Α. Γεράκης, Επιστημονικός Συνεργάτης και Ε. Κατσαλήρου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Γεράκης, Επιστημονικός Συνεργάτης και Ε. Κατσαλήρου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων"

Transcript

1 Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 4 (2013): Α. Γεράκης, Επιστημονικός Συνεργάτης και Ε. Κατσαλήρου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων >39 I. Σκοπιμότητα Η αμπελοκαλλιέργεια αποτελεί βασική γεωργική δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα εως σήμερα. Ωστόσο για να μπορέσει να παραμείναι ανταγωνιστική θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις σύγχρονες τάσεις και απαιτήσεις των καταναλωτών. Βασική προϋπόθεση για την αναζωογόνηση της αμπελουργικής δραστηριότητας αποτελεί η επιχειρηματική ενασχόληση των αμπελοκαλλιεργητών με το αντικείμενο της αμπελουργίας και οινοποίησης αλλά και η εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων παραγωγής όπως η βιολογική αμπελοκαλλιέργεια. Υπό αυτή την έννοια δημιουργείται ανάγκη ύπαρξης άρτια εκπαιδευμένων επιστημόνων στις μεθόδους βιολογικής αμπελουργίας, αλλά και άλλων παραγόντων που συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων της αμπέλου, προκειμένου να υποστηρίξουν τον ποιοτικό και ανταγωνιστικό μετασχηματισμό του οινικού τοπίου στον Ελλαδικό χώρο. Το θερινό τμήμα σπουδών στη Βιολογική Αμπελουργία και Οινολογία λαμβάνοντας υπόψη τις διαφαινόμενες ανάγκες της αγοράς για ποιοτικά προϊόντα και τις ανάγκες αναβάθμισης των σχετικών με την αμπελοκαλλιέργεια δαρστηριοτήτων, έρχεται να συνεισφέρει σε αυτόν τον τομέα καλύπτοντας όλα τα θέματα βιολογικής καλλιέργειας της αμπέλου και οινοποίησης. Επιπλέον, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα διλείου για την Βιολογική Αμπελουργία και Οινολογία Εικ. 1. Αφίσσα για την προβολή του Θερινού Σχοαδραστικό -εξειδικευμένο στην αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποιία- εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα επιτρέπει σε νέους επιστήμονες και επαγγελματίες του αμπελο-οινικού τομέα να εμπεδώσουν καινοτόμες μεθόδους διαχείρισης βιολογικών αμπελώνων και να εξερευνήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το γενετικό υλικό των επτανήσιων ποικιλιών. ΙΙ. Στόχοι Κύριος σκοπός είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στο

2 >40 αντικείμενο της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας και οινοποίησης. Το θερινό σχολείο στη βιολογική αμπελουργία και οινολογία επιδιώκει να συμπληρώσει και να εξειδικεύσει την εκπαίδευση των θερινών σχολείων βιολογικής γεωργίας, τα οποία πραγματοποιούνται σε παράλληλες δράσεις του έργου, και να δημιουργήσει καταρτισμένα στελέχη εργατικού δυναμικού που θα κινήσουν την αλυσίδα παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης των προϊόντων της αμπέλου. Στους επιμέρους στόχους συγκαταλέγονται η σύναψη συνεργασιών επιχειρησιακού χαρακτήρα με τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες, δράσεις διάχυσης και προώθησης του προγράμματος στην τοπική κοινωνία και τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ και ηλεκτρονική καταγραφή των μαθημάτων για εξ αποστάσεως εκμάθηση. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η κατάρτιση ενός ετήσιου προγράμματος θερινής εκπαίδευσης σε θέματα βιολογικής αμπελουργίας και οινολογίας και ο προγραμματισμός δράσεων δια βίου μάθησης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν την αξιοποίηση του υλικού αξιολόγησης και τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη συνέχιση του θερινού σχολείου μετά το πέρας του προγράμματος, αυτόνομα ή σε συγχώνευση με άλλες εκπαιδευτικές δράσεις του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (π.χ. μετεξέλιξη σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού). Εικ. 2. Πρώτη ημέρα μαθημάτων ΙΙΙ. Προγραμματισμός Το καλοκαίρι του 2012 οργανώθηκε το πρώτο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Βιολογικής Αμπελοκαλλιέργειας και Οινοποίησης, με στόχο την εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων βιολογικών μεθόδων αμπελοκαλλιέργειας για τις παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου των Ιονίων Νήσων.

3 Αναλυτικά, οι δραστηριότητες που είχαν προγραμματιστεί και πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής: (α) Σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο περιλαμβάνονται: Σχεδιασμός γνωστικού αντικειμένου και περιεχομένου για κάθε θεματική ενότητα, οργάνωση των θεματικών ενοτήτων σε πρόγραμμα σπουδών, σχεδιασμός δραστηριοτήτων πρακτικής εξάσκησης εκπαιδευομένων για κάθε ενότητα, κατάρτιση του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης και ωρολογίου προγράμματος για κάθε κύκλο μαθημάτων. >41 (β) Σχεδιασμός και προκαταρκτικές εργασίες για την εγκατάσταση πρότυπου πειραματικού βιολογικού αμπελώνα σε κτήμα που παραχωρήθηκε από τον Αγροτοβιομηχανικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς, για τους σκοπούς της πρακτικής εξάσκησης των εκπαιδευόμενων. (γ) Εγκατάσταση του πειραματικού αμπελώνα με τη δημιουργία επιμέρους πειραματικών τεμαχίων, με δύο διαφορετικά υποκείμενα και τρεις ως πέντε βιοτύπους Ρομπόλας ώστε να αξιολογηθεί το αμπελοοινικό δυναμικό τους και να χρησιμοποιηθούν για την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στα θερινά σχολεία. Εικ. 3. Ο κ. Στέφανος Κουνδουράς, Λέκτορας τουτμήματος Γεωπονίας του ΑριστοτελείουΠανπειστημίου Θεσσαλονίκης, διδάσκει Μορφολογία, Φυσιολογία και Σσυτηματική τηςαμπέλου (δ) Συλλογή και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού για χρήση σε πλατφόρμα «e-learning». Οι δραστηριότητες του εν λόγω παραδοτέου περιλαμβάνουν συλλογή και παραγωγή έντυπου υλικού, πρωτότυπων σημειώσεων και φωτογραφικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του θερινού σχολείου, ενώ διαμορφώνεται η προσαρμογή του για χρήση σε πλατφόρμα «e-learning», ώστε να είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

4 >42 (ε) Οργάνωση του θερινού σχολείου με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογική Αμπελουργία και Οινολογία», όπου πραγματοποιήθηκαν τα εξής: Προετοιμασία προσκλήσεων-αιτήσεων συμμετοχής στα θερινά προγράμματα σπουδών, ορισμός κριτηρίων συμμετοχής-επιλογής, αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή συμμετεχόντων, προσκλήσεις εκπαιδευτών-εμπειρογνωμόνων από τα συνεργαζόμενα τμήματα και ιδρύματα, σύνταξη παρουσιολογίων, ερωτηματολογίων αξιολόγησης διδασκαλίας και ημερολογίων εκπαιδευτικών. (ζ) Δράσεις προβολής και παραγωγή ενημερωτικού υλικού, ενημέρωση των συμμετεχόντων και των ενδιαφερομένων, ανακοινώσεις των προγραμματισμένων δράσεων στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. (η) Υλοποίηση του θερινού σχολείου του 2012 με θέμα «Βιολογική Αμπελουργία και Οινολογία», διάρκειας 60 ωρών, το οποίο περιελάμβανε: Πραγματοποίηση διαλέξεων στις προκαθορισμένες θεματικές ενότητες και αξιολόγηση εκπαιδευθέντων διαμέσου προφορικών και γραπτών εξετάσεων, πραγματοποίηση των σχετικών με την πρακτική εφαρμογή δραστηριοτήτων (π.χ. επισκέψεις και πραγματοποίηση εργασιών στον αμπελώνα ανάλογα με τις ανάγκες και την εποχή) Εικ. 4. Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων διέθεσε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του για τη διεξαγωγή του θερινού σχολείου. Εικ. 5. Ο κ. Vitale Nuzzo, Καθηγητής του Πανεπιστημίου των Βασιλικάτων της Ιταλίας εξηγεί το κλάδεμα και τη διαμόρφωση του πρέμνου. Εικ. 6. Ο Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλληνίας προσέφερε αίθουσα διαλέξεων και επιστημονική γνώση πάνω στη Βιολογική Αμπελουργία και Οινοποίηση. Εικ. 7. Ο Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλληνίας ξενάγησε τους εκπαιδευόμενους στις εγκαταστάσεις του.

5 (θ) Δράσεις σύνδεσης και διάχυσης της γνώσης και της εμπειρίας που αποκτήθηκε προς την τοπική κοινωνία, οι οποίες περιλαμβάνουν: Καταχώρηση ή διανομή του υλικού για την ενημέρωση μελών ΜΚΟ, δομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και άλλων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο φορέων και πρόσκλησή τους να επισκεφτούν ή και να παρακολουθήσουν ενδεικτικές δράσεις του προγράμματος. (ι) Αξιοποίηση υλικού αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων και δημιουργία προϋποθέσεων για επανάληψη του του θερινού σχολείου την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και για την εξέλιξή του σε ετήσια δράση και μετά το πέρας του προγράμματος. Στα πλαίσια αυτής της προοπτικής έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται οι διεργασίες συμμετοχής-σύμπραξης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τα Πανεπιστήμια των Βασιλικάτων της Ιταλίας και του Μπορντώ της Γαλλίας. >43 (κ) Επανάληψη του θερινού σχολείου με θέμα «Βιολογική Αμπελουργία και Οινολογία» το καλοκαίρι του 2013, με ενσωμάτωση των βελτιώσεων που προέκυψαν από την αξιολόγηση του πρώτου θερινού σχολείου. IV. Αποτελέσματα Από 30 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου 2012 πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι το πρώτο Θερινό Σχολείο για τη Βιολογική Αμπελουργία και Οινολογία, υπό την αιγίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Το σχολείο διάρκειας 60 ωρών απευθύνονταν σε επιστήμονες με γεωπονικό ή συναφές υπόβαθρο, φοιτητές, αμπελοκαλλιεργητές, οινοποιούς και ερασιτέχνες με ενδιαφέρον για τη Βιολογική Αμπελοκαλλιέργεια και Οινολογία. Οι εμπρόθεσμες υποψηφιότητες για συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν 80. Με βάση τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, επιλέχθηκαν οι 25 επιδοτούμενοι εκπαιδευόμενοι. Το σχολείο παρακολούθησαν και αρκετοί επισκέπτες, καθώς η παρακολούθηση ήταν ελεύθερη για το κοινό. Τη διοργάνωση και την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών του σχολείου ανέλαβε το Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων, ενώ τη διοικητική στήριξη παρείχε σε κεντρικό επίπεδο το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Σημαντική υλική υποστήριξη και τεχνογνωσία προσέφερε ο Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλληνίας. Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων φιλοξένησε το σχολείο στις εγκαταστάσεις του και παρείχε ουσιαστική υλικοτεχνική στήριξη, ενώ η Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. του Δήμου Κεφαλονιάς χορήγησε όχημα για τις μετακινήσεις των εκπαιδευόμενων από και προς την αμπελουργική περιοχή των Ομαλών και το οινοποιείο του Συνεταιρισμού. Σκοπός του προγράμματος σπουδών ήταν να προσφέρει μια όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα της διαδικασίας παραγωγής και μεταποίησης του σταφυλιού από την εγκατάσταση του νέου αμπελώνα ως και την εμπορία του κρασιού. Τα αντικείμενα διδασκαλίας περιελάμβαναν τις προοπτικές της παγκόσμιας αμπελοκαλλιέργειας και αγοράς οίνου, το φυτό της αμπέλου, εγκατάσταση και καλλιεργητικές φροντίδες ενός αμπελώνα, περιβαλλοντικούς παράγο-

6 >44 ντες που ρυθμίζουν την ανάπτυξη της αμπέλου και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, μεθόδους βιολογικής λίπανσης και φυτοπροστασίας, τεχνολογία του οίνου, οργανοληπτική αξιολόγηση των οίνων, οικονομική αποτίμηση των επενδύσεων στην αμπελοκαλλιέργεια και οινοποίηση, εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων και το νομοθετικό πλαίσιο παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Οι εκπαιδευόμενοι προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με πιο απομακρυσμένες τη Σαντορίνη, το Αμύνταιο και την Καστοριά. Δίδαξαν επιστήμονες από το Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του 8 Εικ. 8. Ο κ. Jean Christophe Barbe, Καθηγητής από το Πανεπιστήμιο του Μπορντώ της Γαλλίας, καταστρώνει μιά σειρά ασκήσεων πάνω στη γευσιγνωσία του κρασιού. Εικ. 9. Ο Διευθυντής του Αγροτοβιομηχανικού Συνεταρισμού Παραγωγών Ρομπόλας. Εικ. 10. Κατά την τελετή λήξης του Θερινού Σχολείου, αποχαιρέτισαν τους εκπαιδευόμενους ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς & Ιθάκης κ. Σωτήριος Κουρής και ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων κ. Ναπολέων Μαραβέγιας. Εικ. 11. Ο κ. Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων, διδάσκει Νομοθεσία, Διασφάλιση Ποιότητας και Πιστοποίηση Αμπελοοινικών Προϊόντων Κεφαλληνίας κ. Κωσταντίνος Μπαζίγος διδάσκει Τεχνολογία Οίνου. Εικ. 12. Με τη λήξη του Θερινού Σχολείου απονεμήθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες. Εικ. 13. Οι εκπαιδευόμενοι δοκιμάζουν κρασιά στα πλαίσια της Οργανοληπτικής Αξιολόγησης των Αμπελοοινικών Προϊόντων. Εικ. 14. Κατά την τελετή λήξης του Θερινού Σχολείου στην Βιολογική Αμπελουργία και Οινολογία προσφέρθηκε μπουφές με ορεκτικά και αναψυκτικά

7 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΤΕΙ Ηπείρου, τον Αγροτοβιομηχανικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλληνίας, το Πανεπιστήμιο των Βασιλικάτων της Ιταλίας και το Πανεπιστήμιο του Μπορντώ της Γαλλίας. Με την ολοκλήρωση του θερινού σχολείου συμπληρώθηκαν τα έντυπα αξιολόγησης του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους. Απονεμήθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες οι οποίοι συστηματικά παρακολούθησαν όλες τις θεματικές ενότητες του προγράμματος σπουδών. >

Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 4 (2013): 51-56. http://www.jodysseus.gr & Τροφίμων του ΤΕΙ Ε. Κατσαλήρου, Επίκουρος Καθηγήτρια και Α. Γεράκης, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Call for papers. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων

Call for papers. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων Call for papers Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων Έδρα Κεντρικής Διοίκησης Ιωσήφ Μομφεράτου 27 & Ηλία Μηνιάτη, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά Tηλ.: 26710 25820 26710 25922 Fax: 26710 25923

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σχολή: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Τμήμα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ακαδημαϊκό έτος: 2011-2012 Τόπος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ Δεκέμβριος 009 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-40 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος: 2003-4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γραπτής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 2. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗ&ΜΜΕ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 http://www.infomm.teipat.gr Πύργος, Νοέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρ. 07523/16.02.2012 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Μάρτιος 2015 Έκθεση Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2012-13 Κιλκίς Δεκέμβριος 2013 1

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1 Επιμέλεια Οδηγού Εκπαιδευτικών Ξεναγήσεων Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Γ.Π.Α. ευχαριστεί ιδιαίτερα τις Πρυτανικές Αρχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΏΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΏΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΚΟΖΑΝΗ, 2011 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τμήμα αγροτικής ανάπτυξης & διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τμήμα αγροτικής ανάπτυξης & διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα αγροτικής ανάπτυξης & διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015 ISO 22000:2005 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 22000:2005: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα