Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΟικοΚοινωνία Πρωτοβουλία Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία και την υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων πολιτών ΕΝΤΥΠΟ ΚΑ ΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ : «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» ΦΟΡΕΑ Σ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ : (ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦ Η) : ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑ Α Σ Α.Ε. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΡΗΓΑ 27 ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ/FA X ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ Α ΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΗΚΕ : «ΟΛΟΚΛ ΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΝΟΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ» ΟΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ : 1. ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 2. ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 3. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ή ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 4. ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ή ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 5. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ Άτοµα µε αναπηρίες

2 Άτοµα µε ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυµάτων Ειδικές πολιτισµικές οµάδες (τσιγγάνοι, Ποµάκοι, Μ ουσουλµάνοι κτλ) Ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών Άνεργοι άνω των 55 ετών Πρώην χρήστες ουσιών ή άτοµα σε διαδικασία απεξάρτησης Οροθετικοί Παλιννοστούντες Πρόσφυγες Μετανάστες Αποφυλακισµένοι Ανήλικοι παραβάτες Λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή κλάδους υψ ηλής ανεργίας Λοιπές κατηγορίες ατόµων που απειλούνται µε αποκλεισµό από την αγορά εργασίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ : 300 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΧΡΟΝΟΛ ΟΓΙΑ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α ΠΟ ΕΩΣ) : ΕΝΑΡΞΗ: ΛΗΞΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ : (ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΕΙΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ -ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΥΠΑΡΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ κλπ) Αστικός χώρος. Η περιοχή παρέµβασης αποτελείται από γεωγραφικά ενοποιηµένα τµήµατα των περιοχών Οινόης, Σαγήνης και Κλεισσούς. ηµιουργεί ένα νοητό τόξο που καλύπτει περιµετρικά το βορειο δυτικό τµήµα της πόλης της Ο ρεστιάδας. Η πόλη της Ορεστιάδας είναι µια πόλη που άρχισε να κτίζεται το έτος 1925 και είναι µια από τις πιο σύγχρονα δηµιουργηµένες πόλεις της Ελλάδας. Η περιοχή παρέµβασης δηµιουργήθηκε σταδιακά πολύ αργότερα και έτσι δεν υπάρχουν κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ιστορικής αξίας. Κατά τα έτη έγιναν επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως στα βορειοδυτικά και νοτιοδυτικά της περιοχής παρέµβασης. Οι περιοχές αυτές κατοικήθηκαν σε µια περίοδο τοπικής αστικοποίησης που παρουσιάστηκε στην περιοχή εξαιτίας των προβληµάτων που παρουσίασαν οι αγροτικές περιοχές περιµετρικά της Ο ρεστιάδας. ιαπιστώνεται ότι εξαιτίας της σηµαντικής µεταβολής του πληθυσµού της περιοχής κατά την περίοδο ο κτιριακός όγκος αυξήθηκε και προκάλεσε την επέκταση του πολεοδοµικού ιστού. Οι διαφ αινόµενες τάσεις για κύρια κατοικία είναι προς δυσµάς (Κλεισώ), και προς βορρά (Οινόη). Προς νότο (Σαγήνη), υπάρχει τάση για κατοικία αλλά και για µικτές χρήσεις. Η περιοχή παρέµβασης είναι εξαιρετικά υποβαθµισµένη όσο αφορά στον τοµέα της περιβαλλοντικής προστασίας. Οι περιοχές που χρειάζονται περιβαλλοντική εξυγίανση αναβάθµιση, βρίσκονται κυρίως στις παρυφ ές της περιοχής παρέµβασης. Η ανάγκη για δηµιουργία πρόσθετων χώρων πρασίνου αναψ υχής είναι αυξηµένη και υπάρχουν δυνατότητες για την κάλυψη της. ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΜΕΛ ΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ; (ΑΝ ΝΑ Ι ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ Α ΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)

3 Για τη διεξαγωγή ασφ αλών συµπερασµάτων για τις δυνατότητες, τις αδυναµίες αλλά και τις ευκαιρίες και τις απειλές που παρουσιάζονται στην περιοχή παρέµβασης που γεωγραφικά αποτελείται από το τόξο Ο ινόης Σαγήνης Κλεισσούς θα γίνει χρήση του µεθοδολογικού εργαλείου της SWOT ANALYSIS (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα κύρια αποτελέσµατα της ανάλυσης για την περιοχή Παρέµβασης του ήµου Ορεστιάδας. ΥΝΑΜΕΙΣ Έντονη πολιτιστική δραστηριότητα Αναπτυγµένος αγροτικός τοµέας Α ΥΝΑΜΙΕΣ Περιορισµένες υποδοµές Υποτυπώδεις υπηρεσίες Χαµηλό µορφωτικό επίπεδο Υψηλό επίπεδο ανεργίας Υποβαθµισµένο περιβάλλον Φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ Κρίσιµη µάζα πληθυσµού Έλλειψη στρατηγικής Εκπαίδευση Μονοµέρεια στον πρωτογενή Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας τοµέα. Πολυπολιτισµικός χαρακτήρας Ανάπτυξη Βουλγαρίας ιασυνοριακά προγράµµατα Μελλοντική εισδοχή Τουρκίας στην Ε.Ε. Συγκρότηση µητροπολιτικού κέντρου Στην περιοχή παρέµβασης ζει και εργάζεται το µεγαλύτερο ποσοστό των µειονεκτούντων της πόλης Ορεστιάδας. Το γεγονός αυτό, καθώς και η ανάγκη για ευκολότερη προσαρµογή των ανθρώπων αυτών στον κοινωνικό ιστό της πόλης οδήγησε στην ίδρυση πολλών πολιτιστικών, µορφ ωτικών, λαογραφ ικών κ.α. συλλόγων που ανέπτυξαν µε τα χρόνια έντονη πολιτιστική δραστηριότητα µε τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για πολιτιστικού χαρακτήρα αναβάθµιση της περιοχής. Από τα στοιχεία της ανάλυσης της οικονοµικής δραστηριότητας, είναι προφανές ότι η ενασχόληση του πληθυσµού µε τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής είναι η κυρίαρχη δραστηριότητα του. Χαρακτηριστικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δευτερογενή τοµέα αφορά σε δραστηριότητες µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Παρατηρούνται σηµαντικές ελλείψεις σε ότι αφορά στις υπάρχουσες υποδοµές και τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Ο ι ελλείψεις αυτές αφορούν ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης. Με την επέκταση του σχεδίου πόλεως στην περιοχή που εξετάζουµε και κυρίως στην Οινόη και Κλεισώ, έχουν επεκταθεί τα όρια των κατοικηµένων περιοχών, χωρίς να έχουν δηµιουργηθεί οι απαραίτητες υποδοµές. Παρατηρείται σοβαρή έλλειψ η ασφ αλτοστρωµένων οδών, ανυπαρξία πεζοδροµίων και κοινόχρηστων χώρων (χώροι πρασίνου, πλατείες) και έλλειψη ηλεκτροφ ωτισµού. Το δεδοµένο χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και η σχεδόν ανύπαρκτη κατάρτιση αν δεν αποτελέσουν παράγοντα σχεδιασµού της αναπτυξιακής διαδικασίας θα λειτουργήσουν ανασταλτικά για κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της περιοχής. Έτσι θα πρέπει να σχεδιαστούν δράσεις ενηµέρωσης των κατοίκων της περιοχής γύρω από τις απερχόµενες αλλαγές του σύγχρονου παραγωγικού περιβάλλοντος και ταυτόχρονα οι οποίες επενδυτικές δράσεις σε νέες οικονοµικές δραστηριότητες, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από ανάλογες δράσεις επιµόρφ ωσης και κατάρτισης, ώστε το αποτέλεσµα να είναι σύγχρονες, υψηλές ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα.

4 Από τη στατιστική ανάλυση των εισερχόµενων πληροφοριών γίνεται αντιληπτό ότι η περιοχή παρέµβασης παρουσιάζει υψ ηλά ποσοστά ανεργίας κατά πολύ µεγαλύτερα από το µέσο όρο του υπόλοιπου της πόλης της Ορεστιάδας. Χαρακτηριστικά υψ ηλός είναι ο δείκτης των µακροχρόνια ανέργων στην Ορεστιάδα οι 800 (σχεδόν οι µισοί άνεργοι της πόλης) βρίσκονται στην εν λόγω περιοχή. Παρά το γεγονός ότι η Ο ρεστιάδα και πολύ περισσότερο η περιοχή παρέµβασης είναι σχετικά πρόσφατα χτισµένη, ωστόσο υπάρχει µεγάλος αριθµός κτιρίων που είναι προβληµατικά. Στα περισσότερα αντιµετωπίζονται σοβαρά προβλήµατα σύνδεσης µε βασικές υποδοµές. Ακόµη η περιοχή παρέµβασης είναι εξαιρετικά υποβαθµισµένη όσο αφορά στον τοµέα της περιβαλλοντικής προστασίας. Οι περιοχές που χρειάζονται περιβαλλοντική εξυγίανση αναβάθµιση, βρίσκονται κυρίως στις παρυφές της περιοχής παρέµβασης. Η ανάγκη για δηµιουργία πρόσθετων χώρων πρασίνου αναψυχής είναι αυξηµένη και υπάρχουν δυνατότητες για την κάλυψ η της. Η περιοχή παρέµβασης περιλαµβάνει άτοµα µειονεκτούντων οµάδων σε σύνολο πόλης αυτό αντιστοιχεί στο 83,6% του συνόλου των µειονεκτούντων στο σύνολο της πόλης και στο 23,4% περίπου των κατοίκων της περιοχής παρέµβασης. Άµεσο επακόλουθο είναι µεγάλο ποσοστό των οµάδων πληθυσµού που συνθέτουν το σύνολο των κατοίκων της περιοχής παρέµβασης να αντιµετωπίζουν προβλήµατα ένταξης στον κοινωνικό ιστό. (τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν το 2002). ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Α ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΟΛΟΚΛ ΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ : ΝΑ Ι Χ ΟΧΙ (Α Ν ΝΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ : ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑ ΠΤΕΤΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ) ΤΙΤΛΟΣ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑ ΡΕΜΒΑ ΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΝΟΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ» ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ: Το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης, αφορά στην γεωγραφικά ενοποιηµένη περιοχή παρέµβασης που περιλαµβάνει τα τµήµατα των περιοχών Οινόης Σαγήνης Κλεισσούς του δήµου Ο ρεστιάδας. Οι στόχοι για την ολοκληρωµένη αστική ανάπτυξη του ήµου Ορεστιάδας, έχουν ως σηµείο αναφ οράς στην αξιοποίηση των ανθρώπινων, οικονοµικών και φ υσικών πόρων, και την ενεργοποίηση του τοπικού δυναµικού, που θα συµβάλουν σε µια ολοκληρωµένη και βιώσιµη παρέµβαση. Μία από τις κυριότερες µέριµνες του Επιχειρησιακού Σχεδίου, είναι η ανάδειξη επιχειρηµατιών από την περιοχή παρέµβασης, σε συνδυασµό µε την µείωση της ανεργίας, κυρίως όσον αφ ορά στις µειονεκτούσες οµάδες πληθυσµού που διαβιούν σε αυτή. (οικονοµικοί µετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφ υγες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τσιγγάνοι), που θα επιτευχθεί µέσω της αλλαγής της νοοτροπίας των ατόµων αυτών, αλλά και του συνολικού πληθυσµού του δήµου Ο ρεστιάδας. Το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο θα πραγµατοποιηθεί µέσω της στήριξης, της ενίσχυσης και της βελτίωσης του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος, στο οποίο διαβιούν τα άτοµα της περιοχής παρέµβασης (µε δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, δράσεις κατάρτισης, δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα και δράσεις αστικών υποδοµών), της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας (µε δράσεις ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των κατοίκων) και της δηµιουργίας µηχανισµών, που διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε υπηρεσίες, της δηµιουργίας δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας εν γένει.

5 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ «ΣΥΜΒΟΥΛ ΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑ Α Σ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Α ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Το παρόν έργο είναι πολύπλευρο τόσο ως προς την υλοποίηση του, αλλά και ως προς τις ωφ έλειες που θα προκύψουν από αυτήν. Στο πρώτο τµήµα του αφορούσε την ενίσχυση υφ ισταµένης δοµής µε την πρόσληψη ειδικευµένου προσωπικού για την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης ενδεικτικού αριθµού (300 ατόµων) του πληθυσµού στόχου όπως αυτός καθορίστηκε από το Επιχειρησιακό σχέδιο της Ο ρεστιάδας (τσιγγάνοι, παλλινοστούντες πρόσφυγες, οικονοµικοί µετανάστες, ΑΜ ΕΑ κ.α.) η δοµή αυτή ενεργοποιήθηκε στις 11/06/2004 από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Ο ρεστιάδας Α.Ε. µε την πρόσληψ η κατάλληλα εξειδικευµένου προσωπικού και συγκεκριµένα: Ένας Κοινωνικός Ανθρωπολόγος. Τρεις Ψ υχολόγοι. Τρεις Κοινωνικοί Λειτουργοί. Τρεις Κοινωνιολόγοι ύο Κοινωνικοί Λειτουργοί. Με στόχο την ενεργοποίηση των δυνητικών αναδόχων για τις δράσεις προκατάρτισης, κατάρτισης και απασχόλησης ( ράσεις Συµβουλευτικής). Το δεύτερο τµήµα του έργου αφ ορά στην στελέχωση γραφείου γραµµατειακής υποστήριξης της δράσης, αλλά και του συνολικού προγράµµατος. Τέλος το έργο αφορά στην υλοποίηση δράσεων δηµοσιότητας του έργου, καθώς και σε δράσεις ευαισθητοποίησης που θα απευθύνονται στον συνολικό πληθυσµό του ήµου ( ράσεις ηµοσιότητας Ευαισθητοποίησης). Τα άτοµα που προσεγγίστηκαν από το πρόγραµµα είναι 300. σε κάθε ένα άτοµο αντιστοιχούν 20 συνεδρίες συµβουλευτικής υποστήριξης. 10 ατοµικές συνεδρίες µε κάθε επωφ ελούµενο και 10 οµαδικές. Το έργο περιλαµβάνει τρία υποέργα: 1. Συµβουλευτική. 2. ικτύωση. 3. ηµοσιότητα Ευαισθητοποίηση. - Α ΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΟΛ ΙΤΙΚΗ : ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ : ΝΑΙ Χ ΟΧΙ - ΣΤΟΧΟΙ: Συµβουλευτική υποστήριξη ενδεικτικού αριθµού τριακοσίων (300) ατόµων από την περιοχή παρέµβασης. Βελτίωση του επαγγελµατικού τους προφ ίλ. Προώθηση σε προγράµµατα προκατάρτισης, κατάρτισης και απασχόλησης. Ενδυνάµωση και εµψύχωση του ανθρώπινου δυναµικού. Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του ατόµου και της κοινωνίας γύρω από τα προβλήµατα των οµάδων που κινδυνεύουν µε κοινωνικό αποκλεισµό. Άρση του κοινωνικού και πολιτισµικού αποκλεισµού. Κοινωνική ένταξη και υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά οµάδων. Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέµβασης. Προώθηση σε ενεργητικές µορφές απασχόλησης. - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΣΤΟΧΟΥ :

6 Πρακτικές προσέγγισης που χρησιµοποιήσαµε για να ενηµερώσουµε και να εντοπίσουµε αυτούς τους ανθρώπους: Ξεκινήσαµε κάνοντας επισκέψ εις και ενηµερώσεις στους χώρους όπου συχνάζουν, καφενεία, οικισµούς κτλ. Βρήκαµε και χρησιµοποιήσαµε ανθρώπους «κλειδιά», δηλαδή ανθρώπους κοινής αποδοχής και εµπιστοσύνης που µας άνοιξαν τις πόρτες στα σπίτια τους για µια περαιτέρω προσωπική επαφή (αυτό για κάποιες οµάδες «επιβαλλόταν», εφόσον είχαµε να αντιµετωπίσουµε και το πρόβληµα του αναλφαβητισµού). Αναρτήσαµε ανακοινώσεις σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φ ορείς, δήµο, ΚΕΠ, ΚΤΕΛ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΦΕΝΕΙΑ, και βγάλαµε ανακοινώσεις στον ραδιοτηλεοπτικό τύπο, καθώς και στον έντυπο τύπο σχετικά µε τους στόχους και τις δράσεις του προγράµµατος µε αναφορά στις οµάδες στόχου στις οποίες απευθύνεται. Ενώ παράλληλα δώσαµε συνεντεύξεις σε ραδιοτηλεοπτικά µέσα της περιοχής και ενηµερώσαµε αρµόδιους φ ορείς όπως κέντρο υγείας, ΟΑΕ, κέντρο ψυχικής υγείας, ΚΕΚ, διευθυντές σχολείων της περιοχής παρέµβασης µε προσωπικές επαφ ές και µ αυτό τον τρόπο δηµιουργήσαµε ένα άτυπο δίκτυο επικοινωνίας το οποίο σε πολλές περιπτώσεις µας βοήθησε να διεκπεραιώσουµε υποθέσεις επωφ ελουµένων µε πιο γρήγορες και άµεσες διαδικασίες. Αυτό το «µοντέλο» προσέγγισης που ακολουθήσαµε εµείς είχε θετικά αποτελέσµατα στην προσπάθεια ενηµέρωσης αυτών των ανθρώπων και απέδωσε στο µέγιστο βαθµό, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι στην περιοχή µας, οι αποστάσεις µεταξύ των υπηρεσιών είναι µικρές, ο χώρος είναι γεωγραφικά προσδιορισµένος και οι προσωπικές γνωριµίες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Πιστεύουµε ότι σε περιοχές µε παρόµοια χαρακτηριστικά θα µπορούσε να εφαρµοστεί µε µεγάλη επιτυχία. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑ ΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ : Το έργο περιλαµβάνει 3 υποέργα: 1. Συµβουλευτική. 2. ικτύωση. 3. ηµοσιότητα. Παρέχονται υπηρεσίες σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο, στοχεύοντας στην ενδυνάµωση, στην πληροφόρηση, στην εµψύχωση του ατόµου, καθώς και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή ενσωµάτωση των ατόµων που απειλούνται από κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισµό. Προσέγγιση, ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση του ατόµου και της κοινωνίας. Συµβουλευτική και ψ υχοκοινωνική υποστήριξη, όπως τόνωση αυτοπεποίθησης, υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης της οικογένειας, διευκόλυνση της πρόσβασης σε δηµόσιες υπηρεσίες, καλλιέργεια ικανοτήτων για οµαδική εργασία και επίλυση διαφορών στο εργασιακό επίπεδο κ.ο.κ. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στάσεων. Εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός. Καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφισταµένων επαγγελµατικών δεξιοτήτων. ιερεύνηση, Ανάπτυξη & καλλιέργεια κοινωνικών και επαγγελµατικών δεξιοτήτων, στάσεων κλίσεων & ενδιαφερόντων του ατόµου. Η πληροφόρηση για θεσµικά, εργασιακά καθώς και νοµικής µορφ ής θέµατα. Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας και η εισαγωγή στο απαιτούµενο εργασιακό ήθος. Η σύνταξη βιογραφικού και η παρουσίαση εαυτού, η προετοιµασία για συνέντευξη µε τον εργοδότη, η προσοµοίωση σε εργασιακό περιβάλλον κ.ο.κ. Η υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας και ιδιαίτερα της γυναικείας Η παρακολούθηση των επωφελούµενων (follow up) τόσο, κατά την διάρκεια κατάρτισης τους, όσο και κατά τη διάρκεια ένταξης τους στην αγορά εργασίας συνεχίζεται και για έξι µήνες µετά το τέλος των συναντήσεων συµβουλευτικής.

7 - ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Ο χώρος όπου στεγάζεται η δοµή στην Εµανουήλ Ρήγα 27, όπου έχει διαµορφ ωθεί και εξοπλιστεί κατάλληλα για την παροχή των ατοµικών και οµαδικών συµβουλευτικών. - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ : Συµµετοχή σε ηµερίδα στην Κοµοτηνή Αύγουστος 2004 µε θέµα «Βασικές διοικητικές διαδικασίες υλοποίησης πράξεων ΕΚΤ στο Γ ΚΠΣ». Συµµετοχή σε ενηµέρωση στην Καβάλα Απρίλιος 2005 από εκπροσώπους του ΟΑΕ σχετικά µε τις διαδικασίες υλοποίησης του ολοκληρωµένου προγράµµατος της Αστικής Ανάπτυξης. Συµµετοχή σε ηµερίδα στις στην Κοµοτηνή µε εκπροσώπους του ΟΑΕ σχετικά µε την διαχείριση των ενεργητικών µορφ ών απασχόλησης. Συµµετοχή σε διηµερίδα «Εκπαίδευσης στελεχών Συµβουλευτικής» στην Κοµοτηνή στις Μ αϊου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ / ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ : (ΠΟΙΟΥΣ, ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ): Με τον τοπικό ΟΑΕ για τις ενεργητικές µορφές απασχόλησης, αλλά και για την έκδοση καρτών, για την ένταξη επωφελουµένων σε ιατροφαρµακευτικό πρόγραµµα του ΟΑΕ και για την παραποµπή σε προγράµµατα κατάρτισης. Με το Αναπτυξιακό ΚΕΚ Θράκης, το ΚΕΚ ΑΡ ΑΣ και το ΚΕΚ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ κατά τη διάρκεια των καταρτίσεων και µετά προκειµένου να ενηµερώνεται η δοµή για νέα προγράµµατα κατάρτισης και να ενηµερώνει τους επωφελούµενους της για συµµετοχή. Με το ιατροκοινωνικό πρόγραµµα του ήµου Ο ρεστιάδας για κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας στον ευρύτερο πληθυσµό του δήµου (δηµιουργήσαµε ένα δίκτυο εθελοντικής βοήθειας σε είδη ένδυσης υπόδησης, τα οποία µοιράζουµε σε ανθρώπους ευπαθών οµάδων που έχουν ανάγκη). Με τις κοινωνικούς λειτουργούς του κέντρου υγείας Ο ρεστιάδας, κατά την διαδικασία έναρξης για να ενηµερώνουν επωφ ελούµενους να έρθουν στη δοµή, αλλά και στη συνέχεια για έκδοση βιβλιαρίων πρόνοιας και γενικά για ενηµέρωση και παραποµπή επωφ ελουµένων σε διάφ ορα προνοιακά προγράµµατα. Στην διάρκεια του προγράµµατος συνεργαστήκαµε µε την υπεύθυνη κάποιου προγράµµατος που υλοποιούσε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και που είχε ως στόχο την ένταξη των «τσιγγανοπαίδων» στα σχολεία της περιοχής. Μ ας έδωσε κάποια στοιχεία για τα παιδιά και µας έφ ερε σε επαφή µε τους διευθυντές των σχολείων που φ οιτούν αυτά τα παιδιά και οργανώσαµε ηµερίδες ευαισθητοποίησης µε θέµατα που τους αφ ορούν όπως π.χ. ο ρατσισµός. Στις ηµερίδες συµµετείχαν εκτός από µέλη ευπαθών κοινωνικών οµάδων και γονείς παιδιών που δεν ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού. ΟΧΙ ΙΑΚΡΑ ΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : (Α Ν ΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΙΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑ Ι ΤΟ Α ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΑΞΙΟΛ ΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ : 931,00 - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ : - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ : Αναρτήθηκαν και στάλθηκαν ανακοινώσεις σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τις δράσεις, τους στόχους και τους σκοπούς του προγράµµατος. Έχει δηµιουργηθεί και διανέµεται ενηµερωτικό φυλλάδιο για τις δράσεις, τους στόχους, και τους σκοπούς σύστασης του ΚΑΑ. Έχει δηµιουργηθεί αφ ίσα, η οποία και αναρτήθηκε σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς της πόλης. Έχει εκδοθεί κάρτα, Έχει δηµιουργηθεί λογότυπο, Έχει δηµιουργηθεί Folder. Έχει δηµιουργηθεί ιστοσελίδα στο Internet µε διεύθυνση Υπάρχει Έχει δηµιουργηθεί CD ROM. Ανακοινώσεις στο τοπικό τύπο και συγκεκριµένα στις εφηµερίδες «Μ εθόριος», «Γνώµη» και «Ελεύθερη Θ ράκη». Άρθρο στην εφ ηµερίδα «Άποψ η» µε τίτλο «Κέντρο Αποτύπωσης Ανθρωπίνων ραστηριοτήτων από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του ήµου Ο ρεστιάδας. Ανακοινώσεις σε ραδιοφωνικούς σταθµούς και συγκεκριµένα: στο Ράδιο Έβρος, στο ηµοτικό Ραδιόφωνο Ορεστιάδας και στο Ράδιο ΕΡΑ. όθηκαν συνεντεύξεις στην O R T.V και σε ραδιοφωνική εκποµπή του ραδιοφωνικού σταθµού Ράδιο ΕΡΑ. Έχουν πραγµατοποιηθεί 3 ηµερίδες από στελέχη της δοµής σε σχολεία της περιοχής παρέµβασης, µε καλεσµένους γονείς και εκπαιδευτικούς µε θέµατα: Οικογενειακός Αστερισµός. Μαθησιακές δυσκολίες. Ο Αποκλεισµός ως συνέπεια του κοινωνικού ρατσισµού. Συγκεκριµένα: Α. Στις στο 7ο ηµοτικό Σχολείο Σαγήνης. Β. Στις στο 8ο ηµοτικό Σχολείο και 9ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας. Γ. Στις στο 3ο ηµοτικό Σχολείο και 3ο Νηπιαγωγείο Κλεισσούς. Στις στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ορεστιάδας (ενηµερωτική ηµερίδα) για το πρόγραµµα Έχει δηµιουργηθεί ραδιοφ ωνικό σποτ και τηλεοπτικό το οποίο και προβάλλονταν στον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό τύπο. Έχουν εκδοθεί τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το κοινωνικό οικονοµικό προφίλ των επωφ ελουµένων του κέντρου. Έχουν εκτυπωθεί ειδικά ενηµερωτικά φυλλάδια για τους ΝΕΕ και τις ΝΘΕ στο οποίο αναφ έρονται οι προϋποθέσεις συµµετοχής των εργοδοτών και των επωφελουµένων. Συµµετείχαµε στις 12 και 13 εκεµβρίου 2006 σε διηµερίδα στην Κοµοτηνή και παρουσιάσαµε καλές πρακτικές σχετικά µε την υλοποίηση του έργου µας. - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ :

9 Έχουν πραγµατοποιηθεί 3 ηµερίδες από στελέχη της δοµής σε σχολεία της περιοχής παρέµβασης, µε καλεσµένους γονείς και εκπαιδευτικούς µε θέµατα: Οικογενειακός Αστερισµός. Μαθησιακές δυσκολίες. Ο Αποκλεισµός ως συνέπεια του κοινωνικού ρατσισµού. Οικογενειακός Αστερισµός. Μαθησιακές δυσκολίες. Ο Αποκλεισµός ως συνέπεια του κοινωνικού ρατσισµού. Συγκεκριµένα: Α. Στις στο 7ο ηµοτικό Σχολείο Σαγήνης. Β. Στις στο 8ο ηµοτικό Σχολείο και 9ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας. Γ. Στις στο 3ο ηµοτικό Σχολείο και 3ο Νηπιαγωγείο Κλεισσούς. Έχει δηµιουργηθεί δίκτυο εθελοντικής βοήθειας σε είδη ένδυσης υπόδησης, τα οποία µοιράζουµε σε ανθρώπους ευπαθών οµάδων που έχουν ανάγκη). -ΣΥΝΤΑ ΧΘΗΚΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ); ΟΧΙ - ΣΥΝΤΑ ΧΘΗΚΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Α ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ; (ΑΝ ΝΑ Ι Α ΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΟΧΙ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΟΛΟΚΛ ΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ Α ΝΑ ΠΤΥΞΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΑ (ΣΤΟΥΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ) : - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑ ΖΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, Α ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ κλπ) : 1. Μ ία γυναίκα άνεργη προσελήφ θηκε µε καθεστώς µερικής απασχόλησης σε σούπερ µάρκετ της πόλης αρχικά µε τρίµηνη σύµβαση, η οποία ανανεώθηκε και εδώ και 1,5 χρόνο εξακολουθεί και εργάζεται. 2. Ένας άντρας που ανήκει στην οµάδα των Τσιγγάνων, προσελήφθηκε ως διαµεσολαβητής σε πρόγραµµα του ήµου και εργάζεται εδώ και 1 χρόνο µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 3. Μία γυναίκα αρχηγός µονογονεϊκής οικογένειας, ύο γυναίκες ΑΜΕΑ και µία Παλιννοστούντας προσλήφθηκαν µε καθεστώς µερικής απασχόλησης σε δήµους της περιοχής. 4. Μ ία άνεργη γυναίκα προσλήφ θηκε ως οικογενειακή βοηθός σε πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι σε γειτονικό ήµο, µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 5. Μ ία γυναίκα αρχηγός µονογονεϊκής οικογένειας εργάζεται µε καθεστώς 4ωρης απασχόλησης σε κουζίνα εστιατορίου της περιοχής, µετά την ένταξη της σε πρόγραµµα του ΟΑΕ..

10 6.Μία άνεργη άνω των 45 προσελήφθηκε και εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης (καθαρίστρια) στο πρόγραµµα. 7. Μ ία γυναίκα Μετανάστης προσλήφ θηκε σε κουζίνα εστιατορίου. 8. Μ ία γυναίκα µετανάστης εργάστηκε ως πωλήτρια, σε σούπερ µάρκετ της περιοχής για 15 µήνες µε σύµβαση αορίστου χρόνου, όπου και απεχώρησε οικειοθελώς. 9. Ο χτώ άτοµα έκαναν δικές τους επιχειρήσεις. (εδώ είναι σηµαντικό να αναφ ερθεί ότι σε δύο από τις επιχειρήσεις που επιδοτήθηκαν, δηµιουργήθηκαν και νέες θέσεις εργασίας, στην µία εργάζονται 4 άτοµα εκτός από τον ίδιο τον επωφ ελούµενο και στην άλλη 1άτοµο, δηµιουργήθηκαν δηλαδή 5 νέες θέσεις εργασίας για κατοίκους της περιοχής.). - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑ ΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΙ ΟΣ ΕΙ ΙΚΗ ΟΜΑ Α Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟ Σ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3 ΨΑΡΑ ΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕ ΕΙ Η ΟΧΙ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCESSORIES 5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕ ΕΙ Η ΕΝ ΥΣΗΣ - ΠΑΛΙΝΝΟ ΣΤΟΥΝΤΑΣ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΗΣΗΣ 6 ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΛΙΝΝΟ ΣΤΟΥΝΤΑΣ ΕΝ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ 8 ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΕΝ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ - ΣΥΣΤΑ ΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΙ ΟΣ ΕΙ ΙΚΗ ΟΜΑ Α Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΨΑΡΑ ΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕ ΕΙ Η ΟΧΙ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCESSORIES 4 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕ ΕΙ Η ΕΝ ΥΣΗΣ - ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΑΣ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΗΣΗΣ 5 ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΑΣ ΕΝ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ 7 ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΕΝ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ - ΣΥΣΤΑ ΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ : OXI

11 - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΠΑ Ι ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑ ΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (π.χ. ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑ Σ ΟΑΕ, Τ.Ε.Ε.) - Μ ία γυναίκα ΑΜ ΕΑ εγγράφ ηκε σε νυχτερινό σχολείο. - Μία γυναίκα Μ ουσουλµάνα αποφ άσισε να στείλει την κόρη της στο γυµνάσιο, ενώ πριν την παροχή συµβουλευτικής είχε αποφασίσει να διακόψ ει την φοίτηση της κόρης της. - Μία µουσουλµάνα εγγράφ ηκε στο νυχτερινό Γυµνάσιο. - Σε συνεργασία µε τα ΚΕΕ Ορεστιάδας ηµιουργήθηκε ένα τµήµα κατάρτισης από µουσουλµάνους µε στόχο την εκµάθηση γραφής, ανάγνωσης και αριθµητικής. - Επίσης, ενηµερώθηκαν οι επωφ ελούµενοι για τα προγράµµατα κατάρτισης του ΚΕΕ και αρκετοί παρακολούθησαν προγράµµατα χρήσης Η/Υ και προγράµµατα ιατρικών θεµάτων. - Μία γυναίκα παλιννοστούντας ενηµερώθηκε για τµήµατα ζ ωγραφ ικής, αγγειοπλαστικής και χορωδίας που λειτουργούν στο δήµο και τα παρακολουθεί και αυτή και το παιδί της. 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) : - Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑ ΧΘΗΚΕ Α ΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ ΩΦΕΛΗΣΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ; Α Ν ΝΑΙ ΠΩΣ; Το πρόγραµµα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα εντούτοις µπορούµε να συνάγουµε κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τα αποτελέσµατα της δράσης. Καταρχήν το πρόγραµµα βοήθησε µε την εµπειρία που απέκτησε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του, άλλα προγράµµατα που λειτουργεί και υλοποιεί ο φ ορέας και ειδικότερα σε θέµατα δηµοσιότητας, προσέγγισης των οµάδων στόχου, υλοποίησης φυσικού αντικειµένου, διοικητικά (ανακοινώσεις δελτία τύπου, αφ ίσες, κ.λ.π.). τους έφερε σε επαφ ή µε κάποιους ανθρώπους από τις οµάδες στόχου και µε υπηρεσίες χρήσιµες για την υλοποίηση των προγραµµάτων τους. Επίσης, έθεσε τις βάσεις για την αποτύπωση για πρώτη φορά σε µορφή ερευνητικής εργασίας, (µε τη βοήθεια ενός ειδικού ερωτηµατολογίου που συντάχθηκε και συµπληρώθηκε από τα στελέχη της δοµής), της γενικότερης κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης, των προβληµάτων και των αναγκών αυτών των οµάδων και πιστεύουµε οι αρµόδιοι φ ορείς να το χρησιµοποιήσουν για να σχεδιάσουν αποτελεσµατικότερα τον τρόπο ανάπτυξης της περιοχής µας. Θα µπορούν να χαράξουν και να σχεδιάσουν την «στρατηγική» ανάπτυξης της περιοχής γνωρίζοντας τις πραγµατικές ανάγκες των ανθρώπων αυτών και τα προβλήµατα τους και µε τον τρόπο αυτό θα µπορούν να προτείνουν λύσεις που θα παρέχουν ουσιαστική βοήθεια και µακροπρόθεσµα θα πετύχουν την οµαλή κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη αυτών των ατόµων. Πιστεύουµε ότι όλο αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήµα για την καταγραφή και αποτύπωση των αναγκών και των συνθηκών διαβίωσης τους, που αν χρησιµοποιηθεί σωστά θα αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο στην προσπάθεια οποιουδήποτε φορέα θελήσει να καταστήσει αυτό το σηµαντικό κοµµάτι πληθυσµού ενεργό και παραγωγικό τµήµα της ευρύτερης κοινωνίας. - ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑ Ν ΤΑ Α ΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑ ΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ? - ΑΝ ΝΑ Ι ΠΩΣ ΠΟΙΕΣ; Προς το παρόν όχι διότι δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. - ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΤΟΣ; (ΑΝ ΝΑ Ι, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Σ)

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μήνυμα Δημάρχου... 3 Εισαγωγή Προέδρου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α... 5 Α. Κρίση και Κοινωνική πολιτική... 7 Β. Γενικές παρατηρήσεις... 9 Γ. Κεντρική υπηρεσία... 10 Γ1. Οικονομικά στοιχεία Ο.Κ.Π.Α.Π.Α...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η

Διαβάστε περισσότερα