ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. tpolis@kektechnopolis.gr"

Transcript

1 ΟικοΚοινωνία Πρωτοβουλία Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία και την υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων πολιτών ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ : ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΟΡΕΑ Σ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ : (ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦ Η) : ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΑΝΩ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ/FA X / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ Α ΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑ ΤΟ ΟΤΗΘΗΚΕ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ (ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ) ΟΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ : ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΦΕΛ ΟΥΜΕΝΩΝ : 20 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΧΡΟΝΟΛ ΟΓΙΑ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α ΠΟ ΕΩΣ) : 7/6/ /11/2005

2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ : (ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΑ ΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΕΙΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ -ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΥΠΑΡΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ κλπ) Η οµάδα στόχος προερχόταν από το ήµο Μενεµένης Θεσσαλονίκης. Ο ήµος Μενεµένης λειτουργεί τις τελευταίες δεκαετίες ως αποδέκτης εγκατάστασης ενός πολύ µεγάλου αριθµού τσιγγάνικων οµάδων. Στο Συνοικισµό του ενδροποτάµου εγκαθίσταται ένας διαρκώς αυξανόµενος αριθµός τσιγγάνικων οικογενειών, από τις οποίες ένα τµήµα έχει αναµειχθεί µε τον πληθυσµό της περιοχής και έχει ενταχθεί στον αστικό ιστό, ενώ ένα άλλο τµήµα του τσιγγάνικου πληθυσµού ζει σε ευτελή παραπήγµατα και καταλαµβάνει δηµόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις. Στα πλαίσια της ανάπλασης του Συνοικισµού του ενδροποτάµου, ο ήµος Μενεµένης προχώρησε στη µετεγκατάσταση των σκηνιτών τσιγγάνων σε δηµοτική έκταση που βρίσκεται στο δυτικό όριο του ήµου. Παράλληλα προωθεί ενέργειες για τη διεκδίκηση µέρους του Στρατοπέδου Ζιάκα ώστε να αντιµετωπίσει πιο σφαιρικά το στεγαστικό πρόβληµα του τσιγγάνικου πληθυσµού του ήµου, αλλά και άλλων κοινωνικών οµάδων µε χαµηλά εισοδήµατα. Το οικόπεδο, που αρχικά παραχωρήθηκε για τη δηµιουργία πρόχειρου καταυλισµού τον Ιούλιο του 1996, είναι αγροτεµάχιο επιφάνειας 2.460τ.µ. και κατόπιν προστέθηκαν και αγροτεµάχια συνολικής έκτασης τ.µ. Η συνολική έκταση που δηµιουργήθηκε βρίσκεται στο µεταίχµιο τριών ήµων, του ήµου Μ ενεµένης, του ήµου ιαβατών - Ν. Μ αγνησίας και του ήµου Ελευθερίου- Κορδελιού. Η θέση αυτή είναι χαρακτηριστική από την άποψ η ότι στο σηµείο αυτό συναντώνται οι εκτός σχεδίου περιοχές των τριών ήµων, οι οποίες είναι αδόµητες και ταυτόχρονα είναι χαρακτηρισµένες για βιοµηχανικές-βιοτεχνικές χρήσεις. Η πρόσβαση στην περιοχή γίνεται από την περιφερειακή οδό µέσω δευτερεύουσας αρτηρίας και στη συνέχεια µέσω µικρότερου οδικού δικτύου µε χωµατόδροµους. Η πλησιέστερη κατοικηµένη απέχει περίπου 1 χλµ. Τα σχολεία του δήµου Μενεµένης και Κορδελιού απέχουν το λιγότερο 1,5-2 χλµ, όπως επίσης οι υπηρεσίες Πρόνοιας και οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Το δίκτυο αποχέτευσης διέρχεται σε µεγάλη απόσταση από το οικόπεδο και το δίκτυο ύδρευσης του µπορεί να εξυπηρετήσει µε άµεση σύνδεση το οικόπεδο. Η ΕΗ προβάλλει επιφ υλάξεις να υπογράψει συµβόλαια µε τους τσιγγάνους.

3 Το µεγαλύτερο πρόβληµα όλων διαπιστώθηκε ότι είναι η διευθέτηση των οµβρίων υδάτων, διότι δεν υπάρχει αγωγός οµβρίων που να εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή. υτικά του οικοπέδου βρίσκονται οι στρατιωτικές αποθήκες του Στρατοπέδου Γκόνου-Ντοντουλάρ, στο νότιο τµήµα των οποίων έχει παραχωρηθεί έκταση 145 στρεµµάτων για την προσωρινή εγκατάσταση 1500 τσιγγάνων. ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΜΕΛ ΕΤΗΣ ΜΕΛ ΕΤΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ; (ΑΝ ΝΑ Ι ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ Α ΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ) Η συντριπτική πλειοψ ηφία της τσιγγάνικης κοινότητας του ήµου Μ ενεµένης είναι εγκατεστηµένη στον συνοικισµό του ενδροποτάµου. Ο συνοικισµός είναι η εξέλιξη µιας περιοχής αυθαίρετης δόµησης που, σταδιακά και µε την καθοριστική παρέµβαση του ήµου, απέκτησε χαρακτήρα οργανωµένης γειτονιάς. Αναπτύχθηκε µε την εγκατάσταση προσφ ύγων και εσωτερικών µεταναστών χαµηλών εισοδηµάτων. Από την δεκαετία του 1950 εγκαθίστανται συνεχώς τσιγγάνικες οικογένειες σε πρόχειρα παραπήγµατα που σταδιακά µετατρέπονται σε χαµηλής κλίµακας παράνοµες κατοικίες. Ο συνοικισµός εξελίχθηκε σε µια κατεξοχήν περιοχή-θύλακα κοινωνικού αποκλεισµού. Εγκλωβισµένος σε δύσβατα τεχνητά και φυσικά όρια (περικλείεται από την Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, την περιφ ερειακή οδό Θεσσαλονίκης, σιδηροδροµικές γραµµές και τέλος από το χείµαρρο ενδροποτάµου, ο οποίος για πολλές δεκαετίες αποτέλεσε εστία µόλυνσης και κινδύνων, κυρίως λόγω των πληµµυρών), χωρίς στοιχειώδεις τεχνικές υποδοµές, αποκοµµένος από τον υπόλοιπο αστικό ιστό της Μενεµένης, αποτέλεσε περιοχή έλξης και εγκατάστασης τσιγγάνων. Από το 1991 έγιναν οι διαδικασίες ένταξης του συνοικισµού στο Σχέδιο Πόλης και σταδιακά υλοποιήθηκε ένα ευρείας κλίµακας έργο ανάπτυξης του συνοικισµού, µε παρεµβάσεις στις υποδοµές (αποχέτευση-ύδρευση), στην αστική εξυγίανση, στη δηµιουργία κοινωνικού εξοπλισµού, χώρων αναψυχής και άθλησης, στην ανάπτυξη υπηρεσιών κτλ. Έργο µεγάλης ανακούφ ισης για το συνοικισµό ήταν η διευθέτηση της κοίτης του χειµάρρου του ενδροποτάµου, στην οποία, όµως, δηµιουργήθηκε οδικός άξονας ταχείας κυκλοφορίας, µέρος ενός πλέγµατος οδικών και συγκοινωνιακών έργων και ρυθµίσεων που σχετίζονται µε την υτική είσοδο της Θεσ/νίκης. Το γεγονός αυτό ενισχύει το γεωγραφικό και άρα κοινωνικό αποκλεισµό του συνοικισµού.

4 Ο συνοικισµός αριθµεί περί τις κατοίκους, εκ των οποίων οι είναι δηµότες τσιγγάνικης καταγωγής µόνιµα εγκατεστηµένοι στην περιοχή. Οι τσιγγάνοι εξακολουθούν να βρίσκονται στη χαµηλότερη κλίµακα της κοινωνικής και οικονοµικής διαβάθµισης της εν λόγω περιοχής, συνεχίζοντας να βιώνουν έναν έντονο αποκλεισµό από την αγορά εργασίας, αλλά και από τα κοινωνικά δικαιώµατα γενικότερα (εκπαίδευση-υγεία κλπ.). Η κατάσταση αυτή προκύπτει ανάγλυφα από τα στοιχεία της απογραφικής µελέτης διερεύνησης κοινωνικών αναγκών που εκπονήθηκε από στελέχη του συµβουλευτικού κέντρου ενδροποτάµου 1. Χαµηλοί δείκτες καταγράφονται στα θέµατα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγείας, της πρόσβασης στις κοινωνικές παροχές, στην κοινωνική συµµετοχή και, βέβαια, στις συνθήκες διαβίωσης και κατοικίας. Το πρόβληµα του αποκλεισµού των τσιγγάνων από κάθε βαθµίδα και µορφ ή εκπαίδευσης (στη συντριπτική τους πλειοψ ηφία) αποτελεί ένδειξη, αιτία και αποτέλεσµα ταυτόχρονα του κοινωνικού τους αποκλεισµού. Το επίσηµο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ορίζει τον 9ετή υποχρεωτικό κύκλο εκπαίδευσης, µια υποχρέωση που δεν τηρείται (ούτε ζητείται από τους Τσιγγάνους). Η έλλειψ η πρόσβασης στην εκπαίδευση συνεπάγεται µειωµένη συµµετοχή στην κοινωνική ζωή και ένταξη, εφ όσον το σχολείο είναι βασικός µηχανισµός ένταξης στο κοινωνικό σύνολο. 1 Βλ. Σχετική µελέτη που εκπόνησε το 1998 η ηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μ ενεµένης ( ΕΚΠΑΜ)

5 ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Α ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΟΛΟΚΛ ΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ : ΝΑ Ι ΟΧΙ (Α Ν ΝΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ : ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑ ΠΤΕΤΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ) Το σχέδιο συνιστά ολοκληρωµένη παρέµβαση σε άτοµα της οµάδας ανέργων τσιγγάνων της περιοχής Μενεµένης του νοµού Θ εσσαλονίκης. Απευθύνεται σε 20 άτοµα και περιλαµβάνει δράσεις Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Στόχος του είναι η καταπολέµηση των αντικειµενικών και υποκειµενικών αιτιών, συνθηκών και µηχανισµών που οδηγούν στον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας των ατόµων της οµάδας στόχου και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας στο αντικείµενο της συλλογής, επεξεργασίας, συσκευασίας και προώθησης προϊόντων. Προωθεί την αρχή των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς προβλέπει ένα αυξηµένο ποσοστό συµµετοχής των γυναικών που θα προσεγγίσει το 60%. Για το σχεδιασµό της ολοκληρωµένης παρέµβασης, το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ συνεργάσθηκε µε το Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ΑΡΣΙΣ και µε οµάδα επιστηµόνων που παρέχουν υπηρεσίες προς την οµάδα στόχο στη συγκεκριµένη περιοχή. Ταυτόχρονα έγινε αναλυτική συνεργασία µε συλλόγους που εκπροσωπούν την οµάδα στόχο. Μετά από συζήτηση, εντοπίστηκε ότι η πλειοψηφία των τσιγγάνων της περιοχής ασχολούνται µε το εµπόριο, ως πλανόδιοι- γυρολόγοι πωλητές, ή διαθέτουν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές της ευρύτερης περιοχής. Κατά συνέπεια, το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι οι ίδιοι θα µπορούσαν να παίρνουν κάποια αγροτικά προϊόντα, να τα µεταποιούν, να τα συσκευάζουν και να τα πωλούν, είτε σε καταστήµατα της αγοράς, είτε σε δικές τους ατοµικές επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό αφ ενός θα έχουν εύκολη και φ θηνή πρόσβαση στις πρώτες ύλες και αφετέρου θα εκµεταλλεύονται τυχόν αδιάθετα κοµµάτια της παραγωγής. - Α ΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΟΛ ΙΤΙΚΗ : ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ : ΝΑΙ Χ ΟΧΙ

6 - ΣΤΟΧΟΙ : Οι γενικοί στόχοι της ολοκληρωµένης παρέµβασης είναι : η καταπολέµηση των αντικειµενικών συνθηκών, αιτιών και µηχανισµών που οδηγούν στον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής σύγκλισης η συµβολή στην καλλιέργεια µιας κοινωνικής συνείδησης απαλλαγµένης από αρνητικά στερεότυπα και διακρίσεις η υπέρβαση των υποκειµενικών χαρακτηριστικών που οδηγούν στην περιθωριοποίηση η αντιµετώπιση των προβληµάτων κοινωνικής αποµόνωσης, η ενίσχυση του αυτοσεβασµού και της αυτοπεποίθησης των χρηστών η αύξηση της ικανότητας των ωφελούµενων για πλήρη χρήση των κοινωνικών και πολιτικών τους δικαιωµάτων η κάλυψ η βασικών κενών και η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων η ανάδειξη των ικανοτήτων της οµάδας και η αναβάθµιση των δεξιοτήτων της η κοινωνική ένταξη της οµάδας στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και η ουσιαστική συµµετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι. - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΣΤΟΧΟΥ : Κατά τη διαδικασία επιλογής τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: Κοινωνική οµάδα: άνεργοι τσιγγάνοι Περιοχή κατοικίας: διαµένοντες στην περιοχή της Μ ενεµένης Θεσσαλονίκης Κατάσταση απασχόλησης: άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ που έχουν περάσει τη διαδικασία της εξατοµικευµένης παρέµβασης σε ΚΠΑ Φύλο: σε ποσοστό 60% θα συµµετέχουν άνεργες γυναίκες Οικονοµική κατάσταση: θα πρέπει οι επιλεγόµενοι να µη διαθέτουν εισόδηµα από την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλµατος Η επιλογή των ωφ ελούµενων στηρίζεται στην άµεση σύνδεση του ΚΕΚ και του Φ.Π.Σ.Υ.Υ µε τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕ και περιλαµβάνει την εξατοµικευµένη παρέµβαση υποστήριξης του ανέργου. Στις περιπτώσεις που για αντικειµενικούς και υποκειµενικούς λόγους, η προσέγγιση των ενδιαφ εροµένων των συγκεκριµένων ευπαθών οµάδων στις ηµόσιες Υπηρεσίες

7 Απασχόλησης ήταν δυσχερής, η περιγραφόµενη ανωτέρω εξατοµικευµένη προσέγγιση και η συµπλήρωση του Ατοµικού Σχεδίου ράσης, γίνεται από το Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές ο Φορέας που συµµετέχει στην εταιρική σχέση συµπληρώνει τα έντυπα που χρησιµοποιεί ο ΟΑΕ για τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες και στην συνέχεια θα τα αποστέλλει στις ηµόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης για επίσηµη καταγραφ ή. Το ΚΕΚ µετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων ενεργειών όφ ειλε να ενηµερώσει τον ΟΑΕ για την περαιτέρω πορεία και τις ανάγκες των ωφελουµένων. Ο Φορέας ΣΥΥ πέραν του συγκεκριµένου εντύπου (Ατοµικό Σχέδιο ράσης), χρησιµοποιούσε και δικά του εργαλεία /ερωτηµατολόγια για τη συµπλήρωση άλλων στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα. - ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η ΡΑ ΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ : Οι δράσεις του Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης είναι η Κατάρτιση και οι Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες, ενώ οι ενέργειες Προώθησης στην Απασχόληση αναπτύσσονται στο πλαίσιο των προαναφ ερόµενων δύο δράσεων. Η Κατάρτιση διακρίνεται σε δύο φ άσεις. Την πρώτη φ άση που περιλαµβάνει αλφ αβητισµό, επαγγελµατική ορολογία αντίστοιχη µε το αντικείµενο κατάρτισης που θα ακολουθήσει και τεχνικές ανεύρεσης εργασίας - εργασιακά θέµατα Τη δεύτερη φ άση που περιλαµβάνει υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, επιχειρηµατικότητα (χρήση διοικητικών και άλλων υπηρεσιών, ενηµέρωση σε νοµοθετικά θέµατα) και κατάρτιση στο αντικείµενο της συλλογής, επεξεργασίας, συσκευασίας και προώθησης προϊόντων. Οι Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του προτεινόµενου Σχεδίου Ολοκληρωµένης Παρέµβασης περιλαµβάνουν δύο κατηγορίες δράσεων: Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι δράσεις: o Προσέγγιση Ενηµέρωση Ευαισθητοποίηση Ενεργοποίηση των ωφ ελουµένων, ώστε να συµµετάσχουν στη διαδικασία ένταξης. o Συµβουλευτική και Ψ υχοκοινωνική Υποστήριξη Ανάπτυξη Κοινωνικών εξιοτήτων.

8 o Εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός - Τεχνικές εύρεσης εργασίας (σύνταξη βιογραφικού σηµειώµατος, παρουσίαση εαυτού, προετοιµασία για συνέντευξη µε τον εργοδότη, προσοµοίωση σε εργασιακό περιβάλλον) Στήριξη της επιχειρηµατικότητας. o ιερεύνηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφ ερόντων των ωφ ελουµένων. o Παρακολούθηση των ωφ ελουµένων, τόσο κατά τη διάρκεια κατάρτισής τους όσο και κατά τη διάρκεια ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι δράσεις: o Ευαισθητοποίηση των ατόµων της οµάδας στόχου για συµµετοχή στο σχέδιο, µέσα από τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος. o Παρέµβαση του φορέα συνολικά στον πληθυσµό της οµάδας των τσιγγάνων, µε τη διοργάνωση Ενηµερωτικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης. o Οργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων µε τοπικούς φορείς και επιχειρηµατίες, µε στόχο τη δικτύωση και την ανάπτυξη της συνεργασίας. o Συλλογή - ηµιουργία και ιανοµή Έντυπου υλικού. o Ενεργό συµµετοχή των ωφελούµενων στη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα. o Αναζήτηση και διάχυση των πληροφοριών µέσω του διαδικτύου. o Ανακοινώσεις και δηµοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στα Μ.Μ.Ε. - ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Έδρα του ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ : Ι. Κωλέττη 24, Θεσσαλονίκη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑ Ι ΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑ ΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ : Ο προσδιορισµός των αναγκών εκπαίδευσης των εκπαιδευτών γίνεται µε βάση την περιγραφή της εκπαιδευτικής θέσης, τη συµπληρωµατικότητα µε τις άλλες εκπαιδευτικές θέσεις και την ανάλυση των ατοµικών προσόντων και ικανοτήτων. Στη βάση αυτού του προσδιορισµού ακολουθεί η επιµόρφ ωση των εκπαιδευτών που πραγµατοποιείται µε ευθύνη του ιευθυντή Κατάρτισης και του Επιστηµονικού Υπεύθυνου της κατάρτισης και έχει ως κύριο στόχο την παροχή επιµόρφ ωσης

9 σχετικά µε τις βασικές αρχές και µεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων και την εκπαιδευτική µεθοδολογία που θα εφ αρµοσθεί στη συγκεκριµένη οµάδα. Μέσω της επιµόρφωσης επιδιώκεται η ανάπτυξη των ποικίλων ικανοτήτων (multiskiled) των εκπαιδευτών ως «επαγγελµατιών εκπαιδευτών ενηλίκων», που συνδυάζουν µια σειρά από επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητες µε την χρήση εκπαιδευτικών µεθόδων και τεχνικών που να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των ενήλικων ωφελούµενων. Το εκπαιδευτικό περιεχόµενο του σεµιναρίου επιµόρφ ωσης των εκπαιδευτών επικεντρώνεται στα εξής: βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων παιδαγωγική και εκπαιδευτική προσέγγιση της οµάδας στόχου εκπαιδευτικές τεχνικές, µέσω των οποίων εφαρµόζονται τα παραπάνω στην εκπαιδευτική διαδικασία εκπαιδευτικά µέσα και εργαλεία που πρέπει να χρησιµοποιηθούν - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ / ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ : (ΠΟΙΟΥΣ, ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ): Για το σχεδιασµό της ολοκληρωµένης παρέµβασης το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ συνεργάσθηκε µε το Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ΑΡΣΙΣ. Το ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ήταν υπεύθυνο για το συντονισµό του σχεδίου και την κατάρτιση και η ΑΡΣΙΣ για τις συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες. - ΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑ ΣΙΑ : (ΑΝ ΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΡΑ ΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ ΟΧΙ

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΑΞΙΟΛ ΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ : 8.028,75 - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑ ΣΙΩΝ : Η µεθοδολογία υλοποίησης του σχεδίου τόσο στο σύνολό του όσο και κάθε µιας κατηγορίας δράσεων χωριστά βασίζεται: Στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που ακολουθούν τα στελέχη υλοποίησης του σχεδίου. Στο συµµετοχικό µοντέλο της ενδυνάµωσης και εµψύχωσης των κοινωνικά ευπαθών οµάδων. Στην ολιστικού τύπου στήριξη των επωφελούµενων (συνδυασµός ατοµικής και οµαδικής στήριξης) στηριζόµενη στις εξατοµικευµένες ανάγκες του κάθε επωφ ελούµενου. Η αναλογία της πρώτης προς τη δεύτερη µορφ ή στήριξης εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες της οµάδας και τις προσωπικές ανάγκες του ατόµου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η δυναµική της οµάδας είναι µέθοδος περισσότερο φιλική στους τσιγγάνους. Στις αρχές της ευελιξίας, της αναπροσαρµογής, την ανάπτυξη κλίµατος εµπιστοσύνης και στη συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων για το συντονισµό και την ανατροφ οδότηση των διαδικασιών, λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: o o o o o o την ενεργητική συµµετοχή των ωφελούµενων σε όλες τις φάσεις της συµβουλευτικής διαδικασίας και τις δράσεις που τους αφορούν, την εξατοµικευµένη προσέγγιση και υποστήριξη κάθε ωφελούµενου, το σεβασµό της ιδιαιτερότητας και του ρυθµού µάθησης του καθενός, την εφαρµογή βιωµατικών µεθόδων µάθησης, τα ενδιαφ έροντα, εµπειρίες και προβλήµατα που θέλουν να επιλύσουν, το γεγονός ότι ο εντοπισµός των προσδοκιών, των αναγκών και των δεξιοτήτων που διαθέτει ο καθένας θα χρησιµεύσει στην αναδιαπραγµάτευση και τον επαναπροσδιορισµό των επιµέρους στόχων ή µεθόδων.

11 - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ : Ανοικτή πρόσκληση απευθυνόµενη στους ανέργους της συγκεκριµένης πληθυσµιακής οµάδας της περιοχής υλοποίησης του Σχεδίου. Η ανοικτή πρόσκληση των ανέργων περιλαµβάνει τη δηµοσιοποίηση της ολοκληρωµένης παρέµβασης µε τα εξής µέσα και πρακτικές: Καταχώρηση στον ηµερήσιο τύπο Ενηµέρωση οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικών φ ορέων, και εκπροσώπων της οµάδας στόχου Ενηµέρωση µε προσωπική πληροφόρηση σε άτοµα της οµάδας στόχου Στη διάρκεια υλοποίησης του έργου έχουν αποσταλεί δελτία τύπου, τα οποία ενηµέρωναν το ευρύ κοινό για την πορεία του έργου. - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ : Η παρέµβαση του φορέα συνολικά στον πληθυσµό της οµάδας στόχου γίνεται µέσα από: o την πραγµατοποίηση πολιτιστικής και ενηµερωτικής εκδήλωσης, µε σκοπό την πληροφ όρηση, ενηµέρωση και την προβολή της πολιτιστικής κουλτούρας και των δεξιοτήτων των τσιγγάνων. Η εκδήλωση αυτή πρόκειται να λειτουργήσει και ως µέσο έκφ ρασης των προβληµάτων των ωφελουµένων µε την ανταλλαγή εµπειριών, τη διάδοση καλών πρακτικών στη διαδικασία της κοινωνικής και εργασιακής ενσωµάτωσης των ατόµων της οµάδας στόχου, γεγονός που θα ενισχύσει τόσο την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης οµάδας όσο και των Φορέων και του κοινωνικού συνόλου της περιοχής. o τη δηµιουργία εγχειριδίου µε φωτογραφ ίες από την οµάδα o την πραγµατοποίηση οµαδικών ενηµερωτικών συναντήσεων µε τοπικούς φορείς και επιχειρηµατίες Οι ενηµερωτικές συναντήσεις θα έχουν ως κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρηµατιών για τον κοινωνικό και επαγγελµατικό αποστιγµατισµό τους. Με τις ενέργειες της παρέµβασης του φ ορέα συνολικά στον πληθυσµό της οµάδας στόχου επιτυγχάνεται η ενεργός συµµετοχή των ωφ ελούµενων στη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και η ανάπτυξη δικτύων µε επιχειρήσεις και φ ορείς. Η αναγκαιότητα των παραπάνω ενεργειών επιβάλλεται από το γεγονός ότι η παντελής έλλειψ η κοινωνικών κεφ αλαίων (εκπαιδευτικών,

12 οικονοµικών, δικτύων υποστήριξης), στα άτοµα των κοινωνικά ευπαθών οµάδων, λειτουργεί ως ένας φ αύλος κύκλος, περιορίζοντας τις δυνατότητες επανένταξής τους και σηµατοδοτώντας τον κίνδυνο αποκλεισµού οµάδων ή ατόµων της κοινωνίας που βρίσκονται στα όρια περιθωριοποίησης. -ΣΥΝΤΑ ΧΘΗΚΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ); ΝΑΙ ΟΧΙ - ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Α ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ; ΝΑ Ι ΟΧΙ (ΑΝ ΝΑΙ Α ΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) Η εξωτερική αξιολόγηση γίνεται από εξωτερικό αξιολογητή που διαθέτει αντίστοιχη εµπειρία και ικανότητα. Η αξιολόγηση αφ ορά το σύνολο του υποέργου. Η εξωτερική αξιολόγηση αφ ορά την συνολική ποιοτική αξιολόγηση της ολοκληρωµένης παρέµβασης και των επιµέρους δράσεων. Η διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης περιλαµβάνει τα εξής: o Καθορισµό κριτηρίων για την αποτίµηση των αποτελεσµάτων o Συλλογή στοιχείων περιγραφών και εκτιµήσεων για τις διαδικασίες και τα αποτελέσµατα o Συσχέτιση του συγκεντρωθέντος υλικού µε τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί o Αποτίµηση της αξίας και των πλεονεκτηµάτων-µειονεκτηµάτων των προϊόντων και των αποτελεσµάτων o Εκπόνηση τελικής έκθεσης αξιολόγησης Η εκτίµηση των προαναφ ερόµενων παραµέτρων από τους εξωτερικούς αξιολογητές αποτελούν τα βασικά σηµεία της έκθεσης εξωτερικής - απολογιστικής αξιολόγησης της ολοκληρωµένης παρέµβασης που περιλαµβάνει: o συνολική αποτίµηση των συγκεντρωθέντων στοιχείων για την ποιότητα του έργου και την οργάνωση της παρέµβασης o εκτίµηση του βαθµού απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων από τους ωφελούµενους και κάλυψ ης των εκπαιδευτικών στόχων o αποτίµηση των αποτελεσµάτων της ολοκληρωµένης παρέµβασης στην ένταξη των ωφελούµενων στην αγορά εργασίας και του βαθµού

13 σύνδεσης της ολοκληρωµένης παρέµβασης µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΑ (ΣΤΟΥΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ) : - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑ ΖΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, Α ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ κλπ) : - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : (1) ένα άτοµο - ΣΥΣΤΑ ΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : - ΣΥΣΤΑ ΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ : - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (π.χ. ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑ Σ ΟΑΕ, Τ.Ε.Ε.) 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) : - Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑ ΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΦ ΕΛ ΗΣΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ; ΑΝ ΝΑ Ι ΠΩΣ; Η εµπειρία που αποκτήθηκε από την υλοποίηση του σχεδίου ήταν ωφ έλιµη για τον φορέα στους τοµείς: προσέγγιση ενηµέρωση της οµάδας στόχου επιλογή της τελικής οµάδας επιλογή και ενηµέρωση των εκπαιδευτών εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρµόστηκαν εκπαιδευτικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν αντιµετώπιση και επίλυση των προβληµάτων που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου επιλογή του χώρου διεξαγωγής της θεωρητικής κατάρτισης Σχεδιασµός και υλοποίηση πρακτικής άσκησης Σύνδεση της οµάδας µε τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο - ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ? ΑΝ ΝΑ Ι ΠΩΣ ΠΟΙΕΣ; Αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσµατα, των τοµέων που περιγράφονται παραπάνω, και για την υλοποίηση δράσεων που ακολούθησαν.

14 - ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ; (ΑΝ ΝΑ Ι, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ).