Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 1ο.. Λιούπης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 1ο.. Λιούπης"

Transcript

1 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μάθηµα ο. Λιούπης

2 Ύλη του µαθήµατος () Ψηφιακά ολοκληρωµένα κυκλώµατα Πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα Λογικές οικογένειες Χαρακτηριστικά Λογική άµεσα συζευγµένων transistor Λογική αντίστασης-transistor (RTL) Λογική διόδου-transistor (DTL) Λογική transistor-transistor (TTL) Άλλες σειρές της οικογένειας TTL Low power High power Schottky

3 Ύλη του µαθήµατος (2) Schmitt trigger Λογική οικογένεια συζευγµένων-εκποµπού (ECL) Λογικές οικογένειες CMOS κυκλωµάτων ιασύνδεση µεταξύ λογικών οικογενειών Χαρακτηριστικά I/O Κυκλώµατα χρονισµού Μονοσταθής πολυδονητής Πολυσταθής πολυδονητής Θόρυβος Γραµµές µετάδοσης, κτλ Ηµιαγωγικές µνήµες

4 Βιβλίο για το µάθηµα Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις Ψηφιακών Ηλεκτρονικών. Λιούπης Μ. Στεφανιδάκης

5 Ιστορία Εξέλιξης Ολοκληρωµένων Κυκλωµάτων (IC) : ιακριτά στοιχεία, Discrete logic- PCB Πολλά στοιχεία στο ίδιο κοµµάτι πυριτίου ολοκλήρωση VLSI (chip, Hybrid, κ.τ.λ.) ιάφορες τεχνικές κυκλωµάτων ιαφορετικές τεχνολογίες ηµιαγωγού (πυριτίου, GaAs, κ.τ.λ.)

6 Πλεονεκτήµατα ολοκλήρωσης Λιγότερα ICs Λιγότερες διασυνδέσεις Μικρό µέγεθος Μικρό βάρος Αξιοπιστία Χαµηλό κόστος Αύξηση παραγωγής

7 Σε IC υλοποιούνται κυκλώµατα που είναι κοινή η χρήση τους (γενικότητα) υπάρχει µεγάλη αγορά δε χρειάζονται πολλά pin εισόδου/εξόδου ύο ειδών transistor υλοποιούνται στο πυρίτιο Bipolar ( ιπολικά) MOS Υπάρχει επίσης και ο συνδυασµός BiCMOS

8 Λογικές Οικογένειες Ανάλογα µε την τεχνολογία και το κύκλωµα βασικής πύλης, κατασκευάζονται ένα σύνολο IC που καλούνται λογικές οικογένειες TTL, Transistor-Transistor Logic ECL, Emiter-Coupled Logic NMOS, N-channel MOS CMOS, Complementary MOS Όλα τα κυκλώµατα µιας λογικής οικογένειας έχουν όµοια χαρακτηριστικά µπορούν να αλληλοσυνδεθούν κατευθείαν Κάθε οικογένεια έχει υπέρ και κατά

9 Λογικές Οικογένειες και Χαρακτηριστικά Οικογένεια Γινόµενο ταχύτητας,ισχύος t PD Ισχύς (pj) (ns) (mw) Transistor-transistor logic (TTL) Low-power Schottky (LSTTL) Low power (LTTL) Schottky (STTL) Standard (TTL) High speed (HTTL) Advanced Schottky (ASTTL) Advanced low-power Schottky (ALSTTL) 4 4 Emmiter-coupled logic (ECL) 0k k CMOS logic 74HC at MHz 400B at MHz ιάφορα σχήµατα ταξινόµησης των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων είναι σε χρήση σήµερα. Για παράδειγµα είδαµε µια ταξινόµηση σε TTL, ECL, CMOS. Μια από τις σηµαντικότερες ταξινοµήσεις βασίζεται στο επίπεδο ολοκλήρωσης, δηλαδή στον αριθµό των πυλών που περιλαµβάνονται στο ολοκληρωµένο κύκλωµα.

10 Ταξινόµηση Βασισµένη στο Επίπεδο Ολοκλήρωσης SSI Small-Scale Integration MSI Medium-Scale Integration LSI Large-Scale Integration VLSI Very Large-Scale Integration µικρής κλίµακας ολοκλήρωση, λιγότερες από 0 πύλες/chip διαθέσιµα σεecl, CMOS, TTL, τυπικά chip περιέχουν 4 πύλες ή 2 flip-flop µεσαίας κλίµακας ολοκλήρωση 0 µέχρι 00 πύλες/chip διαθέσιµα σεecl, CMOS, TTL, τυπικά chip είναι αθροιστές, πολυπλέκτες και µετρητές µεγάλης κλίµακας ολοκλήρωση 00 µέχρι 000 πύλες/chip διαθέσιµα συνήθωςσεnmos, τυπικά chip είναι µνήµες, µικροεπεξεργαστές, µονάδες διασύνδεσης εισόδου/εξόδου πολύ µεγάλης κλίµακας ολοκλήρωση περισσότερες από 000 πύλες/chip, οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται είναι NMOS, CMOS, STL, ISL, χρησιµοποιούνται για µικροϋπολογιστές, εξαρτήµατα µεγάλων υπολογιστών Integrated Schottky Logic : ISL Schottky Transistor Logic : STL

11 Γενικά Χαρακτηριστικά () Το κύκλωµα υλοποιεί λογικές συναρτήσεις συνδυάζει σήµατα λογικά και εγγυάται ότι τα σήµατα εξόδου και εισόδου παραµένουν κβαντισµένα. Κβάντωση : σήµατα σε δύο µη επικαλυπτόµενες περιοχές δυναµικού ή ρεύµατος ηλογικήτιµή προσδιορίζεται αξιόπιστα

12 Γενικά Χαρακτηριστικά (2) Ταχύτητα λειτουργίας Αναισθησία στο θόρυβο Ικανότητα µιας πύλης να οδηγήσει άλλες Τάση τροφοδοσίας Ισχύς κατανάλωσης ανά πύλη Περιοχή θερµοκρασίας για ασφαλή λειτουργία Ποικιλία συναρτήσεων Κόστος

13 Ταχύτητα Λειτουργίας Είσοδος V 0 t PHL 50% t PLH Propagation delay time Λειτουργία ενός Inverter Έξοδος 50% 0 t tphl + tplh Χρόνος καθυστέρησης tpd = 2 Χρόνος µετάβασης από 0% έως 90% του συστήµατος Παράδειγµα t PLH t PHL t PD ALS MECL 0K CMOS 74H series 0 0 0

14 Θόρυβος Παρασιτικά δυναµικά (ή ρεύµατα) που οφείλονται σε : Επαγωγική σύζευξη Σύζευξη χωρητικότητας Σύζευξη κοινής αντίστασης

15 Εξωτερικές Ηλεκτρικές επαφές Κινητήρες Παλµοί Τροφοδοτικό Εσωτερικές Αιτίες Θορύβου Crosstalk (αλληλεπίδραση) Ανακλάσεις Αιχµές ρεύµατος (spikes) Σπινθήρες (hazards)

16 Αποτελέσµατα Θορύβου & Λύσεις Τα αποτελέσµατα του θορύβου µπορεί να είναι καταστροφικά, γι αυτό πρέπει να περιοριστούν οι συνέπειες θορύβου Ελαχιστοποίηση γέννησης θορύβου Αναισθησία στο θόρυβο Η εισαγωγή θορύβου δεν επηρεάζει τα λογικά επίπεδα Μέγιστη ηλεκτρική τάση θορύβου που µπορεί να προστεθεί σε ένα λογικό σήµα χωρίς να αλλάξει η τιµή του

17 Παράδειγµα Περιοχή λογικής τιµής εξόδου Περιοχή λογικής τιµής εξόδου 0 V CC V OH(min) V NSH V NSL V IH(min) V IL(max) V OL(max) περιθώριο θορύβου υψηλού επιπέδου περιθώριο θορύβου χαµηλού επιπέδου Περιοχή λογικής τιµής εισόδου Ενδιάµεση περιοχή Περιοχή λογικής τιµής εισόδου 0 Γη ή V SS Λογικά επίπεδα εξόδου µεγαλύτερα από λογικά επίπεδα εισόδου Πύλη Πύλη 2

18 Λεπτοµέρειες Λειτουργίας Τάση τροφοδοσίας Μία ή περισσότερες Απλοποιεί το τροφοδοτικό Ισχύς που καταναλώνει η πύλη Καθορίζει την ισχύ κατανάλωσης του συστήµατος CMOS χαµηλότερη µεγαλύτερες δυνατότητες ολοκλήρωσης Περιοχή θερµοκρασίας για ασφαλή λειτουργία Κόστος Κανονικά κυκλώµατα : 0 º C - 75 º C Military spec : -55 º C - 25 º C Τα MOS έχουν χαµηλότερο κόστος. Για παράδειγµα: Ποσότητα : -99 κόστος : 0 δρχ/πύλη Ποσότητα : κόστος : 8 δρχ/πύλη Ποσότητα : 000 και πάνω κόστος : 5 δρχ/πύλη Πολύ σηµαντική είναι η διαθεσιµότητα

19 οµές Πυλών Επισκόπηση των διαφορετικών µορφών των βαθµίδων εξόδου που χρησιµοποιούνται στα I.C. Κύρια λειτουργία βαθµίδας εξόδου: να συνδέει ένα ψηφιακό κβαντισµένο σήµα στον ακροδέκτη εξόδου

20 V in V in Βαθµίδες εξόδου µε ενεργές διατάξεις ανύψωσης και πτώσης του δυναµικού εξόδου (Pullup & Pulldown αµφότερα ενεργά) () V HIGH ιακ. ιακ. V LOW V out Ελέγχοντας πότε καθένας από τους διακόπτες είναι κλειστός, εξασφαλίζουµε ότι παράγεται το σωστό σήµα εξόδου Standard δοµή για οικογένεια TTL NMOS για επιπλέον ικανότητα οδήγησης Μειονέκτηµα: απαιτείται το V in Αποφεύγεται αν χρησιµοποιήσουµε δύο ειδών διακόπτες (standard δοµή γιαcmos)

21 Βαθµίδες εξόδου µε ενεργές διατάξεις ανύψωσης και πτώσης του δυναµικού εξόδου (Pullup & Pulldown αµφότερα ενεργά) (2) V in V HIGH N P V LOW V out ύο ειδών transistor (n-τύπου και p-τύπου) Κατασκευή chip: πολύπλοκη, δαπανηρή Πλεονεκτήµατα τεχνολογίας CMOS Προσφέρει µια απλή πύλη συµπληρώµατος (η βαθµίδα εξόδου πραγµατοποιεί και αντιστροφή) Υψηλή αναισθησία θορύβου Χαµηλή κατανάλωση ισχύος

22 Βαθµίδες εξόδου µε ενεργές διατάξεις ανύψωσης και πτώσης του δυναµικού εξόδου (Pullup & Pulldown αµφότερα ενεργά) (3) Άµεση σύνδεση των εξόδων δύο κυκλωµάτων (wired logic) δεν είναι δυνατή όταν χρησιµοποιούνται ενεργές διατάξεις ανύψωσης και πτώσης του δυναµικού εξόδου, διότι δηµιουργείται αγώγιµο µονοπάτι µεταξύ των δύο πηγών δυναµικού Το κοινό σηµείο θα έχει ενδιάµεσο δυναµικό (απροσδιόριστη περιοχή) Κίνδυνος καταστροφής κάποιας πύλης, λόγω ports υψηλών ρευµάτων

23 Βαθµίδες εξόδου µε ενεργές διατάξεις ανύψωσης και πτώσης του δυναµικού εξόδου V in Enable (Pullup & Pulldown αµφότερα ενεργά) (4) V HIGH V LOW V out Κατάσταση υψηλής αντίστασης: επιτυγχάνεται αποσυνδέοντας τις διατάξεις ανύψωσης και πτώσης του δυναµικού εξόδου από την τροφοδοσία Standard δοµή γιαnmos κυκλώµατα τριών καταστάσεων Όταν En=, οι διατάξεις που βρίσκονται στην κορυφή και στη βάση άγουν και το κύκλωµα λειτουργείσαν την πρώτη περίπτωση Όταν En=0, οι παραπάνω διακόπτες δεν άγουν, µε αποτέλεσµα η έξοδος να είναι σε κατάσταση υψηλής αντίστασης

24 Βαθµίδες εξόδου µε ενεργό διάταξη πτώσης & παθητική διάταξη ανύψωσης του δυναµικού εξόδου ήαντίστροφα(passive pullup pulldown) V in V HIGH ιακ. V LOW V out Όταν το ενεργό στοιχείο άγει η αντίστασή του είναι πολύ µικρότερη από την αντίσταση φόρτου και το δυναµικό εξόδου θα είναι πολύ κοντά στο δυναµικό τροφοδοσίας του ενεργού στοιχείου. Όταν δεν άγει, η έξοδος έχει το δυναµικό που εφαρµόζεται στην άλλη άκρη της αντίστασης. Επιτρέπεται η κατ ευθείαν σύνδεση των εξόδων δύο ή περισσότερων κυκλωµάτων (wired logic) Η διπλανή διάταξη χρησιµοποιείται στην TTL καικαλείταικύκλωµα ανοιχτού-συλλέκτη (open collector). Βαθµίδες εξόδου µε ενεργά στοιχεία ανύψωσης δυναµικού χρησιµοποιούνται στην τεχνολογία ECL.

25 Καλωδιωµένη Λογική (Wired Logic) Ορισµένες λογικές οικογένειες διαθέτουν πύλες που έχουν τη δυνατότητα καλωδιωµένης λογικής: όταν οι έξοδοι µιας τέτοιας πύλης συνδεθούν µαζί, έχουµε το αποτέλεσµα µιας επιπλέον πύλης. Καλωδιωµένη AND (implied AND, dot AND ή wired AND) κύκλωµα TTL Καλωδιωµένη OR (implied OR, dot OR ή wired OR) κύκλωµα ECL

26 Λογική τριών καταστάσεων () Στο σχήµα φαίνεται το σύµβολο µιας πύλης τριών καταστάσεων και ο πίνακας λειτουργίας της Hi-z: κατάσταση υψηλής αντίστασης. Τότε είναι σαν ο ακροδέκτης εξόδου να µην είναι συνδεδεµένος µε την πύλη. Enable w x F w x F 0 0 Enable EN 0 d d Hi-z

27 Λογική τριών καταστάσεων (2) Στο σχήµα φαίνεται η σύνδεση κάποιων κυκλωµάτων µε έξοδοτριώνκαταστάσεων πάνω σε µία αρτηρία BUS w + w Ν + F F Ν x x Ν Enable EN Enable Ν EN

.Λιούπης Μ.Στεφανιδάκης

.Λιούπης Μ.Στεφανιδάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1 Βασικές Έννοιες Ψηφιακών Κυκλωµάτων.Λιούπης Μ.Στεφανιδάκης Πίνακας Περιεχοµένων. 1.1 Ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώµατα....2

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Αναπαράσταση δυαδικών τιμών στα ψηφιακά κυκλώματα

4.2 Αναπαράσταση δυαδικών τιμών στα ψηφιακά κυκλώματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 4.1 Εισαγωγή Για την υλοποίηση των λογικών πυλών χρησιμοποιήθηκαν αρχικά ηλεκτρονικές λυχνίες κενού και στη συνέχεια κρυσταλλοδίοδοι και διπολικά τρανζίστορ. Τα ολοκληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά περί ψηφιακών συστηµάτων Το ψηφιακό σήµα Αριθµητικά συστήµατα υαδικοί κώδικες Ολοκληρωµένα κυκλώµατα Εργαστηριακή υποδοµή Λογική Σχεδίαση - Εργαστήριο 1.1. ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά. Μάθηµα 4ο.. Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μάθηµα 4ο. Λιούπης Λογική συζευγµένου εκποµπού Emitter-coupled logic (ECL) Χρησιµοποιούνται BJT transistor, µόνο στην ενεργή περιοχή Εµφανίζονται µικρές αλλαγές δυναµικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CMOS ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI

ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CMOS ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CMOS ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ VLSI A. ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ καθηγητής Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1 Το πρώτο αυτό κεφάλαιο εισάγει ορισμένες από τις θεμελιώδεις ιδέες της σχεδίασης των σύγχρονων ψηφιακών συστημάτων. Καλύπτουμε ένα αρκετά μεγάλο μέρος του υποβάθρου, αλλά σε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1

2. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ. e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 2. ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ e-book ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΑΣΗΜΑΚΗΣ-ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ- ΚΑΚΑΡΟΥΝΤΑΣ-ΛΕΛΙΓΚΟΥ 1 ΟΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND ΚΑΙ OR Οι βασικές πράξεις της Άλγεβρας Boole είναι οι πράξεις NOT, ANDκαι OR. Στα ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις στο µάθηµα ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (E - CAD)

Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις στο µάθηµα ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (E - CAD) ΧΑΡΙ ΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις στο µάθηµα ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10 Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 Αριθµητικά συστήµατα... 4 Αρνητική λογική... 5 ισταθείς πολυδονητές... 7 R-S FIip-FIop...7 Flip-Flop µε παλµό χρονισµού (clock)...8 D Flip-Flop...8

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ηλεκτρονικά ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηλεκτρονικά ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 1 Κατηγορίες Υπολογιστικών Συστηµάτων Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Κύκλωµα Χρονοκαθυστερήσεων Χρήστος Χουτουρίδης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Ηλεκτρονικής Χανιά 2006 Επιβλέπων: ρ. Ι. Χατζάκης Καθηγητής Εφαρµογών 2 Ευχαριστίες Πριν την παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΑΒ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΑΒ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΑΒ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ηλεκτρονική και Η/Υ Βασίλειος Παπαγεωργίου M.Sc Ηλεκτρονική και Η/Υ Σπυρίδων Βλάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡOΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡOΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡOΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας

Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Πασχαλέρης Βασίλειος ΦΟΙΤΗΤΕΣ Γεωργίου Θεόδωρος Κατσιρντή Άννα ΣΕΡΡΕΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Ενισχυτής τάξης AD ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Παναγάκου

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σεπτέµβριος 1997. 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS.

Αθήνα Σεπτέµβριος 1997. 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS. Αθήνα Σεπτέµβριος 1997 1(48) Συστήµατα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος, UPS. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήµερα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήµατα, σε συνεργασία µε το λογισµικό, είναι σχεδιασµένα και έχουν ελεγχθεί - πιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, A&D Τοµέας Προϊόντων & Συστηµάτων Βιοµηχανίας

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ, A&D Τοµέας Προϊόντων & Συστηµάτων Βιοµηχανίας Πρόλογος Γιατί η Siemens εκδίδει ένα ακόµα εισαγωγικό εγχειρίδιο αυτοµατισµών. Χρειάζονται ακόµα στην εποχή µας, το 2005, τέτοια κείµενα; Η απάντηση είναι: οπωσδήποτε ναι! Για πολλούς λόγους. Γιατί ο αυτοµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Μελέτη συχνοτικής απόκρισης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Μαστοράκης Ιωάννης Τσιμπίσης Σωτήρης Υπεύθυνος : Μαγκαφάς Λυκούργος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ 211-2010

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ 211-2010 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ 211-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στόχοι Με την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, θα πρέπει να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 86 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ...6 1.1 ΓΕΝΙΚΑ: Τελεστικοί Ενισχυτές...6 1.2 Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής...6 1.3 Υποθέσεις για την Ανάλυση των Ιδανικών Τελεστικών Ενισχυτών...7 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Νίκος Κονοφάος, Επίκουρος Καθηγητής στην Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ARDUINO»

«ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ARDUINO» Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Πτυχιακή εργασία Θέμα: «ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ARDUINO» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Περιεχόμενα

Αναλυτικά Περιεχόμενα Αναλυτικά Περιεχόμενα Αντί προλόγου... 15 Συντομογραφίες... 33 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 35 1.1 Εισαγωγή...39 1.2 Επίπεδα ιεραρχίας του υλικού...40 1.3 Βασικά συστατικά ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος...42

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜ: 3362 ΑΜ: 3303 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΜ: 3362 ΑΜ: 3303 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ: 3362 ΑΜ: 3303 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου Θεόδωρο και Σταµατία - 2 -

Στους γονείς µου Θεόδωρο και Σταµατία - 2 - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ( ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ) ΜΠΙΖΙΩΤΑ Θ. ΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση ολοκληρωµένου συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα