Σύνταξη & Συντακτική Ανάλυση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνταξη & Συντακτική Ανάλυση"

Transcript

1 Σύνταξη & Συντακτική Ανάλυση Μια γραμματική για τα Αγγλικά Μια πρόταση αποτελείται από μια ουσιαστική φράση, ένα ρήμα, και μια ουσιαστική φράση <S> ::= <NP> <V> <NP> Μια ουσιαστική φράση αποτελείται από ένα άρθρο και ένα ουσιαστικό Ρήματα είναι τα εξής Άρθρα είναι τα εξής <NP> ::= <A> <N> <V> ::= loves htes ets <A> ::= the Rene Mgritte, Le Seize Septemre Κωστής Σαγώνας Νίκος Παπασπύρου Ουσιαστικά είναι τα εξής... <N> ::= dog t rt Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 2 Πως δουλεύει μια γραμματική Μια γραμματική είναι ένα σύνολο κανόνων που ορίζουν πώς κατασκευάζεται ένα συντακτικό δένδρο Ξεκινάμε βάζοντας το <S> στη ρίζα του δένδρου Οι κανόνες της γραμματικής λένε πώς μπορούμε να προσθέσουμε παιδιά σε κάθε σημείο του δένδρου Για παράδειγμα, ο κανόνας <S> ::= <NP> <V> <NP> λέει ότι μπορούμε να προσθέσουμε κόμβους <NP>, <V>, και <NP>, με αυτή τη σειρά, ως παιδιά του κόμβου <S> Γραμματική για αριθμητικές εκφράσεις <expr> ::= <expr> + <expr> Η παραπάνω γραμματική ορίζει ότι μια αριθμητική έκφραση μπορεί να είναι το άθροισμα δύο άλλων εκφράσεων, ή το γινόμενο δύο εκφράσεων, ή <expr> * <expr> ( <expr> ) μια έκφραση που περικλείεται από παρενθέσεις, ή κάποια από τις μεταβλητές,, ή Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 3 Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 4

2 Συντακτικό δένδρο Συστατικά μιας γραμματικής <expr> ( <expr> ) <expr> * <expr> ( <expr> ) <expr> + <expr> αρχικό σύμβολο κανόνας παραγωγής μη τερματικά σύμβολα <S> ::= <NP> <V> <NP> <NP> ::= <A> <N> <V> ::= loves htes ets <A> ::= the <N> ::= dog t rt Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 5 τερματικά σύμβολα (λεκτικές μονάδες) Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 6 Ορισμός γραμματικών σε μορφή Bkus-Nur Μια γραμματική σε μορφή Bkus-Nur αποτελείται από Ένα σύνολο από λεκτικές μονάδες (tokens) Συμβολοσειρές που αποτελούν τα μικρότερα αδιαίρετα κομμάτια της σύνταξης του προγράμματος Ένα σύνολο από μη τερματικά σύμβολα (non-terminls) Συμβολοσειρές που εγκλείονται σε αγκύλες, π.χ. <NP>, και αντιπροσωπεύουν κομμάτια του συντακτικού της γλώσσας Δε συναντιούνται στο πρόγραμμα, αλλά είναι σύμβολα που βρίσκονται στο αριστερό μέρος κάποιων κανόνων της γραμματικής Το αρχικό σύμβολο (strt symol) της γραμματικής Ένα συγκεκριμένο μη τερματικό σύμβολο που αποτελεί τη ρίζα του συντακτικού δένδρου για κάθε αποδεκτό από τη γλώσσα πρόγραμμα Ένα σύνολο από κανόνες παραγωγής (prodution rules) Κανόνες παραγωγής Οι κανόνες παραγωγής χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του συντακτικού δένδρου Κάθε κανόνας έχει τη μορφή Α ::= Δ Το αριστερό μέρος Α αποτελείται από ένα μη τερματικό σύμβολο Το δεξί μέρος Δ είναι μια ακολουθία από τερματικά (λεκτικές μονάδες) και μη τερματικά σύμβολα Κάθε κανόνας προσδιορίζει έναν πιθανό τρόπο κατασκευής του συντακτικού υποδένδρου που έχει ως ρίζα του το μη τερματικό σύμβολο στο αριστερό μέρος Α του κανόνα και έχει ως παιδιά αυτής της ρίζας (με την ίδια σειρά εμφάνισης) τα σύμβολα στο δεξί μέρος Δ του κανόνα Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 7 Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 8

3 Επιλογές στη γραφή των κανόνων παραγωγής Όταν υπάρχουν περισσότεροι από ένας κανόνες παραγωγής με το ίδιο αριστερό μέρος, μπορούμε να κάνουμε χρήση της παρακάτω συντομογραφίας Στη BNF γραμματική μπορούμε να δώσουμε το αριστερό μέρος, το διαχωριστή ::=, και μετά μια ακολουθία από δεξιά μέρη που διαχωρίζονται από το ειδικό σύμβολο Οι δύο γραμματικές είναι ίδιες <expr> ::= <expr> + <expr> <expr> * <expr> ( <expr> ) <expr> ::= <expr> + <expr> <expr> ::= <expr> * <expr> <expr> ::= ( <expr> ) <expr> ::= <expr> ::= <expr> ::= Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 9 Κατασκευή συντακτικών δένδρων Αρχίζουμε την κατασκευή βάζοντας το αρχικό σύμβολο της γραμματικής στη ρίζα του δένδρου Προσθέτουμε παιδιά σε κάθε μη τερματικό σύμβολο, χρησιμοποιώντας κάποιον από τους κανόνες παραγωγής της γλώσσας για το συγκεκριμένο μη τερματικό Η διαδικασία τερματίζει όταν όλα τα φύλλα του δένδρου αποτελούνται από λεκτικές μονάδες Η συμβολοσειρά που αντιστοιχεί στο δένδρο που κατασκευάσαμε βρίσκεται διαβάζοντας τα φύλλα του δένδρου από αριστερά προς τα δεξιά Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 11 Κανόνεςπαραγωγήςτουκενού Το ειδικό μη τερματικό <empty> χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που θέλουμε κάποιος κανόνας να μην παράγει τίποτα Για παράδειγμα, οι παρακάτω κανόνες ορίζουν τη δομή if-then των περισσοτέρων γλωσσών, η οποία επιτρέπει την ύπαρξη ενός προαιρετικού else <if-stmt> ::= if <expr> then <stmt> <else-prt> <else-prt> ::= else <stmt> <empty> Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 10 Παραδείγματα Τα συντακτικά δένδρα για τις παρακάτω εκφράσεις + (+) (+()) +* Η κατασκευή των συντακτικών δένδρων είναι η δουλειά του συντακτικού αναλυτή ενός μεταγλωττιστή <expr> ::= <expr> + <expr> <expr> * <expr> ( <expr> ) Υπάρχουν διάφοροι αποδοτικοί αλγόριθμοι και εργαλεία για (ημι)αυτόματη κατασκευή του συντακτικού αναλυτή Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 12

4 Τυπικός ορισμός σύνταξης γλωσσών Παράδειγμα κατασκευής γραμματικής (1) Για να ορίσουμε τη σύνταξη των γλωσσών προγραμματισμού χρησιμοποιούμε γραμματικές Η γλώσσα που ορίζεται από μια γραμματική είναι το σύνολο των συμβολοσειρών για τα οποία η γραμματική μπορεί να παράξει συντακτικά δένδρα Τις περισσότερες φορές το σύνολο αυτό είναι άπειρο (παρόλο που η γραμματική είναι πεπερασμένη) Η κατασκευή μιας γραμματικής για μια γλώσσα μοιάζει λίγο με προγραμματισμό... Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 13 Συνήθως γίνεται με χρήση της τεχνικής διαίρει και βασίλευε (divide nd onquer) Παράδειγμα: κατασκευή της γλώσσας των δηλώσεων της Jv (η οποία είναι παρόμοια με αυτή της C): αρχικά, η δήλωση έχει ένα όνομα τύπου στη συνέχεια μια ακολουθία από μεταβλητές που διαχωρίζονται με κόμματα (όπου κάθε μεταβλητή μπορεί να πάρει μια αρχική τιμή) και στο τέλος ένα ερωτηματικό (semiolon) flot ; oolen,, ; int = 1,, = 1 + 2; Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 14 Παράδειγμα κατασκευής γραμματικής (2) Παράδειγμα κατασκευής γραμματικής (3) Αρχικά ας αγνοήσουμε την πιθανή ύπαρξη αρχικοποιητών: <vr-del> ::= <type-nme> <delrtor-list> ; Ο κανόνας για τα ονόματα των πρωτόγονων τύπων (primitive types) της Jv είναι απλούστατος: <type-nme> ::= oolen yte short int long hr flot doule Η ακολουθία των μεταβλητών που διαχωρίζονται με κόμματα έχει ως εξής: <delrtor-list> ::= <delrtor> <delrtor>, <delrtor-list> Όπου ξανά, έχουμε προς το παρόν αγνοήσει τους πιθανούς αρχικοποιητές των μεταβλητών Σημείωση: δεν παίρνουμε υπόψη κατασκευασμένους τύπους (onstruted types): ονόματα κλάσεων, ονόματα διεπαφών (interfes), και τύπους πινάκων Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 15 Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 16

5 Παράδειγμα κατασκευής γραμματικής (4) Τί αποτελεί λεκτική μονάδα (token); Οι δηλωτές μεταβλητών, με ή χωρίς αρχικοποιήσεις, ορίζονται ως: <delrtor> ::= <vrile-nme> <vrile-nme> = <expr> Για ολόκληρη τη Jv: Πρέπει να επιτρέψουμε και ζεύγη από αγκύλες μετά το όνομα των μεταβλητών για τη δήλωση των πινάκων Πρέπει επίσης να ορίσουμε και τη σύνταξη των αρχικοποιητών πινάκων (Φυσικά θέλουμε και ορισμούς για τα μη τερματικά σύμβολα <vrile-nme> και <expr>) Όποια κομμάτια της γλώσσας επιλέξουμε να θεωρήσουμε ως μη κατασκευαζόμενα από μικρότερα κομμάτια Μεταβλητές (i, j), λέξεις κλειδιά (if), τελεστές (==,++), σταθερές (123.4), κ.λπ. Οι γραμματικές που έχουμε ορίσει δίνουν τη δομή των φράσεων (phrse struture): πως το πρόγραμμα κατασκευάζεται από μια σειρά λεκτικών μονάδων Πρέπει επιπλέον να ορίσουμε και τη λεκτική δομή (lexil struture): πως ένα αρχείο χωρίζεται σε λεκτικές μονάδες Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 17 Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 18 Δύο επιλογές ορισμού της λεκτικής δομής Ιστορικές σημειώσεις (1) Με μια κοινή γραμματική Οι χαρακτήρες είναι οι μοναδικές λεκτικές μονάδες Συνήθως δεν ακολουθείται αυτή η επιλογή: κενά και σχόλια περιπλέκουν αρκετά τη γραμματική και την καθιστούν μη αναγνώσιμη Με ξεχωριστές γραμματικές 1. Μία που ορίζει πώς προκύπτουν οι λεκτικές μονάδες από ένα αρχείο με χαρακτήρες Η γραμματική αυτή συνήθως είναι μια κανονική γραμματική (regulr grmmr) και χρησιμοποιείται από το λεκτικό αναλυτή (snner) 2. Μία που ορίζει πώς προκύπτουν τα συντακτικά δένδρα από μία ακολουθία λεκτικών μονάδων Η γραμματική αυτή συνήθως είναι μια γραμματική ελεύθερη συμφραζομένων (ontext-free grmmr) και χρησιμοποιείται από το συντακτικό αναλυτή (prser) Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 19 Παλιά, κάποιες γλώσσες προγραμματισμού δε διαχώριζαν τη λεκτική από την φραστική δομή Παλιές εκδόσεις της Fortrn και της Algol επέτρεπαν κενά σε οποιοδήποτε σημείο, ακόμα και στο μέσο μιας λέξης κλειδί! Άλλες γλώσσες, π.χ. η PL/I, επιτρέπουν τη χρήση λέξεων κλειδιών ως μεταβλητές (Το ίδιο συμβαίνει και στην ML, αλλά εκεί δεν αποτελεί πρόβλημα.) Τα παραπάνω προσθέτουν δυσκολία στην λεκτική και συντακτική ανάλυση και μειώνουν την αναγνωσιμότητα των προγραμμάτων Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 20

6 Ιστορικές σημειώσεις (2) Άλλες μορφές γραμματικών Κάποιες γλώσσες έχουν λεκτική δομή σταθερής μορφής (fixed-formt ) τα κενά είναι σημαντικά Μία εντολή ανά γραμμή (π.χ. της διάτρητης κάρτας) Οι πρώτες 7 θέσεις κάθε γραμμής για την ταμπέλα (lel) Οι πρώτες διάλεκτοι της Fortrn, Cool, και της Bsi Σχεδόν οι περισσότερες μοντέρνες γλώσσες είναι ελεύθερης μορφής (free-formt ): τα κενά αγνοούνται Π.χ. Algol, Psl, Jv Μερικές άλλες (C, C++) διαφέρουν λίγο λόγω του προεπεξεργαστή Μικρές διαφοροποιήσεις της μορφής Bkus-Nur (BNF) Χρήση ή = αντί για ::= Όχι <> αλλά κάποιο ειδικό font ή χρήση αποστρόφων για τις λεκτικές μονάδες ώστε να ξεχωρίζονται εύκολα από τα μη τερματικά σύμβολα Επεκτάσεις της μορφής Bkus-Nur (EBNF) Πρόσθετος συμβολισμός για την απλοποίηση κάποιων κανόνων: {x} υποδηλώνει μηδέν ή περισσότερες επαναλήψεις του x [x] υποδηλώνει ότι το x είναι προαιρετικό (δηλαδή x <empty>) () για ομαδοποίηση οπουδήποτε για να υποδηλώσει επιλογή Αποστρόφους γύρω από τις λεκτικές μονάδες ούτως ώστε να ξεχωρίζονται από τα παραπάνω μετασύμβολα Συντακτικά διαγράμματα Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 21 Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 22 Παραδείγματα EBNF Συντακτικά διαγράμματα (1) <if-stmt> ::= if <expr> then <stmt> [else <stmt>] <stmt-list> ::= <stmt> { ; <stmt> } <thing-list> ::= (<stmt> <del>) { ; (<stmt> <del>) } Έστω ότι έχουμε μια γραμματική σε EBNF Ο κάθε κανόνας παραγωγής μετατρέπεται σε μια σειρά από κουτιά Ορθογώνια για τα μη τερματικά σύμβολα Οβάλ για τα τερματικά σύμβολα Τα παραπάνω ενώνονται με βέλη (Πιθανώς κάποια βέλη να παρακάμπτουν κάποια από τα κουτιά.) <if-stmt> ::= if <expr> then <stmt> [ else <stmt> ] if-stmt if then else expr stmt stmt Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 23 Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 24

7 Συντακτικά διαγράμματα (2) Παράδειγμα διαφορετικού συμβολισμού EBNF Πολλαπλοί κανόνες παραγωγής χρησιμοποιούν διακλαδώσεις (rnhing) exp exp + exp exp * exp ( exp ) WhileSttement: while ( Expression ) Sttement DoSttement: do Sttement while ( Expression ); ForSttement: for ( ForInit opt ; Expression opt ; ForUpdte opt ) Sttement Η επανάληψη υποδηλώνεται με χρήση βρόχων <exp> ::= <ddend> {+ <ddend>} exp ddend + από το βιβλίο The Jv Lnguge Speifition, Jmes Gosling et l. Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 25 Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 26 Τρεις ισοδύναμες γραμματικές G1: <suexp> ::= <suexp> - <suexp> Από τη Σύνταξη προς τη Σημασιολογία G2: <suexp> ::= <vr> - <suexp> <vr> <vr> ::= G3: <suexp> ::= <suexp> - <vr> <vr> <vr> ::= Και οι τρεις γραμματικές ορίζουν την ίδια γλώσσα: τη γλώσσα όλων των συμβολοσειρών που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα,, ή τα οποία διαχωρίζονται από ένα μείον. Αλλά... Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 27 Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 28

8 <suexp> Γιατί είναι σημαντικά τα συντακτικά δένδρα; G2 prse tree: <vr> - <suexp> <vr> - <suexp> Θέλουμε η δομή του συντακτικού δένδρου να αντικατοπτρίζει τη σημασιολογία της συμβολοσειράς <vr> που αντιπροσωπεύει Αυτό κάνει το σχεδιασμό της γλώσσας πιο δύσκολο: <suexp> ενδιαφερόμαστε για τη δομή του κάθε συντακτικού δένδρου όχι μόνο για τη συμβολοσειρά των φύλλων του <suexp> - <vr> G3 prse tree: <suexp> - <vr> Τα συντακτικά δένδρα είναι το μέρος που η σύνταξη <vr> αρχίζει να συναντά τη σημασιολογία των γλωσσών Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 29 Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 30 Τελεστές (opertors) Προτεραιότητα (preedene) τελεστών Τελεστές χρησιμοποιούνται για λειτουργίες που γίνονται συχνά, π.χ. πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, Ο όρος τελεστής αναφέρεται τόσο στη λεκτική μονάδα (π.χ. +, *) όσο και στη λειτουργία αυτή καθ αυτή Μοναδιαίοι τελεστές δέχονται ένα όρισμα: -1 Δυαδικοί τελεστές δέχονται δύο ορίσματα: 1+2 Τριαδικοί τελεστές δέχονται τρία ορίσματα:?: Στις περισσότερες γλώσσες Οι δυαδικοί τελεστές γράφονται σε infix μορφή: π.χ. 1+2 Οι μοναδιαίοι τελεστές γράφονται σε prefix (-2) ή σεpostfix μορφή (i++) Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 31 Έστω η γραμματική G4: Ένα συντακτικό δένδρο για τη συμβολοσειρά <exp> ::= <exp> + <exp> <exp> * <exp> ( <exp> ) +* είναι το <exp> <exp> * <exp> <exp> + <exp> Στο δένδρο αυτό η πρόσθεση γίνεται πριν από τον πολλαπλασιασμό, κάτι που δεν είναι σε αρμονία με τις συνήθεις προτεραιότητες των τελεστών + και * Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 32

9 Προτεραιότητα τελεστών στη γραμματική Για να έχουμε τη σωστή προτεραιότητα τελεστών, αλλάζουμε τη γραμματική με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελεστής με την μεγαλύτερη προτεραιότητα να καταλήγει πιο κάτω στο συντακτικό δένδρο G5: <exp> ::= <exp> + <exp> <mulexp> <mulexp> ::= <mulexp> * <mulexp> ( <exp> ) Παραδείγματα προτεραιότητας τελεστών C (15 επίπεδα προτεραιότητας πάρα πολλά;) = <? * p + * : 1 << d () Psl (5 επίπεδα όχι αρκετά;) <= 0 or 100 <= Συντακτικό λάθος! Smlltlk (1 επίπεδο για όλους τους δυαδικούς τελεστές) + * Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 33 Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 34 Συντακτικό δένδρο με σωστή προτεραιότητα Προσεταιριστικότητα (ssoitivity) τελεστών <exp> <exp> <exp> G5 prse tree: <exp> + <exp> <mulexp> <mulexp> <exp> + <exp> <mulexp> <exp> + <exp> <mulexp> <mulexp> <exp> + <exp> <exp> + <exp> <mulexp> <mulexp> <mulexp> <mulexp> * <mulexp> Η γραμματική G5 παράγει μόνο αυτό το δένδρο για +* Αναγνωρίζει την ίδια γλώσσα με τη G4, αλλά δεν παράγει πλέον δένδρα με λάθος προτεραιότητα τελεστών Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 35 Η γραμματική G5 παράγει τα παραπάνω δένδρα για ++ Το πρώτο από αυτά δεν αντικατοπτρίζει τη συνήθη προσεταιριστικότητα του τελεστή + Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 36

10 Προσεταιριστικότητα τελεστών Έχουν χρησιμότητα όταν η σειρά της αποτίμησης δεν καθορίζεται από παρενθέσεις ή προτεραιότητα τελεστών Οι αριστερά προσεταιριστικοί τελεστές ομαδοποιούν από αριστερά προς τα δεξιά: +++d = ((+)+)+d Οι δεξιά προσεταιριστικοί τελεστές ομαδοποιούν από δεξιά προς τα αριστερά: +++d = +(+(+d)) Στις περισσότερες γλώσσες, οι περισσότεροι τελεστές είναι αριστερά προσεταιριστικοί, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις Παραδείγματα προσεταιριστικότητας C ML <<<< ==0 Fortrn τελεστές είναι αριστερά προσεταιριστικοί δεξιά προσεταιριστικός (ανάθεση) τελεστές είναι αριστερά προσεταιριστικοί 1::2::nil δεξιά προσεταιριστικός (κατασκευή λίστας) /* **** τελεστές είναι αριστερά προσεταιριστικοί δεξιά προσεταιριστικός (ύψωση σε δύναμη) Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 37 Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 38 Προσεταιριστικότητα στη γραμματική G5: <exp> ::= <exp> + <exp> <mulexp> <mulexp> ::= <mulexp> * <mulexp> ( <exp> ) Για να διορθώσουμε το πρόβλημα, τροποποιούμε τη γραμματική ώστε να κάνουμε δένδρα με τελεστές + να μεγαλώνουν προς τα αριστερά (παρόμοια για τον *) Δένδρο με σωστή προσεταιριστικότητα <exp> <exp> + <mulexp> <exp> + <mulexp> <rootexp> <mulexp> <rootexp> <rootexp> G6: <exp> ::= <exp> + <mulexp> <mulexp> <mulexp> ::= <mulexp> * <rootexp> <rootexp> <rootexp> ::= ( <exp> ) Η γραμματική G6 παράγει μόνο αυτό το δένδρο για ++ Παράγει την ίδια γλώσσα με τη G5, αλλά δεν παράγει πλέον δένδρα με λάθος προσεταιριστικότητα τελεστών Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 39 Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 40

11 Διφορούμενη ερμηνεία (miguity) Η γραμματική G4 είναι διφορούμενη (miguous): παράγει περισσότερα από ένα συντακτικά δένδρα για την ίδια συμβολοσειρά Όμως η επιδιόρθωση των προβλημάτων προτεραιότητας και προσεταιριστικότητας των τελεστών εξαφάνισε όλη την ασάφεια στη συγκεκριμένη γραμματική Αυτό είναι επιθυμητό: το συντακτικό δένδρο υποδηλώνει τη σημασιολογία του προγράμματος και δε θέλουμε αυτή να είναι διφορούμενη Όμως υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μια γραμματική είναι διφορούμενη, όχι μόνο λόγοι σχετικοί με τους τελεστές Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 42 Το πρόβλημα του ξεκρέμαστου else <stmt> ::= <if-stmt> s1 s2 <if-stmt> ::= if <expr> then <stmt> else <stmt> if <expr> then <stmt> <expr> ::= e1 e2 Η γραμματική αυτή είναι διφορούμενη ως προς τo ξεκρέμαστο else ( dngling-else miguity ). Η παρακάτω εντολή if e1 then if e2 then s1 else s2 έχει δύο συντακτικά δένδρα Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 43 <if-stmt> if <ex p> then <stmt> else <stmt> e1 if <ex p> then <stmt> e2 <if-stmt> s1 <if-stmt> if <ex p> then <stmt> e1 if <ex p> then <stmt> else <stmt> e2 <if-stmt> s1 s2 s2 Οι περισσότερες γλώσσες που έχουν αυτό το πρόβλημα επιλέγουν το κάτω συντακτικό δένδρο: το else πηγαίνει με το κοντινότερο αταίριαστο then Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 44 Διόρθωση του προβλήματος (1) <stmt> ::= <if-stmt> s1 s2 <if-stmt> ::= if <expr> then <stmt> else <stmt> if <expr> then <stmt> <expr> ::= e1 e2 Θέλουμε να επιβάλλουμε ότι εάν αυτό επεκταθεί σε ένα if, τότε το if πρέπει ήδη να έχει το δικό του else. Πρώτα, δημιουργούμε ένα νέο μη τερματικό <full-stmt> που παράγει όλες τις εντολές που παράγονται από το <stmt>, αλλά απαγορεύει τις if εντολές χωρίς else <full-stmt> ::= <full-if> s1 s2 <full-if> ::= if <expr> then <full-stmt> else <full-stmt> Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 45

12 Διόρθωση του προβλήματος (2) Μετά χρησιμοποιούμε το νέο μη τερματικό εδώ <stmt> ::= <if-stmt> s1 s2 <if-stmt> ::= if <expr> then <full-stmt> else <stmt> if <expr> then <stmt> <expr> ::= e1 e2 Το αποτέλεσμα είναι ότι η παραπάνω γραμματική μπορεί να ταιριάξει ένα else με ένα if μόνο όταν όλα τα κοντινά if έχουν ήδη κάποιο else ως ταίρι τους. Τώρα παράγουμε μόνο το συντακτικό δένδρο <if-stmt> if <exp> then <stmt> e1 <if-stmt> if <exp> then <full-stmt> else <stmt> e2 s1 s2 Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 46 Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 47 Ξεκρέμαστα else και αναγνωσιμότητα Καλύτερα στυλ προγραμματισμού Διορθώσαμε τη γραμματική, αλλά Το πρόβλημα στη γραμματική αντικατοπτρίζει κάποιο πρόβλημα στη γλώσσα, την οποία δεν αλλάξαμε Μια ακολουθία από if-then-else δεν είναι εύκολα αναγνώσιμη, ειδικά εάν κάποια από τα else λείπουν int =0; if (0==0) if (0==1) =17; else =42; Καλύτερο: σωστή στοίχιση int =0; if (0==0) if (0==1) =17; else =42; Ποια είναι η τιμή του μετά την εκτέλεση του προγράμματος; int =0; if (0==0) { if (0==1) =17; else =42; } Ακόμα καλύτερο: ηχρήση μπλοκ δείχνει καθαρά τη δομή του κώδικα Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 48 Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 49

13 Γλώσσες χωρίς ξεκρέμαστα else Μερικές γλώσσες ορίζουν τα if-then-else με τρόπο τέτοιο που να επιβάλλει τη σαφήνεια στη χρήση τους Η Algol δεν επιτρέπει μέσα στο then να αρχίζει άμεσα κάποιο άλλο if (αλλά μπορεί να αρχίζει ένα μπλοκ με ένα άλλο if) Η Algol 68 επιβάλλει σε κάθε if να τερματίζεται με ένα fi (υπάρχουν επίσης do-od και se-es) Η Ad επιβάλλει σε κάθε if να τερματίζεται με ένα end if Γραμματική για ολόκληρη τη γλώσσα Κάθε ρεαλιστική γλώσσα περιέχει πολλά μη τερματικά σύμβολα Ειδικά εάν από τη γραμματική έχει εξαλειφθεί η ασάφεια Τα επιπλέον μη τερματικά καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο προκύπτει ένα μοναδικό συντακτικό δένδρο Όταν κατασκευαστεί το συντακτικό δένδρο, τα επιπλέον μη τερματικά δεν έχουν κάποια χρησιμότητα πλέον Οι υλοποιήσεις των γλωσσών συνήθως αποθηκεύουν μια συνεπτυγμένη μορφή του συντακτικού δένδρου, η οποία ονομάζεται αφηρημένο συντακτικό δένδρο Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 50 Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 51 Συγκεκριμένο συντακτικό δένδρο <exp> <exp> + <mulexp> <exp> + <mulexp> <rootexp> <mulexp> <rootexp> <rootexp> + + Αφηρημένο συντακτικό δένδρο Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 52 Συμπερασματικά Για τον ορισμό του συντακτικού (και όχι μόνο!) των γλωσσών προγραμματισμού χρησιμοποιούμε γραμματικές Οι γραμματικές ορίζουν το ποια είναι τα επιτρεπτά προγράμματα μιας γλώσσας, αλλά και το συντακτικό δένδρο για αυτά τα προγράμματα το δένδρο με τη σειρά του ορίζει τη σειρά εκτέλεσης των εντολών και κατά συνέπεια συνεισφέρει στον ορισμό της σημασιολογίας Υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ θεωρίας και πράξης Δύο γραμματικές, δύο μέρη του μεταγλωττιστή (ompiler) Σημείωση: Υπάρχουν προγράμματα, γεννήτριες συντακτικών αναλυτών (prser genertors), που μπορούν να δημιουργήσουν αυτόματα τον κώδικα του λεκτικού και του συντακτικού αναλυτή απότηγραμματικήμιαςγλώσσας Σύνταξη και Συντακτική Ανάλυση 53

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 O Χρόνος Εκτέλεσης Προγραμμάτων Στο Κεφάλαιο 2 είδαμε δύο ριζικά διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης: τον αλγόριθμο ταξινόμησης με εισαγωγή και τον αλγόριθμο ταξινόμησης με συγχώνευση. Υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Μεταγλωττιστές

Σηµειώσεις Μεταγλωττιστές Σηµειώσεις Μεταγλωττιστές 1. Eισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουµε τα στοιχεία ενός µεταγλωττιστή, το περιβάλλον εργασίας καθώς και ορισµένα εργαλεία λογισµικού για την κατασκευή µεταγλωττιστών. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α Πρώτο μάθημα Αλγόριθμοι: Κεντρική θέση στο θέμα του μαθήματος (αλλά και στην επιστήμη της Πληροφορικής γενικότερα) κατέχουν έννοιες όπως αλγόριθμοι, δεδομένα, τύποι και αναπαράσταση δεδομένων, πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός

Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός Μάνος Καρβούνης Για το μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 2 Περιεχόμενα: Πρόλογος Σελ 3 Τι είναι ένας αλγόριθμος; Και τι είναι ένας αλγόριθμος για υπολογιστές;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Βραχνός Ε., Κουρέτας Ι., Μακρυγιάννης Π., Παραδείση Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές.

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές. Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Το σύνολο των χαρακτήρων της QuickBASIC (QB) απαρτίζεται από τους αριθμητικούς χαρακτήρες (0 9), τους αλφαβητικούς, κεφαλαία (Α Ζ) και πεζά (a z),

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές Η έννοια της μεταβλητής Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια που αυτή έχει σε μαθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν μερικές από τις πολλές δυνατότητες της Java:

Ακολουθούν μερικές από τις πολλές δυνατότητες της Java: JAVA TUTORIAL ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι κάνει τη Java να ξεχωρίζει; Η Java προκάλεσε ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στον κόσμο του Internet. Όλοι μιλούν γι αυτήν. Όλοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενότητα 3 Κλάσεις και αντικείμενα Πεδία Μέθοδοι Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας 1.0.0 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολυδάπανη συντήρηση (technical support) η οποία σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στην επαρχία είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Πολυδάπανη συντήρηση (technical support) η οποία σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στην επαρχία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί, είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε συνεργεία αυτοκινήτων. Η σχεδίαση και η υλοποίησή του στηρίζονται αποκλειστικά σε βάση δεδομένων σε συνδυασμό με σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα