Οξείδωση: Αναγωγή: Οξειδωτικό Αναγωγικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οξείδωση: Αναγωγή: Οξειδωτικό Αναγωγικό"

Transcript

1 ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ Οξείδωση:απώλεια ηλεκτρονίων Αναγωγή:πρόσληψη ηλεκτρονίων Οξειδωτικό αντιδραστήριο:προσλαμβάνει ηλεκτρόνια Αναγωγικό αντιδραστήριο: παραχωρεί ηλεκτρόνια στις αντιδράσεις οξείδωσης - αναγωγής παρατηρείται μεταφορά ηλεκτρονίων.

2 Βασικές έννοιες Ηλεκτρικό φορτίο q, (coulomb, C) Σταθερά Faraday, F=φορτίο ενός mole e, (1,602x10-19 C) (6,022x10 23 mol -1 )=9,649x10 4 C. mol -1 Ρεύμα, Ampere=1c/s q=n.f Διαφορά Δυναμικού Ε (Volt) μεταξύ δύο σημείων είναι το έργο που απαιτείται (ή παράγεται) κατά την μετακίνηση του ηλεκτρικού φορτίου Εργο=Ε.q

3 Βασικές έννοιες ΔG=-E.q ΔG=-E.nF

4 Με βάση τις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις αυτές μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια, καθώς η ροή ηλεκτρονίων συνιστά ηλεκτρικό ρεύμα. Αντίθετα, με τη βοήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας είναι δυνατόν να γίνουν αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, που δε μπορούν να πραγματοποιηθούν αυθόρμητα (ηλεκτρόλυση).

5 Γαλβανικά στοιχεία

6 Στοιχείο Daniell Άνοδος: ηλεκτρόδιο ή ημιστοιχείο Zn / Zn 2+ ) Κάθοδος: ηλεκτρόδιο ή ημιστοιχείο Cu/ Cu 2+ ). ηλεκτρολυτικός σύνδεσμος ή γέφυρα άλατος, NH 4 Cl ή NH 4 NO 3: εξασφαλίζει την ηλεκτροουδετερότητα

7 2 Εργαστηριακή διάταξη στοιχείου Daniell Κάθοδος:Το ηλεκτρόδιο στο οποίο γίνεται η αναγωγή Ανοδος:Το ηλεκτρόδιο στο οποίο γίνεται η οξείδωση

8 Γαλβανικά στοιχεία Στα γαλβανικά στοιχεία παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια μιας οξειδοαναγωγικής αντίδρασης. - η άνοδος έχει περίσσεια ηλεκτρονίων (-). - η κάθοδος έχει έλλειμμα ηλεκτρονίων (+). - η ηλεκτροχημική διαδικασία που λαμβάνει χώρα είναι αυθόρμητη.

9 Ηλεκτρολυτικά στοιχεία Στα στοιχεία αυτά: καταναλίσκεται ηλεκτρική ενέργεια για να επιτευχθεί μια οξειδοαναγωγική αντίδραση. η άνοδος έχει έλλειμμα ηλεκτρονίων (+). η κάθοδος έχει περίσσεια ηλεκτρονίων (-). η ηλεκτροχημική διαδικασία που λαμβάνει χώρα είναι μη αυθόρμητη.

10 Πρότυπο ή κανονικό δυναμικό στοιχείου, Ε στοιχείου Δυναμικό στοιχείου, Ε στοιχείου ονομάζεται η διαφορά δυναμικού στα άκρα των ηλεκτροδίων του γαλβανικού στοιχείου, όταν αυτό δε διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα Το πρότυπο ή κανονικό δυναμικό του στοιχείου, Ε στοιχείου, αναφέρεται σε πρότυπες (κανονικές) συνθήκες.

11 Πρότυπες συνθήκες P = 1 atm (μόνο για αέρια) θ = 25 C η συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας είναι 1 Μ τα στερεά ή υγρά βρίσκονται στην πιο σταθερή μορφή τους.

12 Ε στοιχείου Με βάση τα κανονικά δυναμικά των δύο ηλεκτροδίων (ημιστοιχείων) από τα οποία απαρτίζεται το γαλβανικό στοιχείο έχουμε: Ε στοιχείου = Ε καθόδου - Ε ανόδου -η κάθοδος συνδέεται με την ημιαντίδραση αναγωγής -η άνοδος με την ημιαντίδραση οξείδωσης

13 Πρότυπο δυναμικό ηλεκτροδίου Ε ο Πρότυπο δυναμικό ηλεκτροδίου Ε ο, ορίζεται το δυναμικό του γαλβανικού στοιχείου που προκύπτει από το συνδυασμό του ηλεκτροδίου, με το πρότυπο ηλεκτρόδιο του υδρογόνου, σε πρότυπες συνθήκες (P =1 atm, θ = 25 C, C =1Μ ).

14 Διάταξη για τον υπολογισμό του δυναμικού Ε ο του ηλεκτροδίου Zn / Zn 2+

15 Διάταξη για τον υπολογισμό του δυναμικού Ε ο του ηλεκτροδίου Cu / Cu 2+ 0,34 V = E ο Cu / Cu E Cu / Cu2+ = 0,34 V

16 Ε ο του προτύπου ηλεκτροδίου Η2 2 Η + (aq) Η2(g) Την αντίδραση αυτή καταλύει ο Pt. Στο δυναμικό του πρότυπου ηλεκτροδίου υδρογόνου έχει δοθεί συμβατικά η τιμή μηδέν

17 «Δυναμικό ηλεκτροδίου» Σύμφωνα με τη IUPAC, ο όρος «δυναμικό ηλεκτροδίου» χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να περιγράψει ημιαντιδράσεις γραμμένες ως αναγωγές. Οσο μεγαλύτερη είναι η τιμή Ε μιας ουσίας, τόσο ισχυρότερο οξειδωτικό είναι.

18

19 Σύγκριση σε πρότυπες συνθήκες F 2 + 2e - 2F - Cl 2 + 2e - 2Cl - Ε = + 2,85 V Ε = + 1,36 V MnO e - + 8H + Mn H 2 O Ε = 1,5 V Cr 2 O e H + 2Cr H 2 O Ε = 1, 33 V

20 Κατεύθυνση οξειδοαναγωγικής αντίδρασης 1. Αν Ε στοιχείου = Ε ο καθόδου Ε ο ανόδου > 0 τότε η αντίδραση συμβαίνει αυ-θόρμητα από αριστερά προς τα δεξιά, όπως αναγράφεται. 2.Αν Ε στοιχείου = Ε ο καθόδου Ε ο ανόδου < 0, τότε η αντίδραση οξειδοαναγωγής, όπως είναι γραμμένη από αριστερά προς τα δεξιά, δε συμβαίνει αυθόρμητα. 3.Αν Ε στοιχείου = Ε ο καθόδου Ε ο ανόδου = 0, τότε το σύστημα είναι σε χημική ισορροπία.

21 Εξίσωση του Nernst:επίδραση των συγκεντρώσεων στο Ε κ Οξειδωτικό + ne- λ Αναγωγικό Ε Ε 0,0592 n lg [ A ό ]. [ ό]

22 Zn 2+ (aq) + 2e - εξίσωση Nerst Zn(s) Sn 2+ (aq) + 2e - Sn 2+ (aq) *Το Εο και το Ε δεν επηρρεάζονται από το πώς γράφεται μια αντίδραση

23 Διάγραμμα Ladder για το οξειδοαναγωγικό ζεύγος Sn 4 Sn 2+ το δυναμικό του οξειδοαναγωγικού ζεύγους Sn4+ / Sn2+ μετράται με ενδεικτικό ηλεκτροδιο ( Pt) και ηλεκτροδιο αναφοράς (π.χ. ηλεκτρόδιο καλομέλανος, Saturated Calomel Electrode (SCE), τα οποία είναι εμβαπτισμένα σε διάλυμα που περιέχει τα ιόντα του κασσιτέρου.

24 Η αντίσταση ενός ποτενσιομέτρου είναι Ω. Βρείτε πόσο αλλάζουν η συγκέντρωση διαλύματος σε στοιχείο Cd 2+ / Cd για δυναμικό στοιχείου 50 mvolt

25 Διάγραμμα Ladder για την οξειδοαναγωγική αντίδραση: Sn 2 + 2Fe 3+ Sn Fe 2+

26 εξίσωση Nerst για πλήρη οξειδοαναγωγική αντίδραση της κ Οξειδωτικό 1 + λ Αναγωγικό 2 μ Αναγωγικό 1 + ν Οξειδωτικό2 Ε Ε RT nf ln [ ό 1] [ ό1] [ ό [ ό 2 2 ] ]

27 Να υπολογιστεί το δυναμικό διαλύματος που περιέχει Cr 2 O Μ και Cr Μ σε ph 2,0. Δίνεται Ε ο Cr 2 O 7 2- / Cr 3+ = 1,33 V

28

29 Ογκομετρήσεις οξειδοαναγωγής η αντίδραση οξειδοαναγωγής να είναι ποσοτική nε o >0,5 V. η αντίδραση θα πρέπει να είναι ταχεία σε ιοντικά συστήματα τεχνική της άμεσης ογκομέτρησης. O προσδιορισμό των περισσότερων οργανικών ενώσεων, γίνεται με την η τεχνική της οπισθογκομέτρησης

30 Τελικό σημείο Το τελικό σημείο μιας οξειδοαναγωγικής ογκομέτρησης μπορεί να προσδιοριστεί, όπως και στα άλλα είδη ογκομετρήσεων, είτε με δείκτες, είτε γραφικά από την καμπύλη ογκομέτρησης

31

32 Καμπύλη ογκομέτρησης 50,00 ml Fe 2+ 0,0500 M με πρότυπο διάλυμα KMnO 4 0,0020M Ε =E + -E - E -= τοδυναμικό του SCE=-0241

33

34 Καμπύλη ογκομέτρησης Nα υπολογιστεί το δυναμικό ηλεκτροδίου Pt εμβαπτισμένου στο διάλυμα, κατά την ογκομέτρηση 100 ml Fe 2+ 0,100 M με πρότυπο διάλυμα δημητρίου ( Ce 4+ ) 0,100 Μ. Να γίνουν οι υπολογισμοί μετά την προσθήκη διαλύματος Ce 4+ όγκου : α. 10,0 ml β. 50,0 ml γ.100 ml δ. 200 ml Δίδονται Ε ο Fe3+ / Fe2+ = 0,77 V και Ε ο Ce4+ / Ce3+ = 1,61 V

35 Δείκτες α. Οξειδοαναγωγικοί δείκτες. Αυτοί αλλάζουν χρώμα με βάση τη μεταβολή του δυναμικού του ογκομετρούμενου διαλύματος κατά τη διάρκεια της ογκομέτρησης. β. Ειδικοί δείκτες. Το χρώμα των δεικτών αυτών εξαρτάται από τη συγκέντρωση της ογκομετρούμενης ουσίας ή του τιτλοδότη.

36 Δείκτες [ In ox ] / [In red ] 10, ο Ε = Ε In 0,05196 / n V Mε Ε Ε ο In + 0,05196/n V, ο δείκτης παίρνει το χρώμα της οξειδωτικής μορφής του, με Ε Ε ο In - 0,05196/n V, ο δείκτης παίρνει το χρώμα της αναγωγικής μορφής του.

37 Φερροϊνη Εο = 1,147 V και πεδίο αλλαγής χρώματος 1,0088-1,206 V.

38 Ειδικοί δείκτες Οι ειδικοί δείκτες δρουν με βάση τη χημική τους συμπεριφορά έναντι του τιτλοδότη ή της ογκομετρούμενης ουσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ειδικού δείκτη αποτελεί το άμυλο, το οποίο σχηματίζει σύμπλοκο με το ιώδιο(τιτλοδότη) με έντονο κυανό χρώμα.

39 Ειδικοί δείκτες το KMnO 4, χρωματίζει ερυθροϊώδες το ογκομετρούμενο διάλυμα μετά το ισοδύναμο σημείο το K 2 Cr 2 O 7 που χρωματίζει πορτοκαλί το διάλυμα.

40 Τεχνικές ογκομέτρησης Άμεση ογκομέτρηση (direct titration) το προς ογκομέτρηση διάλυμα ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα πχ. KMnO 4. Ε >>0. Έμμεση ογκομέτρηση (indirect titration) όταν δεν βρίσκεται ο κατάλληλος δείκτης και το πέρας της τιτλοδότησης δεν είναι σαφές.

41 Μαγγανιομετρία MnO 4- (ερυθροϊώδες) + H + + 5e - Ε ο = 1,51 V Mn 2+ (άχρωμο) + 4H 2 O πλεονεκτήματα KMnO 4 α. Είναι ισχυρό οξειδωτικό σε όξινο περιβάλλον. β. Έχει σχετικά χαμηλό κόστος. γ. Δρα ταυτόχρονα και ως δείκτης, καθώς το διάλυμα του KMnO 4 έχει έντονο ερυθροϊώδες χρώμα, ενώ το προϊόν αναγωγής του σε όξινο περιβάλλον (Mn 2+ ) είναι άχρωμο.

42 Μειονεκτήματα α. Δεν είναι πρωτογενής πρότυπη ουσία, οπότε τα πρότυπα διαλύματα του πρέπει να τιτλοδοτούνται π.χ. με οξαλικό νάτριο (Na 2 C 2 O 4 ). β. Τα διαλύματα του δεν τόσο σταθερά και πρέπει να ελέγχονται (τιτλοδοτούνται) πριν τη χρήση τους. Πρέπει να διατηρούνται σε σκοτεινές γυάλινες φιάλες και να μην εκτίθενται στην ατμόσφαιρα. γ. Για την οξύνιση του διαλύματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε οξύ, π.χ. η χρήση του υδροχλωρικού οξέος είναι απαγορευτική, καθώς αυτό οξειδώνεται σε χλώριο.

43 Χρωμιομετρία Η ογκομέτρηση γίνεται με πρότυπο διάλυμα K 2 Cr 2 O 7. Έχει περιορισμένη εφαρμογή έναντι του KMnO 4, επειδή δεν είναι τόσο ισχυρό οξειδωτικό και πολλές αντιδράσεις του είναι αργές. Η ογκομέτρηση στηρίζεται συνήθως στην αντίδραση Cr 2 O 7- (πορτοκαλί) +14H + + 6e- 2Cr 3+ (πράσινο)+7h 2 O Ε ο =1,36 V

44 Δημητριομετρία Γίνεται χρήση πρότυπου διαλύματος Ce(IV), το οποίο πλεονεκτεί έναντι του KMnO 4, λόγω της σταθερότητας του, ενώ μειονεκτεί λόγω του υψηλού κόστους του και της ανάγκης χρήσης δεικτών. Ce 4+ (κίτρινο)+2e - Ce 3+ (άχρωμο) Ε ο =1,47 V [ HCl 1 M], η παρατηρούμενη χρωματική αλλαγή δεν είναι ευδιάκριτη γι αυτό κρίνεται αναγκαία η χρήση δείκτη, π.χ. φερροϊνης.

45 Πρότυπο δημήτριο (ΙV) Πρωτογενές πρότυπο εναμμώνιο νιτρικό δημήτριο (ΙV) είναι διαθέσιμο στο εμπόριο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή πρότυπων διαλυμάτων δημητρίου με απ ευθείας ζύγιση. Τα διαλύματα δημητρίου σε H 2 SO 4 είναι αξιοσημείωτα σταθερά και μπορούν να φυλαχτούν για μήνες ή να θερμανθούν στους 100 ο C, χωρίς μεταβολή της συγκέντρωσής τους.

46 Ιωδιμετρία Ιωδομετρία Ι 2 + 2e- Ι 2 + 2S 2 O 3 2-2I -, με Ε ο = 0,54 V 2I- + S 4 O 6 2- θειοθειικο Τετραθειονικο

47

48 1.Γιατί αποφεύγουμε το HCl, για την οξίνιση του υπερμαγγανικού καλίου; 2.Γιατί με την πάροδο του χρόνου η συγκέντρωση ενός πρότυπου διαλύματος I 2 αυξάνεται; 3.Γιατί τα πρότυπα διαλύματα αναγωγικών ουσιών δεν είναι τόσο εύχρηστα όσο αυτά των οξειδωτικών; 4.Στην ογκομέτρηση Ι 2 με πρότυπο διάλυμα Na 2 S 2 O 3 χρησιμοποιείται ως δείκτης διάλυμα αμύλου. Γιατί ο δείκτης αυτός θα πρέπει να προστεθεί λίγο πριν το ισοδύναμο σημείο και γιατί θα πρέπει να είναι πρόσφατα παρασκευασμένος;

49 Αν διάλυμα KMnO 4 παραμείνει στην προχοΐδα για πάνω από 3 h ένας καστανόχρωμος δακτύλιος σχηματίζεται στην επιφάνεια του υγρού. Πού οφείλεται αυτό; Να σχεδιάσετε την καμπύλη ογκομέτρησης 50,0 ml Fe 2+ 0,100 M με πρότυπο διάλυμα Ce 4+ 0,010 Μ παρουσία HClO 4 1M.

50 Σε διάλυμα 5,0 ml Fe 2+ 0,30 M προστίθενται 5,0 ml διαλύματος Ce 4+ 0,10 Μ. Nα υπολογιστεί το δυναμικό ηλεκτροδίου Pt εμβαπτισμένου στο διάλυμα (δυναμικό του διαλύματος), μετά την παραπάνω προσθήκη. Δίνονται: Ε ο Fe3+ / Fe2+ =0,771 V και Ε ο Ce4+ / Ce3+ =1,61 V

51 Να υπολογιστεί το δυναμικό της παρακάτω αντίδρασης στο ισοδύναμο σημείο: 5Sn MnO H + 5Sn Mn H 2 O Δίνονται τα πρότυπα δυναμικά των ημιαντιδράσεων: MnO e + 8H + Mn H 2 O Ε ο = +1,51 V Sn e Sn 2+ Ε ο = +0,154 V

52 50 ml όξινου διαλύματος που περιέχει ιόντα Fe 2+ και Fe 3+ ανάγεται πλήρως και στη συνέχεια ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα KMnO 4 0,02 M, οπότε απαιτούνται 42 ml μέχρι το τελικό σημείο. Άλλα 50 ml του όξινου διαλύματος των Fe 2+ και Fe 3+, χωρίς προηγουμένως να αναχθεί, ογκομετρείται με το ίδιο διάλυμα του KMnO 4 0,0 2 M. Στην περίπτωση αυτή καταναλώθηκαν18 ml του διαλύματος. Με βάση τα δεδομένα αυτά να υπολογιστεί η περιεκτικότητα του διαλύματος σε Fe 2+ και Fe 3+ εκφρασμένη σε mg/l.

53 Να αποδειχθεί ότι σε μια ογκομέτρηση οξειδοαναγωγής, το δυναμικό στο ισοδύναμο σημείο δίνεται από την εξίσωση : όπου, Ε 1ο, Ε 2 ο είναι τα πρότυπα δυναμικά των δύο ημιαντιδράσεων και n 1, n 2 ο αριθμός των ηλεκτρονίων που μεταφέρονται στις δύο ημιαντιδράσεις, αντίστοιχα. Πώς η παραπάνω εξίσωση μπορεί να εφαρμοστεί κατά την ογκομέτρηση 10 ml Fe 2+ 0,20 M με πρότυπο διάλυμα Ce 4+ 0,20 Μ; Δίνονται τα πρότυπα δυναμικά των ημιαντιδράσεων: Ε 1 ο Fe3+ / Fe2+ = 0,771 V και Ε 1 ο Ce4+ / Ce3+ = 1,61 V

54 Να υπολογιστεί το δυναμικό στο ισοδύναμο σημείο κατά την ογκομέτρηση 100 ml Fe 2+ 0,100 M παρουσία H 2 SO 4 0,500 M με 100 ml ΜnO 4-0,0200 M. Δίνονται τα πρότυπα δυναμικά των ημιαντιδράσεων: Ε ο Fe3+ / Fe2+ = 0,771 V και Ε ο MnO4-/ Mn2+ =1,51 V

55 12.0,200 g στερεού δείγματος που περιέχει χαλκό αναλύεται ιωδομετρικά. Κατ αρχάς το δείγμα διαλυτοποιείται και στη συνέχεια ο Cu 2+ ανάγεται σύμφωνα με την αντίδραση: 2Cu I - 2CuI +I 2 Δίνεται ότι για την ογκομέτρηση του ελευθερούμενου I 2 απαιτούνται 200,0 ml πρότυπου διαλύματος Na 2 S 2 O 3 0,100 Μ. Να υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα του δείγματος σε χαλκό.

56 0,71 g ορυκτού που περιέχει σίδηρο, διαλύονται και το διάλυμα που προκύπτει ανάγεται. Μετά την αναγωγή, το διάλυμα ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα KMnO 4, του οποίου 1 ml ισοδυναμεί με 0,0067 g Na 2 C 2 O 4. Αν για την ογκομέτρηση απαιτούνται 48 ml διαλύματος KMnO 4, να υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα του ορυκτού σε καθαρό σίδηρο. Επίσης να υπολογιστεί η ποσότητα του KMnO 4 σε mg ανά ml πρότυπου διαλύματος.

57 Σύρμα από καθαρό χαλκό βάρους 0,1105 g διαλύεται σε θερμό διάλυμα HNO 3 και στο διάλυμα προστίθεται περίσσεια διαλύματος ΚΙ. Το ελευθερούμενο Ι 2 ογκομετρείται με 34,8 ml Na 2 S 2 O 3, παρουσία δείκτη αμύλου. Στη συνέχεια δείγμα ορυκτού του χαλκού βάρους 0,2129 g, κατεργάζεται όπως και προηγουμένως, και για την ογκομέτρηση του απαιτούνται 29 ml πρότυπου διαλύματος Na 2 S 2 O 3. Να υπολογιστεί η % w/w περιεκτικότητα του ορυκτού σε

58 To Ca 2+ που περιέχεται σε 5,00 ml δείγματος ορού αίματος καταβυθίζεται υπό μορφή CaC 2 O 4 με οξαλικό αμμώνιο. Το ίζημα διηθείται και διαλύεται σε διάλυμα οξέος. Τα οξαλικά ιόντα στη συνέχεια ογκομετρούνται με πρότυπο διάλυμα KMnO 4 0,00100 Μ. Για το σκοπό αυτό χρειάστηκαν 4,94 ml. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση των ιόντων Ca 2+ στο δείγμα του ορού εκφρασμένη σε meq/l

59 Για την ανάλυση του ορυκτού χρωμίτη (FeO.Cr 2 O 3 ) ακολουθούμε την εξής διαδικασία:. 1,876 g του ορυκτού συντήκεται με Na 2 O 2, ώστε το χρώμιο που υπάρχει στο ορυκτό να οξειδωθεί σε Cr 6+. Στη συνέχεια το τήγμα κατεργάζεται με νερό και το διάλυμα θερμαίνεται μέχρι βρασμού για να καταστραφεί η περίσσεια του υπεροξειδίου. Ακολουθεί οξύνιση και προσθήκη 50,00 ml Fe 2+ 0,1603 M. Τέλος, το διάλυμα ογκομετρείται με 2,97 ml K 2 Cr 2 O 7 0,01000 Μ (οπισθογκομέτρηση) για την οξείδωση της περίσσειας του Fe 2+. Να υπολογιστεί η καθαρότητα του χρωμίτη και η % w/w περιεκτικότητα του δείγματος σε χρώμιο

60 Δείγμα 1,500 g διαλυτοποιείται και τα ιόντα Βα 2+ που περιέχονται σ αυτό καθιζάνουν με επίδραση 50,00 ml KIO 3 0,05000 M. Το διάλυμα διηθείται και το ίζημα Ba(IO 3 ) 2 εκπλένεται. Το διήθημα στη συνέχεια κατεργάζεται με περίσσεια KI. Το Ι 2 που ελευθερώνεται απαιτεί 10,75 ml πρότυπου διαλύματος Na 2 S 2 O 3 0,03962 M για την αναγωγή του. Να υπολογιστεί η σύσταση του δείγματος σε βάριο εκφρασμένη σε % w/w σε BaO.

61 Η σύσταση ενός ορυκτού σε σίδηρο μπορεί να προσδιοριστεί ογκομετρικά με πρότυπο διάλυμα K 2 Cr 2 O 7. 0,4891 g του υπό ανάλυση δείγματος διαλύεται σε διάλυμα HCl, ενώ ο περιεχόμενος σίδηρος φέρεται στην οξειδωτική βαθμίδα +2 με τη βοήθεια κατάλληλου αναγωγικού μέσου. Η ογκομέτρηση του διαλύματος παρουσία του δείκτη διφαινυλαμινοσουλφονικού οξέος χρειάστηκε κατά μέσο όρο 36,92 ml

62 Δείγμα 25,00 ml υγρού λευκαντικού αραιώνεται στα 1000 ml με τη βοήθεια ογκομετρικής φιάλης. 25 ml του αραιωμένου διαλύματος μεταφέρεται με σιφώνιο σε κωνική φιάλη Erlenmeyer και κατεργάζεται με περίσσεια KI το οποίο οξειδώνει το ClO - σε Cl -, ενώ παράγεται Ι 3-. Το Ι 3 - που ελευθερώνεται ογκομετρείται με πρότυπο διάλυμα Na 2 S 2 O 3 0,09892 M. Για το σκοπό αυτό χρειάστηκαν 8,96 ml

63 Η περιεκτικότητα χυμού πορτοκαλιού σε ασκορβικό οξύ μπορεί να γίνει με οξείδωση του ασκορβικού οξέος (C 6 H 8 O 6 ) σε αφυδρογονοασκορβικό οξύ (C 6 H 6 O 6 ) με περίσσεια Ι 3 - και οπισθογκομέτρηση της περίσσειας του Ι 3 - με πρότυπο διάλυμα Na 2 S 2 O 3. Δείγμα 5,00 ml χυμού πορτοκαλιού κατεργάζεται με 50,00 ml Ι 3-0,01023 M και το διάλυμα οπισθογκομετρείται με 13,82 ml Na 2 S 2 O 3 0,07203 M. Με βάση τα δεδομένα αυτά να υπολογιστεί η περιεκτικότητα του χυμού σε ασκορβικό οξύ, εκφρασμένη σε mg / 100mL

64 Δείγμα κονιάκ όγκου 10 ml αραιώνεται με απιονισμένο νερό μέχρι όγκου 500 ml. 5ml του αραιωμένου διαλύματος αποστάζονται και η αιθανόλη συλλέγεται σε 50 ml διαλύματος K2Cr2O M οξυνισμένου με H2SO4, όπου οξειδώνεται προς αιθανικό οξύ. Η περίσσεια του οξειδωτικού ογκομετρείται με 18,51 ml προτύπου διαλύματος δισθενούς σιδήρου 0,085 Μ. Να υπολογισθεί η περιεκτικότητα του κονιακ σε αλκοόλ.

65 Για τον προσδιορισμό βιταμίνης C (C 6 H 8 O 6 ) σε αναψυκτικό, ακολουθείται η εξής διαδικασία. Σε 250,00 ml δείγματος προστίθεται 20,00 ml I2 0,1 Ν, η δε περίσσεια του ογκομετρείται με 17 ml Na 2 S 2 O 3 0.1Ν. Με βάση τα δεδομένα αυτά να προσδιορισθεί η περιεκτικότητα του αναψυκτικού σε βιταμίνη

66 Για τον προσδιορισμό αρσενικού ασβεστίου Ca3 (AsO4)2 σε εντομοκτόνο με οξειδοαναγωγική ογκομέτρηση ακολουθείται η εξής διαδικασία. Δείγμα 1,3626g εντομοκτόνου διαλύεται σε οξυ και στο διάλυμα προστίθεται περίσσεια KI. To ελευθερούμενο I2 oγκομετρείται στη συνέχεια με 29,85 ml πρότυπου διαλύματος Na 2 S 2 O 3,του οποίου 1ml ισοδυναμεί με 3,177mg χαλκού. Με βάση τα δεδομένα αυτά να προσδιορισθεί η περιεκτικότητα του εντομοκτόνου σε ανθρακικο ασβέστιο.

Η ηλεκτροχηµεία µελετά τις χηµικές µεταβολές που προκαλούνται από ηλεκτρικό ρεύµα ή την παραγωγή ηλεκτρισµού από χηµικές αντιδράσεις.

Η ηλεκτροχηµεία µελετά τις χηµικές µεταβολές που προκαλούνται από ηλεκτρικό ρεύµα ή την παραγωγή ηλεκτρισµού από χηµικές αντιδράσεις. Ηλεκτροχηµεία Ηλεκτροχηµεία Η ηλεκτροχηµεία µελετά τις χηµικές µεταβολές που προκαλούνται από ηλεκτρικό ρεύµα ή την παραγωγή ηλεκτρισµού από χηµικές αντιδράσεις. Η επιµετάλλωση στη χρυσοχοΐα γίνεται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αθανάσιος Κ. Λάνταβος Καθηγητής ΑΓΡΙΝΙΟ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Εισαγωγή Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6"Ηΐ2 Ο 6

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6Ηΐ2 Ο 6 Ha s o * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ twllui '6"Ηΐ2 Ο 6 h - c '

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ J ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ϊ ΙΖ& Μ iillsllis I 1 C - f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ηλεκτροχημικές δυναμικές (dynamic techniques, i=0), στις οποίες επιβάλλεται εξωτερικά ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ*

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ* 0 ` ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ* 0.1. Εισαγωγή Τα τελευταία 100 χρόνια, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται εκπληκτικά γρήγορα. Οι σημερινοί ρυθμοί κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων φέρνουν

Διαβάστε περισσότερα

3. Χημικές αντιδράσεις

3. Χημικές αντιδράσεις Κεφάλαιο : Χημικές αντιδράσεις. Χημικές αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1. Αντιδράσεις κατά τις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης των στοιχείων (Nonredox

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ. Κλάδος Χημείας που ασχολείται με τις αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής, που είτε παράγουν είτε χρησιμοποιούν ενέργεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ. Κλάδος Χημείας που ασχολείται με τις αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής, που είτε παράγουν είτε χρησιμοποιούν ενέργεια. ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ Κλάδος Χημείας που ασχολείται με τις αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής, που είτε παράγουν είτε χρησιμοποιούν ενέργεια. Αυτές οι αντιδράσεις λέγονται ηλεκτροχημικές αντιδράσεις αναγωγή (+ 2e-)

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Υγιεινής Περιβάλλοντος Συνοπτική Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις

Σημειώσεις Υγιεινής Περιβάλλοντος Συνοπτική Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Π.) ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Σημειώσεις Υγιεινής Περιβάλλοντος Συνοπτική Θεωρία και Εργαστηριακές Ασκήσεις Αρτίν Χατζηκιοσεγιάν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Δ. Κομιώτης Σ. Μαντά Αναπληρωτής Καθηγητής Λέκτορας Π.Δ. 407/80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124. Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης

Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124. Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης Εργαστήριο Χημείας ΕΤΥ124 Κ. Βελώνια / Μ. Τυλλιανάκης Κανόνες Ασφαλείας Μέσα στο εργαστήριο φοράμε πάντα προστατευτική ποδιά. Κατά τη διάρκεια του πειράματος φοράμε πάντα τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 6: ΟΓΚΟΜΈΤΡΗΣΗ ΟΞΕΟΣ - ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΩΡΙΑ Οξέα, βάσεις, άλατα και εξουδετέρωση Γνωρίζουμε ότι ενώσεις οι οποίες διαλυόμενες στο νερό δίνουν κατιόντα υδρογόνου (πρωτόνια) είναι οξέα: ΗΑ Η + + Α Ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

[prnrnpiikoi ηηιοι. Wo. Hs S. SOe. C O O O i -Hs Ή3Ρ. (S-Hs. C0H12 Ο ό Λ ( 9 3. C-f-/

[prnrnpiikoi ηηιοι. Wo. Hs S. SOe. C O O O i -Hs Ή3Ρ. (S-Hs. C0H12 Ο ό Λ ( 9 3. C-f-/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ H s S O 4 I V Hs S [prnrnpiikoi ηηιοι 0 f Wo. C0H12 Ο ό Ή3Ρ λ SOe Λ ( 9 3 - H a C = ^ - H z C-f-/ (S-Hs C O O O i -Hs ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΣΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΣΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ 5-1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΣΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ Έννοιες που θα γνωρίσετε: Δομή και δυναμικό ηλεκτρικής διπλής στιβάδας, πολώσιμη και μη πολώσιμη μεσεπιφάνεια, κανονικό και

Διαβάστε περισσότερα

ίρππηρίμΰί mm Ο *~~~Ή CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v Η 2 < 2 = ^ Ή 2

ίρππηρίμΰί mm Ο *~~~Ή CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v Η 2 < 2 = ^ Ή 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΊ2 :: I Η2 5 ίρππηρίμΰί mm Ο όί Ιΐ2 Ο ό HgP^v *~~~Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Η 2 < 2 = ^ Ή 2 CH3 COOC2 -Hs ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ 1-1 ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ Θέμα ασκήσεως: Μελέτη της μεταβολής της αγωγιμότητας ισχυρού και ασθενούς ηλεκτρολύτη με την συγκέντρωση, προσδιορισμός της μοριακής αγωγιμότητας σε άπειρη αραίωση ισχυρού

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο

Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο Ηλεκτροχημική εναπόθεση λεπτών υμενίων σε υποστρώματα χαλκού για παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρολυτική μέθοδο Υποβληθείσα από τον Μαργαλιά Αντώνιο στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΟΥ Τι θα μάθουμε στην άσκηση αυτή Στην άσκηση αυτή θα πραγματοποιήσουμε μια τυπική ηλεκτροσταθμική ανάλυση. Θα προσδιορίσουμε χαλκό σε δείγματα οξειδίου του. Ο προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟ ΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ.

ΤΟ ΟΖΟΝ ΩΣ ΡΥΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ (ΕΡΥΘΡΟ ΑΝΟΥ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ LATEX ΜΕ ΟΖΟΝ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ( ιχηνετ) ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ

ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΡΧΗ LE CHATELIER - ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση της Αρχής Le Chatelier και η μελέτη της διαλυτότητας των ιοντικών ενώσεων Θεωρητικό Μέρος Αρχή Le Chatelier Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ- ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ Υπεύθυνη Μαθήματος - Εργαστηρίου Παπαδάκη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος

. Πείραμα: Μέτρηση του σημείου τήξεως μιας γνωστής ή άγνωστης καθαρής. Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εργαστήριο Οργ. Χημείας 1 ου Εξαμήνου - Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας. Υάλινα σκεύη-θερμαντικά και ψυκτικά μέσα-γνωριμία με τις οργανικές ενώσεις Υγρά-στερεά; τήξη, βρασμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα