Στάδια ανάπτυξης σιτηρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στάδια ανάπτυξης σιτηρών"

Transcript

1 Στάδια ανάπτυξης σιτηρών Ξεστάχυασμα Ωρίμανση Επιμ στελέχους Σπορά φύτρ Αδέλφωμα

2 Αγριοβρώμη Φάλαρη Ήρα Σιτάρι Κριθάρι Σίκαλη

3 ΣΠΟΡΟΣ ΣΙΤΗΡΩΝ Ο σπόρος των σιτηρών είναι καρύοψη (καρπός ξηρός, μονόσπερμος που το περγαμηνοειδές του περικάρπιο συμφύεται με το σπέρμα) και αποτελείται από τρία κύρια μέρη: το περικάρπιο, το ενδοσπέρμιο και το έμβρυο. Το περικάρπιο προέρχεται από τα τοιχώματα της ωοθήκης και δημιουργεί ένα λεπτό προστατευτικό κάλυμμα σε όλη την επιφάνεια του σπόρου. Το ενδοσπέρμιο καλύπτει το εσωτερικό του σπόρου, εκτός από το χώρο που καταλαμβάνει το έμβρυο. Το έμβρυο βρίσκεται στο οξύ άκρο του σπόρου και αποτελείται από τον άξονα του εμβρύου, ο οποίος περιβάλλεται από το ασπίδιο (κοτύλη). Ο άξονας του εμβρύου αποτελείται από το πτερίδιο που περιβάλλεται από το κολεόπτιλο (από εδώ θα αναπτυχθεί το υπέργειο μέρος του φυτού) και από την κύρια εμβρυακή ρίζα, που προστατεύεται από την κολεόρριζα που την περιβάλλει.

4 ΦΥΤΡΩΜΑ ΣΙΤΗΡΩΝ Στα σιτηρά διακρίνουμε δύο ομάδες φυτών, ανάλογα με τον τρόπο φυτρώματος. Στην πρώτη ομάδα, όταν ο σπόρος βρεθεί σε ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αερισμού επιμηκύνονται προς τα κάτω το ριζίδιο και προς τα πάνω το κολεόπτιλο (μαζί με το πτερίδιο) και το πρώτο μεσογονάτιο διάστημα. Έτσι γίνεται η ανάδυση των φυτών πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Στην ομάδα αυτή από τα χειμερινά σιτηρά ανήκει η βρώμη (Avena sativa). Στη δεύτερη ομάδα, όταν ο σπόρος βρεθεί σε ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αερισμού για να γίνει ανάδυση των φυτών πάνω από την επιφάνεια του εδάφους επιμηκύνονται προς τα κάτω το ριζίδιο και προς τα πάνω μόνον το κολεόπτιλο. Το πρώτο μεσογονάτιο μένει στην περίπτωση αυτή ανανάπτυκτο. Στην ομάδα αυτή ανήκουν το σιτάρι (Triticum sp.), το κριθάρι (Hordeum sp.) τα Triticale και η βρίζα (Secale cerealae).

5 ΣΠΟΡΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ Ο σπόρος των ψυχανθών αποτελείται από το περισπέρμιο και το έμβρυο. Το έμβρυο αποτελείται από τον άξονα του εμβρύου και τις δύο κοτυληδόνες. Στον άξονα του εμβρύου παρατηρούμε το ριζίδιο, το υποκοτύλιο και το επικοτύλιο. Και στα ψυχανθή διακρίνουμε δύο ομάδες φυτών, ανάλογα με τον τρόπο που φυτρώνουν.

6

7 ΦΥΤΡΩΜΑ ΧΕΙΜ ΨΥΧΑΝΘΩΝ Στην πρώτη ομάδα, όταν ο σπόρος βρεθεί σε ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αερισμού για να γίνει ανάδυση των φυτών πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, επιμηκύνονται προς τα κάτω το ριζίδιο και προς τα πάνω το επικοτύλιο. Το υποκοτύλιο μένει ανανάπτυκτο και οι κοτύλες μέσα στο έδαφος, στο σημείο που σπάρθηκε ο σπόρος. Μέσα στο έδαφος υπάρχουν επίσης δύο ή περισσότερα ατελή φύλλα που προστατεύουν τους βοηθητικούς οφθαλμούς που βρίσκονται σε αυτό το τμήμα του στελέχους. Οι οφθαλμοί αυτοί θα βοηθήσουν το φυτό να επιζήσει μετά από δράση αντίξοων κλιματικών παραγόντων (ψύχος, παγετός, ). Στην ομάδα αυτή ανήκουν το κουκί (Vicia faba), ο βίκος (Vicia sativa), το μπιζέλι (Pisum sativum), το λαθούρι (Lathyrus sativus), το ρεβύθι (Cicer arietinum), η φακή (Lens esculentus) και η ρόβη (Ervum ervilia). Στην δεύτερη ομάδα, όταν ο σπόρος βρεθεί σε ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αερισμού για να γίνει ανάδυση των φυτών πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, επιμηκύνονται προς τα κάτω το ριζίδιο και προς τα πάνω το υποκοτύλιο. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι ότι οι κοτυληδόνες βγαίνουν από το έδαφος σε αντίθεση με τα φυτά της πρώτης. Μετά την έξοδο των φυτών από το έδαφος σταματά η ανάπτυξη του υποκοτυλίου και αρχίζει η επιμήκυνση του επικοτυλίου. Στην ομάδα αυτή ανήκει το λούπινο (Lupinus albus).

8 Υπόγειο Μπιζέλι Επίγειο Φασόλι

9 Άνθος ψυχανθούς Τυπικά άνθη Λεπτομέρεια πετάλων Άνθος μετά την αφαίρεση των πετάλων

10 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΩΝ Οι παρατηρήσεις στον αγρό των χειμερινών σιτηρών καθώς και των χειμερινών ψυχανθών παίζουν σημαντικό ρόλο στη μελέτη των γνωρισμάτων για τη μετέπειτα εξέλιξη της πορείας της καλλιέργειας και δίνουν απάντηση σε κάποια από τα μελλοντικά ερωτήματα. Γενικά οι παρατηρήσεις μπορεί να χωρισθούν στις υποκειμενικές και στις αντικειμενικές. Οι υποκειμενικές στηρίζονται στην εκτίμηση του παρατηρητή για παρατηρήσεις που αφορούν επί παραδείγματι την κανονικότητα φυτρώματος, ζημιές από παγετό, πλημμύρα, πλάγιασμα κ.λ.π. Οι αντικειμενικές παρατηρήσεις στηρίζονται σε μετρήσεις στις οποίες δεν υπεισέρχεται ο υποκειμενικός παράγοντας και οποιοσδήποτε κάνει τη μέτρηση καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα.

11 Υποκειμενικές παρατηρήσεις Κανονικότητα φυτρώματος Άριστο φύτρωμα = όλες οι γραμμές του πειραματικού τεμαχίου έχουν την ίδια πυκνότητα, χωρίς να παρουσιάζουν κενά Κανονικό φύτρωμα = όλες οι γραμμές του πειραματικού τεμαχίου έχουν την ίδια πυκνότητα, υπάρχουν όμως και μερικές που έχουν μικρά κενά Μέτριο φύτρωμα = όταν οι γραμμές είναι αραιές και υπάρχουν κενά Κακό φύτρωμα = όταν αυτό είναι πολύ αραιό ενώ υπάρχουν τμήματα γραμμών στο πειραματικό τεμάχιο χωρίς φυτά Στις περιπτώσεις όπου το φύτρωμα γίνεται κάτω από το μέτριο πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό της έκτασης του τεμαχίου που είναι κενό και τα πιθανά αίτια.

12 Αντικειμενικές παρατηρήσεις Ύψος φυτών Η μέτρηση αυτή εκφράζεται σε εκατοστά του μέτρου και λαμβάνεται συνήθως τρεις φορές. Η πρώτη το Γενάρη, η δεύτερη το Μάρτη και η τρίτη κατά την ωρίμανση τελικό ύψος. Μετράται η απόσταση από το έδαφος έως το τελευταίο σταχύδιο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα άγανα Διάφορες προσβολές από έντομα και ζώα Ύπαρξη ζιζανίων Απόδοση

13 Όσον αφορά στο χειμερινό εξάμηνο κάθε φοιτητής θα εκτιμήσει την κανονικότητα φυτρώματος (φυτρωτική ικανότητα σε σχέση με τη βλαστητική) στο πειραματικό του τεμάχιο και όποιες μετρήσεις εκτιμά ότι πρέπει να ληφθούν προς αιτιολόγηση των παρατηρήσεων του. Στο εαρινό εξάμηνο θα συνεχισθεί η λήψη παρατηρήσεων έως και το τέλος Μαΐου αρχές Ιουνίου που θα γίνει η συγκομιδή βιομάζας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οι φοιτητές (ανά ομάδες 2 ατόμων) θα μεταβαίνουν στο πειραματικό τεμάχιο στο οποίο έσπειραν το φυτικό είδος (που τους κληρώθηκε) και θα παίρνουν παρατηρήσεις. Κατάσταση εδάφους Καιρικές συνθήκες Ύπαρξη ζιζανίων Φύτρωμα φυτικών ειδών Αγρωστώδη Ψυχανθή Παρατήρηση του ριζικού συστήματος Εμβρυακό Μόνιμο Παρατήρηση του υπέργειου τμήματος Άλλες παρατηρήσεις

14 Φαινολογία -Αριθμός ημερών έως την εμφάνιση των φυτών -Αριθμός ημερών έως την έναρξη της άνθησης -Αριθμός ημερών έως την ολοκλήρωση της ωρίμανσης 75% του συνόλου των φυτών

15 Παράμετροι Παραγωγή υπέργειας βιομάζας - Βλαστικά όργανα Σπέρματα Συνολική υπέργεια βιομάζα Δείκτης συγκομιδής Αρχιτεκτονική της βλάστησης - Ύψος κόμης - Αριθμός πλάγιων βλαστών - Δείκτης φυλλικής επιφάνειας - Αριθμός ταξιανθιών - Αριθμός λοβών Ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπών - Μήκος λοβών - Αριθμός σπερμάτων /λοβό - Μέγεθος σπερμάτων

16 Υπόγειο φύτρωμα και πρώτα στάδια ανάπτυξης αγρωστώδους. Στο δεξιό άκρο της εικόνας διακρίνεται το εμβρυακό και το μόνιμο ριζικό σύστημα του νεαρού φυτού

17 Προετοιμασία εδάφους αγρού με ένα ή δύο φρεζαρίσματα έτσι ώστε να προετοιμαστεί σωστά και έγκαιρα και να πραγματοποιηθεί η σπορά μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Κατόπιν γίνεται η χάραξη η οποία στηρίζεται στο Πυθαγόρειο θεώρημα α 2 +β 2 =γ 2. Η χάραξη πρέπει να είναι ακριβής σύμφωνα με τις διαστάσεις του σχεδίου σποράς. Ακρίβεια πρέπει να υπάρχει και στους διαδρόμους έτσι ώστε να επιτρέπεται η κίνηση των γεωργικών μηχανημάτων. Επιλέγεται καταρχήν μία ευθεία αναφοράς πάνω στην οποία θα στηριχτεί η χάραξη. Κατόπιν φέρεται ευθεία παράλληλη στην ευθεία αναφοράς. Πάνω στην ευθεία αυτή λαμβάνεται ένα σημείο που χρησιμοποιείται ως σημείο αρχής, έστω το σημείο Α και τοποθετείται πάσσαλος. Πάνω στην ευθεία μετράται μια απόσταση ίση με τη μία διάσταση του πειραματικού σχεδίου έστω 20 μέτρα και ορίζεται ως η πλευρά ΑΒ. Πάνω στην ΑΒ με αρχή το Α μετράται απόσταση ίση με 3 m και βρίσκεται το σημείο Γ (τοποθέτηση πασσάλου). Η αρχή της μετροταινίας τοποθετείται στο σημείο Α όπου κρατείται σταθερά. Το σημείο της μετροταινίας με την ένδειξη των 8 m κρατείται σταθερό στο σημείο Δ. Κατόπιν τεντώνεται η μετροταινία (που είναι στερεωμένη στα σημεία Α και Γ) κρατώντας το σημείο με την ένδειξη των 12 m το οποίο αναγκαστικά θα πέσει στο σημείο Α (τοποθέτηση πασσάλου) που είναι η κορυφή της τρίτης γωνίας του ζητούμενου ορθογωνίου τριγώνου, διότι 9+16=25. ή σπάγκο.

18 Με αρχή το σημείο Α και με γνώμονα την ευθεία ΑΔ, μετράται απόσταση ίση με τη δεύτερη πλευρά του πειραματικού (συνήθως η μικρή του πειραματικού), έστω 10 μέτρα και σχηματίζεται η ευθεία ΑΕ. Η διαδικασία χάραξης της ορθής γωνίας επαναλαμβάνεται στο σημείο Β. Κατόπιν φέρεται η ευθεία ΒΖ ώστε να είναι ίση με την ΑΕ. Τέλος ενώνονται τα σημεία Ε και Ζ. Μετά τη χάραξη του πειραματικού (περιμετρικά) γίνεται ο διαχωρισμός των επαναλήψεων αναλόγως του πλάτους κάθε επανάληψης τοποθετώντας πασσαλάκια. Το τελευταίο στάδιο της όλης διαδικασίας είναι η χάραξη των πειραματικών τεμαχίων σε κάθε επανάληψη ορίζοντάς τα με γλωσσοπίεστρα

19 Φύτρωμα δικοτυλήδονων Επίγειο Υπόγειο

20 Τάξη Poales Οικογένεια Poaceae Ταξιανθία στάχυς ή φόβη Στάχυς Φόβη

21 Τάξη Poales Οικογένεια Poaceae Άνθη διατεταγμένα σε σταχύδια που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα ανθίδια. Σταχύδια υποβασταζόμενα από δύο λέπυρα σταχύδια Ακραίο σταχύδιο δεν έχει τρόπιδα! ανθίδια ακίδα λέπυρα Τρόπιδα, χαρακτ ταξιν

22 Τάξη Poales Οικογένεια Poaceae Άνθη χωρίς περιάνθιο Δομή άνθους άγανο πτεροειδές στίγμα 3 στήμονες χιτώνας λεπίδα ωοθήκη

23 Λεπίδα(palea) γλωχίνες τρόπιδα Χιτώνας (lemma) Τα μέρη του άνθους στα σιτηρά (D), διακρίνονται οι τρεις στήμονες, το δισχιδές στίγμα, η μονόχωρη ωοθήκη και οι γλωχίνες (d). E κλειστό άνθος, F ανοιχτό άνθος (l ο χιτώνας, p η λεπίδα)

24 Μήκος ταξιανθίας Μήκος ράχεως Σταχύδιο= πολυανθές (σιτάρι) από 2-9 άνθη Άγονα στη βάση + κορυφή Α Β Τμήματα ράχης μετά την αφαίρεση των σταχυδίων σε ένα συμπαγή (Α) και ένα αραιό (Β) στάχυ αντίστοιχα.

25 Στάχυς και σταχύδιο σιταριού

26 Όψη (Α) και πλευρά (Β) σε στάχυ σιταριού. Συμπάγεια = σημαντικό χαρακτηριστικό ταξινόμησης σε είδη C=(N-1)10/R

27 Εξωτερικά χαρακτηριστικά κόκκων σιταριού

28 άνθηση Μονόπλευρη Πολύπλευρη (κύριος άξονας Ράχη, 5-7 ομάδες διακλαδώσεων (πρωτεύοντες, δευτερ, 3 ης, 4 ης ταξης) Φόβη φέρει σταχύδια Φόβη βρώμης και μέρη της ταξιανθίας.

29 ακίδα Μικρό άγανο με χαρακτ σημείο έκφυσης το μέσο του χιτώνα χιτώνας λεπίδα λέπυρο Σταχύδιο βρώμης, εξωτερική εμφάνιση και κατά μήκος τομή αντίστοιχα.

30 Τάξη Poales Οικογένεια Poaceae Φύλλα με κολεό γλωσσίδιο ωτία κολεός

31 Τάξη Poales Οικογένεια Poaceae Βλαστός συνήθως κοίλος εσωτερικά (καλάμι)

32 Τάξη Poales Οικογένεια Poaceae Καρπός καρύοψη Triticum spp., Σιτάρι Oryza sativa, Ρύζι Zea mays, Καλαμπόκι

33 Σιτάρι Κριθάρι

34 Τάξη Poales Οικογένεια Poaceae Κριθ πρωιμότερο, μικροτ βιολογικου κύκλου του σίτου (εθνοβοτανική). Δίστοιχο κριθ = κύμπτων στάχυς Εξάστοιχο=γόνιμα κατ τα 3 σταχ Δίστοιχο=γον. το μεσαίο (βύνη) H. deficiens=δίστοιχο, τα πλαϊνά Σταχύδια σε σμίκρυνση, με Οδοντωτό άγανο H. vulgare Lyco= για σανό, όχι οδοντ άγ Δίστοιχο κριθ=σπόρος απόλυτα συμμετρικός Hordeum vulgare, κριθάρι (καρποί) Σύνθετος στάχυς, σε κάθε κόμβο 3 μονανθή σταχύδια

35 Τάξη Poales Οικογένεια Poaceae Zea mays, καλαμπόκι (στύλοι θηλυκών ανθέων)

36 Τάξη Poales Οικογένεια Poaceae Triticum spp. σιτάρι (έλαιο σπερμάτων, πλούσιο σε βιταμίνη Ε)

37 3 άνθη γονιμοποιούνται τα 2 Ισχυροί οδόντες στο άγανο Λέπυρα στενά, επιμήκη, 1 νεύρο, Κοκκινωπά πριν την ωρίμανση Χιτώνας οδοντωτός Α: Στάχυς σίκαλης, B: σταχύδιο με τα επί μέρους τμήματα (G λέπυρα, L χιτώνας, P λε C: καρπός σε νωτιαία, κοιλιακή άποψη και σε εγκάρσια τομή

38 Τάξη Poales Οικογένεια Poaceae Ταξιανθία στάχυς ή φόβη Άνθη διατεταγμένα σε σταχύδια που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα ανθίδια. Σταχύδια υποβασταζόμενα από δύο λέπυρα Άνθη χωρίς περιάνθιο (λεπίδες, άγανο, 3 στήμονες, πτεροειδές στίγμα) Φύλλα με κολεό Βλαστός συνήθως κοίλος εσωτερικά (καλάμι) Καρπός καρύοψη

39 2. Διάκριση χειμερινών σιτηρών Χαρακτηριστικά Σιτάρι Κριθάρι Βρώμη Σίκαλη Βλαστητική φάση Ανάπτυξη ριζικού συστήματος μικρή μεγαλύτερη από του σιταριού Αριθμός δευτερογενών εμβρυακών ριζών μικρότερη από τη σίκαλη μεγάλη Ύψος στελέχους μικρότερο από τη σίκαλη μεγαλύτερο από τη βρώμη Διάμετρος στελέχους Έλασμα φύλλου μεγαλύτερη από τη σίκαλη 12 νεύρα δεξιόστροφη συστροφή μικρότερη από τη βρώμη 20 νεύρα δεξιόστροφη συστροφή μικρό μεγάλη 12 νεύρα αριστερόστρ οφη συστροφή μεγάλο μικρή 12 νεύρα δεξιόστροφη συστροφή Μέγεθος γλωσσίδας μεσαίο μεσαίο μεσαίο μικρό Ωτία Αναπαραγωγική φάση τριχωτά με αμβλυμμένα άκρα μεγάλα, περιβάλλουν το στέλεχος ανύπαρκτα μικρά, χωρίς τρίχες Ταξιανθία στάχυς στάχυς φόβη στάχυς Αριθμός σταχυδίων/κόμβο ή διακλάδωση Αριθμός ανθέων/σταχύδιο Λέπυρα λεμβοειδή στενά, επιμήκη μεγάλα στενά, οξυκατάλη κτα Σχήμα καρπού ωοειδές, με τριχίδια στην κορυφή οξυκατάληκτο ατρακτοειδές επίμηκες

40

41 Σιτάρι - Βρώμη Το σιτάρι κάνει μεγαλύτερο κολεόπτιλο γιατί δεν αναπτύσσεται το πρώτο μεσογονάτιο!

42 Διάκριση μαλακού και σκληρού σιταριού Χαρακτηριστικά Σκληρό σιτάρι Μαλακό σιτάρι Άγανα μεγάλου μήκους όταν υπάρχουν, μικρού μήκους Όψη στάχυ στενότερη της πλευράς μεγαλύτερη ή ίση της πλευράς Πλευρά στάχυ πλατύτερη της όψης μικρότερη ή ίση της όψης Καρπός επιμήκης, σκληρός Ωοειδής, συνήθως μαλακός Εσωτερικό καρπού (ενδοσπέρμιο) υαλώδες αλευρώδες

43 Διαχωρισμός σκληρού μαλακού σίτου με φαινόλη Η φαινόλη αντιδρά με το ένζυμο τυροσινάση που υπάρχει στο περισπέρμιο και χρωματίζει μόνον το μαλακό σιτάρι γκρι προς μαύρο 4ml δ/λ φαινόλης 1% Στο μαλακό σιτάρι η πλευρά είναι μικρότερη ή ίσια με την όψη τα σταχύδια είναι αραιά

44 Ταξινόμηση σίτου Βοτανικές ποικιλίες: χαρακτήρες π.χ. αγανοφόρο, χρώμα, λείο ή χνουδωτό λεπύρων Γεωργικές ποικιλίες: διαφορές στην πρωιμότητα, αντοχή στο πλάγιασμα, ασθένειες, συμπάγεια, μήκος αγάνων

45 Διάκριση δίστιχου και εξάστιχου κριθαριού Χαρακτηριστικά Δίστιχο κριθάρι Εξάστιχο κριθάρι Αριθμός γονίμων σταχυδίων/κόμβο 1 3 Καρποί ομοιόμορφοι και συμμετρικ οί ανομοιόμορφοι, καρποί μεσαίων σειρών συμμετρικοί, καρποί πλάγιων σειρών μικρότεροι και ασύμμετροι

46 ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΨΥΧΑΝΘΗ Βίκος (Vicia sativa L.) Leguminosae

47 Κτηνοτροφικό μπιζέλι (Pisum sativum L.)

48 Κτηνοτροφικό λαθούρι (Lathyrus cicera L.)

49 Μηδική (Medicago sativa L.)

50 Κτηνοτροφικό ρεβίθι ( Cicer arietinum L.)

51 Λούπινο ( Lupinus albus, luteus, angustifolius L.)

52 Τριφύλλι Περσίας ( Trifilium resupinatum L.)

«ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ»

«ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ» ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ) Θεσσαλονίκη 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συστηματική βοτανική των Λαχανικών Ταξινόμηση με βάση την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Κριθαριού 1. Καλλιεργητικές

Διαβάστε περισσότερα

Green Box Εκδοτική Α.E. Νίκης 24, Σύνταγμα, 105 57, Tηλ. 210/3232905, Fax 210/3232967 E-mail: info@agronews.gr www.agronews.gr

Green Box Εκδοτική Α.E. Νίκης 24, Σύνταγμα, 105 57, Tηλ. 210/3232905, Fax 210/3232967 E-mail: info@agronews.gr www.agronews.gr Smart Crops 3 το νεο status του ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ καλλιεργητη που εγινε ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Γιάννης Πανάγος Εκδότης Διευθυντής Αγαπητέ αναγνώστη, Τα τελευταία χρόνια η αγροτική οικονομία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Βλάστηση των σπερμάτων. Μελέτη των εξωγενών περιβαλλοντικών παραγόντων επηρεάζουν τη βλάστηση των σπερμάτων ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ. Γεωπόνος Βλάστηση των

Διαβάστε περισσότερα

11 η Εργαστηριακή άσκηση: ΆΝΘΟΣ Ι: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ

11 η Εργαστηριακή άσκηση: ΆΝΘΟΣ Ι: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ 11 η Εργαστηριακή άσκηση: ΆΝΘΟΣ Ι: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ Τα όργανα εγγενούς αναπαραγωγής των φυτών είναι τα άνθη. Το άνθος βρίσκεται επί της ανθοδόχης, ενώ συνδέεται για στήριξη και τροφοδοσία από το φυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Τέταρτο. Η αύξηση και η ανάπτυξη της λιβαδικής βλάστησης. 4.1. Γενικά

Κεφάλαιο Τέταρτο. Η αύξηση και η ανάπτυξη της λιβαδικής βλάστησης. 4.1. Γενικά Κεφάλαιο Τέταρτο Η αύξηση και η ανάπτυξη της λιβαδικής βλάστησης 4.1. Γενικά Ως αύξηση (growth) της βλάστησης θεωρείται κάθε αλλαγή, συνήθως κάθε επαύξηση, της φυτικής βιομάζας. Άλλωστε, πολύ συχνά μιλάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Αραβόσιτου 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΚΑΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΚΑΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΚΑΛΗΣ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Σίκαλης 1. Καλλιεργητικές Εργασίες 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΙΛΚΙΣ)» ΜΕΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΡΩΜΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΡΩΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΡΩΜΗΣ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Βρώμης 1. Καλλιεργητικές Εργασίες 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟ ΕΘΙΑΓΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοιχτό Διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟ ΕΘΙΑΓΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοιχτό Διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για εκδήλωση ενδιαφέροντος. 1 Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2010 A.Π.: 7543 Tαχ. Δ/νση: Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά 151 25 Μαρούσι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοιχτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΑ ΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΤΟΜΑΤΑ Τ.CHERRY»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΑ ΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΤΟΜΑΤΑ Τ.CHERRY» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΑ ΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΤΟΜΑΤΑ Τ.CHERRY» Παρουσίαση : Πανέλλας Βασίλης - Χειρακάκης Χάρης Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ 2 Το φυτό Περιγραφή Εισαγωγή Στα πλαίσια της ορθής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών. Ασκήσεις Γενικής Βοτανικής. Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας

Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών. Ασκήσεις Γενικής Βοτανικής. Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Τομέας Βιολογίας Φυτών Ασκήσεις Γενικής Βοτανικής Γ. Αϊβαλάκις, Γ. Καραμπουρνιώτης, Κ. Φασσέας Αθήνα 2008 1 Οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φωτογραφίες από αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΓ ΘΕΚΑ. Σύγχρονες μέθοδοι εγκατάστασης και διαχείρισης χλοοτάπητα σε αγωνιστικούς χώρους. Ριζοπούλου Δικαία

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΓ ΘΕΚΑ. Σύγχρονες μέθοδοι εγκατάστασης και διαχείρισης χλοοτάπητα σε αγωνιστικούς χώρους. Ριζοπούλου Δικαία ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΓ ΘΕΚΑ Σύγχρονες μέθοδοι εγκατάστασης και διαχείρισης χλοοτάπητα σε αγωνιστικούς χώρους Ριζοπούλου Δικαία Ηράκλειο 2011 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Χλωροτάπητας, χορτοτάπητας, χλόη, γρασίδι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Προβλήματα της βαμβακοκαλλιέργειας στο νομό Θεσσαλονίκης και η αντιμετώπιση αυτών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Προβλήματα της βαμβακοκαλλιέργειας στο νομό Θεσσαλονίκης και η αντιμετώπιση αυτών ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Γεωργίου Στεφανόπουλου σπουδαστή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ΘΕΜΑ: Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) του ΚΓΕΒΕ Δράσεις

Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) του ΚΓΕΒΕ Δράσεις Τράπεζα Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ) του ΚΓΕΒΕ Δράσεις Εξερευνητικές αποστολές και συλλογή σε εθνικό επίπεδο των φυτικών γενετικών πόρων Αναπολλαπλασιασμός γενετικού υλικού Χαρακτηρισμός και αξιολόγηση Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΟ ΕΣΗ, ΚΑΡΠΟΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΠΩΝ ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΜΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών

Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡ/ΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μορφολογία και Φυσιολογία Φυτών Εργαστηριακές Σημειώσεις Μάρθα Λαζαρίδου -Αθανασιάδου Καθηγήτρια ΤΕΙ 2009 Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ( Vitis vinifera L.) ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΘΗΡΑ Πτυχιακή µελέτη

ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ( Vitis vinifera L.) ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΘΗΡΑ Πτυχιακή µελέτη ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ( Vitis vinifera L.) ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΘΗΡΑ Πτυχιακή µελέτη ΡΟΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Εισαγωγή. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων

1.1 Εισαγωγή. Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων 1 Bιολογία και Οικολογία Ζιζανίων 1.1 Εισαγωγή Τα ζιζάνια (weeds) εμφανίστηκαν από τη στιγμή που ο άνθρωπος άρχισε να καλλιεργεί τη γη. Η παρουσία τους αναφέρεται και στην Παλαιά ιαθήκη ως μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΚΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ «Οργάνωση Ποιοτικού Ελέγχου και Μελέτη Ανάλυση Αστοχίας σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΤΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΞΟ

Η ΠΑΤΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΑΤΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΕΣΠΟΙΝΑ ΛΙΟΦΑΓΟΥ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (σελ. 8-11 βιβλίο ΥΑΠ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (σελ. 8-11 βιβλίο ΥΑΠ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (σελ. 8-11 βιβλίο ΥΑΠ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φυσιογνωστικά είναι η επιστήμη που μελετά την φύση και ειδικότερα την κατασκευή και λειτουργία του φυσικού κόσμου, τους ζωντανούς οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: Αυτόνομη Λειτουργία Πλήρους Ελεγχόμενου Θερμοκηπίου από Φωτοβολταϊκό Σύστημα και Έλεγχος Εσωτερικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα