Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς"

Transcript

1

2 Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε με το Ν 1866/1920, δηλαδή δύο χρόνια μετά τη σύσταση του Πρωτοδικείου Πειραιώς. Κατά το διάστημα της λειτουργίας του, έχει να επιδείξει σημαντικό έργο, που δεν περιορίζεται μόνο σε θέματα αυστηρώς επαγγελματικά, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα προστασίας των δημοκρατικών θεσμών, του περιβάλλοντος, προαγωγής του νομικού πολιτισμού και του πολιτικού και κοινωνικού επιπέδου, διατήρησης της ηθικής ταυτότητας και διασφάλισης της εθνικής ακεραιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την προαγωγή της επιστήμης του Δικαίου και ειδικότερα του Ναυτικού Δικαίου, τη βελτίωση της λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών, των δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και ειδικότερα της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και την αναβάθμιση της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του Πειραιά. Δεν πρέπει άλλωστε να διαφεύγει την προσοχή ότι οι περισσότεροι Έλληνες ναυτικολόγοι και μέλη της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου προέρχονται από τις τάξεις του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Για τους λόγους αυτούς, έλαβε την απόφαση να διοργανώνει, κάθε τρία χρόνια στον Πειραιά, πρώτο εμπορικό λιμένα της Χώρας και από τους σπουδαιότερους της Μεσογείου, Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου και με τον τρόπο αυτόν να παρακολουθεί τις διατάξεις της ναυτικής νομοθεσίας και την πρακτική εφαρμογή τους, να καταδεικνύει τις τυχόν παρερμηνείες, να επισημαίνει τις ατέλειες, να υποδεικνύει τις προκριτέες λύσεις και να διευκολύνει τη διεθνή ενοποίηση των ουσιαστικών ρυθμίσεων της εμπορικής ναυτιλίας. Στο πλαίσιο αυτό, διοργάνωσε: στις Μαΐου 1992 το 1ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, το οποίο απασχολήθηκε ειδικότερα με την προστασία των ναυτικών δανειστών στις Μαΐου 1995 το 2ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, το οποίο είχε ως θέμα την εκμετάλλευση του πλοίου και τη συμβατική ελευθερία στις Μαΐου 1998 το 3ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, το οποίο εξέτασε το ναυτικό ατύχημα ως νομικό πρόβλημα στις 6-9 Ιουνίου 2001 το 4ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, το οποίο απασχολήθηκε με την ευθύνη προς αποζημίωση στο ελληνικό και το διεθνές ναυτικό δίκαιο στις 29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2004 το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου που αφορούσε τη θαλάσσια ρύπανση, στις 4-6 Οκτωβρίου 2007 το 6ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο που αντικείμενο είχε τη διερεύνηση των σύγχρονων προβλημάτων της θαλάσσιας ασφάλισης και στις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2010 το 7ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο που εξέτασε τη νομική θέση των ναυτικών από συγκριτική και διεθνή άποψη. Οι εισηγήσεις, οι συζητήσεις και τα πορίσματα των Συνεδρίων περιλήφθηκαν σε ειδικούς τόμους που είδαν το φως της δημοσιότητας. Το παρόν 8ο Διεθνές Συνέδριο θα γίνει στον Πειραιά στις Οκτωβρίου 2013 και θα έχει ως θέμα την Λειτουργία της ναυτιλιακής επιχείρησης σε περιόδους οικονομικής αστάθειας: χρηματοδότηση εκμετάλλευση του πλοίου ναυτικές απαιτήσεις. Το Συνέδριο αυτό έχει μία διπλή ιδιαιτερότητα. Αφενός διεξάγεται στη μνήμη του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου, Ομ. Καθηγητή Αντωνίου ΑΝΤΑΠΑΣΗ, που υπήρξε ο εμπνευστής καθώς και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των εν λόγω Συνεδρίων από τα πρώτα βήματα του θεσμού έως το προηγούμενο έτος, ως ελάχιστη αναγνώριση της συμβολής του στην προαγωγή του διεθνούς ναυτικού και εμπορικού δικαίου. Αφετέρου, φιλοδοξεί να πραγματευτεί ένα άκρως επίκαιρο θέμα με πολλαπλές θεωρητικές και πρακτικές προεκτάσεις. Είναι πράγματι αληθές ότι οι τρέχουσες αντίξοες οικονομικές συγκυρίες, όπως και κάθε κύκλος οικονομικής ύφεσης, επηρεάζουν βαθύτατα όλες τις πτυχές λειτουργίας της ναυτιλιακής επιχείρησης, από τις μορφές και τους όρους χρηματοδότησης μέχρι την εκμετάλλευση του πλοίου και την ικανοποίηση των ναυτικών δανειστών. Αντίστοιχα δοκιμάζεται η αντοχή των βασικών θεσμών του ναυτικού δικαίου (δημοσίου και ιδιωτικού), οι οποίοι καλούνται να προσαρμοστούν ώστε να οργανώσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις κρίσιμες έννομες σχέσεις. Το παράδειγμα της σύμβασης ναύλωσης και των ζητημάτων που ανακύπτουν ως προς την πλημμελή εκπλήρωση ή την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μερών, είναι από την άποψη αυτή χαρακτηριστικό. Το ίδιο συμβαίνει με τα προσφάτως επαναλαμβανόμενα φαινόμενα αδυναμίας εξόφλησης χρεών από ναυτιλιακές επιχειρήσεις και της συνακόλουθης τριβής που αναπτύσσεται μεταξύ των στόχων του ναυτικού δικαίου και των κοινών συλλογικών διαδικασιών. Τα ενδεικτικά αυτά παραδείγματα αναδεικνύουν πιο έντονα από κάθε άλλη φορά την ανάγκη αποτελεσματικής έννομης προστασίας, δικαστικής και εξωδικαστικής, καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των ναυτικών διαφορών, όπως η οδός της διαμεσολάβησης. Υπό το πρίσμα αυτό, το Συνέδριο δομείται σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Στην πρώτη πανηγυρική Συνεδρία θα τιμηθεί η μνήμη του Ομότιμου Καθηγητή Α. Αντάπαση από το ΔΣΠ, με αναφορά στο επιστημονικό έργο και το θεσμικό ρόλο του από εκπροσώπους του CMI και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η δεύτερη Ενότητα θα εστιάσει στη χρηματοδότηση του πλοίου και στον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, ως προς τις μορφές που λαμβάνει, τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις, τη διάρθρωση της δανειακής σύμβασης και την καταγγελία αυτής. Στην τρίτη Ενότητα θα εξεταστεί η συστημική λειτουργία της ναυτιλιακής αγοράς και η χρησιμοποίηση του πλοίου ως το πλαίσιο και το μέσο, αντίστοιχα, ανάπτυξης δραστηριότητας, μέσα όμως από την ίδια οπτική γωνία της οικονομικής αστάθειας. Ειδικότερα, θα εξετασθεί η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών που έχουν εγκαθιδρυθεί σε διεθνές επίπεδο για την εξασφάλιση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού και η καταλληλότητα των κυρώσεων με τους οποίους αυτοί εξοπλίζονται. Σε επίπεδο ιδιωτικού δικαίου, θα αναλυθούν οι επιπτώσεις της κρίσης στη λειτουργία της σύμβασης θαλάσσιας μεταφοράς και ναύλωσης, η ενδεχόμενη τρώση της ενδοσυμβατικής ισορροπίας, τα μέσα προστασίας του αδύναμου μέρους και η επάρκεια του οικείου νομοθετικού πλαισίου. Η τέταρτη και τελευταία θεματική ενότητα αφιερώνεται στα μέσα προστασίας των ναυτικών δανειστών από άποψη ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου. Ζητούμενο εδώ δεν είναι η περιγραφή του ισχύοντος καθεστώτος αλλά η ανάδειξη των αδυναμιών και ενδεχομένως τριβών που προκύπτουν από την εμπλοκή περισσοτέρων δικαιϊκών κανόνων (π.χ. ναυτικού δικαίου και πτωχευτικού δικαίου) και περισσοτέρων εννόμων τάξεων. Με την έννοια αυτή, οι διαφοροποιήσεις που προκύπτουν δεν είναι μόνο ποσοτικές αλλά και ποιοτικές. Εδώ θα μελετηθούν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που άπτονται των διασυνοριακών ναυτιλιακών πτωχεύσεων, των αλλοδαπών διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και της αναγνώρισης αυτών, των δυσχερειών ικανοποίησης μέσω της δικαστικής διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των ναυτικών διαφορών (διαιτησίας και διαμεσολάβησης).

3 Piraeus Bar Association Introduction to the Program The Piraeus Bar Association is a public legal entity established two years after the foundation of the Court of First Instance of Piraeus by virtue of Law 1866/1920. Throughout the period of its operation, the Piraeus Bar Association has worked substantially to further professional matters pertaining to lawyers and has pursued issues relating to the protection and advancement of the democratic institutions, the protection of the environment, the promotion of the legal culture and the improvement of cultural and social standards, the preservation of moral identity and the protection of national sovereignty. The Piraeus Bar Association follows with keen interest any topic related to the promotion of the science of law, in particular of maritime law, the improvement of public services and of public and private enterprises and especially of the Greek shipping industry and the upgrading of the social and cultural life of Piraeus. The fact that most Greek lawyers involved in maritime law cases and members of the Hellenic Maritime Law Association are also members of the Piraeus Bar Association, should not go unnoticed. Against that background, the Piraeus Bar Association has taken the initiative to organize every three years an International Conference on Maritime Law aiming at keeping track of current maritime legislation and its implementation, pointing out any eventual misinterpretations and imperfections, indicate the appropriate solutions and contribute to the international unification of substantive law relating to shipping. The Conference takes place in Piraeus, which is the greatest commercial Greek port and one of the most important ports in the Mediterranean. Thus, the Piraeus Bar Association organized the 1st International Conference of Maritime Law, which was held on May 1992 and dealt with the protection of maritime creditors, the 2nd International Conference the subject of which was the ship s operation and the freedom of contract on May 1995, the 3rd International Conference which examined the legal aspects of maritime casualties on May 1998, the 4th International Conference which dealt with the Liability to pay damages under Greek and international maritime law, on 6-9 June 2001, the 5th International Conference of Maritime Law, which was held on 29 September-2 October 2004 and dealt with marine pollution, the 6th International Conference of Maritime Law, which examined the modern problems of marine insurance on 4-6 October 2007 and on 30 September to 2 October 2010, the 7th International Conference of Maritime Law which examined comparative and international aspects of the legal status of seafarers. All papers, discussions and findings of the above Conferences were published in special volumes. The present 8th International Conference will be held in Piraeus on October 2013 and its subject is Shipping in periods of economic distress: financing -ship s operationenforcement. This Conference has a dual significance. First, it is conducted in memory of the late President of the Hellenic Maritime Law Association, Professor Emeritus Anthony M. ANTAPASSIS who was the inspirer as well as the Chairman of the Organizing Committee of the Conference from the first steps of the institution till the previous year, as a minimum recognition of his contribution to the promotion of the international maritime and commercial law. Secondly, it aspires to deal with a highly topical issue with multiple theoretical and practical implications. It is indeed true that the current adverse economic conditions, like any cycle of economic depression, profoundly affect all aspects of the operation of a shipping undertaking, starting with the financing terms and conditions, to the exploitation of the ship and the satisfaction of maritime creditors. Respectively, there gets tested the resilience of fundamental rules and institutions of maritime law (public and private), which have to be adjusted in order to organize, in the best possible way, the critical legal relationships. The example of the charter party agreement and the issues arising from the negligent performance or non-performance of the obligations of the parties are, in this regard, characteristic. The same thing happens with the lately recurrent phenomena of default of payment of debts by shipping companies and the resulting friction developed between the goals of maritime law and common insolvency proceedings. These indicative examples highlight more than ever the need for effective legal protection, judicial and extrajudicial, as well as the need to develop alternative ways of resolving maritime disputes, such as the route of mediation. In this sense, the Conference is structured into four sessions. At the first formal Session, the memory of Professor Emeritus Anthony Antapassis will be honored by the Piraeus Bar Association, with regard to his scientific work and his institutional role by the representatives of the CMI and the academic community. The second Session will focus on the financing of the ship and how this is affected by the economic crisis, with regard to its forms, the securities, the structure of the loan agreement and its termination thereof. In the third Session there will be examined the systemic operation of the maritime market and the use of the ship as the framework and the means, respectively, of the maritime enterprise, but still through the same angle of economic instability. In particular, there will be examined the effectiveness of the mechanisms that have been established at international level to ensure conditions of fair competition and the appropriateness of sanctions to be applied. In terms of private law, there will be analyzed the impact of the crisis on the operation of the contract of carriage by sea and of the charterparty agreements, the eventual disruption of contractual balance, the means of protecting the weaker party and the adequacy of the relevant legislative framework. The fourth and last Session is devoted to the means of protecting maritime creditors, both from a substantive and from a procedural law point of view. The relevant aim is not to describe the status quo, but to highlight the weaknesses and possible friction resulting from the involvement of numerous rules of law (e.g. maritime law and insolvency law) and more jurisdictions. In this sense, the arising differences are not only quantitative but also qualitative. At this point there will be studied, inter alia, issues of cross-border maritime insolvencies, of foreign forced execution procedures and their recognition, of the difficulties of effective enforcement through judicial proceedings as to forced execution, and the advantages and disadvantages of alternative ways of resolving maritime disputes (arbitration and mediation).

4 Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Στυλιανός Mανουσάκης Πρόεδρος Λία Ι. Αθανασίου Πρόεδρος Εμμανουήλ Κοτσώνης Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Αλυκάτορας Ευάγγελος Τσουρούλης Αντιπρόεδρος Μιχάλης Αντάπασης Γεώργιος Σταματογιάννης Γεν. Γραμματέας Βασίλης Βερνίκος Ευάγγελος Αναγνώστου Σύμβουλος-Ταμίας Νίκος Γερασίμου Γεώργιος Αθανασόπουλος Σύμβουλος Γιώργος Θεοχαρίδης Μαρία Γαλανοπούλου - - Γιώργος Ιατρίδης - Ραμαντάνης Κίμων Γκιουλιστάνης - - Πάρις Καραμήτσιος Κωνσταντίνα Γουργαρέα - - Νίκος Κουντούρης Παναγιώτης Δέγλερης - - Αντώνης Κουτσοφιός Αργύριος Δήμοβιτς - - Μανώλης Κωνσταντινίδης Γεώργιος Καραμιζάρης - - Νίκος Κωνσταντινίδης Δανάη Καρκούλια - - Γιώργος Οικονόμου Ηλίας Κλάππας - - Γιάννης Β. Σαραντίτης Νικόλαος Λιαπάκης - - Βασίλης Π. Σιούφας Κωνσταντίνος Μάναλης - - Γιώργος Σκορίνης Δημήτριος Πολλάλης - - Πασχαλιά Τιμαγένη Δημήτριος Σταθακόπουλος - - Πολυχρόνης Τσιρίδης Μαρία Φλωροπούλου - Μακρή - - Δημήτρης Χριστοδούλου

5 Executive Council of the Piraeus Bar Association Organizing Committee of the Conference Stelios Manoussakis President Lia I. Athanassiou President Emmanuel Kotsonis Vice President Athanasios Alykatoras Evangelos Tsouroulis Vice President Michael Antapassis George Stamatogiannis General Secretary Dimitrios Christodoulou Evangelos Anagnostou Member-Treasurer Nikolaos Gerassimou George Athanasopoulos Member George Iatridis - Ramantanis Maria Galanopoulou - - Paris Karamitsios Kimon Gioulistanis - - Emmanuel Konstantinidis Konstantina Gourgarea - - Nikolaos Konstantinidis Panagiotis Degleris - - Nikolaos Kountouris Argyrios Dimovits - - Anthony Koutsofios George Karamizaris - - George Oikonomou Danae Karkoulia - - Ioannis Vas. Sarantitis Elias Klappas - - Vassilios P. Sioufas Nikolaos Liapakis - - George Skorinis Konstantinos Manalis - - George Theocharidis Dimitrios Pollalis - - Paschalia Timageni Dimitrios Stathakopoulos - - Polychronis Tsiridis Maria Floropoulou - Makri - - Vassilios Vernicos

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου Εγγραφή Συνέδρων και διανομή συνεδριακού υλικού 9.45 Κήρυξη της έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Αίθουσα εκδηλώσεων ΟΛΠ Πειραιά ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΑΠΑΣΗ Πρόεδρος: Παναγιώτης Πικραμμένος, πρ. Πρωθυπουργός, πρ. Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Ομιλίες εις μνήμην του Καθηγητή Αντώνη Αντάπαση: Giorgio Berlingieri, Δικηγόρος, Πρόεδρος της Ιταλικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου, Αντιπρόεδρος CMI Χρήστος Κανελλάκης, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Πρόεδρος Νομικής Επιτροπής ΕΕΕ Antoine Vialard, Ομότιμος Καθηγητής Ναυτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Μπορντώ Απονομή Τιμητικής Πλακέτας από τον κ. Στέλιο Μανουσάκη, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, στην κα Μαρία Αντάπαση-Πιπιλή, Δικηγόρο, εις μνήμην του αείμνηστου Καθηγητή Αντάπαση Διάλειμμα - Καφές ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (πρωινή) Πρόεδρος: Αθανάσιος Κουτρουμάνος, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Οι επιπτώσεις της κρίσης στη Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Πολυχρόνης Τσιρίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος Κίνδυνοι από την ποινικοποίηση της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας και του ναυτικού επαγγέλματος Λία Ι. Αθανασίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου Η Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση στο μεταίχμιο Ναυτικού και Πτωχευτικού Δικαίου Χάρις Σαραμαντή, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Πρωτοδικείο Πειραιώς (Ναυτικό Τμήμα) Υπεύθυνος δανεισμός και καταχρηστική καταγγελία δανειακών συμβάσεων Συζήτηση 1 Το πρόγραμμα ενδέχεται να υποβληθεί σε μικρές τροποποιήσεις.

7 PROGRAMME Thursday, 10th October Registration of participants and distribution of conference material 9.45 Opening of the Conference by the Minister of Justice Piraeus Port Authority Hall FIRST SESSION: IN MEMORIAM OF PROFESSOR ANTHONY ANTAPASSIS Chairman: Panagiotis Pikrammenos, f. Prime Minister, f. President of Conseil d Etat Speeches in memory of Professor Anthony Antapassis by: Giorgio Berlingieri, Attorney-at-Law, President- Italian Maritime Law Association, Vice President of CMI Christos Kanellakis, Attorney-at-Law, Vice President of the Greek Shipowners Union Antoine Vialard, Professor Emeritus of Maritime Law, University of Bordeaux Handing of Medal by Mr. Stelios Manoussakis, President of the Piraeus Bar Association, to Mrs. Maria Antapassis-Pipili, Attorney-at-law, in memory of the late Professor Antapassis Coffee break SECOND SESSION (morning) Chairman: Athanassios Koutroumanos, Vice-President of the Supreme Court (Areios Pagos) Alexandros Tourkolias, Managing Director - National Bank of Greece The impact of the crisis on the financing of the Shipping Industry Polychronis Tsiridis, Dr.iur., Attorney-at-Law The criminalization of the maritime entrepreneurship and professions: associated risks Lia I. Athanassiou, Associate Professor - School of Law, National University of Athens, Vice-President - Hellenic Maritime Law Association Shipping Financiers at the edge of Maritime and Insolvency Law Charis Saramanti, Judge - President, Piraeus First Instance Court (Maritime Chamber) Responsible lending and abusive termination of loan agreements Discussion 1 This program may be subject to minor amendments.

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (απογευματινή) Πρόεδρος: Φώτης Καραμήτσος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Eduard Somers, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γάνδης (Βέλγιο), Διευθυντής του Ινστιτούτου Ναυτικού και Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου Ο ρόλος των ναυτικών Πυλωρών κατά την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφαλείας Michael Sturley, Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τέξας Πέραν των ζητημάτων ευθύνης: Η ευρύτερη επίδραση των Κανόνων του Ρότερνταμ στην αποτελεσματικότητα της ναυτιλίας Simon Curtis, Δικηγόρος (Solicitor) Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εκτέλεση των συμβάσεων ναυπήγησης Διάλειμμα - Καφές Stefano Zunarelli, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μπολόνια Υποχρεωτική θαλάσσια ασφάλιση: προβλήματα και προοπτικές Κυριάκος Οικονόμου, Εφέτης, Εφετείο Πειραιώς (Ναυτικό Τμήμα) Η προστασία των προμηθευτών της ναυτιλιακής επιχείρησης σε περιόδους κρίσης Συζήτηση Δεξίωση στο Αίθριο του Συνεδριακού Κέντρου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς

9 PROGRAMME Thursday, 10th October 2013 THIRD SESSION (afternoon) Chairman: Fotis Karamitsos, Deputy Director General and Director, Directorate General for Mobility and Transport, European Commission Eduard Somers, Professor - University of Ghent (Belgium), Director of Institute of Maritime Law and Public International Law The role of Maritime Gatekeepers in the implementation of international safety rules Michael Sturley, Professor at the University of Texas (USA) Beyond Liability Disputes: The Larger Impact of the Rotterdam Rules on the Efficiency of the Shipping Industry Simon Curtis, Solicitor (UK) The impact of financial crisis on the performance of Shipbuilding contracts Coffee break Stefano Zunarelli, Professor - University of Bologna Mandatory marine insurance: problems and perspectives Kyriakos Oikonomou, Judge - President, Piraeus Court of Appeal (Maritime Chamber) Protection of ship suppliers in a period of financial instability Discussion Reception at the Atrium of the Congress Hall of the Piraeus Port Authority

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013 ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (πρωινή) Πρόεδρος: Αντώνης Παπαδημητρίου, Δικηγόρος, Δ.Ν., Πρόεδρος Ιδρύματος Ωνάση 9.30 Olivier Cachard, Καθηγητής και επίτιμος Πρύτανης του Πανεπιστημίου του Νανσύ - Διευθυντής Ινστιτούτου François Gény του Πανεπιστημίου της Λοραίνης Η εκτέλεση της σύμβασης ναύλωσης και η μεταβολή των οικονομικών συνθηκών 9.55 Ignacio Arroyo, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, Πρόεδρος της Ισπανικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου Η προστασία του αδύναμου μέρους και η ρήτρα διεθνούς δικαιοδοσίας στο Ναυτικό Δίκαιο Baris Soyer, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Swansea - Διευθυντής του Ινστιτούτου Ναυτικού Δικαίου Αποζημίωση για παραβίαση της σύμβασης ναύλωσης Διάλειμμα - Καφές Μανώλης Κωνσταντινίδης, Δικηγόρος, Δ.Ν. Η εκτέλεση του ναυλοσυμφώνου σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Η περίπτωση των αξιώσεων λόγω μειωμένης ταχύτητας ή υπερκατανάλωσης πετρελαίου κίνησης Stephen Ruttle, Q.C., Διαιτητής και Διαμεσολαβητής Η αντιμετώπιση περιπτώσεων πλημμελούς εκπλήρωσης ναυτιλιακών συμβάσεων: το παράδειγμα της Διαμεσολάβησης Συζήτηση

11 PROGRAMME Friday, 11th October 2013 FOURTH SESSION (morning) Chairman: Anthony Papadimitriou, Dr.iur., Attorney-at-Law, President of Onassis Foundation 9.30 Olivier Cachard, Professeur des Universités, Doyen honoraire de la Faculté de droit de Nancy, Co-directeur de l IDIC- Institut François Gény Université de Lorraine L exécution du contrat d affrètement et le bouleversement des circonstances économiques 9.55 Ignacio Arroyo, Professor at the University of Barcelona, President of the Spanish Maritime Law Association Protecting the weak party and jurisdiction clause in Maritime Law Baris Soyer, Professor, -University of Swansea- Director of the Maritime Institute Damages for breach of charterparties Coffee break Manolis Konstantinidis, Dr.iur., Attorney-at-Law The execution of charterparties in times of economic distress. The case of underperformance and/or overconsumption claims Stephen Ruttle, Q.C.,Arbitrator & Mediator (UK) Tackling breaches of contract in Shipping: the case of Mediation Discussion

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (απογευματινή) Πρόεδρος: Γρηγόρης Τιμαγένης, Δικηγόρος, Δ.Ν., Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου Erik Rosaeg, Καθηγητής, Σκανδιναβικό Ινστιτούτο Ναυτικού Δικαίου Ναυτιλιακές διασυνοριακές πτωχεύσεις και Κεφάλαια περιορισμού της ευθύνης John Kimball, Δικηγόρος (ΗΠΑ) Η ικανοποίηση των ναυτικών προνομίων σε υποθέσεις πτώχευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες Διάλειμμα - Καφές Γεώργιος Θεοχαρίδης, Δικηγόρος, Δ.Ν. Σχέση «άγρας δικαστηρίου» και σημαίας κατά την ικανοποίηση των εξασφαλιστικών δικαιωμάτων επί πλοίου Αleka Mandaraka-Sheppard, Πρόεδρος του London Shipping Centre, Διαιτητής Συζήτηση Η άρση της αυτοτέλειας της νομικής προσωπικότητας ναυτιλιακών εταιριών

13 PROGRAMME Friday, 11th October 2013 FIFTH SESSION (afternoon) Chairman: Gregory Timagenis, Dr.iur., Attorney-at-Law, Vice-President -Hellenic Maritime Law Association Erik Rosaeg, Professor, Scandinavian Institute of Maritime Law Maritime Cross Border Insolvencies and Limitation Funds John Kimball, Attorney-at-Law (USA) The Enforcement of Maritime Liens in United States Bankruptcy Cases Coffee break George Theocharidis, Dr. iur., Attorney-at-law Relationship between forum shopping and flag in satisfaction of security rights on a ship Αleka Mandaraka-Sheppard, President of the London Shipping Centre, Arbitrator Piercing the corporate veil of maritime companies Discussion

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013 ΕΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (πρωινή) Πρόεδρος: Giorgio Berlingieri, Δικηγόρος, Πρόεδρος της Ιταλικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου, Αντιπρόεδρος CMI Χρύσα Τσούκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην επιλογή του κανόνα συγκρούσεως στις ναυτικές διαφορές Δημήτριος Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης επί πλοίου προβλήματα δικονομικού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Διάλειμμα - Καφές Michael Baker-Harber, Διαιτητής Διεξαγωγή Διαιτησίας σε δυσχερείς για την αγορά συνθήκες Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αδυναμίες του νομοθετικού πλαισίου αναγκαστικής κατάσχεσης και πλειστηριασμού πλοίου στην ελληνική έννομη τάξη Παρεμβάσεις Συζήτηση Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης, Πρόεδρος της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών Πορίσματα του Συνεδρίου Πέρας του Συνεδρίου

15 PROGRAMME Saturday 12th October 2013 SIXTH SESSION (morning) Chairman: Giorgio Berlingieri, Attorney-at-law, President-Italian Association of Maritime Law, Vice-President of CMI Chryssa Tsouka, Associate Professor - School of Law, National University of Athens The impact of the economic crisis on the application of conflict-of-laws rule in maritime disputes Dimitrios Tsikrikas, Associate Professor - School of Law, National University of Athens Recognition of foreign enforcement proceedings on vessels - issues of procedural and private international law Coffee break Michael Baker-Harber, Arbitrator (UK) Arbitrating in Difficult Market Times George Orfanidis, Professor - School of Law, National University of Athens Weaknesses in the Greek statutory regime relating to arrest and judicial sale of vessels Interventions Discussion Ioannis Chamilothoris, Supreme Court Judge, President of the Association for Judicial Studies Concluding remarks End of Conference

16 Γενικές Πληροφορίες ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Αίθουσα εκδηλώσεων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι: Ελληνική, Αγγλική και Γαλλική. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Φοιτητές, Ασκούμενοι Δικηγόροι και Δικηγόροι μέχρι 5 ετών: 30 Λοιποί συμμετέχοντες: 80 ΔΙΑΜΟΝΗ Η Οργανωτική Επιτροπή έχει φροντίσει για την κράτηση δωματίων σε ειδικές τιμές για τους συμμετέχοντες στο: Hotel Metropolitan Λεωφ. Συγγρού 385, Αθήνα Τηλ.: , Fax: Μονόκλινο Δωμάτιο 110 Δίκλινο Δωμάτιο 120 Οι αναφερόμενες τιμές είναι ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση, με πρωϊνό. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δεξίωση υποδοχής στο Αίθριο του Μεγάρου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς την Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 20:30. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς Ηρώων Πολυτεχνείου , Πειραιάς Tηλ.: , , Fax: Website: Travel Services Φιλελλήνων , Αθήνα Tηλ.: Fax: Website Συνεδρίου:

17 General information CONFERENCE VENUE Congress Hall of the Piraeus Port Authority 10, Akti Miaouli str., Piraeus tel fax OFFICIAL LANGUAGES The official languages of the Conference will be Greek, English and French. Simultaneous translation will be provided during the sessions REGISTRATION FEE Students, Trainee Lawyers, Lawyers with less than 5 years activity 30 Other participants 80 HOTEL ACCOMMODATION The Organizing Committee has made arrangements for special prices for the accommodation of participants: Hotel Metropolitan Syngrou Ave. 385, , Athens, Greece Τel.: , Fax: Single room 110 Double room 120 The above daily rates include taxes and breakfast SOCIAL EVENTS A Reception will take place at the Atrium of the Congress Hall of the Piraeus Port Authority on Thursday, 10th October 2013 at hrs. PIRAEUS BAR ASSOCIATION Piraeus Bar Association 47 Iroon Polytechniou 18535, Piraeus Tel.: , , Fax: Website: Travel Services 26 Filellinon Str , Athens,Greece Tel.: Fax: Website:

18 Εγγραφή Επώνυμο Όνομα Τίτλος Κος Κα Καθ. Επάγγελμα / ιδιότητα Εταιρεία / Φορέας Διεύθυνση Δρόμος Αριθμός Πόλη ΤΚ Χώρα Tηλ. Fax Ονομασία του/των συνοδών 1. Κος Κα 2. Κος Κα Δικαίωμα εγγραφής Φοιτητές, Ασκούμενοι Δικηγόροι, Δικηγόροι κάτω των 5 ετών 30 Άλλοι Συμμετέχοντες 80 Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει: Υλικό συνεδρίου, Αναψυκτικά και καφέ στα διαλείμματα, Συμμετοχή στη δεξίωση της 10/10/2013 Γραμματεία Συνεδρίου Παρακαλούμε συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα και αποστείλετε το παρόν Δελτίο Συμμετοχής στη Γραμματεία του Συνεδρίου: Φιλελλήνων 26, , Αθήνα, T , F Website Συνεδρίου:

19 Registration Surname Name Title Mr. Mrs. Prof. Profession/Capacity Firm/Institution Address Street Number City Zip Code Country Tel. Fax Name(s) of accompanying person(s) 1. Mr. Mrs. 2. Mr. Mrs. Registration Fee Students, Trainee Lawyers, Lawyers with less than 5 years activity 30 Other participants 80 The registration fee covers: Conference Material, Refreshments at coffee breaks, Reception on Thursday, 10/10/2013 Conference Secretariat 26 Filellinon Str., Athens,Greece, T , F Website:

20

Greek English French

Greek English French 14th IASL Congress 14Th World IASL Congress: International Association of Sports law (IASL) Organised By: With the Co-Operation of: Hellenic Center of Research on Sports Law (H.C.R.S.L) Institute of Sports

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Με την συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2012 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η 2010-11 A n n u a l R e p o r t T ο χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα ετήσια έκδοση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ 7ο τεύχος (επετειακό)

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 14, Οκτώβριος 2008 / Issue 14, October 2008 Διαπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014 EUROPEAN UNION Committee of the Regions 6 th EUROPEAN Πρόγραμμα 6 th European Summit of Regions and Cities European Recovery Local Solutions www.cor.europa.eu/athens2014 6 η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα

«SEA DIAMOND» ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Θέτει τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Περίπτερο 3.137 Hall 3

«SEA DIAMOND» ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Θέτει τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Περίπτερο 3.137 Hall 3 > Σελ. 33 Live update από την online εφημερίδα μας www.maritime-economies.gr Αρ. Φύλλου: 60 7.05.2014 Διανέμεται Δωρεάν ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Θέτει τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter, June 2012 V. 13 28

Newsletter, June 2012 V. 13 28 Newsletter, June 2012 V. 13 28 Newsletter, June 2012 V.13 28 Editorial Antonios Stamos Faraklas President of the International Propeller Club of the United States, International Port of Piraeus As Greece

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED DIPLOMA IN INTERNATIONAL TAXATION ADIT

ADVANCED DIPLOMA IN INTERNATIONAL TAXATION ADIT ADVANCED DIPLOMA IN INTERNATIONAL TAXATION ADIT Το Μοναδικό και Διεθνώς Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Διεθνή και Ευρωπαϊκή Φορολογία στην Ελλάδα To επαγγελματικό δίπλωμα ADIT σχεδιάστηκε και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο

Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Τει Hπειρου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Η Δικαστηριακή Διερμηνεία σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο Εξελίξεις & Προοπτικές Επιστημονική Επιμέλεια: Ελευθερία Δογορίτη & Θεόδωρος Βυζάς Legal Interpreting

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING

ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HELLENIC CHAMBER OF SHIPPING Δρώμενα Ετους 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Nαυτιλιακό Συνέδριο Shipping Conference Shipping Today

Nαυτιλιακό Συνέδριο Shipping Conference Shipping Today Nαυτιλιακό Συνέδριο Shipping Conference Shipping Today Συνεδριακό Kέντρο Eθνικής Aσφαλιστικής Λ. Συγγρού 103-105 National Insurance Conference Center 103-105 Syngrou Ave. Tρίτη 21 Nοεµβρίου 2006 Tuesday

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 13, Ιούνιος 2008 / Issue 13, June 2008 Διαπιστευτικά Το Ε.ΣΥ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

NEA NEWS. The US Coast Guard at HELMEPA in Greece. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή στη HELMEPA στην Ελλάδα

NEA NEWS. The US Coast Guard at HELMEPA in Greece. Η Αμερικανική Ακτοφυλακή στη HELMEPA στην Ελλάδα NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC PUBLICATION - Apr/May/Jun 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Απρ/Μαϊ/Ιουν 2015 Contents The

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα