Φροντιστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φροντιστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών"

Transcript

1 Φροντιστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Άσκηση 1 Μία TTL πύλη εγγυάται να τραβάει 10 ma χωρίς να ξεπεράσει το δυναμικό εξόδου VOL(max) = 0.4 Volt και να μπορεί να δώσει 5 ma χωρίς να πέσει το δυναμικό εξόδου κάτω της τιμής VOH(min) = 2.4 Volt. Εάν IIH = 100 μa στα 2.4 Volt και IIL = 1 ma στα 0.4 Volt, υπολογίστε την οδηγητική ικανότητα της πύλης στη χαμηλή και υψηλή κατάσταση εξόδου αντίστοιχα. Λύση Αναφ.: σελ. 9 Πρέπει να ισχύει: IOL(max) n * IIL(max) => n IOL(max) / IIL(max) => FOL = IOL(max) / IIL(max) (a) και IOΗ(max) n *IIΗ(max) => n IOΗ(max) / IIΗ(max) => FOH = IOH(max) / IIH(max) (b) F = min{fol, FOH} = min{ IOL(max) / IIL(max), IOH(max) / IIH(max) } = min{ 10 ma / 1 ma, 5 ma / 100 μa } = min{10, 50} = 10 πύλες Άσκηση 2 Η πύλη 7400 οδηγεί τρεις πύλες LS00 με βραχυκυκλωμένες εισόδους. Πόσες ακόμη πύλες μπορεί να οδηγήσει;

2 Από τα datasheet των ολοκληρωμένων δίνονται: IOH 7400 = 0.4 ma IOL 7400 = 16 ma IIH LS00 = 20 μa IIL LS00 = 0.4 ma Λύση Αναφ.: σελ. 30 Σημειώνουμε ότι σε υψηλό δυναμικό οδήγησης το ρεύμα που απορροφά μια πύλη είναι ανάλογο του αριθμού των εισόδων της, ενώ σε χαμηλό δυναμικό το ρεύμα που παρέχει είναι ανεξάρτητο του αριθμού των εισόδων. IOH 7400 ((3+x)*2)*IIH LS00 => x IOH 7400 /(2*IIH LS00 ) 3 (a) IOL 7400 (3+x)* IIL LS00 => x IOL 7400 / IIL LS00 3 (b) (a) => x 0.4 ma/(2*20 μa) 3 = 7 (b) => x 16 ma/0.4 ma 3 = 37 Οπότε μπορούν να οδηγηθούν 7 ακόμη πύλες.

3 Άσκηση 3 Μπορεί το κύκλωμα Α να οδηγήσει δύο πύλες 74S10 με βραχυκυκλωμένες εισόδους και τρεις πύλες 74LS04; Από τα datasheet των ολοκληρωμένων δίνονται: IOH LS00 = 0.4 ma IOL LS00 = 16 ma IIH S10 = 50 μa IIL S10 = 2 ma IIH LS04 = 20 μa IIL LS04 = 0.4 ma Λύση Παρατηρούμε ότι δεν προκύπτει πρόβλημα από την ένωση των εξόδων των πυλών του κυκλώματος Α. Για να μπορέσει να οδηγήσει το κύκλωμα Α τις πύλες πρέπει να ισχύουν: 2* IOH LS00 3*2*IIH S10 + 3*IIH LS04 (a) και 2*IOL LS00 2* IIL S10 + 3* IIL LS04 (b) (a) => 2*0.4 ma 3*2*50 μa + 3*20 μa => 0.8 ma 0.36 ma (ισχύει)

4 (b) => 2*16 ma 2*2 ma + 3*0.4 ma => 32 ma 5.2 ma (ισχύει) Άρα το κύκλωμα μπορεί να οδηγήσει. Άσκηση 4 Να υπολογιστεί η μέγιστη κατανάλωση ισχύος του παρακάτω κυκλώματος (74HC112): Από τα datasheet του ολοκληρωμένου δίνεται: VCC(max) = 6 Volt ICC(max) = 80 μa CL = 10 pf CPD = 35 pf Λύση Αναφ.: σελ P(max) = (PS0 + PS1) + (PT0 + PT1) + (PL0 + PL1) => P(max) = ICC*VCC + (PT0 + PT1) + (PL0 + PL1) PT0 = CPD*f io *VCC 2 PT1 = CPD*f i1 *VCC 2 PL0 = CL*f oo *VCC 2 (a) (b) (c) (d)

5 PL1 = CL*f o1 *VCC 2 (e) f io = 20 KHZ => f oo = 10 KHZ => f i1 = 10 KHZ => f o1 = 5 KHZ (a) => P(max) = ICC*VCC + ( CPD*f io *VCC 2 + CPD*f i1 *VCC 2 ) + (CL*f oo *VCC 2 + CL*f o1 *VCC 2 ) => P(max) = mw Άσκηση 5 Θεωρείστε το ακόλουθο κύκλωμα TTL:

6 1. Υπολογίστε την τιμή της ροής του ρεύματος τροφοδοσίας όταν Vi = 3.5 Volt. 2. Υπολογίστε την τιμή της ροής του ρεύματος τροφοδοσίας όταν Vi = 0.2 Volt. 3. Ποία είναι η μέγιστη τιμή του ρεύματος τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια που τόσο το Τ4 όσο και το Τ3 είναι ταυτόχρονα στον κόρο; Λύση 1. Σε αυτή την περίπτωση η επαφή ΒΕ του Τ1 είναι ανάστροφα πολωμένη, ενώ η επαφή BC του Τ1 είναι ορθά πολωμένη, επομένως έχουμε VBC,T1 = 0.6 Volt. Το T4 είναι στην αποκοπή (IRC4 = 0 ma) και τα Τ2, Τ3 στον κόρο. VA = VBC,T1 + VBE,T2 + VBE,T3 = 3*0.6 Volt = 1.8 Volt άρα IB1 = (VCC VA)/ RB = (5-1.8) Volt / 4 KΩ = 0.8 ma VB = VCE,T2 + VBE,T3 = = 0.8 Volt, άρα IRC2 = (VCC VB)/RC2 = (5 0.8) Volt / 1.4 KΩ = 3 ma, συνεπώς ICC = IB1 + IC2 +IRC4 = 0.8mA + 3mA + 0mA= 3.8 ma. 2. Τότε η επαφή ΒΕ του Τ1 είναι ορθά πολωμένη και η επαφή BC είναι είναι ανάστροφα πολωμένη. Επίσης Τ2 και Τ3 στην αποκοπή και Τ4 στον κόρο. VA = Vi + VBE,on = = 0.8 Volt, άρα IB1 = (VCC VA)/RB = (5 0.8) Volt / 4 KΩ = 1.05 ma. Όταν Vi = 0.2 Volt (δηλαδή Low), τότε Vo = 3.5 Volt (δηλαδή High). Επομένως VΓ = VCE,T4 + VD + Vo = = 4.3 Volt, άρα IC,T4 = IRC4 = (VCC VΓ)/RC4 = (5 4.3) Volt / 100 Ω = 7 ma. VB = VBE,T4 + VD + Vo = = 4.7 Volt, άρα IB4 = IRC2 = (VCC VB)/RC2 = (5 4.7) Volt / 1.4 KΩ = 0.2 ma. Συνεπώς ICC = IB1 + IB4 + IC,T4 = 1.04mA + 0.2mA + 7mA = 8.25mA. 3. Τα Τ4 και Τ3 είναι ταυτόχρονα στον κόρο, οπότε VΓ = VCE,T3 + VD + VCE,T4 = = 1 Volt, άρα IC,T4 = IRC4 = (VCC VΓ)/RC4 = (5 1) Volt / 100 Ω = 40 ma. Το IC,T4 είναι η κύρια συνιστώσα ρεύματος (αυτό προκύπτει αν συγκρίνουμε αυτή τη τιμή με τα άλλα ρεύματα των περιπτώσεων 1 και 2) σε αυτή την περίπτωση, γι' αυτό δεν χρειάζεται να υπολογίσουμε τυχόν ρεύματα που διαρρέουν τις RB και RC2.

7 Άσκηση 6 Εάν το δυναμικό εξόδου της πύλης TTL του επόμενου σχήματος πρόκειται να είναι VO = 2.4 Volt, υπολογίστε το διαθέσιμο ρεύμα εξόδου, όταν το T3 είναι στην αποκοπή.

8 Δίνονται οι τιμές των αντιστάσεων: Rb = 2.4 ΚΩ RC2 = 60 Ω RC4 = 800 Ω Λύση Τα τρανζίστορ Τ6, Τ2 αποτελούν ζεύγος Darlington, άρα το Τ2 είναι σε ενεργό περιοχή και το Τ6 στον κόρο ή σε ενεργό (μεταβατικά). Τα Τ3, Τ4 σε αποκοπή και το Τ1 σε κόρο. VB = VBE,T2 + VO = = 3 V VA = VCE,T6 + VB = = 3.2 V I1 = (VCC VA) / RC2 = (5 3.2)/60 = 30 ma Λόγω του ότι το Τ6 είναι στον κόρο (σε σταθερή κατάσταση), θεωρούμε αμελητέο το ρεύμα προς τη βάση του. I4 = VB / 3.5 kω = ma Io = I2 + I5 = (I1 - I3 ) + (I3 I4) = I1 I4 = = ma Άσκηση 7 Θεωρείστε το κύκλωμα του επόμενου σχήματος.

9 Έστω ότι οι είσοδοι Β και Γ είναι σταθερά σε υψηλό δυναμικό και η είσοδος Α δέχεται τον παλμό: Σχεδιάστε τα χρονικά διαγράμματα για όλες τις ενδιάμεσες κυματομορφές από την είσοδο Α μέχρι την έξοδο Out, χρησιμοποιώντας τις μέγιστες τιμές των προδιαγραφών για τη λογική 74LS. Υπάρχει αλλαγή στο εύρος του παλμού; Από τα datasheet των ολοκληρωμένων δίνονται: Πύλη NAND : tphl = 15 nsec Πύλη NAND : tplh = 15 nsec Πύλη AND : tphl = 20 nsec Πύλη AND : tplh = 15 nsec

10 Λύση tplh = tphl (NAND) + tphl (AND) + tplh (NAND) + tplh (AND) = 65 nsec tphl = tplh (NAND) + tplh (AND) + tphl (NAND) + tphl (AND) = 65 nsec

11 Άσκηση 8 Σχεδιάστε τις λογικές πύλες CMOS των ακόλουθων συναρτήσεων: 1. f = A (inverter) 2. f = A B (πύλη NAND 2 εισόδων) 3. f = A B (πύλη NOR 2 εισόδων) 4. f = A B C D (πύλη NAND 4 εισόδων) 5. f = A B C D 6. f = A B C D 7. f = A B C A B Λύση 1.

12 2. 3.

13 4. 5.

14 6. 7.

15 Άσκηση 9 Ένα ολοκληρωμένο SN74LS00 (πύλη TTL NAND) οδηγεί τρία φορτία SN74HC00 (πύλη CMOS NAND). Να προσδιοριστεί η τιμή της αναγκαίας αντίστασης ανύψωσης δυναμικού. Από τα datasheet των ολοκληρωμένων προκύπτει: VCC(min) = 4.7 Volt VCC(max) = 5.25 Volt VOL LS00 (max) = 0.4 Volt IOL LS00 (max) = 8 ma VIH HC00 (min) = Volt IIL HC00 (max) = 1 μa IIH HC00 (max) = 1 μa HC00 T 10%-90% = 500 nsec Ci HC00 = 10 pf Λύση Αναφ.: σελ Για output low πρέπει να ισχύει: VO LS00 VOL LS00 (max) Στην χειρότερη περίπτωση για output low έχουμε: VO LS00 = VCC(max) I R *R = VCC(max) (IOL LS00-3*IIL HC00 )*R (b) (a)

16 Από (a) και (b) έχουμε ότι: VCC(max) (IOL LS00 3*IIL HC00 )*R VOL LS00 (max) => R (VCC(max) VOL LS00 (max) )/(IOL LS00 3*IIL HC00 ) => Rmin = (VCC(max) VOL LS00 (max) )/(IOL LS00 3*IIL HC00 ) = = ( )/(8*(10-3 ) 3*(10-6 )) = Ω Για output high πρέπει να ισχύει: VO LS00 VIH HC00 (min) Στην χειρότερη περίπτωση για output low έχουμε: VO LS00 = VCC(min) I R *R = VCC(min) 3*IIH HC00 *R Σημειώνουμε ότι το IOH LS00 που είναι πολύ μικρό παραλείπεται. (d) (c) Από (c) και (d) έχουμε ότι: VCC(min) 3*IIH HC00 *R VIH HC00 (min) => R (VCC(min) VIH HC00 (min) )/3*IIH HC00 => Rmax = (VCC(min) VIH HC00 (min) )/3*IIH HC00 = = ( )/(3*(10-6 )) = kω Οπότε Ω R kω. Άσκηση 10 Έστω δίαυλος και κύκλωμα οδήγησης στο ένα άκρο (σημείο Α). Υποθέστε ότι ο χρόνος καθυστέρησης διάδοσης του σήματος στο δίαυλο από άκρο σε άκρο (από Α έως C) είναι tpd = 10ns και ότι η καθυστέρηση των κυκλωμάτων αποστολής και λήψης είναι tpd(transmit) = tpd(receive) = 5ns. Η απόσταση µεταξύ γειτονικών σηµείων (π.χ. Α µε Β) είναι τόσο μικρή σε σχέση µε τους χρόνους ανόδου/καθόδου του σήματος, ώστε η καθυστέρηση διάδοσης tpd(a B) είναι 0. Υπολογίστε τον απαιτούμενο χρόνο μετάδοσης του σήµατος από το σηµείο Α στο Β για οδήγηση (α) µε το πρωτεύον μέτωπο και (β) µε την πρώτη ανάκλαση.

17 Λύση (α) t1 = tpd(transmit) + tpd(receive) + tpd(a B) = 5ns + 5ns+ 0ns = 10 ns (β) t1 = tpd(transmit) + tpd(receive) + tpd(a C) + tpd(c B) = 5ns + 5ns + 10ns + 10ns = 10 ns Άσκηση 11 Οι συμπληρωματικές έξοδοι μιας ECL OR/NOR πύλης διευκολύνουν την κατασκευή ενός απλού μονοσταθούς πολυδονητή, όπως φαίνεται στο σχήμα.

18 Α) Σχεδιάστε τις κυματομορφές δυναμικών των V1, V2 και Vx, περιλαμβάνοντας ένα κατάλληλο σήμα ενεργοποίησης. Β) Δείξτε ότι το εύρος του παλμού εξόδου δίνεται από τη σχέση PW 0.69RxCx Λύση A)

19 Β) Ισχύει ότι: Vx(t)= A + B*e -t/r (1) και r = Cx*Rx (2) Αρα για οπότε A=VL και Β=VH-VL t = t 0 = 0 Vx(t) = VH = A + B t = t Vx( ) = VL = A (1) Vx(t)= VL + ( VH - VL)*e -t/r οπότε για t = t1 θα έχουμε: Vx(t1) = VR =VL + ( VH - VL)*e -t1/r V R V L =e t 1 r t 1 V H V L r =ln V V R L t V H V 1 =r ln V V H L L V R V L t1 = r*ln2 t1 = RX*CX*0.69 Άσκηση 12 Στο παρακάτω σχήμα δίνεται το κύκλωμα ενός CMOS μονοσταθούς πολυδονητή. Α) Σχεδιάστε τις κυματομορφές των δυναμικών V1, V2 και Vx, περιλαμβάνοντας ένα κατάλληλο σήμα ενεργοποίησης. Β) Δώσατε μια απλή εξίσωση για το εύρος του παλμού εξόδου στο V1.

20 Λύση Α) Β) Ισχύει οτι: VX(t) = A + B*e -t/rc Επίσης για t = t0 = 0 έχουμε: VX(t) = VDD = A+B (1) t = t VX(t) = 0 A = 0 (2) Από (1),(2) συμπεραίνουμε οτι: Α = 0 και Β = VDD Άρα VX(t)= VDD*e -t/rc

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1

Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...2 Γενικά...2 1.1 Θεώρημα Μίλερ (Mller theorem)...10 1.2 Μπούτστραπινγκ (Boottrappng)...11 1.2.1 Αύξηση της σύνθετης

Διαβάστε περισσότερα

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2)

R 1. Σχ. (1) Σχ. (2) Ηλ/κά ΙΙ, Σεπτ. 05 ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 µον.) R 1 (Ω) R B Ρελέ R2 R3 Σχ. (1) Σχ. (2) Φωτεινότητα (Lux) Ένας επαγγελµατίας φωτογράφος χρειάζεται ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα για να ενεργοποιεί µια λάµπα στο εργαστήριό

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα µιλήσουµε για ενισχυτές µιας βαθµίδας µε διπολικά τρανζίστρ. Σε επόµενα κεφάλαια θα µιλήσουµε για ενισχυτές µε FET, όπως και για ενισχυτές µε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1

2. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 2. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 ΟΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND ΚΑΙ OR Οι βασικές πράξεις της Άλγεβρας Boole είναι οι πράξεις NOT, ANDκαι OR. Στα ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακού Θερμομέτρου

Ψηφιακού Θερμομέτρου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών www.thmmy.gr Κατασκευή Ψηφιακού Θερμομέτρου Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας, είναι η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 4 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - - Ενότητα 4 η (Συστηματική μελέτη και ανάλυση κυκλωμάτων με τις μεθόδους των βρόχων και κόμβων. Θεωρήματα κυκλωμάτωνthevenin, Norton, επαλληλίας, μέγιστης μεταφοράς ισχύος) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου.

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. 12. ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET)-Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ ιαφάνεια 1 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ A1. Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΛΑΜΙΑ 2007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 2 H εκτύπωση αυτή έγινε µε δαπάνη του Έργου «Αναµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ (Τ.Ε. ή OpAmps) ιαφορικοί Ενισχυτές: ενισχυτές που έχουν δυο εισόδους και µια έξοδο. Τελεστικοί Ενισχυτές (Τ.Ε.): διαφορικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 Ερώτηση 1 (2 µον.) Το σχ. (α) δείχνει το κύκλωµα ενός περιοριστή. Από τη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης εισόδου-εξόδου V out =

Διαβάστε περισσότερα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ( ΠΥΚΝΩΤΕΣ) Πυκνωτές O πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να την απελευθερώνει, σε προκαθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

i C + i R i C + i R = 0 C du dt + u R = 0 du dt + u RC = 0 0 RC dt ln u = t du u = 1 RC dt i C = i R = u R = U 0 t > 0.

i C + i R i C + i R = 0 C du dt + u R = 0 du dt + u RC = 0 0 RC dt ln u = t du u = 1 RC dt i C = i R = u R = U 0 t > 0. Α. Δροσόπουλος 6 Ιανουαρίου 2010 Περιεχόμενα 1 Κυκλώματα πρώτης τάξης 2 1.1 Εκφόρτιση κυκλωμάτων RC πρώτης τάξης.................................. 2 1.2 Εκφόρτιση κυκλωμάτων RL πρώτης τάξης...................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SPICE/PSpice ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SPICE/PSpice ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SPICE/PSpice ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Εμμ. Δρης, Καθηγητής, Σ. Μαλτέζος, Λέκτορας Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ. Πολυτεχνείο Αθήνα 2003 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Ηλεκτρονικής Ηλεκτρονική Ι Εαρινό εξάµηνο 2005 Πρακτική ανάλυση ενισχυτή κοινού εκποµπού Τransstors βασικές αρχές Τι κάνουν τα transstors Πώς αναλύoνται τα κυκλώµατα των transstors Μικρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Δρ Αθανάσιος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρουσιαζόμενο σύστημα

Το παρουσιαζόμενο σύστημα Άρθρο - κατασκευή - φωτογραφίες: Wim Kruijf, PA0WV κατασκευες Μεταγλώττιση: Τάσος Θωμαΐδης, SV8YM Το σύστημα MSIA για την αποδοτικότερη εξάσκηση στη λήψη κώδικα Morse Ενδιαφέρεστε να μεγιστοποιήσετε γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα