ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ " ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : ,31 ευρώ (με ΦΠΑ) Μαραθώνας, 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ34 Σελ. 2

3 1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο του μελετώμενου έργου Το αντικείμενο της μελέτης, αφορά τα έργα διαχείρισης των ακαθάρτων του Δήμου Μαραθώνα με την πρόβλεψη των ακόλουθων έργων: Τα εσωτερικά έργα αποχέτευσης ακαθάρτων στους ακόλουθους οικισμούς - περιοχές: ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΒΟΘΩΝ (ΚΑΛΕΤΖΙ) ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΖΟΥΜΠΕΡΙ (τμήμα οικισμού) ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (τμήμα οικισμού) ΕΡΥΘΡΟΣ ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Τα έργα μεταφοράς ακαθάρτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Η ΕΕΛ και έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα. Τα έργα μεταφοράς, η ΕΕΛ και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων θα καλύπτουν ως δυναμικότητα τις ανάγκες της Δ.Ε. Μαραθώνα, της Δ.Ε. Νέας Μάκρης, των κατασκηνώσεων του Άγιου Ανδρέα, καθώς και Οικοδομικών Συνεταιρισμών της περιοχής. Τα προβλεπόμενα έργα παρουσιάζονται στον Χάρτη Οριζοντιογραφία Προβλεπόμενων Έργων, που συνοδεύει τον παρόντα Φάκελο Έργου Υφιστάμενη κατάσταση Η περιοχή χαρακτηρίζεται από τη σημαντική κίνηση επισκεπτών και λουόμενων κυρίως από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής κατά τη διάρκεια του θέρους. Οι οικισμοί μελέτης, δεν διαθέτουν σήμερα δίκτυο ακαθάρτων και τα λύματά τους συγκεντρώνονται σε βόθρους ή διατίθενται ανεξέλεγκτα με συνέπεια την περιβαλλοντική υποβάθμιση και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Σελ. 3

4 1.2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Επιπλέον των στοιχείων του παρόντος Φακέλου του Έργου, για το έργο εκπονούνται στο πλαίσιο ανεξάρτητης σύμβασης οι Περιβαλλοντικές μελέτες. Μέχρι σήμερα έχει εκπονηθεί η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχει εκδοθεί η απόφαση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων - Π.Π.Π.Α. (Α.Π. οικ / /ΕΥΠΕ : Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) του έργου "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα στο Νομό Αττικής"). Επίσης έχει συνταχθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης της Α.Ε.Π.Ο. Οι Περιβαλλοντικές μελέτες βρίσκονται στη διάθεση των διαγωνιζομένων, στα γραφεία του Δήμου Μαραθώνα ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή είναι: Παράκτιοι σχηματισμοί θινών, άμμων, όπως επίσης και συνεκτικών ψαμμιτών. Καταλαμβάνουν την περιοχή του παράκτιου δάσους της κουκουναριάς και πεύκης. Αλλουβιακές αποθέσεις του πεδινού τμήματος που αποτελούνται από αργιλοαμμώδη υλικά ασύνδετα μεταξύ τους Πλευρικά κορήματα και κώνοι κορημάτων που αποτελούνται από αδρομερή συνεκτικά υλικά. Καταλαμβάνουν τις πλαγιές των λόφων και το ανάντη βόρειο τμήμα της πεδινής έκτασης στην περιοχή του ρέματος Μυρτιά. Χερσαίες αποθέσεις ερυθρογαιών με διάσπαρτους κροκαλολατύπες διαφόρου μεγέθους και κοκκινωπού χρώματος. Συναντώνται στην περιοχή Πάτημα βορείως του παλιού έλους. Θαλάσσιες-λιμναίες νεογενείς αποθέσεις Ραμνούντας. Αποτελούνται κυρίως από μάργες με μικρές παρεμβολές ψαμμιτών και κροκαλοπαγών μικρού πάχους. Συναντώνται στην περιοχή μεταξύ των λόφων Δρακονέρας και Κάτω Σουλίου. Μάρμαρα Αγ. Μαρίνας ηλικίας Αν. Κρητιδικού. Συναντώνται στο ανατολικό τμήμα της περιοχής (Δρακονέρα-Μύτικας). Αντιστοιχούν στο λεγόμενο ανώτερο μάρμαρο της Πεντέλης. Σχιστόλιθοι Ραμνούντας. Είναι κυρίως χλωριτικοί-μοσχοβιτικοί σχιστόλιθοι με παρεμβολές σιπολινών και κλαστικών μαρμάρων. Παρεμβάλλονται μεταξύ των μαρμάρων Αγ. Μαρίνας και Μαραθώνα. Σελ. 4

5 Μάρμαρα Μαραθώνα-Γραμματικού. Πρόκειται περί του κατώτερου ορίζοντα μαρμάρου του μεταμορφωμένου συστήματος της Αττικής. Ο ορίζοντας αυτός αντιστοιχεί πιθανότατα στο κατώτερο μάρμαρο της Πεντέλης. Σχιστόλιθοι Μαραθώνα, που περιλαμβάνουν χλωριτικούς και μαρμαρυγιακούς σχιστολίθους με παρεμβολές μαρμάρων μικρού πάχους (περιοχή Γραμματικού). Στην ευρύτερη περιοχή που περιβάλλει την πεδινή έκταση συναντώνται τέσσερα κύρια συστήματα ρηγμάτων. Η παραλιακή ζώνη του Σχινιά αποτελείται από αμμώδεις θινογενείς σχηματισμούς του Τεταρτογενούς με εδάφη αλκαλικού ph και μικρής περιεκτικότητας σε άργιλο και οργανική ουσία. Στην περιοχή του δάσους το ποσοστό της οργανικής ουσίας αυξάνει. Ο υγρότοπος απαρτίζεται από αλλουβιακές αποθέσεις μαζί με οργανικό υλικό, οι οποίες έχουν μεταφερθεί με τα ρέματα πάνω στο αμμώδες μητρικό πέτρωμα. Ολόκληρο το πεδινό τμήμα του Σχινιά, εξαιτίας της εδαφικής του σύστασης, χαρακτηρίζεται από φτωχή αποστράγγιση με αποτέλεσμα το σχηματισμό υγροτοπικής ζώνης. Οι όγκοι της Δρακονέρας και της Κυνοσούρας σχηματίζονται από σκληρούς ασβεστόλιθους (μάρμαρα) του Ανώτερου Κρητιδικού με πλευρικά κορήματα και κώνους κορημάτων κατά θέσεις. Ο βαθμός διάβρωσης σε ολόκληρη την έκταση της Δρακονέρας είναι ιδιαίτερα έντονος. Είναι χαρακτηριστική η συχνότητα παρουσίας επιφανειακού βράχου, καθώς και η κυριαρχία της χαμηλής θαμνώδους βλάστησης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ Δεδομένα σχεδιασμού Πληθυσμιακά δεδομένα & εξέλιξη πληθυσμού στην περιοχή μελέτης Βάσει της αξιολόγησης των διαθέσιμων στοιχείων, συντάσσεται ο πίνακας που ακολουθεί, στον οποίο παρουσιάζονται τα σημερινά πληθυσμιακά δεδομένα και αποτυπώνεται η προβλεπόμενη εξέλιξη του πληθυσμού την επόμενη 20ετία και 40ετία. Σελ. 5

6 Δ.E. ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δ.E. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Περιοχή Μόνιμος πληθυσμός "ΣΗΜΕΡΑ" Συνολικός πληθυσμός (μόνιμος - εποχικός) Μόνιμος πληθυσμός ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ "20ετία" Συνολικός πληθυσμός (μόνιμος - εποχικός) Μόνιμος πληθυσμός "40ετία" Συνολικός πληθυσμός (μόνιμος - εποχικός) (Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε) (Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε) (Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε) Άγιος Παντελεήμων Μαραθών (χωριό) Βόθων (Καλέντζι) (1) Άνω Σούλι (1) Μάτι - Αμπελούπολη Ζούμπερι Ανατολή Νέα Μάκρη Αγ. Μαρίνα & Προβάλινθος Ερυθρός Κατασκηνώσεις Αγ. Ανδρέα Νέος Βουτζάς Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δικ.-Εισαγγ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δικ. Υπαλλ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Οικοδομικός Συνεταιρισμός Πολυτέκνων ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Γραμματικό ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ (Α) Πληθυσμός που διαμένει σε οικία (μόνιμος) (Β) Πληθυσμός που διαμένει σε οικία (μόνιμος & εποχικός) (Γ) Κλίνες ξενοδοχείων (Δ) Campers (E) Λουόμενοι ΣΗΜΕΙΩΣΗ : (1) Μελλοντική σύνδεση 40ετίας που δεν θα ληφθεί υπόψη στην 20ετία (για δίκτυα προσαγωγής και ΕΕΛ) (2) Λαμβάνεται ως πρόβλεψη για μελλοντική σύνδεση μόνο στην ΕΕΛ, μέσω ανεξάρτητων δικτύων προσαγωγής Πίνακας 1 : Πρόβλεψη της εξέλιξη πληθυσμού στους οικισμούς και στις περιοχές μελέτης Σελ. 6

7 Για τον υπολογισμό του πληθυσμού της περιοχής μελέτης λήφθηκαν υπόψη : τα αποτελέσματα απογραφής του νόμιμου πληθυσμού του έτους 2011 της ΕΛΣΤΑΤ. τους εγκατεστημένους υδρομετρητές στις εξυπηρετούμενες περιοχές. στοιχεία μόνιμου και εποχικού πληθυσμού του Δήμου Μαραθώνα. Ο συνολικός πληθυσμός, στις διάφορες φάσεις σχεδιασμού ("Σήμερα", "20ετία" και "40ετία"), πραγματοποιήθηκε αξιολογώντας τόσο τη σημερινή κατάσταση, όσο και τις τάσεις εξέλιξης των οικισμών και της περιοχής μελέτης, που χαρακτηρίζονται από : Κατοικίες που αρχικώς είχαν τον χαρακτήρα δεύτερης θερινής κατοικίας, αλλά σταδιακά εξελίσσονται σε μόνιμη κατοικία. Σε κάθε περίπτωση κατά το θέρος παρατηρείται σημαντική αύξηση του πληθυσμού ο οποίος διαθέτει μόνιμη κατοικία ως δεύτερη κατοικία, αλλά διαμένει σε αυτή καθ όλη τη διάρκεια του θέρους, ή μόνο σε αργίες και Σαββατοκύριακα. Ο πληθυσμός αυτός αποτυπώνεται στις Στήλες (Β) των επιμέρους φάσεων σχεδιασμού των έργων. Αμιγώς τουριστική κίνηση σε ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής μελέτης, κυρίως κατά το θέρος. Οι ξενοδοχειακές κλίνες, αποτυπώνονται στις Στήλες (Γ) των επιμέρους φάσεων σχεδιασμού των έργων. Θερινή διαμονή στις κατασκηνώσεις του Αγ. Ανδρέα, ο πληθυσμός των οποίων αποτυπώνεται στις Στήλες (Δ). Μεγάλη κίνηση από θερινούς επισκέπτες που επισκέπτονται την περιοχή για κολύμβηση κυρίως τα Σαββατοκύριακα. Οι θερινοί επισκέπτες - λουόμενοι αποτυπώνονται στις Στήλες (Ε) των επιμέρους φάσεων σχεδιασμού των έργων. Εκτός από τις περιοχές των οικοδομικών συνεταιρισμών, οι μελλοντικοί πληθυσμοί "20ετίας" και "40ετίας", υπολογίζονται από την σχέση ανατοκισμού, λαμβάνοντας γενικά μέση ετήσια αύξηση του πληθυσμού ίση με 1%. Σε ορισμένες από τις εξυπηρετούμενες περιοχές η τιμή αυτή διαφοροποιείται για τους εξής λόγους: Για την περίπτωση του υπολογισμού του συνολικού πληθυσμού στις περιοχές Ζούμπερι και Ν. Βουτζάς η τιμή λαμβάνεται υψηλότερη και ίση με 1,5% λόγω της έντονης οικιστικής δραστηριότητας και της τουριστικής. ανάπτυξης των περιοχών αυτών Για την περίπτωση του υπολογισμού του συνολικού πληθυσμού στις περιοχές Ανατολή και Ερυθρός η τιμή λαμβάνεται χαμηλότερη και ίση με 0,5% λόγω του ότι η δόμηση στις περιοχές αυτές έχει σχεδόν φθάσει σε επίπεδα κορεσμού Ο αριθμός του εποχικού πληθυσμού που δύναται να φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων του Αγ. Ανδρέα είναι συγκεκριμένος ( άτομα) και θεωρείται σταθερός, επομένως η μέση ετήσια αύξηση του πληθυσμού λαμβάνεται ίση με 0%. Σελ. 7

8 Σχετικά με τους τρεις οικοδομικούς συνεταιρισμούς της περιοχής (Πολυτέκνων, Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, Δικαστών και Εισαγγελέων), προκειμένου να υπολογιστούν οι μελλοντικοί πληθυσμοί "20ετίας" και "40ετίας", δεν ακολουθείται η παραπάνω μέθοδος, αλλά θεωρείται ότι εντός των επόμενων 40 ετών, σε κάθε αυτοτελές οικόπεδο του συνεταιρισμού θα έχουν ανεγερθεί 2 κατοικίες. Λαμβάνεται ότι σε κάθε κατοικία αντιστοιχούν 2,5 ι.κ. Ο οικοδομικός συνεταιρισμός των Πολυτέκνων διαθέτει 400 αυτοτελή οικόπεδα, ο οικοδομικός συνεταιρισμός των Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος διαθέτει 1000 αυτοτελή οικόπεδα και ο οικοδομικός συνεταιρισμός Δικαστών και Εισαγγελέων διαθέτει 1500 αυτοτελή οικόπεδα. Με το τρόπο αυτό υπολογίζεται η μελλοντική εξέλιξη του πληθυσμού στις περιοχές αυτές. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα συντάσσονται οι πίνακες της πληθυσμιακής εξέλιξης για τα έργα μεταφοράς ακαθάρτων (δίκτυα) καθώς και για την ΕΕΛ. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες αυτούς δεν περιλαμβάνονται οι λουόμενοι (Στήλες (Ε) του ως άνω Πίνακα 1), οι οποίοι αποτελούν πληθυσμό με πολύ περιορισμένη υδατική κατανάλωση (και κατ επέκταση παροχή ακαθάρτων προς το δίκτυο). Στην εκτίμηση των παροχών σχεδιασμού των έργων (βλ. επόμενη παρ ), θα υιοθετηθούν παραδοχές υπολογισμού των παροχών οι οποίες θα ενσωματώνουν την κατανάλωση αυτή. Δ.Ε. ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Περιοχή ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ "20ετία" "40ετία" Συνολικός πληθυσμός - θέρος Άγιος Παντελεήμων Μαραθών (χωριό) Βόθων (Καλέντζι) Άνω Σούλι Μάτι - Αμπελούπολη Ζούμπερι Ανατολή Νέα Μάκρη Αγ. Μαρίνα & Προβάλινθος Ερυθρός Κατασκηνώσεις Αγ. Ανδρέα Νέος Βουτζάς Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δικ.- Εισαγγ Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δικ. Υπαλλ Οικοδομικός Συνεταιρισμός Πολυτέκνων ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Γραμματικό ΣΥΝΟΛΑ Πίνακας 2 : Πληθυσμοί σχεδιασμού των έργων μεταφοράς ακαθάρτων Σελ. 8

9 Δ.Κ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΙ Περιοχή Μόνιμος πληθυσμός ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΕΛ "ΣΗΜΕΡΑ" "20ετία" "40ετία" Συνολικός Συνολικός Μόνιμος Μόνιμος πληθυσμό πληθυσμός πληθυσμός πληθυσμός ς Συνολικός πληθυσμό ς Άγιος Παντελεήμων Μαραθών (χωριό) Βόθων (Καλέντζι) Άνω Σούλι Μάτι - Αμπελούπολη Ζούμπερι Ανατολή Νέα Μάκρη Αγ. Μαρίνα & Προβάλινθος Ερυθρός Κατασκηνώσεις Αγ. Ανδρέα Νέος Βουτζάς Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δικ.- Εισαγγ Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δικ. Υπαλλ Οικοδομικός Συνεταιρισμός Πολυτέκνων ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Γραμματικό ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΕΛ) Πίνακας 3 : Πληθυσμοί σχεδιασμού για την ΕΕΛ και τα έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων Σελ. 9

10 Παροχές σχεδιασμού των έργων Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία υπολογισμού των παροχών των λυμάτων για τις διάφορες περιόδους σχεδιασμού του έργου. Μέση υδατική κατανάλωση Η μέση ημερήσια υδατική κατανάλωση διαφοροποιείται αναλόγως του χαρακτήρα του πληθυσμού π.χ. για μόνιμους κατοίκους, επισκέπτες λουόμενους κ.λπ. Στην παρούσα υιοθετείται ενιαία τιμή μέση υδατικής κατανάλωσης ίση με 270 l/κ/d. Η τιμή αυτή εφαρμόζεται επί των πληθυσμιακών προβλέψεων των παραπάνω Πινάκων 2 και 3 και ενσωματώνει την περιορισμένη υδατική κατανάλωση από τους επισκέπτες - λουόμενους. Η παραπάνω τιμή της ανηγμένης υδατικής κατανάλωσης (270l/κ/d), θεωρείται ότι θα παραμείνει σταθερή στις διάφορες περιόδους σχεδιασμού του έργου. Επίσης, επισημαίνεται ότι στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται εκτός των οικιακών καταναλώσεων, οι επαγγελματικές, δημόσιες και λοιπές καταναλώσεις (πότισμα κήπων κ.λπ.). Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων Οι εκτιμήσεις των παροχών ακαθάρτων βασίζονται στις αντίστοιχες παροχές υδατικής κατανάλωσης, αφού αφαιρεθεί το ποσοστό εκείνο των υδάτων που δεν καταλήγει στο δίκτυο αποχέτευσης. Οι ποσότητες αυτές, που συνήθως οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, διατίθενται για πότισμα κήπων, πλατειών, κοινοτικών χώρων, πλύσιμο αυτοκινήτων και δρόμων κ.λπ. Οι υπόλοιπες ποσότητες, οι οποίες καταλήγουν στην αποχέτευση, εκτιμώνται σαν σταθερό ποσοστό των καταναλώσεων ύδρευσης, το οποίο εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες. Η Ε.ΥΔ.Α.Π (1985) συνιστά γενικά ποσοστό 85%, εκτός από παραθεριστικές περιοχές και τις περιοχές υψηλής εισοδηματικής τάξης, όπου συνιστά ποσοστό 80%. Στην παρούσα, για τον υπολογισμό της μέση ειδική παροχή σχεδιασμού ακαθάρτων λαμβάνεται ποσοστό ίσο με το 80% της υδατικής κατανάλωσης, δηλαδή η μέση ειδική παροχή ακαθάρτων είναι ίση με 270 l/κ/d x 0,80 = 216 l/κ/d. Μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων. Η μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων αποτελεί την μέση παροχή της ημέρας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Για περιοχές με τον χαρακτήρα της περιοχής μελέτης, παρουσιάζεται τα Σαββατοκύριακα του θέρους. Εκφράζεται συναρτήσει της μέσης ημερήσιας παροχής ακαθάρτων επί έναν συντελεστή ημερήσιας αιχμής. Για το σύνολο της περιοχής μελέτης, ο συντελεστής αυτός λαμβάνεται ίσος με 1,30. Μέγιστη στιγμιαία παροχή ακαθάρτων Η παροχή αυτή αποτελεί το στιγμιαίο μέγιστο της παροχής κατά την ημέρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση, όπως για παράδειγμα τις μεσημβρινές ώρες Σαββατοκύριακου κατά το θέρος. Δίνεται από τη σχέση Q = p * Q Η όπου p ο συντελεστής στιγμιαίας αιχμής και Q Η η μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων. Ο συντελεστής p υπολογίζεται από τη σχέση : p = 1,5 + 2,5 / Q Η 3 (σύμφωνα με το Π.Δ.696/74). Σελ. 10

11 Πρόσθετες εισροές Στο υπό μελέτη έργο, οι πρόσθετες εισροές προτείνεται να εκτιμηθούν ως ποσοστό της παροχής και συγκεκριμένα με προσαύξηση 15% της μέγιστης ημερήσιας παροχής ακαθάρτων Ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού της ΕΕΛ Για τον υπολογισμό των ρυπαντικών φορτίων σχεδιασμού της ΕΕΛ, θα υιοθετηθούν οι ακόλουθες τυπικές τιμές: BOD : 60 gr/κατ-ημέρα Αιωρούμενα στερεά, SS : 70 gr/κατ-ημέρα Ολικό άζωτο, N : 12 gr/κατ-ημέρα Ολικός φώσφορος, P : 3,5 gr/κατ-ημέρα Συγκεντρωτική παρουσίαση παροχών και ρυπαντικών φορτίων σχεδιασμού των έργων Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, υπολογίζονται οι παροχές και τα ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού της ΕΕΛ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μετρ. "ΣΗΜΕΡΑ" "20ΕΤΙΑ" "40ΕΤΙΑ" ΧΕΙΜ. ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜ. ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜ. ΘΕΡΟΣ Καλυπτόμενος πληθυσμός ισοδ.κατ ΠΑΡΟΧΕΣ Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων m 3 /d 4.968, , , , , ,0 Μέση ωριαία παροχή ακαθάρτων m 3 /hr 207,00 594,00 324,00 765,00 414,00 990,00 Μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων m 3 /d 6.458, , , , , ,0 Μέγιστη ωριαία παροχή ακαθάρτων m 3 /hr 269,1 772,2 421,2 994,5 538, ,0 Παροχή εισροών m 3 /d 968, , , , , ,2 m 3 /hr 40,37 115,83 63,18 149,18 80,73 193,05 Συντελεστής αιχμής, p - 1,79 1,67 1,73 1,65 1,70 1,63 Παροχή αιχμής ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ m 3 /hr 522, ,4 791, ,1 995, ,9 l/s 145,03 390,39 219,97 497,25 276,58 636,36 BOD Αιωρούμενα στερεά, SS Ολικό άζωτο, N Ολικός φώσφορος, P kg/d 1.380, , , , , ,0 mg/l 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 kg/d 1.725, , , , , ,0 mg/l 347,2 347,2 347,2 347,2 347,2 347,2 kg/d 276,0 792,0 432, ,0 552, ,0 mg/l 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 kg/d 80,5 231,0 126,0 297,5 161,0 385,0 mg/l 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Σελ. 11

12 Πίνακας 4 : Παροχές και ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού των έργων Με την αντίστοιχη μεθοδολογία εκτιμώνται οι παροχές ακαθάρτων ανά οικισμό μελέτης και οι παροχές σχεδιασμού των έργων μεταφοράς στην ΕΕΛ. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι καλυπτόμενοι οικισμοί & περιοχές ανά αντλιοστάσιο ακαθάρτων, βάσει των οποίων θα εκτιμηθεί η παροχή σχεδιασμού τους. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ & ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΧΜΗΣ (M3/H) 20ΕΤΙΑ 40ΕΤΙΑ ΑΣΙΟ Α1 Νέος Βουτζάς (τμήμα) 160,0 194,0 ΑΣΙΟ Α2 Νέος Βουτζάς 279,0 347,0 ΑΣΙΟ Α3 Νέος Βουτζάς, Αγία Μαρίνα, κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα (τμήμα) 488,0 568,0 ΑΣΙΟ Α4 Νέος Βουτζάς, Αγία Μαρίνα, κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα, Ζούμπερι 674,0 803,0 ΑΣΙΟ Α5 ΑΣΙΟ Α6 ΑΣΙΟ Α7 Νέος Βουτζάς, Αγία Μαρίνα, κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα, Ζούμπερι, Νέα Μάκρη (τμήμα) Νέος Βουτζάς, Αγία Μαρίνα, κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα, Ζούμπερι, Ανατολή, Νέα Μάκρη (τμήμα) Νέος Βουτζάς, Αγία Μαρίνα, κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα, Ζούμπερι, Νέα Μάκρη, Ανατολή, Ερυθρός 818,0 977, , , , ,0 ΑΣΙΟ Α8 Νέος Βουτζάς, Αγία Μαρίνα, κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα, Ζούμπερι, Νέα Μάκρη, Ανατολή, Ερυθρός, Άγιος 1.379, ,0 Παντελεήμων (τμήμα) ΑΣΙΟ Α9 Νέος Βουτζάς, Αγία Μαρίνα, κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα, Ζούμπερι, Νέα Μάκρη, Ανατολή, Ερυθρός, Άγιος 1.499, ,0 Παντελεήμων ΑΣΙΟ Α10 Σύνολο οικισμών 1.811, ,0 ΑΣΙΟ Α11 Σύνολο οικισμών 1.761, ,0 ΑΣΙΟ Α12 Σύνολο οικισμών 1.761, ,0 ΑΣΙΟ Α13 Σύνολο οικισμών 1.761, ,0 ΑΣΙΟ Α14 Σύνολο οικισμών 1.761, ,0 ΑΣΙΟ Δ1 Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δικ.-Εισαγγ. 104,0 190,0 ΑΣΙΟ Γ1 Γραμματικό, Άνω Σούλι 77,0 89,0 ΑΣΙΟ Κ1 Βόθωνας (Καλέτζι) 19,0 26,0 Πίνακας 5 : Παροχές σχεδιασμού αντλιοστασίων ακαθάρτων και κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι παροχές σχεδιασμού των αγωγών μεταφοράς με βαρύτητα. ΑΓΩΓΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΧΜΗΣ - 40ΕΤΙΑ (M3/H) Σελ. 12

13 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Α2» 346 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Α3» 569 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Γ» ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 76 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Γ1» 90 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Κ» ΚΑΛΕΤΖΙ 25 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Κ1» 25 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Μ» ΜΑΡΑΘΩΝΑ 277 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Β1» ΒΟΥΤΖΑ 56 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Β2» ΒΟΥΤΖΑ 84 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «ΑΜ» ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 23 Πίνακας 6 : Παροχές σχεδιασμού κεντρικών βαρυτικών αγωγών μεταφοράς Ποιότητα εκροής επεξεργασμένων λυμάτων από την ΕΕΛ Τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά εκροής από την ΕΕΛ μετά τη βιολογική επεξεργασία, την συνδυασμένη βιολογική και χημική απομάκρυνση φωσφόρου και την απολύμανση με χλώριο, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα: Παράμετρος Μον.Μέτρ. Τιμή Ολικό BOD 5 mg/l 25,0 Ολικό COD mg/l 125,0 Αιωρούμενα στερεά mg/l 35,0 Ολικό άζωτο mg/l 15,0 Αμμωνιακό άζωτο mg/l 2,0 Ολικός Φώσφορος mg/l 2,0 Λίπη - Έλαια mg/l 0,0 Επιπλέοντα στερεά 0,0 Περιττωματικά κολοβακτηριοειδή (Fecal Coliforms) * Ολικά κολοβακτηριοειδή (Total Coliforms) * FC/100ml 100,0 ΤC/100ml 500,0 Πίνακας 7 : Ανώτατα όρια εκροής επεξεργασμένων λυμάτων μετά τη βιολογική επεξεργασία, τη συνδυασμένη βιολογική και χημική απομάκρυνση φωσφόρου και την απολύμανση με χλώριο(*) Η ποιότητα εκροής από τα έργα τριτοβάθμιας επεξεργασίας που θα προβλεφθεί στην ΕΕΛ (διύλιση και απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία) τα οποία θα επεξεργάζονται τμήμα της παροχής των επεξεργασμένων λυμάτων (περίπου το 50% της παροχής της Β Φάσης των έργων), προβλέπεται να είναι η ακόλουθη : ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ Σελ. 13

14 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Ολικό BOD 5 (80% των δειγμάτων) Αιωρούμενα στερεά (80% των δειγμάτων) Θολότητα (διάμεση τιμή) Escherichia coli - 80% των δειγμάτων - 95% των δειγμάτων ΜΕΓΕΘΟΣ 10 mg/l 10 mg/l 2 NTU 5 ΕC/100ml 50 ΕC/100ml Πίνακας 8 : Ανώτατα όρια εκροής επεξεργασμένων λυμάτων μετά την τριτοβάθμια επεξεργασία (μονάδα διύλισης και απολύμανσης με UV) Οι παραπάνω απαιτήσεις εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων αναφέρονται σε μέσα δείγματα 24ώρου και ισχύουν για το 95% των σύνθετων ημερησίων δειγμάτων. Η λάσπη θα είναι πλήρως σταθεροποιημένη μετά από αναερόβια χώνευση, ενώ μετά την αφυδάτωση θα πρέπει να έχει μέση ημερήσια συγκέντρωση στερεών μεγαλύτερη από 20% Περιγραφή των έργων Γενικά Το έργο αποτελείται από τα εσωτερικά έργα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς της περιοχής του Δήμου Μαραθώνα, τα έργα μεταφοράς στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), την ΕΕΛ και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Δίκτυα ακαθάρτων θα κατασκευαστούν σε τμήματα των οικισμών του Νέου Βουτζά, της Αγίας Μαρίνας και του οικισμού Ζούμπερι, καθώς και στην Νέα Μάκρη, στην Ανατολή, στον Ερυθρό, στον Άγιο Παντελεήμονα, στο χωρίο Μαραθώνα, στο Καλέτζι (Βόθων), στο Άνω Σούλι και στο Γραμματικό. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η περιγραφή των προβλεπόμενων έργων. Στο πλαίσιο της Προμελέτης θα διερευνηθούν εναλλακτικές λύσεις και επιλογές στον προβλεπόμενο σχεδιασμό των έργων (π.χ. σχήμα κύριας βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων, ακριβής χωροθέτηση αντλιοστασίων, υλικά κατασκευής αγωγών) Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Οι επιφάνειες αποχετευόμενης έκτασης ανά οικισμό στον οποίο θα μελετηθεί εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί : ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝ Η ΕΚΤΑΣΗ (he) Σελ. 14

15 ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 131 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 93 ΒΟΘΩΝ (ΚΑΛΕΤΖΙ) 8,5 ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ 21 ΖΟΥΜΠΕΡΙ - ΤΜΗΜΑ 20 ΑΝΑΤΟΛΗ 86 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 368 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΤΜΗΜΑ 12 ΕΡΥΘΡΟΣ 137 ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ - ΤΜΗΜΑ 159 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 53 ΣΥΝΟΛΑ Πίνακας 9 : Εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων Το συνολικό μήκος των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των παραπάνω οικισμών εκτιμάται σε 200km περίπου και προβλέπεται να αποτελείται από αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου από Φ200 έως και Φ630. Οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό, ενώ όπου απαιτείται θα υπάρχουν φρεάτια επίσκεψης Έργα μεταφοράς ακαθάρτων Το συνολικό μήκος των δικτύων μεταφοράς (εξωτερικοί αγωγοί βαρύτητας και καταθλιπτικοί αγωγοί), ανέρχεται σε περίπου 49,5km με διαμέτρους που κυμαίνονται από Φ200 έως Φ600, ενώ επίσης προβλέπεται και η κατασκευή 17 αντλιοστασίων για την μεταφορά των ακαθάρτων στην ΕΕΛ. Τα ακάθαρτα τμήματος του οικισμού του Νέου Βουτζά θα καταλήγουν με αγωγό βαρύτητας στο αντλιοστάσιο Α1, από όπου θα μεταφέρονται με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό στο αντλιοστάσιο Α2. Στο ίδιο αντλιοστάσιο θα καταλήγουν με αγωγό βαρύτητας τα ακάθαρτα του βόρειου τμήματος του οικισμού Νέου Βουτζά. Από το αντλιοστάσιο Α2, το οποίο θα προβλέπεται να κατασκευαστεί στην παραλιακή οδό του οικισμού Μάτι, τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται αρχικά με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό και στη συνέχεια με αγωγό βαρύτητας στο αντλιοστάσιο Α3, το οποίο προβλέπεται να κατασκευαστεί στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα. Στο αντλιοστάσιο Α3 θα καταλήγουν επίσης με αγωγό βαρύτητας τα ακάθαρτα του τμήματος του οικισμού της Αγίας Μαρίνας στο οποίο προβλέπεται εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Από το αντλιοστάσιο Α3 τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται αρχικά με δίδυμο Σελ. 15

16 καταθλιπτικό αγωγό και στη συνέχεια με αγωγό βαρύτητας στο αντλιοστάσιο Α4, το οποίο θα κατασκευαστεί στην περιοχή του οικισμού Ζούμπερι. Σε συνέχεια του αντλιοστασίου Α4, προβλέπονται τρία αντλιοστάσια ακαθάρτων (Α5, Α6 και Α7) στην παραλιακή ζώνη του οικισμού της Νέας Μάκρης. Κάθε αντλιοστάσιο θα έχει δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς. Από το αντλιοστάσιο Α7 τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται διαδοχικά μέσω δύο αντλιοστασίων (Α8 και Α9). Τα αντλιοστάσια Α8 και Α9 θα κατασκευαστούν εντός του οικισμού του Αγίου Παντελεήμονα. Από το αντλιοστάσιο Α9 τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό στο αντλιοστάσιο Α10, που προβλέπεται να κατασκευαστεί στο δυτικό όριο του οικοδομικού συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων. Στο αντλιοστάσιο Α10 θα καταλήγουν επιπλέον τα ακάθαρτα των οικισμών Γραμματικό, Άνω Σούλι, Καλέντζι, Μαραθώνα και ο αγωγός μεταφοράς του οικοδομικού συνεταιρισμού Δικαστών και Εισαγγελέων. Από το αντλιοστάσιο Α10, τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό στο αντλιοστάσιο Α11. Κάθε αντλιοστάσιο, από το Α4 έως και το Α11, θα παραλαμβάνει επιπλέον παροχή ακαθάρτων από τις περιοχές των καλυπτόμενων οικισμών. Από το αντλιοστάσιο Α11 έως και την ΕΕΛ, προβλέπονται τρία αντλιοστάσια μεταφοράς (Α12, Α13 και Α14) με δίδυμους καταθλιπτικούς αγωγούς μεταφοράς. Τα τρία αυτά αντλιοστάσια αποτελούν διαδοχικά αντλιοστάσια μεταφοράς, τα οποία δεν δέχονται επιπλέον παροχές ακαθάρτων. Τα αντλιοστάσια Α11, Α12, Α13 και Α14, προβλέπονται να κατασκευαστούν στα ανατολικά του οικισμού του Κάτω Σουλίου και στο δρόμο προς τη θέση της ΕΕΛ. Από το τελικό αντλιοστάσιο Α14, τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται στην είσοδο της ΕΕΛ. Τα ακάθαρτα του οικισμού Γραμματικού και Άνω Σουλίου θα καταλήγουν με αγωγούς βαρύτητας στο αντλιοστάσιο Γ1, το οποίο θα κατασκευαστεί στην οδό σύνδεσης των δύο οικισμών. Τα ακάθαρτα των δύο οικισμών με καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς (του αντλιοστασίου Γ1) και στη συνέχεια αγωγό βαρύτητας θα οδηγούνται στο εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων του οικισμού του Μαραθώνα. Τα λύματα του οικισμού Καλέτζι θα οδηγούνται με αγωγό βαρύτητας στο αντλιοστάσιο Κ1 και από εκεί με αγωγό μεταφοράς (καταθλιπτικός και στη συνέχεια αγωγός βαρύτητας) θα μεταφέρονται στο εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων του οικισμού του Μαραθώνα. Από τον οικισμό του Μαραθώνα, το σύνολο των ακαθάρτων θα οδηγείται με αγωγός βαρύτητας στο αντλιοστάσιο Α10. Σελ. 16

17 Το αντλιοστάσιο Δ1 κατασκευάζεται στο βόρειο άκρο της Παραλίας του Σχινιά. Στο αντλιοστάσιο θα καταλήγουν τα ακάθαρτα του οικοδομικού συνεταιρισμού Δικαστών και Εισαγγελέων και από εκεί θα μεταφέρονται με καταθλιπτικό αγωγό στο αντλιοστάσιο Α10. Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των αντλιοστασίων ακαθάρτων και των κεντρικών τους καταθλιπτικών αγωγών. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙ Ο ΠΑΡΟΧH, Q (M3/H) 20ETIA ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ, Η (Μ) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧH, Q (M3/H) 40ETIA ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ, Η (Μ) ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ, D (mm) ΜΗΚΟΣ, L (m) ΔΙΔΥΜΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΣΙΟ Α1 160,0 13,0 194,0 16, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α2 279,0 25,0 347,0 26, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α3 488,0 15,0 568,0 15, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α4 674,0 6,0 803,0 8, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α5 818,0 6,0 977,0 8, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α ,0 6, ,0 8, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α ,0 8, ,0 10, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α ,0 10, ,0 13, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α ,0 24, ,0 33, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α ,0 10, ,0 14, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α ,0 38, ,0 39, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α ,0 37, ,0 37, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α ,0 37, ,0 37, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α ,0 37, ,0 37, ,0 NAI ΑΣΙΟ Δ1 104,0 12,0 190,0 33, ,0 OXI ΑΣΙΟ Γ1 77,0 53,0 89,0 55, ,0 OXI ΑΣΙΟ Κ1 19,0 19,0 26,0 22, ,0 OXI Πίνακας 10 : Χαρακτηριστικά αντλιοστασίων ακαθάρτων και κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς Οι δίδυμοι καταθλιπτικοί αγωγοί θα διαστασιολογηθούν για παράλληλη λειτουργία. Το μανομετρικό ύψος των αντλιοστασίων του παραπάνω πίνακα, εκτιμήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την υψομετρική διαφορά άντλησης και την εκτίμηση των υδραυλικών απωλειών ροής στους καταθλιπτικούς αγωγούς. Οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο κατάλληλης πίεσης, ενώ για μεγάλες διαμέτρους μπορεί να είναι μεταλλικοί. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των βαρυτικών κεντρικών αγωγών μεταφοράς : ΑΓΩΓΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧH, Q (M3/H) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ, D (mm) ΜΗΚΟΣ, L (m) ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Α2» ,0 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Α3» ,0 Σελ. 17

18 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Γ» ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ,0 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Γ1» ,0 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Κ» ΚΑΛΕΤΖΙ ,0 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Κ1» ,0 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Μ» ΜΑΡΑΘΩΝΑ ,0 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Β1» ΒΟΥΤΖΑ ,0 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Β2» ΒΟΥΤΖΑ ,0 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «ΑΜ» ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ,0 Πίνακας 11 : Χαρακτηριστικά κεντρικών βαρυτικών αγωγών μεταφοράς Οι βαρυτικοί αγωγοί μεταφοράς θα είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό, ενώ όπου απαιτείται θα υπάρχουν φρεάτια επίσκεψης Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Το γήπεδο στο οποίο χωροθετείται η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα, έχει έκταση 45,5 στρεμμάτων και βρίσκεται στη θέση «Λούτσα» της πρώην Κοινότητα Γραμματικού (σήμερα βρίσκεται εντός των ορίων του διευρυμένου Δήμου Μαραθώνα). Η δυναμικότητα της ΕΕΛ ανέρχεται σε ι.κ. κατά το θέρος της 20ετίας και σε ι.κ. κατά το θέρος της 40ετίας. Η μέθοδος επεξεργασίας που θα εφαρμοστεί είναι το σύστημα ενεργού ιλύος, με ταυτόχρονη βιολογική απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου, μετά από πρωτοβάθμια καθίζηση. Επίσης προβλέπεται πρόσθετη χημική απομάκρυνση του φωσφόρου. Το σύνολο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας λάσπης θα υφίσταται αναερόβια χώνευση για την πλήρη σταθεροποίησή της και στη συνέχεια μηχανική αφυδάτωση. Για την απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων προβλέπεται ως μέθοδος απολύμανσης η χλωρίωση, η οποία θα ακολουθείται από αποχλωρίωση. Τα επεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται για υποθαλάσσια διάθεση, στον όρμο της Αγ. Μαρίνας. Για την εξασφάλιση της δυνατότητας μελλοντικής επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση, θα προβλεφθεί μονάδα διύλισης και απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Κατάντη της μονάδας απολύμανσης με UV θα δοσομετρείται χλώριο για την εξασφάλιση υπολειμματικής δράσης. Η μονάδα διύλισης και απολύμανσης με UV, θα κατασκευαστεί αρχικά για την κάλυψη ποσοστού ίσου με το 50% της παροχής της Β Φάσης των έργων, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για επέκταση της μονάδας αυτής για την πλήρη κάλυψη της Β Φάσης. Η ΕΕΛ προβλέπεται να περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα : 1. Μονάδα υποδοχής & προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων. Σελ. 18

19 2. Έργα Προεπεξεργασίας : - Φρεάτιο άφιξης - Εσχάρωση - Μέτρηση παροχής εισόδου - Εξάμμωση - απολίπανση 3. Φρεάτιο μερισμού (Ι) πρωτοβάθμιας καθίζησης. 4. Πρωτοβάθμια Καθίζηση. 5. Αντλιοστάσιο πρωτοβάθμιας ιλύος. 6. Αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης (εφόσον απαιτηθεί). 7. Φρεάτιο μερισμού (ΙΙ) βιολογικής επεξεργασίας. 8. Βιολογικοί αντιδραστήρες: δεξαμενές επιλογής μικροοργανισμών (selectors), αναερόβιες δεξαμενές βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου, ανοξικές δεξαμενές απονιτροποίησης, δεξαμενές αερισμού. 9. Φρεάτιο μερισμού (ΙΙΙ) δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης. 10. Δευτεροβάθμια Καθίζηση. 11. Αντλιοστάσιο/α ανακυκλοφορίας και περίσσειας βιολογικής ιλύος. 12. Μέτρηση παροχής εξόδου. 13. Χλωρίωση. 14. Αποχλωρίωση. 15. Διύλιση. 16. Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία (UV). 17. Φρεάτιο εξόδου / δειγματοληψίας. 18. Δεξαμενή αναρρύθμισης - φόρτισης αγωγού διάθεσης 19. Δεξαμενή Ομογενοποίησης - αντλιοστάσιο μικτής ιλύος. 20. Προπάχυνση ιλύος. 21. Αναερόβια χώνευση ιλύος. 22. Μεταπάχυνση ιλύος. 23. Αφυδάτωση ιλύος. 24. Αεροφυλάκιο βιοαερίου. 25. Πυρσός καύσης βιοαερίου. 26. Αντλιοστάσιο στραγγισμάτων & ακαθάρτων. 27. Κτιριακά έργα : Φυλάκιο εισόδου Κτίριο Διοίκησης Κτίριο Συνεργείου - Αποθήκης Κτίριο Εξυπηρέτησης Χώνευσης Κτίριο Υποσταθμού Κτίριο/α απολύμανσης, βιομηχανικού νερού & χημικών Κτίριο αφυδάτωσης ιλύος Κτίριο φυσητήρων βιολογικής επεξεργασίας (σε περίπτωση υποβρύχιας διάχυσης) 28. Βοηθητικά έργα : Δίκτυο στραγγισμάτων - ακαθάρτων, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο βιομηχανικού νερού - πυρόσβεσης - άρδευσης, δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας, δίκτυο Σελ. 19

20 αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας, περίφραξη, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κ.λπ Έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων Τα έργα τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, θα αποτελούνται από τα εξής τμήματα: Χερσαίο τμήμα αγωγού (από ΕΕΛ έως δεξαμενή αναρρύθμισης) Δεξαμενή αναρρύθμισης Υποθαλάσσιο τμήμα αγωγού Διαχυτήρας Το χερσαίο τμήμα του αγωγού διάθεσης θα έχει μήκος περί τα 1.150m. Ο αγωγός προβλέπεται να είναι ονομαστικής διαμέτρου Φ700 mm. Η δεξαμενή αναρρύθμισης θα διαστασιολογηθεί έτσι ώστε υδραυλικά να λειτουργεί ικανοποιητικά ο αγωγός διάθεσης. Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού θα έχει συνολικό μήκος περί τα 1.000m ενώ το βάθος εκβολής θα είναι τουλάχιστον 17,00 m και δεν θα ξεπερνά τα 20 m, για την αποφυγή εγκλωβισμού των λυμάτων σε πυκνοκλινές. Η θέση διάθεσης θα απέχει τουλάχιστον 500m από τις παρακείμενες ακτές. Ο υποθαλάσσιος αγωγός θα κατασκευασθεί από HDPE εκτιμώμενης διαμέτρου Φ700mm, για να παροχετεύει την παροχή αιχμής. Ο αγωγός θα ερματωθεί με στοιχεία από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα και θα τοποθετηθεί σε όλο του το μήκος σε όρυγμα ώστε να είναι πλήρως προστατευμένος από την δράση των κυμάτων ρευμάτων και από τις άγκυρες των πλοίων. Στην ζώνη θραύσεως των κυμάτων θα θωρακισθεί με φυσικού ογκόλιθους ενώ στα βαθειά θα καλυφθεί με λιθορριπή. Η στέψη της θωράκισης του αγωγού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον υφιστάμενο πυθμένα, ώστε να μη δημιουργηθούν ακτομηχανικά προβλήματα, εφόσον ο πυθμένας είναι εν γένει αμμώδης ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ Ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου έργων Τα ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου των έργων τα οποία χρησιμοποιούνται για την προεκτίμηση της αμοιβής των Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Στατικών και Χημικοτεχνικών μελετών είναι τα ακόλουθα : Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 40ΕΤΙΑ - ΘΕΡΟΣ (κάτοικοι) ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝ Η ΕΚΤΑΣΗ (he) Σελ. 20

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές ` ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τεχνική Υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων (νυν Ειδική Γραμματεία Υδάτων) για τον επιλογής για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Ξενοδοχείο Κλασσικού Τύπου ADRINA BEACH, Ιδιοκτησίας «ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»(παλιό) ΘΕΣΗ : ΑΝΤΡΙΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΙΑΛΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ:ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - Δημοτικής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡ. 17/2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...i 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Σελ. 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 2 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές πληροφορίες Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΑΘ Α.Ε. Σκοπός & Εξέλιξη Βασικές λειτουργίες της Εταιρίας 3 3

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Προϋπολογισµού: 970.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 006/2011 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών στο τµήµα "Ξάνθη - Σµίνθη" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"-

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τ Ε ΥΧ Η ΔΗΜΟ ΠΡΑΤ Η Σ Η Σ ΤΕΥΧΟΣ :7 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΜΑ» Δ/ση:Παπακυρίτση 4 ΤΚ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ( ΤΑΜΕΙΟ Συνοχής-Εθνικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης

Περιβαλλοντική Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Πτυχιακή εργασία των σπουδαστριών: Πατσιαούρα Ελένη Μπίνου Μαρία με τίτλο: Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα