Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) Ετήσια έκθεση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) Ετήσια έκθεση"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) Ετήσια έκθεση 2013

2 Πρόλογος του προέδρου Το τρίτο έτος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ως ρυθμιστικού φορέα των αγορών κινητών αξιών της ΕΕ σηματοδοτήθηκε από αρκετή πρόοδο όσον αφορά την εκπλήρωση της εντολής της, καθώς και από σημαντικά επιτεύγματα στο ευρύτερο πλαίσιο των συνεργασιών της. Η σύγκριση με τις προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις αποκαλύπτει τη διεύρυνση των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων τις οποίες ασκεί η ESMA για την εκπλήρωση των στόχων που της ανέθεσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εντολή της ESMA καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των αγορών κινητών αξιών της ΕΕ, οι οποίες ποικίλλουν από τις συναλλαγές σύνθετων παραγώγων έως hedge funds, την εποπτεία οντοτήτων όπως οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών ή τη διαχείριση οργανισμών επενδύσεων και τη διάθεση των προϊόντων τους στο επενδυτικό κοινό. Εξάλλου, η αρμοδιότητα για την εποπτεία αυτών των εκτεταμένων και τόσο διαφορετικών μεταξύ τους τομέων βασίζεται στον πρόδηλο στόχο της προστασίας των επενδυτών και της διασφάλισης της σταθερότητας των χρηματοοικονομικών αγορών. Η κινητήριος δύναμη για το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της ESMA εξακολούθησε να είναι η εφαρμογή των ρυθμιστικών και εποπτικών αλλαγών τις οποίες η ΕΕ προσδιόρισε ως αναγκαίες για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κρίσης και για την εκπλήρωση των διεθνών δεσμεύσεών της όσον αφορά την οικοδόμηση ενός ανθεκτικότερου χρηματοοικονομικού συστήματος. Παρότι το έργο της εκπλήρωσης αυτών των στόχων και της εκτέλεσης των συναφών καθηκόντων φαντάζει αρκετά απαιτητικό, πιστεύω ότι η ESMA έχει αποδειχθεί, ήδη από της ιδρύσεώς της, αποδοτική όσον αφορά την παράδοση έργων υψηλής ποιότητας εντός πιεστικών προθεσμιών και με περιορισμένους πόρους. Το συμπέρασμα αυτό δεν απηχεί μόνο την προσωπική μου άποψη, αλλά και την άποψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο, σε έκθεσή του που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2013, εξαίρει το έργο της ESMA όσον αφορά την κατάρτιση του ενιαίου εγχειριδίου και την άμεση εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Το 2013, τα πεπραγμένα μας αξιολογήθηκαν επίσης στο πλαίσιο της ανασκόπησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ESFS) που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα πορίσματα της ανασκόπησης αναμένεται να δημοσιευθούν το πρώτο εξάμηνο του 2014.

3 Η ανασκόπηση του ESFS εξέτασε το σύνολο των δραστηριοτήτων της ESMA και το κατά πόσον αυτή εκπλήρωσε τους στόχους της, τόσο ως ανεξάρτητος οργανισμός όσο και ως μέλος του ευρύτερου δικτύου του ESFS. Η εκπλήρωση των εν λόγω στόχων επιτεύχθηκε χάρη στη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ) των κρατών μελών και στην ισχυρή σχέση συνεργασίας με τις αδελφές ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές: την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB). Ένα από τα κύρια καθήκοντα της ESMA, το οποίο μάλιστα μόνον αυτή ασκεί μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, είναι η εποπτεία των σημαντικών παραγόντων της αγοράς. Το εποπτικό μας έργο εστιάζει κυρίως στους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (CRA), όμως το πεδίο άσκησης των εποπτικών μας αρμοδιοτήτων διευρύνθηκε με την ένταξη σε αυτό έξι αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Η εξέλιξη αυτή εδραιώνει τον ρόλο και τη συμβολή μας στην πανευρωπαϊκή άσκηση εποπτείας, καθώς η εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της διαφάνειας στις αγορές παραγώγων. Η ESMA ανέπτυξε ένα αποτελεσματικό εποπτικό καθεστώς για τους CRA, η συνεργασία με τους οποίους στον τομέα της επιτόπιας εποπτείας υπήρξε σημαντική. Η πλέον πρόσφατη συνεργασία τους αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών. Η έρευνα εντόπισε τομείς που επιδέχονται βελτίωση σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων, την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αφορούν την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας κρατών, τον χρόνο δημοσιοποίησης των αξιολογήσεων και των πόρων που διατίθενται για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας κρατών. Ένα ζωτικής σημασίας θέμα στη ρύθμιση του οποίου συνέβαλε η ESMA κατά την κατάρτιση του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων αφορά την οριστικοποίηση των αναγκαίων τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR). Ένα άλλο συναφές θέμα είναι η έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης σχετικά με τις υποχρεώσεις εκκαθάρισης για τα παράγωγα. Καταρτίσαμε επίσης τεχνικά πρότυπα για τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων, δώσαμε τεχνικές συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την οδηγία για τα ενημερωτικά δελτία και καταρτίσαμε κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων τις εναλλακτικές επενδύσεις, τον κανονισμό για τους CRAS, τους ΟΣΕΚΑ και τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και τις ανοικτές πωλήσεις.

4 Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της κανονιστικής μεταρρύθμισης, η προσοχή μας πρέπει να στραφεί στην εφαρμογή και στην εποπτεία. Η αξιοπιστία των κανονιστικών ρυθμίσεων εξαρτάται αποκλειστικά από την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής και της εποπτείας τους. Ως εκ τούτου, η ESMA δίνει εφεξής προτεραιότητα στην εφαρμογή της κανονιστικής μεταρρύθμισης, ενώ το θέμα της εποπτικής σύγκλισης παραμένει σημαντική πρόκληση. Με στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης και της διακυβέρνησης όσον αφορά το έργο μας στον τομέα της σύγκλισης, η ESMA προέβη σε τροποποιήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση του εργαλείου της αξιολόγησης ομοτίμων, μέσω της πραγματοποίησης περισσότερων επιτόπιων επισκέψεων, της εστίασης σε ειδικά (τοπικά) εποπτικά θέματα και της συγκρότησης περισσότερων κλιμακίων διεξοδικής αξιολόγησης. Το 2013 σημειώσαμε πρόοδο στην προώθηση της σύγκλισης των εποπτικών πρακτικών των 28 κρατών μελών μέσω της διεξαγωγής αξιολογήσεων ομοτίμων όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς και της οδηγίας για την κατάχρηση της αγοράς, καθώς και μέσω της έκδοσης γνωμοδοτήσεων σχετικά με τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων, τα ενημερωτικά δελτία, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τους ΟΣΕΚΑ. Όλες οι ανωτέρω ενέργειες συνέβαλαν στην κατάρτιση κοινών διασυνοριακών πρακτικών. Περαιτέρω, δραστηριοποιηθήκαμε ενεργά για την προώθηση κοινής προσέγγισης όσον αφορά την επιβολή των προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις μέσω της κατάρτισης κοινών προτεραιοτήτων επιβολής σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες επισημαίνουν τους τομείς στους οποίους καλούνται να εστιάσουν όλες οι αρχές επιβολής της ΕΕ κατά την εξέταση των οικονομικών καταστάσεων του Δημοσιεύσαμε επίσης επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων η οποία αξιολογεί τη συγκρισιμότητα των στοιχείων των επιμέρους ιδρυμάτων, τη συνολική διαφάνεια και τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Η ενέργεια αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας στο πλαίσιο της ανασκόπησης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών για το 2014 η οποία θα διενεργηθεί από τον νεοϊδρυθέντα Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό. Συνεχίζουμε να σημειώνουμε πρόοδο στον τομέα της προστασίας των επενδυτών μέσω της κατάρτισης κατευθυντηρίων γραμμών, της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων σχετικά με τις καταναλωτικές τάσεις στην αγορά χρηματοοικονομικών προϊόντων, καθώς και μέσω της έκδοσης, από κοινού με την ΕΑΤ, προειδοποιήσεων προς τους επενδυτές σχετικά με τις «συμβάσεις επί διαφοράς». Καθοριστική για την εδραίωση της προόδου που έχουμε επιτύχει στον συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να είναι η οριστικοποίηση του κανονισμού περί της δέσμης επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές (PRIP), καθώς και της οδηγίας για τις

5 αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II)/του κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR) εντός του Η κανονιστική μεταρρύθμιση των προηγούμενων ετών δεν βελτίωσε επαρκώς την προστασία των καταναλωτών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Στο προσεχές μέλλον πρέπει να διασφαλισθεί η ισορροπία μεταξύ ζητημάτων χρηματοοικονομικής σταθερότητας-προληπτικής εποπτείας και ζητημάτων προστασίας των επενδυτών. Αισιοδοξώ ότι με την υπό θέσπιση νομοθεσία θα επιτύχουμε την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, έχουμε συντομεύσει τον απαιτούμενο χρόνο για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των κινδύνων που ελλοχεύουν στις αγορές κινητών αξιών, τόσο μέσω εκδόσεων όπως η έκθεση «Trends, Risks, and Vulnerabilities» (Τάσεις, κίνδυνοι και τρωτά σημεία) και οι πίνακες κινδύνων, όσο και μέσω της συμβολής μας στο έργο της Μεικτής Επιτροπής των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών και της συμμετοχής μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB ). Εκτός από τον εντοπισμό κινδύνων και την οικονομική ανάλυση, ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά μας το 2013 υπήρξε το έργο μας, από κοινού με την ΕΑΤ και τις εθνικές αρχές, με αντικείμενο τις αρχές που διέπουν τις διαδικασίες καθορισμού δεικτών αναφοράς στην ΕΕ. Ο παγκόσμιος χαρακτήρας της μεταρρύθμισης των χρηματοοικονομικών αγορών επέβαλε τη συνέχιση της συμμετοχής της ESMA σε ένα ευρύ φάσμα διεθνών δραστηριοτήτων και στις εργασίες διαφόρων φορέων, μεταξύ άλλων στον διεθνή συντονισμό της μεταρρύθμισης των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, στην ισοδυναμία των καθεστώτων λειτουργίας των CRA και των παραγώγων και στη διευκόλυνση της κατάρτισης άνω των μνημονίων συνεργασίας (ΜΣ) μεταξύ των αρμόδιων αρχών των 28 κρατών μελών της ΕΕ και πολλών τρίτων χωρών με αντικείμενο την εποπτεία οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων. Περαιτέρω, συμμετέχουμε στο έργο του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), της Επιτροπής Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού (CPSS), της ομάδας ρυθμιστικών αρχών για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (OTC Derivatives Regulators Group) και του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO). Μάλιστα, το 2013 η ESMA απέκτησε καθεστώς παρατηρητή στο Συμβούλιο της IOSCO. Η ESMA συνεχίζει να μεριμνά ώστε όλοι οι συναφείς συμφεροντούχοι να μπορούν να συνεισφέρουν τις απόψεις τους και να συμβάλλουν στην τεκμηρίωση των αποφάσεών μας ποικιλοτρόπως, π.χ. μέσω δημόσιας διαβούλευσης, διεξαγωγής ακροάσεων και στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας με τις συμβουλευτικές ομάδες εργασίας και την ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών (SMSG). Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου

6 προς όλους τους συμφεροντούχους για την πολύτιμη συμβολή τους στις εργασίες της ESMA το Η πρώτη θητεία των μελών της SMSG ολοκληρώθηκε το 2013 με απόλυτη επιτυχία, προσβλέπω δε στη συνέχιση της εξαίρετης συνεργασίας μας και κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας της. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της ESMA για τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και την αυτοθυσία που επέδειξε κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, στοιχεία που είναι ιδιαίτερα σημαντικά κατά την καθοριστική αυτή περίοδο για το μέλλον της ESMA. Τέλος, θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου από τις εθνικές αρχές σε ολόκληρη της ΕΕ οι οποίοι, ως μέλη του Συμβουλίου Εποπτών, αφιέρωσαν πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για την πρόοδο της ESMA. Η συμβολή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης υπήρξε διττή, καθώς παρείχαν παράλληλα συνδρομή και συμβουλές για την εκπλήρωση των στόχων της Αρχής. Τα μέλη των Συμβουλίων μας, τόσο ως άτομα όσο και ως εκπρόσωποι των οικείων θεσμικών οργάνων, συνέβαλαν καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία της ESMA και στη δημιουργία μιας πραγματικά κοινής εποπτικής φιλοσοφίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Steven Maijoor Πρόεδρος Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

7 Πρόλογος της εκτελεστικής διευθύντριας Το 2013 υπήρξε το τρίτο έτος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Από οργανωτικής πλευράς, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η ESMA «ενηλικιώθηκε». Καθώς η «ενηλικίωση» είναι μια εν εξελίξει διαδικασία, η ρυθμιστική αρχή των αγορών κινητών αξιών της ΕΕ έπρεπε να αναπτυχθεί και να «ενηλικιωθεί» σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς το Εάν κανείς εξετάσει το πρόγραμμα εργασίας και το φάσμα των θεμάτων των οποίων επιληφθήκαμε το 2013, θα αντιληφθεί πόσο απαιτητική ήταν και εξακολουθεί να είναι η αποστολή μας. Ως εκτελεστική διευθύντρια, βρίσκομαι επομένως στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω τα πεπραγμένα του 2013 όσον αφορά την οργανωτική ανάπτυξη και «ενηλικίωση» της ESMA. Το 2013 η ESMA κατόρθωσε να ανταποκριθεί στους στόχους της, στο πλήθος των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της (όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα εργασίας) και στις πολλές πρόσθετες απαιτήσεις που αντιμετώπισε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους όσον αφορά τον καθορισμό προτύπων, την εποπτεία και την οργανωτική της ανάπτυξη. Για να ανταποκριθεί στις πρόσθετες ευθύνες και στα καθήκοντά της το 2013, η ESMA αύξησε πάνω από 50% το προσωπικό της, με αποτέλεσμα στο τέλος της χρονιάς να απασχολεί 139 άτομα. Τα νέα μέλη του προσωπικού της ESMA καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών κατευθύνσεων, με αποτέλεσμα να διευρύνεται το απόθεμα της εμπειρίας και της εμπειρογνωμοσύνης της Αρχής. Η αύξηση των μελών του προσωπικού συνέβαλε επίσης στην επίτευξη ουσιαστικής προόδου όσον αφορά τη βελτίωση των συστημάτων και των διαδικασιών καθώς και των εν γένει εσωτερικών διαδικασιών, η οποία ενίσχυσε σημαντικά τη συνολική επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της ESMA. Εν όψει του πλήθους των αρμοδιοτήτων, των υφιστάμενων και των νέων καθηκόντων μας βάσει του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR), της οδηγίας MiFID II ή άλλων νομοθετικών διατάξεων, η ESMA καλείται να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητες του υφιστάμενου προσωπικού και να προσελκύσει νέους υπαλλήλους, καθώς και να βελτιώσει την οργανωτική της αποτελεσματικότητα. Οι ετήσιοι λογαριασμοί της ESMA για το 2013 αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Αρχής. Το 2013, ο ετήσιος προϋπολογισμός της ESMA αυξήθηκε κατά περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2012, ήτοι από τα 20,2 εκατομμύρια ευρώ το 2012 αυξήθηκε στα 28 εκατομμύρια ευρώ το Αυτό σημαίνει ότι η συνολική αύξηση του προϋπολογισμού ήταν 39%, κάτι που είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακό και αναγκαίο προκειμένου η ESMA να αποκτήσει την ικανότητα και τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στα πρόσθετα καθήκοντα που της ανατίθενται με τη νέα νομοθεσία της ΕΕ. Μετά τη χορήγηση άδειας σε έξι νέα αρχεία καταγραφής συναλλαγών, καθώς και σε

8 ορισμένους νέους CRA, οι χρηματοδοτικοί πόροι της ESMA αντικατοπτρίζουν την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Αρχής: το 2013, το 23% των εσόδων του προϋπολογισμού μας προήλθε από τα τέλη που κατέβαλαν οι αδειοδοτηθείσες οντότητες. Το 2013 αποτέλεσε, κατά κάποιον τρόπο, έτος καμπής για την ESMA, υπό την έννοια ότι η Αρχή μεταστράφηκε από τον παραδοσιακό ρόλο που διαδραμάτιζε σε θέματα πολιτικής σε έναν ρόλο περισσότερο προσανατολισμένο σε θέματα εφαρμογής και εποπτείας, αναλαμβάνοντας άμεσες εποπτικές αρμοδιότητες επί ενός διευρυμένου συνόλου οντοτήτων της χρηματοοικονομικής αγοράς, καθώς και πολλά καθήκοντα συναφή με την εφαρμογή, την εποπτική σύγκλιση και την παρακολούθηση και την ανάλυση στοιχείων. Ως εκ τούτου, υπήρξε ένα έτος-σταθμός για την περαιτέρω οργανωτική ανάπτυξη της ESMA. Η μεταστροφή αυτή γίνεται πιο κατανοητή υπό το πρίσμα του εκτεταμένου προγράμματος που εγκαινιάζει ο κανονισμός EMIR. Η υπαγωγή των συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων σε καθεστώς ρυθμιστικής εποπτείας, το οποίο περιλαμβάνει απαιτήσεις αναφοράς συναλλαγών, κεντρικής εκκαθάρισης και μετριασμού των κινδύνων, συνιστά σημαντική αλλαγή προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας των αγορών παραγώγων. Εκτός από την προβλεπόμενη στον κανονισμό EMIR υποχρέωση της ESMA να καταρτίσει πολυάριθμα πρότυπα, η τροποποίηση του καθεστώτος των συναλλαγών παραγώγων ενίσχυσε επίσης τον ρόλο της ESMA ως πανευρωπαϊκής εποπτικής αρχής, καθώς της ανατέθηκε η εποπτεία των έξι προσφάτως αδειοδοτηθέντων αρχείων καταγραφής συναλλαγών με έδρα στην ΕΕ. Εξάλλου, η ESMA, από κοινού με τις εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ), διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην προετοιμασία των εποπτικών σωμάτων τα οποία θα χορηγούν άδεια λειτουργίας και θα εποπτεύουν τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς εκκαθάρισης. Τέλος, ο κανονισμός EMIR ενισχύει τη διεθνή διάσταση του έργου της ESMA προβλέποντας τη συμμετοχή της σε ενεργές συζητήσεις με τους αντισυμβαλλόμενούς της σε σημαντικές αγορές παραγώγων άλλων δικαιοδοσιών, καθώς και με τους αρμόδιους για τον καθορισμό προτύπων διεθνείς φορείς, όπως η IOSCO και το FSB. Είναι σαφές ότι η οδηγία MiFID II θα δρομολογήσει ανάλογες εξελίξεις και η ESMA θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η οργανωτική της δομή είναι ικανή να αντιμετωπίζει όχι μόνον την πρόκληση της αρχικής θέσπισης των κανόνων αλλά και τις προκλήσεις της εν συνεχεία εφαρμογής τους. Ο ευρύτερος εκτελεστικός και επιχειρησιακός ρόλος της ESMA αντανακλάται επίσης στην περατωθείσα ή δρομολογηθείσα εντός του 2013 ανάπτυξη ορισμένων σημαντικών συστημάτων πληροφορικής. Η δημιουργία κοινών συστημάτων που διασφαλίζουν τη συμβατότητα και τη χρήση των δεδομένων μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών οι οποίες επιτρέπουν στις εποπτικές αρχές να αναλύουν και να παρακολουθούν σημαντικές εξελίξεις της αγοράς, είναι ιδιαίτερα

9 σημαντική για την αποτελεσματική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας. Επιπλέον, πολλά από τα συστήματα πληροφορικής έχουν ως έσχατο σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της ενημέρωσης των χρηστών και των επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους εκείνους που συνέβαλαν στο έργο της ESMA το Κατά πρώτο και κύριο λόγο, το σύνολο των εργαζομένων στην ESMA, χωρίς την αφοσίωση, τη δέσμευση και τις άοκνες προσπάθειες των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η επίτευξη των στόχων μας για το Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για το γεγονός ότι μου δόθηκε η δυνατότητα να συνεργάζομαι καθημερινά με τόσο εξαιρετικούς συναδέλφους. Η επιτυχία της ESMA βασίζεται στο προσωπικό της, προσβλέπω δε στη συνέχιση της συνεργασίας μαζί του. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μας στις ρυθμιστικές αρχές εντός και εκτός Ευρώπης για τη σημαντική συμβολή τους και την αγαστή συνεργασία, καθώς και τους συμφεροντούχους για τα πολύτιμα σχόλιά τους. Τέλος, ευχαριστώ τα εν ενεργεία και τα πρώην μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και του Συμβουλίου Εποπτών της ESMA. Η επιτυχής πορεία της ESMA το 2013 οφείλεται αποκλειστικά στις επιτυχείς και επίμονες κοινές μας προσπάθειες. Verena Ross Εκτελεστική διευθύντρια Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

10 1. Ρόλος και στόχοι της ESMA Η ESMA ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2011 και είναι επιφορτισμένη με την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και την προώθηση της σταθερής και εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοοικονομικών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ως ανεξάρτητο θεσμικό όργανο, η ESMA θα επιτύχει τον συγκεκριμένο στόχο αναπτύσσοντας ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για τις χρηματοοικονομικές αγορές της ΕΕ και διασφαλίζοντας τη συνεπή εφαρμογή του σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ESMA συμβάλλει στην εποπτεία των εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με πανευρωπαϊκή εμβέλεια είτε μέσω άμεσης εποπτείας είτε μέσω του ενεργού συντονισμού της εποπτικής δραστηριότητας στα κράτη μέλη. Στόχοι της ESMA Η αξιόπιστη και αποτελεσματική ρύθμιση των αγορών κινητών αξιών είναι καθοριστική για την ανάπτυξη, την ακεραιότητα και την αποδοτικότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η αποτελεσματική ρύθμιση και εποπτεία είναι παράγοντας ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των συμμετεχόντων στην αγορά. Για την ενίσχυση των συνθηκών αυτών, δημιουργήθηκε η ESMA ως ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ με σκοπό να βελτιώσει την εναρμόνιση τόσο στους εποπτικούς κανόνες όσο και στις εποπτικές πρακτικές. Για την επίτευξη εναρμονισμένων κανόνων και την εφαρμογή τους σε ολόκληρη την Ένωση, η ESMA είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση προτύπων σε σχέση με τη νομοθεσία περί κινητών αξιών και παρέχει τεχνικές συμβουλές, όταν της το ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην άμεση εποπτεία χρηματοοικονομικών παραγόντων με πανευρωπαϊκή εμβέλεια, όπως είναι, επί του παρόντος, οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (CRA) και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Η ESMA συμμετέχει επίσης στην εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων μέσω σωμάτων εποπτών. Η ετήσια έκθεση της ESMA αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της λογοδοσίας της Αρχής ως προς τους στόχους και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της. Ο ρόλος της ESMA γίνεται καλύτερα κατανοητός μέσω των πέντε στόχων που έθεσε η ίδια, και ειδικότερα: Χρηματοοικονομική σταθερότητα Προκειμένου να συμβάλλει στην εξασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας των αγορών κινητών αξιών της ΕΕ, είναι σημαντικό για την ESMA να αναλύει διαρκώς τάσεις και να εντοπίζει, εξαρχής, δυνητικούς κινδύνους και τρωτά σημεία σε μικροπροληπτικό επίπεδο. Η ESMA επιτυγχάνει τον στόχο αυτό διασυνοριακά και διατομεακά, διενεργώντας οικονομικές αναλύσεις των ευρωπαϊκών αγορών κινητών αξιών και καταρτίζοντας μοντέλα των επιπτώσεων των πιθανών εξελίξεων στην αγορά. Η ESMA ενημερώνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τις άλλες ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB ), σε τακτική και σε ad hoc βάση, για τις διαπιστώσεις της. Η συγκέντρωση μικροδεδομένων τα οποία συλλέγονται σε εποπτικό επίπεδο είναι καθοριστικής σημασίας για τον εντοπισμό της ανάπτυξης δυνητικών μακρο-κινδύνων στο σύνολο της οικονομίας. Επομένως, η τακτική ενημέρωση όλων των αναγκαίων υπευθύνων λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων, σε επίπεδο ΕΕ, της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSC) και της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (EFC- FST), είναι καθοριστικής σημασίας. Από τις αρχές του 2013, η ESMA δημοσιεύει εξαμηνιαίες εκθέσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους, τις τάσεις και τα τρωτά σημεία στις αγορές

11 κινητών αξιών της ΕΕ. Η ESMA συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας συντονίζοντας έκτακτα μέτρα σε ολόκληρη την ΕΕ. Προστασία των επενδυτών Η διασφάλιση της κατάλληλης προστασίας των επενδυτών είναι ένα ακόμη σημαντικό καθήκον της ESMA. Η ESMA επιτυγχάνει τον συγκεκριμένο στόχο προωθώντας τη διαφάνεια, την απλότητα και τη δικαιοσύνη στις αγορές κινητών αξιών για καταναλωτές χρηματοοικονομικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επενδυτές απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας ανεξάρτητα από το σημείο πώλησης ή το προϊόν που πωλείται, η ESMA συλλέγει, αναλύει και αναφέρει τις καταναλωτικές τάσεις, ενώ παράλληλα προωθεί τόσο τη χρηματοοικονομική κατάρτιση όσο και τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και συμβάλλει στη βελτίωση κοινών κανόνων σχετικά με τη δημοσιοποίηση. Το έργο της ESMA στον τομέα αυτό επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της παροχής, από τους συμμετέχοντες στην αγορά προς στους επενδυτές, χρηματοοικονομικών πληροφοριών οι οποίες είναι σαφείς, κατανοητές και σύμφωνες προς τους ισχύοντες κανόνες. Είναι σημαντικό για την ESMA να παρακολουθεί τις νέες και τις υφιστάμενες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, καθώς αυτό της επιτρέπει να αξιολογεί κατά πόσον πρέπει να υιοθετήσει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις με σκοπό την προώθηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των αγορών κινητών αξιών ώστε να διασφαλίζεται η βελτίωση της προστασίας των επενδυτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Εάν η ESMA εντοπίσει προϊόντα τα οποία ενδέχεται να ενέχουν εγγενώς σοβαρές απειλές για τους επενδυτές, εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης προειδοποιήσεων. Εάν οι τρέχουσες νομοθετικές προτάσεις τεθούν σε ισχύ, η ESMA θα μπορεί στο μέλλον, ως έσχατη λύση, να απαγορεύει προσωρινά ορισμένα προϊόντα. Ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων Ως υπεύθυνη για τον καθορισμό προτύπων, η ESMA επεξεργάζεται την κατάρτιση εναρμονισμένων τεχνικών και εκτελεστικών προτύπων σε διάφορους τομείς της νομοθεσίας για τις κινητές αξίες. Καταρτίζοντας τα εν λόγω πρότυπα, η ESMA συμβάλλει στην κατάρτιση ενιαίου εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ, το οποίο θα ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, και θα δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύγκλιση Η ESMA ιδρύθηκε για να συμβάλει στην ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας που προκύπτει από διαφορετικές πρακτικές σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι διαφορετικές εποπτικές πρακτικές μπορούν να υπονομεύσουν όχι μόνον την ακεραιότητα, την αποδοτικότητα και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, αλλά τελικώς και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Για την ανάπτυξη δίκαιων και ισορροπημένων εποπτικών πρακτικών, η ESMA διενεργεί αξιολογήσεις από ομοτίμους της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των κινητών αξιών. Επιπλέον, η ESMA διαθέτει διάφορα εργαλεία για την προώθηση της ρυθμιστικής σύγκλισης, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης γνωμοδοτήσεων και συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων, της διαμεσολάβησης και, ως έσχατης λύσης, της διαδικασίας για παράβαση του δικαίου της Ένωσης. Στόχος της ESMA είναι να χρησιμοποιεί το έργο της στον τομέα της σύγκλισης για να προωθεί τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων μέσω της έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων σε τομείς στους οποίους υπάρχουν διαφορές στην εφαρμογή και μέσω της παροχής συμβουλών στην Επιτροπή σε τομείς στους οποίους ενδέχεται να απαιτείται αναθεώρηση της

12 νομοθεσίας για την εναρμόνιση εποπτικών πρακτικών. Εποπτεία Οι άμεσες εποπτικές εξουσίες της ESMA επικεντρώνονται σε δύο ομάδες συμμετεχόντων στις χρηματοοικονομικές αγορές, και συγκεκριμένα στους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας και στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Από την 1η Ιουλίου 2011, η ESMA είναι ο υπεύθυνος φορέας της ΕΕ για την εγγραφή και την εποπτεία των CRA. Από τις αρχές του 2013, η ESMA απέκτησε άμεσες εποπτικές εξουσίες όσον αφορά τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και συμμετέχει στα σώματα εποπτών που εγγράφουν και εποπτεύουν τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους. 2. Δραστηριότητες, προϋπολογισμός και δομή της ESMA Η ESMA περιλαμβάνει έξι τμήματα/μονάδες τα οποία είναι αρμόδια για τις αγορές, τις επενδύσεις και τις αναφορές, τους CRA, την οικονομική ανάλυση και έρευνα, τις νομικές υποθέσεις, τις συνεργασίες και τη σύγκλιση, καθώς και τις δραστηριότητες της Αρχής. Πρόεδρος της Αρχής είναι ο κ. Steven Maijoor, ενώ η κ. Verena Ross, η εκτελεστική διευθύντρια, είναι υπεύθυνη για την καθημερινή διαχείριση. Ο κ. Carlos Tavares εκτελεί χρέη αντιπροέδρου της ESMA και αναπληρώνει τον πρόεδρο. Ο Πρόεδρος και η εκτελεστική διευθύντρια υποστηρίζονται από την ομάδα επικοινωνίας, την ομάδα εσωτερικού και λογιστικού ελέγχου και τους προσωπικούς βοηθούς τους. Το 2013, ο ετήσιος προϋπολογισμός της ESMA αυξήθηκε κατά περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2012, ήτοι από 20,2 εκατομμύρια ευρώ το 2012 αυξήθηκε στα 28,1 εκατομμύρια ευρώ το Οι πηγές χρηματοδότησης διαφοροποιήθηκαν περαιτέρω το 2013, καθώς καταβλήθηκαν για πρώτη φορά τέλη αρχείων καταγραφής συναλλαγών μετά την καταχώριση των έξι αρχείων καταγραφής συναλλαγών το τελευταίο τρίμηνο του Η ESMA χρηματοδοτείται πλέον από τέσσερις ξεχωριστές πηγές χρηματοδότησης, ήτοι, τις ΕΑΑ των κρατών μελών (12,9 εκατομμύρια ευρώ το 2013, ποσό που αντιστοιχεί στο 46% των συνολικών εσόδων), την επιχορήγηση ισοσκέλισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (8,6 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 31% των συνολικών εσόδων), τα τέλη που χρεώνονται στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (5,7 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των συνολικών εσόδων) και τα τέλη που χρεώνονται στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (0,83 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 3% των συνολικών εσόδων). Ο συνολικός προϋπολογισμός της ESMA για το 2013 κατανέμεται ως εξής: 28,189 εκατομμύρια ευρώ συνολικός προϋπολογισμός για το 2013 (πιστώσεις C1) ανελήφθησαν υποχρεώσεις ύψους 26,2 εκατομμυρίων ευρώ ή για το 93% του προϋπολογισμού 20,4 εκατομμύρια ευρώ ή το 73% των πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανήθηκαν έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2013 Τα υπόλοιπα 5,8 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν το Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω άξονες εργασίας παρέχει η πλήρης έκδοση της ετήσιας έκθεσης της ESMA για το 2013, η οποία διατίθεται στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση: Διακυβέρνηση και διοίκηση της ESMA Η ESMA διοικείται από δύο κύρια όργανα λήψης αποφάσεων: το Συμβούλιο Εποπτών και το Συμβούλιο Διοίκησης. Από το 2011, πλήρη καθήκοντα προέδρου ασκεί ο κ. Steven Maijoor και η κ. Verena Ross είναι η εκτελεστική διευθύντρια. Ο πρόεδρος και η εκτελεστική διευθύντρια βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ESMA στο Παρίσι και διορίζονται για πενταετή θητεία, η οποία είναι

13 ανανεώσιμη άπαξ. Ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία του έργου του Συμβουλίου Εποπτών και προεδρεύει τόσο του Συμβουλίου Εποπτών όσο και του Συμβουλίου Διοίκησης. Εκπροσωπεί επίσης την Αρχή εξωτερικά. Τον πρόεδρο αναπληρώνει στην άσκηση των καθηκόντων του ο κ. Carlos Tavares, αντιπρόεδρος της ESMA. Η εκτελεστική διευθύντρια είναι υπεύθυνη για την καθημερινή λειτουργία της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν το προσωπικό, της κατάρτισης και της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος εργασίας, της κατάρτισης του σχεδίου προϋπολογισμού της Αρχής και της προετοιμασίας του έργου του Συμβουλίου Διοίκησης. Συμβούλιο Εποπτών της ESMA Εκτός από τον πρόεδρο της ESMA, το Συμβούλιο Εποπτών απαρτίζεται από τους επικεφαλής των 28 εθνικών αρμόδιων αρχών για τη ρύθμιση και την εποπτεία των κινητών αξιών (εάν υπάρχουν περισσότερες εθνικές αρχές σε ένα κράτος μέλος, οι εν λόγω αρχές συμφωνούν ποιος από τους επικεφαλής τους θα τους εκπροσωπήσει), ενώ συμμετέχουν επίσης ένας παρατηρητής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένας εκπρόσωπος από την ΕΑΤ και ένας από την EIOPA και ένας εκπρόσωπος του ESRB. Επιπλέον, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν συμμετέχουν ως μόνιμοι παρατηρητές. Η εκτελεστική διευθύντρια της ESMA συμμετέχει στο Συμβούλιο Εποπτών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το Συμβούλιο Εποπτών κατευθύνει το έργο της ESMA και έχει την τελική αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων όσον αφορά την έγκριση των προτύπων της ESMA, την έκδοση γνωμοδοτήσεων, συστάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και τη λήψη τυχόν άλλων αποφάσεων της ESMA, καθώς και την παροχή συμβουλών προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το Συμβούλιο Εποπτών υποστηρίζεται από τις αρμόδιες για τεχνικά θέματα μόνιμες επιτροπές και ομάδες εργασίας της ESMA (βλ. αναλυτικότερα σελ. x). Η σύνθεση του Συμβουλίου Εποπτών και συνοπτική περιγραφή των συνεδριάσεών του το 2013 είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση: Σύνδεσμος Συμβούλιο Διοίκησης της ESMA Εκτός από τον πρόεδρο της ESMA, το Συμβούλιο Διοίκησης απαρτίζεται από έξι τακτικά και έξι αναπληρωματικά μέλη, τα οποία επιλέγονται από το Συμβούλιο Εποπτών μεταξύ των μελών του. Ο εκτελεστικός διευθυντής, ο αντιπρόεδρος της ESMA και ο εκπρόσωπος της Επιτροπής συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου (εξαιρουμένων των θεμάτων προϋπολογισμού επί των οποίων η Επιτροπή έχει ψήφο). Κύριος ρόλος του Συμβουλίου Διοίκησης είναι να επικεντρώνεται σε ζητήματα διαχείρισης της Αρχής, όπως στην κατάρτιση και εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος εργασίας, καθώς και σε θέματα προϋπολογισμού και ανθρώπινων πόρων. Η σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης και συνοπτική περιγραφή των συνεδριάσεών του το 2013 είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση: Σύνδεσμος: Η ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών της ESMA Η ομάδα συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών (SMSG) συγκροτήθηκε βάσει του κανονισμού της ESMA για να διευκολύνει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με συμφεροντούχους αναφορικά με τομείς σχετικούς με τα καθήκοντα της ESMA. Η ESMA οφείλει να συμβουλεύεται την ομάδα για τα σχέδια των τεχνικών προτύπων και των κατευθυντήριων γραμμών της. Τα 30 μέλη της ομάδας συνεδρίασαν για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2011 και διορίσθηκαν από την ESMA για θητεία δυόμισι

14 ετών κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων. Αντιπροσωπεύουν τους συμμετέχοντες στη χρηματοοικονομική αγορά και τους υπαλλήλους τους, τους καταναλωτές και άλλους ιδιώτες χρήστες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών καθώς και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η ομάδα πραγματοποίησε επτά συνεδριάσεις το 2013, σε δύο εκ των οποίων συνεδρίασε από κοινού με το Συμβούλιο Εποπτών της ESMA. Η ομάδα εξέδωσε πολλές συμβουλές, γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις σε θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες χάραξης πολιτικής της ESMA. Συνοπτικές περιγραφές των συνεδριάσεων, καθώς και η ετήσια έκθεση της ομάδας, είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ESMA. Στα τέλη του 2013 εξελέγησαν τα νέα μέλη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών. Η ομάδα ανέλαβε τα καθήκοντά της με τη νέα της σύνθεσή τον Ιανουάριο του Σύνδεσμος: Οργανωτικά χαρακτηριστικά της ESMA Τα ακόλουθα έξι χαρακτηριστικά περιγράφουν την ESMA και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιεί την αποστολή και τους στόχους της. ευρωπαϊκή: κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ESMA ενεργεί για το συμφέρον της ΕΕ. Η οργάνωση αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της ΕΕ. ανεξάρτητη: η ESMA είναι ανεξάρτητη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις εθνικές αρχές και τους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές συνεργατική: η ESMA σχηματίζει, μαζί με τις εθνικές αρχές, ένα δίκτυο εποπτικών φορέων των χρηματοοικονομικών αγορών στην ΕΕ. Συνεργάζεται με όλους τους οικείους ευρωπαϊκούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB), καθώς και με ρυθμιστικούς φορείς εκτός της ΕΕ. υπόλογη: η διαδικασία λήψης αποφάσεων της ESMA είναι διαφανής και η Αρχή συναλλάσσεται με τους συμφεροντούχους με ανοικτό τρόπο και χωρίς αποκλεισμούς. Ο οργανισμός λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο ευρύτερο κοινό. επαγγελματική: η ESMA επιδιώκει την επαγγελματική αριστεία απασχολώντας προσωπικό υψηλής ποιότητας με ισχυρή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, γνώσεις και πείρα στις χρηματοοικονομικές αγορές, και ακολουθώντας αξιόπιστες πρακτικές και διαδικασίες και αποτελεσματική: η ESMA χρησιμοποιεί τους πόρους της αποδοτικά, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό της στην προώθηση της προστασίας των επενδυτών και στη σταθερή και εύρυθμη λειτουργία των αγορών στην ΕΕ.

15 3. Επιτεύγματα της ESMA σε σχέση με τους στόχους της το Χρηματοοικονομική σταθερότητα Σύμφωνα με τον πιο εύστοχο ορισμό της, η χρηματοοικονομική σταθερότητα είναι μια κατάσταση στην οποία το χρηματοοικονομικό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, αγορές και υποδομές αγορών λειτουργεί εν γένει εύρυθμα, χωρίς διαταραχές, και είναι σε θέση να απορροφήσει χρηματοοικονομικές και πραγματικές κρίσεις χωρίς συνέπειες για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων (assets). Χρηματοοικονομική σταθερότητα σημαίνει ότι το χρηματοοικονομικό σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να μεταβιβάζει αποτελεσματικά και ομαλά πόρους από τους αποταμιευτές στους επενδυτές, καθώς και ότι οι κίνδυνοι πρέπει να αξιολογούνται, να τυγχάνουν κατάλληλης διαχείρισης και να αποτιμώνται ορθά. Υπό την έννοια αυτή, η προστασία της χρηματοοικονομικής σταθερότητας απαιτεί τον προσδιορισμό των κύριων τάσεων, του κινδύνου και της τρωτότητας που περιβάλλει τη διάθεση χρηματοοικονομικών πόρων από τους αποταμιευτές στους επενδυτές, καθώς και της εσφαλμένης αποτίμησης ή της κακής διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Η παρακολούθηση αυτή πρέπει να χαρακτηρίζεται από προορατικότητα: οι αδυναμίες στη διάθεση κεφαλαίων ή οι ελλείψεις στην αποτίμηση και στη διαχείριση του κινδύνου μπορούν να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και, σε τελική ανάλυση, την οικονομική σταθερότητα. Η παρακολούθηση των εξελίξεων τόσο σε μικρο όσο και σε μακρο-επίπεδο είναι καθοριστικής σημασίας, η κρισιμότητα δε της εν λόγω δραστηριότητας αντικατοπτρίζεται στη σύσταση της ESMA, των αδελφών της αρχών, συγκεκριμένα της ΕΑΤ για τον τραπεζικό τομέα και της EIOPA για τον τομέα των ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων και, εντέλει, στη σύσταση του ESRB, όπου οι πληροφορίες συγκεντρώνονται σε μακροεπίπεδο. Η συνεργασία αυτή είναι καθοριστικής σημασίας για θέματα σταθερότητας, καθώς οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές, όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλοι θεσμικοί επενδυτές, είναι εκείνοι οι οποίοι μεταφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία (assets) από τον επενδυτή στον δανειστή, τα δε χρήματα και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (assets) μεταφέρονται μεταξύ αγοραστών και πωλητών μέσω των υποδομών των αγορών. Στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της προς την εντολή της για παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών αγορών με στόχο τον εντοπισμό εξελίξεων που ενδέχεται να αποτελέσουν παράγοντες κινδύνου ή κινδύνους για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, καθώς και για αξιολόγηση του αντικτύπου των νέων κανονισμών και μέτρων πολιτικής, το 2013 η ESMA υλοποίησε διάφορα έργα εμπεριστατωμένης έρευνας, όπως: κοινό ερευνητικό έργο με το ESRB σχετικά με τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τη συμβολή τους στον συστημικό κίνδυνο εκτίμηση των επιπτώσεων του κανονισμού για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης ανασκόπηση των αρχών αναφοράς της χρηματοπιστωτικής αγοράς, και έκθεση για την απευθείας πώληση σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων σε ιδιώτες χρηματοοικονομικών προϊόντων (retailisation) στην ΕΕ. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω άξονες εργασίας παρέχει η πλήρης έκδοση της ετήσιας έκθεσης της ESMA για το 2013, η οποία διατίθεται στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση:

16 3.2 Προστασία του καταναλωτή χρηματοοικονομικών μέσων Η διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή είναι ένα άλλο σημαντικό καθήκον της ESMA. Αυτό επιτυγχάνεται προωθώντας τη διαφάνεια, την απλότητα και τη δικαιοσύνη στις αγορές κινητών αξιών για καταναλωτές χρηματοοικονομικών μέσων ή υπηρεσιών. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επενδυτές απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας ανεξάρτητα από το σημείο πώλησης ή το χρηματοοικονομικό μέσο που πωλείται, η ESMA συλλέγει, αναλύει και αναφέρει τις καταναλωτικές τάσεις, ενώ παράλληλα προωθεί τόσο τη χρηματοοικονομική κατάρτιση όσο και τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και συμβάλλει στη βελτίωση κοινών κανόνων σχετικά με τη δημοσιοποίηση, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις. Εάν η ESMA εντοπίσει χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία ενδέχεται να ενέχουν εγγενώς σοβαρές απειλές για τους επενδυτές, θα εξετάσει το ενδεχόμενο έκδοσης προειδοποιήσεων. Εάν οι τρέχουσες νομοθετικές προτάσεις τεθούν σε ισχύ, η ESMA θα μπορεί, ως έσχατη λύση, να απαγορεύει προσωρινά ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα. Το έργο της ESMA στον τομέα αυτό επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση της παροχής στους επενδυτές από τους συμμετέχοντες στην αγορά χρηματοοικονομικών πληροφοριών οι οποίες είναι σαφείς, κατανοητές και σύμφωνες προς τους ισχύοντες κανόνες. Το 2013, το έργο αυτό περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση των αγορών και της χρηματοοικονομικής καινοτομίας, η οποία αποτελεί καθοριστικής σημασίας δραστηριότητα για τον εντοπισμό πιθανών ζημιών για τους επενδυτές. Η ESMA προετοιμάσθηκε επίσης για την ενίσχυση του καθεστώτος προστασίας των επενδυτών βάσει της οδηγίας MiFID II, η οποία αναθεωρεί την ισχύουσα μέχρι τούδε οδηγία MiFID. Η προστασία των επενδυτών διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο αφενός στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις χρηματοοικονομικές αγορές και, αφετέρου, στην ανάσχεση της χρηματοοικονομικής κρίσης. Η ισχύουσα οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) ήδη διασφαλίζει την εναρμονισμένη και υψηλού επιπέδου προστασία των επενδυτών χρηματοπιστωτικών μέσων, αναγνωρίζεται δε ευρέως ότι έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον εν λόγω τομέα, μεταξύ των οποίων προσφορότερη προστασία και υπηρεσίες προς όφελος των επενδυτών. Μεταξύ των προτάσεων της οδηγίας MiFID II/του κανονισμού MiFIR περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: ενίσχυση των ουσιαστικών απαιτήσεων προστασίας των επενδυτών (όπως, π.χ., η απαγόρευση της παροχής οικονομικών κινήτρων και η νομοθετική κατοχύρωση της ανεξάρτητης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών) διεύρυνση του πεδίου της κανονιστικής ρύθμισης προκειμένου να καλύπτει, εκτός από τη διανομή, την κατασκευή χρηματοπιστωτικών μέσων (διακυβέρνηση χρηματοοικονομικών μέσων ) διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του συναφούς ρυθμιστικού πλαισίου, η οποία αποσκοπεί επίσης στη βαθμιαία υπέρβαση της παραδοσιακής προσέγγισης «περιχαράκωσης» (silo approach) (επέκταση του πεδίου εφαρμογής της MiFID στις δομημένες καταθέσεις, ήτοι υπαγωγή των τραπεζικών προϊόντων στη MiFID), και έμφαση στην εποπτεία και στην συμμόρφωση και την επιβολή κυρώσεων με τη θέσπιση νέων αρμοδιοτήτων παρέμβασης σχετικά με τα προϊόντα. Εκτός από την προετοιμασία της για την εφαρμογή της οδηγίας MiFID ΙΙ, η ESMA εξέδωσε από κοινού με την ΕΑΤ προειδοποίηση προς τους επενδυτές σχετικά με τις «συμβάσεις επί διαφοράς», καθώς και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον χειρισμό καταγγελιών που αφορούν κινητές αξίες και τραπεζικά θέματα.

17 Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω άξονες εργασίας παρέχει η πλήρης έκδοση της ετήσιας έκθεσης της ESMA για το 2013, η οποία διατίθεται στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση: 3.3 Εποπτεία Με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ESFS ) αποφασίστηκε επίσης η προώθηση μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης τόσο για την εποπτεία των πανευρωπαϊκών παραγόντων, όπως τα σώματα εποπτών στον τραπεζικό τομέα, όσο και για τη μετασυναλλακτική αγορά (κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι). Επιπλέον, η ESMA ορίστηκε μοναδικός εποπτικός φορέας των οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (CRA) στην ΕΕ. Η ίδια προσέγγιση επιλέχθηκε και για τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών τις αποθήκες δεδομένων που συλλέγουν, αποθηκεύουν και διαθέτουν δεδομένα σχετικά με τον συμψηφισμό και τον διακανονισμό και οι οποίες υπήχθησαν στην εποπτική αρμοδιότητα της ESMA το Ασκώντας την εποπτεία σε συμμετέχοντες στη χρηματοοικονομική αγορά με πανευρωπαϊκή εμβέλεια, η δράση των οποίων μπορεί να έχει αντίκτυπο στην ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών αγορών της ΕΕ, η ESMA συμβάλλει στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια των χρηματοοικονομικών αγορών, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την προστασία των επενδυτών. Το 2013, η ESMA συμπλήρωσε δύο έτη λειτουργίας ως ενιαία ρυθμιστική αρχή υπεύθυνη για την εγγραφή, την πιστοποίηση και την εποπτεία των CRA στην ΕΕ. Κατά το προηγούμενο έτος συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες εγγραφής και εποπτείας, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των CRA που καταχωρίσθηκαν και, ως εκ τούτου, υπήχθησαν στην άμεση εποπτεία της ESMA. Το 2013 αυξήθηκε ο αριθμός των αιτήσεων εγγραφής. Στα τέλη του 2013, οι καταχωρισμένοι CRA (ως όμιλοι) ήταν 22, ενώ είχαν επίσης καταχωρισθεί δύο πιστοποιημένοι CRA. Εκτός από την εποπτεία των CRA, το 2013 η ESMA ανέλαβε την ευθύνη της εποπτείας των αρχείων καταγραφής συναλλαγών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών συλλέγουν και αποθηκεύουν μετασυναλλακτικές πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σε παράγωγα με στόχο την κατοχύρωση της διαφάνειας και της ικανότητας των ρυθμιστικών αρχών να εντοπίζουν πιο έγκαιρα πιθανούς κινδύνους που απορρέουν από τις συναλλαγές σε παράγωγα. Δυνάμει του κανονισμού EMIR, η ESMA είναι υπεύθυνη για την καταχώριση και την εποπτεία όλων των αρχείων καταγραφής συναλλαγών με έδρα στην ΕΕ, καθώς και για την αναγνώριση όλων των εκτός ΕΕ αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Η ESMA χορήγησε άδεια σε έξι αρχεία καταγραφής συναλλαγών τα οποία έθεσε υπό την εποπτεία της. Δυνάμει του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR), η ESMA ασκεί άμεσες και αποκλειστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την καταχώριση και την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Αυτές οι αποθήκες δεδομένων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας των αγορών παραγώγων στην Ευρώπη. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω άξονες εργασίας παρέχει η πλήρης έκδοση της ετήσιας έκθεσης της ESMA για το 2013, η οποία διατίθεται στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση:

18 Ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων Η χρηματοοικονομική κρίση κατέδειξε τις αρνητικές συνέπειες της ανομοιόμορφης εφαρμογής της νομοθεσίας στις χρηματοοικονομικές αγορές, στους καταναλωτές τους και στις οικονομίες γενικότερα. Επομένως, κρίθηκε αναγκαία η θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών για την κατοχύρωση μιας περισσότερο εναρμονισμένης εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της όσον αφορά τη βελτίωση της συνοχής και της εφαρμογής της νομοθεσίας για τις κινητές αξίες, η ESMA μπορεί να εκδίδει ρυθμιστικά και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα διασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού και κατάλληλη προστασία των επενδυτών. Τα εν λόγω πρότυπα αναλύουν και αποσαφηνίζουν περαιτέρω τη νομοθεσία επιπέδου 1 της ΕΕ. Στόχος των ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων είναι η αναβάθμιση της ποιότητας και της συνεκτικότητας της εθνικής εποπτείας, η ενίσχυση της εποπτείας διασυνοριακών ομίλων και η θέσπιση ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ, το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλους τους συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές στην εσωτερική αγορά. Η ESMA εκπληρώνει τον συγκεκριμένο ρόλο όσον αφορά τις νομικές πράξεις οι οποίες θεσπίζουν κανόνες για τις ευρωπαϊκές αγορές κινητών αξιών (οδηγία MiFID), τις υποδομές τους (κανονισμός EMIR) και την εύρυθμη λειτουργία τους (ανοικτές πωλήσεις, οδηγία για την κατάχρηση της αγοράς), καθώς και με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για βασικούς συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές, όπως οι ΟΑΠΙ και οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου (ΟΣΕΚΑ, οδηγία για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων). Το 2013, η ESMA ασχολήθηκε με θέματα πολιτικής όσον αφορά τον τρίτο κανονισμό για τους CRA. Η ESMA δημοσίευσε συναφώς, το 2013, το έγγραφο συζήτησης που κατάρτισε σχετικά με την εφαρμογή του τρίτου κανονισμού για τους CRA με στόχο να συλλέξει πληροφορίες από τους συμμετέχοντες στην αγορά όσον αφορά τα τρία σχέδια ρυθμιστικών κανονιστικών προτύπων που θα πρέπει να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Τα εν λόγω ρυθμιστικά κανονιστικά πρότυπα αφορούν: την ενημέρωση σχετικά με τα δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα τη νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα αξιολόγησης, και τις περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τα τέλη που χρεώνουν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η ESMA κατάρτισε επίσης εκτελεστικούς κανόνες σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2012 και επιδιώκει να συμβάλει στη χρηματοοικονομική σταθερότητα απαιτώντας την υπαγωγή ορισμένων προϊόντων σε κεντρική εκκαθάριση, για τα οποία στο παρελθόν δεν υφίστατο καμία σχετική απαίτηση, καθώς και ενισχύοντας την εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και των αρχείων καταγραφής συναλλαγών. Στην ESMA ανατέθηκε ένας κρίσιμος ρόλος όσον αφορά τη θέσπιση προτύπων σε επίπεδο ΕΕ, την κατάρτιση τεχνικών προτύπων σε τομείς όπως η υποχρέωση εκκαθάρισης για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, οι εξαιρέσεις από αυτήν, καθώς και τα πρότυπα για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών. Η ESMA έχει επίσης άμεσες αρμοδιότητες όσον αφορά τον καθορισμό των κατηγοριών παραγώγων που υπόκεινται σε υποχρέωση εκκαθάρισης, την εποπτεία των αρχείων καταγραφής συναλλαγών και τη συμμετοχή της στην εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων μέσω των σωμάτων εποπτών υπό τη διεύθυνση των εθνικών εποπτικών αρχών. Επιπλέον, η ESMA κατάρτισε αναλυτικές διατάξεις για την οδηγία MiFID II, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν:

19 στη θέσπιση ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για τις χρηματοοικονομικές αγορές της ΕΕ στην κατοχύρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών στη βελτίωση της εποπτείας και της επιβολής της νομοθεσίας στη μείωση του κόστους για τους συμμετέχοντες στην αγορά στη βελτίωση των όρων πρόσβασης και ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ESMA εργάστηκε επίσης στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού για τις ανοιχτές πωλήσεις, κατάρτισε εκτελεστικά μέτρα για τον μελλοντικό κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς, ενίσχυσε το πλαίσιο για τα επενδυτικά κεφάλαια για ιδιώτες επενδυτές και σύναψε συμφωνίες που περιέχουν ρυθμίσεις εποπτικής συνεργασίας για οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων με 46 αρχές εκτός ΕΕ. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω άξονες εργασίας παρέχει η πλήρης έκδοση της ετήσιας έκθεσης της ESMA για το 2013, η οποία διατίθεται στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση: 3,4 Σύγκλιση Η ESMA ιδρύθηκε για να συμβάλει στην ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την καταχρηστική επιλογή του ευνοϊκότερου καθεστώτος εποπτείας που προκύπτει από διαφορετικές εποπτικές πρακτικές στην ΕΕ, οι οποίες μπορούν να υπονομεύσουν όχι μόνον την ακεραιότητα, την αποτελεσματικότητα και την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, αλλά τελικώς και τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και την προστασία των επενδυτών. Στόχος της Αρχής είναι να χρησιμοποιεί το έργο της στον τομέα της σύγκλισης για να προωθεί τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς του προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων μέσω της έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων σε τομείς στους οποίους υπάρχουν διαφορές στην εφαρμογή και μέσω της παροχής συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τομείς στους οποίους ενδέχεται να απαιτείται αναθεώρηση της νομοθεσίας για την εναρμόνιση εποπτικών πρακτικών. Το 2013, η ESMA προώθησε τη συγκλίνουσα εφαρμογή του κανονισμού για τις ανοιχτές πωλήσεις, ενώ διευκόλυνε και συντόνισε την εφαρμογή των προσωρινών απαγορεύσεων και τη συνεπή εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Η ESMA διευκολύνει επίσης την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για τον κλάδο των πληρεξουσίων συμβούλων της ΕΕ, έχει δε τροποποιήσει τη μεθοδολογία που εφαρμόζει για τις αξιολογήσεις ομοτίμων. Οι τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές συνεργάστηκαν σε διατομεακά θέματα προκειμένου να διασφαλίσουν την εφαρμογή συνεκτικών προσεγγίσεων στο πλαίσιο της ρύθμισης του τραπεζικού κλάδου, του κλάδου κινητών αξιών και του κλάδου ασφαλίσεων. Το έργο αυτό επιτελείται μέσω της Μεικτής Επιτροπής των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών. Το 2013 υπήρξε ορόσημο για τη Μεικτή Επιτροπή των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, η οποία επιτάχυνε τους ρυθμούς λειτουργίας της προκειμένου να ενεργεί ως φόρουμ ανταλλαγής απόψεων και διατομεακού συντονισμού. Υπό την προεδρία της EIOPA, εστίασε το έργο της ιδίως στους ακόλουθους τομείς: παρακολούθηση κινδύνων προστασία του καταναλωτή, και άσκηση αναθεώρησης του ESFS.

20 Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω άξονες εργασίας παρέχει η πλήρης έκδοση της ετήσιας έκθεσης της ESMA για το 2013, η οποία διατίθεται στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της ESMA στη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Ετήσια έκθεση

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Ετήσια έκθεση Ημερομηνία: 14 Ιούνιος 2013 Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών Ετήσια έκθεση 2012 Πρόλογος του Προέδρου Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ολοκλήρωσε με επιτυχία το δεύτερο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/ MiFIR ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μανώλης Αρβανίτης ΑΘΗΝΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αποσαφήνιση πρωτοεμφανιζόμενων όρων και υποχρεώσεων Ανάδειξη στόχων και

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR. Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ: MiFID II/MiFIR Παρουσίαση Βίκυ Κουλαρμάνη/Μανώλης Αρβανίτης ΟΔΗΓΙΑ 2014/65/EK (MiFID II) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 600/2014 (MiFIR) Επίπεδο 1 Αναθεώρηση της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (ΜiFID

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011. Περίληψη (EL)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011. Περίληψη (EL) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 Περίληψη (EL) Περίληψη Περίληψη Το 2011 σηματοδότησε την έναρξη των εργασιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) ως ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής (ΕΕΑ).

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

29.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 287/63

29.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 287/63 29.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 287/63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας. 15 Οκτωβρίου 2014

Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας. 15 Οκτωβρίου 2014 Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρήσιμοι & κρίσιμοι δείκτες Β. Θέματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 3 Ποσοστό Ασφαλίστρων επί του Α.Ε.Π. στις χώρες της Ευρώπης (32) (2012)

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015

126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4525, 20.7.2015 Ν. 126(Ι)/2015 126(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 641 final 2013/0314 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα. Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton

Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα. Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton Τάσεις και εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα Νίκος Ιωάννου Partner Grant Thornton Παρούσα κατάσταση και τάσεις 2015 Grant Thornton. All rights reserved. Πώς διαμορφώνεται το ελεγκτικό επάγγελμα στις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Οκτωβρίου 2015

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Οκτωβρίου 2015 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη ρύθμιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων και των δραστηριοτήτων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (CON/2015/37)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI)

Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA(BoS(14(026 EL Κατευθυντήριες γραές σχετικά ε τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νοικής οντότητας (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα