποίες προτάθηκαν κατά τη φάση της έναρξης από τους συντονιστές, είναι ενδεικτικές: Γενικές αρχές και φιλοσοφία του νέου Π.Σ. Πληροφορικής-ΤΠΕ Διδακτική της Πληροφορικής και Παιδαγωγική Γνώση του αντικειμένου Ζητήματα διδακτικού σχεδιασμού και οργάνωσης διδασκαλίας Εξέλιξη της τεχνολογικής γνώσης για το αντικείμενο Σχέδια έρευνας με ΤΠΕ Χρήση εργαλείων Web2.0 στο μάθημα της Πληροφορικής-ΤΠΕ. Οι συντονιστές αναμένεται να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες στην Κοινότητα, ώστε συνδιαμορφώνουν σε συνεχή βάση το πλαίσιο εργασίας-συνεργασίας με στόχο να αναπτύσσεται υψηλό επίπεδο διαλόγου και αλληλεπίδρασης, υποστήριξης, συνδημιουργίας και διαμοίρασης υλικού. 3.2 Δομή της τεχνολογικής πλατφόρμας Οι ΗΚΜ απαρτίζονται από δυο θεμελιώδη και αλληλένδετα στοιχεία: την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών τους και τα ψηφιακά εργαλεία υποστήριξής τους. Η ψηφιακή πλατφόρμα υποστήριξης μιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης παρέχει τον εικονικό χώρο συνάντησης της κοινότητας και αποτελεί τη μνήμη της. Κατά συνέπεια, έχει σημαντική επίδραση στην οικοδόμηση και λειτουργία της κοινότητας. Οι πρώτες ΗΚΜ αναδείχθηκαν από τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) με χρήση εργαλείων επικοινωνίας, όπως ασύγχρονες και σύγχρονες συζητήσεις, συνεργατικά εργαλεία δημιουργίας κ.α. Μια πλατφόρμα υποστήριξης ΗΚΜ θα πρέπει να ενσωματώνει χαρακτηριστικά και εργαλεία που ξεφεύγουν από τα ΣΔΜ (Τσιωτάκης & Τζιμογιάννης, 2011), καθώς τα παραδοσιακά ΣΔΜ έχουν αναπτυχθεί για την υποστήριξη δράσεων ηλεκτρονικής μάθησης, στο πλαίσιο της τυπικής

5 εκπαίδευσης, και δεν επιτρέπουν σε χρήστες με το ρόλο εκπαιδευόμενου να πραγματοποιήσουν ενέργειες στο σύστημα. Με βάση τα παραπάνω, η ιδανική πλατφόρμα υποστήριξης ΗΚΜ Εκπαιδευτικών θα πρέπει να περιλαμβάνει ποικίλα τεχνολογικά εργαλεία, όπως Εργαλεία επικοινωνίας και συζήτησης Εργαλεία διαμοίρασης περιεχομένου (ανεξάρτητα αρχεία και εσωτερικά μέσα, π.χ. ιστολόγια, wiki) Εργαλεία κοινότητας (συνεργασίας και υποστήριξης ομάδων) Λοιπά εργαλεία χρήστη/οργάνωσης/διαχείρισης. Στο Σχήμα 1, απεικονίζεται η προτεινόμενη δομή της πλατφόρμας υποστήριξης της ΗΚΕΠ με τα εργαλεία ομαδοποιημένα στις παραπάνω κατηγορίες. Κάποια εργαλεία μπορούν να ενταχθούν σε περισσότερες από μια κατηγορίες. Το wiki, για παράδειγμα, εκτός από εργαλείο υποστήριξης ομάδων, αποτελεί επίσης εργαλείο συνεργατικής ανάπτυξης και διαμοίρασης περιεχομένου. Χρήστες σε σύνδεση Ομάδες συζητήσεων chat μηνύματα βιντεοδιάσκεψη microblogging Επικοινωνία και συζήτηση Ιστολόγια Wiki Σχόλια Ετικέτες Αποθετήριο αρχείων Διαμοίραση περιεχομένου Πλατφόρμα Υποστήριξης HKM Λοιπά εργαλεία Προσωπικά αρχεία Αναζήτηση Προφίλ (απλό/εκτεταμένο) dashboard Ημερολόγιο Εργαλεία κοινότητας Φίλοι Υποστήριξη ομάδων Σελίδα κοινότητας Προγραμματισμός εργασιών E-portfolio Οργάνωση αρχείων Διαβαθμισμένη πρόσβαση Σχήμα 1: Δομή της πλατφόρμας ΗΚΕΠ 3.3 Διερεύνηση διαθέσιμων πλατφορμών και εργαλείων Κατά τη φάση της μελέτης των τεχνικών και εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών πολλών συστημάτων, έγιναν πολλαπλές εγκαταστάσεις ψηφιακών πλατφορμών σε εξυπηρετητές του Εργαστηρίου μας, κατά το ακαδημαϊκό έτος Πλατφόρμες όπως Moodle, Claroline, Sakai, Elgg και Mahara, δοκιμάστηκαν πιλοτικά σε εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές δράσεις (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, υποστήριξη σχεδίων έρευνας κ.λπ.). Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούσαν στην ευχρηστία, στη λειτουργικότητα και στις δυνατότητες συνέργειας με άλλα

6 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση συστήματα, στη σταθερότητα λειτουργίας χωρίς σφάλματα και στην άδεια χρήσης (ανοιχτού κώδικα). Σημαντικές παράμετροι που λήφθηκαν επίσης υπόψη ήταν ο ρυθμός ανανέωσης των λογισμικών, η ύπαρξη πρόσθετων (plug-ins) που επεκτείνουν τις δυνατότητές τους και η διαθέσιμη υποστήριξη (τεχνικά εγχειρίδια). Στην προσπάθειά μας για τη βέλτιστη επιλογή καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι καμία μεμονωμένη ψηφιακή πλατφόρμα δεν διαθέτει όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, η ιδανική πλατφόρμα ΗΚΕΠ δεν μπορεί να αποτελείται από ένα σύστημα ή λογισμικό. Ο συνδυασμός συστημάτων για τη δημιουργία της σύνθετης πλατφόρμας ήταν η τελική επιλογή, καθώς κάθε επιμέρους σύστημα, που αποτελεί μία από τις καλύτερη επιλογές στον τομέα του, παρέχει τα πλεονεκτήματά στην ενιαία πλατφόρμα. Το σύμπλεγμα Moodle και Mahara σε συνδυασμό με τα συστήματα Mediawiki και BigBlueButton δημιουργούν ένα πλήρες σύνολο, την πλατφόρμα ΗΚΕΠ. Στον Πίνακα 1 γίνεται μια συγκριτική παρουσίαση των ψηφιακών πλατφορμών που μελετήθηκαν. 3.4 Αρχιτεκτονική και συνιστώσες της πλατφόρμας ΗΚΕΠ Ύστερα από εκτεταμένη έρευνα στις πλατφόρμες του Πίνακα 1, πολλές τεχνικές δοκιμές, παραμετροποιήσεις και αναζήτηση σε ομάδες υποστήριξης, καταλήξαμε στη λογική σύνδεση των εφαρμογών ανοικτού κώδικα που απαρτίζουν την πλατφόρμα ΗΚΕΠ, η οποία δεν είναι ορατή στα μέλη της (Σχήμα 2): κεντρικό ιστότοπο - πυρήνα πιστοποίησης: Joomla πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης: Moodle πλατφόρμα συνεργασίας και eportfolio: Mahara πλατφόρμα wiki: Mediawiki σύστημα βιντεοδιάσκεψης: BigBlueButton. BigBlueButton Mahara Moodle Joomla Mediawiki Σχήμα 2: Αρχιτεκτονική ΗΚΕΠ (Single Sign-On) Το Joomla, το οποίο είναι πλατφόρμα για δημιουργία δυναμικών ιστότοπων και πυλών, χρησιμοποιήθηκε ως συνδετικός κρίκος και σύστημα πιστοποίησης. Για τη διασύνδεση των Joomla και Moodle χρησιμοποιήθηκε το πρόσθετο Joomdle. Αντίστοιχα, επιτεύχθηκε και η διασύνδεση των Joomla και Mediawiki. Τέλος, η διασύνδεση Moodle και Mahara (mahoodle) είναι εγγενής καθώς υπάρχουν κοινές

7 ομάδες προγραμματιστών στην ανάπτυξη των δύο πλατφορμών. Με το μοντέλο αυτό, οι λογαριασμοί χρηστών δημιουργούνται μία φορά σε ένα σύστημα (Joomla) και κλωνοποιούνται στα υπόλοιπα κατά την πρώτη είσοδο του εκάστοτε χρήστη σε αυτά. Αντίστοιχα, κάθε αλλαγή στο προφίλ ενός χρήστη στο Moodle μεταφέρεται και στα άλλα συστήματα. Ο χρήστης της πλατφόρμας ΗΚΕΠ συνδέεται χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό (όνομα χρήστη και συνθηματικό) που εισάγει μόνο μια φορά. Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται ως Single Sign-On (http://en.wikipedia.org/wiki/ Single_sign-on). Επικοινωνία και συζήτηση Διαμοίραση περιεχομένου Εργαλεία Κοινότητας Λοιπά εργαλεία Πίνακας 1: Συγκριτική παρουσίαση ψηφιακών πλατφορμών Εργαλείο/Χαρακτηριστικό Elgg Sakai Moodle Mahara Πλατφόρμα ΗΚΕΠ Ομάδες συζήτησης Chat Εσωτερικά μηνύματα Ειδοποιήσεις με ανά ενέργεια Χρήστες σε σύνδεση microblogging Τηλεδιάσκεψη Ιστολόγια Wiki Πλήρες σύστημα Wiki Κοινόχρηστα αρχεία Υποβολή σχολίων (comments) και ετικετών (tags) Φίλοι Υποστήριξη ομάδων Δημιουργία ομάδων από κάθε χρήστη Δυνατότητα χρήστη να εγγράφεται/ διαγράφεται από κάποια ομάδα Λογική οργάνωση δραστηριοτήτων (χρονική ή κατά ενότητες) Ανάθεση έργου σε χρήστες Καθορισμός από χρήστη πρόσβασης στο υλικό που δημιουργεί E-portfolio καθορισμένο από χρήστη με εσωτερικούς ή εξωτερικούς πόρους Προσωπική περιοχή αρχείων Αναζήτηση Προφίλ χρηστών Εκτεταμένο προφίλ χρηστών

8 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση Ημερολόγιο Κεντρικός πίνακας δραστηριοτήτων και ενεργειών (dashboard) Με την τεχνική αυτή αυξάνεται η ασφάλεια ενώ μειώνεται ο διαχειριστικός φόρτος. Για την εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής, όπως σε όλες τις SSO λύσεις, θα πρέπει οι ρυθμίσεις φυλλομετρητή να επιτρέπουν την αποθήκευση cookies. Η πλατφόρμα ΗΚΕΠ έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει με ενιαίο και λειτουργικό τρόπο τα εργαλεία και τις υπηρεσίες της στους εκπαιδευτικούς-μέλη της. Η πλατφόρμα Moodle αποτελεί το συνδετικό κρίκο και περιέχει υλικό-αναφορές που αφορούν σε όλα τα μέλη της κοινότητας. Εκεί, αναρτώνται ενημερωτικό υλικό ή ανακοινώσεις των συντονιστών. Η δομή είναι εβδομαδιαία ενώ υποστηρίζονται και άλλα μοντέλα οργάνωσης. Μετά την καταχώρηση των αναγνωριστικών του, ο χρήστης εισέρχεται στην κεντρική σελίδα της κοινότητας (Σχήμα 3). Στη συνέχεια, μπορεί να παρακολουθήσει τα δρώμενα (συζητήσεις στις θεματικές ενότητες, ιστολόγιο κ.α.) να εντοπίσει άλλα μέλη και να επικοινωνήσει μαζί τους, να μεταβεί στις ομάδες (Mahara), να συμμετάσχει σε δραστηριότητες κάποιας ομάδας που συμμετέχει ή στο σύστημα wiki κ.λπ. 4.Η λειτουργία της ΗΚΕΠ Σχήμα 3: Η αρχική σελίδα της πλατφόρμας ΗΚΕΠ Η λειτουργία της κοινότητας ακολουθεί τις φάσεις του μοντέλου πέντε (5) βημάτων της Salmon (2000). Ήδη έχουν υλοποιηθεί:

9 Προσέλκυση-Πρόσβαση: Η Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ξεκίνησε τη λειτουργία της στα μέσα Νοεμβρίου Η κοινότητα αποτελείται από 101 μέλη: 94 εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, 7 εισηγητές εμπειρογνώμονες-μέλη της ομάδας ανάπτυξης του νέου Π.Σ. και επιμορφωτές, καθώς και τους συντονιστές. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν με για την ΗΚΕΠ, τους στόχους και τη χρονική της διάρθρωση. Έλαβαν τους κωδικούς λογαριασμού και έκαναν την εγγραφή τους. Κοινωνικοποίηση (online socialization): Οι συμμετέχοντες ενημέρωσαν το προφίλ τους στην πλατφόρμα και συστήθηκαν στην ομάδα δίνοντας ατομικά, επαγγελματικά, επιστημονικά κ.α. στοιχεία τους. Παράλληλα, προχώρησαν στην εξοικείωση με το περιβάλλον εργασίας. Δημιουργήθηκε ασύγχρονη συζήτηση με τίτλο «Τεχνικά θέματα», ώστε τα μέλη της κοινότητας να θέτουν, σε συνεχή βάση, και να συζητούν ζητήματα ή δυσλειτουργίες. Επιλύθηκαν τα πρώτα λειτουργικά-τεχνικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν και πλέον όλα λειτουργούν εύρυθμα. Ανταλλαγή πληροφοριών (information exchange): Πραγματοποιήθηκε κριτική μελέτη, ανάλυση και εξειδίκευση του νέου Π.Σ. Πληροφορικής. Ξεκίνησαν συζητήσεις (forums) για το Π.Σ. και τη στοχοθεσία του. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 25 ασύγχρονες συζητήσεις σχετικά με θέματα του Π.Σ., χρονοπρογραμματισμού, διδακτικών εμπειριών και εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Έχουν αναρτηθεί συνολικά περί τα 220 μηνύματα. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες αναρτήσεις στο ιστολόγιο της πλατφόρμας και έχουν ενεργοποιηθεί οι πρώτες προβολές από μέλη της κοινότητας στο Mahara. Επίσης, έχει γίνει μία συνεδρία βιντεοδιάσκεψης μέσω του BigBlueButton (Σχήμα 4). Σχήμα 4: Οθόνη τηλεδιάσκεψης στην ΗΚΕΠ

10 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση Επίλογος-μελλοντικά σχέδια Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της ΗΚΕΠ, η επόμενη φάση-στόχος είναι η οικοδόμηση και διαμοίραση παιδαγωγικών γνώσεων (επόμενη φάση του μοντέλου Slamon), με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό, ανάλυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων. Οι συντονιστές και οι συμμετέχοντες στην Κοινότητα αναμένεται να συνδιαμορφώσουν και να τροποποιήσουν δυναμικά το πλαίσιο συνεργασίας, με βάση τις ανάγκες και τους στόχους των μελών της ΗΚΕΠ, ώστε να παρέχεται υψηλό επίπεδο διαλόγου, αλληλεπίδρασης και συνδημιουργίας. Ακολούθως, θα διερευνηθούν τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα, που διατυπώθηκαν στην παρούσα εργασία. Με βάση τα δεδομένα της λειτουργίας της ΗΚΕΠ αναμένεται να υπάρξει ανατροφοδότηση της σχεδίασης, ώστε, με την απαραίτητη ανανέωση, να συνεχιστεί η λειτουργία της ΗΚΕΠ και το επόμενο σχολικό έτος. Βιβλιογραφία Baran, B., & Cagiltay, K. (2010). The dynamics of online communities in the activity theory framework. Educational Technology & Society, 13(4), Cornu, B. (2004). Networking and collecting intelligence for teachers and learners. In A. Brown & N. Davis (eds.) Digital technology, communities and education (pp ). London: Routledge Falmer. Graham, P. (2007). Improving teacher Effectiveness through structured collaboration: A case study of a Professional Learning Community. Research in Middle Level Education, 31(1), Grossman, P., Wineburg, S., & Woolworth, S. (2001). Toward a theory of teacher community. Teachers College Record, 103(6), Hou, H.T., Chang, K. E., & Ting Sung, Υ. (2010). What kinds of knowledge do teachers share on blogs? A quantitative content analysis of teachers knowledge sharing on blogs. British Journal of Educational Technology, 41(6), Jimoyiannis, A., Gravani, M., & Karagiorgi, Y. (2011). Teacher professional development through Virtual Campuses: Conceptions of a new model. In H. Yang & S. Yuen (eds.), Handbook of Research on Practices and Outcomes in Virtual Worlds and Environment (pp ). Hershey, PA: IGI Global. Jimoyiannis, A., Tsiotakis, P., & Roussinos, D. (2011). Pedagogical and instructional design issues towards the integration of Web 2.0 tools in instruction. Implications of teachers training pilot courses in Greece. In A. E. Corchado, S.-Y. Han, W. Guo, J. Corchado, A. Vasilakos (eds.), Proceedings of the 7th International Conference on Next Generation Web Services Practices (pp ). IEEE. Luehmann, A. L., & Tinelli, L. (2008). Teacher professional identity development with social networking technologies: Learning reform through blogging. Educational Media International, 45(4),

11 Salmon, G. (2000). E-Moderating: The key to teaching and learning online. London: Kogan Page. Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. New York: Cambridge University Press. Wilson, B. G. (1995). Metaphors for instruction: why we talk about learning environments. Educational Technology, 35(5), Siemens, G. (2003). Learning ecology, communities, and networks extending the classroom. Retrieved 10/12/2011 from learning_communities.htm Τσιωτάκης, Π., & Τζιμογιάννης, Α. (2011). Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης Εκπαιδευτικών: Τεχνολογικά εργαλεία και ζητήματα σχεδιασμού. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής (σ ), Ιωάννινα

Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου

Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου Δημιουργία και μελέτη μιας μαθητικής Κοινότητας Διερεύνησης μέσω ενός ιστολόγιου Σοφία Αγγέλαινα, Αθανάσιος Τζιμογιάννης sangelaina@gmail.com, ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της μαθησιακής παρουσίας φοιτητών σε μια κοινότητα ιστολογίων χρησιμοποιώντας την Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων

Μελέτη της μαθησιακής παρουσίας φοιτητών σε μια κοινότητα ιστολογίων χρησιμοποιώντας την Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων Μελέτη της μαθησιακής παρουσίας φοιτητών σε μια κοινότητα ιστολογίων χρησιμοποιώντας την Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων Παναγιώτης Τσιωτάκης, Δημήτριος Ρούσσινος, Αθανάσιος Τζιμογιάννης ptsiotakis@uop.gr;

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Διευθυντής 152 ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών adonisbessios@gmail.

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Διευθυντής 152 ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών adonisbessios@gmail. Πρόταση Διαδικτυακής Συν Παρουσίας και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στο Πλαίσιο των Δημιουργικών Τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Πατησίων Μπέσιος Αντώνιος 1, Λαμπροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ρ Μιχάλης Παρασκευάς, Κουµούτσος Κων/νος, Στεργάτου Ελένη, Κουµούτσος Γιάννης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό

Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Μια μαθητοκεντρική σχεδίαση εποικοδομιστικού τύπου για την οικοδόμηση της γνώσης στον ηλεκτρομαγνητισμό Παπαδημητρίου Α. Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Γυφτοδήμος Γ. Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στo Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στo Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στo Νηπιαγωγείο Βασικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα και απόψεις ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ο ΑΝΟΙΞΗ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 50

Θέματα και απόψεις ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ο ΑΝΟΙΞΗ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 50 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Θέματα και απόψεις ΑΝΟΙΞΗ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 50 ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ε Κ Π

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo

Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Εξ αποστάσεως δημιουργία Android εφαρμογών μέσω του ομαδοσυνεργατικού εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Edmodo Αβραμίδου Μαργαρίτα (ΠΕ20), Αραβίδου Ευδοξία amargarit@csd.auth.gr, aravidou@csd.auth.gr Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου

Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου Συµµετοχικός ιστός στην εκπαίδευση: δύο µελέτες περίπτωσης µε τη χρήση wiki και ιστολογίου έγγλερη Σοφία 1, Μουδατσάκη Ελένη 2, Λιόβας ηµήτριος 3, Μπασδαβάνος Μαργαρίτης 4 sofiadeg@hotmail.gr, eleni_moudatsaki@hotmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα