Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Χημικές αντιδράσεις. Πολύπλοκες"

Transcript

1 1 Web page: Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Χημικές Αντιδράσεις Χημικές αντιδράσεις Οξειδοαναγωγικές Μεταθετικές Σύνθεσης Απλή αντικατάσταση Πολύπλοκες Εξουδετέρωση Διπλή αντικατάσταση Αποσύνθεσης Τα χαρακτηριστικά των χημικών αντιδράσεων είναι τρία: (i) ταχύτητα αντίδρασης (ii) ενεργειακές μεταβολές που συνοδεύουν μια χημική αντίδραση (iii) απόδοση αντίδρασης Συμπλήρωση συντελεστών Για να είναι ο αριθμός των ατόμων του στοιχείου ίσος τόσο στα αντιδρώντα όσο και προϊόντα, σε ορισμένες αντιδράσεις απαιτείται ισοστάθμιση του αριθμού των ατόμων με κατάλληλους αριθμούς τους συντελεστές. Οι συντελεστές μιας χημικής εξίσωσης είναι ακέραιοι αριθμοί που μπαίνουν αριστερά από το χημικό τύπο κάθε σώματος και εκφράζουν την αναλογία των ατόμων ή των μορίων με την οποία αντιδρούν τα σώματα. Ο συντελεστής πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ατόμων κάθε στοιχείου.

2 2 Παράδειγμα εύρεσης συντελεστών χημικής εξίσωσης: Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής Είναι οι αντιδράσεις στις οποίες μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης ορισμένων από τα στοιχεία που συμμετέχουν. Οξείδωση : Aύξηση του αριθμού οξείδωσης Αναγωγή: Eλάττωση του αριθμού οξείδωσης Οξειδωτική ουσία (οξειδωτικό): H ουσία που προκαλεί την οξείδωση ενώ η ίδια ανάγεται δηλαδή ελαττώνεται ο αριθμός οξείδωσης της. Αναγωγική ουσία (αναγωγικό): η ουσία που προκαλεί την αναγωγή ενώ η ίδια οξειδώνεται δηλαδή αυξάνεται ο αριθμός οξείδωσης της. Παράδειγμα C + O 2 C O 2 Ο άνθρακας οξειδώνεται, επειδή ο Α.Ο του αυξάνεται από 0 σε +4 ( αναγωγικό). Το οξυγόνο ανάγεται, επειδή ο Α.Ο του ελαττώνεται από 0 σε -2 ( οξειδωτικό).

3 3 1) Αντιδράσεις σύνθεσης A + Β AΒ Είναι οι αντιδράσεις κατά τις οποίες δύο ή περισσότερες χημικές ουσίες ενώνονται και σχηματίζουν μια νέα χημική ουσία. Χημικό στοιχείο + Οξυγόνο Οξείδιο C(s) + O 2 (g) CO 2 (g) (οξειδοαναγωγική) Υδρογόνο + Αμέταλλο Υδρογονούχο ένωση Όξινο οξείδιο + νερό οξύ Βασικό οξείδιο + νερό βάση H 2 (g) + Cl 2 (g) 2HCl(g) (οξειδοαναγωγική) CO 2 + Η 2 0 H 2 CO 3 K 2 O + Η 2 0 2KOH (μεταθετικές) Μέταλλο + Αμέταλλο Άλας Fe( S ) + S( g ) FeS( S ) (οξειδοαναγωγική) Σημείωση: Από τα βασικά οξείδια αντιδρούν με το νερό και σχηματίζουν ευδιάλυτες βάσεις τα Na 2 O, CaO, NaO, K 2 O. 2) Αντιδράσεις αποσύνθεσης-διάσπασης AΒ A + Β Αντιδράσεις διάσπασης ονομάζονται οι αντιδράσεις στις οποίες μια χημική ένωση διασπάται σε δυο ή περισσότερα προϊόντα. Όταν η χημική ένωση διασπάται στα στοιχεία της τότε η αντίδρασης λέγεται αντίδραση αποσύνθεσης. CaCO 3(S) CaO (S) + CO 2(g) (διάσπασης - μεταθετική) 2HgO 2Hg + O 2 (αποσύνθεσης - οξειδοαναγωγική) 3) Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης ( οξειδοαναγωγικές) Σε αυτές τις αντιδράσεις ένα στοιχείο (μέταλλο ή αμέταλλο) που βρίσκεται σε ελεύθερη κατάσταση αντικαθιστά ένα άλλο στοιχείο που βρίσκεται σε μια χημική ένωση. Μ + Β Χ ΜΧ + Β Μ: μέταλλο Β: μέταλλο ή υδρογόνο Α + Β Χ ΒΑ + Χ Α: αμέταλλο Χ:αμέταλλο Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί η αντίδραση πρέπει το ελεύθερο στοιχείο να είναι πιο δραστικό από αυτό που πρόκειται να αντικαταστήσει. Σειρά δραστικότητας μετάλλων Κ, Βα, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H 2, Cu, Hg, Ag, Pt,Au Αύξηση δραστικότητας Κάνε βαριά καρδιά ναύτη μάγκα αλλά μιν ζητάς φέτος νίφι σαν Ρεταλούba. Η Κούλα ήπε αγαπά παντοτινά αυτόν.

4 4 Σειρά δραστικότητας μετάλλων F 2, Cl 2, Br 2, O 2, I 2, S Αύξηση δραστικότητας Φέρε χλωρίνη Βαρβάρα οι σαπούνι Παραδείγματα Zn + CuSO 4 Zn SO 4 + Cu ο Zn είναι δραστικότερος από τον Cu Cu + FeCl 2 Ο Cu είναι λιγότερο δραστικός από τον Fe Σημείωση: Όταν το μέταλλο έχει πολλούς αριθμούς οξείδωσης τότε εμφανίζεται στα προϊόντα με τον μικρότερο αριθμό οξείδωσης. Εξαιρείται ο Cu που μετατρέπεται σε Cu +2. Ισοστάθμιση οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι ισοστάθμισης των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων: μέθοδος του αριθμού οξείδωσης μέθοδος των ημιαντιδράσεων. Βασική προϋπόθεση και των δύο μεθόδων είναι η γνώση της συμπεριφοράς των οξειδωτικών και των αναγωγικών μέσων. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουμε ή να συμπεράνουμε: 1. Ποιο χημικό είδος οξειδώνεται και ποιο ανάγεται. 2. Ποια προϊόντα προκύπτουν από την οξείδωση και την αναγωγή. 3. Αν η αντίδραση γίνεται σε όξινο ή βασικό περιβάλλον.

5 5 Τα κυριότερα οξειδωτικά και αναγωγικά μέσα Τα κυριώτερα οξειδωτικά μέσα Στα αντιδρώντα Στα προϊόντα Ημιαντίδραση Αλογόνα (Χ 2 ) ΗΧ ή X - Χ 2 + 2e 2Χ - Οξυγόνο (Ο 2 ) Οξείδια Ο 2 + 4e 2O 2- Όζον (Ο 3 ) Ο 2 + Ο 2- O H e O 2 + H 2 O Υπεροξείδιο υδρογόνου (Η 2 Ο 2 ) [2] Η 2 Ο + Ο 2- H 2 O H e 2 H 2 O Διοξείδιο του θείου (SO 2 ) [2] S SO 2 + 4H + + 4e S + 2H 2 O Οξείδιο αργύρου (Ag 2 O) 2Ag Ag 2 O + 2 H e 2 Ag + H 2 O Οξείδιο υδραργύρου (HgO) Hg HgO + H 2 O + 2 e Hg + 2 OH Οξείδιο μαγγανίου (MnO 2 ) [3] Mn 2+ MnO 2 + 4H + + 2e Mn H 2 O Οξείδιο μολύβδου (PbO 2 ) [3] Pb 2+ PbO 2 + 4H + + 2e Pb H 2 O Πυκνό-θερμό θειικό οξύ [4] (H 2 SO 4 ) SO 2 SO H + + 2e SO 2 + H 2 O Αραιό νιτρικό οξύ (ΗΝΟ 3 ) [5] ΝΟ ΝΟ Η + + 3e NO + 2H 2 O Πυκνό νιτρικό οξύ (ΗΝΟ 3 ) [6] ΝΟ 2 ΝΟ Η + + e NO 2 + H 2 O Υπερμαγγανικό κάλιο (KMnO 4 ) [7] Mn 2+ MnO H + + 5e Mn 2+ + H 2 O Διχρωμικό κάλιο (K 2 Cr 2 O 7 ) [8] Cr 3+ Cr 2 O H + + 6e 2Cr H 2 O

6 6 Υποχλωριώδη άλατα (π.χ. NaClO) Cl - ClO - + 2H + + 2e Cl - + H 2 O Χλωρικά άλατα (π.χ. NaClO 3 ) Cl - ClO H + + 6e Cl - + 3H 2 O Υπερχλωρικά άλατα (π.χ. NaClO 4 ) Cl - ClO H + + 8e Cl - + 4H 2 O Χλωράσβεστος (CaOCl 2 ) [9] Ca Cl - CaOCl 2 + 2H + + 2e Ca Cl - + H 2 O Άλατα Fe 3+ (π.χ. FeCl 3 ) Fe 2+ Fe 3+ + e Fe 2+ Άλατα Sn 4+ (π.χ. SnCl 4 ) Sn 2+ Sn e Sn 2+ Αντιδραστήριο Fehling (Cu 2+ ) [10] Cu 2 O 2Cu 2+ + H 2 O + 2e Cu 2 O + 2H + Αντιδραστήριο Tollens (Ag+) [11] Ag Ag+ + e Ag Τα κυριώτερα αναγωγικά μέσα Στα αντιδρώντα Στα προϊόντα Ημιαντίδραση Υδρογόνο (Η 2 ) [12] Η + Η 2 2Η + + 2e Αναγωγικά μέταλλα (Μ) (π.χ Na,Li,K,Ca,Al κ.ά.) Άλατα Μ x+ M M x+ + xe Μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ) CΟ 2 CO + H 2 O CO 2 + 2H + + 2e Οξείδιο του αρσενικού (ΙΙΙ) (As 2 Ο 3 ) As 2 Ο 5 As 2 O 3 + H 2 O As 2 O 5 + 2H + + 2e Υπεροξείδιο υδρογόνου (Η 2 Ο 2 ) [2] Ο 2 Η 2 Ο 2 Ο 2 + 2H + + 2e Διοξείδιο θείου (SO 2 ) [2] H 2 SO 4 SO 2 + 2H 2 O H 2 SO 4 + 2H + + 2e

7 7 Υδραλογόνα (ΗΧ) Χ 2 2ΗΧ Χ 2 + 2Η + + 2e Υδρόθειο (H 2 S) S H 2 S S + 2H + + 2e Θειώδες οξύ (H 2 SO 3 ) H 2 SO 4 H 2 SO 3 + H 2 O H 2 SO 4 + 2H + + 2e Άλατα Fe 2+ (π.χ. FeCl 2 ) Fe 3+ Fe 2+ Fe 3+ + e Άλατα Sn 2+ (π.χ. SnCl 2 ) Sn 4+ Sn 2+ Sn e Νιτρώδες νάτριο (ΝaΝΟ 2 ) ΝaΝΟ 3 ΝaΝΟ 2 + Η 2 Ο ΝaΝΟ 3 + 2Η + + 2e Θειώδες κάλιο (K 2 SO 3 ) K 2 SO 4 K 2 SO 3 + H 2 O K 2 SO 4 + 2H + + 2e Αμμωνία (NH 3 ) N 2 2NH 3 N 2 + 6H + + 6e Μεθανικό οξύ (HCOOH) CO 2 HCOOH CO 2 + 2H + + 2e 1 ταγείς αλκοόλες (RCH 2 OH) [13] RCH=O RCH 2 OH RCH=O + 2H + + 2e 1 ταγείς αλκοόλες (RCH 2 OH) [13] RCOOH RCH 2 OH + H 2 O RCOOH + 4H + + 4e Μεθανόλη [14] (CH 3 OH) CO 2 CH 3 OH + H 2 O CO 2 + 6H + + 6e 2 ταγείς αλκοόλες (R 2 CΗOH) R 2 C=O R 2 CHOH R 2 C=O + 2H + + 2e Αλδεύδες (RCHO) [15] RCOOH RCHO + H 2 O RCOOH + 2H + + 2e Οξαλικό οξύ [(COOH) 2 ] CO 2 (COOH) 2 2CO 2 + 2H + + 2e Μέθοδος του αριθμού οξείδωσης

8 8 Κριτήριο: «Η συνολική αύξηση του αριθμού οξείδωσης του αναγωγικού είναι ίση με την συνολική ελάττωση του αριθμού οξείδωσης του οξειδωτικού». Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για την ισοστάθμιση των μοριακών οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων, μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί και για ιοντικές αντιδράσεις. Mέθοδος των ημιαντιδράσεων Κριτήριο: «Ο αριθμός των ηλεκτρονίων που αποβάλλονται από το αναγωγικό είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων που προσλαμβάνονται από το οξειδωτικό». Οι ημιαντιδράσεις μπορεί να βρεθούν από τον πίνακα πρότυπων δυναμικών ή να καταστρωθούν βάσει μιας συγκεκριμένης στρατηγικής. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για την εξαγωγή των ιοντικών αντιδράσεων. Μπορεί, όμως, να χρησιμοποιηθεί εξίσου καλά και στις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις που δε γίνονται με μεταφορά ηλεκτρονίων. Θα πρέπει, λοιπόν, να έχουμε υπόψη μας ότι το γεγονός πως στις ημιαντιδράσεις εμφανίζονται ηλεκτρόνια, μπορεί να μην είναι παρά μια λειτουργική υπόθεση και δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στον πραγματικό μηχανισμό της αντίδρασης. Μεταθετικές αντιδράσεις Μεταθετικές αντιδράσεις: είναι οι αντιδράσεις στις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης σε κανένα από τα στοιχεία που συμμετέχουν. 1) Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης Είναι οι αντιδράσεις μεταξύ δυο ηλεκτρολυτών μέσα σε υδατικά διαλύματα κατά τις οποίες γίνεται ανταλλαγή των ιόντων τους. Α + Β - + Γ + Δ - Α + Δ - + Γ + Β - Γ ια την συμπλήρωση των συντελεστών ξεκινάμε από το σώμα που έχει τον πιο πολύπλοκο χημικό τύπο, στον οποίο τοποθετούμε συντελεστή τη μονάδα. Για να πραγματοποιείται μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης πρέπει κάποιο από τα προϊόντα α) να καταβυθίζεται ως ίζημα ή β) να απομακρύνεται ως αέριο

9 9 Τα κυριότερα ιζήματα που συναντάμε στις αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης είναι: Ιζήματα Ευδιάλυτα ΆΛΑΤΑ Ανθρακικά (CO 3- ) Όλα Κ +, Νa + +,NH 4 Φωσφορικά (PO 4- ) Όλα Θειούχα (S 2- ) Όλα Κ +, Νa + +,NH 4 Mg 2+,Ca 2+,Ba 2+ Αλογονούχα (Χ - ) AgX,PbX 2, CuX Όλα τα υπόλοιπα Θειϊκά (SO 4- ) CaSO 4, PbSO 4, ΒaSO 4 Όλα τα υπόλοιπα ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Όλα ΚΟΗ, ΝaOH Ca(OH) 2, Ba(OH) 2 OΞΕΑ Η 2 SiO 3 Όλα τα υπόλοιπα Τα κυριότερα αέρια που συναντάμε στις αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης είναι: ΗF, HCl, HBr,HI, H 2 S, HCN, CO 2, SO 2, NH 3 Οι ενώσεις Η 2 CO 3, H 2 SO 3, NH 4 OH είναι ασταθείς. Για τον λόγο αυτό όταν σχηματίζονται ως προϊόντα στις αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης στη θέση τους θα γράφουμε: Η 2 CO 3 CO 2 + H 2 O H 2 SO 3 SO 2 + H 2 O NH 4 OH NH 3 + H 2 O Κατηγορίες αντιδράσεων διπλής αντικατάστασης μέταλλο +άλας μέταλλο + άλας Fe + CuSO 4 Cu + FeSO 4 μέταλλο + οξύ άλας + υδρογόνο Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 μέταλλο + νερό βάση + υδρογόνο Na + H 2 O NaOH + 1/2H 2 Τα οξέα HNO 3 και πυκνό H 2 SO 4 με μέταλλα δεν δίνουν αντιδράσεις απλής αντικατάστασης αλλά πολυπλοκότερες αντιδράσεις.

10 10 2) Αντιδράσεις εξουδετέρωσης Οξύ + Βάση Άλας + Η 2 Ο Βάση + Όξινο οξείδιο Βασικό οξείδιο + Οξύ Βασικό οξείδιο + Όξινο οξείδιο Άλας + Η 2 Ο Άλας + Η 2 Ο Άλας Κατά την εξουδετέρωση ενός πολυπρωτικού οξέος (π.χ H 2 SO 4 ) ή βάσεως είναι δυνατό να γίνει μερική εξουδετέρωση οπότε σχηματίζονται όξινα ή βασικά άλατα. Στις παρακάτω αντιδράσεις δεν σχηματίζεται νερό ΝΗ 3 + HCl NH 4 Cl ( αντιδράσεις εξουδετέρωσης της αμμωνίας) CaO + SO 3 CaSO 4 (αντιδράσεις μεταξύ όξινων και βασικών οξειδίων) Χημικές αντιδράσεις - Γρήγορος έλεγχος Ένα προϊόν; (σύνθεση) Ένα αντιδρών; (αποσύνθεση) Αντικαθίσταται ένα στοιχείο; (απλή) Δύο αντικαταστάσεις; (διπλή) Είναι το O 2 αντιδρών; (καύση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης.

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης. 1 3.5 Χηµικές αντιδράσεις Πως συµβολίζονται οι χηµικές αντιδράσεις; Κάθε χηµική αντίδραση συµβολίζεται µε µία χηµική εξίσωση. Στη χηµική αυτή εξίσωση διακρίνουµε δύο µέλη, που συνδέονται µεταξύ τους µε

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

3. Χημικές αντιδράσεις

3. Χημικές αντιδράσεις Κεφάλαιο : Χημικές αντιδράσεις. Χημικές αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1. Αντιδράσεις κατά τις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης των στοιχείων (Nonredox

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=25 ο C) ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ. Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=25 ο C) ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Ρ=1atm, θ=5 ο C) Μονοατοµικά Μέταλλο, ευγενή αέρια ιατοµικά H,O, N, F,Cl, Br, I Τριατοµικά O 3 ( όζον) Τετρατοµικά P4, As4, Sb4 ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ πρωτόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως είναι κατασκευασμένα τα άτομα; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο Α. ΟΞΕΙ ΩΣΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ 5.1α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-25) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο αριθµός οξείδωσης ενός ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή

2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή 2. Χημικές Αντιδράσεις: Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Η ιοντική θεωρία των διαλυμάτων Μοριακές και ιοντικές εξισώσεις Αντιδράσεις καταβύθισης Αντιδράσεις οξέων-βάσεων Αντιδράσεις οξείδωσης-αναγωγής Ισοστάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 2 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ Υδρογόνο Η Άνθρακας C Oξυγόνο O Άζωτο N Φώσφορος P Θείο S Πυρίτιο Si Φθόριο F Χλώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ

2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ 2.1. Α) Δίνεται ότι:. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Β) Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται μεταξύ του 19

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

29 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

29 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο

22 ος ΠΜ Χ. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1o κεφάλαιο 1. Σε 2 όµοια κενά δοχεία 1 και 2 στην ίδια θερµοκρασία εισάγεται η ίδια ποσότητα υγρής CH 3 CH(OH)CH 3 και υγρού CH 3 CH 2 -O-CH 3. Μετά από αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ taexeiola.gr ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΤΟΜΟ : Το µικρότερο σωµατίδιο της συγκροτηµένης ύλης που : α) διατηρεί τις ιδιότητες ενός στοιχείου β) παίρνει µέρος στο σχηµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή.

Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή. 1.1 Ιδιότητες των οξέων Κοινές ιδιότητες των υδατικών διαλυμάτων των οξέων. 1. Τα διαλύματα των οξέων έχουν όξινη γεύση. Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η όξινη (ξινή) γεύση των οξέων γίνεται αντιληπτή.

Διαβάστε περισσότερα