Μη κορεσμένα εδάφη. Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής & Γεωτεχνικής Μηχανικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μη κορεσμένα εδάφη. Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής & Γεωτεχνικής Μηχανικής"

Transcript

1 Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής & Γεωτεχνικής Μηχανικής Νερό Νερό Αέρας Μη κορεσμένα εδάφη Μ. ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Υποψ. Διδάκτορας Ε.Μ.Π., ΕΔΑΦΟΣ Α.Ε. Αθήνα, 30 Μαΐου 2011

2 Η φύση των μη κορεσμένων εδαφών Αρνητική πίεση πόρων και μύζηση (suction) Η χαρακτηριστική καμπύλη εδάφους-νερού Μέτρηση της μύζησης και της χαρακτηριστικής καμπύλης εδάφους-νερού Συμπιεστότητα Διατμητική αντοχή Περίγραμμα της παρουσίασης Διαπερατότητα ως προς την υγρή φάση

3 Μη κορεσμένα και μερικώς κορεσμένα εδάφη Στερεά φάση Συσσωμάτωμα κόκκων και πλακιδίων Μή κορεσμένο όριο συσσωματώματος Αέρια φάση Υγρή φάση Μη κορεσμένο έδαφος (unsaturated soil): 0<S r <100% και ομοιογενές ως προς τον βαθμό κορεσμού του Μερικώς κορεσμένο έδαφος (partly saturated soil): 0<S r <100% χωρίς απαίτηση ομοιογένειας ως προς τον βαθμό κορεσμού

4 Υπάρχουν μη κορεσμένα εδάφη στην γεωτεχνική πράξη; Εμφάνιση στον ελλαδικό χώρο Τιμές βαθμού κορεσμού αργιλικών εδαφών από τον ελλαδικό χώρο (Μπαρδάνης & Καβουνίδης, 2001) Τιμές βαθμού κορεσμού από θαλάσσιες γεωτρήσεις Βάθος προέλευσης (m) Αρχικός βαθμός κορεσμού (%)

5 Υπάρχουν μη κορεσμένα εδάφη στην γεωτεχνική πράξη; Συμπυκνωμένα εδάφη Είναι πολύ συνηθισμένο συμπυκνωμένα εδάφη να παραμένουν μη κορεσμένα ακόμα και αρκετά «υγρά» από την βέλτιστη υγρασία (παράδειγμα ενός αποσαθρωμένου σερπεντινίτη από την Σκύρο) Ξηρό φαινόμενο βάρος (kn/m 3 ) S r =100% 90% 80% 30% 40% 50% 60% 70% Ποσοστό υγρασίας (%)

6 Υπάρχουν μη κορεσμένα εδάφη στην γεωτεχνική πράξη; Απεικόνιση του πειράματος FEBEX (Full-scale Engineered Barriers EXperiment in Crystalline Host Rock) στο πεδίο δοκιμών Grimsel στην Ελβετία για την προσομοίωση της ταφής κανίστρων με πυρηνικά απόβλητα μέσα σε γρανιτικό περιβάλλον uw ΔΤ

7 Ένα ιδεατό προσομοίωμα: Βαθμός κορεσμού και πίεση στην υγρή φάση σε «άπειρες», «απείρως» εκτεινόμενες πλάκες, ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ «Άπειρες» ακόμη πλάκες «Απείρως» εκτεινόμενες πλάκες «Απείρως» εκτεινόμενες πλάκες ΤΟΜΗ «Άπειρες» ακόμη πλάκες h c z Σ.Υ.Ο. Ισορροπία με μία στάθμη χαμηλότερα από το σημείο ενδιαφέροντος Εδαφικό υλικό πάνω από τη στάθμη του υπόγειου ορίζοντα ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ u w = γ w z Εδαφικό υλικό κάτω από τη στάθμη του υπόγειου ορίζοντα Ισορροπία με μία στάθμη ψηλότερα από το σημείο ενδιαφέροντος

8 Ένα ιδεατό προσομοίωμα: Βαθμός κορεσμού και πίεση στην υγρή φάση σε «άπειρες», «απείρως» εκτεινόμενες πλάκες, ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ «Άπειρες» ακόμη πλάκες «Απείρως» εκτεινόμενες πλάκες «Απείρως» εκτεινόμενες πλάκες ΤΟΜΗ «Άπειρες» ακόμη πλάκες h c z Σ.Υ.Ο. S r Αύξηση απόστασης πλακών u w = γ w z Πίεση (-)

9 Ένα ιδεατό προσομοίωμα: Βαθμός κορεσμού και πίεση στην υγρή φάση σε «άπειρες», «απείρως» εκτεινόμενες πλάκες, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ z h c u w = γ w z h c Σ.Υ.Ο. S r S r S r Πίεση (-) Πίεση (-) Πίεση (-)

10 Μόνο αέρας? h c Μόνο νερό z h c Σ.Υ.Ο. Εξωτερικά επιβαλλόμενη ολική τάση σ Εξωτερικά επιβαλλόμενη ολική τάση σ u w = γ w z Στερεά φάση (α) Εδαφικό υλικό σε ισορροπία με εξωτερικά επιβαλλόμενη τάση σ και θετική πίεση πόρων Υγρή φάση των πόρων (β) Εδαφικό υλικό σε ισορροπία με εξωτερικά επιβαλλόμενη τάση σ και αρνητική πίεση πόρων

11 Η μύζηση (suction) Ιδεατοί κόκκοι εδάφους Ενεργός τάση F 1 F i F n Διεπιφάνεια νερού-αέρα F 1 Στερεά φάση F i F n Υγρή φάση των πόρων Νερό Στερεά φάση Υγρή φάση των πόρων Αέρια φάση των πόρων Μύζηση Οι «μηνίσκοι» νερού (water menisci) μεταξύ των σωματιδίων προκαλούν δυνάμεις έλξης μεταξύ τους U 1 U i U n U 1 U i U n

12 Στήλη εδάφους Επιφάνεια του εδάφους Παραμένων βαθμός κορεσμού (-) πίεση πόρων/ μύζηση Σ.Υ.Ο. Ύψος τριχοειδούς ανύψωσης (+) πίεση πόρων (-) Πίεση Πόρων (+) Βαθμός Κορεσμού (100%)

13 Χαρακτηριστική καμπύλη εδάφους-νερού S r ή w S r = 100% Παραμένον ποσοστό υγρασίας Πίεση διείσδυσης αέρα Αρνητική πίεση πόρων/ μύζηση (suction)

14 (α) w S r 100% Ξήρανση από πλήρη κορεσμό Ύγρανση μετά από πλήρη ξήρανση Ξήρανση μετά από μερική επανύγρανση Ύγρανση μετά από μερική ξήρανση s Χαρακτηριστική καμπύλη εδάφους-νερού Η καμπύλη αυτή παρουσιάζει σημαντική υστέρηση μεταξύ ξήρανσης και ύγρανσης (β) s

15 Η μύζηση δεν έχει μόνο «μηχανική» συνιστώσα Το φαινόμενο της ώσμωσης Διαλύματα διαφορετικών συγκεντρώσεων Ημιδιαπερατή μεμβράνη Ωσμωτικό δυναμικό διαλύματος c 1 c 2 >c 1 c 1 Καθαρός διαλύτης

16 Τα είδη της μύζησης Η μύζηση εδαφικού σκελετού (matrix ή matric suction) s, u a -u w η τάση που υπάρχει σε ένα μόριο νερού στην υγρή φάση (δηλ. η ικανότητα του εδάφους να αντιστέκεται στην απώλεια νερού χωρίς αυτό να αλλάζει φάση) Η ολική μύζηση (total suction) ψ, s η τάση που απαιτείται ώστε να εξαχθεί ένα μόριο νερού από την υγρή φάση των πόρων και να βρεθεί στην αέρια φάση (δηλ. η ικανότητα του εδάφους να αντιστέκεται στην απώλεια νερού από την μετάπτωση του τελευταίου από την υγρή στην αέρια φάση) Η ωσμωτική συνιστώσα της μύζησης (osmotic component of suction) ή διαφορική μύζηση Π, Ω η διαφορά των δύο προηγούμενων μεγεθών υπάρχει μεγάλη συζήτηση διεθνώς μέχρι σήμερα αν πράγματι ταυτίζεται με το ωσμωτικό δυναμικό της υγρής φάσης των πόρων θεωρούμενης ως διάλυμα!!!!

17 Ο νόμος τους Kelvin Ο Kelvin (1871) διατύπωσε την ομώνυμη εξίσωση: ψ = (RT/gm) ln RH R: παγκόσμια σταθερά των αερίων T: απόλυτη θερμοκρασία g: η επιτάχυνση της βαρύτητας m: το μοριακό βάρος του νερού RH: η σχετική υγρασία

18 Η αρχή των ενεργών τάσεων Πηγή Hilf, 1956 Croney, Coleman & Black, 1958 Bishop, 1959 Lambe, 1960 Aitchison, 1961 Jennings, 1961 Richards, 1966 Εξίσωση για την Αρχή των Ενεργών Τάσεων u = u a + u c, όπου u c = (-) T {1/r 1 + 1/r 2} σ = σ β u w σ = (σ u a ) + χ (u a u w ) σ = σ α m + u a α α + u w α w + R Α σ = σ + ψ p σ = σ + β p σ = σ u a + χ m (h m + u a ) + χ s (h s + u a ) Περιγραφή μεταβλητών T: επιφανειακή τάση του νερού r 1, r 2 : εσωτερική και εξωτερική ακτίνα μηνίσκων υγρής φάσης β : Παράμετρος «συγκόλλησης» που αποτελεί το μέτρο του αριθμού των δεσμών υπό εφελκυσμό που συνεισφέρουν στην διατμητική αντοχή του εδαφικού υλικού χ: Παράμετρος που συσχετίζεται με τον βαθμό κορεσμού α α : Ποσοστό συνολικής επιφάνειας που καταλαμβάνεται από αέρα α w : Ποσοστό συνολικής επιφάνειας που καταλαμβάνεται από νερό α m : Ποσοστό συνολικής επιφάνειας που καταλαμβάνεται από τη στερεά φάση ψ: Παράμετρος με τιμές από 0 έως 1 p : υπόλειμμα πίεσης του νερού των πόρων β: Στατιστικός συντελεστής ίδιου τύπου με την επιφάνεια επαφής. Πρέπει να μετρείται πειραματικά σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση χ m : Παράμετρος ενεργού τάσης για την μύζηση εδαφικού σκελετού h m : Μύζηση εδαφικού σκελετού χ s : Παράμετρος ενεργού τάσης για την ωσμωτική συνιστώσα της μύζησης h s : Ωσμωτική συνιστώσα της μύζησης

19 Παράμετροι Τάσης στα Μη Κορεσμένα Εδάφη Η έλλειψη μίας σαφώς διατυπωμένης αρχής των ενεργών τάσεων αφήνει ένα κενό στη διαχείριση των προβλημάτων της εδαφομηχανικής μέσω μίας παραμέτρου μόνο. Κατά συνέπεια γίνεται χρήση δύο παραμέτρων τάσης: σ-u a u a -u w Κάθε άλλη παράμετρος u a -u w σ-u a

20 Μέθοδοι μέτρησης της μύζησης Μέθοδοι μέτρησης της μύζησης εδαφικού σκελετού και της ολικής μύζησης Μέθοδοι μέτρησης της μύζησης επιτόπου και στο εργαστήριο Κατάταξη των μεθόδων ανάλογα με τον τρόπο μέτρησης: - Μέθοδοι άμεσης μέτρησης - Μέθοδοι έμμεσης μέτρησης - Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού

21 Μέθοδοι μέτρησης της μύζησης Όργανο μέτρησης Πιεζόμετρα δονούμενης χορδής Τενσιόμετρα πορολίθου ΠΔΑ 100kPa Τενσιόμετρα πορολίθου ΠΔΑ 1500kPa Είδος μύζησης που μετρούν Μύζηση εδαφικού σκελετού Μύζηση εδαφικού σκελετού Μύζηση εδαφικού σκελετού Επιτόπου ή εργαστήριο Μόνο επιτόπου Και τα δύο Μόνο στο εργαστήριο Κατάταξη μεθόδου Άμεσης μέτρησης Άμεσης μέτρησης Άμεσης μέτρησης Εύρος μέτρησης μύζησης 0-95kPa 0-95kPa kPa Χρόνος απόκρισης Λεπτά έως ώρες Λεπτά έως ώρες Λεπτά έως ώρες Θάλαμοι μύζησης Μύζηση εδαφικού σκελετού Μόνο στο εργαστήριο Έμμεσης μέτρησης kPa Λεπτά έως ώρες Ψυχρόμετρα Ολική μύζηση Μόνο στο εργαστήριο Έμμεσου προσδιορισμού 100kPa kPa Λεπτά έως ώρες Τεμάχια πορωδών υλικών Μύζηση εδαφικού σκελετού Μόνο επιτόπου Έμμεσου προσδιορισμού 10kPa-1500kPa Ώρες έως ημέρες Χαρτιά φίλτρου Και τα δύο είδη Μόνο στο εργαστήριο Έμμεσου προσδιορισμού 10kPa kPa Ημέρες έως εβδομάδες

22 Μέθοδοι ελέγχου της μύζησης Μέθοδοι ελέγχου της μύζησης εδαφικού σκελετού: - μέθοδος μετατόπισης άξονα (axis translation method) - ωσμωτική μέθοδος (osmotic method) - μέθοδος φυγοκέντρισης (centrifuge method) - μέθοδος ταπείνωσης της πίεσης της υγρής φάσης (hanging column method) Μέθοδοι ελέγχου της ολικής μύζησης: - μέσω ελέγχου της σχετικής υγρασίας: παθητικά μέσω υδατικών διαλυμάτων αλάτων ή οξέων, ή ενεργητικά μέσω ελέγχου της αναλογίας απολύτως ξηρού και πλήρως κορεσμένου σε υδρατμούς αέρα

23 Μέθοδοι ελέγχου της μύζησης Μέθοδος Μετατόπισης άξονα Ωσμωτική Φυγοκέντρισης Ταπείνωσης της πίεσης του νερού των πόρων Ελέγχου σχετικής υγρασίας Είδος μύζησης που ελέγχεται Μύζηση εδαφικού σκελετού Μύζηση εδαφικού σκελετού Μύζηση εδαφικού σκελετού Μύζηση εδαφικού σκελετού Ολική μύζηση Πίεση της αέριας φάσης Θετική, υψηλότερη της ατμοσφαιρικής Ατμοσφαιρική Ατμοσφαιρική Ατμοσφαιρική Ατμοσφαιρική Πίεση της υγρής φάσης Ατμοσφαιρική Πραγματικά αρνητική Πραγματικά αρνητική Μικρότερη της ατμοσφαιρικής Πραγματικά αρνητική Εύρος ελέγχου της μύζησης (kpa) (κεραμικοί πορόλιθοι) (μεμβράνες σελουλόζης) (με υδατικά διαλύματα) (με ανεξάρτητο έλεγχο πίεσης ξηρών και κορεσμένων σε υδρατμούς αερίων)

24 Πιεζόμετρα δονούμενης χορδής Τα όργανα αυτά μπορούν να μετρήσουν αρνητική πίεση πόρων και μύζηση (συνήθως μέχρι 100 kpa που είναι και η πίεση διείσδυσης αέρα του κεραμικού πορολίθου) αλλά οι μετρήσεις τους επηρεάζονται έντονα από ηλεκτρομαγνητικά σήματα Δοχείο νερού Πλήρως κορεσμένος πορόλιθος υψηλής πίεσης διείσδυσης αέρα Προς σύστημα ανάγνωσης μέτρησης Εύκαμπτο έλασμα Χορδή υπό ένταση της οποίας η ιδιοσυχνότητα αλλάζει ανάλογα με την βράχυνση ή επιμήκυνσή της

25 Τενσιόμετρα (tensiometers) Η μέθοδος ελέγχου της μύζησης με ταπείνωση της πίεσης του νερού των πόρων (παραλλαγή της μεθόδου χρησιμοποιείται και για την μέτρηση) Μεμβράνη ή κεραμικός πορόλιθος Δοκίμιο εδαφικού υλικού Βάση στήριξης Αρνητική πίεση Δοχείο νερού

26 Τενσιόμετρα (tensiometers) Αν η μύζηση γίνει πιο μεγάλη; Παροχή αέρα υπό πίεση Μεμβράνη ή κεραμικός πορόλιθος Βάση στήριξης Δοκίμιο εδαφικού υλικού Αεροστεγής θάλαμος Όργανο μέτρησης της πίεσης Παροχή για δυνατότητα επαναπλήρωσης του συστήματος με νερό Δοχείο νερού Παγίδευση αέρα του συστήματος και απομάκρυνσή του Αντλία για εξασφάλιση κυκλοφορίας του νερού στο σύστημα Αν μικρύνουμε τον πορόλιθο και τον βάλουμε μέσα στο έδαφος;

27 Τενσιόμετρα (tensiometers) Αν αντί να είναι ο πορόλιθος μεγάλος και το δείγμα μικρό, είναι ο πορόλιθος μικρός και για «δείγμα» χρησιμοποιούμε το έδαφος επιτόπου μέσα στο οποίο βάζουμε τον πορόλιθο; (α) Δοχείο νερού εντός του σωλήνα που συνδέει το πορώδες άκρο με το όργανο μέτρησης Από 0.1 έως ~2 m κατά μέγι στο Όργανο μέτρησης (β) Πορώδες άκρο Ανάγνωση μέτρησης Ό σο επι θυ μεί ται Προαιρετική δυνατότητα πλήρωσης με νερό Προς θέση ανάγνωσης μέτρησης Διάφραγμα Δοχείο νερού Πορώδες άκρο Πορώδες άκρο

28 Η μέτρηση της μύζησης Τενσιόμετρα Τενσιόμετρα μόνιμης εγκατάστασης

29 Η μέτρηση της μύζησης Τενσιόμετρα Τενσιόμετρα τύπου Quickdraw

30 Η μέτρηση της μύζησης Τενσιόμετρα Εργαστηριακά τενσιόμετρα

31 Η μέτρηση της μύζησης Τενσιόμετρα Τενσιόμετρα πορολίθου υψηλής πίεσης διείσδυσης αέρα Δοχείο νερού Πλήρως κορεσμένος πορόλιθος υψηλής πίεσης διείσδυσης αέρα Εύκαμπτο έλασμα Προς σύστημα ανάγνωσης μέτρησης Ηλεκτρομηκυνσιόμετρο επί του ελάσματος

32 Η μέτρηση του ποσοστού υγρασίας

33 Η μέτρηση της μύζησης Τεμάχια πορωδών υλικών Τεμάχια τύπου Bouyoukos Στάδιο 1. Τεμάχιο γύψου τοποθετείται επιμελώς σε επαφή με εδαφικό υλικό (δοκίμιο ή φυσικό έδαφος επιτόπου όπως φαίνεται στο σχήμα). Τεμάχιο γύψου Καλώδιο σύνδεσης τεμαχίου με την επιφάνεια Ηλεκτρόδια Μέτρηση ηλεκτρικής αντίστασης Παροχή ρεύματος στο δίκτυο Ηλεκτρικό ρεύμα Κίνηση ύδατος από το τεμάχιο γύψου στο περιβάλλον έδαφος και αντίστροφα μέχρι την επίτευξη υδραυλικής ισορροπίας Στάδιο 2. Μετρείται η ηλεκτρική αντίσταση του τεμαχίου γύψου μετά την επίτευξη υδραυλικής ισορροπίας μεταξύ τεμαχίου γύψου και περιβάλλοντος εδάφους. Στάδιο 3. Η ηλεκτρική αντίσταση του τεμαχίου γύψου συσχετίζεται με το ποσοστό υγρασίας του τεμαχίου γύψου και αυτό με την μύζηση.

34 Η μέτρηση της μύζησης Τεμάχια πορωδών υλικών Τεμάχια τύπου Bouyoukos

35 Η μέτρηση της μύζησης Η μέθοδος των χαρτιών φίλτρου (Filter paper method) Στάδιο 1. Δοκίμιο εδαφικού υλικού σφραγίζεται αεροστεγώς με τεμάχιο απορροφητικού υλικού σε άμεση επαφή ή μη. Εδαφικό υλικό δεδομένης μύζησης Απορροφητικό υλικό Απορροφητικό υλικό Υλικό αεροστεγούς σφράγισης δοκιμίου με το απορροφητικό υλικό Ανταλλαγή ύδατος μέχρι την εξισορρόπηση της μύζησης μεταξύ εδαφικού υλικού και απορροφητικού υλικού Εδαφικό υλικό δεδομένης μύζησης Αεροστεγής σφράγιση του δοκιμίου με το απορροφητικό υλικό Στάδιο 2. Το δοκίμιο του εδαφικού υλικού αφήνεται για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα σφραγισμένο με το τεμάχιο απορροφητικού υλικού μέχρι την εξισορρόπηση της μύζησης μεταξύ των δύο υλικών. Στάδιο 3. Το δοκίμιο με το τεμάχιο απορροφητικού υλικού αποσφραγίζονται και υπολογίζεται το ποσοστό υγρασίας του απορροφητικού υλικού. Από αυτό υπολογίζεται η μύζησή του απορροφητικού υλικού που λόγω επίτευξης ισορροπίας είναι η ίδια με εκείνη του δοκιμίου.

36 Εξισώσεις προταθεισών «καμπυλών βαθμονόμησης» χαρτιών φίλτρου Βιβλιογραφική αναφορά Τύπος χαρτιού φίλτρου Εύρος τιμών ποσοστού υγρασίας χαρτιού φίλτρου Fawcett & Collis-George (1967) W42 1 w fp < 43 w fp > 43 McQueen & Miller (1968) S&S w fp < 54 w fp > 54 Al-Khafaf & Hanks (1974) S&S 589 McKeen (1980) S&S 589 w fp < 83 w fp > 83 w fp < 66% w fp > 66% Εξίσωση 5 log s = w fp log s = w fp log s = w fp log s = w fp log s = w fp log s = w fp log s = w fp log s = w fp Hamblin (1981) W42 log s = w fp Chandler & Gutierrez (1986) W42 log s = w fp Greacen et al (1987) S&S 589 W42 w fp < 54% w fp > 54% w fp < 45.3% w fp > 45.3% log s = w fp log s = w fp log s = w fp log s = w fp Chandler et al (1992) W42 w fp < 47% w fp > 47% log s = w fp log s = log w fp Miller & Nelson (1992) TS 4705-F10 3 w fp < 43% log s = w fp Jiang et al. (2000) SQ w fp > 30% log s = w fp Bulut et al. (2000α) S&S 589 w fp > 25% log s = w fp Leong et al. (2002) W42 Μύζηση εδαφικού σκελετού Ολική μύζηση w fp < 47% w fp > 47% w fp < 26% w fp > 26% log s = w fp log s = w fp log s = w fp log s = w fp 1 W42: Whatman No. 42, 2 S&S 589: Schleicher & Schuell No. 589, 3 TS 4705-F10: Thomas Scientific 4705-F10, 4 SQ 202: ShuangQuan No. 202, 5 Η μύζηση είναι σε kpa και ο λογάριθμος είναι δεκαδικός.

37 Η μέτρηση της ολικής μύζησης (total suction) - Ψυχρόμετρα Βασική αρχή της ψυχρομετρίας Ξηρό θερμόμετρο Περιβάλλον σχετικής υγρασίας RH και θερμοκρασίας Τ «Υγρό» θερμόμετρο Η εξάτμιση της σταγόνας προκαλεί πτώση της θερμοκρασίας ανάλογη της σχετικής υγρασίας του χώρου Σταγόνα στην άκρη του θερμομέτρου

38 Η μέτρηση της ολικής μύζησης (total suction) - Ψυχρόμετρα Σχηματική απεικόνιση ηλεκτρικών κυκλωμάτων διαφορετικών μετάλλων προς επίδειξη α) του φαινομένου Seebeck, και β) του φαινομένου Peltier Μέταλλο Α Μέταλλο Α + - μv Θερμοκρασία Τ Θερμοκρασία Τ+ΔΤ Θερμότερο Ψυχρότερο Μέταλλο Β Μέταλλο Β α) Φαινόμενο Seebeck: Η επιβαλλόμενη διαφορά θερμοκρασίας προκαλεί τη διέλευση ενός ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα β) Φαινόμενο Peltier: Η επιβαλλόμενη τάση προκαλεί τη διέλευση ενός ηλεκτρικού ρεύματος που προκαλεί μεταβολή θερμοκρασίας στο κύκλωμα

39 Η μέτρηση της ολικής μύζησης (total suction) - Ψυχρόμετρα Μέθοδος Ψυχρόμετρα θερμικά ευαίσθητης αντίστασης Ψυχρόμετρα θερμικού ζεύγους Υγρόμετρα σημείου δρόσου Υγρόμετρα ψυχρού κατόπτρου Αισθητήρες αντίστασης/ χωρητικότητας πολυμερών Αισθητήρες οργανικών μέσων Μέτρηση μύζησης στο εργαστήριο Μέτρηση μύζησης επιτόπου Εύρος μέτρησης μύζησης ΝΑΙ ΟΧΙ kpa ΝΑΙ ΝΑΙ kpa ΝΑΙ ΝΑΙ kpa Τάξη μεγέθους χρόνου επίτευξης μέτρησης Λεπτά της ώρας έως μία ώρα Λεπτά της ώρας έως μία ώρα Λεπτά της ώρας έως μία ώρα ΝΑΙ ΟΧΙ kpa Λεπτά της ώρας ΝΑΙ ΝΑΙ kpa Δευτερόλεπτα ΝΑΙ ΝΑΙ kpa Λεπτά

40 Η μέτρηση της ολικής μύζησης (total suction) - Ψυχρόμετρα Υγρόμετρα ψυχρού κατόπτρου (chilled mirror hygrometers) Θάλαμος μέτρησης Κάτοπτρο Ανεμιστήρας Ανιχνευτής φωτός Πηγή φωτός Εδαφικό δείγμα

41 Ο έλεγχος της μύζησης εδαφικού σκελετού (matrix suction) Οι θάλαμοι μύζησης (pressure extractors) Παροχή αέρα υπό πίεση Αεροστεγής θάλαμος Μεμβράνη ή κεραμικός πορόλιθος Δοκίμιο εδαφικού υλικού Παγίδευση αέρα του συστήματος και απομάκρυνσή του Βάση στήριξης Παροχή αέρα υπό πίεση Έξοδος νερού Δοκίμιο εδαφικού υλικού Δοχείο νερού Αεροστεγής θάλαμος Μπιρέτα Μεμβράνη ή κεραμικός πορόλιθος Αν η στάθμη υψηλότερα θετική πίεση στο δοκίμιο Στάθμη στο ίδιο ύψος με το δοκίμιο 0 πίεση σ αυτό Βάση στήριξης Αν η στάθμη χαμηλότερα αρνητική πίεση στο δοκίμιο Δοχείο νερού Βαλβίδα εκκένωσης Έξοδος νερού Ζυγαριά

42 Ο έλεγχος της μύζησης εδαφικού σκελετού (matrix suction) Οι θάλαμοι μύζησης (pressure extractors) Κεραμικός πορόλιθος πολύ υψηλής πίεσης διείσδυσης αέρα (1500 kpa) Βάρη πάνω από τα δοκίμια για να εξασφαλίζεται καλή υδραυλική επαφή δοκιμίου-κεραμικού πορολίθου

43 Ο έλεγχος της μύζησης εδαφικού σκελετού (matrix suction) Οι θάλαμοι μύζησης (pressure extractors) Με την κατάλληλη διάταξη και για αναζυμωμένα εδάφη

44 Ο έλεγχος της μύζησης εδαφικού σκελετού (matrix suction) Οι μικροί θάλαμοι μύζησης με πορολίθους πίεσης διείσδυσης αέρα 100 kpa (Tempe cells)

45 Ο έλεγχος της μύζησης εδαφικού σκελετού (matrix suction) Ωσμωτική μέθοδος Εδαφικό δοκίμιο Υδατικό διάλυμα ουσίας «μεγάλων» μορίων Ημιδιαπερατή μεμβράνη Προσοχή! Χρειάζεται συνεχής ανάδευση του διαλύματος! Εάν ένα εδαφικό δοκίμιο διαχωρίζεται από ένα υδατικό διάλυμα ουσίας «μεγάλων» μορίων με ημιδιαπερατή μεμβράνη (διαπερατή από το νερό μόνο, όχι από τα «μεγάλα» μόρια), τότε νερό θα αρχίσει να διαφεύγει από το δοκίμιο προς το διάλυμα δημιουργώντας μία μύζηση εδαφικού σκελετού ανάλογη της συγκέντρωσης του διαλύματος

46 Ο έλεγχος της μύζησης εδαφικού σκελετού (matrix suction) Ωσμωτική μέθοδος PEG 6000 Μύζηση (kpa) Συγκέντρωση διαλύματος σε PEG (g PEG/l) PEG και Έχουν επιτευχθεί τιμές μύζησης εδαφικού σκελετού μέχρι και 20 MPa (οι μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί), αλλά είναι αρκετά δυσεύρετα και το PEG μεγάλου μοριακού βάρους και οι ημιδιαπερατές μεμβράνες

47 Ο έλεγχος της μύζησης εδαφικού σκελετού (matrix suction) Μέθοδος φυγοκέντρισης Άξονας περιστροφής 2 ρω 2 2 s = ( r r ) r 1 Γωνιακή ταχύτητα ω r 2 Δοχείο τοποθέτησης δοκιμίων Δοκίμιο εδαφικού υλικού Στήλη πορώδους κεραμικού υλικού Ελεύθερη στάθμη νερού Αυτή η μέθοδος είναι γενικά πιο γρήγορη (ακόμα και μόλις 2 ημέρες σε φυγοκεντριστή πολλών θέσεων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν κοινό φυγοκεντριστή ιατρικών εφαρμογών.

48 Ο έλεγχος της ολικής μύζησης (total suction) Οι θάλαμοι υδατικών διαλυμάτων Καθαρό νερό σε κλειστό περιβάλλον δημιουργεί RH=100% Διαλύματα ουσιών σε κλειστό περιβάλλον δημιουργούν RH<100% - Δοκίμια εδάφους εντός αυτών των θαλάμων αποκτούν την αντίστοιχη ολική μύζηση

49 Ο έλεγχος της ολικής μύζησης (total suction) Οι θάλαμοι υδατικών διαλυμάτων Η σχετική υγρασία που δημιουργείται σε κλειστό περιβάλλον είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της διαλυμένης ουσίας, μέχρι το διάλυμα να γίνει κορεσμένο οπότε σταθεροποιείται. Συνήθως χρησιμοποιούνται διαλύματα αλάτων (πιο ασφαλή) ή οξέων (λιγότερο ασφαλή). Τα διαλύματα οξέων προτιμώνται όταν τα διαλύματα είναι ακόρεστα και η συγκέντρωση του οξέος ελέγχεται προκειμένου μέσω του ίδιου διαλύματος να επιβάλλονται διαφορετικές τιμές μύζησης στο ίδιο δοκίμιο. Τα διαλύματα αλάτων προτιμώνται όταν κάθε διάλυμα επιβάλλει μία τιμή της μύζησης μόνο. Επιλέγεται τότε τα διαλύματα να είναι κορεσμένα ώστε οι μεταβολές στην ποσότητα του διαλύτη να μην παίζουν ρόλο στην δημιουργούμενη σχετική υγρασία και άρα στην δημιουργούμενη ολική μύζηση.

50 Ο έλεγχος της ολικής μύζησης (total suction) Οι θάλαμοι υδατικών διαλυμάτων Ολική μύζηση διαφόρων διαλυμάτων (ακόρεστων και κορεσμένων) Ολική μύζηση διαλυμάτων NaCl σε διάφορες θερμοκρασίες και συγκεντρώσεις Ολική μύζηση κορεσμένων διαλυμάτων διαλυμάτων και συγκέντρωση επίτευξης κορεσμού τους (M) 15 o C 25 o C 35 o C Διάλυμα Σχετική υγρασία (25 ο C) Μύζηση από βιβλ/φία (25 ο C) Μύζηση όπως μετρήθηκε Συγκέντρωσ η επίτευξης κορεσμού διαλύματος (%) (MPa) (MPa) (Μ) K 2 SO BaCl 2.2Η 2 Ο KCl NaCl Mg(NO 3 ) MgCl 2.6Η 2 Ο

51 Παράδειγμα: Ο έλεγχος της ολικής μύζησης (total suction) Οι θάλαμοι υδατικών διαλυμάτων Μπορούν να τοποθετηθούν στον θάλαμο κάθε είδους δοκίμια. Ο χρόνος επίτευξης υδραυλικής ισορροπίας και άρα επιβολής της ζητούμενης μύζησης είναι ανάλογος της ποσότητας νερού που πρέπει να προσροφηθεί ή να διαφύγει. Δοκίμιο βάρους 300g και ποσοστού υγρασίας 50% τοποθετείται σε θάλαμο με υδατικό διάλυμα Mg(NO 3 ) 2. Πόση πρέπει να είναι η συγκέντρωση του διαλύματος ώστε να μην αποκορεστεί κατά την ξήρανση του δοκιμίου; ΜΒ Mg(NO 3 ) 2 : 148. Συγκέντρωση επίτευξης κορεσμού διαλύματος: 9Μ, δηλ. 1332g Mg(NO 3 ) 2 σε 1l νερού. Έστω ότι θα διαφύγει το σύνολο του νερού του δοκιμίου, δηλ. 100ml ακόμα θα διαφύγουν στον διαλύτη. Τότε πρέπει εξαρχής να προβλεφθούν 133.2g διαλυμένης ουσίας οπότε η αρχική συγκέντρωση να είναι 9.9Μ, αλλιώς η συγκέντρωση θα τείνει να γίνει από 9Μ 8.2Μ Αποκορεσμός!

52 Ο έλεγχος της ολικής μύζησης (total suction) Εφαρμογή της μεθόδου σε συσκευές προσδιορισμού μηχανικών ιδιοτήτων Παράδειγμα ενός συμπιεσομέτρου Ο αέρας από έναν θάλαμο με διάλυμα μεταφέρεται μέσω μιας περισταλτικής αντλίας στο αεροστεγές περιβάλλον μιας κυψέλης συμπιεσομέτρου

53 Ο έλεγχος της ολικής μύζησης (total suction) Εφαρμογή της μεθόδου σε συσκευές προσδιορισμού μηχανικών ιδιοτήτων Τροποποιημένη κυψέλη μονοδιάστατης συμπίεσης Μεμβράνη σφράγισης Επικοινωνία με κάτω πορόλιθο Επικοινωνία με άνω πορόλιθο

54 Χαρακτηριστικές καμπύλες εδάφους-νερού για εδαφικά υλικά από τον ελλαδικό χώρο Προσδιορισμός σε θάλαμο μύζησης Ιλύς Λίμνης Ιωαννίνων Μάργα Κορίνθου Φυσική Μάργα Κορίνθου Άργιλος Χανίων Άργιλος Κηφισιάς Μάργα Κηφισιάς

55 Χαρακτηριστικές καμπύλες εδάφους-νερού για εδαφικά υλικά από τον ελλαδικό χώρο Προσδιορισμός σε θάλαμο μύζησης και θαλάμους υδατικών διαλυμάτων Ποσοστό υγρασίας (%) Άργιλος Χανίων Άργιλος Κηφισιάς Μάργα Κορίνθου Μάργα Κηφισιάς Μύζηση (kpa) Τα εδαφικά υλικά της προηγούμενης διαφάνειας Ποσοστό υγρασίας (%) Μύζηση (kpa) Ξήρανση Επανύγρανση Αργιλώδης άμμος με χάλικες από το υλικό μεταξύ ογκολίθων στην περιοχή βραχολίσθησης Τεμπών της 17/12/09

56 Συμπιεστότητα μη κορεσμένων εδαφών Καμπύλες συρρίκνωσης και χαρακτηριστική καμπύλη εδάφουςνερού Διόγκωση εδαφικών υλικών Συμπίεση υπό σταθερή μύζηση Ο χώρος μύζησης-τάσης-λόγου κενών Κατάρρευση (collapse) κατά την διαβροχή υπό μεγάλες τάσεις

57 Συμπιεστότητα μη κορεσμένων εδαφών Καμπύλες συρρίκνωσης και χαρακτηριστική καμπύλη εδάφους-νερού e e r Δείκτης συμπίεσης, όσος κατά την μεταβολή της τάσης για πλήρως κορεσμένο έδαφος στο ίδιο εύρος τιμών 1 Περ. Ι 1 Περ. ΙΙ Δείκτης συμπίεσης λόγω συρρίκνωσης Περ. ΙΙΙ (α) e Περ. ΙΙΙ Περ. ΙΙ (β) 1 Περ. Ι G s u a -u w w S r Πίεση διείσδυσης αέρα 100 % Περ. Ι Περ. ΙΙ Ονομαστική μύζηση επίτευξης παραμένοντος λόγου κενών Περ. ΙΙΙ (γ) S r 100 % Περ. ΙΙΙ Όριο Συρρίκνωσης Παραμένον ποσοστό υγρασίας Περ. ΙΙ Ποσοστό υγρασίας διείσδυσης αέρα (δ) Περ. Ι e r /G s Παραμένων βαθμός κορεσμού 1 u a -u w w

58 Συμπιεστότητα μη κορεσμένων εδαφών Διόγκωση εδαφικών υλικών Βάθος προέλευσης (m) Αρχικός βαθμός κορεσμού (%) Τοπ/ση 1 ου φορτίου Τοπ/ση 2 ου φορτίου Τοπ/ση 3 ου φορτίου Τοπ/ση 4 ου φορτίου Χρόνος ΔΗ Πόσο 0 είναι αυτό το 0;

59 Πότε παίρνω την απόφαση να αυξήσω το φορτίο; Τοποθέτηση φορτίου Α «Ακαριαία» καθίζηση λόγω συμμόρφωσης Μεταβολή ύψους δοκιμίου Εκδήλωση καθίζησης μέχρι αυτό το χρονικό σημείο? Κλάδος στον οποίο αρχίζει να συμβαίνει διόγκωση Β Χρόνος Γ Δ Για να μετρηθεί αξιόπιστα η πίεση διόγκωσης πρέπει πρώτα να γίνει σε κάθε συμπιεσόμετρο για δεδομένο συνδυασμό κυψέλης-πορολίθωνσυμπιεσομέτρου ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

60 Συμπιεστότητα μη κορεσμένων εδαφών Συμπίεση υπό σταθερή μύζηση Ο χώρος τάσηςμύζησης-λόγου κενών v p c 1 1 κ κ p * o p o p (ln) Ενώ λοιπόν διαβροχή υπό χαμηλή τάση θα επιφέρει διόγκωση, διαβροχή υπό υψηλή τάση θα επιφέρει κατάρρευση (collapse) (α) s s 1 λ (s = 0) Διόγκωση Συρρίκνωση 1 1 λ (s = s 1 ) s = s 1 s = 0 (β) p o * p o p

61 Παραμορφώσεις λόγω διόγκωσης/κατάρρευσης Κατακόρυφη τάση (kpa) Κατακόρυφη τάση (kpa) - Log scale Διόγκωση/Κατάρρευση (%) Βέλτιστη -2.5% Βέλτιστη Βέλτιστη+2.5% Διόγκωση/Κατάρρευση (%) Βέλτιστη-2.5% Βέλτιστη Βέλτιστη+2.5% Η μέγιστη παραμόρφωση λόγω κατάρρευσης ήταν 6.4% για δοκίμια συμπυκνωμένα ξηρά από την βέλτιστη, 2.7% στην βέλτιστη και πρακτικά αμελητέα υγρά από την βέλτιστη (μόλις 0.07%) Η εμφάνιση μεγάλων παραμορφώσεων λόγω κατάρρευσης άρχισε σε κατακόρυφη τάση 250 kpa για δοκίμια συμπυκνωμένα ξηρά από την βέλτιστη και 500 kpa για δοκίμια συμπυκνωμένα στην βέλτιστη. Και για τις δύο υγρασίες η παραμόρφωση σταθεροποιήθηκε σε τάση 4 MPa

62 Παρόμοια αποτελέσματα για θραυστή χονδρόκοκκη άμμο («ρυζάκι») w = 0.5% Διερχόμενο (%) Κατακόρυφη τάση (kpa) Διάμετρος κόκκων (mm) Παραμόρφωση λόγω υδρεμποτισμού (%) Χαλαρό: γd~17kn/m3, Dr=0-10% Πυκνό: γd~19.5kn/m3, Dr=90-100% 6.0

63 Κατάρρευση κατά την διαβροχή πολύ χονδρόκοκκων υλικών Συσκευή άμεσης διάτμησης πολύ μεγάλων διαστάσεων με κυκλική διατομή D=45cm, H=30cm, max σ v = 1500kPa, Δυνατότητα πλήρους υδρεμποτισμού του δοκιμίου

64 Κατάρρευση κατά την διαβροχή πολύ χονδρόκοκκων υλικών Μέγιστο μέγεθος κόκκων που μπορούν να τοποθετηθούν στην μεγάλη συσκευή Κοινή κυψέλη διάτμησης (D=63.5mm)

65 Κατάρρευση κατά την διαβροχή πολύ χονδρόκοκκων υλικών

66 Κατάρρευση κατά την διαβροχή πολύ χονδρόκοκκων υλικών

67 Κατάρρευση κατά την διαβροχή πολύ χονδρόκοκκων υλικών 3 διαφορετικές κοκκομετρικές διαβαθμίσεις 2 διαφορετικές πυκνότητες 100 Παραμόρφωση λόγω υδρεμποτισμού (%) Το αμμοχάλικο αυτό ήταν ποτάμιο Διερχόμενο (%) Δείγμα 1 Δείγμα 2 Δείγμα 3 Κατακόρυφη τάση (kpa) Διάμετρος κόκκων (mm) Δείγμα 1 Δείγμα 2 Δείγμα 3 ψ o =200kPa ψ o =280kPa Καλής διαβάθμισης αμμοχάλικο με w=2% και γ d =24 kn/m 3 w=2% και γ d =21.5 kn/m 3

68 Διατμητική Αντοχή Ο Terzaghi το 1925 στο Erdbaumechanik έγραφε ότι αν στα όρια ενός εδαφικού υλικού ή μέσα στη μάζα του εφαρμόζεται μία αρνητική πίεση πόρων, τότε το έδαφος αυτό έχει μία φαινόμενη συνοχή (sheinbare Kohaesion) ίση με: q t = f 1.p k όπου q t η φαινόμενη συνοχή, p k η εφαρμοζόμενη πίεση και f 1 παράμετρος χαρακτηριστική κάθε υλικού.

69 Διατμητική Αντοχή τ - (σ-u a ) τ - (u a -u w ) Δοκιμές απευθείας διάτμησης υπό ελεγχόμενη αναρρόφηση σε αναζυμωμένη γκρίζα άργιλο Μαδρίτης (Escario & Saez, 1986).

70 Διατμητική Αντοχή τ - (σ-u a ) τ - (u a -u w ) Δοκιμές απευθείας διάτμησης υπό ελεγχόμενη αναρρόφηση σε αναζυμωμένη αργιλώδη άμμο Μαδρίτης (Escario & Saez, 1986).

71 τ φ b c φ ua-uw Η διατμητική αντοχή του μη κορεσμένου εδάφους δίνεται από τη σχέση: τ = c + (σ-u a ) tan φ + (u a -u w ) tan φ b σ-u a Γενικευμένο κριτήριο Mohr-Coulomb για μη κορεσμένα εδάφη (γραμμικό) [Fredlund et al, 1978].

72 Εξέλιξη διατμητικής αντοχή κοκκωδών εδαφών με τον βαθμό κορεσμού q s Άργιλος Καθαρή Άμμος Ιλύς Αργιλώδης Ιλύς

73 τ c φ u a -u w Η γωνία τριβής φ μπορεί να θεωρηθεί σταθερή, χωρίς όμως να συμβαίνει το ίδιο και με τη γωνία φ b. σ-u a Γενικευμένο κριτήριο Mohr-Coulomb για μη κορεσμένα εδάφη (μη γραμμικό).

74 Διατμητική αντοχή αναζυμωμένων εδαφών μετά από ξήρανση Με την κατάλληλη διάταξη και για αναζυμωμένα εδάφη

75 Διατμητική αντοχή αναζυμωμένων εδαφών μετά από ξήρανση Μύζηση μικρότερη της πίεσης διείσδυσης αέρα Μύζηση μεγαλύτερη της πίεσης διείσδυσης αέρα Μύζηση μεγαλύτερη της πίεσης διείσδυσης αέρα

76 Διατμητική αντοχή αναζυμωμένων εδαφών μετά από ξήρανση σt (kpa) Μύζηση (kpa) Στα αποτελέσματα από τις δοκιμές θλίψης κατά γενέτειρα διαφαίνεται αύξηση της διατμητικής αντοχής μετά την πίεση διείσδυσης αέρα και μείωση μετά τα 1000 kpa

77 Διατμητική αντοχή μη κορεσμένων εδαφών Δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης σε δοκίμια αναζυμωμένης μάργας Κορίνθου αμέσως μετά την ξήρανσή τους σε θάλαμο μύζησης Κατακόρυφη τάση (kpa) kpa 300 kpa 600 kpa 1150 kpa 1500 kpa Παραμόρφωση (%)

78 Διατμητική αντοχή μη κορεσμένων εδαφών Δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης σε δοκίμια αναζυμωμένης μάργας Κορίνθου αμέσως μετά την ξήρανσή τους σε θάλαμο μύζησης Κατακόρυφη τάση/μέγιστη (kpa) kpa 300 kpa 600 kpa 1150 kpa 1500 kpa Παραμόρφωση (%) E (MPa). E (MPa) Μύζηση (kpa) Βαθμός κορεσμού (%)

79 Μέτρηση μύζησης και υγρασίας σε δοκίμια μεγάλων διαστάσεων Ένα υγρασιόμετρο, ένα τενσιόμετρο και δύο τεμάχια γύψου

80 Μέτρηση μύζησης και υγρασίας σε δοκίμια μεγάλων διαστάσεων

81 Μέτρηση μύζησης και υγρασίας σε δοκίμια μεγάλων διαστάσεων Στο δοκίμιο που κορέστηκε παρουσιάστηκε κατάρρευση (collapse) 1.8%, το θ αυξήθηκε από 7% σε 35.5% και η μύζηση μειώθηκε από 22kPa σε 2kPa με βάση τις ενδείξεις του τενσιομέτρου και από 39kPa σε 0 με βάση τις ενδείξεις των τεμαχίων γύψου. ΌΛΑ τα όργανα αποκρίθηκαν πολύ γρήγορα στο συγκεκριμένο υλικό με τον χρόνο απόκρισής τους σε πλήρη ταύτιση με τον χρόνο εξέλιξης των καθιζήσεων Κατάρρευση (%). Μύζηση (kpa) / θ (%) Χρόνος (min) θ=35.5% Τεμάχια γύψου Τενσιόμετρα Χρόνος (min)

82 Μέτρηση μύζησης και υγρασίας σε δοκίμια μεγάλων διαστάσεων Το κορεσμένο δοκίμιο επέδειξε μικρότερη αντοχή υπό την ίδια σ ν =50kPa, ενώ το μη κορεσμένο τη στιγμή της αστοχίας είχε μύζηση 32kPa Διατμητική τάση (kpa) φ b =10 o Μύζηση (kpa) Διατμητική τάση (kpa) Μύζηση (kpa) / θ (%) τ max =46kPa Πλήρως κορεσμένο Μη κορεσμένο τ max =52kPa Οριζόντια παραμόρφωση (%) Τενσιόμετρα Τεμάχια γύψου θ=7.2% Οριζόντια παραμόρφωση (%)

83 Διαπερατότητα μη κορεσμένων εδαφών Ο συντελεστής διαπερατότητας μη κορεσμένων εδαφών Η εξίσωση Laplace για πλήρως και για μη κορεσμένα εδάφη Αναλύσεις μη μόνιμης υπόγειας ροής

84 Ροή σε πορώδες μέσο Πλήρως κορεσμένο έδαφος. Μέγιστη επιφάνεια επί της διατομής για τη διέλευση του νερού. Μη κορεσμένο έδαφος. Διακριτές φυσαλίδες. Μέρος της επιφάνειας καταλαμβάνει ο αέρας. Μη κορεσμένο έδαφος. Νερό σε μηνίσκους μόνο. Ακόμα μικρότερη διαθέσιμη επιφάνεια. Η ροή του υγρού των πόρων γίνεται διά μέσου της υγρής φάσης μόνο, και του αερίου διά μέσου της αέριας φάσης.

85 -4 Ιλύς Conductivity (log10) Conductivity (log10) Pressure Pressure Άμμος Άργιλος -8 Το μακροσκοπικό αποτέλεσμα της ύπαρξης της αέριας φάσης είναι ότι μειώνεται κατά αρκετές τάξεις μεγέθους ο συντελεστής διαπερατότητας του εδάφους ως προς το νερό. Conductivity (log10) Pressure

86 Συσχέτιση της εξέλιξης του συντελεστή διαπερατότητας με την μύζηση με την χαρακτηριστική καμπύλη εδάφους-νερού Πλήρης κορεσμός Μερικός κορεσμός θ Συνέχεια της αέριας φάσης Συνέχεια της υγρής φάσης k w u a -u w k w,sat Μία έως αρκετές τάξεις μεγέθους u a -u w

87 Η εξίσωση Laplace για πλήρως κορεσμένα εδάφη k x x h w x + k y h w το υδραυλικό δυναμικό y h w + k y z z h w z = 0 Όσο νερό εισέρχεται σε δεδομένο όγκο εδάφους, τόσο εξέρχεται (εκτός αν υπάρχουν μεταβολές του ολικού όγκου) k x x h w x Η εξίσωση Laplace για μη κορεσμένα εδάφη + k y y h h w το υδραυλικό δυναμικό, w y k i, εξαρτάται από την μύζηση, θ, το ογκομετρικό ποσοστό υγρασίας, θ = V w /V ολ = ns r + k z z h w z θ = t Η διαφορά του νερού που εισέρχεται από εκείνο που εξέρχεται σε δεδομένο όγκο εδάφους εκφράζεται από την μεταβολή του ογκομετρικού ποσοστού υγρασίας (ακόμα και αν δεν υπάρχουν μεταβολές του ολικού όγκου) Για να επιλυθούν προβλήματα μη μόνιμης ροής απαιτούνται ως δεδομένα η χαρακτηριστική καμπύλη εδάφους-νερού σε όρους θ-μύζησης και η καμπύλη k-μύζησης

88 Μεταβολή της πίεσης πόρων μέσα στη μη κορεσμένη ζώνη του εδάφους. Ύψος από την αρχική στάθμη του υπόγειου ορίζοντα (m). Αρχικά 24 h d 16 d Τελικά 64 d Η Στάθμη Υπόγειου Ορίζοντα βρίσκεται αρχικά 6 m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και επιβάλλεται στην επιφάνεια πίεση 30 kpa Πίεση Πόρων (kpa). Υποθέτουμε ότι ο συντελεστής διαπερατότητας παραμένει σταθερός, ίσος με αυτόν της αργίλου όταν είναι πλήρως κορεσμένη.

89 Μεταβολή της πίεσης πόρων μέσα στη μη κορεσμένη ζώνη του εδάφους. Ύψος από την αρχική στάθμη του υπόγειου ορίζοντα (m) h 16 d 5 64 d Αρχικά 4 Τελικά d Πίεση Πόρων (kpa). Ο συντελεστής διαπερατότητας μεταβάλλεται με την αρνητική πίεση πόρων ή την μύζηση.

90 Συμπεράσματα Σήμερα πια υπάρχουν τα θεωρητικά προσομοιώματα και τα πειραματικά δεδομένα που έχουν επιτρέψει την κατανόηση της μηχανικής συμπεριφοράς των μη κορεσμένων εδαφών. Οι εργαστηριακές συσκευές μέτρησης και ελέγχου της μύζησης αυτόνομα ή σε συνδυασμό με άλλες συσκευές εκτέλεσης δοκιμών προσδιορισμού μηχανικών χαρακτηριστικών διαδίδονται ολοένα και περισσότερο και είναι πολύ πιο προσιτές σε σχέση με λίγα χρόνια πριν. Διεθνώς υπάρχουν πολύ μεγάλης σημασίας εφαρμογές που η ενσωμάτωση της μηχανικής συμπεριφοράς των μη κορεσμένων εδαφών έχει πολύ σημαντικό αν όχι τον κύριο ρόλο. Στην Ελλάδα τέτοιες εφαρμογές δεν έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα. Η ανάγκη κατανόησης της μηχανικής συμπεριφοράς μη κορεσμένων εδαφών περιορίζεται στην ερμηνεία εργαστηριακών αποτελεσμάτων και προβλήματα μεταβολών όγκου λόγω υδρεμποτισμού.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδαφών με χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου τύπου περατομέτρων Μιχάλας Μιχαήλ Εξεταστική Επιτροπή Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΛΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΛΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ Φυσικά Χαρακτηριστικά των Εδαφών Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ 2.1 Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η προέλευση των εδαφικών υλικών και παρουσιάζονται τα φυσικά τους χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 3 : «Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 2 : Το έδαφος Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 2. Το έδαφος 2.1. Γενικά. Έδαφος είναι ένα πολύπλοκο σύστημα αποτελούμενο από

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 10+200 ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΞΟΧΗΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ).

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ). Στοιχεία από το Κεφαλαιο 2 : Θερµοκρασια Υγρασια 2.1 Γενικά για την θερµοκρασία Η θερµοκρασία είναι ένα, σχετικά αυθαίρετο, µέτρο της θερµότητας το οποίο αντιπροσωπεύει την µέση κινητική ενέργεια των µορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΕΙ ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ.Π.Α ΤΜΗΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός υδραυλικών ιδιοτήτων δασικών εδαφών σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο ISO 11274/1998.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκοντες: Βασίλειος Παπαδόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Αλκιβιάδη Μπάη Δημήτρη Μελά Δημήτρη Μπαλή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: EIΣΑΓΩΓΗ...1-5

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 6 ο : Υδρολογία Υπόγειων Νερών. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 6 ο : Υδρολογία Υπόγειων Νερών. Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία Κεφάλαιο 6 ο : Υδρολογία Υπόγειων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Β ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη της επίδρασης του φαινομένου της αναζύμωσης στις μηχανικές ιδιότητες των αργιλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ (SI) Χρόνος βασική µονάδα το δευτερόλεπτο (s) Ορίζεται ως η χρονική διάρκεια 9192631770 κύκλων ακτινοβολίας για µια συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Πάσσαλης Δημήτριoς-Γαβριήλ και Πεπονής Αναστάσιος

Πάσσαλης Δημήτριoς-Γαβριήλ και Πεπονής Αναστάσιος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βαθμονόμηση και λειτουργία πειραματικής διάταξης μέτρησης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ Ευάγγελος Σ. Λάζος Φυσικές Ιδιότητες των Τροφίμων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 3 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2005 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Μηχανολόγων του A.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Υπό ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΑΤΟΣΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Διδακτικό υλικό για τις Ασκήσεις Πράξης του ομώνυμου μαθήματος

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Διδακτικό υλικό για τις Ασκήσεις Πράξης του ομώνυμου μαθήματος ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Διδακτικό υλικό για τις Ασκήσεις Πράξης του ομώνυμου μαθήματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3. EPΩTHΣEIΣ AΠANTHΣEIΣ 4. ΛYMENΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Θεωρία και ασκήσεις Αθήνα 0 0 Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ιστορία της θερμοδυναμικής, με τη μοντέρνα έννοια, μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει το πρώτο ήμισυ του ΧΙΧ αιώνα. Στην πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα