2.Συνδέστε το σύστημα σωστά και στη συνέχεια εφαρμόστε στέρεα το μόνιτορ στη βάση. Page 2 / 8

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.Συνδέστε το σύστημα σωστά και στη συνέχεια εφαρμόστε στέρεα το μόνιτορ στη βάση. Page 2 / 8"

Transcript

1 ENGLISH FC 31 Εγχειρίδιο χρήστη User Setup (1) Door Station Call Tone... Intercom Call Tone... DoorBell Tone... Clock... Next Page... Select Item About Exit OK Page 1 / 8

2 VD ON GND EH BT2 DIPS BT L1 L2 FETRONIC 1 ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ψηφειακή TFT οθόνη Πλήκτρο ξεκλειδώματος Πλήκτρο οθόνης Πλήκτρο ενδοεπικοινωνίας Πλήκτρο ομιλίας Πλήκτρο μενού Μικρόφωνο Άγκυστρα τοποθέτησης Μεγάφωνο Κανάλι σύνδεσης Άγκυστρα τοποθέτησης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ 145~160 cm 1.Χρησιμοποιήστε τις βίδες για να στερεώσετε την βάση της οθόνης.(τα αξεσουάρ που περιέχονται για τη βάση είναι δύο βίδες 4 Χ 25 που χρειάζονται για να τη στερεώσετεκαι δυο καλώδια για να συνδέσετε το μόνιτορ). 2.Συνδέστε το σύστημα σωστά και στη συνέχεια εφαρμόστε στέρεα το μόνιτορ στη βάση. Page 2 / 8

3 2 ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 1. Πιέστε το πλήκτρο κλήσης CALL στην μπουτονιέρα και το μόνιτορ θα χτυπήσει ενώ την ίδιαστιγμή θα εμφανιστεί DS-1 00:23 στην οθόνη σας η εικόνα του επισκέπτη. 2.Πιέτσε το πλήκτροομιλίας TALK που βρίσκεται στο μόνιτορ και θαμπορέσετε να μιλήσετε με τον επισκέπτη για 90 δευτερόλεπτα. Αφού τελειώσει η επικοινωνια πατήστε το πλήκτρο TALK ξανά για να τελειώσει και η συνομιλία. Εαν κανένας δεν απαντήσει τη κλήση η οθόνη θα κλείσει αυτόματα μετα απο 30 δευτερόλεπτα. 3.Κατα τη διάρκεια της επικοινωνίας πιέστε το πλήκτρο ξεκλειδώματος για να ανοίξετε τη πόρτα στον επισκέπτη.εαν δυο εισόδοι είναι συνδεδεμένες με το μόνιτορ σας ανοίξτε με το πλήκτρο ξεκλειδώματος την αντίστοιχη είσοδο που είναι ο επισκέπτης. 4. Όταν το μόνιτορ είναι στην κατάσταση αναμονής πατήστε τοπλήκτρο οθόνης και τότε το μόνιτορ θα δείξει την εικόνα της εισόδου. Εαν είναι εγκατεστημένες περισσότερες απο μια μπουτονιέρες στη πολυκατοικία σας τότε πατήστε τοπλήκτρο INTERCOM για να εισέλθετε στη κατάσταση οπου η οθόνη θα είναι κλειστή Επιλέξτε την ένδειξη Camera 1 και η οθόνη θα δείξει την εικόνατης πρώτης εισόδου.επιλέξτε την ένδειξη camera 2 και θα δείξει την εικόνα της δεύτερης εισόδου.παρομοίως αν υπάρχουν και αλλες επιλέγετε αντίστοιχα.πατήστε το πλήκτρο MONITOR ξανά για να σταματήσετε τη προβολή. ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Όταν το μόνιτορ βρίσκεται στη κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο INTERCOM για να εισέλθετε στη σελίδα ενδοεπικοινωνίας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα / για να πλοηγηθείτε πανω/κάτω αντίστοιχα και να επιλέξετε την ένδειξη που επιθυμείτε.πιέστε το MENU-πλήκτρο μενου, για επιβεβαίωση Intercom Intercom Call... Inner Call... Direct Call Guard Unit... Select Item Exit OK Page 3 / 8

4 3 Intercom Call Ο χρήστης κάθε διαμερίσματος έχειτη δυνατότητα να καλέσει τους χρήστες άλλων Intercom Call [ 00 ] Jim. Zhang [ 01 ] Calo. Liu [ 02 ] Jacko. Zhang [ 03 ] Philips. Chen [ 04 ] Hebe. Zhang [ 05 ] Tony. Li διαμερισμάτων μέσω της λίστας επαφών που είναι αποθηκευμένη αυτόματα στο σύστημα..στην οθόνη,πατήστε τοπλήκτρομενού γιανα καλέσετε.(σημείωση:1.πατήστε ξανά το πλήκτρο μενού για νασταματήσετε τη κλήση, 2. οι Last/Next Exit Calling DIP κωδικοί κάθε οθόνης πρέπει να ναι διαφορετικοί. different.) Inner Call Εάν παραπάνω απο ενα μόνιτορ είναι εγκατεστημένα στο ίδιο διαμέρισμα, επιλέξτε την κλήση ενδοεπικοινωνίας καιόλα τα μόνιτορ θα ηχήσουν την ίδια στιγμή.με οποιο μόνιτορ απαντήσει τη κλήση θα αρχίσει η συνομιλία και τα υπόλοιπα θα σταματήσουν να χτυπάνε.(σημείωση: οι DIP κωδικοίόλων των μόνιτορ πρέπει να είναι οι ίδιοι. Direct Dial Guard unitτο μόνιτορ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως οθόνη του κέντρου ασφαλείας Όταν το κέντρο ασφαλείας απαντήσει τη κλήση η συνομιλία μπορεί να αρχίσει. Βασικες Οδηγίες Ρυθμίσεων/Λειτουργιών Ρυθμίσεις ήχου Επιλέξτε τις ενδείξεις "Door Station Call Tone", "Intercom Call Tone" ή "DoorBell Tone" που βρίσκονται στη σελίδα (1) Ρυθμίσεις.Μπορείτε εκεί να επιλέξετε μέσα απο 12 ήχους.χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε το προηγούμενοή τον επόμενο ήχο αντίστοιχα και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο μενού για να αποθηκεύσετε και να βγείτε απο τις ρυθμίσεις. Με την ένδειξη Door station Call Tone ρυθμίστε τον ήχο κλήσης απο την μπουτονιέρα,με την ένδειξη intercom tone ρυθμίστε τον ήχο ενδοεπικοινωνίας και με την ένδειξη door bell ρυθμίστε τον ήχο αποτο κουδούνι. User Setup (1) Door Station Call Tone... Intercom Call Tone... DoorBell Tone... Clock... Next Page... Select Item About Exit OK Door Station Call Tone Selected: 06 1 Carmen 5 Sonatine 9 Do Re Me 2 Ding Dong 6 Edelweiss 10 Happy Birthday 3 Rain 7 Going Home 11 Jingle Bells 4 For Alice 8 Congratulation 12 Telephone Ring Last/Next Cancel Save&Exit Page 4 / 8

5 ETRONIC 4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Επιλέξτε την ένδειξη Clock που βρίσκεται στις ρυθμίσεις χρήστη(user set up).εισάγετε μέρα και ώρα πατώντας τα πλήκτρα / για να αυξήσετε/μειώσετε τηντιμή και τα για να πλοηγηθείται δεξια και αριστερά.αφού τελειώσετε πιέστε τοπλήκτρο ενδοεπικοινωνίας INTERCOM για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε στη προηγουμενη σελιδα. Clock :17 Inc/Dec Save&Exit Last/Next ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΟΘΟΝΗΣ Επιλέξτε τηνένδειξη MANUAL MONITOR στο κύριο μενού και στη συνέχεια επιλέξτε την ένδειξη Monitor Time Set... Πατήστε τα πλήκτρα / για να αυξήσετε/μειώσετε τη τιμή Αφού τελειώσετε πατήστε το πλήκτρο INTERCOM για να αποθηκεύσετε και να επιστρέψετε στηπροηγούμενη σελίδα. Monitor Time Select Current : 01min Last/Next Cancel Save&Exit ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΩΣ ΝΑΕΙΣΕΛΘΕΤΕΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ step1 step2 step3 step4 04/22/2011 Fir 03:25 PM User Setup (1) Door Station Call Tone... Intercom Call Tone... DoorBell Tone... Clock... Next Page... Select Item About Exit OK H/W : DT14-CT a1.3 S/W: V Local addr: --- Unlock timing: --- Unlock2 select: - Video standard: - Language: --- Exit Code Number:[0000] [0010]:Remove remote [0011]:Add remote [8000]:Master 0 [8001]~[8003]:Slaver 1~3 [8004]:Guard unit [8005]:Not guard unit [8006]:Panel on as slaver called [8007]:Panel off [8008]:MM/DD/YYYY [8009]:DD/MM/YYYY [8010]:Unlock mode 0 [8011]:Unlock mode 1 [8012]:12-Hour system [8013]:24-Hour system [8014]:Unlock2 on [8015] :Unlock2 off [8021]~[8029]:Unlock time set 1~9s Inc/Dec Exit Last/Next 1.Πιέστε το πλήκτρο MENU όταν βρίσκεται η οθόνη στη κατάσταση αναμονής.ένα ημερολόγιο θα εμφανιστεί,στησυνέχεια πατήστε ξανά ΜΕΝU. 2.Πατήστε το πλήκτροintercom στις ρυθμίσεις χρήστη, για να εισέλθετε στη σελίδα σχετικα με τις πληροφορίες. 3.ΠΑτήστε UNLOCK και κρατήστε το για 2 δευτερόλεπτα 4.Πιέστε τα πλήκτρα για να αυξήσετε/μειώσετε τη τιμή και τα για να επιλέξετε ρύθμιση και στη συνέχεια πατήστε ΜΕΝΟΥ για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις αφου εισάγετε 4 ψηφειακά νούμερα πατήστε το ΜΕΝΟΥ πλήκτρο για να επιστρέψετε. Page 5 / 8

6 5 Πως να ρυθμίσετε την επιφάνεια οθόνης Στην προεπιλεγμένη λειτουργία οθόνης, όταν λαμβάνετε μια κλήση, το κύριο και τα δευτερεύοντα μόνιτορ θα χτυπήσουν την ίδια στιγμή, και μόνο το κύριο μόνιτορ θα εμφανίσει την εικόνα ενω τα υπόλοιπα οχι.οι ρυθμίσεις αυτές μπορουν να αλλάξουν,μπορείτε να ρυθμίσετε το κύριο μόνιτορ και τα υπόλοιπα να εμφανίζουν εικόνα ταυτόχρονα όταν θα λαμβάνουν μια κλήση.για να το πετύχετε αυτό απλά εισάγετε τον κωδικό αριθμό 8006 σε κάθε δευτερεύον μόνιτορ. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ Υπάρχουν 2 ρυθμίσεις ξεκλειδώματος:1.power-on-unlock type: λειτουργία ξεκλειδώματος=0 2.power-off-to-unlock:λειτουργία ξεκλειδώματος=1(προεπιλεγμένο) Ο κωδικός αριθμός 8010 χρησιμοποιήται για να ρυθμίσετε την λειτουργία ξεκλειδώματος στο 0 Ο κωδικός αριθμός 8011 χρησιμοποιήται για να ρυθμίσετε την λειτουργία ξεκλειδώματος στο 1 ΧΡΟΝΟΣ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ Ο χρόνος ξεκλειδώματος μπορείνα αλλάξει όποτε το θελήσετε. Μπορεί να ρυθμιστεί απο 1 εως 9 δευτερόλεπτα. Ο κωδικός αριθμός 8021 εως 8029 σε χρησιμοποιήται για να ρυθμίσετε τον χρόνο ξεκλειδώματος απο 1 εως 9 δευτερόλεπτα. ΔΥΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Το μόνιτορ μπορεί να ρυθμιστεί να ελέγχει 2 κλειδαριές αφού ρυθμίσετε την ένδειξη"unlock2" στο"on". Ο κωδικός αριθμός 8015 χρησιμοποιήται για να ρυθμίσετε το "unlock 2" στο "off"οπου θα μπορεί να ελέγχει μόνο μια κλειδαριά.ο κωδικός 8014 χρησιμοποιήται για να ρυθμίσετε το "unlock2" στο "on" όπου θα μπορεί να ελέγχει δυοκλειδαριές. Σημείωση:1. Στη διάρκεια αναμονής ή ομιλίαςπατήστετο πλήκτρο UNLOCK και δυο εικονίδια ξεκλειδώματος θα εμφανιστουν στην οθόνη σας.πατήστε UNLOCK για να ξεκλειδώσετε τη πρώτη κλειδαριά και πατήστε το πλήκτρο MONITOR για να ελευθερώσετε και τη δεύτερη.πατήστε το πλήκτρο 1 INTERCOM για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα Η λειτουργία επαναφοράς στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δεν θα αλλάξει τις παραμέτρους αυτής της ρύθμισης. Page 6 / 8

7 6 ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ Το μόνιτορ μπορεί να υποστηρίζει πολλές γλώσσες και είναι πολύ από και γρήγορο να διαλέξετε κάποια απο αυτες, απλά πατήστε τον αντίστοιχο κωδικο της γλώσσας στο μόνιτορ.οι κωδικοί των γλωσσών είναι ως εξής: 8101: English 8102: French 8103: Spanish 8104: Italian 8105: German 8106: Dutch 8107: Portuguese 8108: S-Chinese 8109: T-Chinese 8110: Greek 8111: Turkish 8112: Polish 8113: Russian 8114: Slovakia 8115: Hungray 8116: Czech Παρατήρηση:Το μόνιτορ μπορεί να υποστηρίζει μέχρι και 4 τυπους γλωσσών:αγγλικά,γαλλικά,ισπανικά και Γερμανικά Τα Γερμανικά είναι προεπιλεγμένα.αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε 4 γλώσσες της επιλογής σας.οταν καποια γλώσσα δεν μπορεί να ρυθμιστεί μπαίνους τα Αγγλικά ως προεπιλογή. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗΣ Κατα τη διάρκεια προβολής ή ομιλίας, πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ, και θα εμφανιστεί η προσαρμογή Μενού.Πατήστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε την ένδειξη που επιθυμείτε και τα πλήκτρα για να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή. 1.Η πρώτη ένδειξη είναι η επιλογή λειτουργίαςοθόνης: Συνολικά 4 λειτουργίες οθόνης μπορούν να επιλεχθούν διαδοχικά:normal, User, Soft και Bright.Οταν επιλέγετε να ρυθμίσετε την φωτεινότητα ή το χρώμα η λειτουργία οθόνης αυτόματα θα ρυθμιστεί στο User(χρήστη). 2.Η φωτεινότητα και το χρώμα αφορούν την ποιότητα της εικόνας,προσαρμόστε την τιμή που προτιμάτε για να έχετε την ποιότητα εικόνας που επιθυμείτε. 3.Οι ενδείξεις"ένταση ήχου" και η" ένταση ομιλίας" αφορούν την ρύθμιση της έντασης του ήχου και της ομιλίας. 4.Σημείωση:Όλες οι ρυθμίσεις θα έιναι έτοιμες αμέσως μετα τη λειτουργία.πατήστε ΜΕΝΟΥ για ναεξελθετε απο τη σελίδα των ρυθμίσεων. Scene Brightly Bright 6 Color 6 Ratio 16:9 Talk Volume 2 Select Item Exit Dec Inc Page 7 / 8

8 7 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΘΟΝΗΣ ΣΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ DC24V Standby 0.5W Working status 5W 7 Inch digital TFT LCD 800*3(RGB)*480pixels 1Vp-p,75Ω,CCIR standard Wiring:2 ΚΑΛΩΔΙΑ,non-polarity 143(H) 242(W) 23(D)mm Page 8 / 8

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ NVM 450MB NVM 450MC ND 106 NVM 700MC ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Τηλέφωνο με τηλεφωνητή PL4000

Ασύρματο Τηλέφωνο με τηλεφωνητή PL4000 Ασύρματο Τηλέφωνο με τηλεφωνητή PL4000 Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο: 210-9404000 ιnfo@rakson.gr www.rakson.gr 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000

Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000 Ασύρματο Τηλέφωνο PL5000 Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR

EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR DVR 4/8/16/32CH digital video recorder Οδηγίες Χρήσης. EGUARDIAN EG DH48EN / DH88DN / DH168DN 4/8/16/32 CHANNEL H.264 DVR 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά και κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. SB DT-ENG-37M/TD7-V1GR ON L1 L2 1. Μέρη και Λειτουργίες Ψηφιακή οθόνη TFT LCD

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως JPEG2000 Stand Alone DVR

Οδηγίες Χρήσεως JPEG2000 Stand Alone DVR Προσοχή... 2 Πακέτο...2 Χαρακτηριστικά συστήματος...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ver: 1.62 ΚΕΦ.1 Παρουσίαση συστήματος 1-1 Πλαίσιο συστήματος μπροστά...5 1-2 Πλαίσιο συστήματος πίσω...6 1-3 Τηλεχειριστήριο...7 ΚΕΦ.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως. Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης

Οδηγίες χρήσεως. Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης S1 Οδηγίες χρήσεως Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λάμψη αστραπής με το ενδεικτικό βέλος, εντός ενός ισοσκελούς τριγώνου, αποσκοπεί στο να προειδοποιήσει τον χρήστη για «επικίνδυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL999

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL999 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL999 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HX-TEL999 σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ασφάλεια Εφαρμογή Συστήματος Περιεχόμενα Συσκευασίας Περιγραφή Λειτουργιών Τηλεχειριστήριο Μαγνητικές Επαφές Υπέρυθροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

T370ML. rev.0210. Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης. 2 καλωδίων SV-370S. Έγχρωμο. Οδηγίες Χρήσης

T370ML. rev.0210. Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης. 2 καλωδίων SV-370S. Έγχρωμο. Οδηγίες Χρήσης T370ML rev.0210 Σύστημα Kit Θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων SV-370S Έγχρωμο Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή 33 Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και να σας συγχαρούμε για την αγορά αυτού του προπιόντος το οποίο έχει κατασκευαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: EG-DH48EN-4-CH

Σειρά: EG-DH48EN-4-CH Σειρά Καταγραφικών H.264 Οδηγίες Προγραμματισμού & Χρήσης Σειρά: EG-DH48EN-4-CH EG-DH88DN-8-CH EG-DH168DN-16-CH EG-DH248-24-CH EG-DH328-32-CH Τεχνικός Ασφαλείας από 08:30 μέχρι 23:00, τηλέφωνο 6948 278

Διαβάστε περισσότερα

3G MOBILE INTERNET DEVICE WITH CALLING FUNCTION 3G ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ INTERNET ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ. User Operating Manual Οδηγίες Χρήσης

3G MOBILE INTERNET DEVICE WITH CALLING FUNCTION 3G ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ INTERNET ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ. User Operating Manual Οδηγίες Χρήσης 3G MOBILE INTERNET DEVICE WITH CALLING FUNCTION 3G ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ INTERNET ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ User Operating Manual Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκκίνηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκκίνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εκκίνηση 3 Επιλέγοντας χώρα 3 Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας 3 Απόδοση μπαταρίας 3 Ώρα και ημερομηνία 4 Χειροκίνητη ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας 4 Κάνοντας μια κλήση 4 Κάνοντας μια κλήση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 80 DECT. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 80 DECT. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 80 DECT Εγχειρίδιο χρήσης Eξαρτήματα & περιεχόμενα συσκευασίας Τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία του Τηλεφώνου 80 JACOB JENSEN TM, με τον κατάλληλο προσαρμογέα για κάθε χώρα (προαιρετικό):

Διαβάστε περισσότερα

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 Ασφάλεια CAUTION: ΤΟ σύμβολο κεραυνός, μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, είναι η προειδοποίηση του χρήστη για "επικίνδυνη τάση» και για την πρόληψη από τον Για να μειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

MicroLog TCR-1000. Εγχειρίδιο χρήστη

MicroLog TCR-1000. Εγχειρίδιο χρήστη MicroLog TCR-1000 Εγχειρίδιο χρήστη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιγραφή 1.1. Περιγραφή προϊόντος 1.2. Λεπτομέρειες προϊόντος 2. Εγκατάσταση 2.1. Περιεχόμενο συσκευασίας 2.2. Εικόνα προϊόντος 2.3. Λειτουργίες πληκτρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης. Art. 5721-5721/D* Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5" για το σύστημα κλήσης Due Fili Elvox Vimar Group.

Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης. Art. 5721-5721/D* Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5 για το σύστημα κλήσης Due Fili Elvox Vimar Group. Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Art. 571-571/D* Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5" για το σύστημα κλήσης Due Fili Elvox Vimar Group. Περιεχόμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά 3 Τυπολογία εγκατάστασης 3 Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

:αναμμενο κατά την οπλιση,σβηστο κατά την αφοπλιση. Αναβοσβηνει κατά τον συναγερμο.

:αναμμενο κατά την οπλιση,σβηστο κατά την αφοπλιση. Αναβοσβηνει κατά τον συναγερμο. Συνοπτικός πίνακας I n f i n i t e P r i m e Οδηγίες χρήστη Λειτουργια Πιεστέ Προσθετές πληροφορίες Όπλιση Αν εχει απενεργοποιηθει η λειτουργια η η «οπλιση ενός πληκτρου», τοτε χρησιμοποιειστε τον κωδικο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HX-TEL-999

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HX-TEL-999 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HX-TEL-999 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ασφάλεια Εφαρµογή Συστήµατος Περιεχόµενα Συσκευασίας Περιγραφή Λειτουργιών Τηλεχειριστήριο Μαγνητικές Επαφές Υπέρυθροι Αισθητήρες Ενσύρµατοι

Διαβάστε περισσότερα

Polyx Memory Station. Αρ. καταλ. 344172. Εγχειρίδιο χρήσης

Polyx Memory Station. Αρ. καταλ. 344172. Εγχειρίδιο χρήσης Polyx Memory Station Αρ. καταλ. 344172 Εγχειρίδιο χρήσης 1. Εισαγωγή και Βασικές Λειτουργίες Γενικές πληροφορίες Η Polyx Memory Station Η οθόνη Κλήση από την είσοδο Πρώτη σελίδα Πλήκτρα λειτουργιών θυροτηλεόρασης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...6 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...7 5. ΠΡΟΣΟΨΗ...8 6. ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8 7. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...9 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...10 8.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΕΚΤΗ...10

Διαβάστε περισσότερα

H.264 NETWORK Embedded DVR

H.264 NETWORK Embedded DVR H.264 H.264 NETWORK Embedded DVR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ......4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ......4 1.2.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ...4 1.2.2 ΒΑΣΙΚEΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

504/604 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

504/604 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 504/604 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Έκδοση 2.2 Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.archos.com/manuals για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του παρόντος εγχειριδίου. Αγαπητέ Πελάτη, σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της για οθόνη 20550.

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της για οθόνη 20550. Εγχειρίδιο οδηγιών 01963 Μονάδα θυροτηλεόρασης για σύστημα κλήσης δύο αγωγών της για οθόνη 0550. Περιεχόμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος εγκατάστασης 3 Πλεονεκτήματα του συστήματος δύο αγωγών 3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...4 2. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...5 3. ΠΡΟΣΟΨΗ...6 4. ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...6 5. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...6 6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...7 6.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη Digital Terrestrial Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική

Διαβάστε περισσότερα