Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ."

Transcript

1 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κ. ΦΑΣΣΕΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής. Ένας από τους σκοπούς της Πτυχιακής ή Μεταπτυχιακής Εργασίας είναι να µάθει ο φοιτητής και τον τρόπο παρουσίασης µιας επιστηµονικής εργασίας, κάτι που είναι πιθανό να του χρειαστεί στη µετέπειτα επιστηµονική του σταδιοδροµία. Η παρουσίαση και διάρθρωση µιας επιστηµονικής δηµοσίευσης είναι πολύ σηµαντικοί παράγοντες για να είναι η εργασία κατανοητή από κάποιον που είναι µεν σχετικός µε την επιστήµη αλλά δεν γνωρίζει καλά το αντικείµενο. Καλό είναι πριν ξεκινήσουµε το γράψιµο να ρωτήσουµε τον Επιβλέποντα Καθηγητή µας για το πώς θέλει να είναι γραµµένη η Εργασία καθώς επίσης και να δούµε παρόµοιες εργασίες που έχουν γίνει στο παρελθόν στο συγκεκριµένο Εργαστήριο. Αντίγραφα των Εργασιών βρίσκονται και στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΓΠΑ. Παρακάτω παραθέτω οδηγίες που µπορούν να ακολουθηθούν στους περισσότερους τοµείς των Γεωπονικών και άλλων Επιστηµών και έχουν βασιστεί στις οδηγίες που δίνουν τα περισσότερα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά για τη συγγραφή επιστηµονικών άρθρων. 1. Η Εργασία πρέπει να χωρίζεται στα εξής µέρη: Ένας καλός οδηγός για το γράψιµο µιας Πτυχιακής Εργασίας µπορεί να βρεθεί στο MS Word στην οµάδα "Αρχείο", " ηµιουργία...", " ηµοσιεύσεις", "Πτυχιακή Εργασία". 1. Στην 1 η σελίδα αναφέρονται κατά σειρά (α). το Πανεπιστήµιο, (β). το Τµήµα, (γ). το Εργαστήριο όπου εκπονήθηκε η Εργασία, (γ). ο τίτλος της Εργασίας, (δ). το όνοµα του φοιτητή και (ε). η πόλις και το έτος κατάθεσης της Εργασίας. 2. Στη 2 η σελίδα γράφονται τα ονόµατα, τίτλοι και Τµήµατα - Εργαστήρια στα οποία ανήκουν τα µέλη της Εισηγητικής - Εξεταστικής επιτροπής µε πρώτο το όνοµα του Εισηγητή η σελίδα Ευχαριστίες - Αφιερώσεις (εφόσον υπάρχουν!). 4. Περιεχόµενα (θυµηθείτε ότι µπορούν να γίνουν αυτόµατα µε το MS Word). 5. Συντοµογραφίες Ορισµοί (εφόσον υπάρχουν). 6. Περίληψη (στα Ελληνικά και σε µια άλλη γλώσσα). 7. Εισαγωγή. Στο τέλος της Εισαγωγής αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας. 8. Υλικά και µέθοδοι. 9. Αποτελέσµατα. 10.Εικόνες - Πίνακες (εφόσον είναι πολλά, αλλοιώς µπορούν να παρεµβάλονται στα αποτελέσµατα ). 11.Συζήτηση - Συµπεράσµατα. 12.Βιβλιογραφία.

2 2 2. Εισαγωγή. Στην Εισαγωγή αναφέρονται µόνο πληροφορίες που είναι ήδη γνωστές και δηµοσιευµένες σε αναγνωρισµένα βιβλία και περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων. εν αναφέρονται καθόλου αποτελέσµατα, συµπεράσµατα υποθέσεις ή και σκέψεις που αφορούν την εργασία µας. εν αναφέρουµε πληροφορίες πολύ γενικές που αναφέρονται σε γενικά βιβλία, όπως π.χ. Φωτοσύνθεση είναι... ή τα µιτοχόνδρια είναι... κλπ. Παρά µόνο τις ιδιοµορφίες, αν υπάρχουν, του υλικού µας όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Κάποιοι άλλοι όµως Εισηγητές είναι πιθανό να θέλουν κάτι τέτοιο, γι αυτό συµβουλευτείτε τους. Για κάθε πληροφορία αναφέρουµε και τη πηγή µε τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 7. Στο τέλος της Εισαγωγής και σε ξεχωριστή σελίδα αναφέρουµε το Σκοπό της εργασίας. 3. Υλικά και Μέθοδοι. Στα Υλικά και Μέθοδοι αναφέρουµε µε λεπτοµέρειες τον τρόπο διεξαγωγής των πειραµάτων που κάναµε έτσι που κάποιος άλλος, ακολουθώντας τις οδηγίες, να µπορεί να επαναλάβει και να επαληθεύσει τα πειράµατα µας. Στο κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να αναφέρονται: 1. Το πειραµατικό υλικό που χρησιµοποιήσαµε, κοινό και επιστηµονικό όνοµα την ποικιλία ή υποείδος ή υβρίδιο και τη συστηµατική του κατάταξη. 2. Τόπος συλλογής του υλικού ή τρόπο απόκτησης π.χ. "το υλικό προσφέρθηκε ευγενώς από το Ινστιτούτο...", ή τα σπέρµατα ήταν του εµπορίου της εταιρείας Τον τρόπο συλλογής και µεταφοράς στο εργαστήριο (αν υπάρχει λόγος) π.χ. µεταφορά του υλικού σε πλαστικές σακούλες σε φορητό ψυγείο ή µονιµοποίηση στον τόπο της συλλογής κλπ. 4. Τη µέθοδο επεξεργασίας του πειραµατικού υλικού µε λεπτοµέρειες και µε τη σωστή σειρά έτσι ώστε κάποιος ακολουθώντας τις οδηγίες µας να µπορέσει να επαναλάβει και επαληθεύσει τα αποτελέσµατά µας. Εδώ αναφέρονται και µε λεπτοµέρειες οι χηµικές ενώσεις, συγκεντρώσεις, τρόπος παρασκευής τους ( εφ' όσον υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στον τρόπο παρασκευής), βιβλιογραφικές παραποµπές για τις µεθόδους. Για κάποιες χηµικές ουσίες, που δεν είναι συνηθισµένες, αναφέρουµε και την προέλευσή τους (πχ. εποξική ρητίνη Spurr της εταιρείας Agar Scientific). εν θα αναφέρουµε βέβαια πως φτιάχνουµε 0.1 Μ διάλυµα γλυκόζης! 5. Οι πολύ γνωστές τεχνικές δεν χρειάζεται να περιγράφονται, αρκεί η βιβλιογραφική παραποµπή τους. Αναφέρονται όµως οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της µεθόδου που εµείς κάναµε. 6. Αναφέρουµε τον τύπο, µοντέλο κλπ µεγάλων οργάνων που χρησιµοποιήσαµε π.χ. Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο ιέλευσης Zeiss 9, δεν αναφέρουµε όµως ζυγός KERN... ή ph-µετρο Consort κλπ. 7. Αναφέρουµε τυχόν τρόπους στατιστικής ανάλυσης, στατιστικό πρόγραµµα που χρησιµοποιήσαµε, προγράµµατα ανάλυσης εικόνας κλπ.

3 3 8. Όταν υπάρχουν φωτογραφίες, αναφέρεται ο τρόπος φωτογράφησης, ο τύπος της µηχανής (ψηφιακή ή συµβατική), φακού κλπ. οι συνθήκες φωτογράφησης, ο τύπος των αρνητικών (αν υπάρχει), ο τρόπος εµφάνισης τους ( εφ' όσον η εµφάνιση έγινε από εµάς), πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας, σαρωτής κλπ. 9. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία νοµίζουµε ότι θα ήταν χρήσιµη σε κάποιον που θα ήθελε να επαναλάβει τα πειράµατά µας. 10. Εάν υπάρχουν µετρήσεις, θα πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος και οι συνθήκες µέτρησης καθώς επίσης και ο τρόπος της στατιστικής επεξεργασίας των δεδοµένων. 11. εν αναφέρουµε εδώ αποτελέσµατα. 4. Αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα πρέπει να είναι οµαδοποιηµένα έτσι που ο αναγνώστης που δεν είναι γνώστης του αντικειµένου να µπορεί να βγάλει νόηµα. Ζητήστε από κάποιο γνωστό σας να τα διαβάσει και να σας πει αν είναι κατανοητά. Στα αποτελέσµατα αναφέρονται ή περιγράφονται αποκλειστικά και µόνο τα δικά µας αποτελέσµατα χωρίς να γίνεται απολύτως κανένα σχόλιο ή σύγκριση µε αποτελέσµατα άλλων ερευνητών ή τυχόν σκέψεις και συµπεράσµατα. Στην αρχή των αποτελεσµάτων αναφερόµαστε σε αποτελέσµατα σχετικά µε τη µέθοδο ή τις µεθόδους που ακολουθήσαµε. Τα διαγράµµατα ή φωτογραφίες τοποθετούνται µε την ίδια σειρά που αναφέρονται στο κείµενο και έχουν συνεχή αρίθµηση. Όλες οι φωτογραφίες διαγράµµατα κλπ που παραθέτονται στην εργασία πρέπει να αναφέρονται και να περιγράφονται στα αποτελέσµατα. Όλες οι φωτογραφίες ή διαγράµµατα που παραθέτονται πρέπει να είναι απαραίτητα. Για παράδειγµα, παραθέτουµε δυο φωτογραφίες της ίδιας δοµής µόνο εφ' όσον η µια συµπληρώνει την άλλη. Όταν οι φωτογραφίες και τα διαγράµµατα ή οι πίνακες είναι λίγα τοποθετούνται ενδιάµεσα στο κείµενο έτσι που να διευκολύνεται ο αναγνώστης. Όταν όµως αυτά είναι πολλά µπορούν να τοποθετηθούν όλα µαζί στο τέλος των αποτελεσµάτων, ή ακόµα και στο τέλος της εργασίας (αυτό διευκολύνει και την ανάγνωση των συµπερασµάτων, αλλά είναι και πιο οικονοµικό). Όταν υπάρχουν αριθµητικά δεδοµένα θα πρέπει να γίνεται και η κατάλληλη στατιστική επεξεργασία και τα αποτελέσµατα θα πρέπει να αναγράφονται σε κατάλληλου πίνακες και γραφικές παραστάσεις. 5. Συζήτηση - Συµπεράσµατα Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται συζήτηση των αποτελεσµάτων µας και σύγκρισή τους µε ότι είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία. Γίνεται προσπάθεια να βγουν συµπεράσµατα για όλα τα αποτελέσµατα και τις τεχνικές της µελέτης µας σε σύγκριση µε τις ήδη δηµοσιευµένες εργασίες. Στο τέλος αναφέρεται τι άλλα πειράµατα θα µπορούσαν να γίνουν στο µέλλον.

4 4 Τα συµπεράσµατα µπορούν να αναφερθούν και σε ξεχωριστή ενότητα µε µορφή πίνακα εφ' όσον αυτό κρίνεται σκόπιµο. 6. Βιβλιογραφία. Εδώ πρέπει να αναφέρονται όλες οι βιβλιογραφικές παραποµπές που αναφέρονται σε όλη την εργασία. Τις εργασίες που αναφέρουµε πρέπει να τις έχουµε διαβάσει εµείς οι ίδιοι. εν πρέπει να αναφέρουµε τις παραποµπές που διαβάζουµε σε άλλες εργασίες ή βιβλία, πολλές φορές δεν αφορούν τη δική µας εργασία. 7. Οδηγίες για τη δακτυλογράφηση. Προσπαθήστε να δακτυλογραφήσετε τη Εργασία µόνοι σας. Έτσι θα εξοικειωθείτε µε τη χρήση του Η/Υ και τη χρήση του επεξεργαστή κειµένου, εφ' όσον δεν είστε ήδη εξοικειωµένοι. Οι Η/Υ του Εργαστηρίου είναι στη διάθεση των φοιτητών. Αποθηκεύετε την εργασία σας στο σκληρό δίσκο και σε τουλάχιστον άλλο ένα µέσο αποθήκευσης. Προτιµήστε τη χρησιµοποίηση κοινών και απλών γραµµατοσειρών όπως Times New Roman ή Arial µεγέθους 12 και διάστηµα 1.5. Γενικοί κανόνες δακτυλογράφισης: 1. δεν αφήνουµε διάστηµα πριν από σηµείο στίξης. 2. µετά από κόµµα αφήνουµε µονό διάστηµα. 3. µετά από τελεία αφήνουµε διπλό διάστηµα. 4. όλες οι Λατινικές λέξεις γράφονται µε πλάγια γράµµατα (italics) π.χ. in vitro, et al. Olea europaea κλπ. 5. όλα τα επιστηµονικά ονόµατα αναφέρονται µε το Λατινικό τους όνοµα συνοδευόµενο από το όνοµα του ονοµατοδότη και την ποικιλία ή το υποείδος και το κοινό όνοµα. Θυµηθήτε τι µάθατε στο Μάθηµα της Συστηµατικής Βοτανικής. Μόνο το Λατινικό όνοµα του γένους και του είδους γράφονται µε πλάγια γράµµατα (italics). Την πρώτη φορά που αναφέρεται στο κείµενο το επιστηµονικό όνοµα γράφεται πλήρες π.χ. Laurus nobilis L. ενώ στις επόµενες αναφορές γράφεται µόνο το πρώτο γράµµα του γένους και το είδος δηλαδή: L. nobilis. 6. Αφήνουµε ένα διάστηµα µεταξύ τιµής και µονάδας µέτρησης π.χ. 35 µm ή 25 ο C. εν αφίνουµε διάστηµα όταν αναφερόµαστε σε % π.χ. 45%. Κατά τη δακτυλογράφιση έχετε ενεργοποιµένη την εντολή για ορθογραφικό έλεγχο. Τα πιο συνηθισµένα ορθογραφικά λάθη είναι από τη µη σωστή εγγραφή του "τελικού ν", κάτι που δεν µπορεί να διορθώσει ο υπολογιστής. Για το λόγο αυτό σας δίνω εδώ τους απλούς κανόνες της γραµµατικής (δεν είναι δικοί µου, τους πήρα από τη Γραµµατική του Σχολείου, θυµάστε;.. εκείνο το γαλάζιο βιβλιαράκι;).

5 5 Το τελικό ν. Οι λέξεις που άλλοτε φυλάνε και άλλοτε χάνουν το ν είναι: το άρθρο τον, την το αριθµητικό και αόριστο έναν, η προσωπική αντωνυµία του τρίτου προσώπου αυτήν, την και τα άκλητα δεν, µην. Φυλάγουν το τελικό ν, όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή από σύµφωνο στιγµιαίο (κ, π, τ, µπ, ντ, γκ, τα, τζ) ή διπλό (ξ, ψ). Χάνουν το τελικό ν, όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζε από σύµφωνο αξακολουθητικό (γ, β, δ, χ, φ, θ, µ, ν, λ, ρ, σ, ζ). Το τελικό ν φυλάγεται πάντοτε στο άρθρο των, στην προσωπική αντωνυµία του τρίτου προσώπου αυτόν, τον, καθώς και στο τροπικό επίρρηµα σαν. Όταν αναφέρονται βιβλιογραφικές παραποµπές στο κείµενο αυτές γράφονται ως εξής: 1....σύµφωνα µε τον Smith (1995) σύµφωνα µε τους Smith και Roberts (1994) οι Johnson et al. (1990) αναφέρουν... (το et al. αναφέρεται όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι από δυο). 4. ενδιάµεσα στο κείµενο ή στο τέλος παραγράφου (Smith, 1990), ή (Smith και Roberts, 1987) ή (Wilson et al., 1985) ή (Adams 1985, Morris 1983, Williams 1994). 5. Τα ονόµατα της προηγούµενης παραγράφου (4) γράφονται µε αλφαβητική σειρά του ονόµατος του πρώτου συγγραφέα. Όταν υπάρχουν περισσότερες της µιας αναφορές του ίδιου συγγραφέα αυτές αναφέρονται κατά αύξουσα χρονολογική σειρά (Roberts 1978, 1980, 1985a, 1985b). 6. Όλες τις βιβλιογραφικές παραποµπές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία πρέπει να τις έχουµε διαβάσει και να τις αναφέρουµε στη βιβλιογραφία. Όταν µια βιβλιογραφική παραποµπή δεν είναι αδύνατον να βρεθεί, µπορούµε να την αναφέρουµε ως εξής:...σύµφωνα µε τον Curtis (1895), όπως αναφέρεται στον Burton (1986)..., αυτό συνήθως γίνεται για παλιές εργασίες ή εργασίες που βρίσκονται σε σπάνια βιβλία και περιοδικά και όχι στο Nature ή το Annals of Botany! 7. Μπορούµε να αναφερθούµε σε συγκεκριµένες εικόνες ή διαγράµµατα µόνο πολύ διαδεδοµένων βιβλίων που ξέρουµε ότι υπάρχουν στις βιβλιοθήκες και τα Εργαστήρια, αναφέροντας...(fahn, 1994, εικ. 12.3, σελ. 255) Όπου κρίνουµε σκόπιµο µπορούµε να τοποθετήσουµε εικόνες και διαγράµµατα από άλλες δηµοσιεύσεις, αναφέροντας όµως πάντα την πηγή. 9. Οι βιβλιογραφικές παραποµπές που αναφέρονται στο τέλος της εργασίας αναγράφονται ως εξής: α. Όταν πρόκειται για άρθρο σε περιοδικό: Brooker, B.E. (1987). The crystallisation of calcium phosphate at the surface of mould-ripened cheese. Food Microstructure 16: β. Όταν πρόκειται για βιβλίο: Bos, L Introduction to Plant Virology. Longman. London. γ. Όταν πρόκειται για βιβλίο µε εκδότες (Editors): Bullock, G.R. and P. Petrusz (Editors). (1985). Techniques in Immunocytochemistry. Vol. 3. Academic Press. London.

6 6 δ. Όταν πρόκειται για άρθρο ή κεφάλαιο σε βιβλίο µε Editors: Hall, T.A. The history of microprobe microanalysis in biology. In: Electron probe microanalysis applications in biology and medicine. Ed. K. Zierold, H.K. Hagler. Springer, Heidelberg, 1-15, ε. Όταν πρόκειται για Πρακτικά Συνεδρίου: Fasseas C. and N. Papastergiou. (1989). SEM, EDS X-Ray microanalysis study of Laurus nobilis leaves grown in urban and rural areas. pp Proceedings: III BALKAN CONGRESS ON ELECTRON MICROSCOPY. Athens, Greece. Στα περιοδικά οι αριθµοί 35: σηµαίνουν τόµος: 35 σελίδες: Πολλές φορές υπάρχουν και τεύχη, εκτός των τόµων, που αναφέρονται ως εξής: 35(1): ή 35(B): κλπ. Στα βιβλία αναφέρεται πάντα ο Εκδοτικός Οίκος το έτος έκδοσης και η πρώτη πόλις που αναφέρεται. Για τις παραποµπές σε φωτογραφίες ή διαγράµµατα καθώς επίσης και για τα περιεχόµενα, χρησιµοποιείστε τις εντολές "Εισαγωγή Λεζάντας ή Παραποµπής", του επεξεργαστή κειµένου. Για την όλη διάρθρωση του κειµένου χρησιµοποιείστε την εντολή "Προβολή, ιάρθρωσης εγγράφου". 8. Τρόπος παρουσίασης φωτογραφιών. Λόγω του µεγάλου κόστους αναπαραγωγής των σελίδων µε φωτογραφίες, συνιστάται ο αριθµός τους να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό. Αφού επιλέξουµε τις φωτογραφίες που θα µπουν στο τελικό κείµενο τις οµαδοποιούµε σε σελίδες προσέχοντας το µέγεθος να µην είναι ούτε υπερβολικά µεγάλο αλλά ούτε και τόσο µικρό που να µην διακρίνονται οι λεπτοµέρειες που θέλουµε να δείξουµε. Για λόγους αισθητικής καλό είναι φωτογραφίες που βρίσκονται στην ίδια σελίδα να έχουν την ίδια φωτεινότητα και αντίθεση. Τοποθετούµε τις απαραίτητες ενδείξεις στις φωτογραφίες είτε µε σχεδιαστικό πρόγραµµα (Corel, Photoshop κλπ) είτε µε το MS Word.. Εφ' όσον οι φωτογραφίες είναι πολλές, οι επεξηγήσεις των συντοµεύσεων µπορεί να γίνει σε ξεχωριστή σελίδα και να ξεδιπλώνεται έτσι που να διευκολύνεται ο αναγνώστης. Όταν οι φωτογραφίες είναι λίγες και κάθε µια έχει διαφορετικά σύµβολα και συντοµεύσεις, τότε αυτά αναφέρονται στη λεζάντα κάθε µιας φωτογραφίας. Οι λεζάντες των φωτογραφιών καλό είναι να τοποθετούνται κάτω από κάθε φωτογραφία ή αν η φωτογραφία είναι στη δεξιά σελίδα η λεζάντα µπορεί να είναι στην απέναντι (αριστερή) σελίδα. Η επεξεργασία των φωτογραφιών πρέπει να περιορίζεται στη ρύθµιση της φωτεινότητας και αντίθεσης (contrast) χωρίς αυτό να αλλοιώνει τις δοµές που παρατηρούνται. Σε κάθε φωτογραφία πρέπει απαραίτητα να υπάρχει κλίµακα που να διευκολύνει τη σύγκριση των µεγεθών.

7 7 εν αναφέρουµε ποτέ τη µεγέθυνση της φωτογραφίας γιατί αυτή αλλάζει κατά την επεξεργασία και εκτύπωση των φωτογραφιών ενώ από επιστηµονικής άποψης δεν έχει και µεγάλη αξία. Ένας καλός τρόπος αναπαραγωγής των φωτογραφιών για το τελικό κείµενο είναι οι έγχρωµες φωτοτυπίες, έστω και αν οι φωτογραφίες µας είναι ασπρόµαυρες. 9. ηµόσια παρουσίαση της Εργασίας. Σκοπός της δηµόσιας παρουσίας αποσκοπεί στο να µάθει ο φοιτητής πως γίνεται η παρουσίαση µιας επιστηµονικής εργασίας αλλά και για να ελεγχθεί η πλήρης γνώση και κατανόηση του θέµατος της Πτυχιακής Εργασίας από το φοιτητή. Η παρουσίαση γίνεται συνήθως µε PowerPoint και βιντεοπροβολέα.

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας

Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας v1.4 Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας cpanag@upatras.gr www.cetl.elemedu.upatras.gr - www.eduonline.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΑ, ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ; Παραποµπές κι αναφορές είναι ενωµένες «χέρι µε χέρι». Με άλλα λόγια, κάθε φορά που χρησιµοποιούµε

ΤΕΛΙΚΑ, ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ; Παραποµπές κι αναφορές είναι ενωµένες «χέρι µε χέρι». Με άλλα λόγια, κάθε φορά που χρησιµοποιούµε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ* ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ*ΥΛΙΚΟΥ* ΚΑΙ*ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ* ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ* (ΕΕΥΕΜ)** Σκοπός 3 Γιατί το ΑΡΑ; 3 Τελικά σε τι χρειάζονται οι Αναφορές; 4 Παραποµπές: Βασικά Σηµεία 5 Βιβλιογραφικές Αναφορές: Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟ Ο ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. (Γ.Μ.Σαρηγιάννης) Οκτώβριος 2009 Η εκπόνηση µιάς ερευνητικής εργασίας, κανονικά ακολουθεί την ψυχοσύνθεση του συγγραφέα, αλλιώς εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Λειβάδη, Ph.D.

Στέλλα Λειβάδη, Ph.D. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Οδηγός Συγγραφής Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών & Διδακτορικών Διατριβών Θάνος Κριεμάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Στέλλα Λειβάδη, Ph.D.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Πώς μπορούμε να ελέγχουμε και να ρυθμίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα μας μέσα από τις οθόνες του Facebook Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων Οδηγός Συγγραφής Πρότασης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

10 συμβουλες για τη διδασκαλια της ερμηνειας

10 συμβουλες για τη διδασκαλια της ερμηνειας Δάσκαλοι 10 συμβουλες για τη διδασκαλια της ερμηνειας Κάποιες σκέψεις για αρχή... 1. Εργαστείτε στην ερμηνεία με κείμενα διαφόρων ειδών 2. Χρησιμοποιείστε πρωτότυπα κείμενα 3. Χρησιμοποιείστε παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD Περιεχόµενα Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειµένου Word...1 Αρχικά...1 Επιλογή εντολών...3 Προσθήκη Αφαίρεση...5 Γραµµής Εργαλείων & Εικονιδίων...5 Αποθήκευση εγγράφου...7

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα