Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία!"

Transcript

1 Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (2015/04) GR Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία! Πρoσέξτε τις υπoδείξεις ασφαλείας στις oδηγίες! O Xώρoς τoπoθέτησης πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις εξαερισμoύ! Εγκατάσταση μόνo από ένα εξoυσιoδoτημένo ειδικό συνεργείo!

2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων / Οδηγίες ασφαλείας Eπεξήγηση συμβόλων Οδηγίες ασφαλείας Στοιχεία για τον ταχυθερμαντήρα Πιστοποίηση CE Επισκόπηση τύπων Περιεχόμενο παραγγελίας Περιγραφή του ταχυθερμαντήρα Πρόσθετος εξοπλισμός (βλέπε και τιμοκατάλογο) Διαστάσεις Λειτουργικό σχέδιο Ηλεκτρική καλωδίωση Τρόπος λειτουργίας Tεχνικά χαρακτηριστικά Δεδομένα προϊόντος για κατανάλωση ενέργειας Αλλαγή σε άλλον τύπο αερίου Συντήρηση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Τακτικές εργασίες συντήρησης Μετά τη συντήρηση Διάταξη επιτήρησης καυσαερίων Προστασία του περιβάλλοντος/ανακύκλωση Αντιμετώπιση βλαβών Χειρισμός Πριν από την έναρξη λειτουργίας Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ταχυθερμαντήρα Ογκομετρική παροχή νερού Ρύθμιση ισχύος Ρύθμιση της ογκομετρικής παροχής Εκκένωση του ταχυθερμαντήρα Διατάξεις Εγκατάσταση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Σημαντικές υποδείξεις Επιλογή σημείου τοποθέτησης Συναρμολόγηση ταχυθερμαντήρα Σύνδεση νερού Τρόπος λειτουργίας της υδρογεννήτριας Σύνδεση αερίου Έναρξη λειτουργίας Ατομική ρύθμιση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Εργοστασιακές ρυθμίσει Ρύθμιση πίεσης στο ακροφύσιο (2015/04) Therm 4000 O

3 Επεξήγηση συμβόλων / Οδηγίες ασφαλείας 3 1 Επεξήγηση συμβόλων / Οδηγίες ασφαλείας 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων Προειδοποιητικές υποδείξεις Οι παρακάτω λέξεις κλειδιά έχουν οριστεί και μπορεί να χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο: ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών. ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ελαφρών ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει, ότι μπορεί να προκληθούν σοβαροί έως θανατηφόροι τραυματισμοί. ΚΙΝΔΥΝΟΣ σημαίνει, ότι θα προκληθούν σοβαροί έως θανατηφόροι τραυματισμοί. Σημαντικές πληροφορίες Περαιτέρω σύμβολα Οι προειδοποιητικές υποδείξεις στο κείμενο επισημαίνονται με ένα προειδοποιητικό τρίγωνο. Επιπλέον επισημαίνονται με λέξεις κλειδιά, το είδος και η σοβαρότητα των συνεπειών, στην περίπτωση που δεν τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή κινδύνου. Σημαντικές πληροφορίες που δεν αφορούν κινδύνους για άτομα ή αντικείμενα επισημαίνονται με το διπλανό σύμβολο. Σύμβολο Ερμηνεία Ενέργεια Παραπομπή σε κάποιο άλλο σημείο του εγγράφου Παράθεση/καταχώριση στη λίστα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα (2o επίπεδο) Πίν Οδηγίες ασφαλείας Εάν αντιληφθείτε οσμή αερίου: Κλείστε τη βαλβίδα αερίου. Ανοίξτε τα παράθυρα. Μη συνδέσετε καμία ηλεκτρική συσκευή. Σβήστε τυχόν ανοιχτές φλόγες. Καλέστε από ασφαλή απόσταση την υπηρεσία παροχής αερίου ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Εάν αντιληφθείτε οσμή καυσαερίων: Αποσυνδέστε τη συσκευή. Ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα. Ειδοποιήστε την εταιρεία εγκατάστασης. Τοποθέτηση, τροποποιήσεις Η τοποθέτηση και η τροποποίηση της εγκατάστασης της συσκευής πρέπει να διενεργούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των σωλήνων καυσαερίων. Μην φράζετε ή μειώνετε τις οπές κυκλοφορίας αέρα. Συντήρηση Ο χρήστης ευθύνεται για τη διενέργεια συντήρησης και περιοδικού σέρβις της συσκευής. Ο χρήστης ευθύνεται για την ασφάλεια και την περιβαλλοντική συμβατότητα της εγκατάστασης. Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται ετησίως. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Εκρηκτικές και εύφλεκτες ύλες Τα εύφλεκτα υλικά (χαρτί, διαλύτες, μελάνι κτλ.) δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται πλησίον της συσκευής. Αέρας καύσης και περιβαλλοντικός αέρας Προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση, ο αέρας καύσης και ο περιβαλλοντικός αέρας δεν πρέπει να περιέχουν καμία διαβρωτική ουσία (για παράδειγμα αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες που περιέχουν χλωριούχες και φθοριούχες ουσίες). Πληροφορίες πελατών Ενημερώστε τους πελάτες σχετικά με τη λειτουργία και τον χειρισμό της συσκευής. Προειδοποιήστε τους πελάτες ότι δεν επιτρέπεται να προβαίνουν οι ίδιοι σε τροποποιήσεις ή επισκευές. Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών για οικιακή και άλλες παρόμοιες χρήσεις Για την αποφυγή κινδύνων από ηλεκτρικές συσκευές ισχύουν σύμφωνα με το πρότυπο EN οι παρακάτω προδιαγραφές: «Η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά άνω των 8 ετών καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές και νοητικές δεξιότητες ή ελλιπή εμπειρία και γνώση επιτρέπεται, εφόσον βρίσκονται κάτω Therm 4000 O (2015/04)

4 4 Στοιχεία για τον ταχυθερμαντήρα από επιτήρηση ή έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.» «Αν υπάρχει βλάβη στη γραμμή ηλεκτρικής τροφοδοσίας, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή το σχετικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από άτομο με κατάλληλη κατάρτιση, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.» 2 Στοιχεία για τον ταχυθερμαντήρα 2.1 Πιστοποίηση CE Μοντέλο Κατηγορία II 2H3+ Τύπος B 11BS Πίν Επισκόπηση τύπων WR 18-2 G... W R 18-2 G Πίν S Περιγραφή του ταχυθερμαντήρα Απλός στη χρήση του, ο ταχυθερμαντήρας είναι έτοιμος για λειτουργία με το πάτημα ενός κουμπιού. Λέβητας για επίτοιχη τοποθέτηση Αυτόματη ανάφλεξη που ενεργοποιείται με το άνοιγμα μιας βάνας νερού Μια υδροδυναμική γεννήτρια παράγει επαρκή ενέργεια για την ανάφλεξη και τον έλεγχο του επίτοιχου ταχυθερμαντήρα. Πολύ οικονομικός σε σχέση με τους κοινούς λέβητες λόγω: ρυθμισμένης απόδοσης, φλόγας ανάφλεξης που δεν καίει συνεχώς, μη ύπαρξης μπαταριών. Καυστήρας για φυσικό αέριο/υγραέριο Φλόγα ανάφλεξης που ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες, καίει μόνο στο διάστημα από το άνοιγμα της βάνας νερού μέχρι την ανάφλεξη του κύριου καυστήρα Εναλλάκτης θερμότητας χωρίς κράματα κασσίτερου/ μολύβδου Οπλισμός νερού από πολυαμίδιο ενισχυμένο με φάιμπεργκλας, 100% ανακυκλώσιμο Ρύθμιση ποσότητας νερού για τη διατήρηση μιας σταθερής ροής όταν υπάρχουν διακυμάνσεις στην πίεση τροφοδοσίας Προσαρμογή της ισχύος στην παροχή νερού για μια σταθερή θερμοκρασία ζεστού νερού Διατάξεις ασφαλείας: Διάταξη επιτήρησης ιονισμού της φλόγας καυστήρα. Διάταξη επιτήρησης καυσαερίων που απενεργοποιεί τον ταχυθερμαντήρα, εάν η απαγωγή καυσαερίων είναι ανεπαρκής. Θερμικό στην έξοδο ζεστού νερού. 2.5 Πρόσθετος εξοπλισμός (βλέπε και τιμοκατάλογο) Σετ μετατροπής τύπου αερίου από φυσικό αέριο σε βουτάνιο/προπάνιο και αντίστροφα. [W] Ταχυθερμαντήρας αερίου [R] Σταθερή ρύθμιση ισχύος [18] Μέγιστη ογκομετρική παροχή νερού (l/min) [-2] Έκδοση 2 [G] Ηλεκτρονική ανάφλεξη μέσω υδρογεννήτριας [23] Φυσικό αέριο H [31] Υγραέριο [S...] Ειδικός αριθμός 2.3 Περιεχόμενο παραγγελίας Ταχυθερμαντήρας αερίου Υλικό στερέωσης Εξαρτήματα σύνδεσης Έγγραφα του ταχυθερμαντήρα (2015/04) Therm 4000 O

5 Στοιχεία για τον ταχυθερμαντήρα Διαστάσεις Σχ. 1 [1] Κέλυφος καλύμματος [2] Θηλιές ανάρτησης [3] Επιλογέας ποσότητας νερού [4] Ρυθμιστής ισχύος [5] Πλήκτρο On/Off, ένδειξη για πολύ χαμηλή πίεση νερού [6] Λυχνία ελέγχου λειτουργία καυστήρα [7] Σύνδεση αερίου [8] Σύνδεση αγωγού καυσαερίων [9] Ασφάλεια ροής με διάταξη επιτήρησης καυσαερίων [10] Θάλαμος καύσης [11] Καυστήρας [12] Οπλισμός αερίου [13] Κιβώτιο χειρισμού H ( Ø ) Διαστάσεις (mm) A B C D E F G Φυσικό αέριο Υγραέριο WR18G , /2" Πίν. 4 Διαστάσεις Therm 4000 O (2015/04)

6 6 Στοιχεία για τον ταχυθερμαντήρα 2.7 Λειτουργικό σχέδιο Σχ. 2 Λειτουργικό σχέδιο [1] Πιλότος [2] Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης [3] Ηλεκτρόδιο επιτήρησης [4] Εναλλάκτης θερμότητας [5] Κύριος καυστήρας [6] Ακροφύσιο [7a] Στόμιο μέτρησης (πίεση στο ακροφύσιο) [7b] Στόμιο μέτρησης (πίεση ροής σύνδεσης αερίου) [8] Βαλβίδα βραδείας ανάφλεξης [9] Venturi [10] Επιλογέας ποσότητας νερού [11] Οπλισμός νερού [12] Κώνος ελέγχου [13] Ρυθμιστής ποσότητας νερού [14] Φίλτρο νερού [16] Kρύο νερό [17] Mεμβράνη [18] Κύρια βαλβίδα αερίου [19] Ρυθμιστική βίδα μέγ. ποσότητας αερίου [20] Αέριο [21] Φίλτρο αερίου [22] Ζεστό νερό [23] Κιβώτιο χειρισμού [25] Σερβοβαλβίδα αερίου [26] Ρυθμιστής ισχύος [27] Βαλβίδα ρύθμισης [28] Βαλβίδα αερίου ανάφλεξης [29] Ακροφύσιο ανάφλεξης [30] Σωλήνας αερίου ανάφλεξης [31] Θερμικό [32] Διάταξη επιτήρησης καυσαερίων [50] Υδρογεννήτρια (2015/04) Therm 4000 O

7 Στοιχεία για τον ταχυθερμαντήρα Ηλεκτρική καλωδίωση Σχ. 3 Ηλεκτρική καλωδίωση [2] Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης [3] Ηλεκτρόδιο επιτήρησης [23] Κιβώτιο χειρισμού [25] Σερβοβαλβίδα αερίου (κανονικά ανοιχτή) [28] Βαλβίδα αερίου ανάφλεξης (κανονικά κλειστή) [31] Θερμικό [32] Διάταξη επιτήρησης καυσαερίων [33] Βαλβίδα μεμβράνης [34] Λυχνία ελέγχου λειτουργίας καυστήρα [35] Πλήκτρο On/Off, ένδειξη για πολύ χαμηλή πίεση νερού [50] Υδρογεννήτρια 2.9 Τρόπος λειτουργίας Ο συγκεκριμένος επίτοιχος ταχυθερμαντήρας ζεστού νερού διαθέτει αυτόματη ηλεκτρονική ανάφλεξη που καθιστά πολύ εύκολη την έναρξη λειτουργίας. Για ενεργοποίηση πατήστε το πλήκτρο Οn/Off ( Σχ. 4). Εν συνεχεία, η αυτόματη ανάφλεξη πραγματοποιείται κάθε φορά που ανοίγει μία βάνα ζεστού νερού. Πρώτα αναφλέγεται ο πιλότος και περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα ο κύριος καυστήρας. Η φλόγα του πιλότου σβήνει λίγη ώρα αργότερα. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, αφού η φλόγα ανάφλεξης καίει μόνο για τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο μέχρι την ανάφλεξη του κύριου καυστήρα. Αντίθετα, στους συμβατικούς επίτοιχους λέβητες καίει συνεχώς. Η ανάφλεξη μπορεί να αποτύχει αν υπάρχει αέρας στο σωλήνα αερίου. Σε αυτήν την περίπτωση: Κλείστε και ανοίξτε τη βάνα ζεστού νερού και επαναλάβετε την ανάφλεξη, μέχρι να εξαερωθεί πλήρως ο σωλήνας αερίου. Therm 4000 O (2015/04)

8 8 Στοιχεία για τον ταχυθερμαντήρα 2.10 Tεχνικά χαρακτηριστικά Ισχύς Σύμβολο Μονάδα WR18 Mέγ. ονομαστική θερμική ισχύς Pn kw 30,5 Ελάχ. ονομαστική θερμική ισχύς Pmin kw 7 Θερμική ισχύς (περιοχή ρύθμισης) kw 7-30,5 Mέγ. ονομαστική θερμική φόρτιση Qn kw 34,5 Ελάχ. ονομαστική θερμική φόρτιση Qmin kw 8,1 Τιμή σύνδεσης αερίου 1) Επιτρεπόμενη πίεση ροής σύνδεσης αερίου Φυσικό αέριο Η G20 mbar 20 Υγραέριο (βουτάνιο/προπάνιο) G30/G31 mbar 28-30/37 Κατανάλωση Φυσικό αέριο Η G20 m 3 /h 3,7 Υγραέριο (βουτάνιο/προπάνιο) G30/G31 kg/h 2,75 Αριθμός ακροφυσίων 18 Ζεστό νερό Mέγ. επιτρεπόμενη πίεση νερού 2) Επιλογέας ποσότητας νερού τέρμα δεξιά 1) Hi (Θερμογόνος δύναμη) 15 C mbar - ξηρό: Φυσικό αέριο 34,2 MJ/ m³(9,5 kwh/ m³) Υγραέριο: Bουτάνιο 45,72 MJ/kg (12,7 kwh/kg) - Προπάνιο 46,44 MJ/kg (12,9 kwh/kg) 2) Λόγω της διαστολής του νερού δεν θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση αυτής της τιμής pw bar 12 Αύξηση θερμοκρασίας C 50 Ποσότητα ζεστού νερού l/min 2-8,8 Ελάχ. πίεση ροής pw min bar 0,45 Ελάχ. πίεση ροής για μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού bar 0,8 Επιλογέας ποσότητας νερού τέρμα αριστερά Αύξηση θερμοκρασίας C 25 Ποσότητα ζεστού νερού l/min 4-17,6 Ελάχ. πίεση ροής bar 0,45 Ελάχ. πίεση ροής για μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού bar 1,7 Τιμές καυσαερίων 3) Απαιτούμενος ελκυσμός mbar 0,015 Ροή μάζας καυσαερίων g/s 22 Θερμοκρασία C 180 Πίν. 5 3) Σε μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύ (2015/04) Therm 4000 O

9 Στοιχεία για τον ταχυθερμαντήρα Δεδομένα προϊόντος για κατανάλωση ενέργειας Οι παρακάτω πληροφορίες προϊόντος ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Κανονισμών της ΕΚ 811/2013, 812/2013, 813/2013 και 814/2013 και λειτουργούν συμπληρωματικά στην Οδηγία 2010/30/EΚ. Δελτίο προϊόντος Σύμβολο Ενιαία μονάδα Τύπος προϊόντος WR 18-2 G 31 S6395 Εκπομπές οξειδίων αζώτου NO x mg/kwh 195 Στάθμη ηχητικής ισχύος, εσωτερικού χώρου L WA db(a) 65 Δηλωμένο προφίλ φορτίου XL Άλλα προφίλ φορτίου L Τάξη ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού B Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού wh % 76 Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού (άλλα προφίλ φορτίου) wh % 74 Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC kwh 0 Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (μέσες κλιματικές συνθήκες) Q elec kwh 0 Ετήσια κατανάλωση καυσίμου AFC GJ 20 Ετήσια κατανάλωση καυσίμου (άλλα προφίλ φορτίου) AFC GJ 12 Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου Q fuel kwh 26,744 Έξυπνος ρυθμιστής ενεργοποιημένος; όχι Ρύθμιση ρυθμιστή θερμοκρασίας (κατάσταση κατά την παράδοση) T set C Πίν. 6 Δελτίο προϊόντος για την ενέργεια Therm 4000 O (2015/04)

10 10 Χειρισμός 3 Χειρισμός Aνοίξτε όλες τις βάνες νερού και αερίου. Εξαερώστε τις σωληνώσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η περιοχή μπροστά από τον καυστήρα μπορεί να θερμανθεί πολύ: Κίνδυνος εγκαύματος. 3.1 Πριν από την έναρξη λειτουργίας ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρώτη θέση σε λειτουργία του ταχυθερμαντήρα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από εγκεκριμένη τεχνική εταιρία που θα ενημερώσει τον πελάτη για το σωστό χειρισμό του. Σχ. 5 Απενεργοποίηση Πατήστε το διακόπτη, θέση. 3.3 Ογκομετρική παροχή νερού Εάν η κόκκινη LED αναβοσβήνει, ελέγξτε την πίεση νερού. Ελέγξτε αν ο τύπος αερίου που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου συμφωνεί με το διαθέσιμο τύπο. Ανοίξτε τη βαλβίδα απομόνωσης κρύου νερού. Ανοίξτε τη βάνα αερίου. 3.2 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ταχυθερμαντήρα Ενεργοποίηση Πατήστε το διακόπτη, θέση. Σχ Ρύθμιση ισχύος Χαμηλότερη θερμοκρασία νερού. Μικρότερη ισχύς. Σχ. 4 Η πράσινη λυχνία ελέγχου είναι αναμμένη = Κύριος καυστήρας οn. Σχ. 7 Υψηλότερη θερμοκρασία νερού. Μεγαλύτερη ισχύς (2015/04) Therm 4000 O

11 Διατάξεις 11 Αφήστε όλο το νερό της συσκευής να εκρεύσει. Σχ Ρύθμιση της ογκομετρικής παροχής Περιστρέψτε αριστερόστροφα το περιστροφικό κουμπί. Η ογκομετρική παροχή αυξάνεται, η θερμοκρασία εξόδου μειώνεται ανάλογα. Σχ. 10 Eξαέρωση [1] Στερέωση [2] Υποδοχή φίλτρου 4 Διατάξεις Όλες οι ισχύουσες τοπικές νομικές διατάξεις, πρότυπα και κανονισμοί που αφορούν την εγκατάσταση και τη λειτουργία των επίτοιχων λεβήτων θα πρέπει να τηρούνται. Ενημερωθείτε για τους νόμους που ισχύουν στη χώρα σας. Σχ. 9 Περιστρέψτε δεξιόστροφα το περιστροφικό κουμπί. Η ογκομετρική παροχή μειώνεται, η θερμοκρασία εξόδου αυξάνεται ανάλογα. Η μείωση της θερμοκρασίας εξόδου στο επίπεδο της απαιτούμενης θερμοκρασίας νερού μειώνει την κατανάλωση ενέργειας καθώς και τον κίνδυνο δημιουργίας αλάτων στον εναλλάκτη θερμότητας. 3.6 Εκκένωση του ταχυθερμαντήρα Όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού: Αφαιρέστε τη στερέωση της υποδοχής φίλτρου ( Σχ. 10, [1]) από το μπλοκ νερού. Αφαιρέστε την υποδοχή φίλτρου ( Σχ. 10, [2]) από το μπλοκ νερού. 5 Εγκατάσταση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Έκρηξη Κλείνετε πάντα τη στρόφιγγα αερίου πριν από κάθε επέμβαση σε εξαρτήματα που φέρουν αέριο. Η τοποθέτηση, η ηλεκτρική σύνδεση, η σύνδεση του αερίου και της απαγωγής καυσαερίων θα πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τεχνική εταιρία εγκεκριμένη από την εταιρία παροχής αερίου ή ενέργειας. Ο ταχυθερμαντήρας θα πρέπει να διατίθεται μόνο στις χώρες που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου. Δεν συνιστάται η χρήση του ταχυθερμαντήρα με πίεση εισόδου νερού χαμηλότερη από 0,5 bar. Therm 4000 O (2015/04)

12 12 Εγκατάσταση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) 5.1 Σημαντικές υποδείξεις Πριν από την εγκατάσταση λάβετε τη γνωμοδότηση της επιχείρησης παροχής αερίου και του συντηρητή. Τοποθετήστε τη βάνα απομόνωσης αερίου όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ταχυθερμαντήρα. Μετά από τη σύνδεση στο δίκτυο αερίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος στεγανότητας. Για να αποτραπούν βλάβες λόγω υπερπίεσης στον οπλισμό αερίου, πραγματοποιήστε έλεγχο πίεσης με κλειστή τη βάνα αερίου. Μετά τον έλεγχο στεγανότητας πραγματοποιήστε εκτόνωση της πίεσης. Ελέγξτε αν ο τύπος αερίου που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου συμφωνεί με τον διαθέσιμο τύπο. Βεβαιωθείτε ότι η ροή και οι πιέσεις του ρυθμιστή πίεσης αερίου για τον εγκατεστημένο ρυθμιστή αντιστοιχούν στις τιμές που καθορίζονται για την κατανάλωση που κάνει ο ταχυθερμαντήρας ( βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά στον Πίν. 11). 5.2 Επιλογή σημείου τοποθέτησης Προδιαγραφές για το σημείο τοποθέτησης Ο ταχυθερμαντήρας δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε χώρους με ελεύθερο όγκο μικρότερο από 8 m 3, ανεξάρτητα από τον όγκο των επίπλων, αρκεί ο τελευταίος να μην υπερβαίνει τα 2 m³. Λάβετε υπόψη τις εθνικές διατάξεις. Το σημείο τοποθέτησης θα πρέπει να αερίζεται καλά, να είναι προστατευμένο από τον παγετό και να επιτρέπει τη σύνδεση με το τζάκι. Μην εγκαθιστάτε τον ταχυθερμαντήρα πάνω από πηγή θερμότητας. Για την αποφυγή διάβρωσης θα πρέπει ο αέρας καύσης να είναι απαλλαγμένος από επιθετικές ουσίες. Παράγοντες ενισχυτικοί της διάβρωσης θεωρούνται οι αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες, που περιέχουν ενώσεις χλωρίου και φθορίου. Αυτοί ενδέχεται να περιέχονται π. χ. σε διαλύτες, χρώματα, κόλλες, προωθητικά αέρια και καθαριστικά οικιακής χρήσης. Τηρήστε τις εμφανιζόμενες στην Σχ. 11 ελάχιστες αποστάσεις. Όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού: Απενεργοποιήστε τον ταχυθερμαντήρα. Εκκενώστε τον ταχυθερμαντήρα ( βλέπε ενότητα 3.6). Σχ. 11 L(m) h(cm) Ελάχιστες αποστάσεις (σε cm) Aπαγωγή καυσαερίων Av ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Βεβαιωθείτε πως όλες οι διακλαδώσεις απαερίων έχουν σφραγιστεί στεγανά. Σε διαφορετική περίπτωση, επικίνδυνα καυσαέρια ενδέχεται να εισέλθουν στο ζωτικό χώρο προξενώντας τραυματισμό ή θάνατο. Όλοι οι επίτοιχοι λέβητες ζεστού νερού θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι αεροστεγώς σε μια απαγωγή καυσαερίων με επαρκείς διαστάσεις. Η απαγωγή καυσαερίων πρέπει: να είναι κάθετη (λίγα ή καθόλου οριζόντια τμήματα) να διαθέτει θερμική μόνωση να εξέρχεται πάνω από το υψηλότερο σημείο της στέγης. Για τη σύνδεση στην απαγωγή καυσαερίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε εύκαμπτος είτε άκαμπτος σωλήνας. Ο αγωγός καυσαερίων θα πρέπει να τοποθετηθεί στο στόμιο της ασφάλειας ροής. Η εξωτερική διάμετρος του αγωγού θα πρέπει να είναι ελάχιστα μικρότερη από την αναγραφόμενη στον Πίν. 4 διάσταση του συνδέσμου καυσαερίων. Στο άκρο της απαγωγής καυσαερίων θα πρέπει να τοποθετηθεί αντιανεμική προστασία και προστασία από τη βροχή L h (2015/04) Therm 4000 O

13 Εγκατάσταση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) 13 ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός καυσαερίων έχει εισαχθεί μέχρι τέρμα στο σύνδεσμο καυσαερίων. Λάβετε υπόψη τη θέση εγκατάστασης του αγωγού κρύου νερού (Σχ. 12, [A]) και του αγωγού ζεστού νερού (Σχ. 12, [B]), για να αποφύγετε τυχόν σύγχυση κατά τη σύνδεση. Συνδέστε τους αγωγούς νερού στον ταχυθερμαντήρα με τον συνοδευτικό εξοπλισμό σύνδεσης. Εάν δεν πληρούνται αυτοί οι όροι, πρέπει να επιλεγεί άλλο σημείο τοποθέτησης. Θερμοκρασία επιφανείας Η μέγιστη θερμοκρασία επιφανείας του ταχυθερμαντήρα είναι με εξαίρεση την απαγωγή καυσαερίων χαμηλότερη από 85 C. Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας για εύφλεκτα υλικά ή εντοιχισμένα έπιπλα. Παροχή αέρα Ο χώρος εγκατάστασης του ταχυθερμαντήρα θα πρέπει να διαθέτει επαρκώς μεγάλα ανοίγματα για την παροχή αέρα (βλέπε πίνακα). Λέβητας Ελεύθερη διατομή WR18G 120 cm 2 Πίν. 7 Επιφάνειες διατομής για την παροχή αέρα Στον πίνακα αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα ανοίγματα αερισμού. Παρεκκλίνουσες εθνικές διατάξεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. 5.3 Συναρμολόγηση ταχυθερμαντήρα Αφαιρέστε τα περιστροφικά κουμπιά από τον επιλογέα ποσότητας νερού και το ρυθμιστή ισχύος. Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης του κελύφους καλύμματος. Τραβήξτε λίγο προς τα εμπρός το κέλυφος καλύμματος και αφαιρέστε το προς τα επάνω. Αναρτήστε τον ταχυθερμαντήρα κάθετα στον τοίχο, χρησιμοποιώντας τα συνοδευτικά ούπα και τους γάντζους τοίχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη στηρίζετε ποτέ τον ταχυθερμαντήρα στη σύνδεση νερού ή αερίου. 5.4 Σύνδεση νερού ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω καταλοίπων στο δίκτυο σωληνώσεων ενδέχεται να υποστεί ζημιά ο ταχυθερμαντήρας. Ξεπλύνετε το δίκτυο σωληνώσεων, για να απομακρύνετε τα κατάλοιπα. Σχ. 12 Σύνδεση νερού Για την αποφυγή λειτουργικών βλαβών λόγω ξαφνικών μεταβολών της πίεσης στην παροχή, συνιστάται η τοποθέτηση μιας βαλβίδας αντεπιστροφής στην παροχή κρύου νερού. 5.5 Τρόπος λειτουργίας της υδρογεννήτριας Η υδρογεννήτρια (υδροδυναμική γεννήτρια) εδράζει ανάμεσα στον οπλισμό νερού και τον εναλλάκτη θερμότητας. Σε αυτό το εξάρτημα υπάρχει μία τουρμπίνα που περιστρέφεται μόλις περάσει νερό δίπλα από τα πτερύγιά της. Αυτή η περιστροφική κίνηση μεταδίδεται σε μια ηλεκτρογεννήτρια που τροφοδοτεί το κιβώτιο χειρισμού του ταχυθερμαντήρα με ρεύμα. Η τάση που παράγεται από την υδρογεννήτρια κυμαίνεται μεταξύ 1,7VRMS - 2,2 VRMS ACσυνεχούς τάσης. Έτσι δεν χρειάζονται μπαταρίες. 5.6 Σύνδεση αερίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η μη αυστηρή τήρηση των τοπικών κανονισμών ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη που θα επιφέρει υλική φθορά, τραυματισμό ή θάνατο. Therm 4000 O (2015/04)

14 14 Ατομική ρύθμιση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά εξαρτήματα. - Βουτάνιο: μικρότερη από 20 mbar και μεγαλύτερη από 35 mbar. Η σύνδεση αερίου πρέπει να είναι σύμφωνη με την Ελληνική νομοθεσία καθώς και τους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς ( βλέπε κεφάλαιο 4). Βεβαιωθείτε πρώτα ότι ο ταχυθερμαντήρας που θα εγκατασταθεί συμφωνεί με τον διαθέσιμο τύπο αερίου. Ελέγξτε αν η παροχή από τον εγκατεστημένο μειωτήρα και η πίεση επαρκούν για την κατανάλωση που κάνει ο ταχυθερμαντήρας (βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά). 5.7 Έναρξη λειτουργίας Ανοίξτε τη βάνα αερίου και τη βαλβίδα απομόνωσης κρύου νερού και ελέγξτε αν είναι στεγανές όλες οι συνδέσεις. Ελέγξτε αν λειτουργεί χωρίς προβλήματα η διάταξη επιτήρησης καυσαερίων, βλέπε ενότητα 7.3 "Διάταξη επιτήρησης καυσαερίων". 6 Ατομική ρύθμιση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Η ισχύς προσαρμόζεται σύμφωνα με τη διαδικασία ρύθμισης πίεσης καυστήρα, όπου για τον σκοπό αυτό απαιτείται μανόμετρο με σωλήνες σύνδεσης σχήματος U. Συνιστάται η επιλογή της ταχύτερης διαδικασίας ρύθμισης πίεσης καυστήρα. 6.2 Ρύθμιση πίεσης στο ακροφύσιο Πρόσβαση στη ρυθμιστική βίδα Αφαιρέστε το κέλυφος καλύμματος ( βλέπε κεφάλαιο 5.3). Σύνδεση του μανόμετρου Ξεβιδώστε το πώμα έμφραξης (Σχ. 13). Συνδέστε το μανόμετρο στο στόμιο μέτρησης (πίεση στο ακροφύσιο). 6.1 Εργοστασιακές ρυθμίσει Μην διενεργείτε καμία επέμβαση στα σφραγισμένα προ-ρυθμισμένα εξαρτήματα. Φυσικό αέριο Οι θερμοσίφωνες που προορίζονται για χρήση με φυσικό αέριο Η (G 20) έχουν ρυθμιστεί από το εργοστάσιο και παραδίδονται κατόπιν επισταμένου ελέγχου των τιμών που αναγράφονται στο φύλλο στοιχείων. Δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση της λειτουργίας ανάφλεξης του θερμοσίφωνα, εάν η πίεση σύνδεσης είναι χαμηλότερη από 17 mbar και υψηλότερη από 25 mbar. Σχ. 13 Σημείο μέτρησης πίεσης στο ακροφύσιο Υγραέριο Οι θερμοσίφωνες προπανίου /βουτανίου (G31 /G30) έχουν ρυθμιστεί από το εργοστάσιο και παραδίδονται κατόπιν επισταμένου ελέγχου των τιμών που αναγράφονται στο φύλλο στοιχείων (2015/04) Therm 4000 O

15 Συντήρηση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) 15 Πίεση στο ακροφύσιο με μέγιστη θερμική ισχύ Αφαιρέστε το σφράγισμα από τη ρυθμιστική βίδα (Σχ. 14). Ενεργοποιήστε τον ταχυθερμαντήρα. Στρέψτε τον επιλογέα ισχύος τέρμα αριστερά (μέγιστη ισχύς). 6.3 Αλλαγή σε άλλον τύπο αερίου Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια σετ μετατροπής. Η αλλαγή θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εγκεκριμένη τεχνική εταιρία. Τα γνήσια σετ μετατροπής παραδίδονται με οδηγίες εγκατάστασης. 7 Συντήρηση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Για να εξασφαλίσετε πως η κατανάλωση αερίου και το περιβαλλοντικό φορτίο (ρύπανση κλπ.) παραμένουν όσο το δυνατό αμελητέα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να συντηρείτε τη συσκευή σε ετήσια βάση (επιθεώρηση) ή όποτε χρειάζεται (συντήρηση). Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται από εγκεκριμένους τεχνικούς. Σχ. 14 Ρυθμιστική βίδα μέγ. ποσότητας αερίου Ανοίξτε πολλές βάνες ζεστού νερού. Mε τη ρυθμιστική βίδα (Σχ. 14) ρυθμίστε την πίεση στο ακροφύσιο σύμφωνα με τον Πίν. 8. Σφραγίστε ξανά τη ρυθμιστική βίδα. Πίεση στο ακροφύσιο με ελάχιστη θερμική ισχύ Κωδικός ακροφυσίου Πίεση σύνδεσης (mbar) Mέγ. πίεση στο ακροφύσιο (mbar) Πίν. 8 Η ελάχιστη πίεση στο ακροφύσιο ρυθμίζεται αυτόματα μετά τη ρύθμιση της μέγιστης πίεσης στο ακροφύσιο. WR18 WR18 Φυσικό αέριο Η Βουτάνιο Προπάνιο (1,15) (1,25) (0,70) (0,75) WR18 10,3 25,5 Πίεση στο ακροφύσιο ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Έκρηξη! Κλείνετε πάντα τη στρόφιγγα αερίου πριν από κάθε επέμβαση σε εξαρτήματα που φέρουν αέριο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαρροή νερού ενδέχεται να βλάψει τη συσκευή. Αδειάζετε πάντα το σύστημα πριν από την αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε υδραυλικού εξαρτήματος. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά!. Παραγγείλετε ανταλλακτικά από τον κατάλογο ανταλλακτικών. Αντικαθιστάτε τις απεγκατεστημένες στεγανοποιητικές διατάξεις και τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους με νέα εξαρτήματα. Εγκεκριμένα γράσα: Για εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με νερό: Unisilkon L 641 ( ) Κοχλιωτές συνδέσεις: HFt 1 v 5 ( ). 7.1 Τακτικές εργασίες συντήρησης Έλεγχος λειτουργίας Ελέγξτε τη λειτουργία όλων των εξαρτημάτων ασφαλείας, ρύθμισης και επιτήρησης. Εναλλάκτης θερμότητας Ελέγξτε τον εναλλάκτη θερμότητας. Εάν είναι ακάθαρτος: Therm 4000 O (2015/04)

16 16 Συντήρηση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Αφαιρέστε τον εναλλάκτη θερμότητας και το θερμικό. Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας με δυνατή υδροβολή. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν ακαθαρσίες: Μουλιάστε τα βρώμικα εξαρτήματα σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό και καθαρίστε τα προσεκτικά. Εάν απαιτείται: Αφαιρέστε τα άλατα από το εσωτερικό του εναλλάκτη θερμότητας και των σωλήνων σύνδεσης. Εγκαταστήστε ξανά τον εναλλάκτη θερμότητας με νέες στεγανοποιητικές διατάξεις. Τοποθετήστε το θερμικό στη βάση. Καυστήρας Ελέγχετε ετησίως τον καυστήρα και εάν απαιτείται, καθαρίζετέ τον. Εάν είναι πολύ ακάθαρτος (γράσο, αιθάλη): Αφαιρέστε τον καυστήρα, βυθίστε τον σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό και καθαρίστε τον προσεκτικά. Φίλτρο νερού ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ταχυθερμαντήρας δεν θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία χωρίς εγκατεστημένο φίλτρο νερού. Τοποθετήστε φίλτρο νερού στην είσοδο του οπλισμού νερού. Καυστήρας και ακροφύσιο ανάφλεξης Αφαιρέστε και καθαρίστε τον πιλότο. Αφαιρέστε και καθαρίστε το ακροφύσιο ανάφλεξης. 7.2 Μετά τη συντήρηση Ανοίξτε τη βάνα αερίου και τη βαλβίδα απομόνωσης κρύου νερού και ελέγξτε όλες τις συνδέσεις ως προς τη στεγανότητα. Θέστε εκ νέου τον ταχυθερμαντήρα σε λειτουργία με τον τρόπο που περιγράφεται στο κεφάλαιο 3Χειρισμός. 7.3 Διάταξη επιτήρησης καυσαερίων ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η διάταξη επιτήρησης καυσαερίων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να απενεργοποιείται, να τροποποιείται ή να αντικαθίσταται από άλλο εξάρτημα. αέρια καύσης στο χώρο τοποθέτησης. Μετά από ένα διάστημα φραγής επανέρχεται η διάταξη επιτήρησης καυσαερίων. Εάν ο ταχυθερμαντήρας απενεργοποιηθεί ενώ βρίσκεται εν λειτουργία: Αερίστε το χώρο. Ενεργοποιήστε ξανά τον ταχυθερμαντήρα μετά από 10 λεπτά. Ειδοποιήστε μια εγκεκριμένη τεχνική εταιρία, αν αυτό το συμβάν εμφανίζεται συχνά. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ο ιδιοκτήτης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να πραγματοποιεί αυτόβουλα τροποποιήσεις στη διάταξη επιτήρησης καυσαερίων. Συντήρηση Εάν εμφανιστεί σφάλμα στη διάταξη επιτήρησης καυσαερίων, προβείτε στις εξής ενέργειες: Ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης της διάταξης επιτήρησης καυσαερίων. Αφαιρέστε το καλώδιο σύνδεσης της διάταξης επιτήρησης καυσαερίων που βρίσκεται στο κιβώτιο χειρισμού. Αντικαταστήστε το ελαττωματικό εξάρτημα και εγκαταστήστε νέο ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά. Έλεγχος λειτουργίας Για να διασφαλίσετε την άψογη λειτουργία της διάταξης επιτήρησης καυσαερίων, εκτελέστε τα εξής βήματα: Aφαιρέστε τον αγωγό καυσαερίων Αντικαταστήστε τον με έναν αγωγό φραγμένο στο άκρο του(μήκους περίπου 50cm) Ο αγωγός θα πρέπει να είναι τοποθετημένος κάθετα Ενεργοποιήστε τον ταχυθερμαντήρα. Στρέψτε τον επιλογέα ισχύος τέρμα αριστερά (μέγιστη ισχύς), τοποθετήστε τον επιλογέα ποσότητας νερού τέρμα δεξιά (μικρή ποσότητα νερού, υψηλή θερμοκρασία). Υπό αυτές τις συνθήκες ο ταχυθερμαντήρας θα πρέπει να απενεργοποιηθεί μετά από δύο λεπτά. Αφαιρέστε τον τυφλό αγωγό και τοποθετήστε ξανά τον αγωγό καυσαερίων. Τρόπος λειτουργίας και προληπτικά μέτρα Η διάταξη επιτήρησης καυσαερίων ελέγχει αν η απαγωγή καυσαερίων πραγματοποιείται αποτελεσματικά. Εάν η απαγωγή καυσαερίων είναι ανεπαρκής, ο ταχυθερμαντήρας απενεργοποιείται αυτόματα, ούτως ώστε να μην εισρεύσουν (2015/04) Therm 4000 O

17 Προστασία του περιβάλλοντος/ανακύκλωση 17 8 Προστασία του περιβάλλοντος/ ανακύκλωση Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ομίλου Bosch. Η ποιότητα των προϊόντων, η αποδοτικότητα και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν για εμάς στόχους ίδιας βαρύτητας. Οι νόμοι και οι προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος τηρούνται αυστηρά. Για να προστατεύσουμε το περιβάλλον χρσησιμοποιούμε τη βέλτιστη τεχνολογία και τα καλύτερα υλικά, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας τους παράγοντες για την καλύτερη αποδοτικότητα. Συσκευασία Σχετικά με τη συσκευασία συμμετέχουμε στα συστήματα ανακύκλωσης της εκάστοτε χώρας και εγγυούμαστε έτσι το καλύτερο δυνατό Recycling. Όλα τα υλικά της συσκευασίας δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Άχρηστες συσκευές Οι άχρηστες συσκευές περιέχουν υλικά που πρέπει να διοχετεύονται στο σύστημα ανακύκλωσης. Οι διάφορες ομάδες κατασκευαστικών υλικών φέρουν ένα ειδικό χαρακτηριστικό. Έτσι μπορούν να ταξινομηθουν και να προσαχθούν στην ανακύκλωση ή να αποσυρθούν κατάλληλα. Therm 4000 O (2015/04)

18 18 Αντιμετώπιση βλαβών 9 Αντιμετώπιση βλαβών Η εγκατάσταση, η συντήρηση και οι επισκευές θα πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εγκεκριμένη τεχνική εταιρία. Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται λύσεις για πιθανές βλάβες (προτεινόμενα μέτρα επίλυσης που φέρουν ως διακριτικό γνώρισμα αστερίσκο * θα πρέπει να εφαρμόζονται αποκλειστικά από εγκεκριμένη τεχνική εταιρία). Βλάβη Αιτία Αποκατάσταση Ο ταχυθερμαντήρας δεν ανάβει. Ο ταχυθερμαντήρας είναι Ελέγξτε τη θέση του γενικού διακόπτη. απενεργοποιημένος. Μειωμένη ογκομετρική παροχή νερού. Ελέγξτε και διορθώστε την παροχή. Η ανάφλεξη του πιλότου πραγματοποιείται αργά και δύσκολα. Η κόκκινη LED του γενικού διακόπτη αναβοσβήνει. Το νερό έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Το νερό δεν θερμαίνεται σωστά, αδύναμη φλόγα. Μειωμένη ογκομετρική παροχή νερού. Ανεπαρκής παροχή αερίου. Ελέγξτε και διορθώστε την παροχή. Ελέγξτε τη θέση του επιλογέα ποσότητας νερού και ορίστε μια χαμηλότερη ποσότητα νερού (που σημαίνει υψηλότερη θερμοκρασία νερού). Ελέγξτε το μειωτήρα πίεσης και αντικαταστήστε τον, αν είναι ακατάλληλος ή έχει υποστεί φθορά. Ο καυστήρας απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ταχυθερμαντήρα. Υπάρχει φλόγα ανάφλεξης/ σπινθήρας ανάφλεξης, αλλά ο κύριος καυστήρας δεν αναφλέγεται. Μειωμένη ογκομετρική παροχή νερού. Έχει ενεργοποιηθεί το θερμικό Έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη επιτήρησης καυσαερίων Δεν εκπέμπεται σήμα από το ηλεκτρόδιο ιονισμού Ανεπαρκής πίεση παροχής νερού. Οι οπλισμοί νερού ή οι μπαταρίες ανάμειξης είναι ακάθαρτες. Η βάνα νερού είναι φραγμένη. Ελέγξτε αν οι φιάλες αερίου (βουτάνιο) παγώνουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση τοποθετήστε τις σε ένα λιγότερο κρύο σημείο. Θέστε τον ταχυθερμαντήρα ξανά σε λειτουργία μετά από 10 λεπτά. Εάν επαναληφθεί, καλέστε μια εγκεκριμένη τεχνική εταιρία. Αερίστε το χώρο. Θέστε ξανά το λέβητα σε λειτουργία μετά από 10 λεπτά. Εάν επαναληφθεί, καλέστε μια εγκεκριμένη τεχνική εταιρία. Ελέγξτε: Παροχή αερίου. Σύστημα ανάφλεξης (ηλεκτρόδιο ιονισμού και μαγνητικές βαλβίδες του οπλισμού αερίου) Ελέγξτε και διορθώστε την πίεση. * Ελέγξτε τις και καθαρίστε τις. Καθαρίστε το φίλτρο.* Πίν. 9 Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι φραγμένος (έχει άλατα). Καθαρίστε τον και εάν χρειαστεί, αφαιρέστε τα άλατα.* (2015/04) Therm 4000 O

19 19 Σημειώσεις Therm 4000 O (2015/04)

20

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 339 (2010/10) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 339 (2010/10) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων / Οδηγίες ασφαλείας.... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR11/14-2 B... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 324 (2010/10) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR11/14-2 B... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 324 (2010/10) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 O WR11/14-2 B... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων / Οδηγίες ασφαλείας.... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας..... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR 2 Πίνακας περιεχομένων el Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..............................

Διαβάστε περισσότερα

4729-00.4R. Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό 6 720 641 865 (2009/09) GR

4729-00.4R. Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό 6 720 641 865 (2009/09) GR 4729-00.4R Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... el Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 3 1.1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύμβολα.... 3 1.1 Ερμηνεία συμβόλων..................

Διαβάστε περισσότερα

Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 645 850 (2010/10) GR

Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 645 850 (2010/10) GR 6 70 63 303-00.O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 3000 W ZWB 8-3 C... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR Πίνακας περιεχομένων GR Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Οδηγίες εγκατάστασης Ξυλόσομπα blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...........................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 7746800094 12/2006 GR (el) Για τους εγκαταστάτες Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB162-65 GB162-80 GB162-100. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB162-65 GB162-80 GB162-100. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 614 079 (2011/02) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα,

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 WS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 87 575 (205/06) GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 ECO και Logano G25 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης 6304 037 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας θέρμανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G5 WS Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση RinNOVA Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. WARNING Ο λέβητάς σας είναι αρθρωτός με ηλεκτρονική ρύθμιση και άναμμα. υψηλής απόδοσης με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης 6304 446 09/2005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες έναρξης λειτουργίας και συντήρησης Καυστήρες Logatop BE.2 και 2.2 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας και τη συντήρηση Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού Split COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS /E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS /E -S Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 Λέβητας αερίου EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 GR (04.12) AL Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Ερµηνεία συµβόλων 3 1 Περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα