Μη κορεσμένα εδάφη. Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής & Γεωτεχνικής Μηχανικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μη κορεσμένα εδάφη. Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής & Γεωτεχνικής Μηχανικής"

Transcript

1 Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής & Γεωτεχνικής Μηχανικής Νερό Νερό Αέρας Μη κορεσμένα εδάφη Μ. ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός, MSc, Υποψ. Διδάκτορας Ε.Μ.Π., ΕΔΑΦΟΣ Α.Ε. Αθήνα, 30 Μαΐου 2011

2 Η φύση των μη κορεσμένων εδαφών Αρνητική πίεση πόρων και μύζηση (suction) Η χαρακτηριστική καμπύλη εδάφους-νερού Μέτρηση της μύζησης και της χαρακτηριστικής καμπύλης εδάφους-νερού Συμπιεστότητα Διατμητική αντοχή Περίγραμμα της παρουσίασης Διαπερατότητα ως προς την υγρή φάση

3 Μη κορεσμένα και μερικώς κορεσμένα εδάφη Στερεά φάση Συσσωμάτωμα κόκκων και πλακιδίων Μή κορεσμένο όριο συσσωματώματος Αέρια φάση Υγρή φάση Μη κορεσμένο έδαφος (unsaturated soil): 0<S r <100% και ομοιογενές ως προς τον βαθμό κορεσμού του Μερικώς κορεσμένο έδαφος (partly saturated soil): 0<S r <100% χωρίς απαίτηση ομοιογένειας ως προς τον βαθμό κορεσμού

4 Υπάρχουν μη κορεσμένα εδάφη στην γεωτεχνική πράξη; Εμφάνιση στον ελλαδικό χώρο Τιμές βαθμού κορεσμού αργιλικών εδαφών από τον ελλαδικό χώρο (Μπαρδάνης & Καβουνίδης, 2001) Τιμές βαθμού κορεσμού από θαλάσσιες γεωτρήσεις Βάθος προέλευσης (m) Αρχικός βαθμός κορεσμού (%)

5 Υπάρχουν μη κορεσμένα εδάφη στην γεωτεχνική πράξη; Συμπυκνωμένα εδάφη Είναι πολύ συνηθισμένο συμπυκνωμένα εδάφη να παραμένουν μη κορεσμένα ακόμα και αρκετά «υγρά» από την βέλτιστη υγρασία (παράδειγμα ενός αποσαθρωμένου σερπεντινίτη από την Σκύρο) Ξηρό φαινόμενο βάρος (kn/m 3 ) S r =100% 90% 80% 30% 40% 50% 60% 70% Ποσοστό υγρασίας (%)

6 Υπάρχουν μη κορεσμένα εδάφη στην γεωτεχνική πράξη; Απεικόνιση του πειράματος FEBEX (Full-scale Engineered Barriers EXperiment in Crystalline Host Rock) στο πεδίο δοκιμών Grimsel στην Ελβετία για την προσομοίωση της ταφής κανίστρων με πυρηνικά απόβλητα μέσα σε γρανιτικό περιβάλλον uw ΔΤ

7 Ένα ιδεατό προσομοίωμα: Βαθμός κορεσμού και πίεση στην υγρή φάση σε «άπειρες», «απείρως» εκτεινόμενες πλάκες, ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ «Άπειρες» ακόμη πλάκες «Απείρως» εκτεινόμενες πλάκες «Απείρως» εκτεινόμενες πλάκες ΤΟΜΗ «Άπειρες» ακόμη πλάκες h c z Σ.Υ.Ο. Ισορροπία με μία στάθμη χαμηλότερα από το σημείο ενδιαφέροντος Εδαφικό υλικό πάνω από τη στάθμη του υπόγειου ορίζοντα ΣΤΑΘΜΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ u w = γ w z Εδαφικό υλικό κάτω από τη στάθμη του υπόγειου ορίζοντα Ισορροπία με μία στάθμη ψηλότερα από το σημείο ενδιαφέροντος

8 Ένα ιδεατό προσομοίωμα: Βαθμός κορεσμού και πίεση στην υγρή φάση σε «άπειρες», «απείρως» εκτεινόμενες πλάκες, ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ «Άπειρες» ακόμη πλάκες «Απείρως» εκτεινόμενες πλάκες «Απείρως» εκτεινόμενες πλάκες ΤΟΜΗ «Άπειρες» ακόμη πλάκες h c z Σ.Υ.Ο. S r Αύξηση απόστασης πλακών u w = γ w z Πίεση (-)

9 Ένα ιδεατό προσομοίωμα: Βαθμός κορεσμού και πίεση στην υγρή φάση σε «άπειρες», «απείρως» εκτεινόμενες πλάκες, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ z h c u w = γ w z h c Σ.Υ.Ο. S r S r S r Πίεση (-) Πίεση (-) Πίεση (-)

10 Μόνο αέρας? h c Μόνο νερό z h c Σ.Υ.Ο. Εξωτερικά επιβαλλόμενη ολική τάση σ Εξωτερικά επιβαλλόμενη ολική τάση σ u w = γ w z Στερεά φάση (α) Εδαφικό υλικό σε ισορροπία με εξωτερικά επιβαλλόμενη τάση σ και θετική πίεση πόρων Υγρή φάση των πόρων (β) Εδαφικό υλικό σε ισορροπία με εξωτερικά επιβαλλόμενη τάση σ και αρνητική πίεση πόρων

11 Η μύζηση (suction) Ιδεατοί κόκκοι εδάφους Ενεργός τάση F 1 F i F n Διεπιφάνεια νερού-αέρα F 1 Στερεά φάση F i F n Υγρή φάση των πόρων Νερό Στερεά φάση Υγρή φάση των πόρων Αέρια φάση των πόρων Μύζηση Οι «μηνίσκοι» νερού (water menisci) μεταξύ των σωματιδίων προκαλούν δυνάμεις έλξης μεταξύ τους U 1 U i U n U 1 U i U n

12 Στήλη εδάφους Επιφάνεια του εδάφους Παραμένων βαθμός κορεσμού (-) πίεση πόρων/ μύζηση Σ.Υ.Ο. Ύψος τριχοειδούς ανύψωσης (+) πίεση πόρων (-) Πίεση Πόρων (+) Βαθμός Κορεσμού (100%)

13 Χαρακτηριστική καμπύλη εδάφους-νερού S r ή w S r = 100% Παραμένον ποσοστό υγρασίας Πίεση διείσδυσης αέρα Αρνητική πίεση πόρων/ μύζηση (suction)

14 (α) w S r 100% Ξήρανση από πλήρη κορεσμό Ύγρανση μετά από πλήρη ξήρανση Ξήρανση μετά από μερική επανύγρανση Ύγρανση μετά από μερική ξήρανση s Χαρακτηριστική καμπύλη εδάφους-νερού Η καμπύλη αυτή παρουσιάζει σημαντική υστέρηση μεταξύ ξήρανσης και ύγρανσης (β) s

15 Η μύζηση δεν έχει μόνο «μηχανική» συνιστώσα Το φαινόμενο της ώσμωσης Διαλύματα διαφορετικών συγκεντρώσεων Ημιδιαπερατή μεμβράνη Ωσμωτικό δυναμικό διαλύματος c 1 c 2 >c 1 c 1 Καθαρός διαλύτης

16 Τα είδη της μύζησης Η μύζηση εδαφικού σκελετού (matrix ή matric suction) s, u a -u w η τάση που υπάρχει σε ένα μόριο νερού στην υγρή φάση (δηλ. η ικανότητα του εδάφους να αντιστέκεται στην απώλεια νερού χωρίς αυτό να αλλάζει φάση) Η ολική μύζηση (total suction) ψ, s η τάση που απαιτείται ώστε να εξαχθεί ένα μόριο νερού από την υγρή φάση των πόρων και να βρεθεί στην αέρια φάση (δηλ. η ικανότητα του εδάφους να αντιστέκεται στην απώλεια νερού από την μετάπτωση του τελευταίου από την υγρή στην αέρια φάση) Η ωσμωτική συνιστώσα της μύζησης (osmotic component of suction) ή διαφορική μύζηση Π, Ω η διαφορά των δύο προηγούμενων μεγεθών υπάρχει μεγάλη συζήτηση διεθνώς μέχρι σήμερα αν πράγματι ταυτίζεται με το ωσμωτικό δυναμικό της υγρής φάσης των πόρων θεωρούμενης ως διάλυμα!!!!

17 Ο νόμος τους Kelvin Ο Kelvin (1871) διατύπωσε την ομώνυμη εξίσωση: ψ = (RT/gm) ln RH R: παγκόσμια σταθερά των αερίων T: απόλυτη θερμοκρασία g: η επιτάχυνση της βαρύτητας m: το μοριακό βάρος του νερού RH: η σχετική υγρασία

18 Η αρχή των ενεργών τάσεων Πηγή Hilf, 1956 Croney, Coleman & Black, 1958 Bishop, 1959 Lambe, 1960 Aitchison, 1961 Jennings, 1961 Richards, 1966 Εξίσωση για την Αρχή των Ενεργών Τάσεων u = u a + u c, όπου u c = (-) T {1/r 1 + 1/r 2} σ = σ β u w σ = (σ u a ) + χ (u a u w ) σ = σ α m + u a α α + u w α w + R Α σ = σ + ψ p σ = σ + β p σ = σ u a + χ m (h m + u a ) + χ s (h s + u a ) Περιγραφή μεταβλητών T: επιφανειακή τάση του νερού r 1, r 2 : εσωτερική και εξωτερική ακτίνα μηνίσκων υγρής φάσης β : Παράμετρος «συγκόλλησης» που αποτελεί το μέτρο του αριθμού των δεσμών υπό εφελκυσμό που συνεισφέρουν στην διατμητική αντοχή του εδαφικού υλικού χ: Παράμετρος που συσχετίζεται με τον βαθμό κορεσμού α α : Ποσοστό συνολικής επιφάνειας που καταλαμβάνεται από αέρα α w : Ποσοστό συνολικής επιφάνειας που καταλαμβάνεται από νερό α m : Ποσοστό συνολικής επιφάνειας που καταλαμβάνεται από τη στερεά φάση ψ: Παράμετρος με τιμές από 0 έως 1 p : υπόλειμμα πίεσης του νερού των πόρων β: Στατιστικός συντελεστής ίδιου τύπου με την επιφάνεια επαφής. Πρέπει να μετρείται πειραματικά σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση χ m : Παράμετρος ενεργού τάσης για την μύζηση εδαφικού σκελετού h m : Μύζηση εδαφικού σκελετού χ s : Παράμετρος ενεργού τάσης για την ωσμωτική συνιστώσα της μύζησης h s : Ωσμωτική συνιστώσα της μύζησης

19 Παράμετροι Τάσης στα Μη Κορεσμένα Εδάφη Η έλλειψη μίας σαφώς διατυπωμένης αρχής των ενεργών τάσεων αφήνει ένα κενό στη διαχείριση των προβλημάτων της εδαφομηχανικής μέσω μίας παραμέτρου μόνο. Κατά συνέπεια γίνεται χρήση δύο παραμέτρων τάσης: σ-u a u a -u w Κάθε άλλη παράμετρος u a -u w σ-u a

20 Μέθοδοι μέτρησης της μύζησης Μέθοδοι μέτρησης της μύζησης εδαφικού σκελετού και της ολικής μύζησης Μέθοδοι μέτρησης της μύζησης επιτόπου και στο εργαστήριο Κατάταξη των μεθόδων ανάλογα με τον τρόπο μέτρησης: - Μέθοδοι άμεσης μέτρησης - Μέθοδοι έμμεσης μέτρησης - Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού

21 Μέθοδοι μέτρησης της μύζησης Όργανο μέτρησης Πιεζόμετρα δονούμενης χορδής Τενσιόμετρα πορολίθου ΠΔΑ 100kPa Τενσιόμετρα πορολίθου ΠΔΑ 1500kPa Είδος μύζησης που μετρούν Μύζηση εδαφικού σκελετού Μύζηση εδαφικού σκελετού Μύζηση εδαφικού σκελετού Επιτόπου ή εργαστήριο Μόνο επιτόπου Και τα δύο Μόνο στο εργαστήριο Κατάταξη μεθόδου Άμεσης μέτρησης Άμεσης μέτρησης Άμεσης μέτρησης Εύρος μέτρησης μύζησης 0-95kPa 0-95kPa kPa Χρόνος απόκρισης Λεπτά έως ώρες Λεπτά έως ώρες Λεπτά έως ώρες Θάλαμοι μύζησης Μύζηση εδαφικού σκελετού Μόνο στο εργαστήριο Έμμεσης μέτρησης kPa Λεπτά έως ώρες Ψυχρόμετρα Ολική μύζηση Μόνο στο εργαστήριο Έμμεσου προσδιορισμού 100kPa kPa Λεπτά έως ώρες Τεμάχια πορωδών υλικών Μύζηση εδαφικού σκελετού Μόνο επιτόπου Έμμεσου προσδιορισμού 10kPa-1500kPa Ώρες έως ημέρες Χαρτιά φίλτρου Και τα δύο είδη Μόνο στο εργαστήριο Έμμεσου προσδιορισμού 10kPa kPa Ημέρες έως εβδομάδες

22 Μέθοδοι ελέγχου της μύζησης Μέθοδοι ελέγχου της μύζησης εδαφικού σκελετού: - μέθοδος μετατόπισης άξονα (axis translation method) - ωσμωτική μέθοδος (osmotic method) - μέθοδος φυγοκέντρισης (centrifuge method) - μέθοδος ταπείνωσης της πίεσης της υγρής φάσης (hanging column method) Μέθοδοι ελέγχου της ολικής μύζησης: - μέσω ελέγχου της σχετικής υγρασίας: παθητικά μέσω υδατικών διαλυμάτων αλάτων ή οξέων, ή ενεργητικά μέσω ελέγχου της αναλογίας απολύτως ξηρού και πλήρως κορεσμένου σε υδρατμούς αέρα

23 Μέθοδοι ελέγχου της μύζησης Μέθοδος Μετατόπισης άξονα Ωσμωτική Φυγοκέντρισης Ταπείνωσης της πίεσης του νερού των πόρων Ελέγχου σχετικής υγρασίας Είδος μύζησης που ελέγχεται Μύζηση εδαφικού σκελετού Μύζηση εδαφικού σκελετού Μύζηση εδαφικού σκελετού Μύζηση εδαφικού σκελετού Ολική μύζηση Πίεση της αέριας φάσης Θετική, υψηλότερη της ατμοσφαιρικής Ατμοσφαιρική Ατμοσφαιρική Ατμοσφαιρική Ατμοσφαιρική Πίεση της υγρής φάσης Ατμοσφαιρική Πραγματικά αρνητική Πραγματικά αρνητική Μικρότερη της ατμοσφαιρικής Πραγματικά αρνητική Εύρος ελέγχου της μύζησης (kpa) (κεραμικοί πορόλιθοι) (μεμβράνες σελουλόζης) (με υδατικά διαλύματα) (με ανεξάρτητο έλεγχο πίεσης ξηρών και κορεσμένων σε υδρατμούς αερίων)

24 Πιεζόμετρα δονούμενης χορδής Τα όργανα αυτά μπορούν να μετρήσουν αρνητική πίεση πόρων και μύζηση (συνήθως μέχρι 100 kpa που είναι και η πίεση διείσδυσης αέρα του κεραμικού πορολίθου) αλλά οι μετρήσεις τους επηρεάζονται έντονα από ηλεκτρομαγνητικά σήματα Δοχείο νερού Πλήρως κορεσμένος πορόλιθος υψηλής πίεσης διείσδυσης αέρα Προς σύστημα ανάγνωσης μέτρησης Εύκαμπτο έλασμα Χορδή υπό ένταση της οποίας η ιδιοσυχνότητα αλλάζει ανάλογα με την βράχυνση ή επιμήκυνσή της

25 Τενσιόμετρα (tensiometers) Η μέθοδος ελέγχου της μύζησης με ταπείνωση της πίεσης του νερού των πόρων (παραλλαγή της μεθόδου χρησιμοποιείται και για την μέτρηση) Μεμβράνη ή κεραμικός πορόλιθος Δοκίμιο εδαφικού υλικού Βάση στήριξης Αρνητική πίεση Δοχείο νερού

26 Τενσιόμετρα (tensiometers) Αν η μύζηση γίνει πιο μεγάλη; Παροχή αέρα υπό πίεση Μεμβράνη ή κεραμικός πορόλιθος Βάση στήριξης Δοκίμιο εδαφικού υλικού Αεροστεγής θάλαμος Όργανο μέτρησης της πίεσης Παροχή για δυνατότητα επαναπλήρωσης του συστήματος με νερό Δοχείο νερού Παγίδευση αέρα του συστήματος και απομάκρυνσή του Αντλία για εξασφάλιση κυκλοφορίας του νερού στο σύστημα Αν μικρύνουμε τον πορόλιθο και τον βάλουμε μέσα στο έδαφος;

27 Τενσιόμετρα (tensiometers) Αν αντί να είναι ο πορόλιθος μεγάλος και το δείγμα μικρό, είναι ο πορόλιθος μικρός και για «δείγμα» χρησιμοποιούμε το έδαφος επιτόπου μέσα στο οποίο βάζουμε τον πορόλιθο; (α) Δοχείο νερού εντός του σωλήνα που συνδέει το πορώδες άκρο με το όργανο μέτρησης Από 0.1 έως ~2 m κατά μέγι στο Όργανο μέτρησης (β) Πορώδες άκρο Ανάγνωση μέτρησης Ό σο επι θυ μεί ται Προαιρετική δυνατότητα πλήρωσης με νερό Προς θέση ανάγνωσης μέτρησης Διάφραγμα Δοχείο νερού Πορώδες άκρο Πορώδες άκρο

28 Η μέτρηση της μύζησης Τενσιόμετρα Τενσιόμετρα μόνιμης εγκατάστασης

29 Η μέτρηση της μύζησης Τενσιόμετρα Τενσιόμετρα τύπου Quickdraw

30 Η μέτρηση της μύζησης Τενσιόμετρα Εργαστηριακά τενσιόμετρα

31 Η μέτρηση της μύζησης Τενσιόμετρα Τενσιόμετρα πορολίθου υψηλής πίεσης διείσδυσης αέρα Δοχείο νερού Πλήρως κορεσμένος πορόλιθος υψηλής πίεσης διείσδυσης αέρα Εύκαμπτο έλασμα Προς σύστημα ανάγνωσης μέτρησης Ηλεκτρομηκυνσιόμετρο επί του ελάσματος

32 Η μέτρηση του ποσοστού υγρασίας

33 Η μέτρηση της μύζησης Τεμάχια πορωδών υλικών Τεμάχια τύπου Bouyoukos Στάδιο 1. Τεμάχιο γύψου τοποθετείται επιμελώς σε επαφή με εδαφικό υλικό (δοκίμιο ή φυσικό έδαφος επιτόπου όπως φαίνεται στο σχήμα). Τεμάχιο γύψου Καλώδιο σύνδεσης τεμαχίου με την επιφάνεια Ηλεκτρόδια Μέτρηση ηλεκτρικής αντίστασης Παροχή ρεύματος στο δίκτυο Ηλεκτρικό ρεύμα Κίνηση ύδατος από το τεμάχιο γύψου στο περιβάλλον έδαφος και αντίστροφα μέχρι την επίτευξη υδραυλικής ισορροπίας Στάδιο 2. Μετρείται η ηλεκτρική αντίσταση του τεμαχίου γύψου μετά την επίτευξη υδραυλικής ισορροπίας μεταξύ τεμαχίου γύψου και περιβάλλοντος εδάφους. Στάδιο 3. Η ηλεκτρική αντίσταση του τεμαχίου γύψου συσχετίζεται με το ποσοστό υγρασίας του τεμαχίου γύψου και αυτό με την μύζηση.

34 Η μέτρηση της μύζησης Τεμάχια πορωδών υλικών Τεμάχια τύπου Bouyoukos

35 Η μέτρηση της μύζησης Η μέθοδος των χαρτιών φίλτρου (Filter paper method) Στάδιο 1. Δοκίμιο εδαφικού υλικού σφραγίζεται αεροστεγώς με τεμάχιο απορροφητικού υλικού σε άμεση επαφή ή μη. Εδαφικό υλικό δεδομένης μύζησης Απορροφητικό υλικό Απορροφητικό υλικό Υλικό αεροστεγούς σφράγισης δοκιμίου με το απορροφητικό υλικό Ανταλλαγή ύδατος μέχρι την εξισορρόπηση της μύζησης μεταξύ εδαφικού υλικού και απορροφητικού υλικού Εδαφικό υλικό δεδομένης μύζησης Αεροστεγής σφράγιση του δοκιμίου με το απορροφητικό υλικό Στάδιο 2. Το δοκίμιο του εδαφικού υλικού αφήνεται για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα σφραγισμένο με το τεμάχιο απορροφητικού υλικού μέχρι την εξισορρόπηση της μύζησης μεταξύ των δύο υλικών. Στάδιο 3. Το δοκίμιο με το τεμάχιο απορροφητικού υλικού αποσφραγίζονται και υπολογίζεται το ποσοστό υγρασίας του απορροφητικού υλικού. Από αυτό υπολογίζεται η μύζησή του απορροφητικού υλικού που λόγω επίτευξης ισορροπίας είναι η ίδια με εκείνη του δοκιμίου.

36 Εξισώσεις προταθεισών «καμπυλών βαθμονόμησης» χαρτιών φίλτρου Βιβλιογραφική αναφορά Τύπος χαρτιού φίλτρου Εύρος τιμών ποσοστού υγρασίας χαρτιού φίλτρου Fawcett & Collis-George (1967) W42 1 w fp < 43 w fp > 43 McQueen & Miller (1968) S&S w fp < 54 w fp > 54 Al-Khafaf & Hanks (1974) S&S 589 McKeen (1980) S&S 589 w fp < 83 w fp > 83 w fp < 66% w fp > 66% Εξίσωση 5 log s = w fp log s = w fp log s = w fp log s = w fp log s = w fp log s = w fp log s = w fp log s = w fp Hamblin (1981) W42 log s = w fp Chandler & Gutierrez (1986) W42 log s = w fp Greacen et al (1987) S&S 589 W42 w fp < 54% w fp > 54% w fp < 45.3% w fp > 45.3% log s = w fp log s = w fp log s = w fp log s = w fp Chandler et al (1992) W42 w fp < 47% w fp > 47% log s = w fp log s = log w fp Miller & Nelson (1992) TS 4705-F10 3 w fp < 43% log s = w fp Jiang et al. (2000) SQ w fp > 30% log s = w fp Bulut et al. (2000α) S&S 589 w fp > 25% log s = w fp Leong et al. (2002) W42 Μύζηση εδαφικού σκελετού Ολική μύζηση w fp < 47% w fp > 47% w fp < 26% w fp > 26% log s = w fp log s = w fp log s = w fp log s = w fp 1 W42: Whatman No. 42, 2 S&S 589: Schleicher & Schuell No. 589, 3 TS 4705-F10: Thomas Scientific 4705-F10, 4 SQ 202: ShuangQuan No. 202, 5 Η μύζηση είναι σε kpa και ο λογάριθμος είναι δεκαδικός.

37 Η μέτρηση της ολικής μύζησης (total suction) - Ψυχρόμετρα Βασική αρχή της ψυχρομετρίας Ξηρό θερμόμετρο Περιβάλλον σχετικής υγρασίας RH και θερμοκρασίας Τ «Υγρό» θερμόμετρο Η εξάτμιση της σταγόνας προκαλεί πτώση της θερμοκρασίας ανάλογη της σχετικής υγρασίας του χώρου Σταγόνα στην άκρη του θερμομέτρου

38 Η μέτρηση της ολικής μύζησης (total suction) - Ψυχρόμετρα Σχηματική απεικόνιση ηλεκτρικών κυκλωμάτων διαφορετικών μετάλλων προς επίδειξη α) του φαινομένου Seebeck, και β) του φαινομένου Peltier Μέταλλο Α Μέταλλο Α + - μv Θερμοκρασία Τ Θερμοκρασία Τ+ΔΤ Θερμότερο Ψυχρότερο Μέταλλο Β Μέταλλο Β α) Φαινόμενο Seebeck: Η επιβαλλόμενη διαφορά θερμοκρασίας προκαλεί τη διέλευση ενός ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα β) Φαινόμενο Peltier: Η επιβαλλόμενη τάση προκαλεί τη διέλευση ενός ηλεκτρικού ρεύματος που προκαλεί μεταβολή θερμοκρασίας στο κύκλωμα

39 Η μέτρηση της ολικής μύζησης (total suction) - Ψυχρόμετρα Μέθοδος Ψυχρόμετρα θερμικά ευαίσθητης αντίστασης Ψυχρόμετρα θερμικού ζεύγους Υγρόμετρα σημείου δρόσου Υγρόμετρα ψυχρού κατόπτρου Αισθητήρες αντίστασης/ χωρητικότητας πολυμερών Αισθητήρες οργανικών μέσων Μέτρηση μύζησης στο εργαστήριο Μέτρηση μύζησης επιτόπου Εύρος μέτρησης μύζησης ΝΑΙ ΟΧΙ kpa ΝΑΙ ΝΑΙ kpa ΝΑΙ ΝΑΙ kpa Τάξη μεγέθους χρόνου επίτευξης μέτρησης Λεπτά της ώρας έως μία ώρα Λεπτά της ώρας έως μία ώρα Λεπτά της ώρας έως μία ώρα ΝΑΙ ΟΧΙ kpa Λεπτά της ώρας ΝΑΙ ΝΑΙ kpa Δευτερόλεπτα ΝΑΙ ΝΑΙ kpa Λεπτά

40 Η μέτρηση της ολικής μύζησης (total suction) - Ψυχρόμετρα Υγρόμετρα ψυχρού κατόπτρου (chilled mirror hygrometers) Θάλαμος μέτρησης Κάτοπτρο Ανεμιστήρας Ανιχνευτής φωτός Πηγή φωτός Εδαφικό δείγμα

41 Ο έλεγχος της μύζησης εδαφικού σκελετού (matrix suction) Οι θάλαμοι μύζησης (pressure extractors) Παροχή αέρα υπό πίεση Αεροστεγής θάλαμος Μεμβράνη ή κεραμικός πορόλιθος Δοκίμιο εδαφικού υλικού Παγίδευση αέρα του συστήματος και απομάκρυνσή του Βάση στήριξης Παροχή αέρα υπό πίεση Έξοδος νερού Δοκίμιο εδαφικού υλικού Δοχείο νερού Αεροστεγής θάλαμος Μπιρέτα Μεμβράνη ή κεραμικός πορόλιθος Αν η στάθμη υψηλότερα θετική πίεση στο δοκίμιο Στάθμη στο ίδιο ύψος με το δοκίμιο 0 πίεση σ αυτό Βάση στήριξης Αν η στάθμη χαμηλότερα αρνητική πίεση στο δοκίμιο Δοχείο νερού Βαλβίδα εκκένωσης Έξοδος νερού Ζυγαριά

42 Ο έλεγχος της μύζησης εδαφικού σκελετού (matrix suction) Οι θάλαμοι μύζησης (pressure extractors) Κεραμικός πορόλιθος πολύ υψηλής πίεσης διείσδυσης αέρα (1500 kpa) Βάρη πάνω από τα δοκίμια για να εξασφαλίζεται καλή υδραυλική επαφή δοκιμίου-κεραμικού πορολίθου

43 Ο έλεγχος της μύζησης εδαφικού σκελετού (matrix suction) Οι θάλαμοι μύζησης (pressure extractors) Με την κατάλληλη διάταξη και για αναζυμωμένα εδάφη

44 Ο έλεγχος της μύζησης εδαφικού σκελετού (matrix suction) Οι μικροί θάλαμοι μύζησης με πορολίθους πίεσης διείσδυσης αέρα 100 kpa (Tempe cells)

45 Ο έλεγχος της μύζησης εδαφικού σκελετού (matrix suction) Ωσμωτική μέθοδος Εδαφικό δοκίμιο Υδατικό διάλυμα ουσίας «μεγάλων» μορίων Ημιδιαπερατή μεμβράνη Προσοχή! Χρειάζεται συνεχής ανάδευση του διαλύματος! Εάν ένα εδαφικό δοκίμιο διαχωρίζεται από ένα υδατικό διάλυμα ουσίας «μεγάλων» μορίων με ημιδιαπερατή μεμβράνη (διαπερατή από το νερό μόνο, όχι από τα «μεγάλα» μόρια), τότε νερό θα αρχίσει να διαφεύγει από το δοκίμιο προς το διάλυμα δημιουργώντας μία μύζηση εδαφικού σκελετού ανάλογη της συγκέντρωσης του διαλύματος

46 Ο έλεγχος της μύζησης εδαφικού σκελετού (matrix suction) Ωσμωτική μέθοδος PEG 6000 Μύζηση (kpa) Συγκέντρωση διαλύματος σε PEG (g PEG/l) PEG και Έχουν επιτευχθεί τιμές μύζησης εδαφικού σκελετού μέχρι και 20 MPa (οι μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί), αλλά είναι αρκετά δυσεύρετα και το PEG μεγάλου μοριακού βάρους και οι ημιδιαπερατές μεμβράνες

47 Ο έλεγχος της μύζησης εδαφικού σκελετού (matrix suction) Μέθοδος φυγοκέντρισης Άξονας περιστροφής 2 ρω 2 2 s = ( r r ) r 1 Γωνιακή ταχύτητα ω r 2 Δοχείο τοποθέτησης δοκιμίων Δοκίμιο εδαφικού υλικού Στήλη πορώδους κεραμικού υλικού Ελεύθερη στάθμη νερού Αυτή η μέθοδος είναι γενικά πιο γρήγορη (ακόμα και μόλις 2 ημέρες σε φυγοκεντριστή πολλών θέσεων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε έναν κοινό φυγοκεντριστή ιατρικών εφαρμογών.

48 Ο έλεγχος της ολικής μύζησης (total suction) Οι θάλαμοι υδατικών διαλυμάτων Καθαρό νερό σε κλειστό περιβάλλον δημιουργεί RH=100% Διαλύματα ουσιών σε κλειστό περιβάλλον δημιουργούν RH<100% - Δοκίμια εδάφους εντός αυτών των θαλάμων αποκτούν την αντίστοιχη ολική μύζηση

49 Ο έλεγχος της ολικής μύζησης (total suction) Οι θάλαμοι υδατικών διαλυμάτων Η σχετική υγρασία που δημιουργείται σε κλειστό περιβάλλον είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της διαλυμένης ουσίας, μέχρι το διάλυμα να γίνει κορεσμένο οπότε σταθεροποιείται. Συνήθως χρησιμοποιούνται διαλύματα αλάτων (πιο ασφαλή) ή οξέων (λιγότερο ασφαλή). Τα διαλύματα οξέων προτιμώνται όταν τα διαλύματα είναι ακόρεστα και η συγκέντρωση του οξέος ελέγχεται προκειμένου μέσω του ίδιου διαλύματος να επιβάλλονται διαφορετικές τιμές μύζησης στο ίδιο δοκίμιο. Τα διαλύματα αλάτων προτιμώνται όταν κάθε διάλυμα επιβάλλει μία τιμή της μύζησης μόνο. Επιλέγεται τότε τα διαλύματα να είναι κορεσμένα ώστε οι μεταβολές στην ποσότητα του διαλύτη να μην παίζουν ρόλο στην δημιουργούμενη σχετική υγρασία και άρα στην δημιουργούμενη ολική μύζηση.

50 Ο έλεγχος της ολικής μύζησης (total suction) Οι θάλαμοι υδατικών διαλυμάτων Ολική μύζηση διαφόρων διαλυμάτων (ακόρεστων και κορεσμένων) Ολική μύζηση διαλυμάτων NaCl σε διάφορες θερμοκρασίες και συγκεντρώσεις Ολική μύζηση κορεσμένων διαλυμάτων διαλυμάτων και συγκέντρωση επίτευξης κορεσμού τους (M) 15 o C 25 o C 35 o C Διάλυμα Σχετική υγρασία (25 ο C) Μύζηση από βιβλ/φία (25 ο C) Μύζηση όπως μετρήθηκε Συγκέντρωσ η επίτευξης κορεσμού διαλύματος (%) (MPa) (MPa) (Μ) K 2 SO BaCl 2.2Η 2 Ο KCl NaCl Mg(NO 3 ) MgCl 2.6Η 2 Ο

51 Παράδειγμα: Ο έλεγχος της ολικής μύζησης (total suction) Οι θάλαμοι υδατικών διαλυμάτων Μπορούν να τοποθετηθούν στον θάλαμο κάθε είδους δοκίμια. Ο χρόνος επίτευξης υδραυλικής ισορροπίας και άρα επιβολής της ζητούμενης μύζησης είναι ανάλογος της ποσότητας νερού που πρέπει να προσροφηθεί ή να διαφύγει. Δοκίμιο βάρους 300g και ποσοστού υγρασίας 50% τοποθετείται σε θάλαμο με υδατικό διάλυμα Mg(NO 3 ) 2. Πόση πρέπει να είναι η συγκέντρωση του διαλύματος ώστε να μην αποκορεστεί κατά την ξήρανση του δοκιμίου; ΜΒ Mg(NO 3 ) 2 : 148. Συγκέντρωση επίτευξης κορεσμού διαλύματος: 9Μ, δηλ. 1332g Mg(NO 3 ) 2 σε 1l νερού. Έστω ότι θα διαφύγει το σύνολο του νερού του δοκιμίου, δηλ. 100ml ακόμα θα διαφύγουν στον διαλύτη. Τότε πρέπει εξαρχής να προβλεφθούν 133.2g διαλυμένης ουσίας οπότε η αρχική συγκέντρωση να είναι 9.9Μ, αλλιώς η συγκέντρωση θα τείνει να γίνει από 9Μ 8.2Μ Αποκορεσμός!

52 Ο έλεγχος της ολικής μύζησης (total suction) Εφαρμογή της μεθόδου σε συσκευές προσδιορισμού μηχανικών ιδιοτήτων Παράδειγμα ενός συμπιεσομέτρου Ο αέρας από έναν θάλαμο με διάλυμα μεταφέρεται μέσω μιας περισταλτικής αντλίας στο αεροστεγές περιβάλλον μιας κυψέλης συμπιεσομέτρου

53 Ο έλεγχος της ολικής μύζησης (total suction) Εφαρμογή της μεθόδου σε συσκευές προσδιορισμού μηχανικών ιδιοτήτων Τροποποιημένη κυψέλη μονοδιάστατης συμπίεσης Μεμβράνη σφράγισης Επικοινωνία με κάτω πορόλιθο Επικοινωνία με άνω πορόλιθο

54 Χαρακτηριστικές καμπύλες εδάφους-νερού για εδαφικά υλικά από τον ελλαδικό χώρο Προσδιορισμός σε θάλαμο μύζησης Ιλύς Λίμνης Ιωαννίνων Μάργα Κορίνθου Φυσική Μάργα Κορίνθου Άργιλος Χανίων Άργιλος Κηφισιάς Μάργα Κηφισιάς

55 Χαρακτηριστικές καμπύλες εδάφους-νερού για εδαφικά υλικά από τον ελλαδικό χώρο Προσδιορισμός σε θάλαμο μύζησης και θαλάμους υδατικών διαλυμάτων Ποσοστό υγρασίας (%) Άργιλος Χανίων Άργιλος Κηφισιάς Μάργα Κορίνθου Μάργα Κηφισιάς Μύζηση (kpa) Τα εδαφικά υλικά της προηγούμενης διαφάνειας Ποσοστό υγρασίας (%) Μύζηση (kpa) Ξήρανση Επανύγρανση Αργιλώδης άμμος με χάλικες από το υλικό μεταξύ ογκολίθων στην περιοχή βραχολίσθησης Τεμπών της 17/12/09

56 Συμπιεστότητα μη κορεσμένων εδαφών Καμπύλες συρρίκνωσης και χαρακτηριστική καμπύλη εδάφουςνερού Διόγκωση εδαφικών υλικών Συμπίεση υπό σταθερή μύζηση Ο χώρος μύζησης-τάσης-λόγου κενών Κατάρρευση (collapse) κατά την διαβροχή υπό μεγάλες τάσεις

57 Συμπιεστότητα μη κορεσμένων εδαφών Καμπύλες συρρίκνωσης και χαρακτηριστική καμπύλη εδάφους-νερού e e r Δείκτης συμπίεσης, όσος κατά την μεταβολή της τάσης για πλήρως κορεσμένο έδαφος στο ίδιο εύρος τιμών 1 Περ. Ι 1 Περ. ΙΙ Δείκτης συμπίεσης λόγω συρρίκνωσης Περ. ΙΙΙ (α) e Περ. ΙΙΙ Περ. ΙΙ (β) 1 Περ. Ι G s u a -u w w S r Πίεση διείσδυσης αέρα 100 % Περ. Ι Περ. ΙΙ Ονομαστική μύζηση επίτευξης παραμένοντος λόγου κενών Περ. ΙΙΙ (γ) S r 100 % Περ. ΙΙΙ Όριο Συρρίκνωσης Παραμένον ποσοστό υγρασίας Περ. ΙΙ Ποσοστό υγρασίας διείσδυσης αέρα (δ) Περ. Ι e r /G s Παραμένων βαθμός κορεσμού 1 u a -u w w

58 Συμπιεστότητα μη κορεσμένων εδαφών Διόγκωση εδαφικών υλικών Βάθος προέλευσης (m) Αρχικός βαθμός κορεσμού (%) Τοπ/ση 1 ου φορτίου Τοπ/ση 2 ου φορτίου Τοπ/ση 3 ου φορτίου Τοπ/ση 4 ου φορτίου Χρόνος ΔΗ Πόσο 0 είναι αυτό το 0;

59 Πότε παίρνω την απόφαση να αυξήσω το φορτίο; Τοποθέτηση φορτίου Α «Ακαριαία» καθίζηση λόγω συμμόρφωσης Μεταβολή ύψους δοκιμίου Εκδήλωση καθίζησης μέχρι αυτό το χρονικό σημείο? Κλάδος στον οποίο αρχίζει να συμβαίνει διόγκωση Β Χρόνος Γ Δ Για να μετρηθεί αξιόπιστα η πίεση διόγκωσης πρέπει πρώτα να γίνει σε κάθε συμπιεσόμετρο για δεδομένο συνδυασμό κυψέλης-πορολίθωνσυμπιεσομέτρου ΔΟΚΙΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

60 Συμπιεστότητα μη κορεσμένων εδαφών Συμπίεση υπό σταθερή μύζηση Ο χώρος τάσηςμύζησης-λόγου κενών v p c 1 1 κ κ p * o p o p (ln) Ενώ λοιπόν διαβροχή υπό χαμηλή τάση θα επιφέρει διόγκωση, διαβροχή υπό υψηλή τάση θα επιφέρει κατάρρευση (collapse) (α) s s 1 λ (s = 0) Διόγκωση Συρρίκνωση 1 1 λ (s = s 1 ) s = s 1 s = 0 (β) p o * p o p

61 Παραμορφώσεις λόγω διόγκωσης/κατάρρευσης Κατακόρυφη τάση (kpa) Κατακόρυφη τάση (kpa) - Log scale Διόγκωση/Κατάρρευση (%) Βέλτιστη -2.5% Βέλτιστη Βέλτιστη+2.5% Διόγκωση/Κατάρρευση (%) Βέλτιστη-2.5% Βέλτιστη Βέλτιστη+2.5% Η μέγιστη παραμόρφωση λόγω κατάρρευσης ήταν 6.4% για δοκίμια συμπυκνωμένα ξηρά από την βέλτιστη, 2.7% στην βέλτιστη και πρακτικά αμελητέα υγρά από την βέλτιστη (μόλις 0.07%) Η εμφάνιση μεγάλων παραμορφώσεων λόγω κατάρρευσης άρχισε σε κατακόρυφη τάση 250 kpa για δοκίμια συμπυκνωμένα ξηρά από την βέλτιστη και 500 kpa για δοκίμια συμπυκνωμένα στην βέλτιστη. Και για τις δύο υγρασίες η παραμόρφωση σταθεροποιήθηκε σε τάση 4 MPa

62 Παρόμοια αποτελέσματα για θραυστή χονδρόκοκκη άμμο («ρυζάκι») w = 0.5% Διερχόμενο (%) Κατακόρυφη τάση (kpa) Διάμετρος κόκκων (mm) Παραμόρφωση λόγω υδρεμποτισμού (%) Χαλαρό: γd~17kn/m3, Dr=0-10% Πυκνό: γd~19.5kn/m3, Dr=90-100% 6.0

63 Κατάρρευση κατά την διαβροχή πολύ χονδρόκοκκων υλικών Συσκευή άμεσης διάτμησης πολύ μεγάλων διαστάσεων με κυκλική διατομή D=45cm, H=30cm, max σ v = 1500kPa, Δυνατότητα πλήρους υδρεμποτισμού του δοκιμίου

64 Κατάρρευση κατά την διαβροχή πολύ χονδρόκοκκων υλικών Μέγιστο μέγεθος κόκκων που μπορούν να τοποθετηθούν στην μεγάλη συσκευή Κοινή κυψέλη διάτμησης (D=63.5mm)

65 Κατάρρευση κατά την διαβροχή πολύ χονδρόκοκκων υλικών

66 Κατάρρευση κατά την διαβροχή πολύ χονδρόκοκκων υλικών

67 Κατάρρευση κατά την διαβροχή πολύ χονδρόκοκκων υλικών 3 διαφορετικές κοκκομετρικές διαβαθμίσεις 2 διαφορετικές πυκνότητες 100 Παραμόρφωση λόγω υδρεμποτισμού (%) Το αμμοχάλικο αυτό ήταν ποτάμιο Διερχόμενο (%) Δείγμα 1 Δείγμα 2 Δείγμα 3 Κατακόρυφη τάση (kpa) Διάμετρος κόκκων (mm) Δείγμα 1 Δείγμα 2 Δείγμα 3 ψ o =200kPa ψ o =280kPa Καλής διαβάθμισης αμμοχάλικο με w=2% και γ d =24 kn/m 3 w=2% και γ d =21.5 kn/m 3

68 Διατμητική Αντοχή Ο Terzaghi το 1925 στο Erdbaumechanik έγραφε ότι αν στα όρια ενός εδαφικού υλικού ή μέσα στη μάζα του εφαρμόζεται μία αρνητική πίεση πόρων, τότε το έδαφος αυτό έχει μία φαινόμενη συνοχή (sheinbare Kohaesion) ίση με: q t = f 1.p k όπου q t η φαινόμενη συνοχή, p k η εφαρμοζόμενη πίεση και f 1 παράμετρος χαρακτηριστική κάθε υλικού.

69 Διατμητική Αντοχή τ - (σ-u a ) τ - (u a -u w ) Δοκιμές απευθείας διάτμησης υπό ελεγχόμενη αναρρόφηση σε αναζυμωμένη γκρίζα άργιλο Μαδρίτης (Escario & Saez, 1986).

70 Διατμητική Αντοχή τ - (σ-u a ) τ - (u a -u w ) Δοκιμές απευθείας διάτμησης υπό ελεγχόμενη αναρρόφηση σε αναζυμωμένη αργιλώδη άμμο Μαδρίτης (Escario & Saez, 1986).

71 τ φ b c φ ua-uw Η διατμητική αντοχή του μη κορεσμένου εδάφους δίνεται από τη σχέση: τ = c + (σ-u a ) tan φ + (u a -u w ) tan φ b σ-u a Γενικευμένο κριτήριο Mohr-Coulomb για μη κορεσμένα εδάφη (γραμμικό) [Fredlund et al, 1978].

72 Εξέλιξη διατμητικής αντοχή κοκκωδών εδαφών με τον βαθμό κορεσμού q s Άργιλος Καθαρή Άμμος Ιλύς Αργιλώδης Ιλύς

73 τ c φ u a -u w Η γωνία τριβής φ μπορεί να θεωρηθεί σταθερή, χωρίς όμως να συμβαίνει το ίδιο και με τη γωνία φ b. σ-u a Γενικευμένο κριτήριο Mohr-Coulomb για μη κορεσμένα εδάφη (μη γραμμικό).

74 Διατμητική αντοχή αναζυμωμένων εδαφών μετά από ξήρανση Με την κατάλληλη διάταξη και για αναζυμωμένα εδάφη

75 Διατμητική αντοχή αναζυμωμένων εδαφών μετά από ξήρανση Μύζηση μικρότερη της πίεσης διείσδυσης αέρα Μύζηση μεγαλύτερη της πίεσης διείσδυσης αέρα Μύζηση μεγαλύτερη της πίεσης διείσδυσης αέρα

76 Διατμητική αντοχή αναζυμωμένων εδαφών μετά από ξήρανση σt (kpa) Μύζηση (kpa) Στα αποτελέσματα από τις δοκιμές θλίψης κατά γενέτειρα διαφαίνεται αύξηση της διατμητικής αντοχής μετά την πίεση διείσδυσης αέρα και μείωση μετά τα 1000 kpa

77 Διατμητική αντοχή μη κορεσμένων εδαφών Δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης σε δοκίμια αναζυμωμένης μάργας Κορίνθου αμέσως μετά την ξήρανσή τους σε θάλαμο μύζησης Κατακόρυφη τάση (kpa) kpa 300 kpa 600 kpa 1150 kpa 1500 kpa Παραμόρφωση (%)

78 Διατμητική αντοχή μη κορεσμένων εδαφών Δοκιμές ανεμπόδιστης θλίψης σε δοκίμια αναζυμωμένης μάργας Κορίνθου αμέσως μετά την ξήρανσή τους σε θάλαμο μύζησης Κατακόρυφη τάση/μέγιστη (kpa) kpa 300 kpa 600 kpa 1150 kpa 1500 kpa Παραμόρφωση (%) E (MPa). E (MPa) Μύζηση (kpa) Βαθμός κορεσμού (%)

79 Μέτρηση μύζησης και υγρασίας σε δοκίμια μεγάλων διαστάσεων Ένα υγρασιόμετρο, ένα τενσιόμετρο και δύο τεμάχια γύψου

80 Μέτρηση μύζησης και υγρασίας σε δοκίμια μεγάλων διαστάσεων

81 Μέτρηση μύζησης και υγρασίας σε δοκίμια μεγάλων διαστάσεων Στο δοκίμιο που κορέστηκε παρουσιάστηκε κατάρρευση (collapse) 1.8%, το θ αυξήθηκε από 7% σε 35.5% και η μύζηση μειώθηκε από 22kPa σε 2kPa με βάση τις ενδείξεις του τενσιομέτρου και από 39kPa σε 0 με βάση τις ενδείξεις των τεμαχίων γύψου. ΌΛΑ τα όργανα αποκρίθηκαν πολύ γρήγορα στο συγκεκριμένο υλικό με τον χρόνο απόκρισής τους σε πλήρη ταύτιση με τον χρόνο εξέλιξης των καθιζήσεων Κατάρρευση (%). Μύζηση (kpa) / θ (%) Χρόνος (min) θ=35.5% Τεμάχια γύψου Τενσιόμετρα Χρόνος (min)

82 Μέτρηση μύζησης και υγρασίας σε δοκίμια μεγάλων διαστάσεων Το κορεσμένο δοκίμιο επέδειξε μικρότερη αντοχή υπό την ίδια σ ν =50kPa, ενώ το μη κορεσμένο τη στιγμή της αστοχίας είχε μύζηση 32kPa Διατμητική τάση (kpa) φ b =10 o Μύζηση (kpa) Διατμητική τάση (kpa) Μύζηση (kpa) / θ (%) τ max =46kPa Πλήρως κορεσμένο Μη κορεσμένο τ max =52kPa Οριζόντια παραμόρφωση (%) Τενσιόμετρα Τεμάχια γύψου θ=7.2% Οριζόντια παραμόρφωση (%)

83 Διαπερατότητα μη κορεσμένων εδαφών Ο συντελεστής διαπερατότητας μη κορεσμένων εδαφών Η εξίσωση Laplace για πλήρως και για μη κορεσμένα εδάφη Αναλύσεις μη μόνιμης υπόγειας ροής

84 Ροή σε πορώδες μέσο Πλήρως κορεσμένο έδαφος. Μέγιστη επιφάνεια επί της διατομής για τη διέλευση του νερού. Μη κορεσμένο έδαφος. Διακριτές φυσαλίδες. Μέρος της επιφάνειας καταλαμβάνει ο αέρας. Μη κορεσμένο έδαφος. Νερό σε μηνίσκους μόνο. Ακόμα μικρότερη διαθέσιμη επιφάνεια. Η ροή του υγρού των πόρων γίνεται διά μέσου της υγρής φάσης μόνο, και του αερίου διά μέσου της αέριας φάσης.

85 -4 Ιλύς Conductivity (log10) Conductivity (log10) Pressure Pressure Άμμος Άργιλος -8 Το μακροσκοπικό αποτέλεσμα της ύπαρξης της αέριας φάσης είναι ότι μειώνεται κατά αρκετές τάξεις μεγέθους ο συντελεστής διαπερατότητας του εδάφους ως προς το νερό. Conductivity (log10) Pressure

86 Συσχέτιση της εξέλιξης του συντελεστή διαπερατότητας με την μύζηση με την χαρακτηριστική καμπύλη εδάφους-νερού Πλήρης κορεσμός Μερικός κορεσμός θ Συνέχεια της αέριας φάσης Συνέχεια της υγρής φάσης k w u a -u w k w,sat Μία έως αρκετές τάξεις μεγέθους u a -u w

87 Η εξίσωση Laplace για πλήρως κορεσμένα εδάφη k x x h w x + k y h w το υδραυλικό δυναμικό y h w + k y z z h w z = 0 Όσο νερό εισέρχεται σε δεδομένο όγκο εδάφους, τόσο εξέρχεται (εκτός αν υπάρχουν μεταβολές του ολικού όγκου) k x x h w x Η εξίσωση Laplace για μη κορεσμένα εδάφη + k y y h h w το υδραυλικό δυναμικό, w y k i, εξαρτάται από την μύζηση, θ, το ογκομετρικό ποσοστό υγρασίας, θ = V w /V ολ = ns r + k z z h w z θ = t Η διαφορά του νερού που εισέρχεται από εκείνο που εξέρχεται σε δεδομένο όγκο εδάφους εκφράζεται από την μεταβολή του ογκομετρικού ποσοστού υγρασίας (ακόμα και αν δεν υπάρχουν μεταβολές του ολικού όγκου) Για να επιλυθούν προβλήματα μη μόνιμης ροής απαιτούνται ως δεδομένα η χαρακτηριστική καμπύλη εδάφους-νερού σε όρους θ-μύζησης και η καμπύλη k-μύζησης

88 Μεταβολή της πίεσης πόρων μέσα στη μη κορεσμένη ζώνη του εδάφους. Ύψος από την αρχική στάθμη του υπόγειου ορίζοντα (m). Αρχικά 24 h d 16 d Τελικά 64 d Η Στάθμη Υπόγειου Ορίζοντα βρίσκεται αρχικά 6 m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και επιβάλλεται στην επιφάνεια πίεση 30 kpa Πίεση Πόρων (kpa). Υποθέτουμε ότι ο συντελεστής διαπερατότητας παραμένει σταθερός, ίσος με αυτόν της αργίλου όταν είναι πλήρως κορεσμένη.

89 Μεταβολή της πίεσης πόρων μέσα στη μη κορεσμένη ζώνη του εδάφους. Ύψος από την αρχική στάθμη του υπόγειου ορίζοντα (m) h 16 d 5 64 d Αρχικά 4 Τελικά d Πίεση Πόρων (kpa). Ο συντελεστής διαπερατότητας μεταβάλλεται με την αρνητική πίεση πόρων ή την μύζηση.

90 Συμπεράσματα Σήμερα πια υπάρχουν τα θεωρητικά προσομοιώματα και τα πειραματικά δεδομένα που έχουν επιτρέψει την κατανόηση της μηχανικής συμπεριφοράς των μη κορεσμένων εδαφών. Οι εργαστηριακές συσκευές μέτρησης και ελέγχου της μύζησης αυτόνομα ή σε συνδυασμό με άλλες συσκευές εκτέλεσης δοκιμών προσδιορισμού μηχανικών χαρακτηριστικών διαδίδονται ολοένα και περισσότερο και είναι πολύ πιο προσιτές σε σχέση με λίγα χρόνια πριν. Διεθνώς υπάρχουν πολύ μεγάλης σημασίας εφαρμογές που η ενσωμάτωση της μηχανικής συμπεριφοράς των μη κορεσμένων εδαφών έχει πολύ σημαντικό αν όχι τον κύριο ρόλο. Στην Ελλάδα τέτοιες εφαρμογές δεν έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα. Η ανάγκη κατανόησης της μηχανικής συμπεριφοράς μη κορεσμένων εδαφών περιορίζεται στην ερμηνεία εργαστηριακών αποτελεσμάτων και προβλήματα μεταβολών όγκου λόγω υδρεμποτισμού.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ "Α"

ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Τμήμα Μ-Ω) Ακαδ. έτος 007-08 5 Ιανουαρίου 008 Διάρκεια: :30 ώρες ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Συμπεριφορά ενός Συμπυκνωμένου Αποσαθρωμένου Σερπεντινίτη από την Σκύρο

Μηχανική Συμπεριφορά ενός Συμπυκνωμένου Αποσαθρωμένου Σερπεντινίτη από την Σκύρο Μηχανική Συμπεριφορά ενός Συμπυκνωμένου Αποσαθρωμένου Σερπεντινίτη από την Σκύρο Mechanical Behaviour of a Compacted Weathered Serpentinite from the Island of Skiros ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ, Μ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως. Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Υδατική ροή

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών

Διατμητική Αντοχή των Εδαφών Διατμητική Αντοχή των Εδαφών Διάρκεια = 17 λεπτά & 04 δευτερόλεπτα Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) 1 Διατμητική Αστοχία Γενικά τα εδάφη αστοχούν σε διάτμηση Θεμέλιο Πεδιλοδοκού ανάχωμα Επιφάνεια αστοχίας

Διαβάστε περισσότερα

ιήθηση Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα

ιήθηση Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ Κατακράτηση χιονιού ιαπνοή Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα Παγίδευση σε επιφανειακές κοιλότητες Εξάτµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ A

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ A Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Τομέας Γεωτεχνικής Εδαφομηχανική Ι Διαγώνισμα 26-10-2007 1 ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ A ΘΕΜΑ 1 ο : [Αναλογία στο βαθμό = 10%+15%+10%+10% = 45%] Βράχος

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΔ Α Φ Ο Μ Α Ν Ι Κ Η Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος Ι Ελέγξτε τις γνώσεις σας με τις παρακάτω ερωτήσεις οι οποίες συνοψίζουν τα βασικά σημεία του κάθε κεφαλαίου. Γ. Μπουκοβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (5 ο Εξαμ. ΠΟΛ. ΜΗΧ) 2 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών) 1. (α) Να εκφρασθεί το πορώδες (n) συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση των Αργίλων

Στερεοποίηση των Αργίλων Στερεοποίηση των Αργίλων Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 17 Λεπτά. 1 Τι είναι Στερεοποίηση ; Όταν μία κορεσμένη άργιλος φορτίζεται εξωτερικά, GL Στάθμη εδάφους κορεσμένη άργιλος το νερό συμπιέζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής Coulomb

Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής Coulomb Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής Coulomb Ν u Τ 81 Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής Coulomb 82 Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής Coulomb 83 Η αστοχία στα εδαφικά υλικά Νόμος Τριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5.1. Εισαγωγή Το έδαφος περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλει. Από αυτή τη σύνθεση και τη δομή του εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

α) Προτού επιβληθεί το φορτίο q οι τάσεις στο σημείο Μ είναι οι γεωστατικές. Κατά συνέπεια θα είναι:

α) Προτού επιβληθεί το φορτίο q οι τάσεις στο σημείο Μ είναι οι γεωστατικές. Κατά συνέπεια θα είναι: 6 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια: Μιχάλης Μπαρδάνης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων σειράς αυτής αρκούν οι σχέσεις και οι πίνακες που παρατίθενται στα οικεία κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφών κατασκευή επιχωμάτων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Συμπύκνωση εδαφικών υλικών Με τον όρο συμπύκνωση (compaction) των εδαφών εννοείται η αύξηση της πυκνότητάς

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια ροή. Εξισώσεις (μονοφασικής) ροής Εξισώσεις πολυφασικής ροής

Υπόγεια ροή. Εξισώσεις (μονοφασικής) ροής Εξισώσεις πολυφασικής ροής Υπόγεια ροή Εξισώσεις (μονοφασικής) ροής Εξισώσεις πολυφασικής ροής Ποια προβλήματα λύνονται με ποια εργαλεία; Μονοδιάστατα προβλήματα (ή μονοδιάστατη απλοποίηση -D πεδίων ροής), σταθερή υδραυλική κλίση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ενότητα 9η: Δοκιμή Συμπιεσομέτρου - Μέρος Α Πλαστήρα Βιολέττα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία) ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

Διαβάστε περισσότερα

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η Σεκόγια (Sequoia) «Redwood» είναι το ψηλότερο δέντρο στο κόσμο και βρίσκεται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ 130 μέτρα ύψος

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20. Θερμότητα

Κεφάλαιο 20. Θερμότητα Κεφάλαιο 20 Θερμότητα Εισαγωγή Για να περιγράψουμε τα θερμικά φαινόμενα, πρέπει να ορίσουμε με προσοχή τις εξής έννοιες: Θερμοκρασία Θερμότητα Θερμοκρασία Συχνά συνδέουμε την έννοια της θερμοκρασίας με

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία δοκιμίων

Προετοιμασία δοκιμίων Πρότυπες δοκιμές διόγκωσης Δειγματοληψία, αποθήκευση και προετοιμασία δοκιμίων (ISRM, 1999): - Κατά το δυνατόν διατήρηση της φυσικής υγρασίας και της in-situ πυκνότητας των δειγμάτων - Προτιμώνται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο Μέρος ο : Εισαγωγικά (διαστ., πυκν., θερμ., πίεση, κτλ.) Μέρος 2 ο : Ισοζύγια μάζας Μέρος 3 ο : 9 ο μάθημα Εκτός ύλης ΔΠΘ-ΜΠΔ Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συμπύκνωση Τι είναι η συμπύκνωση Είναι η διαδικασία με την οποία απομακρύνουμε μέρος της υγρασίας του τροφίμου, αφήνοντας όμως αρκετή ώστε αυτό να παραμένει ρευστό (> 20-30%). Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 8: Εκχύλιση, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Τύποι εκχύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Διάχυση Η διάχυση είναι το κύριο φαινόμενο με το οποίο γίνεται η παθητική μεταφορά διαμέσου ενός διαχωριστικού φράγματος Γενικά στη διάχυση ένα αέριο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Απρίλιος 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (γιατί υπάρχουν οι γεωτεχνικοί µελετητές;) Τι είναι η Εδαφοµηχανική και τι είναι Γεωτεχνική Μελέτη; Ετοιµολογία: Γεωτεχνική: Επιθετικός προσδιορισµός που χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Επαφές μετάλλου ημιαγωγού

Επαφές μετάλλου ημιαγωγού Δίοδος Schottky Επαφές μετάλλου ημιαγωγού Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι Ημιαγωγός Κατασκευάζεται με εξάχνωση μετάλλου το οποίο μεταφέρεται στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Διάκριση των ρευστών

Εισαγωγή Διάκριση των ρευστών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Εισαγωγή στην Υδραυλική Αντικείμενο Πυκνότητα και ειδικό βάρος σωμάτων Συστήματα μονάδων Ιξώδες ρευστού, επιφανειακή τάση, τριχοειδή φαινόμενα Υδροστατική πίεση Εισαγωγή Ρευστομηχανική = Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ενότητα 6η: Κοκκομετρική Ανάλυση Εδαφών Πλαστήρα Βιολέττα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Κ. Λουπασάκης. Ασκήσεις 1-6: Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Κ. Λουπασάκης. Ασκήσεις 1-6: Φυσικά Χαρακτηριστικά Εδαφών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του.

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του. ΑΔΡΑΝΗ Κοκκώδη Υλικά που προέρχονται από φυσική κατάτμηση ή τεχνητή θραύση φυσικών πετρωμάτων. Είναι ανόργανα υλικά και δεν αντιδρούν χημικά (πρακτικά στο σκυρόδεμα η επιφάνειά τους αντιδρά με το σκυρόδεμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκοντες: Βασίλειος Παπαδόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Ειδικότητα Υδραυλική Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΦΥΤΑ Θερινό εξάμηνο 2011 Ο ρόλος του νερού στο φυτό Βασικότερο συστατικό των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών. Ημερομηνία: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών

Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Μηχανική και Ανάπτυξη Διεργασιών Κωστής Μαγουλάς, Καθηγητής Επαμεινώνδας Βουτσάς, Επ. Καθηγητής 7ο Εξάμηνο, Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ . ΟΡΙΣΜΟΣ Οι διαχωρισμοί είναι οι πιο συχνά παρατηρούμενες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2011 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2011 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο B Λυκείου 12 Μαρτίου 2011 A. Στα δύο όμοια δοχεία του σχήματος υπάρχουν ίσες ποσότητες νερού με την ίδια αρχική θερμοκρασία θ 0 =40 ο C. Αν στο αριστερό δοχείο η θερμοκρασία του

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

χαρακτηριστικά και στην ενεσιμότητα των αιωρημάτων, ενώ έχει ευμενείς επιπτώσεις στα τελικό ποσοστό εξίδρωσης (μείωση έως και κατά 30%) και στην

χαρακτηριστικά και στην ενεσιμότητα των αιωρημάτων, ενώ έχει ευμενείς επιπτώσεις στα τελικό ποσοστό εξίδρωσης (μείωση έως και κατά 30%) και στην ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μέθοδος των ενέσεων εμποτισμού εφαρμόζεται συχνά για τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν φράγματα, σήραγγες.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΔΑΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΔΑΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΔΑΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ σ1 σ3 σ3 Εντατικές καταστάσεις που προκαλούν αστοχία είναι η ταυτόχρονη επίδραση ορθών (αξονικών και πλευρικών) τάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση Βλιώρα Ευαγγελία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι ο υπολογισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2007 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Γ Λυκείου

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2007 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Γ Λυκείου Γ Λυκείου 21 Απριλίου 27 Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο : 1. Σε μια πειραματική άσκηση χρησιμοποιήσαμε τη διάταξη που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Γεμίσαμε με νερό μια προχοΐδα, την στηρίξαμε L κατακόρυφα και

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Λυκείου

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Λυκείου Γ Λυκείου 21 Απριλίου 27 Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο : 1. Σε μια πειραματική άσκηση χρησιμοποιήσαμε τη διάταξη που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Γεμίσαμε με νερό μια προχοΐδα, την στηρίξαμε L κατακόρυφα και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Χειμερινό Εξάμηνο 007 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών Χειμερινό Εξάμηνο 007 Πρόβλημα 1 Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ 1. Οι δυναμικές γραμμές ηλεκτροστατικού πεδίου α Είναι κλειστές β Είναι δυνατόν να τέμνονται γ Είναι πυκνότερες σε περιοχές όπου η ένταση του πεδίου είναι μεγαλύτερη δ Ξεκινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. ΠΟΛ-ΜΗΧ ΜΗΧ. ΕΜΠ - Ακαδ. Ετος 2005-06 ΔΙΑΛΕΞΗ 8β Θεμελιώσεις με πασσάλους : Αξονική φέρουσα ικανότητα εμπηγνυόμενων πασσάλων με στατικούς τύπους 25.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΘ ΥΨΟΣ (ΟΖΟΝΤΟΒΟΛΙΣΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΘ ΥΨΟΣ (ΟΖΟΝΤΟΒΟΛΙΣΗ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΘ ΥΨΟΣ (ΟΖΟΝΤΟΒΟΛΙΣΗ) 8.1 Γενικά Η γνώση της κατακόρυφης κατανομής της συγκέντρωσης του ατμοσφαιρικού όζοντος είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Θετ.- τεχ. κατεύθυνσης ΘΕΜΑ 1 ο : Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Μια ποσότητα ιδανικού αέριου εκτονώνεται ισόθερμα μέχρι τετραπλασιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής

Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Εδαφομηχανικής Ενότητα 8η: Δοκιμή Διαπερατόμετρου Πλαστήρα Βιολέττα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

1. Αστοχία εδαφών στην φύση & στο εργαστήριο 2. Ορισμός αστοχίας [τ max ή (τ/σ ) max?] 3. Κριτήριο αστοχίας Μohr 4. Κριτήριο αστοχίας Mohr Coulomb

1. Αστοχία εδαφών στην φύση & στο εργαστήριο 2. Ορισμός αστοχίας [τ max ή (τ/σ ) max?] 3. Κριτήριο αστοχίας Μohr 4. Κριτήριο αστοχίας Mohr Coulomb ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ: ΑΣΤΟΧΙΑ & ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Ε ΑΦΩΝ 1. Αστοχία εδαφών στην φύση & στο εργαστήριο 2. Ορισμός αστοχίας [τ max ή (τ/σ ) max?] 3. Κριτήριο αστοχίας Μohr 4. Κριτήριο αστοχίας Mohr Coulomb Παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑEI ΠΕΙΡΑΙΑ(ΤΤ) ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΡΓ. ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 4 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΡΟΗ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΗ ΠΛΑΚΑ Σκοπός της άσκησης Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Ελένη Παντελή, Υποψήφια Διδάκτορας Γεωργία Παππά, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ Φέρουσα ικανότητα εδάφους (Dunn et al., 1980, Budhu, 1999) (Τελική) φέρουσα ικανότητα -q, ονοµάζεται το φορτίο, ανά µονάδα επιφανείας εδάφους,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΣΤΗ ΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΣΤΗ ΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ οκιµή Κυλινδρικής Τριαξονικής Φόρτισης Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΣΤΗ ΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΗΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 0. Εισαγωγή Σε προηγούµενα Κεφάλαια µελετήθηκε η παραµόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Σκοπός της άσκησης Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση γίνεται μελέτη του Στρωτού

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΙΚΕΣ ή ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

AΡΧΙΚΕΣ ή ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων

2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων 2. Υπολογισμός Εδαφικών Ωθήσεων (επανάληψη από ΕΔΑΦΟ Ι & ΙΙ) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 2.1 Ξηρό ή κορεσμένο έδαφος υπό στραγγιζόμενες συνθήκες φόρτισης 2.2 Κορεσμένο έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα Ταξινόμηση Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα 1 Στόχοι Η ανάπτυξη ενός συστηματικού τρόπου για την περιγραφή και ταξινόμηση των εδαφών, Η ομαδοποίηση των εδαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 5 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 17 Μαΐου 2009 Ώρα: 10:00 12:30 Προτεινόμενες Λύσεις θεμα - 1 (5 μον.) Στον πίνακα υπάρχουν δύο στήλες με ασυμπλήρωτες προτάσεις. Στο τετράδιο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού

6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 6 ο Εργαστήριο Τεχνολογία αερισμού 1 Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - μεθόδους ελέγχου υγρασίας εντός του κτηνοτροφικού κτηρίου - τεχνικές αερισμού - εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργικότητα του νερού στο φυτό

Η λειτουργικότητα του νερού στο φυτό Η λειτουργικότητα του νερού στο φυτό Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 1 Το φυτό είναι αντλία νερού: παραλαμβάνει νερό από το εδαφικό διάλυμα σε υγρή μορφή και το μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

Αγωγιμότητα στα μέταλλα Η κίνηση των ατόμων σε κρυσταλλικό στερεό Θερμοκρασία 0 Θερμοκρασία 0 Δ. Γ. Παπαγεωργίου Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων dpapageo@cc.uoi.gr http://pc164.materials.uoi.gr/dpapageo

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πρόβλημα 1 Μηχανική Ρευστών Κεφάλαιο 1 Λυμένα Προβλήματα Μια αμελητέου πάχους επίπεδη πλάκα διαστάσεων (0 cm)x(0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

προσομοίωση της τριαξονικής δοκιμής με τη Μέθοδο των Διακριτών Στοιχείων

προσομοίωση της τριαξονικής δοκιμής με τη Μέθοδο των Διακριτών Στοιχείων Τριαξονική Επιρροή δοκιμή μικροπαραμέτρων Αντοχή Γωνία διαστολικότητας στην Γωνία εσωτερικής τριβής Κρίσιμη γωνία τριβής Κορυφαία γωνία τριβής Δυστμησία Ξηρά μη συνεκτικά εδάφη Μικροδομή Τριαξονική δοκιμή

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά 2.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ δυο σημείων μέσα σ' ένα σύστημα προκαλεί τη ροή θερμότητας και, όταν στο σύστημα αυτό περιλαμβάνεται ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Έρευνα - Μέρος 3 Υποενότητα 8.3.1

Γεωτεχνική Έρευνα - Μέρος 3 Υποενότητα 8.3.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Γεωτεχνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ι ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η απόκτηση της αναγκαίας γνώσης της συμπεριφοράς του «Εδάφους Υπεδάφους» (γεωλογικοί σχηματισμοί γεωϋλικά) από πλευράς

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές.

Θέµα 1 ο. iv) πραγµατοποιεί αντιστρεπτές µεταβολές. ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Θέµα 1 ο α) Ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου πραγµατοποιεί µεταβολή AB από την κατάσταση A (p, V, T ) στην κατάσταση B (p, V 1, T ). i) Ισχύει V 1 = V. ii) Η µεταβολή παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

ηλεκτρικό ρεύμα ampere Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο ρυθμός με τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από μια περιοχή του χώρου. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα SI είναι το ampere (A). 1 A =

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκοντες: Βασίλειος Παπαδόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια ροή. Παρουσίαση 2 από 4: Νόμος Darcy

Υπόγεια ροή. Παρουσίαση 2 από 4: Νόμος Darcy Υπόγεια ροή Παρουσίαση 2 από 4: Νόμος Darcy 1 Κύρια ερωτήματα ροής & νόμος Darcy Πόσον όγκο νερού μπορούμε να αντλήσουμε; Σχετικά μεγέθη: ταχύτητα, παροχή σε απλά μονοδιάστατα προβλήματα, τα βρίσκουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α (Στο θέμα Α να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές με το γράμμα Σ ή ως λανθασμένες με το γράμμα Λ, χωρίς αιτιολόγηση.) A1. Δύο σώματα Κ και Λ εκτοξεύονται οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΙ EIΝΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥΠΟΒΑΘΡΟ Είναι το μέτρο της ποσότητας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια ροή. Παρουσίαση 1 από 4: Κατεύθυνση κίνησης υπόγειου νερού. Περιεχόμενα

Υπόγεια ροή. Παρουσίαση 1 από 4: Κατεύθυνση κίνησης υπόγειου νερού. Περιεχόμενα Υπόγεια ροή Παρουσίαση 1 από 4: Κατεύθυνση κίνησης υπόγειου νερού Περιεχόμενα 1) Εισαγωγή (κίνητρο μελέτης υπόγειας ροής) 2) Αναζήτηση απάντησης στην ερώτηση «προς τα πού κινείται το υπόγειο νερό» 1 Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2013 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2013 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 013 Θεωρητικό Μέρος Β Λυκείου 9 Μαρτίου 013 Θέμα 1 ο A. Ένα σωματίδιο με μάζα m και ηλεκτρικό φορτίο q επιταχύνεται από διαφορά δυναμικού V, κινούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος

«ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ» 7ο Εξ. Πολ. Μηχανικών Ακ. Έτος 01-014 ΙΑΛΕΞΗ 1: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ Οι διαλέξεις υπάρχουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση περιόδου Ιουνίου 2011 διάρκειας 2,0 ωρών

Γραπτή εξέταση περιόδου Ιουνίου 2011 διάρκειας 2,0 ωρών Γραπτή εξέταση περιόδου Ιουνίου 011 διάρκειας,0 ωρών Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου Φοιτητή: Μάθημα: Εδαφομηχανική (ΜΕ0011), 7 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Επ.Συν.Τμ.Πολ.Εργ.Υποδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 6932 946778 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ Περιεχόμενα 1. Όρια καταστατικής εξίσωσης ιδανικού αερίου 2. Αποκλίσεις των Ιδιοτήτων των πραγματικών αερίων από τους Νόμους

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός της υγρασίας του αέρα. Εργαστήριο 4

Προσδιορισµός της υγρασίας του αέρα. Εργαστήριο 4 Προσδιορισµός της υγρασίας του αέρα Εργαστήριο 4 Ατµοσφαιρική υγρασία Τα µόρια του νερού σε υγρή µορφή κινούνται άτακτα Όσα βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια και έχουν αρκετά µεγάλη ταχύτητα υπερνικούν τις

Διαβάστε περισσότερα

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιούνιος 2016

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιούνιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Δοκίμιο από PMMA (Poly Methyl MethAcrylate)

Διαβάστε περισσότερα