Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (2010/07) GR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2010/07) GR"

Transcript

1 Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR

2 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας Eπεξήγηση συμβόλων Οδηγίες ασφαλείας Προδιαγραφές συσκευής Δήλωση συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανονισμούς EEC Αναγνωριστικός κωδικός τεχνικών ιδιοτήτων Παρεχόμενα Περιγραφή Ειδικά πρόσθετα εξαρτήματα Διαστάσεις Περιγραφή λειτουργίας Διάγραμμα ηλεκτρικών συνδέσεων Οδηγίες χειρισμού και λειτουργίας Τεχνικά χαρακτηριστικά Πρόσθετα εξαρτήματα καπναγωγού Συντήρηση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Εργασίες περιοδικής συντήρησης Θέση σε λειτουργία μετά τη συντήρηση Αλλαγή ασφαλειών (πίνακας ελέγχου) Επιπλέον ρύθμιση Προστασία του περιβάλλοντος/ανακύκλωση Προβλήματα Χρήση Πριν τη λειτουργία της συσκευής Σύνδεση και αποσύνδεση της συσκευής Ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού Ένδειξη βλάβης Εκκένωση /καθαρισμός συσκευής Κανονισμοί Εγκατάσταση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Σημαντικές υποδείξεις Επιλογή θέσης εγκατάστασης Ελάχιστες αποστάσεις Τοποθέτηση ράβδου υποστήριξης Εγκατάσταση Σύνδεση νερού Σύνδεση αερίου Εγκατάσταση καπναγωγού Ηλεκτρική σύνδεση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Ρύθμιση αερίου (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Εργοστασιακές ρυθμίσει Ρύθμιση πίεσης Αλλαγή τύπου αερίου

3 GR Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας 3 1 Eπεξήγηση συμβόλων/ Οδηγίες ασφαλείας 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων Προειδοποιητικές υποδείξεις Οι λέξεις κλειδιά στην αρχή μιας προειδοποιητικής υπόδειξης επισημαίνουν το είδος και τη σοβαρότητα των συνεπειών που ενέχει η μη τήρηση των μέτρων για την αποφυγή του κινδύνου. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών. ΠΡΟΣΟΧΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ελαφρών ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμών. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών. ΚΙΝΔΥΝΟΣ σημαίνει, ότι μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί που μπορεί να αποβούν θανατηφόροι. Σημαντικές πληροφορίες Περαιτέρω σύμβολα Σύμβολο B Οι προειδοποιητικές υποδείξεις στο κείμενο επισημαίνονται και πλαισιώνονται με ένα γκρι προειδοποιητικό τρίγωνο σε γκρι φόντο. Εάν υπάρχει κίνδυνος λόγω ρεύματος στο προειδοποιητικό τρίγωνο υπάρχει σύμβολο κεραυνού αντί για θαυμαστικό. Σημαντικές πληροφορίες που δεν αφορούν κινδύνους για άτομα ή αντικείμενα επισημαίνονται με το διπλανό σύμβολο. Διαχωρίζονται με γραμμές επάνω και κάτω από το κείμενο. Ερμηνεία Ενέργεια Παραπομπή σε άλλα σημεία του εγγράφου ή σε άλλα έγγραφα Παράθεση/καταχώριση στη λίστα Πίν. 1 Παράθεση/καταχώριση στη λίστα (2 o επίπεδο) 1.2 Οδηγίες ασφαλείας Εάν αντιληφθείτε οσμή αερίου: B Κλείστε τη βαλβίδα αερίου. B Ανοίξτε τα παράθυρα. B Μη συνδέσετε καμία ηλεκτρική συσκευή. B Σβήστε τυχόν ανοιχτές φλόγες. B Καλέστε από ασφαλή απόσταση την υπηρεσία παροχής αερίου ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Εάν αντιληφθείτε οσμή καυσαερίων: B Αποσυνδέστε τη συσκευή. B Ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα. B Ειδοποιήστε την εταιρεία εγκατάστασης. Τοποθέτηση, τροποποιήσεις B Η τοποθέτηση και η τροποποίηση της εγκατάστασης της συσκευής πρέπει να διενεργούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό. B Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των σωλήνων καυσαερίων. B Μην φράζετε ή μειώνετε τις οπές κυκλοφορίας αέρα. Συντήρηση B Ο χρήστης ευθύνεται για τη διενέργεια συντήρησης και περιοδικού σέρβις της συσκευής. B Ο χρήστης ευθύνεται για την ασφάλεια και την περιβαλλοντική συμβατότητα της εγκατάστασης. B Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται ετησίως. B Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. Εκρηκτικές και εύφλεκτες ύλες B Τα εύφλεκτα υλικά (χαρτί, διαλύτες, μελάνι κτλ.) δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται πλησίον της συσκευής. Αέρας καύσης και περιβαλλοντικός αέρας B Προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση, ο αέρας καύσης και ο περιβαλλοντικός αέρας δεν πρέπει να περιέχουν καμία διαβρωτική ουσία (για παράδειγμα αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες που περιέχουν χλωριούχες και φθοριούχες ουσίες). Πληροφορίες πελατών B Ενημερώστε τους πελάτες σχετικά με τη λειτουργία και τον χειρισμό της συσκευής. B Προειδοποιήστε τους πελάτες ότι δεν επιτρέπεται να προβαίνουν οι ίδιοι σε τροποποιήσεις ή επισκευές.

4 4 Προδιαγραφές συσκευής GR 2 Προδιαγραφές συσκευής 2.1 Δήλωση συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανονισμούς EEC Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας 2009/142/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC και ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που περιγράφονται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου EEC. Διατάξεις ασφαλείας Έλεγχος φλόγας μέσω ιονισμού Διάταξη ελέγχου ανεμιστήρα με διακόπτη διαφορικής πίεσης Ρυθμιστής θερμοκρασίας ασφαλείας Ηλεκτρική σύνδεση: 230V, 50 Hz 2.5 Ειδικά πρόσθετα εξαρτήματα Μοντέλο WT 14 AM.E.. Κατηγορία II 2H3+ Τύπος B 32, C 12x, C 32x, C 42x, C 62, C 82x Πίν. 2 Σετ μετατροπής για την προσαρμογή παροχής φυσικού αερίου σε θερμοσίφωνα βουτανίου /προπανίου και αντιστρόφως. Πρόσθετα εξαρτήματα διάταξης εξαγωγής καυσαερίων (βλέπε σχετικό εγχειρίδιο) 2.2 Αναγνωριστικός κωδικός τεχνικών ιδιοτήτων WT14 A M 1 E 23 WT14 A M 1 E 31 Πίν. 3 W Ταχυθερμαντήρας αερίου T Θερμοστατικός 14 Ικανότητα απόδοσης (l/min) A Κλειστός φλογοθάλαμος M Διάταξη εξαναγκασμένης εξαγωγής καυσαερίων 1 Σύνδεση με τροφοδοσία ζεστού νερού, κανονική πίεση E Ηλεκτρική ανάφλεξη 23 Αριθμητικός δείκτης φυσικού αερίου 31 Αριθμητικός δείκτης υγραερίου (LPG) 2.3 Παρεχόμενα Θερμοσίφωνας αερίου Στοιχεία τοποθέτησης /στερέωσης Έντυπα Διαφράγματα καπναγωγού Ø 78, Ø Περιγραφή Επιτοίχια συσκευή Καυστήρας φυσικού αερίου /υγραερίου Ηλεκτρονική ανάφλεξη Ρυθμιστής ροής νερού Αισθητήρες θερμότητας για τον έλεγχο της θερμοκρασίας εισερχόμενου και εξερχόμενου νερού στη συσκευή.

5 GR Προδιαγραφές συσκευής Διαστάσεις Σχ. 1 1 Εμπρόσθιο κάλυμμα 2 Πίνακας χειρισμού 3 Διακόπτης ενεργοποίησης /απενεργοποίησης (On /Off) 4 Ανεμιστήρας 5 Εναλλάκτης θερμότητας 6 Καυστήρας 7 Πίνακας ελέγχου 8 Επιλογέας θερμοκρασίας 9 Υποστήριγμα τοποθέτησης /στερέωσης 10 Έξοδος ζεστού νερού 11 Σύνδεση αερίου 12 Είσοδος κρύου νερού

6 6 Προδιαγραφές συσκευής GR 2.7 Περιγραφή λειτουργίας Σχ. 2 Περιγραφή λειτουργίας 4 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 5a NTC εισόδου νερού 5b NTC εξόδου νερού 6 Αισθητήρας ροής νερού 17 Κύρια βαλβίδα αερίου 25 Φίλτρο νερού 28 Σωλήνας παροχής ζεστού νερού 29 Σωλήνας παροχής κρύου νερού 35 Σωλήνας εισαγωγής αερίου 42 Φίλτρο αερίου 49 Ακροφύσιο 50 Καυστήρας 55 Εναλλάκτης θερμότητας 92 Βαλβίδα αερίου 117 Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης 118 Ηλεκτρόδιο ιονισμού 119 Οριακός θερμοστάτης ασφαλείας 200 Βίδα ρύθμισης ελάχιστης ροής αερίου 201 Παξιμάδι ρύθμισης μέγιστης ροής αερίου 210 Βαλβίδα ελέγχου αερίου 221 Διπλός ομόκεντρος καπναγωγός 222 Συλλέκτης καυσαερίων 224 Λήπτης διαφορικής πίεσης 226 Ανεμιστήρας 228 Διαφορικός πιεσοστάτης 229 Κλειστός φλογοθάλαμος

7 GR Προδιαγραφές συσκευής Διάγραμμα ηλεκτρικών συνδέσεων Θέστε τον κύριο διακόπτη ( Εικ. 7, [3]) στη θέση λειτουργίας (Κεφάλαιο 3.2), ώστε η συσκευή να είναι έτοιμη προς χρήση άμεσα. Όταν ανοίγετε τη στρόφιγγα του ζεστού νερού, ο αισθητήρας ροής νερού ( Εικ. 3, [6]) αποστέλλει ένα σήμα στη μονάδα ελέγχου. Μέσω του σήματος αυτού ενεργοποιούνται οι εξής λειτουργίες: Ο ανεμιστήρας τίθεται σε λειτουργία Ταυτόχρονα παράγονται σπινθήρες και η βαλβίδα αερίου ( Εικ. 3, [92]) ανοίγει. Ο καυστήρας ενεργοποιείται Το ηλεκτρόδιο ιονισμού ( Εικ. 3, [118]) ελέγχει την κατάσταση της φλόγας Η θερμοκρασία του νερού ελέγχεται αυτομάτως μέσω των αισθητήρων /διατάξεων ελέγχου σύμφωνα με την επιλεγμένη θερμοκρασία Διακοπή ασφαλείας σε περίπτωση υπέρβασης του χρονικού διαστήματος ασφαλείας Εάν δεν επιτευχθεί ανάφλεξη της φλόγας εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ασφαλείας (35 δευτ.), ακολουθεί διακοπή ασφαλείας. Η παρουσία αέρα στον σωλήνα εισαγωγής αερίου (όταν για παράδειγμα η συσκευή χρησιμοποιείται μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα απενεργοποίησης) ενδέχεται να καθυστερήσει την ανάφλεξη. Σε αυτή την περίπτωση, εάν οι προσπάθειες ανάφλεξης εξακολουθούν επανειλημμένως, οι διατάξεις ασφαλείας εμποδίζουν τη λειτουργία. Διακοπή ασφαλείας λόγω υπερβολικής θέρμανσης νερού Σχ. 3 Διάγραμμα ηλεκτρικών συνδέσεων 5a NTC εισόδου νερού 5b NTC εξόδου νερού 6 Αισθητήρας ροής νερού 92 Βαλβίδα αερίου 117 Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης 118 Ηλεκτρόδιο ιονισμού 119 Οριακός θερμοστάτης ασφαλείας 226 Ανεμιστήρας 228 Διακόπτης ελέγχου διαφορικής πίεσης Η μονάδα ελέγχου ανιχνεύει τη θερμοκρασία θέρμανσης μέσω ενός αντιστάτη με αρνητικό συντελεστή θερμοκρασίας που βρίσκεται στον σωλήνα εξόδου ζεστού νερού και μέσω της διάταξης περιορισμού θερμοκρασίας που βρίσκεται στον εναλλάκτη θερμότητας. Εάν διαπιστωθεί υπερβολική θερμοκρασία, προκαλείται διακοπή ασφαλείας. Διακοπή ασφαλείας λόγω ανεπαρκών συνθηκών εξαγωγής καυσαερίων (διακόπτης πίεσης) Ο διακόπτης πίεσης ανιχνεύει τις διαφορές πίεσης εκτός του ανεμιστήρα και προκαλεί διακοπή ασφαλείας, εάν διαπιστώσει ανεπαρκείς συνθήκες εξαγωγής καυσαερίων. Επανέναρξη λειτουργίας μετά από διακοπή ασφαλείας 2.9 Οδηγίες χειρισμού και λειτουργίας Ζεστό νερό Ανοίξτε τις βαλβίδες αερίου και νερού και βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενώσεις είναι στεγανές. Για να θέσετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία μετά από διακοπή ασφαλείας: B Πιέστε το κουμπί επαναφοράς.

8 8 Προδιαγραφές συσκευής GR 2.10 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Σύμβολα Μονάδες WT14 Ισχύς 1) Εκμεταλλεύσιμη ισχύς Pn kw 23,8 Ελάχιστη εκμεταλλεύσιμη ισχύς Pmin kw 7 Εύρος ρύθμισης 7-23,8 Ονομαστική ισχύς Qn kw 27 Ελάχιστη ονομαστική ισχύς Qmin kw 9 Στοιχεία αερίου Πίεση εισαγωγής Φυσικό αέριο H G20 mbar 20 Υγραέριο (βουτάνιο /προπάνιο) G30/G31 mbar 28/37 Κατανάλωση Φυσικό αέριο H G20 m 3 /h 2,9 Υγραέριο (βουτάνιο /προπάνιο) G30/G31 kg/h 2,1 Στοιχεία νερού Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση 2) pw bar 12 Ελάχιστη πίεση λειτουργίας pwmin bar 0,2 Ροή έναρξης λειτουργίας l/min 3,2 Ροή νερού για Δt 25 C l/min 14 Καυσαέρια Φορτίο καυσαερίων 3) kg/h 60 Θερμοκρασία αερίων στο πλέγμα εξαγωγής Χρήση μέγιστης δυνατής συμπίεσης ώθησης (4 m) C 170 Χρήση ελάχιστης συμπίεσης ώθησης (0,37 m) C 230 Ηλεκτρικό κύκλωμα Ηλεκτρική τάση V 230 Συχνότητα Hz 50 Όριο μέγιστης ισχύος W 65 Κατηγορία προστασίας Πίν. 4 1) Hi 15 C mbar επί ξηρού: Φυσικό αέριο 34.2 MJ/m 3 (9,5 kwh/m 3 ) Υγραέριο: Βουτάνιο 45,72 MJ/kg (12,7 kwh/kg) Προπάνιο 46,44 MJ/kg (12,9 kwh/kg) 2) Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση αυτής της τιμής, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του όγκου του νερού. 3) Για ονομαστική θερμαντική ισχύ IPX4D

9 GR Προδιαγραφές συσκευής Πρόσθετα εξαρτήματα καπναγωγού Οι καπναγωγοί διαθέτουν εσωτερική διάμετρο 60mm και εξωτερική διάμετρο 100mm. Τύπος Περιγραφή Κωδικός αριθμός AZ 388 Βασικό σετ οριζόντιου καπναγωγού, διάμετρος 60/100mm AZ 390 Σωλήνας επέκτασης, 350mm, διάμετρος 60/100mm AZ 391 Σωλήνας επέκτασης, 750mm, διάμετρος 60/100mm AZ 393 Γωνία 90 ομόκεντρου καπναγωγού, διάμετρος 60/100mm AZ 394 Γωνία 45 ομόκεντρου καπναγωγού, διάμετρος 60/100mm AZ 395 Βασικό σετ οριζόντιου καπναγωγού, διάμετρος 60/100mm AZ 396 Βασικό σετ κατακόρυφου καπναγωγού, διάμετρος 60/100mm AZ 398 Ροζέτα για επίπεδη στέγη AZB925 Ροζέτα για επικλινή στέγη Πίν. 5 Πρόσθετα εξαρτήματα καπναγωγού, Ψ 60/100mm Κατακόρυφος καπναγωγός Σχ. 4

10 10 Προδιαγραφές συσκευής GR Οριζόντιος καπναγωγός Lmax. = 4000mm 30mm Az mm AV Σχ Τοποθέτηση διαφράγματος Αναλόγως του καπναγωγού και των συνθηκών εγκατάστασης, απαιτείται ενδεχομένως η τοποθέτηση ενός διαφράγματος ( Εικ. 6) κάτω από τον προσαρμογέα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της συσκευής, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ενδεικνυόμενοι διαφράγματος. Σχ. 6 Δίσκος διάταξης περιορισμού B Τοποθετήστε το διάφραγμα ( Εικ. 6, [2]) μεταξύ του πρόσθετου εξαρτήματος και της συσκευής. B Επανατοποθετήστε τον προσαρμογέα στη συσκευή χρησιμοποιώντας τους 4 κοχλίες ( Εικ. 6, [1]).

11 GR Προδιαγραφές συσκευής 11 Οριζόντια εγκατάσταση καπναγωγού C12 90 L [mm] L max [mm] WT.14 1 x Ø Ø x Πίν. 6 Κατακόρυφη εγκατάσταση καπναγωγού C32 90 L [mm] L max [mm] WT.14 0 x Ø Ø Ø 80 2 x Πίν. 7

12 12 Χρήση GR 3 Χρήση Σχ. 7 1 Κουμπί επαναφοράς 2 Επιλογέας θερμοκρασίας 3 Κύριος διακόπτης 4 Ένδειξη κατάστασης καυστήρα 3.1 Πριν τη λειτουργία της συσκευής 3.2 Σύνδεση και αποσύνδεση της συσκευής Σύνδεση B Στρέψτε τον κύριο διακόπτη στη θέση I. ΠΡΟΣΟΧΗ: B Η αρχική έναρξη λειτουργίας του θερμοσίφωνα πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, ο οποίος παρέχει στον πελάτη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή χρήση. B Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος αερίου που καθορίζεται στην πλακέτα τύπου /στο φύλλο στοιχείων της συσκευής είναι ίδιος με τον τύπο αερίου που παρέχεται στο σημείο, όπου έχει εγκατασταθεί η συσκευή. B Ανοίξτε τη βαλβίδα αερίου. B Ανοίξτε τη βαλβίδα νερού. Σχ. 8 Αποσύνδεση B Στρέψτε τον κύριο διακόπτη στη θέση 0.

13 GR Χρήση Ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού Η τιμή της θερμοκρασίας στον ρυθμιστή αντιστοιχεί στη θερμοκρασία εξόδου. Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού: 3.5 Εκκένωση /καθαρισμός συσκευής Εάν υπάρχει κίνδυνος παγετού, ενεργήστε ως εξής: B Ξεβιδώστε τον κοχλία εκκένωσης ( Εικ. 10) που βρίσκεται στον σωλήνα εισαγωγής νερού. B Αδειάστε όλο το νερό από τη συσκευή. B Στρέψτε τον επιλογέα στην επιθυμητή τιμή. 3 Σχ. 9 Αφού επιλέξτε την επιθυμητή τιμή, ανοίξτε τη στρόφιγγα ζεστού νερού. Σχ. 10 Κοχλίας εκκένωσης av Εάν η θερμοκρασία που έχει επιλεγεί είναι μεγαλύτερη από εκείνη που επιτρέπει η ισχύς της συσκευής, ενδέχεται να μην επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία του νερού. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ρυθμιστεί η ροή εξόδου: B Κλείστε τη στρόφιγγα ζεστού νερού μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή. ΠΡΟΣΟΧΗ: B Η περιοχή μπροστά από τον καυστήρα μπορεί να πλησιάσει πολύ υψηλές θερμοκρασίες και υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος, εάν την αγγίξετε. 3.4 Ένδειξη βλάβης Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ένδειξης βλάβης. Τυχόν προβλήματα ανιχνεύονται από τη συσκευή και υποδεικνύονται μέσω της κόκκινης λυχνίας στο κουμπί επαναφοράς ( Εικ. 7, [1]). Η επανέναρξη λειτουργίας της συσκευής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον έχει επιδιορθωθεί η βλάβη και μετά την ενεργοποίηση του κουμπιού επαναφοράς. Για την αναγνώριση της βλάβης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 10 του παρόντος εγχειριδίου.

14 14 Κανονισμοί GR 4 Κανονισμοί Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα με τον τεχνικό κανονισμό εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (31856/ ) καθώς επίσης και με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας μέχρι 1 bar (11346/ ).

15 T GR Εγκατάσταση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) 15 5 Εγκατάσταση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Ηλιακό σύστημα Σχ. 11 ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Έκρηξη B Κλείνετε πάντα τη στρόφιγγα αερίου πριν από κάθε επέμβαση σε εξαρτήματα που φέρουν αέριο. Η εγκατάσταση, η ηλεκτρική σύνδεση, η σύνδεση παροχής αερίου, η σύνδεση των σωλήνων εισαγωγής αέρα και εξαγωγής καυσαερίων, καθώς και η πρώτη έναρξη λειτουργίας πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η πώληση της συσκευής επιτρέπεται μόνο στις χώρες που αναφέρονται στην πλακέτα τύπου. ΠΡΟΣΟΧΗ: B Η θερμοκρασία εισόδου στην παροχή της συσκευής απαγορεύεται να υπερβαίνει τους 60 C. B Σε περιπτώσεις που η θερμοκρασία εισόδου υπερβαίνει τους 60 C πρέπει να τοποθετηθεί μια τρίοδη βάνα προστασίας στην παροχή του κρύου νερού. B Ελέγξτε εάν υπάρχει δοχείο διαστολής στην εγκατάσταση. 2 Ηλιακό σύστημα 1 κρύο νερού 2 ζεστό νερό 3 θερμοστατική τρίοδη βάνα V Σε θερμοκρασίες εξόδου ζεστού νερού χρήσης άνω τον 45 C συνιστάτε η τοποθέτηση ενός συστήματος αφαλάτωσης. 5.1 Σημαντικές υποδείξεις B Πριν από την εγκατάσταση, συμβουλευθείτε την εταιρεία παροχής αερίου και την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη συσκευή αερίου και τον εξαερισμό του χώρου. B Εγκαταστήστε μια στρόφιγγα διακοπής αερίου όσο το δυνατόν πιο κοντά στη συσκευή. B Μετά τη σύνδεση στο δίκτυο παροχής αερίου, η συσκευή θα πρέπει να καθαριστεί προσεκτικά και να ελεγχθεί για τυχόν διαρροές. Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημίας λόγω υπερβολικής πίεσης στον αυτόματο ρυθμιστή αερίου, αυτή η ενέργεια θα πρέπει να εκτελεστεί, ενώ η βαλβίδα αερίου είναι κλειστή. B Βεβαιωθείτε ότι η εγκατεστημένη συσκευή είναι κατάλληλη για τον παρεχόμενο τύπο αερίου. B Βεβαιωθείτε ότι οι τιμές ροής και πίεσης του εγκατεστημένου ρυθμιστή είναι εκείνες που ενδείκνυνται για την κατανάλωση της συσκευής (βλέπε τεχνικά χαρακτηριστικά, πίνακας 4). 5.2 Επιλογή θέσης εγκατάστασης Παράγοντες σχετικά με τη θέση εγκατάστασηςn B Θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε χώρα. B Ο θερμοσίφωνας δεν πρέπει να εγκαθίσταται πάνω από πηγή θερμότητας. B Λάβετε υπόψη τις ελάχιστες διαστάσεις εγκατάστασης που υποδεικνύονται στην εικ. 12. B Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρους, όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αγγίζει θερμοκρασίες κάτω των 0 C. Εάν υπάρχει κίνδυνος ψύξης /παγετού, αποσυνδέστε τη συσκευή και εκκενώστε την ( Εικ. 10). Αέρας καύσης B Το πλέγμα εισόδου αέρα πρέπει να βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

16 16 Εγκατάσταση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) GR B Προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση, υλικά όπως διαλύτες, μελάνι, εύφλεκτα αέρια, κόλλα ή οικιακά απορρυπαντικά που περιέχουν αλογονωμένους υδρογονάνθρακες ή οποιεσδήποτε άλλες ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση δεν πρέπει να φυλάσσονται πλησίον του πλέγματος εισόδου αέρα. Εάν αυτές οι προϋποθέσεις δεν πληρούνται, θα πρέπει να επιλεγεί μια εναλλακτική θέση για την είσοδο αερίου και την εξαγωγή καυσαερίων. Θερμοκρασία επιφάνειας Η μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας της συσκευής είναι κάτω από 85οC. Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας για εύφλεκτα υλικά δόμησης ή περιβλήματα. 5.3 Ελάχιστες αποστάσεις Καθορίστε τον χώρο εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες προϋποθέσεις: B Μέγιστη απομόνωση όλων των προεξεχόντων εξαρτημάτων, όπως εύκαμπτοι σωλήνες, αγωγοί, κτλ. B Επαρκής πρόσβαση για τις εργασίες συντήρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες αποστάσεις που υποδεικνύονται στην εικ. 12. B Σημειώστε τις θέσεις των οπών στερέωσης στη ράβδο και διανοίξτε τις αντίστοιχες οπές. B Στερεώστε τη ράβδο υποστήριξης στον τοίχο χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους κοχλίες και τα εξαρτήματα προσαρμογής. 5.5 Εγκατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος πρόκλησης ζημίας από ξένα σώματα! B Εκκενώστε και καθαρίστε όλους τους σωλήνες για να απομακρυνθούν τυχόν ξένα σώματα. B Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή. B Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα αναφερόμενα εξαρτήματα. B Αφαιρέστε τα βύσματα από τις συνδέσεις αερίου και νερού. B Αφαιρέστε το πίνακα χειριστηρίων από τη συσκευή τραβώντας την ελαφρώς προς τα εμπρός ( Εικ. 13, [1]). B Χαλαρώστε τους δύο κοχλίες ( Εικ. 13, [2]). Σχ. 12 Ελάχιστες αποστάσεις A Εμπρόσθια απόσταση 2 cm, πλευρική απόσταση 1 cm B 40 cm Σχ. 13 Αφαίρεση εμπρόσθιου καλύμματος B Τραβήξτε προς τα εμπρός. B Τοποθετήστε τη συσκευή σε κατακόρυφη θέση. 5.4 Τοποθέτηση ράβδου υποστήριξης Πριν την τοποθέτηση της ράβδου υποστήριξης, βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις νερού /αερίου/ εξαγωγής καυσαερίων είναι ασφαλείς. ΠΡΟΣΟΧΗ: B Σε καμία περίπτωση μην στηρίζετε τον θερμοσίφωνα στις συνδέσεις παροχής αερίου ή νερού. B Προσαρμόστε τη ράβδο υποστήριξης στο επιλεγμένο σημείο εγκατάστασης.

17 GR Εγκατάσταση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) 17 Προκειμένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση, συνιστάται να πραγματοποιηθεί η σύνδεση νερού πριν από τις υπόλοιπες συνδέσεις. 5.6 Σύνδεση νερού Συνιστάται να καθαρίσετε προηγουμένως την εγκατάσταση, καθώς η άμμος ενδέχεται να μειώσει την παροχή ή στη χειρότερη περίπτωση να την εμποδίσει. B Τοποθετήστε σημάδια στους σωλήνες κρύου νερού (Σχ. 14, [A]) και στους σωλήνες ζεστού νερού ( Σχ. 14, B]), για να μην τους συγχέετε. B Πραγματοποιήστε τη σύνδεση των σωλήνων στο μπλοκ νερού χρησιμοποιώντας τα συνοδευτικά εξαρτήματα σύνδεσης. 5.8 Εγκατάσταση καπναγωγού Η εγκατάσταση των σωλήνων θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του σχετικού εγχειριδίου. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Βεβαιωθείτε πως όλες οι διακλαδώσεις απαερίων έχουν σφραγιστεί στεγανά. B Σε διαφορετική περίπτωση, επικίνδυνα καυσαέρια ενδέχεται να εισέλθουν στο ζωτικό χώρο προξενώντας τραυματισμό ή θάνατο. B Μετά τη σύνδεση του εκάστοτε σωλήνα, ο σωλήνας θα πρέπει να ελέγχεται και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η μόνωσή του. Σχ. 14 Σύνδεση νερού Για την αποφυγή προβλημάτων λόγω ξαφνικών μεταβολών της πίεσης στην παροχή, συνιστάται η τοποθέτηση μιας βαλβίδας αντεπιστροφής στην παροχή της συσκευής. 5.7 Σύνδεση αερίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Η μη αυστηρή τήρηση των τοπικών κανονισμών ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη που θα επιφέρει υλική φθορά, τραυματισμό ή θάνατο. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά εξαρτήματα. Η σύνδεση αερίου πρέπει να είναι σύμφωνη με την Ελληνική νομοθεσία καθώς και τους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς (βλέπε κεφάλαιο 4).

18 18 Ηλεκτρική σύνδεση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) GR 6 Ηλεκτρική σύνδεση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ηλεκτροπληξίας! B Πριν την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών στην ηλεκτρική εγκατάσταση, αποσυνδέετε πάντα την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η συσκευή διαθέτει καλώδιο τροφοδοσίας με ειδική σήμανση. Όλες οι διατάξεις ρύθμισης, ελέγχου και ασφαλείας έχουν ελεγχθεί επισταμένως στο εργοστάσιο και είναι έτοιμες προς χρήση Av ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταιγίδες B Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει αυτόνομη σύνδεση με το δίκτυο τροφοδοσίας ηλεκτρικής ισχύος, προστασία μέσω διακόπτη διαφορικού 30mΑ και γείωση. Σε περιοχές όπου παρατηρούνται συχνά καταιγίδες θα πρέπει να εγκατασταθεί ανάλογη ειδική διάταξη προστασίας. Σχ Σύνδεση Η ηλεκτρική σύνδεση θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν τις οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. B Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε ένα γειωμένο σημείο παροχής ισχύος. 6.2 Καλώδιο τροφοδοσίας Η συσκευή παρέχεται με ετικεταρισμένο καλώδιο τροφοδοσίας και γειωμένο βύσμα δικτύου. Όλοι οι κανονισμοί, καθώς και οι μηχανισμοί επαλήθευσης και ασφάλειας έχουν ελεγχθεί διεξοδικά στο εργοστάσιο και είναι έτοιμοι για χρήση. B Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου τροφοδοσίας, αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα αυθεντικό ανταλλακτικό.

19 GR Ρύθμιση αερίου (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) 19 7 Ρύθμιση αερίου (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) 7.1 Εργοστασιακές ρυθμίσει Μην διενεργείτε καμία επέμβαση στα σφραγισμένα προ-ρυθμισμένα εξαρτήματα. B Πιέστε ταυτόχρονα τις δύο γλωττίδες (Α) και τραβήξτε τον πίνακα ελέγχου. Φυσικό αέριο Οι θερμοσίφωνες που προορίζονται για χρήση με φυσικό αέριο Η (G 20) έχουν ρυθμιστεί από το εργοστάσιο και παραδίδονται κατόπιν επισταμένου ελέγχου των τιμών που αναγράφονται στο φύλλο στοιχείων. Δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση της λειτουργίας ανάφλεξης του θερμοσίφωνα, εάν η πίεση σύνδεσης είναι χαμηλότερη από 17 mbar και υψηλότερη από 25 mbar. Υγραέριο Οι θερμοσίφωνες προπανίου /βουτανίου (G31 /G30) έχουν ρυθμιστεί από το εργοστάσιο και παραδίδονται κατόπιν επισταμένου ελέγχου των τιμών που αναγράφονται στο φύλλο στοιχείων. Σχ. 16 Αφαιρέστε τον πίνακα ελέγχου B Αφού αφαιρέστε τον πίνακα ελέγχου, τοποθετήστε το όπως υποδεικνύεται στην εικ. 17. Οι θερμαντήρες δεν πρέπει να τίθενται σε λειτουργία όταν η πίεση συνδέσεων είναι: - Προπάνιο: μικρότερη από 25 mbar και μεγαλύτερη από 45 mbar. - Βουτάνιο: μικρότερη από 20 mbar και μεγαλύτερη από 35 mbar. Η ισχύς προσαρμόζεται σύμφωνα με τη διαδικασία ρύθμισης πίεσης καυστήρα, όπου για τον σκοπό αυτό απαιτείται μανόμετρο με σωλήνες σύνδεσης σχήματος U. Συνιστάται η επιλογή της ταχύτερης διαδικασίας ρύθμισης πίεσης καυστήρα. Σχ. 17 Πίνακας ελέγχου Θέση ρύθμισης αερίου Σύνδεση μανόμετρου B Χαλαρώστε την βίδα σφράγισης (1). B Συνδέστε το μανόμετρο με τον σωλήνα σχήματος U στο σημείο μέτρησης πίεσης καυστήρα. 7.2 Ρύθμιση πίεσης Πρόσβαση στον ρυθμιστικό κοχλία B Αφαιρέστε το εμπρόσθιο κάλυμμα της συσκευής (βλέπε σελίδα 16). Σχ. 18 Σημεία μέτρησης πίεσης 1 Σημείο μέτρησης πίεσης καυστήρα 2 Ρυθμιστική βίδα ελάχιστης ροής αερίου 3 Ρυθμιστής μέγιστης ροής αερίου 4 Σημείο μέτρησης πίεσης παροχής αερίου

20 20 Ρύθμιση αερίου (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) GR Ρύθμιση μέγιστης ροής αερίου Ο κύριος διακόπτης βρίσκεται στη θέση 0. B Θέστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας ( Εικ. 7, [2]) στους 60 C. B Πιέστε και κρατήστε το κουμπί κατάστασης καυστήρα ( Εικ. 7, [4]) και θέστε τον κύριο διακόπτη ( Εικ. 7, [3]) στη θέση I. Αφού κρατήσετε πατημένο το κουμπί ένδειξης λειτουργίας καυστήρα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή βρίσκεται στη θέση μέγιστης ροής και το κουμπί κατάστασης καυστήρα αναβοσβήνει. B Ανοίξτε τη στρόφιγγα ζεστού νερού. B Χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή ( Εικ. 18, [3]) ρυθμίστε την πίεση, ώστε να επιτευχθεί η τιμή που υποδεικνύεται στον πίνακα 8. Μετά την ρύθμιση, αφήστε την συσκευή να λειτουργήσει, σε max ισχύ, για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Ρύθμιση ελάχιστης ροής αερίου Ο κύριος διακόπτης βρίσκεται στη θέση 0. Η ρύθμιση ελάχιστης ροής είναι απαραίτητη μόνο εάν ο καυστήρας απενεργοποιείται συχνά, όταν η ροή νερού μειώνεται. Κωδικός ακροφύσιων Πίεση σύνδεσης (mbar) Μέγιστη πίεση καυστήρα (mbar) Ελάχιστη πίεση καυστήρα (mbar) Πίν. 8 WT14 Φυσικό αέριο H Βουτάνιο Προπάνιο (1,20) (0,74) WT WT14 12, WT14 1 2,7 Πίεση καυστήρα 7.3 Αλλαγή τύπου αερίου Χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά σετ μετατροπής. Η μετατροπή πρέπει να διενεργείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Τα αυθεντικά σετ μετατροπής συνοδεύονται από οδηγίες εγκατάστασης. B Κλείστε τη βαλβίδα αερίου. B Αποσυνδέστε τον κύριο διακόπτη και αφαιρέστε το εμπρόσθιο κάλυμμα. B Αποσυναρμολογήστε τον καυστήρα. B Θέστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας ( Εικ. 7, [2]) στους 35 C. B Πιέστε και κρατήστε το κουμπί κατάστασης καυστήρα ( Εικ. 7, [4]) και θέστε τον κύριο διακόπτη ( Εικ. 7, [3]) στη θέση I. Αφού κρατήσετε πατημένο το κουμπί ένδειξης λειτουργίας καυστήρα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα, η συσκευή βρίσκεται στη θέση ελάχιστης ροής και το κουμπί κατάστασης καυστήρα αναβοσβήνει. B Ανοίξτε τη στρόφιγγα ζεστού νερού. B Χρησιμοποιώντας την ρυθμιστική βίδα ( Εικ. 18, [2]) ρυθμίστε την πίεση σύμφωνα με τις τιμές που αναφέρονται στον πίνακα 8. Σχ. 19 B Αποσυναρμολογήστε και τα δύο συγκροτήματα ακροφύσιων και αντικαταστήστε τα. B Συναρμολογήστε πάλι τον καυστήρα. B Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές αερίου. B Ανοίξτε το καπάκι της πλακέτας.

21 GR Ρύθμιση αερίου (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) 21 B Τοποθετήστε την γέφυρα σύμφωνα με τον πίνακα. Σχ. 20 Γέφυρα(θέση για υγραέριο) JP6 Τύπος αερίου Με γέφυρα Χωρίς γέφυρα Φυσικό αέριο Υγραέριο Πίν. 9 Προδιαγραφές τύπου αερίου

22 22 Συντήρηση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) GR 8 Συντήρηση (μόνο για τεχνικούς βοηθούς Bosch) Για να εξασφαλίσετε πως η κατανάλωση αερίου και το περιβαλλοντικό φορτίο (ρύπανση κλπ.) παραμένουν όσο το δυνατό αμελητέα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να συντηρείτε τη συσκευή σε ετήσια βάση (επιθεώρηση) ή όποτε χρειάζεται (συντήρηση). Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται από εγκεκριμένους τεχνικούς. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Ηλεκτροπληξίας! B Σε κάθε περίπτωση, πρέπει πάντα να αποσυνδέετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (ασφάλειες, διακόπτης ασφαλείας παροχής ισχύος), πριν εκτελέστε οποιαδήποτε εργασία στην ηλεκτρική εγκατάσταση. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Έκρηξη! B Κλείνετε πάντα τη στρόφιγγα αερίου πριν από κάθε επέμβαση σε εξαρτήματα που φέρουν αέριο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαρροή νερού ενδέχεται να βλάψει τη συσκευή. B Αδειάζετε πάντα το σύστημα πριν από την αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε υδραυλικού εξαρτήματος. B Η συντήρηση της συσκευής επιτρέπεται να διενεργείται μόνο από αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Bosch. B Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και πρόσθετα εξαρτήματα. B Η παραγγελία των ανταλλακτικών πραγματοποιείται από τον κατάλογο που παρέχεται με τη συσκευή. B Αντικαταστήστε τους κατεστραμμένους συνδέσμους και τους δακτυλίους κυκλικής διατομής (δακτυλίους Ο) με νέους. B Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα ακόλουθα λιπαντικά: Για τα υδραυλικά εξαρτήματα: Unisilikon L 641 ( ) Για τους κοχλιωτούς συνδέσμους: HFt 1 v 5 ( ). 8.1 Εργασίες περιοδικής συντήρησης Έλεγχοι λειτουργίας B Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία ασφαλείας, ρύθμισης και ελέγχου λειτουργούν σωστά. Εναλλάκτης θερμότητας B Ελέγξτε τον εναλλάκτη θερμότητας. B Εάν υπάρχουν ακαθαρσίες: Αποσυναρμολογήστε τον θάλαμο και αφαιρέστε τον ρυθμιστή. Καθαρίστε τον θάλαμο με δέσμη νερού υπό πίεση. B Εάν οι ακαθαρσίες είναι επίμονες, βυθίστε τα ακάθαρτα εξαρτήματα σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό και καθαρίστε τα προσεκτικά. B Εάν απαιτείται, απομακρύνετε από το εσωτερικό του εναλλάκτη θερμότητας και από τους σωλήνες σύνδεσης τις εναποθέσεις οξείδωσης /αλάτων. B Συναρμολογήστε πάλι τον εναλλάκτη θερμότητας χρησιμοποιώντας καινούργιους συνδέσμους. B Επανατοποθετήστε τον ρυθμιστή στο υποστήριγμά του. Καυστήρας B Ελέγχετε τον καυστήρα ετησίως και πραγματοποιείτε καθαρισμό, αναλόγως των αναγκών. B Εάν υπάρχει έντονη συσσώρευση ακαθαρσιών (εναποθέσεις γράσου, αιθάλη): Αποσυναρμολογήστε τον καυστήρα, βυθίστε τον σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό και καθαρίστε τον προσεκτικά. Φίλτρο νερού B Κλείστε τη διάταξη εισαγωγής νερού. B Αποσυναρμολογήστε τον σωλήνα εισαγωγής κρύου νερού. B Καθαρίστε το φίλτρο νερού. 8.2 Θέση σε λειτουργία μετά τη συντήρηση B Ανοίξτε ξανά όλες τις συνδέσεις. B Διαβάστε το κεφάλαιο 3 Χρήση και/ή το κεφάλαιο 7 Ρύθμιση αερίου. B Ελέγξτε τον ρυθμιστή αερίου (πίεση καυστήρα). B Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των σωλήνων εξαγωγής καυσαερίων. B Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές αερίου.

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία!

Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία! Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 S WT14 AME... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 323 (2015/04) GR Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR11/14-2 B... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 324 (2010/10) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR11/14-2 B... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 324 (2010/10) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 O WR11/14-2 B... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων / Οδηγίες ασφαλείας.... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 339 (2010/10) GR

Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο. Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 339 (2010/10) GR Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων / Οδηγίες ασφαλείας.... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων.................

Διαβάστε περισσότερα

GR (05.03) JS WR11..B... WR14..B... WR18..B...

GR (05.03) JS WR11..B... WR14..B... WR18..B... 6 720 607 607 GR (0503) JS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο WR11B WR14B WR18B Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και τριπλό σύστηµα ασφαλείας, το οποίο αποτελείται από επιτήρηση φλόγας

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας ελέγχου 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή 6 720 803 804 (2011/09) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία!

Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία! Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 O WR 18-2.G.. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 6 720 680 339 (2015/04) GR Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων

Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Διάταξη ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων NE0.1 V3 6 720 817 040 (2010/03) GR Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία!

Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία! Ταχυθερμαντήρες νερού με αέριο Therm 4000 O WR11/14-2 B... Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Διαßάστε τις oδηγίες εγκαταστασης πριν την εγκατασταση! Διαßάστε τις oδηγίες Xρησης πριν τόυ δεσετε σε λειτoυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε

Διαβάστε περισσότερα

4729-00.4R. Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό 6 720 641 865 (2009/09) GR

4729-00.4R. Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό 6 720 641 865 (2009/09) GR 4729-00.4R Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... el Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 3 1.1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για 6 720 619 446 (2009/09) GR

Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για 6 720 619 446 (2009/09) GR 6 720 612 662-00.2O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A.. ZBR 42-3 A.. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων για GR 2 Πίνακας περιεχομένων GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 417 (2013/10) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 417 (2013/10) GR ZS/W 24-2 LH KE 23/31 [el] Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας........... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων............................

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύμβολα.... 3 1.1 Ερμηνεία συμβόλων..................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 815 098 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano plus GB102S-16/30 GB102-16/30/42 Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου (2014/08) GR

Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου (2014/08) GR Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 812 509 (2014/08) GR 6 720 641 705-00.1O Εγχειρίδιο για το χρήστη Logamax plus GB012-25K Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ειδικός λέβητας Logano plus SB615. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση /2002 GR

Οδηγίες χρήσης. Ειδικός λέβητας Logano plus SB615. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση /2002 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας Logano plus SB615 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 7 747 019 084-01/2002 GR Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus. G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus. G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. Λέβητας χαμηλών θερμοκρασίων/ συμπύκνωσης με ανεμιστήρα 6 720 615 876-00.1RS 6 720 616 215 (2015/03) GR Οδηγίες χρήσης Logano/Logano plus G225/GB225 με καυστήρα Logatop BE Διαβάστε προσεκτικά το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Wolf GmbH

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 4/8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 Λέβητας αερίου EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 GR (04.12) AL Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Ερµηνεία συµβόλων 3 1 Περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

O. Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Οδηγίες χρήσης (2010/10) GR

O. Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Οδηγίες χρήσης (2010/10) GR 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 8-3 C... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 5. Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSR 8-3 A... ZR 4-3 A... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.......

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Μάιος 2013 Περιεχόμενα Condens 3000 W ZWB 28-3 C Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπίκνωσης 28-42 kw Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A 1 Condens

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S Εγχειρίδιο χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S JLG26-UNITEC24S JLG30-UNITEC28S KD Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... - 3-1.1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...- 3-1.2 ΔΟΜΗ ΛΕΒΗΤΑ...- 5-1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο

Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο Για την ασφάλεια σας WR 275-3K..B.. WR 350-3K..B.. WR 400-3K..B.. Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ασφάλεια φλόγας µε ιονισµό 6 720 606 687 (03.09)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

/1 a. b c. d e. f g

/1 a. b c. d e. f g Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνοσ: Ηλεκτροπληξία! B Πριν αρχίσετε την εργασία διακüψτε οπωσδήποτε την παροχή ρεύµατοσ απü το δίκτυο (ασφάλεια, διακüπτησ LS). 4.2 Σύνδεση θερµοστατών B Κατεβάστε

Διαβάστε περισσότερα