Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/C 151/02)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/C 151/02)"

Transcript

1 C 151/2 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑ Α Κρατική ενίσχυση C 2/2006 (πρώην N 405/2005) Χρηµατοδοτική συνεισφορά στο σχέδιο εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης του ΟΤΕ Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ (2006/C 151/02) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Με επιστολή της που αναδηµοσιεύεται στην αυθεντική γλώσσα του κειµένου της Επιστολής στις σελίδες µετά την παρούσα περίληψη, η Επιτροπή κοινοποίησε στην Ελληνική ηµοκρατία την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά µε την προαναφερθείσα ενίσχυση. Τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός προθεσµίας ενός µηνός από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας περίληψης και επιστολής, στην ακόλουθη διεύθυνση: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe SPA 3, 6/05 B-1049 Brussels Fax (32-2) Οι παρατηρήσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στην Ελληνική ηµοκρατία. Το απόρρητο της ταυτότητας του ενδιαφερόµενου µέρους που υποβάλει τις παρατηρήσεις µπορεί να ζητηθεί γραπτώς, µε µνεία των σχετικών λόγων. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Τον Αύγουστο του 2005, η ελληνική κυβέρνηση κοινοποίησε τη σχεδιαζόµενη χρηµατοδοτική συνεισφορά στο σχέδιο εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης που πρόσφερε ο ΟΤΕ στους υπαλλήλους του, µόνο για λόγους νοµικής ασφάλειας, υποστηρίζοντας ότι το µέτρο δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση. Τον Σεπτέµβριο του 2005, η Επιτροπή ζήτησε συµπληρωµατικές πληροφορίες. Η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε συµπληρωµατικές πληροφορίες το Νοέµβριο και το εκέµβριο του Το σχέδιο εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης αφορά περίπου ενδιαφερόµενους υπαλλήλους και το κόστος του ανέρχεται σε περίπου 1,1 δισεκατ. ευρώ κατανεµηµένο σε περίοδο 7 ετών (η τρέχουσα αξία του κόστους ανέρχεται σε περίπου 860 εκατ. ευρώ). Η αξία των µετοχών που θα µεταβιβαστούν από το ελληνικό κράτος στο ταµείο ασφάλισης θα καθοριστεί την ηµεροµηνία της µεταβίβασης. Μέχρις στιγµής, δεν έχει πραγµατοποιηθεί η µεταβίβαση. Βάσει της τιµής της µετοχής στις 13 Ιανουαρίου 2006, η αξία του 4% των µετοχών ανέρχεται σε περίπου 360 εκατ. ευρώ. 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Μετά από µια σειρά συµφωνιών µεταξύ του ΟΤΕ και των συνδικάτων σχετικά µε ένα σχέδιο εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης των υφισταµένων υπαλλήλων του ΟΤΕ καθώς και των όρων για νέες προσλήψεις (Φεβρουάριος και Μάιος 2005), το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Ιούνιο του 2005 νόµο που παρέχει το νοµικό πλαίσιο για την εφαρµογή του σχεδίου πρόωρης συνταξιοδότησης και ρυθµίζει τις χρηµατοδοτικές υποχρεώσεις του ΟΤΕ και του ελληνικού κράτους αντίστοιχα. Το σχέδιο πρόωρης συνταξιοδότησης προσφέρει στους υπαλλήλους του ΟΤΕ κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης τη δυνατότητα να λάβουν πλήρη σύνταξη αµέσως. Για τον σκοπό αυτό, ο νόµος αναγνωρίζει τον πλασµατικό χρόνο απασχόλησης που είναι απαραίτητος. Τη σύνταξη θα καταβάλλει στους υπαλλήλους του ΟΤΕ το Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού. Ο ΟΤΕ είναι υποχρεωµένος να αποζηµίωση το ταµείο για τις δαπάνες του (δηλαδή την απώλεια εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την καταβολή πλήρων συντάξεων). Το ελληνικό κράτος θα συνεισφέρει στη χρηµατοδότηση µεταβιβάζοντας 4% των µετοχών της εταιρείας στο ταµείο ασφάλισης. Η ελληνική κυβέρνηση υποστήριξε ότι η χρηµατοδοτική συνεισφορά δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση επειδή i) το κράτος ενήργησε ως ιδιώτης επενδυτής και ii) η χρηµατοδοτική συνεισφορά απλώς απάλλαξε τον ΟΤΕ από πρόσθετες επιβαρύνσεις που οφείλονται στο ειδικό (µόνιµο) καθεστώς των υπαλλήλων του ΟΤΕ. Στην πράξη, δεδοµένου ότι οι υπάλληλοι του ΟΤΕ δεν µπορούσαν να απολυθούν λόγω της µονιµότητάς τους, ο ΟΤΕ έπρεπε να προσφύγει σε σχέδια εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης που ήταν πολύ πιο δαπανηρά από τις αποζηµιώσεις απόλυσης που προσφέρονται στον ιδιωτικό τοµέα. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή αµφιβάλλει για την αξία των επιχειρηµάτων της ελληνικής κυβέρνησης. Πρώτον, η Επιτροπή αµφιβάλλει αν η χρηµατοδοτική συνεισφορά χορηγήθηκε σύµφωνα µε την αρχή του ιδιώτη επενδυτή αφού κανένας άλλος επενδυτής στην εταιρεία (το ελληνικό κράτος κατέχει σήµερα 48 % του µετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ) δεν συνεισέφερε χρηµατοδοτικά στο σχέδιο πρόωρης συνταξιοδότησης. Επιπλέον, από την αναµενόµενη αύξηση της αξίας της εταιρείας θα επωφεληθούν όλοι οι επενδυτές, χωρίς το ελληνικό κράτος να έχει απόδοση αναλογική µε τη συνεισφορά του. Ακόµη, το ελληνικό κράτος δεν έδειξε ότι µπορεί να αναµένει κάποια λογική απόδοση από τη συνεισφορά του.

2 C 151/3 εύτερον, η Επιτροπή αµφιβάλλει αν η χρηµατοδοτική συνεισφορά του ελληνικού κράτους περιορίζεται όντως στο να απαλλάξει τον ΟΤΕ από το εικαζόµενο πρόσθετο κόστος σε σχέση µε άλλους φορείς που προσφέρουν σχέδια απόλυσης/πρόωρης συνταξιοδότησης στους υπαλλήλου τους. Η ελληνική κυβέρνηση αναφερόµενη σε ένα παράδειγµα πακέτου αποζηµιώσεων του ιδιωτικού τοµέα υποστήριξε ότι µια συνήθης εταιρεία, θα πρόσφερε, στο πλαίσιο σχεδίων εθελοντικής αποχώρησης, περίπου δύο φορές την αποζηµίωση που προβλέπει ο νόµος για απολύσεις. Η Επιτροπή δεν έχει πειστεί ότι το συγκεκριµένο παράδειγµα µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό για τον καθορισµό του συνήθους κόστους µιας εταιρείας που προσφέρει σχέδιο πρόωρης συνταξιοδότησης για υπαλλήλους που δεν επωφελούνται από το ειδικό (µόνιµο) καθεστώς απασχόλησης. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πιθανό η χρηµατοδοτική συνεισφορά (που δεν έχει ακόµη καθοριστεί αλλά θα εξαρτηθεί από την αξία των µετοχών του ΟΤΕ κατά την ηµεροµηνία της πραγµατικής µεταβίβασης) υπερβαίνει το εικαζόµενο πρόσθετο κόστος του ΟΤΕ που έχει υπολογιστεί µ' αυτό τον τρόπο. Τέλος, η Επιτροπή δεν έχει πειστεί ότι, ακόµα και αν γίνει δεκτό ότι η χρηµατοδοτική συνεισφορά θα παραµείνει κάτω από το εικαζό- µενο πρόσθετο κόστος, το γεγονός αυτό και µόνο µπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη ενίσχυσης. Η πρόσφατη νοµολογία σύµφωνα µε την οποία µπορεί να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει ενίσχυση όταν µια εταιρεία απλώς απαλλάσσεται από διαρθρωτικά µειονεκτήµατα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της δεν ισχύει απαραίτητα στην παρούσα υπόθεση. Επίσης, αξιολογώντας το συµβιβάσιµο της χρηµατοδοτικής συνεισφορά, η Επιτροπή αµφιβάλλει για την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της ενίσχυσης (βάσει της τρέχουσας αξίας των µετοχών του ΟΤΕ, η συνεισφορά του ελληνικού κράτους θα χρηµατοδοτούσε µεταξύ 40 και 50 % του συνολικού κόστους του σχεδίου εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης). Ακόµη και αν δεχθεί κανείς ότι ο ΟΤΕ φέρει πρόσθετη επιβάρυνση λόγω του ειδικού καθεστώτος απασχόλησης των εργαζοµένων του, το γεγονός αυτό δεν δικαιολογεί την κρατική συνεισφορά δεδοµένου ότι ο ΟΤΕ µπορεί να επωφελήθηκε (ή και να συνεχίζει να επωφελείται) από άλλα πλεονεκτήµατα που εξουδετερώνουν πιθανά διαρθρωτικά µειονεκτήµατα. Τέτοια πλεονεκτήµατα µπορούν να απορρέουν από το ιδιαίτερο καθεστώς απασχόλησης των υπαλλήλων του ΟΤΕ, το γενικό νοµικό πλαίσιο που ισχύει για τον ΟΤΕ ή ειδικές παρεµβάσεις, που µειώνουν το εργατικό κόστος του ΟΤΕ κάτω από το εργατικό κόστος εταιρειών που υπόκεινται στη γενικά ισχύουσα εργατική νοµοθεσία (όπως απαλλαγή από εισφορές ανεργίας ή συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις). Ο ΟΤΕ µπορεί επίσης να επωφελήθηκε από την προηγούµενη µονοπωλιακή του θέση αντισταθµίζοντας έτσι µειονεκτήµατα λόγω του πρόσθετου κόστους της ΕΑ (ιδιαίτερα σχετικά µε το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας). 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Βάσει των παραπάνω, η Επιτροπή αµφιβάλλει στο συγκεκριµένο στάδιο της ανάλυσής της αν το µέτρο, εφόσον περιλαµβάνει ενίσχυση, συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά. Η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόµενα τρίτα µέρη να υποβάλουν τα σχόλιά τους ιδιαίτερα σχετικά µε τους όρους παρόµοιων µαζικών απολύσεων και σχεδίων πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ελλάδα αλλά και σχετικά µε πιθανά άλλα πλεονεκτήµατα που διαθέτει ο ΟΤΕ και απορρέουν από το ιδιαίτερο καθεστώς απασχόλησης των υπαλλήλων του, το ειδικό νοµικό πλαίσιο που ισχύει για τον ΟΤΕ ή ειδικές παρεµβάσεις που µπορεί να µειώνουν το εργατικό κόστος του ΟΤΕ (όπως απαλλαγή από τις εισφορές ανεργίας, ή το συνταξιοδοτικό κόστος) και οποιαδήποτε άλλα πλεονεκτήµατα που µπορεί να απορρέουν από την προηγούµενη µονοπωλιακή θέση της εταιρείας και δεν έχουν αντισταθµιστεί µετά την ελευθέρωσης της αγοράς το ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ «Η Επιτροπή επιθυµεί να ενηµερώσει την Ελληνική ηµοκρατία ότι, έχοντας εξετάσει τις πληροφορίες που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές για τα προαναφερόµενα µέτρα, αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ. I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ (1) Τον Μάιο 2005, εκπρόσωποι του ΟΤΕ και της ελληνικής κυβέρνησης ενηµέρωσαν την Επιτροπή για τα σχεδιαζόµενα µέτρα που αφορούσαν τα σχέδια αναδιάρθρωσης του ΟΤΕ, περιλαµβανοµένου και ενός προγράµµατος εθελουσίας αποχώρησης (ΕΑ) (2) Με επιστολή που καταχωρήθηκε στις 11 Αυγούστου 2005, οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν την κρατική χρηµατοδοτική συνεισφορά στην ΕΑ του ΟΤΕ, βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ για λόγους νοµικής βεβαιότητας, τονίζοντας ότι η Ελληνική ηµοκρατία δεν θεωρούσε ότι το µέτρο αποτελεί κρατική ενίσχυση µε την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. (3) Με επιστολή της 23ης Σεπτεµβρίου 2005 (D/57403), η Επιτροπή ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση µε το κοινοποιηθέν µέτρο. Αφού ζήτησε (βλ. αίτηση των ελληνικών αρχών µε επιστολή της 20ής Οκτωβρίου 2005, που καταχωρήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2005 Α/38581) και της εγκρίθηκε παράταση (βλ. επιστολή της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2005 D/58310) η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε περισσότερες πληροφορίες µε επιστολή της 7ης Νοεµβρίου 2005, που καταχωρήθηκε από την Επιτροπή στις 9 Νοεµβρίου 2005 (A/39144). (4) Με επιστολή της 20ής εκεµβρίου 2005, που απεστάλη µε τηλεοµοιοτυπία στις 22 εκεµβρίου 2005 και καταχωρήθηκε την ίδια ηµέρα (A/40775), η ελληνική κυβέρνηση συµπλήρωσε την προαναφερθείσα απάντησή της µε συµπληρωµατικές πληροφορίες. II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΑ ΤΟΥ ΟΤΕ A. Η εταιρεία και οι σχετικές αγορές (5) Ο ΟΤΕ, που δηµιουργήθηκε το 1949, αποτελεί εταιρεία, η µετοχή της οποίας είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο Αθηνών από τον Απρίλιο του 1996 (καθώς και στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης από τον Νοέµβριο του 1998). Όταν πραγ- µατοποιήθηκε η κοινοποίηση, το ελληνικό κράτος κατείχε το 38 % του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, µε το υπόλοιπο µετοχικό κεφάλαιο να κατανέµεται σε Έλληνες θεσµικούς επενδυτές (12 %), διεθνείς επενδυτές (29 %), την Hellenic Exchangeable Finance S.C.A. (11 %) και το ευρύτερο κοινό (10 %). Τον Αύγουστο του 2005, µέσω πράξης που αφορούσε µετατρέψιµα οµόλογα, η Hellenic Exchangeable Finance πώλησε στο ελληνικό κράτος την συµµετοχή της κατά 11 % στον OTE. Στις 7 Σεπτεµβρίου 2005, το ελληνικό κράτος πώλησε µερίδιο 10 % του OTE αντί [ ] (*) ευρώ, µειώνοντας τη συµµετοχή του στον OTE σε 38,7 %. (*) Στοιχεία που καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο.

3 C 151/4 (6) Μέχρι την πλήρη ελευθέρωση της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών (1η Ιανουαρίου 2001), ο ΟΤΕ ήταν ο αποκλειστικός πάροχος υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακών δικτύων στην Ελλάδα. Σήµερα, ο ΟΤΕ δραστηριοποιείται σε όλα τα τµήµατα της ευρύτερης τηλεπικοινωνιακής αγοράς (σταθερή και κινητή τηλεφωνία, δορυφορικές υπηρεσίες, ιαδίκτυο) τόσο ως διαχειριστής δικτύων όσο και ως πάροχος υπηρεσιών. (7) Μετά την πλήρη ελευθέρωση το 2001 και παρά τη σταδιακή απώλεια µεριδίων αγοράς για την (σταθερή) φωνητική τηλεφωνία, από 94 % το 2002 σε 74 % το 2004 ( 1 ), ο OTE παραµένει η κυρίαρχη εταιρεία παροχής υπηρεσιών σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας. Επίσης, η µείωση του µεριδίου αγοράς καθώς και οι ευρύτερες τεχνολογικές τάσεις, όπως η υποκατάσταση της σταθερής από την κινητή τηλεφωνία, οδήγησαν στη µείωση των σταθερών εσόδων του ΟΤΕ από περίπου [ ] το 2001 σε υπολογιζόµενα [ ] το Η µείωση των εσόδων δεν αντισταθµίστηκε από µείωση των λειτουργικών εξόδων και η εταιρεία κατέγραψε το 2004, για πρώτη φορά στην ιστορία της, καθαρή λειτουργική ζηµία. Επιπλέον, ο ΟΤΕ διατηρεί την οιονεί µονοπωλιακή του θέση ως ο µοναδικός πάροχος πρόσβασης δικτύων στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας ( 2 ). (11) εύτερον, ο ΟΤΕ οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν πριν από τις 31 εκεµβρίου 1992 ( 3 ) σε ποσοστά που υπερβαίνουν τα ποσοστά που έχουν καθοριστεί βάσει των κοινωνικών και εργατικών νόµων που ισχύουν γενικά. Το επίπεδο των εισφορών του εργοδότη και του εργαζόµενου είναι 25 % και 11 % του µισθού αντίστοιχα για τον ΟΤΕ έναντι 13,3 % και 6,67 % αντίστοιχα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Για τους υπαλλήλους που προσλήφθηκαν µετά την 1η Ιανουαρίου 1993, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης είναι παρόµοιες µε αυτές του ιδιωτικού τοµέα. (12) Τρίτον, ο ΓΚΠ απαγορεύει µισθολογικές αυξήσεις για λόγους άλλους εκτός των τυπικών προσόντων του υπαλλήλου και της αρχαιότητάς του στην εταιρεία. Συνεπώς, ο ΟΤΕ δεν µπορεί να προβεί σε µισθολογικές αυξήσεις βάσει της παραγωγικότητας και/ή των αποτελεσµάτων των υπαλλήλων του. Βάσει των παρελθουσών συµφωνιών µε τα συνδικάτα, οι νεοπροσλαµβανόµενοι έχουν υψηλότερους αρχικούς µισθούς σε σχέση µε τον ιδιωτικό τοµέα, ενώ καταβάλλονται χαµηλότεροι µισθοί σε έµπειρους υπαλλήλους που κατέχουν διευθυντικές θέσεις. B. Κοινωνική και εργατική νοµοθεσία που ισχύει για τον OTE 1. Εργατικό νοµικό καθεστώς που ισχύει για τον OTE (8) Παρά την ελευθέρωση της αγοράς και το γεγονός ότι η µετοχή της εταιρείας είναι υπό διαπραγµάτευση στο χρηµατιστήριο, ο ΟΤΕ υπάγεται σε ορισµένους ειδικούς νόµους και συλλογικές συµβάσεις απασχόλησης που εγκρίθηκαν πριν από την ελευθέρωση του 2001 και αποτελούν εξαιρέσεις σε σχέση µε την τρέχουσα εργατική νοµοθεσία που ισχύει για άλλες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ έναντι των υπαλλήλων του διέπονται i) από την ελληνική εργατική νοµοθεσία, ii) τις συλλογικές συµβάσεις απασχόλησης που συµφωνήθηκαν µεταξύ του ΟΤΕ και της συνδικαλιστικής οργάνωσης των υπαλλήλων του ( OME- OTE ), κυρίως πριν από την ελευθέρωση της αγοράς, και iii) τον γενικό κανονισµό προσωπικού ( ΓΚΠ ) του OTE. (9) Σύµφωνα µε την ελληνική κυβέρνηση η εργατική νοµοθεσία που ισχύει για τον ΟΤΕ παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε το κοινό νοµικό καθεστώς. (10) Πρώτον, όλοι οι υπάλληλοι έχουν καθεστώς µονιµότητας. Σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 17 του ΓΚΠ, ο ΟΤΕ δεν µπορεί να ακυρώσει µονοµερώς µια σύµβαση απασχόλησης και έτσι να µειώσει το εργατικό του δυναµικό. Σύµφωνα µε τον ελληνικό νόµο 2257/1994, οι διατάξεις του ΓΚΠ του ΟΤΕ είναι το ίδιο δεσµευτικές µε οποιονδήποτε άλλο ελληνικό νόµο. ( 1 ) Σύµφωνα µε την 10η ετήσια έκθεση εφαρµογής της Επιτροπής, από τον εκέµβριο του 2003, ο ΟΤΕ παραµένει κυρίαρχος στις αγορές σταθερής τηλεφωνίας. Ειδικότερα, το µερίδιο αγοράς (βάσει των λιανικών εσόδων) υπολογίζεται σε 90,7 % για τις τοπικές κλήσεις (περιλαµβανοµένων και των κλήσεων για το ιαδίκτυο), 84,2 % για τις υπεραστικές κλήσεις και 75,8 % για τις διεθνείς κλήσεις. Η κατάσταση είναι ακόµη εντονότερη στην αγορά τοπικών κλήσεων µόνο για Ίντερνετ, όπου το µερίδιο είναι 99,5 % ενώ το µερίδιο αγοράς για τις κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα ανερχόταν σε 84,5 % (ετήσια έκθεση της Επιτροπής κανονιστικές ρυθµίσεις και αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρώπη κατά το 2004, COM (2004) 759 τελικό, σ Άλλες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις είναι η Tellas (8 %), η Telepassport (4 %) και η Forthnet (3 %) ( 2 ) Βλέπε 10η έκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού στις τηλεπικοινωνίες, σ (13) Τέλος, σύµφωνα µε το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο, ο ΟΤΕ πρέπει να καταβάλει υψηλότερα εφάπαξ στους συνταξιούχους. Κατά τη συνταξιοδότηση, οι υπάλληλοι του ΟΤΕ λαµβάνουν δύο εφάπαξ: α) ένα ποσό που καθορίζεται από το νόµο και αντιστοιχεί σε 11,6 φορές τον τελευταίο ακαθάριστο µισθό β) ένα καταστατικό εφάπαξ, προϊόν διαπραγµάτευσης µεταξύ του ΟΤΕ και του συνδικάτου, που αντιστοιχεί σε [ ] τον ακαθάριστο µηνιαίο µισθό συν καθοριµσένο ποσό [ ], έναντι 9,6 µισθών στην περίπτωση ιδιωτικών επιχειρήσεων. 2. Συνταξιοδοτικοί κανόνες (14) Οι υπάλληλοι του OTE είναι υποχρεωµένοι να συνταξιοδοτηθούν (υποχρεωτική συνταξιοδότηση) όταν i) συµπληρώνουν 35 έτη πλήρους απασχόλησης ή ii) συµπληρώνουν 30 έτη πλήρους απασχόλησης και έχουν ηλικία 58 ετών ή iii) όταν έχουν ηλικία 62 ετών και συµπληρώνουν τα ελάχιστα έτη υπηρεσίας σύµφωνα µε το νόµο, δηλαδή 15 έτη ή εργάσιµες ηµέρες. Όσοι δικαιούνται σύνταξη αλλά δεν έχουν φθάσει την ηλικία της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης µπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται µέχρι την ηλικία αυτή. (15) Με τη σύνταξη, οι υπάλληλοι του ΟΤΕ δικαιούνται σύνταξη µε τους όρους που προβλέπει η ελληνική νοµοθεσία κοινωνικής ασφάλισης για µια σειρά ειδικών συνταξιοδοτικών ταµείων, περιλαµβανοµένου και του συνταξιοδοτικού ταµείου του ΟΤΕ. Αυτό σηµαίνει ότι οι υπάλληλοι του ΟΤΕ δικαιούνται πλήρη σύνταξη, δηλαδή 80 % του τελευταίου τους µισθού. Η κύρια σύνταξη για τους υπαλλήλους του ΟΤΕ καταβάλλεται από το ταµείο ασφάλισης προσωπικού του ΟΤΕ ( ΤΑΠ-ΟΤΕ ). Ένα επικουρικό δηµόσιο συνταξιοδοτικό πρόγραµµα το οποίο διαχειρίζεται το Ταµείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ παρέχει µέγιστη επικουρική σύνταξη 20 % του τελικού µισθού. Τόσο η βασική (80 %) όσο και η επικουρική σύνταξη (20 %) είναι κατοχυρωµένες νοµικά και συνεπώς είναι αναγκαστικές για τον ΟΤΕ. ( 3 ) Η συγκεκριµένη κατηγορία υπαλλήλων αντιπροσωπεύει [ ] του εργατικού δυναµικού της εταιρείας.

4 C 151/5 Γ. Πρόγραµµα αναδιάρθρωσης του OTE (16) Προκειµένου να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα της εταιρείας, ο ΟΤΕ ενέκρινε τον Μάιο του 2004, µετά από µελέτη που πραγµατοποίησαν σύµβουλοι [ ], δέσµη µέτρων αναδιάρθρωσης βασικό στοιχείο των οποίων είναι η ΕΑ. Με την ΕΑ, ο ΟΤΕ σκοπεύει να µειώσει το µόνιµο προσωπικό του, ενώ θα µπορέσει να προσλάβει νέο προσωπικό µε τα επιθυµητά τυπικά προσόντα το οποίο δεν θα διαθέτει πλέον το καθεστώς της µονιµότητας. (20) Άλλοι υπάλληλοι που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και πληρούν ήδη τους γενικούς όρους για πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώµατα δικαιούνται µόνο συµπληρωµατικό εφάπαξ µεταξύ [ ] και [ ] ευρώ ( 4 ). (21) Η ελληνική κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι όροι της εν λόγω ΕΑ έπρεπε να είναι περισσότερο γενναιόδωροι από παρόµοια σχέδια πρόωρης συνταξιοδότησης του παρελθόντος ώστε να διασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή εργαζοµένων ( 5 ). (17) Σήµερα, ο ΟΤΕ απασχολεί περίπου εργαζόµενους µε την εγγύηση της µονιµότητας. Η µελέτη [ ] ανέφερε ότι ο ΟΤΕ θα µπορούσε να λειτουργεί και να προσφέρει το ίδιο είδος υπηρεσιών µε περίπου [ ] λιγότερους υπαλλήλους. Επιπλέον, η µελέτη υπογράµµισε την αναγκαιότητα πρόσληψης κατάλληλου προσωπικού µε γνώσεις στον τοµέα των τεχνολογιών πληροφορικής, των νέων τεχνολογιών, των πωλήσεων µάρκετινγκ, σε θέµατα χρηµατοδότησης και νοµικά θέµατα. Η µέση ηλικία των υπαλλήλων του ΟΤΕ ([ ]) και το γεγονός ότι µόνο ένα µικρό ποσοστό του σηµερινού εργατικού δυναµικού ([ ]) έχει πανεπιστηµιακό ή κολεγιακό δίπλωµα επιβαρύνει περαιτέρω την ακαµψία του εργατικού δυναµικού του ΟΤΕ. (18) Η κατάργηση του καθεστώτος µονιµότητας του προσωπικού που απασχολείται σήµερα στον ΟΤΕ η οποία θα επέτρεπε στον ΟΤΕ να µειώσει το προσωπικό του όπως µια οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση θα δηµιουργούσε σύµφωνα µε την ελληνική κυβέρνηση, σοβαρά νοµικά (συνταγµατικά) προβλήµατα και συνεπώς απορρίφθηκε ως µη ρεαλιστική. εδοµένης της µονιµότητας των υπαλλήλων του ΟΤΕ, όπως κατοχυρώνεται νοµικά µέχρι σήµερα, η µείωση του προσωπικού ήταν δυνατή µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του συνδικαλιστικού οργάνου των εργαζοµένων (ΟΜΕ-ΟΤΕ). Έτσι, συµφωνήθηκε µια ΕΑ πρώτα µεταξύ του ΟΤΕ και του συνδικαλιστικού οργάνου του τον Φεβρουάριο του 2005, η οποία τέθηκε υπό την αίρεση ότι η κυβέρνηση θα εκδώσει σχετική νοµοθεσία µε δεσµευτικά αποτελέσµατα. Τον Μάιο του 2005, ο ΟΤΕ συνήψε επίσης σχετική και αναγκαία συλλογική σύµβαση απασχόλησης µε το συνδικαλιστικό όργανο βάσει της οποίας οι νέες προσλήψεις δεν θα καλύπτονται πλέον από το καθεστώς της µονιµότητας. Η σχετική νοµοθεσία εκδόθηκε στις 14 Ιουλίου 2005 (νόµος 3371/2005) και η συµφωνία ΕΑ µεταξύ του ΟΤΕ και του συνδικάτου ολοκληρώθηκε στις 20 Ιουλίου Η συµφωνία αυτή παρείχε το απαραίτητο νοµικό πλαίσιο στον ΟΤΕ ώστε να προσφέρει πρόωρη συνταξιοδότηση σε περίπου εργαζόµενους ενώ ταυτόχρονα επέτρεπε την πρόσληψη νέου προσωπικού ([ ]) βάσει της κοινής εργατικής νοµοθεσίας (δηλαδή χωρίς καθεστώς µονι- µότητας). (19) Το δικαίωµα πρόωρης συνταξιοδότησης δόθηκε σε υπαλλήλους οι οποίοι έως το 2012 θα έχουν την ηλικία υποχρεωτικής συνταξιοδότησης (δηλαδή, ηλικία 58 ετών και 30 έτη υπηρεσίας ή 62 ετών και 15 έτη υπηρεσίας). Οι υπάλληλοι που θα επιλέξουν την πρόωρη συνταξιοδότηση θα τύχουν αναγνώρισης των υπολοίπων ετών υπηρεσίας και θα δικαιούνται άµεση καταβολή της σύνταξης (βλ. παρακάτω). Η αναγνώριση έως 8 πλασµατικών ετών απασχόλησης αποτελεί τη βάση για τον υπολογισµό των κυρίων και επικουρικών συνταξιοδοτικών προγραµµάτων καθώς και των δύο καταβολών εφάπαξ (µια από τον ΟΤΕ και µια από το επικουρικό ταµείο).. Νοµικό πλαίσιο για την ΕΑ και τη χρηµατοδότησή της (22) Μετά τη συµφωνία µεταξύ του ΟΤΕ και των συνδικάτων για την εφαρµογή ΕΑ (βλ. παράγραφο 18), στις 14 Ιουλίου 2005, το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε το νόµο αριθ. 3371/2005. Το άρθρο 74 του νόµου δίνει νοµική ισχύ στην ΕΑ και καθορίζει την κρατική χρηµατοδοτική συνεισφορά στο εν λόγω πρόγραµµα. (23) Ειδικότερα, το άρθρο 74 του νόµου δίνει στους µόνιµους υπαλλήλους του ΟΤΕ, που φθάνουν την καταστατική ηλικία συνταξιοδότησης ως τις 31 εκεµβρίου 2012, τη δυνατότητα να ζητήσουν την άµεση συνταξιοδότησή τους µε τη σύνταξη που θα λάµβαναν αν είχαν παραµείνει στον ΟΤΕ ως την προαναφερθείσα ηµεροµηνία. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να αναγνωριστεί στους υπαλλήλους ο πλασµατικός χρόνος απασχόλησης που είναι απαραίτητος, τόσο σε ό,τι αφορά την κύρια όσο και την επικουρική σύνταξη. Μετά την καταγγελία της σύµβασης, ο υπάλληλος δικαιούται την άµεση καταβολή της σύνταξης που έχει υπολογιστεί µε τον τρόπο αυτό. (24) Η δαπάνη από την αναγνώριση του πλασµατικού χρόνου απασχόλησης σε ό,τι αφορά τις συνολικές συνταξιοδοτικές εισφορές των υπαλλήλων και του εργοδότη, καθώς και η δαπάνη από τις συντάξεις που θα καταβάλει το ΤΑΠ-ΟΤΕ, θα επιβαρύνουν τον ΟΤΕ και την ελληνική κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, το κόστος για τις επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ΟΤΕ. (25) Ειδικότερα, η συνεισφορά της ελληνικής κυβέρνησης θα συνίσταται στην υποχρέωση να µεταβιβάσει εξωχρηµατιστηριακά στο ΤΑΠ-ΟΤΕ µετοχές που αντιστοιχούν στο 4% του µετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ. Βάσει του νόµου, ο υπουργός οικονοµικών και οικονοµίας έχει εξουσιοδοτηθεί να υπογράψει τις συµβάσεις για την ενεργοποίηση της µεταβίβασης οι οποίες θα καθορίζουν και τα δικαιώµατα της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση µε τις µετοχές αυτές περιλαµβανοµένου και του δικαιώµατος του ελληνικού κράτους να επαναγοράσει τις µετοχές ( call option ) εφόσον το επιθυµεί, αλλά και της υποχρέωσης να επαναγοράσει τις µετοχές, αν το συνταξιοδοτικό ταµείο χρειαστεί µετρητά ( put-option ) για να χρηµατοδοτήσει συντάξεις στο πλαίσιο της ΕΑ, στην τιµή κλεισίµατός τους την ηµεροµηνία της εξω-χρηµατιστηριακής τους µεταβίβασης. Τα µέτρα εφαρµογής και οι λοιπές λεπτοµέρειες για την άσκηση αυτών των δικαιωµάτων δεν έχουν ακόµη διευκρινιστεί. ( 4 ) Υπάλληλοι που έχουν ήδη συµπληρώσει 30 έτη εργασίας και δικαιούνται σύνταξη δεν θα επωφεληθούν από την αναγνώριση πλασµατικών ετών (δηλαδή πλήρη σύνταξη) αλλά θα τους δοθούν πρόσθετα κίνητρα. ( 5 ) Στα προηγούµενα σχέδια πρόωρης συνταξιοδότησης έγιναν δεκτά από περίπου [ ] % των επιλέξιµων υπαλλήλων, ποσοστό που θεωρείται πολύ περιορισµένο.

5 C 151/6 E. Κόστος της ΕΑ και αξία της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς του ελληνικού κράτους (26) Στην αρχική κοινοποίηση, η ελληνική κυβέρνηση εξήγησε ότι το κόστος της ΕΑ βάσει αναµενόµενης αποχώρησης εργαζοµένων θα ανέρχεται σε περίπου [ ] ευρώ κατανεµηµένα σε περίοδο 7 ετών (από το 2005 έως το 2012) µε το σηµαντικότερο µέρος του κόστους να προκύπτει από το 2005 έως το 2007 (το 2005 το αναµενόµενο κόστος του προγράµµατος υπολογίζεται σε περίπου [ ] ευρώ). Η τρέχουσα αξία του κόστους ανέρχεται σε περίπου [ ] ευρώ ( 6 ). (27) Στις 20 εκεµβρίου 2005, η ελληνική κυβέρνηση ενηµέρωσε την Επιτροπή ότι συνολικά υπέβαλαν έγκυρη αίτηση υπάλληλοι εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, προκειµένου να επωφεληθούν από την ΕΑ (90 % περίπου της µείωσης του εργατικού δυναµικού που είχε υπολογιστεί αρχικά). Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο ακριβής αριθµός δεν θα γινόταν γνωστός µέχρι να ολοκληρωθεί η επεξεργασία και αξιολόγηση των αιτήσεων λεπτοµερώς, ( 7 ) η ελληνική κυβέρνηση εκτιµά ότι το συνολικό κόστος της ΕΑ θα κυµανθεί γύρω στα [ ] ευρώ (ή τρέχουσα αξία [ ] ευρώ). (28) Στην κοινοποίησή της του εκεµβρίου 2005, η ελληνική κυβέρνηση ανέφερε επίσης για πρώτη φορά την ύπαρξη περαιτέρω κόστους που προκύπτει από την καθυστέρηση εφαρµογής της ΕΑ (κόστος µετάθεσης). Ειδικότερα, λόγω καθυστέρησης της εφαρµογής της ΕΑ, ορισµένοι υπάλληλοι δεν θα είναι πλέον επιλέξιµοι για την ΕΑ επειδή θα έχουν φθάσει την υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης. Επιπλέον, δεδοµένου ότι ο ΟΤΕ θα χρειαστεί ακόµη ένα έτος για να εφαρµόσει πλήρως την ΕΑ, ο ΟΤΕ θα πρέπει να συνεχίσει να καταβάλει (υψηλούς) µισθούς για όσους είναι επιλέξιµοι για πρόωρη συνταξιοδότηση. Αν συνυπολογιστεί αυτό το κόστος (µετάθεσης), το συνολικό κόστος της ΕΑ αυξάνεται σε [ ] ευρώ (ή τρέχουσα αξία περίπου [ ] ευρώ). (29) Όπως προαναφέρθηκε, η συµµετοχή του ελληνικού κράτους λαµβάνει τη µορφή µεταβίβασης 4% των µετοχών της εταιρείας στο συνταξιοδοτικό ταµείο ΤΑΠ-ΟΤΕ. (30) Βάσει της τιµής της µετοχής του ΟΤΕ την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου (14 Ιουλίου 2005), η αξία του 4% των µετοχών που θα µεταβιβαστούν από το κράτος στο συνταξιοδοτικό ταµείο ήταν γύρω στα 315 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η αξία των µετοχών θα καθοριστεί την ηµεροµηνία της µεταβίβασης, η συνεισφορά του κράτους µπορεί να αυξηθεί. Στην πράξη, από τον Ιούλιο του 2005, η τιµή της µετοχής του ΟΤΕ αυξήθηκε από περίπου 16 ευρώ τον Ιούλιο του 2005 σε περίπου 18 ευρώ στις αρχές Ιανουαρίου του 2006 ( 8 ). (31) Σύµφωνα µε την ελληνική κυβέρνηση, η χρηµατοδοτική εισφορά του ελληνικού κράτους είναι στην πραγµατικότητα σηµαντικά χαµηλότερη από την αξία των µεταβιβαζοµένων µετοχών γιατί πρέπει να ληφθούν υπόψη η αύξηση της τιµής της µετοχής, αλλά και οι πρόσθετοι φόροι από την αυξηµένη αξία της µετοχής, που µειώνουν την ζηµία του κράτους. ( 6 ) Σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές, η τρέχουσα αξία υπολογίστηκε µε προεξοφλητικό επιτόκιο [ ] % και αντικατοπτρίζει το µέσο σταθµισµένο κόστος κεφαλαίου (WACC) για τον ΟΤΕ όπως καθορίζεται από 3 εκθέσεις οικονοµικών αναλυτών που εκδόθηκαν το ( 7 ) Σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές, η λεπτοµερής αξιολόγηση των αιτήσεων θα διαρκέσει ως τον Οκτώβριο του 2006 οπότε και θα καθοριστούν τα ακριβή ποσά για κάθε υπάλληλο. ( 8 ) Στις 13 Ιανουαρίου 2006, η τιµή της µετοχής του ΟΤΕ έκλεισε στα 18,34 ευρώ. Βάσει της τιµής αυτής η χρηµατοδοτική εισφορά του ελληνικού κράτους ανέρχεται σε περίπου 360 εκατ. ευρώ. (32) Βάσει των αρχικών προβλέψεων της κυβέρνησης δηλ. την τιµή της µετοχή στις 14 Ιουλίου 2005 και το κόστος της ΕΑ για υπαλλήλους το κράτος θα συνεισέφερε 315 εκατ. ευρώ έναντι συνολικού προϋπολογιζόµενου κόστους της ΕΑ [ ] ευρώ. Συνεπώς, η συνεισφορά του κράτους θα αντιπροσώπευε περίπου [ ] % του συνολικού κόστους της ΕΑ (βάσει της τρέχουσας αξίας), µε τον ΟΤΕ να είναι υπεύθυνος για τη χρηµατοδότηση του υπολοίπου, δηλαδή [ ] ευρώ σε τρέχουσες τιµές. Βάσει της τιµής της µετοχής στις 13 Ιανουαρίου 2006 και του µειωµένου προϋπολογιζό- µενου κόστους της ΕΑ ([ ] ευρώ σε τρέχουσα αξία), η συνεισφορά του κράτους θα ανέρχεται σε [ ] % του συνολικού κόστους µε τον ΟΤΕ να χρηµατοδοτεί το υπόλοιπο κόστος ύψους περίπου [ ] ευρώ. Εάν το προαναφερθέν κόστος µετάθεσης προστεθεί στο κόστος της ΕΑ, η συνεισφορά του κράτους θα ανέλθει σε [ ] %. III. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (33) Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι η συνεισφορά της στην ΕΑ δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση. Χρηµατοδοτώντας την ΕΑ, η ελληνική κυβέρνηση ενήργησε σαν ιδιώτης επενδυτής. Επιπλέον, η κρατική συνεισφορά απάλλαξε εν µέρει µόνο τον ΟΤΕ από το πρόσθετο κόστος της ΕΑ σε σύγκριση µε λιγότερο δαπανηρά παρόµοια προγράµµατα που προσφέρθηκαν βάσει των γενικά ισχυόντων νόµων και κανονισµών. Συνεπώς, η συνεισφορά του κράτους απέβλεπε στην αποκατάσταση των όρων του ανταγωνισµού και δεν αποσκοπούσε στη στρέβλωση του ανταγωνισµού. (34) Πρώτον, το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης που ενέκρινε ο ΟΤΕ (περιλαµβανοµένου και του προγράµµατος πρόωρης συνταξιοδότησης) αναµενόταν να αυξήσει την αξία της εταιρείας υπεραντισταθµίζοντας έτσι τη συµµετοχή του ελληνικού κράτους. Επιπλέον, η ανάληψη ολόκληρου του κόστους του προγράµµατος πρόωρης συνταξιοδότησης θα έθετε σε κίνδυνο τη χρηµατοδοτική κατάσταση του ΟΤΕ σε µια ιδιαίτερα σηµαντική στιγµή για το ελληνικό κράτος. Βάσει των όρων ενός µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, η κυβέρνηση είχε την υποχρέωση να επαναγοράσει περίπου 11 % του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε καθορισµένη τιµή, που ήταν σηµαντικά ανώτερη από την αξία των µετοχών του ΟΤΕ τη συγκεκριµένη στιγµή. Συνεπώς, ήταν επιτακτική η λήψη µέτρων για την αύξηση της αξίας της επιχείρησης προκειµένου να µειωθούν οι ζηµιές για το ελληνικό κράτος. (35) Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι και άλλες ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες δεν ανέλαβαν ολόκληρο το κόστος µέτρων σχετικά µε τη µείωση του εργατικού τους δυναµικού αλλά µόνον έως 75 % του εργατικού κόστους. Οι οικονοµικοί αναλυτές θα απαιτούσαν ο δείκτης κόστους του ΟΤΕ να είναι παρόµοιος. (36) εύτερον, η ελληνική κυβέρνηση έχει την άποψη ότι ο ΟΤΕ µειονεκτεί έναντι των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων στην πρόσφατα ελευθερωθείσα αγορά σταθερής τηλεφωνίας. Αναφερό- µενη στην απόφαση του Πρωτοδικείου για την υπόθεση Combus ( 9 ), η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η απαλλαγή του ΟΤΕ από τέτοια διαρθρωτικά µειονεκτήµατα δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση. ( 9 ) Απόφαση του Πρωτοδικείου, υπόθεση T-157/01, Danske Busvognmænd κατά Επιτροπής, 16 Μαρτίου 2004, Συλλ. I-0000.

6 C 151/7 (37) Το ελληνικό κράτος υποστηρίζει ότι, λόγω της ισόβιας µονι- µότητας των υπαλλήλων του ΟΤΕ, ο ΟΤΕ δεν µπορούσε να απολύσει µονοµερώς προσωπικό αλλά έπρεπε να προσφύγει σε προσφορές εθελουσίας αποχώρησης. Προκειµένου µια τέτοια προσφορά να καταστεί ελκυστική ο ΟΤΕ έπρεπε να προσφέρει στους υπαλλήλους του όρους και προϋποθέσεις εθελουσίας αποχώρησης που να αντικατοπτρίζουν το µόνιµο καθεστώς τους. Συνεπώς, το κόστος της ΕΑ του ΟΤΕ ήταν υψηλότερο από παρόµοια προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης που προσέφεραν άλλες εταιρείες βάσει των γενικά ισχυόντων εργατικών νόµων και κανονισµών. (38) Ειδικότερα, η κρατική συµµετοχή στην ΕΑ αντισταθµίζει µόνο εν µέρει το έκτακτο κόστος από δύο βασικά είδη διαρθρωτικών µειονεκτηµάτων που οφείλονται στην κληρονοµιά του ΟΤΕ ως κρατικού µονοπωλίου: i)το µόνιµο οιονεί δηµόσιου υπαλλήλου καθεστώς των υπαλλήλων του ΟΤΕ, που διασφαλίζεται νοµικά και ii) τους υψηλότερους µισθούς (που επίσης διασφαλίζονται νοµικά) που αυξάνουν ουσιωδώς το συνολικό κόστος του προγράµµατος. Έτσι, ο ΟΤΕ µειονεκτεί έναντι των ανταγωνιστών του στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας που ελευθερώθηκε πρόσφατα. Συνεπώς, η κρατική συµµετοχή µπορεί να ευθυγραµµίζεται µε την πρόσφατη νοµολογία στον τοµέα και ιδιαίτερα µε την απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση Combus σύµφωνα µε την οποία η απαλλαγή µιας δηµόσιας υπηρεσίας από διαρθρωτικά µειονεκτήµατα σε σχέση µε τους ανταγωνιστές του ιδιωτικού τοµέα, όπως αυτών που οφείλονται στο προνοµιακό και δαπανηρό καθεστώς των υπαλλήλων, δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση. Βάσει των παραπάνω εικαζοµένων διαρθρωτικών µειονεκτηµάτων, η ελληνική κυβέρνηση παρουσιάζει έναν υπολογισµό σε δύο στάδια µε στόχο τον χωριστό υπολογισµό α) της χρηµατοδοτικής επιβάρυνσης που επιβάλει στον ΟΤΕ το καθεστώς της µονιµότητας και β) της επιβάρυνσης από τους µεγαλύτερους µισθούς. (39) Ιδιαίτερα, η χρηµατοδοτική επιβάρυνση στον ΟΤΕ λόγω του καθεστώτος της µονιµότητας υπολογίζεται συγκρίνοντας το κόστος της σχεδιαζόµενης ΕΑ και το κόστος που θα είχε προκύψει εάν ο ΟΤΕ ήταν ιδιωτική εταιρεία που θα µπορούσε να απολύσει το προσωπικό της. Η ελληνική κυβέρνηση εκτιµά ότι το πρόσθετο κόστος της ΕΑ θα ανερχόταν σε [ ] ευρώ ( 10 ) αν ο ΟΤΕ προσέφερε την αποζηµίωση που προβλέπει ο νόµος σε περίπτωση απόλυσης. εδοµένου ωστόσο ότι τα προγράµµατα µαζικών απολύσεων, βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας, απαιτούν προηγούµενη υπουργική έγκριση ( 11 ), η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι και µια ιδιωτική εταιρεία θα έπρεπε πιθανότατα να προσφέρει πιο γενναιόδωρους όρους από το ελάχιστο επίπεδο που προβλέπει ο νόµος προκειµένου να υλοποιήσει ευρεία ΕΑ. Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση εκτιµά ότι µια ιδιωτική εταιρεία θα προσέφερε 1,5 έως 2,5 φορές περισσότερα πλεονεκτήµατα από τη δέσµη που προβλέπει ο νόµος σε περίπτωση απολύσεων (ή κατά µέσο όρο το διπλάσιο ποσό από αυτό που προβλέπει ο νόµος). Στις συµπληρωµατικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν τον εκέµβριο του ( 10 ) Το ποσό αυτό είναι η διαφορά µεταξύ του ποσού [ ]. ευρώ (κόστος της ΕΑ του ΟΤΕ) και του ποσού [ ] ευρώ (κόστος προγράµµατος πρόωρης συνταξιοδότησης υποθετικής ιδιωτικής εταιρείας που θα πρόσφερε την προβλεπόµενη από το νόµο αποζηµίωση αλλά βάσει των µισθών του ΟΤΕ). ( 11 ) Σήµερα, η υφιστάµενη νοµοθεσία επιτρέπει απολύσεις έως 2% του εργατικού δυναµικού µε ανώτατο όριο 30 υπαλλήλων το µήνα. Σύµφωνα µε την κοινοποίηση, ένα πρόγραµµα απολύσεων ευρείας κλίµακας θα απαιτούσε την έκδοση ειδικής άδειας από το Υπουργείο Εργασίας. Τέτοια άδεια δεν έχει δοθεί τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία ενώ καµία ελληνική ιδιωτική εταιρεία δεν υλοποίησε πρόγραµµα µαζικών απολύσεων της κλίµακας της ΕΑ. 2005, οι ελληνικές αρχές αναφέρθηκαν σε µια δέσµη µέτρων που πρόσφερε µεγάλη ιδιωτική εταιρεία (Intracom) η οποία πρόσφερε σε ορισµένες κατηγορίες των υπαλλήλων της το διπλάσιο ποσό από τη νόµιµη αποζηµίωση απόλυσης (ο συντελεστής αυτός µειωνόταν σταδιακά για τους υψηλότερους βαθµούς σε 1,4 φορές το νόµιµο της αποζηµίωσης) στο πλαίσιο ενός προγράµµατος πρόωρης συνταξιοδότησης. Επιπλέον, η εν λόγω εταιρεία λέγεται ότι πρόσφερε και άλλα πλεονεκτήµατα όπως εφάπαξ και παράταση της ασφαλιστικής κάλυψης για ορισµένη χρονική περίοδο. (40) Βάσει των τελευταίων πληροφοριών που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές, το κόστος για µια εταιρεία του ιδιωτικού τοµέα που θα πρόσφερε διπλάσια αποζηµίωση απόλυσης από τη νόµιµη και βάσει των µισθών του ΟΤΕ, θα υπερέβαινε κατά περίπου [ ] ευρώ το κόστος της ΕΑ του ΟΤΕ (δηλαδή, το κόστος µη µονιµότητας). Αν, ωστόσο, όπως υποστήριξε η ελληνική κυβέρνηση, ληφθεί υπόψη το κόστος µετάθεσης, η επιβάρυνση από το καθεστώς µονιµότητας θα ανερχόταν σε [ ] ευρώ. (41) Εξάλλου, συγκρίνοντας το κόστος της ΕΑ του ΟΤΕ µε το κόστος µιας ΕΑ βάσει των µισθών του ιδιωτικού τοµέα (χονδρικά, οι µισθοί είναι κατά [ ] χαµηλότεροι από αυτούς του ΟΤΕ), η ελληνική κυβέρνηση εκτιµά ότι η πρόσθετη µισθολογική επιβάρυνση του ΟΤΕ ανέρχεται σε [ ] ευρώ (βάσει σύγκρισης µεταξύ του κόστους του ΟΤΕ και δέσµης διπλάσιας αποζηµίωσης από τη νόµιµη) ( 12 ). (42) Λαµβάνοντας υπόψη το εικαζόµενο συµπληρωµατικό κόστος τόσο λόγω του καθεστώτος µονιµότητας όσο και των υψηλότερων µισθών, η συνολική πρόσθετη επιβάρυνση για τον ΟΤΕ ανέρχεται σε [ ] ευρώ. Αν ληφθεί υπόψη και το λεγόµενο κόστος µετάθεσης, το συνολικό πρόσθετο κόστος για τον ΟΤΕ ανέρχεται σε [ ] ευρώ. V. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ A. Κρατική ενίσχυση µε την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ (43) Προκειµένου ένα µέτρο να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση µε την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, το εν λόγω µέτρο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: να υπάρχει κρατική παρέµβαση µέσω κρατικών πόρων να προσπορίζεται επιλεκτικό πλεονέκτηµα στον αποδέκτη της να νοθεύεται ή απειλείται να νοθευτεί ο ανταγωνισµός, και να η παρέµβαση είναι πιθανό να επηρεάζει το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών. ( 12 ) Σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές, το συµπληρωµατικό µισθολογικό κόστος δεν µεταβάλλεται αν συνυπολογιστεί το κόστος µετάθεσης της ΕΑ.

7 C 151/8 Κρατικοί πόροι (44) Η µεταβίβαση του 4% των µετοχών που κατέχει η ελληνική κυβέρνηση προς το συνταξιοδοτικό ταµείο ενέχει κρατικούς πόρους. Σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές, η αξία της κρατικής χρηµατοδοτικής συµµετοχής ανέρχεται σε περίπου 315 εκατ. ευρώ βάσει της τιµής της µετοχής τον Ιούλιο του Ωστόσο, η οριστική αξία της συµµετοχής του ελληνικού κράτους θα εξαρτηθεί από την τιµή της µετοχής την ηµέρα της πραγµατικής µεταβίβασης στο συνταξιοδοτικό ταµείο. Προαπαιτούµενο για τη µεταβίβαση αυτή είναι η θέσπιση διατάξεων που θα καθορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών. Μέχρι στιγµής, οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εγκριθεί και οι προϋποθέσεις για τη µεταβίβαση των µετοχών στο συνταξιοδοτικό ταµείο δεν έχουν καθοριστεί. (45) Συνεπώς, δεν µπορεί να αποκλειστεί ότι, τη στιγµή της µεταβίβασης των µετοχών, η αξία τους και συνεπώς οι ενεχόµενοι κρατικοί πόροι µπορεί να υπερβούν την αξία των 315 εκατ. ευρώ, τιµή των µετοχών στις 14 Ιουλίου Στις 13 Ιανουαρίου του 2005, η τιµή της µετοχής του ΟΤΕ είχε αυξηθεί στα 18,33 ευρώ µε αποτέλεσµα η αξία του 4% του µετοχικού κεφαλαίου που µεταβιβάζει η κυβέρνηση να ανέρχεται σε περίπου 359 εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή ζητά επίσης περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβείς προϋποθέσεις υπό τις οποίες το ΤΑΠ-ΟΤΕ µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα επαναπώλησης των µετοχών (put option) ώστε να αξιολογήσει σωστά ολόκληρη τη δέσµη µέτρων. (46) Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η χρηµατοδοτική ζηµιά για το κράτος από τη µεταβίβαση του 4% του µετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ θα είναι σηµαντικά µικρότερη από τα αρχικά εκτιµώµενα 315 εκατ. ευρώ γιατί πρέπει να αφαιρεθούν η αύξηση της αξίας της εταιρείας καθώς και η αναµενόµενη αύξηση των φορολογικών εσόδων λόγω των αυξηµένων κερδών του ΟΤΕ. (47) Η Επιτροπή δεν µπορεί να δεχθεί το επιχείρηµα αυτό. Για τη συνεισφορά ή µη κρατικών πόρων δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη έµµεσα και υποθετικά έσοδα του κράτους που προκύπτουν από τη χορήγηση της κρατικής ενίσχυσης. (50) Πρώτον, για την εφαρµογή του τεστ του ιδιώτη επενδυτή, πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ του κράτους ως κατόχου του µετοχικού κεφαλαίου και του κράτους ως δηµόσιας αρχής ( 13 ). Στην παρούσα υπόθεση, η χρηµατοδοτική συνεισφορά του ελληνικού κράτους στο συνταξιοδοτικό ταµείο καθορίζεται από το νόµο 3371/2005 ο οποίος θέτει το κανονιστικό πλαίσιο για την υλοποίηση της ΕΑ του ΟΤΕ. Συνεπώς, το κράτος φαίνεται να ενεργεί περισσότερο ως δηµόσια αρχή παρά ως ιδιώτης επενδυτής. (51) εύτερον, η Επιτροπή σηµειώνει ότι κανένας άλλος µέτοχος δεν συµβάλει στο συµπληρωµατικό κόστος του σχεδίου αναδιάρθρωσης του ΟΤΕ, µολονότι η αναµενόµενη βελτιωµένη κερδοφορία του ΟΤΕ θα ωφελήσει όλους τους επενδυτές, χωρίς διάκριση. Υπό τις περιστάσεις αυτές, η συµπεριφορά του κράτους ήταν διαφορετική σε σχέση µε αυτή των άλλων επενδυτών στην εταιρεία. (52) Αν, από την άλλη πλευρά, η ειδική θέση του κράτους ως βασικού µετόχου δικαιολογούσε διαφορετική συµπεριφορά, θα ανέµενε κανείς ότι όταν ένας µέτοχος της εταιρείας παρέχει χρηµατοδότηση χωρίς να συµµετέχουν οι άλλοι µέτοχοι, ότι ο µέτοχος αυτός λαµβάνει αντιστάθµιση µε, για παράδειγµα, αυξηµένη συµµετοχή στην εταιρεία ή κάποιο άλλο τρόπο ( 14 ). Ωστόσο, στην παρούσα υπόθεση, το κράτος δεν λαµβάνει καµία αντιστάθµιση σε σχέση µε τους υπόλοιπους επενδυτές στην εταιρεία. (53) Τέλος, η Επιτροπή δεν έχει πεισθεί ότι οποιαδήποτε οφέλη για τον ΟΤΕ σε ό,τι αφορά την αυξηµένη κερδοφορία ή/και µεγαλύτερη τιµή της µετοχής θα είναι αποτέλεσµα της χρηµατοδοτικής συµµετοχής του κράτους και δεν θα µπορούσε να πραγ- µατοποιηθεί έστω και σε µικρότερο βαθµό χωρίς τη συνεισφορά του κράτους. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες που να αποδεικνύουν ότι η απόδοση της επένδυσης είναι ικανοποιητική για το ελληνικό κράτος, ιδιαίτερα αν συγκριθεί µε τη µέση απόδοση των βιοµηχανικών επενδύσεων. Αντιστάθµιση για τα διαρθρωτικά µειονεκτήµατα του ΟΤΕ Επιλεκτικό πλεονέκτηµα (48) Η Επιτροπή αξιολόγησε i) αν η κρατική χρηµατοδοτική συνεισφορά στην ΕΑ µπορεί να θεωρηθεί ότι ευθυγραµµίζεται µε την αρχή του ιδιώτη επενδυτή και ii) αν η συµµετοχή του ελληνικού κράτους αντισταθµίζει µόνο τα µειονεκτήµατα του ΟΤΕ λόγω του ειδικού καθεστώτος των υπαλλήλων του. Το τεστ του ιδιώτη επενδυτή (49) Η Επιτροπή αµφιβάλλει για το αν η χρηµατοδοτική συνεισφορά του ελληνικού κράτους µπορεί να θεωρηθεί ότι ευθυγραµµίζεται µε την συµπεριφορά ενός ιδιώτη επενδυτή που θα ενεργούσε βάσει των συνθηκών της αγοράς. (54) Προκειµένου να καθοριστεί αν η χρηµατοδοτική συνεισφορά του ελληνικού κράτους στο συνταξιοδοτικό ταµείο αποτελεί ενίσχυση για τον ΟΤΕ µε την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει αν ο ΟΤΕ απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του έναντι του συνταξιοδοτικού ταµείου που απορρέουν από τη γενική εργατική νοµοθεσία και τους κανονισµούς σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης που προσφέρει στους υπαλλήλους του. Βάσει της σχετικής νοµολογίας, η Επιτροπή πρέπει επίσης να εξετάσει αν οι υποχρεώσεις αυτές µπορεί να θεωρηθεί ότι περιλαµβάνονται συνήθως στον ισολογισµό µιας επιχείρησης και συνεπώς αν η κρατική χρηµατοδοτική εισφορά ευνοεί τον ΟΤΕ. ( 13 ) Ισπανία κατά Επιτροπής,, C-278/92, 1994 Συλλ. I-4103, παράγραφος 22. ( 14 ) Βλέπε απόφαση της Επιτροπής της 20ής Οκτωβρίου 2004 σχετικά µε την κρατική ενίσχυση υπέρ της Bayerische Landesbank-Girozentrale (Γερµανία), κρατική ενίσχυση C 70/2002, δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί.

8 C 151/9 (55) Γενικά, οι υποχρεώσεις από την εργατική νοµοθεσία ή συλλογικές συµβάσεις, για αποζηµιώσεις απόλυσης ή/και πρόωρες συνταξιοδοτήσεις αποτελούν µέρος του συνήθους κόστους µιας εταιρείας. Οποιαδήποτε απαλλαγή από το κόστος αυτό πρέπει να θεωρηθεί ενίσχυση ( 15 ). (56) Ωστόσο, η Επιτροπή θεώρησε στο παρελθόν ότι υπό ορισµένους όρους η κρατική χρηµατοδοτική συνεισφορά για την τήρηση των υποχρεώσεων έναντι των υπαλλήλων του δεν θα αποτελούσε κρατική ενίσχυση (για παράδειγµα, όταν το κράτος αποζηµιώνει άµεσα υπαλλήλους λόγω της κατάργησης του καθεστώτος τους ως δηµόσιων υπαλλήλων) ( 16 ). (57) Στην παρούσα περίπτωση, µετά τη συµφωνία µε τα συνδικάτα, ο ΟΤΕ είχε την υποχρέωση να παράσχει αντιστάθµιση στο συνταξιοδοτικό του ταµείο για το κόστος που προκύπτει από το πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης. Πράγµατι, φαίνεται ότι ο ΟΤΕ, ως πρώην κρατική επιχείρηση, είναι υποχρεωµένος, βάσει της εγκυκλίου αριθ / ΕΚΟ 962/ του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, να χρηµατοδοτήσει ο ίδιος το κόστος των σχεδίων πρόωρης συνταξιοδότησης ( Το κόστος της πρόωρης συνταξιοδότησης ως το όριο της κανονικής συνταξιοδότησης δεν θα καλυφθεί από τα ασφαλιστικά ταµεία αλλά από την ίδια την επιχείρηση ). (58) Επιπλέον, δεν είναι σαφές από την κοινοποίηση αν το ελληνικό κράτος έχει κάποιες ιδιαίτερες νοµικές υποχρεώσεις έναντι των υπαλλήλων του ΟΤΕ και αν πρέπει να τους αποζηµιώσει σε περίπτωση που καταργηθεί νοµικά το καθεστώς µονιµότητάς τους. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, οι πληροφορίες που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές δεν επιτρέπουν στην Επιτροπή να αξιολογήσει αν η χρηµατοδοτική συνεισφορά του ελληνικού κράτους περιορίζεται στο ποσό της αντιστάθµισης που θα όφειλε να καταβάλει το κράτος αν αποφάσιζε να καταργήσει το ειδικό εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων του ΟΤΕ µε νόµο. (59) Η ελληνική κυβέρνηση υποστήριξε ότι στο πνεύµα της απόφασης Combus η χρηµατοδοτική της συνεισφορά θα αποζηµίωνε τον ΟΤΕ για τα διαρθρωτικά µειονεκτήµατα που δεν επιβαρύνουν ιδιωτικές εταιρείες. Μια τέτοια αντιστάθµιση δεν θα αποτελούσε κρατική ενίσχυση. (60) Υπενθυµίζεται ότι στην υπόθεση Combus, η ανία αποζηµίωσε υπαλλήλους που δέχθηκαν να παραιτηθούν από το καθεστώς τους ως δηµοσίων υπαλλήλων προκειµένου να απασχοληθούν επί συµβάσει. Το Πρωτοδικείο θεώρησε ότι το µέτρο αυτό δεν αποτελεί έµµεση ενίσχυση της Combus επειδή το εν λόγω µέτρο εισήχθη για να αντικατασταθεί το προνοµιακό και δαπανηρό καθεστώς των υπαλλήλων που απασχολούσε η Combus µε καθεστώς υπαλλήλων επί συµβάσει συγκρίσιµο µε αυτό των υπαλλήλων άλλων εταιρειών µεταφορών µε λεωφορεία που ανταγωνίζονται την Combus. Συνεπώς, σκοπός του µέτρου ήταν να απαλλαγεί η Combus από το διαρθρωτικό µειονέκτηµά της έναντι των ανταγωνιστών της του ιδιωτικού τοµέα. Το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ απαγορεύει τα πλεονεκτήµατα για ορισµένες επιχειρήσεις και η έννοια της ενίσχυσης καλύπτει µόνο µέτρα ( 15 ) Βλέπε σηµείο 63 των κατευθυντηρίων γραµµών για τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης βλέπε επίσης υπόθεση C-251/97, Γαλλία κατά Επιτροπής [1999] Συλλ. I-6639, παράγραφος 40. ( 16 ) Βλέπε απόφαση της Επιτροπής στην υπόθεση κρατικής ενίσχυσης N 483/2000 Κάτω Χώρες (πώληση του οµίλου South Holland) βλέπε επίσης Poste Italiane, κρατική ενίσχυση C 47/1998 Απόφαση της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου που απαλλάσσουν από δαπάνες οι οποίες συνήθως περιλαµβάνονται στους ισολογισµούς των επιχειρήσεων και που πρέπει να θεωρηθούν οικονοµικά πλεονεκτήµατα τα οποία η αποδέκτρια επιχείρηση δεν θα είχε λάβει υπό τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς. Το δικαστήριο αποφάνθηκε επίσης ότι η ανία, αντί να πληρώσει άµεσα τους υπαλλήλους που απασχολούσε η Combus, θα µπορούσε να είχε επιτύχει το ίδιο αποτέλεσµα µεταθέτοντας τους υπαλλήλους στη δηµόσια διοίκηση γεγονός που θα είχε επιτρέψει στην Combus να απασχολήσει αµέσως εργαζόµενους επί συµβάσει που θα υπάγονται στη νοµοθεσία για τις ιδιωτικές εταιρείες. (61) Στην παρούσα υπόθεση, ωστόσο, οι εν λόγω εργαζόµενοι δεν έχουν άµεση σχέση απασχόλησης µε το ελληνικό κράτος, αλλά µόνο µε τον ΟΤΕ. Επιπλέον, το κράτος δεν έχει εγκρίνει κανένα νοµοθετικό µέτρο που να καταργεί το ειδικό καθεστώς απασχόλησης για τους υπαλλήλους του ΟΤΕ. (62) Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η απόφαση Combus καθιέρωσε µια γενική αρχή και συνεπώς ισχύει για όλα τα µέτρα που αποβλέπουν στην αντιστάθµιση µιας εταιρείας για διαρθρωτικά µειονεκτήµατα που φέρει σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της του ιδιωτικού τοµέα, δηλαδή στην εξεταζόµενη περίπτωση, για το κόστος που συνδέεται µε τις µαζικές απολύσεις. (63) Ωστόσο, ακόµη και αν η Επιτροπή συµµεριζόταν την ερµηνεία της ελληνικής κυβέρνησης για την απόφαση Combus βλέπε επίσης τις παραγράφους της παρούσας απόφασης το ελληνικό κράτος δεν απέδειξε ούτε ποσοτικοποίησε κατάλληλα το εικαζόµενο πρόσθετο κόστος που φέρει ο ΟΤΕ σε σχέση µε τους ανταγωνιστές του του ιδιωτικού τοµέα. (64) Καταρχήν, είναι αµφίβολο αν σε ό,τι αφορά µαζικές απολύσεις της τάξης των το καθεστώς µονιµότητας των υπαλλήλων του ΟΤΕ τον διαφοροποιεί από την κατάσταση de facto εταιρειών που υπάγονται στη γενική εργατική νοµοθεσία. Η ελληνική νοµοθεσία δεν επιτρέπει µαζικές απολύσεις εκτός αν η ενδιαφερόµενη εταιρεία έχει λάβει υπουργική άδεια. Σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές, καµία τέτοια άδεια δεν έχει χορηγηθεί την τελευταία δεκαετία. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να συγκρίνει τους όρους του προγράµµατος πρόωρης συνταξιοδότησης του ΟΤΕ και το σχετικό κόστος µε όρους πακέτων µαζικών απολύσεων που θα είχαν εγκριθεί από τον αρµόδιο υπουργό. (65) Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν πληροφορίες για µια ιδιωτική επιχείρηση στην τηλεπικοινωνιακή αγορά ( Intracom ) που πρόσφερε µια δέσµη αποζηµιώσεων για εθελουσία αποχώρηση σε ορισµένους υπαλλήλους της το Οι πληροφορίες αυτές δείχνουν ότι η προσφορά συνίστατο σε 1,4 έως 2 φορές την αποζηµίωση που προέβλεπε ο νόµος. Ωστόσο, η δέσµη αποζηµιώσεων που πρόσφερε η Intracom περιελάµβανε και πρόσθετα πλεονεκτήµατα (όπως καταβολή εφάπαξ και ασφαλιστική κάλυψη). Λαµβανοµένων υπόψη όλων των πλεονεκτηµάτων, η χορηγηθείσα αποζηµίωση µπορεί συνεπώς να υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού που προβλέπει ο νόµος. Επιπλέον, δεν είναι βέβαιο ότι η δέσµη αποζηµιώσεων που πρόσφερε η Intracom σε όλους τους υπαλλήλους που έχουν εργαστεί για την εταιρεία τουλάχιστον 2 έτη είναι πραγµατικά συγκρίσιµη µε το πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης που πρόσφερε ο ΟΤΕ δεδοµένου ότι δεν περιλαµβάνει µέτρα πρόωρης συνταξιοδότησης.

9 C 151/10 (66) Σε κάθε περίπτωση, ακόµη και αν ένα σχέδιο απολύσεων του ιδιωτικού τοµέα πρέπει να βασίζεται στο µέσο όρο του διπλάσιου ποσού από το ελάχιστο που προβλέπει ο νόµος, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η κρατική συνεισφορά φαίνεται να υπερβαίνει το εικαζόµενο πρόσθετο κόστος που φέρει ο ΟΤΕ. Ειδικότερα, βάσει εκτιµώµενου πρόσθετου κόστους [ ] ευρώ, η κρατική συνεισφορά µε τη σηµερινή αξία των 359 εκατ. ευρώ θα υπερέβαινε το πρόσθετο κόστος κατά περίπου [ ] ευρώ. Μόνο αν ληφθεί υπόψη το λεγόµενο κόστος µετάθεσης παραµένει η κρατική συνεισφορά ελαφρώς κάτω από το εκτιµώµενο πρόσθετο κόστος της ΕΑ (δηλαδή, εκτιµώ- µενο πρόσθετο κόστος ύψους [ ] ευρώ και κρατική συνεισφορά περίπου 359 εκατ. ευρώ). Ανεξάρτητα πάντως από την κατάλληλη µεθοδολογία που πρέπει να εφαρµοστεί σχετικά, το κόστος της ΕΑ αποτελεί χονδρικό υπολογισµό βάσει των σηµερινών πληροφοριών. Το συνολικό κόστος της ΕΑ µπορεί να αποβεί διαφορετικό όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία και αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων. Συνεπώς, δεν µπορεί να αποκλειστεί ότι, τελικά, η κρατική συνεισφορά µπορεί να υπερβεί το κόστος της ΕΑ. Επιπλέον, η Επιτροπή αµφιβάλει για το αν το κόστος µετάθεσης µπορεί να περιληφθεί στο συνολικό κόστος της ΕΑ. Το κόστος από την καθυστέρηση εφαρµογής της ΕΑ απορρέει από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΟΤΕ και δεν οφείλεται στο διαφορετικό καθεστώς των υπαλλήλων. (67) Επιπλέον, η Επιτροπή, στο στάδιο αυτό, αµφιβάλει για το αν η αντιστάθµιση του εικαζόµενου πρόσθετου κόστους σε σχέση µε το κόστος άλλων επιχειρήσεων για µέτρα εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης µπορεί να θεωρηθεί απαλλαγή από διαρθρωτικά µειονεκτήµατα χωρίς να παρέχει πλεονέκτηµα στον ΟΤΕ, δεδοµένου ότι ο ΟΤΕ µπορεί να τυγχάνει άλλου είδους πλεονεκτηµάτων που να εξουδετερώνουν τα εικαζόµενα µειονεκτήµατα. (68) Ως προς το σηµείο αυτό, η επιτροπή π ρέπει να εξετάσει αν το ειδικό καθεστώς απασχόλησης των εργαζοµένων στον ΟΤΕ ή γενικά, το ειδικό νοµικό πλαίσιο που ίσχυσε για τον ΟΤΕ στο πρόσφατο παρελθόν και αυτό που ισχύει σήµερα, ή ειδικές κρατικές παρεµβάσεις την ίδια περίοδο, προσέδωσαν ή προσδίδουν πλεονεκτήµατα που µειώνουν το εργατικό κόστος του ΟΤΕ κάτω από το εργατικό κόστος εταιρειών οι οποίες υπάγονται στο γενικό νοµικό πλαίσιο. Τέτοια πλεονεκτήµατα µπορεί να αφορούν, για παράδειγµα, την απαλλαγή από κοινωνικές εισφορές (όπως εισφορές ανεργίας) ή από συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις. (69) Ακόµη, µπορεί να υποστηριχθεί ότι ο ΟΤΕ ενδεχοµένως να αντλεί οφέλη από την προηγούµενη µονοπωλιακή του θέση που να αντισταθµίζουν τα µειονεκτήµατα τα οποία προκύπτουν από το πρόσθετο κόστος της ΕΑ. Ειδικότερα, το µονοπώλιο δικτύου που διέθετε ο ΟΤΕ πριν την ελευθέρωση το 2001 και γενικότερα τα προηγούµενα ειδικά και αποκλειστικά του δικαιώµατα, µπορεί να συνεχίζουν να θέτουν την εταιρεία σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της. Το ρυθµιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες µπορεί να εξουδετερώνει τέτοια πιθανά πλεονεκτήµατα αποκαθιστώντας ισότιµους όρους ανταγωνισµού στον ελευθερωµένο τοµέα µε ex-ante ρύθµιση. Ωστόσο, η Επιτροπή χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για το θέµα αυτό. (70) Βάσει των παραπάνω εκτιµήσεων, η Επιτροπή δεν µπορεί να αποκλείσει ότι η χρηµατοδοτική συνεισφορά του ελληνικού κράτους στο ταµείο συνταξιοδότησης προσπορίζει πλεονέκτηµα στον ΟΤΕ. (71) Η Επιτροπή επιθυµεί να της υποβληθούν λεπτοµερείς πληροφορίες για τα παραπάνω θέµατα από τις ελληνικές αρχές και καλεί επίσης τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλλουν πληροφορίες για το αν ο ΟΤΕ διέθετε πρόσφατα ή διαθέτει ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα. Νόθευση του ανταγωνισµού και επίδραση στο εµπόριο (72) Βάσει των διαθέσιµων πληροφοριών, δεν µπορεί να αποκλειστεί ότι η χρηµατοδοτική συνεισφορά του ελληνικού κράτους στο συνταξιοδοτικό ταµείο απαλλάσσει τον ΟΤΕ από τις συνήθεις υποχρεώσεις του και συνεπώς ευνοεί την εταιρεία. εδοµένου ότι ο ΟΤΕ είναι διαχειριστής δικτύου εθνικής εµβέλειας που δεσµεύεται να παρέχει ηλεκτρονικά επικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες περιλαµβανοµένης της παροχής διεθνών ηλεκτρονικών επικοινωνιακών υπηρεσιών, οποιαδήποτε ενίσχυση προς την εταιρείας όχι µόνο νοθεύει τον ανταγωνισµό αλλά επηρεάζει το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών.. Συµβιβασιµότητα βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ Εφαρµογή συγκεκριµένων κατευθυντήριων γραµµών (73) Στις κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων, η Επιτροπή εκφράζει θετική άποψη για ενισχύσεις που καλύπτουν το κοινωνικό κόστος αναδιάρθρωσης όταν χορηγείται σε προβληµατική επιχείρηση ( 17 ). Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στην κοινοποίηση που να υποδεικνύει ότι παρά τις πρόσφατες ζηµίες ο ΟΤΕ αποτελεί προβληµατική επιχείρηση µε την έννοια του κεφαλαίο 2.1 των κατευθυντηρίων γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων. ( 18 ) (74) Συνεπώς, η Επιτροπή αµφιβάλει αν η χρηµατοδοτική συνεισφορά του ελληνικού κράτους στο πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης του ΟΤΕ συµβιβάζεται µε τις κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων. Απευθείαςεφαρµογή του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) τηςσυνθήκηςεκ (75) Βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, οι ενισχύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων ή οικονοµικών περιοχών, δύνανται να θεωρηθούν ότι συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συµφέρον. ( 17 ) Βλέπε σηµεία 64/65 των κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων (C 244/2 της ). ( 18 ) εν υπάρχουν ενδείξεις ότι χωρίς την κρατική στήριξη, ο ΟΤΕ θα αντι- µετώπιζε προβλήµατα µεσοβραχυπρόθεσµα (βλέπε σηµεία 9-11 των κατευθυντηρίων γραµµών).

10 C 151/11 (76) Για την εφαρµογή αυτής της διάταξης της Συνθήκης, η Επιτροπή πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η προτεινόµενη ενίσχυση συµβάλει στην πραγµατοποίηση κοινοτικών στόχων και είναι απαραίτητη και αναλογική για την πραγµατοποίηση αυτών των στόχων. (77) Στο παρελθόν, η Επιτροπή αξιολόγησε κρατικά µέτρα που απαλλάσσουν µια πρώην µονοπωλιακή εταιρεία από συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις που υπερέβαιναν αυτές που απορρέουν από το γενικό συνταξιοδοτικό καθεστώς και που είχαν θεσπιστεί κατά τη διάρκεια της µονοπωλιακής περιόδου. Με την ευκαιρία αυτή ( 19 ), η Επιτροπή θεώρησε ότι η µερική απαλλαγή από την επιβάρυνση η οποία απορρέει από τον µηχανισµό χρηµατοδότησης των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που απέκτησαν οι εργαζόµενοι κατά το παρελθόν, πέρα από αυτά που προβλέπονται βάσει των γενικά ισχυόντων συνταξιοδοτικών καθεστώτων, µπορεί να θεωρηθεί συµβιβάσιµη. Η κήρυξη συµβιβασιµότητας βασίστηκε στο σκεπτικό ότι το µέτρο αυτό εγκρίθηκε στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος το οποίο κατήργησε εµπόδια που προϋπήρχαν για την είσοδο στην αντίστοιχη αγορά και έτσι συνέβαλε στην υλοποίηση της αποτελεσµατικής ελευθέρωσης της αγοράς. Επιπλέον, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η χρηµατοδότηση πρόσθετων συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων που αποκτήθηκαν από τους εργαζό- µενους στη διάρκεια µιας περιόδου κατά την οποία η αγορά ήταν ακόµη κλειστή επηρέαζε την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας µετά το άνοιγµα της αγοράς στον ανταγωνισµό. Τέλος, η Επιτροπή στήριζε τη θετική της άποψη στο γεγονός ότι οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις απαλλάσσονταν µόνο εν µέρει από το κόστος που συνεπαγόταν η χρηµατοδότηση των ειδικών αυτών συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων. (78) Κατά τον ίδιο τρόπο, στην παρούσα υπόθεση, το ειδικό καθεστώς των υπαλλήλων του ΟΤΕ θεσπίστηκε σε µια περίοδο κατά την οποία η αγορά τηλεπικοινωνιών δεν ήταν ακόµη ελευθερωµένη και συνεπάγεται ορισµένες ιδιαιτερότητες για την εταιρεία που µπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερο κόστος για τον ΟΤΕ σε σχέση µε τους γενικά ισχύοντες εργατικούς νόµους και κανονισµούς. Μετά την πλήρη ελευθέρωση της αγοράς το 2001, ο ΟΤΕ απώλεσε µερίδια αγοράς και έσοδα ενώ το µισθολογικό κόστος παρέµεινε υψηλό. Το πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης µε σκοπό τη σηµαντική µείωση του εργατικού δυναµικού καλύπτει µόνο το ένα τρίτο περίπου των υπαλλήλων µε καθεστώς µονιµότητας. Συνεπώς, µπορεί να θεωρηθεί ότι το µισθολογικό κόστος του ΟΤΕ επηρεάζει την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας σε µια πλήρως ελευθερωµένη αγορά. (79) Μολονότι στην παρούσα υπόθεση σκοπός του κρατικού µέτρου είναι να επιτρέψει στον ΟΤΕ να ανταγωνιστεί σε µια πλήρως ελευθερωµένη αγορά χωρίς την επιβάρυνση των εικαζοµένων διαρθρωτικών µειονεκτηµάτων, η Επιτροπή δεν είναι, στο συγκεκριµένο στάδιο, σε θέση i) να επιβεβαιώσει την ύπαρξη πρόσθετης επιβάρυνσης σε σχέση µε τους ιδιώτες ανταγωνιστές, ii) να ποσοτικοποιήσει τυχόν τέτοιο πρόσθετο κόστος, και iii) να αξιολογήσει τις επιπτώσεις του στην ανταγωνιστικότητα του ΟΤΕ. Όπως σηµειώσαµε παραπάνω, η κρατική συνεισφορά µπορεί στην πράξη να υπερβαίνει το εικαζόµενο έκτακτο κόστος του ΟΤΕ. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, η Επιτροπή δεν µπορεί στο συγκεκριµένο στάδιο, να αποκλείσει ότι υπήρξαν ή υπάρχουν πλεονεκτήµατα για τον ΟΤΕ, ιδιαίτερα συνεχιζόµενα πλεονεκτήµατα από την ( 19 ) Βλέπε απόφαση της Επιτροπής της 16ης εκεµβρίου 2003 για την κρατική ενίσχυση που χορήγησε η Γαλλία στην EDF και τις βιοµηχανίες ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου (ΕΕ L 49/9 της ). απασχόληση δηµοσίων υπαλλήλων ή/και την προηγούµενη µονοπωλιακή του θέση, που θα πρέπει να συνυπολογιστούν κατά την αξιολόγηση της συµβατότητας του προτεινόµενου µέτρου µε την κοινή αγορά. (80) Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η χρηµατοδοτική συνεισφορά του ελληνικού κράτους µπορεί να ανέλθει σε περίπου 50 % του κόστους του προγράµµατος πρόωρης συνταξιοδότησης (δεδοµένου του µειωµένου κόστους της ΕΑ και της αυξηµένης αξίας του 4% των µετοχών). Το ποσοστό αυτό είναι σηµαντικά υψηλότερο από την κοινοποιηθείσα συνεισφορά που σύµφωνα µε την ελληνική κυβέρνηση προοριζόταν να περιοριστεί γύρω το 20 %. (81) Επιπλέον, η επιτροπή αµφιβάλλει σχετικά µε την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της κρατικής συνεισφοράς, δεδοµένου ότι ο ΟΤΕ πρόσφερε ήδη σχέδια ΕΑ στο παρελθόν χωρίς να έχει ενηµερωθεί η Επιτροπή για τη σχετική κρατική στήριξη. Οι ελληνικές αρχές υποστήριξαν ότι προκειµένου να διασφαλιστεί η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή υπαλλήλων στην ΕΑ, προσφέρθηκαν περισσότερο γενναιόδωροι όροι σε σχέση µε το παρελθόν. (82) Βάσει των παραπάνω, η Επιτροπή, στο στάδιο αυτό, αµφιβάλει για το αν η χρηµατοδοτική συνεισφορά του ελληνικού κράτους στο συνταξιοδοτικό ταµείο µπορεί να κηρυχθεί συµβιβάσιµη σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ. Γ. Συµβιβασιµότητα βάσει του άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ (83) Η ελληνική κυβέρνηση, περιγράφοντας τις διαφορές µεταξύ του νοµικού πλαισίου που ισχύει για τον ΟΤΕ και τον ιδιωτικό τοµέα και τις απορρέουσες πρόσθετες επιβαρύνσεις για τον ΟΤΕ, αναφέρθηκε στην υποχρέωση διατήρησης ενός εκτεταµένου, εθνικής εµβέλειας δικτύου, που συνεπάγεται περισσότερο προσωπικό από ό,τι είναι εµπορικά βιώσιµο. (84) Η Επιτροπή σε άλλες περιπτώσεις µέτρων αναδιάρθρωσης φορέων µε υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας έχει εφαρµόσει το άρθρο 86 παράγραφος 2 για µέτρα που στοχεύουν στη µείωση του εργατικού δυναµικού, όπως προγράµµατα πρόωρης συνταξιοδότησης. ( 20 ) (85) Ωστόσο, για την αξιολόγηση της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς του ελληνικού κράτους βάσει του άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκώς λεπτοµερείς πληροφορίες ώστε να εντοπίσει το εικαζόµενο κόστος παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Επιπλέον, η χρηµατοδοτική συνεισφορά δεν αποβλέπει στην αντιστάθµιση του πρόσθετου κόστους για τον ΟΤΕ λόγω υποχρέωσης δηµόσιας υπηρεσίας. Τέλος, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η ίδια η ελληνική κυβέρνηση δεν υποστήριξε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 86 παράγραφος 2. (86) Συνεπώς, η Επιτροπή αµφιβάλει αν η χρηµατοδοτική συνεισφορά του ελληνικού κράτους στο πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης του ΟΤΕ µπορεί να θεωρηθεί συµβιβάσιµη βάσει του άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ. ( 20 ) Βλέπε υπόθεση κρατικής ενίσχυσης N 650/2001 Ιρλανδία (An Post).

11 C 151/12 VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (87) Βάσει των παραπάνω και των πληροφοριών που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, η Επιτροπή δεν µπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη ενίσχυσης. Επιπλέον, η Επιτροπή αµφιβάλει, εφόσον υπάρχει ενίσχυση, ότι η προτεινόµενη κρατική συνεισφορά συµβιβάζεται µε τη συνθήκη ΕΚ. (88) Συνεπώς, η Επιτροπή, ενεργώντας βάσει της διαδικασίας που καθορίζεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, καλεί την Ελληνική ηµοκρατία να υποβάλει τα σχόλιά της και να παράσχει όλες τις πληροφορίες που µπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγηση του µέτρου, εντός ενός µήνα από την ηµεροµηνία παραλαβής της παρούσας επιστολής. Καλεί επίσης την ελληνική κυβέρνηση να υποβάλει συµπληρω- µατικές πληροφορίες για: 1) τον καθορισµό της αξίας της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς του ελληνικού κράτους, 2) το οριστικό κόστος της ΕΑ, 3)στοιχεία που να επιτρέψουν στην Επιτροπή να υπολογίσει το κόστος παρόµοιου σχεδίου πρόωρης συνταξιοδότηση στον ιδιωτικό τοµέα (περιλαµβανοµένων αναφορών στο νοµικό πλαίσιο που διέπει τις µαζικές απολύσεις και τα σχέδια πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ελλάδα, αναφορών σε παρόµοια µέτρα στην ελληνική αγορά γενικά και ειδικότερα προηγούµενα σχέδια πρόωρης συνταξιοδότησης του ΟΤΕ) καθώς και στοιχεία για άλλα ενδεχόµενα πλεονεκτήµατα που διέθετε ο ΟΤΕ. Ως προς το σηµείο αυτό, η ελληνική κυβέρνηση καλείται να υποβάλει 4) λεπτοµερέστερες πληροφορίες που να επιτρέψουν στην επιτροπή να αξιολογήσει αν το ειδικό καθεστώς απασχόλησης των εργαζοµένων στον ΟΤΕ ή γενικότερα το ειδικό νοµικό πλαίσιο που ισχύει για τον ΟΤΕ προσέδωσε πλεονεκτήµατα που µειώνουν το εργατικό κόστος του ΟΤΕ και τα οποία δεν διαθέτουν εταιρείες που υπάγονται στο γενικό πλαίσιο της εργατικής νοµοθεσίας (όπως απαλλαγή από εισφορές ανεργίας ή από συνταξιοδοτικές δαπάνες) και 5) στοιχεία που να επιτρέψουν στην Επιτροπή να εκτιµήσει αν ο ΟΤΕ εξακολουθεί να αντλεί οφέλη από την προηγούµενη µονοπωλιακή του θέση που να µην έχουν εξουδετερωθεί µέσω ex-ante νοµοθεσίας µετά την ελευθέρωση της αγοράς το (89) Καλεί επίσης τις ελληνικές αρχές να διαβιβάσουν αµέσως αντίγραφο της παρούσας επιστολής στο δυνητικό αποδέκτη της ενίσχυσης. (90) Η Επιτροπή επιθυµεί να υπενθυµίσει στην Ελληνική ηµοκρατία ότι το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. Επιθυµεί επίσης να επιστήσει την προσοχή της Ελληνικής ηµοκρατίας στο άρθρο 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου, που προβλέπει ότι, όταν λαµβάνονται αρνητικές αποφάσεις σε περιπτώσεις παράνοµης ενίσχυσης, η Επιτροπή αποφασίζει την εκ µέρους του οικείου κράτους µέλους λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για την ανάκτηση της ενίσχυσης από το δικαιούχο εκτός αν αυτό αντίκειται σε κάποια γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου. (91) Η Επιτροπή επιθυµεί να υπενθυµίσει στην Ελληνική ηµοκρατία ότι θα ενηµερώσει τα ενδιαφερόµενα µέρη δηµοσιεύοντας την παρούσα επιστολή και περίληψή της στην. Θα ενηµερώσει επίσης τα ενδιαφερόµενα µέρη στις χώρες ΕΖΕΣ που έχουν υπογράψει τη συµφωνία ΕΟΧ, µε δηµοσίευση ανακοίνωσης στο συµπλήρωµα ΕΟΧ της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενηµερώσει την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ αποστέλλοντας αντίγραφο της παρούσας επιστολής. Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη θα κληθούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός χρονικής προθεσµίας ενός µηνός από την ηµεροµηνία της παρούσας δηµοσίευσης.»

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 11.9.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/7 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής:

OTE Α.Ε. 3. Με βάση το Πρόγραμμα, η Προνομιακή Τιμή Απόκτησης των ως άνω μετοχών από τα Στελέχη έχει ως εξής: OTE Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ OTE Α.Ε. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 487/2009 Ελλάδα Χρηματοδοτική συνεισφορά στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Olympic Catering ΑΕ Κύριε Υπουργέ,

Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 487/2009 Ελλάδα Χρηματοδοτική συνεισφορά στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Olympic Catering ΑΕ Κύριε Υπουργέ, EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2009 E(2009)7685 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 487/2009 Ελλάδα Χρηματοδοτική συνεισφορά στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Olympic Catering ΑΕ Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201 Θέμα: Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με συστημένη επιστολή της 13ης Μαρτίου 2007, η οποία πρωτοκολλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19-III-2008 E (2008) 1190 Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα Κυρία, 1. Διαδικασία (1) Με επιστολή της 17

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ για νέες προσλήψεις (Ιανουάριος 2013) Στα πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, όπου σημαντικά ζητούμενα αποτελούν τόσο η συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, όσο και η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 343/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1360/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό των εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor.

Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.X.2006 E(2006)4964 τελικό cor. Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις αριθ. N 238/2006 - Ελλάδα Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο Μαρούσι ( ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ), σήµερα 30-6-2003, οι υπογεγραµµένοι: α. Αφενός ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος.Σ. και ιευθύνων Σύµβουλος του ΟΤΕ, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η Ιανουαρίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ όσον αφορά την εφαρμογή της στη Μαγιότ από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 45Ψ1Λ-ΝΧ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Δ ΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 24176/730 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) Από 1/1/2017 αλλάζει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των εισφορών των επαγγελματιών στον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες 25.10.2012 C(2012) 7600 final Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA 33889 (2011/N) Μέτρα υπέρ των παραγωγών των οποίων οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10460/19.1.1983 Σε συνέχεια των οδηγιών που σας δώσαµε µε τις εγκυκλίους1 για την εφαρµογή της ΑΤΑ, σας πληροφορούµε τα ακόλουθα για την οµοιόµορφη εφαρµογή της από 1.1.1983. Με

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους Legal Flash Μάϊος 2016 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (85/12.05.2016) ο Νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 462 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 626 final 2014/0290 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λετονίας να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε. Κύρια υπουργέ, Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να πληροφορήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ως κρατική ενίσχυση (βάσει του άρθρου 107, παρ. 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΣΛΕΕ) θεωρείται κάθε οικονομικό πλεονέκτημα προς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Àªºø π À 03-05-07 21:25 Page 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Η δηµιουργία και λειτουργία της ενοποιηµένης χρηµατιστηριακής πλατφόρµας Χρηµατιστηρίου Αθηνών και Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η βασική και η ανταποδοτική σύνταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Στρεβλώσεις και ανισότητες

Η βασική και η ανταποδοτική σύνταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Στρεβλώσεις και ανισότητες Η βασική και η ανταποδοτική σύνταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Στρεβλώσεις και ανισότητες Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη επίκουρη καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, δικηγόρος Όταν ψηφισθεί το νομοσχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα