ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ"

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 27/2015 /ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Διεύθυνση: Στρ. Παπάγου 7, ΤΚ Τηλέφωνο: , Προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού της Γενικής Δ/νσης του Δήμου Χαλανδρίου, της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, της Δ/νσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή υποχρεώσεων Τιμολόγιο Προσφοράς

2 ΜΕΛΕΤΗ «Προμήθεια Φαρμάκων και Φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 27/2015 /ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Διεύθυνση: Στρ. Παπάγου 7, ΤΚ Τηλέφωνο: , ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η Παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικού υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Δ/νσης του Δήμου Χαλανδρίου, της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, της Δ/νσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής. Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. ''Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 2. Του Ν. 3463/06 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», όπως ισχύει σήμερα. 3. Του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Τις διατάξεις για το ΚΗΜΔΗΣ βάσει του Ν.4013/2011 του άρθρου Τις διατάξεις της Υ.Α /Δ10.96/2013 «Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας». Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α με τίτλο Υλικά Φαρμακείου, του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 8.800,44 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το ποσό ανά διεύθυνση κατανέμεται ως εξής: Γενικής Δ/νσης του Δήμου Χαλανδρίου : 2.794,02 Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας : 2.979,72 Δ/νσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς : 1.187,58 Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής : 1.839,12 Τα φάρμακα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Η ονομασία φαρμακευτικού προϊόντος, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικές ουσίες, η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας, το όνομα και η διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας και ο αριθμός της άδειας

3 κυκλοφορίας πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία. Τα είδη που χρειάζονται φύλαξη σε θερμοκρασία 2-8 βαθμούς Κελσίου θα πρέπει κατά την παράδοση να συνοδεύονται από σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής της θερμοκρασίας (σύστημα ψυχρής αλυσίδας). Εναλλακτικά επιτρέπεται η παράδοση των προϊόντων σε πιστοποιημένες συσκευασίες οι οποίες να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτούμενων ορίων θερμοκρασίας. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει φάρμακα και φαρμακευτικό υλικό των οποίων η ημερομηνία λήξης να μην είναι λιγότερη των δεκαοκτώ (18) μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά στο σύνολο της προμήθειας. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει εφάπαξ. Κάθε Υπηρεσία θα αποθηκεύει σε ξεχωριστό χώρο τα προμηθευόμενα είδη και θα έχει την απόλυτη ευθύνη της σωστής διαχείρισης των υλικών. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθευομένων υλικών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού όλων των διευθύνσεων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Φάρµακα Φ.Π.Α. 6,5% 1 NIFEDIPINE 5mg/caps μαλακές κάψουλες Κουτί με 50 κάψουλες Αντιυπερτασικό 2 Λοπεραμίδη Κουτί 6 δισκίων Διάρροια ISOSORBIDE DINITRATE 5 mg tab 3 Κουτί *2Blp*20Tabl Στηθάγχη 4 EPINEPHRINE 150 mg Ενέσιμο διάλυμα Αλλεργική κρίση 5 EPINEPHRINE 300 mg Ενέσιμο διάλυμα Αλλεργική κρίση 6 HEPARIN CREAM 150gr Γέλη Αντιπηκτική γέλη 7 PROVIDONE IODINE 240 ML Φιάλη 240ml Αντισυπτικό 8 ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ SYR Φιάλη 240ml 9 ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ 500tbl Δισκία 10 ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ 500 αναβράζοντα δισκ Κουτί 10 δισκίων 11 ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ δισκία Δισκία 12 METOCLOPRAMIDE 10mg Κουτί 20 δισκίων Γαστρεντερικές διαταραχές

4 13 METOCLOPRAMIDE SYR ΦΙΑΛΗ 125 ml 14 acetylsalicylic acid 100mg Κουτί 20 δισκίων 15 PONSTAN ΣΙΡΟΠΙ ΜΕΦΑΙΝΑΝΙΚΟ ΟΞΥ ΦΙΑΛΗ 240ml 16 ΝΕΟΜΥΚΙΝΗ PULVO SPRAY ΦΙΑΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γαστρεντερικές διαταραχές Αναλγητικό Αντιπυρετικό Αντιφλεγμονώδες Τοπικό αντιμικροβιακό 17 ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ 500 mg (SOLUCORTEF) 1 flacon ενέσιμο Αλλεργική κρίση 18 ΑΝΤΙΟΞΙΝΟ TB Κουτί 50 δισκίων Στομαχόπονος 19 ETILEFRINE Φιάλη 15ml Υποτασική κρίση 20 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ SPRAY Φιάλη Αιμορραγίες 21 PROVIDONE IODINE 30 ML Φιάλη 30 ml Αντισυπτικό 22 ΜΗΛΕΙΝΙΚΗ ΔΙΜΕΘΙΝΔΕΝΗ GEL Σωληνάτιο 30 gr Κνησμός δέρματος 23 ΜΗΛΕΙΝΙΚΗ ΔΙΜΕΘΙΝΔΕΝΗ SYR Φιάλη 100ml Αλλεργίες ήπιες 24 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 250 ML 70 Βαθμών Φιάλη 250ml 25 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 500 ML 70 Βαθμών Φιάλη 500 ml 26 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 250ml 0,9% SODIUM CHLORIDE Φιάλη 250ml Τοπική αντισηψία και καθαρισμό Τοπική αντισηψία και καθαρισμό Πλύσεις τραυμάτων 27 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 250ml 5% DEXTROSE ΦΙΑΛΗ 250ml Πλύσεις τραυμάτων 28 ΦΟΥΡΟΣΕΜΙΔΗ inj MLX5 Amp ΚΟΥΤΙ ΜΕ 5 ΑΜΠΟΥΛΕΣ Διουρητικό 29 DEXTRAN ΦΥΣΙΚΑ ΔΑΚΡΥΑ 30 AmpX0,6ml Πλύσεις ματιών 30 FLUOCINOLONE ACETONIDE ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΩΝ 5 ML Αντισυπτικό Αντιμικροβιακό αυτιών 31 LIDOCAINE GEL Σωληνάτιο 30 gr Τοπικό αναισθητικό 32 CHLORHEXIDINE 05% ΦΙΑΛΗ 500ml Απολύμανση 33 ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΗ Β5 ΚΡΕΜΑ Σωληνάτιο 100 gr Ερεθισμένο δέρμα 34 BUTYLCOPALAMINE Κουτί 20 δισκίων Σπασμολυτικά 35 NAPHAZOLINE COMBINATIONS (Septobore collyre) Φιάλη 10 ml Αντισηψία οφθαλμού 36 ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΜΕΘΥΛΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗ 125 mg (SOLUMEDROL) 1 flacon ενέσιμο Αλλεργική κρίση 37 Εμποτισμένος επίδεσμος (Fucidin) 1 BOX * 10 CLOTH * Επούλωση 10 CM2 τραύματος 38 LEVOCETIRIZINE 5mg. 1 BOX * 2 BLPK * 10 TAB Αντιισταμινικό 39 ΤΡΙΛΟΣΑΝ, ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΗ AMPITASOL 100 ml 4 ΦΙΑΛΕΣ Αντισηπτικό 40 HYDROXYZINE SYR (ATARAX) 1 ΦΙΑΛΗ Αντιαλλεργικό

5 Είδη φαρµακείου Φ.Π.Α. 13% Μέτρηση Κουτί 50 τεμαχίων 1 Ταινίες µέτρησης σακχάρου οne touch vita σακχάρου Μέτρηση Βελόνες για stick σακχάρου 2 Κουτί 100 τεμαχίων σακχάρου Οξυζενέ 250ML Καθαρισμός 3 Φιάλη 250 ml τραυμάτων Τσιμπήματα Αµµωνία stick Φιαλίδιο 15ml 4 εντόμων Κουτί με 30 amp που ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΤΗ περιέχουν 5ml Καθαρισμός ρινός 5 υγρού 6 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 2,5gr Αιμορραγία Τραύματα APAISYL GEL Σωληνάριο 50ml 7 μώλωπες Είδη φαρµακείου Φ.Π.Α. 23% Καθαρισμός STERILLIUM GEL χεριών 100ml 1 Φιάλη 100 ml χεριών 2 ΑΡΝΙΚΑ ΚΡΕΜΑ 40ML Σωληνάριο 40ml ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ CHOC APAISYL ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΒΟΤΑΝΩΝ 3 Σωληνάριο 50ml ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ 4 BEPANTHOL ΑΛΟΙΦΗ (100 GR) Σωληνάριο Εγκαύματα Αναλώσιµο Υγειονοµικό Υλικό Φ.Π.Α. 23% 1 2 ΓΑΝΤΙΑ LATEX LARGE ΓΑΝΤΙΑ LATEX Medium Πακέτο 100 τεμ Πακέτο 100 τεμ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Νο 7 ΖΕΥΓΑΡΙ 3 Πακέτο 100 τεμ 4 ΒΑΜΒΑΚΙ 200γρ. Πακέτο200 γραμ Χαρτοσέντονο 60 ΡΟΛΑ ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΑ ΑΠΛΑ 5 εκατ 6 7 ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΜΕΣΑΙΟΙ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΤΥΠΟΥ AYRE ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΤΕΣΤ PAP(100τεμ. η συσκευασία) Κουτί 100 τεμαχίων εξέταση μιας χρήσης εξέταση μιας χρήσης εξέταση μιας χρήσης Εξεταστικό κρεββάτι Γυναικολογική εξετ. Κουτί 100 τεμαχίων λήψη τεστ παπ 8 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΤΕΣΤ PAP (πακέτο 50τεμαχίων) Κουτί 50 τεμαχίων λήψη τεστ παπ

6 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ML X21G ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5ML X23G ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 0,5 ML X30G (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ Κουτί 100 τεμαχίων 6 τεμάχια Συσκευασία 10 τεμ. ενεσοθεραπεία ενεσοθεραπεία ενεσοθεραπεία ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΥ ΜΕΛΙΜΕΤΡΕ 12 ΡΟΛΛΟ 140mm καρδιογράφημα 13 ΖΕΛΕ (συσκευασία 3 λίτρων) φιάλη 3 λίτρων ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ (συσκευασία 1λίτρου) 14 Φιάλη 1 λίτρου φυσιοθεραπεία 15 ΛΑΚ 300 ml Φιάλη 330 ml λήψη τεστ παπ Νυστέρια Με Λαβή Αποστειρωμένα Νο15 (συσκ τμχ) Κουτί 10 τεμαχίων ιατρική πράξη 17 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ θερμομέτρηση ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 18 τραυματισμούς Κουτί των 100 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ συσκ.100 τεμ. 19 τεμαχίων εξέταση ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 20 ΙΣΧΑΙΜΟ ΠΕΡΙΔΕΣΗ 7,5cmΧ3,6m Πακέτο αιμορραγία ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΟΠΗ 50Χ60 21 τραυματισμούς διατήρηση ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ 14G 22 φλεβικής οδού ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ AMPU ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ AMPU ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ (POCKET MASK) ΤΣΑΝΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΚΟΥΤΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ GUEDEL σετ 5 τεμαχίων ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 35Χ45Χ21cm αλουμινίου 19Χ28Χ13cm αλουμινίου 40Χ30Χ12cm Αναπνευστική υποστήριξη ενηλίκων Αναπνευστική υποστήριξη παιδιών Διατήρηση αναπνευστικής οδού Μεταφορά φαρμάκων Αποθήκευση φαρμάκων Αποθήκευση φαρμάκων Διατήρηση αναπνευστικής οδού Πρόληψη και αντιμετώπιση της υποθερμίας

7 31 32 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ ΚΑΙ GEL ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΑΕΡΑ ΚΑΙ GEL ΠΑΙΔΙΚΟΣ Τραυματισμός κ. άκρου Τραυματισμός α. άκρου 33 ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥ 14,5cm Ιατρική Πράξη Μεταφορά 34 ΦΟΡΕΙΟ ΑΠΛΟ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ τραυματία 35 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ ΤΣΕΠΗΣ Ιατρική εξέταση 36 ΣΕΤ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ Ιατρική Πράξη 37 ΦΙΑΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΦΙΑΛΗ 3 ΛΙΤΡΩΝ Ιατρική Πράξη Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό Φ.Π.Α. 13% 1 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 5cmΧ5cm μεσαίες Κουτί 100 τεμαχίων - Κακώσεις ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 10cmΧ10cm μεγάλες - 2 Κουτί 100 τεμαχίων Κακώσεις ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ Νο 4 ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ 3 ΒΕΛΟΝΑ 6 τεμάχια 4 LEUKOSILK 5cmX5m 6 τεμάχια 5 HANSAPLAST ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΡΑΥΜΑΤΩΝ Κουτί 40 τεμαχίων διάφορα μεγέθη TRAYMAPLAST ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 6 Κουτί 100 τεμαχίων Κουτί των 12 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 15Χ15 7 τεμαχίων Κουτί των 12 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 5Χ5 8 τεμαχίων 9 ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 5CM Κακώσεις ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΓΑΖΑ 10,5Χ20 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΓΑΖΑ 10Χ8 Κουτί των 5 τεμαχίων Κουτί των 5 τεμαχίων ΑΦΡΩΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΡΑΧΝΗ 7Χ27m. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ TAPE ΑΘΛΗΤΩΝ 2,5cmX13,7m. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΡΑΜΜΑΤΑ 12mmX100mm ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ 2,5cmX4.6cm ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΞ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 10cm Κακώσεις

8 19 ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ Κακώσεις Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 61/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 142/09 Πειραιάς 25/5/2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 57 ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΚΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΠΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Σημαντικότερη δράση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΦΟΡΕΑΣ Μονάδα ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μέτρησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΣ ΚΑΕ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) 50 2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ - 3,97 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - 5,76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

ΓΑΝΤΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ - 3,97 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - 5,76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ 3,97 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 101201 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 5,76 110002 ΚΟΥΤΙ 100Τ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 2,75 110061 ΚΟΥΤΙ 100Τ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙ 100Τ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αρ. πρωτ. 527 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ:Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΡΤ46907Τ-ΧΓΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 04-02-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 2277 Πληροφορίες : ΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ 1. ΣΚΟΥΦΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ: ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΑ. ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τόνωση & Θρέψη Ρυθμίζει τη Λιπαρότητα, Αίσθηση Φρεσκάδας Ενυδάτωση & Λάμψη Προστασία & Λάμψη

Τόνωση & Θρέψη Ρυθμίζει τη Λιπαρότητα, Αίσθηση Φρεσκάδας Ενυδάτωση & Λάμψη Προστασία & Λάμψη 1 2 3 Η νέα, ελληνική πρόταση φροντίδας και περιποίησης που σχεδιάστηκε με έμπνευση τη φύση. Με την τεχνογνωσία και την πείρα μας δημιουργήσαμε την Green Care, μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΒΑΛΒΙΔΑ Π.Χ. ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 10/12MM ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ 7 195930 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 20 ML ΥΓΡΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 7,5% POLYVIHYL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΣ 1 160565 AMNIOQUICK (ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ) 2 52977 ΑΛΟΙΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ΗΕΓ (ΑΓΩΓΙΜΗ ΠΑΣΤΑ) 3 28127 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 0,6MM X4,5 4 28128 ΑΝΑΒΟΛΕΙΣ ΔΙΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002567137 2015-02-10

15PROC002567137 2015-02-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 29961 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β'/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 1 Υγειονομικό υλικό (κοινό) Αεροθάλαμοι ταχείας χορήγησης υγρών, με μανομετρική ένδειξη επάνω στον αεροθάλαμο για μεγαλύτερη ακρίβεια, κατά προτίμηση σε λευκό χρώμα έτσι ώστε να είναι ορατά τα υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ. Συνημμένα: - Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ. Συνημμένα: - Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. Α Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό για την περίοδο 2014-2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα