Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία!"

Transcript

1 Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (2015/04) GR Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία! Πρoσέξτε τις υπoδείξεις ασφαλείας στις oδηγίες! O Xώρoς τoπoθέτησης πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις εξαερισμoύ! Εγκατάσταση μόνo από ένα εξoυσιoδoτημένo ειδικό συνεργείo!

2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων / Οδηγίες ασφαλείας Eπεξήγηση συμβόλων Οδηγίες ασφαλείας Στοιχεία για τον ταχυθερμαντήρα Πιστοποίηση CE Επισκόπηση τύπων Περιεχόμενο παραγγελίας Περιγραφή του ταχυθερμαντήρα Πρόσθετος εξοπλισμός (βλέπε και τιμοκατάλογο) Διαστάσεις Λειτουργικό σχέδιο Ηλεκτρική καλωδίωση Τρόπος λειτουργίας Tεχνικά χαρακτηριστικά Δεδομένα προϊόντος για κατανάλωση ενέργειας Αλλαγή σε άλλον τύπο αερίου Συντήρηση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Τακτικές εργασίες συντήρησης Μετά τη συντήρηση Διάταξη επιτήρησης καυσαερίων Προστασία του περιβάλλοντος/ανακύκλωση Αντιμετώπιση βλαβών Χειρισμός Πριν από την έναρξη λειτουργίας Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ταχυθερμαντήρα Ογκομετρική παροχή νερού Ρύθμιση ισχύος Ρύθμιση της ογκομετρικής παροχής Εκκένωση του ταχυθερμαντήρα Διατάξεις Εγκατάσταση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Σημαντικές υποδείξεις Επιλογή σημείου τοποθέτησης Συναρμολόγηση ταχυθερμαντήρα Σύνδεση νερού Τρόπος λειτουργίας της υδρογεννήτριας Σύνδεση αερίου Έναρξη λειτουργίας Ατομική ρύθμιση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Εργοστασιακές ρυθμίσει Ρύθμιση πίεσης στο ακροφύσιο (2015/04) Therm 4000 O

3 Επεξήγηση συμβόλων / Οδηγίες ασφαλείας 3 1 Επεξήγηση συμβόλων / Οδηγίες ασφαλείας 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων Προειδοποιητικές υποδείξεις Οι παρακάτω λέξεις κλειδιά έχουν οριστεί και μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο: ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών. ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ελαφρών ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει, ότι μπορεί να προκληθούν σοβαροί έως θανατηφόροι τραυματισμοί. ΚΙΝΔΥΝΟΣ σημαίνει, ότι θα προκληθούν σοβαροί έως θανατηφόροι τραυματισμοί. Σημαντικές πληροφορίες Περαιτέρω σύμβολα Οι προειδοποιητικές υποδείξεις στο κείμενο επισημαίνονται με ένα προειδοποιητικό τρίγωνο. Επιπλέον επισημαίνονται με λέξεις κλειδιά, το είδος και η σοβαρότητα των συνεπειών, στην περίπτωση που δεν τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή κινδύνου. Σημαντικές πληροφορίες που δεν αφορούν κινδύνους για άτομα ή αντικείμενα επισημαίνονται με το διπλανό σύμβολο. Σύμβολο Ερμηνεία Ενέργεια Παραπομπή σε κάποιο άλλο σημείο του εγγράφου Παράθεση/καταχώριση στη λίστα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα (2o επίπεδο) Πίν Οδηγίες ασφαλείας Εάν αντιληφθείτε οσμή αερίου: Κλείστε τη βαλβίδα αερίου. Ανοίξτε τα παράθυρα. Μη συνδέσετε καμία ηλεκτρική συσκευή. Σβήστε τυχόν ανοιχτές φλόγες. Καλέστε από ασφαλή απόσταση την υπηρεσία παροχής αερίου ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Εάν αντιληφθείτε οσμή καυσαερίων: Αποσυνδέστε τη συσκευή. Ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα. Ειδοποιήστε την εταιρεία εγκατάστασης. Τοποθέτηση, τροποποιήσεις Η τοποθέτηση και η τροποποίηση της εγκατάστασης της συσκευής πρέπει να διενεργούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των σωλήνων καυσαερίων. Μην φράζετε ή μειώνετε τις οπές κυκλοφορίας αέρα. Συντήρηση Ο χρήστης ευθύνεται για τη διενέργεια συντήρησης και περιοδικού σέρβις της συσκευής. Ο χρήστης ευθύνεται για την ασφάλεια και την περιβαλλοντική συμβατότητα της εγκατάστασης. Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται ετησίως. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Εκρηκτικές και εύφλεκτες ύλες Τα εύφλεκτα υλικά (χαρτί, διαλύτες, μελάνι κτλ.) δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται πλησίον της συσκευής. Αέρας καύσης και περιβαλλοντικός αέρας Προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση, ο αέρας καύσης και ο περιβαλλοντικός αέρας δεν πρέπει να περιέχουν καμία διαβρωτική ουσία (για παράδειγμα αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες που περιέχουν χλωριούχες και φθοριούχες ουσίες). Πληροφορίες πελατών Ενημερώστε τους πελάτες σχετικά με τη λειτουργία και τον χειρισμό της συσκευής. Προειδοποιήστε τους πελάτες ότι δεν επιτρέπεται να προβαίνουν οι ίδιοι σε τροποποιήσεις ή επισκευές. Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών για οικιακή και άλλες παρόμοιες χρήσεις Για την αποφυγή κινδύνων από ηλεκτρικές συσκευές ισχύουν σύμφωνα με το πρότυπο EN οι παρακάτω προδιαγραφές: «Η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές και νοητικές δεξιότητες ή ελλιπή εμπειρία και γνώση επιτρέπεται, εφόσον βρίσκονται κάτω Therm 4000 O (2015/04)

4 4 Στοιχεία για τον ταχυθερμαντήρα από επιτήρηση ή έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.» «Αν υπάρχει βλάβη στη γραμμή ηλεκτρικής τροφοδοσίας, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το σχετικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από άτομο με κατάλληλη κατάρτιση, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.» 2 Στοιχεία για τον ταχυθερμαντήρα 2.1 Πιστοποίηση CE Μοντέλο Κατηγορία II 2H3+ Τύπος B 11BS Πίν Επισκόπηση τύπων WR 18-2 G... W R 18-2 G Πίν S Περιγραφή του ταχυθερμαντήρα Απλός στη χρήση του, ο ταχυθερμαντήρας είναι έτοιμος για λειτουργία με το πάτημα ενός κουμπιού. Λέβητας για επίτοιχη τοποθέτηση Αυτόματη ανάφλεξη που ενεργοποιείται με το άνοιγμα μιας βάνας νερού Μια υδροδυναμική γεννήτρια παράγει επαρκή ενέργεια για την ανάφλεξη και τον έλεγχο του επίτοιχου ταχυθερμαντήρα. Πολύ οικονομικός σε σχέση με τους κοινούς λέβητες λόγω: ρυθμισμένης απόδοσης, φλόγας ανάφλεξης που δεν καίει συνεχώς, μη ύπαρξης μπαταριών. Καυστήρας για φυσικό αέριο/υγραέριο Φλόγα ανάφλεξης που ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες, καίει μόνο στο διάστημα από το άνοιγμα της βάνας νερού μέχρι την ανάφλεξη του κύριου καυστήρα Εναλλάκτης θερμότητας χωρίς κράματα κασσίτερου/ μολύβδου Οπλισμός νερού από πολυαμίδιο ενισχυμένο με φάιμπεργκλας, 100% ανακυκλώσιμο Ρύθμιση ποσότητας νερού για τη διατήρηση μιας σταθερής ροής όταν υπάρχουν διακυμάνσεις στην πίεση τροφοδοσίας Προσαρμογή της ισχύος στην παροχή νερού για μια σταθερή θερμοκρασία ζεστού νερού Διατάξεις ασφαλείας: Διάταξη επιτήρησης ιονισμού της φλόγας καυστήρα. Διάταξη επιτήρησης καυσαερίων που απενεργοποιεί τον ταχυθερμαντήρα, εάν η απαγωγή καυσαερίων είναι ανεπαρκής. Θερμικό στην έξοδο ζεστού νερού. 2.5 Πρόσθετος εξοπλισμός (βλέπε και τιμοκατάλογο) Σετ μετατροπής τύπου αερίου από φυσικό αέριο σε βουτάνιο/προπάνιο και αντίστροφα. [W] Ταχυθερμαντήρας αερίου [R] Σταθερή ρύθμιση ισχύος [18] Μέγιστη ογκομετρική παροχή νερού (l/min) [-2] Έκδοση 2 [G] Ηλεκτρονική ανάφλεξη μέσω υδρογεννήτριας [23] Φυσικό αέριο H [31] Υγραέριο [S...] Ειδικός αριθμός 2.3 Περιεχόμενο παραγγελίας Ταχυθερμαντήρας αερίου Υλικό στερέωσης Εξαρτήματα σύνδεσης Έγγραφα του ταχυθερμαντήρα (2015/04) Therm 4000 O

5 Στοιχεία για τον ταχυθερμαντήρα Διαστάσεις Σχ. 1 [1] Κέλυφος καλύμματος [2] Θηλιές ανάρτησης [3] Επιλογέας ποσότητας νερού [4] Ρυθμιστής ισχύος [5] Πλήκτρο On/Off, ένδειξη για πολύ χαμηλή πίεση νερού [6] Λυχνία ελέγχου λειτουργία καυστήρα [7] Σύνδεση αερίου [8] Σύνδεση αγωγού καυσαερίων [9] Ασφάλεια ροής με διάταξη επιτήρησης καυσαερίων [10] Θάλαμος καύσης [11] Καυστήρας [12] Οπλισμός αερίου [13] Κιβώτιο χειρισμού H ( Ø ) Διαστάσεις (mm) A B C D E F G Φυσικό αέριο Υγραέριο WR18G , /2" Πίν. 4 Διαστάσεις Therm 4000 O (2015/04)

6 6 Στοιχεία για τον ταχυθερμαντήρα 2.7 Λειτουργικό σχέδιο Σχ. 2 Λειτουργικό σχέδιο [1] Πιλότος [2] Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης [3] Ηλεκτρόδιο επιτήρησης [4] Εναλλάκτης θερμότητας [5] Κύριος καυστήρας [6] Ακροφύσιο [7a] Στόμιο μέτρησης (πίεση στο ακροφύσιο) [7b] Στόμιο μέτρησης (πίεση ροής σύνδεσης αερίου) [8] Βαλβίδα βραδείας ανάφλεξης [9] Venturi [10] Επιλογέας ποσότητας νερού [11] Οπλισμός νερού [12] Κώνος ελέγχου [13] Ρυθμιστής ποσότητας νερού [14] Φίλτρο νερού [16] Kρύο νερό [17] Mεμβράνη [18] Κύρια βαλβίδα αερίου [19] Ρυθμιστική βίδα μέγ. ποσότητας αερίου [20] Αέριο [21] Φίλτρο αερίου [22] Ζεστό νερό [23] Κιβώτιο χειρισμού [25] Σερβοβαλβίδα αερίου [26] Ρυθμιστής ισχύος [27] Βαλβίδα ρύθμισης [28] Βαλβίδα αερίου ανάφλεξης [29] Ακροφύσιο ανάφλεξης [30] Σωλήνας αερίου ανάφλεξης [31] Θερμικό [32] Διάταξη επιτήρησης καυσαερίων [50] Υδρογεννήτρια (2015/04) Therm 4000 O

7 Στοιχεία για τον ταχυθερμαντήρα Ηλεκτρική καλωδίωση Σχ. 3 Ηλεκτρική καλωδίωση [2] Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης [3] Ηλεκτρόδιο επιτήρησης [23] Κιβώτιο χειρισμού [25] Σερβοβαλβίδα αερίου (κανονικά ανοιχτή) [28] Βαλβίδα αερίου ανάφλεξης (κανονικά κλειστή) [31] Θερμικό [32] Διάταξη επιτήρησης καυσαερίων [33] Βαλβίδα μεμβράνης [34] Λυχνία ελέγχου λειτουργίας καυστήρα [35] Πλήκτρο On/Off, ένδειξη για πολύ χαμηλή πίεση νερού [50] Υδρογεννήτρια 2.9 Τρόπος λειτουργίας Ο συγκεκριμένος επίτοιχος ταχυθερμαντήρας ζεστού νερού διαθέτει αυτόματη ηλεκτρονική ανάφλεξη που καθιστά πολύ εύκολη την έναρξη λειτουργίας. Για ενεργοποίηση πατήστε το πλήκτρο Οn/Off ( Σχ. 4). Εν συνεχεία, η αυτόματη ανάφλεξη πραγματοποιείται κάθε φορά που ανοίγει μία βάνα ζεστού νερού. Πρώτα αναφλέγεται ο πιλότος και περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα ο κύριος καυστήρας. Η φλόγα του πιλότου σβήνει λίγη ώρα αργότερα. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, αφού η φλόγα ανάφλεξης καίει μόνο για τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο μέχρι την ανάφλεξη του κύριου καυστήρα. Αντίθετα, στους συμβατικούς επίτοιχους λέβητες καίει συνεχώς. Η ανάφλεξη μπορεί να αποτύχει αν υπάρχει αέρας στο σωλήνα αερίου. Σε αυτήν την περίπτωση: Κλείστε και ανοίξτε τη βάνα ζεστού νερού και επαναλάβετε την ανάφλεξη, μέχρι να εξαερωθεί πλήρως ο σωλήνας αερίου. Therm 4000 O (2015/04)

8 8 Στοιχεία για τον ταχυθερμαντήρα 2.10 Tεχνικά χαρακτηριστικά Ισχύς Σύμβολο Μονάδα WR18 Mέγ. ονομαστική θερμική ισχύς Pn kw 30,5 Ελάχ. ονομαστική θερμική ισχύς Pmin kw 7 Θερμική ισχύς (περιοχή ρύθμισης) kw 7-30,5 Mέγ. ονομαστική θερμική φόρτιση Qn kw 34,5 Ελάχ. ονομαστική θερμική φόρτιση Qmin kw 8,1 Τιμή σύνδεσης αερίου 1) Επιτρεπόμενη πίεση ροής σύνδεσης αερίου Φυσικό αέριο Η G20 mbar 20 Υγραέριο (βουτάνιο/προπάνιο) G30/G31 mbar 28-30/37 Κατανάλωση Φυσικό αέριο Η G20 m 3 /h 3,7 Υγραέριο (βουτάνιο/προπάνιο) G30/G31 kg/h 2,75 Αριθμός ακροφυσίων 18 Ζεστό νερό Mέγ. επιτρεπόμενη πίεση νερού 2) Επιλογέας ποσότητας νερού τέρμα δεξιά 1) Hi (Θερμογόνος δύναμη) 15 C mbar - ξηρό: Φυσικό αέριο 34,2 MJ/ m³(9,5 kwh/ m³) Υγραέριο: Bουτάνιο 45,72 MJ/kg (12,7 kwh/kg) - Προπάνιο 46,44 MJ/kg (12,9 kwh/kg) 2) Λόγω της διαστολής του νερού δεν θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση αυτής της τιμής pw bar 12 Αύξηση θερμοκρασίας C 50 Ποσότητα ζεστού νερού l/min 2-8,8 Ελάχ. πίεση ροής pw min bar 0,45 Ελάχ. πίεση ροής για μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού bar 0,8 Επιλογέας ποσότητας νερού τέρμα αριστερά Αύξηση θερμοκρασίας C 25 Ποσότητα ζεστού νερού l/min 4-17,6 Ελάχ. πίεση ροής bar 0,45 Ελάχ. πίεση ροής για μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού bar 1,7 Τιμές καυσαερίων 3) Απαιτούμενος ελκυσμός mbar 0,015 Ροή μάζας καυσαερίων g/s 22 Θερμοκρασία C 180 Πίν. 5 3) Σε μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ (2015/04) Therm 4000 O

9 Στοιχεία για τον ταχυθερμαντήρα Δεδομένα προϊόντος για κατανάλωση ενέργειας Οι παρακάτω πληροφορίες προϊόντος ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Κανονισμών της ΕΚ 811/2013, 812/2013, 813/2013 και 814/2013 και λειτουργούν συμπληρωματικά στην Οδηγία 2010/30/EΚ. Δελτίο προϊόντος Σύμβολο Ενιαία μονάδα Τύπος προϊόντος WR 18-2 G 31 S6395 Εκπομπές οξειδίων αζώτου NO x mg/kwh 195 Στάθμη ηχητικής ισχύος, εσωτερικού χώρου L WA db(a) 65 Δηλωμένο προφίλ φορτίου XL Άλλα προφίλ φορτίου L Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού B Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού wh % 76 Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού (άλλα προφίλ φορτίου) wh % 74 Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC kwh 0 Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (μέσες κλιματικές συνθήκες) Q elec kwh 0 Ετήσια κατανάλωση καυσίμου AFC GJ 20 Ετήσια κατανάλωση καυσίμου (άλλα προφίλ φορτίου) AFC GJ 12 Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου Q fuel kwh 26,744 Έξυπνος ρυθμιστής ενεργοποιημένος; όχι Ρύθμιση ρυθμιστή θερμοκρασίας (κατάσταση κατά την παράδοση) T set C Πίν. 6 Δελτίο προϊόντος για την ενέργεια Therm 4000 O (2015/04)

10 10 Χειρισμός 3 Χειρισμός Aνοίξτε όλες τις βάνες νερού και αερίου. Εξαερώστε τις σωληνώσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η περιοχή μπροστά από τον καυστήρα μπορεί να θερμανθεί πολύ: Κίνδυνος εγκαύματος. 3.1 Πριν από την έναρξη λειτουργίας ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρώτη θέση σε λειτουργία του ταχυθερμαντήρα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από εγκεκριμένη τεχνική εταιρία που θα ενημερώσει τον πελάτη για το σωστό χειρισμό του. Σχ. 5 Απενεργοποίηση Πατήστε το διακόπτη, θέση. 3.3 Ογκομετρική παροχή νερού Εάν η κόκκινη LED αναβοσβήνει, ελέγξτε την πίεση νερού. Ελέγξτε αν ο τύπος αερίου που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου συμφωνεί με το διαθέσιμο τύπο. Ανοίξτε τη βαλβίδα απομόνωσης κρύου νερού. Ανοίξτε τη βάνα αερίου. 3.2 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ταχυθερμαντήρα Ενεργοποίηση Πατήστε το διακόπτη, θέση. Σχ Ρύθμιση ισχύος Χαμηλότερη θερμοκρασία νερού. Μικρότερη ισχύς. Σχ. 4 Η πράσινη λυχνία ελέγχου είναι αναμμένη = Κύριος καυστήρας οn. Σχ. 7 Υψηλότερη θερμοκρασία νερού. Μεγαλύτερη ισχύς (2015/04) Therm 4000 O

11 Διατάξεις 11 Αφήστε όλο το νερό της συσκευής να εκρεύσει. Σχ Ρύθμιση της ογκομετρικής παροχής Περιστρέψτε αριστερόστροφα το περιστροφικό κουμπί. Η ογκομετρική παροχή αυξάνεται, η θερμοκρασία εξόδου μειώνεται ανάλογα. Σχ. 10 Eξαέρωση [1] Στερέωση [2] Υποδοχή φίλτρου 4 Διατάξεις Όλες οι ισχύουσες τοπικές νομικές διατάξεις, πρότυπα και κανονισμοί που αφορούν την εγκατάσταση και τη λειτουργία των επίτοιχων λεβήτων θα πρέπει να τηρούνται. Ενημερωθείτε για τους νόμους που ισχύουν στη χώρα σας. Σχ. 9 Περιστρέψτε δεξιόστροφα το περιστροφικό κουμπί. Η ογκομετρική παροχή μειώνεται, η θερμοκρασία εξόδου αυξάνεται ανάλογα. Η μείωση της θερμοκρασίας εξόδου στο επίπεδο της απαιτούμενης θερμοκρασίας νερού μειώνει την κατανάλωση ενέργειας καθώς και τον κίνδυνο δημιουργίας αλάτων στον εναλλάκτη θερμότητας. 3.6 Εκκένωση του ταχυθερμαντήρα Όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού: Αφαιρέστε τη στερέωση της υποδοχής φίλτρου ( Σχ. 10, [1]) από το μπλοκ νερού. Αφαιρέστε την υποδοχή φίλτρου ( Σχ. 10, [2]) από το μπλοκ νερού. 5 Εγκατάσταση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Έκρηξη Κλείνετε πάντα τη στρόφιγγα αερίου πριν από κάθε επέμβαση σε εξαρτήματα που φέρουν αέριο. Η τοποθέτηση, η ηλεκτρική σύνδεση, η σύνδεση του αερίου και της απαγωγής καυσαερίων θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τεχνική εταιρία εγκεκριμένη από την εταιρία παροχής αερίου ή ενέργειας. Ο ταχυθερμαντήρας θα πρέπει να διατίθεται μόνο στις χώρες που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου. Δεν συνιστάται η χρήση του ταχυθερμαντήρα με πίεση εισόδου νερού χαμηλότερη από 0,5 bar. Therm 4000 O (2015/04)

12 12 Εγκατάσταση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) 5.1 Σημαντικές υποδείξεις Πριν από την εγκατάσταση λάβετε τη γνωμοδότηση της επιχείρησης παροχής αερίου και του συντηρητή. Τοποθετήστε τη βάνα απομόνωσης αερίου όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ταχυθερμαντήρα. Μετά από τη σύνδεση στο δίκτυο αερίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος στεγανότητας. Για να αποτραπούν βλάβες λόγω υπερπίεσης στον οπλισμό αερίου, πραγματοποιήστε έλεγχο πίεσης με κλειστή τη βάνα αερίου. Μετά τον έλεγχο στεγανότητας πραγματοποιήστε εκτόνωση της πίεσης. Ελέγξτε αν ο τύπος αερίου που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου συμφωνεί με τον διαθέσιμο τύπο. Βεβαιωθείτε ότι η ροή και οι πιέσεις του ρυθμιστή πίεσης αερίου για τον εγκατεστημένο ρυθμιστή αντιστοιχούν στις τιμές που καθορίζονται για την κατανάλωση που κάνει ο ταχυθερμαντήρας ( βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά στον Πίν. 11). 5.2 Επιλογή σημείου τοποθέτησης Προδιαγραφές για το σημείο τοποθέτησης Ο ταχυθερμαντήρας δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε χώρους με ελεύθερο όγκο μικρότερο από 8 m 3, ανεξάρτητα από τον όγκο των επίπλων, αρκεί ο τελευταίος να μην υπερβαίνει τα 2 m³. Λάβετε υπόψη τις εθνικές διατάξεις. Το σημείο τοποθέτησης θα πρέπει να αερίζεται καλά, να είναι προστατευμένο από τον παγετό και να επιτρέπει τη σύνδεση με το τζάκι. Μην εγκαθιστάτε τον ταχυθερμαντήρα πάνω από πηγή θερμότητας. Για την αποφυγή διάβρωσης θα πρέπει ο αέρας καύσης να είναι απαλλαγμένος από επιθετικές ουσίες. Παράγοντες ενισχυτικοί της διάβρωσης θεωρούνται οι αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες, που περιέχουν ενώσεις χλωρίου και φθορίου. Αυτοί ενδέχεται να περιέχονται π. χ. σε διαλύτες, χρώματα, κόλλες, προωθητικά αέρια και καθαριστικά οικιακής χρήσης. Τηρήστε τις εμφανιζόμενες στην Σχ. 11 ελάχιστες αποστάσεις. Όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού: Απενεργοποιήστε τον ταχυθερμαντήρα. Εκκενώστε τον ταχυθερμαντήρα ( βλέπε ενότητα 3.6). Σχ. 11 L(m) h(cm) Ελάχιστες αποστάσεις (σε cm) Aπαγωγή καυσαερίων Av ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Βεβαιωθείτε πως όλες οι διακλαδώσεις απαερίων έχουν σφραγιστεί στεγανά. Σε διαφορετική περίπτωση, επικίνδυνα καυσαέρια ενδέχεται να εισέλθουν στο ζωτικό χώρο προξενώντας τραυματισμό ή θάνατο. Όλοι οι επίτοιχοι λέβητες ζεστού νερού θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι αεροστεγώς σε μια απαγωγή καυσαερίων με επαρκείς διαστάσεις. Η απαγωγή καυσαερίων πρέπει: να είναι κάθετη (λίγα ή καθόλου οριζόντια τμήματα) να διαθέτει θερμική μόνωση να εξέρχεται πάνω από το υψηλότερο σημείο της στέγης. Για τη σύνδεση στην απαγωγή καυσαερίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε εύκαμπτος είτε άκαμπτος σωλήνας. Ο αγωγός καυσαερίων θα πρέπει να τοποθετηθεί στο στόμιο της ασφάλειας ροής. Η εξωτερική διάμετρος του αγωγού θα πρέπει να είναι ελάχιστα μικρότερη από την αναγραφόμενη στον Πίν. 4 διάσταση του συνδέσμου καυσαερίων. Στο άκρο της απαγωγής καυσαερίων θα πρέπει να τοποθετηθεί αντιανεμική προστασία και προστασία από τη βροχή L h (2015/04) Therm 4000 O

13 Εγκατάσταση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) 13 ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός καυσαερίων έχει εισαχθεί μέχρι τέρμα στο σύνδεσμο καυσαερίων. Λάβετε υπόψη τη θέση εγκατάστασης του αγωγού κρύου νερού (Σχ. 12, [A]) και του αγωγού ζεστού νερού (Σχ. 12, [B]), για να αποφύγετε τυχόν σύγχυση κατά τη σύνδεση. Συνδέστε τους αγωγούς νερού στον ταχυθερμαντήρα με τον συνοδευτικό εξοπλισμό σύνδεσης. Εάν δεν πληρούνται αυτοί οι όροι, πρέπει να επιλεγεί άλλο σημείο τοποθέτησης. Θερμοκρασία επιφανείας Η μέγιστη θερμοκρασία επιφανείας του ταχυθερμαντήρα είναι με εξαίρεση την απαγωγή καυσαερίων χαμηλότερη από 85 C. Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας για εύφλεκτα υλικά ή εντοιχισμένα έπιπλα. Παροχή αέρα Ο χώρος εγκατάστασης του ταχυθερμαντήρα θα πρέπει να διαθέτει επαρκώς μεγάλα ανοίγματα για την παροχή αέρα (βλέπε πίνακα). Λέβητας Ελεύθερη διατομή WR18G 120 cm 2 Πίν. 7 Επιφάνειες διατομής για την παροχή αέρα Στον πίνακα αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα ανοίγματα αερισμού. Παρεκκλίνουσες εθνικές διατάξεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 5.3 Συναρμολόγηση ταχυθερμαντήρα Αφαιρέστε τα περιστροφικά κουμπιά από τον επιλογέα ποσότητας νερού και το ρυθμιστή ισχύος. Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης του κελύφους καλύμματος. Τραβήξτε λίγο προς τα εμπρός το κέλυφος καλύμματος και αφαιρέστε το προς τα επάνω. Αναρτήστε τον ταχυθερμαντήρα κάθετα στον τοίχο, χρησιμοποιώντας τα συνοδευτικά ούπα και τους γάντζους τοίχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη στηρίζετε ποτέ τον ταχυθερμαντήρα στη σύνδεση νερού ή αερίου. 5.4 Σύνδεση νερού ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω καταλοίπων στο δίκτυο σωληνώσεων ενδέχεται να υποστεί ζημιά ο ταχυθερμαντήρας. Ξεπλύνετε το δίκτυο σωληνώσεων, για να απομακρύνετε τα κατάλοιπα. Σχ. 12 Σύνδεση νερού Για την αποφυγή λειτουργικών βλαβών λόγω ξαφνικών μεταβολών της πίεσης στην παροχή, συνιστάται η τοποθέτηση μιας βαλβίδας αντεπιστροφής στην παροχή κρύου νερού. 5.5 Τρόπος λειτουργίας της υδρογεννήτριας Η υδρογεννήτρια (υδροδυναμική γεννήτρια) εδράζει ανάμεσα στον οπλισμό νερού και τον εναλλάκτη θερμότητας. Σε αυτό το εξάρτημα υπάρχει μία τουρμπίνα που περιστρέφεται μόλις περάσει νερό δίπλα από τα πτερύγιά της. Αυτή η περιστροφική κίνηση μεταδίδεται σε μια ηλεκτρογεννήτρια που τροφοδοτεί το κιβώτιο χειρισμού του ταχυθερμαντήρα με ρεύμα. Η τάση που παράγεται από την υδρογεννήτρια κυμαίνεται μεταξύ 1,7VRMS - 2,2 VRMS ACσυνεχούς τάσης. Έτσι δεν χρειάζονται μπαταρίες. 5.6 Σύνδεση αερίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η μη αυστηρή τήρηση των τοπικών κανονισμών ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη που θα επιφέρει υλική φθορά, τραυματισμό ή θάνατο. Therm 4000 O (2015/04)

14 14 Ατομική ρύθμιση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά εξαρτήματα. - Βουτάνιο: μικρότερη από 20 mbar και μεγαλύτερη από 35 mbar. Η σύνδεση αερίου πρέπει να είναι σύμφωνη με την Ελληνική νομοθεσία καθώς και τους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς ( βλέπε κεφάλαιο 4). Βεβαιωθείτε πρώτα ότι ο ταχυθερμαντήρας που θα εγκατασταθεί συμφωνεί με τον διαθέσιμο τύπο αερίου. Ελέγξτε αν η παροχή από τον εγκατεστημένο μειωτήρα και η πίεση επαρκούν για την κατανάλωση που κάνει ο ταχυθερμαντήρας (βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά). 5.7 Έναρξη λειτουργίας Ανοίξτε τη βάνα αερίου και τη βαλβίδα απομόνωσης κρύου νερού και ελέγξτε αν είναι στεγανές όλες οι συνδέσεις. Ελέγξτε αν λειτουργεί χωρίς προβλήματα η διάταξη επιτήρησης καυσαερίων, βλέπε ενότητα 7.3 "Διάταξη επιτήρησης καυσαερίων". 6 Ατομική ρύθμιση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Η ισχύς προσαρμόζεται σύμφωνα με τη διαδικασία ρύθμισης πίεσης καυστήρα, όπου για τον σκοπό αυτό απαιτείται μανόμετρο με σωλήνες σύνδεσης σχήματος U. Συνιστάται η επιλογή της ταχύτερης διαδικασίας ρύθμισης πίεσης καυστήρα. 6.2 Ρύθμιση πίεσης στο ακροφύσιο Πρόσβαση στη ρυθμιστική βίδα Αφαιρέστε το κέλυφος καλύμματος ( βλέπε κεφάλαιο 5.3). Σύνδεση του μανόμετρου Ξεβιδώστε το πώμα έμφραξης (Σχ. 13). Συνδέστε το μανόμετρο στο στόμιο μέτρησης (πίεση στο ακροφύσιο). 6.1 Εργοστασιακές ρυθμίσει Μην διενεργείτε καμία επέμβαση στα σφραγισμένα προ-ρυθμισμένα εξαρτήματα. Φυσικό αέριο Οι θερμοσίφωνες που προορίζονται για χρήση με φυσικό αέριο Η (G 20) έχουν ρυθμιστεί από το εργοστάσιο και παραδίδονται κατόπιν επισταμένου ελέγχου των τιμών που αναγράφονται στο φύλλο στοιχείων. Δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση της λειτουργίας ανάφλεξης του θερμοσίφωνα, εάν η πίεση σύνδεσης είναι χαμηλότερη από 17 mbar και υψηλότερη από 25 mbar. Σχ. 13 Σημείο μέτρησης πίεσης στο ακροφύσιο Υγραέριο Οι θερμοσίφωνες προπανίου /βουτανίου (G31 /G30) έχουν ρυθμιστεί από το εργοστάσιο και παραδίδονται κατόπιν επισταμένου ελέγχου των τιμών που αναγράφονται στο φύλλο στοιχείων (2015/04) Therm 4000 O

15 Συντήρηση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) 15 Πίεση στο ακροφύσιο με μέγιστη θερμική ισχύ Αφαιρέστε το σφράγισμα από τη ρυθμιστική βίδα (Σχ. 14). Ενεργοποιήστε τον ταχυθερμαντήρα. Στρέψτε τον επιλογέα ισχύος τέρμα αριστερά (μέγιστη ισχύς). 6.3 Αλλαγή σε άλλον τύπο αερίου Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια σετ μετατροπής. Η αλλαγή θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εγκεκριμένη τεχνική εταιρία. Τα γνήσια σετ μετατροπής παραδίδονται με οδηγίες εγκατάστασης. 7 Συντήρηση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Για να εξασφαλίσετε πως η κατανάλωση αερίου και το περιβαλλοντικό φορτίο (ρύπανση κλπ.) παραμένουν όσο το δυνατό αμελητέα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να συντηρείτε τη συσκευή σε ετήσια βάση (επιθεώρηση) ή όποτε χρειάζεται (συντήρηση). Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται από εγκεκριμένους τεχνικούς. Σχ. 14 Ρυθμιστική βίδα μέγ. ποσότητας αερίου Ανοίξτε πολλές βάνες ζεστού νερού. Mε τη ρυθμιστική βίδα (Σχ. 14) ρυθμίστε την πίεση στο ακροφύσιο σύμφωνα με τον Πίν. 8. Σφραγίστε ξανά τη ρυθμιστική βίδα. Πίεση στο ακροφύσιο με ελάχιστη θερμική ισχύ Κωδικός ακροφυσίου Πίεση σύνδεσης (mbar) Mέγ. πίεση στο ακροφύσιο (mbar) Πίν. 8 Η ελάχιστη πίεση στο ακροφύσιο ρυθμίζεται αυτόματα μετά τη ρύθμιση της μέγιστης πίεσης στο ακροφύσιο. WR18 WR18 Φυσικό αέριο Η Βουτάνιο Προπάνιο (1,15) (1,25) (0,70) (0,75) WR18 10,3 25,5 Πίεση στο ακροφύσιο ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Έκρηξη! Κλείνετε πάντα τη στρόφιγγα αερίου πριν από κάθε επέμβαση σε εξαρτήματα που φέρουν αέριο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαρροή νερού ενδέχεται να βλάψει τη συσκευή. Αδειάζετε πάντα το σύστημα πριν από την αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε υδραυλικού εξαρτήματος. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά!. Παραγγείλετε ανταλλακτικά από τον κατάλογο ανταλλακτικών. Αντικαθιστάτε τις απεγκατεστημένες στεγανοποιητικές διατάξεις και τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους με νέα εξαρτήματα. Εγκεκριμένα γράσα: Για εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με νερό: Unisilkon L 641 ( ) Κοχλιωτές συνδέσεις: HFt 1 v 5 ( ). 7.1 Τακτικές εργασίες συντήρησης Έλεγχος λειτουργίας Ελέγξτε τη λειτουργία όλων των εξαρτημάτων ασφαλείας, ρύθμισης και επιτήρησης. Εναλλάκτης θερμότητας Ελέγξτε τον εναλλάκτη θερμότητας. Εάν είναι ακάθαρτος: Therm 4000 O (2015/04)

16 16 Συντήρηση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Αφαιρέστε τον εναλλάκτη θερμότητας και το θερμικό. Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας με δυνατή υδροβολή. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν ακαθαρσίες: Μουλιάστε τα βρώμικα εξαρτήματα σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό και καθαρίστε τα προσεκτικά. Εάν απαιτείται: Αφαιρέστε τα άλατα από το εσωτερικό του εναλλάκτη θερμότητας και των σωλήνων σύνδεσης. Εγκαταστήστε ξανά τον εναλλάκτη θερμότητας με νέες στεγανοποιητικές διατάξεις. Τοποθετήστε το θερμικό στη βάση. Καυστήρας Ελέγχετε ετησίως τον καυστήρα και εάν απαιτείται, καθαρίζετέ τον. Εάν είναι πολύ ακάθαρτος (γράσο, αιθάλη): Αφαιρέστε τον καυστήρα, βυθίστε τον σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό και καθαρίστε τον προσεκτικά. Φίλτρο νερού ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ταχυθερμαντήρας δεν θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία χωρίς εγκατεστημένο φίλτρο νερού. Τοποθετήστε φίλτρο νερού στην είσοδο του οπλισμού νερού. Καυστήρας και ακροφύσιο ανάφλεξης Αφαιρέστε και καθαρίστε τον πιλότο. Αφαιρέστε και καθαρίστε το ακροφύσιο ανάφλεξης. 7.2 Μετά τη συντήρηση Ανοίξτε τη βάνα αερίου και τη βαλβίδα απομόνωσης κρύου νερού και ελέγξτε όλες τις συνδέσεις ως προς τη στεγανότητα. Θέστε εκ νέου τον ταχυθερμαντήρα σε λειτουργία με τον τρόπο που περιγράφεται στο κεφάλαιο 3Χειρισμός. 7.3 Διάταξη επιτήρησης καυσαερίων ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η διάταξη επιτήρησης καυσαερίων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να απενεργοποιείται, να τροποποιείται ή να αντικαθίσταται από άλλο εξάρτημα. αέρια καύσης στο χώρο τοποθέτησης. Μετά από ένα διάστημα φραγής επανέρχεται η διάταξη επιτήρησης καυσαερίων. Εάν ο ταχυθερμαντήρας απενεργοποιηθεί ενώ βρίσκεται εν λειτουργία: Αερίστε το χώρο. Ενεργοποιήστε ξανά τον ταχυθερμαντήρα μετά από 10 λεπτά. Ειδοποιήστε μια εγκεκριμένη τεχνική εταιρία, αν αυτό το συμβάν εμφανίζεται συχνά. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ο ιδιοκτήτης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να πραγματοποιεί αυτόβουλα τροποποιήσεις στη διάταξη επιτήρησης καυσαερίων. Συντήρηση Εάν εμφανιστεί σφάλμα στη διάταξη επιτήρησης καυσαερίων, προβείτε στις εξής ενέργειες: Ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης της διάταξης επιτήρησης καυσαερίων. Αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης της διάταξης επιτήρησης καυσαερίων που βρίσκεται στο κιβώτιο χειρισμού. Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα και εγκαταστήστε νέο ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά. Έλεγχος λειτουργίας Για να διασφαλίσετε την άψογη λειτουργία της διάταξης επιτήρησης καυσαερίων, εκτελέστε τα εξής βήματα: Aφαιρέστε τον αγωγό καυσαερίων Αντικαταστήστε τον με έναν αγωγό φραγμένο στο άκρο του(μήκους περίπου 50cm) Ο αγωγός θα πρέπει να είναι τοποθετημένος κάθετα Ενεργοποιήστε τον ταχυθερμαντήρα. Στρέψτε τον επιλογέα ισχύος τέρμα αριστερά (μέγιστη ισχύς), τοποθετήστε τον επιλογέα ποσότητας νερού τέρμα δεξιά (μικρή ποσότητα νερού, υψηλή θερμοκρασία). Υπό αυτές τις συνθήκες ο ταχυθερμαντήρας θα πρέπει να απενεργοποιηθεί μετά από δύο λεπτά. Αφαιρέστε τον τυφλό αγωγό και τοποθετήστε ξανά τον αγωγό καυσαερίων. Τρόπος λειτουργίας και προληπτικά μέτρα Η διάταξη επιτήρησης καυσαερίων ελέγχει αν η απαγωγή καυσαερίων πραγματοποιείται αποτελεσματικά. Εάν η απαγωγή καυσαερίων είναι ανεπαρκής, ο ταχυθερμαντήρας απενεργοποιείται αυτόματα, ούτως ώστε να μην εισρεύσουν (2015/04) Therm 4000 O

17 Προστασία του περιβάλλοντος/ανακύκλωση 17 8 Προστασία του περιβάλλοντος/ ανακύκλωση Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ομίλου Bosch. Η ποιότητα των προϊόντων, η αποδοτικότητα και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν για εμάς στόχους ίδιας βαρύτητας. Οι νόμοι και οι προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος τηρούνται αυστηρά. Για να προστατεύσουμε το περιβάλλον χρσησιμοποιούμε τη βέλτιστη τεχνολογία και τα καλύτερα υλικά, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας τους παράγοντες για την καλύτερη αποδοτικότητα. Συσκευασία Σχετικά με τη συσκευασία συμμετέχουμε στα συστήματα ανακύκλωσης της εκάστοτε χώρας και εγγυούμαστε έτσι το καλύτερο δυνατό Recycling. Όλα τα υλικά της συσκευασίας δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Άχρηστες συσκευές Οι άχρηστες συσκευές περιέχουν υλικά που πρέπει να διοχετεύονται στο σύστημα ανακύκλωσης. Οι διάφορες ομάδες κατασκευαστικών υλικών φέρουν ένα ειδικό χαρακτηριστικό. Έτσι μπορούν να ταξινομηθουν και να προσαχθούν στην ανακύκλωση ή να αποσυρθούν κατάλληλα. Therm 4000 O (2015/04)

18 18 Αντιμετώπιση βλαβών 9 Αντιμετώπιση βλαβών Η εγκατάσταση, η συντήρηση και οι επισκευές θα πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εγκεκριμένη τεχνική εταιρία. Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται λύσεις για πιθανές βλάβες (προτεινόμενα μέτρα επίλυσης που φέρουν ως διακριτικό γνώρισμα αστερίσκο * θα πρέπει να εφαρμόζονται αποκλειστικά από εγκεκριμένη τεχνική εταιρία). Βλάβη Αιτία Αποκατάσταση Ο ταχυθερμαντήρας δεν ανάβει. Ο ταχυθερμαντήρας είναι Ελέγξτε τη θέση του γενικού διακόπτη. απενεργοποιημένος. Μειωμένη ογκομετρική παροχή νερού. Ελέγξτε και διορθώστε την παροχή. Η ανάφλεξη του πιλότου πραγματοποιείται αργά και δύσκολα. Η κόκκινη LED του γενικού διακόπτη αναβοσβήνει. Το νερό έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Το νερό δεν θερμαίνεται σωστά, αδύναμη φλόγα. Μειωμένη ογκομετρική παροχή νερού. Ανεπαρκής παροχή αερίου. Ελέγξτε και διορθώστε την παροχή. Ελέγξτε τη θέση του επιλογέα ποσότητας νερού και ορίστε μια χαμηλότερη ποσότητα νερού (που σημαίνει υψηλότερη θερμοκρασία νερού). Ελέγξτε το μειωτήρα πίεσης και αντικαταστήστε τον, αν είναι ακατάλληλος ή έχει υποστεί φθορά. Ο καυστήρας απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ταχυθερμαντήρα. Υπάρχει φλόγα ανάφλεξης/ σπινθήρας ανάφλεξης, αλλά ο κύριος καυστήρας δεν αναφλέγεται. Μειωμένη ογκομετρική παροχή νερού. Έχει ενεργοποιηθεί το θερμικό Έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη επιτήρησης καυσαερίων Δεν εκπέμπεται σήμα από το ηλεκτρόδιο ιονισμού Ανεπαρκής πίεση παροχής νερού. Οι οπλισμοί νερού ή οι μπαταρίες ανάμειξης είναι ακάθαρτες. Η βάνα νερού είναι φραγμένη. Ελέγξτε αν οι φιάλες αερίου (βουτάνιο) παγώνουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση τοποθετήστε τις σε ένα λιγότερο κρύο σημείο. Θέστε τον ταχυθερμαντήρα ξανά σε λειτουργία μετά από 10 λεπτά. Εάν επαναληφθεί, καλέστε μια εγκεκριμένη τεχνική εταιρία. Αερίστε το χώρο. Θέστε ξανά το λέβητα σε λειτουργία μετά από 10 λεπτά. Εάν επαναληφθεί, καλέστε μια εγκεκριμένη τεχνική εταιρία. Ελέγξτε: Παροχή αερίου. Σύστημα ανάφλεξης (ηλεκτρόδιο ιονισμού και μαγνητικές βαλβίδες του οπλισμού αερίου) Ελέγξτε και διορθώστε την πίεση. * Ελέγξτε τις και καθαρίστε τις. Καθαρίστε το φίλτρο.* Πίν. 9 Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι φραγμένος (έχει άλατα). Καθαρίστε τον και εάν χρειαστεί, αφαιρέστε τα άλατα.* (2015/04) Therm 4000 O

19 19 Σημειώσεις Therm 4000 O (2015/04)

20

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 339 (2010/10) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 339 (2010/10) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων / Οδηγίες ασφαλείας.... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR11/14-2 B... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 324 (2010/10) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR11/14-2 B... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 324 (2010/10) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 O WR11/14-2 B... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων / Οδηγίες ασφαλείας.... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία!

Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία! Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 O WR11/14-2 B... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία!

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

GR (05.03) JS WR11..B... WR14..B... WR18..B...

GR (05.03) JS WR11..B... WR14..B... WR18..B... 6 720 607 607 GR (0503) JS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο WR11B WR14B WR18B Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και τριπλό σύστηµα ασφαλείας, το οποίο αποτελείται από επιτήρηση φλόγας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία!

Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία! Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2015/04) GR Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus. G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus. G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. Λέβητας χαμηλών θερμοκρασίων/ συμπύκνωσης με ανεμιστήρα 6 720 615 876-00.1RS 6 720 616 215 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE Διαβάστε προσεκτικά το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου (2014/08) GR

Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου (2014/08) GR Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 812 509 (2014/08) GR 6 720 641 705-00.1O Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα,

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

O. Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Οδηγίες χρήσης (2010/10) GR

O. Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Οδηγίες χρήσης (2010/10) GR 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 8-3 C... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 5. Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ειδικός λέβητας Logano plus SB615. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση /2002 GR

Οδηγίες χρήσης. Ειδικός λέβητας Logano plus SB615. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση /2002 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας Logano plus SB615 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 7 747 019 084-01/2002 GR Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A...

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... 70 80 99-00-O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 8-3 A... ZWBR 3-3 A... ZBR 4-3 A... Οδηγίες χρήσης 70 807 04 (03/03) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

4729-00.4R. Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό 6 720 641 865 (2009/09) GR

4729-00.4R. Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό 6 720 641 865 (2009/09) GR 4729-00.4R Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... el Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 3 1.1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο

Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο Για την ασφάλεια σας WR 275-3K..B.. WR 350-3K..B.. WR 400-3K..B.. Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ασφάλεια φλόγας µε ιονισµό 6 720 606 687 (03.09)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας ελέγχου 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή 6 720 803 804 (2011/09) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 4/8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSR 8-3 A... ZR 4-3 A... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.......

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Wolf GmbH

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 815 098 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42 Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για 6 720 619 446 (2009/09) GR

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για 6 720 619 446 (2009/09) GR 6 720 612 662-00.2O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για GR 2 Πίνακας περιεχομένων GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 616 640-11/2007 GR

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logamax plus GB062-24 KD H V2 GB062-24 H V2. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης Logamax plus GB062-24 KD H V2 GB062-24 H V2. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. reset press 5s mode Λέβητας συμπύκνωσης αερίου ok 6 720 809 941-00.1O 6720842860 (2015/06) GR Οδηγίες χρήσης Logamax plus GB062-24 KD H V2 GB062-24 H V2 Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano GE /2001 GR Για τον χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano GE /2001 GR Για τον χειριστή 6301 7654 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano GE515 ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Εισαγωγή Η συσκευή ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 Λέβητας αερίου EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 GR (04.12) AL Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Ερµηνεία συµβόλων 3 1 Περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 417 (2013/10) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 417 (2013/10) GR ZS/W 24-2 LH KE 23/31 [el] Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας........... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων............................

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S Εγχειρίδιο χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S JLG26-UNITEC24S JLG30-UNITEC28S KD Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... - 3-1.1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...- 3-1.2 ΔΟΜΗ ΛΕΒΗΤΑ...- 5-1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: EUROGAS Snc Apparecchiature a gas industriali e domestiche 0051-06 IT 25015 Desenzano del Garda (Brescia) - Via Ticino 10/A Tel. (030) 9990471 / Fax (030) 9990481 PIN 51AR1013 www.eurogasitaly.it - info@eurogasitaly.it

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Condens 3000 W ZWB 28-3 C.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για (2009/09) GR

Condens 3000 W ZWB 28-3 C.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για (2009/09) GR 6 720 612 662-00.2O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C.. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για GR 2 Πίνακας περιεχομένων GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύμβολα.... 3 1.1 Ερμηνεία συμβόλων..................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

10 Έλεγχος των τιμών καυσαερίων

10 Έλεγχος των τιμών καυσαερίων Έλεγχος των τιμών καυσαερίων 10 Έλεγχος των τιμών καυσαερίων 10.1 Πλήκτρο καπνοδοχοκαθαριστή Με το πάτημα του πλήκτρου μέτρησης καυσαερίων μέχρι να ανάψει μπορούν να επιλεγούν και οι ακόλουθες λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Bosch 2500F Bosch 2500F 20 & Bosch 2500F 30. Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης (2015/05) GR

Bosch 2500F Bosch 2500F 20 & Bosch 2500F 30. Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης (2015/05) GR 6720812424-00.1Wo Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου 20 & 30 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης GR 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεων ασφαλείας........... 3 1.1 Επεξήγηση συμβόλων............................

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano SK655 - Λέβητας αντικατάστασης για SK425/625/635/645 (έως 400 kw) Logano SK755. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logano SK655 - Λέβητας αντικατάστασης για SK425/625/635/645 (έως 400 kw) Logano SK755. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Χαλύβδινος λέβητας 6 720 806 032-00.3T Οδηγίες χρήσης 6 720 806 871 (2016/12) GR Logano SK655 - Λέβητας αντικατάστασης για SK425/625/635/645 (έως 400 kw) Logano SK755 Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Διαβάστε περισσότερα

/1 a. b c. d e. f g

/1 a. b c. d e. f g Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνοσ: Ηλεκτροπληξία! B Πριν αρχίσετε την εργασία διακüψτε οπωσδήποτε την παροχή ρεύµατοσ απü το δίκτυο (ασφάλεια, διακüπτησ LS). 4.2 Σύνδεση θερµοστατών B Κατεβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα