Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης. Οδηγίες λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης. Οδηγίες λειτουργίας"

Transcript

1 Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

2

3 Οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις Υποδείξεις για τα εγχειρίδια Χαρακτηριστικά διαμόρφωσης Ασφάλεια Προβλεπόμενη χρήση Συστήματα προστασίας Περαιτέρω πληροφορίες Περιγραφή Τρόπος λειτουργίας Περιγραφή συσκευής Τεχνικά στοιχεία Ηλεκτρικά στοιχεία Μηχανολογικά στοιχεία Λογισμικό Παράδοση και μεταφορά Παράδοση Μεταφορά Τοποθέτηση του μετατροπέα Τοποθέτηση και στερέωση μετατροπέα Εγκατάσταση μετατροπέα Άνοιγμα περιοχής συνδέσεων Εκτέλεση ηλεκτρικής σύνδεσης Σύνδεση διεπαφών Κλείσιμο περιοχής συνδέσεων Έναρξη λειτουργίας του μετατροπέα Παραμετροποίηση και χειρισμός Στοιχεία χειρισμού Πρώτη έναρξη λειτουργίας Δομή μενού Επιτήρηση μετατροπέα Εκτέλεση ενημέρωσης λογισμικού Συντήρηση / Επιδιόρθωση βλαβών Οπτικός έλεγχος Εξωτερικός καθαρισμός Απενεργοποίηση για τη συντήρηση και την επιδιόρθωση βλαβών Βλάβες Μηνύματα στην οθόνη / LED "Βλάβη" Σέρβις Απενεργοποίηση / Αφαίρεση Απενεργοποίηση μετατροπέα Απεγκατάσταση μετατροπέα Αφαίρεση μετατροπέα Απόρριψη Παράρτημα Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 3

4 Γενικές υποδείξεις 1 Γενικές υποδείξεις 1.1 Υποδείξεις για τα εγχειρίδια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος λόγω λανθασμένου χειρισμού του μετατροπέα Για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το μετατροπέα με ασφάλεια θα πρέπει να έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας! Πρόσθετα ισχύοντα εγχειρίδια Κατά την εγκατάσταση τηρείτε όλες τις οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης των εξαρτημάτων και των μονάδων της εγκατάστασης. Αυτές οι οδηγίες χρήσης επισυνάπτονται στα εκάστοτε εξαρτήματα της εγκατάστασης, καθώς και στις συμπληρωματικές μονάδες Φύλαξη Οι οδηγίες χρήσης και τα εγχειρίδια θα πρέπει να φυλάσσονται κοντά στην εγκατάσταση και θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμες. 1.2 Χαρακτηριστικά διαμόρφωσης Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Γενικό σύμβολο κινδύνου Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης! Ηλεκτρική τάση! Κίνδυνος εγκαυμάτων Ηλεκτρολόγος Οι εργασίες που συνοδεύονται από αυτό το σύμβολο επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγο! Απεικόνιση των υποδείξεων ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ Άμεσος κίνδυνος Η μη τήρηση της προειδοποιητικής υπόδειξης οδηγεί άμεσα σε θάνατο ή πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πιθανός κίνδυνος Η μη τήρηση της προειδοποιητικής υπόδειξης προκαλεί ενδεχομένως θάνατο ή πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος χαμηλού ρίσκου Η μη τήρηση της προειδοποιητικής υπόδειξης προκαλεί ελαφρούς ή μέτριας φύσης τραυματισμούς. Σελίδα 4 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

5 Ασφάλεια ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος με ενδεχόμενο πρόκλησης υλικών ζημιών Η μη τήρηση της προειδοποιητικής υπόδειξης οδηγεί σε υλικές ζημιές Απεικόνιση πρόσθετων πληροφοριών Χρήσιμες πληροφορίες και υποδείξεις Λειτουργία ανάλογα τη χώρα χρήσης Οι λειτουργίες που περιορίζονται σε μία ή περισσότερες χώρες επισημαίνονται με συντομογραφίες χωρών σύμφωνα με το ISO Απεικόνιση των οδηγιών χειρισμού Οδηγία χειρισμού Προϋπόθεση για το χειρισμό σας 1. Εκτέλεση ενέργειας 2. (κατά περίπτωση, διεξαγωγή περισσότερων ενεργειών) Αποτέλεσμα του χειρισμού σας 2 Ασφάλεια ΚΙΝΔΥΝΟΣ Οι θανατηφόρες ηλεκτρικές τάσεις στους ακροδέκτες και τους αγωγούς του μετατροπέα συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και μετά την αποσύνδεση και απενεργοποίηση του μετατροπέα! Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου από την επαφή με τους αγωγούς και τους ακροδέκτες του μετατροπέα. Το άνοιγμα, η εγκατάσταση και η συντήρηση του μετατροπέα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από έναν αναγνωρισμένο ηλεκτρολόγο, ο οποίος έχει εγκριθεί από τον πάροχο του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας. Κατά τη λειτουργία, ο μετατροπέας πρέπει να παραμένει κλειστός. Μην αγγίζετε τους αγωγούς και τους ακροδέκτες κατά την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση! Μην διεξάγετε τροποποιήσεις στον μετατροπέα! Ο ηλεκτρολόγος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των υπαρχόντων προτύπων και κανονισμών. Τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν τον μετατροπέα ή την Φ/Β εγκατάσταση. Τηρείτε ειδικά το πρότυπο IEC :2002 «Απαιτήσεις για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χώρους και συστήματα ειδικού τύπου - Ηλιακά φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας». Διασφαλίστε τη λειτουργική ασφάλεια μέσω σωστής γείωσης, σωστής επιλογής των διαστάσεων των αγωγών και μέσω κατάλληλης προστασίας βραχυκυκλώματος. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας που υπάρχουν στο μετατροπέα και στο παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας. Πριν από τους οπτικούς ελέγχους και τις εργασίες συντήρησης απενεργοποιείτε όλες τις πηγές τάσης και ασφαλίστε τις από τυχόν ακούσια επανενεργοποίηση. Κατά τη διεξαγωγή μετρήσεων στον ηλεκτροφόρο μετατροπέα προσέξτε τις παρακάτω υποδείξεις: Μην αγγίζετε τις θέσεις των ηλεκτρικών συνδέσεων Αφαιρείτε τα κοσμήματα από τους καρπούς και τα δάκτυλα Βεβαιωθείτε για την ασφαλή λειτουργική κατάσταση των χρησιμοποιούμενων οργάνων ελέγχου. Κατά τις εργασίες στο μετατροπέα πρέπει να στέκεστε πάνω σε μονωμένο δάπεδο. Οι τροποποιήσεις στον περιβάλλοντα χώρο του μετατροπέα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ισχύοντα εθνικά πρότυπα. Κατά τη διεξαγωγή εργασιών στην Φ/Β γεννήτρια, εκτός από την απενεργοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου, πρέπει να απενεργοποιήσετε και την τάση DC από το διακόπτη απομόνωσης στο μετατροπέα. Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 5

6 Ασφάλεια 2.1 Προβλεπόμενη χρήση Ο μετατροπέας μετατρέπει τη συνεχή τάση που παράγεται από τα Φ/Β πάνελ σε εναλλασσόμενη τάση και την τροφοδοτεί στο ηλεκτρικό δίκτυο. Ο μετατροπέας έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανονισμούς. Ωστόσο, σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι σοβαρών και θανατηφόρων τραυματισμών για το χρήστη ή τρίτα πρόσωπα ή περιορισμοί στη λειτουργία της συσκευής και άλλες υλικές ζημιές. Ο μετατροπέας επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία μόνο εφόσον υπάρχει σταθερή σύνδεση με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Μια άλλη χρήση πέρα από τις αναφερόμενες θεωρείται ως μη προβλεπόμενη. Στις μη προβλεπόμενες χρήσεις περιλαμβάνεται: Η φορητή χρήση. Η χρήση σε χώρους με κίνδυνο εκρήξεων. Η χρήση σε χώρους με υγρασία > 95 %. Η λειτουργία με διαφορετικές προδιαγραφές από αυτές που έχουν προκαθοριστεί από τον κατασκευαστή. Η απομονωμένη λειτουργία. 2.2 Συστήματα προστασίας Για την ασφάλειά σας, στους μετατροπείς Powador έχουν ενσωματωθεί οι ακόλουθες λειτουργίες επιτήρησης και προστασίας: Καλώδια απαγωγής υπέρτασης / βαρίστορ για την προστασία των ημιαγωγών ισχύος σε μεταβάσεις ενέργειας στην πλευρά του ηλεκτρικού δικτύου και της γεννήτριας. Σύστημα επιτήρησης της θερμοκρασίας της ψύκτρας. Φίλτρο ΗΜΣ για την προστασία του μετατροπέα από υψηλής συχνότητας παρεμβολές του ηλεκτρικού δικτύου. Βαρίστορ στην πλευρά ηλεκτρικού δικτύου προς τη γείωση για την προστασία του μετατροπέα από παλμούς αιχμής ή κυματισμού. Αναγνώριση απομονωμένου ηλεκτρικού δικτύου κατά VDE Περαιτέρω πληροφορίες Οι δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ βρίσκονται στο παράρτημα στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. Πληροφορίες σχετικά με τη σύζευξη με το δίκτυο, με την προστασία δικτύου και με τις παραμέτρους ασφαλείας, καθώς και περαιτέρω υποδείξεις χρήσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Σελίδα 6 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

7 Περιγραφή 3 Περιγραφή 3.1 Τρόπος λειτουργίας Ο μετατροπέας μετατρέπει τη συνεχή τάση που παράγεται από τα Φ/Β πάνελ σε εναλλασσόμενη τάση και την τροφοδοτεί στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η διαδικασία τροφοδοσίας ξεκινά όταν υπάρχει επαρκής ηλιακή ακτινοβολία και συνεπώς υπάρχει μια ορισμένη ελάχιστη τάση στο μετατροπέα. Εάν σε περίπτωση εμφάνισης συννεφιάς η τιμή πέσει κάτω από το όριο ελάχιστης τάσης, η λειτουργία τροφοδοσίας σταματά και ο μετατροπέας απενεργοποιείται. 3.2 Περιγραφή συσκευής Μετατροπέας Powador ως μέρος μίας Φ/Β εγκατάστασης Δομή εγκατάστασης Φ/Β γεννήτρια Φ/Β γεννήτρια Μετατροπέας με Διακόπτης διαχωρισμού DC Μετατροπέας με Διακόπτης διαχωρισμού DC Προστασία γραμμής Προστασία γραμμής Καταναλωτής Μετρητής τάσης KWh KWh Μετρητής τροφοδοσίας Γενικός διακόπτης Επιλεκτικός κύριος διακόπτης Σημείο παράδοσης δικτύου Σχήμα 1: Ηλεκτρολογικό σχέδιο επισκόπησης για μια εγκατάσταση με δύο μετατροπείς Συνοπτική παρουσίαση των επί μέρους στοιχείων Φ/Β γεννήτρια Η Φ/Β γεννήτρια, δηλ. το Φ/Β πάνελ, μετατρέπει την ενέργεια ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός σε ηλεκτρική ενέργεια. Σημείο σύνδεσης DC Παραλλαγές παράλληλων συνδέσεων περισσότερων γραμμών γεννήτριας: Θε ένα σημείο σύνδεσης DC μεταξύ γεννήτριας DC και μετατροπέα, Άπευθείας στο μετατροπέα (στο μετατροπέα έχουν προβλεφθεί ακροδέκτες για 12 (3x4) γραμμές), Άπευθείας στη Φ/Β γεννήτρια με ένα θετικό και αρνητικό αγωγό προς το μετατροπέα. Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 7

8 Περιγραφή Διακόπτης διαχωρισμού DC Χρησιμοποιείτε το διακόπτη διαχωρισμού DC, για να αποσυνδέσετε το μετατροπέα από την ηλεκτρική τάση στην πλευρά της Φ/Β γεννήτριας. Ασφάλειες ηλεκτρικού δικτύου Πρέπει να χρησιμοποιούνται τηκόμενες ασφάλειες. Μετρητής τροφοδοσίας Ο μετρητής τροφοδοσίας απαιτείται και εγκαθίσταται από την εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Ορισμένες εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπουν επίσης στους πελάτες την εγκατάσταση των δικών τους βαθμονομημένων μετρητών. Επιλεκτικός γενικός διακόπτης Για ερωτήσεις σχετικά με τον επιλεκτικό γενικό διακόπτη, απευθυνθείτε στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Δομή του μετατροπέα Σχήμα 2: Δομή του μετατροπέα Υπόμνημα 1 Πάνω κάλυμμα περιβλήματος 4 Πίνακας χειρισμού 2 Πόρτες 5 Κάλυμμα ανεμιστήρα 3 Καπάκι για την περιοχή συνδέσεων 6 Πλαϊνό κάλυμμα περιβλήματος Μηχανικά εξαρτήματα Διακόπτης διαχωρισμού DC Στο εσωτερικό του περιβλήματος μετατροπέα υπάρχουν 3 διακόπτες διαχωρισμού DC. Οι διακόπτες διαχωρισμού DC χρησιμοποιούνται για την αποσύνδεση του μετατροπέα από τη Φ/Β γεννήτρια σε περίπτωση σέρβις. Αποσύνδεση του μετατροπέα από τη Φ/Β γεννήτρια Φέρτε το διακόπτη διαχωρισμού DC από τη θέση 1 (ON) στη θέση 0 (OFF). Σύνδεση του μετατροπέα με τη Φ/Β γεννήτρια Φέρτε το διακόπτη διαχωρισμού DC από τη θέση 0 (OFF) στη θέση 1 (ON). Σελίδα 8 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

9 Περιγραφή Θύρες Ο μετατροπέας διαθέτει τις ακόλουθες θύρες για την επικοινωνία ή την επιτήρηση από απόσταση: Θύρα RS485 Θύρα Ethernet Θύρα USB Θύρα S0 Οι διεπαφές και ο διακομιστής δικτύου μπορούν να παραμετροποιηθούν στο μενού ρύθμισης (βλέπε κεφάλαιο 8.3 στη σελίδα 32) Θύρα RS485 Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο επιτήρησης, εάν δεν είναι δυνατό να ελέγχετε τη λειτουργία της εγκατάστασης τακτικά και επιτόπια, π.χ. εάν η τοποθεσία διαμονής σας είναι μακριά από την τοποθεσία της εγκατάστασης. Για τη σύνδεση της θύρας RS485, απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας. Η εταιρεία KACO new energy GmbH σάς προσφέρει συσκευές επιτήρησης για την επιτήρηση των Φ/Β εγκαταστάσεών σας μέσω της θύρας RS Θύρα Ethernet Η επιτήρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στη συσκευή μέσω της ενσωματωμένης θύρας Ethernet. Για το σκοπό αυτό, στη συσκευή έχει εγκατασταθεί ένας τοπικός webserver. Για την επιτήρηση μίας εγκατάστασης με περισσότερους μετατροπείς συνιστάται η χρήση ενός εξωτερικού συστήματος καταγραφής δεδομένων και επιτήρησης Θύρα USB Η σύνδεση USB του μετατροπέα έχει υλοποιηθεί μέσω μίας υποδοχής τύπου A. Αυτή βρίσκεται στην πλάκα σύνδεσης, στην κάτω πλευρά του μετατροπέα κάτω από ένα κάλυμμα. Η υποδοχή USB έχει κατασκευαστεί για λήψη ισχύος 100 ma. Χρησιμοποιήστε τη θύρα USB για την ανάγνωση των αποθηκευμένων δεδομένων λειτουργίας, καθώς και για την εκτέλεση των ενημερώσεων λογισμικού μέσω μίας μνήμης USB μορφοποίησης FAT Θύρα S0 Η θύρα S0 μεταδίδει παλμούς μεταξύ ενός μετρητή κωδικοποιητή παλμών και μίας συσκευής μέτρησης. Η θύρα είναι μία ηλεκτρικά μονωμένη έξοδος τρανζίστορ. Έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN : (σύστημα παλμών για μετρητές αυτεπαγωγής ή ηλεκτρονικούς μετρητές). Η θύρα S0 παράγει έναν ορισμένο αριθμό παλμών ανά παραγόμενη κιλοβατώρα. Η ρυθμιζόμενη συχνότητα παλμών Ο αριθμός των παλμών ανά παραγόμενη κιλοβατώρα που μπορεί να εκπέμψει η θύρα S0, εξαρτάται από τη μέγιστη ισχύ τροφοδοσίας του μετατροπέα και μπορεί να ρυθμιστεί από το μενού: TL3 500, 1000 ή 2000 παλμοί/kwh TL3 500 ή 1000 παλμοί/kwh 72.0 TL3 500 παλμοί/kwh Ψηφιακή είσοδος "Απενεργοποίηση μετατροπέα" Αν χρησιμοποιείται μονάδα Powador-protect ως κεντρική προστασία δικτύου και εγκατάστασης, η απενεργοποίηση ασφαλείας από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο των κατάλληλων μετατροπέων Powador σε περίπτωση αστοχίας μπορεί να γίνει μέσω ψηφιακού σήματος αντί ενός διακόπτη σύζευξης. Για το σκοπό αυτό συνδέστε με το Powadorprotect κάθε μετατροπέα που χρησιμοποιείται στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη χρήση μπορείτε να βρείτε στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας, στις οδηγίες λειτουργίας του Powador-protect καθώς και στις υποδείξεις χρήσης για το Powador-protect στην ιστοσελίδα KACO. Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 9

10 Τεχνικά στοιχεία 4 Τεχνικά στοιχεία 4.1 Ηλεκτρικά στοιχεία Μεγέθη εισόδου 30.0 TL TL TL TL3 Μέγιστη συνιστώμενη ισχύς Φ/Β γεννήτριας [W] Περιοχή MPP DC από [V] έως [V]* Περιοχή εργασίας από [V] έως [V] Τάση εκκίνησης [V]** 250 Τάση άνευ φορτίου [V] Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα [A] 3 x 34,0 Μέγ. ισχύς ανά ανιχνευτή [W] Αριθμός συστοιχιών 3 x 1 (M) / 3 x 4 (XL) Αριθμός ανιχνευτών MPP 3 Προστασία πολικότητας Δίοδος βραχυκυκλώματος *Για τάσεις DC κάτω από την περιοχή MPP, το μέγιστο ονομαστικό ρεύμα μειώνει τη μέγιστη ισχύ εισόδου. **Για Φ/Β γεννήτριες με τάσεις MPP κάτω από την περιοχή MPΡ του μετατροπέα: Ρυθμίστε την τάση εκκίνησης στο μενού. Μεγέθη εξόδου Ονομαστική ισχύς [VA] Τάση ηλεκτρικού δικτύου [V] 230 / 400 Ονομαστικό ρεύμα [A] 3 x 36,2 3 x 39,9 3 x 43,5 3 x 48,3 Ονομαστική συχνότητα [Hz] 50/60 Συν φ 0,80 επαγωγικά... 0,80 χωρητικά Αριθμός φάσεων τροφοδοσίας 3 Συντελεστής παραμόρφωσης [%] <3 Γενικά ηλεκτρικά στοιχεία Μέγιστος βαθμός απόδοσης [%] 98.0 Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης [%] 97.8 Ρεύμα ενεργοποίησης [A] / Διάρκεια ενεργοποίησης [ms] 98 / 4,4 Ιδιοκατανάλωση: Αναμονή [W] < 30 Ιδιοκατανάλωση: Νύχτα [W] ~1,5 Τροφοδοσία από [W] 120 Τύπος κυκλώματος Επιτήρηση ηλεκτρικού δικτύου Συμμόρφωση CE IGBT, αυτόνομης μεταγωγής, χωρίς μετασχηματιστή Ανάλογα με τη χώρα χρήσης Ναι Συχνότητα παλμών [khz] 18 Πίνακας 1: Ηλεκτρικά στοιχεία Σελίδα 10 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

11 Τεχνικά στοιχεία Μεγέθη εισόδου 40.0 TL TL3 Park 60.0 TL TL3 Park Μέγιστη συνιστώμενη ισχύς Φ/Β γεννήτριας [W] Περιοχή MPP DC από [V] έως [V]* Περιοχή εργασίας από [V] έως [V] Τάση εκκίνησης [V]** 250 Τάση άνευ φορτίου [V] Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα [A] 3 x 34,0 3 x 34,0 3 x 36,0 3 x 36,0 Μέγ. ισχύς ανά ανιχνευτή [W] Αριθμός συστοιχιών 3 x 1 (M) 3 x 4 (XL) 3 x 1 (M) 3 x 4 (XL) 3 x 1 (M) 3 x 5 (XL) 3 x 1 (M) 3 x 5 (XL) Αριθμός ανιχνευτών MPP 3 Προστασία πολικότητας Δίοδος βραχυκυκλώματος *Για τάσεις DC κάτω από την περιοχή MPP, το μέγιστο ονομαστικό ρεύμα μειώνει τη μέγιστη ισχύ εισόδου. **Για Φ/Β γεννήτριες με τάσεις MPP κάτω από την περιοχή MPΡ του μετατροπέα: Ρυθμίστε την τάση εκκίνησης στο μενού. Μεγέθη εξόδου Ονομαστική ισχύς [VA] Τάση ηλεκτρικού δικτύου [V] 230 / / 480**** 230 / / 480**** Ονομαστικό ρεύμα [A] 3 x 52,2 3 x 48,1 3 x 72,2 3 x 72,2 Ονομαστική συχνότητα [Hz] 50/60 Συν φ 0,80 επαγωγικά... 0,80 χωρητικά Αριθμός φάσεων τροφοδοσίας 3 Συντελεστής παραμόρφωσης [%] <3 ****Η συσκευή προορίζεται για χρήση αποκλειστικά στο δίκτυο μεσαίας τάσης. Γενικά ηλεκτρικά στοιχεία Μέγιστος βαθμός απόδοσης [%] Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης [%] Ρεύμα ενεργοποίησης [A] / Διάρκεια ενεργοποίησης [ms] 98 / 4,4 Ιδιοκατανάλωση: Αναμονή [W] < 30 Ιδιοκατανάλωση: Νύχτα [W] ~1,5 Τροφοδοσία από [W] 120 Τύπος κυκλώματος Επιτήρηση ηλεκτρικού δικτύου Συμμόρφωση CE IGBT, αυτόνομης μεταγωγής, χωρίς μετασχηματιστή Ανάλογα με τη χώρα χρήσης Ναι Συχνότητα παλμών [khz] 18 Πίνακας 2: Ηλεκτρικά στοιχεία Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 11

12 Τεχνικά στοιχεία 4.2 Μηχανολογικά στοιχεία Οθόνη Στοιχεία χειρισμού Θύρες Ρελέ μηνυμάτων βλάβης Ακροδέκτες σύνδεσης AC Είσοδος καλωδίων AC Ακροδέκτες σύνδεσης DC (τύπος M) Ακροδέκτες σύνδεσης DC (τύπος XL) Συνδέσεις εισόδου καλωδίων DC Σύνδεση εισόδου καλωδίων Ethernet Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος [ C] Μέγιστο υψόμετρο τοποθέτησης (m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας) Επιτήρηση θερμοκρασίας Ψύξη (ελεύθερη μεταφορά (K) / ανεμιστήρας (L)) TL3 Οθόνη γραφικών LC με 3 λυχνίες LED Πλήκτρο 4 κατευθύνσεων, 2 πλήκτρα Ethernet, USB, RS485, S0, Ψηφιακή είσοδος "Απενεργοποίηση μετατροπέα" Ανοιχτή επαφή άνευ δυναμικού το πολύ 30 V DC / 1A ή 230 V AC / 1 A Βιδωτοί ακροδέκτες στο εσωτερικό της συσκευής ελάχ. διατομή: 16 mm² σταθερό/εύκαμπτο μέγ. διατομή: 50 mm² σταθερό/εύκαμπτο Είσοδος καλωδίων μέσω στυπιοθλίπτη καλωδίων M50 Ακροδέκτες σύνδεσης στη ράγα στο εσωτερικό της συσκευής ελάχ. διατομή: 6 mm² σταθερό/εύκαμπτο μέγ. διατομή: 35 mm² σταθερό/εύκαμπτο Ακροδέκτες σύνδεσης στη ράγα στο εσωτερικό της συσκευής ελάχ. διατομή: 2,5 mm² σταθερό/εύκαμπτο μέγ. διατομή: 10 mm² σταθερό/εύκαμπτο Είσοδος καλωδίων μέσω 6 στυπιοθλιπτών καλωδίων M40 Είσοδος καλωδίων μέσω στυπιοθλίπτη καλωδίων M Βαθμός προστασίας κατά EN IP 54 Βαθμός ρύπανσης Διακόπτης διαχωρισμού DC Περίβλημα Ναι L PD2 Ενσωματωμένος Χαλύβδινο έλασμα Υ x Π x Β [mm] 1360 x 840 x 355 Συνολικό βάρος [kg] Πίνακας 3: Μηχανολογικά στοιχεία 4.3 Λογισμικό 151 ( TL3), 173 ( TL3) Το λογισμικό του μετατροπέα χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο MD5 Message Digest της RSA Data Security, Inc. Σελίδα 12 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

13 Παράδοση και μεταφορά 5 Παράδοση και μεταφορά 5.1 Παράδοση Κάθε μετατροπέας παραδίδεται από το εργοστάσιο της εταιρείας μας σε ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά άψογη κατάσταση. Μια ειδική συσκευασία εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά. Εάν η συσκευή υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά, υπεύθυνη είναι η μεταφορική εταιρεία Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης Μετατροπέας ρεύματος Καλύμματα περιβλήματος: Δεξιά και αριστερή πλάκα κάλυψης, καπάκι Σετ συναρμολόγησης Εγχειρίδια 5.2 Μεταφορά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από κτυπήματα, κίνδυνος θραύσης του μετατροπέα Για τη μεταφορά, ο μετατροπέας πρέπει να συσκευάζεται με ασφάλεια. Η μεταφορά του μετατροπέα πρέπει να γίνεται με προσοχή και από τις λαβές συγκράτησης της παλέτας! Σχήμα 3: Μεταφορά του μετατροπέα Υπόμνημα 1 Κρίκοι μεταφοράς 2 Καπάκι Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 13

14 Τοποθέτηση του μετατροπέα 6 Τοποθέτηση του μετατροπέα ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος θανάτου λόγω πυρκαγιάς ή εκρήξεων! Η πυρκαγιά από τα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά που βρίσκονται κοντά στον μετατροπέα μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Η συναρμολόγηση του μετατροπέα σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων ή κοντά σε υλικά εύκολης ανάφλεξης απαγορεύεται. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω των καυτών μερών του περιβλήματος! Η επαφή με το περίβλημα μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Τοποθετήστε το μετατροπέα με τέτοιον τρόπο, ώστε η ακούσια επαφή με το μηχάνημα να μην είναι εφικτή. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού από ενδεχόμενη ανατροπή του μετατροπέα! Κίνδυνος ανατροπής από μετακίνηση του κέντρου βάρους σε μεγαλύτερο ύψος, ιδιαίτερα όταν είναι ανοιχτή η θύρα. Αμέσως μετά την απόθεση του μετατροπέα, αγκυρώστε τον καλά στο έδαφος και, εάν είναι εφικτό, στερεώστε τον καλά και στον τοίχο. Ανοίξτε τη θύρα μόνο μετά την ασφαλή αγκύρωση του μετατροπέα. Χώρος τοποθέτησης Στεγνός χώρος, καλά κλιματιζόμενος, η θερμότητα πρέπει να αποβάλλεται από τον μετατροπέα. Χώρος με ανεμπόδιστη κυκλοφορία αέρα. Κατά την εγκατάσταση σε έναν ηλεκτρολογικό πίνακα διασφαλίστε την επαρκή απαγωγή θερμότητας με εξαναγκασμένο αερισμό. Στο επίπεδο του δαπέδου, με καλή πρόσβαση από μπροστά και τις πλευρές χωρίς πρόσθετα βοηθητικά μέσα. Σε περίπτωση εξωτερικής τοποθέτησης, ο μετατροπέας πρέπει να προστατεύεται από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Η συναρμολόγηση της οθόνης ελαφρώς κάτω από το ύψος των ματιών διευκολύνει το χειρισμό του μετατροπέα. Δάπεδο και τοίχος Επαρκούς αντοχής. Με πρόσβαση για εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης. Από υλικά τα οποία είναι ανθεκτικά στη θερμότητα (έως 90 C). Δύσκολης ανάφλεξης. Ελάχιστες αποστάσεις κατά τη συναρμολόγηση: βλ. Σχήμα 4 στη σελίδα 15 και Σχήμα 5 στη σελίδα 16. Πρόσβαση από το προσωπικό συντήρησης σε περίπτωση σέρβις Πρόσθετος κόστος, που προκύπτει από δυσμενείς τεχνικές συνθήκες δομικών κατασκευών ή τοποθέτησης, θα χρεωθεί στον πελάτη. Σελίδα 14 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

15 Τοποθέτηση του μετατροπέα Ηλεκτρολόγος ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών λόγω αερίων τα οποία, σε συνδυασμό με την υγρασία αέρα, δρουν διαβρωτικά στις επιφάνειες Το περίβλημα του μετατροπέα μπορεί να υποστεί σοβαρές ζημιές λόγω αερίων (αμμωνία, θείο και άλλα) σε συνδυασμό με την υγρασία αέρα. Αν ο μετατροπέας εκτίθεται σε αέρια, τότε πρέπει να συναρμολογείται πάντοτε σε ορατή θέση. Διεξάγετε τακτικούς οπτικούς ελέγχους. Απομακρύνετε άμεσα την υγρασία από το περίβλημα. Διασφαλίστε τον επαρκή αερισμό του μετατροπέα. Αφαιρείτε αμέσως τις ακαθαρσίες, ειδικά από τα ανοίγματα αερισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης, οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο μετατροπέα δεν καλύπτονται από την εγγύηση της εταιρείας KACO new energy GmbH. Μείωση ισχύος λόγω συσσώρευσης θερμότητας. Σε περίπτωση μη τήρησης των προτεινόμενων ελάχιστων αποστάσεων, η ισχύς του μετατροπέα μπορεί να μειωθεί και ενδέχεται να προκληθεί απενεργοποίηση ασφαλείας λόγω ελλιπούς αερισμού και επακόλουθης ανάπτυξης θερμότητας. Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις. Διασφαλίστε επαρκή απαγωγή θερμότητας. A C A B A Σχήμα 4: Ελάχιστες αποστάσεις Υπόμνημα A Οριζόντια απόσταση δύο μετατροπέων/ κάθετη απόσταση ανάμεσα στον μετατροπέα και την οροφή 50 cm B Απόσταση προς τα εμπρός 100 cm C Απόσταση προς τα πάνω προς άλλον, κατάλληλο για τοποθέτηση στον τοίχο μετατροπέα 70 cm Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 15

16 Τοποθέτηση του μετατροπέα Ηλεκτρολόγος ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιείτε κατάλληλα υλικά στερέωσης. Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα υλικά στερέωσης. Ο μετατροπέας πρέπει να συναρμολογείται μόνο σε όρθια θέση Σε τοποθέτηση σε τοίχο: Ο μετατροπέας πρέπει να τοποθετείται μόνο πάνω σε κατακόρυφο τοίχο Σε όρθια τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο: απαιτείται ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες βάση Σχήμα 5: Αποστάσεις διάτρησης (σε mm) Σχήμα 6: Κανονισμοί για την τοποθέτηση 6.1 Τοποθέτηση και στερέωση μετατροπέα Άνοιγμα οπών διάτρησης 1. Σημειώστε τη θέση των οπών διάτρησης στο δάπεδο (4x). 2. Για τοποθέτηση σε τοίχο: Σημειώστε στον τοίχο τη θέση των οπών διάτρησης (2x) και κατεβάστε τους τάκους για την πρόσθετη στερέωση στον τοίχο. 3. Ανοίξτε τις οπές διάτρησης. Δάπεδο: 12 mm διάμετρος, τοίχωμα: 9 mm διάμετρος. Τοποθετήστε και στερεώστε τον μετατροπέα. Στερέωση μετατροπέα 1. Τοποθετήστε τον μετατροπέα μέσω των οπών διάτρησης. 2. Στερεώστε το μετατροπέα στο δάπεδο με τα 4 μπουλόνια αγκύρωσης. 3. Για τοποθέτηση σε τοίχο: στερεώστε το μετατροπέα και στον τοίχο με 2 κοχλίες. Συναρμολογήστε το περίβλημα Τοποθέτηση του περιβλήματος ( TL3) Αφαίρεση ελάσματος ΗΜΣ 1. Ξεβιδώστε τις 4 βίδες M4 x 10 από το έλασμα ΗΜΣ. 2. Αφαιρέστε το έλασμα ΗΜΣ και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος. Συναρμολογήστε το κάλυμμα. Σελίδα 16 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

17 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος Συναρμολόγηση καλύμματος Αφαιρέστε το έλασμα ΗΜΣ. 1. Τοποθετήστε το κάλυμμα στην πάνω πλευρά του περιβλήματος. 2. Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες βίδες στερέωσης για να βιδώσετε το κάλυμμα, από τη μέσα πλευρά, με το περίβλημα του μετατροπέα. Συναρμολογήστε τα πλαϊνά καλύμματα του περιβλήματος. Συναρμολόγηση των πλαϊνών καλυμμάτων του περιβλήματος Αφαιρέστε το έλασμα ΗΜΣ. 1. Τοποθετήστε το αριστερό κάλυμμα περιβλήματος επάνω στο περίβλημα του μετατροπέα. 2. Χρησιμοποιήστε τις 2 παρεχόμενες βίδες M4 x 10 για να βιδώσετε το αριστερό κάλυμμα περιβλήματος, από τη μέσα πλευρά, με το περίβλημα του μετατροπέα. 3. Τοποθετήστε το δεξιό κάλυμμα περιβλήματος επάνω στο περίβλημα του μετατροπέα. 4. Με τις 2 παρεχόμενες βίδες M4 x 10, βιδώστε το δεξιό κάλυμμα περιβλήματος, από τη μέσα πλευρά, με το περίβλημα του μετατροπέα χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι Torx T30. Τοποθετήστε το έλασμα ΗΜΣ. Τοποθέτηση ελάσματος ΗΜΣ 1. Τοποθετήστε το έλασμα ΗΜΣ στο περίβλημα του μετατροπέα. 2. Με τις 25 παρεχόμενες βίδες M4 x 10, στερεώστε το έλασμα ΗΜΣ στο περίβλημα του μετατροπέα. Ο μετατροπέας έχει συναρμολογηθεί. Συνεχίστε με την εγκατάσταση. 7 Εγκατάσταση μετατροπέα ΚΙΝΔΥΝΟΣ Οι θανατηφόρες ηλεκτρικές τάσεις στους ακροδέκτες και τους αγωγούς του μετατροπέα συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και μετά την αποσύνδεση και απενεργοποίηση του μετατροπέα! Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου από την επαφή με τους αγωγούς και τους ακροδέκτες του μετατροπέα. Το άνοιγμα και η εγκατάσταση του μετατροπέα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από έναν αναγνωρισμένο ηλεκτρολόγο, ο οποίος έχει εγκριθεί από το φορέα παροχής του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας. Πριν από την ηλεκτρική σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας έχει τοποθετηθεί σταθερά. Τηρείτε όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και τις τρέχουσες ισχύουσες τεχνικές προϋποθέσεις σύνδεσης της αρμόδιας εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Αποσυνδέστε τις πλευρές AC και DC από την ηλεκτρική τάση. Ασφαλίστε από τυχόν επανενεργοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση έχει αποσυνδεθεί πλήρως από τις πλευρές AC και DC. Η σύνδεση του μετατροπέα επιτρέπεται μόνο μετά την ικανοποίηση των παραπάνω προϋποθέσεων. 7.1 Άνοιγμα περιοχής συνδέσεων Άνοιγμα περιοχής συνδέσεων Έχετε πραγματοποιήσει την τοποθέτηση. 1. Απασφαλίστε τις 2 κλειδαριές με το κλειδί πίνακα. 2. Ανοίξτε τις πόρτες. 3. Αφαιρέστε το καπάκι της περιοχής συνδέσεων. Εκτελέστε την ηλεκτρική σύνδεση. Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 17

18 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος 7.2 Εκτέλεση ηλεκτρικής σύνδεσης Η σύνδεση στη Φ/Β γεννήτρια, καθώς και η σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο διεξάγεται μέσω των ακροδεκτών πλακέτας στην περιοχή συνδέσεων του μετατροπέα. Τηρείτε τις ακόλουθες διατομές καλωδίων: Σύνδεση AC (M/XL) Σύνδεση DC (M) Σύνδεση DC (XL) Μέγιστη διατομή καλωδίου χωρίς ακροχιτώνια 50 mm² 35 mm² 10 mm² Μέγιστη διατομή καλωδίου με ακροχιτώνια TL3: 50 mm² 35 mm² 10 mm² TL3: 35 mm² Μήκος απογύμνωσης 24 mm 18 mm 25 mm Ροπή σύσφιξης TL3: 4-4,5 Nm - 2,5 Nm TL3: 2,5-4 Nm Επίσης, οι δύο τύποι συσκευών M και XL διαφέρουν και στα ακόλουθα σημεία: Τύπος M Τύπος XL Ασφάλειες συστοιχίας Εξωτερικά αρμοδιότητας πελάτη Εσωτερικά, μέγεθος ασφάλειας ανάλογα με τη σύνδεση Καλώδια απαγωγής υπέρτασης Εξωτερικά αρμοδιότητας πελάτη Έχουν ενσωματωθεί εσωτερικά, τύπου ΙΙ, 1 ανά ανιχνευτή MPP Συλλέκτης συστοιχίας Εξωτερικά αρμοδιότητας πελάτη Έχει ενσωματωθεί εσωτερικά Παράλληλη σύνδεση των εισόδων DC Η παράλληλη σύνδεση δεν είναι εφικτή, σύνδεση μέσω μονών αγωγών DC: III, AC: III Η παράλληλη σύνδεση δεν είναι εφικτή, σύνδεση μέσω μονών αγωγών Κλάση προστασίας από DC: II + III, AC: III υπερβολική τάση Κατηγορία υπερβολικής τάσης DC: II, AC: III DC: II, AC: III Ακροδέκτες σύνδεσης DC 3, 1 ανά ανιχνευτή MPP TL3: 12 (4 ανά ανιχνευτή MPP) TL3: 15 (5 ανά ανιχνευτή MPP) a 3b M XL Σχήμα 7: Περιοχή συνδέσεων Powador TL3 M/XL a 3b M XL Σχήμα 8: Περιοχή συνδέσεων Powador TL3 M/XL Σελίδα 18 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

19 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος Υπόμνημα 1 Ακροδέκτες σύνδεσης AC 3 Ακροδέκτες σύνδεσης DC (M: 3x1, XL: 3x5) 3α) χωρίς ασφάλεια, 3β) με ασφάλεια 2 Διακόπτης διαχωρισμού DC 4 Προστασία από υπερβολική τάση Τύπου II Σύνδεση μετατροπέα στο ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας Οι αγωγοί σύνδεσης στο δίκτυο συνδέονται στους ακροδέκτες σύνδεσης AC στην περιοχή συνδέσεων αριστερά (βλ. Σχήμα 7 στη σελίδα 18, Σχήμα 8 στη σελίδα 18). ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία! Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου από την επαφή με τις ηλεκτροφόρες συνδέσεις. Πριν από την εισαγωγή του καλωδίου ηλεκτρικού δικτύου στη συσκευή, αποσυνδέστε τελείως τον μετατροπέα από την ηλεκτρική τάση. Πριν από τη διεξαγωγή εργασιών στη συσκευή, αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία και την τροφοδοσία της εγκατάστασης. Προτεινόμενες διατομές καλωδίων και ασφάλεια των καλωδίων NYM σε σταθερή τοποθέτηση κατά VDE 0100 Μέρος 430 Για μήκη καλωδίων έως 20 m, χρησιμοποιείτε τις αναφερόμενες διατομές καλωδίων. Τα μεγαλύτερα μήκη καλωδίων απαιτούν μεγαλύτερες διατομές καλωδίων. Τύποι συσκευών Διατομή καλωδίων Ασφάλεια: Ασφάλειες τήξης gl Powador TL3 M/XL 16 mm² 63 A για διατομή καλωδίων 16 mm² Powador TL3 M/XL 35 mm² 100 A για διατομή καλωδίων 35 mm² Πίνακας 4: Προτεινόμενες διατομές καλωδίων και ασφάλεια των αγωγών NYM Κατά την επιλογή του υλικού ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να βεβαιωθείτε για την καταλληλότητα για την υφιστάμενη τάση δικτύου ( TL3, 60.0 TL3: 230/400 V TL3, 72.0 TL3: 277/480 V). Κατά το τελικό στάδιο εγκατάστασης πρέπει να συμπεριλάβετε ένα διακόπτη απομόνωσης στην πλευρά AC. Αυτός ο διακόπτης απομόνωσης πρέπει να στερεωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρόσβαση σε αυτόν να γίνεται ανεμπόδιστα οποιαδήποτε στιγμή. Αν ο κανονισμός εγκατάστασης απαιτεί τη χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη ρεύματος διαρροής, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν προστατευτικό διακόπτη ρεύματος διαρροής τύπου Α. Σε περίπτωση υψηλής αντίστασης αγωγού, δηλ. σε περίπτωση αγωγού μεγάλου μήκους στην πλευρά ηλεκτρικού δικτύου, η τάση στους ακροδέκτες ηλεκτρικού δικτύου του μετατροπέα αυξάνεται στη λειτουργία τροφοδοσίας. Ο μετατροπέας επιτηρεί αυτήν την τάση. Εάν η τάση υπερβεί την οριακή τιμή της υπερβολικής τάσης ηλεκτρικού δικτύου, που ισχύει ανάλογα τη χώρα χρήσης, τότε ο μετατροπέας απενεργοποιείται. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια διαθέτουν επαρκώς μεγάλες διατομές ή μικρά μήκη. Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 19

20 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος Προετοιμασία σύνδεσης δικτύου Χρησιμοποιήστε καλώδια με 5 αγωγούς (L1: καφέ, L2: μαύρο, L3: γκρι, N: μπλε, PE: πρασινοκίτρινο) ή 4 αγωγούς (L1: καφέ, L2: μαύρο, L3: γκρι, PE: πρασινοκίτρινο). 1. Λύστε το στυπιοθλίπτη καλωδίου για τη σύνδεση AC. 2. Απογυμνώστε τους αγωγούς AC. 3. Εισάγετε τους αγωγούς AC στην περιοχή συνδέσεων μέσω του στυπιοθλίπτη καλωδίων. 4. Αφαιρέστε τη μόνωση από τους αγωγούς AC. 5. Πραγματοποιήστε τη σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου Πραγματοποίηση σύνδεσης δικτύου (σύνδεση 5 αγωγών, σύστημα TN-S) 1. Περάστε τα L1, L2, L3, N μέσα από τον παρεχόμενο φερρίτη (μόνο στο TL3). 2. Συνδέστε τους αγωγούς σύμφωνα με την επιγραφή των ακροδεκτών πλακέτας (Σχήμα 9 στη σελίδα 20). 3. Ελέγξτε τη σωστή θέση όλων των συνδεδεμένων αγωγών. 4. Σφίξτε το στυπιοθλίπτη καλωδίου. L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE Ο μετατροπέας έχει συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σχήμα 9: Σύνδεση 5 αγωγών Πραγματοποίηση σύνδεσης δικτύου (σύνδεση 4 αγωγών, σύστημα TN-C) 1. Εγκαταστήστε τον ακροδέκτη PE (δεν συμπεριλαμβάνεται) στη ράγα. Τηρείτε την προβλεπόμενη διατομή καλωδίων! 2. Περάστε τα L1, L2, L3 μέσα από τον παρεχόμενο φερρίτη (μόνο στο TL3). L1 L2 L3 N PE 3. Συνδέστε τους αγωγούς σύμφωνα με την επιγραφή των ακροδεκτών πλακέτας (Σχήμα 10 στη σελίδα 20). 4. Ελέγξτε τη σωστή θέση όλων των συνδεδεμένων αγωγών. L1 L2 L3 5. Σφίξτε το στυπιοθλίπτη καλωδίου. Ο μετατροπέας έχει συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σχήμα 10: Σύνδεση 4 αγωγών PEN Σύνδεση Φ/Β γεννήτριας Συνδέστε τη Φ/Β γεννήτρια στη δεξιά περιοχή συνδέσεων (βλέπε Σελίδα 18). Χρησιμοποιήστε τους προβλεπόμενους στυπιοθλίπτες καλωδίων. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος θανάτου λόγω εμφανιζόμενων τάσεων επαφής! Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης: Αποσυνδέστε ηλεκτρικά το θετικό και τον αρνητικό αγωγό DC από το δυναμικό γείωσης (PE). Η αποσύνδεση της βυσματικής σύνδεσης χωρίς προηγούμενη αποσύνδεση του μετατροπέα από τη Φ/Β γεννήτρια μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, καθώς και ζημιές στο μετατροπέα. Η αποσύνδεση του μετατροπέα από τη Φ/Β γεννήτρια γίνεται με πάτημα του ενσωματωμένου διακόπτη διαχωρισμού DC. Αποσυνδέστε το βυσματικό σύνδεσμο. Οι συνδεδεμένες Φ/Β μονάδες πρέπει να είναι διαστασιοποιημένες σύμφωνα με IEC Κατηγορία A για την προβλεπόμενη τάση DC συστήματος, αλλά τουλάχιστον για την τιμή της τάσης AC. Σελίδα 20 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

21 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος Πριν τη σύνδεση Έλεγχος βραχυκυκλώματος γείωσης 1. Μετρήστε τη συνεχή τάση μεταξύ Της προστατευτικής γείωσης (PE) και του θετικού αγωγού της Φ/Β γεννήτριας, Της προστατευτικής γείωσης (PE) και του αρνητικού αγωγού της Φ/Β γεννήτριας. Εάν μετρηθούν σταθερές τάσεις, τότε στη γεννήτρια DC ή στην καλωδίωσή της υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα γείωσης. Η σχέση μεταξύ των τάσεων που μετρήθηκαν υποδεικνύει τη θέση αυτού του σφάλματος. 2. Όλα τα σφάλματα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν τη διεξαγωγή περαιτέρω μετρήσεων. 3. Μετρήστε την ηλεκτρική αντίσταση μεταξύ Της προστατευτικής γείωσης (PE) και του θετικού αγωγού της Φ/Β γεννήτριας, Της προστατευτικής γείωσης (PE) και του αρνητικού αγωγού της Φ/Β γεννήτριας. Επιπλέον προσέχετε, η Φ/Β γεννήτρια συνολικά να παρουσιάζει αντίσταση μόνωσης μεγαλύτερη από 2,0 MΩ, επειδή διαφορετικά ο μετατροπέας δεν τροφοδοτείται σε περίπτωση πολύ χαμηλής αντίστασης μόνωσης. 4. Όλα τα σφάλματα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν από τη σύνδεση της γεννήτριας DC. Η τιμή κατωφλίου από την οποία και μετά η λειτουργία επιτήρησης μόνωσης ανακοινώνει ένα σφάλμα μπορεί να ρυθμιστεί στο μενού "Παράμετροι" Τοποθέτηση ασφαλειών συστοιχίας DC (+) (μόνο στον τύπο συσκευής XL) Στην κατάσταση παράδοσης, στο στήριγμα ασφάλειας κάθε θετικής εισόδου DC ανά ανιχνευτή MPP χρησιμοποιούνται γέφυρες βραχυκύκλωσης. Τα υπολειπόμενα στηρίγματα ασφαλειών δεν είναι κατειλημμένα στην κατάσταση παράδοσης. Για την τοποθέτηση ασφαλειών συστοιχίας στα στηρίγματα ασφαλειών παρέχονται ασφάλειες μαζί με το μετατροπέα. ΠΡΟΣΟΧΗ Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη Φ/Β γεννήτρια σε περίπτωση λανθασμένου υπολογισμού των ασφαλειών συστοιχίας. Η Φ/Β γεννήτρια μπορεί να υποστεί ζημιές λόγω υπερβολικά υψηλών ρευμάτων εάν επιλέξετε υπερβολικά μεγάλες ασφάλειες συστοιχίας. Πρέπει να επιλέγονται οι κατάλληλες ασφάλειες συστοιχίας σύμφωνα με τα ενδεχόμενα ρεύματα βραχυκυκλώματος και τις χρησιμοποιούμενες διατομές καλωδίων. Να το τηρείτε αυτό κατά τη χρήση των παρεχόμενων ασφαλειών συστοιχίας. Σχετικά με την κατάσταση παράδοσης καθώς και τον τύπο και τον αριθμό των παρεχόμενων ασφαλειών συστοιχίας, βλ. τον παρακάτω πίνακα: Τύποι συσκευών Κατάσταση παράδοσης Παρεχόμενες ασφάλειες Powador TL3 M/XL 12 τεμ. ασφάλειες PV 10 x 38mm, 12 A, Γέφυρες βραχυκύκλωσης στο 1000 V/DC στήριγμα ασφάλειας 1 του ανιχνευτή Powador TL3 M/XL MPP 1, 2 και 3 15 τεμ. ασφάλειες PV 10 x 38mm, 12 A, 1000 V/DC Τοποθέτηση των ασφαλειών συστοιχίας 1. Ανοίξτε το στήριγμα της ασφάλειας. 2. Αφαιρέστε και φυλάξτε τις γέφυρες βραχυκυκλώματος. 3. Τοποθετήστε τις κατάλληλες ασφάλειες συστοιχίας στα στηρίγματα ασφαλειών DC (+). 4. Κλείστε τα στηρίγματα ασφαλειών. Συνεχίστε με τη σύνδεση της Φ/Β γεννήτριας. Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 21

22 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος Συνιστώμενη τυπική σύνδεση για Powador 39.0 TL3 XL/60.0 TL3 XL ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία (ηλεκτρικό τόξο)! Η λανθασμένη αντιστοίχιση των ανιχνευτών MPP προκαλεί σοβαρές ζημιές στο μετατροπέα. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου από την επαφή με τις ηλεκτροφόρες συνδέσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αποσυνδεθεί όλοι οι πόλοι κάθε μεμονωμένου ανιχνευτή MPP. Τηρείτε την προτεινόμενη τυπική σύνδεση. Η προτεινόμενη τυπική σύνδεση ισχύει αποκλειστικά για τις συσκευές τύπου XL. Μόνο αυτός ο τύπος συσκευής διαθέτει έναν ενσωματωμένο συλλέκτη συστοιχίας. Οι συστοιχίες που συνδέονται σε έναν ανιχνευτή MPP πρέπει κάθε φορά να παρουσιάζουν την ίδια τάση MPP. Ωστόσο, οι τάσεις MPP των τριών ανεξάρτητα λειτουργούντων ανιχνευτών MPP 1, 2 και 3 μπορεί να διαφέρουν στο πλαίσιο της περιοχής εργασίας. Ηλεκτρολογικά στοιχεία σε τυπική σύνδεση Αριθμός μονάδων ανά συστοιχία P max I max ανά ανιχνευτή MPP 39.0 TL3 XL Σε κάθε ανιχνευτή MPP: n 1 =n 2 =n 3 =n TL3 XL Σε κάθε ανιχνευτή MPP: n 1 =n 2 =n 3 =n 4 =n 5 Ανά ανιχνευτή MPP < 13 kw Ανιχνευτές MPP μαζί < 39 kw Ανά ανιχνευτή MPP < 20 kw Ανιχνευτές MPP μαζί < 60 kw <34,0 A <36,0 A TL3 Aνιχνευτή MPP 1 Aνιχνευτή MPP 2 Aνιχνευτή MPP TL3 Aνιχνευτή MPP 1 Aνιχνευτή MPP 2 Aνιχνευτή MPP U MPP U MPP U MPP U MPP n 1 = n 2 = n 3 = n 4 n 5 = n 6 = n 7 = n 8 n 9 = n 10 = n 11 = n 12 n 1 = n 2 = n 3 = n 4 = n 5 n 6 = n 7 = n 8 = n 9 = n 10 n 11 = n 12 = n 13 = n 14 = n 15 Σχήμα 11: Συνιστώμενη τυπική σύνδεση Παραλλαγή XL (αριστερά: 39.0 TL3, δεξιά: 60.0 TL3) Σελίδα 22 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

23 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος Σύνδεση της Φ/Β γεννήτριας ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία! Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου από την επαφή με τις ηλεκτροφόρες συνδέσεις. Σε περίπτωση ηλιακής ακτινοβολίας, στα ελεύθερα άκρα των αγωγών DC υπάρχει συνεχής τάση. Μην αγγίζετε τα ελεύθερα άκρα των καλωδίων. Αποτρέψτε την πρόκληση βραχυκυκλωμάτων. Σύνδεση Φ/Β γεννήτριας 1. Λύστε τους στυπιοθλίπτες καλωδίων. 2. Απογυμνώστε τους αγωγούς DC. 3. Εισάγετε τους αγωγούς DC στην περιοχή συνδέσεων μέσα από τους στυπιοθλίπτες καλωδίων. 4. Αφαιρέστε τη μόνωση από τους αγωγούς DC. 5. Συνδέστε τα άκρα των αγωγών στις συνδέσεις DC. 6. Ελέγξτε τη σωστή θέση όλων των συνδεδεμένων αγωγών. 7. Σφίξτε τους στυπιοθλίπτες καλωδίων. 8. Για την επίτευξη του βαθμού προστασίας IP54, οι στυπιοθλίπτες καλωδίων που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να σφραγίζονται με τυφλά πώματα. Ο μετατροπέας έχει συνδεθεί με τη Φ/Β γεννήτρια. 7.3 Σύνδεση διεπαφών Όλες οι διεπαφές βρίσκονται επάνω στην πλακέτα συνδέσεων, στην επάνω περιοχή της πόρτας του μετατροπέα. Χρησιμοποιήστε τους προβλεπόμενους στυπιοθλίπτες καλωδίων και οδηγήστε τους αγωγούς σύνδεσης προς την πλακέτα συνδέσεων. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία! Κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου λόγω μη προβλεπόμενης χρήσης των συνδέσεων διεπαφών και μη τήρησης της κατηγορίας προστασίας III. Στα κυκλώματα SELV (SELV: safety extra low voltage, χαμηλή τάση ασφαλείας) επιτρέπεται να συνδέονται μόνο άλλα κυκλώματα SELV της κατηγορίας προστασίας III. Κατά την τοποθέτηση του καλωδίου σύνδεσης διεπαφών, λάβετε υπόψη ότι μία πολύ μικρή απόσταση προς τους αγωγούς DC ή AC μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη μεταφορά των δεδομένων Προσδιορισμός παραλλαγής συσκευής Κατά τη σύνδεση προσέχετε ότι η διάταξη των συνδέσεων στη διασύνδεση μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή. Ελέγχετε τη διάταξη των συνδέσεων στη διασύνδεση όταν είναι ανοιγμένη η πόρτα του περιβλήματος. Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 23

24 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος ERR Ethernet S0 EVU RS A BA B USB ERR Ethernet S0 RS485 DIP USB EVU - + GND B A GND B A - + Σχήμα 12: Περιοχή συνδέσεων: Σύνδεση των διεπαφών. Πάνω: Παραλλαγή 1. Κάτω: Παραλλαγή Σύνδεση ρελέ μηνυμάτων βλάβης Η επαφή έχει κατασκευαστεί ως ανοιχτή επαφή και επισημαίνεται επάνω στην πλακέτα με το χαρακτηρισμό "ERR". Μέγιστο φορτίο επαφής DC AC 30 V / 1 A 250 V / 1 A Σύνδεση ρελέ μηνυμάτων βλάβης 1. Λύστε το στυπιοθλίπτη καλωδίου. 2. Περάστε το καλώδιο σύνδεσης μέσω του στυπιοθλίπτη καλωδίου. 3. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στους ακροδέκτες σύνδεσης. 4. Σφίξτε το στυπιοθλίπτη καλωδίου Σύνδεση της θύρας Ethernet Το βύσμα σύνδεσης ενός καλωδίου RJ45 είναι μεγαλύτερο από το άνοιγμα ενός συναρμολογημένου στυπιοθλίπτη καλωδίου M25. Για το λόγο αυτό, πριν την εγκατάσταση, αφαιρέστε το στεγανοποιητικό στέλεχος και περάστε το καλώδιο Ethernet έξω από το στυπιοθλίπτη καλωδίου μέσω του στεγανοποιητικού στελέχους. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο καλώδιο δικτύου της κατηγορίας 5. Το μέγιστο μήκος ενός τμήματος δικτύου ανέρχεται στα 100 m. Τηρείτε τη σωστή αντιστοίχιση του καλωδίου. Η σύνδεση Ethernet του μετατροπέα υποστηρίζει τη λειτουργία Auto-Sensing. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σταυρωτό καλώδιο σύνδεσης Ethernet ή ένα καλώδιο σύνδεσης Ethernet αντιστοίχισης 1:1. Σύνδεση καλωδίου Ethernet στον μετατροπέα 1. Λύστε και αφαιρέστε το κάλυμμα του στυπιοθλίπτη καλωδίου. 2. Αφαιρέστε το στέλεχος στεγανοποίησης. 3. Περάστε το καλώδιο σύνδεσης μέσω του καλύμματος του στυπιοθλίπτη και μέσω του στελέχους. 4. Τοποθετήστε το στέλεχος στο στυπιοθλίπτη. 5. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στη διεπαφή Ethernet. 6. Τοποθετήστε και σφίξτε το κάλυμμα του στυπιοθλίπτη καλωδίου. 7. Στερεώστε τον παρεχόμενο φερίτη στην επάνω πλευρά του στυπιοθλίπτη καλωδίου, στο καλώδιο Ethernet. Σελίδα 24 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

25 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος Σύνδεση του μετατροπέα στο δίκτυο Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στον μετατροπέα. Ρυθμίστε τη θύρα Ethernet στο μενού ρύθμισης. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στο δίκτυο ή σε έναν υπολογιστή. Παραμετροποιήστε τις ρυθμίσεις Ethernet και τον Webserver στο μενού ρυθμίσεων Σύνδεση εξόδου S0 Επάνω στην πλακέτα επικοινωνίας υπάρχει μία έξοδος παλμών S0. Χρησιμοποιήστε αυτήν την έξοδο, για να ελέγξετε πρόσθετα εξαρτήματα όπως π.χ. μία μεγάλη οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε το ρυθμό παλμών της εξόδου. Σύνδεση εξόδου S0 1. Λύστε το στυπιοθλίπτη καλωδίου. 2. Περάστε το καλώδιο σύνδεσης μέσω του στυπιοθλίπτη καλωδίου. 3. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στους ακροδέκτες σύνδεσης. 4. Σφίξτε το στυπιοθλίπτη καλωδίου. Φροντίστε για τη σωστή σύνδεση των συρμάτων. Σε περίπτωση λανθασμένης σύνδεσης των συρμάτων, η επικοινωνία δεν είναι δυνατή! Σύνδεση διαύλου RS485 Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση των DATA+ και DATA-. Σε περίπτωση λανθασμένης σύνδεσης των συρμάτων, η επικοινωνία δεν είναι δυνατή! Ορισμένοι κατασκευαστές ερμηνεύουν το πρότυπο που διέπει το πρωτόκολλο RS485 με διαφορετικούς τρόπους. Λάβετε υπόψη ότι οι ονομασίες των συρμάτων (DATA + και DATA -) για τα σύρματα A και B ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή. Ο προσδιορισμός του βαθμού απόδοσης μέσω μέτρησης των τιμών ρεύματος και τάσης οδηγεί σε αποτελέσματα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω των ανοχών των συσκευών μέτρησης. Οι τιμές μέτρησης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επιτήρηση της βασικής λειτουργίας και του τρόπου εργασίας της εγκατάστασης Σχεδιάγραμμα σύνδεσης Σχήμα 13: Σχεδιάγραμμα σύνδεσης της θύρας RS485 Υπόμνημα 1 Μετατροπέας, τελική συσκευή 4 Επικοινωνία Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 25

26 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος 2 Μετατροπέας ρεύματος VAC 3 Powador-proLOG Ιδιότητες του καλωδίου δεδομένων RS485 Μέγιστο μήκος του καλωδίου διαύλου RS485 Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων συνδρομητών διαύλου Καλώδιο δεδομένων Ο δίαυλος RS485 επιτρέπεται να έχει μήκος το πολύ 1200 m. Αυτό το μήκος μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό βέλτιστες συνθήκες. Για μήκη καλωδίων πάνω από 500 m απαιτείται κατά κανόνα επαναλήπτης ή συσκευή διανομής (Hub). 31 μετατροπείς + 1 συσκευή επιτήρησης δεδομένων. Συνεστραμμένο, θωρακισμένο. Συνιστώμενα: LI2YCYv (Twisted Pair) μαύρο για εξωτερική τοποθέτηση και τοποθέτηση στο έδαφος, 2 x 2 x 0,5 LI2YCY (Twisted Pair) γκρίζο για ξηρούς και υγρούς χώρους, 2 x 2 x 0, Σύνδεση διαύλου RS485 Σύνδεση διαύλου RS485 Για την αποφυγή βλαβών κατά τη μετάδοση δεδομένων: Κατά τη σύνδεση DATA+ και DATA- προσέχετε την αντιστοίχιση των συρμάτων (βλέπε Σχήμα 14 στη σελίδα 26) Μην περνάτε τα καλώδια RS485 κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια DC/AC. 1. Λύστε το στυπιοθλίπτη καλωδίου. 2. Περάστε το καλώδιο σύνδεσης μέσω του στυπιοθλίπτη καλωδίου. 3. Συνδέστε τα καλώδια σύνδεσης στους προβλεπόμενους ακροδέκτες σύνδεσης (βλέπε Σχήμα 12 στη σελίδα 24). 4. Με τον ίδιο τρόπο συνδέστε σε όλους τους μετατροπείς και τη συσκευή επιτήρησης δεδομένων: Το σύρμα A ( ) με το σύρμα A ( ) και Το σύρμα B (+) με το σύρμα B (+) (βλέπε Σχήμα 13 στη σελίδα 25) 5. Σφίξτε το στυπιοθλίπτη καλωδίου. 6. Ενεργοποιήστε την αντίσταση απόληξης στην τελική συσκευή. Σχήμα 14: Αντιστοίχιση των συνεστραμμένων ζευγών αγωγών Κατά τη χρήση του συστήματος διαύλου RS485, σε κάθε συνδρομητή διαύλου (μετατροπέας, αισθητήρας) πρέπει να εκχωρήσετε μία μοναδική διεύθυνση και πρέπει να προγραμματίσετε τις τελικές συσκευές (βλέπε μενού "Ρυθμίσεις") Παραλλαγή 1: Ενεργοποίηση αντίστασης απόληξης μέσω του μενού ρυθμίσεων 1. Ανοίξτε το μενού. 2. Επιλέξτε το στοιχείο μενού "Ρυθμίσεις"/"Θύρα" 3. Ενεργοποιήστε την αντίσταση απόληξης στο στοιχείο μενού "Απόληξη διαύλου". 4. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο "ΟΚ" Παραλλαγή 2: Ενεργοποίηση αντίστασης απόληξης μέσω του διακόπτη πάνω στην πλακέτα σύνδεσης Ενεργοποιήστε την αντίσταση απόληξης στο μετατροπέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει την τελική συσκευή στο σχεδιάγραμμα σύνδεσής σας. Ενεργοποιήστε την αντίσταση απόληξης RS485 στην τελική συσκευή μέσω του διακόπτη DIP 2. Σελίδα 26 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

27 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος Ο μετατροπέας είναι η τελική συσκευή: Ενεργοποιήστε το διακόπτη 2 Ο μετατροπέας δεν είναι η τελική συσκευή: Απενεργοποίηση διακόπτη 2 Παράδειγμα σύνδεσης Μικροδιακόπτης Διακόπτης 1 Διακόπτης 2 OFF ON BA BA, B A B A B A B A OFF OFF Σύνδεση ψηφιακής εισόδου "Απενεργοποίηση μετατροπέα" (προαιρ.) Η ψηφιακή έξοδος του Powador-protect επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο με κατάλληλους μετατροπείς KACO. Κατά τη χρήση συσκευών άλλων κατασκευαστών ή σε μικτή λειτουργία μαζί με μετατροπείς KACO πρέπει να χρησιμοποιηθούν διακόπτες σύζευξης τουλάχιστον για την απενεργοποίηση των συσκευών άλλων κατασκευαστών. Σύνδεση και ενεργοποίηση ψηφιακής εισόδου "Απενεργοποίηση μετατροπέα" Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με κατάλληλους μετατροπείς KACO. 1. Λύστε το στυπιοθλίπτη καλωδίου. 2. Περάστε το καλώδιο σύνδεσης μέσω του στυπιοθλίπτη καλωδίου. 3. Συνδέστε το σύρμα A (+) μέσω του ακροδέκτη σύνδεσης "DO1" του Powador-protect με τον ακροδέκτη σύνδεσης που χαρακτηρίζεται με "EVU+" στον πρώτο μετατροπέα. 4. Συνδέστε το σύρμα B ( ) μέσω του ακροδέκτη σύνδεσης "GND" του Powador-protect με τον ακροδέκτη σύνδεσης που χαρακτηρίζεται με "EVU " στον πρώτο μετατροπέα. 5. Συνδέστε τους περαιτέρω μετατροπείς μεταξύ τους με τον ακόλουθο τρόπο: Σύρμα A (+) με σύρμα A (+) και σύρμα B ( ) με σύρμα B ( ). 6. Σφίξτε το στυπιοθλίπτη καλωδίου. 7. Μετά τη θέση σε λειτουργία: Στο μενού Παράμετροι υπό το σημείο μενού "Powadorprotect" ενεργοποιήστε την υποστήριξη για το Powador-protect. D01 GND Σχήμα 15: Powadorprotect 7.4 Κλείσιμο περιοχής συνδέσεων 1. Για την επίτευξη του βαθμού προστασίας IP54, οι στυπιοθλίπτες καλωδίων που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να σφραγίζονται με τυφλά πώματα. 2. Τοποθετήστε το καπάκι για την περιοχή συνδέσεων. 3. Κλείστε την πόρτα του περιβλήματος και κλειδώστε τη με μαι κλειδαριά. Ο μετατροπέας έχει συναρμολογηθεί και εγκατασταθεί. Θέστε τον μετατροπέα σε λειτουργία. 7.5 Έναρξη λειτουργίας του μετατροπέα ΚΙΝΔΥΝΟΣ Οι θανατηφόρες ηλεκτρικές τάσεις στους ακροδέκτες και τους αγωγούς του μετατροπέα συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και μετά την αποσύνδεση και απενεργοποίηση του μετατροπέα! Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου από την επαφή με τους αγωγούς και τους ακροδέκτες του μετατροπέα. Η έναρξη λειτουργίας του μετατροπέα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από έναν αναγνωρισμένο ηλεκτρολόγο, ο οποίος έχει εγκριθεί από το φορέα παροχής του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας. Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 27

28 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος FR Τοποθέτηση της ετικέτας ασφαλείας κατά UTE C Σύμφωνα με την οδηγία UTE C , κατά τη σύνδεση στο γαλλικό ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης πρέπει να τοποθετήσετε σε κάθε μετατροπέα μία ετικέτα ασφαλείας η οποία να αναφέρει ότι πριν από κάθε επέμβαση στη συσκευή πρέπει να απομονώνονται και οι δύο πηγές τάσης. Τοποθετήστε την παρεχόμενη ετικέτα ασφαλείας στην εξωτερική πλευρά του περιβλήματος του μετατροπέα, ώστε να φαίνεται. ATTENTION Présence de deux sources de tension - Réseau de distribution -Panneaux photovoltaïques Isoler les deux sources avant toute intervention Ενεργοποίηση μετατροπέα Ο μετατροπέας έχει συναρμολογηθεί και εγκατασταθεί ηλεκτρικά. Η Φ/Β γεννήτρια αποδίδει μια τάση η οποία βρίσκεται πάνω από τη διαμορφωμένη τάση έναρξης. 1. Ενεργοποιήστε την τάση ηλεκτρικού δικτύου μέσω των εξωτερικών στοιχείων της ασφάλειας. 2. Ενεργοποιήστε τη Φ/Β γεννήτρια μέσω του διακόπτη απομόνωσης DC (0 1). Ο μετατροπέας ξεκινά τη λειτουργία. Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας: Ακολουθήστε τις οδηγίες του βοηθού ταχείας εκκίνησης. Σελίδα 28 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

29 Παραμετροποίηση και χειρισμός 8 Παραμετροποίηση και χειρισμός 8.1 Στοιχεία χειρισμού Ο μετατροπέας διαθέτει μία οθόνη LC εσωτερικού φωτισμού, καθώς και τρεις LED κατάστασης. Ο χειρισμός του μετατροπέα γίνεται με 6 πλήκτρα Σχήμα 16: Πινακίδα χειρισμού 6 7 Υπόμνημα 1 LED "Λειτουργία" 5 Πλήκτρο 4 κατευθύνσεων 2 LED "Τροφοδοσία" 6 Πλήκτρο "OK" 3 LED "Βλάβη" 7 Πλήκτρο "ESC" 4 Οθόνη LC Ενδείξεις LED Οι 3 λυχνίες LED στη μπροστινή πλευρά του μετατροπέα δείχνουν τις διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας. Οι LED μπορούν να λάβουν τις εξής καταστάσεις: Η LED ανάβει Η LED αναβοσβήνει Η LED δεν ανάβει Οι ενδείξεις LED δείχνουν τις ακόλουθες καταστάσεις λειτουργίας: Κατάσταση LED Ένδειξη οθόνης Περιγραφή λειτουργίας Έναρξη (Start) Η πράσινη LED "Λειτουργία" (Operating) ανάβειόταν υπάρχει τάση AC, ανεξάρτητα από την τάση DC. Έναρξη τροφοδοσίας (Grid-feed start) τροφοδοτούμενη ισχύς ή τιμές μέτρησης Η πράσινη LED "Λειτουργία" (Operating) ανάβει. Η πράσινη LED "Τροφοδοσία" (Feed-in) ανάβει μετά τη λήξη του χρόνου αναμονής που ισχύει ανάλογα με τη χώρα χρήσης*. Ο μετατροπέας είναι έτοιμος για τροφοδοσία, δηλ. στο ηλεκτρικό δίκτυο. Το ρελέ ηλεκτρικού δικτύου ενεργοποιείται με τον χαρακτηριστικό ήχο. * Ο χρόνος αναμονής διασφαλίζει ότι η τάση της γεννήτριας βρίσκεται συνεχώς πάνω από το όριο τροφοδοσίας των 200 V. Τους χρόνους αναμονής για συγκεκριμένες χώρες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας Λειτουργία τροφοδοσίας (Feed-in operation) τροφοδοτούμενη ισχύς ή τιμές μέτρησης Η πράσινη LED "Λειτουργία" (Operating) ανάβει. Η πράσινη LED "Τροφοδοσία" (Feed-in) ανάβει. Στην επιφάνεια εργασίας εμφανίζεται το σύμβολο "Τροφοδοσία" (Feed-in). Ο μετατροπέας τροφοδοτεί το ηλεκτρικό δίκτυο. Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 29

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Oι τρεις σωματοφύλακες Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Οι κεντρικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια Ασφάλεια Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η προειδοποίηση χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Χρήση διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής (RCD) στο SUNNY BOY και SUNNY MINI CENTRAL Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση των μετατροπέων προκύπτουν συχνά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από υπέρταση

Προστασία από υπέρταση Προστασία από υπέρταση Αντικεραυνική προστασία και προστασία από υπέρταση για Sunny Boy και Sunny Tripower Περιεχόμενα Στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις η φωτοβολταϊκή γεννήτρια βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο,

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT

Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Αισθητήρας για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος TEMPSENSOR-AMBIENT Οδηγίες εγκατάστασης TempsensorAmb-IGR110610 98-0042510 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter)

ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) ISMG Ηλιακός Αντιστροφέας (inverter) Μεγάλο εύρος τάσης εισόδου ΦΒ (κατάλληλη για τάση µεταξύ 100 VDC και 450 VDC) και αποτελεσµατικό σύστηµα εύρεσης σηµείου µεγίστης ισχύος (Maximum Power Point- MPP Tracking)

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

/ Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager

/ Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / Μέγιστη ευελιξία για τις εφαρμογές του αύριο. N W E S / Δυνατότητα αντικα- / Τεχνολογία τάστασης επιμέρους SnapINverter εξαρτημάτων /

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια και συμμόρφωση Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας Στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Οδηγίες εγκατάστασης MC-BOX-36-IA-IGR105010 IMGR-MC-BOX-36 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων.

Fronius IG Plus. Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Fronius IG Plus Η νέα γενιά συνδεδεμένων με το δίκτυο φωτοβολταϊκών μετατροπέων. Μέγιστη απόδοση. Σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Ο πρώτος μετατροπέας πολλαπλών λειτουργιών. Αξιόπιστος και με μέγιστη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών

Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών Χρήση ασφαλειών στοιχειοσειρών στους Sunny Mini Central 9000TL / 10000TL / 11000TL Περιεχόμενο Με την τυποποίηση των τεχνικών εγγράφων, απαιτείται από τους κατασκευαστές των εγκαταστάσεων η αναγραφή στο

Διαβάστε περισσότερα

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn

MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Hλιακά συστήματα MSE 210 Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn Oδηγίες εγκατάστασης Έκδοση 04 Οδηγίες εγκατάστασης: Ορθοστάτης επίπεδης στέγης OneTurn. Κωδ. Πρ. : 256431. 02.2012 Εκτυπώθηκε στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συστήματα φόρτισης συσσωρευτών / Τεχνολογία συγκόλλησης / Ηλεκτρονικά συστήματα ηλιακής ενέργειας ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ FRONIUS IG PLUS / Συσκευή πολλαπλών λειτουργιών για μέγιστη σταθερότητα παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Σειρά αντιστροφέων TripleLynx Το σημείο αναφοράς στους ηλιακούς αντιστροφείς της Danfoss τριφασικός Χωρίς μετασχηματιστή 10, 12.5 και 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Μέγιστη ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Αντιστροφεας PIKO 4.2 Τριφασική τροφοδοσία για αποφυγή ασυμμετριών τάσης Μετατροπή χωρίς μετασχηματιστή Δυνατότητα παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR084410 98-2009310 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 250, 250HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300TL HC

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300TL HC Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY 3300TL HC Οδηγίες τοποθέτησης SB3300TLHC-IGR094121 IMGR-SB33TLHC Έκδοση 2.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 2012 / 2224

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 2012 / 2224 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 2012 / 2224 Τεχνική περιγραφή SI2012_2224-TGR091830 98-2007330 Έκδοση 3.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX

Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Επιτήρηση εγκατάστασης SUNNY SENSORBOX Οδηγίες τοποθέτησης Sensorbox-IGR100914 98-0010614 Έκδοση 1.4 GR SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-IGR100914 Οδηγίες τοποθέτησης SMA Solar Technology AG Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες

System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες System pro E comfort Nέα σειρά πινάκων MISTRAL65 Μοναδικός σχεδιασμός Απεριόριστες δυνατότητες Στεγανοί πλαστικοί πίνακες IP 65 System pro E comfort MISTRAL65 Η νέα σειρά πινάκων MISTRAL65 της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες εγκατάστασης STP10-17TL-IA-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Ενημέρωση υλικολογισμικού με κάρτα SD SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Τεχνική περιγραφή NG_UpdSD-TB-el-32 Έκδοση 3.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Τεχνικά χαρακτηριστικά: 12V AC/DC (εύρος λειτουργίας: 12-18 VAC or DC) Χρόνος ζωής: 60000 ώρες 16 προγράμματα φωτισμού με δυνατότητα συντονισμού. 333 LED RGB: 19W White:

Διαβάστε περισσότερα

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK

διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK διεπαφή επικοινωνίας για μετατροπείς SMA SMA BLUETOOTH PIGGY-BACK Οδηγίες τοποθέτησης BTPB-IGR112112 98-0014112 Έκδοση 1.2 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Tornado 251 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 1 Παρουσίαση του Tornado 251 Με το Tornado 251 µπορείτε να αποκτήσετε ένα µη διεισδυτικό, ευρυζωνικό, ασύρµατο, οικιακό δίκτυο και να ξεχάσετε τα καλώδια. Το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας

Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγός εγκατάστασης του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης για βιντεοπροβολέα μικρής εμβέλειας Οδηγίες για την ασφάλεια Πριν χρησιμοποιήσετε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης διαβάστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 03/2008 11696818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 03/2008 11696818 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 03/2008 11696818 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR101010 IMGR-STP10-17TL Έκδοση 1.0 GR Χτύπημα στο κάτω καπάκι του κελύφους: Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κουτί Σύνδεσης Δικτύου Rutenbeck Κατ. 5 Θωρακισμένο

Κουτί Σύνδεσης Δικτύου Rutenbeck Κατ. 5 Θωρακισμένο Κουτί Σύνδεσης Δικτύου Rutenbeck Κατ. 5 Θωρακισμένο Απλό 1 x 8πολικό Αρ. παραγγελίας: 0180 00 Διπλό 2 x 8πολικό Αρ. παραγγελίας: 0178 00 Απλό, (ειδικό για κατασκευή καναλιού) Αρ. παραγγελίας: 0802 00 Διπλό,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9

1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2. 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Ρυθμίσεις ανάλογα με τη χώρα και λειτουργική ασφάλεια 2 2. Γερμανία, Ρυθμίσεις χώρας 4 3. Γαλλία 8 4. Προδιαγραφές αντιστροφέα ULX 4000 9 L00410594-01_27 1 1. Ρυθμίσεις ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση Έκδοση: 1.0 Αρ. υλικού: 98-4006710 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή λόγω πολύ υψηλών τάσεων στον μετατροπέα Sunny Central! Τηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR105120 98-4025320 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR

Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Τεχνολογία επεξεργασίας δεδομένων για ηλιακά συστήματα 485PB-SMC-NR Οδηγίες τοποθέτησης 48PB-SMC-NR-IGR083211 98-00010311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα