ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ " ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ : ,31 ευρώ (με ΦΠΑ) Μαραθώνας, 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ34 Σελ. 2

3 1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο του μελετώμενου έργου Το αντικείμενο της μελέτης, αφορά τα έργα διαχείρισης των ακαθάρτων του Δήμου Μαραθώνα με την πρόβλεψη των ακόλουθων έργων: Τα εσωτερικά έργα αποχέτευσης ακαθάρτων στους ακόλουθους οικισμούς - περιοχές: ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΒΟΘΩΝ (ΚΑΛΕΤΖΙ) ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ ΖΟΥΜΠΕΡΙ (τμήμα οικισμού) ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (τμήμα οικισμού) ΕΡΥΘΡΟΣ ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Τα έργα μεταφοράς ακαθάρτων στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Η ΕΕΛ και έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στη θάλασσα. Τα έργα μεταφοράς, η ΕΕΛ και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων θα καλύπτουν ως δυναμικότητα τις ανάγκες της Δ.Ε. Μαραθώνα, της Δ.Ε. Νέας Μάκρης, των κατασκηνώσεων του Άγιου Ανδρέα, καθώς και Οικοδομικών Συνεταιρισμών της περιοχής. Τα προβλεπόμενα έργα παρουσιάζονται στον Χάρτη Οριζοντιογραφία Προβλεπόμενων Έργων, που συνοδεύει τον παρόντα Φάκελο Έργου Υφιστάμενη κατάσταση Η περιοχή χαρακτηρίζεται από τη σημαντική κίνηση επισκεπτών και λουόμενων κυρίως από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής κατά τη διάρκεια του θέρους. Οι οικισμοί μελέτης, δεν διαθέτουν σήμερα δίκτυο ακαθάρτων και τα λύματά τους συγκεντρώνονται σε βόθρους ή διατίθενται ανεξέλεγκτα με συνέπεια την περιβαλλοντική υποβάθμιση και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Σελ. 3

4 1.2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Επιπλέον των στοιχείων του παρόντος Φακέλου του Έργου, για το έργο εκπονούνται στο πλαίσιο ανεξάρτητης σύμβασης οι Περιβαλλοντικές μελέτες. Μέχρι σήμερα έχει εκπονηθεί η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έχει εκδοθεί η απόφαση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων - Π.Π.Π.Α. (Α.Π. οικ / /ΕΥΠΕ : Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) του έργου "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα στο Νομό Αττικής"). Επίσης έχει συνταχθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης της Α.Ε.Π.Ο. Οι Περιβαλλοντικές μελέτες βρίσκονται στη διάθεση των διαγωνιζομένων, στα γραφεία του Δήμου Μαραθώνα ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή είναι: Παράκτιοι σχηματισμοί θινών, άμμων, όπως επίσης και συνεκτικών ψαμμιτών. Καταλαμβάνουν την περιοχή του παράκτιου δάσους της κουκουναριάς και πεύκης. Αλλουβιακές αποθέσεις του πεδινού τμήματος που αποτελούνται από αργιλοαμμώδη υλικά ασύνδετα μεταξύ τους Πλευρικά κορήματα και κώνοι κορημάτων που αποτελούνται από αδρομερή συνεκτικά υλικά. Καταλαμβάνουν τις πλαγιές των λόφων και το ανάντη βόρειο τμήμα της πεδινής έκτασης στην περιοχή του ρέματος Μυρτιά. Χερσαίες αποθέσεις ερυθρογαιών με διάσπαρτους κροκαλολατύπες διαφόρου μεγέθους και κοκκινωπού χρώματος. Συναντώνται στην περιοχή Πάτημα βορείως του παλιού έλους. Θαλάσσιες-λιμναίες νεογενείς αποθέσεις Ραμνούντας. Αποτελούνται κυρίως από μάργες με μικρές παρεμβολές ψαμμιτών και κροκαλοπαγών μικρού πάχους. Συναντώνται στην περιοχή μεταξύ των λόφων Δρακονέρας και Κάτω Σουλίου. Μάρμαρα Αγ. Μαρίνας ηλικίας Αν. Κρητιδικού. Συναντώνται στο ανατολικό τμήμα της περιοχής (Δρακονέρα-Μύτικας). Αντιστοιχούν στο λεγόμενο ανώτερο μάρμαρο της Πεντέλης. Σχιστόλιθοι Ραμνούντας. Είναι κυρίως χλωριτικοί-μοσχοβιτικοί σχιστόλιθοι με παρεμβολές σιπολινών και κλαστικών μαρμάρων. Παρεμβάλλονται μεταξύ των μαρμάρων Αγ. Μαρίνας και Μαραθώνα. Σελ. 4

5 Μάρμαρα Μαραθώνα-Γραμματικού. Πρόκειται περί του κατώτερου ορίζοντα μαρμάρου του μεταμορφωμένου συστήματος της Αττικής. Ο ορίζοντας αυτός αντιστοιχεί πιθανότατα στο κατώτερο μάρμαρο της Πεντέλης. Σχιστόλιθοι Μαραθώνα, που περιλαμβάνουν χλωριτικούς και μαρμαρυγιακούς σχιστολίθους με παρεμβολές μαρμάρων μικρού πάχους (περιοχή Γραμματικού). Στην ευρύτερη περιοχή που περιβάλλει την πεδινή έκταση συναντώνται τέσσερα κύρια συστήματα ρηγμάτων. Η παραλιακή ζώνη του Σχινιά αποτελείται από αμμώδεις θινογενείς σχηματισμούς του Τεταρτογενούς με εδάφη αλκαλικού ph και μικρής περιεκτικότητας σε άργιλο και οργανική ουσία. Στην περιοχή του δάσους το ποσοστό της οργανικής ουσίας αυξάνει. Ο υγρότοπος απαρτίζεται από αλλουβιακές αποθέσεις μαζί με οργανικό υλικό, οι οποίες έχουν μεταφερθεί με τα ρέματα πάνω στο αμμώδες μητρικό πέτρωμα. Ολόκληρο το πεδινό τμήμα του Σχινιά, εξαιτίας της εδαφικής του σύστασης, χαρακτηρίζεται από φτωχή αποστράγγιση με αποτέλεσμα το σχηματισμό υγροτοπικής ζώνης. Οι όγκοι της Δρακονέρας και της Κυνοσούρας σχηματίζονται από σκληρούς ασβεστόλιθους (μάρμαρα) του Ανώτερου Κρητιδικού με πλευρικά κορήματα και κώνους κορημάτων κατά θέσεις. Ο βαθμός διάβρωσης σε ολόκληρη την έκταση της Δρακονέρας είναι ιδιαίτερα έντονος. Είναι χαρακτηριστική η συχνότητα παρουσίας επιφανειακού βράχου, καθώς και η κυριαρχία της χαμηλής θαμνώδους βλάστησης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ Δεδομένα σχεδιασμού Πληθυσμιακά δεδομένα & εξέλιξη πληθυσμού στην περιοχή μελέτης Βάσει της αξιολόγησης των διαθέσιμων στοιχείων, συντάσσεται ο πίνακας που ακολουθεί, στον οποίο παρουσιάζονται τα σημερινά πληθυσμιακά δεδομένα και αποτυπώνεται η προβλεπόμενη εξέλιξη του πληθυσμού την επόμενη 20ετία και 40ετία. Σελ. 5

6 Δ.E. ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δ.E. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Περιοχή Μόνιμος πληθυσμός "ΣΗΜΕΡΑ" Συνολικός πληθυσμός (μόνιμος - εποχικός) Μόνιμος πληθυσμός ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ "20ετία" Συνολικός πληθυσμός (μόνιμος - εποχικός) Μόνιμος πληθυσμός "40ετία" Συνολικός πληθυσμός (μόνιμος - εποχικός) (Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε) (Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε) (Α) (Β) (Γ) (Δ) (Ε) Άγιος Παντελεήμων Μαραθών (χωριό) Βόθων (Καλέντζι) (1) Άνω Σούλι (1) Μάτι - Αμπελούπολη Ζούμπερι Ανατολή Νέα Μάκρη Αγ. Μαρίνα & Προβάλινθος Ερυθρός Κατασκηνώσεις Αγ. Ανδρέα Νέος Βουτζάς Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δικ.-Εισαγγ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δικ. Υπαλλ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Οικοδομικός Συνεταιρισμός Πολυτέκνων ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Γραμματικό ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ (Α) Πληθυσμός που διαμένει σε οικία (μόνιμος) (Β) Πληθυσμός που διαμένει σε οικία (μόνιμος & εποχικός) (Γ) Κλίνες ξενοδοχείων (Δ) Campers (E) Λουόμενοι ΣΗΜΕΙΩΣΗ : (1) Μελλοντική σύνδεση 40ετίας που δεν θα ληφθεί υπόψη στην 20ετία (για δίκτυα προσαγωγής και ΕΕΛ) (2) Λαμβάνεται ως πρόβλεψη για μελλοντική σύνδεση μόνο στην ΕΕΛ, μέσω ανεξάρτητων δικτύων προσαγωγής Πίνακας 1 : Πρόβλεψη της εξέλιξη πληθυσμού στους οικισμούς και στις περιοχές μελέτης Σελ. 6

7 Για τον υπολογισμό του πληθυσμού της περιοχής μελέτης λήφθηκαν υπόψη : τα αποτελέσματα απογραφής του νόμιμου πληθυσμού του έτους 2011 της ΕΛΣΤΑΤ. τους εγκατεστημένους υδρομετρητές στις εξυπηρετούμενες περιοχές. στοιχεία μόνιμου και εποχικού πληθυσμού του Δήμου Μαραθώνα. Ο συνολικός πληθυσμός, στις διάφορες φάσεις σχεδιασμού ("Σήμερα", "20ετία" και "40ετία"), πραγματοποιήθηκε αξιολογώντας τόσο τη σημερινή κατάσταση, όσο και τις τάσεις εξέλιξης των οικισμών και της περιοχής μελέτης, που χαρακτηρίζονται από : Κατοικίες που αρχικώς είχαν τον χαρακτήρα δεύτερης θερινής κατοικίας, αλλά σταδιακά εξελίσσονται σε μόνιμη κατοικία. Σε κάθε περίπτωση κατά το θέρος παρατηρείται σημαντική αύξηση του πληθυσμού ο οποίος διαθέτει μόνιμη κατοικία ως δεύτερη κατοικία, αλλά διαμένει σε αυτή καθ όλη τη διάρκεια του θέρους, ή μόνο σε αργίες και Σαββατοκύριακα. Ο πληθυσμός αυτός αποτυπώνεται στις Στήλες (Β) των επιμέρους φάσεων σχεδιασμού των έργων. Αμιγώς τουριστική κίνηση σε ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής μελέτης, κυρίως κατά το θέρος. Οι ξενοδοχειακές κλίνες, αποτυπώνονται στις Στήλες (Γ) των επιμέρους φάσεων σχεδιασμού των έργων. Θερινή διαμονή στις κατασκηνώσεις του Αγ. Ανδρέα, ο πληθυσμός των οποίων αποτυπώνεται στις Στήλες (Δ). Μεγάλη κίνηση από θερινούς επισκέπτες που επισκέπτονται την περιοχή για κολύμβηση κυρίως τα Σαββατοκύριακα. Οι θερινοί επισκέπτες - λουόμενοι αποτυπώνονται στις Στήλες (Ε) των επιμέρους φάσεων σχεδιασμού των έργων. Εκτός από τις περιοχές των οικοδομικών συνεταιρισμών, οι μελλοντικοί πληθυσμοί "20ετίας" και "40ετίας", υπολογίζονται από την σχέση ανατοκισμού, λαμβάνοντας γενικά μέση ετήσια αύξηση του πληθυσμού ίση με 1%. Σε ορισμένες από τις εξυπηρετούμενες περιοχές η τιμή αυτή διαφοροποιείται για τους εξής λόγους: Για την περίπτωση του υπολογισμού του συνολικού πληθυσμού στις περιοχές Ζούμπερι και Ν. Βουτζάς η τιμή λαμβάνεται υψηλότερη και ίση με 1,5% λόγω της έντονης οικιστικής δραστηριότητας και της τουριστικής. ανάπτυξης των περιοχών αυτών Για την περίπτωση του υπολογισμού του συνολικού πληθυσμού στις περιοχές Ανατολή και Ερυθρός η τιμή λαμβάνεται χαμηλότερη και ίση με 0,5% λόγω του ότι η δόμηση στις περιοχές αυτές έχει σχεδόν φθάσει σε επίπεδα κορεσμού Ο αριθμός του εποχικού πληθυσμού που δύναται να φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων του Αγ. Ανδρέα είναι συγκεκριμένος ( άτομα) και θεωρείται σταθερός, επομένως η μέση ετήσια αύξηση του πληθυσμού λαμβάνεται ίση με 0%. Σελ. 7

8 Σχετικά με τους τρεις οικοδομικούς συνεταιρισμούς της περιοχής (Πολυτέκνων, Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, Δικαστών και Εισαγγελέων), προκειμένου να υπολογιστούν οι μελλοντικοί πληθυσμοί "20ετίας" και "40ετίας", δεν ακολουθείται η παραπάνω μέθοδος, αλλά θεωρείται ότι εντός των επόμενων 40 ετών, σε κάθε αυτοτελές οικόπεδο του συνεταιρισμού θα έχουν ανεγερθεί 2 κατοικίες. Λαμβάνεται ότι σε κάθε κατοικία αντιστοιχούν 2,5 ι.κ. Ο οικοδομικός συνεταιρισμός των Πολυτέκνων διαθέτει 400 αυτοτελή οικόπεδα, ο οικοδομικός συνεταιρισμός των Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος διαθέτει 1000 αυτοτελή οικόπεδα και ο οικοδομικός συνεταιρισμός Δικαστών και Εισαγγελέων διαθέτει 1500 αυτοτελή οικόπεδα. Με το τρόπο αυτό υπολογίζεται η μελλοντική εξέλιξη του πληθυσμού στις περιοχές αυτές. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα συντάσσονται οι πίνακες της πληθυσμιακής εξέλιξης για τα έργα μεταφοράς ακαθάρτων (δίκτυα) καθώς και για την ΕΕΛ. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες αυτούς δεν περιλαμβάνονται οι λουόμενοι (Στήλες (Ε) του ως άνω Πίνακα 1), οι οποίοι αποτελούν πληθυσμό με πολύ περιορισμένη υδατική κατανάλωση (και κατ επέκταση παροχή ακαθάρτων προς το δίκτυο). Στην εκτίμηση των παροχών σχεδιασμού των έργων (βλ. επόμενη παρ ), θα υιοθετηθούν παραδοχές υπολογισμού των παροχών οι οποίες θα ενσωματώνουν την κατανάλωση αυτή. Δ.Ε. ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Περιοχή ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ "20ετία" "40ετία" Συνολικός πληθυσμός - θέρος Άγιος Παντελεήμων Μαραθών (χωριό) Βόθων (Καλέντζι) Άνω Σούλι Μάτι - Αμπελούπολη Ζούμπερι Ανατολή Νέα Μάκρη Αγ. Μαρίνα & Προβάλινθος Ερυθρός Κατασκηνώσεις Αγ. Ανδρέα Νέος Βουτζάς Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δικ.- Εισαγγ Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δικ. Υπαλλ Οικοδομικός Συνεταιρισμός Πολυτέκνων ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Γραμματικό ΣΥΝΟΛΑ Πίνακας 2 : Πληθυσμοί σχεδιασμού των έργων μεταφοράς ακαθάρτων Σελ. 8

9 Δ.Κ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΜΟΙ Περιοχή Μόνιμος πληθυσμός ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΕΛ "ΣΗΜΕΡΑ" "20ετία" "40ετία" Συνολικός Συνολικός Μόνιμος Μόνιμος πληθυσμό πληθυσμός πληθυσμός πληθυσμός ς Συνολικός πληθυσμό ς Άγιος Παντελεήμων Μαραθών (χωριό) Βόθων (Καλέντζι) Άνω Σούλι Μάτι - Αμπελούπολη Ζούμπερι Ανατολή Νέα Μάκρη Αγ. Μαρίνα & Προβάλινθος Ερυθρός Κατασκηνώσεις Αγ. Ανδρέα Νέος Βουτζάς Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δικ.- Εισαγγ Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δικ. Υπαλλ Οικοδομικός Συνεταιρισμός Πολυτέκνων ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Γραμματικό ΣΥΝΟΛΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΕΛ) Πίνακας 3 : Πληθυσμοί σχεδιασμού για την ΕΕΛ και τα έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων Σελ. 9

10 Παροχές σχεδιασμού των έργων Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία υπολογισμού των παροχών των λυμάτων για τις διάφορες περιόδους σχεδιασμού του έργου. Μέση υδατική κατανάλωση Η μέση ημερήσια υδατική κατανάλωση διαφοροποιείται αναλόγως του χαρακτήρα του πληθυσμού π.χ. για μόνιμους κατοίκους, επισκέπτες λουόμενους κ.λπ. Στην παρούσα υιοθετείται ενιαία τιμή μέση υδατικής κατανάλωσης ίση με 270 l/κ/d. Η τιμή αυτή εφαρμόζεται επί των πληθυσμιακών προβλέψεων των παραπάνω Πινάκων 2 και 3 και ενσωματώνει την περιορισμένη υδατική κατανάλωση από τους επισκέπτες - λουόμενους. Η παραπάνω τιμή της ανηγμένης υδατικής κατανάλωσης (270l/κ/d), θεωρείται ότι θα παραμείνει σταθερή στις διάφορες περιόδους σχεδιασμού του έργου. Επίσης, επισημαίνεται ότι στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται εκτός των οικιακών καταναλώσεων, οι επαγγελματικές, δημόσιες και λοιπές καταναλώσεις (πότισμα κήπων κ.λπ.). Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων Οι εκτιμήσεις των παροχών ακαθάρτων βασίζονται στις αντίστοιχες παροχές υδατικής κατανάλωσης, αφού αφαιρεθεί το ποσοστό εκείνο των υδάτων που δεν καταλήγει στο δίκτυο αποχέτευσης. Οι ποσότητες αυτές, που συνήθως οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, διατίθενται για πότισμα κήπων, πλατειών, κοινοτικών χώρων, πλύσιμο αυτοκινήτων και δρόμων κ.λπ. Οι υπόλοιπες ποσότητες, οι οποίες καταλήγουν στην αποχέτευση, εκτιμώνται σαν σταθερό ποσοστό των καταναλώσεων ύδρευσης, το οποίο εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες. Η Ε.ΥΔ.Α.Π (1985) συνιστά γενικά ποσοστό 85%, εκτός από παραθεριστικές περιοχές και τις περιοχές υψηλής εισοδηματικής τάξης, όπου συνιστά ποσοστό 80%. Στην παρούσα, για τον υπολογισμό της μέση ειδική παροχή σχεδιασμού ακαθάρτων λαμβάνεται ποσοστό ίσο με το 80% της υδατικής κατανάλωσης, δηλαδή η μέση ειδική παροχή ακαθάρτων είναι ίση με 270 l/κ/d x 0,80 = 216 l/κ/d. Μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων. Η μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων αποτελεί την μέση παροχή της ημέρας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Για περιοχές με τον χαρακτήρα της περιοχής μελέτης, παρουσιάζεται τα Σαββατοκύριακα του θέρους. Εκφράζεται συναρτήσει της μέσης ημερήσιας παροχής ακαθάρτων επί έναν συντελεστή ημερήσιας αιχμής. Για το σύνολο της περιοχής μελέτης, ο συντελεστής αυτός λαμβάνεται ίσος με 1,30. Μέγιστη στιγμιαία παροχή ακαθάρτων Η παροχή αυτή αποτελεί το στιγμιαίο μέγιστο της παροχής κατά την ημέρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση, όπως για παράδειγμα τις μεσημβρινές ώρες Σαββατοκύριακου κατά το θέρος. Δίνεται από τη σχέση Q = p * Q Η όπου p ο συντελεστής στιγμιαίας αιχμής και Q Η η μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων. Ο συντελεστής p υπολογίζεται από τη σχέση : p = 1,5 + 2,5 / Q Η 3 (σύμφωνα με το Π.Δ.696/74). Σελ. 10

11 Πρόσθετες εισροές Στο υπό μελέτη έργο, οι πρόσθετες εισροές προτείνεται να εκτιμηθούν ως ποσοστό της παροχής και συγκεκριμένα με προσαύξηση 15% της μέγιστης ημερήσιας παροχής ακαθάρτων Ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού της ΕΕΛ Για τον υπολογισμό των ρυπαντικών φορτίων σχεδιασμού της ΕΕΛ, θα υιοθετηθούν οι ακόλουθες τυπικές τιμές: BOD : 60 gr/κατ-ημέρα Αιωρούμενα στερεά, SS : 70 gr/κατ-ημέρα Ολικό άζωτο, N : 12 gr/κατ-ημέρα Ολικός φώσφορος, P : 3,5 gr/κατ-ημέρα Συγκεντρωτική παρουσίαση παροχών και ρυπαντικών φορτίων σχεδιασμού των έργων Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, υπολογίζονται οι παροχές και τα ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού της ΕΕΛ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μον. Μετρ. "ΣΗΜΕΡΑ" "20ΕΤΙΑ" "40ΕΤΙΑ" ΧΕΙΜ. ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜ. ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜ. ΘΕΡΟΣ Καλυπτόμενος πληθυσμός ισοδ.κατ ΠΑΡΟΧΕΣ Μέση ημερήσια παροχή ακαθάρτων m 3 /d 4.968, , , , , ,0 Μέση ωριαία παροχή ακαθάρτων m 3 /hr 207,00 594,00 324,00 765,00 414,00 990,00 Μέγιστη ημερήσια παροχή ακαθάρτων m 3 /d 6.458, , , , , ,0 Μέγιστη ωριαία παροχή ακαθάρτων m 3 /hr 269,1 772,2 421,2 994,5 538, ,0 Παροχή εισροών m 3 /d 968, , , , , ,2 m 3 /hr 40,37 115,83 63,18 149,18 80,73 193,05 Συντελεστής αιχμής, p - 1,79 1,67 1,73 1,65 1,70 1,63 Παροχή αιχμής ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ m 3 /hr 522, ,4 791, ,1 995, ,9 l/s 145,03 390,39 219,97 497,25 276,58 636,36 BOD Αιωρούμενα στερεά, SS Ολικό άζωτο, N Ολικός φώσφορος, P kg/d 1.380, , , , , ,0 mg/l 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 kg/d 1.725, , , , , ,0 mg/l 347,2 347,2 347,2 347,2 347,2 347,2 kg/d 276,0 792,0 432, ,0 552, ,0 mg/l 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 55,6 kg/d 80,5 231,0 126,0 297,5 161,0 385,0 mg/l 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 Σελ. 11

12 Πίνακας 4 : Παροχές και ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού των έργων Με την αντίστοιχη μεθοδολογία εκτιμώνται οι παροχές ακαθάρτων ανά οικισμό μελέτης και οι παροχές σχεδιασμού των έργων μεταφοράς στην ΕΕΛ. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι καλυπτόμενοι οικισμοί & περιοχές ανά αντλιοστάσιο ακαθάρτων, βάσει των οποίων θα εκτιμηθεί η παροχή σχεδιασμού τους. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ & ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΧΜΗΣ (M3/H) 20ΕΤΙΑ 40ΕΤΙΑ ΑΣΙΟ Α1 Νέος Βουτζάς (τμήμα) 160,0 194,0 ΑΣΙΟ Α2 Νέος Βουτζάς 279,0 347,0 ΑΣΙΟ Α3 Νέος Βουτζάς, Αγία Μαρίνα, κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα (τμήμα) 488,0 568,0 ΑΣΙΟ Α4 Νέος Βουτζάς, Αγία Μαρίνα, κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα, Ζούμπερι 674,0 803,0 ΑΣΙΟ Α5 ΑΣΙΟ Α6 ΑΣΙΟ Α7 Νέος Βουτζάς, Αγία Μαρίνα, κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα, Ζούμπερι, Νέα Μάκρη (τμήμα) Νέος Βουτζάς, Αγία Μαρίνα, κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα, Ζούμπερι, Ανατολή, Νέα Μάκρη (τμήμα) Νέος Βουτζάς, Αγία Μαρίνα, κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα, Ζούμπερι, Νέα Μάκρη, Ανατολή, Ερυθρός 818,0 977, , , , ,0 ΑΣΙΟ Α8 Νέος Βουτζάς, Αγία Μαρίνα, κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα, Ζούμπερι, Νέα Μάκρη, Ανατολή, Ερυθρός, Άγιος 1.379, ,0 Παντελεήμων (τμήμα) ΑΣΙΟ Α9 Νέος Βουτζάς, Αγία Μαρίνα, κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα, Ζούμπερι, Νέα Μάκρη, Ανατολή, Ερυθρός, Άγιος 1.499, ,0 Παντελεήμων ΑΣΙΟ Α10 Σύνολο οικισμών 1.811, ,0 ΑΣΙΟ Α11 Σύνολο οικισμών 1.761, ,0 ΑΣΙΟ Α12 Σύνολο οικισμών 1.761, ,0 ΑΣΙΟ Α13 Σύνολο οικισμών 1.761, ,0 ΑΣΙΟ Α14 Σύνολο οικισμών 1.761, ,0 ΑΣΙΟ Δ1 Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δικ.-Εισαγγ. 104,0 190,0 ΑΣΙΟ Γ1 Γραμματικό, Άνω Σούλι 77,0 89,0 ΑΣΙΟ Κ1 Βόθωνας (Καλέτζι) 19,0 26,0 Πίνακας 5 : Παροχές σχεδιασμού αντλιοστασίων ακαθάρτων και κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι παροχές σχεδιασμού των αγωγών μεταφοράς με βαρύτητα. ΑΓΩΓΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΧΜΗΣ - 40ΕΤΙΑ (M3/H) Σελ. 12

13 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Α2» 346 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Α3» 569 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Γ» ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 76 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Γ1» 90 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Κ» ΚΑΛΕΤΖΙ 25 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Κ1» 25 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Μ» ΜΑΡΑΘΩΝΑ 277 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Β1» ΒΟΥΤΖΑ 56 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Β2» ΒΟΥΤΖΑ 84 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «ΑΜ» ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 23 Πίνακας 6 : Παροχές σχεδιασμού κεντρικών βαρυτικών αγωγών μεταφοράς Ποιότητα εκροής επεξεργασμένων λυμάτων από την ΕΕΛ Τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά εκροής από την ΕΕΛ μετά τη βιολογική επεξεργασία, την συνδυασμένη βιολογική και χημική απομάκρυνση φωσφόρου και την απολύμανση με χλώριο, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα: Παράμετρος Μον.Μέτρ. Τιμή Ολικό BOD 5 mg/l 25,0 Ολικό COD mg/l 125,0 Αιωρούμενα στερεά mg/l 35,0 Ολικό άζωτο mg/l 15,0 Αμμωνιακό άζωτο mg/l 2,0 Ολικός Φώσφορος mg/l 2,0 Λίπη - Έλαια mg/l 0,0 Επιπλέοντα στερεά 0,0 Περιττωματικά κολοβακτηριοειδή (Fecal Coliforms) * Ολικά κολοβακτηριοειδή (Total Coliforms) * FC/100ml 100,0 ΤC/100ml 500,0 Πίνακας 7 : Ανώτατα όρια εκροής επεξεργασμένων λυμάτων μετά τη βιολογική επεξεργασία, τη συνδυασμένη βιολογική και χημική απομάκρυνση φωσφόρου και την απολύμανση με χλώριο(*) Η ποιότητα εκροής από τα έργα τριτοβάθμιας επεξεργασίας που θα προβλεφθεί στην ΕΕΛ (διύλιση και απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία) τα οποία θα επεξεργάζονται τμήμα της παροχής των επεξεργασμένων λυμάτων (περίπου το 50% της παροχής της Β Φάσης των έργων), προβλέπεται να είναι η ακόλουθη : ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ Σελ. 13

14 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Ολικό BOD 5 (80% των δειγμάτων) Αιωρούμενα στερεά (80% των δειγμάτων) Θολότητα (διάμεση τιμή) Escherichia coli - 80% των δειγμάτων - 95% των δειγμάτων ΜΕΓΕΘΟΣ 10 mg/l 10 mg/l 2 NTU 5 ΕC/100ml 50 ΕC/100ml Πίνακας 8 : Ανώτατα όρια εκροής επεξεργασμένων λυμάτων μετά την τριτοβάθμια επεξεργασία (μονάδα διύλισης και απολύμανσης με UV) Οι παραπάνω απαιτήσεις εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων αναφέρονται σε μέσα δείγματα 24ώρου και ισχύουν για το 95% των σύνθετων ημερησίων δειγμάτων. Η λάσπη θα είναι πλήρως σταθεροποιημένη μετά από αναερόβια χώνευση, ενώ μετά την αφυδάτωση θα πρέπει να έχει μέση ημερήσια συγκέντρωση στερεών μεγαλύτερη από 20% Περιγραφή των έργων Γενικά Το έργο αποτελείται από τα εσωτερικά έργα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς της περιοχής του Δήμου Μαραθώνα, τα έργα μεταφοράς στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), την ΕΕΛ και τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Δίκτυα ακαθάρτων θα κατασκευαστούν σε τμήματα των οικισμών του Νέου Βουτζά, της Αγίας Μαρίνας και του οικισμού Ζούμπερι, καθώς και στην Νέα Μάκρη, στην Ανατολή, στον Ερυθρό, στον Άγιο Παντελεήμονα, στο χωρίο Μαραθώνα, στο Καλέτζι (Βόθων), στο Άνω Σούλι και στο Γραμματικό. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η περιγραφή των προβλεπόμενων έργων. Στο πλαίσιο της Προμελέτης θα διερευνηθούν εναλλακτικές λύσεις και επιλογές στον προβλεπόμενο σχεδιασμό των έργων (π.χ. σχήμα κύριας βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων, ακριβής χωροθέτηση αντλιοστασίων, υλικά κατασκευής αγωγών) Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Οι επιφάνειες αποχετευόμενης έκτασης ανά οικισμό στον οποίο θα μελετηθεί εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί : ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝ Η ΕΚΤΑΣΗ (he) Σελ. 14

15 ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 131 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 93 ΒΟΘΩΝ (ΚΑΛΕΤΖΙ) 8,5 ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ 21 ΖΟΥΜΠΕΡΙ - ΤΜΗΜΑ 20 ΑΝΑΤΟΛΗ 86 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 368 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - ΤΜΗΜΑ 12 ΕΡΥΘΡΟΣ 137 ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ - ΤΜΗΜΑ 159 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ 53 ΣΥΝΟΛΑ Πίνακας 9 : Εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων Το συνολικό μήκος των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των παραπάνω οικισμών εκτιμάται σε 200km περίπου και προβλέπεται να αποτελείται από αγωγούς ονομαστικής διαμέτρου από Φ200 έως και Φ630. Οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό, ενώ όπου απαιτείται θα υπάρχουν φρεάτια επίσκεψης Έργα μεταφοράς ακαθάρτων Το συνολικό μήκος των δικτύων μεταφοράς (εξωτερικοί αγωγοί βαρύτητας και καταθλιπτικοί αγωγοί), ανέρχεται σε περίπου 49,5km με διαμέτρους που κυμαίνονται από Φ200 έως Φ600, ενώ επίσης προβλέπεται και η κατασκευή 17 αντλιοστασίων για την μεταφορά των ακαθάρτων στην ΕΕΛ. Τα ακάθαρτα τμήματος του οικισμού του Νέου Βουτζά θα καταλήγουν με αγωγό βαρύτητας στο αντλιοστάσιο Α1, από όπου θα μεταφέρονται με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό στο αντλιοστάσιο Α2. Στο ίδιο αντλιοστάσιο θα καταλήγουν με αγωγό βαρύτητας τα ακάθαρτα του βόρειου τμήματος του οικισμού Νέου Βουτζά. Από το αντλιοστάσιο Α2, το οποίο θα προβλέπεται να κατασκευαστεί στην παραλιακή οδό του οικισμού Μάτι, τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται αρχικά με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό και στη συνέχεια με αγωγό βαρύτητας στο αντλιοστάσιο Α3, το οποίο προβλέπεται να κατασκευαστεί στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα. Στο αντλιοστάσιο Α3 θα καταλήγουν επίσης με αγωγό βαρύτητας τα ακάθαρτα του τμήματος του οικισμού της Αγίας Μαρίνας στο οποίο προβλέπεται εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Από το αντλιοστάσιο Α3 τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται αρχικά με δίδυμο Σελ. 15

16 καταθλιπτικό αγωγό και στη συνέχεια με αγωγό βαρύτητας στο αντλιοστάσιο Α4, το οποίο θα κατασκευαστεί στην περιοχή του οικισμού Ζούμπερι. Σε συνέχεια του αντλιοστασίου Α4, προβλέπονται τρία αντλιοστάσια ακαθάρτων (Α5, Α6 και Α7) στην παραλιακή ζώνη του οικισμού της Νέας Μάκρης. Κάθε αντλιοστάσιο θα έχει δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς. Από το αντλιοστάσιο Α7 τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται διαδοχικά μέσω δύο αντλιοστασίων (Α8 και Α9). Τα αντλιοστάσια Α8 και Α9 θα κατασκευαστούν εντός του οικισμού του Αγίου Παντελεήμονα. Από το αντλιοστάσιο Α9 τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό στο αντλιοστάσιο Α10, που προβλέπεται να κατασκευαστεί στο δυτικό όριο του οικοδομικού συνεταιρισμού Δικαστικών Υπαλλήλων. Στο αντλιοστάσιο Α10 θα καταλήγουν επιπλέον τα ακάθαρτα των οικισμών Γραμματικό, Άνω Σούλι, Καλέντζι, Μαραθώνα και ο αγωγός μεταφοράς του οικοδομικού συνεταιρισμού Δικαστών και Εισαγγελέων. Από το αντλιοστάσιο Α10, τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό στο αντλιοστάσιο Α11. Κάθε αντλιοστάσιο, από το Α4 έως και το Α11, θα παραλαμβάνει επιπλέον παροχή ακαθάρτων από τις περιοχές των καλυπτόμενων οικισμών. Από το αντλιοστάσιο Α11 έως και την ΕΕΛ, προβλέπονται τρία αντλιοστάσια μεταφοράς (Α12, Α13 και Α14) με δίδυμους καταθλιπτικούς αγωγούς μεταφοράς. Τα τρία αυτά αντλιοστάσια αποτελούν διαδοχικά αντλιοστάσια μεταφοράς, τα οποία δεν δέχονται επιπλέον παροχές ακαθάρτων. Τα αντλιοστάσια Α11, Α12, Α13 και Α14, προβλέπονται να κατασκευαστούν στα ανατολικά του οικισμού του Κάτω Σουλίου και στο δρόμο προς τη θέση της ΕΕΛ. Από το τελικό αντλιοστάσιο Α14, τα ακάθαρτα θα μεταφέρονται στην είσοδο της ΕΕΛ. Τα ακάθαρτα του οικισμού Γραμματικού και Άνω Σουλίου θα καταλήγουν με αγωγούς βαρύτητας στο αντλιοστάσιο Γ1, το οποίο θα κατασκευαστεί στην οδό σύνδεσης των δύο οικισμών. Τα ακάθαρτα των δύο οικισμών με καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς (του αντλιοστασίου Γ1) και στη συνέχεια αγωγό βαρύτητας θα οδηγούνται στο εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων του οικισμού του Μαραθώνα. Τα λύματα του οικισμού Καλέτζι θα οδηγούνται με αγωγό βαρύτητας στο αντλιοστάσιο Κ1 και από εκεί με αγωγό μεταφοράς (καταθλιπτικός και στη συνέχεια αγωγός βαρύτητας) θα μεταφέρονται στο εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων του οικισμού του Μαραθώνα. Από τον οικισμό του Μαραθώνα, το σύνολο των ακαθάρτων θα οδηγείται με αγωγός βαρύτητας στο αντλιοστάσιο Α10. Σελ. 16

17 Το αντλιοστάσιο Δ1 κατασκευάζεται στο βόρειο άκρο της Παραλίας του Σχινιά. Στο αντλιοστάσιο θα καταλήγουν τα ακάθαρτα του οικοδομικού συνεταιρισμού Δικαστών και Εισαγγελέων και από εκεί θα μεταφέρονται με καταθλιπτικό αγωγό στο αντλιοστάσιο Α10. Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των αντλιοστασίων ακαθάρτων και των κεντρικών τους καταθλιπτικών αγωγών. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙ Ο ΠΑΡΟΧH, Q (M3/H) 20ETIA ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ, Η (Μ) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧH, Q (M3/H) 40ETIA ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ, Η (Μ) ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ, D (mm) ΜΗΚΟΣ, L (m) ΔΙΔΥΜΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΣΙΟ Α1 160,0 13,0 194,0 16, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α2 279,0 25,0 347,0 26, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α3 488,0 15,0 568,0 15, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α4 674,0 6,0 803,0 8, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α5 818,0 6,0 977,0 8, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α ,0 6, ,0 8, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α ,0 8, ,0 10, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α ,0 10, ,0 13, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α ,0 24, ,0 33, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α ,0 10, ,0 14, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α ,0 38, ,0 39, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α ,0 37, ,0 37, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α ,0 37, ,0 37, ,0 NAI ΑΣΙΟ Α ,0 37, ,0 37, ,0 NAI ΑΣΙΟ Δ1 104,0 12,0 190,0 33, ,0 OXI ΑΣΙΟ Γ1 77,0 53,0 89,0 55, ,0 OXI ΑΣΙΟ Κ1 19,0 19,0 26,0 22, ,0 OXI Πίνακας 10 : Χαρακτηριστικά αντλιοστασίων ακαθάρτων και κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών μεταφοράς Οι δίδυμοι καταθλιπτικοί αγωγοί θα διαστασιολογηθούν για παράλληλη λειτουργία. Το μανομετρικό ύψος των αντλιοστασίων του παραπάνω πίνακα, εκτιμήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την υψομετρική διαφορά άντλησης και την εκτίμηση των υδραυλικών απωλειών ροής στους καταθλιπτικούς αγωγούς. Οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο κατάλληλης πίεσης, ενώ για μεγάλες διαμέτρους μπορεί να είναι μεταλλικοί. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των βαρυτικών κεντρικών αγωγών μεταφοράς : ΑΓΩΓΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧH, Q (M3/H) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ, D (mm) ΜΗΚΟΣ, L (m) ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Α2» ,0 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Α3» ,0 Σελ. 17

18 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Γ» ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ,0 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Γ1» ,0 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Κ» ΚΑΛΕΤΖΙ ,0 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Κ1» ,0 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Μ» ΜΑΡΑΘΩΝΑ ,0 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Β1» ΒΟΥΤΖΑ ,0 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «Β2» ΒΟΥΤΖΑ ,0 ΒΑΡΥΤΙΚΟΣ «ΑΜ» ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ,0 Πίνακας 11 : Χαρακτηριστικά κεντρικών βαρυτικών αγωγών μεταφοράς Οι βαρυτικοί αγωγοί μεταφοράς θα είναι κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό, ενώ όπου απαιτείται θα υπάρχουν φρεάτια επίσκεψης Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Το γήπεδο στο οποίο χωροθετείται η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Μαραθώνα, έχει έκταση 45,5 στρεμμάτων και βρίσκεται στη θέση «Λούτσα» της πρώην Κοινότητα Γραμματικού (σήμερα βρίσκεται εντός των ορίων του διευρυμένου Δήμου Μαραθώνα). Η δυναμικότητα της ΕΕΛ ανέρχεται σε ι.κ. κατά το θέρος της 20ετίας και σε ι.κ. κατά το θέρος της 40ετίας. Η μέθοδος επεξεργασίας που θα εφαρμοστεί είναι το σύστημα ενεργού ιλύος, με ταυτόχρονη βιολογική απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου, μετά από πρωτοβάθμια καθίζηση. Επίσης προβλέπεται πρόσθετη χημική απομάκρυνση του φωσφόρου. Το σύνολο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας λάσπης θα υφίσταται αναερόβια χώνευση για την πλήρη σταθεροποίησή της και στη συνέχεια μηχανική αφυδάτωση. Για την απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων προβλέπεται ως μέθοδος απολύμανσης η χλωρίωση, η οποία θα ακολουθείται από αποχλωρίωση. Τα επεξεργασμένα λύματα θα οδηγούνται για υποθαλάσσια διάθεση, στον όρμο της Αγ. Μαρίνας. Για την εξασφάλιση της δυνατότητας μελλοντικής επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση, θα προβλεφθεί μονάδα διύλισης και απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Κατάντη της μονάδας απολύμανσης με UV θα δοσομετρείται χλώριο για την εξασφάλιση υπολειμματικής δράσης. Η μονάδα διύλισης και απολύμανσης με UV, θα κατασκευαστεί αρχικά για την κάλυψη ποσοστού ίσου με το 50% της παροχής της Β Φάσης των έργων, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για επέκταση της μονάδας αυτής για την πλήρη κάλυψη της Β Φάσης. Η ΕΕΛ προβλέπεται να περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα : 1. Μονάδα υποδοχής & προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων. Σελ. 18

19 2. Έργα Προεπεξεργασίας : - Φρεάτιο άφιξης - Εσχάρωση - Μέτρηση παροχής εισόδου - Εξάμμωση - απολίπανση 3. Φρεάτιο μερισμού (Ι) πρωτοβάθμιας καθίζησης. 4. Πρωτοβάθμια Καθίζηση. 5. Αντλιοστάσιο πρωτοβάθμιας ιλύος. 6. Αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης (εφόσον απαιτηθεί). 7. Φρεάτιο μερισμού (ΙΙ) βιολογικής επεξεργασίας. 8. Βιολογικοί αντιδραστήρες: δεξαμενές επιλογής μικροοργανισμών (selectors), αναερόβιες δεξαμενές βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου, ανοξικές δεξαμενές απονιτροποίησης, δεξαμενές αερισμού. 9. Φρεάτιο μερισμού (ΙΙΙ) δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης. 10. Δευτεροβάθμια Καθίζηση. 11. Αντλιοστάσιο/α ανακυκλοφορίας και περίσσειας βιολογικής ιλύος. 12. Μέτρηση παροχής εξόδου. 13. Χλωρίωση. 14. Αποχλωρίωση. 15. Διύλιση. 16. Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία (UV). 17. Φρεάτιο εξόδου / δειγματοληψίας. 18. Δεξαμενή αναρρύθμισης - φόρτισης αγωγού διάθεσης 19. Δεξαμενή Ομογενοποίησης - αντλιοστάσιο μικτής ιλύος. 20. Προπάχυνση ιλύος. 21. Αναερόβια χώνευση ιλύος. 22. Μεταπάχυνση ιλύος. 23. Αφυδάτωση ιλύος. 24. Αεροφυλάκιο βιοαερίου. 25. Πυρσός καύσης βιοαερίου. 26. Αντλιοστάσιο στραγγισμάτων & ακαθάρτων. 27. Κτιριακά έργα : Φυλάκιο εισόδου Κτίριο Διοίκησης Κτίριο Συνεργείου - Αποθήκης Κτίριο Εξυπηρέτησης Χώνευσης Κτίριο Υποσταθμού Κτίριο/α απολύμανσης, βιομηχανικού νερού & χημικών Κτίριο αφυδάτωσης ιλύος Κτίριο φυσητήρων βιολογικής επεξεργασίας (σε περίπτωση υποβρύχιας διάχυσης) 28. Βοηθητικά έργα : Δίκτυο στραγγισμάτων - ακαθάρτων, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο βιομηχανικού νερού - πυρόσβεσης - άρδευσης, δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας, δίκτυο Σελ. 19

20 αποχέτευσης ομβρίων και αντιπλημμυρικής προστασίας, περίφραξη, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κ.λπ Έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων Τα έργα τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, θα αποτελούνται από τα εξής τμήματα: Χερσαίο τμήμα αγωγού (από ΕΕΛ έως δεξαμενή αναρρύθμισης) Δεξαμενή αναρρύθμισης Υποθαλάσσιο τμήμα αγωγού Διαχυτήρας Το χερσαίο τμήμα του αγωγού διάθεσης θα έχει μήκος περί τα 1.150m. Ο αγωγός προβλέπεται να είναι ονομαστικής διαμέτρου Φ700 mm. Η δεξαμενή αναρρύθμισης θα διαστασιολογηθεί έτσι ώστε υδραυλικά να λειτουργεί ικανοποιητικά ο αγωγός διάθεσης. Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού θα έχει συνολικό μήκος περί τα 1.000m ενώ το βάθος εκβολής θα είναι τουλάχιστον 17,00 m και δεν θα ξεπερνά τα 20 m, για την αποφυγή εγκλωβισμού των λυμάτων σε πυκνοκλινές. Η θέση διάθεσης θα απέχει τουλάχιστον 500m από τις παρακείμενες ακτές. Ο υποθαλάσσιος αγωγός θα κατασκευασθεί από HDPE εκτιμώμενης διαμέτρου Φ700mm, για να παροχετεύει την παροχή αιχμής. Ο αγωγός θα ερματωθεί με στοιχεία από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα και θα τοποθετηθεί σε όλο του το μήκος σε όρυγμα ώστε να είναι πλήρως προστατευμένος από την δράση των κυμάτων ρευμάτων και από τις άγκυρες των πλοίων. Στην ζώνη θραύσεως των κυμάτων θα θωρακισθεί με φυσικού ογκόλιθους ενώ στα βαθειά θα καλυφθεί με λιθορριπή. Η στέψη της θωράκισης του αγωγού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον υφιστάμενο πυθμένα, ώστε να μη δημιουργηθούν ακτομηχανικά προβλήματα, εφόσον ο πυθμένας είναι εν γένει αμμώδης ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ Ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου έργων Τα ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου των έργων τα οποία χρησιμοποιούνται για την προεκτίμηση της αμοιβής των Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Στατικών και Χημικοτεχνικών μελετών είναι τα ακόλουθα : Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 40ΕΤΙΑ - ΘΕΡΟΣ (κάτοικοι) ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝ Η ΕΚΤΑΣΗ (he) Σελ. 20

Β. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤEΣ (ΚΑΤ. 8)

Β. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤEΣ (ΚΑΤ. 8) Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (KAT. 3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΓΕΝ 4Β) Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον Μον. Ποσοτ. χρόνο απασχόλησης Τιµή µον. (ευρω) τκ= Αστ = Α.1 Για επιστήµονα εµπειρίας µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΡΟΔΟΥ. 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ. ΤΗΛ: FAX:

Δ Ε Υ Α Ρ ΡΟΔΟΥ. 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ ΔOY ΡΟΔΟΥ. ΤΗΛ: FAX: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα κτιριακού συγκροτήματος Αγ. Λουκά» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: 23213 50136 Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου»,

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΏΝ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ

ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΏΝ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2012ΣΕ07580053

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέμα Εισήγησης «Αποχέτευση λυμάτων ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων». Σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Η λίμνη Πλαστήρα χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΚ-ΛΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΚ-ΛΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax : 2810335040 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Ανατολική Αττική : Διάθεση προϊόντων επεξεργασίας και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος Ι. Πάσσιος ( ΓενικόςΔιευθυντήςΑνάπτυξης& Παραγωγής Έργων) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και ανακατασκευής ΕΕΛ οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και ανακατασκευής ΕΕΛ οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στους υπό μελέτη οικισμούς Νιγρίτας και Τερπνής του διευρυμένου Δήμου, η υφιστάμενη κατάσταση αποχέτευσης περιγράφεται παρακάτω. Ο οικισμός της Νιγρίτας διαθέτει παντορροϊκό

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcomp Ν παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέµα Εισήγησης «Αποχέτευση λυµάτων ΟΤΑ Λίµνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων». Σκοπιµότητα υλοποίησης του έργου Η λίµνη Πλαστήρα χρησιµοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 259 / 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ900-ΩΟΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 06/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΞΑΝΕΜΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΙΑΘΟΥ Σελίδα 1 από 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.- Τόπος Εγκατάστασης: Πόλη-Δημ. Διαμ.: ΣΚΙΑΘΟΣ περιοχή: ΞΑΝΕΜΟ Δήμος: ΣΚΙΑΘΟΥ Οδός:...

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Συνοπτικές Προδιαγραφές Σύνταξης Τεχνικών Μελετών Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Σ Υ Ν Ο Π Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ Μαρία Λυμπινάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ E/ONE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ.Ε ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Στοιχεία ενδιαφερόμενου: Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 14/2015 από 5/11/2015.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Καθίζηση Δεξαμενές καθίζησης Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΧ 2011 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Η μελέτη είχε εκπονηθεί από την Τ.Υ. της

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΟΡΥΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 42 / 2011 Α. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-Π4Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-Π4Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Βόλος, 24/08/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : ΚΟΠΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Τηλέφωνο : 24210 75152 Fax : 24210 75183 ΠΡΟΣ Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Α) τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1.0.0. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΒΥ PASS... 2 2.0.0. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 2 2.1.0 ΕΣΧΑΡΩΣΗ... 2 2.2.0. ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcomp N Ultra

AS VARIOcomp N Ultra ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ AS VARIOcomp N Ultra Compact Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων τύπου MBR, για Προχωρημένη Επεξεργασία και Απολύμανση Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη compact

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος : Σύνταξη αρχιτεκτονικής, στατικής, ηλεκτρομηχανολογικής και ενεργειακής μελέτης, τευχών δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Υ.Ε., Λ.Ε. και Ε.Β. Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» ευρώ. Απρίλιος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» ευρώ. Απρίλιος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Αποχετευτικά δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1.1 Εισαγωγή... 2 1.1.2 Δεδομένα σχεδιασμού... 2 1.1.3 Αιτιολόγηση και φιλοσοφία σχεδιασμού προτεινόμενης λύσης... 4 1.1.4 Γενική περιγραφή του έργου... 6 1.1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ

Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε ΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΔΕ ΔΟΜΕ ΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας

ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ. Στέλλα Παναγούλη Επιβλέπουσα Μηχανικός Έργων Ψυττάλειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠ) ΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Στέλλα Παναγούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση µελετών για την Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων (Χ.Α..Α.) δήµου Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΙΒΑΔΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 4 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ε ΟΙΚΙΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΟ, ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΗ ΤΕΥΧΟ 4 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ...2 2. ΥΦΙΤΑΜΕΝΕ ΜΕΛΕΤΕ...2 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑ7ΛΩ-9Ψ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X

X ΕΡΓΟ ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΙ ΟΧΙ X ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ : ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 34056 2: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 209 3: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 4: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΑΙ ΟΧΙ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας

Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Έλεγχος Λειτουργίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρισας Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Δημήτριος Γεράσης Α.Μ.: 2000.05.0037 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. Αρ. φακελου μελέτης 102/2016

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005. Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Φάκελος Μελέτης Σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 Αρ. φακελου μελέτης 102/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 9. Διαχείριση λυμάτων 9Α. Παρουσίαση κατάστασης Το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης της Λάρισας, το δίκτυο ύδρευσης και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) ανήκουν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 9: Υγρά αστικά απόβλητα Διάθεση λυμάτων στο έδαφος (φυσικά συστήματα επεξεργασίας) (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων του Δ.Δ Χαλάστρας. Επίσης κατασκευή 5 (πέντε) εν συνόλω αντλιοστασίων ακαθάρτων εντός του οικισμού με τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα