4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ"

Transcript

1 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικών αξιολογήσεων - µελετών, προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο τµήµα "Εχίνος - Μελίβοια" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"- Κωδικός Αναφοράς 5173» ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173

2 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΧΙΝΟΣ - ΜΕΛΙΒΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 70 "ΞΑΝΘΗ- ΕΧΙΝΟΣ- ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ" ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ (ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ) ΣΤΡΟΓΓΥ- ΛΟΠΟΙΗΣΗ Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ A.T.1 Τριγωνοµετρικό σηµείο IV τάξης A.T.2 A.T.3 A.T.4 A.T.5 Χρήση υπάρχοντος τριγωνοµετρικού σηµείου ( IV τάξης), για εξάρτηση δικτύου Αναγνώριση τριγωνοµετρικών σηµείων και χρήση για εξάρτηση πολυγωνοµετρικού δικτύου. Εγκατάσταση πολυγωνοµετρικών εκτός κατοικηµένων περιοχών. Χωροστάθµηση µε ενδιάµεσα σηµεία υπάρχουσας οριζοντιογραφίας σε έδαφος πεδινό µε κλίση έως 10%. (Πήγαινε - Έλα) A.T.6 Ηλος επί κτίσµατος A.T.7 A.T.8 A.T.9 A.T.10 A.T.11 ΣΥΝΟΛΟ Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων, κλίση εδάφους 0% - 10%,σε κλίµακα 1:1000 (8 χλµ * 30µ. Πλάτος περίπου) Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων, κλίση εδάφους 0% - 10% (3 Ισόπεδοι κόµβοι - εκτίµηση στρεµµάτων 600µ µήκος * 50µ πλάτος *3 κόµβοι) Κτηµατογραφήση σε περιοχή αδόµητη (ΙΙΙ) κλ. 1:1000 (18*(-20%) λόγω ταυτοχρονης εκπόνησης µε τοπογραφική αποτύπωση)(συµπεριλαµβανοµένων και των 30 στρ. των κόµβων) Σύνταξη Κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων σε κλίµακα 1:1000 (Αφαιρούντα τα χλµ. από τους κόµβους 1.8χλµ.) Σύνταξη Κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων σε κλίµακα 1:500 (Προσαύξηση 20%) Άρθρο.ΤΟΠ.2 -/1 Άρθρο ΤΟΠ.2 2 Άρθρο ΤΟΠ.2 3 Άρθρο ΤΟΠ.3 1α Άρθρο ΤΟΠ Άρθρο ΤΟΠ.4 3 Άρθρο ΤΟΠ.5Α 1.2 Άρθρο ΤΟΠ.5Α 1.3 Άρθρο ΤΟΠ 8Α Παρ. 1.3 Άρθρο ΤΟΠ.16Α 1 Άρθρο ΤΟΠ.16Α 2 τεµάχιο 2 975, ,40 τεµάχιο 2 975, ,40 τεµάχιο 4 79,24 316,94 τεµάχιο 80 60, ,00 χιλιόµετρο , ,40 τεµάχιο 8 31,69 253,55 στρέµµα , ,96 στρέµµα 90 19, ,36 στρέµµα , ,86 Χλµ. 6,2 4022, ,74 Χλµ. 1,8 4827, , , B. ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ Ο ΟΠΟΪΙΑΣ A.T.1 Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Αρτηρίας Ο Ο.1 & Ο Ο.3 χλµ 5, , ,18 A.T.2 Νέοι Τρισκελείς Ισόπεδοι Κόµβοι µε οδό ΑIV-AV Ο Ο.2 & Ο Ο.3 τεµ , ,00 Τρισκελείς Ισόπεδοι Κόµβοι προς Βελτίωση µε οδό ΑIV- Ο Ο.2 & A.T.3 AV Ο Ο.4 τεµ , ,00 A.T.4 Τρισκελείς Ισόπεδοι Κόµβοι προς Βελτίωση µε οδό AVI Ο Ο.2 & Ο Ο.5 τεµ , ,00 Τετρασκελείς Ισόπεδοι Κόµβοι προς Βελτίωση µε οδό Ο Ο.2 & A.T.5 AVI Ο Ο.6 τεµ , ,00 A.T.6 ΣΑΥ-ΦΑΥ Οριστικών µελετών Οδοποιίας και Κόµβων ΓΕΝ.6 τεµ 1, , ,37 ΣΥΝΟΛΟ (1) , ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ A.T.1 Μελέτη Σήµανσης - Ασφάλισης Αρτηρίας Ο Ο.4 χλµ 5, , ,78 A.T.2 Μελέτη Σήµανσης - Ασφάλισης ισόπεδων κόµβων Ο Ο.4 τεµ 6, , ,81 A.T.3 ΣΑΥ ΦΑΥ µελετών Σήµανσης - Ασφάλισης ΓΕΝ.6 τεµ 1,00 892,36 892,36 ΣΥΝΟΛΟ (2) , ΣΥΝΟΛΟ (1+2) , K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173(Συνοπτικές) σελ. 1 από 2

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ (ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ) ΣΤΡΟΓΓΥ- ΛΟΠΟΙΗΣΗ Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ A.T.1 Οριστική µελέτη αποχέτευσης A.T.2 Οριστική µελέτη αποχέτευσης κλάδων και καθέτων οδών των ανισόπεδων κόµβων A.T.3 Οριστική µελέτη έργων διευθέτησης Υ Ρ.2.1 & Υ Ρ.1.2 Υ Ρ.2.1 & Υ Ρ.1.2 Υ Ρ.4.3 & Υ Ρ.1.2 χλµ 8, , ,85 χλµ 3, , ,02 τεµ 1, , ,36 ΣΥΝΟΛΟ: ,23 Α.Τ.4 ΣΑΥ-ΦΑΥ οριστικών µελετών αποχέτευσης ΓΕΝ.6 τεµάχιο 1, , ,85 ΣΥΝΟΛΟ , ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ A.T.1 Γέφυρα Γ1 X.Θ A.T.2 Γέφυρα Γ2, Χ.Θ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝ2, ΓΕΝ3, ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ4, ΤΕΧ.5A, ΤΕΧ6Α, ΤΕΧ.7 ΓΕΝ2, ΓΕΝ3, ΤΕΧ.2, ΤΕΧ.3, ΤΕΧ4, ΤΕΧ.5A, ΤΕΧ6Α, ΤΕΧ.7 τεµ 1, , ,22 τεµ 1, , , , ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ A.T.1 Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίµακα 1:1000 ΓΛΕ.1 Km2 1, , ,04 A.T.2 Τεχνικογεωλογικός χάρτης ΓΛΕ.4 Τεµ. 1, , ,21 A.T.3 Χάρτης δανείων υλικών και αποθεσιοθαλάµων ΓΛΕ.4 Τεµ. 1, , ,21 A.T.4 Μηκοτοµή σε κλίµακα 1:1000 ΓΛΕ.2 Km 7,70 600, ,61 A.T.5 ιατοµές σε κλίµακα 1:200 ΓΛΕ.3 m 2.800,00 1, ,94 A.T.6 Τεκτονικά διαγράµµατα - δυνητικές ολισθήσεις ΓΛΕ.8 Τεµ. 3, , ,50 A.T.7 Ταξινοµήσεις βραχόµαζας ΓΛΕ.9 Τεµ. 2, , ,90 A.T.8 Μετρήσεις σε σηµεία εµφ. ύδατος ΓΛΕ.11 Τεµ. 2,00 54,86 109,71 A.T.9 Τεύχος γεωλογικής µελέτης ΓΛΕ.17 Τεµ. 1, , ,53 ΣΥΝΟΛΟ , ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Προγραµµατισµός επίβλεψη αξιολόγηση A.T.1 γεωτεχνικών ερευνών χωµατουργικών και τεχνικών A.T.2 Γεωτεχνική προµελέτη επιχώµατος ΓΜΕ.1 m γεώτρ. 260,00 92, ,00 ΓΜΕ.2 2, , ,40 1, , ,55 2, , ,60 1, , ,20 Μελέτη αποκατάστασης & σταθεροποίησης A.T.4 κατολίσθησης ΓΜΕ.2 Τεµ. 1, , ,57 A.T.5 Μελέτη θεµελίωσης οδοστρώµατος ΓΜΕ.2 διατοµή 2, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , Τεµ. A.T.3 Γεωτεχνική προµελέτη ορύγµατος ΓΜΕ.2 Τεµ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ) Συντελεστής (τκ) = 1,219 Μιχαήλ Παλιανόπουλος Αικατερίνη Τσαβαλά Θεοδώρα Αβανίδου Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός Ειρήνη Ζιγκιριάδου Θεόδωρος Τζαβέας Κλήµης Παπαδόπουλος Γεωλόγος Πολιτικός Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173(Συνοπτικές) σελ. 2 από 2

4 Άρθρο Κανονισµού Α.Τ. Προεκτιµώµεν ων Αµοιβών Άρθρο.ΤΟΠ.2 1 -/1 Άρθρο ΤΟΠ Άρθρο ΤΟΠ Άρθρο ΤΟΠ.3 4 1α Άρθρο ΤΟΠ Άρθρο ΤΟΠ.4 3 Άρθρο ΤΟΠ.5Α 1.2 Άρθρο ΤΟΠ.5Α 1.3 Άρθρο ΤΟΠ 8Α Παρ. 1.3 Άρθρο ΤΟΠ.16Α 1 Άρθρο ΤΟΠ.16Α 2 Τίλος Άρθρου Τριγωνισµοί Πολυγωνοµετρίες Γεωµετρικές Χωροσταθµίσεις ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ (ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΤΙΤΛΟΣ: Εχίνος - Μελίβοια (8 χλµ) τκ = 1,219 Ένδειξη Εργασιών Είδος Μονάδας Ποσότητα Τιµή Μονάδος τκ Αναπροσαρ µοσµένη τιµή µονάδος απάνη ( ) Τριγωνοµετρικό σηµείο IV τάξης τεµάχιο , , ,40 Χρήση υπάρχοντος τριγωνοµετρικού σηµείου ( IV τάξης), για εξάρτηση δικτύου Αναγνώριση τριγωνοµετρικών σηµείων και χρήση για εξάρτηση πολυγωνοµετρικού δικτύου. Εγκατάσταση πολυγωνοµετρικών εκτός κατοικηµένων περιοχών. Χωροστάθµηση µε ενδιάµεσα σηµεία υπάρχουσας οριζοντιογραφίας σε έδαφος πεδινό µε κλίση έως 10%. (Πήγαινε - Έλα) τεµάχιο , , ,40 τεµάχιο ,219 79,24 316,94 τεµάχιο ,219 60, ,00 χιλιόµετρο , , ,40 Ηλος επί κτίσµατος τεµάχιο ,219 31,69 253,55 Επίγειες Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων, τοπογραφικές κλίση εδάφους 0% - 10%,σε κλίµακα 1:1000 (8 χλµ * 30µ. αποτυπώσεις Πλάτος περίπου) Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων, Επίγειες κλίση εδάφους 0% - 10%,σε κλίµακα 1:1000 (3 Ισόπεδοι τοπογραφικές κόµβοι - εκτίµηση στρεµµάτων 600µ µήκος * 50µ πλάτος *3 αποτυπώσεις κόµβοι) Κτηµατογραφήση σε περιοχή αδόµητη (ΙΙΙ) κλ. 1:1000 (18*(- 20%) λόγω ταυτοχρονης εκπόνησης µε τοπογραφική Κτηµατογραφήσεις αποτύπωση)(συµπεριλαµβανοµένων και των 30 στρ. των κόµβων) Σύνταξη Κτηµατ. Σύνταξη Κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων σε ιαγρµ. & Πιν. Σε κλίµακα 1:1000 (Αφαιρούντα τα χλµ. από τους κόµβους οδούς εκτός Σχεδίου 1.8χλµ.) Σύνταξη Κτηµατ. ιαγρµ. & Πιν. Σε οδούς εκτός Σχεδίου Σύνταξη Κτηµατολογικών διαγραµµάτων και πινάκων σε κλίµακα 1:500 (Προσαύξηση 20%) Ο Συντάξας Παλιανόπουλος Μιχαήλ Τοπογράφος Μηχανικός ΕΟΑΕ στρέµµα ,219 19, ,96 στρέµµα ,219 19, ,36 στρέµµα ,4 1,219 17, ,86 Χλµ. 6, , , ,74 Χλµ. 1, , , ,03 Άθροισµα= K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173(Τοπογρ.-Κτηµατ.)

5 ΕΧΙΝΟΣ - ΜΕΛΙΒΟΙΑ Π Ι Ν Α Κ Ι Ο Α Μ Ο Ι Β Η Σ ( βάσει νόµου 3316/2005) ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ "ΕΧΙΝΟΣ - ΜΕΛΙΒΟΙΑ" (µε τκ = 1,219) Αρτηρία ,18 ΙΚ ,00 ΣΑΥ - ΦΑΥ 1.808,37 Η συντάξασα Κατερίνα Τσαβαλά Σύνολο : ,54 K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173(Συν. Αµοιβών Οδ µε ΙΚ)

6 Εχίνος - Μελίβοια Αρτηρία Συνολικό Μήκος θεωρείται λοφώδες (σ=1,3) Κατηγ. οδών λειτουργικής κατάταξης ΑΙΙΙ π=1.30 5,95 Χλµ Βάσει του πίνακα επιµέτρησης, προκύπτουν τα ακόλουθα: Νέα Χάραξη Νέα Χάραξη Βελτίωση ΚΑΤΗΓΟΡ.Ε ΑΦΟΥΣ: Πεδινό λοφώδες λοφώδες Συντελεστές 2011 (άρθρο ΓΕΝ.3) τκ = 1,036 1,219 1,219 (άρθρο Ο Ο.1/4α) π= 1,30 1,30 1,30 (άρθρο Ο Ο.1/4β) ρ= 1,00 1,00 1,00 (άρθρο Ο Ο.1/4γ) σ= 1,00 1,30 1, (άρθρο Ο Ο.1/5) (βελτίωση 25%) 1,00 1,00 1,25 Aµοιβή ανά χλµ. : µήκος (ΧΛΜ.) L= 1,000 4,950 5,950 Aµοιβή (συνολική) Στάδια µελέτης Παραλειψη Προµελέτης 17,50% = Οριστική 40,00% = Οριστική 40,00% = οπότε, αµοιβή (1.): ,18 K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173(Αρτηρία µε ΙΚ) σελ. 1 από 3

7 ΝΕΟΙ ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Τρισκελείς Ισόπεδοι Κόµβοι (2) Κατηγ. οδών λειτουργικής κατάταξης π=1.30 µε οδούς ΑΙV - AV θεωρείται λοφώδες (σ=1,3) Βάσει του πίνακα επιµέτρησης, προκύπτουν τα ακόλουθα: Νέα Χάραξη Νέα Χάραξη Νέα Χάραξη Βελτίωση ΚΑΤΗΓΟΡ.Ε ΑΦΟΥΣ: Λοφώδες Πεδινό Ορεινό Ορεινό Συντελεστές 2011 (άρθρο ΓΕΝ.3) τκ = 1,219 1,036 1,219 1,219 (άρθρο Ο Ο.1/4α) π= 1,30 1,30 1,30 1,30 (άρθρο Ο Ο.1/4β) ρ= 1,50 1,50 1,50 1,50 (άρθρο Ο Ο.1/4γ) σ= 1,30 1,00 1,50 1, (άρθρο Ο Ο.1/5) (βελτίωση 25%) 1,00 1,00 1,00 1,25 Aµοιβή ανά χλµ. : µήκος (ΧΛΜ.) L= 0,700 0,700 0,000 Αριθµός κόµβων 2 0 Aµοιβή (συνολική) και συνολική αµοιβή: Στάδια µελέτης παράλειψη προµελέτης 15,00% = Οριστική ΙΚ 40,00% = οπότε, αµοιβή (2): ,00 ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Τρισκελείς Ισόπεδοι Κόµβοι (3) Ένας (1) Κατηγ. οδών λειτουργικής κατάταξης π=1.30 µε οδούς ΑΙV - AV θεωρείται λοφώδες (σ=1,3) Βάσει του πίνακα επιµέτρησης, προκύπτουν τα ακόλουθα: Νέα Χάραξη Νέα Χάραξη Νέα Χάραξη ΚΑΤΗΓΟΡ.Ε ΑΦΟΥΣ: Λοφώδες Πεδινό Ορεινό Συντελεστές 2011 (άρθρο ΓΕΝ.3) τκ = 1,219 1,036 1,219 (άρθρο Ο Ο.1/4α) π= 1,30 1,30 1,30 (άρθρο Ο Ο.1/4β) ρ= 1,50 1,50 1,50 (άρθρο Ο Ο.1/4γ) σ= 1,30 1,00 1, (άρθρο Ο Ο.1/5) (βελτίωση 25%) 1,25 1,00 1,00 Aµοιβή ανά χλµ. : µήκος (ΧΛΜ.) L= 0,700 0,700 Αριθµός κόµβων 1 0 Aµοιβή (συνολική) και συνολική αµοιβή: Στάδια µελέτης Οριστική ΙΚ 40,00% = ύο (2) ΙΚ κατηγ. οδών λειτουργικής κατάταξης π=1.30 µε οδούς ΑVΙ θεωρείται λοφώδες (σ=1,3) K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173(Αρτηρία µε ΙΚ) σελ. 2 από 3

8 Βάσει του πίνακα επιµέτρησης, προκύπτουν τα ακόλουθα: Νέα Χάραξη Νέα Χάραξη Νέα Χάραξη ΚΑΤΗΓΟΡ.Ε ΑΦΟΥΣ: Λοφώδες Πεδινό Ορεινό Συντελεστές 2011 (άρθρο ΓΕΝ.3) τκ = 1,219 1,036 1,219 (άρθρο Ο Ο.1/4α) π= 1,30 1,30 1,30 (άρθρο Ο Ο.1/4β) ρ= 1,50 1,50 1,50 (άρθρο Ο Ο.1/4γ) σ= 1,30 1,00 1, (άρθρο Ο Ο.1/5) (βελτίωση 25%) 1,25 1,00 1,00 Aµοιβή ανά χλµ. : µήκος (ΧΛΜ.) L= 0,400 0,700 Αριθµός κόµβων 2 0 Aµοιβή (συνολική) και συνολική αµοιβή: Στάδια µελέτης Οριστική ΙΚ 40,00% = Ένας (1) Τετρασκελής Ισόπεδος Κόµβος Κατηγ. οδών λειτουργικής κατάταξης π=1.30 µε οδούς ΑVΙ θεωρείται λοφώδες (σ=1,5) Βάσει του πίνακα επιµέτρησης, προκύπτουν τα ακόλουθα: ΑΙΙΙ - ΑΙV Νέος Κόµβος Νέος Κόµβος Βελτίωση κόµβου ΚΑΤΗΓΟΡ.Ε ΑΦΟΥΣ: Λοφώδες Λοφώδες Λοφώδες Συντελεστές 2011 (άρθρο ΓΕΝ.3) τκ = 1,219 1,219 1,219 (άρθρο Ο Ο.1/4α) π= 1,30 1,30 1,30 (άρθρο Ο Ο.1/4β) ρ= 1,50 1,50 1,50 (άρθρο Ο Ο.1/4γ) σ= 1,30 1,30 1, (άρθρο Ο Ο.1/5) (βελτίωση 25%) 1,00 1,00 1,25 Aµοιβή ανά χλµ. : µήκος (ΧΛΜ.) L= 1,000 0,800 0,500 Αριθµός κόµβων Aµοιβή (συνολική) Στάδια µελέτης Οριστική βελτιούµενου ΙΚ 40,00% = οπότε, αµοιβή (3): ,00 Συνολική αµοιβή ,18 K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173(Αρτηρία µε ΙΚ) σελ. 3 από 3

9 Εκτίµηση Αµοιβής ΣΑΥ -ΦΑΥ Οδοποίας κ 0,40 µ 8,00 Αµοιβή Οδοποίας ,18 Σ Αi ,18 τκ 1,219 (Σ Αi/175*τκ)^(1/3) 7, β 0, Σύνολο Αµοιβής Α 1.808,37 K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173(Σ Φ µε ΙΚ)

10 ΤΜΗΜΑ ΕΧΙΝΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑ Συνολικό Μήκος L= 7,7 Χλµ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ (υπολογίζεται µε βάση το άρθρο Ο Ο 4 του ν. 3316/05) ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ (3 ΤΡΙΣΚΕΛΕΙΣ κατηγοριας ΑΙΙΙ µε ΑIV ) (1 ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΗΣ κατηγορίας ΑΙΙΙ µε ΑVI) (2 ΤΡIΣΚΕΛEIΣ κατηγορίας ΑΙΙΙ µε ΑVI) L σε λοφώδες= 3,4 Χλµ (αφαιρείται από την κύρια οδό µήκος = 1,75 Χλµ) Α = (2700*π*σ). τκ = 5562,297 ευρώ/χλµ π= 1,30 σ= 1,30 (λοφώδες έδαφος) τκ= 1,219 Α= ,81 ευρώ κατακόρυφη σήµανση = 55% * Α = 10401,50 οριζόντια σήµανση = 15% * Α = 2836,77 ασφάλιση = 30% * Α = 5673, ,81 ευρώ ΚΥΡΙΑ Ο ΟΣ Μήκος L= 5,95 Χλµ Α = (1800*π*σ). τκ = 3708,198 ευρώ/χλµ π= 1,30 σ= 1,30 (λοφώδες) τκ= 1,219 Α= 22063,7781 ευρώ κατακόρυφη σήµανση = 55% * Α = 12135,08 οριζόντια σήµανση = 15% * Α = 3309,57 ασφάλιση = 30% * Α = 6619, ,78 ευρώ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΧΙΝΟΣ - ΜΕΛΙΒΟΙΑ = 40975,59 ευρώ K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173(Σήµανση- Ασφάλιση)

11 ΤΜΗΜΑ ΕΧΙΝΟΣ - ΜΕΛΙΒΟΙΑ ΣΑΥ ΦΑΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Άρθρο Ο Ο ΓΕΝ 6Α του ν. 3316/05) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΧΙΝΟΣ - ΜΕΛΙΒΟΙΑ = 40975,59 ευρώ Α= ΣΑi * β * τκ 892,3575 ΣAi = 40975,59 τκ = 1,219 β (%) = 0,02 κ= 0,4 µ= 8 K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173(Σήµ.Ασφάλ. ΣΑΥ- ΦΑΥ)

12 Προεκτιµώµενη αµοιβή οριστικής µελέτης αποχέτευσης Εχίνος - Μελίβοια Αµοιβή οριστικής µελέτης αποχέτευσης Οδού ,85 Αµοιβή οριστικής µελέτης αποχέτευσης Ισόπεδων Κόµβων ,02 Αµοιβή οριστικής µελέτης έργων ιευθετήσεων ,36 Αµοιβή σύνταξης ΣΑΥ - ΦΑΥ 1.013,85 Σύνολο ,08 Η συντάξασα Θεοδώρα Αβανίδου K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173(Σύν.Υδραυλικών)

13 Προεκτιµώµενη αµοιβή οριστικής µελέτης αποχέτευσης Εχίνος - Μελίβοια (Οδός) Άρθρο Υ Ρ. 2Α Υδραυλικές µελέτες συγκοινωνιακών έργων 2.1 Μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης αρτηρίας (χωρίς παράλληλο δευτερεύον οδικό δίκτυο) Προεκτιµώµενη αµοιβή : Α = β * Κ1 * Κ2 * Κ3 * Κ4 * L * τκ Β (οδικό έργο) 4500 L (συνολικό µήκος αρτηρίας) 8,0 Κ1 Συντελεστής κατηγορίας Οδού 1,45 Κ2 Συντελεστής µήκους µελέτης συγκοινωνιακού έργου 1 Κ3 Συντελεστής Περιοχής Έργου 1,000 Κ4 Συντελεστής δυσχέρειας του έργου 1 τκ = 1,219 Α = ,80 Αµοιβή οριστικής µελέτης µε παράλειψη των ενδιάµεσων σταδίων (50+0.5*0.5)% * Α ,85 Αµοιβή ,85 K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173(Υδραυλικά Οδού)

14 Προεκτιµώµενη αµοιβή οριστικής µελέτης αποχέτευσης Εχίνος - Μελίβοια Ισόπεδοι Κόµβοι Άρθρο Υ Ρ. 2Α Υδραυλικές µελέτες συγκοινωνιακών έργων 5 Τρισκελείς & 1 Τετρασκελής Ισόπεδοι κόµβοι 2.1 Μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης Ισόπεδων Κόµβων Προεκτιµώµενη αµοιβή : Α = β * Κ1 * Κ2 * Κ3 * Κ4 * L * τκ Β (οδικό έργο) 4500 L (συνολικό µήκος κλάδων) 3,400 Κ1 Συντελεστής κατηγορίας Οδού 0,75 Κ2 Συντελεστής µήκους µελέτης συγκοινωνιακού έργου 1 Κ3 Συντελεστής Περιοχής Έργου 1 Κ4 Συντελεστής δυσχέρειας του έργου 1 τκ = 1,219 Α = ,03 Αµοιβή οριστικής µελέτης µε παράλειψη των ενδιάµεσων σταδίων (50+0.5*0.5)% * Α , ,02 K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173(Υδραυλικά ΙΚ)

15 Υ Ρ.4 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 4.4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΑΝΕΠΕΝ ΥΤΗ ΙΑΤΟΜΗ Εφαρµόζονται οι παρακάτω τύποι: A = 800 * ( * L F 1 3 ) *τκ, για ανεπένδυτη διατοµή 2 / 3 A= 800*(5+ 20* Li + F 1 3 )*τκ, όταν το διευθετούµενο µήκος χωρίζεται σε i επιµέρους τµήµατα A= 2000*(5+ 20* L1 2/3 ) 800*(20* L2 2/3 F 1/3 + ) *τκ i + i, όταν υπάρχουν επενδεδυµένα και ανεπένδυτα τµήµατα, όπου ΣL1i τα διευθετούµενα τµήµατα µε επενδεδυµένη διατοµή και ΣL2i τα διευθετούµενα τµήµατα µε ανεπένδυτη διατοµή Όνοµα Πίνακας ιευθετήσεων Επενδεδυµένο µήκος διευθέτησης L1 Ανεπέδυτο µήκος διευθέτησης L2 Έκταση Λεκάνης Απορροής F L1 L2 L3 L4 L5 ΣL1i L1 L2 L3 L4 L5 ΣL2i τκ Αµοιβή (km2) (km) (-) (ευρώ) L1+L2+L3 150,00 0,08 0,08 0,58 0,576 1, , ,06 0,06 1, , ,06 0,06 1, , ,06 0,06 1, , ,06 0,06 1, , Α= Αµοιβή οριστικής µελέτης 50% * Α ,29 Προσαύξηση λόγω παράληψης προκαταρκτικής + προµελέτης 0.5*( )*Α 4.991,07 Αµοιβή εκπόνησης ορ. Μελέτης = ,36 K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173(Υδρ. ιευθετήσεων)

16 Άρθρο ΓΕΝ. 6Α Αµοιβή σύνταξης µελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ κ 0,40 µ 8,00 Αµοιβή Υδραυλικών ,23 Σ Αi ,23 τκ 1,219 (Σ Αi/175*τκ)^(1/3) 7, β 0,01 Σύνολο Αµοιβής Α 1.013,85 K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173(Υδραυλικά ΣΑΥ- ΦΑΥ)

17 ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΧΙΝΟΣ-ΜΕΛΙΒΟΙΑ Πινάκιο Αµοιβής Τεχνικού: Συνολικό µήκος, L= Πλάτος Τεχνικού, Β= Φυσική Ποσότητα, Φ= Τιµή µονάδος, σ= Γέφυρα 1 χ.θ µ 13 µ 325 µ τκ= 1,219 Κατηγορία τεχνικού: β= 1,5 + 5,6 x 37 = 4,16% x 1450 Βασική Προεκτιµώµενη Αµοιβή, Αβ = ,21 Αµοιβή Προκαταρκτικής Μελέτης Α1 = 10% x ,21 = 2.391,22 Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Εκπόνησης Προκ. Μελέτης = 2.391,22 Πινάκιο Αµοιβής Τεχνικού: Συνολικό µήκος, L= Πλάτος Τεχνικού, Β= Φυσική Ποσότητα, Φ= Τιµή µονάδος, σ= Γέφυρα 1 χ.θ µ 13 µ 520 µ τκ= 1,219 Κατηγορία τεχνικού: β= 1,5 + 5,6 x 37 = 3,78% x 1450 Βασική Προεκτιµώµενη Αµοιβή, Αβ Αυξοµειώσεις Προεκτιµώµενης Αµοιβής Προσαύξηση λόγω δυναµικής ανάλυσης, 50%: Μείωση λόγω ίσων ανοιγµάτων, -20%: Αµοιβή Προκαταρκτικής Μελέτης = , ,36 Α1 = 10% x ,07 = 5.206,61 Υδραυλική µελέτη καταστρώµατος = 3.941,04 Συνολική Προεκτιµώµενη Αµοιβή Εκπόνησης Προκ. Μελέτης = 5.206,61 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 7.597,83 Ο Συντάξας Θεόδωρος Τζαβέας Πολ. Μηχανικός K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173(Τεχνικά)

18 Αµοιβές Σύµφωνα µε κανονισµό προεκτιµώµενων αµοιβών Ν.3316/2005, ΑΡΘΡΑ ΓΛΕ.1, ΓΛΕ.2, ΓΛΕ.3, Αµοιβή Οριστικής Γεωλογικής Μελέτης Άξονα Εχίνος - Μελίβοια.(3ο τµήµα) αναθεωρηµένη αµοιβή αµοιβή σε (*τκ=1.219) 1. Χαρτογράφηση Οριστικής Μελέτης σε κλίµακα 1:1000 Α = κ1 * Ε 0.6 κ1= 9.250,00 κλ. 1:1000 Ε= 1, km 2 Α1= , ,04 Τεχνικογεωλογικός Χάρτης Α2= 3.025, ,21 Χαρτογράφηση δανειοθαλάµων - αποθεσιοθαλάµων, σε κλίµακα 1:1000 Α3= 3.025, ,21 2 Χαρτογράφιση ανειοθαλάµων κλίµακα 1:5000 (1.2.1) Γ=9600κΕ0,6 λ Γ= 0,00 λ= 50,00 ΤΡ κ= 2,26 κλ. 1:1000 Ε= 0,00 km2 2. Μηκοτοµή κλίµακα 1:1000 M = κ1*ρ 0.6 *14%*Σ+3*γ κ ,00 Ρ 0,15 km Σ 7,70 km γ 200,00 m Μ= 3.794, ,61 3. ιατοµές κλίµακα 1:200 = κ2*µ + 3*γ κ2= 1,07 µ= 2.800,00 γ= 260,00 = 3.776, ,94 4. Τεκτονικά ιαγράµµατα Τ = 700+ (10*τ) τ= 80,00 Αριθ. Τ = 3,00 Τ = 4.500, ,50 5. Ταξινόµηση Βραχόµαζας ΤΒ = 1050 /ταξινόµηση Αριθ. = 2,00 ΤΒ= 2.100, ,90 6. Καταγραφή Θέσεων Εµφ. ύδατος & Ερευν. Εργασιών Αριθµός σηµείων εµφάνισης νερού Αριθµός σηµείων ερευν. εργασιών 0,00 0,00 7. Μετρήσεις σε σηµεία εµφ. ύδατος Aριθµός µετρήσεων στα σηµεία εµφάνισης νερού 2,00 Αριθµός µετρήσεων στα σηµεία ερευν. Εργασιών 0,00 90,00 109,71 8. Καταγραφή θέσεων δανειοθαλάµων - αποθεσιοθαλάµων Aριθµός θέσεων 0,00 0,00 9. Τεύχος Γεωλογικής µελέτης ΓΛΕ= 25% *Α Α= , , ,53 Σύνολο , ,66 Η Συντάξασα Ειρήνη Ζιγκιριάδου K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173(Γεωλογικά)

19 ΑΞΟΝΑΣ 70- ΕΧΙΝΟΣ - ΜΕΛΙΒΟΙΑ (3ο τµήµα) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΚΤΙΜΗΣΗ KOΣΤΟΥΣ ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Σύµφωνα µε τον κανονισµό προεκτιµώµενων αµοιβών Ν.3316/2005, ΑΡΘΡΑ ΓΤΕ.1, ΓΤΕ.2, ΓΤΕ.3, ΓΜΕ.1, ΓΜ.2) ΤΚ=1,219 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ Συνολικά µέτρα Πλήθος (µ.) ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αµοιβή προγραµµατισµού, επίβλεψης & αξιολόγησης ( ) 20%*(380*Σ)*τκ 20%*(380*260)*1,219 = Σ(Φ)= ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γεωτεχνική προµελέτη ορύγµατοςσ(φ)=3200* *Ε*τκ Γεωτεχνική προµελέτη ορύγµατοςσ(φ)=3200* *Ε*τκ Γεωτεχνική προµελέτη επιχώµατοςσ(φ)=2300* *Ε*τκ Γεωτεχνική προµελέτη επιχώµατοςσ(φ)=2300* *Ε*τκ Γεωτεχνική µελέτη κατολίσθησηςσ(φ)=700*ε^0,35*τκ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ (ευρώ) ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΤΕ.2 τεµ ,8 7801,6 =1, Ε=1 ΓΤΕ.2 τεµ ,2 5851,2 =1, Ε=1,5 ΓΤΕ.2 τεµ ,7 5607,4 =1, Ε=1 ΓΤΕ.2 τεµ , ,55 =1, Ε=1,5 ΓΤΕ.2 τεµ , ,57 Ε=20.000m 2 ΑΜΟΙΒΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ Η Συντάξασα Ειρήνη Ζιγκιριάδου K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173(Γεωτεχνικά)

20 Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2012 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Κλήµης Παπαδόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ιεύθυνσης Μελετών Μαρία Κατσαβέλη Αναπληρώτρια /ντρια Μελετών Κυρίου και Καθέτων αξόνων ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ µε την 706/16/ απόφαση του.σ. της ΕΟΑΕ Βάια Τσανταρλιώτου Αναπληρώτρια ιευθύντρια Συµβάσεων ηµήτριος Γεράρδης Ε/Χ Τοµεάρχη Εκτέλεσης Έργων Για τον «Ανάδοχο» Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» K:\A70000\Design\tenders\2012_topo_odo_ydr_geo_techn_7021_5173\Tefhi\Προεκτ_αµοιβες_Εχίνος - Μελίβοια_5173