Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΟικοΚοινωνία Πρωτοβουλία Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία και την υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων πολιτών ΕΝΤΥΠΟ ΚΑ ΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ : «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» ΦΟΡΕΑ Σ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ : (ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦ Η) : ΑΝΑ ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑ Α Σ Α.Ε. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΜΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΡΗΓΑ 27 ΤΗΛ ΕΦΩΝΟ/FA X ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ Α ΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΘΗΚΕ : «ΟΛΟΚΛ ΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΝΟΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ» ΟΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ : 1. ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 2. ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 3. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ή ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 4. ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ή ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 5. ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ Άτοµα µε αναπηρίες

2 Άτοµα µε ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυµάτων Ειδικές πολιτισµικές οµάδες (τσιγγάνοι, Ποµάκοι, Μ ουσουλµάνοι κτλ) Ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται µε κοινωνικό αποκλεισµό Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών Άνεργοι άνω των 55 ετών Πρώην χρήστες ουσιών ή άτοµα σε διαδικασία απεξάρτησης Οροθετικοί Παλιννοστούντες Πρόσφυγες Μετανάστες Αποφυλακισµένοι Ανήλικοι παραβάτες Λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές ή κλάδους υψ ηλής ανεργίας Λοιπές κατηγορίες ατόµων που απειλούνται µε αποκλεισµό από την αγορά εργασίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ : 300 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΧΡΟΝΟΛ ΟΓΙΑ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α ΠΟ ΕΩΣ) : ΕΝΑΡΞΗ: ΛΗΞΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ : (ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΕΙΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ -ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΥΠΑΡΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ κλπ) Αστικός χώρος. Η περιοχή παρέµβασης αποτελείται από γεωγραφικά ενοποιηµένα τµήµατα των περιοχών Οινόης, Σαγήνης και Κλεισσούς. ηµιουργεί ένα νοητό τόξο που καλύπτει περιµετρικά το βορειο δυτικό τµήµα της πόλης της Ο ρεστιάδας. Η πόλη της Ορεστιάδας είναι µια πόλη που άρχισε να κτίζεται το έτος 1925 και είναι µια από τις πιο σύγχρονα δηµιουργηµένες πόλεις της Ελλάδας. Η περιοχή παρέµβασης δηµιουργήθηκε σταδιακά πολύ αργότερα και έτσι δεν υπάρχουν κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ιστορικής αξίας. Κατά τα έτη έγιναν επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως στα βορειοδυτικά και νοτιοδυτικά της περιοχής παρέµβασης. Οι περιοχές αυτές κατοικήθηκαν σε µια περίοδο τοπικής αστικοποίησης που παρουσιάστηκε στην περιοχή εξαιτίας των προβληµάτων που παρουσίασαν οι αγροτικές περιοχές περιµετρικά της Ο ρεστιάδας. ιαπιστώνεται ότι εξαιτίας της σηµαντικής µεταβολής του πληθυσµού της περιοχής κατά την περίοδο ο κτιριακός όγκος αυξήθηκε και προκάλεσε την επέκταση του πολεοδοµικού ιστού. Οι διαφ αινόµενες τάσεις για κύρια κατοικία είναι προς δυσµάς (Κλεισώ), και προς βορρά (Οινόη). Προς νότο (Σαγήνη), υπάρχει τάση για κατοικία αλλά και για µικτές χρήσεις. Η περιοχή παρέµβασης είναι εξαιρετικά υποβαθµισµένη όσο αφορά στον τοµέα της περιβαλλοντικής προστασίας. Οι περιοχές που χρειάζονται περιβαλλοντική εξυγίανση αναβάθµιση, βρίσκονται κυρίως στις παρυφ ές της περιοχής παρέµβασης. Η ανάγκη για δηµιουργία πρόσθετων χώρων πρασίνου αναψ υχής είναι αυξηµένη και υπάρχουν δυνατότητες για την κάλυψη της. ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΜΕΛ ΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ; (ΑΝ ΝΑ Ι ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ Α ΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)

3 Για τη διεξαγωγή ασφ αλών συµπερασµάτων για τις δυνατότητες, τις αδυναµίες αλλά και τις ευκαιρίες και τις απειλές που παρουσιάζονται στην περιοχή παρέµβασης που γεωγραφικά αποτελείται από το τόξο Ο ινόης Σαγήνης Κλεισσούς θα γίνει χρήση του µεθοδολογικού εργαλείου της SWOT ANALYSIS (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα κύρια αποτελέσµατα της ανάλυσης για την περιοχή Παρέµβασης του ήµου Ορεστιάδας. ΥΝΑΜΕΙΣ Έντονη πολιτιστική δραστηριότητα Αναπτυγµένος αγροτικός τοµέας Α ΥΝΑΜΙΕΣ Περιορισµένες υποδοµές Υποτυπώδεις υπηρεσίες Χαµηλό µορφωτικό επίπεδο Υψηλό επίπεδο ανεργίας Υποβαθµισµένο περιβάλλον Φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ Κρίσιµη µάζα πληθυσµού Έλλειψη στρατηγικής Εκπαίδευση Μονοµέρεια στον πρωτογενή Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας τοµέα. Πολυπολιτισµικός χαρακτήρας Ανάπτυξη Βουλγαρίας ιασυνοριακά προγράµµατα Μελλοντική εισδοχή Τουρκίας στην Ε.Ε. Συγκρότηση µητροπολιτικού κέντρου Στην περιοχή παρέµβασης ζει και εργάζεται το µεγαλύτερο ποσοστό των µειονεκτούντων της πόλης Ορεστιάδας. Το γεγονός αυτό, καθώς και η ανάγκη για ευκολότερη προσαρµογή των ανθρώπων αυτών στον κοινωνικό ιστό της πόλης οδήγησε στην ίδρυση πολλών πολιτιστικών, µορφ ωτικών, λαογραφ ικών κ.α. συλλόγων που ανέπτυξαν µε τα χρόνια έντονη πολιτιστική δραστηριότητα µε τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για πολιτιστικού χαρακτήρα αναβάθµιση της περιοχής. Από τα στοιχεία της ανάλυσης της οικονοµικής δραστηριότητας, είναι προφανές ότι η ενασχόληση του πληθυσµού µε τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής είναι η κυρίαρχη δραστηριότητα του. Χαρακτηριστικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία του δευτερογενή τοµέα αφορά σε δραστηριότητες µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Παρατηρούνται σηµαντικές ελλείψεις σε ότι αφορά στις υπάρχουσες υποδοµές και τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Ο ι ελλείψεις αυτές αφορούν ολόκληρη την περιοχή παρέµβασης. Με την επέκταση του σχεδίου πόλεως στην περιοχή που εξετάζουµε και κυρίως στην Οινόη και Κλεισώ, έχουν επεκταθεί τα όρια των κατοικηµένων περιοχών, χωρίς να έχουν δηµιουργηθεί οι απαραίτητες υποδοµές. Παρατηρείται σοβαρή έλλειψ η ασφ αλτοστρωµένων οδών, ανυπαρξία πεζοδροµίων και κοινόχρηστων χώρων (χώροι πρασίνου, πλατείες) και έλλειψη ηλεκτροφ ωτισµού. Το δεδοµένο χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και η σχεδόν ανύπαρκτη κατάρτιση αν δεν αποτελέσουν παράγοντα σχεδιασµού της αναπτυξιακής διαδικασίας θα λειτουργήσουν ανασταλτικά για κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της περιοχής. Έτσι θα πρέπει να σχεδιαστούν δράσεις ενηµέρωσης των κατοίκων της περιοχής γύρω από τις απερχόµενες αλλαγές του σύγχρονου παραγωγικού περιβάλλοντος και ταυτόχρονα οι οποίες επενδυτικές δράσεις σε νέες οικονοµικές δραστηριότητες, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύονται από ανάλογες δράσεις επιµόρφ ωσης και κατάρτισης, ώστε το αποτέλεσµα να είναι σύγχρονες, υψηλές ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα.

4 Από τη στατιστική ανάλυση των εισερχόµενων πληροφοριών γίνεται αντιληπτό ότι η περιοχή παρέµβασης παρουσιάζει υψ ηλά ποσοστά ανεργίας κατά πολύ µεγαλύτερα από το µέσο όρο του υπόλοιπου της πόλης της Ορεστιάδας. Χαρακτηριστικά υψ ηλός είναι ο δείκτης των µακροχρόνια ανέργων στην Ορεστιάδα οι 800 (σχεδόν οι µισοί άνεργοι της πόλης) βρίσκονται στην εν λόγω περιοχή. Παρά το γεγονός ότι η Ο ρεστιάδα και πολύ περισσότερο η περιοχή παρέµβασης είναι σχετικά πρόσφατα χτισµένη, ωστόσο υπάρχει µεγάλος αριθµός κτιρίων που είναι προβληµατικά. Στα περισσότερα αντιµετωπίζονται σοβαρά προβλήµατα σύνδεσης µε βασικές υποδοµές. Ακόµη η περιοχή παρέµβασης είναι εξαιρετικά υποβαθµισµένη όσο αφορά στον τοµέα της περιβαλλοντικής προστασίας. Οι περιοχές που χρειάζονται περιβαλλοντική εξυγίανση αναβάθµιση, βρίσκονται κυρίως στις παρυφές της περιοχής παρέµβασης. Η ανάγκη για δηµιουργία πρόσθετων χώρων πρασίνου αναψυχής είναι αυξηµένη και υπάρχουν δυνατότητες για την κάλυψ η της. Η περιοχή παρέµβασης περιλαµβάνει άτοµα µειονεκτούντων οµάδων σε σύνολο πόλης αυτό αντιστοιχεί στο 83,6% του συνόλου των µειονεκτούντων στο σύνολο της πόλης και στο 23,4% περίπου των κατοίκων της περιοχής παρέµβασης. Άµεσο επακόλουθο είναι µεγάλο ποσοστό των οµάδων πληθυσµού που συνθέτουν το σύνολο των κατοίκων της περιοχής παρέµβασης να αντιµετωπίζουν προβλήµατα ένταξης στον κοινωνικό ιστό. (τα στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν το 2002). ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Α ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ - ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΟΛΟΚΛ ΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ : ΝΑ Ι Χ ΟΧΙ (Α Ν ΝΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ : ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑ ΠΤΕΤΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ) ΤΙΤΛΟΣ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑ ΡΕΜΒΑ ΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΝΟΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ» ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ: Το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης, αφορά στην γεωγραφικά ενοποιηµένη περιοχή παρέµβασης που περιλαµβάνει τα τµήµατα των περιοχών Οινόης Σαγήνης Κλεισσούς του δήµου Ο ρεστιάδας. Οι στόχοι για την ολοκληρωµένη αστική ανάπτυξη του ήµου Ορεστιάδας, έχουν ως σηµείο αναφ οράς στην αξιοποίηση των ανθρώπινων, οικονοµικών και φ υσικών πόρων, και την ενεργοποίηση του τοπικού δυναµικού, που θα συµβάλουν σε µια ολοκληρωµένη και βιώσιµη παρέµβαση. Μία από τις κυριότερες µέριµνες του Επιχειρησιακού Σχεδίου, είναι η ανάδειξη επιχειρηµατιών από την περιοχή παρέµβασης, σε συνδυασµό µε την µείωση της ανεργίας, κυρίως όσον αφ ορά στις µειονεκτούσες οµάδες πληθυσµού που διαβιούν σε αυτή. (οικονοµικοί µετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφ υγες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τσιγγάνοι), που θα επιτευχθεί µέσω της αλλαγής της νοοτροπίας των ατόµων αυτών, αλλά και του συνολικού πληθυσµού του δήµου Ο ρεστιάδας. Το παρόν επιχειρησιακό σχέδιο θα πραγµατοποιηθεί µέσω της στήριξης, της ενίσχυσης και της βελτίωσης του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος, στο οποίο διαβιούν τα άτοµα της περιοχής παρέµβασης (µε δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, δράσεις κατάρτισης, δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα και δράσεις αστικών υποδοµών), της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας (µε δράσεις ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των κατοίκων) και της δηµιουργίας µηχανισµών, που διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε υπηρεσίες, της δηµιουργίας δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας εν γένει.

5 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ «ΣΥΜΒΟΥΛ ΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑ Α Σ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Α ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Το παρόν έργο είναι πολύπλευρο τόσο ως προς την υλοποίηση του, αλλά και ως προς τις ωφ έλειες που θα προκύψουν από αυτήν. Στο πρώτο τµήµα του αφορούσε την ενίσχυση υφ ισταµένης δοµής µε την πρόσληψη ειδικευµένου προσωπικού για την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης ενδεικτικού αριθµού (300 ατόµων) του πληθυσµού στόχου όπως αυτός καθορίστηκε από το Επιχειρησιακό σχέδιο της Ο ρεστιάδας (τσιγγάνοι, παλλινοστούντες πρόσφυγες, οικονοµικοί µετανάστες, ΑΜ ΕΑ κ.α.) η δοµή αυτή ενεργοποιήθηκε στις 11/06/2004 από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ν. Ο ρεστιάδας Α.Ε. µε την πρόσληψ η κατάλληλα εξειδικευµένου προσωπικού και συγκεκριµένα: Ένας Κοινωνικός Ανθρωπολόγος. Τρεις Ψ υχολόγοι. Τρεις Κοινωνικοί Λειτουργοί. Τρεις Κοινωνιολόγοι ύο Κοινωνικοί Λειτουργοί. Με στόχο την ενεργοποίηση των δυνητικών αναδόχων για τις δράσεις προκατάρτισης, κατάρτισης και απασχόλησης ( ράσεις Συµβουλευτικής). Το δεύτερο τµήµα του έργου αφ ορά στην στελέχωση γραφείου γραµµατειακής υποστήριξης της δράσης, αλλά και του συνολικού προγράµµατος. Τέλος το έργο αφορά στην υλοποίηση δράσεων δηµοσιότητας του έργου, καθώς και σε δράσεις ευαισθητοποίησης που θα απευθύνονται στον συνολικό πληθυσµό του ήµου ( ράσεις ηµοσιότητας Ευαισθητοποίησης). Τα άτοµα που προσεγγίστηκαν από το πρόγραµµα είναι 300. σε κάθε ένα άτοµο αντιστοιχούν 20 συνεδρίες συµβουλευτικής υποστήριξης. 10 ατοµικές συνεδρίες µε κάθε επωφ ελούµενο και 10 οµαδικές. Το έργο περιλαµβάνει τρία υποέργα: 1. Συµβουλευτική. 2. ικτύωση. 3. ηµοσιότητα Ευαισθητοποίηση. - Α ΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΟΛ ΙΤΙΚΗ : ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ : ΝΑΙ Χ ΟΧΙ - ΣΤΟΧΟΙ: Συµβουλευτική υποστήριξη ενδεικτικού αριθµού τριακοσίων (300) ατόµων από την περιοχή παρέµβασης. Βελτίωση του επαγγελµατικού τους προφ ίλ. Προώθηση σε προγράµµατα προκατάρτισης, κατάρτισης και απασχόλησης. Ενδυνάµωση και εµψύχωση του ανθρώπινου δυναµικού. Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του ατόµου και της κοινωνίας γύρω από τα προβλήµατα των οµάδων που κινδυνεύουν µε κοινωνικό αποκλεισµό. Άρση του κοινωνικού και πολιτισµικού αποκλεισµού. Κοινωνική ένταξη και υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά οµάδων. Αναβάθµιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέµβασης. Προώθηση σε ενεργητικές µορφές απασχόλησης. - ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΣΤΟΧΟΥ :

6 Πρακτικές προσέγγισης που χρησιµοποιήσαµε για να ενηµερώσουµε και να εντοπίσουµε αυτούς τους ανθρώπους: Ξεκινήσαµε κάνοντας επισκέψ εις και ενηµερώσεις στους χώρους όπου συχνάζουν, καφενεία, οικισµούς κτλ. Βρήκαµε και χρησιµοποιήσαµε ανθρώπους «κλειδιά», δηλαδή ανθρώπους κοινής αποδοχής και εµπιστοσύνης που µας άνοιξαν τις πόρτες στα σπίτια τους για µια περαιτέρω προσωπική επαφή (αυτό για κάποιες οµάδες «επιβαλλόταν», εφόσον είχαµε να αντιµετωπίσουµε και το πρόβληµα του αναλφαβητισµού). Αναρτήσαµε ανακοινώσεις σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φ ορείς, δήµο, ΚΕΠ, ΚΤΕΛ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΦΕΝΕΙΑ, και βγάλαµε ανακοινώσεις στον ραδιοτηλεοπτικό τύπο, καθώς και στον έντυπο τύπο σχετικά µε τους στόχους και τις δράσεις του προγράµµατος µε αναφορά στις οµάδες στόχου στις οποίες απευθύνεται. Ενώ παράλληλα δώσαµε συνεντεύξεις σε ραδιοτηλεοπτικά µέσα της περιοχής και ενηµερώσαµε αρµόδιους φ ορείς όπως κέντρο υγείας, ΟΑΕ, κέντρο ψυχικής υγείας, ΚΕΚ, διευθυντές σχολείων της περιοχής παρέµβασης µε προσωπικές επαφ ές και µ αυτό τον τρόπο δηµιουργήσαµε ένα άτυπο δίκτυο επικοινωνίας το οποίο σε πολλές περιπτώσεις µας βοήθησε να διεκπεραιώσουµε υποθέσεις επωφ ελουµένων µε πιο γρήγορες και άµεσες διαδικασίες. Αυτό το «µοντέλο» προσέγγισης που ακολουθήσαµε εµείς είχε θετικά αποτελέσµατα στην προσπάθεια ενηµέρωσης αυτών των ανθρώπων και απέδωσε στο µέγιστο βαθµό, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι στην περιοχή µας, οι αποστάσεις µεταξύ των υπηρεσιών είναι µικρές, ο χώρος είναι γεωγραφικά προσδιορισµένος και οι προσωπικές γνωριµίες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Πιστεύουµε ότι σε περιοχές µε παρόµοια χαρακτηριστικά θα µπορούσε να εφαρµοστεί µε µεγάλη επιτυχία. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΑ ΣΕΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ : Το έργο περιλαµβάνει 3 υποέργα: 1. Συµβουλευτική. 2. ικτύωση. 3. ηµοσιότητα. Παρέχονται υπηρεσίες σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο, στοχεύοντας στην ενδυνάµωση, στην πληροφόρηση, στην εµψύχωση του ατόµου, καθώς και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή ενσωµάτωση των ατόµων που απειλούνται από κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισµό. Προσέγγιση, ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση του ατόµου και της κοινωνίας. Συµβουλευτική και ψ υχοκοινωνική υποστήριξη, όπως τόνωση αυτοπεποίθησης, υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης της οικογένειας, διευκόλυνση της πρόσβασης σε δηµόσιες υπηρεσίες, καλλιέργεια ικανοτήτων για οµαδική εργασία και επίλυση διαφορών στο εργασιακό επίπεδο κ.ο.κ. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στάσεων. Εξειδικευµένος επαγγελµατικός προσανατολισµός. Καλλιέργεια και ανάπτυξη τυχόν υφισταµένων επαγγελµατικών δεξιοτήτων. ιερεύνηση, Ανάπτυξη & καλλιέργεια κοινωνικών και επαγγελµατικών δεξιοτήτων, στάσεων κλίσεων & ενδιαφερόντων του ατόµου. Η πληροφόρηση για θεσµικά, εργασιακά καθώς και νοµικής µορφ ής θέµατα. Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας και η εισαγωγή στο απαιτούµενο εργασιακό ήθος. Η σύνταξη βιογραφικού και η παρουσίαση εαυτού, η προετοιµασία για συνέντευξη µε τον εργοδότη, η προσοµοίωση σε εργασιακό περιβάλλον κ.ο.κ. Η υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας και ιδιαίτερα της γυναικείας Η παρακολούθηση των επωφελούµενων (follow up) τόσο, κατά την διάρκεια κατάρτισης τους, όσο και κατά τη διάρκεια ένταξης τους στην αγορά εργασίας συνεχίζεται και για έξι µήνες µετά το τέλος των συναντήσεων συµβουλευτικής.

7 - ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Ο χώρος όπου στεγάζεται η δοµή στην Εµανουήλ Ρήγα 27, όπου έχει διαµορφ ωθεί και εξοπλιστεί κατάλληλα για την παροχή των ατοµικών και οµαδικών συµβουλευτικών. - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ : Συµµετοχή σε ηµερίδα στην Κοµοτηνή Αύγουστος 2004 µε θέµα «Βασικές διοικητικές διαδικασίες υλοποίησης πράξεων ΕΚΤ στο Γ ΚΠΣ». Συµµετοχή σε ενηµέρωση στην Καβάλα Απρίλιος 2005 από εκπροσώπους του ΟΑΕ σχετικά µε τις διαδικασίες υλοποίησης του ολοκληρωµένου προγράµµατος της Αστικής Ανάπτυξης. Συµµετοχή σε ηµερίδα στις στην Κοµοτηνή µε εκπροσώπους του ΟΑΕ σχετικά µε την διαχείριση των ενεργητικών µορφ ών απασχόλησης. Συµµετοχή σε διηµερίδα «Εκπαίδευσης στελεχών Συµβουλευτικής» στην Κοµοτηνή στις Μ αϊου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ / ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ : (ΠΟΙΟΥΣ, ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ): Με τον τοπικό ΟΑΕ για τις ενεργητικές µορφές απασχόλησης, αλλά και για την έκδοση καρτών, για την ένταξη επωφελουµένων σε ιατροφαρµακευτικό πρόγραµµα του ΟΑΕ και για την παραποµπή σε προγράµµατα κατάρτισης. Με το Αναπτυξιακό ΚΕΚ Θράκης, το ΚΕΚ ΑΡ ΑΣ και το ΚΕΚ ΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ κατά τη διάρκεια των καταρτίσεων και µετά προκειµένου να ενηµερώνεται η δοµή για νέα προγράµµατα κατάρτισης και να ενηµερώνει τους επωφελούµενους της για συµµετοχή. Με το ιατροκοινωνικό πρόγραµµα του ήµου Ο ρεστιάδας για κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας στον ευρύτερο πληθυσµό του δήµου (δηµιουργήσαµε ένα δίκτυο εθελοντικής βοήθειας σε είδη ένδυσης υπόδησης, τα οποία µοιράζουµε σε ανθρώπους ευπαθών οµάδων που έχουν ανάγκη). Με τις κοινωνικούς λειτουργούς του κέντρου υγείας Ο ρεστιάδας, κατά την διαδικασία έναρξης για να ενηµερώνουν επωφ ελούµενους να έρθουν στη δοµή, αλλά και στη συνέχεια για έκδοση βιβλιαρίων πρόνοιας και γενικά για ενηµέρωση και παραποµπή επωφ ελουµένων σε διάφ ορα προνοιακά προγράµµατα. Στην διάρκεια του προγράµµατος συνεργαστήκαµε µε την υπεύθυνη κάποιου προγράµµατος που υλοποιούσε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και που είχε ως στόχο την ένταξη των «τσιγγανοπαίδων» στα σχολεία της περιοχής. Μ ας έδωσε κάποια στοιχεία για τα παιδιά και µας έφ ερε σε επαφή µε τους διευθυντές των σχολείων που φ οιτούν αυτά τα παιδιά και οργανώσαµε ηµερίδες ευαισθητοποίησης µε θέµατα που τους αφ ορούν όπως π.χ. ο ρατσισµός. Στις ηµερίδες συµµετείχαν εκτός από µέλη ευπαθών κοινωνικών οµάδων και γονείς παιδιών που δεν ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού. ΟΧΙ ΙΑΚΡΑ ΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : (Α Ν ΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΙΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑ Ι ΤΟ Α ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΑΞΙΟΛ ΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ : 931,00 - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ : - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ : Αναρτήθηκαν και στάλθηκαν ανακοινώσεις σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς για τις δράσεις, τους στόχους και τους σκοπούς του προγράµµατος. Έχει δηµιουργηθεί και διανέµεται ενηµερωτικό φυλλάδιο για τις δράσεις, τους στόχους, και τους σκοπούς σύστασης του ΚΑΑ. Έχει δηµιουργηθεί αφ ίσα, η οποία και αναρτήθηκε σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς της πόλης. Έχει εκδοθεί κάρτα, Έχει δηµιουργηθεί λογότυπο, Έχει δηµιουργηθεί Folder. Έχει δηµιουργηθεί ιστοσελίδα στο Internet µε διεύθυνση Υπάρχει Έχει δηµιουργηθεί CD ROM. Ανακοινώσεις στο τοπικό τύπο και συγκεκριµένα στις εφηµερίδες «Μ εθόριος», «Γνώµη» και «Ελεύθερη Θ ράκη». Άρθρο στην εφ ηµερίδα «Άποψ η» µε τίτλο «Κέντρο Αποτύπωσης Ανθρωπίνων ραστηριοτήτων από την Αναπτυξιακή Εταιρεία του ήµου Ο ρεστιάδας. Ανακοινώσεις σε ραδιοφωνικούς σταθµούς και συγκεκριµένα: στο Ράδιο Έβρος, στο ηµοτικό Ραδιόφωνο Ορεστιάδας και στο Ράδιο ΕΡΑ. όθηκαν συνεντεύξεις στην O R T.V και σε ραδιοφωνική εκποµπή του ραδιοφωνικού σταθµού Ράδιο ΕΡΑ. Έχουν πραγµατοποιηθεί 3 ηµερίδες από στελέχη της δοµής σε σχολεία της περιοχής παρέµβασης, µε καλεσµένους γονείς και εκπαιδευτικούς µε θέµατα: Οικογενειακός Αστερισµός. Μαθησιακές δυσκολίες. Ο Αποκλεισµός ως συνέπεια του κοινωνικού ρατσισµού. Συγκεκριµένα: Α. Στις στο 7ο ηµοτικό Σχολείο Σαγήνης. Β. Στις στο 8ο ηµοτικό Σχολείο και 9ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας. Γ. Στις στο 3ο ηµοτικό Σχολείο και 3ο Νηπιαγωγείο Κλεισσούς. Στις στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ορεστιάδας (ενηµερωτική ηµερίδα) για το πρόγραµµα Έχει δηµιουργηθεί ραδιοφ ωνικό σποτ και τηλεοπτικό το οποίο και προβάλλονταν στον τοπικό ραδιοτηλεοπτικό τύπο. Έχουν εκδοθεί τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε το κοινωνικό οικονοµικό προφίλ των επωφ ελουµένων του κέντρου. Έχουν εκτυπωθεί ειδικά ενηµερωτικά φυλλάδια για τους ΝΕΕ και τις ΝΘΕ στο οποίο αναφ έρονται οι προϋποθέσεις συµµετοχής των εργοδοτών και των επωφελουµένων. Συµµετείχαµε στις 12 και 13 εκεµβρίου 2006 σε διηµερίδα στην Κοµοτηνή και παρουσιάσαµε καλές πρακτικές σχετικά µε την υλοποίηση του έργου µας. - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ :

9 Έχουν πραγµατοποιηθεί 3 ηµερίδες από στελέχη της δοµής σε σχολεία της περιοχής παρέµβασης, µε καλεσµένους γονείς και εκπαιδευτικούς µε θέµατα: Οικογενειακός Αστερισµός. Μαθησιακές δυσκολίες. Ο Αποκλεισµός ως συνέπεια του κοινωνικού ρατσισµού. Οικογενειακός Αστερισµός. Μαθησιακές δυσκολίες. Ο Αποκλεισµός ως συνέπεια του κοινωνικού ρατσισµού. Συγκεκριµένα: Α. Στις στο 7ο ηµοτικό Σχολείο Σαγήνης. Β. Στις στο 8ο ηµοτικό Σχολείο και 9ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας. Γ. Στις στο 3ο ηµοτικό Σχολείο και 3ο Νηπιαγωγείο Κλεισσούς. Έχει δηµιουργηθεί δίκτυο εθελοντικής βοήθειας σε είδη ένδυσης υπόδησης, τα οποία µοιράζουµε σε ανθρώπους ευπαθών οµάδων που έχουν ανάγκη). -ΣΥΝΤΑ ΧΘΗΚΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ); ΟΧΙ - ΣΥΝΤΑ ΧΘΗΚΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Α ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ; (ΑΝ ΝΑ Ι Α ΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΟΧΙ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΟΛΟΚΛ ΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ Α ΝΑ ΠΤΥΞΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑΤΑ (ΣΤΟΥΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ) : - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑ ΖΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, Α ΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛ ΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ κλπ) : 1. Μ ία γυναίκα άνεργη προσελήφ θηκε µε καθεστώς µερικής απασχόλησης σε σούπερ µάρκετ της πόλης αρχικά µε τρίµηνη σύµβαση, η οποία ανανεώθηκε και εδώ και 1,5 χρόνο εξακολουθεί και εργάζεται. 2. Ένας άντρας που ανήκει στην οµάδα των Τσιγγάνων, προσελήφθηκε ως διαµεσολαβητής σε πρόγραµµα του ήµου και εργάζεται εδώ και 1 χρόνο µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 3. Μία γυναίκα αρχηγός µονογονεϊκής οικογένειας, ύο γυναίκες ΑΜΕΑ και µία Παλιννοστούντας προσλήφθηκαν µε καθεστώς µερικής απασχόλησης σε δήµους της περιοχής. 4. Μ ία άνεργη γυναίκα προσλήφ θηκε ως οικογενειακή βοηθός σε πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι σε γειτονικό ήµο, µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 5. Μ ία γυναίκα αρχηγός µονογονεϊκής οικογένειας εργάζεται µε καθεστώς 4ωρης απασχόλησης σε κουζίνα εστιατορίου της περιοχής, µετά την ένταξη της σε πρόγραµµα του ΟΑΕ..

10 6.Μία άνεργη άνω των 45 προσελήφθηκε και εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης (καθαρίστρια) στο πρόγραµµα. 7. Μ ία γυναίκα Μετανάστης προσλήφ θηκε σε κουζίνα εστιατορίου. 8. Μ ία γυναίκα µετανάστης εργάστηκε ως πωλήτρια, σε σούπερ µάρκετ της περιοχής για 15 µήνες µε σύµβαση αορίστου χρόνου, όπου και απεχώρησε οικειοθελώς. 9. Ο χτώ άτοµα έκαναν δικές τους επιχειρήσεις. (εδώ είναι σηµαντικό να αναφ ερθεί ότι σε δύο από τις επιχειρήσεις που επιδοτήθηκαν, δηµιουργήθηκαν και νέες θέσεις εργασίας, στην µία εργάζονται 4 άτοµα εκτός από τον ίδιο τον επωφ ελούµενο και στην άλλη 1άτοµο, δηµιουργήθηκαν δηλαδή 5 νέες θέσεις εργασίας για κατοίκους της περιοχής.). - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑ ΖΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΙ ΟΣ ΕΙ ΙΚΗ ΟΜΑ Α Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΕΡΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟ Σ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3 ΨΑΡΑ ΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕ ΕΙ Η ΟΧΙ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCESSORIES 5 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕ ΕΙ Η ΕΝ ΥΣΗΣ - ΠΑΛΙΝΝΟ ΣΤΟΥΝΤΑΣ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΗΣΗΣ 6 ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 7 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΛΙΝΝΟ ΣΤΟΥΝΤΑΣ ΕΝ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ 8 ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΕΝ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ - ΣΥΣΤΑ ΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΕΙ ΟΣ ΕΙ ΙΚΗ ΟΜΑ Α Α/Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΨΑΡΑ ΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕ ΕΙ Η ΟΧΙ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCESSORIES 4 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΕ ΕΙ Η ΕΝ ΥΣΗΣ - ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΑΣ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟ ΗΣΗΣ 5 ΜΑΝΑΒΙΚΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΑΣ ΕΝ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ 7 ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΕΝ ΕΠΙ ΟΤΗΘΗΚΕ - ΣΥΣΤΑ ΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ : OXI

11 - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΚΠΑ Ι ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑ ΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (π.χ. ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑ Σ ΟΑΕ, Τ.Ε.Ε.) - Μ ία γυναίκα ΑΜ ΕΑ εγγράφ ηκε σε νυχτερινό σχολείο. - Μία γυναίκα Μ ουσουλµάνα αποφ άσισε να στείλει την κόρη της στο γυµνάσιο, ενώ πριν την παροχή συµβουλευτικής είχε αποφασίσει να διακόψ ει την φοίτηση της κόρης της. - Μία µουσουλµάνα εγγράφ ηκε στο νυχτερινό Γυµνάσιο. - Σε συνεργασία µε τα ΚΕΕ Ορεστιάδας ηµιουργήθηκε ένα τµήµα κατάρτισης από µουσουλµάνους µε στόχο την εκµάθηση γραφής, ανάγνωσης και αριθµητικής. - Επίσης, ενηµερώθηκαν οι επωφ ελούµενοι για τα προγράµµατα κατάρτισης του ΚΕΕ και αρκετοί παρακολούθησαν προγράµµατα χρήσης Η/Υ και προγράµµατα ιατρικών θεµάτων. - Μία γυναίκα παλιννοστούντας ενηµερώθηκε για τµήµατα ζ ωγραφ ικής, αγγειοπλαστικής και χορωδίας που λειτουργούν στο δήµο και τα παρακολουθεί και αυτή και το παιδί της. 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Α ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ) : - Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑ ΧΘΗΚΕ Α ΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ ΩΦΕΛΗΣΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ; Α Ν ΝΑΙ ΠΩΣ; Το πρόγραµµα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα εντούτοις µπορούµε να συνάγουµε κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε τα αποτελέσµατα της δράσης. Καταρχήν το πρόγραµµα βοήθησε µε την εµπειρία που απέκτησε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του, άλλα προγράµµατα που λειτουργεί και υλοποιεί ο φ ορέας και ειδικότερα σε θέµατα δηµοσιότητας, προσέγγισης των οµάδων στόχου, υλοποίησης φυσικού αντικειµένου, διοικητικά (ανακοινώσεις δελτία τύπου, αφ ίσες, κ.λ.π.). τους έφερε σε επαφ ή µε κάποιους ανθρώπους από τις οµάδες στόχου και µε υπηρεσίες χρήσιµες για την υλοποίηση των προγραµµάτων τους. Επίσης, έθεσε τις βάσεις για την αποτύπωση για πρώτη φορά σε µορφή ερευνητικής εργασίας, (µε τη βοήθεια ενός ειδικού ερωτηµατολογίου που συντάχθηκε και συµπληρώθηκε από τα στελέχη της δοµής), της γενικότερης κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης, των προβληµάτων και των αναγκών αυτών των οµάδων και πιστεύουµε οι αρµόδιοι φ ορείς να το χρησιµοποιήσουν για να σχεδιάσουν αποτελεσµατικότερα τον τρόπο ανάπτυξης της περιοχής µας. Θα µπορούν να χαράξουν και να σχεδιάσουν την «στρατηγική» ανάπτυξης της περιοχής γνωρίζοντας τις πραγµατικές ανάγκες των ανθρώπων αυτών και τα προβλήµατα τους και µε τον τρόπο αυτό θα µπορούν να προτείνουν λύσεις που θα παρέχουν ουσιαστική βοήθεια και µακροπρόθεσµα θα πετύχουν την οµαλή κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη αυτών των ατόµων. Πιστεύουµε ότι όλο αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήµα για την καταγραφή και αποτύπωση των αναγκών και των συνθηκών διαβίωσης τους, που αν χρησιµοποιηθεί σωστά θα αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο στην προσπάθεια οποιουδήποτε φορέα θελήσει να καταστήσει αυτό το σηµαντικό κοµµάτι πληθυσµού ενεργό και παραγωγικό τµήµα της ευρύτερης κοινωνίας. - ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑ Ν ΤΑ Α ΠΟΤΕΛ ΕΣΜΑ ΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ? - ΑΝ ΝΑ Ι ΠΩΣ ΠΟΙΕΣ; Προς το παρόν όχι διότι δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί. - ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΤΟΣ; (ΑΝ ΝΑ Ι, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Σ)

ΟικοΚοινωνία Πρωτοβουλία Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία και την υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων πολιτών ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟικοΚοινωνία» Πρωτοβουλία Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία και την υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων πολιτών ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ : (ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΑ ΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Α ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΕΙΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ -ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ : (ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΡΙΑ ΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Α ΓΡΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΡΕΙΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ -ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧ ΟικοΚοινωνία Πρωτοβουλία Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία και την υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων πολιτών ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. tpolis@kektechnopolis.gr

ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. tpolis@kektechnopolis.gr ΟικοΚοινωνία Πρωτοβουλία Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία και την υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων πολιτών ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ Σ ΚΑΤΑΡΤ ΙΖΟΜΕΝ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΈΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΙΑΡΚΕΙ Α Α / Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Κ.

ΑΡΙΘΜΟ Σ ΚΑΤΑΡΤ ΙΖΟΜΕΝ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΈΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΙΑΡΚΕΙ Α Α / Α ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Κ. Α / Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η Κ.ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΟΜΑ Α ΣΤΟΧΟΥ ΙΑΡΚΕΙ Α (ΩΡΕΣ) ΑΡΙΘΜΟ Σ ΚΑΤΑΡΤ ΙΖΟΜΕΝ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΈΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ ΓΕΝΕΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική επιστολή

Ενημερωτική επιστολή Ενημερωτική επιστολή για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» Ρέθυμνο, 03/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 4.2 :«Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης σε

Το Έργο χρηµατοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000 2006 ΜΕΤΡΟ 4.2 :«Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αστικής ανάπτυξης σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1999-0650 Η αποτελεσµατικότητα των Κοινωνικών ικτύων στην καταπολέµηση των διακρίσεων σύµφωνα µε το αρθρο 13 της Συνθήκης του Άµστερνταµ

1999-0650 Η αποτελεσµατικότητα των Κοινωνικών ικτύων στην καταπολέµηση των διακρίσεων σύµφωνα µε το αρθρο 13 της Συνθήκης του Άµστερνταµ ΟικοΚοινωνία Πρωτοβουλία Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία και την υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων πολιτών ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: 375417 Βασικά Στοιχεία Πράξης Εταιρικό Σχήμα «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» 1. Συντονιστής Εταίρος: ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. 2. Εταίρος 1: Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Σ. «ΘΗΣΕΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ηµερίδα έναρξης και παρουσίασης του Έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες στους ήµους Αγίων Αναργύρων-Καµατερού και Αγίας Βαρβάρας» Τετάρτη, 12 εκεµβρίου 2012 ιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας

για το Ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ (Επώνυµο Όνοµα:) για το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ 3 : «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.anher.gr/index2.php?option=com_content&task=view&id=102&pop=1&page=0&itemid=152

http://www.anher.gr/index2.php?option=com_content&task=view&id=102&pop=1&page=0&itemid=152 Page 1 of 6 Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης ΜΕΤΡΟ 6.3. «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 6.3. «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» 2. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ κεντρικό θύλακα του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ρεθύμνου

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ κεντρικό θύλακα του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ρεθύμνου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης, Μέτρο 5 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας- ΕΚΤ» του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ TΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Τα ποσοτικά στοιχεία που ακολουθούν δίνουν µια συγκεντρωτική εικόνα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων που φοιτούσαν στα δηµόσια σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Καποδιστρίου 96, 262 24 ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2613012630, Fax:2610315498 E-mail: info@apasxolisi-ellada.gr http://www.apasxolisi-ellada.gr ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι εμπιστευτικό και αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής

Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής Ανάπτυξη και λειτουργία ευέλικτης δομής συμβουλευτικής Επαγγελματικός προσανατολισμος Πληροφόρηση Συμβουλευτική εργασίας Κοινωνική ενσωμάτωση Ψυχολογική υποστήριξη Η Πράξη «Συνεργασία» υλοποιείται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 319. ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" 320. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΡΑΣΗ 319. ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 320. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 2014 2015 ΔΡΑΣΗ 319. ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" 320. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΡΑΣΗ 2 ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ 2.ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2013- Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2013, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 21/06/2013 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 3.1.1 Ανταλλαγές νέων µε χώρες γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ» «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Φορείς Υλοποίησης Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων σε συνεργασία με άλλους φορείς: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» Επιχειρήσεις Και Κέντρα Εστίασης»

για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» Επιχειρήσεις Και Κέντρα Εστίασης» ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ. για το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡΓΟ «Προκατάρτιση - Κατάρτιση σε ειδικές περιοχές της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~300 γονείίςς = 600 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις).

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 2 - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΩΤΡΟΠΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΑΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΩΤΡΟΠΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΑΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ «ΑΝΩΤΡΟΠΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 18ΑΝΩ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΤΙΚΕΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΑΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης»

«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΡΟΔΟΠΗ: «Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» 2ο Forum Φυσικής Δικτύωσης-Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 300,000 200,000 100,000 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 η ενδιάμεση ημερίδα ενημέρωσης του κοινού και ενεργοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων, της πράξης «Συνεργασία» της

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΤΔΥ) - ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΤΔΥ) - ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΤΔΥ) - ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ.............................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ B : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Προγράμματα για μείωση της ανεργίας Τουλάχιστον 368.540 άνεργοι καλύπτονται ή θα καλυφθούν από τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου. Η Ζ. Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ε.Ε. - Γνώση Αναπτυξιακή έχοντας υπόψη:

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου. Η Ζ. Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ε.Ε. - Γνώση Αναπτυξιακή έχοντας υπόψη: Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 403371 E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 13/06/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική

«Πληροφόρηση Συμβουλευτική «Πληροφόρηση Συμβουλευτική Σεφερίδης Ηλίας Οικονομολόγος - MSc in European Politics Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.» Υποστήριξη» Ποιοι είμαστε: Η Α.Σ. ΕΠΙ.ΘΕΣΗ ιδρύθηκε για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE

για την πράξη: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΝΙΚ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΟΛ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε - ΟΝ LINE ΣΥ ΝΤ ΟΝ ΙΣΤ ΗΣ ΕΤ ΑΙ Ρ ΟΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ.. για την πράξη: «Στήριξη ανέργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής Αθήνα 1/5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΥΔΥΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

URBAN II URBAN II

URBAN II URBAN II URBAN II 2000 2006 URBAN II 2000 2006 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩ Πρόγραµµα Συνολικό κόστος Σύνολο ηµ. απ. Κοινοτική Συµµετοχή Εθνική Συµµετοχή Αναµενόµεν η Ιδιωτική Συµµετοχή Πέραµα 12.733.334

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , , ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίαση της Πράξης Ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας Τοπικό Σχέδιο δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων που διαβιώνουν στην Β.Δ. περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000 2006 (Περίοδος Αναφοράς: 18/06/2001 έως 31/05/2002) 2 Η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ «...»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ «...» ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Α Ι Τ Η Σ Η Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ω Ν Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «..» Έργο: «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ

ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ROAD MAP ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 1. ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ «ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 1.1 Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό

ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προγράµµατος Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας ήµου Πυλαίας - Χορτιάτη στο πλαίσιο της ράσης Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση της Πράξης "Τοπική ράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Επιµορφωτικό Σεµινάριο

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Επιµορφωτικό Σεµινάριο ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Επιµορφωτικό Σεµινάριο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία µε κρατικό Πανεπιστήµιο υλοποιεί και για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-18 επιµορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Innovate with us! ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Innovate with us! 20/11/2015 Ποιοί είμαστε Το ied ιδρύθηκε το 2005 και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα Επιχειρηματικότητα Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης. ΚΑΜΑΤΕΡΟ 24/02/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού.

Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ.. Αποδέκτες ~ 400 γονείίς = 800 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε θέµατα «Επικοινωνία στην οικογένεια» ή «Γονέας και Έφηβος»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 1.3 - ηµοκρατικά σχέδια για νέους ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Απρίλιος 2007 R2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Λάρισα, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ. 944 Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ημερομηνία :

ΚΑΡΤΕΛΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ημερομηνία : ΚΑΡΤΕΛΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ημερομηνία : Φορέας : Α.Σ. Εταίρος που Υλοποιεί τη δράση : ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Υπεύθυνος Σύμβουλος : Τρόπος επικοινωνίας με επιχείρηση : Προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ 2013 1.1.α/13 : Πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής µέσω ενεργειών παρέµβασης δρόµου και κινητών ιατροφαρµακευτικών µονάδων 1.1.β/13 : ιευκόλυνση της πρόσβασης σε ιατρικές και κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ συνεργασια & επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνεργασία & Επιχειρηματικότητα» υλοποιεί την Πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου»

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου, της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»,

Διαβάστε περισσότερα