ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ρ Κοντοές Χαράλαµπος Ηλίας Παναγιώτης Κώτσης Ιωάννης Παρώνης ηµήτρης ρ Σηφάκις Νικόλαος 1

2 ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Η Ελλάδα παρουσιάζει µεγάλο πλούτο οικοσυστηµάτων Η έκθεση NATURA 2000 καταγράφει 30 Εθνικά άση, 300 Περιοχές ειδικής οµορφιάς, 370 Υγροβιότοπους, 615 Καταφύγια ζώων Τα τελευταία 100 χρόνια η έκταση των δασικών οικοσυστηµάτων της χώρας έχει µειωθεί σε ποσοστό 25% της Ελληνικής επικράτειας Παρ όλα τα µέτρα προστασίας έναντι των δασικών πυρκαγιών που λαµβάνονται κάθε χρόνο η ετήσιες απώλειες σε δασική έκταση και αντίστοιχη βιοµάζα ανέρχονται σε Ha 2

3 ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Η οµάδα Τηλεπισκόπησης του Ι ΕΤ/ΕΑΑ ανάπτυξε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση που προσφέρει υπηρεσίες στους παρακάτω τοµείς Στο τοµέα της πρόληψης και εκτίµησης του κινδύνου Στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση και καταπολέµηση του κινδύνου Στην αποτίµηση των επιπτώσεων από τη καταστροφή Στη διαχείριση των περιοχών που επλήγησαν 3

4 ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Ολοκληρωµένη προσέγγιση που προσφέρει υπηρεσίες Στο τοµέα της πρόληψης και εκτίµησης του κινδύνου Στη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση και καταπολέµηση του κινδύνου Στην αποτίµηση των επιπτώσεων από τη καταστροφή Στη διαχείριση των περιοχών που επλήγησαν 4

5 ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ (Αναφορά στη Σύµβαση: ΥΠΑΝ ΦΠ4/ ) Συνδυάζονται τα µετεωρολογικά στοιχειά µε δεδοµένα δασικής κάλυψης, δασικής βιοµάζας, µεγάλης διάρκειας φαινόµενα ξηρασίας και κοινονικοοικονοµικούς παράγοντες για την έκδοση δελτίων επικινδυνότητας ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ Αξιόπιστη εκτίµηση επικινδυνότητας µέσω της χαρτογράφησης των δασών Χαρτογράφηση της καύσιµης ύλης σε τρία επίπεδα: Οριζόντια χαρτογράφηση ή χαρτογράφηση κατηγοριών βλάστησης Χαρτογράφηση δασικής πυκνότητας Χαρτογράφηση της κατακόρυφης δοµής 5

6 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ιεραρχική ταξινόµηση σε τρία επίπεδα µε χρήση: Λήψεων πολλαπλών ηµεροµηνιών (min 2) 2 Οπτικών πολυφασµατικών δεκτών φασµατικής ανάλυσης (VIS,( NIR, SWIR, TIR) και χωρικής ανάλυσης 30m (1 ο επίπεδο) Οπτικών πολυφασµατικών δεκτών χωρικής ανάλυσης 5m (2 ο επίπεδο) Οπτικών πολυφασµατικών δεκτών πολύ υψηλής χωρικής ανάλυσης έως 1m m (3( ο επίπεδο) 6

7 Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HYPERION sensor (High Resolution Hyperspectral Imager) on board EO-1 NASA/USGS Ηλιοσύγχρονος συνδυασµένα µε τον δέκτη LANDSAT-7 ETM+, ASTER Bands: 220, spectral resolution: 10nm, swath width: 7,6 km, spatial resolution: 30m, spectral range 0,4-2,4 µm 705 km Altitude Repeat Cycle: 16d 7

8 Ψευδοχρωµατική σύνθεση εικόνας Hyperion στη δασική περιοχή της Πάρνηθας. Στο κάτω µέρος της εικόνας σε λευκές-µπλε αποχρώσεις φαίνεται τµήµα τηςαθήνας 8

9 ειγµατοληπτικές εργασίες εδάφους εξαγωγής φασµατικών υπογραφών και παραµετρικές ταξινοµήσεις τύπου pixel based (max. likelihood, min distance, κ.λ.π) 9

10 1ο επίπεδο οριζόντιας ταξινόµησης κατηγοριών βλάστησης Πιλοτική περιοχή Πάρνηθα: Μέση ακρίβεια ταξινόµησης 92% Συντελεστής κ=0,89 10

11 ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ Οριζόντια χαρτογράφηση κατηγοριών δασικής βλάστησης (1 ο επίπεδο χαρτογράφησης) Χαρτογράφηση κατηγοριών δασικής πυκνότητας (2 ο επίπεδο χαρτογράφησης) Χαρτογράφηση της κατακόρυφης δοµής (3 ο επίπεδο χαρτογράφησης) 11

12 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 30m/pixel ΜΕ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ PAN SHARPEN 5m/pixel ASTER 30m pixel resolution SPOT 5, IRS LISS 5m pixel resolution 12

13 Χρήση Ταξινοµητών KERNEL Εφαρµόζονται οι ταξινοµητές: Kernel Reclassification (Kontoes et al. 2000) Radial Basic Function Neural Nets (Keramitsoglou et al. 2003) Support Vector Machines Adjacent event template matrix Similarity criterion 13

14 ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ Οριζόντια χαρτογράφηση κατηγοριών δασικής βλάστησης Χαρτογράφηση κατηγοριών δασικής πυκνότητας Χαρτογράφηση της κατακόρυφης δοµής 14

15 Χαρτογράφηση θέσης και µεγέθους κώµης µεµονωµένων δένδρων σε πολύ υψηλής ανάλυσης δορυφορικά δεδοµένα (IKONOS,( Qickbird, m 1m) Κατωφλίωση Αναγνώριση αντικειµένων Local maxima Morphological operations IKONOS 1m Αναγνώριση µεµονωµένων δένδρων και µεγέθους κώµης 15

16 1 ο επίπεδο οριζόντιας ταξινόµησης καύσιµης ύλης 2 ο επίπεδο ταξινόµησης πυκνοτήτων καύσιµης ύλης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 3 ο επίπεδο ταξινόµησης µεµονωµένων δένδρων και κώµης Μοντέλο διάδοσης πυρκαγιάς fuzzy 16 logic/neural approach

17 Προσφορά υπηρεσιών ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Στο τοµέα της πρόληψης και εκτίµησης του κινδύνου Στη διαχείριση και καταπολέµηση του κινδύνου Στην αποτίµηση των επιπτώσεων από τη καταστροφή Στη διαχείριση των περιοχών που επλήγησαν 17

18 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΤΗΛΕΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ (Αναφορά στη Σύµβαση: ΥΠΑΝ ΦΠ55/ ) Η ανάπτυξη του συστήµατος βασίστηκε στα συµπεράσµατα του 1995 International Technical Committee for the Prevention and Extinction ion of Fire (Interlagen Switzerland-session Aerial Support for Fire Brigades) H ανίχνευση, παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο και καταπολέµηση της φωτιάς σε αρχικό στάδιο προϋποθέτει: Ελαφριά και χαµηλού κόστους συστήµατα,, δυνάµενα να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε αεροµεταφερόµενη πλατφόρµα (ελαφρύ αεροσκάφος, ελικόπτερο) σε χρόνο που δεν ξεπερνά τα από την στιγµή της αναγγελίας του συµβάντος Αξιοποίηση χαµηλού κόστους διατάξεων Forward Looking Infra Red Cameras (FLIR- FPA) Αξιοποίηση τεχνολογιών GIS, GPS, INS και Thermal Image Processing µε σκοπό την µετατροπή των πρωτογενών εικόνων σε θερµοκρασίες, την ανίχνευση θερµών κηλίδων, την απόδοση ισοθερµικών καµπυλών, τη γεωαναφορά των θερµογραφιών και την δυναµική ολοκλήρωσή τους σε περιβάλλον GIS σε πραγµατικό χρόνο 18

19 Το υποσύστηµα αεροµεταφερόµενης θερµικής κάµερας σχεδιάστηκε µε τα ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες: Σε πραγµατικό χρόνο: Προγραµµατίζει και καθοδηγεί αυτόµατα µέσω λογισµικού τη λήψη (κάθε 4-74 sec) Συγχρονίζει µέσω λογισµικού τη λειτουργία όλων των υποσυστηµάτων (κάµερα, GPS, INS) Αναλύει τις θερµογραφίες µε ειδικά εργαλεία ανάλυσης εικόνας και αναγνωρίζει τις θερµές εστίες ηµιουργεί πακέτα πληροφορίας (video( video, thermal, X, Y, Z, ω, φ, κ, time, vx, vy, vz) και τα αποστέλλει σε πραγµατικό χρόνο στον server ηµιουργεί γεωαναφερόµενα αρχεία (θερµογραφίας, video) σε οποιοδήποτε από τα γνωστά Γεωδαιτικά Συστήµατα Αναφοράς Αναγνωρίζει θερµές κηλίδες και παράγει προϊόντα ισοθερµικών καµπυλών Σε µεταγενέστερο χρόνο: Χαρτογραφεί καµένες εκτάσεις για διαχειριστικούς σκοπούς Χαρτογραφεί τις επιπτώσεις της καταστροφής στο πεδίο 19

20 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ Infrared camera Thermovision R570 Temperature Range: 20 o C to 500 o C (2000 o C) Infrared camera Thermovision R570 Instantaneous Field of view: 1,3 mrad Thermal Sensitivity: 0,1 o C at 30 o C Focal Plane Array (FPA) uncooled 320x240 pixels (24 o x18 o ) Accuracy: +-2% or +-2 o C Spectral Range 7,5-13µm Weight: 1,9 kgr 20

21 Εργαστηριακή βαθµονόµηση κάµερας σ = 6 ο C Εργαστηριακή βαθµονόµηση εσωτερικής γεωµετρίας της κάµερας Πρωτεύον σηµείο Σταθερά µηχανής σο ΦΕΒ 2007 ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ

22 ΚΑΜΕΡΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ INS-GPS PC ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ PC ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μονάδα αδρανειακού συστήµατος INS MIDGII Microbotics του υποσυστήµατος κάµερααεροσκάφος Φυσικές διαστάσεις: 3.8x2.2x4.25 (ΠxΥxΜ) Βάρος: 55 gr Τάση: 10VCD-32VDC Ισχύς 1.2 W Μετρήσεις: Ακρίβεια ω, φ, κ,: 1 ο Ακρίβεια θέσης: 3m Συχνότητα λήψης δεδοµένων: Θέσης 10Hz Ταχύτητα, γωνίες, επιτάχυνση: 50Hz Περιβάλλον λειτουργίας: Θερµοκρασία: -20 ο C 70 ο C Υγρασία: 10% - 90% Αντοχή σε σοκ: 100g Αντοχή σε δονήσεις: 6g, Hz Εξοδος: RS422 ασύγχρονο, baud Σύνδεση µε το σύστηµα του ΗΥ Σύνδεση µε κεραία GPS Ζ Αξονας Υ Αξονας Χ Αξονα 22

23 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΤΗΛΕΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Airborne Station INT Client Rs232 MIDG Special Pin - Out Db9 Rs422 Db25 INS Coaxial 50Ω SMA GPS Antenna Coaxial 75Ω Grabber FireWire IEEE1394a UTP Switch Thermo Cam SMB RCA FireWire 6pin FireWire 4pin RJ45 Air Ground Station Server RJ45 UTP Switch 23

24 ΠΕΙΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ

25 25

26 ALARM ΦΩΤΙΑΣ X=482320, Y=

27 ALARM ΦΩΤΙΑΣ X=482320, Y=

28 ΠΕΙΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19 ΜΑΙΟΥ

29 Προσφορά υπηρεσιών ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Στο τοµέα της πρόληψης και εκτίµησης του κινδύνου Στη διαχείριση και καταπολέµηση του κινδύνου Στην αποτίµηση των επιπτώσεων από τη καταστροφή Στη διαχείριση των περιοχών που επλήγησαν 29

30 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΩΝ ΦΩΤΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΝΟΑΑ/AVHRR ΤΟΥ Ι ΕΤ/ΕΑΑ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ (Αναφορά στη Σύµβαση: ESA Risk-EOS/Greece) ΑΡΧΕΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΗΨΕΩΝ NOAA/AVHRR, MODIS ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΛΥ- ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ m (SPOT5, LANDSAT ETM+, ASTER) 30

31 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ (CHANGE( DETECTION) (Kontoes 2006, IJRS) ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ ΕΙΚΟΝΑ LANDSAT TM ΠΡΟ-ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΣ ΕΙΚΟΝΑ LANDSAT ΕTM+ ΜΕΤΑ-ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ME ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ (CHANGE/NO-CHANGE 31 MAPPING)

32 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ (CHANGE( DETECTION) KERNEL ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΦΕΒ 2007 ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ/ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (KERNEL) ΚΑΤΩΦΛΙΩΣΗ (THRESHOLDING) ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΜΑΣΚΑ) CHANGE/NO- CHANGE 32 (Kontoes 2006, IJRS)

33 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ (CHANGE( DETECTION MAPPING FROM-TO TO) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ Ζ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΡΑ ΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΡΑ ΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΙΑΝΥΣΜΑ Ζ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΙΑΥΣΜΑΤΟΣ «Ζ» ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ CLUSTERING ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΙΑΝΥΣΜΑ «Ζ» ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ FROM-TO ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ «Ζ» ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΧΩΡΟ (Kontoes 2006, IJRS) 33

34 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ (CHANGE( DETECTION MAPPING FROM-TO TO) Per area and per land cover class statistics ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ- ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΧΩΡΑΣ Classification accuracy: 88-95% 34

35 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΝΙΑΣ ρ Χάρης Κοντοές Ινστιτούτο ιαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Μεταξά και Βασ.. Παύλου GR , Παλαιά Πεντέλη, Αθήνα Τηλ: : (84) Fax:

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,.

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Αργιαλάς Η τηλεπισκόπηση είναι η επιστήµη της απόκτησης ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΘΩΝ: Εφαρμογή και αξιολόγηση επίγειων και εναέριων μεθόδων τηλεματικής στον έγκαιρο εντοπισμό - αναγγελία παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών

ΣΙΘΩΝ: Εφαρμογή και αξιολόγηση επίγειων και εναέριων μεθόδων τηλεματικής στον έγκαιρο εντοπισμό - αναγγελία παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών ΣΙΘΩΝ: Εφαρμογή και αξιολόγηση επίγειων και εναέριων μεθόδων τηλεματικής στον έγκαιρο εντοπισμό - αναγγελία παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών Κωνσταντινίδης Π. 1, 9, Τσιουρλής Γ. 1, Γκατζογιάννης Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ -1-

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ -1- ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2007-1- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών

Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Ηµερίδα ΤΕΕ / ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 6 Ιουνίου 2011 Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. του Νεκταρίου Χρυσουλάκη

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. του Νεκταρίου Χρυσουλάκη ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του Νεκταρίου Χρυσουλάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ευκαλίων Καλογρίδης 1(*) ΑΤΜ, Τζώτσος Άγγελος 1 ΑΤΜ, Πετρόγκωνας Ιωάννης 1 ΑΤΜ, Χρήστος Ιωσηφίδης 2 ΕΜΠ, Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης για αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση περιοχών με περιβαλλοντικές αλλοιώσεις. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία 3D city model με λήψη LiDAR & ψηφιακών αεροφωτογραφιών στην περιοχή Καλοχωρίου, στα πλαίσια του έργου INDES-MUSA, www.indes-musa.gr».

«Δημιουργία 3D city model με λήψη LiDAR & ψηφιακών αεροφωτογραφιών στην περιοχή Καλοχωρίου, στα πλαίσια του έργου INDES-MUSA, www.indes-musa.gr». «Δημιουργία 3D city model με λήψη LiDAR & ψηφιακών αεροφωτογραφιών στην περιοχή Καλοχωρίου, στα πλαίσια του έργου INDES-MUSA, www.indes-musa.gr». Μπέττυ Χαραλαμποπούλου *1, Χαράλαμπος Μάνεσης 1, Κωσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων Μελέτη περίπτωσης δασικών πυρκαγιών

Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων Μελέτη περίπτωσης δασικών πυρκαγιών Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης κρίσεων Μελέτη περίπτωσης δασικών πυρκαγιών Βασίλης Βεσκούκης, Επ.Καθ. ΣΑΤΜ ΕΜΠ v.vescoukis@cs.ntua.gr ΗΜΕΡΙ Α: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Τηλεπισκόπησης στην καταγραφή της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού στον Κάµπο του Ν. Χανίων Ανθούλα Γκιούρου Μηχανικός Ορυκτών Πόρων GEOMET Ltd. Φανερωµένης 4, 152 31 Χολαργός 210 6748540/547,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΩΝ ΜΕ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FOREST AREAS MONITORING USING REMOTE SENSING TECHNOLOGY

ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΩΝ ΜΕ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ FOREST AREAS MONITORING USING REMOTE SENSING TECHNOLOGY ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΩΝ ΜΕ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ωροθέα Αυφαντοπούλου /ντής Τµήµατος Εφαρµογών Τηλεπ/σης & ΣΓΠ, ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΠΕ Μαιανδρουπόλεως 11, 115 24 Αθήνα KEYWORDS: Πρωτόκολλο του Kyoto, Αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ T.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΕΤΣΑ ΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΜΑЇΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: «Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2011 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Γιώργος Ευτυχίδης ασολόγος Τι είναι τα ΠΣΔΠ? Συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του έργου της διαχείρισης των πυρκαγιών.

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων της Νήσου Ρόδου για Διαχείριση Κινδύνων

Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων της Νήσου Ρόδου για Διαχείριση Κινδύνων Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων της Νήσου Ρόδου για Διαχείριση Κινδύνων Κώστας ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ 1, Μιχαήλ ΒΑΪΤΗΣ 2, Παλαιολόγος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 3, Γεώργιος ΤΑΤΑΡΗΣ 3, Όλγα ΡΕΤΣΙΛΙΔΟΥ 4, Ιωάννης ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 5 1 Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΝΙΣΤΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ -1- ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2009-2- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2009 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2008-1- ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΡΙΣ HYPERSPECTRAL SENSORS AND WATER: PROJECT IRIS

ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΡΙΣ HYPERSPECTRAL SENSORS AND WATER: PROJECT IRIS ΥΠΕΡΦΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΡΙΣ Καραθανάση Β. 1, Ρόκος. 1, Αργιαλάς. 1, Αναστασιάδης 2 Μ., Τσακίρη Μ. 3, Κουµαντάκης Ι. 4, Κατέβας Ν. 5 Καραγεώργης Α. 6 Εργ. Τηλεπισκόπησης ΕΜΠ 1, ΑΝΚΟ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική αναφορά:

Βιβλιογραφική αναφορά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚ ΚΠΑΙΔΕΥΤ ΤΙΚΟ ΙΔΡΥ ΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩ ΩΝ ΝΗΣΩΝ Ν Ανάδειξη του Τεχνολλογικού Ιδρ ρύματος Ιο ονίων Νήσω ων ως Διεθννούς πόλου υ Εκπαίδευσης και Κα αινοτομίας Επίίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Δεκέμβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Σκοπός και Στόχοι του Έργου... 1 3. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι σύγχρονες εξελίξεις της Τηλεπισκόπησης και η συµβολή τους στη διεπιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων της ανάπτυξης

Οι σύγχρονες εξελίξεις της Τηλεπισκόπησης και η συµβολή τους στη διεπιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων της ανάπτυξης Οι σύγχρονες εξελίξεις της Τηλεπισκόπησης και η συµβολή τους στη διεπιστηµονική προσέγγιση των προβληµάτων της ανάπτυξης Καθ..Ρόκος Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Ε.Μ.Π. 1. Αναλογικές και Ψηφιακές Μέθοδοι Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ COMPARISON OF BURNT AREA ESTIMATES PRODUCTS OF GREEK WILDLAND FIRES

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ COMPARISON OF BURNT AREA ESTIMATES PRODUCTS OF GREEK WILDLAND FIRES ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ι. Μ. Αθανασίου 1, Δ. Π. Καλύβας 1, Γ. Π. Πετρόπουλος 1,2, Β. Ι. Κόλλια 1 1 Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) Κουκόσια Ηλιάνα 1, Σταθάκης Δημήτρης 2 1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση ΙΑΑΔΕΤ 2013

Ετήσια Έκθεση ΙΑΑΔΕΤ 2013 IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ IΑΑΔΕΤ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓH 3 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉ ΚΑΤΕYΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα