ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Ιανουαρίου 2010, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 12.45, µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Δηµήτριος Κυριτσάκης Μέλη: Δηµήτριος Δανηλάτος και Μιχαήλ Τσαγκατάκης, λόγω κωλύµατος του τακτικού µέλους, Βασίλειου Νικολετόπουλου Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα Θέµα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από (αριθ. πρωτ. 8868) γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρίας ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. από την εταιρία ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ, µε την εξαγορά του 72,09% των µετοχών της τελευταίας. Στην αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος (εισηγητής της υπόθεσης) ανέπτυξε συνοπτικά την υπ' αριθ. πρωτ.: 70/ γραπτή εισήγησή του, επί της κρινόµενης υπόθεσης και πρότεινε, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση, την έγκριση της γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των εταιριών ALFA WOOD και ΣΕΛΜΑΝ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο προαναφερθέν άρθρο 4δ παρ. 3 του ιδίου νόµου, δεδοµένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρ.1 του άρθρου 4β του ίδιου νόµου, δεν φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε σε διάσκεψη (σε Τµήµα) και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα στοιχεία του φακέλου της κρινόµενης υπόθεσης και την Έκθεση του, Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισµού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηµατικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν µε ενδεικτικά ποσά και αριθµούς ή µε γενικές περιγραφές (εντός ). 1

2 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: I Προδικασία: 1. Με το από (αριθ. πρωτ. 8868) έγγραφό της η εταιρία µε την επωνυµία ALFA WOOD γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, την απόκτηση του 72,09% περίπου του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. 2. Η απόκτηση πραγµατοποιήθηκε δυνάµει του από Ιδιωτικού Συµφωνητικού Πώλησης Μετοχών Ανωνύµου Εταιρίας, που συνήφθη µεταξύ αφενός των µετόχων της ΣΕΛΜΑΝ (καλούµενοι όλοι από κοινού ως οι «Πωλητές» και ο καθένας χωριστά ως «Πωλητής») και αφετέρου της ALFA WOOD 1, για την πώληση και µεταβίβαση του συνόλου 2 των µετοχών των Πωλητών στην ALFA WOOD και συγκεκριµένα, µετοχές της ΣΕΛΜΑΝ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 72,09% του µετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΛΜΑΝ. Η ALFA WOOD επικαλείται ως οικονοµικούς λόγους που δικαιολογούν την πραγµατοποίηση της υπό κρίση συναλλαγής, α), β) και γ). Επιπλέον, σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα, µε την υπό κρίση πράξη. Η κρινόµενη εξαγορά δεν είναι κοινοτικών διαστάσεων και δεν θα υποβληθούν γνωστοποιήσεις σε άλλες Αρχές Ανταγωνισµού. Η γνωστοποίηση υποβλήθηκε από την υπόχρεη σε γνωστοποίηση εξαγοράζουσα εταιρία εµπρόθεσµα, προσκοµίσθηκε το νόµιµο παράβολο, καθώς και το φύλλο της εφηµερίδας ΚΕΡΔΟΣ της , στην οποία και δηµοσιεύθηκε η υπό κρίση πράξη, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4β παρ. 6 του νόµου 703/77, όπως ισχύει. Επίσης, το κείµενο της εν λόγω δηµοσίευσης, δηµοσιεύτηκε στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ανταγωνισµού στις , κατ εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 4β, του ν. 703/77, όπως ισχύει. II ΤΑ ΜΕΡΗ II.1 ALFAWOOD A.E.B.E. 3. Η εταιρία ALFA WOOD ιδρύθηκε το µε την αρχική επωνυµία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εδρεύει στο Δήµο Τυρνάβου και δραστηριοποιείται στον κλάδο επεξεργασίας ξύλου. Σύµφωνα µε τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία, στο µετοχικό κεφάλαιό της συµµετέχουν οι κκ. 1 Η οποίο εκπροσωπείτο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο αυτής,. 2 Συµπεριλαµβανοµένων των θυγατρικών της. 3 Βλ. σχετικά ΦΕΚ 186/

3 µε ποσοστό % έκαστος, ενώ το υπόλοιπο είναι διεσπαρµένο σε µικροµετόχους. Θυγατρική του οµίλου της ALFA WOOD είναι η ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ ΑΕΒΕ µε ποσοστό συµµετοχής % 4, ενώ συµµετέχει σε ποσοστό άνω του 10% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου και στις κατωτέρω εταιρίες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΞΥΛΟ-ΕΠΙΠΛΟ ΑΕ ALFA WOOD SKOPIA DOOEL ALFA WOOD SOFIA ALFA WOOD BULGARIA 5 ALFA WOOD TURKΕΥ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε Α/W ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΑΕΒΕ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι εταιρίες A/W SOFIA, A/W SKOPIA, A/W TURKEY και ΞΥΛΟ-ΕΠΙΠΛΟ Α.Ε., δεν έχουν καµία εµπορική δραστηριότητα, ενώ η δραστηριότητα της A/W ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΑΕΒΕ αφορά στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας και. 4. Η ALFA WOOD παράγει και εµπορεύεται µία µεγάλη «γκάµα» προϊόντων σύνθετου (τεχνητού) ξύλου στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, στον Τύρναβο και στα Γρεβενά. Συγκεκριµένα, τα προϊόντα που παράγει και εµπορεύεται είναι: α) ινοσανίδα (MDF), επενδυµένη (µε καπλαµά), επεξεργασµένη (λακαρισµένη) ή γυµνή 6, β) επενδυµένη (µε καπλαµά) µοριοσανίδα (νοβοπάν), γ) µελαµίνες MDF, δ) κάσες για πόρτες από κόντρα πλακέ και καπλαµά, ε) κορνίζες από MDF και καπλαµά, στ) προϊόντα post και soft forming (πορτάκια και πάγκοι), ζ) τεχνητά δάπεδα (laminate) και η) ταινίες και σεντόνια από καπλαµά. Επιπλέον εισάγει και εµπορεύεται: α) καπλαµά, β) ξυλόπλακα OSB, γ) κόντρα πλακέ και δ) πριστή ξυλεία. Τα προϊόντα της διατίθενται σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια,, ενώ. Επίσης, η ALFA WOOD δραστηριοποιείται και στην εµπορία επίπλων και οικιακού εξοπλισµού, που εισάγονται από οίκους του εξωτερικού ή παράγονται από επιλεγµένους Έλληνες κατασκευαστές, τα οποία διαθέτει µέσω του κέντρου έκθεσης επίπλων ALFA WOOD ΕΠΙΠΛΟ και το κατάστηµα ALFA WOOD SHOP, που στεγάζονται στις εγκαταστάσεις της ALFA WOOD στον Τύρναβο 7. 4 Το υπόλοιπο µετοχικό κεφάλαιο της ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ ΑΕΒΕ κατανέµεται ως εξής:. 5 Η ALFA WOOD BULGARIA S.A. αποτελεί. Η ALFA WOOD τον Ιούνιο του 2007, ενώ το Φεβρουάριο του 2009 στα πλαίσια. Η ALFA WOOD BULGARIA S.A. τηρεί την επωνυµία ALFA WOOD για εµπορικούς λόγους. 6 Σύµφωνα µε το δικτυακό της τόπο η ALFA WOOD σήµερα διαθέτει το µοναδικό εργοστάσιο παραγωγής MDF στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. 7 Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας από την εν λόγω δραστηριότητα για το 2008 ανήλθε, σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα, στη συνολική εγχώρια αγορά επίπλων, η οποία έχει τεράστια διασπορά (στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις 3

4 Τα περισσότερα προϊόντα της ALFA WOOD και συγκεκριµένα η ινοσανίδα (MDF), η µελαµίνη, τα επενδεδυµένα µε καπλαµά πάνελ, το λακαριστό MDF και τα σεντόνια καπλαµά χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον ως υλικά επιπλοποιίας και αποτελούν το των συνολικών πωλήσεων του οµίλου. Ενώ, το τεχνητό δάπεδο, οι κάσες, οι κορνίζες, οι πάγκοι και τα πορτάκια είναι υλικά οικοδοµής και αντιστοιχούν στο των συνολικών πωλήσεων του οµίλου 8. Τα ανωτέρω προϊόντα, πλην του τεχνητού δαπέδου ( του κ.ε. του οµίλου) που δύναται να πωληθεί κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή, απαιτούν την περαιτέρω επεξεργασία (βάψιµο, κόψιµο, φρέζα, λείανση, συναρµολόγηση, µεταφορά, τοποθέτηση κλπ.) από επιχειρήσεις τρίτων (πελάτες του οµίλου), για να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Hellastat, τα προϊόντα του οµίλου ALFA WOOD το 2008 αντιπροσώπευαν το του κλάδου µεταποίησης ξύλου, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο κλάδος επίπλου και ιδίως οι εισαγωγές έτοιµων επίπλων. II.2 ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. 5. Η εταιρία ΣΕΛΜΑΝ ιδρύθηκε το 1962 και εισήχθη στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών το Η έδρα της εταιρίας είναι στην Αθήνα ενώ διαθέτει δύο εργοστασιακά συγκροτήµατα, στο Βασιλικό Χαλκίδας και στη ΒΙ.ΠΕ. Κοµοτηνής. Στο µετοχικό κεφάλαιό της συµµετέχουν, οι µε ποσοστό %, ο µε ποσοστό % και η µε ποσοστό %, ενώ το υπόλοιπο είναι διεσπαρµένο σε µικροµετόχους. Οι εταιρίες που ανήκουν στο όµιλο ΣΕΛΜΑΝ καθώς και το ποσοστό συµµετοχής σε αυτές παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι.ΤΖΗΛΟΣ ΑΕΕ (Εµπορία ειδών ξύλου) ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. (Εµπορία ειδών ξύλου) ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ ΑΕΒΕ (Παραγωγή χηµικών) ΣΕΛΜΑΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ (Εµπορική) 9 % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6. Στις η ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. απέκτησε το της ρουµανικής εταιρίας SOFROM EXIM SRL (νυν SOFROM PARQUET JSC), την οποία ίδρυσε µαζί µε το και η οποία επίπλου µε εκθέσεις, όπως δηµοσιεύθηκε στο κλαδικό περιοδικό «ΕΠΙΠΛΕΟΝ»). 8 Το υπόλοιπο αναλογεί στις πωλήσεις επίπλων. 9 Στις η ΣΕΛΜΑΝ ίδρυσε µαζί µε το την ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία ΣΕΛΜΑΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ µε διακριτικό τίτλο «ΣΕΛΜΑN - ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής. Η συµµετοχή της ΣΕΛΜΑΝ στο µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρίας ανέρχεται, του. 4

5 διαθέτει εργοστάσιο στο Μπουζάου Ρουµανίας και παράγει παρκέτα δρυός και καδρόνια ελάτης Ο Όµιλος ΣΕΛΜΑΝ δια µέσου της µητρικής του εταιρίας και των θυγατρικών του δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο παραγωγής και εµπορίας ειδών ξύλου. Συγκεκριµένα τα προϊόντα που παράγει και εµπορεύεται είναι: α) επενδυµένη ινοσανίδα (MDF) µε καπλαµά ή µελαµίνη, β) µοριοσανίδα (νοβοπάν), επενδυµένη (µε καπλαµά) ή γυµνή, γ) κόντρα πλακέ επενδυµένο (µε καπλαµά) ή γυµνό, δ) προϊόντα post forming (πορτάκια και πάγκοι) και ε) µελαµίνες. Επιπλέον εισάγει και εµπορεύεται: α) ινοσανίδα (MDF) επεξεργασµένη ή γυµνή, β) ξυλόπλακα (λεπιδόπλακα) OSB, γ) πριστή ξυλεία, δ) οικοδοµική ξυλεία, ε) φυσική ξυλεία Ευρώπης και Αµερικής (hardwoods και softwoods), στ) σύνθετη επικολλητή και εµποτισµένη ξυλεία, ζ) σύνθετα panels, η) διακοσµητικό laminate (βακελίτη), θ) επενδύσεις και παρκέτα πεύκης και ελάτης και η) hardboard (χαρτοσµαλτίνη). 8. Επίσης, η ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ δραστηριοποιείται στη βιοµηχανική παραγωγή χηµικών προϊόντων βιοµηχανίας τα οποία χρησιµοποιούνται στην παραγωγή τεχνητού ξύλου και χαρτιού καθώς και σε άλλες εφαρµογές [κυρίως ρητίνες ξύλου (κόλλες) µε βάση τη φορµαλδεΰδη και φορµαλδεΰδη], ενώ η «ΣΕΛΜΑΝ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΑΡΚΕΤΑ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στον τοµέα κατασκευής, εµπορίας και τοποθέτησης ξύλινων δαπέδων. 9. Τα προϊόντα του οµίλου ΣΕΛΜΑΝ διατίθενται σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, α) κατά µέσω, β) κατά µέσω, γ) κατά µέσω, δ) κατά µέσω, ε) κατά µέσω και κατά µέσω. II.3 Κύκλοι Εργασιών 10. O κύκλος εργασιών καθεµίας από τις συµµετέχουσες στην υπό κρίση πράξη επιχειρήσεις, σε ενοποιηµένο επίπεδο, το τελευταίο οικονοµικό έτος (2008), στην παγκόσµια και ελληνική αγορά, είχε, κατά δήλωση της εξαγοράζουσας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4στ ν.703/77, ως εξής: ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2008 (σε εκατ. ) Εταιρίες Παγκόσµια αγορά Εταιρίες Ελληνική αγορά ALFA WOOD ALFA WOOD ΣΕΛΜΑΝ ΣΕΛΜΑΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Επισηµαίνεται ότι ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ΣΕΛΜΑΝ παρουσιάζει σηµαντική µείωση κατά το έτος 2009, όπως απεικονίζεται και στον παρακάτω πίνακα. 10 Η εταιρία SOFROM PARQUET JSC ελέγχεται από τον, ο οποίος κατέχει το των µετοχών της. 5

6 ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 9µήνου 2009 (σε εκατ. ) Εταιρίες Παγκόσµια αγορά Εταιρίες Ελληνική αγορά ALFA WOOD ALFA WOOD ΣΕΛΜΑΝ ΣΕΛΜΑΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ III ΣΧΕΤΙΚΕΣ και ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 11. Η ως άνω εξαγορά αφορά στους κλάδους παραγωγής και εµπορίας προϊόντων τεχνητής και πριστής-φυσικής ξυλείας και χηµικών για παραγωγή τεχνητής ξυλείας, καθώς και στον κλάδο λιανικής εµπορίας επίπλων. Σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα, ως επηρεαζόµενες και σχετικές αγορές που αφορούν στην παρούσα εξαγορά µπορούν να οριστούν ως οι κάτωθι: α. σε επίπεδο πρώτων υλών: κόλλες για βιοµηχανική παραγωγή τεχνικής ξυλείας, οι οποίες µπορούν να διακριθούν σε υποκατηγορίες βάσει της συστάσεώς τους (ουρία, φαινόλη, φορµαλδεΰδη, κλπ.) Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιείται η εταιρία ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ του οµίλου ΣΕΛΜΑΝ, η οποία προµηθεύει τις µεγάλες εγχώριες βιοµηχανίες του κλάδου, όπως τη µητρικής της ΣΕΛΜΑΝ, την ΑLFA WOOD, την ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., κ.τ.λ. ενώ πραγµατοποιεί και εξαγωγές. Μέρος της εγχώριας ζήτησης (περίπου ) για ρητίνες (κόλλες) ξύλου καλύπτεται από εισαγωγές (Ευρώπη, Τουρκία, Ρουµανία, και άλλες βαλκανικές χώρες), σε τιµές αντίστοιχες µε τις εγχώριες, ενώ το υπόλοιπο της εγχώριας ζήτησης καλύπτεται από την παραγωγή της ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ. β. σε επίπεδο προϊόντων τεχνητού ξύλου: i. Μοριοσανίδες ii. Ινοσανίδες iii. Κόντρα Πλακέ Οι µοριοσανίδες και ινοσανίδες χρησιµοποιούνται και στην παραγωγή µελαµινών, οι οποίες µπορούν περαιτέρω να διακριθούν σε δεκάδες υποκατηγορίες, µε κριτήριο το υλικό, την ποιότητα επικάλυψης, τον τρόπο φινιρίσµατος, τις διαστάσεις κοπής κ.ο.κ. Μελαµίνες (Melamine Faced Chipboard MFC) ονοµάζονται τα πάνελ µοριοσανίδας ή ινοσανίδας πάνω στα οποία έχουν επικολληθεί (διαµέσου θερµότητας πολυµερισµός) ειδικά φιλµ µελαµίνης, τα οποία είναι εµποτισµένα έγχρωµα χαρτιά που περιέχουν τη χηµική ουσία µελαµίνης φορµαλδεΰδης. Τα εν λόγω προϊόντα είναι φθηνά και 6

7 χρησιµοποιούνται στην επιπλοποιία, στην κατασκευή ντουλαπιών κ.α.. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Οι συµµετέχουσες στην υπό κρίση πράξη δραστηριοποιούνται, επίσης, και στην παραγωγή και εµπορία προϊόντων post forming (επεξεργασία περιθωρίου σόκορου), δηλαδή, ηµιέτοιµα στοιχεία επιπλοποιΐας (πάγκοι, πορτάκια για ντουλάπια, ράφια, κάθετες επιφάνειες επίπλων κ.α.), τα οποία παράγονται σε µεγάλες διαστάσεις και κόβονται / προσαρµόζονται από τους ξυλουργούς / επιπλοποιούς στις διαστάσεις που επιθυµεί ο τελικός καταναλωτής. Τα προϊόντα postforming χρησιµοποιούνται και για κατασκευές στην επιπλοποιΐα (διαχωριστικά χώρου, κ.α.). Αυτά µπορεί να παράγονται από µοριοσανίδα ή/και ινοσανίδα, αναλόγως µε την επιθυµητή χρήση, και επενδύονται µε διάφορα υλικά, όπως µελαµίνη, το ανθεκτικό υλικό για επένδυση επιφανειών High Pressure Laminate ή/και ειδικά φύλλα επικάλυψης διαφόρων ποιοτήτων και τιµών. Επιπλέον τα συµβαλλόµενα µέρη δραστηριοποιούνται και στην παραγωγή ή/και εµπορία: Καπλαµάδων, φυσικών ή τεχνητών σε διάφορα χρώµατα, που κατασκευάζονται από κορµούς ευγενούς τροπικής ξυλείας και αφού τεµαχίζονται σε λεπτότατα φύλλα, χρησιµοποιούνται στην επιπλοποιία και για την επένδυση του κόντρα πλακέ, των ινοσανίδων και των µοριοσανίδων. Πριστής τροπικής ξυλείας, η οποία ανάλογα µε τις φυσικές και µηχανικές ιδιότητές της, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διάφορες κατασκευές και στη ναυσιπλοΐα και η οποία διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις και είδη ξύλου. Oriented Strand Board (OSB), τεχνητό προϊόν από ξύλο µε εξαιρετικές µηχανικές ιδιότητες, εύκολη επεξεργασία, ανταγωνιστική τιµή, το οποίο ανάλογα µε την ποιότητά του µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, σε επιστρώσεις δαπέδων, επενδύσεις τοίχων, επιστρώσεις οροφής στέγης, σκελετούς επίπλων, διακοσµήσεις κ.α. Φυσικής ξυλείας, η οποία διακρίνεται σε hardwoods τα οποία µπορούν ανάλογα µε την ποιότητά τους να χρησιµοποιηθούν για έπιπλα, δάπεδα, ντουλάπια, διακόσµηση κ.α. και softwoods τα οποία είναι περισσότερο ανθεκτικά και χρησιµοποιούνται για κουφώµατα, µικροέπιπλα, επενδύσεις εξωτερικού χώρου, κ.α. Οικοδοµικής ξυλείας, η οποία είναι συνήθως πεύκη ή ελάτη και ανάλογα µε την ποιοτική της διαβάθµιση έχει διάφορες χρήσεις. Επενδύσεων τοίχου και πατωµάτων που διατίθενται σε διάφορα είδη ξύλου. Σύνθετης επικολλητής ξυλείας, η οποία χρησιµοποιείται ως διακοσµητικό υλικό. Σύνθετης εµποτισµένης ξυλείας διαφόρων ειδών ξύλου, η οποία χρησιµοποιείται κυρίως σε κατασκευές εξωτερικού χώρου. Σύνθετων επικολλητών επιφανειών ξύλου (panels), οι οποίες διατίθενται σε διάφορα είδη ξύλου για διάφορες εφαρµογές. 7

8 Hardboard, τεχνικό υλικό που διατίθεται σε διάφορα σχέδια και διαστάσεις και βρίσκει εφαρµογή κυρίως στην επιπλοποιία ενώ χρησιµοποιείται και ως πλάτη σε ντουλάπια ή πάτους συρταριών και High Pressure Laminate (βακελίτης), το οποίο διατίθεται σε διάφορα σχέδια και χρησιµοποιείται κυρίως για επενδύσεις τοίχων και διακοσµήσεις χώρων. Ο κλάδος των προϊόντων τεχνητής ξυλείας, στον οποίο ανήκουν τα περισσότερα από τα ανωτέρω προϊόντα, περιλαµβάνει αρκετές κατηγορίες προϊόντων και επηρεάζεται άµεσα από τους κλάδους των κατασκευών (οικοδοµική δραστηριότητα) και των επίπλων (έπιπλα κουζίνας, οικιακής χρήσης, γραφείου). Τα προϊόντα τεχνητής ξυλείας εκτός από τον εσωτερικό ανταγωνισµό που αντιµετωπίζουν καθώς το ένα προϊόν ανταγωνίζεται το άλλο, απειλούνται ως ένα βαθµό και από την ανάπτυξη καινοτοµικών προϊόντων αποµίµησης ξύλου όπως προϊόντα από αλουµίνιο, µε εµφάνιση αποµίµησης ξύλου, τα οποία χρησιµοποιούνται σε διάφορες χρήσεις (π.χ. κουφώµατα). Επιπλέον, οι ιδιότητες των προϊόντων τεχνητής ξυλείας καθώς και η δυνατότητα παραγωγής τους σε µεγάλες επιφάνειες τα καθιστούν σε πολλές περιπτώσεις ανταγωνιστικά αυτών της φυσικής ξυλείας. Παρά το γεγονός ότι το κόντρα πλακέ, η µοριοσανίδα και η ινοσανίδα (επενδεδυµένα, επεξεργασµένα ή γυµνά) καθώς και συγκεκριµένα είδη φυσικού ξύλου µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά στην επιπλοποιία και σε διάφορες κατασκευές, και, ως εκ τούτου, θα µπορούσαν να θεωρηθούν υποκατάστατα και να οριστεί ευρύτερα η σχετική αγορά που αφορά στη συγκέντρωση, εντούτοις, οι µεγάλες διαφορές στην τιµή τους, οι οποίες οφείλονται τόσο στην ποιότητα (µηχανικές και τεχνικές ιδιότητες) όσο και σε αισθητικά κριτήρια, υπαγορεύουν την κατηγοριοποίηση των εν λόγω προϊόντων σε διαφορετικές σχετικές αγορές. Επιπλέον, το κριτήριο της εναλλαξιµότητας των προϊόντων σε σχέση µε τις εφαρµογές που έχουν, θα οδηγούσε σε κατακερµατισµό του κλάδου ξυλείας σε πάρα πολλές σχετικές αγορές, χωρίς σαφή οριοθέτησή τους. Τέλος, από πλευρά προσφοράς, όπως προκύπτει και από τις δραστηριότητες των ίδιων των συµµετεχουσών στην εξαγορά επιχειρήσεων, µια βιοµηχανική µονάδα µπορεί να προσαρµοστεί µε χαµηλό σχετικά κόστος στην παραγωγή διαφόρων τεχνητών προϊόντων ξύλου και επεξεργασία φυσικού ξύλου. Εποµένως, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τις διαφοροποιήσεις στις τιµές που παρατηρούνται για τα διάφορα προϊόντα και δευτερευόντως τις τεχνικές ιδιότητες και τη χρήση τους από πλευράς ζήτησης, εκτιµάται ότι οι σχετικές αγορές προϊόντος στις οποίες δραστηριοποιούνται οι συµµετέχουσες στην υπό κρίση εξαγορά εταιρίες είναι κατ αρχήν οι κάτωθι: i. ινοσανίδα (MDF), επενδυµένη (µε καπλαµά ή µελαµίνη), επεξεργασµένη (λακαρισµένη) ή γυµνή, ii. µοριοσανίδα (νοβοπάν), επενδυµένη (µε καπλαµά) ή γυµνή, 8

9 iii. iv. κόντρα πλακέ επενδυµένο (µε καπλαµά) ή γυµνό, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ µελαµίνες, η οποία (σχετική αγορά) περιλαµβάνει τις υπό-αγορές α) µελαµίνες από µοριοσανίδα και β) µελαµίνες από ινοσανίδα. v. καπλαµάς (σεντόνια, ταινίες, κλπ.) vi. vii. viii. ix. διακοσµητικό laminate (βακελίτης) προϊόντα post και soft forming (πορτάκια και πάγκοι), κάσες για πόρτες από κόντρα πλακέ και καπλαµά και κορνίζες από MDF και καπλαµά ξυλόπλακα OSB x. τεχνητά δάπεδα (laminate) - σύνθετα panels xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. πριστή ξυλεία οικοδοµική ξυλεία, φυσική ξυλεία (hardwoods και softwoods) σύνθετη επικολλητή και εµποτισµένη ξυλεία, hardboard (χαρτοσµαλτίνη) έπιπλα και χηµικά για παραγωγή τεχνητής ξυλείας (ρητίνες, φορµαλδεΰδη, κλπ.) 12. Ως σχετική γεωγραφική αγορά για τις επιµέρους σχετικές αγορές λαµβάνεται η Ελληνική επικράτεια, δεδοµένου ότι αυτή αποτελεί και την περιοχή που θα επηρεάσει κυρίως η υπό κρίση πράξη. Οποιεσδήποτε διαφορές τιµών παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές οφείλονται στο κόστος µεταφοράς των προϊόντων προς τον εκάστοτε πελάτη Όσον αφορά στις επηρεαζόµενες από την υπό κρίση εξαγορά αγορές, βάσει των στοιχείων που παρατίθενται στην επόµενη ενότητα, εκτιµάται ότι αυτές είναι α) η σχετική αγορά της µοριοσανίδας (επενδεδυµένης και γυµνής), όπου το συνολικό µερίδιο των εταιριών µετά τη συγκέντρωση θα ανέλθει σε περίπου, β) η σχετική αγορά της ινοσανίδας (επενδεδυµένης και γυµνής), όπου το συνολικό µερίδιο των εταιριών µετά τη συγκέντρωση θα ανέλθει σε περίπου, γ) η σχετική υπό-αγορά των µελαµινών από µοριοσανίδα, όπου το συνολικό µερίδιο των εταιριών µετά τη συγκέντρωση θα ανέλθει σε περίπου και δ) η σχετική αγορά των ρητινών ξύλου, οι οποίες χρησιµοποιούνται στο στάδιο της παραγωγής τεχνητών προϊόντων ξύλου, και στην οποία η θυγατρική της ΣΕΛΜΑΝ, ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ κατέχει µερίδιο περίπου. 11 Σηµειωτέον ότι ως σχετική γεωγραφική αγορά θα µπορούσε να οριστεί ο Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (ΕΟΧ) καθώς δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις τιµές των εν λόγω προϊόντων και τα µεταφορικά κόστη είναι σχετικά χαµηλά (5%-18% του συνολικού κόστους) (Βλ. σχετικά και αποφάσεις Ε.Ε. Μ 4525/ KRONOSPAN/CONSTANTIA( ), Μ 4048/ SONAE INDUSTRIA-TARKETT / JV, και M 2473 FINNFOREST-MOELVEN INDUSTRIER, ). 9

10 IV ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΟΜΗ - ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 12 IV.1 Αγορά µοριοσανίδων ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 14. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της γνωστοποίησης, τα µερίδια στη σχετική και επηρεαζόµενη αγορά των µοριοσανίδων παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ 2008 ΣΥΝΟΛΙΚΑ % ΓΥΜΝΟ % ΕΠΕΞ/ΣΜΕΝΟ % ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ σε m 3 ΣΕΛΜΑΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) ALFA WOOD (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) ΑΚΡΙΤΑΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ) ΦΥΚΑΤΑΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) NEOSET (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) EGGER (EMΠΟΡΙΑ) KRONUS GROUP ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω στοιχεία, η ΣΕΛΜΑΝ στην εν λόγω αγορά κατέχει µερίδιο, η ανταγωνίστρια εταιρία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. κατέχει ποσοστό, ενώ η υπόλοιπη ζήτηση καλύπτεται από εισαγωγές τις οποίες πραγµατοποιούν πληθώρα εταιριών, συµπεριλαµβανοµένης και της ALFAWOOD. 12 Για την εξέταση της γνωστοποιηθείσας πράξης εστάλησαν επιστολές σε πέντε βασικούς ανταγωνιστές των µερών και ζητήθηκαν, µεταξύ άλλων, οι απόψεις τους για την οριοθέτηση των αγορών, οι εκτιµήσεις τους για τα µερίδια των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κάθε επιµέρους αγορά καθώς και για τα ενδεχόµενα αποτελέσµατα της πράξης στις αγορές αυτές. Στην παρούσα Ενότητα καθώς και σε αυτές που ακολουθούν έχουν αντικατασταθεί µε σκιασµένους κωδικούς/αριθµούς εντός αγκύλων (π.χ. [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 1]) οι επωνυµίες των ανταγωνιστών για λόγους εχεµύθειας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρ.27 ν.703/77, όπως ισχύει, και στο άρθρο 19 του Κανονισµού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ε.Α. 10

11 Επιπλέον, όπως προκύπτει και από τον πίνακα, η υπο-αγορά της γυµνής µοριοσανίδας αποτελεί το 17% περίπου της συνολικής παραγωγής µοριοσανίδας, ενώ η υπο-αγορά της επεξεργασµένης/επενδεδυµένης µοριοσανίδας αποτελεί το 83% της εν λόγω αγοράς. 15. H ανταγωνίστρια εταιρία [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 3], αν και δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία για την αγορά, υπολογίζει ότι από το σύνολο των ποσοτήτων που διακινήθηκαν στην Ελλάδα το 2007, οι εισαγωγές κάλυπταν το 25% µε την ίδια να εισάγει το της συνολικής αγοράς, ενώ το υπόλοιπο 75% παρήχθει στην Ελλάδα, µε τη ΣΕΛΜΑΝ να καλύπτει το της συνολικής αγοράς, την [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 1] να καλύπτει το της αγοράς και την ALFA WOOD να καλύπτει το της συνολικής αγοράς. Η γνωστοποιούσα επισηµαίνει ότι υπάρχει τάση για περαιτέρω αύξηση των εισαγωγών από µεγάλες εταιρίες του χώρου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα όπως η αυστριακή EGGER (µε εκτιµώµενο παγκόσµιο κ.ε. ) και η, επίσης, αυστριακή KRONOSPAN (µε παγκόσµιο κ.ε. ), οι οποίες εµπορεύονται τα εν λόγω προϊόντα σε τιµές από ως και χαµηλότερες από αυτές των εγχώριων παραγόµενων µοριοσανίδων, διαφορά η οποία αν και δικαιολογείται ποιοτικώς, εντείνει τον ανταγωνισµό. Σε αυτό το πλαίσιο, η γνωστοποιούσα αποβλέπει µε την υπό κρίση εξαγορά σε νέο δυναµικότερο management και στη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας. IV.2 Αγορά ινοσανίδων 16. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της γνωστοποίησης, τα µερίδια στη σχετική και επηρεαζόµενη αγορά των ινοσανίδων (MDF) παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF) 2008 ΙΝΟΣΑΝΙΔΑ MDF ΣΕ M 3 % ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ σε m ΣΕΛΜΑΝ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) ALFA WOOD (ΠΑΡΑΓΩΓΗ) INTERWOOD (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) ΦΥΚΑΤΑΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) MADEIRA 11

12 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑΣ (MDF) 2008 (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) BIOPLASTIK (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΝΟΣΑΝΙΔΑ MDF ΣΕ M 3 % ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ Όπως προκύπτει από τον πίνακα, ηγετική θέση στην εν λόγω σχετική αγορά έχει η ALFA WOOD µε µερίδιο, ενώ έπεται η εταιρία MADEIRA, η οποία εισάγει ινοσανίδες και έχει µερίδιο. Σε αυτήν την αγορά, το ποσοστό των εισαγωγών είναι ανώτερο του 80%. 17. Η δε ανταγωνίστρια εταιρία [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 3] υπολογίζει ότι από το σύνολο των ποσοτήτων ινοσανίδας που διακινήθηκαν στην Ελλάδα το 2007, οι εισαγωγές κάλυπταν το µε την ίδια να καλύπτει το αυτών και τη ΣΕΛΜΑΝ να καλύπτει το των εισαγωγών, ενώ το υπόλοιπο της εθνικής κατανάλωσης ινοσανίδας καλύπτεται από την παραγωγή της ALFA WOOD. Η ζήτηση στην εν λόγω αγορά, σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα, εκτιµάται ότι είναι m 3, ενώ η European Panel Federation (EPF) εκτιµά ότι αυτή ανέρχεται σε m 3 και ικανοποιείται, τόσο από την εγχώρια παραγωγή, όσο και από εισαγωγές. Οι τιµές σε αυτήν την αγορά προσδιορίζονται ουσιαστικά από τον ανταγωνισµό µεταξύ των εκατοντάδων µεγάλων και µικρών εισαγωγέων και από τις µεγάλες ευρωπαϊκές βιοµηχανίες παραγωγής MDF, οι οποίες λόγω της µεγάλης παραγωγικής δυναµικότητάς τους κατορθώνουν να έχουν πολύ χαµηλά κοστολόγια. IV.3 Υπό-Αγορά µελαµινών από µοριοσανίδα 18. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της γνωστοποίησης τα µερίδια στη σχετική και επηρεαζόµενη υπό-αγορά των µελαµινών από µοριοσανίδα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΟ - ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΑΜΙΝΩΝ ΑΠΟ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ % ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ σε m ΣΕΛΜΑΝ ALFA WOOD ΑΚΡΙΤΑΣ ΦΥΚΑΤΑΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ 13 Βάσει του EPF, το 82% των πάνελ µοριοσανίδας γίνεται είτε µελαµίνη είτε επενδύεται µε καπλαµά. Από το 82% αυτών το 93% γίνεται µελαµίνη. Εκτιµάται λοιπόν ότι οι ποσότητες µελαµίνης ανέρχονται σε ( m3 x 82% x 93%)= m3. 12

13 ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΠΟ - ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΑΜΙΝΩΝ ΑΠΟ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ % ΝΕΟSET ΛΟΙΠΟΙ Σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα, η αγορά των µελαµινών εν γένει ελέγχεται κυρίως από τις εισαγωγές, καθώς εισάγεται στη χώρα µας ως έτοιµο προϊόν ακόµα και στη λιανική (πχ Ikea, Praktiker). Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα, η ευρύτερη αγορά των µελαµινών (είτε από µοριοσανίδα είτε από ινοσανίδα) δεν επηρεάζεται από την υπό κρίση συγκέντρωση, δεδοµένου ότι η ΣΕΛΜΑΝ κατέχει το, η ΑΚΡΙΤΑΣ το και η ALFA WOOD το. IV.4 Αγορά κόλλας 19. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ρητίνες ξύλου που παράγει η θυγατρική της ΣΕΛΜΑΝ, ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ, χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη στην παραγωγή διαφόρων τεχνητών προϊόντων ξύλου, όπως είναι οι ινοσανίδες, οι µοριοσανίδες και το κόντρα πλακέ, προϊόντα που παράγουν οι συµµετέχουσες στην υπό κρίση πράξη εταιρίες. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι εν λόγω ρητίνες συµµετέχουν στο κόστος παραγωγής του µεν κόντρα πλακέ κατά, της δε µοριοσανίδας κατά 14. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκόµισε η γνωστοποιούσα, οι πωλήσεις στη σχετική και επηρεαζόµενη αγορά των ρητινών (κόλλες) της ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ τα έτη 2008 και 2009 ήταν οι κάτωθι: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ ΚΟΛΛΕΣ 2008 (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ) ΣΕΛΜΑΝ ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΛΟΙΠΟΙ ΥΠΌΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Βλ. Απόφαση Ε.Α. 142/II/

14 Δεδοµένου ότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εισαγωγές καλύπτουν το της εγχώριας κατανάλωσης, σε τιµές αντίστοιχες µε της ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ, το µερίδιο της ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ στην εν λόγω αγορά ανέρχεται σε 15. IV.5 Αγορά του κόντρα πλακέ 20. Η σχετική αγορά του κόντρα πλακέ βαίνει συρρικνούµενη και ουσιαστικά ελέγχεται από αθρόες εισαγωγές από χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, οι οποίες σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα είναι ουσιαστικά αδύνατον να καταγραφούν. Το µερίδιο της ΣΕΛΜΑΝ στην εν λόγω αγορά εκτιµάται σε και της ALFA WOOD σε, µε βασικό ανταγωνιστή την εταιρία Φ.Α. ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε., η οποία έχει µερίδιο. Το 80,6% της εγχώριας ζήτησης καλύπτεται από εισαγωγές. Σύµφωνα δε µε την ανταγωνίστρια εταιρία [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 3], οι εισαγωγές κόντρα πλακέ κάλυπταν το 2007 το 90% της συνολικής εγχώριας αγοράς, µε την ίδια να έχει µερίδιο της αγοράς. IV.6 Ο Δείκτης HHI 16 πριν και µετά την κρινόµενη εξαγορά 21. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκόµισε η εξαγοράζουσα, ο δείκτης ΗΗΙ στην επηρεαζόµενη αγορά της µοριοσανίδας πριν από την εξαγορά ανέρχεται σε µονάδες, ενώ µετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς θα ανέλθει σε. Ο ίδιος δείκτης στην επηρεαζόµενη αγορά της ινοσανίδας πριν από την εξαγορά ανέρχεται σε µονάδες, ενώ µετά την εξαγορά θα ανέλθει σε µονάδες. Στην επηρεαζόµενη υπό-αγορά µελαµινών από µοριοσανίδα ο δείκτης HHI πριν την εξαγορά ήταν µονάδες και µετά την εξαγορά θα ανέλθει σε µονάδες. Τέλος, στην επηρεαζόµενη αγορά της κόλλας (ρητίνες) ο σχετικός δείκτης HHI είναι πολύ υψηλός και ανέρχεται σε µονάδες, σύµφωνα µε τα µερίδια που προσκόµισε η γνωστοποιούσα, δεδοµένου ότι στην εθνική αγορά παραγωγής κόλλας δεν δραστηριοποιούνται άλλες εταιρίες εκτός από τη ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ, ενώ της εθνικής ζήτησης σε κόλλες καλύπτεται από εισαγωγές. Ο συγκεκριµένος δείκτης HHI στη σχετική αγορά της κόλλας θα παραµείνει στα ίδια επίπεδα και µετά την ολοκλήρωση της γνωστοποιηθείσας πράξης, καθώς µόνο ο όµιλος της εξαγοραζόµενη δραστηριοποιείται στην εν λόγω αγορά. IV.7 Χαρακτηριστικά του Κλάδου - Εκτίµηση Ανταγωνιστικών Συνθηκών 22. Υφίστανται ενδείξεις, ότι ο ευρύτερος κλάδος προϊόντων τεχνητής και φυσικής ξυλείας στην ελληνική αγορά είναι κατακερµατισµένος, τόσο από πλευράς παραγωγής, όσο και από πλευράς εµπορίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υπάρχουν περίπου 20 παραγωγικές µονάδες διαφόρων µεγεθών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τοµέα των επενδεδυµένων 15 Βλ. Απόφαση Ε.Α. 142/II/2000. Το 1997, το µερίδιο της ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ σε κόλλες ανερχόταν. 16 Ο δείκτης ΗΗΙ (Herfindahl-Hirschman Index) χρησιµοποιείται για τη µέτρηση των επιπέδων συγκέντρωσης και προκύπτει από την άθροιση των τετραγώνων των ατοµικών µεριδίων αγοράς όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε µία σχετική αγορά. Κυµαίνεται από µια τιµή που προσεγγίζει το µηδέν (τέλεια ανταγωνιστική αγορά) µέχρι το (καθαρό µονοπώλιο). Εάν η τιµή του είναι µικρότερη του 1.000, η αγορά έχει χαµηλό βαθµό συγκέντρωσης, εάν λαµβάνει τιµές µεταξύ του και του 1.800, η αγορά έχει µέτριο βαθµό συγκέντρωσης, ενώ εάν οι τιµές του ξεπερνούν το 1.800, η αγορά έχει υψηλό βαθµό συγκέντρωσης. Ο δείκτης µετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης υπολογίζεται µε την υπόθεση εργασίας ότι τα ατοµικά µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων δεν µεταβάλλονται. 14

15 προϊόντων ξύλου (µελαµίνες, καπλαµάς, κόντρα-πλακέ), ενώ σύµφωνα µε έρευνα που δηµοσιεύθηκε στο κλαδικό περιοδικό «ΕΠΙΠΛΕΟΝ» (2005), στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται παραγωγοί ξυλείας και έµποροι και εισαγωγείς 17. Επίσης, από έρευνα που επικαλείται η ΣΕΛΜΑΝ τον Ιούνιο του 2005 προκύπτει ότι από τους 600 και πλέον ξυλεµπόρους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, πάνω από το 50% προβαίνουν σε απ ευθείας εισαγωγές σχετικών µε την υπό κρίση πράξη προϊόντων 18. Σύµφωνα µε το ετήσιο δελτίο της European Panel Federation και του αντίστοιχου της European Federation of the Plywood Industry, η ετήσια παραγωγική δυναµικότητα τεχνητών πάνελ ξύλου των εγχώριων παραγωγών ανήλθε το 2008 σε περίπου m 3 ( m 3 µοριοσανίδα, m 3 ινοσανίδα και m 3 κόντρα πλακέ). Από το σύνολο της εγχώριας παραγωγικής δυναµικότητας, η παραγωγική ικανότητα της ΣΕΛΜΑΝ ανέρχεται σε περίπου ( στη βιοµηχανική µονάδα της Κοµοτηνής και στη µονάδα της Χαλκίδας), αυτή της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (παραγωγή µοριοσανίδας) ανέρχεται σε περίπου και αυτή της ALFAWOOD (παραγωγή ινοσανίδας) ανέρχεται σε περίπου (στη παραγωγική µονάδα των Γρεβενών). Η ΣΕΛΜΑΝ επικαλείται ότι το 2008, παρήγαγε µοριοσανίδας, ενώ η ALFA WOOD το ίδιο έτος ινοσανίδας. Εποµένως, η προσφορά στις επιµέρους σχετικές αγορές φαίνεται ότι ικανοποιείται, τόσο από εγχώριους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν πλεονάζουσα παραγωγική δυναµικότητα, όσο και από εισαγωγές, οι οποίες αυξάνουν συνεχώς το µερίδιό τους. Η µεταστροφή δε ενός πελάτη από ένα προµηθευτή σε έναν άλλο κρίνεται ως ιδιαιτέρως εύκολη, τόσο από άποψη χρόνου, όσο και από άποψη χρηµατικού κόστους. Σύµφωνα µε έρευνα της ICAP, ο κλάδος των προϊόντων τεχνητής ξυλείας στην Ελλάδα παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση όσον αφορά στην παραγωγική δραστηριότητα, καθώς υπάρχει σχετικά µικρός αριθµός επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την παραγωγή συγκεκριµένων προϊόντων. Στον εισαγωγικό δε τοµέα, λειτουργούν αφενός λίγες εταιρίες µεγάλου µεγέθους, αφετέρου πολλές µικρού µεγέθους εµπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες όµως τα προϊόντα τεχνητής ξυλείας καταλαµβάνουν µικρό ποσοστό στο συνολικό κύκλο εργασιών τους. Σύµφωνα µε την κλαδική µελέτη της Hellastat για το 2007, το συνολικό µέγεθος της αγοράς µεταποίησης ξύλου (χωρίς να περιλαµβάνονται οι πωλήσεις έτοιµων επίπλων που προέρχονται από το εξωτερικό), εκφραζόµενο σε αξία πωλήσεων, ανήλθε σε Ευρώ 1.026,59εκ. Τα αντίστοιχα µεγέθη για τα έτη 2006 και 2005 ήταν Ευρώ 923,00εκ. και Ευρώ 828,63εκ. 23. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της αγοράς, οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου κυµαίνονται σήµερα από 600 έως 750 εκατ. ευρώ, ενώ η ζήτηση για τα εν λόγω προϊόντα εξαρτάται από την εν γένει οικονοµική και ιδίως από την οικοδοµική δραστηριότητα, τόσο σε νέα 17 Βλ. Παράρτηµα Ιγ της γνωστοποίησης. 18 Βλ. Παράρτηµα Ιδ της γνωστοποίησης. 15

16 κτίρια, όσο και σε βελτιώσεις επισκευές και ανακατασκευές, τη ζήτηση από τις εταιρίες επίπλων, καθώς και τον ανταγωνισµό που δηµιουργείται από άλλα προϊόντα ξυλείας ή και υποκατάστατά τους. Δεδοµένης της κατακόρυφης πτώσης της οικοδοµικής δραστηριότητας που προηγήθηκε την περίοδο , εκτιµάται, ότι η συνολική ζήτηση θα παραµείνει ουσιαστικά σταθερή κατά την προσεχή περίοδο 19. Ειδικότερα, η γνωστοποιούσα αναφέρει ότι το 2009 εκτιµάται ότι υπήρχε πτώση της αγοράς κατά 25% και µετακίνηση σηµαντικού µεριδίου της αγοράς, περίπου 10%, προς εισαγόµενα προϊόντα 20. Εκτιµάται ότι ο κύκλος ζωής των προϊόντων, δηλ. η χρονική διάρκεια από την εφεύρεση ενός νέου προϊόντος µέχρι και την ωρίµανση ή/και αντικατάστασή του, είναι σηµαντικά µεγάλος. Εν προκειµένω, δεν έχουν εισαχθεί νέα προϊόντα τα τελευταία χρόνια και σύµφωνα µε τη γνωστοποίηση δεν υπάρχουν νέα προϊόντα υπό ανάπτυξη, τουλάχιστον στην εγχώρια αγορά, αφού οι ελληνικές παραγωγικές εταιρίες δεν αναπτύσσουν τον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης, ενώ η τεχνογνωσία που υιοθετούν εισάγεται από φορείς του εξωτερικού. Στην Ελλάδα, ως νέα προϊόντα στις υπό κρίση σχετικές αγορές συνήθως θεωρούνται η εισαγωγή νέων χρωµάτων στις ήδη υπάρχουσες επιφάνειες επικάλυψης. 24. Το κόστος εισόδου για µία επιχείρηση παραγωγής σε ολόκληρο το φάσµα των προϊόντων τεχνητής ξυλείας κυµαίνεται σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της γνωστοποιούσας µεταξύ εκ. ευρώ, και αφορά σε αγορές πάγιου εξοπλισµού, εγκαταστάσεων, καθώς και οργάνωσης δικτύου αγορών και διανοµής. Επιπλέον, δεδοµένου ότι η παραγωγική διαδικασία είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη και το συγκριτικό κόστος απόκτησης µηχανηµάτων δεν είναι ιδιαιτέρως υψηλό, αφού αυτά θεωρούνται µεσαίας τεχνολογικής αξίας, ενώ η παραγωγή αυτών είναι υψηλής αξίας, κρίνεται ότι οι οικονοµίες κλίµακας είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για τη βιοµηχανική παραγωγή των τεχνητών προϊόντων ξύλου. Σύµφωνα πάντως µε την ανταγωνίστρια εταιρία [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 1], δεν αναµένεται να εισέλθουν νέες επιχειρήσεις στον κλάδο και ο κυριότερος λόγος που προβάλει είναι ότι για οποιαδήποτε τέτοια επένδυση απαιτείται εξαιρετικά µεγάλο κεφάλαιο. Ενδεικτικά αναφέρει ότι για µια µονάδα παραγωγής µοριοσανίδας και µελαµίνης, συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων και των µηχανηµάτων, απαιτείται κεφάλαιο άνω των 50 εκ. ευρώ. Σηµειώνει δε ότι ένας επιπλέον λόγος κατά της εγκατάστασης νέων παραγωγικών µονάδων στην Ελλάδα είναι το γεγονός ότι η Ελληνική αγορά θεωρείται 19 Βλ. Παράρτηµα Ια της γνωστοποίησης. 20 Σύµφωνα µε τη γνωστοποίηση, στις εν λόγω αγορές έχουν εισέλθει πολλοί εισαγωγείς (π.χ. ΙΚΕΑ, Praktiker, Leroy Merlin κ.α), οι οποίοι συνεχώς επεκτείνουν το δίκτυο τους εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ επί του παρόντος δεν αναµένεται η είσοδος άλλων επιχειρήσεων. Επιπλέον, η γνωστοποιούσα αναφέρει ότι στην ευρωπαϊκή αγορά δραστηριοποιούνται εταιρίες παραγωγής και εµπορίας µε εντονότατη διείσδυση στην Ελλάδα (EGGER, KRONOSPAN), οι οποίες έχουν µέγεθος φορές µεγαλύτερο των συµµετεχουσών στην υπό κρίση πράξη εταιριών. Επίσης έχουν ανακοινωθεί επενδύσεις επέκτασης δυναµικότητας στη (Kronos Group),, για την ενίσχυση των εξαγωγών τους. Ενδεικτικά αναφέρει ότι η Egger επεκτείνει τη δραστηριότητα της στη θέτοντας και επίσηµα σε λειτουργία το 16ο εργοστάσιο του Οµίλου στην πόλη (βλ. Παράρτηµα Ιε της γνωστοποίησης). Μέσω της νέας αυτής εγκατάστασης, η οποία λειτουργεί από τις αρχές, η πολλά υποσχόµενη αγορά µπορεί πλέον να προωθηθεί µε πιο έντονο ρυθµό, ενώ παράλληλα ενισχύονται οι αγορές, στις οποίες η Egger συστηµατικά προσπαθούσε να αυξήσει τα µερίδιά της. Οι αναπτυσσόµενες αγορές µπορούν να εξυπηρετηθούν απευθείας από το συγκεκριµένο εργοστάσιο. Επίσης, από το συγκεκριµένο εργοστάσιο θα προµηθεύονται προϊόντα. 16

17 µικρή, ενώ οι εξαγωγές δεν είναι εφικτό να αποτελέσουν σηµαντικό ποσοστό του κύκλου εργασιών των παραγωγικών µονάδων, λόγω του υψηλού µεταφορικού κόστους. Το κόστος δε εισόδου για µία επιχείρηση εισαγωγών και εµπορίας κρίνεται χαµηλό και κυµαίνεται µεταξύ 3-4 εκ. ευρώ, το οποίο και αφορά αγορές πάγιου εξοπλισµού καθώς και οργάνωσης δικτύου αγορών και διανοµής. Επιπρόσθετα, οι επιχορηγήσεις που δίνονται και τα φορολογικά κίνητρα ακόµη και για εµπορικές εταιρίες, βοηθούν περαιτέρω την οµαλή και εύκολη είσοδο σε όποια επιχείρηση επιθυµεί να εισέλθει στη συγκεκριµένη αγορά. Είναι δε πολύ εύκολο για κάθε επιχειρηµατία, αλλά και ιδιώτη να προβεί σε εισαγωγή προϊόντων, ακόµα και µεµονωµένα και σε µικρές ποσότητες, από οποιαδήποτε χώρα των Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 25. Αναφορικά µε το βαθµό καθετοποίησης που παρατηρείται στην αγορά, επισηµαίνεται ότι η θυγατρική (κατά της ΣΕΛΜΑΝ, ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ φέρεται να είναι η µοναδική εταιρία στην Ελλάδα που παράγει κόλλες, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην παραγωγή τεχνητών προϊόντων ξύλου, και καλύπτει το περίπου της εγχώριας ζήτησης, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από εισαγωγές. Σηµειώνεται δε ότι η ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ φέρεται ότι εξήγαγε το 2008 το της παραγωγής της σε χώρες των Βαλκανίων ενώ οι εξαγωγές της αυξήθηκαν το 2009 και ανήλθαν σε περίπου της συνολικής της παραγωγής. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκόµισε η γνωστοποιούσα, η παραγωγική δυναµικότητα της ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ που ανέρχεται σε τόνους υπερκαλύπτει την εγχώρια ζήτηση, η οποία σύµφωνα µε την εγκατεστηµένη παραγωγική δυναµικότητα για προϊόντα από τεχνητό ξύλο εκτιµάται σε τόνους 21. Η γνωστοποιούσα 22, ισχυρίζεται ότι η ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ, ενώ η διαπραγµάτευση µε τους πελάτες για τις ποσότητες και τις τιµές που τους προµηθεύει,. Επιπλέον, σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα, η ALFA WOOD έχει µε τους µεγαλύτερους εγχώριους ανταγωνιστές της, αλλά σε και αναφορικά µε τους ανταγωνιστές του εξωτερικού, η ALFA WOOD έχει. 26. Τέλος, όσον αφορά στη διασπορά των πελατών στις σχετικές αγορές, αυτή είναι ιδιαιτέρως υψηλή, αφού τα εν λόγω προϊόντα διατίθενται σε α) βιοµηχανίες εισαγωγείς, β) µεταποιητές εισαγωγείς, γ) ξυλεµπορικές επιχειρήσεις, δ) χονδρεµπόρους, ε) µαραγκούς, ξυλουργούς και επιπλοποιούς και στ) εργολάβους. Η δε διανοµή τους πραγµατοποιείται κυρίως µέσω χονδρεµπόρων-ξυλεµπόρων ή/και εµπόρων, υπολογιζόµενους στους 600 και δευτερευόντως µέσω εκθεσιακών χώρων. IV.8 Οι θέσεις των ανταγωνιστών 27. Στις , η Υπηρεσία απέστειλε σχετικό ερωτηµατολόγιο στους πέντε µεγαλύτερους ανταγωνιστές των µερών στις σχετικές αγορές της µοριοσανίδας και της ινοσανίδας, οι απαντήσεις των οποίων έχουν ως εξής: 21 Σύµφωνα µε τη γνωστοποίηση, η ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ ΑΒΕΤΕ εισάγει τις πρώτες ύλες (ουρία και µεθανόλη). 22 Αριθ. πρωτ. 70/

18 i. Η εταιρία [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 4] 23 που δραστηριοποιείται, ότι δεν θεωρεί πιθανή την είσοδο νέων επιχειρήσεων στους κλάδους της µοριοσανίδας, της ινοσανίδας και του κόντρα πλακέ, στο άµεσο µέλλον, διότι η αγορά είναι κορεσµένη και απαιτούνται υψηλότατες επενδύσεις. ii. Η εταιρία [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 2] 24 µητρική του οµίλου [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 2] που δραστηριοποιείται, ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά του ξύλου, δεδοµένου ότι υπάρχουν πολύ ισχυρές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και ότι η υπό κρίση πράξη µάλλον επιβάλλεται για την επιβίωση της ελληνικής παραγωγής στο συγκεκριµένο κλάδο. iii. Η εταιρία [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 3] 25 η οποία ηγείται του οµίλου της [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 3] και δραστηριοποιείται, ότι «η δηµιουργία ενός οµίλου ο οποίος σε σηµαντικές οµάδες προϊόντων όπως η µοριοσανίδα και µοριοσανίδα επενδεδυµένη µε µελαµίνη θα κατέχει ποσοστό άνω του και σε συνδυασµό µε την κάλυψη προσφοράς των προϊόντων ξυλείας θα αποθαρρύνει επιπλέον επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο.» iv. Η εταιρία [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 1] 26 που δραστηριοποιείται ότι: α) Η υπό κρίση πράξη δεν αναµένεται «να επιφέρει σηµαντικά εµπόδια στην χονδρική και λιανική πώληση ξυλείας», ενώ αναµένεται ότι θα επηρεάσει «αναπόφευκτα τη λειτουργία πολλών εµπορικών επιχειρήσεων και βιοτεχνιών του ευρύτερου κλάδου ξυλείας, εκ του γεγονότος ότι µια επιχείρηση µετατρέπεται από «πελάτης» σε «παραγωγός».» β) Θα υπάρξει κάποια συγκέντρωση στην παραγωγή µοριοσανίδων επενδεδυµένων µε µελαµίνη στην οποία δραστηριοποιούνται και οι δύο συµµετέχουσες στην υπό κρίση πράξη εταιρίες, αγορά στην οποία δραστηριοποιείται και η [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 1] ( του συνολικού κύκλου εργασιών της). γ) Με την εξαγορά υπάρχει ο κίνδυνος για την [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 1] η ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ ΑΕ να προµηθεύει κανονικά τις δύο εταιρίες του οµίλου (ΣΕΛΜΑΝ και ΠΙΝΔΟΣ) και ίσως να προκαλέσει προβλήµατα κανονικής προµήθειας ξυλόκολλας στην [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 1.]», και δ) Θα υπάρξει ισχυρή συγκέντρωση παραγωγής και διάθεσης ποικιλίας προϊόντων (Μοριοσανίδες - Μελαµίνες - Ξυλόφυλλα - Πάγκοι και Πορτάκια κουζίνας Ινοσανίδες Παρκέτα Έπιπλα Ξυλόκολλα κλπ) σε έναν κλάδο χωρίς έντονο ανταγωνισµό λόγω των 23 H [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 4] ανήκει στον και ο κύκλος εργασιών της ανήλθε το 2008 σε εκατ. Ευρώ. 24 H [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 2] ανήκει στον επί του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Στον εν λόγω όµιλο ανήκουν η, στην οποία η κατέχει το και η, στην οποία η κατέχει το. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε το 2008 σε εκατ. Ευρώ. 25 Η [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 3] ανήκει. Η κατέχει το του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, (η εν λόγω εταιρία µε έδρα στην δραστηριοποιείται ). Το δε υπόλοιπο του µ.κ. ανήκει. Tο του µ.κ. της εταιρίας (η εν λόγω εταιρία µε έδρα στον δραστηριοποιείται ). Το δε υπόλοιπο του µ.κ. της ανήκει. Tο του µ.κ. της εταιρίας και το του µ.κ. της εταιρίας. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε το 2008 σε εκ. ευρώ. 26 Η [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 1] ανήκει κατά. Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε το 2008 σε. ευρώ. 18

19 λίγων επιχειρήσεων / παραγωγών που δραστηριοποιούνται. Σύµφωνα µε την [ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 1], «το νέο σχήµα [θα] αποκτήσει δεσπόζουσα θέση και [θα] µπορεί να επηρεάζει τους όρους ανταγωνισµού στη σχετική αγορά.» Επισηµαίνει, επίσης, ότι «µε την συγκέντρωση εταιριών σε σχήµα µεγάλου οµίλου υπάρχει ο κίνδυνος σκοπούµενης ενδοοµιλικής προνοµιακής τιµολογιακής πολιτικής (transfer pricing) δηµιουργώντας συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού στην αγορά». V ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 28. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2 στοιχ. β ν.703/77, όπως ισχύει, η από προσυµφωνηθείσα εξαγορά της πλειοψηφίας του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΣΕΛΜΑΝ από την εταιρία ALFA WOOD, συνεπάγεται την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της δεύτερης επί της πρώτης, πράξη η οποία συνιστά συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 703/77. Δεδοµένου δε του γεγονότος ότι τα µέρη είναι µεταξύ τους ανεξάρτητες επιχειρήσεις και δραστηριοποιούνται στις αυτές σχετικές αγορές, προκύπτει ότι η κρινόµενη πράξη συνιστά συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχ. β του ν.703/77, όπως ισχύει. 29. Εξάλλου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου άρθρο 4β παρ. 1 ν.703/77, όπως ισχύει, η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση κατά τα οριζόµενα στο ανωτέρω άρθρο, καθόσον πληροί τα κριτήρια υπαγωγής της παραγράφου 1 αυτού, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τα προσκοµισθέντα στοιχεία του φακέλου και τις δηλώσεις της γνωστοποιούσας, (α) ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών του οµίλου ALFA WOOD ανήλθε 27 το 2008 σε Ευρώ ενώ ο αντίστοιχος του οµίλου ΣΕΛΜΑΝ ανήλθε σε Ευρώ (σύνολο Ευρώ) και (β) ο κύκλος εργασιών, στην ελληνική αγορά, του οµίλου ALFA WOOD ανήλθε το 2008 σε Ευρώ, ενώ του οµίλου ΣΕΛΜΑΝ σε Ευρώ (σύνολο Ευρώ). 30. Η γνωστοποίηση της κρινόµενης συγκέντρωσης πραγµατοποιήθηκε σύννοµα και εµπρόθεσµα, στις , από την υπόχρεη σε γνωστοποίηση ALFA WOOD, αφού το ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των µερών υπεγράφη στις (συνεπώς η γνωστοποίηση έλαβε χώρα εντός ηµερών από τη σύναψη της συµφωνίας) και µέχρι την στάλθηκαν εµπροθέσµως τα πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχεία που διαδοχικά ζητήθηκαν από τη γνωστοποιούσα. 31. Περαιτέρω µε βάσει τα ανωτέρω αναφερόµενα πραγµατικά περιστατικά και την ανάλυση των επηρεαζόµενων αγορών προκύπτουν τα ακόλουθα: i) στη µοριοσανίδα, επενδεδυµένη και γυµνή: Μερίδια ALPHA WOOD + ΣΕΛΜΑΝ =, ii) στην ινοσανίδα, επενδεδυµένη και γυµνή: Μερίδια ALPHA WOOD + ΣΕΛΜΑΝ =, 27 Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4στ του ν.703/77. 19

20 iii) στην υπό-αγορά των µελαµινών από µοριοσανίδα: Μερίδια ALPHA WOOD + ΣΕΛΜΑΝ =. Η «ενίσχυση» του Οµίλου ALFA WOOD από την υπό κρίση πράξη, δεν αναµένεται να δηµιουργήσει σηµαντικά εµπόδια ούτε να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις ανωτέρω αγορές, δεδοµένου ότι: (α) η µεταβολή των µεριδίων, η οποία θα επέλθει µετά την πραγµατοποίηση της παρούσας συγκέντρωσης, κυµαίνεται µεταξύ 5%-7%, β) οι εισαγωγές κυµαίνονται µεταξύ του 30%-80%, γ) ο ανταγωνισµός είναι υπαρκτός και γενικά παρατηρείται µεγάλη διασπορά µεριδίων, δ) στην αγορά της µοριοσανίδας και µελαµινών από µοριοσανίδες ο δεύτερος ανταγωνιστής κατέχει σηµαντικό µερίδιο (της τάξεως του ), ε) δεν υπάρχουν νοµικά ή πραγµατικά εµπόδια εισόδου και στ) υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγική δυναµικότητα. iv) στις ρητίνες ξύλου, όπου η εξαγοραζόµενη εταιρία (µέσω της θυγατρικής της ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ) κατέχει µερίδιο περίπου, καίτοι δεν υφίσταται οριζόντια σχέση των µερών (καθώς ο Όµιλος ALPHA WOOD δεν δραστηριοποιείται σ αυτήν) θεωρείται επηρεαζόµενη λόγω του ότι οι ρητίνες ξύλου χρησιµοποιούνται στο στάδιο της παραγωγής προϊόντων ξύλου, στο οποίο δραστηριοποιούνται και τα δύο µέρη, ήτοι σε προηγούµενο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Ο τυχόν όµως επηρεασµός της εν λόγω αγοράς από την κρινόµενη συγκέντρωση δεν αναµένεται να είναι σηµαντικός. Ειδικότερα: α) η πλεονάζουσα παραγωγική δυναµικότητα (που ανέρχεται σε τόνους) της ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ επαρκεί για να υπερκαλύψει την εγχώρια ζήτηση (που εκτιµάται σε τόνους), και άρα και µετά την πραγµατοποίηση της παρούσας συγκέντρωσης δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξει περιορισµός στην προµήθεια των ανταγωνιστών, β) οι πωλήσεις της ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ στην ανταγωνίστρια εταιρία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. αποτελούν σηµαντικό ποσοστό του κύκλου εργασιών της πρώτης ( το 2008 και το 11µηνο 2009), οπότε δεν υπάρχει οικονοµικό κίνητρο για να περιορίσει τις εν λόγω πωλήσεις, γ) οι εισαγωγές (κυρίως από Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουµανία και ΠΓΔΜ) καλύπτουν σήµερα το της αγοράς και οι τιµές τους είναι εφάµιλλες µε τις αντίστοιχες των εγχωρίως παραγόµενων προϊόντων, δ) δεν υπάρχουν συµβάσεις αποκλειστικής διανοµής, ε) οι κόλλες ως πρώτη ύλη έχουν µικρό ποσοστό συµµετοχής στο κόστος των τελικών προϊόντων () και στ) η καθετοποίηση της παραγωγής του νέου Οµίλου που θα προκύψει µετά την πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης θα οδηγήσει σε µείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, σε όφελος των καταναλωτών (βλ. αναλυτικότερα στοιχεία στην Ενότητες IV.4, IV.7 και IV.8). Επισηµαίνεται τέλος, ότι. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Εγκρίνει, την κατ άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, γνωστοποιηθείσα από (αριθ. πρωτ. 8868) συγκέντρωση, που αφορά την απόκτηση από την εταιρία ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ του 20

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 6 η Μαΐου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., με την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου ΙΙ. Μαστρογιώργος Αθανάσιος

Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου ΙΙ. Μαστρογιώργος Αθανάσιος Τεχνολογία Παραγωγής Επίπλου ΙΙ Μαστρογιώργος Αθανάσιος Συνοπτική παρουσίαση υλικών-υλικά μεγάλων διαστάσεων υπό μορφή πάνελ MDF(Medium Density Fibreboard) Το MDF(Medium Density Fibreboard)(Ινοσανίδα Μέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Οκτωβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 72 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 23 η Ιουνίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΑΠ. 524/062 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΑΠ. 524/062 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 26-05-2009 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΑΠ. 524/062 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ «Εξέταση του με ΑΡ.ΠΡ.ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ 2320/Φ960/13-5-2009 αιτήματος της εταιρείας «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Ιουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 23 η Φεβρουαρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

"Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H

Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H "Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H Δρ Μιχάλης Σκαρβέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

YALCO Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε.

YALCO Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. YALCO Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ένωση Θεσμικών Επενδυτών -Ιούνιος 2009 1 Κύρια Σημεία της Ιστορίας της YALCO 1920: ίδρυση της YALCO στη Δράμα 1933: ο ιδρυτής της μεταφέρει την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 28 η εκεµβρίου 2012, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1043497/10623/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ

ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ http://www.e-stergiu.cm/index.php?lang=1 ΞΥΛΕΙΑ ΣΤΕΓΗΣ - ΣΥΝΘΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ Πλανισμένες δοκοί σύνθετης συγκολλητής ξυλείας εισαγωγής. Προσφέρουν υψηλή μηχανική αντοχη (GL24),διαθέτουν μικρό ειδικό βάρος (450kg/m

Διαβάστε περισσότερα

Περιλαµβάνονται αναλυτικά

Περιλαµβάνονται αναλυτικά Τώρα µπορείτε να αποκτήσετε µία Κουζίνα Πλαίσιο µε έκπτωση 40% ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ : 180 ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ (από 300 /µέτρο) Στην τιµή περιλαµβάνονται η µεταφορά και η τοποθέτηση εντός Αττικής. Ερχόµαστε σπίτι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Μαΐου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1054916/10643/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1084 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MARKETING PLAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΞΥΛΕΙΑ Α.Ε. Χατζηαντωνάκη Σμαράγδα

Διπλωματική Εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MARKETING PLAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΞΥΛΕΙΑ Α.Ε. Χατζηαντωνάκη Σμαράγδα Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MARKETING PLAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΞΥΛΕΙΑ Α.Ε. Χατζηαντωνάκη Σμαράγδα Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ:

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 467/ VI /2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12

Διαβάστε περισσότερα

1771 Κ.Δ.Π. 365/2000

1771 Κ.Δ.Π. 365/2000 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3457, 15.12.2000 1771 Κ.Δ.Π. 365/2000 Αριθμός 365 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17739 Αρ. Μελέτης: 06/2014 Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Δ6/ /12/ Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχ

Αριθ. Δ6/ /12/ Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις διανομέων ενέργειας, διαχειριστών δικτύων διανομής και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας για την παροχή στοιχείων τελικής ενεργειακής χρήσης Αριθ. Δ6/29826-28/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 276/ΙV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 276/ΙV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 276/ΙV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της, την 8η Μαρτίου 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, με την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 118 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 10 η Φεβρουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (ν. 3556/2007, όπως ισχύει, άρθρα 9, 10, 11, 11A)

EΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (ν. 3556/2007, όπως ισχύει, άρθρα 9, 10, 11, 11A) EΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (ν. 3556/2007, όπως ισχύει, άρθρα 9, 10, 11, 11A) (αποστέλλεται στον Εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) i 1. Ταυτότητα του Εκδότη ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΙI ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΙI ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. του Οµίλου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. του Οµίλου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. του Οµίλου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. µε διακριτικό τίτλο ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. για τη Χρήση 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 39 /2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ: 49443 ΕΡΓΟ: «Προµήθεια ξυλείας» Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια ξυλείας» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ήµος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2008 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Δεκέμβριος 2016, ετήσια μείωση 0,5%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Δεκέμβριος 2016, ετήσια μείωση 0,5% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Δεκέμβριος 2016, ετήσια μείωση 0,5% Ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιουλίου 2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2010 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 4: Συλλογή Εμπορευμάτων Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την κατάρτιση Κανονισμού περί καθορισμού μεθοδολογίας υπολογισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1, εδάφιο ζ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 15 η Φεβρουαρίου 2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Από µέρους του.σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών δεν παρουσίασε μεταβολή, ενώ από την αντίστοιχη σύγκριση των

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών δεν παρουσίασε μεταβολή, ενώ από την αντίστοιχη σύγκριση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς,, 23 Φεβρουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιανουάριος 2017 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 476/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 476/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 476/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 565/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ TMHMA Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 3η Απριλίου 2013, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ν.ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.»

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ν.ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.» ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ν.ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.» της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΜΟΥΤΣΟΥΛΗ Α.Μ. 24/10 Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Απρίλιος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 601/2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 26 η Ιανουαρίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 31 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 13 Ιανουρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ /Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ /7

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ /Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ /7 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ /Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 Η έκθεση διαχείρισης του (.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2006 συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε βάση το πνεύµα και τα αναφερόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιανουάριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37581 18 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3744 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 629/2016* Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα όπως και τις υπόλοιπες χώρες της

Στην Ελλάδα όπως και τις υπόλοιπες χώρες της Η ελληνική αγορά επίπλων κουζίνας στο μικροσκόπιο ELITON Με τους τζίρους των εταιρειών να μειώνονται λόγω κρίσης και τις εισαγωγές από το εξωτερικό να αυξάνονται θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 01: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Ξύλου. Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 01: Εισαγωγή στην Τεχνολογία Ξύλου. Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 01: Εισαγωγή στην Ιωάννης Φιλίππου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΑΣΟΣ ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΜΗΚΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΔΑΣ. ΕΙΔΟΣ ή και ΚΛΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2006

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2006 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Χ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3016/2006 1. Απολογισμός χρήσης κεφαλαίων Γενική παρουσίαση Το αρχικό τριετές επενδυτικό σχέδιο της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Επιτελική Σύνοψη Α] Εισαγωγή - Κατάσταση Αγοράς - Ρύθμιση ΝΟΜΕ Στην παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 348/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 348/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 348/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19 η Iουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2007 Συνέχιση των ανοδικών ρυθµών ανάπτυξης πωλήσεων και κερδοφορίας Περαιτέρω ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου( χιλ.) 9M 2007 %

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Φεβρουάριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Φεβρουάριος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Μαρτίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΑ. Η επιχείρηση ΖΑΧΑΡΙΟΥ Α. ΔΑΜΙΑΝΟΣ εξειδικεύεται εδώ και πολλά έτη στην πώληση μασίφ ξυλείας.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ. Η επιχείρηση ΖΑΧΑΡΙΟΥ Α. ΔΑΜΙΑΝΟΣ εξειδικεύεται εδώ και πολλά έτη στην πώληση μασίφ ξυλείας. Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η επιχείρηση ΖΑΧΑΡΙΟΥ Α. ΔΑΜΙΑΝΟΣ εξειδικεύεται εδώ και πολλά έτη στην πώληση μασίφ ξυλείας. Με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο του ξύλου, βαθιά γνώση τόσο στο επίπεδο ποιότητας όσο και στο επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε.

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΜΑΝ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιούλιος 2016 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιούλιος 2016 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Αυγούστου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιούλιος 2016 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

- Η μείωση κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πηγών (όπως π.χ. το νερό)

- Η μείωση κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πηγών (όπως π.χ. το νερό) Οικιακές Συσκευές Διάφορες οικιακές συσκευές χρησιμοποιούνται εκτός από τον οικιακό τομέα και σε άλλους φορείς, εταιρείες, οργανισμούς και ιδρύματα. Για παράδειγμα, οι πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες συναντούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Ιουνίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Μάιος 2014 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού»

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΔΗΛΟΣ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Μετοχικό Εξωτερικού» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - Μικτό Εξωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 2η Μαρτίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 με την

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23 Αυγούστου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Ιούλιος 20 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27 η Μαϊου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012

Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-12-2012 Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/07-12-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα