Αυτόματα. Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iii) Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iv) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 6

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αυτόματα. Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iii) Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iv) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 6"

Transcript

1 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 3η ενότητα: Αυτόματα και Τυπικές Γραμματικές Αυτόματα Τρόπος κωδικοποίησης αλγορίθμων. Τρόπος περιγραφής συστημάτων πεπερασμένων καταστάσεων: Συστήματα που έχουν εσωτερικές καταστάσεις και προκαθορισμένο τρόπο μετάβασης από μία κατάσταση σε άλλη με βάση την τρέχουσα κατάσταση και την είσοδο (συνήθως ενέργεια κάποιου χρήστη). Μπορεί να έχουν και έξοδο. Εφαρμογές σε πλήθος επιστημονικών πεδίων Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2 Παράδειγμα: πωλητής καφέ (i) Προδιαγραφές ύο είδη καφέ: ελληνικός ή φρέντο. Κόστος καφέ: 40 λεπτά. Επιτρέπονται κέρματα 10, 20, ή 50 λεπτών. Παράδειγμα: πωλητής καφέ (ii) Σχεδίαση του συστήματος Εσωτερικές καταστάσεις: q0, q1, q2, q3, q4, q5 (qi: εκφράζει ότι έχουν δοθεί μέχρι στιγμής 10*i λεπτά). Πιθανές είσοδοι (ενέργειες): Ρ1, Ρ2, Ρ5 (ρίψη κέρματος 10, 20, ή 50 λεπτών), Κ1, Κ2 (πάτημα κουμπιού 1 για ελληνικό καφέ, ή 2 για φρέντο). Πιθανές έξοδοι: E1, E2, E3, E4, E5 (Ei: εκφράζει ότι επιστρέφονται 10*i λεπτά), ΕΛ (παροχή ελληνικού καφέ), ΦΡ (παροχή φρέντο). Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 3 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 4 Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iii) Πίνακας καταστάσεων: δείχνει ποια είναι η επόμενη κατάσταση και η έξοδος για κάθε συνδυασμό τρέχουσας κατάστασης και εισόδου. Αρχική κατάσταση: q0. Είσοδος Κατάστ. q0 q1 q2 q3 q4 Ρ1 q1, - q2, - q3, - q4, - q4, Ε1 Ρ2 q2, - q3, - q4, - q4, Ε1 q4, E2 Ρ5 q4, Ε1 q4, E2 q4, E3 q4, E4 q4, E5 Κ1 q0, - q1, - q2, - q3, - q0, ΕΛ Κ2 q0, - q1, - q2, - q3, - q0, ΦΡ Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iv) ιάγραμμα καταστάσεων: παρέχει τις ίδιες πληροφορίες με τον πίνακα καταστάσεων με πιο εποπτικό τρόπο. Αρχική κατάσταση: q0 (σημειώνεται με βέλος). Ρ1/E1 Ρ2/E2 Ρ5/E5 K1/EΛ K2/ΦΡ q0 q4 Ρ5/E1 Ρ5/E2 Ρ1/- Ρ2/- q3 q1 K1/- K2/- q2 K1/- K2/- Ρ1/- Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 5 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 6 1

2 Αυτόματα (i) Ένα αυτόματο έχει μερικές εσωτερικές καταστάσεις q 0, q 1, q 7, q 15,..., και μια συνάρτηση μετάβασης δ που καθορίζει την επόμενη κατάσταση του αυτομάτου με βάση την τρέχουσα κατάσταση και την συμβολοσειρά εισόδου. Αυτόματα (ii) Μηχανισμοί: χωρίς είσοδο έξοδο. δ(q i ) = q j εκτέλεση: q 0 q j q k q m... Αυτόματα πεπερασμένων καταστάσεων (FSA): με είσοδο που γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται. δ(q i, α) =q j ( εισόδου (a είναι ένα από τα σύμβολα της εκτέλεση: εξαρτάται από την είσοδο Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 7 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 8 Παράδειγμα FSA για αναγνώριση περιττών δυαδικών αριθμών 1 0 q 0 q q 0 : το τελευταίο ψηφίο που διαβάστηκε είναι διάφορο του 1. q 1 : το τελευταίο ψηφίο που διαβάστηκε είναι ίσο με 1. η q 0 είναι αρχική κατάσταση ενώ η q 1 είναι κατάσταση αποδοχής (ή τελική). Ισχυρότερα αυτόματα Μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (FSM): είναι FSA με έξοδο: δ(q i, α) = (q k, β) Αυτόματα στοίβας (PDA, pushdown automata): έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες καθώς έχουν μνήμη (σε μορφή στοίβας). Μηχανές Turing (TM): έχουν ακόμη περισσότερες δυνατότητες καθώς έχουν απεριόριστη μνήμη (σε μορφή ταινίας). Γραμμικά περιορισμένα αυτόματα (LBA): είναι ΤΜ με μνήμη περιορισμένη γραμμικά ως προς το μήκος της εισόδου. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 9 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 10 Αυτόματα και τυπικές γλώσσες Τυπικές γλώσσες Τυπικές γλώσσες: χρησιμοποιούνται για την περιγραφή υπολογιστικών προβλημάτων αλλά και γλωσσών προγραμματισμού. Αυτόματα: χρησιμεύουν για την αναγνώριση τυπικών γλωσσών και για την κατάταξη της δυσκολίας των αντίστοιχων προβλημάτων. Κάθε αυτόματο (χωρίς έξοδο) αναγνωρίζει μια τυπική γλώσσα: το σύνολο των συμβολοσειρών που το οδηγούν σε τελική κατάσταση. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 11 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 12 2

3 Ορισμός DFA Παράδειγμα DFA Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 13 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 14 Παράδειγμα γλώσσας με DFA και γλώσσας χωρίς DFA Επέκταση ορισμού συνάρτησης δ DFA έχεται ως ορίσματα μια κατάσταση q και μια συμβολοσειρά w και δίνει την κατάσταση όπου θα βρεθεί το αυτόματο αν ξεκινήσει από την q καιδιαβάσειτηνw. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 15 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 16 Γλώσσα αποδεκτή από DFA Μη ντετερμινιστικά πεπερασμένα αυτόματα (NFA) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 17 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 18 3

4 Παράδειγμα NFA Τυπικός ορισμός NFA 19 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 20 Γλώσσα αποδεκτή από NFA Ισοδυναμία DFA και NFA (i) Σημείωση: η συνάρτησηδ είναι επεκτεταμένη ώστε να δέχεται σαν ορίσματα μια κατάσταση q και μια συμβολοσειρά w και να δίνει το σύνολο των καταστάσεων όπου μπορεί να βρεθεί το αυτόματο αν ξεκινήσει από την q καιδιαβάσειτηνw. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 21 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 22 Ισοδυναμία DFA και NFA (ii) Παράδειγμα μετατροπής NFA σε DFA (i) Έστω το NFA Μ = (Q,Σ,q 0,F,δ). Ένα ισοδύναμο DFA M'= (Q',Σ,q ' 0,F',δ'), ορίζεται ως εξής: Q' = Pow(Q), δηλαδή οι καταστάσεις του Μ είναι όλα τα υποσύνολα καταστάσεων του Μ. q ' 0 = {q 0 }, F' = {R Q' R F }, δηλαδή μια κατάσταση του Μ είναι τελική αν περιέχει μια τελική κατάσταση του Μ. δ'(r, a) = {q Q q δ(r, a) για r R}, δηλαδή δ'(r, a) είναι το σύνολο των καταστάσεων όπου μπορεί να βρεθεί το Μ ξεκινώντας από οποιαδήποτε κατάσταση του R και διαβάζοντας a. NFA για τη γλώσσα L 4 ("2 συνεχόμενα a "): DFA για τη γλώσσα L 4 : Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 23 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 24 4

5 Παράδειγμα μετατροπής NFA σε DFA (ii) NFA για τη γλώσσα L 4 : Παράδειγμα μετατροπής NFA σε DFA (ii) NFA για τη γλώσσα L 4 : DFA για τη γλώσσα L 4 : DFA για τη γλώσσα L 4 : Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 26 Παράδειγμα μετατροπής NFA σε DFA (ii) NFA για τη γλώσσα L 4 : Παράδειγμα μετατροπής NFA σε DFA (ii) NFA για τη γλώσσα L 4 : DFA για τη γλώσσα L 4 : DFA για τη γλώσσα L 4 : Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 27 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 28 Παράδειγμα μετατροπής NFA σε DFA (ii) NFA για τη γλώσσα L 4 : DFA για τη γλώσσα L 4 : Αυτόματα με ε-κινήσεις: NFA ε Τα μη ντετερμινιστικά αυτόματα με ε-κινήσεις (NFA ε ) επιτρέπουν και ορισμένες μεταβάσεις χωρίς να διαβάζεται σύμβολο (ισοδύναμα: με είσοδο το κενό string ε). Αποδέχονται τις συμβολοσειρές που μπορούν να οδηγήσουν σε τελική κατάσταση, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως και ε-κινήσεις. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 29 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 30 5

6 Τυπικός ορισμός NFA ε Γλώσσα αποδεκτή από NFA ε Σημείωση: η συνάρτηση δ είναι επεκτεταμένη ώστε να δέχεται σαν ορίσματα μια κατάσταση q και μια συμβολοσειρά w και να δίνει το σύνολο των καταστάσεων όπου μπορεί να βρεθεί το αυτόματο αν ξεκινήσει από την q καιδιαβάσειτηνw, χρησιμοποιώντας ενδεχομένως και ε-κινήσεις όπου αυτό επιτρέπεται. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 31 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 32 ε-κλείσιμο Για να ορίσουμε τυπικά την αποδοχή σε NFA ε, αλλά και για να δείξουμε την ισοδυναμία με DFA, χρειαζόμαστε την έννοια του ε-κλεισίματος μιας κατάστασης q, που είναι το σύνολο των καταστάσεων στις οποίες μπορεί να φτάσει το αυτόματο ξεκινώντας από την q και χρησιμοποιώντας μόνο ε-κινήσεις. Ισοδυναμία NFA ε και DFA Έστω το NFA ε Μ = (Q,Σ,q 0,F,δ). Ένα ισοδύναμο DFA M'= (Q',Σ,q ' 0,F',δ'), ορίζεται ως εξής: Q' = Pow(Q), δηλαδή οι καταστάσεις του Μ είναι όλα τα υποσύνολα καταστάσεων του Μ. q ' 0 = ε-κλείσιμο(q 0 ), F' = {R Q' R F }, δηλαδή μια κατάσταση του Μ είναι τελική αν περιέχει μια τελική κατάσταση του Μ. δ'(r, a) = {q Q q ε-κλείσιμο(δ(r, a)) για r R}, δηλαδή δ'(r, a) είναι το σύνολο των καταστάσεων όπου μπορεί να βρεθεί το Μ ξεκινώντας από οποιαδήποτε κατάσταση του R και διαβάζοντας a και χρησιμοποιώντας στη συνέχεια ε-κινήσεις. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 33 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 34 Παράδειγμα ισοδυναμίας NFA ε και DFA Ελαχιστοποίηση DFA (i) ύο καταστάσεις μπορούν να συγχωνευτούν σε μία αν: είναι και οι δύο τελικές ή και οι δύο μη τελικές, και οδηγούν με τα ίδια σύμβολα σε ίδιες καταστάσεις. x 1 x 2 x k q i 0 q 0 1 q 1 y 1 y 2 y n 0 q m 1 0, 1 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 35 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 36 6

7 x 1 x 2 x k Ελαχιστοποίηση DFA (ii) q 0 1 q 1 1 y 1 y 2 y n q i q m 0 0 x 1 x 2 x k 0 q 0 q im q 1 y 1 y 2 y n 0, 1 0, 1 Ελαχιστοποίηση DFA: παράδειγμα Αρχικό DFA: Ελάχιστο DFA: 1 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 37 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 38 Μέθοδος ελαχιστοποίησης DFA Εξαλείφουμε τις απρόσιτες καταστάσεις Σημειώνουμε ως διακρίσιμες δύο καταστάσεις αν: η μία είναι τελική ενώ η άλλη όχι οδηγούν με ένα ή περισσότερα σύμβολα σε διακρίσιμες καταστάσεις (βλ. παρακάτω για αναλυτική μέθοδο) Συγχωνεύουμε ισοδύναμες (= μη διακρίσιμες) καταστάσεις. Η μέθοδος αναλυτικά Κατασκευάζουμε πίνακα για να συγκρίνουμε κάθε ζεύγος καταστάσεων. Βάζουμε ένα X σε κάθε θέση του πίνακα κάθε φορά που ανακαλύπτουμε ότι δύο καταστάσεις δεν είναι ισοδύναμες. Αρχικά εγγράφουμε X σε όλα τα ζεύγη που προφανώς διακρίνονται γιατί η μία είναι τελική και η άλλη δεν είναι. Μετά προσπαθούμε να δούμε αν διακρίνονται δύο καταστάσεις, διότι από αυτές με ένα σύμβολο a οδηγούμαστε σε διακρίσιμες καταστάσεις. Επαναλαμβάνουμε την πιο πάνω προσπάθεια ώσπου να μην προστίθεται κανένα X πια στον πίνακα. Τα υπόλοιπα ζευγάρια είναι μη διακρίσιμα, δηλαδή ισοδύναμα (και επομένως συγχωνεύσιμα). Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 39 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 40 Παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου (i) Παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου (ii) 41 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 42 7

8 Άλλο παράδειγμα ελαχιστοποίησης DFA DFA για τη γλώσσα L 4 = { w {a,b}* w περιέχει 2 συνεχόμενα a }: Γλώσσες, αυτόματα, γραμματικές Τυπικές γλώσσες: χρησιμοποιούνται για την περιγραφή υπολογιστικών προβλημάτων αλλά και γλωσσών προγραμματισμού. Αυτόματα: χρησιμεύουν για την αναγνώριση τυπικών γλωσσών και για την κατάταξη της δυσκολίας των αντίστοιχων προβλημάτων. Κάθε αυτόματο (χωρίς έξοδο) αναγνωρίζει μια τυπική γλώσσα. Tυπικές γραμματικές: άλλος τρόπος περιγραφής τυπικών γλωσσών. Κάθε τυπική γραμματική παράγει μια τυπική γλώσσα. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 43 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 44 Τυπικές γλώσσες Τυπικές γλώσσες (συν.) Πρωταρχικές έννοιες: σύμβολα, παράθεση. Αλφάβητο: πεπερασμένο σύνολο συμβόλων. Π.χ. {0,1}, {x,y,z}, {a,b}. Λέξη (ή συμβολοσειρά, ή πρόταση) ενός αλφαβήτου: πεπερασμένου μήκους ακολουθία συμβόλων του αλφαβήτου. Π.χ , abbbab. w = μήκος λέξης w. ε = κενή λέξη. vw = παράθεση λέξεων v και w. Άλλες έννοιες: πρόθεμα (prefix), κατάληξη (suffix), υποσυμβολοσειρά (substring), αντίστροφη (reversal), παλινδρομική ή καρκινική (palindrome). Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 45 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 46 Παράδειγμα γραμματικής για την γλώσσα των περιττών αριθμών S Χ 1 Χ Χ 0 Χ Χ 1 Χ ε S: το αρχικό σύμβολο X: μη τερματικό σύμβολο 0,1: τερματικά σύμβολα ε: η κενήσυμβολοσειρά Τυπικές γραμματικές (i) Τα S και X αντικαθίστανται με βάση τους κανόνες Κανονική παράσταση: (0+1)*1 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 47 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 48 8

9 Τυπικές γραμματικές (ii) Παράδειγμα τυπικής γραμματικής Πιθανή ακολουθία παραγωγής: Γλώσσα που παράγεται: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 49 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 50 Ιεραρχία Γραμματικών Chomsky (i) Ιεραρχία Γραμματικών Chomsky (ii) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 51 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 52 Κανονικές παραστάσεις (Regular Expressions) Ορισμός κανονικών παραστάσεων Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 53 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 54 9

10 Παραδείγματα κανονικών παραστάσεων Ισοδυναμία κανονικών παραστάσεων και αυτομάτων Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 55 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Επαγωγικό βήμα. Έστω ότι για r1, r2 έχουμε αυτόματα Μ1, Μ2, με τελικές καταστάσεις f1, f2: Ισοδυναμία κανονικών παραστάσεων και αυτομάτων (συν.) <= : Κατασκευή κανονικής παράστασης από FA Απαλείφουμε ενδιάμεσες καταστάσεις σύμφωνα με το σχήμα: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 57 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 58 Παράδειγμα κατασκευής κανονικής παράστασης από FA Κανονικές Γραμματικές Οι κανονικές γραμματικές είναι γραμματικές όπου όλοι οι κανόνες είναι της μορφής: εξιογραμμικοί (right linear) A wb ή A w Αριστερογραμμικοί (left linear) A Bw ή A w (όπου w είναι μια ακολουθία από τερματικά σύμβολα της γλώσσας) Οι κανονικές γλώσσες είναι γλώσσες που παράγονται από κανονικές γραμματικές Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 59 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 60 10

11 Pumping Lemma (i) Pumping Lemma (ii) Έστω κανονική γλώσσα L. Τότε: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 61 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 62 Pumping Lemma (iii) Έστω κανονική γλώσσα L. Τότε: υπάρχει ένας φυσικός n (= πλήθος καταστάσεων του DFA) ώστε: για κάθε z L με μήκος z n υπάρχει «σπάσιμο» του z σε u, v, w, δηλαδή z = uvw, με uv n και v > 0 ώστε για κάθε i = 0, 1, 2,... : uv i w L Απόδειξη ότι μια γλώσσα δεν είναι κανονική Χρήση του Pumping Lemma γιαναδείξουμεότιμια (μη πεπερασμένη) γλώσσα L δεν είναι κανονική: αν η L ήταν κανονική τότε το PL λέει ότι υπάρχει n εμείς μπορούμε να επιλέξουμε z L με μήκος z n το PL λέει ότι υπάρχει «σπάσιμο» z = uvw, με uv n και v > 0 εμείς μπορούμε να επιλέξουμε i ώστε η λέξη uv i w να μην είναι στη γλώσσα L ΑΤΟΠΟ Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 63 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 64 Παράδειγμα χρήσης Pumping Lemma (i) Θεώρημα: Η γλώσσα L = {z: z έχει τον ίδιο αριθμό από 0 και 1} δεν είναι κανονική. Απόδειξη: το PL λέει ότι υπάρχει n εμείς επιλέγουμε z= 0 n 1 n L με μήκος z = 2n n z = n το PL λέει ότι υπάρχει «σπάσιμο» z = uvw, με uv n και v > 0 n Παράδειγμα χρήσης Pumping Lemma (ii) Υπάρχει μία μόνο (ουσιαστικά) περίπτωση: w = u v w Η επανάληψη του v δίνει λέξεις που δεν είναι στη γλώσσα L: π.χ. uv 2 w δεν ανήκει στην L. ΑΤΟΠΟ Επομένως η L δεν είναι κανονική. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 65 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 66 11

12 εύτερο παράδειγμα χρήσης PL (i) Θεώρημα: L = {0 i 1 j : i > j} δεν είναι κανονική. Απόδειξη: το PL λέει ότι υπάρχει n εμείς επιλέγουμε z = 0 n+1 1 n L με μήκος z = 2n+1 n z = n+1 n το PL λέει ότι υπάρχει «σπάσιμο» z = uvw, με uv n και v > 0. εύτερο παράδειγμα χρήσης PL (ii) Υπάρχει μία μόνο (ουσιαστικά) περίπτωση: z = u v w η επανάληψη του v δίνει λέξεις της γλώσσας (;) από πρώτη άποψη αυτό φαίνεται προβληματικό το λήμμα ορίζει ότι θα πρέπει για κάθε i 0, uv i w L όμως, ηλέξηuv 0 w δεν είναι στην L. ΑΤΟΠΟ Επομένως η L δεν είναι κανονική. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 67 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 68 Χρήση pumping lemma (adversary argument) Παράδειγμα χρήσης Pumping Lemma με adversary argument ΑΤΟΠΟ Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 69 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 70 Γραμματικές Χωρίς Συμφραζόμενα (Context Free) [i] Context Free Grammars Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 71 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 72 12

13 Γραμματικές Χωρίς Συμφραζόμενα (Context Free) [ii] Συντακτικά ένδρα (parse trees) (i) Φύλλωμα (leafstring): aaabbb και bbba αντίστοιχα. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 73 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 74 Συντακτικά ένδρα (ii) Συντακτικά ένδρα (iii) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 75 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 76 ιφορούμενες γραμματικές Μια γραμματική G ονομάζεται διφορούμενη αν υπάρχουν δύο συντακτικά δένδρα με το ίδιο φύλλωμα w є L(G). Εγγενώς διφορούμενες γραμματικές Για την γλώσσα του προηγούμενου παραδείγματος υπάρχει και μη διφορούμενη γραμματική που την παράγει (άσκηση). Υπάρχουν όμως και γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα για τιςοποίεςόλεςοιγραμματικέςπουτιςπαράγουνείναι διφορούμενες. Μιατέτοιαγλώσσα(καθώς και κάθε γραμματική που την παράγει) λέγεται εγγενώς διφορούμενη (inherently ambiguous). Παράδειγμα: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 77 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 78 13

14 Απλοποίηση Γραμματικών Κανονικές Μορφές Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 79 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 80 Αλγόριθμος CYK Αυτόματα Στοίβας (PushDown Automata PDA) [i] Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 81 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 82 Αυτόματα Στοίβας (PushDown Automata PDA) [ii] Αυτόματα Στοίβας (PushDown Automata PDA) [iii] Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 83 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 84 14

15 Αυτόματα Στοίβας (PushDown Automata PDA) [iv] Αυτόματα Στοίβας (PushDown Automata PDA) [v] Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 85 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 86 Σχέση context free γλωσσών και PDA Γενικές Γραμματικές (i) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 87 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 88 Γενικές Γραμματικές (ii) Γραμματικές με Συμφραζόμενα (context sensitive) [i] Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 89 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 90 15

16 Γραμματικές με Συμφραζόμενα (context sensitive) [ii] Σχέση context sensitive γλωσσών και LBA Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 91 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 92 Iεραρχία κλάσεων γλωσσών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 93 16

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ Τελικές εξετάσεις 3 Ιανουαρίου 27 Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (2:-5:) ΘΕΜΑ ο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 9 Λύσεις

Φροντιστήριο 9 Λύσεις Άσκηση 1 Φροντιστήριο 9 Λύσεις Να κατασκευάσετε μια μηχανή Turing με δύο ταινίες η οποία να αποδέχεται στην πρώτη της ταινία μια οποιαδήποτε λέξη w {a,b} * και να γράφει τη λέξη w R στη δεύτερη της ταινία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας. Διάλεξη 3: Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα (DFA)

ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας. Διάλεξη 3: Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα (DFA) ΕΠΛ 211: Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητας Διάλεξη 3: Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα (DFA) Τι θα κάνουμε σήμερα Εισαγωγή στα Ντετερμινιστικά Πεπερασμένα Αυτόματα 14-Sep-11 Τυπικός Ορισμός Ντετερμινιστικών

Διαβάστε περισσότερα

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 O Χρόνος Εκτέλεσης Προγραμμάτων Στο Κεφάλαιο 2 είδαμε δύο ριζικά διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης: τον αλγόριθμο ταξινόμησης με εισαγωγή και τον αλγόριθμο ταξινόμησης με συγχώνευση. Υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Χωρίς Συμφραζόμενα

Γλώσσες Χωρίς Συμφραζόμενα Γλώσσες Χωρίς Συμφραζόμενα Διδάσκοντες: Φ. Αφράτη, Δ. Φωτάκης, Δ. Σούλιου Επιμέλεια διαφανειών: Δ. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γλώσσα χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

L mma thc 'Antlhshc. A. K. Kapìrhc

L mma thc 'Antlhshc. A. K. Kapìrhc L mma thc 'Antlhshc A. K. Kapìrhc 12 MartÐou 2009 2 Perieqìmena 1 Το Λήμμα της Άντλησης για μη κανονικές γλώσσες 5 1.1 Μη κανονικές γλώσσες..................................... 5 1.2 Λήμμα άντλησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Μεταγλωττιστές

Σηµειώσεις Μεταγλωττιστές Σηµειώσεις Μεταγλωττιστές 1. Eισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουµε τα στοιχεία ενός µεταγλωττιστή, το περιβάλλον εργασίας καθώς και ορισµένα εργαλεία λογισµικού για την κατασκευή µεταγλωττιστών. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη FSA για εξαγωγή ισχυρών κανόνων συσχέτισης και εφαρμογή τους σε ταξινόμηση πρωτεϊνικών δεδομένων

Ανάπτυξη FSA για εξαγωγή ισχυρών κανόνων συσχέτισης και εφαρμογή τους σε ταξινόμηση πρωτεϊνικών δεδομένων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη FSA για εξαγωγή ισχυρών κανόνων συσχέτισης και εφαρμογή τους σε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3 ΟΙ ΚΡΥΠΤΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 3.. Θεωρία της πληροφορίας Το 948 και το 949 ο Shannon παρουσίασε δύο εργασίες ορόσημα στις επικοινωνίες και στην ασφάλεια της πληροφορίας. Στο σημείο αυτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός

Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός Μάνος Καρβούνης Για το μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 2 Περιεχόμενα: Πρόλογος Σελ 3 Τι είναι ένας αλγόριθμος; Και τι είναι ένας αλγόριθμος για υπολογιστές;

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικοί Αλγόριθμοι. Εισαγωγή

Γενετικοί Αλγόριθμοι. Εισαγωγή Τεχνητή Νοημοσύνη 08 Γενετικοί Αλγόριθμοι (Genetic Algorithms) Εισαγωγή Σε αρκετές περιπτώσεις το μέγεθος ενός προβλήματος καθιστά απαγορευτική τη χρήση κλασικών μεθόδων αναζήτησης για την επίλυσή του.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1.1 Απαρίθμηση και καταγραφή 1.2 Η αρχή του αθροίσματος 1.3 Η πολλαπλασιαστική αρχή 1.4 Άλλοι κανόνες απαρίθμησης 1.5 Πιθανότητες σε πεπερασμένους δειγματικούς χώρους 1.6 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

O n+2 = O n+1 + N n+1 = α n+1 N n+2 = O n+1. α n+2 = O n+2 + N n+2 = (O n+1 + N n+1 ) + (O n + N n ) = α n+1 + α n

O n+2 = O n+1 + N n+1 = α n+1 N n+2 = O n+1. α n+2 = O n+2 + N n+2 = (O n+1 + N n+1 ) + (O n + N n ) = α n+1 + α n Η ύλη συνοπτικά... Στοιχειώδης συνδυαστική Γεννήτριες συναρτήσεις Σχέσεις αναδρομής Θεωρία Μέτρησης Polyá Αρχή Εγκλεισμού - Αποκλεισμού Σχέσεις Αναδρομής Γραμμικές Σχέσεις Αναδρομής με σταθερούς συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Ψηφιακές Υπογραφές. 11.1 Εισαγωγή. Πίνακας Περιεχομένων

Κεφάλαιο. Ψηφιακές Υπογραφές. 11.1 Εισαγωγή. Πίνακας Περιεχομένων Κεφάλαιο Ψηφιακές Υπογραφές Πίνακας Περιεχομένων 11.1 Εισαγωγή..............................................1 11.2 Ένα πλαίσιο για μηχανισμούς ψηφιακών υπογραφών........... 2 11.3 RSA και σχετικά σχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές

Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές Σύνταξη, Σημασιολογία και Αλγόριθμοι Συλλογιστικής Γιώργος Στοΐλος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1. Εισαγωγή Ένα από τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής. Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής. Εισαγωγή

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής. Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής. Εισαγωγή Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Σχολή Θετικών Επιστημών Τμ. Πληροφορικής Διδάσκων: Ι. Η. Λαγαρής 1.0 Solaris και UNIX Εισαγωγή Το UNIX είναι ένα λειτουργικό σύστημα που αναπτύχθηκε τις δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα 2 κεφάλαιο Aριθμητικά συστήματα και κώδικες Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα τα οποία επεξεργάζονται δυαδικά ψηφία 0 και 1, όμως στην πράξη πολύ λίγα πραγματικά προβλήματα βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται...19 Πως να διαβάσετε αυτό το βιβλίο...20 Η γλώσσα C++ Ιστορική αναδρομή...21 Τα χαρακτηριστικά της C++...22 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ - ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ - ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα