Το φαρμακευτικό κόστος στην Άνοια. Άμεσο έμμεσο κόστος. Στρατηγικές επιλογές στη διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το φαρμακευτικό κόστος στην Άνοια. Άμεσο έμμεσο κόστος. Στρατηγικές επιλογές στη διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας Υγείας"

Transcript

1 Το φαρμακευτικό κόστος στην Άνοια. Άμεσο έμμεσο κόστος. Στρατηγικές επιλογές στη διαμόρφωση πολιτικών δημόσιας Υγείας Μάτση Σταυρούλα, Νευρολόγος, Επιστημονικός συνεργάτης Β Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής, ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο

2 Ο άνθρωπος σε παγκόσμια κλίμακα πλέον, πραγματοποιεί μια διαρκή κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών υγείας. Το μέγεθος αυτής της κατανάλωσης εξαρτάται απο το πολιτισμικό επίπεδο της ευρύτερης κοινωνίας, αλλά και την προσφορά των αγαθών/ υπηρεσιών ( κόστος αυτής και ευκολία στην πρόσβαση)

3 Οι υπηρεσίες υγείας ανήκουν στον τεταρτογενή τομέα παραγωγής Το προσφερόμενο προϊόν (υπηρεσία υγείας) είναι αποτέλεσμα συνδυασμού εξειδικευμένων γνώσεων και ετοίμων προϊόντων

4 Στόχος στις υπηρεσίες Υγείας είναι η παραγωγή έργου, ομοιόμορφου και ενιαίου στη διαδρομή του χρόνου, και παράλληλα διατήρηρη υψηλής ποιότητας Είναι στόχος η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, καθώς και οικονομικότερων μεθόδων οργάνωσης ευελιξία (δείκτες παρακολούθησης δαπανών, δείκτες κόστουςαποτελεσματικότητας, δείκτες παραγωγικότητας )

5 Κατηγορίες δαπανών ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, φάρμακευτική δαπάνη ένταση εργασίας ιατρών/ νοσηλευτών/ διοικητικού προσωπικού) Το αποτέλεσμα των προσφερόμενων υπηρεσιών «καταγράφεται» σε... κερδισμένα σε ποιότητα χρόνια ( QYALYs), απώλεια που προκύπτει απο την πρώιμη θνησιμότητα και νοσηρότητα λόγω αναπηρίας ή ανικανότητας (DAILYs), τα ισοδύναμα έτη πλήρους υγείας ( Halthy Years Equivalent, HYE) μεταβολές επιδημιολογικών δεικτών, επίπτωσης και επιπολασμού

6 Η αποτίμηση του κόστους μιας ασθένειας βασίζεται στον προσδιορισμό του άμεσου και του έμμεσου κόστους ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ= ΑΜΕΣΟ + ΕΜΜΕΣΟ+ΚΡΥΦΟ

7 Άμεσο ιατρικό κόστος Κόστος Τεχνολογίας και άλλων υπηρεσιών Υγειονομικής περίθαλψης των νοσηλευομένων στο Νοσοκομείο Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη Ιατρική φροντίδα στο σπίτι Νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι Φυσιοθεραπείας Βοηθητικών υπηρεσιών / Εθελοντών Μεταβλητό κόστος χρησιμοποίησης της τεχνολογικής υποδομής Σταθερό κόστος τεχνολογίας /Αποσβέσεις τεχνολογικού εξοπλισμού Αποθήκευση Σταθερά και μεταβλητά διοικητικά έξοδα Λειτουργικά έξοδα νοσοκομείου ή κέντρου υγείας Φωτισμός/ τηλεπικοινωνίες κ.λ.π. Κόστος Φαρμάκων συνταγογραφούμενων και μη Κόστος των φαρμάκων Θεραπεία παρενεργειών ή τοξικότητας των φαρμάκων Προφύλαξη απο παρενέργειες Παραγγελία και καταγραφή Παρασκευή των φαρμάκων Διανομή και εφαρμογές Φάρμακα, προμήθειες, συσκευές που παρέχονται κατ οίκον Ερευνα και Ανάπτυξη Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης Δαπάνες εκπαίδευσης και κατάρτισης Άμεσο μη ιατρικό κόστος Φροντίδα που παρέχεται απο οικογένεια και φίλους Μεταφορά προς και απο ιατρικές υπηρεσίες Φροντίδα των παιδιών/σπιτιού Διαρρύθμιση του σπιτιού για να φιλοξενηθεί ο ασθενής Κοινωνικές υπηρεσίες και εκτίμηση προγράμματος

8 Κόστος Φαρμάκων συνταγογραφούμενων και μη Κόστος των φαρμάκων Θεραπεία παρενεργειών ή τοξικότητας των φαρμάκων Προφύλαξη απο παρενέργειες Παραγγελία και καταγραφή Παρασκευή των φαρμάκων Εκπαίδευση σε νέες διαδικασίες Διανομή και εφαρμογές Φάρμακα, προμήθειες, συσκευές που παρέχονται κατ οίκον

9 ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ Χρόνος και παραγωγικότητα Μεταβολή της παραγωγικότητας ως αποτέλεσμα της μεταβολής της κατάστασης της υγείας (νοσηρότητα/ θνησιμότητα/ αποφυγή ασθένειας) Χαμένη παραγωγικότητα λόγω ασθενείας (Εισόδημα που χάθηκε απο μέλη της οικογένειας/ χαμένος ελεύθερος χρόνος/ Χρόνος που ξοδεύθηκε απο τον ασθενή) ΚΡΥΦΟ ΚΟΣΤΟΣ Μεγέθη κρυφού κόστους Ψυχοκοινωνικό κόστος Φόβος Αγωνία Θλίψη και απώλεια της ευεξίας λόγω ασθενείας Σωματική παραμόρφωση Αναπηρία Οικονομική και φυσική εξάρτηση Απώλεια εργασίας Απώλεια ευκαιρίας για προαγωγή και εκπαίδευση Κοινωνική απομόνωση Σύγκρουσημετηνοικογένεια Εκτιμήσεις που άλλοι θέτουν για την υγεία του ασθενή και την ευεξία του Πόνος Αλλαγές στην κοινωνική λειτουργικότητα και στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής

10 ...Θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας Οι συντελεστές του κόστους μετασχηματίζονται κόστους σαν αξίες δεν καταναλώνονται αλλά μετασχηματίζονται Η μετατροπή του εξόδου σε δαπάνη (κόστος) δεν σημαίνει απώλεια αξίας αλλά μετασχηματισμό της σε ανάλογη νέα αξία

11 "Promoting good health is an integral part of the smart and inclusive growth objectives of Europe Keeping people healthy and active for longer has a positive impact on productivity and competitiveness. Innovation in healthcare helps take up the challenge of sustainability in the sector in the context of demographic change' and action to reduce inequalities in health is important to achieve "inclusive growth" (Commission s Communication A Budget for Europe 2020 )

12 COUNTRY Eastern Europe Direct cost ΑΜΕΣΟ Informal cost ΕΜΜΕΣΟ Total costs ΣΥΝΟΛΙΚΟ Belarus 318,0 134,5 452, Bulgaria 304,3 124,9 429, Czech republic 906,0 383,5 1289, Hungary 719,7 370,8 1090, Poland 1565,0 987,4 2552, Republic of Moldavia 338,5 256,4 678, Romania 528,5 254,1 782, Russian federation Πρόγραμμα ALCOVE: Η χρήση των ψυχοτρόπων στην Άνοια, 6132,5 2494,2 8626, Slovakia 290,0 122,6 412, Ukraine 1838,2 1181,2 3019, Costs per case

13 COUNTRY Direct costs Informal care Total costs Costs per case Northern Europe Denmark 832,0 639,5 1471, Estonia 83,2 40,1 123, Finland 732,0 183,6 915, Iceland 41,7 15,3 57, Ireland 545,6 182,9 728, Latvia 125,6 48,8 174, Lithuania 224,4 88,2 312, Norway 1004,9 415,2 1420, Sweden 1461,9 560,6 2022, UK 9235,3 4556, ,

14 COUNTRY Direct costs Informal care Total costs Costs per case Western Europe Austria 1165,4 549,6 1715, Belgium 1461,9 732,5 2194, France 8879,1 2890, , Germany 12041,7 6220, , Luxembourg 117,0 25,3 142, The Netherlands 2031,3 1026,6 3057, Switzerland 1072,8 653,3 1726,

15 Southern Europe Direct cost Informal care Total costs Cost per case Albania Bosnia and Herzegovina 169,0 198,9 367, Croatia 208,8 170,9 379, Greece 1275,9 591,4 1867, Italy 889,5 479,4 1307, Malta 126,3 215,8 242, Portugal 837,5 215,8 1053, Serbia and Montenegro 212,4 123,1 335, Slovenia 157,8 92,2 250, Spain 5011,4 2433,1 7444, TFYR Macedonia 41,4 18,8 60, Cyprus 65,2 41,2 106,

16 Η Ελλάδα έχει αποκτίσει σύγχρονα εργαλεία ελέγχου κόστους και φαρμακευτικής δαπάνης Υγειονομικός Χάρτης Ηλεκτρονική συνταγογράφιση Ιχνηλάτηση (tracking ) διαγνώσεων και ασθενών... απομένουν ωστόσο πολλά βήματα για την πλήρη ανάπτυξη των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (ΟΠΣ) των Νοσοκομείων και των Υγειονομικών Περιφερειών, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα για το άμεσο, έμμεσο και κρυφό κόστος της Άνοιας στη χώρα μας.

17 Prognosis for the number of demented in Europe until 2030 Prognosis for the future costs of dementia in Europe until 2030

18 ...Σχεδιασμός των υγειoνομικών υπηρεσιών εως το 2030 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών >έγκαιρη και σωστή διάγνωση σε κέντρα Άνοιας > Ορθολογική χρήση φαρμακευτικής αγωγής, έλεγχος συνοσηρότητας (γηριατρική) > οργάνωση πρωτοβάθμιων κέντρων Άνοιας >ανάπτυξη τομέα χρόνιας φροντίδας των ατόμων με άνοια. > εκπαίδευση των φροντιστών σε μη φαρμακευτικές τεχνικές

19 Εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού, φροντιστών και ασθενών, για τη Νόσο Alzhaimer και συναφών διαταραχών ενώ υπάρχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα από πιλοτικά προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων (προγράμματα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και φυσικής άσκησης, ενδυνάμωση μάθησης και μνήμης)

20 Σὰν τίνὰ προσμένει νὰ πέσει ἡ γαλήνη; Σ ἀνθρώπους κλειστοὺςποὺ μετροῦντὸν καημό τους δὲνεἶναι οὐρανὸςμηδὲἀγγέλου εὐφροσύνη τ ἀστέρια κρατοῦν ἕναν κόσμο δικό τους. «Γ.Σεφέρης» Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Α Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη, συνεργάτης Planning Group Δρ. Σ. Κολυβά, ΕΙ Παστέρ Δρ. Μ. Χριστούλα,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Υγεία:Εξε-ληγµένη ή Εξελιγµένη;

Ελληνική Υγεία:Εξε-ληγµένη ή Εξελιγµένη; ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 2, 49-65 ISSN 1791-9649 Ελληνική Υγεία:Εξε-ληγµένη ή Εξελιγµένη; Τσαλακοπούλου Β. 1, Σαράφης Π. 2 1 Φαρµακοποιός, Φαρµακείο Νοµαρχιακής Μονάδας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μαίρη Γείτονα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικών Υγείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Kοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΕΠΙΜEΛΕΙΑ: MINDWORK ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ANΕΠΙΛΥΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ H παρούσα µεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασµός, Οργάνωση και ιαχείριση των Συστηµάτων Μεταφορών», του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Το «Δίκτυο Παραγωγικότητας» για τη Λειτουργική Ευελιξία & την Οργανωτική Καινοτομία

Εισαγωγή: Το «Δίκτυο Παραγωγικότητας» για τη Λειτουργική Ευελιξία & την Οργανωτική Καινοτομία 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή: Το «Δίκτυο Παραγωγικότητας» για τη Λειτουργική Ευελιξία & την Οργανωτική Καινοτομία Ενότητες 1. Γενικά 2. Δίκτυο Παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης

Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης Βασικά µηνύµατα: Το σηµερινό «καλάθι» χωρών αντανακλά το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της Κύπρου Η οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, MD, MSc ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ +

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύοντας την παραγωγικότητα με πυλώνες την εργασιακή ευελιξία και την οργανωτική καινοτομία

Ενισχύοντας την παραγωγικότητα με πυλώνες την εργασιακή ευελιξία και την οργανωτική καινοτομία 1 ΤΡΙΤΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ (16.00 20.00 μ.μ.) METROPOLITAN HOTEL Ενισχύοντας την παραγωγικότητα με πυλώνες την εργασιακή ευελιξία και την οργανωτική καινοτομία Σταμάτιος Ανδριανόπουλος Executive Consultant Planning

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΏΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΏΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΏΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.10.2005 COM(2005) 484 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Βελτίωση της ψυχικής υγείας του πληθυσµού. Προς µια στρατηγική σχετικά µε την ψυχική υγεία για την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας

Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας Ορισμός οικονομικής αξιολόγησης Η συγκριτική ανάλυση εναλλακτικών στρατηγικών ως προς το κόστος και το αποτέλεσμα Drummond et al (1987) Ορισμοί του Κόστους Ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Logistics στην Υγεία. Εφαρμογή στη Διαχείριση Φαρμάκων σε Ψυχιατρική Κλινική. Α. Τσαγκάρης 1, Θ. Τζούρος 2, Π. Κυράτσης 3, Δ.

Logistics στην Υγεία. Εφαρμογή στη Διαχείριση Φαρμάκων σε Ψυχιατρική Κλινική. Α. Τσαγκάρης 1, Θ. Τζούρος 2, Π. Κυράτσης 3, Δ. Logistics στην Υγεία. Εφαρμογή στη Διαχείριση Φαρμάκων σε Ψυχιατρική Κλινική. Α. Τσαγκάρης 1, Θ. Τζούρος 2, Π. Κυράτσης 3, Δ. Τόλης 4 1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ψαλτοπούλου Θεοδώρα Παθολόγος, Επίκουρη Καθ. Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Σχεδιασμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας: Ρόλος της οικογένειας, κράτους, και ιδιωτικού τομέα σε διεθνή προοπτική. Θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις»

«Ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας: Ρόλος της οικογένειας, κράτους, και ιδιωτικού τομέα σε διεθνή προοπτική. Θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις» ΒΑΚΑΛΗ ΝΙΚΗ ΜΑΕ08009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ασφάλιση μακροχρόνιας φροντίδας: Ρόλος της οικογένειας, κράτους, και ιδιωτικού τομέα σε διεθνή προοπτική. Θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις» Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ... 44 3.2.2.Ο δείκτης DALYs... 47 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ... 5 1.1. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ : ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ.... 5 1.2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ... 9 1.3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 3 1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της γης έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Το ποσοστό των ατόμων τρίτης ηλικίας αυξάνει συνεχώς και αυτό αποτελεί φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα οικονομικά της Υγείας

Εισαγωγή στα οικονομικά της Υγείας Εισαγωγή στα οικονομικά της Υγείας Δαπάνη Υγείας ως % του ΑΕΠ, 2007 18% 16% 16,0% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% (1)2006, (2)2005 11,0% 10,8% 10,4% 10,2%10,1%10,1% 9,9% 9,8% 9,8% Πηγή: ΟΟΣΑ 2009 9,6% 9,3%

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής Γήρανση. ΜΙΑ ΠΡoΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝoΠΤΙΚΗ ΕΚΔoΣΗ

Υγιής Γήρανση. ΜΙΑ ΠΡoΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝoΠΤΙΚΗ ΕΚΔoΣΗ Υγιής Γήρανση ΜΙΑ ΠΡoΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝoΠΤΙΚΗ ΕΚΔoΣΗ Υγιής Γήρανση MIA ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: AGE, European Older People s Platform EuroHealthNet WHO,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων «ΥΓΕΙΑ 2014-2020» Πρόταση Υπουργείου Υγείας ΜΑΪΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ»... 3 1.1 Ανάλυση Των Ανισοτήτων Και Των Αναπτυξιακών Αναγκών... 3 1.1.1 Ανισότητες στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μακροχρόνια μέριμνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑ Προοίμιο...1 Εισαγωγή...2 Εξελίξεις εθνικής πολιτικής...4 1. Πρόσβαση σε επαρκή μακροχρόνια μέριμνα... 4 2. Ποιότητα υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ. Δρ. Ολγα Οικονόμου Διοικητής Σισμανογλείου/Διασυνδεομένων Νοσοκομείων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ. Δρ. Ολγα Οικονόμου Διοικητής Σισμανογλείου/Διασυνδεομένων Νοσοκομείων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ Δρ. Ολγα Οικονόμου Διοικητής Σισμανογλείου/Διασυνδεομένων Νοσοκομείων Τι δείχνουν οι αριθμοί για την Ελλάδα Η αναλογία συνταξιούχων εργαζομένων στην Ελλάδα το 1970 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο

Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο Toolkit 2012 EL Email Απλό, έτσι; TOBTAXY (Making Tobacco Tax Trendy) Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο Αυτή η έκδοση δημοσιεύεται στο πλαίσιο του προγράμματος TobTaxy - Making Tobacco Tax Trendy,

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: +30 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM (2009) 380 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε µια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νόσο του Αλτσχάιµερ και

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Επαγγελματικής Νοσηρότητας στη χώρα μας. Ασφάλιση του Επαγγελματικού Κινδύνου

Καταγραφή της Επαγγελματικής Νοσηρότητας στη χώρα μας. Ασφάλιση του Επαγγελματικού Κινδύνου Καταγραφή της Επαγγελματικής Νοσηρότητας στη χώρα μας (εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικά νοσήματα) Ασφάλιση του Επαγγελματικού Κινδύνου Δρακόπουλος Βασίλης Γιατρός Εργασίας Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της

Διαβάστε περισσότερα