Μ ά θ η μ α «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ ά θ η μ α «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η μ α «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» (Διατάξεις Αυτοματισμού και Εγκατάστασης Ηλεκτροκινητήρων) Γεώργιος Περαντζάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1

2 Εξοπλισμός Διατάξεων Αυτοματισμών Κινητήρων Ηλεκτρονόμοι Οι ηλεκτρονόμοι (Η/Ν), ονομάζονται και ρελαί (relay) ή τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος χρησιμοποιούνται στα κυκλώματα αυτοματισμού των κινητήρων. (1) Δείκτης θέσης. (2) Κινούμενη επαφή. (3)Συνδέσεις της μόνιμης επαφής. (4) Κινούμενο ζύγωμα του ηλεκτρομαγνήτη από δυναμοελάσματα. (5)Ελατήριο. (6) Σταθερός πυρήνας. (7) Πλαίσιο από μονωτικό υλικό. (8) Πηνίο εργασίας. (9) Βραχυκυκλωμένη σπείρα (βρόχος) για την απόσβεση των μηχανικών ταλαντώσεων. 2

3 Εξοπλισμός Διατάξεων Αυτοματισμών Κινητήρων Δυνατότητες Η/Ν Διακόπτει ή αποκαθιστά ένα κύκλωμα υπό φορτίο. Έχει δυνατότητα αυτόματης διακοπής της τροφοδοσίας, σε περίπτωση μείωσης της τάσης τροφοδοσίας. Έχει τη δυνατότητα της αυτόματης διακοπής της τροφοδοσίας, σε περίπτωση αύξησης της τιμής του ρεύματος (με το προσαρμοσμένο στον Η/Ν θερμικό στοιχείο). Επιτρέπει τον έλεγχο της λειτουργίας φορτίου από απόσταση (τηλεχειρισμός). Επιτρέπει την εξάρτηση της λειτουργίας του με η βοήθεια ειδικών αισθητήρων από φυσικά μεγέθη, όπως πίεση, θερμοκρασία, ταχύτητα κ.λπ.). Επιτρέπει την αυτόματη λειτουργία του, σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα (κύκλο λειτουργίας). Αποτελεί το εκτελεστικό όργανο των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών. 3

4 Χαρακτηρισμός Επαφών Η/Ν Κατά EN και DIN (Α 1 -Α 2 ): Άκρα πηνίου εργασίας κύριου Η/Ν. (1-2, 3-4, 5-6, 7-8 ή L 1 -T 1,L 2 -T 2,L 3 -T 3,L 4 -T 4 ): Κύριες επαφές Η/Ν ισχύος. (13-14): «Κανονικά ανοικτή επαφή» (NC, Normally closed). (21-22): Κανονικά κλειστή επαφή (NO, Normally open). (37-38): «Πρόωρη εργασίας». Επαφή που αλλάζει κατάσταση πρόωρα. (45-46): «Καθυστερημένη ηρεμίας». Επαφή που αλλάζει κατάσταση καθυστερημένα (55-56, 67-68): Επαφές με καθυστέρηση στην απενεργοποίηση. 4

5 Λειτουργία Επαφών Κύριου Η/Ν Κύριες επαφές: Είναι 3 ή 4 κανονικά ανοικτές επαφές που κλείνουν όταν ενεργοποιείται ο Η/Ν. Πρέπει να είναι ικανές να μεταφέρουν το ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας του κινητήρα. Τέσσερις επαφές χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει ανάγκη διακοπής και του ουδέτερου αγωγού εκτός των φάσεων στο φορτίο. Βοηθητικές επαφές NO και NC: Χρησιμοποιούνται για να ενεργοποιήσουν πηνία άλλων Η/Ν, ή κυκλώματα αυτοματισμού ή σήμανσης της κατάστασης λειτουργίας. Έχουν μικρή ικανότητα ρεύματος (2-5Α). Κανονικά ανοικτές επαφές: Είναι ανοικτές όταν ο Η/Ν είναι απενεργοποιημένος και κλείνουν όταν ενεργοποιείται. Τα ψηφία των μονάδων των δύο διψήφιων αριθμών που τη χαρακτηρίζουν είναι 3 και 4. Κανονικά κλειστές επαφές: Είναι κλειστές όταν ο Η/Ν είναι απενεργοποιημένος και ανοίγουν όταν ενεργοποιείται. Τα ψηφία των μονάδων των δύο διψήφιων αριθμών που τη χαρακτηρίζουν είναι 1 και 2. Επαφή καθυστερημένη ηρεμίας: Είναι κλειστή επαφή, η οποία, με την ενεργοποίηση του Η/Ν, ανοίγει αργότερα από μια κανονικά κλειστή επαφή και συνήθως πριν από το κλείσιμο μιας κανονικά ανοικτής επαφής. Τα ψηφία των μονάδων των δύο διψήφιων αριθμών που τη χαρακτηρίζουν είναι 5 και 6. 5

6 Λειτουργία Επαφών Κύριου Η/Ν Επαφή πρόωρης εργασίας: Είναι ανοικτή επαφή, ηοποία, με την ενεργοποίηση του Η/Ν, κλείνει νωρίτερα από μια κανονικά ανοικτή επαφή και συνήθως μετά από το άνοιγμα μιας κανονικά κλειστής επαφής. Τα ψηφία των μονάδων των δύο διψήφιων αριθμών που τη χαρακτηρίζουν είναι 7 και 8. Ηλεκτρικές επαφές βοηθητικών Η/Ν (Κ Α) Τάσεις λειτουργίας Η/Ν Για ΕΡ: 12, 24, 48, 60, 110, 220, 230, 240, 400V. Για ΣΡ: 12, 24, 48, 50, 60, 75, 110, 125, 220, 250 V. Όταν ο Η/Ν είναι απενεργοποιημένος, οι επαφές 1-4 και 5-6 είναι κλειστές και όταν ενεργοποιείται κλείνουν οι επαφές 1-3 και 5-8. Οι ακροδέκτες του πηνίου εργασίας του βοηθητικού ρελαί χαρακτηρίζονται με τους αριθμούς 2 και 7. 6

7 Είδη Ρελαί Βοηθητικό Ρελαί Κ: Ρελαί Α: Βοηθητικό ρελαί Διαθέτει: 5 κανονικά ανοικτές επαφές (3-4) και 3 κανονικά κλειστές επαφές (1-2). Ρελαί με Μηχανική Μανδάλωση Η μηχανική μανδάλωση αποτρέπει την ταυτόχρονη λειτουργία των δύο Η/Ν, Κ1 και Κ2. Χρησιμοποιείται σε κυκλώματα αυτοματισμού, όπου δυο συνεργαζόμενοι Η/Ν δεν πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα. 7

8 Είδη Ρελαί Ρελαί με Μηχανική Αγκίστρωση Οι Η/Ν με μηχανισμό αγκίστρωσης έχουν δύο θέσεις λειτουργίας. Ο ρόλος του μηχανισμού αγκίστρωσης είναι να κρατά οπλισμένο (κλειστό) τον Η/Ν που ελέγχει με μηχανικό τρόπο, ακόμη και στην περίπτωση που το κύκλωμα ελέγχου (πηνίο) βρεθεί χωρίς τάση. Ο τρόπος αυτός ελέγχου είναι χρήσιμος, όταν, για παράδειγμα, μια στιγμιαία πτώση ή διακύμανση της τάσης θα είχε σαν αποτέλεσμα την απενεργοποίηση του πηνίου του κύριου ρελαί (ΚΜ), με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός το φορτίο ή οι καταναλώσεις που ελέγχει. Με τη βοήθεια του ρελαί αγκίστρωσης το κύριο ρελαί παραμένει σε λειτουργία. 8

9 Είδη Ρελαί Χρονικό Ρελαί: Επιτρέπουν την καθυστέρηση μετάδοσης των εντολών που δέχονται για κάποιο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν μηχανικά, πνευματικά και ηλεκτρονικά χρονικά ρελαί. Παράδειγμα χρονικού ρελαί με χρονική καθυστέρηση στην ενεργοποίηση (delay on). Το ρελαί ελέγχει μια μεταγωγική επαφή με καθυστέρηση, 15-16/18, και μια κανονική επαφή (άμεσης λειτουργίας), 21-22/24, χωρίς χρονική καθυστέρηση. 9

10 Είδη Ρελαί Παράδειγμα χρονικού ρελαί με χρονική καθυστέρηση στην απενεργοποίηση (delay off). Το ρελαί ελέγχει μια μεταγωγική επαφή με καθυστέρηση στην απενεργοποίηση, 15-16/18, και μια κανονική επαφή (άμεσης λειτουργίας), 21-22/24, χωρίς χρονική καθυστέρηση. 10

11 Χειροκίνητοι Διακόπτες Στιγμιαίας Λειτουργίας Χειροκίνητοι διακόπτες: Ονομάζονται και μπουτόνς (push-buttons) και είναι διακόπτες στιγμιαίας ενεργοποίησης, η οποία επιτυγχάνεται με το πάτημα του μπουτόν του διακόπτη. Ο διακόπτης επανέρχεται με τη βοήθεια ελατηρίου στην αρχική του θέση αμέσως μετά την απελευθέρωση του μπουτόν. Χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα αυτοματισμού για την ενεργοποίηση Η/Ν ή κυκλωμάτων σήμανσης λειτουργίας. Μπουτόν «START» για την ενεργοποίηση Η/Ν Μπουτόν «STOP» για την απενεργοποίηση Η/Ν 11

12 Βασικά Κυκλώματα Αυτοματισμού ΑΤΚ 1. Κύκλωμα ελέγχου λειτουργίας τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα με ανατροφοδότηση (αυτοσυγκράτηση) 12

13 Αναλυτικό Διάγραμμα Συνδεσμολογίας «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές», Γ. Περαντζάκης 13

14 Περιγραφή Λειτουργίας Προστασία από βραχυκυκλώματα από ασφάλειες τήξης F 7,F 8 και F9. Προστασία από υπερφορτίσεις από τα θερμικά F1. Τηλεχειρισμός θέσης σε λειτουργία και διακοπής λειτουργίας κινητήρα μέσω του Η/Ν Κ1. ΟΗ/Ν ενεργοποιείται και θέτει σε λειτουργία τον κινητήρα με στιγμιαία πίεση του μπουτόν START, S1. ΟΗ/Ν αυτοτροφοδοτείται μέσω της επαφής αυτοσυγκράτησης 13-14, κανονικά ανοικτής που ελέγχει ο Η/Ν Κ1, η οποία συνδέεται παράλληλα προς τις επαφές του διακόπτη S1, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση λειτουργίας του κινητήρα. Η λειτουργία του κινητήρα διακόπτεται είτε πατώντας στιγμιαία το μπουτόν STOP, είτε από τη λειτουργία του θερμικού λόγω υπερφόρτισης, οπότε ανοίγει η κανονικά κλειστή επαφή που ελέγχει, είτε από τις ασφάλειες F9. Και στις δύο περιπτώσεις διακόπτεται η τροφοδοσία του Η/Ν, οπότε και απενεργοποιείται. Το κύκλωμα ελέγχου τροφοδοτείται από τις δύο φάσεις του δικτύου, L 1,L 2 και σε κάθε φάση προβλέπεται ασφάλεια τήξης (F7, F8). Εάν η τροφοδότηση του κυκλώματος ισχύος γίνονταν από τη μία φάση και τον ουδέτερο, τότε θα προβλέπονταν μόνο μία ασφάλεια στη φάση του κυκλώματος ελέγχου. 14

15 Έλεγχος Κινητήρα Μικρής Ισχύος με START-STOP και Σήμανση Με την ενεργοποίηση του Η/Ν Κ1Μ ανάβει η λυχνία h 1 και με την απενεργοποίησή του από επέμβαση του θερμικού σβήνει η λυχνία h 1 και ανάβει η h 2. 15

16 Κύκλωμα Αυτοματισμού Ανάστροφης Λειτουργίας ΑΤΚ Κύκλωμα Ισχύος 16

17 Κύκλωμα Αυτοματισμού Ανάστροφης Λειτουργίας ΑΤΚ Περιγραφή Λειτουργίας Τα ρελαί Κ1 και Κ2 είναι για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση αντίστοιχα. Με το πάτημα του μπουτόν S1 ενεργοποιείται το ρελαί Κ1 και διακόπτεται η τροφοδότηση του Κ2. Το αντίθετο συμβαίνει με το πάτημα του μπουτόν S2. Αυτό εξασφαλίζεται με μηχανική μανδάλωση. Το ρελαί Κ1 ελέγχει τις βοηθητικές επαφές Κ (ΝΟ) και Κ (NC). Η επαφή εξασφαλίζει την αυτοτροφοδότηση του ρελαί και η επαφή αποκλείει την ταυτόχρονη λειτουργία του ρελαί Κ2 με το Κ1 (επαφή ηλεκτρικής μανδάλωσης). Αντίστοιχες επαφές διαθέτει και το ρελαί Κ2. Σήμανση: h 1 για δεξιόστροφη και h 2 για αριστερόστροφή λειτουργία. Σταμάτημα κινητήρα: Από λειτουργία ασφαλειών F7, F8 και F 9 ή του θερμικού και από πίεση του μπουτόν S0. 17

18 Αυτόματος Εκκινητής Υ/Δ Τριφασικού Κινητήρα Β.Δ. Με τη διάταξη εκκίνησης τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, τα τυλίγματα του κινητήρα κατά την εκκίνηση συνδέονται σε αστέρα (Υ), οπότε ο κινητήρας απορροφά περιορισμένη ένταση ρεύματος και όταν αυτός αποκτήσει τις ονομαστικές του στροφές, γίνεται αυτόματη μεταγωγή στο σωστό χρόνο και τα τυλίγματά του συνδέονται σε τρίγωνο, συνδεσμολογία που διατηρεί σε όλη τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας του. 18

19 Αυτόματος Εκκινητής Υ/Δ Τριφασικού Κινητήρα Β.Δ. 19

20 Αυτόματος Εκκινητής Υ/Δ Τριφασικού Κινητήρα Β.Δ. Συνδεσμολογία τυλιγμάτων κατά αστέρα. Η συνδεσμολογία αυτή εξασφαλίζεται από τον Η/Ν Κ3Μ. Συνδεσμολογία τυλιγμάτων κατά τρίγωνο. Η συνδεσμολογία αυτή εξασφαλίζεται από τον Η/Ν Κ2Μ. 20

21 Αυτόματος Εκκινητής Υ/Δ Τριφασικού Κινητήρα Β.Δ. Περιγραφή Λειτουργίας Εκκίνηση κινητήρα με την πίεση του μπουτόν S 1. Ενεργοποιείται ο Η/ΝΚ3Μ και πραγματοποιούνται οι εξής λειτουργίες: Γεφυρώνονται τα άκρα U 2,V 2,W 2 και συνδέονται τα τυλίγματα σε Υ. Κλείνει την επαφή Κ3Μ και τροφοδοτεί τον κύριο Η/Ν Κ1Μ, οπότε τροφοδοτείται με ηλεκτρική τάση ο κινητήρας και εκκινεί. Κλείνει η επαφή αυτοσυγκράτησης Κ1Μ και συνεχίζεται η λειτουργία των Η/Ν Κ3ΜκαιΚ1Μ. Ανοίγει την επαφή Κ3Μ 21-22, οπότε αποκλείεται η λειτουργία του Η/Ν Κ2Μ (ρελαί Δ) όσο χρόνο είναι οπλισμένο ο Η/Ν Κ3Μ (επαφή ηλεκτρικής μανδάλωσης). Ταυτόχρονα με τον ΗΝ Κ3Μ, ενεργοποιείται και το χρονικό ρελαί Κ1Τ και αρχίζει η μέτρηση του χρόνου. Όταν περάσει ο χρόνος (εκκίνησης) που έχει ρυθμιστεί το χρονικό ρελαί, κλείνει η επαφή και ανοίγει η

22 Αυτόματος Εκκινητής Υ/Δ Τριφασικού Κινητήρα Β.Δ. Συνέχεια Περιγραφής Λειτουργίας Με το άνοιγμα της επαφής του Η/Ν Κ1Τ, ο Η/Ν Κ3Μ απενεργοποιείται και πραγματοποιούνται οι εξής λειτουργίες: Τα τυλίγματα του κινητήρα αποσυνδέονται από τη συνδεσμολογία Υ. Ο Η/Ν Κ1Μ συνεχίζει να είναι ενεργοποιημένος, μέσω της επαφής αυτοσυγκράτησης Κ1Μ Κλείνει η επαφή Κ3Μ καιενεργοποιείταιοη/ν Κ2Μ (Η/Ν Δ), οπότετατυλίγματατουκινητήρασυνδέονταικατάτρίγωνοκαιταάκρα των τυλιγμάτων W 2,U 2,V 2 συνδέονται με τις αντίστοιχες φάσεις L 1,L 2,L 3. Στην κατάσταση Δ συνεχίζει ο κινητήρας την κανονική του λειτουργία. Διακοπή λειτουργίας: από τις ασφάλειες F 1, μανδάλωση F 3 ή από το μπουτόν STOP (S 2 ). F 2, από το θερμικό με Σήμανση: ηλυχνίαh 1 ανάβει κατά την κανονική λειτουργία. Ηλυχνία h 2 ανάβει μετά από λειτουργία του θερμικού. 22

23 Εκκίνηση Δακτυλιοφόρου Κινητήρα με Αντιστάσεις στο Δρομέα 23

24 Εκκίνηση Δακτυλιοφόρου Κινητήρα με Αντιστάσεις στο Δρομέα 24

25 Εκκινητής Υ/Δ Κινητήρα Β.Δ. με Αναστροφή 25

26 Εκκινητής Υ/Δ Κινητήρα Β.Δ. με Αναστροφή 26

27 Μανδάλωση της Λειτουργίας Δύο Κινητήρων «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές», Γ. Περαντζάκης 27

28 Μανδάλωση της Λειτουργίας Δύο Κινητήρων 28

29 Τοποθέτηση Θερμικών Στοιχείων Κινητήρων (α) Τα θερμικά σε περίπτωση υπερφόρτισης διακόπτουν στην ονομαστική ένταση των τυλιγμάτων του στάτη, όταν ο κινητήρας λειτουργεί και με τις τρεις φάσεις (κανονική λειτουργία). (β) Το ένα από τρία τυλίγματα υπερφορτίζεται πάνω από την κανονική ένταση ρεύματος, σε περίπτωση που ο κινητήρας λειτουργεί με δύο φάσεις (π.χ. λόγω τήξης της μιας από τις τρεις ασφάλειες). 29

30 Γραμμές Τροφοδότησης Κινητήρων Το δίκτυο τροφοδοσίας της ΔΕΗ είναι ουδετερογειωμένο (δίκτυο TN-S) με την παρακάτω δομή 30

31 Διατάξεις Τροφοδότησης Βιομηχανικών Φορτίων Τροφοδοσία υποπινάκων βιομηχανικής εγκατάστασης από μια κεντρική γραμμή Τα ηλεκτρικά φορτία ομαδοποιούνται και τροφοδοτούνται από αντίστοιχους υποπίνακες. Οι υποπίνακες τροφοδοτούνται από μια κεντρική παροχή. Τροφοδότηση των φορτίων μόνο από ένα άκρο. Οικονομική λύση. Δυνατότητα τοπικής γείωσης ουδετέρου πριν τον υποπίνακα. Δίκτυο TN-C-S. 31

32 Διατάξεις Τροφοδότησης Βιομηχανικών Φορτίων 32 Τροφοδοσία υποπινάκων βιομηχανικής εγκατάστασης κλειστές (δακτυλιοειδείς) γραμμές Οι υποπίνακες τροφοδοτούνται από κλειστή γραμμή. Συνέχιση της λειτουργίας των φορτίων των υποπινάκων και μετά τη διακοπή από το ένα άκρο τροφοδότησης. Δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης. Υψηλότερο κόστος. Αύξηση της αξιοπιστίας.

33 Διατάξεις Τροφοδότησης Βιομηχανικών Φορτίων Διάταξη γενικού πίνακα βιομηχανικής εγκατάστασης Στην αναχώρηση των παροχών των υποπινάκων από το γενικό πίνακα προβλέπεται διακόπτης και ασφάλεια ή ασφαλειοαποζεύκτης για τον έλεγχο και την προστασία της γραμμής. Το ηλεκτρικό φορτίο στο γενικό πίνακα πρέπει να ισοκατανέμεται στις τρεις φάσεις L 1, L 2, L 3. Τα κυκλώματα διακλάδωσης των ηλεκτρικών φορτίων (κινητήρες κ.λπ.) αναχωρούν από τους υποπίνακες και προστατεύονται είτε με ασφάλειες τήξεως είτε με αυτόματους διακόπτες ισχύος. Εάν οι κινητήρες απέχουν μεγάλη απόσταση από τον υποπίνακα, τοποθετείται κοντά στον κινητήρα και πίνακας χειρισμού. 33

34 Παράδειγμα Μονογραμμικής Σχεδίασης Υποπίνακα Κίνησης Κάθε κινητήρας τροφοδοτείται από ξεχωριστό κύκλωμα διακλάδωσης. Για κάθε κύκλωμα διακλάδωσης κινητήρα προβλέπεται: Τριπολικός διακόπτης για τη ζεύξηαπόζευξη του ονομαστικού ρεύματος του κινητήρα. Ασφάλειες βραδείας τήξης στις τρεις φάσεις για προστασία από βραχυκυκλώματα. Η/Ν με τις αναγκαίες κύριες και βοηθητικές επαφές για τηλεχειρισμό. Θερμικό ρελαί στις τρεις φάσεις για προστασία από υπερφόρτιση. Αυτόματος ή χειροκίνητος διακόπτης Υ/Δ για την ομαλή εκκίνηση του κινητήρα. Πολυπολικό καλώδιο κυκλώματος διακλάδωσης κατάλληλης διατομής. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές», Γ. Περαντζάκης 34

35 Τοπικός Χειρισμός Τριφασικών Κινητήρων 35

36 Παράδειγμα Τροφοδότησης Βιομηχανικών Ηλεκτρικών Φορτίων με Αστεροειδή Διάταξη Μονογραμμικό διάγραμμα αστεροειδούς διάταξης τροφοδότησης ηλεκτρικών φορτίων βιομηχανικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με δικό της (ιδιωτικό) υποσταθμό ΜΤ/ΧΤ. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των διατομών των γραμμών της γενικής παροχής, των παροχών των υποπινάκων και των κυκλωμάτων διακλάδωσης, Για κάθε τμήμα της διάταξης προσδιορίζεται ο τρόπος εγκατάστασης της (των) γραμμής (γραμμών). «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές», Γ. Περαντζάκης 36

37 Υπολογισμός Διατομής Καλωδίων Διακλάδωσης Κινητήρων Τα κυκλώματα διακλάδωσης των ηλεκτρικών κινητήρων κατασκευάζονται από πολυπολικά καλώδια, δηλαδή καλώδια από περισσότερους από έναν χάλκινους αγωγούς, κυκλικής συνήθως διατομής. Η μόνωση των καλωδίων είναι από θερμοπλαστικό υλικό, PVC(70 ο C). Οι αγωγοί έχουν τη δική τους μόνωση και όλοι οι αγωγοί μαζί περιβάλλονται από ένα πρόσθετο στρώμα μόνωσης (μανδύας) από PVC. Τα καλώδια διακλάδωσης των κινητήρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων μπορεί να τοποθετούνται γυμνά ή μέσα σε σωλήνες πάνω σε τοίχους και κάτω από οροφές, νατοποθετούνταιπάνωσεμεταλλικέςσχάρεςμόνα τους ή μαζί με άλλα καλώδια σε επαφή ή σε απόσταση μεταξύ τους. Ο τρόπος εγκατάστασης των γραμμών των κυκλωμάτων διακλάδωσης, καθώς και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα ψύξης των αγωγών του κυκλώματος διακλάδωσης και επομένως την εκλογή της διατομής των αγωγών. Δηλαδή, κατά την επιλογή του καλωδίου λαμβάνονται υπόψη και οι δύο παράγοντες που προαναφέρθηκαν. 37

38 Υπολογισμός Διατομής Καλωδίων Διακλάδωσης Κινητήρων Κατά τον υπολογισμό των διατομών μιας γραμμής διακλάδωσης λαμβάνονται υπόψη δύο παράγοντες: Η αναπτυσσόμενη θερμότητα από τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος δε πρέπει να καταστρέψει τη μόνωση των αγωγών της γραμμής. Η διατομή που ικανοποιεί τον περιορισμό αυτό ονομάζεται διατομή ασφαλούς λειτουργίας και η τιμή της λαμβάνεται από πίνακες καλωδίων. Η πτώση τάσης πάνω στη γραμμή πρέπει να είναι μικρότερη από την επιτρεπόμενη πτώση τάσης (στο τμήμα της γραμμής που εξετάζεται). Η διατομή που ικανοποιεί τον περιορισμό αυτό ονομάζεται διατομή καλής λειτουργίας και υπολογίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη πτώση τάσης και την ονομαστική ένταση ρεύματος της γραμμής. Ως τελική διατομή της γραμμής επιλέγεται η μεγαλύτερη από τις δύο διατομές, ώστε να πληρούνται και οι δύο περιορισμοί. Η διαθέσιμη συνολική πτώση τάσης στη θέση του δευτερεύοντος του Μ/Σ στον υποσταθμό της εγκατάστασης πρέπει να είναι μικρότερη από 4%. 38

39 Υπολογισμός Διατομής Ασφαλούς Λειτουργίας Υπολογίζεται η ένταση ρεύματος γραμμής από τη σχέση: Όπου: I b Ib I N f f f f Ι b =I N = Ονομαστική ένταση λειτουργίας κινητήρα. f θ = Συντελεστής διόρθωσης λόγω θερμοκρασίας, για θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από 30 ο C. Οι πίνακες καλωδίων δίνουν διατομές για ένα καλώδιο τοποθετημένο μόνο του στον αέρα και για θερμοκρασία περιβάλλοντος 30 ο C. f n = Συντελεστής λόγω πλήθους καλωδίων. Λαμβάνεται υπόψη όταν περισσότερα από ένα καλώδια τοποθετούνται μαζί πάνω στον ίδιο φορέα. Με βάση την (εικονική) ένταση ρεύματος I b επιλέγεται η διατομή ασφαλούς λειτουργίας από πίνακες καλωδίων, λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και το πλήθος των καλωδίων (συνθήκες λειτουργίας και εγκατάστασης της γραμμής). n n 39

40 Θερμική Καταπόνηση σε Βραχυχρόνια Φόρτιση Τα καλώδια των κινητήρων υφίστανται βραχυχρόνια υπερφόρτιση κατά την εκκίνηση και καταπονείται θερμικά το μονωτικό υλικό, PVC (αντέχει σε θερμοκρασία έως και 70 o C). Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα στη βραχυχρόνια φόρτιση: I max, st. I, N Όπου: I max,st. =Μέγιστο ρεύμα αντοχής καλωδίου σε βραχυχρόνια φόρτιση. η= Συντελεστής υπερφόρτισης. t st. =Χρόνος εκκίνησης κινητήρα σε sec. Τ: Θερμική χρονική σταθερά του καλωδίου (δίνεται από το διπλανό σχήμα) σε sec. 1 e t 1 st T 40

41 Θερμική Καταπόνηση Καλωδίων σε Βραχυκυκλώματα Ο χρόνος διακοπής των ρευμάτων βραχυκύκλωσης από τις ασφάλειες ή τους αυτομάτους διακόπτες είναι μικρός, συνήθως πολύ μικρότερος από 5sec. Η θερμότητα που παράγεται από το ρεύμα βραχυκύκλωσης δεν προλαβαίνει να απαχθεί προς το περιβάλλον, με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας του μονωτικού υλικού (PVC) του καλωδίου του κινητήρα. Σε συνθήκες βραχυχρόνιας φόρτισης λόγω βραχυκυκλώματος, επιτρέπεται η θερμική φόρτιση του PVC μέχρι και τους160 o C. Σε συνθήκες βραχυκύκλωσης, το ρεύμα σφάλματος διαρρέει τον αγωγό φάσης και τον αγωγό προστασίας (ΡΕ)!. Θερμικά επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος: Όπου: k= Ονομαστική πυκνότητα. Για καλώδια με μόνωση από PVC είναι: 115 sec.q:διατομή του καλωδίου σε mm 2.t= Χρόνος διακοπής της ασφάλειας ή του ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου ακαριαίας λειτουργίας του αυτόματου διακόπτη σε sec. I th k q t 41

42 Πίνακας 1 Επιλογή Διατομής Αγωγών Όριο φόρτισης πολυπολικών και μονοπολικών καλωδίων ΧΤ από χαλκό και μόνωση από PVC για 30 ο C. Τα καλώδια βρίσκονται μόνα τους στον αέρα ή σε απόσταση μεταξύ τους και από τοίχους άνω του 0,3d (διάμετρος μανδύα καλωδίου) «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές», Γ. Περαντζάκης 42

43 Πίνακας 2 Συντελεστής Διόρθωσης Θερμοκρασίας Συντελεστές διόρθωσης, f θ, για θερμοκρασία περιβάλλοντος διαφορετική των 30 ο C. Εφαρμόζονται για τη διόρθωση των τιµών του µέγιστου επιτρεπόμενου ρεύµατος που δίνεται στον Πίνακα 1. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές», Γ. Περαντζάκης 43

44 Πίνακας 3: Συντελεστής Διόρθωσης Λόγω Πλήθους Καλωδίων Συντελεστής διόρθωσης, f n, για την ομαδοποίηση κυκλωμάτων ή πολυπολικών καλωδίων σε επαφή η σε μικρή απόσταση μεταξύ των. Εφαρμόζονται σε ομάδες ισοφορτιζμένων καλωδίων. Δεν απαιτείται καμία διόρθωση για απόσταση μεταξύ των καλωδίων μεγαλύτερη από το διπλάσιο της διαμέτρου των καλωδίων. 44

45 Πίνακας 4: Επιλογή Ασφαλειών και Διακοπτών ΑΤΚ 45

46 Παρατηρήσεις Πίνακα 4 1. Οι ασφάλειες είναι κατηγορία αμ (βραδείας τήξης) και προστατεύουν τον κινητήρα και το διακόπτη σε βραχυκυκλώματα, χωρίς να τήκονται για απευθείας εκκίνησης μέχρι 5sec και εκκίνηση με διακόπτη Υ/Δ μέχρι 10 sec. Μέχρι 80Α, τοποθετούνται ασφάλειες DIAZED ή και τύπου ΝΗ. Πάνω από 80Α, τοποθετούνται ασφάλειες τύπου ΝΗ. 2. Οι καταπονήσεις των ρελαί στο ΕΡ έχουν ομαδοποιηθεί σε 4 κατηγορίες: AC-1, AC-2, AC-3, AC-4. Η κατηγορία χρήσης πρέπει να είναι AC-3 (κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα: εκκίνηση, απόζευξη κατά τη λειτουργία) ή AC-4 (κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα: εκκίνηση, ισχυρή πέδηση, αντιστροφή, γρήγορη περιοδική λειτουργία με εκκινήσεις και πεδήσεις). Οι τιμές σε παρένθεση είναι για χειροκίνητους διακόπτες και εκτός παρένθεσης για ρελαί. 3. Οι αντίστοιχες κατηγορίες καταπόνησης των διακοπτών στο ΕΡ είναι: AC- 21 έως AC-24. Ο διακόπτης πρέπει να είναι κατηγορία χρήσης AC-23 (χειρισμοί σε κινητήρες ή κυρίως επαγωγικά φορτία), εφόσον πρέπει να συνδέει και να αποσυνδέει τον κινητήρα ή κατηγορίας AC

47 Χαρακτηριστικές Ρεύματος- Χρόνου (t-i) Ασφαλειών Τύπου ΝΗ Βραδείας Τήξης (αμ) για Κινητήρες «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές», Γ. Περαντζάκης 47

48 Χαρακτηριστικές Ρεύματος-Χρόνου (t-i) Ασφαλειών Τύπου ΝΗ Ταχείας Τήξης (gl) «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές», Γ. Περαντζάκης 48

49 Αυτόματοι διακόπτες Κινητήρων (1) Το ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο αποζεύει στο ρεύμα διέγερσης μετά από 10-40ms περίπου. (2) Οι ασφάλειες Diazed είναι βιδωτές ασφάλειες. (3) Οι ασφάλειες ΝΗ είναι βιδωτές. (4) Ο χαρακτηρισμός του τύπου έχει εκλεγεί αυθαίρετα. (χ) Δε χρειάζονται ασφάλειες. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές», Γ. Περαντζάκης 49

50 Χαρακτηριστική Ρεύματος Χρόνου Αυτόματου Διακόπτη Ισχύος Κινητήρα (1) Καμπύλη θερμικής απόζευξης σε λειτουργία με τρεις φάσεις. (2) Καμπύλη θερμικής απόζευξης σε λειτουργία με δύο φάσεις (π.χ. με διακοπή της μιας φάσης από τήξη ασφάλειας). «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές», Γ. Περαντζάκης 50

51 Επιτρεπόμενη Βύθιση Τάσης Κατά την Εκκίνηση Κινητήρων Η ΔΕΗ έχει εκδώσει οδηγία σύμφωνα με το πρότυπο EN 50160, ηοποία προσδιορίζει τις επιτρεπόμενες βυθίσεις τάσεις από συσκευές όπως κινητήρες, συσκευές συγκόλλησης, ακτίνες Χ κ.λπ. Για κινητήρες ισχύουν οι τιμές του Πίνακα 5. Πίνακας 5 Μέγιστες επιτρεπόμενες βυθίσεις τάσης κατά την εκκίνηση σε % Κατηγορία Σπάνια Συχνά Πολύ συχνά Α 3,5 2,0 1,3 Β 6,0 3,5 2,3 Γ 10 5,0 3,5 Κατηγορίες: Α: Αστικά φορτία, υψηλή πυκνότητα φορτίου, καταναλωτές ΜΤ. Β: Μικρή πυκνότητα φορτίου (βιομηχανικές, αγροτικές περιοχές). Γ: Καταναλωτές με ίδιο υποσταθμό. Σπάνια: Το πολύ μια εκκίνηση ανά ώρα. Συχνά: Μέχρι μια εκκίνηση ανά λεπτό. Πολύ συχνά: Περισσότερες από μία εκκινήσεις στο λεπτό. 51

52 Ζεύξη Κινητήρων Χωρίς Προηγούμενη Έγκριση από τη ΔΕΗ Η ΔΕΗ επιτρέπει τη ζεύξη τριφασικών κινητήρων χωρίς προηγούμενη έγκρισή της, εάν πληρούται μία τουλάχιστον από τις παρακάτω συνθήκες (1) και (2). 1) Το ρεύμα εκκίνησης είναι μικρότερο των τιμών του Πίνακα 6. Πίνακας 6 Σπάνιες εκκινήσεις 50 Α (4/12,55 PS) Μονοφασικοί Κινητήρες Εναέρια Δίκτυα Υπόγεια Δίκτυα 27Α (1 PS) 40A (1,5 PS) Τριφασικοί Κινητήρες Εναέρια Δίκτυα Υπόγεια Δίκτυα Συχνές εκκινήσεις 30 A (2,5/7,5 PS) Σπάνιες εκκινήσεις 70 A (6/17 PS) Συχνές εκκινήσεις 50 A (4/12,5 PS) 52

53 Ζεύξη Κινητήρων Χωρίς Προηγούμενη Έγκριση από τη ΔΕΗ 2) Η σχέση ρεύματος εκκίνησης προς ονομαστικό ρεύμα να είναι μικρότερη του 2 για κινητήρες με ισχύ μέχρι 10 PS (7,5kW) και μικρότερη του 1,6 για κινητήρες με ισχύ μεγαλύτερη από 10 PS. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ΔΕΗ πρέπει προηγουμένως να εγκρίνει την εγκατάσταση κίνησης. 53

54 Μεταβολή Βαθμού Απόδοσης και Συντελεστή Ισχύος Κινητήρα Συναρτήσει του Μηχανικού Φορτίου «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές», Γ. Περαντζάκης 54

55 Γραμμή Διακλάδωσης Κινητήρα και Διατάξεις Ελέγχου Μελέτη εκκίνησης και απόφαση για απευθείας εκκίνηση ή εκκίνηση με βοηθητικά μέσα (απαιτήσεις ΔΕΗ). Τετραπολικό καλώδιο κυκλώματος διακλάδωσης κινητήρα (L 1,L 2,L 3,PE) με ελάχιστη διατομή αγωγών 2,5mm 2. Κάθε κινητήρας πρέπει να έχει το δικό του κύκλωμα διακλάδωσης. Δεν επιτρέπονται διακλαδώσεις στη γραμμή του κινητήρα. Προστασία τις γραμμής από βραχυκυκλώματα και υπερφορτίσεις με ασφάλειες τήξης κατηγορίας αμ και με θερμικά αντίστοιχα. Τα θερμικά συνιστάται να συνδέονται σε σειρά με τα τυλίγματα του στάτη (εντός της συνδεσμολογίας Δ). Η ίδια προστασία εξασφαλίζεται και από ηλεκτρομαγνητικούς αυτόματους διακόπτες με ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο για προστασία από βραχυκυκλώματα και θερμικό στοιχείο για προστασία από υπερφορτίσεις. Οι ασφάλειες τήξης και οι αυτόματοι διακόπτες τοποθετούνται στην αναχώρηση της γραμμής, στον υποπίνακα κίνησης και τα θερμικά τοποθετούνται είτε στον υποπίνακα κίνησης είτε στον πίνακα χειρισμού κοντά στον κινητήρα. 55

56 Γραμμή Διακλάδωσης Κινητήρα και Διατάξεις Ελέγχου Εάν τοποθετείται και τοπικός πίνακας χειρισμού του κινητήρα, λόγω μεγάλης απόστασης του κινητήρα από τον υποπίνακα κίνησης, τότε τοποθετούνται ασφάλειες τήξης στον υποπίνακα κίνησης και στον τοπικό πίνακα χειρισμού. Στην περίπτωση αυτή, η ονομαστική ένταση των ασφαλειών στον υποπίνακα κίνησης πρέπει να είναι μεγαλύτερης τιμής από την αντίστοιχη τιμή των ασφαλειών στον τοπικό πίνακα, ώστε να λειτουργούν νωρίτερα οι ασφάλειες στον τοπικό πίνακα. Η γραμμή προστατεύεται κατά των βραχυκυκλωμάτων ακόμα και με ασφάλειες μέχρι τρεις βαθμίδες πάνω από την επιτρεπόμενη θερμική ένταση της γραμμής. Η γραμμή του κινητήρα μπορεί να προστατεύεται με χαλυβδοσωλήνα κατάλληλης διαμέτρου. Η διάμετρος του σωλήνα είναι 3-4 φορές τη διάμετρο του καλωδίου. Στην αναχώρηση της γραμμής στον υποπίνακα κίνησης τοποθετούνται κατά σειρά: Διακόπτης απομόνωσης Ασφάλειες η συνδυασμένος διακόπτης με ασφάλειες (ασφαλειοαποζεύκτης). 56

57 Γραμμή Διακλάδωσης Κινητήρα και Διατάξεις Ελέγχου Εγκατάσταση του καλωδίου: Επίτοιχο με ή χωρίς χαλυβδοσωλήνα ή πάνω σε μεταλλική σχάρα. Τοπικός πίνακας χειρισμού κινητήρα. Περιέχει: Ηλεκτρονόμους, μπουτόνς START-STOP, ασφάλειες, διακόπτη φορτίου, διακόπτη Υ/Δ, διακόπτη αναστροφής λειτουργίας, θερμικά, λυχνίες σήμανσης κ.λπ. Γραμμή από τοπικό πίνακα μέχρι τον κινητήρα: Για απευθείας εκκίνηση, γραμμή 4 αγωγών, 3φάσεις L 1,L 2,L 3 και αγωγόw προστασίας PE. Για εκκίνηση με διακόπτη Υ/Δ, γραμμή 7 αγωγών, 6 αγωγοί για τη μεταφορά των ακροδεκτών του τυλίγματος του στάτη στον τοπικό πίνακα χειρισμού και ένας αγωγός προστασίας ΡΕ. Η παροχή του πίνακα χειρισμού για την τροφοδοσία των Η/Ν του κυκλώματος αυτοματισμού είναι καλώδιο τριπολικό (L,N,PE), διατομής 1,5mm 2, η οποία προστατεύεται από βραχυκυκλώματα με ασφάλεια τήξης 10Α που τοποθετείται στην αναχώρηση της γραμμής, στον υποπίνακα κίνησης. 57

58 Έλεγχος Δυνατότητας Εκκίνησης ΑΤΚ με Διακόπτη Υ/Δ Η τάση τροφοδοσίας κατά την ονομαστική λειτουργία του κινητήρα δίνεται στην πινακίδα του, π.χ. 400Δ ή 400Δ/690Υ που σημαίνει ότι ο κινητήρας με συνδεσμολογία Δ μπορεί να λειτουργήσει σε δίκτυο πολικής τάσης 400V ή ισοδύναμα σε συνδεσμολογία Υ σε δίκτυο πολικής τάσης 690V. Εφαρμογή: Τριφασικός κινητήρας μπορεί να εκκινήσει με διακόπτη Υ/Δ σε δίκτυο πολικής τάσης 400V, όταν στην πινακίδα του αναγράφεται ο συμβολισμός: 400Δ ή 400Δ/690Υ. Ο χαρακτηρισμός στην πινακίδα 230Δ/400Υ σημαίνει ότι η ονομαστική τάση των τυλιγμάτων του κινητήρα είναι 230V καιπρέπεινασυνδεθείσεσυνδεσμολογίαδσεδίκτυο πολικής τάσης 230V ή εναλλακτικά σε συνδεσμολογία Υ σε δίκτυο πολικής τάσης 400V. Συμπέρασμα: ο κινητήρας μπορεί να εκκινήσει με διακόπτη Υ/Δ μόνο σε δίκτυα με πολική τάση ίση με την τάση των τυλιγμάτων του στάτη σε συνδεσμολογία τριγώνου. 58

59 Έλεγχος Δυνατότητας Εκκίνησης ΑΤΚ με Διακόπτη Υ/Δ Πίνακας 7: Τάσεις τυλιγμάτων κινητήρων ΧΤ και τάσεις δικτύων που μπορεί να λειτουργήσουν ή να εκκινήσουν με διακόπτη Υ/Δ Τάσεις των τυλιγμάτων στην πινακίδα του κινητήρα (V) Τάσεις τριφασικού δικτύου που μπορεί να συνδεθεί ο κινητήρας (V) 230Δ/400Υ Υ 400Δ Δ/690Υ Υ 690Υ Τάσεις δικτύου για απευθείας εκκίνηση (V) 230Δ 400Υ 230Υ 400Δ 400Δ 690Υ Υ 690Δ Τάσεις δικτύου για εκκίνηση με διακόπτη Υ/Δ (V) 230Δ Δ 400Δ Δ 59

60 Κώδικας Σήμανσης Καλωδίων Καλώδιο: H 03 VV H2 F 2x1 H: Αναγνωρισμένο από χώρες της Ε.Ε. 03: Vo(φασική)/V(πολική)=300/300V V: Υλικό μόνωσης αγωγού PVC V: Υλικό μόνωσης μανδύα PVC Η2: Πλακέ μη αποχωρισμένων πόλων F: Εύκαμπτος αγωγός εύκαμπτου καλωδίου 2: Αριθμός αγωγών 1: Ονομαστική διατομή αγωγού σε mm 2 Καλώδιο: J1VV-U 5x1,5 J: Κατασκευή βάσει προτύπου IEC 1: Για ονομαστική τάση 600/1000 V V: Υλικό μόνωσης αγωγού από PVC V: Υλικό μανδύα από PVC U: Μονόκλωνοι αγωγοί 5χ1,5: Πέντε μονόκλωνοι αγωγοί διατομής 1,5mm 2 «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές», Γ. Περαντζάκης 60

61 Συνήθεις Τύποι Καλωδίων ΕΗΕ 61

62 Συνήθεις Τύποι Καλωδίων ΕΗΕ Αγωγοί ΕΗΕ Χ.Τ. Αγωγοί Ισχύος Χ.Τ. 62

63 Τρόποι Εγκατάστασης Καλωδίων 63

64 Τρόποι Εγκατάστασης Καλωδίων 64

65 Υπολογισμός Πτώσης Τάσης 65

66 Υπολογισμός Πτώσης Τάσης Για τριφασικό κύκλωμα: ul l ul l 3 l Ib cos % u % 100, U U q U l l l l l l Όπου: ε% είναι η επιτρεπόμενη πτώση τάσης στη γραμμή του κυκλώματος διακλάδωσης σε %, ρ η ειδική αντίσταση του χαλκού σε Ωmm 2 /m, I b ηονομαστική ένταση γραμμής, Ι το μήκος της γραμμής σε m, U l-l ηπολικήτάσηκαιq ΑΛ ηδιατομή ασφαλούς λειτουργίας. Επιλέγεται πρώτα η διατομή ασφαλούς λειτουργίας και με βάση τη διατομή αυτή υπολογίζεται η πτώση τάσης στη γραμμή του κυκλώματος διακλάδωσης. Εάν η πτώση τάσης είναι μικρότερη από την επιτρεπόμενη, η διατομή ασφαλούς λειτουργίας επιλέγεται ως τελική διατομή. Στην αντίθετη περίπτωση, επιλέγεται η επόμενη τυποποιημένη διατομή και ελέγχεται η πτώση τάσης, έως ότου επιτευχθεί πτώση τάσης μικρότερη από την επιτρεπτή τιμή. 66

67 Παράδειγμα 1 Στην πινακίδα τετραπολικού τριφασικού επαγωγικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα αναγράφονται τα εξής στοιχεία: ονομαστική ισχύς 40 kw, βαθμός απόδοσης 85%, συντελεστής ισχύος 80%, ονομαστική ολίσθηση 3%, τάση κινητήρα 400Δ, συχνότητα 50 Hz. Ρεύμα απευθείας εκκίνησης εξαπλάσιο του ονομαστικού. Ο κινητήρας έχει σπάνιεςεκκινήσειςκαιεγκαθίσταταισεβιομηχανίαμεδικότηςυποσταθμό ΧΤ/ΜΤ. Ο κινητήρας θα τροφοδοτηθεί από υποπίνακα κίνησης της βιομηχανίας, στον οποίο το διαθέσιμο ποσοστό πτώσης τάσης είναι 1,0%. Πλησίον του κινητήρα θα τοποθετηθεί πίνακας χειρισμού αυτόματης λειτουργίας του. Το καλώδιο σύνδεσης υποπίνακα κίνησης και τοπικού πίνακα έχει μήκος 120m και αποτελείται από χάλκινους αγωγούς με μόνωση από PVC. Το καλώδιο τοποθετείται επάνω σε συμπαγή μεταλλική σχάρα μαζί με άλλα 3 τριφασικά καλώδια σε απλή στρώση και σε επαφή μεταξύ τους. Χρόνος εκκίνησης κινητήρα 10 sec. Θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 0 C. Ειδική αντίσταση χαλκού, ρ Cu =0,01785 Ωmm 2 /m. 67

68 Ζητούνται: Παράδειγμα 1 1. Να αποφασιστεί ο τρόπος εκκίνησης και το ρεύμα ζεύξης του κινητήρα. 2. Να προσδιοριστεί η διατομή των αγωγών του καλωδίου υποπίνακα κίνησης - τοπικός πίνακας, καθώς και του καλωδίου σύνδεσης κινητήρα τοπικού πίνακα και να επιλεγεί ο τύπος των καλωδίων. 3. Να επιλεγούν ο διακόπτης φορτίου και οι ασφάλειες τήξης. 4. Να επιλεγεί ο αυτόματος διακόπτης, σε περίπτωση που δεν τοποθετηθούν ασφάλειες τήξης. 5. Να δοθεί το κύκλωμα αυτοματισμού Υ/Δ και αναστροφής λειτουργίας του κινητήρα. 6. Να επιλεγούν οι Η/Ν αλλαγής φοράς περιστροφής, οι Η/Ν αστέρα και τριγώνου, καθώς και η περιοχή ρύθμισης των θερμικών. 68

69 Παράδειγμα 1 7. Να προσδιοριστεί ο συντελεστής ισχύος του κινητήρα, όταν αυτός λειτουργεί με το 50% του ονομαστικού του φορτίου. Να σχολιαστεί το αποτέλεσμα. 69

70 Λύση 1. Εκκίνηση κινητήρα Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας: Παράδειγμα 1 Pm / / 0,85 Ib IN 85 A 3 U cos ,80 l l Επειδή το ρεύμα εκκίνησης είναι: 85Α >50Α, ο κινητήρας δεν επιτρέπεται να εκκινήσει με απευθείας σύνδεσή του στο δίκτυο (Πίνακας 6) και επομένως θα εκκινήσει με αυτόματο διακόπτη Υ/Δ. Μετά την εκκίνηση, τα τυλίγματα του στάτη συνδέονται σε Δ και δέχονται την πολική τάση του δικτύου, 400V,δηλαδή στην τάση που έχουν κατασκευαστεί. Επομένως, ο κινητήρας μπορεί να εκκινήσει με διακόπτη Υ/Δ (Πίνακας 7). 70

71 Παράδειγμα 1 Ρεύμα με απευθείας εκκίνηση του κινητήρα: I 1,. 6 st I N A. Ρεύμα εκκίνησης κινητήρα με διακόπτη Υ/Δ: I A , st. 1, st. 2. Υπολογισμός διατομής αγωγών καλωδίων υποπίνακα κίνησης τοπικού πίνακα και τοπικού πίνακα - κινητήρα Καλώδιο υποπίνακα κίνησης τοπικού πίνακα Συντελεστής θερμοκρασίας: f θ =0,87 (Πίνακας 2) Συντελεστής πλήθους καλωδίων:f n =0,75 (Πίνακας 3) I 71

72 Παράδειγμα 1 Υπολογισμός έντασης ρεύματος I b : ' Ib 85 Ib 130,27 A. f f 0,87 0,75 n Αρχική επιλογή διατομής (ασφαλούς λειτουργίας). Από τον Πίνακα 1, 2 η στήλη, επιλέγεται διατομή: 2 ' q 50mm I o 153 A I b 130,27 A Ηδιατομήq ΑΛ πρέπει να ελεγχθεί σε: πτώση τάσης κατά την κανονική λειτουργία, βύθιση τάσης κατά την εκκίνηση, θερμική καταπόνηση της μόνωσης κατά την εκκίνηση και θερμική καταπόνηση λόγω σφάλματος από βραχυκύκλωμα. 72

73 Παράδειγμα 1 Υπολογισμός πτώσης τάσης κατά την κανονική (ονομαστική) λειτουργία του κινητήρα: ul l 3 l Ib cos 3 0, ,8 0,0126 Ul l q Ul l ul l % u % 100 0, ,26% 1,0% U l l Επειδή η πτώση τάσης είναι μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη, επιλέγεται η επόμενη τυποποιημένη διατομή 70mm 2, ul l 50 0,0126 0,009 Ul l 70 ul l % u % 100 0, ,9% 1,0% U l l Ηδιατομήq ΑΛ =70mm 2 γίνεται αρχικώς αποδεκτή. 73

74 Παράδειγμα 1 Υπολογισμός πτώση (βύθιση) τάσης κατά την εκκίνηση Η επιτρεπτή βύθιση τάσης κατά την εκκίνηση του κινητήρα είναι (Πίνακας 5) είναι 5%. Το ρεύμα εκκίνησης του κινητήρα είναι 170 Α. Πτώση τάσης κατά την εκκίνηση: 3 li 1, st. Y cos 3 0, ,8 0,18 ul l Ul l q Ul l ul l % u % 100 0, % 10,0% U l l Απορρίπτεται η διατομή 70mm 2 καιελέγχονταιοιεπόμενεςτυποποιημένες διατομές 95mm 2 και 120mm % 0, ,26% 10,0% % 0, ,5% 10,0% 120 Οπότε, γίνεται αποδεκτή η διατομή 120mm 2. 74

75 Παράδειγμα 1 Θερμική καταπόνηση μόνωσης του καλωδίου κατά την εκκίνηση Για διατομή 120mm 2, η θερμική χρονική σταθερά του καλωδίου είναι (διάγραμμα στη σελ.146) Τ 1.500sec και το μέγιστο ρεύμα στη βραχυχρόνια φόρτιση που μπορεί να αντέξει το καλώδιο: ,26 tst T e 1 e I max, st , ,6 A. Επειδή I max,st =1.067,6 A > I 1,st.Y =170 A, η μόνωση του καλωδίου διατομής 120mm 2 αντέχει τη θερμική καταπόνηση κατά την εκκίνηση του κινητήρα. Θερμική καταπόνηση καλωδίου σε βραχυκύκλωμα Σύμφωνα με τον κανονισμό HD 384, η διακοπή των κυκλωμάτων σταθερών συσκευών, όπως κινητήρες, και γραμμών πινάκων πρέπει να είναι μικρότερος από 5sec για δίκτυα τάσης 400V/230V/50Hz. 75

76 Παράδειγμα 1 Για την προστασία της γραμμής και του κινητήρα από βραχυκυκλώματα, και για εκκίνηση με διακόπτη Υ/Δ, επιλέγονται ασφάλειες βραδείας τήξης (αμ) ονομαστικής έντασης 100Α (Πίνακας 4). Ένταση ρεύματος σφάλματος για διακοπή της ασφάλειας σε χρόνο μικρότερο από 5sec (χαρακτηριστικές χρόνου-ρεύματος ασφαλειών, σελ.152) μεγαλύτερη από 700 Α. Μέγιστο θερμικά επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε βραχυκύκλωμα, για χρόνο διακοπής της γραμμής μικρότερο από 5sec, I I th th k q t 2 2 A mm mm 115 sec / 120 5sec Επειδή είναι I th =6.172A > 700 A, το καλώδιο αντέχει τη θερμική καταπόνηση κατά το βραχυκύκλωμα A. 76

77 Παράδειγμα 1 Επιλέγεται τελικώς διατομή 120mm 2 για τη γραμμή υποπίνακα κίνησης τοπικός πίνακας χειρισμών καλώδιο ισχύος με τυποποιημένη σήμανση Παρατηρήσεις i. Σημασία των γραμμάτων στον τύπο του καλωδίου: J:Καλώδιο κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο IEC. V: Μόνωση αγωγών από PVC. V: Μόνωση μανδύα από PVC. R: Πολύκλωνοι αγωγοί. 3*120mm 2 : Διατομή αγωγών φάσεων 70mm 2. G: Αγωγός προστασίας διατομής 70mm 2. ii. Παλαιά ονομασία του καλωδίου: ΝΥΥ 3*120mm mm 2. iii. iv. J1VV R 3*120mm 1G 70mm 2 2 Τα καλώδια ισχύος παρουσιάζουν εκτός από ωμική αντίσταση και επαγωγική αντίδραση. Λόγω, όμως, του μικρού μήκους της γραμμής, ητιμήτηςεπαγωγικής αντίδρασης είναι πολύ μικρότερη από την ωμική αντίσταση και αγνοείται. Το πρότυπο HD 384, επιτρέπει, για συμμετρική φόρτιση, η διατομή του ουδέτερου αγωγού και του αγωγού γείωσης να λαμβάνεται ίση με το 50% της διατομής των αγωγών φάσης. 77

78 Παράδειγμα 1 Υπολογισμός καλωδίου από τον τοπικό πίνακα χειρισμών κινητήρα Πρόκειται για καλώδιο με έξι αγωγούς και ένας ξεχωριστός αγωγός προστασίας. Ονομαστικό ρεύμα γραμμής: I N, ph. I N 85 49,13 A. 3 3 Ρεύμα υπολογισμού διατομής ασφαλούς λειτουργίας: ' Ib 49,13 Ib 56,47 A. f f 0,87 1 n Διατομή ασφαλούς λειτουργίας (Πίνακας 1)Q q 10mm I 60 A I 56,47 A 2 ' 0 b 78

79 Παράδειγμα 1 Ο κινητήρας βρίσκεται κοντά στον τοπικό πίνακα χειρισμών και επομένως δεν απαιτείται έλεγχος της διατομής καλής λειτουργίας σε πτώση τάσης. Τελική επιλογή διατομής των έξι αγωγών 10mm 2. Επιλέγονται δύο παράλληλα καλώδια 3*10mm 2 και ένας πολύκλωνος αγωγός προστασίας (ΡΕ) 70mm Επιλογή διακόπτη φορτίου και ασφαλειών κινητήρα Διακόπτης φορτίου Είναι κατηγορίας AC-24.Το μέγεθος του διακόπτη φορτίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το μέγεθος ασφαλειών προστασίας του κινητήρα. Επιλέγεται διακόπτης φορτίου (Πίνακας 4):, A Lsw Ασφάλειες βραδείας τήξης (Πίνακας 4): I IF A. 79

80 Παράδειγμα 1 4. Επιλογή αυτόματου διακόπτη προστασίας από υπερένταση και υπερφορτίσεις Επιλέγεται αυτόματος διακόπτης (Πίνακας στη σελ.155) με βάση την ονομαστική ένταση λειτουργίας του κινητήρα: Ι Ν =85 Α. Στην περίπτωση αυτή, τα θερμικά διαρρέονται με το ρεύμα γραμμής και σε αυτήν την ένταση ρεύματος ρυθμίζονται. Τύπος:52 Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας:100α. Περιοχή ρύθμισης θερμικού: 80Α ~100Α. Ρύθμιση θερμικών στην ένταση ρεύματος:i th.,set. =85,5A. Ρεύμα διέγερσης ηλεκτρομαγνητικού στοιχείου: 1.200Α. Ο χρόνος διακοπής σε περίπτωση στέρεου (χωρίς την παρεμβολή αντίστασης) βραχυκυκλώματος λαμβάνεται από τη χαρακτηριστική του σχήματος, στη σελίδα 156. Για I th.,set. /I N = 1.200/100 = 12, οχρόνοςδιακοπήςείναι περίπου 10ms <<5 sec (ακαριαία διακοπή!). 80

81 Παράδειγμα 1 5. Κύκλωμα αυτοματισμού εκκίνησης με διακόπτη Υ/Δ και αναστροφής λειτουργίας κινητήρα Κύκλωμα ισχύος «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές», Γ. Περαντζάκης 81

82 Παράδειγμα 1 Κύκλωμα ελέγχου 82

83 Παράδειγμα 1 6. Επιλογή Η/Ν διακόπτη Υ/Δ και διακόπτη αλλαγής φοράς περιστροφής Επιλογή Η/Ν αλλαγής φοράς περιστροφής Κ1 και Κ2 Η ονομαστική ένταση ρεύματος των Η/Ν είναι (Πίνακας 4): 90Α. Κατηγορία χρήσης Η/Ν: AC-4. Αριθμός βοηθητικών επαφών και των δύο Η/Ν. Κανονικά ανοικτές (ΝΟ)=2. Κανονικά κλειστές (NC)=1 Επιλογή Η/Ν για συνδεσμολογία αστέρα Η ονομαστική ένταση ρεύματος των Η/Ν είναι (Πίνακας 4): 90Α. Κατηγορία χρήσης Η/Ν: AC-4. Αριθμός βοηθητικών επαφών. Κανονικά ανοικτές (ΝΟ)=0. Κανονικά κλειστές (NC)=1. 83

84 Παράδειγμα 1 Επιλογή Η/Ν για συνδεσμολογία τριγώνου Ο Η/Ν διαρρέεται από το φασικό ρεύμα. Εντούτοις, για λόγους ομοιομορφίας, επιλέγεται ίδια ένταση ρεύματος:90α. Κατηγορία χρήσης Η/Ν: AC-4. Αριθμός βοηθητικών επαφών. Κανονικά ανοικτές (ΝΟ)=0. Κανονικά κλειστές (NC)=1. Επιλογή Θερμικών Τα θερμικά τοποθετούνται σε σειρά με τις φάσεις του τυλίγματος του στάτη σε τρίγωνο (σχήμα στη σελίδα 136) καιεπομένωςδιαρρέονταιαπό ρεύμα:i N / 3 =85/ 3 =49,13 50A. 84

85 Παράδειγμα 1 7. Λειτουργία κινητήρα στο 50% του ονομαστικού φορτίου Μεταβολή του συντελεστής ισχύος Για λειτουργία του κινητήρα στο 50% του ονομαστικού φορτίου, ο συντελεστής ισχύος του κινητήρα (Πίνακας στη σελ. 161)μειώνεται στην τιμή:cosφ=0,59!!!. Ο συντελεστής ισχύος του κινητήρα μειώνεται δραστικά, περίπου κατά - 26%. Ο κινητήρας πρέπει να επιλέγεται στο ονομαστικό φορτίο και όχι με βάση μεγαλύτερη ισχύ (υπέρδιαστασιολόγηση κινητήρα). Στην περίπτωση υπέρδιαστασιολόγησης, αυξάνει το κόστος λειτουργίας του κινητήρα!!! (γίνεται υποεκμετάλευση των δυνατοτήτων του κινητήρα και απαιτείται επιπλέον διάταξη βελτίωσης του συντελεστή ισχύος). Μεταβολή του βαθμού απόδοσης Γιαλειτουργίατουκινητήραστο50% του ονομαστικού φορτίου, οβαθμός απόδοσης του κινητήρα είναι (Πίνακας στη σελ. 161)παραμένει σταθερός. 85

86 Βιβλιογραφία 1. «Ηλεκτρικές Μηχανές», S. J. Chapman, 4 η Έκδοση, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2010, Θεσσαλονίκη. 2. «Ηλεκτρικές Μηχανές», Π. Μαλατέστας, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2012, Θεσσαλονίκη. 3. «Ηλεκτρικές Μηχανές», C. I. Hubert, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2008, Αθήνα. 4. Electrical Machines, Drives and Power Systems, Sixth Edition, Theodore Wildi, Pearson Prentice Hall, Electric Machinery, sixth Edition, A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley, JR, Stephen D. Umans, McGraw Hill, Principles of Electrical Machines and Power Electronics, Second Edition, P. C. Sen, John Wiley & Sons, Principles of Electric Machinery with Power Electronics Applications, Second Edition, Mohamend E., EI-Hawary, IEEE Press Power Engineering Series, A John Wiley & Sons, Publications,

87 Βιβλιογραφία 8. «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών», Π. Ντοκόπουλος, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2005, Θεσσαλονίκη. 9. «Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις», Β. Μπιτζιώνης, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, 2011, Θεσσαλονίκη. 10. «Το Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, Μέρος ΙΙ», Α. Γούτη, 4 η Έκδοση, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2008, Αθήνα. 87

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος σύνδεσης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων

Τρόπος σύνδεσης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 1ου ΣΕΚ Άρτας Τρόπος σύνδεσης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων Σύνδεση σε αστέρα ή τρίγωνο Ηλίας Λάμπρου Ηλεκτρολόγος ου ου Καθηγητής 1 ΕΠΑ.Λ. - 1 ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

9.6 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα στη Χαμηλή Τάση

9.6 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα στη Χαμηλή Τάση 9.6 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα στη Χαμηλή Τάση Τα όργανα προστασίας ΧΤ ανοίγουν αυτόματα ένα κύκλωμα, όταν το ρεύμα του υπερβεί μία τιμή σε καθορισμένο χρόνο Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ,

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, Αντικείμενο Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, των παραγόντων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των ΜΣ, των τρόπων προστασίας ΜΣ υποσταθμών ΜΤ. Διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ EDUCATIONAL SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝΗΧΑΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 101 111 44 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.20.10.384 ΦΑΞ: 210.20.15.054

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα

Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα Δυναμική και Θερμική Καταπόνηση Εγκαταστάσεων Γεώργιος Α. Βίλλιας1, Αθανάσιος Χ. Μέρμιγκας, Ελευθερία X. Πυργιώτη3,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ) ΜΑΙΟΣ 009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ηλεκτροτεχνία Εναλλασσόμενου Ρεύματος: Α. Δροσόπουλος:.6 Φάσορες: σελ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιλαµβάνει όλα τα µέτρα µε τα οποία διαπιστώνεται ότι η ολόκληρη η εγκατάσταση που ελέγχεται, πληροί τις απαιτήσεις. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος Η τεχνική προσέγγιση για την επίτευξη του εγγυημένου ποσοστού εξοικονόμησης που σας προτείνει η εταιρεία μας αποσκοπεί στην μείωση των απωλειών (W) που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST)

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Ο Mεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) σε συνδυασμό με το controller ATS-ST αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη μεταγωγή από το δίκτυο της ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc N0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη και εγκατάσταση μονάδας PLC σε τόρνο Διπλωματική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ A.C.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ A.C. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 4 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ A.C. Ι 7 6 5 4 i. Μ 0,5,5 ii. 0,5 0,50 0,75 n i. 0,5 0 ii. iii. 0,5 0,50 0,75 n : ΝΙΚ.Π. ΤΡΩΓΑ ΑΣ ΙΠΛ/ΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ

Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Μελέτη Ιδιωτικού Υποσταθμού ΜΤ-ΧΤ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελένη Ι. Καραντώνη Επιβλέπουσα : Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς)

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) - 1 - Ενότητα 3 η (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θέμα της ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά συμμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.1 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε ένα απλό σύστημα Αυτοματισμού Να διακρίνετε ένα Ανοικτό από ένα Κλειστό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC

AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου R-2010. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853

-Το πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16853 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν ΤΜΗΜΑ ΗΑΕΚΤΡΟΑΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστής: Σταυρακίδης Παναγιώτης Α.Μ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ Ε.Η.Ε. ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ Ε.Η.Ε. ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ Α-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ Ε.Η.Ε. ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΡΑΣΣΑΒΑΣ ΚΛΙΜΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE VERSION V1 (REV 1.1) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54352, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 231 220 9009 email: info@istechnology.gr FAX. 2310 943169 URL: www.istechnology.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Οδηγίες λειτουργίας Τροφοδοτικό µε εξόδους επαφής N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Υποδείξεις για ασφαλή εφαρµογή σε χώρους, όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης 1 Χρήση Οι συσκευές, που περιλαµβάνουν αυτοασφαλισµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Μέσης Τάσης. GSec Διακόπτης φορτίου

Προϊόντα Μέσης Τάσης. GSec Διακόπτης φορτίου Προϊόντα Μέσης Τάσης GSec Διακόπτης φορτίου Περιεχόμενα Περιγραφή 1 Επιλογή και παραγγελία 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά 12 Διαστασιολόγιο 18 2 GSec ABB Διακόπτες φορτίου Περιγραφή GSec είναι διακόπτης φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ακολουθήστε μας... lympia Electronics @lympiaelectro lympia Electronics lympiaelectronics lympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη BS-634, BS-636 Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ)»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ)» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Περιγραφή των Μέσων Προστασίας και των Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η και των Καταναλωτών

Διπλωματική Εργασία. Περιγραφή των Μέσων Προστασίας και των Εγκαταστάσεων Μέσης Τάσης της Δ.Ε.Η και των Καταναλωτών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Περιγραφή των Μέσων

Διαβάστε περισσότερα

FP 412/424 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης

FP 412/424 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης FP / Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο FP-/ είναι ένας πίνακας πυρανίχνευσης ψηφιακής τεχνολογίας (microcontroller) κατάλληλος για την κάλυψη µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Ενότητα 2.5 Κεφάλαιο 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Να αναγνωρίζετε βασικά ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θερμική συμπεριφορά γραμμών διανομής Μέσης Τάσης που

Διαβάστε περισσότερα

FP 202. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης

FP 202. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο FP-0 είναι ένας πίνακας πυρανίχνευσης ψηφιακής τεχνολογίας (microcontroller) κατάλληλος για την κάλυψη µεγάλης γκάµας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Γενική Γενική παρουσιάση του του μαθήματος μαθήματος Διδάσκων : Δρ. Δ.Ν. Παγώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΣΤΕΦ, ΑΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Δ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Δ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Δ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ I. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Οι υποψήφιοι για τις άδειες των ηλεκτρολόγων Δ ειδικότητας εξετάζονται στο θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - - Ενότητα 4 η (Συστηματική μελέτη και ανάλυση κυκλωμάτων με τις μεθόδους των βρόχων και κόμβων. Θεωρήματα κυκλωμάτωνthevenin, Norton, επαλληλίας, μέγιστης μεταφοράς ισχύος) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ OZAT CFV10. ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ. 7,69 kg/h σε 10% κ.β. OZAT CFV10 ΟΖΟΝΙΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ 4,65 kg/h σε 3% κ.β. ΑΠΟ ΑΕΡΑ ή 7,69 kg/h σε 10% κ.β. ΑΠΟ ΟΞΥΓΟΝΟ OZONIA DEGREMONT TECHNOLOGIES AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη 55133-1 - ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα