ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, με την εξής σύνθεση: Προεδρεύων: Δημήτριος Δανηλάτος Μέλη: Ιωάννης Μπιτούνης και Βασίλειος Νικολετόπουλος Γραμματέας: Ηλιάνα Κούτρα Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών «ALCON INC.» και «WAVELIGHT AG» με απόκτηση του 77,38% των μετοχών της δεύτερης από την πρώτη με δημόσια προσφορά.. Πριν την έναρξη της συζήτησης ο Πρόεδρος όρισε Γραμματέα της υπόθεσης την Ηλιάνα Κούτρα, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Ζαχαριά. Στη συζήτηση είχε νομίμως κλητευθεί και παρίστατο η εταιρία «ALCON INC.» διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Κωνσταντίνου Μίγγα. Στην αρχή της συζήτησης, ο Προεδρεύων του Τμήματος έδωσε το λόγο στον Εισηγητή της υπόθεσης, Ιωάννη Μπιτούνη, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την υπ αριθ. πρωτ. 419/ γραπτή έκθεσή του επί της κρινόμενης υπόθεσης και πρότεινε, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτή, την επιβολή προστίμου τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ στην εταιρία «ALCON INC.», για την υπαίτια παράβαση της υποχρέωσής της προς εμπρόθεσμη γνωστοποίση. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εταιρίας «ALCON INC.», ο οποίος τοποθετήθηκε επί της εισηγήσεως, ανέπτυξε τις απόψεις του, απάντησε σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν ο Προεδρεύων και τα μέλη του Τμήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κατέθεσε σε γραπτό υπόμνημα ενώπιον του Τμήματος τις απόψεις που διατύπωσε προφορικά κατά την ακροαματική διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας το Τμήμα προχώρησε σε διάσκεψη και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, την Έκθεση του Εισηγητή, και τις απόψεις που διατύπωσε προφορικώς η εταιρία «ALCON INC.» κατά την συζήτηση της υπόθεσης και το υπόμνημα το οποίο υπέβαλε ενώπιον του Τμήματος κατά την ακροαματική διαδικασία, 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [ ]). 1

2 ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: I. Με το από (υπ αριθ. 23/ ) έγγραφό τους, οι εταιρίες με την επωνυμία «ALCON INC.» (εφεξής ALCON ή εξαγοράζουσα εταιρία) και «WAVELIGHT AG» (εφεξής WAVELIGHT ή εξαγοραζόμενη εταιρία), γνωστοποίησαν στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν.703/77, όπως ισχύει, την εξαγορά του [ ]% των μετοχών της δεύτερης από την πρώτη, παράλληλα με αγορές κατά την Περίοδο Αποδοχής σύμφωνα με το Γερμανικό Νόμο περί Εξαγορών. Η γνωστοποιηθείσα πράξη έλαβε χώρα δυνάμει της από [ ] δημόσιας πρότασης από την ALCON για την εξαγορά του [ ]% των μετοχών της WAVELIGHT, με αρχική ημερομηνία λήξης της Περιόδου Αποδοχής την [ ]. Σύμφωνα δε με τις γνωστοποιούσες, η συναλλαγή της δημόσιας προσφοράς έκλεισε την [ ], τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την πλήρωση όλων των όρων και αιρέσεων σύμφωνα με την παρ. 5.3 του Εγγράφου Προσφοράς, μεταξύ των οποίων ήταν και η λήψη εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Κύπρου, της Ισπανίας, της Τουρκίας και της Κίνας, η τελευταία εκ των οποίων εκπληρώθηκε στις [ ]. II. ΤΑ ΜΕΡΗ 1. ALCON Inc. (εξαγοράζουσα) Η ALCON, θυγατρική της μητρικής εταιρίας του ομίλου Nestle, της ελβετικής εταιρίας Nestle S.A., έχει έδρα στις ΗΠΑ και είναι μητρική του ομίλου ALCON. Στην Ελλάδα, ο εν λόγω όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της, ALCON Laboratories Hellas Commercial & Industrial S.A. Η ALCON δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο της οφθαλμολογίας και διαθέτει τα εξής προϊόντα: α) φαρμακευτικά (συνταγογραφούμενα φάρμακα), β) χειρουργικό εξοπλισμό και ειδικότερα διαθλαστικός εξοπλισμός για οφθαλμικές επεμβάσεις, και γ) καταναλωτικά προϊόντα φροντίδας οφθαλμών. Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του ομίλου Nestle στον οποίο ανήκει η ALCON ανήλθε σε [ ] εκατ. ευρώ το έτος Ο δε εθνικός κύκλος εργασιών του ομίλου Nestle για το έτος 2006, σύμφωνα με το άρ. 4στ ν.703/77, όπως ισχύει, ανήλθε σε [ ] ευρώ, ενώ της ALCON Laboratories Hellas Commercial & Industrial S.A. ανήλθε σε [ ] ευρώ. 2. WAVELIGHT A.G. (εξαγοραζόμενη) Η WAVELIGHT, μητρική του ομώνυμου ομίλου, με έδρα στη Γερμανία, διαθέτει θυγατρικές εταιρίες στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Ασία. Στην Ελλάδα, η WAVELIGHT διανέμει τα προϊόντα της μέσω της ανεξάρτητης εταιρίας BIOSCIENCE. 2

3 Η WAVELIGHT κατασκευάζει και εμπορεύεται μηχανήματα και υλικά για ιατρικούς σκοπούς ενώ ειδικεύεται και στην παραγωγή συστημάτων laser για αισθητική χειρουργική και για οφθαλμολογικές επεμβάσεις. Ειδικότερα, το οφθαλμολογικό της τμήμα διαθέτει: α) προϊόντα για επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής, και β) προϊόντα για χειρουργικές επεμβάσεις καταρράκτη και ενδοφθάλμιες χειρουργικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του ομίλου της WAVELIGHT ανήλθε σε [ ] εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος (λήξη στις 31 Ιουλίου) 2006/2007. Ο δε εθνικός κύκλος εργασιών της WAVELIGHT σύμφωνα με το άρ. 4στ ν.703/77, όπως ισχύει, κατά το έτος 2006 ανήλθε σε [ ] ευρώ. III. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ/ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 1. Σχετική Αγορά Προϊόντων Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, αλλά και με βάση τα στοιχεία του φακέλου, οι σχετικές αγορές προϊόντων στις οποίες δραστηριοποιούνται και τα δύο μέρη είναι η παραγωγή και διανομή: α) μηχανημάτων (excimer lasers) για διαθλαστική χειρουργική. Τα μηχανήματα excimer lasers διορθώνουν με χειρουργικό τρόπο κοινές ανωμαλίες της οράσεως που υπό ομαλές συνθήκες απαιτούν τη χρήση γυαλιών ή φακών επαφής, όπως μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμό. β) μηχανημάτων διάγνωσης διαθλαστικής χειρουργικής. Τα διαγνωστικά μηχανήματα χρησιμοποιούνται στη διαθλαστική χειρουργική όταν γίνεται διόρθωση των ανωμαλιών της οράσεως με διαθλαστικά μηχανήματα (excimer lasers). Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση διαφόρων μετρήσεων της επιφάνειας του κερατοειδούς ή του οπτικού συστήματος, για να ανακαλύψουν παραμορφώσεις και λάθη στην όραση πέραν της κανονικής περιγραφής. γ) προϊόντων για χειρουργικές επεμβάσεις καταρράκτη και ενδοφθάλμιες χειρουργικές επεμβάσεις. Τέτοια προϊόντα μπορεί να είναι ειδικός χειρουργικός εξοπλισμός, όπως εργαλεία και υλικά καθώς και αναλώσιμα, όπως ειδικά διαλύματα κ.λ.π. 2. Σχετική Γεωγραφική Αγορά Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. H σχετική γεωγραφική αγορά, για τις ανωτέρω αγορές που αφορά η συγκεκριμένη συγκέντρωση, είναι, λόγω της ύπαρξης ρυθμιστικών εμποδίων στις υπηρεσίες υγείας και του σχετικού υποδείγματος ζήτησης, που διαφέρουν από χώρα σε χώρα, η ελληνική επικράτεια. 3. Δομή Αγοράς Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, η ALCON είχε [ ] μερίδια αγοράς στις σχετικές αγορές των διαθλαστικών και διαγνωστικών μηχανημάτων στην Ελλάδα τα έτη 2004, 2005 και Η δε 3

4 WAVELIGHT, βάσει όγκου, είχε το [ ]% της σχετικής αγοράς διαθλαστικών μηχανημάτων laser το 2006, το [ ]% το 2005 και το [ ]% το Επιπλέον, οι γνωστοποιούσες επισημαίνουν ότι τα κανονιστικά/ρυθμιστικά εμπόδια δεν είναι σημαντικά, ενώ για την εισαγωγή νέων εταιρειών στον κλάδο, σημαντικά θεωρούνται η τεχνογνωσία και η τεχνολογία που απαιτούνται. IV.1. Κατά το άρθρο 4, παρ. 2 στοιχ. β ν.703/77, ως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται: α) όταν συγχωνεύονται με κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουμένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, β) όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστο μία επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. Κατά την παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, για την εφαρμογή του νόμου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης. Επίσης, κατά την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: α) είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. Στην προκειμένη περίπτωση η εξαγορά του [ ]% του μ.κ. της WAVELIGHT από την εταιρία ALCON έχει ως συνέπεια την απόκτηση του ελέγχου της πρώτης εταιρίας από τη δεύτερη και αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του νόμου. IV.2. Σύμφωνα με το άρθρο 4 α παρ. 1 ν. 703/77 όπως ισχύει, «Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε ένα μήνα από την πραγματοποίησή της στην Επιτροπή Ανταγωνισμού όταν: α) το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4στ, αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό τμήμα αυτής, σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θεωρούνται ομοειδή από τον καταναλωτή, λόγω των ιδιοτήτων, της τιμής και της χρήσης τους, για την οποία προορίζονται ή β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται, στην εθνική αγορά, τουλάχιστον σε δεκαπέντε εκατομμύρια ( ) ευρώ.» 4

5 Η παρούσα συγκέντρωση υπόκειται στην εκ του νόμου υποχρέωση γνωστοποίησης, δεδομένου ότι πληρούται τόσο το κριτήριο του μεριδίου αγοράς όσο και του συνολικού κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, το μερίδιο αγοράς της WAVELIGHT στη σχετική αγορά μηχανημάτων (excimer lasers) για διαθλαστική χειρουργική ανήλθε το 2006, σε [ ]% βάσει όγκου, ενώ ο συνολικός εθνικός κύκλος εργασιών των μερών ανήλθε σε [ ] ευρώ το έτος 2006, ήτοι [ ] ευρώ για τον όμιλο Nestle (εκ των οποίων [ ] ευρώ πραγματοποιήθηκαν από την ALCON Laboratories Hellas Commercial & Industrial S.A.) και [ ] ευρώ για τη Wavelight. IV.3. Σύμφωνα με το άρθρο 4α παρ.2 ν. 703/77 όπως ισχύει, υποχρεούνται σε γνωστοποίηση: α) σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, η κάθε μία από αυτές, β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή ομάδες προσώπων ή επιχειρήσεων που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τμήματα μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, τόσο η εκ του νόμου υπόχρεη προς γνωστοποίηση εταιρία ALCON, όσο και η εξαγοραζόμενη WAVELIGHT, προέβησαν σε γνωστοποίηση της ως άνω εξαγοράς στις [ ]. IV.4. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 α παρ. 1 ν. 703/77 όπως ισχύει, κάθε συγκέντρωση πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε ένα μήνα από την πραγματοποίησή της. Σύμφωνα δε με την παρ. 4 άρθρου 4 α ν. 703/77 όπως ισχύει, «Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στον καθένα από τους υπέχοντες τη σχετική υποχρέωση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτό[ς] ορίζεται στο άρθρο 4στ.» Στην υπό κρίση περίπτωση, η γνωστοποίηση της συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε εκπρόθεσμα από την υπόχρεη προς τούτο εταιρεία καθώς η απόκτηση του [ ]% του μ.κ. της εταιρίας WAVELIGHT από την εταιρία ALCON πραγματοποιήθηκε στις [ ], ενώ η γνωστοποίηση έγινε στις , ήτοι εικοσιπέντε (25) ημέρες μετά τη λήξη της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός μήνα από την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης. Σχετικά με την μη εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της εν λόγω εξαγοράς, οι γνωστοποιούσες δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της, αναφέρουν ότι: «[ο] λόγος της εκπρόθεσμής γνωστοποίησης οφείλεται στην καθυστέρηση των διαδικασιών ετοιμασίας του Πληρεξουσίου της εταιρίας WaveLight AG. Οι διαδικασίες αυτές ολοκληρώθησαν την [ ], το πρωτότυπο Πληρεξούσιο παραλήφθηκε στην Αθήνα την [ ], μεταφράστηκε την [ ] και ολόκληρη η γνωστοποίηση υποβλήθηκε την [ ]. Ο λόγος της καθυστέρησης της ετοιμασίας του Πληρεξουσίου είναι ότι η WaveLight AG είναι μία μικρή εταιρία με περιορισμένες δυνατότητες οι οποίες διετέθησαν για τους σκοπούς της συγκέντρωσης. Σχετικά θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας WaveLight AG αποτελείται από ένα μόνον πρόσωπο, ήτοι τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας ο οποίος είχε επωμισθεί και όλες τις διαδικασίες της συγκέντρωσης. Με δεδομένο το γεγονός ότι η συναλλαγή επιχειρήθηκε μέσω δημόσιας προσφοράς η εταιρία Alcon, Inc. απέκτησε 5

6 την πλειοψηφία των μετοχών της WaveLight AG κατά το «κλείσιμο» της προσφοράς την [ ]. Όμως, ακόμα και μετά το «κλείσιμο» της δημόσιας προσφοράς της WaveLight AG η τελευταία συνέχισε να διοικείται από το ανεξάρτητο διοικητικό της συμβούλιο και εδεσμεύετο από οδηγίες του εποπτικού της συμβουλίου ή από το μέτοχο πλειοψηφίας μέχρις ότου η συμφωνία διοίκησης με τον μέτοχο πλειοψηφίας τέθηκε σε εφαρμογή. Συνεπώς, η πλήρης ενσωμάτωση της WaveLight AG στον όμιλο Alcon κατέστη δυνατή μόνο μετά την καταχώρηση της συμφωνίας διοίκησης μεταξύ Alcon, Inc. και WaveLight AG αφού μόνο μετά την ισχύ της συμφωνίας διοίκησης η Alcon, Inc. απέκτησε τη διοίκηση της WaveLight AG. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν και η συμφωνία διοίκησης εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση της WaveLight AG το [ ], η καταχώρησή της και, συνεπώς, η ισχύς της δεν κατέστη δυνατή μέχρι πρόσφατα. Συνέπεια των ανωτέρω ήταν ότι η Alcon Inc. δεν είχε νομικό τρόπο να επηρεάσει τις πράξεις της WaveLight A.G. και να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση ούτε η πρόθεση της Alcon, Inc. ούτε η πρόθεση της WaveLight A.G. ήταν να παραβούν με οποιοδήποτε τρόπο τις μετά τη συγκέντρωση υποχρεώσεις των εμπρόθεσμης γνωστοποίησης.» Το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού κρίνει, τους επικαλούμενους, από τη υπόχρεη προς γνωστοποίηση εταιρία με την επωνυμία «ALCON INC, λόγους για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της γνωστοποίησης της συγκέντρωσης βάσει του άρθρου 4 α του ν. 703/77 αβάσιμους, ενώ τα τυχόν διαδικαστικά προβλήματα που επικαλείται δεν αρκούν για να άρουν την υπαιτιότητα της υπόχρεης γι αυτό. Και τούτο διότι, η γνωστοποιούσα ήταν σε γνώση των σχετικών διατάξεων που ορίζουν τόσο την υποχρέωση γνωστοποίησης όσο και την ορισμένη προθεσμία, εντός της οποίας η υπό κρίση γνωστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα και συνεπώς η μη τήρηση της εν λόγω προθεσμίας έγινε υπαίτια, κατά την έννοια του νόμου. Βάσει των ανωτέρω, στις ειδικές περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης, κρίνεται ότι θα πρέπει να επιβληθεί στην εξαγοράζουσα το ελάχιστο προβλεπόμενο στο άρθρο 4 α παρ. 4 του ν. 703/77 πρόστιμο. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο συγκροτήθηκε με την από κλήρωση για να κρίνει επί της από γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών «ALCON INC.» και «WAVELIGHT AG» με απόκτηση του 77,38% των μετοχών της δεύτερης από την πρώτη με δημόσια προσφορά., ομόφωνα αποφάσισε να: Επιβάλλει, για τη μη εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης στην υπόχρεη προς γνωστοποίηση εταιρία με την επωνυμία «ALCON INC», πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 ). 6

7 Η απόφαση εκδόθηκε την 30 Απριλίου ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 6 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β 1890/ ). Ο Προεδρεύων Ο Συντάκτης της Απόφασης Δημήτριος Δανηλάτος Ιωάννης Μπιτούνης Η Γραμματέας Ηλιάνα Κούτρα 7

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 383/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαρτίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 340/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Μαΐου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 310 / V / 2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην έδρα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 22 α Ιουλίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 300/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 31η Μαρτίου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 233 /III/2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 27 η Φεβρουαρίου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘ. 246 /ΙΙΙ / 2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 22η Ιουλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 440/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 26 η Μαρτίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη: Δημήτριος Λουκάς(Αντιπρόεδρος) Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός.

Μέλη: Δημήτριος Λουκάς(Αντιπρόεδρος) Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 574/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 η Σεπτεμβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 122/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 18 η Μαϊου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472/VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 183/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 568/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 568/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 568/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣEΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 169/III/2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 409/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 409/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 409/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17 η Ιουλίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 316 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 316 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 316 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 554 /VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 554 /VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 554 /VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Προς ηµοσίευση στην Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις)

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) i) Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ

Α. Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 594/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 20 η Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 987 22 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 280947/1982/7.3.2008 κοι νής υπουργικής απόφασης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 289/ΙV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 289/ΙV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 289/ΙV/2005 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των Γραφείων της, την 22α Ιουνίου 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 302/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 5 η Μαΐου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 369/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 369/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 369/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1. Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων) την 22 α Μαρτίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 571/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 571/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 571/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 559/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 559/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 559/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 20

Διαβάστε περισσότερα