Νάρθηκες στην παιδική ηλικία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νάρθηκες στην παιδική ηλικία"

Transcript

1 2009, (39): Νάρθηκες στην παιδική ηλικία Δ. Ελένα 1 Κ. Κεραμιώτου 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όπως στους ενήλικες η εφαρμογή ναρθήκων σε κάθε διαγνωστική κατηγορία αποτελεί ένα ξεχωριστό θέμα, το ίδιο συμβαίνει και στους νάρθηκες που εφαρμόζονται στα παιδιά. Στη συγκεκριμένη εργασία θα αναφερθούν εκείνα τα σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν εφαρμόζονται νάρθηκες σε παιδιά, κυρίως λόγω της ηλικίας και όχι λόγω του προβλήματος. Λέξεις κλειδιά: νάρθηκας, παιδί, αρχές κατασκευής. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατασκευή ναρθήκων αποτελεί ένα συνδυασμό επιστήμης και τέχνης. Επιστήμη, γιατί ο θεραπευτής που κατασκευάζει νάρθηκες πρέπει να έχει άριστες γνώσεις παθολογίας, φυσιολογίας, κινησιολογίας, ανατομίας, ψυχολογίας και μηχανικής. Τέχνη, γιατί ο θεραπευτής πρέπει να χρησιμοποιήσει το ταλέντο του και τη φαντασία του, ώστε να κατασκευάσει ένα καλαίσθητο νάρθηκα αποδεκτό από τον ασθενή και πολύ περισσότερο από ένα παιδί. 1 Εργοθεραπεύτρια, Κέντρο Alzheimer, Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Νέστωρ» 2 Εργοθεραπεύτρια, Dip Hand Therapy, Θριάσιο Νοσοκομείο, Εργαστηριακός Συνεργάτης, Τμήμα Εργοθεραπείας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας Ορισμοί Σύμφωνα με το ιατρικό λεξικό Mosby, οι νάρθηκες είναι βοηθήματα, κατασκευασμένα από ποικιλία υλικών. Εφαρμόζονται για να θεραπεύσουν προβλήματα που προέρχονται από τραυματισμούς, ασθένειες, συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες, καθώς και για να υποβοηθήσουν μια δραστηριότητα. Σύμφωνα με τους Belkin, Englisb, Taylor, Hanna και Belcher, οι νάρθηκες είναι από τα σημαντικότερα θεραπευτικά εργαλεία, που χρησιμοποιούνται από τους θεραπευτές, ώστε να περιορίσουν ή να διορθώσουν μια βλάβη και να αποκαταστήσουν ή να αυξήσουν τη λειτουργικότητα του μέλους. 100

2 Ταξινόμηση Ναρθηκών Τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για τη δημιουργία μιας κοινής ορολογίας, όμως όλες οι προηγούμενες ταξινομήσεις περιέχουν στοιχεία υπερβολής και ουσιαστικές παραλείψεις. Σήμερα επικρατεί το Σύστημα Ταξινόμησης Ναρθήκων (Splint Classification System) και σε ενήλικες και σε παιδιά, που δημιουργήθηκε από την Αμερικανική Εταιρεία Θεραπευτών Άκρας Χείρας το 1992 και έχει 5 ξεχωριστά επίπεδα διάκρισης. Θεωρητικά μοντέλα-πλαίσια αναφοράς Όσον αφορά στα Θεωρητικά Μοντέλα και στα Πλαίσια Αναφοράς, το Μοντέλο Εκτέλεσης Έργου είναι αυτό που διέπει την πρακτική των θεραπευτών που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εφαρμογή των ναρθήκων και οι θεραπευτές που το χρησιμοποιούν επιδιώκουν τη βελτίωση μιας Περιοχής ή ενός Στοιχείου Εκτέλεσης Έργου που εμφανίζει διαταραχή, αναλογιζόμενοι το Πλαίσιο Εκτέλεσης Έργου μέσα στο οποίο το άτομο δρα. Τα κυριότερα Πλαίσια Αναφοράς είναι: α) Το Βιομηχανικό Πλαίσιο Αναφοράς, βάσει του οποίου η εφαρμογή ενός νάρθηκα έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της κίνησης του μέλους, β) το Αποκαταστασιακό Πλαίσιο Αναφοράς, σύμφωνα με το οποίο η εφαρμογή ενός νάρθηκα έχει ως στόχο τη μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα στις Περιοχές Εκτέλεσης Έργου και γ) το Αισθητικοκινητικό Πλαίσιο Αναφοράς, βάσει του οποίου η μείωση του μυϊκού τόνου είναι ο στόχος που καλείται να πετύχει ο θεραπευτής με την εφαρμογή ενός νάρθηκα. Αρχές κατασκευής ναρθηκών Οι αρχές για την επιτυχή κατασκευή ναρθήκων διακρίνονται: α) στις Ανατομικές αρχές, οι οποίες αναφέρονται στις ανατομικές και εμβιομηχανικές ιδιαιτερότητες του ανθρώπινου σώματος, β) στις Μηχανικές αρχές, που αναφέρονται στις εφαρμογές της μηχανικής στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την εφαρμογή ενός νάρθηκα, γ) στις Αρχές σχεδιασμού, οι οποίες αναφέρονται σε όλους εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν ά- μεσα ή έμμεσα τις αποφάσεις του θεραπευτή για το τελικό σχέδιο ενός νάρθηκα, ο οποίος πρέπει να είναι αποτελεσματικός, άνετος, λειτουργικός, πρακτικός στη χρήση, αποδεκτός από τον ασθενή και απόλυτα προσαρμοσμένος στις ανάγκες του, δ) στις Αρχές κατασκευής, που αναφέρονται σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την αντοχή, την αισθητική και την άνεση που θα προσφέρει ο τελικός νάρθηκας και θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις φάσεις κατασκευής του και ε) στις Αρχές εφαρμογής, οι οποίες αποτελούν στο σύνολό τους την αποτελεσματική εφαρμογή όλων των προηγούμενων αρχών. Σημεία Διαφοροποίησης Αν και οι στόχοι εφαρμογής ενός νάρθηκα μπορεί να είναι ίδιοι για ένα παιδί και έναν ενήλικα, υπάρχουν πολλές διαφορές τόσο στις αρχές, όσο και στη διαδικασία κατασκευής. Όταν πρόκειται να εφαρμοστεί νάρθηκας σε ένα παιδί, πάντα προκύπτει το εξής ερώτημα: «Αρκεί να κατασκευαστεί ένας μικρότερος σε μέγεθος νάρθηκας;» Η απάντηση είναι αρνητική, καθώς υπάρχουν κάποια σημαντικά σημεία διαφοροποίησης, τα οποία ο θεραπευτής θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη και αυτά αφορούν: 1. Στο Διαταραγμένο Μυϊκό Τόνο. Ο διαταραγμένος μυϊκός τόνος που υπάρχει στα παιδιά από τη στιγμή της γέννησης ή από τη βρεφική ηλικία, συνήθως διαφέρει από το διαταραγμένο μυϊκό τόνο που είναι αποτέλεσμα κάποιας ασθένειας ή κάποιου τραυματισμού. 2. Στη Νευρολογική Ανάπτυξη. Τα παιδιά βιώνουν μια δυναμική διαδικασία νευρολογικής ανάπτυξης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή κατάκτηση νέων δεξιοτήτων. 3. Στη Σωματική Ανάπτυξη. Όσο τα παιδιά μεγαλώνουν ηλικιακά, αναπτύσσονται και σωματικά, δηλαδή μεγαλώνουν τα οστά τους, επιμηκύνονται οι μύες και οι μαλακοί ιστοί των μελών τους. 4. Στη Συνεργασία με την οικογένεια. Καθώς πολλά από τα παιδιά δεν έχουν την ικανότητα να εφαρμόζουν και να αφαιρούν το νάρθηκα μόνα τους, το επίπεδο της συνεργασίας του θεραπευτή με τους φροντιστές αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. 5. Στη Χαμηλή Ανοχή. Τα πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς, η απτική αμυντικότητα, το χαμηλό νοητικό 101

3 επίπεδο θα πρέπει να συνυπολογιστούν, καθώς μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη ανεκτικότητα και αποδοχή του νάρθηκα από τα παιδιά. 6. Στο μέγεθος των Άκρων. Το μέγεθος των άκρων των παιδιών είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τα χέρια του θεραπευτή και έτσι η διαδικασία κατασκευής νάρθηκα είναι πιο δύσκολη, αφού απαιτούνται πιο λεπτοί χειρισμοί. Διαγνωστικές κατηγορίες Οι πιο συνήθεις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζονται νάρθηκες στην παιδική ηλικία είναι: 1. Η Εγκεφαλική Παράλυση, όπου συνήθως επιλέγεται να εφαρμοστούν λειτουργικοί νάρθηκες 2. Η Ημιπληγία 3. Η Τετραπληγία 4. Η Μυϊκή Δυστροφία Duchenne 5. Η ασθένεια Charcot-Marie-Tooth, καταστάσεις που συνήθως εφαρμόζονται νάρθηκες ακινητοποίησης της άκρας χείρας, του καρπού, του αντίχειρα σε απαγωγή ή νάρθηκες για τη σπαστικότητα 6. Το Σύνδρομο Rett, όπου εφαρμόζονται συνήθως νάρθηκες αγκώνα 7. Η Πολιομυελίτιδα, στην οποία εφαρμόζονται νάρθηκες μετεγχειρητικά 8. Η Υποπλασία του αντίχειρα, όπου εφαρμόζονται νάρθηκες ακινητοποίησης και κινητοποίησης του αντίχειρα προεγχειρητικά με στόχο να διατηρηθεί ή και να αυξηθεί η απόσταση μεταξύ αντίχειρα και δείκτη (1ο web space) 9. Η Κερκιδική και η Ωλένια Απόκλιση, όπου συνήθως εφαρμόζονται περιοριστικοί νάρθηκες, με στόχο τη διόρθωση της απόκλισης 10. Η Ατελής Οστεογένεση, στην οποία χρησιμοποιούνται μη αρθρικοί νάρθηκες ακινητοποίησης μετά από κατάγματα, π.χ. κάταγμα βραχιόνιου οστού 11. Η Αρθρογρύπωση 12. Η Παράλυση του Βραχιόνιου Πλέγματος, όπου εφαρμόζονται νάρθηκες ακινητοποίησης της άκρας χείρας ή του καρπού, αλλά και νάρθηκες κινητοποίησης του αγκώνα, της άκρας χείρας ή μόνο του αντίχειρα 13. Η Συνοστέωση Κερκίδας Ωλένης, όπου συνήθως επιλέγονται νάρθηκες ακινητοποίησης του καρπού και του αγκώνα 14. Η Νεανική Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, όπου επιλέγονται διάφοροι νάρθηκες ακινητοποίησης, κινητοποίησης και περιορισμού ανάλογα με την κλινική εικόνα 15. Η Βραχυδακτυλία 16. Η Καμπτοδακτυλία και η Κλινοδακτυλία, όπου εφαρμόζονται νάρθηκες ακινητοποίησης και κινητοποίησης των δακτύλων 17. Η Μυελοδυσπλασία, όπου επιλέγονται νάρθηκες ακινητοποίησης της άκρας χείρας και του καρπού Στόχοι εφαρμογής Οι κυριότεροι στόχοι εφαρμογής ναρθήκων σε παιδιά είναι: 1. Προστασία και υποστήριξη των αδύναμων μυών και των αρθρώσεων 2. Υποβοήθηση και σταθεροποίηση κεντρικών αρθρώσεων για τη βέλτιστη δυνατή περιφερική λειτουργικότητα 3. Ομαλοποίηση μυϊκού τόνου 4. Σωστή τοποθέτηση μιας άρθρωσης η οποία είναι καθοριστική για την κινητικότητα, τη λειτουργικότητα και την ισορροπία του παιδιού 5. Αντιστάθμιση της έλλειψης ισορροπίας μυϊκών ομάδων 6. Υποκατάσταση μη λειτουργικών μυών 7. Αύξηση εύρους κίνησης των αρθρώσεων 8. Ευθυγράμμιση των αρθρώσεων 9. Μείωση οιδήματος 10. Πρόληψη ή διόρθωση παραμορφώσεων 11. Διευκόλυνση στην περιποίηση τραύματος 12. Υποβοήθηση κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων Αξιολόγηση Όπως σε όλες τις θεραπευτικές διαδικασίες, πρώτιστο και κριτικής σημασίας στάδιο θεωρείται η αξιολόγηση του ασθενή. Ο θεραπευτής, κατά την αξιολογητική διαδικασία για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εφαρμογή νάρθηκα, αντλεί πληροφορίες από το ιστορικό, τη συνέντευξη του παιδιού και της οικογένειας, την παρατήρηση, την ψηλάφηση, τις επιμέρους μετρήσεις και την επαναξιολόγηση. Όταν όμως πρόκειται για παιδιατρικό ασθενή, ο θεραπευτής πρέπει να δώσει 102

4 ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης σε κάποια επιμέρους στοιχεία: 1. Στην Εμπλοκή του παιδιού σε Δραστηριότητες της Ηλικιακής του Ομάδας. Η κλινική παρατήρηση της εμπλοκής του παιδιού σε δραστηριότητες της ηλικιακής του ομάδας είναι απαραίτητη για τον καθορισμό του προγράμματος αποκατάστασης. Κάθε παιδί και κάθε οικογένεια, όμως, βρίσκει ενδιαφέρον σε διαφορετικές δραστηριότητες. Η επιτυχία του προγράμματος αποκατάστασης εξαρτάται από την ικανοποιητική εκτέλεση αυτών των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Έτσι, με την παρατήρηση και τη συνέντευξη δίνεται η δυνατότητα στο θεραπευτή να γνωρίσει ποιες είναι αυτές οι δραστηριότητες, να εντοπίσει τα ελλείμματα του παιδιού κατά την εκτέλεσή τους και τέλος να καθορίσει εάν και κατά πόσο η εφαρμογή ενός νάρθηκα θα συμβάλει στην επιτυχή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. 2. Στο Μυϊκό Τόνο. Ο μη φυσιολογικός μυϊκός τόνος και η εντόπισή του θα πρέπει να εκτιμάται κατά τη χαλάρωση, αλλά και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κάποιας δραστηριότητας. Ο θεραπευτής επίσης θα πρέπει να προσδιορίσει εάν ο μυϊκός τόνος του παιδιού διαφοροποιείται ανάλογα με τη διάθεσή του, τη σωματική του υγεία, την προσπάθεια που καταβάλλει και το στάδιο εγρήγορσής του. Κάποια παιδιά έχουν υπερβολικά αυξημένο μυϊκό τόνο κατά την ενεργητική κίνηση, ενώ έχουν ελάχιστα αυξημένο τόνο κατά τη χαλάρωση ή κατά τον ύπνο. Εάν ο μυϊκός τόνος δεν είναι σημαντικά αυξημένος τη νύχτα, υπάρχει μικρότερος κίνδυνος για τη δημιουργία συγκάμψεων. Τα παιδιά με χαμηλό μυϊκό τόνο ίσως να χρειάζονται νάρθηκα για σταθερότητα και υποστήριξη των αρθρώσεων, ενώ, τα παιδιά που έχουν σοβαρή υποτονία και ανικανότητα εκτέλεσης ενεργητικής κίνησης, ίσως να χρειάζονται νάρθηκα για την αντιστάθμιση της συνεχούς δράσης της βαρύτητας, η οποία μπορεί επίσης να οδηγήσει σε συγκάμψεις. 3. Στο Εύρος Κίνησης. Ο θεραπευτής θα πρέπει να μετράει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το ενεργητικό, αλλά και το παθητικό εύρος κίνησης και να συγκρίνει με προηγούμενα αποτελέσματα. Πριν από οποιαδήποτε μέτρηση, ο θεραπευτής θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι το παιδί είναι σωστά τοποθετημένο και όσο το δυνατόν πιο χαλαρό. Επίσης, θα πρέπει να εντοπίσει εάν το παιδί χρησιμοποιεί τρόπους αντιστάθμισης για να διορθώσει ή να σταθεροποιήσει συγκεκριμένες αρθρώσεις, γεγονός που επηρεάζει πολύ το εύρος κίνησης. Είναι χρήσιμο, πριν από οποιαδήποτε κίνηση να έχει προετοιμαστεί το μυοσκελετικό σύστημα του παιδιού. Καθώς ο μυϊκός τόνος αλλά και η συνεργασία του παιδιού ποικίλει, ίσως να χρειαστεί οι μετρήσεις να επαναληφθούν αρκετές φορές για ακριβές και αξιόπιστο αποτέλεσμα. Οι μετρήσεις θεωρούνται πιο αξιόπιστες όταν γίνονται από τον ίδιο κάθε φορά θεραπευτή, αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να συμβεί κάποιο λάθος. Τέλος, σε κάθε νέα μέτρηση το παιδί θα πρέπει να τοποθετείται ακριβώς στην ίδια θέση με την προηγούμενη μέτρηση. 4. Στις Συγκάμψεις. Μία σύγκαμψη, εάν δε γίνει άμεσα αντιληπτή, είναι πολύ πιθανό με την εφαρμογή μη κατάλληλου νάρθηκα να καταλήξει σε σοβαρή παραμόρφωση. Γι αυτό, ο θεραπευτής θα πρέπει να διακρίνει εάν εμφανίζονται συγκάμψεις στα άκρα του παιδιού, δια μέσου της ψηλάφησης των μυών και των αρθρώσεών του. Οι νάρθηκες ακινητοποίησης προτιμώνται όταν η σύγκαμψη έχει ήδη δημιουργηθεί, με στόχο την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη διόρθωσή της, ενώ οι νάρθηκες κινητοποίησης εφαρμόζονται με στόχο την πρόληψη πιθανής σύγκαμψης. Φυσικά, ο θεραπευτής θα πρέπει να γνωρίζει τους μηχανισμούς δημιουργίας των συγκάμψεων, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, ώστε να κατασκευαστεί ο κατάλληλος νάρθηκας και να καθοριστεί το πρόγραμμα εφαρμογής του. 5. Στην Ακεραιότητα του Δέρματος, των Οστών και του Κυκλοφορικού Συστήματος. Η ψηλάφηση και η παρατήρηση της κατάστασης του δέρματος, των οστών και του κυκλοφορικού συστήματος, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί πριν τη διαδικασία κατασκευής και εφαρμογής του νάρθηκα, γιατί υπάρχουν παιδιά με ασθένειες όπως για παράδειγμα οστεοπόρωση, που μπορεί εύκολα να υποστούν κάποιο τραυματισμό. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών με προβλήματα σίτισης, συνέπεια των οποίων είναι όχι μόνο το χαμηλό σωματικό βάρος αλλά και το πολύ ευαίσθητο και λεπτό δέρμα και θα πρέπει να αναγνωρίζονται για να προλαμβάνονται τραυματισμοί κατά την εφαρμογή του νάρθηκα. Τέλος, οποιαδήποτε διαταραχή του κυκλοφορικού συστήματος θα πρέπει να γίνεται γνωστή στο θεραπευτή, καθώς 103

5 απαιτεί συχνό έλεγχο της θερμοκρασίας και του χρώματος του δέρματος πριν, κατά και μετά την εφαρμογή του νάρθηκα. 6. Στη Λειτουργική Χρήση των Άνω Άκρων. Ο θεραπευτής πρέπει να εκτιμήσει την ικανότητα σύλληψης, λεπτής κινητικότητας, συντονισμού, επιδέξιων χειρισμών και την απτική ικανότητα. Είναι πολύ σημαντικό η εκτίμηση της λειτουργικότητας να πραγματοποιείται σε διάφορες θέσεις, όπως στην καθιστή θέση με ή χωρίς υποστήριξη, στην πρηνή θέση, στην ύπτια θέση και στην πλάγια θέση. Με αυτό τον τρόπο ο θεραπευτής λαμβάνει κριτικής σημασίας πληροφορίες για την κεντρική σταθερότητα η οποία απαιτείται για την αποτελεσματική περιφερική λειτουργικότητα των άνω άκρων. Επιπλέον θα πρέπει να καθοριστεί η διαμόρφωση, δηλαδή η ωρίμανση ή όχι, του αισθητηριακού συστήματος από το οποίο εξαρτάται η λειτουργικότητα των άνω άκρων και μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την επιλογή του σχεδίου του νάρθηκα αλλά και του τρόπου κατασκευής του. Το γνωστικό επίπεδο του παιδιού επηρεάζει και αυτό κατά πολύ τη χρήση των άνω άκρων, γι αυτό και ο θεραπευτής θα πρέπει να το αξιολογήσει. Τέλος, επειδή ο βασικός στόχος ενός νάρθηκα άνω άκρου είναι η βελτίωση της λειτουργικότητάς του, καλό θα είναι να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση αξιόπιστο ερωτηματολόγιο. Φυσικά, η επαναξιολόγηση της λειτουργικότητας ανά τακτά χρονικά διαστήματα θεωρείται αναγκαία, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτή μπορεί να επιφέρει άμεσα αλλαγή και στο νάρθηκα. 7. Στο Κοινωνικό και το Οικογενειακό Περιβάλλον. Τα παιδιά μοιράζουν το χρόνο τους μεταξύ σπιτιού, σχολείου, παιδικής χαράς αλλά και κέντρων αποκατάστασης και νοσοκομείων. Η αξιολόγηση του παιδιού και οι επαναξιολογήσεις μπορούν να λάβουν χώρα σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω μέρη. Ο θεραπευτής θα πρέπει να αξιολογήσει το παιδί και μέσα από τις δραστηριότητες του σε αυτούς χώρους. Διαδικασία κατασκευής Τα στάδια της διαδικασίας για την κατασκευή ενός νάρθηκα για παιδί είναι: 1. Η Προετοιμασία του παιδιού. Ξεκινώντας τη διαδικασία, είναι βασική η σωστή τοποθέτηση του παιδιού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική θέση. Θεωρείται εξίσου σημαντικό να υπάρχει ειδικός εξοπλισμός όπως παιδικό κάθισμα ή λαβές ώστε να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που κάποιο παιδί δεν έχει την ικανότητα να διατηρήσει τη σωστή θέση. Όταν πρόκειται για μικρότερα παιδιά, εναλλακτικά, μπορεί να τα κρατήσει ο γονιός στην αγκαλιά του ακολουθώντας βέβαια τις οδηγίες του θεραπευτή. Το επόμενο στάδιο της προετοιμασίας του παιδιού και εξίσου βασικό με το προηγούμενο είναι ο θεραπευτής να καταφέρει να μειώσει το φόβο του παιδιού και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Εάν το παιδί συναντά για πρώτη φορά το θεραπευτή θα πρέπει να του δοθεί λίγη ώρα ώστε να νιώσει οικεία με έναν «ξένο». Αλλά ακόμη και εάν το παιδί γνωρίζει το θεραπευτή θα πρέπει να του δοθεί ένα μικρό χρονικό διάστημα ώστε να νιώσει άνετα με τον εξοπλισμό. Καλό θα είναι ο θεραπευτής να έχει μαζί του υλικά όπως παιχνίδια, μουσική, βιβλία, αυτοκόλλητα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια θετική αλληλεπίδραση με το παιδί πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Σε ένα μεγαλύτερο παιδί ο θεραπευτής μπορεί να του περιγράψει τη διαδικασία αναπαριστώντας τη σε κάποιο παιχνίδι, όπως κούκλα ή λούτρινα ζωάκια. Εάν τα υλικά είναι διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα, θα ήταν καλό η επιλογή του χρώματος να γίνει από το ίδιο το παιδί. Επίσης, η διακόσμηση του νάρθηκα με αυτοκόλλητα, για παράδειγμα, βοηθάει το παιδί να τον αποδεχτεί πιο εύκολα. Τέλος, η πρακτική εμπλοκή του παιδιού στην όλη διαδικασία θα το βοηθήσει να απαλλαχθεί από το άγχος του και να νιώσει πιο άνετα με αυτή. 2. Η Προετοιμασία του περιβάλλοντος. Η προετοιμασία του περιβάλλοντος περιλαμβάνει την τακτοποίηση του εξοπλισμού, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η διαδικασία κατασκευής, αλλά και να προληφθεί η πιθανότητα κάποιου ατυχήματος. Σε περίπτωση που το παιδί έχει ιδιαίτερα αυξημένο μυϊκό τόνο ή είναι υπερκινητικό ή έχει άλλα προβλήματα συμπεριφοράς, συνιστάται να υπάρχει και ένα δεύτερο άτομο κατά τη διαδικασία. Αυτό το άτομο μπορεί να είναι ένας από τους δύο γονείς ή κάποιος παιδαγωγός ή ακόμη καλύτερα κάποιος οικείος θεραπευτής. Ο θεραπευτής που θα κατασκευάσει το νάρθηκα θα πρέπει να του εξηγήσει λεπτομερώς ποιος είναι ο ρόλος του π.χ. η διατήρηση της σωστής θέσης, η απασχόληση του παιδιού, η σταθεροποίηση κάποιων αρθρώσεων, η ακινητοποίηση 104

6 του άκρου μέχρι να σταθεροποιηθεί το υλικό. 3. Η Επιλογή των κατάλληλων υλικών. Οι νάρθηκες για παιδιά μπορούν να κατασκευαστούν από διαφορετικά υλικά, η επιλογή των οποίων εξαρτάται από το στόχο του νάρθηκα, από την ηλικία και από τις ανάγκες του παιδιού. Τα θερμοπλαστικά υλικά είναι αυτά που χρησιμοποιούνται συνήθως. Οι μαλακοί νάρθηκες κατασκευάζονται από υλικά όπως το neoprene, το δέρμα ή η φάσα και εφαρμόζονται για να παρέχουν υποστήριξη και άνεση στα παιδιά που δεν αντέχουν το θερμοπλαστικό υλικό. Βέβαια, αυτά τα υλικά είναι πιο πιθανό να δημιουργήσουν αλλεργικές αντιδράσεις και γι αυτό θα πρέπει να ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις. Τα θερμοπλαστικά υλικά ποικίλλουν ανάλογα με την ελαστικότητά τους, την πυκνότητά τους, τη μνήμη τους και τη σκληρότητα τους. Τα υλικά με υψηλή πυκνότητα προσδίδουν σταθερότητα και άνεση, ενώ τα λεπτά σε πάχος υλικά ξεχειλώνουν πιο εύκολα κατά την κατασκευή. Όταν ο νάρθηκας προορίζεται για μείωση της σπαστικότητας, καλό θα είναι να επιλέγονται υλικά με μεγάλη ελαστικότητα, καθώς είναι πιο εύκολο να τοποθετηθεί στην επιθυμητή θέση το άκρο. Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις καλό θα είναι να προτιμώνται υλικά με μνήμη, καθώς μπορεί ο νάρθηκας να χρειαστεί να κατασκευαστεί εξ αρχής ή να τροποποιηθεί πολλές φορές. 4. Ο Σχεδιασμός του Πατρόν. Το πατρόν του κάθε νάρθηκα σχεδιάζεται για κάθε παιδί ξεχωριστά και βασίζεται στους θεραπευτικούς στόχους αλλά και στα ατομικά χαρακτηριστικά. Η δημιουργία του θεωρείται απαραίτητη, όχι μόνο γιατί καθορίζει το σωστό μέγεθος του νάρθηκα αλλά και γιατί επιτρέπει στο θεραπευτή να συλλάβει εξ αρχής όλη τη διαδικασία κατασκευής. Για να σχεδιαστεί το πατρόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χαρτί, χαρτί κουζίνας σε ρολό ή αλουμινόχαρτο. Τα παιδιά που εμφανίζουν διαταραγμένο μυϊκό τόνο ίσως να μην έχουν την ικανότητα να τοποθετήσουν το χέρι τους στην επιφάνεια του τραπεζιού ώστε να σχεδιαστεί το περίγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση το άκρο τοποθετείται στη θέση που ο μυϊκός τόνος είναι λιγότερο διαταραγμένος ή εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το άλλο άκρο εάν σε αυτό ο μυϊκός τόνος εμφανίζεται πιο φυσιολογικός. 5. Το Ζέσταμα του Υλικού. Το υλικό θερμαίνεται 2 φορές. Την 1η φορά θερμαίνεται τόσο ώστε να είναι εύκολο το κόψιμό του, ενώ μετά το κόψιμο πρέπει να αναθερμαίνεται στη θερμοκρασία ναρθηκοποίησης που προτείνεται από τον κατασκευαστή ή από την εταιρεία. Αφού έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία και πριν τοποθετηθεί στο άκρο του παιδιού, ο θεραπευτής πρέπει να το σκουπίσει πολύ καλά και να βεβαιωθεί ότι το υλικό δεν είναι πολύ ζεστό. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για όλους τους ασθενείς, αλλά πολύ περισσότερο για τα παιδιά καθώς κάποια από αυτά λόγω υπερευαισθησίας μπορεί να αντιδράσουν αρνητικά. Επίσης, επειδή πολλά παιδιά εμφανίζουν δυσκολία στη λεκτική επικοινωνία, ο θεραπευτής πρέπει να αναγνωρίζει μη λεκτικά σημεία πόνου ή δυσαρέσκειας. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας του υλικού μπορεί να γίνει είτε τοποθετώντας το κοντά στο πρόσωπό του, είτε στην πρόσθια πλευρά του βραχιόνιου. Τέλος, επιπλέον προφύλαξη του παιδιού, επιτυγχάνεται υγραίνοντας το άκρο του με κρύο νερό ή καλύπτοντάς το με ύφασμα, αλλά με μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν πτυχές ή ζάρες στο νάρθηκα. 6. Η Επιτάχυνση της Διαδικασίας Κατασκευής. Ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας όταν κατασκευάζεται ένας νάρθηκας, πολύ περισσότερο όταν αυτός ο νάρθηκας προορίζεται για ένα παιδί. Όταν ο θεραπευτής χρειάζεται να επισπεύσει τη διαδικασία είτε λόγω της υπερκινητικότητας είτε λόγω της άβολης για το παιδί θέσης, εφαρμόζει κάποιες τεχνικές, οι οποίες αφορούν κυρίως στο στάδιο σταθεροποίησης του υλικού. Αφού το υλικό τοποθετηθεί στο άκρο, μπορεί να εφαρμοστεί πάνω του μια σακούλα με πάγο ή παγοκύστη. Όταν το υλικό παγώσει μερικώς, μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί σε ένα δοχείο με κρύο νερό ή κάτω από μια βρύση με κρύο τρεχούμενο νερό. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ψυκτικά spray αλλά μόνο αφού αφαιρεθεί ο νάρθηκας από το άκρο του παιδιού και με πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα. Τέλος, στο εμπόριο υπάρχουν αρκετά προϊόντα, ο θεραπευτής όμως θα πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο χρήσης τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά την εφαρμογή τους. 105

7 7. Η Τοποθέτηση επένδυσης. Η επένδυση είναι απαραίτητη πάνω από τις οστικές προεξοχές, για να ανακουφίζει το παιδί από την πίεση που ασκείται από το νάρθηκα και να προλαμβάνει πιθανούς τραυματισμούς του δέρματος. Φυσικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι η επένδυση δε χρησιμοποιείται για να μειώσει την πίεση που ασκείται από έναν κακοφτιαγμένο νάρθηκα. Επίσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο χώρος που καταλαμβάνει η επένδυση μέσα στο νάρθηκα και να συνυπολογίζεται κατά το σχεδιασμό. Στο εμπόριο διατίθενται διάφοροι τύποι επενδύσεων και ο θεραπευτής έχει την δυνατότητα να επιλέξει τον κατάλληλο για τις ανάγκες του. Η επένδυση θα πρέπει να αντικαθίσταται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους υγιεινής. 8. Η Τοποθέτηση των Velcro. Στο εμπόριο υπάρχει διαθέσιμη μια μεγάλη ποικιλία Velcro. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή τους είναι η δύναμη, η αντοχή, η σταθερότητα, η ελαστικότητα και η υφή. Ο θεραπευτής πρέπει να φροντίζει ώστε τα Velcro που τοποθετούνται να μην έχουν αιχμηρές γωνίες, γιατί μπορεί πολύ εύκολα να τραυματίσουν το δέρμα των παιδιών. Η διακόσμηση των Velcro θεωρείται απαραίτητη καθώς διευκολύνει την αποδοχή του νάρθηκα από το παιδί. Συνήθως, προτιμώνται υλικά όπως αυτοκόλλητα, χρωματιστές αυτοκόλλητες ταινίες με σχέδια, κορδόνια, κουμπιά, μαρκαδόροι κ.ά. Φυσικά, η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς υπάρχει πιθανότητα ατυχήματος, όπως ο κίνδυνος κατάποσής τους. 9. Οι Οδηγίες εφαρμογής. Τα άτομα που είναι υ- πεύθυνα για την εφαρμογή του νάρθηκα στο παιδί, θα πρέπει να έχουν κατανοήσει τους στόχους εφαρμογής του νάρθηκα, τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν και τους κινδύνους που προκύπτουν από λανθασμένη χρήση. Παρόλο που ο τρόπος εφαρμογής του νάρθηκα θεωρείται μια αυτονόητη για το θεραπευτή διαδικασία, για τα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτή μπορεί να θεωρείται ιδιαίτερα πολύπλοκη. Έτσι, οι οδηγίες που δίνονται θα πρέπει να είναι πολύ λεπτομερείς και επεξηγηματικές. Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι να δίνονται γραπτά σε όλα τα εμπλεκόμενα άτομα. Ο θεραπευτής πρέπει να είναι βέβαιος ότι έχει γίνει κατανοητός και γι αυτό θα πρέπει να ζητά από τους φροντιστές να δοκιμάσουν να εφαρμόσουν το νάρθηκα, όντας ο ί- διος παρών. Επίσης, φωτογραφίες με το σωστό τρόπο εφαρμογής είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για τους φροντιστές. Τέλος, για τη σωστή τοποθέτηση των Velcro μπορεί να σχεδιαστούν αριθμοί ή διαφορετικά διακριτικά σχέδια τόσο πάνω στο κάθε Velcro όσο και πάνω στο νάρθηκα. 10. Το Πρόγραμμα Εφαρμογής. Το πρόγραμμα εφαρμογής εξαρτάται από παράγοντες όπως ο στόχος εφαρμογής του νάρθηκα, η ανοχή του παιδιού, η μυοσκελετική κατάσταση, η καθημερινή ρουτίνα και οι δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται το παιδί. Οι νάρθηκες μπορούν να εφαρμοστούν για μεγάλα ή μικρά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, κατά τη νύχτα ή κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων. Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό ο χρόνος εφαρμογής να αυξάνεται βαθμιαία ώστε να επιτευχθεί και η αύξηση της ανοχής του παιδιού. Όταν ο στόχος του νάρθηκα είναι η αύξηση της λειτουργικότητας των άνω άκρων, τότε θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν το παιδί εκτελεί κάποια δραστηριότητα. Όταν ο στόχος του νάρθηκα είναι η μείωση του μυϊκού τόνου, θα πρέπει να εφαρμόζεται πριν από κάποια δραστηριότητα και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όταν ο στόχος είναι η πρόληψη των συγκάμψεων, τότε θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν το παιδί δεν εμπλέκεται σε δραστηριότητες. Τέλος όταν ο στόχος είναι η διόρθωση των συγκάμψεων, ο νάρθηκας θα πρέπει να εφαρμόζεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο θεραπευτής θα πρέπει να εξηγήσει το πρόγραμμα στα άτομα που θα είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή και την αφαίρεση του νάρθηκα και να τους παρέχει αντίγραφά του. Το πρόγραμμα εφαρμογής μπορεί να τροποποιείται εάν ο θεραπευτής το θεωρεί σκόπιμο μετά από κάθε επαναξιολόγηση του παιδιού. 11. Οι Προφυλάξεις. Οι προφυλάξεις που θα πρέπει να ληφθούν αφορούν σε προβλήματα, τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν από πίεση των αρθρώσεων ή των νεύρων, διαταραγμένη κυκλοφορία ή αλλεργικές αντιδράσεις. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του νάρθηκα, θα πρέπει να εφαρμοστεί στο παιδί για λεπτά περίπου και αφού αφαιρεθεί να γίνει διεξοδική παρατήρηση του δέρματος για πιθανά σημεία πίεσης. 106

8 Σε περίπτωση που η ερυθρότητα δεν εξαφανίζεται μετά από λεπτά από την αφαίρεσή του, σημαίνει ότι ο νάρθηκας δεν είναι κατάλληλος και είναι απαραίτητο να γίνουν τροποποιήσεις. 12. Η Επαναξιολόγηση του νάρθηκα. Είναι απαραίτητη η επαναξιολόγηση του νάρθηκα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη εφαρμογή αλλά και η επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η εφαρμογή ναρθήκων σε παιδιά έχει αρκετές ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές με αυτήν των ενηλίκων. Ο θεραπευτής πρέπει να λαμβάνει υπ όψη του τις ιδιαιτερότητες των παιδιών και των ναρθήκων για να προσφέρει έναν αποτελεσματικό αλλά και αποδεκτό από το παιδί νάρθηκα. ΑΒSTRACT Elena D, Keramiotou K. As adults application splints in each diagnostic category is a separate issue, so too are splints applied to children. In this work will refer those issues to be considered when applying splints to children, primarily because of age and not because of the problem. Κey-words: splint, child, early construction. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. American Society of Hand Therapists. (1992). Splint Classification System. Garner, N.C., The American Society of Hand Therapists. 2. Armstrong, J. (2005). Splinting the pediatric patient. In: Fess, E.E., Gettle, K.S., Philips, C.A., Janson, J.R. (2005). Hand and upper extremity splinting: Principles and methods. 3rd Edition. St Louis, Mosby. Chapter 18, pp Austin, G.P., & Jacobs, M.L. (2003). Mechanical principles. In: Jacobs, M.L., Austin, N.M. (2003). Splinting the hand and upper extremity: Principles and process. Lippincott Williams and Wilkins. Chapter 4, pp Austin, N.M. (2003). Equipment and materials. In: Jacobs, M.L., Austin, N.M. (2003). Splinting the hand and upper extremity: Principles and process. Lippincott Williams and Wilkins. Chapter 5, pp Austin, N.M. (2003). Process of splinting. In: Jacobs, M.L., Austin, N.M. (2003). Splinting the hand and upper extremity: Principles and process. Lippincott Williams and Wilkins. Chapter 6, pp Belkin, J., Englisb, C.B. (1996). Orthotics. Section I: Hand splinting: Principles, practice and decision making. In: Pedretti, L.W. (1996). Occupational therapy practice skills for physical dysfunction. 4th Edition. St Louis, Mosby. Chapter 19, pp Bell-Krotoski, J.A., Breger-Lee, D.E., Beach, R.B. (1995). Biomechanics and evaluation of the hand. In: Hunter, J.M., Mackin, E.J., Callahan, A.D. (1995). Rehabilitation of the hand: Surgery and therapy. 4th Edition. St Louis, Mosby. Chapter 11, pp Berger, S., Pedretti, L.W. (1998). Hand splinting. In: Early, M.B. (1998). Physical dysfunction. Practice skills for the occupational therapy assistant. St Louis, Mosby. Chapter 22, pp Byron, P.M. (2002). Splinting the hand of a child. In: Hunter, J.M., Mackin, E.J., Callahan, A.D. Rehabilitation of the hand and upper extremity. 5th Edition. St Louis, Mosby. Volume II, Chapter 120, pp Callinan, N. (2002). Construction of hand splints. In: Trombly, C.A., Radomski, M.V. (2002). Occupational therapy for physical dysfunction. 5th Edition. Lippincott Williams and Wilkins. Chapter 15, pp Charest, E. (2003). The pediatric patient. In: Jacobs, M.L., Austin, N.M. (2003). Splinting the hand and upper extremity: Principles and process. Lippincott Williams and Wilkins. Chapter 22, pp Colditz, J.C. (1996). Principles of splinting and splint prescription. In: Peimer, C. (1996). Surgery of the hand and upper extremity. Volume 1. McGraw-Hill Health Professions Division. Chapter 111, pp Coppard, B.M., Lynn, P. (2001). Introduction to splinting. In: Coppard, B.M., Lohman, H. (2001). Introduction to splinting: A clinical-reasoning and problem-solving approach. 2nd Edition. St Louis, Mosby. Chapter 1, pp Duncan, R.M. Basic principles of splinting the hand. Physical Therapy 1989; 69(12): Early, M.B., Pedretti, L.W. (1998). A frame of reference and practice models for physical dysfunction. In: Early, M.B. (1998). Physical dysfunction practice skills for the occupational therapy assistant. St Louis, Mosby. Chapter 3, pp Fess, E.E., Gettle, K.S., Philips, C.A., Janson, J.R. (2005). Hand and upper extremity splinting: Principles and methods. 3rd Edition. St Louis, Mosby. 17. Gabriel, L., Duvall-Riley, B. (2001). Pediatric Splinting. 107

9 In: Coppard, B.M., Lohman, H. (2001). Introduction to splinting: A clinical-reasoning and problem-solving approach. 2nd Edition. St Louis, Mosby. Chapter 12, pp Jacobs, M.L. (2003). Splint classification. In: Jacobs, M.L., Austin, N.M. (2003). Splinting the hand and upper extremity: Principles and process. Lippincott Williams and Wilkins. Chapter 1, pp Jacobs, M.L., Austin, N.M. (2003). Immobilization splints. In: Jacobs, M.L., Austin, N.M. (2003). Splinting the hand and upper extremity: Principles and process. Lippincott Williams and Wilkins. Chapter 7, pp K. Κεραμιώτου (2003). Νάρθηκες και βοηθητικά μηχανήματα. Διδακτικές σημειώσεις. Σ.Ε.Υ.Π. Τμήμα Εργοθεραπείας. 21. Taylor, E., Hanna, J., Belcher, H.J.C.R. Splinting of the hand and wrist. Current Οrthopaedics 2003; 17: Το άρθρο αυτό στην αρχική του μορφή παρουσιάστηκε ως προφορική ανακοίνωση στο Συνέδριο Εργοθεραπείας με τίτλο: «Παιδιατρική Εργοθεραπεία: σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 9-10/5/

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΜΕΑ. Παναγιώτα Παναγάκη

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΜΕΑ. Παναγιώτα Παναγάκη ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΜΕΑ Παναγιώτα Παναγάκη Ειδικά σχολεία Δημόσια Πιστοποιημένα Διαγνωστικά Κέντρο ΚΕΔΔΥ (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Και Υποστήριξης) Ειδικό νηπιαγωγείο και ειδικό δημοτικό σχολείο Κωφών και

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Αθλητική ταξινόμηση Κατηγορία 1 Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) 1 .. Κατηγορία ΙΙΙ Κατηγορία IV.. Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές κακώσεις άνω άκρου και νάρθηκες

Αθλητικές κακώσεις άνω άκρου και νάρθηκες 2010, (41):12-18 Αθλητικές κακώσεις άνω άκρου και νάρθηκες B Μέρος Χ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1 Κ. ΚΕΡΑΜΙΩΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο πρώτο μέρος του άρθρου, αναφέρθηκαν οι προϋποθέσεις κι η σημασία εφαρμογής των ναρθήκων

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα)

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Ασκήσεις κινητικότητας (ROM) ΑΜΣΣ Σε αυτές τις ασκήσεις κινητικότητας (Εικ. 1), στο εργαστήριο εφαρµόστηκαν & έγινε πρακτική άσκηση στις εξής ασκήσεις: Κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες

Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες Ποιος είναι ο σκοπός της χρήσης ναρθήκων; Οι νάρθηκες που τοποθετούνται στα άνω και στα κάτω άκρα έχουν ως σκοπό την ακινητοποίηση ενός μέρους του σώματος προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Ιδιότητες του νερού

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Ιδιότητες του νερού ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Η φυσικοθεραπεία βασίζεται σε φυσικά μέσα. Ένα από αυτά είναι και το υγρό στοιχείο, το νερό. Η εφαρμογή του νερού ως μέσο στη θεραπεία ονομάζεται Υδροθεραπεία. Η επίδραση του νερού είναι ευεργετική

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής και οστεοπόρωση

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής και οστεοπόρωση 2009, (40):138-142 Δραστηριότητες καθημερινής ζωής και οστεοπόρωση Σ. Μπακατσή Ως δραστηριότητες καθημερινής ζωής ορίζονται όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά για να ζήσουμε, η προσωπική αυτοφροντίδα (το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Νοέμβριος, 2014. Γιάννης Λεμονής Εργοθεραπευτής

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Νοέμβριος, 2014. Γιάννης Λεμονής Εργοθεραπευτής ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Νοέμβριος, 2014 Γιάννης Λεμονής Εργοθεραπευτής ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΟΛΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίες. Η Αγάπη για τη ρουτίνα. Συνήθεις Διαταραχές Ύπνου. Δυσκολίες επικοινωνίας. ! Εφιάλτες! Ακράτεια! Ροχαλητό! Ανήσυχος Ύπνος!

Αιτίες. Η Αγάπη για τη ρουτίνα. Συνήθεις Διαταραχές Ύπνου. Δυσκολίες επικοινωνίας. ! Εφιάλτες! Ακράτεια! Ροχαλητό! Ανήσυχος Ύπνος! Διαταραχές ύπνου και Αυτισµός Ελένη Λούκουτου Λογοθεραπεύτρια ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Ο ύπνος είναι ένα σημαντικό συστατικό της υγείας. Παρόλο που δε μπορούμε να κατανοήσουμε όλες τις λειτουργίες του, ο ύπνος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και βοηθήματα λειτουργικότητας

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και βοηθήματα λειτουργικότητας 2009,20(1):52-X (38):52-59 Ρευματοειδής αρθρίτιδα και βοηθήματα λειτουργικότητας Ζ. Σαρλή 1 Κ. Κεραμιώτου 2 1 Εργοθεραπεύτρια, Κέντρο Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης» 2 Εργοθεραπεύτρια, Dip Hand Therapy, Θριάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Μετάφρασ η σε: Ολοκληρώθ ηκε από: Email: ΠΠ 1 Οι άνθρωποι με συμπτώματα ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) θα πρέπει να έχουν έγκαιρη πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΥΪΚΟΣ ΤΟΝΟΣ Είναι η συνεχής ελαφρά σύσπαση των µυών ακόµη και σε κατάσταση ηρεµίας. ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΥΪΚΟΥ ΤΟΝΟΥ Εγκεφαλική παράλυση Κρανιοεγκεφαλική κάκωση Κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω εργασίες αποτελούν μέρος της απόκτησης του τίτλου σπουδών της

Οι παρακάτω εργασίες αποτελούν μέρος της απόκτησης του τίτλου σπουδών της ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ποια είναι.. Η Δρόσου Ελένη (1982) κατάγεται από την Κορινθία. Το έτος 1999 αποφοιτεί από το Γεν. Λύκειο Κορίνθου και ξεκινάει τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση της στην Αθήνα. Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ονοματεπώνυμο φοιτητριών: ΤΣΙΜΗΤΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΙΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. ΚΥΠΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας

619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας 619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Εργοθεραπείας, ιδρύθηκε το 1977 στην Aνώτερη Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (Α.Σ.Υ.Κ.Π.) των Κέντρων Ανώτερης Τεχνολογικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡ ΗΣΗ. (Βιργινία Πολυμεροπούλου Εργοθεραπεύτρια)

ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡ ΗΣΗ. (Βιργινία Πολυμεροπούλου Εργοθεραπεύτρια) ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡ ΗΣΗ (Βιργινία Πολυμεροπούλου Εργοθεραπεύτρια) Η Νοητική Υστέρηση αναφέρεται σε μια παθολογική κατάσταση που εκδηλώνεται στην περίοδο ανάπτυξης, δηλ. την περίοδο που αρχίζει από την σύλληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος εγκεφαλική παράλυση αναφέρεται σε μια ομάδα παθήσεων, στις οποίες υπάρχουν διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες 1. Σκοπός της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου είναι η επούλωση των τραυμάτων από τον χειρουργικό τραυματισμό, η αναλγησία και η προετοιμασία για την έναρξη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των καθηµερινών επικοινωνιακώνδεξιοτήτων,σεµορφήσυνέντευξης.

οµηµένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των καθηµερινών επικοινωνιακώνδεξιοτήτων,σεµορφήσυνέντευξης. ΤσαφάρηΠαρασκευή, ΛογοθεραπεύτριαΤ.Ε. Ιατρική Εταιρία Ελλογον Τι είναι το πραγματολογικό προφίλ; οµηµένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των καθηµερινών επικοινωνιακώνδεξιοτήτων,σεµορφήσυνέντευξης.

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές...

Συνιστώνται για... Οι δονήσεις είναι αποτελεσματικές... ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εκφυλιστικές αλλοιώσεις Αγγειακές παθήσεις Παθολογίες των πνευμόνων Ουρο-γυναικολογικές διαταραχές Καρδιακές παθήσεις Παθολογίες σπονδυλικής στήλης Παθολογίες αρθρώσεων Παθολογίες συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Α. ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ): ΗΛΙΚΙΑ < 50 ΕΤΩΝ: Κατάγματα χαμηλής βίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ BscN, Msc(c), TCN(C).

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ BscN, Msc(c), TCN(C). ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ BscN, Msc(c), TCN(C). ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Φυσιολογική κίνηση ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Η οστεοαρθρίτιδα αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν: α) η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου είναι ολοκληρωτική, β) όταν υπάρχουν σημαντικά συμπτώματα, όπως πόνος ή

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα Πρότυπα περίθαλψης () για ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα Μετάφρασ η σε: Ολοκληρώθ ηκε από: Email: 1 1 2 3 4 Οι άνθρωποι με συμπτώματα οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαγγελματία του τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Οδηγός Εκπαιδευτή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Οδηγός Εκπαιδευτή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Mintaze Kerem Gunel Akmer Mutlu Ozgun Kaya Kara Ayse Livanelioglu 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Μπίλλη Ευδ. Επ. Καθηγήτρια, Τμ. Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Δυτική Ελλάδας Γήρανση - ορισμός Σαφής ορισμός του γήρατος δεν υπάρχει Σύμφωνα με τον Shock, το γήρας

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Περιεχόμενα προηγούμενης διάλεξης Περιγραφή παθολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αποσυμπίεση. ωλενίου νεύρου

Χειρουργική αποσυμπίεση. ωλενίου νεύρου Χειρουργική αποσυμπίεση ωλενίου νεύρου Ορθοπαιδική χειρουργική Χειρουργική αποσυμπίεση ωλενίου νεύρου Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν.

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν. Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν. ΚΑΤ Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοβαρός ο Αντίχτυπος στη Ζωή του Ασθενή.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι µία συνήθης αιτία πόνου και διαταραχής της αισθητικότητας στα χέρια. Οφείλεται σε πίεση του µέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε διαταραχες ατου Καρδιοαναπνευστικού συστήματος (20Θ+30Ε)

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε διαταραχες ατου Καρδιοαναπνευστικού συστήματος (20Θ+30Ε) Έναρξη: 5-4-2014 Λήξη: 25-1-2015 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Εισαγωγή στην παιδιατρική αποκατάσταση- (Γενικά θέματα) (10Θ+4Ε) ωράριο Σάββατο 5-4-2014 Κυριακή 6-4-2014 09:00-10:30 Συστάσεις-έναρξη προγράμματος Α Χριστάρα,Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΖΑΜΠΕΤΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 1. Τη συνέχιση της φροντίδας. 2. Την προαγωγή της υγείας. 3. Τη θεραπευτική παρέμβαση. 4. Τη φροντίδα στο τέλος της ζωής. 5. Την αποκατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D

Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Χαρακτηριστικά Αυτισμού Καλής Λειτουργικότητας ( ομιλία, κινητικός συντονισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Trigger Points: Mια τεχνική που αφοπλίζει τον πόνο ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΩΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ.(ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ/ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ/ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ) ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ για την πλατυποδία, τη στροφή των ποδιών προς τα "μέσα", τα"στραβά γόνατα" και τα παιδικά παπούτσια Lynn T. Staheli, MD ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ Οι γονείς ανησυχούν για την πλατυποδία,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μουσικοθεραπεία ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Μουσικοθεραπεία Ντόρα Ψαλτοπούλου Μουσικοθεραπεύτρια MA-CMT Master of Arts, New York University να τσιγγάνικο ρητό λέει ότι «όποιος πόνο έχει, μιλιά δεν έχει». Κι ένας Κινέζος ποιητής θα πει ότι «χτυπάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ Τι είναι η Ανάλυση Βάδισης? Η εκτίμηση της βάδισης ενός ατόμου μόνο με την παρατήρηση είναι δύσκολη. Η δυσκολία αυτή είναι μεγαλύτερη όταν η βάδιση επηρεάζεται από νευρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Φυσιολογική και μη Βάδιση Η γνώση των χαρακτηριστικών της φυσιολογικής βάδισης Αξιολόγηση των παθολογικών αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργοθεραπευτική παρέμβαση σε ασθενείς με βλάβη βραχιονίου πλέγματος

Εργοθεραπευτική παρέμβαση σε ασθενείς με βλάβη βραχιονίου πλέγματος 2010, (41):5-11 Εργοθεραπευτική παρέμβαση σε ασθενείς με βλάβη βραχιονίου πλέγματος b Μέρος Μ. ΣΑΜΙΟΥ 1 Γ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για την αξιολόγηση του ασθενή με βλάβη βραχιονίου πλέγματος, επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ Δερματοχάλαση βλεφάρων Βλεφαροπλαστική Καθώς τα χρόνια περνούν τα βλέφαρα μπορεί να φαίνονται «γερασμένα» και «σακουλιασμένα», καθώς το δέρμα τους χαλαρώνει και «περισσεύει»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες στην επικοινωνία, κοινωνικότητα και συμπεριφορά, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε. 103-112_22ENOTHTA5 4/3/2013 12:35 µµ Page 103 ENOTHTA 5 ENOTHTA 5 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Άτομο - Άνθρωπος) Ένας «χάρτης» από λέξεις μυς αρθρώσεις σκελετό άλλα όργανα: μάτια, έχει έχει έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φόβος και τι φοβια;

Τι είναι φόβος και τι φοβια; ΦΟΒΟΙ - ΦΟΒΙΕΣ Τι είναι φόβος και τι φοβια; Φόβος: η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται απέναντι σε πραγματικό κίνδυνο, ή απειλή. Φοβία: ο επίμονος φόβος που παγιδεύει το άτομο περιορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Μίχου Φωτεινή Μουστάκη Ελευθερία Δρ. Φουσεκης Κων/νος Καθηγητης Εφ. Φυσικοθεραπειας Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοτεχνική υποστήριξη του διαβητικού ποδιού. Tι είναι και πότε χρειάζεται;

Ορθοτεχνική υποστήριξη του διαβητικού ποδιού. Tι είναι και πότε χρειάζεται; Ορθοτεχνική υποστήριξη του διαβητικού ποδιού. Tι είναι και πότε χρειάζεται; Κατερίνα Καψιμάνη Χημικός, Εκπαιδευμένη στην ορθοτεχνική υποστήριξη του ποδιού Η ορθοτεχνική υποστήριξη του ποδιού είναι η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η συστηματική επίλυση ενός προβλήματος στην πράξη

Είναι η συστηματική επίλυση ενός προβλήματος στην πράξη Είναι η συστηματική επίλυση ενός προβλήματος στην πράξη Είναι μια σειρά από σχεδιασμένες ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων του ασθενή και της οικογένειάς του Όλα τα βιολογικά, ψυχολογικά, περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο.

Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο. Μασάζ για λαιμό και ώμο Οδηγίες χρήσης Τυλίξτε το εσωτερικό του μασάζ γύρω από το λαιμό,τον ώμο ή την πλάτη πριν από κάθε χρήση. Με χτυπήματα χαλαρώνει και ανανεώνει κάθε σημείο. -Δυναμικό drum-massage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ Αγαπητέ Συνεργάτη, Αυτός ο κατάλογος φτιάχτηκε ειδικά για τους ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο. Το εγκεφαλικό επεισόδιο εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΑΚΡΑ 1. Ορθοπεδικά Υλικά ΑΝΩ ΑΚΡΑ. www.y-logimed.gr. www.y-logimed.gr

ΑΝΩ ΑΚΡΑ 1. Ορθοπεδικά Υλικά ΑΝΩ ΑΚΡΑ. www.y-logimed.gr. www.y-logimed.gr ΑΝΩ ΑΚΡΑ 1 Ορθοπεδικά Υλικά Αποκατάστασης ΑΝΩ ΑΚΡΑ 2 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 502 501 X- Hard Medium 502 Σπειρωτό ελατήριο έκτασης για την ΕΜΦ Αυτό το ελατήριο παρέχει εξαιρετικά υψηλό βαθμό έκτασης στην εγγύς μεσοφαλαγγική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Ρομποτικα βοηθηματα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Ρομποτικα βοηθηματα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Ρομποτικα βοηθηματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συνήθως ο ακρωτηριασμός επιβάλετε για να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή. Γεγονότα Στις ηλικίες 55 με 75 ετών παρατηρείται ο μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI)

Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) 1. Τι είναι η Μαγνητική Τοµογραφία; Η Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) είναι µια προηγµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Personal resuscitation plans and end of life planning for children with disability and life-limiting/life-threatening conditions

Personal resuscitation plans and end of life planning for children with disability and life-limiting/life-threatening conditions Personal resuscitation plans and end of life planning for children with disability and life-limiting/life-threatening conditions A Wolff, 1 J Browne, 1 W P Whitehouse 1,2 1 Family Health Division, Nottingham

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Πρωτοπαθή Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση Οστεοπόρωση των ηλικιωμένων ή γεροντική οστεοπόρωση Δευτεροπαθή

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ. Πρωτοπαθή Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση Οστεοπόρωση των ηλικιωμένων ή γεροντική οστεοπόρωση Δευτεροπαθή ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Τι είναι η οστεοπόρωση; Η οστεοπόρωση είναι η συχνότερη πάθηση των οστών και χαρακτηρίζεται, πρώτον, από χαμηλή οστική μάζα ή, πιο απλά, από λιγότερη ποσότητα οστού και δεύτερον, από διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Περιορισμοί της άσκησης σε άτομα με ΣΔ Παναγιώτης Β. Τσακλής PhD Καθηγητής Εµβιοµηχανικής Τµ Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Dept Mechanical Engineering Fibers & Polymers Lab Massachusetts Institute of Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Άμεση ανάγκη (μεταφορά και αντιμετώπιση το ταχύτερο δυνατόν) ΜΑΖΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΒΑΡΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

i-size το νέο πρότυπο της ΕΕ για την ασφάλεια των καθισμάτων αυτοκινήτου

i-size το νέο πρότυπο της ΕΕ για την ασφάλεια των καθισμάτων αυτοκινήτου Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το i-size το νέο πρότυπο της ΕΕ για την ασφάλεια των καθισμάτων αυτοκινήτου Πίνακας περιεχομένων Ένα νέο πρότυπο ασφαλείας για τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΣΕ ΦΟΡΜΑ!

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΣΕ ΦΟΡΜΑ! > της Νεκταρίας Καρακώστα ΟΛΓΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΣΕ ΦΟΡΜΑ! 16 Άνοια/Alzheimer: Γιατί λαμβάνουν επιδημικές διαστάσεις; Η άνοια και το Alzheimer είναι δύο όροι αλληλένδετοι, αλλά όχι ταυτόσημοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Οστεοπόρωση. Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία. Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Οστεοπόρωση Διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Η οστεοπόρωση είναι πιο συχνή από τις παθήσεις της καρδιάς και των πνευμόνων Οστεοπόρωση: Η σιωπηλή επιδημία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι

Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι Νοσηλευτική προσέγγιση στο διαβητικό πόδι Νικολαϊδης Αθανάσιος, Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων- Νοσηλευτής. Διαβητολογικό κέντρο Γ.Ν Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear

Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Ρήξη του Επιχείλιου Χόνδρου του Ισχίου Labral Tear Τι είναι ο επιχείλιος χόνδρος; Ο επιχείλιος χόνδρος είναι µία δοµή από ινώδη ιστό που περιβάλλει κυκλοτερώς την κοτύλη την κοίλη δηλαδή αρθρική επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος Ρήξη του δικεφάλου τένοντα στον αγκώνα συμβαίνει τις περισσότερες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας.

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας. CUMMULATINE SUCCESS SCORE % ΙΣΧΙΟ CUMMULATINE SUCCESS RATE % YΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 42 ΑΝΔΡΕΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 ΗΛΙΚΙΑ 63.1 (42-92) ΥΨΟΣ 171 (162-191) Δ.Μ.Σ 36 (22-47) Το ποσοστό των ασθενών που αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πόνος Μία δυσάρεστη αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού

ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού Όσο υγιεινό ζεστό νερό θέλετε Μια µεγάλη συµβολή στην ποιότητα της ζωής σας Το ζεστό νερό έχει γίνει απαραίτητο στοιχείο άνεσης σε κάθε σπίτι είτε για ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Γυαλιά για τη Θεραπεία της Αμβλυωπίας

Ηλεκτρονικά Γυαλιά για τη Θεραπεία της Αμβλυωπίας Ηλεκτρονικά Γυαλιά για τη Θεραπεία της Αμβλυωπίας Γυαλιά AMBLYZ Τα γυαλιά αµβλυωπίας AMBLYZ αποτελούν µια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στη θεραπεία της αµβλυωπίας, εύκολα στη χρήση, πρακτικά, αποτελεσµατικά

Διαβάστε περισσότερα

σκοπός Νευροαναπτυξιακές διαταραχές της σχολικής ηλικίας

σκοπός Νευροαναπτυξιακές διαταραχές της σχολικής ηλικίας ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος σκοπός Να γνωρίσετε τις μορφές των νευροαναπτυξιακών διαταραχών των μαθητών που συναντάμε πιο συχνά στο σχολικό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke A Pilot Study στο περιοδικό Physiother Res Int

Δημοσίευση HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke A Pilot Study στο περιοδικό Physiother Res Int Δημοσίευση HandTutor Enhanced Hand Rehabilitation after Stroke A Pilot Study στο περιοδικό Physiother Res Int 2011-03-15 12:25:14 Σκοπός Η μελέτη αξιολογεί τα θεραπευτικά αποτελέσματα της χρήσης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση: Απόφαση με ΑΠ ΔΥ8/Β/οικ.37511, 08-Απρ-2005.

Έγκριση: Απόφαση με ΑΠ ΔΥ8/Β/οικ.37511, 08-Απρ-2005. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα