Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ OΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗ: ουκινήτσας ηµήτριος Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Σχοινάς Ηµεροµηνία κατάθεσης: 21/3/2014 1

2 ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ουκινήτσας ηµήτριος ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σχοινάς Χρήστος Ηµεροµηνία κατάθεσης: 21/3/2014 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

3 Περιεχόµενα Πρόλογος...4 Abstract...4 Εισαγωγή....5 ιεθνής Οργανισµός Ναυσιπλοΐας...5 Πρωτόκολλο του Κιότο...7 Τα κύρια σηµεία του Πρωτοκόλλου συνοψίζονται ως εξής:...9 Σύνοδος των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κυότο - CMP...10 Ρύπανση από πλοία...10 Σύνθεση εκποµπών καυσαερίων...11 Αποθείωση καυσαερίων...15 Απόπλυση καυσαερίων...17 Πρόγραµµα επιθεώρησης Υπολογισµός των εκποµπών:...22 Έλεγχος των εκποµπών:...23 Χαρακτηριστικά µονάδος καταγραφής:...23 Οδηγίες παρακολούθησης στο πλοίο:...23 Συµµόρφωση του πλοίου µε τους κανονισµούς εκποµπών καυσαερίων:...24 Νερό απόπλυσης Κριτήρια για το PH Κριτήρια για τους Πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες (PAH) Κριτήρια για τα Σωµατίδια Κριτήρια για το Νιτρικό άλας...26 Χρήση θαλασσινού νερού ως µέσου απόπλυσης:...26 Τα βασικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι:...27 Καυστική σόδα:...29 Τα καυσαέρια:...29 Επίλογος...30 Βιβλιογραφία...31 ιαδικτυακή έρευνα...33 Παραρτήµατα

4 Πρόλογος Η ναυτιλία σήµερα είναι πολύ σηµαντική για την παγκόσµια οικονοµία. Ειδικά στην Ελλάδα, σηµειώθηκε αύξηση σε εταιρείες που ασχολούνται µε την διακίνηση φορτίων που πραγµατοποιούνται µέσω θαλάσσης. Επιπροσθέτως, η καύση ορυκτών καυσίµων συµβάλει σηµαντικά στην ατµοσφαιρική ρύπανση. Είναι πολύ σηµαντικό η πραγµατοποίηση της µείωσης του αντίκτυπου της ναυτιλιακής βιοµηχανίας στο περιβάλλον. Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι ότι οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των πλοίων πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες για τη µείωση των ατµοσφαιρικών εκποµπών από τα πλοία, µε έµφαση στην τεχνολογία καθαρισµού µε θαλασσινό νερό. Η παρακάτω εργασία περιγράφει τα χηµικά προϊόντα της καύσης των καυσίµων στη βιοµηχανία των πλοίων, τους κανονισµούς και τους νόµους, αλλά και αναλύει τους τρόπους που πρέπει να ακολουθούνται, προκειµένου να προστατευθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το περιβάλλον. Abstract Shipping nowadays is very important for the global economy. Especially in Greece there has been an increase in companies that deals with sea transport. Therefore, burning of fossil fuels contributes significantly to atmospheric pollution. It is very important to reduce the impact of the marine industry on the environment. That means that the owners and the operators of the ships have to follow rules for the reduction of atmospheric emissions by ships, with emphasis on seawater scrubber technology. This report describes the chemical products of burning fuels in ship industry, the regulations and laws, but also analyses the ways to be followed so as to protect as possible the environment. 4

5 Εισαγωγή. Ο κλάδος της εµπορικής ναυτιλίας παρουσιάζει στην εποχή µας αλµατώδη ανάπτυξη και ολοένα ανοδική εξελικτική πορεία. Το τµήµα της ναυτιλίας το οποίο σχετίζεται µε το εµπόριο ονοµάζεται εµπορική ναυτιλία και ουσιαστικά αποτελεί µια ενιαία οικονοµική µονάδα. Αρκετά συχνά, µεγάλο µέρος της εµπορικής ναυτιλίας αφορά το διεθνές εµπόριο, κάτι που έχει δηµιουργήσει την ανάγκη να βρεθούν κοινές οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές συνιστώσες µεταξύ των εµπορικών ναυτιλιακών εταιριών έτσι ώστε να µπορέσουν να συνεργαστούν έχοντας µια «κοινή γλώσσα επικοινωνίας» έτσι ώστε να υπάρχει µια σωστή και ολοκληρωµένη λειτουργία. Είναι δηλαδή µια βιοµηχανία που συνενώνει άλλες συσχετιζόµενες βιοµηχανίες και ολοκληρώνει τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν. Τα 4/5 του διεθνούς εµπορίου τελικά, διεξάγεται από την θάλασσα. Το διεθνές θαλάσσιο εµπόριο είναι ένας τεράστιος οικονοµικός µηχανισµός από του οποίου την οµαλή λειτουργία εξαρτάται η οικονοµική ζωή πολλών εθνών. Τα πλοία µπορεί να έχουν διαφορετικό µέγεθος και µεγάλη ποικιλία φορτίων και να ταξιδεύουν σε µακρινές θαλάσσιες αποστάσεις ή κοντινούς προορισµούς. Πιο συγκεκριµένα η ελληνική εµπορική ναυτιλία αναπτύχθηκε στα µέσα του 18 ου αιώνα και σε αυτό έπαιξαν ρόλο και σε πολύ σηµαντικό βαθµό κάποιοι παράγοντες, όπως η αυξανόµενη ζήτηση αγροτικών προϊόντων των Βαλκανικών χωρών από την δυτική Ευρώπη, όπως και το αντίθετο, δηλαδή η ύπαρξη πλεονάσµατος αγροτικών προϊόντων από την χώρα αυτή που θα µπορούσαν να εξαχθούν µε αποτέλεσµα µεγάλα οικονοµικά οφέλη. Επίσης υπήρξε εκείνη την εποχή µια ιδιαίτερα καλή δυνατότητα για επένδυση κεφαλαίων σε πολλά υποσχόµενες ναυτιλιακές επιχειρήσεις, µια και ο γεωγραφικός ευνοϊκός χάρτης της Ελλάδας, την έκαναν να είναι αρκετά ανταγωνιστική στον χώρο αυτό. ΙΜΟ και πρωτόκολλο του Κιότο Kανονισµοί. ιεθνής Οργανισµός Ναυσιπλοΐας Ο ιεθνής Οργανισµός Ναυσιπλοΐας (International Maritime Organization) (ΙΜΟ), είναι ένας πολυεθνικός, διακυβερνητικός ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός, 5

6 ο οποίος επιβλέπει την σωστή και ασφαλή επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των χωρών-µελών του στον τοµέα της ναυσιπλοΐας. Αποτελεί οργανισµό του ΟΗΕ, διακρατικού χαρακτήρα, και ιδρύθηκε στην Γενεύη το1948 ως IMCO (International Maritime Cooperation Organization) και που µετονοµάστηκε σε ΙΜΟ το 1982, µε έδρα το Λονδίνο. Ο ιεθνής Οργανισµός Ναυσιπλοϊας (για συντοµία ΙΜΟ ), καλύπτει τους τοµείς της ασφάλειας στα πλοία και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την ρύπανση που προκαλεί ο ανθρώπινος παράγοντας, κατά την διάρκεια των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του. Την πρώτη δραστηριότητα ανέλαβε από παλαιότερους οργανισµούς όπως τον IMCO, ο οποίος µε τη σειρά του είχε δηµιουργηθεί για τη ενοποίηση των κανόνων ναυσιπλοΐας και ασφάλειας. Η δεύτερη δραστηριότητά του δηµιουργήθηκε λίγο µετά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, όταν τα επίπεδα ρύπανσης της θάλασσας έγιναν ιδιαίτερα επικίνδυνα (λόγω της ανυπαρξίας σχετικής νοµοθεσίας). Οι πρώτες προσπάθειες για τη δηµιουργία ενός τέτοιου οργάνου ξεκίνησαν µετά την βύθιση του Τιτανικού το Καθώς τότε κάθε χώρα είχε τους δικούς της κανόνες ασφάλειας πολλά πλοία βρίσκονταν ιδιαίτερα ευάλωτα στον τοµέα αυτόν - όπως και ο Τιτανικός. Καθώς πολλές χώρες δεν είχαν ασχοληθεί ιδιαίτερα µε τις νοµοθεσίες τέτοιου είδους και καθώς άλλες δεν ήταν πρόθυµες να µοιραστούν την εµπειρία τους, ήταν προφανές ότι οποιαδήποτε αδράνεια θα οδηγούσε σε ακόµα µεγαλύτερα ναυτικά ατυχήµατα. Οι πρώτοι οργανισµοί, αν και εν µέρει πέτυχαν τον σκοπό τους, αποτελούσαν πρωτοβουλίες µεµονωµένων κρατών που όµως οι δύο Παγκόσµιοι Πόλεµοι σταµάτησαν την όποια δραστηριότητά τους. Αντίθετα, ο ΙΜΟ τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ µε ανεπτυγµένες και ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές και δεσµευτικές δυνάµεις τουλάχιστον για τις Χώρες-µέλη. Οι εκδόσεις του, SOLAS (Safety Of Life At Sea) και MARPOL, που αφορούν η πρώτη την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα και η δεύτερη στη προστασία από τη ρύπανση στη Θάλασσα, παρέχουν δεσµευτικούς κανόνες για όλες τις νέες κατασκευές πλοίων που ισχύουν παγκοσµίως. Οι κανόνες αυτοί αναβαθµίζονται τακτικά ανάλογα µε την ανάπτυξη της ναυπηγικής και λαµβάνοντας υπ' όψιν τις παρατηρήσεις και υποδείξεις των εµπειρογνωµόνων. Όλοι οι ναυπηγοί και τα ναυπηγικά γραφεία υποχρεούνται να ναυπηγούν τα πλοία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αυτές. 6

7 Ταυτόχρονα, λαµβάνει υπ' όψιν του και τοµείς ναυτικής υποδοµής, όπως το ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών, αλλά και την σωστή διαχείριση όλων των τύπων φορτίων, από πετρέλαιο µέχρι τα πλέον επικίνδυνα φορτία. Αυτό γίνεται δυνατό µε την χρήση αυστηρών µέτρων, προδιαγραφών και διαδικασιών. Η έδρα του ΙΜΟ βρίσκεται στο Λονδίνο. Οι σηµαντικοί κανόνες που διέπουν το ΙΜΟ είναι: Συνθήκη Ασφάλειας Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) Συνθήκη Περιορισµού Θαλάσσιας Ρύπανσης (MARPOL) Κανόνες ιεθνούς Ισάλου Γραµµής Κανόνες Ασφάλειας Πλοίων και Λιµένος (ISPS) Τα µέτρα που προβλέπει ο οδηγία 2005/33/ΕΚ συµπληρώνουν τα εθνικά µέτρα τα οποία λαµβάνουν τα κράτη µέλη προκειµένου να συµµορφωθούν µε τα ανώτατα όρια εκποµπών για τους ατµοσφαιρικούς ρύπους που καθορίζονται µε την οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου Πρωτόκολλο του Κιότο Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί έναν «οδικό χάρτη», στον οποίο περιλαµβάνονται τα απαραίτητα βήµατα για τη µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος που προκαλείται λόγω της αύξησης των ανθρωπογενών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Σύµφωνα µε αυτό, τα κράτη που το έχουν συνυπογράψει δεσµεύονται να ελαττώσουν τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου την πρώτη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων ( ) κατά ένα συγκεκριµένο στόχο σε σχέση µε τις εκποµπές του 1990 (ή του 1995 για ορισµένα αέρια). Αυτό επιχειρείται να γίνει µε τον πιο οικονοµικά αποδοτικό τρόπο, ώστε να µην επιβαρυνθεί η παγκόσµια οικονοµία. Έτσι, το Πρωτόκολλο του Κιότο περιλαµβάνει τρεις ευέλικτους µηχανισµούς: 1. την εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών, 2. την κοινή εφαρµογή, και 7

8 3. το µηχανισµό καθαρής ανάπτυξης. Με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη Σύµβαση, στην Τρίτη Σύνοδο των Συµβαλλοµένων Μερών (Κυότο, εκέµβριος 1997) υιοθετήθηκε Πρωτόκολλο στη Σύµβαση, γνωστό ως Πρωτόκολλο του Κυότο. Το Πρωτόκολλο στοχεύει σε συνολική µείωση των εκποµπών τουλάχιστον κατά 5% την πενταετία σε σύγκριση µε τα επίπεδα του Για την επίτευξή του, τα ανεπτυγµένα Κράτη - Μέρη του Πρωτοκόλλου καλούνται να εξασφαλίσουν ότι οι εκποµπές τους, για 6 συνολικά αέρια, δεν θα υπερβούν τα όρια που τους τίθενται µε το Πρωτόκολλο αυτό, στο Παράρτηµα Β. Το Πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ το Η Ελλάδα υπέγραψε το Πρωτόκολλο τον Απρίλιο του 1998, παράλληλα µε τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα τα Κ-Μ της ΕΕ κύρωσαν το Πρωτόκολλο το Μάιο Η Ελλάδα το κύρωσε µε το Νόµο 3017/2002 (ΦΕΚ Α'117). Σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο, η ΕΕ και τα Κ-Μ της έχουν υποχρέωση µείωσης των εκποµπών κατά 8% κατά τη περίοδο σε σύγκριση µε τις εκποµπές του έτους βάσης (1990). Βάσει του άρθρου 4 του Πρωτοκόλλου που επιτρέπει την από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που αναλαµβάνονται από το Πρωτόκολλο, στο Συµβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε. της 4ης Μαρτίου 2002, επετεύχθη συµφωνία σε απόφαση του Συµβουλίου για την "έγκριση εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του Πρωτοκόλλου του Κυότο της Σύµβασης Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος και την από κοινού ανταπόκριση στις αντιστοίχως αναλαµβανόµενες υποχρεώσεις". Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στη Γραµµατεία της Σύµβασης στη Βόννη, την ίδια µέρα που έγινε η κατάθεση των πράξεων κύρωσης του Πρωτοκόλλου στο θεµατοφύλακα (Νέα Υόρκη). Η Ελλάδα σύµφωνα µε την απόφαση αυτή, δεσµεύεται να περιορίσει την αύξηση των εκποµπών της στο +25% για το διάστηµα , προκειµένου να συνεισφέρει στο κοινό στόχο της ΕΕ για 8% µείωση των εκποµπών της για το αυτό διάστηµα. Για να ανταποκριθεί στη δέσµευσή της αυτή, η χώρα µας εκπόνησε το Εθνικό Πρόγραµµα µείωσης εκποµπών αερίων φαινόµενου θερµοκηπίου για την περίοδο

9 Τα κύρια σηµεία του Πρωτοκόλλου συνοψίζονται ως εξής: Τα ανεπτυγµένα κράτη δεσµεύονται να µειώσουν τις συνολικές τους εκποµπές κατά τουλάχιστον 5%. Ο στόχος αυτός αναφέρεται σε έξι αέρια (διοξείδιο του άνθρακα, µεθάνιο, υποξείδιο του αζώτου, υδροφθοράνθρακες, πλήρως φθοριοµένοι υδρογονάνθρακες και εξαφθοριούχο θείο). υνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων από κοινού. Τα Κράτη δύνανται να δηλώσουν κοινή εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, µέσω µιας συµφωνίας που θα συνάψουν, όπου θα καταγράφεται η υποχρέωση κάθε κράτους ως προς το επίπεδο των εκποµπών και η οποία πρέπει να κατατεθεί µαζί µε το κείµενο επικύρωσης. υνατότητα εκπλήρωσης µέρους των υποχρεώσεων µέσω τριών ευέλικτων µηχανισµών. Το Πρωτόκολλο του Κυότο παρέχει τη δυνατότητα να επιτυγχάνεται η εκπλήρωση µέρους των υποχρεώσεων µέσω τριών µηχανισµών: από κοινού εφαρµογή, µηχανισµός "καθαρής" ανάπτυξης και εµπόριο εκποµπών. Η γενική προϋπόθεση είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων µέσω των µηχανισµών αυτών να είναι συµπληρωµατική των εθνικών δράσεων για την επίτευξη του στόχου. Υιοθέτηση πολιτικών και µέτρων. Το Πρωτόκολλο δεσµεύει τα Κράτη-Μέρη του σε εφαρµογή ή υιοθέτηση πολιτικών και µέτρων για την επίτευξη του στόχου του Πρωτοκόλλου, σύµφωνα µε τις εθνικές συνθήκες κάθε κράτους. Περιλαµβάνει και ενδεικτικό κατάλογο συγκεκριµένων µέτρων που µπορούν να εφαρµοσθούν από τα Κράτη-Μέρη. Συνεκτίµηση αποδεκτών (καταβόθρες). Το Πρωτόκολλο περιλαµβάνει διατάξεις για την συνεκτίµηση των αποδεκτών (καταβόθρες), οι οποίες αν και χρειάζονται περαιτέρω µελέτη και διευκρινήσεις, παρέχουν κατ' αρχήν τη δυνατότητα συνυπολογισµού της πρόσληψης διοξειδίου του άνθρακα από τα δάση και τις καλλιεργούµενες γαίες στη µείωση των εκποµπών. Αυστηρό καθεστώς συµµόρφωσης. Το Πρωτόκολλο προβλέπει την εγκαθίδρυση ενός αυστηρού καθεστώτος συµµόρφωσης εν υπάρχουν ποσοτικοί στόχοι για αναπτυσσόµενες χώρες. 9

10 Ενενήντα µέρες µετά την επικύρωση του Πρωτοκόλλου και από τη Ρωσία ικανοποιήθηκαν πλέον και οι δύο απαραίτητοι όροι προκειµένου να τεθεί σε ισχύ το Πρωτόκολλο του Κυότο, δηλ. να έχει κυρωθεί τουλάχιστον από 55 κράτη- Μέρη της Σύµβασης για τις κλιµατικές αλλαγές, και µεταξύ αυτών να συµπεριλαµβάνονται Μέρη του Παραρτήµατος Ι της Σύµβασης (ανεπτυγµένες χώρες) που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 55% των συνολικών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα των χωρών αυτών κατά το Σύνοδος των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κυότο - CMP Η ιάσκεψη των Συµβαλλοµένων Μερών (COP) ενεργεί και ως Σύνοδος των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κυότο (CMP). Όταν η COP ενεργεί CMP, τα κράτη της Σύµβασης που δεν είναι συµβαλλόµενα µέρη του πρωτοκόλλου είναι σε θέση να συµµετάσχουν στην CMP ως παρατηρητές, αλλά δεν έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν αποφάσεις. Τα καθήκοντα της CMP σχετικά µε το Πρωτόκολλο είναι παρόµοια µε εκείνα που πραγµατοποιούνται από την COP για τη σύµβαση. Η CMP συνεδριάζει ετησίως την ίδια περίοδο µε το COP. Η πρώτη σύνοδος των Μερών του Πρωτοκόλλου του Κυότο, πραγµατοποιήθηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά τον εκέµβριο του 2005, σε συνδυασµό µε την ενδέκατη σύνοδο της ιάσκεψης των Μερών (COP 11). Τρόποι αντιµετώπισης ρύπανσης χρήση συστηµάτων καθαρισµού. Ρύπανση από πλοία Γίνονται συνεχώς µετρήσεις για τα ποσοστά µόλυνσης της ατµόσφαιρας από τις εκποµπές ρύπων των πλοίων. Έτσι δηµιουργήθηκαν νόµοι και κανονισµοί για τις θαλάσσιες µεταφορές όσον αφορά τον τύπο καυσίµων που χρησιµοποιούν. Φυσικά είναι πάντα ανάλογοι µε τον τύπο των πλοίων, όπως και µε τις περιοχές που πλέουν αυτά αλλά και µε την χώρα στην οποία ανήκουν και από εκεί ξεκινάνε. Σύµφωνα µε µελέτη της ευρωπαϊκής ένωσης ένα µέσο συµβατικό επιβατηγό/ οχηµαταγωγό πλοίο παράγει περίπου 85 τοις εκατό περισσότερα καυσαέρια σε µία ώρα από ότι 500 αυτοκίνητα σε εικοσιτέσσερις ώρες. 10

11 Έτσι παράγεται 500 φορές περισσότερο νέφος που σχηµατίζουν τα αέρια από τα αυτοκίνητα (οξείδια του αζώτου) και δηµιουργούν 176% περισσότερα καρκινογόνα καυσαέρια. Αυτές οι εκποµπές καυσαερίων οδηγούν σε όξινη βροχή, κατά προέκταση σε παγκόσµια αλλαγή του κλίµατος καθώς και σε επιζήµιες συνέπειες για την υγεία, ειδικά των πληθυσµών που ζούνε κοντά σε λιµάνια. Τα οξείδια του αζώτου που εκπέµπονται ( NOx ) και τα οξείδια του θείου ( SOx ), σε συνδυασµό µε σωµατίδια- ενώσεις όπως η αιθάλη συµβάλλουν στην ανθρωπογενή διατάραξη του ισοζυγίου ακτινοβολίας της Γης ( Capaldo et al., 2000 ). Οι εκποµπές ρύπων δεν κατανέµονται εξίσου τις θάλασσες. Τα περισσότερα πλοία πλοηγούνται σχετικά κοντά στην ακτή, ακολουθώντας τις κύριες θαλάσσιες οδούς. Ο Corbett (1999) καταλήγει στο συµπέρασµα ότι σχεδόν το 70% των εκποµπών αυτών συµβαίνουν σε µια παράκτια ζώνη 400 χιλιοµέτρων πλάτους. Οµοίως, ο Oftedal (1996) εκτιµά ότι το 74-83% όλων των σκαφών βρίσκονται σε απόσταση 200 ναυτικών µιλίων από την ακτή, ανά πάσα στιγµή. Ως εκ τούτου, ο αντίκτυπος της ναυτιλίας σχετικά µε τις εκποµπές NOx και SO2 είναι ο υψηλότερος στο βόρειο ηµισφαίριο, ιδιαίτερα κατά µήκος των δυτικών και των ανατολικών ακτών των Ηνωµένων Πολιτειών, στη βόρεια Ευρώπη και το Βόρειο Ειρηνικό. Για αυτούς τους λόγους, λαµβάνοντας ως δεδοµένα τα παραπάνω όλοι οι διεθνής οργανισµοί και οργανώσεις κατέληξαν ότι µια ριζική µεταβολή στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της µεταβολής των χαρακτηριστικών των καυσίµων που χρησιµοποιούνται από τα πλοία θα ήταν µια από τις καλύτερες επιλογές για τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από πλοία. ηλαδή ότι τα πλοία που διέρχονται από τους ωκεανούς του πλανήτη θα έπρεπε να καταναλώνουν λιγότερο ρυπογόνες µορφές ντίζελ. Σύνθεση εκποµπών καυσαερίων Πιο αναλυτικά όσον αφορά την σύνθεση εκποµπών καυσαερίων και στο τι µπορεί να θεωρηθεί ρύπος από την λειτουργία ναυτικών κινητήρων µπορούν να θεωρηθούν τα εξής: Οξείδια του αζώτου, NO X Οξείδια του θείου, SO X 11

12 ιοξείδιο του άνθρακα,co 2 Μονοξείδιο του άνθρακα CO Άκαυστοι υδρογονάνθρακες Σωµατίδια PM (Particulate material) Πτητικές οργανικές ενώσεις VOC.(προ καύσεως). Τα οξείδια του αζώτου (NO X ), παράγονται από το άζωτο και το οξυγόνο όταν βρεθούν σε υψηλές θερµοκρασίες και σε υψηλές πιέσεις καύσεως µέσα στον κύλινδρο. Χρήζουν ιδιαίτερης σηµασίας καθώς µεγάλες συγκεντρώσεις έχουν πολύ σηµαντικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Τα οξείδια του αζώτου πιστεύεται ότι είναι υπεύθυνα για καρκινογενέσεις, επίσης συµβάλλουν στην φωτοχηµική ρύπανση και στην όξινη βροχή. Οι µηχανές εσωτερικής καύσης δηµιουργούν κυρίως οξείδια του αζώτου αλλά ποσοστό λιγότερο από 10% αυτών διαφεύγει στο περιβάλλον µέσω των καυσαερίων. Βλαπτικές επιδράσεις για τον άνθρωπο. Η περιορισµένη διαλυτότητα, του επιτρέπει να διεισδύσει βαθιά στο αναπνευστικό σύστηµα. Οι ενοχλήσεις µπορούν να αρχίσουν από χαµηλές συγκεντρώσεις των 15 ppm (ppm: µέρη στο εκατοµµύριο), µε τσούξιµο στα µάτια και στη µύτη. Από 25 ppm αρχίζουν οι αναπνευστικές ενοχλήσεις, µε βήχα, δύσπνοια, πόνους στο στήθος, βήχα µε κίτρινο επίχρισµα ή αίµα, κυάνωση, πυρετό, κρίση άσθµατος, αυξηµένο αναπνευστικό ρυθµό, τραχειοβρογχίτιδα, βρογχοπνευµονία και πνευµονικό οίδηµα. Έκθεση σε ppm µπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρα πνευµονική ίωση. Το διοξείδιο του αζώτου αντιδρά επίσης µε την αιµοσφαιρίνη δηµιουργώντας αδρανείς ενώσεις, µε κύρια την µεθαιµοσφαιρίνη, της οποίας τα επίπεδα χρησιµοποιούνται και σαν ένδειξη του ύψους της ατµοσφαιρικής ρύπανσης σε 12

13 µονοξείδιο και διοξείδιο του αζώτου. Με αυτό τον τρόπο εµποδίζεται η οξυγόνωση των ιστών. Το αποτέλεσµα είναι ταχυπαλµία υπέρταση και καρδιακή αρρυθµία. Τα οξείδια του Θείου SO X, είναι ανόργανες χηµικές ενώσεις. Το πετρέλαιο και οι γαιάνθρακες περιέχουν ενώσεις του θείου, έτσι η καύση τους σε συνδυασµό µε το οξυγόνο, ελκύει διοξείδιο του θείου. Όταν υπάρχει υγρασία ή κάποιος καταλύτης όπως διοξείδιο του αζώτου, το διοξείδιο του θείου οξειδώνεται σε θειικό οξύ, κάτι που δηµιουργεί στην ατµόσφαιρα το φαινόµενο της όξινης βροχής. Η όξινη βροχή είναι ιδιαίτερα καταστροφική και προκαλεί αλλοιώσεις στην βλάστηση, όπως επίσης είναι επικίνδυνη για τα άτοµα που πάσχουν από αναπνευστικά προβλήµατα. Τεχνικές για την αποµάκρυνση του θείου από το πετρέλαιο. Μετά τον εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο η παραγωγή υψηλής περιεκτικότητας σε θείο αργού πετρελαίου αυξήθηκε σηµαντικά και οι προδιαγραφές του προϊόντος έγιναν πιο αυστηρές, η πετρελαϊκή βιοµηχανία αναγκάστηκε να αναπτύξει τεχνικές για την αποµάκρυνση του θείου. Επιπλέον, οι περιβαλλοντικές εκτιµήσεις αναγκάζονται επίσης µείωση των εκποµπών θείου. Η κύρια µέθοδος που χρησιµοποιείται σήµερα είναι Υδροκατεργασία ή υδροαποθείωση, δηλαδή επεξεργασία του ελαίου µε αέριο υδρογόνο που λαµβάνονται π.χ. κατά τη διάρκεια της καταλυτικής αναµόρφωση. Σε αυτή τη διαδικασία οι ενώσεις του θείου αποµακρύνονται µε µετατροπή προς υδρόθειο ( H 2 S) υπό την παρουσία ενός καταλύτη. Όπως έχει αφαιρεθεί µόνο το θείο, προκύπτουν υψηλές αποδόσεις υγρών τελικών προϊόντων. Το H 2 S ανακτάται σε πολύ συµπυκνωµένη µορφή και µπορεί στη συνέχεια να µετατραπεί σε στοιχειακό θείο. Οι υδρογονάνθρακες (HC), προέρχονται από την ατελή καύση του καυσίµου λαδιού και στην συνέχεια µε την εξάτµιση του καυσίµου. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι η δηµιουργία νέφους, όπως και στην υγεία του ανθρώπου είναι οι καρκινογενέσεις. Το µονοξείδιο του άνθρακα, CO είναι ένα άχρωµο, άοσµο και άγευστο αέριο µε χηµικό µοριακό τύπο CO. Είναι τοξικό για τους ανθρώπους και τα ζώα ακόµα και 13

14 σε µικρές συγκεντρώσεις. παράγεται από µερική οξείδωση ανθρακούχων ενώσεων ή και άνθρακα. Παράγεται όταν δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο για να παραχθεί διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Με την παρουσία οξυγόνου, το µονοξείδιο του άνθρακα µπορεί να καεί, δίνοντας µια γαλάζια φλόγα και παράγοντας διοξείδιο του άνθρακα. Το διοξείδιο του άνθρακα, CO 2 είναι χηµική ένωση που αποτελείται από δύο άτοµα οξυγόνου ενωµένα µε οµοιοπολικό δεσµό µε ένα άτοµο άνθρακα. Είναι αέριο συστατικό της γήινης ατµόσφαιρας, άχρωµο, άοσµο και άγευστο σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας και επίσης είναι ένα από τα αέρια του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Αποτελεί υποπροϊόν όλων των καύσεων ορυκτών καυσίµων (κάρβουνου, πετρελαίου, βενζίνης, φυσικού αερίου κλπ.), αλλά και του ξύλου, πλαστικών κ.ά. οργανικών ενώσεων. Παράγεται επίσης κατά την αναπνοή όλων των φυτών και των ζώων και από τους µύκητες και µικροοργανισµούς που εξαρτώνται άµεσα ή έµµεσα από τα φυτά για την τροφή τους. Η διάλυση του άνθρακα στους ωκεανούς µε τη µορφή CO 2, H 2 CO 3 και ιόντων HCO 3 -και CO 32 - είναι περίπου 50 φορές µεγαλύτερη από ότι στην ατµόσφαιρα. Οι ωκεανοί ενεργούν ως µία τεράστια δεξαµενή άνθρακα, και δέχονται περίπου το ένα τρίτο των εκποµπών CO 2 από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η διαλυτότητα του CO 2 µειώνεται καθώς η θερµοκρασία του νερού αυξάνεται. Ένα µέρος του διαλυµένου CO 2 στους ωκεανούς καταναλώνεται για τη φωτοσύνθεση από οργανισµούς στο νερό, και ένα µικρό ποσοστό συντηρεί τον κύκλο του άνθρακα. Η αύξηση του CO 2 στην ατµόσφαιρα έχει οδηγήσει σε αύξηση της οξύτητας του θαλασσινού νερού και υπάρχει ανησυχία ότι αυτό µπορεί να επηρεάσει αρνητικά οργανισµούς µε κελύφη που ζουν στο νερό, αφού είναι γνωστό ότι τα οξέα διαλυτοποιούν το ανθρακικό ασβέστιο από το οποίο είναι φτιαγµένο το κέλυφος. Τα σωµατίδια PM είναι ένα σύνθετο µείγµα από οργανικές και ανόργανες ενώσεις που προκύπτουν από ατελή καύση, άκαυστες ποσότητες λιπαντικού, θερµικό ξέσπασµα υδρογονανθράκων, υπολείµµατα άκαυστων σωµατιδίων στα καύσιµα και στα λιπαντικά και ύπαρξη νερού. Μεγαλύτερο ποσοστό από 50% των σωµατιδίων εξέρχεται στην ατµόσφαιρα υπό µορφή 14

15 καπνού. Τα άκαυστα σωµατίδια άνθρακα δεν είναι τοξικά από µόνα τους και αποτελούν λιγότερο από 0.003% των καυσαερίων. Οι Πτητικές οργανικές ενώσεις VOC. είναι κυρίως οι πτητικές αρωµατικές ενώσεις όπως το βενζόλιο, το τολουόλιο, ξυλόλια κλπ, που εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα. Οι πηγές των VOCs είναι τα καυσαέρια των οχηµάτων, τα πρατήρια υγρών καυσίµων, Οι οργανικές πτητικές ενώσεις VOCs µπορούν να παραµείνουν για 1-2 ηµέρες στην ατµόσφαιρα διασπώµενες σε µεγάλη ποικιλία υδρογονανθράκων. Παίζουν σηµαντικό ρόλο σε φωτοχηµικές αντιδράσεις και συµβάλλουν στην περιβαλλοντική ρύπανση, λόγω της υψηλής τοξικής και καρκινογόνου δράσης. Θεωρούνται επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου. Ο έλεγχος σε ορισµένα λιµάνια και τερµατικούς σταθµούς των VOC που εκπέµπονται από δεξαµενόπλοια στην ατµόσφαιρα επιτυγχάνεται µε την απαίτηση να χρησιµοποιούν συστήµατα ελέγχου εκποµπών ατµών του φορτίου. Τέτοιοι έλεγχοι µπορεί να εφαρµόζονται σε ορισµένα λιµάνια και τερµατικούς σταθµούς µόνον για ορισµένα µεγέθη πλοίων και κατηγορίες φορτίων. Όλα τα δεξαµενόπλοια που µεταφέρουν αργό πετρέλαιο πρέπει να έχουν και να εφαρµόζουν αποτελεσµατικά εγκεκριµένο για το πλοίο Σχέδιο ιαχείρισης VOC. Σύµφωνα µε την Marpol Annex VI 73/78 έχουν νοµοθετηθεί περιορισµοί για τις εκποµπές οξειδίων του θείου από τα πλοία. Για την συµµόρφωση µε τους κανονισµούς υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος είναι η χρήση καυσίµων που να έχουν χαµηλή περιεκτικότητα σε θείο, µε σηµαντικές όµως επιπτώσεις στην λειτουργία των πλοίων. Ο άλλος τρόπος είναι µε χρήση συστηµάτων απόπλυσης των καυσαερίων που να είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Αποθείωση καυσαερίων Η αποµάκρυνση του SO 2 από τη διαδικασία καύσης ονοµάζεται αποθείωση καυσαερίων ( FGD ). Οι διαφορετικές διαδικασίες FGD µπορούν να διαχωριστούν από την τεχνολογία που χρησιµοποιείται: Σύστηµα µε Ασβεστόλιθο / Γύψο 15

16 Η FGD µε ασβεστόλιθο είναι µέχρι σήµερα το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδος. Κατ 'αρχήν, ένα διάλυµα θρυµµατισµένου ασβεστόλιθου σε νερό ψεκάζεται µέσα στα αέρια καπνοδόχου. Το SO 2 αντιδρά µε ιόντα ασβεστίου προς σχηµατισµό ενός πολτού θειώδη ασβεστίου. O εξαερισµός του πολτού µε πεπιεσµένο αέρα οξειδώνει το θειώδες ασβέστιο σε θειικό ασβέστιο. Dry System Ένας πολτός από σβησµένη άσβεστο χρησιµοποιείται ως ένας αλκαλικός προσροφητής. Ο πολτός εγχέεται µέσα τα καυσαέρια µε µία διαδικασία λεπτού ψεκασµού. Τα καυσαέρια ψύχονται ταυτόχρονα από την εξάτµιση του νερού. Η παρουσία του SO 2 αντιδρά µε τον προσροφητή ξήρανσης για να σχηµατίσει ένα στερεό προϊόν αντιδράσεως, χωρίς λύµατα. Η ιαδικασία των Wellman - Lord Κατά τη διαδικασία Wellman-Lord, ζεστά καυσαέρια διέρχονται µέσω ενός προ-καθαριστήρα όπου αφαιρούνται τέφρα, υδροχλώριο, υδροφθόριο και SO 3. Μετά τον προ-καθαρισµό, τα αέρια ψύχονται και τροφοδοτούνται σε ένα πύργο απορρόφησης, όπου το SO 2 αντιδρά µε ένα κορεσµένο διάλυµα θειώδους νατρίου για να σχηµατιστεί όξινο θειώδες νάτριο. Το όξινο θειώδες νάτριο αναγεννάται µετά από ένα στάδιο ξήρανσης σε θειώδες νάτριο και πάλι. Το υπόλοιπο µπορεί στη συνέχεια να υγροποιηθεί ή να µετατραπεί σε στοιχειακό θείο ή θειικό οξύ. Κάθε µέθοδος έχει πλεονεκτήµατα και περιορισµούς που σχετίζονται µε το κόστος, την αποτελεσµατικότητα αποµάκρυνσης, την επιχειρησιακή πείρα και τα απόβλητα που παράγονται. Για τα πλοία, η έλλειψη χώρου είναι ένα σηµαντικό κριτήριο. Ο χώρος δεν είναι απαραίτητος µόνο για το FGD, αλλά και για τις χηµικές ουσίες (ανάλογα µε την τεχνολογία) και τα απόβλητα. Ορισµένες τεχνολογίες ελέγχου επηρεάζουν περισσότερους από έναν ρύπους και έχουν διαφορετικές συνέπειες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το FGD αφαιρεί ταυτόχρονα SO 2, NO x και αιωρούµενα σωµατίδια, που έχουν επιπτώσεις στην οξίνιση, στα επίπεδα του περιβάλλοντος του SO 2 και πρωτογενών σωµατιδίων και σε δευτερογενή αερολύµατα θειικού άλατος. 16

17 Απόπλυση καυσαερίων Το εκάστοτε σύστηµα απόπλυσης (Ecosilencer, 2006) πρέπει να είναι αποδεκτό και πιστοποιηµένο από το Νηογνώµονα του πλοίου και να πληροί τις προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται από τον ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (IMO). Όπως και µε τις συσκευές µείωσης των εκποµπών του αζώτου έτσι και µε τα Exhaust Gas Scrubber (EGC) πρέπει να ελέγχεται η αποδοτική λειτουργία τους περιοδικά είτε µέσω παραµετρικού ελέγχου (Σύστηµα Α) είτε µε σύστηµα συνεχούς ελέγχου της σύστασης των εκποµπών (Σύστηµα B). Σχετικές οδηγίες για το έλεγχο και την πιστοποίηση των Exhaust Gas Scrubber έχει εκδώσει ο IMO και προτείνεται να ακολουθηθούν από τους Νηογνώµονες. Οι οδηγίες περιλαµβάνουν τις δοκιµές, τις επιθεωρήσεις και την τελική έκδοση του πιστοποιητικού. Exhaust Gas Scrubber µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε µηχανή εσωτερικής καύσης και σε οποιοδήποτε µηχάνηµα χρησιµοποιεί καύσιµο που υπάρχει στο πλοίο, δηλαδή στην Κύρια Μηχανή, στις Ηλεκτρογεννήτριες και στον Λέβητα. Εξαιρείται το incinerator (κλίβανος αποτέφρωσης) όπου και η χρήση του εντός των περισσότερων λιµένων απαγορεύεται. Ζωτικής σηµασίας σε κάθε εργασία που γίνεται πάνω σε πλοίο είναι η εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής ασφάλειας για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την περιουσία. Το ίδιο ισχύει και για µία εγκατάσταση απόπλυσης των καυσαερίων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνετε στην διαχείριση των καυσαερίων αλλά και στις διαδικασίες ελέγχου, όπως οι µετρήσεις των εκποµπών. Οι περιοχές γύρω από την συσκευή απόπλυσης πρέπει να παρέχουν ασφαλή πρόσβαση. Κατά την εγκατάσταση της µονάδος πρέπει να ληφθεί υπόψη και το σηµείο εξαγωγής θαλάσσιου ύδατος που έχει χρησιµοποιηθεί για την απόπλυση. Σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας το PH θα πρέπει να διατηρείται σε επίπεδο που να αποτρέπει ζηµίες του σκάφους στο σύστηµα χρωµάτων-αντιρρυπαντικά, στην έλικα, το πηδάλιο και άλλων στοιχείων που µπορεί να είναι ευάλωτα σε όξινα διαλύµατα. 17

18 Σύστηµα A: Έγκριση, επιθεώρηση και πιστοποίηση συστηµάτων απόπλυσης µε χρήση παραµέτρων και έλεγχο εκποµπών Μια µονάδα EGC θα πρέπει να πιστοποιείται ότι είναι ικανή να ανταποκριθεί στην οριακή τιµή εκποµπών, πρέπει να καθορίζονται από τον κατασκευαστή το επίπεδο των εκποµπών που είναι ικανή η µονάδα να πραγµατοποιήσει σε συνεχή βάση, µε χρήση µαζούτ περιεκτικότητας σε θείο σύµφωνα µε το Παράρτηµα VI της MARPOL που βρίσκεται στο τέλος της εργασίας στην περιοχή Παραρτήµατα. Από τις δοκιµές πρέπει αποδειχθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα της µονάδας. Η µέγιστη και κατά περίπτωση η ελάχιστη ροή καυσαερίων πρέπει να αναφερθεί. Η επίδραση της µεταβολής των παραµέτρων που ορίζονται θα πρέπει να δικαιολογείται από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού. Η επίδραση των διακυµάνσεων των παραγόντων αυτών θα πρέπει να αξιολογείται µε τη δοκιµή ή µε άλλο τρόπο ανάλογα µε την περίπτωση. Η διακύµανση των παραγόντων αυτών, ή συνδυασµός των παραγόντων αυτών, θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η αξία των εκποµπών της µονάδας EGC να είναι εντός των ορίων απόκλισης της πιστοποιηµένης τιµής. Μονάδες απόπλυσης που επεξεργάζονται µόνο ένα µέρος της ροής των καυσαερίων πρέπει να υπόκεινται σε ειδική εξέταση από τους Νηογνώµονες ότι εξασφαλίζουν σε όλες τις καθορισµένες συνθήκες εκµετάλλευσης ότι η συνολική αξία των εκποµπών των καυσαερίων δεν είναι µεγαλύτερη από την πιστοποιηµένη τιµή. Τεχνικές πληροφορίες µονάδων EGC. Κάθε µονάδα EGC θα πρέπει να διαθέτει ένα τεχνικό εγχειρίδιο το οποίο παρέχεται από τον κατασκευαστή και πρέπει κατά ελάχιστο να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 1. τον προσδιορισµό της µονάδας (κατασκευαστής, µοντέλο / τύπο, ο αριθµός σειράς και άλλες λεπτοµέρειες) που θα περιλαµβάνει περιγραφή της µονάδας και τα τυχόν απαιτούµενα βοηθητικά συστήµατα. 2. τα όρια και το εύρος λειτουργίας για το οποίο η µονάδα έχει πιστοποιηθεί και πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 18

19 τη µέγιστη και την ελάχιστη αν δυνατόν ροή καυσαερίων την ισχύ και τις λειτουργικές παραµέτρους της µηχανής εσωτερικής καύσης που θα τοποθετηθεί το σύστηµα καθαρισµού. Στις περιπτώσεις των λεβήτων, η µέγιστη αναλογία αέρα / καυσίµου υπό φορτίο 100% πρέπει επίσης να δοθεί. Στις περιπτώσεις των κινητήρων ντίζελ κατά πόσον ο κινητήρας είναι 2-χρονος η 4- Μέγιστη και ελάχιστη παροχή νερού απόπλυσης, πίεση στην είσοδο και ελάχιστη επιτρεπτή αλκαλικότητα του νερού στην είσοδο βάση των διεθνών προδιαγραφών ISO ελάχιστη Εύρος θερµοκρασιών καυσαερίων στην είσοδο και η µέγιστη και επιτρεπτή τιµή στην έξοδο µε την µονάδα απόπλυσης σε λειτουργία Η συνολική πτώση πίεσης στο δίκτυο της εξαγωγής καυσαερίων στο µέγιστο φορτίο λειτουργίας της µηχανής εσωτερικής καύσης Επιτρεπτά όρια αλµυρότητας στο νερό η τυχόν πρόσθετα γλυκού νερού για την επίτευξη ουδέτερου PH Παράγοντες σχεδίασης και λειτουργίας που µπορεί να επηρεάσουν την αποδοτική λειτουργία της µονάδος 3. Απαιτήσεις και περιορισµοί της µονάδος ή και τυχόν βοηθητικά µηχανήµατα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη αποδοτικής λειτουργίας 4. πρόγραµµα συντήρησης, επισκευής και ρυθµίσεων για την αποδοτική λειτουργία της µονάδος. Τα παραπάνω µπορούν περιγράφονται και στο σχετικό βιβλίο της µονάδος 5. διαδικασία πιστοποίησης που να εφαρµόζεται κατά της επιθεωρήσεις για πιστοποίηση της αποδοτικής λειτουργίας 6. χαρακτηριστικά του νερού απόπλυσης 19

20 7. απαιτήσεις σχεδίασης για το κύκλωµα του νερού απόπλυσης Το ανωτέρω τεχνικό εγχειρίδιο πρέπει να είναι αποδεκτό από τον Νηογνώµονα και πρέπει να είναι διαθέσιµο στο πλοίο. Όπως προβλέπεται πρέπει να παρουσιάζεται στους επιθεωρητές εάν αυτό ζητηθεί. Τυχόν µετασκευή στη µονάδα πρέπει να εγκριθεί από τον Νηογνώµονα και να ενσωµατωθεί στο αρχικό τεχνικό εγχειρίδιο. Πρόγραµµα επιθεώρησης. Το πρόγραµµα επιθεώρησης της µονάδας περιλαµβάνει επιθεωρήσεις κατά την εγκατάσταση της στο πλοίο, στις ετήσιες, στις ενδιάµεσες και στις επιθεωρήσεις πενταετίας του πλοίου. Επιθεώρηση της µονάδος µπορεί να απαιτηθεί και κατά τη διάρκεια που το πλοίο βρίσκεται στα όρια µίας προστατευόµενης περιοχής από επιθεωρητές της λιµενικής αρχής. Επιτρεπτά όρια εκποµπών από µονάδες απόπλυσης EGC: 1. για µονάδες που έχουν τοποθετηθεί στην κύρια προωστήρια εγκατάσταση του πλοίου, η µονάδα πρέπει να είναι ικανή να πετυχαίνει µείωση των εκποµπών σύµφωνα µε τους κανονισµούς, για φορτίο λειτουργίας από 25 έως 100%. 2. Για µονάδες που έχουν τοποθετηθεί σε βοηθητικές µηχανές όπως οι ηλεκτρογεννήτριες του πλοίου, η µονάδα πρέπει να είναι ικανή να πετυχαίνει µείωση των εκποµπών σύµφωνα µε τους κανονισµούς, για φορτίο λειτουργίας από 10 έως 100%. Το ίδιο για οποιαδήποτε µονάδα παραγωγής ενέργειας είτε για την κύρια πρόωση είτε για βοηθητικούς σκοπούς 3. Για µονάδες που έχουν τοποθετηθεί στον λέβητα του πλοίου η µονάδα πρέπει να είναι ικανή να πετυχαίνει µείωση των εκποµπών σύµφωνα µε τους κανονισµούς, για φορτίο λειτουργίας από 10 έως 100%. είγµατα εκποµπών για την απόδειξη συµµόρφωσης µε τα επιτρεπτά όρια παίρνονται σε 4 διαφορετικά φορτία της εκάστοτε µηχανής εσωτερικής καύσης. Ωστόσο σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια ότι σε κάποιο εύρος λειτουργίας δεν πληρούνται οι προδιαγραφές, µπορεί να γίνει δειγµατοληψία σε σηµεία εντός αυτής της περιοχής. 20

21 Για περιοχές λειτουργίας των µηχανηµάτων που βρίσκονται εκτός των προδιαγραφόµενων ορίων όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, η µονάδα απόπλυσης παραµένει σε λειτουργία και πρέπει οι εκποµπές διοξειδίων του θείου µε τη προδιαγραφόµενη ποσότητα οξυγόνου να είναι κάτω από 50 ppm. Για κάθε µονάδα απόπλυσης το τεχνικό εγχειρίδιο πρέπει να περιλαµβάνει µία διαδικασία επαλήθευσης συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς όταν αυτό απαιτείται. Η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να απαιτεί την χρήση ειδικού εξοπλισµού ή την ειδικευµένη γνώση για την µονάδα. Αν χρειαστούν βοηθητικά µηχανήµατα αυτά πρέπει να συνοδεύουν τη µονάδα. Η διάταξη της µονάδας στο χώρο του µηχανοστασίου πρέπει να εξυπηρετεί την διαδικασία της επιθεώρησης. Η βασική αρχή της µεθόδου επιθεώρησης είναι ότι, αν εξεταστούν όλες οι παράµετροι λειτουργίας όλων των µηχανηµάτων που αποτελούν τη µονάδα και οι ρυθµίσεις τους και βρεθούν σύµφωνες µε τις τιµές που αναγράφονται στο τεχνικό εγχειρίδιο τότε δεν απαιτείται η µέτρηση των εκποµπών καυσαερίων. Ο κατασκευαστής οφείλει να υποδείξει την µέθοδο επιθεώρησης η οποία πρέπει να εγκριθεί από την Αρµόδια Αρχή. Κατά την επιθεώρηση, επιθεωρείται κατά ελάχιστο µία µονάδα απόπλυσης για κάθε είδος µηχανής εσωτερικής καύσης. Η µονάδα απόπλυσης πρέπει να περιλαµβάνει µέσο για να καταγράφει αυτόµατα τις παραµέτρους λειτουργίας όταν το σύστηµα βρίσκεται σε λειτουργία. Αυτό θα πρέπει να καταγράφει αυτόµατα την ελάχιστη πίεση του νερού απόπλυσης και το ρυθµό ροής του στην είσοδο της µονάδα EGC, το ph του νερού απόπλυσης στην είσοδο και την έξοδο από τη µονάδα, την πίεση των καυσαερίων, και την πτώση πίεσης σε όλη την µονάδα EGC, καθώς και την θερµοκρασία των καυσαερίων πριν και µετά τη µονάδα EGC. Τα δεδοµένα εγγραφής στο σύστηµα θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τους σχετικούς κανονισµούς. Σε περίπτωση που µια µονάδα καταναλώνει και χηµικά όλα τα στοιχεία πρέπει να καταγράφονται στο βιβλίο της µονάδας που βρίσκεται στο πλοίο. 21

22 Εάν κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης όπως περιγράφεται από τον κατασκευαστή ενδέχεται να προκύψουν δυσκολίες όπως η χρήση ειδικού εξοπλισµού ή ειδικές γνώσεις για την λειτουργία της µονάδος τότε προτείνεται η εγκατάσταση συσκευής που να παρακολουθεί συνεχώς τις εκποµπές των καυσαερίων. Έτσι θα εξασφαλίζεται η συµµόρφωση των εκποµπών του πλοίου µε τους κανονισµούς και θα είναι αποδεκτό και από τους επιθεωρητές λιµένων. Σύστηµα Β :Έγκριση, επιθεώρηση και πιστοποίηση συστηµάτων απόπλυσης µε χρήση συνεχούς παρακολούθησης των εκποµπών SOx. Το σύστηµα παρακολούθησης πρέπει να έχει εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές και τα αποτελέσµατα του πρέπει να είναι διαθέσιµα για να µπορεί να ελέγχεται η συµµόρφωση των εκποµπών µε τους κανονισµούς. Το σύστηµα επιθεωρείται σε τακτική βάση ανεξάρτητος του αν το πλοίο βρίσκεται σε προστατευόµενη περιοχή κατά τη περίοδο της επιθεώρησης. Ωστόσο µπορεί να ζητηθεί επιθεώρηση και από τις λιµενικές αρχές οποιαδήποτε στιγµή το πλοίο βρίσκεται εντός των συνόρων µίας προστατευόµενης περιοχής. Υπολογισµός των εκποµπών: Το σηµείο δειγµατοληψίας της σύνθεσης των καυσαερίων σε ποσοστό SO 2 /CO 2 %, πρέπει να βρίσκεται σε κατάλληλο σηµείο µετά την έξοδο τους από τη µονάδα απόπλυσης. Οι εκποµπές SO 2 (ppm) και CO 2 (%), πρέπει παρακολουθούνται και να καταγράφονται σε µία συσκευή αποθήκευσης µε συχνότητα όχι λιγότερη από Hz. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και δύο αναλυτές καυσαερίων παράλληλα για πλήρη καταγραφή της σύνθεσης των καυσαερίων. Η µονάδα πρέπει να συνοδεύεται µε το Τεχνικό Εγχειρίδιο το οποίο πρέπει να περιλαµβάνει ότι περιγράφεται και για το σύστηµα Α. 22

23 Έλεγχος των εκποµπών: Οι εκποµπές CO 2, O 2 και SO 2 πρέπει να µετρούνται όπως προβλέπεται. Το επιτρεπτό σφάλµα πρέπει να είναι µεταξύ του ±5% της ένδειξης ή ±3% της πλήρους κλίµακας, οποιοδήποτε είναι µικρότερο. Για συγκεντρώσεις κάτω από 100 ppm το σφάλµα µέτρησης δεν πρέπει να διαφέρει περισσότερο από ±4%. Τα διοξείδια του θείου SOX πρέπει να µετρούνται σε ξηρά και σε υγρή φάση χρησιµοποιώντας κατάλληλους αναλυτές και βοηθητικό εξοπλισµό, όπως στεγνωτήρες. Άλλα συστήµατα µπορούν να γίνουν αποδεκτά από την Αρµόδια Αρχή εφόσον τα αποτελέσµατα τους είναι ισάξια ή καλύτερα από τα αναφερθέντα. Το σηµείο δειγµατοληψίας πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό και να βρίσκεται κατά τη ροή των καυσαερίων. Κατά τη δειγµατοληψία και την αποθήκευση του δείγµατος πρέπει να ελέγχεται η θερµοκρασία ώστε να µην έχουµε υγροποίηση του νερού µέσα στο δείγµα και απώλεια πιστότητας. Αν χρειαστεί επεξεργασία στεγνώµατος το δείγµα αυτή πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην έχουµε απώλεια του περικλειόµενου θείου. Επίσης τυχόν περιεκτικότητα νερού πρέπει να διορθώνεται σε αντίστοιχη τιµή του δείγµατος χωρίς νερό. Χαρακτηριστικά µονάδος καταγραφής: Η µονάδα που χρησιµοποιείται για την καταγραφή των µετρήσεων πρέπει: Να είναι ανθεκτική και να µην επιδέχεται τροποποιήσεις ή παραποίηση των στοιχείων που έχει καταγράψει Τα στοιχεία πρέπει να µπορούν να εξαχθούν σε κοινή αναγνωρίσιµη µορφή Να παραµένουν οποιαδήποτε στοιχεία για ελάχιστη περίοδο 18 µηνών και να είναι διαθέσιµα εάν αυτά ζητηθούν για επιθεώρηση Οδηγίες παρακολούθησης στο πλοίο: Πρέπει να βρίσκονται στο πλοίο και να συνοδεύουν την µονάδα απόπλυσης. Πρέπει να αναγνωρίζεται για ποια µονάδα προορίζεται. Πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Αρµόδια Αρχή. Οι οδηγίες πρέπει κατά ελάχιστο να περιλαµβάνουν: 23

24 Τους αισθητήρες που χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση της λειτουργίας της µονάδος, το κύκλωµα του νερού απόπλυσης, το πρόγραµµα συντήρησης, επισκευής και τη διαδικασία βαθµονόµησης τους Την θέση των αισθητήρων και την ένδειξη τυχόν βοηθητικών συστηµάτων όπως σωληνώσεις που χρησιµοποιούνται για την τοποθέτηση τους Τους/ τον αναλυτή καυσαερίων που χρησιµοποιούνται, το πρόγραµµα συντήρησης τους και την διαδικασία βαθµονόµησης Συµµόρφωση του πλοίου µε τους κανονισµούς εκποµπών καυσαερίων: Κάθε πλοίο που χρησιµοποιεί µονάδα απόπλυσης (EGC) είτε για όλα τα συστήµατα είτε µερικώς πρέπει να διαθέτει το ECA Compliance Plan (SCP) πιστοποιητικό εγκεκριµένο από την Αρµόδια αρχή. Στο πιστοποιητικό πρέπει να περιγράφονται όλα τα µηχανήµατα που οφείλουν να συµµορφωθούν µε του κανονισµούς. Πρέπει να περιγράφεται και για το σύστηµα Α και για Β, το πώς εξασφαλίζεται ο έλεγχος της αποδοτικής λειτουργίας. Στο πιστοποιητικό πρέπει να περιγράφονται τυχόν µηχανές που δεν χρησιµοποιούν µονάδα απόπλυσης. Σε αυτή την περίπτωση αθροίζονται οι συνολικές εκποµπές του πλοίου. Εάν όλες οι µηχανές που παράγουν καυσαέρια λειτουργούν µε µονάδα απόπλυση τότε το πλοίο θεωρείται ότι πληροί τους κανονισµούς. Σε καµία περίπτωση µέσα σε προστατευόµενη περιοχή τα συνολικά όρια εκποµπών δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια. Για αυτό το λόγο πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χειρότερα σενάρια ως προς την εκτίµηση των εκποµπών όπως οι ελιγµοί µέσα σε λιµάνι ή λειτουργία µε στο µέγιστο φορτίο. Τρόπος λειτουργίας κριτήρια και πλεονεκτήµατα EGC. Νερό απόπλυσης 24

25 Όταν το πλοίο λειτουργεί σε λιµάνι ή σε ποτάµι, το νερό που έχει χρησιµοποιηθεί για την απόπλυση των καυσαερίων και αδειάζετε στη θάλασσα πρέπει να πληροί µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Κριτήρια για το PH Το νερό που βγαίνει στη θάλασσα πρέπει να έχει PH όχι λιγότερο από 6.5 µονάδες µε εξαίρεση κατά τη διάρκεια των ελιγµών όπου επιτρέπετε µέγιστη διαφορά µεταξύ της εισόδου και της εξόδου 2 PH Η δέσµη του νερού που αποβάλλεται από το πλοίο πρέπει να µετριέται έξω από το πλοίο και σε απόσταση 4 µέτρων από το σηµείο εξαγωγής. Το όριο που αναγράφεται στο τεχνικό εγχειρίδιο αφορά το σηµείο εξαγωγής και πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως 2. Κριτήρια για τους Πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες (PAH) Η µέγιστη συνεχή συγκέντρωση (PAH) στο νερό απόπλυσης δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 50 mg/l PAHphe ισοδύναµο, πάνω από την συγκέντρωση PAH στην εισαγωγή. Για την εφαρµογή του κριτηρίου η συγκέντρωση των PAH στο νερό απόπλυσης µετριέται κατά τη ροή του συστήµατος επεξεργασίας του νερού αλλά αντίθετα ως προς τη ροή σε περίπτωση διάλυσης του νερού ή πρόσθεσης κάποιου χηµικού εάν χρησιµοποιείται πριν την αποβολή στη θάλασσα. Το ανωτέρω όριο που περιγράφεται 50 mg/l για νερό απόπλυσης που διέρχεται µέσα από µία µονάδα απόπλυσης 45 t/mwh όπου το MW αναφέρεται στο σηµείο µέγιστης συνεχούς λειτουργίας της εγκατάστασης η στο 80%. Το όριο για περιπτώσεις µεταβολής της ροής πρέπει να καθοριστεί σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Για 15 λεπτά κάθε 12 ώρες λειτουργίας το ανωτέρω όριο µπορεί να αυξηθεί και ως 100%. 3. Κριτήρια για τα Σωµατίδια Το σύστηµα επεξεργασίας του νερού απόπλυσης πρέπει να είναι σχεδιασµένο µε γνώµονα την ελαχιστοποίηση των σωµατιδίων όπως βαριά µέταλλα, στάχτη κ.τ.λ. 25

26 Η ποσότητα της θολούρας στο νερό εξαγωγής δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 25 µονάδες FNU ή αντίστοιχες µονάδες σε σχέση µε το νερό εισαγωγής. Για µία περίοδο 15 λεπτών κάθε 12 ώρες λειτουργίας το όριο µπορεί να αυξηθεί έως και 20%. 4. Κριτήρια για το Νιτρικό άλας Η µονάδα επεξεργασίας του νερού απόπλυσης πρέπει να εµποδίζει την εκκένωση στη θάλασσα νερού µε ποσότητα νιτρικού άλατος πάνω από αυτή που ισοδυναµεί µε την αφαίρεση 12% του NOX από τα καυσαέρια ή πάνω από 60 mg/l υπό κανονικές συνθήκες για ρυθµό εκκένωσης νερού απόπλυσης 45 t/mwh, όποιο είναι µεγαλύτερο. Χρήση θαλασσινού νερού ως µέσου απόπλυσης: Όπως έχει ήδη περιγραφεί ανωτέρω, υπάρχει η δυνατότητα της απόπλυσης των καυσαερίων µε αποτέλεσµα την µείωση της περιεκτικότητας τους σε οξείδια του θείου SOX που εκπέµπει ένας ναυτικός κινητήρας. Ως µέσο απόπλυσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί το θαλασσινό νερό. Η επίτευξη της προσδοκώµενης µείωσης των βλαβερών εκποµπών, εξαρτάται από πολλές παραµέτρους, όπως την θερµοκρασία, την αλµυρότητα και την αλκαλικότητα του θαλασσινού νερού, αλλά και από την µερική πίεση των οξειδίων του θείου SOX. Έχει παρατηρηθεί ότι το θαλασσινό νερό έχει σχεδόν την διπλάσια ικανότητα στην απορρόφηση των βλαβερών από τα καυσαέρια σε σχέση µε το υφάλµυρο νερό. Η ικανότητα απορρόφησης µειώνεται όσο µειώνεται η αλµυρότητα και η αλκαλικότητα του χρησιµοποιούµενου νερού απόπλυσης. Για την επίτευξη της µείωσης των εκποµπών εντός των ορίων όπως προδιαγράφονται από τους κανονισµούς εκτιµάται ότι πρέπει η µονάδα απόπλυσης να πετυχαίνει καθαρισµό σε ποσοστό 66% ένα το χρησιµοποιούµενο καύσιµο περιέχει 4.5% S. Σύµφωνα µε τα προηγούµενα η παροχή του απαιτούµενου νερού απόπλυσης κυµαίνεται µεταξύ 40 και 63 kg/ KWh και εξαρτάται από την σύνθεση του. 26

27 Τα ανωτέρω στοιχεία είναι απαραίτητα για την εκτίµηση του κόστους λειτουργίας της µονάδος και την εκτίµηση της αξίας της µονάδος σε σχέση µε άλλες εναλλακτικές µεθόδους συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς. Τα βασικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου είναι: 1. Ότι δεν χρησιµοποιούνται πρόσθετα παρά µόνον θαλασσινό νερό το οποίο λειτουργεί ως απορροφητικό υλικό 2. εν παράγονται βλαβερά απόβλητα, µόνο αυξάνει ελαφρώς η περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού σε θειικά οξέα Μετά από πρόσφατες έρευνες παρατηρήθηκε ότι η απόπλυση των καυσαερίων µε θαλασσινό νερό είναι σαφέστατα η οικονοµικότερη λύση σε σχέση µε άλλες εναλλακτικές µεθόδους. Μετά από την ανακοίνωση των νέων µέτρων για τις εκποµπές των καυσαερίων των πλοίων, όπως ήταν φυσικό πολλές εταιρείες στράφηκαν στην υλοποίηση εναλλακτικών µεθόδων για την µείωση των εκποµπών. Τα αποτελέσµατα ερευνών για την υψηλή αποδοτικότητα των µονάδων απόπλυσης των καυσαερίων (EGC) οδήγησαν τους κατασκευαστές σε αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος παράγοντας για την απορρόφηση του διοξειδίου του θείου είναι η αλκαλικότητα του νερού. Αλκαλικότητα έχει το θαλασσινό νερό, ωστόσο υπάρχει και εναλλακτική λύση η οποία είναι η χρήση γλυκού νερού µε χρήση πρόσθετων χηµικών που µεταβάλουν την αλκαλικότητα του και εξυπηρετούν στην απορρόφηση του διοξειδίου του θείου. Με τον όρο αλκαλικότητα δεν εννοείται µόνο το PH του διαλύµατος αλλά και η ικανότητα του να αντιστέκεται σε αλλαγές του PH. Όπως έχει ήδη περιγραφεί το θαλασσινό νερό έχει αλµυρότητα κατά µέσο όρο 3.5% περιεκτικότητα κατά βάρος. Το νερό µπορεί να έχει υψηλή αλκαλικότητα και καθόλου αλµυρότητα, αυτό εξαρτάται από την συγκέντρωση του ασβεστίου. Τα συστήµατα απόπλυσης που χρησιµοποιούν θαλασσινό νερό ως µέσο απόπλυσης µπορούν να λειτουργήσουν και στις περιοχές που το νερό έχει χαµηλή αλκαλικότητα αλλά µε µικρότερο βαθµό απόδοσης και χαµηλότερο PH. 27

28 Εµπειρία για την λειτουργία µονάδων απόπλυσης υπάρχει κυρίως από εφαρµογές σε εγκαταστάσεις στεριάς. Για την εφαρµογή στην Ναυτιλία προτείνεται η χρήση των παρακάτω µεθόδων: 1. Απόπλυση µε θαλασσινό νερό open loop Το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι το θαλασσινό νερό βρίσκεται άπλετο στο περιβάλλον του πλοίου και δεν χρειάζεται ανάµειξη µε πρόσθετα. Για την επίτευξη όµως ικανοποιητικού βαθµού απόδοσης χρειάζεται µεγάλη ποσότητα ροής θαλασσινού νερού µε κατάλληλο δείκτη αλκαλικότητας. 2. Απόπλυση µε γλυκό νερό close loop µε πρόσθεση καυστικής σόδας Αποτελεί την εναλλακτική λύση όταν απαιτείται υψηλός βαθµός απόδοσης και όταν µπορεί να προκύψουν ζητήµατα µε την αλκαλικότητα του θαλασσινού νερού. Σε τέτοιες εγκαταστάσεις σαν πρόσθετο χρησιµοποιείται καυστική σόδα (NaOH) για την απορρόφηση του SOX. Ο βαθµός απόδοσης απόπλυσης τέτοιων εγκαταστάσεων είναι µεγαλύτερος από 90% και φτάνει και το 97% σε περιπτώσεις ηλεκτρογεννητριών που πρέπει οι εκποµπές τους να είναι ισοδύναµες µε τη χρήση καυσίµου µε περιεκτικότητα σε θείο 0.1%. Η απαιτούµενη ισχύ των αντλιών είναι πολύ χαµηλή και είναι περίπου ίση µε 0.5-1%. Το µέσο απόπλυσης αντλείται από την Process tank διέρχεται από ένα ψυγείο και διοχετεύεται στη µονάδα απόπλυσης. Από τη µονάδα απόπλυσης το µέσο απόπλυσης επιστρέφει στην Process tank µε τη βοήθεια της βαρύτητας. Με την feed pump αναµειγνύεται το NaOH µε το γλυκό νερό. Χρειάζεται το νερό να συµπληρώνεται στην περίπτωση που το εξατµιζόµενο υγρό δεν συµπληρώνεται από την υγρασία που υπάρχει στα καυσαέρια. Ένα µέρος του νερού απόπλυσης οδηγείται κατευθείαν στην µονάδα επεξεργασίας (treatment unit) και από κει ή αδειάζετε στη θάλασσα ή σε κάποια ειδική δεξαµενή. 28

29 Η µονάδα αυτή µπορεί να λειτουργήσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς να χρειάζεται να αδειάσει τίποτα στη θάλασσα κάτι που αποτελεί σηµαντικό πλεονεκτήµατα για περιοχές όπου απαγορεύεται οποιαδήποτε αποβολή στη θάλασσα. Καυστική σόδα: Είναι ένα διάλυµα µε συγκέντρωση περίπου 50%. Έχει πυκνότητα 1.52 t/ m 3 και PH=14. Στερεοποιείται στους 12 0C και συνήθως µεταφέρεται ζεστό. Μπορεί να αντληθεί κανονικά από σταθµούς και µπορεί να αποθηκευτεί σε κοινή δεξαµενή φτιαγµένη από χάλυβα. Το κόστος της κυµαίνεται από 0.5 4% του κόστους του καυσίµου. Τα καυσαέρια: Στην έξοδο τους µετά από τη µονάδα απόπλυσης έχουν µεγάλο ποσοστό υγρασίας. Μπορεί το φαινόµενο να περιορισθεί µε την χρήση ενός συλλέκτη έτσι ώστε να διαφεύγει στην ατµόσφαιρα µικρότερο ποσοστό νερού και κατά συνέπεια µικρότερη ποσότητα νερού να χρειάζεται να συµπληρώνεται στο δίκτυο. Η µονάδα απόπλυσης µειώνει επίσης και τις εκποµπές θορύβου και µπορεί να παραλειφθεί από το δίκτυο εξαγωγής των καυσαερίων η τοποθέτηση σιγαστήρα. Έτσι µειώνεται και η συνολική πτώση πίεσης. Μονάδες απόπλυσης µπορούν να τοποθετηθούν σε καινούρια πλοία αλλά και σε υπάρχοντα µε ορισµένες µετασκευές. Στα καινούρια πλοία είναι ευκολότερη η τοποθέτηση όλων των εξαρτηµάτων σε καλύτερη διάταξη. Και η µονάδα να µην εγκατασταθεί κατά την παράδοση του πλοίου µπορεί να έχει γίνει η χωροταξική µελέτη για µελλοντική τοποθέτηση. Στα υπάρχοντα πλοία συνήθως η διάµετρος της εξαγωγής δεν επαρκεί για την τοποθέτηση της µονάδος απόπλυσης εσωτερικά, υπάρχει όµως η δυνατότητα να τοποθετηθεί η µονάδα παράπλευρα της εξαγωγής εξωτερικά και τα βοηθητικά εξαρτήµατα να τοποθετηθούν εσωτερικά στο µηχανοστάσιο. Ένα ακόµη σηµαντικό πλεονέκτηµα των µονάδων απόπλυσης είναι και η δραστική µείωση των σωµατιδίων που βρίσκονται στα καυσαέρια. 29

30 Για τα πλοία η επαφή µε θαλασσινό νερό είναι µια πολύ κατάλληλη διαδικασία, διότι: δεν αποθηκεύεται ασβεστόλιθος επί του σκάφους, ξηρά. δεν παράγονται απόβλητα (γύψος), η οποία πρέπει να αποτεθούν στην 30

31 Επίλογος Τα τελευταία χρόνια διεξάγονται πολυάριθµες οικολογικές µελέτες και έρευνες περιβαλλοντικής τοξικολογίας για τις επιπτώσεις του φαινοµένου του θερµοκηπίου και σε οικοσυστήµατα. (Price JT, et al, 2003 & Schneider et al, 2002) Αν και είναι νωρίς για να διαπιστωθούν σηµαντικές αλλαγές σε ευαίσθητα οικοσυστήµατα, ήδη υπάρχουν ενδείξεις για τοπικές και χρονικές µετατοπίσεις σε είδη φυτών και δένδρων, µεταβολές στη συµπεριφορά ειδών της άγρια φύσης, µετανάστευση και αποικισµό πτηνών και άλλων ζωικών ειδών σε ψυχρότερες περιοχές, κλπ. (Walther et al, 2002, 416: & Moreno JM et al, 1995 & Walther G-R, et al, 2001 & Cannell MGR, et al, 1990) Η καταστροφή του όζοντος, η αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας κ.α. κάνουν έντονη την παρουσία τους στα ευαίσθητα οικολογικά συστήµατα (όπως το φυτοπλαγκτόν και άλλοι χερσαίοι και υδρόβιοι οργανισµοί). Στην συνέχεια, επειδή υπάρχει ένας αόρατος κύκλος ζωής στην φύση, που η ύπαρξη του ενός στοιχείου βασίζεται σε κάποιο άλλο, η καταστροφή θα είναι πιο ορατή όταν θα επηρεάζει άµεσα µεγαλύτερο µέρος της οικολογικής αλυσίδας και τελικό αντίκτυπο θα καταλήξει στον ίδιο τον άνθρωπο. Θα καταστραφούν οι φυσικές πηγές πρώτων αναγκών του ανθρώπου, όπως νερό, φαγητό υγεία και όλο αυτό θα οδηγήσει στην απόλυτη καταστροφή. Για αυτό είναι πολύ σηµαντική η δουλειά των επιστηµόνων µε τις πειραµατικές µετρήσεις και τα συµπεράσµατά τους πρέπει να υποστηρίζονται από νόµους που θεσπίζονται για το καλό της ίδιας της ανθρωπότητας. Πρέπει να ακολουθούνται οι νόµοι για να σεβαστούµε την φύση και αυτή θα µας σεβαστεί µε την σειρά της. 31

32 Βιβλιογραφία Capaldo, K., Corbett, J.J., Kasibhatla, Fischbek, P. and Pandis, S.N Effects of ship emissions on sulphur cycling and radiative climate forcing over the ocean. Nature 400: CIEC The Essential Chemical Industry, Chemical Industry Information Centre, University of York, 4th ed. Colijn, F. and G.C. Cadée Is phytoplankton growth in the Wadden Sea light or nitrogen limited? J. Sea Res. 49: Corbett. J.J., Fischbeck P.S., and Pandis S.N Global nitrogen and sulfur emissions inventories for oceangoing ships. J. Geoph. Res. 104: Ecosilencer, Exhaust Gas Cleaning presentation, 2006 Glenna, K. and Tokerud, A., Unique FGD process uses sea water as absorbent. Desulphurization of flue gases without chemicals in a Norwegian oil refinery. ABB review 4: Hameed, S. and Dignon, J. (1988). Changes in the geographical distributions of global emissions of NOx and SOx from fossil-fuel combustion between 1966 and Atmospheric Environment, 22, Holland, H.D The Chemistry of the Atmosphere and Oceans. John Wiley & Sons, New York, pp Hollemann, A.F. and Wiberg E., Lehrbuch der Anorganischen Chemie ed., Walter de Gruyter, Berlin. Hunter, K.A, The temperature dependence of ph in surface seawater. Deep Sea Res. Pt. I 45: IMO International maritime organization, Study of Greenhouse Gas Emissions from Ships. Final report. Issue no March 2000 Isensee, J. (1997): Energieverbrauch und Luftverschmutzung - ein Vergleich zwischen Schiffen und anderen Transportfahrzeugen. Institute of Ship Construction, University Hamburg Oceanography - Salt balance, residence times, element addition and removal. Pounder s Marine diesel Engine and Gas Turbines (8 th edition Schainker, R.B. (2004): Executive overview. Energy storage options for a sustainable energy future, Power Engineering Society General Meeting in June, IEEE, vol 2, pp Schneider SH, Root TL, eds. Wildlife Responses to Climate Change: North American Case Studies. Island Press, Washington DC,

33 TL, Price JT, Hall KR, Schneider SH, Rosenzweig C, Pounds JA. Fingerprints of global warming on wild animals and plants. Nature 2003, 421:57-60; Tokerud, A Seawater used as SO2 removal agent. Modern Power System, June 1989, 9 (6): Walther G-R, Burga CA, Edwards PJ, eds. Fingerprints of Climate Change- Adapted Behaviour and Shifting Species Ranges. Kluwer Academic/Plenum, New York, 2001; Cannell MGR, Hooper MD, eds. The Greenhouse Effect and Terrestrial Ecosystems in the UK. HMSO, London, 1990 Walther G-R, Post E, Convey P, Menzel A, Parmesant C, Beebee TJC, Fromentin J-M, Hoegh-Guldberg O, Bairlein F. Ecological responses to recent climate change. Nature, 2002, 416: ; Moreno JM, Oechel WC, eds. Global Change and Mediterranean-Type Ecosystems. Ecological Studies Vol Springer-Verlag, Berlin, Wartsila Technical Journal; Sox Scrubbing of marine exhaust gases (2007.) World Resources Institute. A Guide to the Global Environment. Environmental Change and Human Health. UNEP, WRI, UNDP, Oxford University Press, Oxford, 1999 ιαδικτυακή έρευνα Advances in power technology, issue 4: htt://ec.europa.eu/old-adress-ec.htm ph ranges that support aquatic life. ph. htm United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Special issues in carbon/energy taxation: Marine bunker charges, Working paper 11, ( US-EPA What are the Major Effects of Common Atmospheric Pollutants on water Quality, Ecosystems, and Human Health? 33

34 Παραρτήµατα Πίνακας 1: Παράρτηµα VI της MARPOL. Εικόνα 1: Scrubber Technology Ορολογία: Sea Water Θαλασσινό νερό, process tank - δεξαµενή κατεργασίας, Fresh water φρέσκο νερό, water treatment επεξεργαστής νερού, holding tank - δεξαµενή συγκράτησης, scrubber - καθαριστής, NaOH unit µονάδα NaOH (υδροξείδιο του νατρίου ή καυστικό νάτριο). 34

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΡΟΣΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Με τη χρήση συστηµάτων δροσισµού ο στόχος είναι να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων

KATATAΞH APΘPΩN. 6. Αρχές της προσφοράς και προμήθειας, ανθρώπινων ιστών και/ ή κυττάρων Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΩΡΕΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ) ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ, ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ---------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 197/30 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.7.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση

Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση Πολιτική Πρόταση για μια Προοδευτική Διέξοδο Από την Κρίση ΑΘΗΝΑ, 09/04/12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η χώρα διανύει την κρισιμότερη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Δεν πρέπει να ζήσει σε καθεστώς χρεοκρατίας, ούτε όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 3.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η Ελληνική Προεδρία πραγµατοποιείται σε µια κρίσιµη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίοδο. Μια Ένωση που προετοιµάζει την µεγαλύτερη διεύρυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΕ 1.1. Ύψος του φιλέ Κεφάλαιο 2: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 2.1. Παίκτης µε τεχνητό πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Από τον διδάσκοντα Ι.Παναγοπουλο Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Ποιες είναι οι πηγές του δικαίου; 2. Μπορεί η ιδιωτική βούληση να αποκλείσει την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 31/18 6.2.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σκοπός του Εθνικού Πλαισίου Περιβαλλοντικών Δράσεων είναι να παρέχει μια κοινή πλατφόρμα για τις περιβαλλοντικές δράσεις που αναλαμβάνονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 372 της 09/12/1997 σ. 0005-0013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά τον ορισµό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισµού (97/C 372/03) (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής

ΣΧΕΔΙΟ. ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ. Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών Κεφ. Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρµογής 1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι : α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ηµοσιοποιείται από το Γραφείο Παρακολούθησης και Καταπολέµησης της Παράνοµης ιακίνησης Ανθρώπων 12 Ιουνίου 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταθέσεις των θυµάτων που περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου»

«Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ 2009-10 (15/2/2011 - πηγή www.greekarchitects.gr) «Πολιτιστικές διαδροµές στα µεταλλευτικά τοπία της Kύθνου» Φυσικό τοπίο - βιοµηχανική κληρονοµιά - ιστορική µνήµη. Φοιτητές: Βελουδάκη Χριστιάννα,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ

186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 186(Ι)/2014 186(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 142, 1.6.2012, σ.1 Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ I ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, στο εξής αποκαλούµενα «τα συµβαλλόµενα µέρη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Πειραιάς, 6-12-2010 Αρ. πρωτ. 225 ΟΝΟΜΑ: ΜΕΤΑΞΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ: ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩN ΕΠΙΣΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις

Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Επιτροπή Μελέτης Οµάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕ ΑΑ Συµπερασµατικές σκέψεις και προτάσεις Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα ικαιώµατα του Παιδιού 1 Μάιος 2010 1. Εισαγωγή Η συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Διδακτικές ώρες 8 ΘΕΩΡΙΑΣ - ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3 Ο ΕΤΟΣ 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς:- (α) εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 29

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014

4 Περίοδοι µε 3ωρα ιαγωνίσµατα ΕΚΤΟΣ ωραρίου διδασκαλίας!!! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2013 2014 Έναρξη ιαγωνισµών 1 ης περιόδου (Θερινά Τµήµατα) Έναρξη µαθηµάτων για τα Θερινά Τµήµατα Συγκέντρωση µαθητών ενηµέρωση Έναρξη µαθηµάτων νέων τµηµάτων Αργία 28 ης Οκτωβρίου Έναρξη ιαγωνισµών 2 ης Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε- νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 194/39 (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ TΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σηµαντική συµβολή της σύµβασης για την

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κ. Μίχος Συντελεστές:. Μπάτζιος,. άβαρης

Οµιλητής: Κ. Μίχος Συντελεστές:. Μπάτζιος,. άβαρης 1 η Επιστηµονική συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες στην Ελλάδα Πολλαπλασιαστικό υλικό τοπικών ποικιλιών: Υφιστάµενη κατάσταση και προοπτικές για την επίσηµη καταγραφή, παραγωγή και εµπορία τους Οµιλητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, νόµιµα εκπροσωπούµενο. Άρθρο1 Ίδρυση-Επωνυµία-Έδρα-Σκοπός-Μέσα 1. Ιδρύεται στα Ιωάννινα νόµιµα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ)

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ Με τον όρο δικαίωµα εκφράζεται η εξουσία που παρέχεται από το σύστηµα δικαίου. Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών

Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Ευρώπη: Μια κοινότητα αξιών Είναι σηµαντικό για κάθε κάτοικο και πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) να γνωρίζει τις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ε.Ε. σήµερα. Η πληροφόρηση αυτή προσφέρει την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα

Θεµατικές ενότητες: παρεµβάσεις και ενδεικτικές υποθέσεις. 1. Οικονοµική πολιτική. Παρεµβάσεις οικονοµικού χαρακτήρα Στατιστικά στοιχεία Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από οµάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές». Η γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα : «Στοιχεία Κλωστοϋφαντουργίας» Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Σκοπός του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αναδιανοµή εισοδήµατος µε έµφαση στην κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.2.2015 L 38/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιανουαρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2010 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Άρθρο πρώτο. ΝΟΜΟΣ: 1634/86 Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου» (ΦΕΚ 104/Α/18-07-86)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ Η ΡΩΣΙΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΓΙΑΤΙ Η ΡΩΣΙΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑΤΙ Η ΡΩΣΙΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ Ι. Ο ρωσικός καπιταλισµός Χτυπητές κοινωνικές διαφορές, µισθολογικές ανισότητες, προνόµια ανάλογα µε το είδος δουλειάς και καταµερισµός εργασίας που καταδικάζει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΙΙ. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Ερμηνευτικό Σημείωμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Το βάρος της απόδειξης και η αποδεικτική ισχύς των ισχυρισμών κατά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 8 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη του αγροτουρισµού, ως µοχλό για την

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης. Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης. Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Εµµανουήλ Σταµατάκης Επιβλέπουσα: Χατζάκη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...2

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 7.1. Περιεχόμενο 1.Κατανόηση Γλώσσας- Ο μαθητής θα κατανοήσει το θέμα που εκφέρεται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας

http://www.gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής Μονάδας ηµητρακόπουλος Γιώργος Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας Υποψήφιος Αιρετός ΠΥΣΠΕ / ΚΥΣΠΕ Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr Ποιες άδειες χορηγεί ο ιευθυντής - Προϊστάµενος Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

2014 www.akel.org.cy

2014 www.akel.org.cy 2014 www.akel.org.cy Στις Ευρωεκλογές στις 25 του Μάη Ψηφίζουµε ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες υνάµεις ύναµη Αντίστασης Αξιοπρέπειας Προοπτικής Στις 25 του Μάη στις Ευρωεκλογές η παρουσία όλων στις κάλπες επιβάλλεται.

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννοµη τάξη «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 12234 12234 Ένας δηµόσιος χώρος αποτελεί ένα κύτταρο στο δοµηµένο ιστό της πόλης. Δεν πρέπει µόνο να είναι ευδιάκριτος αλλά και να εντάσσεται πλήρως. Οφείλει να ανασυντάσσει την εικόνα της πόλης η οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών 2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών Περίληψη Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει κατορθώσει να µειώσει τους πραγµατικούς µας µισθούς, συνδυάζοντας την επίδραση των ακολούθων γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ελαιόλαδο το χρυσάφι στο πιάτο μας» Παραγωγή Ελαιολάδου Υπεύθυνες Καθηγήτριες κ. Λαγουτάρη Ελένη κ. Σούσου Άρτεμις Ομάδα Μαθητών Κάμτσιος Παναγιώτης Κασπάρης Δημήτριος Κατσαΐτης Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη

ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη ΟΡΙΣΜΟΣ: Μεταλλευτική είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα της εξόρυξης ορυκτών και πετρωμάτων για χρήση στην οικοδομή, την εξαγωγή μετάλλων και την παραγωγή αντικειμένων γενικότερα. Η μεταλλευτική είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα...

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Κέντρο Νεότητας µε την επωνυµία «Κέντρο Νεότητας... µε έδρα... ΑΡΘΡΟ 2 Στο Καταστατικό αυτό «Κέντρο Νεότητας» σηµαίνει: «εθελοντική-κοινοτική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η ανάγκη να μειωθεί το περίφημο δημοκρατικό έλλειμμα, να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ

ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ ΘΕΜΑ: ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΑΝΣΥ ΣΑΚΚΑ Ο σίδηρος παρά το γεγονός, ότι αποτελεί υλικό γνωστό ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως και ουσιαστικά σε αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Αρ. 4369, 6.12.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 91(Ι) του 2004 208(Ι) του 2004 245(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη *

Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Η Ψυχοπαθολογία του Πολιτικού Του Φ.Μωρόγιαννη * Ωριμάσαμε ως συντεταγμένη δημοκρατική κοινωνία με κοινοβουλευτικούς θεσμούς, περιφερειακή οργάνωση και τοπική αυτοδιοίκηση έως σήψης λίγο πριν την απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής θα αντιμετωπίσει βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 3 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Ιστορία ΙΙ». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ «Τροποποιηµένο Πρόγραµµα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης µε επιδότηση των εργοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 184(Ι)/2002 Ο περί Σκύλων Νόµος του 2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Ένα απλό σχολικό µικροσκόπιο αποτελείται από τρία βασικά συστήµατα, το οπτικό, το µηχανικό και το φωτιστικό. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Σκοπός - Να γνωρίσετε την κατασκευή και τη λειτουργία του µικροσκοπίου. - Να εξασκηθείτε στην προετοιµασία παρασκευασµάτων. - Να εξοικειωθείτε στη χρήση του µικροσκοπίου. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 08.11.2002 COM(2002) 612 τελικό ΠΕΜΠΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 4 και 5 της

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Άρθ. 1. ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Άρθ. 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Άρθ. 1. ΟΡΙΣΜΟΣ 0 κανονισµός αυτός εκδίδεται µε βάση το άρθ. 23 του Ν1069/80 και καθορίζει τις σχέσεις της επιχείρησης µε τους καταναλωτές σε θέµατα που αφορούν την σύνδεση Τηλεθέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α ) Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµοσίων έργων γίνεται υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ. Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ. Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΕΑ Το Ασφαλιστικό του 21ο αιώνα; Ανάγκη αναστοχασμού για μια νέα αρχή 1 Ιανουάριος 2016 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 6 1. Ένας κώδωνας κινδύνου... 8 2. Προσανατολισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 4ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ 1. Έγκριση Ηµερήσιας ιάταξης 2. Έγκριση πρακτικών προηγούµενης Επιτροπής Παρακολούθησης 3. Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα