ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα Αριθμ. Πρωτ: 653 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/ ΘΕΜΑ 13 Ο : Εισήγηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός ονομαστικής ισχύος 10 MW στη θέση «Μετερίζια 2», στο Δημοτικό διαμέρισμα Μαυροβουνίου, στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας Την Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 618/ του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρόντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 1 Αγγέλης Αθανάσιος Παρών 28 Μητσιούλης Δημήτριος Παρών 2 Αδαμάκη-Τζαβέλλα Παρούσα 29 Μπάρδας Κων/νος Παρών Ευδοκία 3 Αλεξάκος Φώτης Παρών 30 Μπατζιάκας Πέτρος Παρών 4 Αναστασόπουλος Παρών 31 Μποτός Αργύριος Παρών Αντώνιος 5 Αργυροπούλου- Παρούσα 32 Μπούτας Ευάγγελος Παρών Καλλιάρα Ελένη 6 Βαγενά Αγγελική Παρούσα 33 Νάνης Ηλίας Παρών 7 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 34 Νούσιος Κων/νος Παρών 8 Γενηκομσίου Θεοφάνης Παρών 35 Παιδής Αθανάσιος Παρών 9 Γκατζής Νικόλαος Παρών 36 Παπατόλιας Απόστολος Παρών 10 Γρηγορίου Ζήσης Παρών 37 Παπαχαραλάμπους Γρηγόριος Παρών 11 Δεσπόπουλος Κων/νος Παρών 38 Πουλάκης Κων/νος-Νικόλαος Παρών 12 Καλιακούδας Νίκος Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύμιος Απών 13 Καλομπάτσιος Χρήστος Παρών 40 Ρίνης Λεωνίδας Παρών 14 Καλτσογιάννης Παρών 41 Σιδηρόπουλος Χρήστος Παρών Γεώργιος 15 Καπέλος Γεώργιος Παρών 42 Σκούπρας Φώτιος Απών 16 Κασσοπούλου Λώρεν Απούσα 43 Σούρλας Πέτρος Παρών 17 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 44 Σταφύλη Ουρανία Παρούσα 18 Κόκκαλη-Κουβέλη Γεωργία Παρούσα 45 Τσαλίκη Νερατζούλα Απούσα 1

2 19 Κολυνδρίνη Δωροθέα Παρούσα 46 Τσιάρας Αθανάσιος Παρών 20 Κουρέτας Δημήτριος Παρών 47 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 21 Κοπάνας Αργύρης Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Απών 22 Κρανιάς Βασίλειος Παρών 49 Χήρας Φίλιππος Παρών 23 Λέμας Ευάγγελος Παρών 50 Χρουμπ Γιουσέφ Παρών 24 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Λιάπης Χρήστος Παρών 26 Μαμάρα Μαρία Παρούσα 27 Μεργιαλής Δημήτριος Παρών Ενώ βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία παρουσιάστηκε το θέμα της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας: Εισήγηση σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός ονομαστικής ισχύος 10 MW στη θέση «Μετερίζια 2», στο Δημοτικό διαμέρισμα Μαυροβουνίου, στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το λόγο πήρε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας, κ. Ειρήνη Καραλαριώτου και εισηγήθηκε τα εξής: Κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ, /2008 (ΦΕΚ 2464/Β/08) Απόφαση Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού 2. Τον Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υ.ΠΕ.Κ.Α» 3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης..» 4. Το Π.Δ. 129/2010/ΦΕΚ 222/ /Α Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας 5. Τον Ν. 1650/1986 Γιά την Προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3010/2002(ΦΕΚ91/Α/ ) 6. Την ΚΥΑ Η.Π 11014/703/ (ΦΕΚ 332/Β/ ) Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ. και άλλες διατάξεις» 2

3 7. Τον Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις..» 8. Την υπ αριθμ. 1958/2012 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ Τον Ν 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 10. Τον Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/ ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων» 11. Την Κ.Υ.Α Η.Π 37111/2021/03 (ΦΕΚ 1391/Β/ ) Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002» 12. Το με αριθ. πρωτ. 364/22293/ έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος, προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο κατόπιν των διατυπωθεισών απόψεων και προτάσεων των φορέων και πολιτών. 13. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το οποίο αποστάλθηκε η υπ αριθμ. 1594/ Πρακτικό Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Γνωμοδότησης, σύμφωνα με το οποίο «α)το έργο χωροθετείται σε έκταση που χαρακτηρίζεται ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας εντός αναδασμού με εγγειοβελτιωτικά έργα, αρκεί το ιδιοκτησιακό και ο χαρακτήρας της έκτασης να βεβαιωθούν με πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη ή απαντητικού εγγράφου εφόσον πρόκειται για έκταση που δεν εμπίπτει στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, β) σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Λάρισας η συνολική καλλιεργούμενη έκταση του Νομού Λάρισας το 2008 είναι στρέμματα, γ) η επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία ώστε να αποφανθεί εάν η έκταση όπου θα εγκατασταθούν τα φωτοβολταικά είναι στο 1% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης του Νομού ως ορίζει ο Ν. 3851/ » 14. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Λάρισας σύμφωνα με το οποίο χορηγείται άδεια για το 3

4 επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σταθμού για το αγροτεμάχιο στη θέση Μετερίζια 2 αφού δεν έχει καλυφθεί το 1 % της καλλιεργούμενης έκτασης του Νομού Λάρισας με βάση τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. 15. Το με αρ. πρωτ. 2748/ έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για το προτεινόμενο έργο στη θέση Μετερίζια Το με αρ. πρωτ π.ε/ έγγραφο της 7 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για το προτεινόμενο έργο στη θέση Μετερίζια Το με αρ. πρωτ π.ε/ της ΙΕ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για το προτεινόμενο έργο στη θέση Μετερίζια Την υπ αριθμ. 974/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σύμφωνα με τις οποίες χορηγείται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση Μετερίζια Το με αρ. πρωτ. 5024/83696/ έγγραφο του Δασαρχείου Λάρισας σύμφωνα με το οποίο στην περιοχή Μετερίζια 2 δεν έχουν καταγραφεί ποιες εκτάσεις υπάγονται και ποιες όχι στη Δασική νομοθεσία γιατί ακόμη δεν έχει καταρτιστεί δασολόγιο. Σε αυτή τη περίπτωση, μετά τη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, το Δασαρχείο θα προχωρήσει στη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης είτε στη σύνταξη πράξης χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν. 998/ Το με αρ. πρωτ. 4920/ έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας Ν.Α. Λάρισας, σύμφωνα με το οποίο βρίσκονται εκτός των ορίων του οικισμού Μαυροβουνίου και δεν υπάρχουν καθορισμένες χρήσεις γης 21. Το με αρ. πρωτ. Φ.100.1/169387/Σ.11220/ έγγραφο του Τμήματος Εθνικής Υποδομής Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας Β Κλάδος/ΔΥΠΟ, σύμφωνα με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για το προτεινόμενο έργο στη θέση Μετερίζια 2, με ρητή προϋπόθεση ότι εφόσον κατά τη λειτουργία του σταθμού εμφανιστούν προβλήματα παρεμβολών στα συστήματα της Π. Α θα διακοπεί αμέσως η λειτουργία τους και εφόσον εγκριθεί η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών από την αρμόδια Περιφέρεια να ενημερωθεί το ΓΕΑ για τις απαραίτητες ενέργειες προς ενημέρωση των χαρτών με σκοπό την ασφάλεια της αεροπλοιιας. 22. Το με αρ. πρωτ /2139/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πιστοποίησης του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών/Τμήμα 4

5 Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση που προκληθούν προβλήματα και υπάρξουν καταγγελίες για δημιουργία παρεμβολών από την εγκατάσταση Α.Π.Ε του θέματος, η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών θα πρέπει να δράσει σύμφωνα με την ΚΥΑ 50268/5137/07. Τέλος, η αιτούσα εταιρία θα πρέπει να ενημερώσει την Υπηρεσία για την έναρξη των εργασιών της εγκατάστασης, την πρόοδο των εργασιών και την αποπεράτωση και λειτουργία του έργου. 23. Το με αρ.πρωτ.δ3/δ/34885/9221/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πιστοποίησης του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών/Τμήμα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με το οποίο για τα φωτοβολταϊκά συστήματα δεν είναι απαιτητή γνωμάτευση της Υπηρεσίας. 24. Το με αρ. πρωτ. 925/ έγγραφο της Περ. Υπηρεσίας Τουρισμού Θεσσαλίας με το οποίο δεν έχει αντίρρηση για το προτεινόμενο έργο Περιγραφή του έργου Το προτεινόμενο έργο αφορά στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10,00 MWp σε ιδιόκτητη έκταση στη θέση Μετερίζια 2. Η θέση αυτή εντοπίζεται νοτιοδυτικά του Δημοτικού διαμερίσματος Μαυροβουνίου Δήμου Λαρισαίων σε απόσταση 2,28 km περίπου, από τον οικισμό του Μαυροβουνίου, από τον οικισμό του Λουτρού 3,26 km, 3,6 km από τον οικισμό του Κάστρου και 17 km περίπου από τη Λάρισα. Συνολικά θα εγκατασταθούν φ/β γεννήτριες μονοκρυσταλλικού πυριτίου ονομαστικής ισχύος 305 Wp Η έκταση εντός της οποίας χωροθετείται το φ/β πάρκο έχει συνολική επιφάνεια 301,85 στρεμμάτων, η οποία συντίθεται από τα τμήματα Ε1 (σημεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α) έκτασης περίπου 31 στρεμμάτων, Ε2 (σημεία Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Η) έκτασης περίπου 76 στρεμμάτων, Ε3 (σημεία Ρ-Σ-Τα-Υ-Φ-Χ-Υ-Ψ-Ω-Α1-Ζ1-Η1-Θ1-Ι1-Κ1-Λ1-Μ1-Ν1-Ξ1- Ο1-Π1-Ρ1-Σ1) έκτασης περίπου 95 στρεμμάτων, Ε4 (σημεία Β1-Γ1-Δ1-Ε1-Β1) έκτασης περίπου 29 στρεμμάτων, Ε5 (σημεία Τ1-Υ1-Φ1-Ι2-Β2-Γ2-Δ2-Ε2-Ζ2-Η2-Θ2- Σ1) έκτασης 44 στρεμμάτων και Ε6 (σημεία Χ1-Ψ1-Ω1-Α2-Χ1) έκταση περίπου 26 στρεμμάτων. Η θέση των προτεινόμενων φωτοβολταϊκών εντοπίζονται σε ικανή απόσταση από κατοικημένες ζώνες. Επίσης λόγω της μορφολογίας του εδάφους, η επένδυση δεν θα είναι ορατή από κατοικημένες περιοχές. Συγκεκριμένα, κατά τη φάση κατασκευής του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες επί του γηπέδου για την εγκατάσταση του: Διαμόρφωση του πεδίου έδρασης των υποδομών για την εγκατάσταση Περίφραξη του γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού 5

6 Έδραση βάσεων και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και οικίσκου ελέγχου και πινάκων Σύνδεση του σταθμού με το τοπικό Δίκτυο Διανομής ή με το Σύστημα Σκοπιμότητα του έργου Το έργο αποσκοπεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ενέργεια και η αποκλειστική της διάθεση προς το τοπικό Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η ή εναλλακτικά προς το Ελληνικό σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ( Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε). Στόχος είναι η εκμετάλλευση της υψηλής έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας στην περιοχή, που αποτελεί ένα ανεξάντλητο φυσικό πόρο συμβάλλοντας στην κάλυψη, με τρόπο οικονομικό αλλά και φιλικό προς το περιβάλλον, σημαντικού μέρους των ενεργειακών αναγκών κυρίως τοπικά αλλά και ευρύτερα. Σημειώνεται ότι η επιλεγείσα περιοχή συγκαταλέγεται ανάμεσα στις καλύτερες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας για την εκμετάλλευση του ηλιακού δυναμικού, ενώ παράλληλα και το γήπεδο που έχει επιλεχθεί πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των προτεινόμενων έργων. Από τη λειτουργία του έργου συνεπάγονται περιορισμοί στις εκπομπές διάφορων επικίνδυνων ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως το CO2, SO2, Nox και σωματίδια. Μετά την εξέταση του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω: 1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν 3851/2010 «Η προστασία του κλίματος, μέσω της προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σημασίας για τη χώρα. Επίσης, στο άρθρο 8 του ίδιου νόμου, αναφέρεται το εξής: «ο τίτλος του άρθρου 8 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει, τροποποιείται σε «Μέτρα για την προστασία του κλίματος και της ατμόσφαιρας και προστίθεται νέα παράγραφος 1 ως εξής: «Με τη θέσπιση των κατάλληλων μέτρων προωθούνται, κατά προτεραιότητα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ως μέσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της ατμόσφαιρας, το βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη βιώσιμη αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου. 2. Σύμφωνα με το Ν 2941/01 που αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης ΑΠΕ και άλλες διατάξεις αναφέρεται ότι «τα 6

7 έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα έργα δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά την υποδομή και εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ χαρακτηρίζονται ως έργα δημόσιας ωφέλειας, ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης τους. 3. Η περιοχή ενδιαφέροντος εγκατάστασης του έργου δεν ανήκει σε ζώνες αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 2 της 49828/ (ΦΕΚ 2464/Β/ ) Απόφασης έγκρισης ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. Ήτοι, το προτεινόμενο έργο δεν θα εγκατασταθεί σε α) κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της φύσης, σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, β) σε περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και του τοπίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 19, παρ. 1 και 2 και 21 του Ν. 1650/86, γ) στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, δ) σε οικοτόπους προτεραιότητας που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής σημασίας του δικτύου ΦΥΣΗ 2000, ε) τα δάση και οι γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998 όπως ισχύουν, στ) άλλες περιοχές ή ζώνες που υπάγονται σήμερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας και για όσο χρόνο ισχύουν. 4. Σύμφωνα με την μελέτη η περιοχή εγκατάστασης των υπό μελέτη φωτοβολταϊκών είναι κυρίως τεχνητά τοπία αποτελούμενο από αγροτεμάχια που χρησιμοποιούνται για απλές μονοετείς καλλιέργειες. 5. Σύμφωνα με το (14) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας χορηγείται άδεια για το επιτρεπτό της εγκατάστασης Φ/Β σταθμού για το αγροτεμάχιο στη θέση Μετερίζια 2 αφού δεν έχει καλυφθεί το 1 % της καλλιεργούμενης έκτασης του Νομού Λάρισας με βάση τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. 6. Το έργο βρίσκεται σε περιοχή εντός της προστατευόμενης περιοχών Ζώνη Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά και συγκεκριμένα με κωδικό GR Περιοχή Θεσσαλικού κάμπου» και με προστατευόμενο είδος το Falco naumani Κιρκινέζι. Το κιρκινέζι εξαρτάται αρκετά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες εφόσον ζει και φωλιάζει σε χωριά ορισμένων αγροτικών 7

8 περιοχών, στα οποία διατηρούνται ακόμη παραδοσιακά αγροτικά κτίσματα συνήθως πλινθόκτιστα με σκεπές κατάλληλες για φώλιασμα και περιβάλλονται ή γειτονεύουν με καλλιεργούμενες εκτάσεις όπου το μικρό γεράκι αναζητά την τροφή του. Η καταστροφή παλαιών κτιρίων αποτελεί ιδιαίτερη απειλή για το γεράκι. Η επίδραση του έργου είναι η απώλεια της συγκεκριμένης έκτασης, ως πεδίου διατροφής του γερακιού, η οποία θα καλυφθεί από τις εγκαταστάσεις, σε ποσοστό 2% της συνολικής έκτασης του πεδίου διατροφής τους δεδομένου ότι από τα 301,8 στρέμματα της επένδυσης, εκείνα που θα καλυφθούν από τις εγκαταστάσεις θα είναι το πολύ 100 στρέμματα ενώ τα υπόλοιπα θα είναι στη διάθεση των πουλιών για διατροφή. Η έκταση αυτή δεν συνιστά κάποιο ιδιαίτερο διατροφικό ενδιαίτημα για το είδος σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή διατροφής. Αντίστοιχα, για το άλλο σημαντικό είδος της περιοχής, για τον πελαργό (Ciconia ciconia), όπου στο χώρο του έργου τρέφονται περιστασιακά άτομα του ζευγαριού του Αργυρόμυλου, η επίδραση είναι η απώλεια της συγκεκριμένης έκτασης ως πεδίου διατροφής, η οποία δεν συνιστά κάποιο ιδιαίτερο ενδιαίτημα για το είδος σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή διατροφής του. Ενδεχόμενη σοβαρή επίδραση στο είδος από ηλεκτροπληξία στη περίπτωση μόνο που οι αγωγοί δεν είναι κατάλληλα τοποθετημένοι και απομονωμένοι από το εξωτερικό περιβάλλον. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο να προσελκυστεί κάποιο άλλο ζευγάρι ή το ίδιο του χωριού να φτιάξει φωλιά πάνω σε κάποια κατάλληλη για αυτό δομή των εγκαταστάσεων. Τέλος, για την αετογερακίνα (Buteo rufinus), είναι πιθανόν να χρησιμοποιούνται κάποιες δομές της εγκατάστασης ως θέσεις κατόπτευσης του λοιπού χώρου για διατροφή. Τα άτομα αυτού του είδους έχουν πολύ μεγάλη επικράτεια και η απώλεια της έκτασης εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών ως διατροφικού ενδιαιτήματος θεωρείται ασήμαντη. Όμως, ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν περί ενδεχόμενης ηλεκτροπληξίας για τον πελαργό. 7. Οι επιπτώσεις ως προς τη πανίδα, κατά τις εργασίες κατασκευής αναμένονται ως παροδικές ενοχλήσεις της συνήθους μικροπανίδας στην περιοχή πέριξ των γηπέδων εγκατάστασης κυρίως λόγω της παρατεταμένης παρουσίας ανθρώπων, οχημάτων και μηχανημάτων στο χώρο αλλά και του παραγόμενου θορύβου και των δονήσεων κατά την κατασκευαστική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις στη πανίδα κρίνονται ως αρνητικές, ασθενείς ως προς το μέγεθος τους, βραχυχρόνιες, και μερικώς αντιμετωπίσιμες ως προς την αντιμετώπιση τους. 8

9 8. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της αριθ. Δ6/Φ1/οικ η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ορίζεται ως δραστηριότητα με χαμηλό βαθμό όχλησης και είναι δυνάμενες να εγκατασταθούν σε θέσεις που προβλέπεται η χωροθέτηση μονάδων παρόμοιας όχλησης με τα ισχύοντα πολεοδομικά διατάγματα. 9. Για τα συνοδά έργα των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας (δίκτυα πρόσβασης και μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας) εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 της 49828/2008 Απόφασης, ήτοι α) αξιοποιούνται οι υφιστάμενοι οδοί για την εξυπηρέτηση των ΑΠΕ με τις απαραίτητες βελτιώσεις και επεκτάσεις, β) ο σχεδιασμός των έργων πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν μεγάλου βάθους και εκτεταμένες εκσκαφές, το δε πλάτος των δρόμων πρόσβασης να περιορίζεται στο αναγκαίο μέτρο, γ) παράλληλα να εκτελούνται όλα τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα και έργα ανάσχεσης των διάβρωσης ώστε να μην υπάρξει φόβος αλλοίωσης του τοπίου λόγω του έργου, δ) η φθορά της βλάστησης να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν και να αποκαθίσταται η αισθητική του τοπίου, ε) η εσωτερική οδοποιία να είναι χωμάτινη με επίστρωση χαλικιού (3 Α), και στ) ενδείκνυται η γραμμή μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το δίκτυο της ΔΕΗ να ακολουθεί κατά το δυνατόν, τις υφιστάμενες οδούς 10. Στην άμεση και ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος που προτείνεται να εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό δεν εντοπίζονται μνημεία ή αρχαιολογικοί χώροι σύμφωνα με τα (15), (16) και (17) σχετικά έγγραφα. 11. Το έργο δεν βρίσκεται σε πολυσύχναστο χώρο, κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 της 49828/ και χωρίς οπτική επαφή ή παρεμπόδιση της θέας του ορίζοντα από τους παρακείμενους οικισμούς και β) δεν προκαλεί αντανάκλαση του φωτός με αποτέλεσμα σημαντική οπτική όχληση αφού τα φωτοβολταικά πάνελ αποτελούνται από ειδικά αντιανακλαστικά και υδροαπωθητικά λεπτά στρώματα από μονοκρυσταλλικό πυρίτιο, το οποίο έχει τη δυνατότητα της απορρόφησης του ηλιακού φωτός και τη μη αντανάκλαση του. Σύμφωνα με την ΜΠΕ, συμπεραίνεται ότι η δυνατότητα ανοχής του τοπίου στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών είναι μεγάλη. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: 9

10 1) Ειδικές οριακές τιμές θορύβου και δονήσεων Για τις εκπομπές θορύβου του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στα εργοτάξια κατασκευής του έργου ισχύουν τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 37393/2028/2003 «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους Για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου εργοταξίων ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3 του Π.Δ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/ ) 2) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων Όσον αφορά τις εκπομπές αερίων αποβλήτων αυτές καθορίζονται στο Π.Δ 1180/81 Όσον αφορά την ατμόσφαιρα, οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α με Α.Η.Π 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488/Β/ ) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ε.Κ και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21 ης Μαιου 2008» και της Κ.Υ.Α με Α.Η.Π 22306/1075/Ε103/07 (ΦΕΚ 920/Β/ ) με την οποία καθορίζονται τιμές-στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογοναθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15 ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» Η διαχείριση των μεταχειρισμένων λιπαντικών ελαιών να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/ (ΦΕΚ 64/Α/2-3-04) Όσον αφορά για τα υγρά απόβλητα ισχύουν οι εκάστοτε Νομαρχιακές αποφάσεις. 3) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να τηρούνται: 1. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την πραγματοποίηση του έργου θα πρέπει να χορηγηθούν προηγουμένως όλες οι 10

11 προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων των περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις. 3.2 Να λαμβάνεται κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων ιδιαίτερη μέριμνα για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος. Τα έργα προστασίας, διαχείρισης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος θα πρέπει να κατασκευαστούν κατά προτεραιότητα από το φορέα εκτέλεσης του έργου και από τις πιστώσεις του έργου θα εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος. 3.3 Να τηρηθούν οι σχετικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων ως προς τις μονώσεις των αγωγών και να εξασφαλιστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για τα είδη των πουλιών της ΖΕΠ 3.4 Ο φωτισμός ασφάλειας των εγκαταστάσεων του φωτοβολταϊκού και ο βοηθητικός φωτισμός να μην είναι έντονος, ούτε διάχυτος αλλά προσανατολισμένος προς το έδαφος και σε θέσεις που δεν θα αντανακλάται από τις επιφάνειες των φωτοβολταϊκών στοιχείων. 3.5 Να γίνει τοποθέτηση μεμονωμένων στυλών (χωρίς καλωδιώσεις) με κατάλληλη πλατφόρμα στην κορυφή, όπου μπορεί να δημιουργηθεί φωλιά, χωρίς κανένα κίνδυνο, από άτομα του ζευγαριού του πελαργού που εμφανίζονται στο χώρο παρέμβασης και στους αγρούς της περιοχής του Αργυρόμυλου. 3.6 Να εφαρμοστούν τα προτεινόμενα μέτρα της συνημμένης Ορνιθολογικής Έκθεσης στην Μ.Π.Ε, ως προληπτικά ή αντισταθμιστικά μέτρα, ήτοι η παροχή πρόσθετων θέσεων φωλεοποίησης του είδους Falco naumanni με τη τοποθέτηση διακεκριμένων τεχνητών φωλιών (κιρκινεζόνων) σε κατάλληλες θέσεις κατόπιν συγκατάθεσης ιδιοκτητών των θέσεων ή εναλλακτικά η τοποθέτηση φωλιών εντός του χώρου της Φ/Β μονάδας. 3.7 Η απόθεση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής που θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου θα γίνουν σε θέσεις χωρίς δασική κάλυψη, θα είναι εκτός κοίτης ποταμών, ρεμάτων, μισγαγγειών και εν γένει σε θέσεις όπου δεν θα εμποδίζουν την επιφανειακή ροή των νερών, θα απέχει τουλάχιστον 300 μέτρα από όρια οικισμών, κτίσματα κλπ. και η διαμόρφωση των να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εναρμονίζεται με το περιβάλλον της περιοχής. Καμία ανεξέλεγκτη διάθεση υλικών δεν θα πραγματοποιηθεί. 3.8 Η ρύπανση από κάθε είδους λάδια, καύσιμα των επιφανειακών και υπόγειων νερών απαγορεύεται και θα πρέπει να αποφεύγεται η απόρριψη παλαιών 11

12 ορυκτέλαιων/λιπαντικών στο έδαφος και η διαχείριση τους να γίνει σύμφωνα με (2) παράγραφο. 3.9 Δεν θα επιτρέπεται η οποιουδήποτε είδους και μορφής καύσης υλικών (ελαστικά, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου για την αποφυγή κινδύνων πυρκαγιάς αλλά και αέριας ρύπανσης 3.10Να τηρούνται οι όροι διάθεσης των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων όπως αυτοί αναγράφονται στην ΥΔ Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138/Β/ ) «Περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων) όπως εκάστοτε τροποποιήθηκε με τις διατάξεις ΔΓ1/17831/71, Γ4/1305/74, Π.Δ 1180/81 καθώς και στη ΚΥΑ 5673/400/97 και στη τροποποιητική-συμπληρωματική αυτής ΚΥΑ 19661/1982/ Η διάθεση των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/ ) 3.12Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή υλικά να εξασφαλιστούν κατά το δυνατό από τις επιτόπιες εκσκαφές είτε από υφιστάμενα νόμιμα λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ή αδειοδοτημένους δανειοθαλάμους. Τα προϊόντα εκσκαφής που θα προκύψουν να επαναχρησιμοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό κατά τη φάση των εξυγιαντικών στρώσεων με φυσικά υλικά. 3.13Να αποφεύγεται η επί μακρό χρονικό διάστημα απόθεση των χωματουργικών αδρανών υλικών σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας. Οι εργασίες εκσκαφώνκατασκευών και μεταφοράς υλικών να συντονίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται αποθέματα και σε περίπτωση αποθεμάτων να διαβρέχονται με αποτελεσματικό τρόπο. Να γίνεται κάλυψη της καρότσας των φορτηγών, κατά τη μεταφορά χύδην υλικών 3.14Κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης και λειτουργίας των φωτοβολταϊκών να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή των όμβριων υδάτων. 3.15Συλλογή και απομάκρυνση από το χώρο των έργων κάθε είδους άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά την κατασκευή του έργου (σκουπίδια, άχρηστα τμήματα υλικών κ.α) και διάθεση τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 3.16Να γίνεται χρήση καλά συντηρημένων μηχανημάτων για την κατασκευή των έργων 3.17Να γίνεται χρήση καλής ποιότητας καυσίμων και να εφαρμόζονται ανώτατα όρια ταχύτητας στην κίνηση των εργοταξιακών οχημάτων 3.18Να δίνεται προσοχή από τους οδηγούς των μηχανημάτων και των φορτηγών κατά τη μετακίνηση τους εφόσον υπάρχει μικρός έως αμελητέες κίνδυνος ανάφλεξης των φρυγανωδών φυτών εξαιτίας των εξατμίσεων και από τυχόν εκπομπή σπινθήρα από αυτά 12

13 3.19Να μην εκτελούνται εργασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας και να γίνεται κατάλληλος προγραμματισμός των δρομολογίων από και προς το χώρο του Φωτοβολταϊκού πάρκου. 3.20Να μειώνεται η ταχύτητα των μηχανημάτων κατά τη διέλευση τους από τους παρακείμενους οικισμούς και να απαγορευτεί η δίοδος τους μέσα από αυτούς, όταν υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα διέλευσης 3.21Να γίνει χρήση κατάλληλης οδικής σήμανσης από και προς το χώρο του πάρκου 3.22Να ακολουθείται κανονισμός και θα χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός ασφαλείας για την εργασία του προσωπικού στις διάφορες φάσεις του προσωπικού 3.23Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους Κατά την εγκατάσταση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών να μην επηρεαστούν τα υφιστάμενα εγγειοβελτιωτικά έργα της περιοχής 3.25Να γίνουν με επίβλεψη των αρμόδιων υπαλλήλων της ΙΕ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Λάρισας και 7 ης Εφορείας Βυζαντινών αρχαιοτήτων, όλες οι εκσκαφικές εργασίες σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και εφόσον αποκαλυφθούν αρχαιότητες οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως προκειμένου να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα. 3.15Να ληφθεί μέριμνα ώστε οι εκσκαφές κατά την κατασκευή του έργου να είναι οι απαιτούμενες όπως αυτές περιγράφονται στη υποβληθείσα μελέτη. 3.16Η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Μέσης τάσης μέχρι το σημείο σύνδεσης με το τοπικό δίκτυο της ΔΕΗ ή το Εθνικό σύστημα μεταφοράς να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΗ, περιορίζοντας στο ελάχιστο τη γενικότερη υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 3.17Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής να γίνει διαμόρφωση των χώρων επέμβασης και φύτευσης τους με συμβατά προς την χλωρίδα της περιοχής είδη. 3.18Μετά το πέρας της λειτουργίας του σταθμού ΑΠΕ, ο φορέας του σταθμού υποχρεούται να αποξηλώσει τους υπερκείμενους του εδάφους εξοπλισμούς και να αποκαταστήσει κατά το δυνατό τις επεμβάσεις στο χώρο με δικές του δαπάνες. 3.19Να ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος, ετήσια, για το Σχέδιο Διαχείρισης Περιβάλλοντος που θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου. 3.20Να τηρηθούν οι όροι που θέτει το Γ.Ε.ΕΘ.Α σύμφωνα με το (21) σχετικό έγγραφο. 13

14 3.21Να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέτρα πυρασφάλειας με εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης με έγκριση από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. 3.22Να γίνει περίφραξη των γηπέδων εγκατάστασης των Φ/Β σταθμών για την ασφάλεια και αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων από εισερχόμενους στους χώρους. 3.23Να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του δικτύου από κεραυνικές εκκενώσεις. 3.24Η ηλεκτρολογική υποδομή των Φ/Β σταθμών να συμφωνούν με τους ειδικούς κανονισμούς που προβλέπονται για το ηλεκτρολογικό σύστημα 3.25Οι αντιστροφείς μετατροπής ισχύος και οι μετασχηματιστές να βρίσκονται εντός πλήρως στεγανοποιημένων οικίσκων με τσιμεντένια βάση. Οι μετασχηματιστές να διαθέτουν βάση συγκέντρωσης των ελαιών ψύξης ή να μην χρησιμοποιούν έλαια ψύξης (ξηρού τύπου) 3.26Οι χρησιμοποιούμενοι συσσωρευτές να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους πλήρως στεγανούς με κατάλληλη σήμανση. Τα στοιχεία διακίνησης των συσσωρευτών να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο θεωρημένο από τη Δ.νση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η εταιρεία εκμετάλλευσης των Φ/Β σταθμών να φροντίζει για την ασφαλή αποθήκευσης συμπεριλαμβανόμενης και της επαρκούς και τακτικής συντήρησης των ειδικών κάδων και για τη διαχείριση τους να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 115/ Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης 3.28Τα απόβλητα συσκευασιών να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αδειοδοτημένο συλλέκτη για εναλλακτική διαχείριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 για ανακύκλωση 3.29Στις συγκολλήσεις των φωτοβολταικών πάνελ να μην χρησιμοποιηθεί μόλυβδος καθώς και στις ταινίες ηλεκτρικής αγωγιμότητας μεταξύ των φωτοβολταικών στοιχείων. 3.30Μετά το πέρας της εργολαβίας να απομακρυνθεί κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση και ο χώρος να αποκατασταθεί. Στα πλαίσια της αποκατάστασης να επισκευαστούν ή ανακατασκευαστούν τμήματα οδοστρωμάτων που τυχόν υπέστησαν ζημιές από την κατασκευή του έργου. 14

15 3.31Η εγκατάσταση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών σταθμών να γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό και κατά προτίμηση από το εργατικό δυναμικό της περιοχής. Μετά από τα παραπάνω εισηγούμεθα θετικά επί των προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων της εξεταζόμενης Μ. Π. Ε. δεδομένου ότι με την εφαρμογή των προαναφερόμενων μέτρων ελαχιστοποίησης και αντιμετώπισης των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία του προτεινόμενου έργου, θα συμβάλει στην πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση Λαμβάνει υπόψη την πρόταση και Αποφασίζει Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός ονομαστικής ισχύος 10 MW στη θέση «Μετερίζια 2», στο Δημοτικό διαμέρισμα Μαυροβουνίου, στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απόφαση. Ψήφισαν υπέρ σαράντα (40) μέλη. Καταψήφισαν οι κ.κ.: Γκατζής Νικόλαος, Κρανιάς Βασίλειος, Μπούτας Ευάγγελος, Γενηκομσίου Θεοφάνης, Μητσιούλης Δημήτριος και Πουλάκης Κων/νος- Νικόλαος. Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α. 71. Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συμβουλίου Χρήστος Β. Λιάπης 15

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1892 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 9 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1893 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 10 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-03-2012 Αριθμ. Πρωτ: 427 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΘΕΜΑ 21 Ο : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1642 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1550 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 34 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1108 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 16 o : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 02-09-2013 Αριθμ. Πρωτ:1430 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1545 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 29 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 662 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 22 ο : «Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 15 ο : Εισήγηση σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0.498 MW, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1001 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 14 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1003 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1549 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 33 : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 26-01-2012 Αριθμ. Πρωτ: 149 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/25-01-2012 ΘΕΜΑ 14 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 30-05-2013 Αριθμ. Πρωτ: 834 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-6-2014 Αριθμ. Πρωτ: 710 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΘΕΜΑ 36 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ίδρυση Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής, με Α ύλη απόβλητα ελαιοτριβείων και άλλα γεωργικά υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 9ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία αµφίπλευρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 2 12 2014 Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου δύο αστέρων (2*), με την ονομασία GOLDEN BEACH, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1543 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 27 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα