Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης. Οδηγίες λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης. Οδηγίες λειτουργίας"

Transcript

1 Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

2

3 Οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις Υποδείξεις για τα εγχειρίδια Χαρακτηριστικά διαμόρφωσης Ασφάλεια Προβλεπόμενη χρήση Συστήματα προστασίας Περαιτέρω πληροφορίες Περιγραφή Τρόπος λειτουργίας Περιγραφή συσκευής Τεχνικά στοιχεία Ηλεκτρικά στοιχεία Μηχανολογικά στοιχεία Λογισμικό Παράδοση και μεταφορά Παράδοση Μεταφορά Τοποθέτηση του μετατροπέα Τοποθέτηση και στερέωση μετατροπέα Εγκατάσταση μετατροπέα Άνοιγμα περιοχής συνδέσεων Εκτέλεση ηλεκτρικής σύνδεσης Σύνδεση διεπαφών Κλείσιμο περιοχής συνδέσεων Έναρξη λειτουργίας του μετατροπέα Παραμετροποίηση και χειρισμός Στοιχεία χειρισμού Πρώτη έναρξη λειτουργίας Δομή μενού Επιτήρηση μετατροπέα Εκτέλεση ενημέρωσης λογισμικού Συντήρηση / Επιδιόρθωση βλαβών Οπτικός έλεγχος Εξωτερικός καθαρισμός Απενεργοποίηση για τη συντήρηση και την επιδιόρθωση βλαβών Βλάβες Μηνύματα στην οθόνη / LED "Βλάβη" Σέρβις Απενεργοποίηση / Αφαίρεση Απενεργοποίηση μετατροπέα Απεγκατάσταση μετατροπέα Αφαίρεση μετατροπέα Απόρριψη Παράρτημα Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 3

4 Γενικές υποδείξεις 1 Γενικές υποδείξεις 1.1 Υποδείξεις για τα εγχειρίδια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος λόγω λανθασμένου χειρισμού του μετατροπέα Για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το μετατροπέα με ασφάλεια θα πρέπει να έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας! Πρόσθετα ισχύοντα εγχειρίδια Κατά την εγκατάσταση τηρείτε όλες τις οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης των εξαρτημάτων και των μονάδων της εγκατάστασης. Αυτές οι οδηγίες χρήσης επισυνάπτονται στα εκάστοτε εξαρτήματα της εγκατάστασης, καθώς και στις συμπληρωματικές μονάδες Φύλαξη Οι οδηγίες χρήσης και τα εγχειρίδια θα πρέπει να φυλάσσονται κοντά στην εγκατάσταση και θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμες. 1.2 Χαρακτηριστικά διαμόρφωσης Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Γενικό σύμβολο κινδύνου Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης! Ηλεκτρική τάση! Κίνδυνος εγκαυμάτων Ηλεκτρολόγος Οι εργασίες που συνοδεύονται από αυτό το σύμβολο επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγο! Απεικόνιση των υποδείξεων ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ Άμεσος κίνδυνος Η μη τήρηση της προειδοποιητικής υπόδειξης οδηγεί άμεσα σε θάνατο ή πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πιθανός κίνδυνος Η μη τήρηση της προειδοποιητικής υπόδειξης προκαλεί ενδεχομένως θάνατο ή πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος χαμηλού ρίσκου Η μη τήρηση της προειδοποιητικής υπόδειξης προκαλεί ελαφρούς ή μέτριας φύσης τραυματισμούς. Σελίδα 4 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

5 Ασφάλεια ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος με ενδεχόμενο πρόκλησης υλικών ζημιών Η μη τήρηση της προειδοποιητικής υπόδειξης οδηγεί σε υλικές ζημιές Απεικόνιση πρόσθετων πληροφοριών Χρήσιμες πληροφορίες και υποδείξεις Λειτουργία ανάλογα τη χώρα χρήσης Οι λειτουργίες που περιορίζονται σε μία ή περισσότερες χώρες επισημαίνονται με συντομογραφίες χωρών σύμφωνα με το ISO Απεικόνιση των οδηγιών χειρισμού Οδηγία χειρισμού Προϋπόθεση για το χειρισμό σας 1. Εκτέλεση ενέργειας 2. (κατά περίπτωση, διεξαγωγή περισσότερων ενεργειών) Αποτέλεσμα του χειρισμού σας 2 Ασφάλεια ΚΙΝΔΥΝΟΣ Οι θανατηφόρες ηλεκτρικές τάσεις στους ακροδέκτες και τους αγωγούς του μετατροπέα συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και μετά την αποσύνδεση και απενεργοποίηση του μετατροπέα! Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου από την επαφή με τους αγωγούς και τους ακροδέκτες του μετατροπέα. Το άνοιγμα, η εγκατάσταση και η συντήρηση του μετατροπέα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από έναν αναγνωρισμένο ηλεκτρολόγο, ο οποίος έχει εγκριθεί από τον πάροχο του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας. Κατά τη λειτουργία, ο μετατροπέας πρέπει να παραμένει κλειστός. Μην αγγίζετε τους αγωγούς και τους ακροδέκτες κατά την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση! Μην διεξάγετε τροποποιήσεις στον μετατροπέα! Ο ηλεκτρολόγος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των υπαρχόντων προτύπων και κανονισμών. Τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν τον μετατροπέα ή την Φ/Β εγκατάσταση. Τηρείτε ειδικά το πρότυπο IEC :2002 «Απαιτήσεις για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χώρους και συστήματα ειδικού τύπου - Ηλιακά φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας». Διασφαλίστε τη λειτουργική ασφάλεια μέσω σωστής γείωσης, σωστής επιλογής των διαστάσεων των αγωγών και μέσω κατάλληλης προστασίας βραχυκυκλώματος. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας που υπάρχουν στο μετατροπέα και στο παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας. Πριν από τους οπτικούς ελέγχους και τις εργασίες συντήρησης απενεργοποιείτε όλες τις πηγές τάσης και ασφαλίστε τις από τυχόν ακούσια επανενεργοποίηση. Κατά τη διεξαγωγή μετρήσεων στον ηλεκτροφόρο μετατροπέα προσέξτε τις παρακάτω υποδείξεις: Μην αγγίζετε τις θέσεις των ηλεκτρικών συνδέσεων Αφαιρείτε τα κοσμήματα από τους καρπούς και τα δάκτυλα Βεβαιωθείτε για την ασφαλή λειτουργική κατάσταση των χρησιμοποιούμενων οργάνων ελέγχου. Κατά τις εργασίες στο μετατροπέα πρέπει να στέκεστε πάνω σε μονωμένο δάπεδο. Οι τροποποιήσεις στον περιβάλλοντα χώρο του μετατροπέα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ισχύοντα εθνικά πρότυπα. Κατά τη διεξαγωγή εργασιών στην Φ/Β γεννήτρια, εκτός από την απενεργοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου, πρέπει να απενεργοποιήσετε και την τάση DC από το διακόπτη απομόνωσης στο μετατροπέα. Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 5

6 Ασφάλεια 2.1 Προβλεπόμενη χρήση Ο μετατροπέας μετατρέπει τη συνεχή τάση που παράγεται από τα Φ/Β πάνελ σε εναλλασσόμενη τάση και την τροφοδοτεί στο ηλεκτρικό δίκτυο. Ο μετατροπέας έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανονισμούς. Ωστόσο, σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι σοβαρών και θανατηφόρων τραυματισμών για το χρήστη ή τρίτα πρόσωπα ή περιορισμοί στη λειτουργία της συσκευής και άλλες υλικές ζημιές. Ο μετατροπέας επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία μόνο εφόσον υπάρχει σταθερή σύνδεση με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Μια άλλη χρήση πέρα από τις αναφερόμενες θεωρείται ως μη προβλεπόμενη. Στις μη προβλεπόμενες χρήσεις περιλαμβάνεται: Η φορητή χρήση. Η χρήση σε χώρους με κίνδυνο εκρήξεων. Η χρήση σε χώρους με υγρασία > 95 %. Η λειτουργία με διαφορετικές προδιαγραφές από αυτές που έχουν προκαθοριστεί από τον κατασκευαστή. Η απομονωμένη λειτουργία. 2.2 Συστήματα προστασίας Για την ασφάλειά σας, στους μετατροπείς Powador έχουν ενσωματωθεί οι ακόλουθες λειτουργίες επιτήρησης και προστασίας: Καλώδια απαγωγής υπέρτασης / βαρίστορ για την προστασία των ημιαγωγών ισχύος σε μεταβάσεις ενέργειας στην πλευρά του ηλεκτρικού δικτύου και της γεννήτριας. Σύστημα επιτήρησης της θερμοκρασίας της ψύκτρας. Φίλτρο ΗΜΣ για την προστασία του μετατροπέα από υψηλής συχνότητας παρεμβολές του ηλεκτρικού δικτύου. Βαρίστορ στην πλευρά ηλεκτρικού δικτύου προς τη γείωση για την προστασία του μετατροπέα από παλμούς αιχμής ή κυματισμού. Αναγνώριση απομονωμένου ηλεκτρικού δικτύου κατά VDE Περαιτέρω πληροφορίες Οι δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ βρίσκονται στο παράρτημα στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. Πληροφορίες σχετικά με τη σύζευξη με το δίκτυο, με την προστασία δικτύου και με τις παραμέτρους ασφαλείας, καθώς και περαιτέρω υποδείξεις χρήσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Σελίδα 6 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

7 Περιγραφή 3 Περιγραφή 3.1 Τρόπος λειτουργίας Ο μετατροπέας μετατρέπει τη συνεχή τάση που παράγεται από τα Φ/Β πάνελ σε εναλλασσόμενη τάση και την τροφοδοτεί στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η διαδικασία τροφοδοσίας ξεκινά όταν υπάρχει επαρκής ηλιακή ακτινοβολία και συνεπώς υπάρχει μια ορισμένη ελάχιστη τάση στο μετατροπέα. Εάν σε περίπτωση εμφάνισης συννεφιάς η τιμή πέσει κάτω από το όριο ελάχιστης τάσης, η λειτουργία τροφοδοσίας σταματά και ο μετατροπέας απενεργοποιείται. 3.2 Περιγραφή συσκευής Μετατροπέας Powador ως μέρος μίας Φ/Β εγκατάστασης Δομή εγκατάστασης Φ/Β γεννήτρια Φ/Β γεννήτρια Μετατροπέας με Διακόπτης διαχωρισμού DC Μετατροπέας με Διακόπτης διαχωρισμού DC Προστασία γραμμής Προστασία γραμμής Καταναλωτής Μετρητής τάσης KWh KWh Μετρητής τροφοδοσίας Γενικός διακόπτης Επιλεκτικός κύριος διακόπτης Σημείο παράδοσης δικτύου Σχήμα 1: Ηλεκτρολογικό σχέδιο επισκόπησης για μια εγκατάσταση με δύο μετατροπείς Συνοπτική παρουσίαση των επί μέρους στοιχείων Φ/Β γεννήτρια Η Φ/Β γεννήτρια, δηλ. το Φ/Β πάνελ, μετατρέπει την ενέργεια ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός σε ηλεκτρική ενέργεια. Σημείο σύνδεσης DC Παραλλαγές παράλληλων συνδέσεων περισσότερων γραμμών γεννήτριας: Θε ένα σημείο σύνδεσης DC μεταξύ γεννήτριας DC και μετατροπέα, Άπευθείας στο μετατροπέα (στο μετατροπέα έχουν προβλεφθεί ακροδέκτες για 12 (3x4) γραμμές), Άπευθείας στη Φ/Β γεννήτρια με ένα θετικό και αρνητικό αγωγό προς το μετατροπέα. Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 7

8 Περιγραφή Διακόπτης διαχωρισμού DC Χρησιμοποιείτε το διακόπτη διαχωρισμού DC, για να αποσυνδέσετε το μετατροπέα από την ηλεκτρική τάση στην πλευρά της Φ/Β γεννήτριας. Ασφάλειες ηλεκτρικού δικτύου Πρέπει να χρησιμοποιούνται τηκόμενες ασφάλειες. Μετρητής τροφοδοσίας Ο μετρητής τροφοδοσίας απαιτείται και εγκαθίσταται από την εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Ορισμένες εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπουν επίσης στους πελάτες την εγκατάσταση των δικών τους βαθμονομημένων μετρητών. Επιλεκτικός γενικός διακόπτης Για ερωτήσεις σχετικά με τον επιλεκτικό γενικό διακόπτη, απευθυνθείτε στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Δομή του μετατροπέα Σχήμα 2: Δομή του μετατροπέα Υπόμνημα 1 Πάνω κάλυμμα περιβλήματος 4 Πίνακας χειρισμού 2 Πόρτες 5 Κάλυμμα ανεμιστήρα 3 Καπάκι για την περιοχή συνδέσεων 6 Πλαϊνό κάλυμμα περιβλήματος Μηχανικά εξαρτήματα Διακόπτης διαχωρισμού DC Στο εσωτερικό του περιβλήματος μετατροπέα υπάρχουν 3 διακόπτες διαχωρισμού DC. Οι διακόπτες διαχωρισμού DC χρησιμοποιούνται για την αποσύνδεση του μετατροπέα από τη Φ/Β γεννήτρια σε περίπτωση σέρβις. Αποσύνδεση του μετατροπέα από τη Φ/Β γεννήτρια Φέρτε το διακόπτη διαχωρισμού DC από τη θέση 1 (ON) στη θέση 0 (OFF). Σύνδεση του μετατροπέα με τη Φ/Β γεννήτρια Φέρτε το διακόπτη διαχωρισμού DC από τη θέση 0 (OFF) στη θέση 1 (ON). Σελίδα 8 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

9 Περιγραφή Θύρες Ο μετατροπέας διαθέτει τις ακόλουθες θύρες για την επικοινωνία ή την επιτήρηση από απόσταση: Θύρα RS485 Θύρα Ethernet Θύρα USB Θύρα S0 Οι διεπαφές και ο διακομιστής δικτύου μπορούν να παραμετροποιηθούν στο μενού ρύθμισης (βλέπε κεφάλαιο 8.3 στη σελίδα 32) Θύρα RS485 Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο επιτήρησης, εάν δεν είναι δυνατό να ελέγχετε τη λειτουργία της εγκατάστασης τακτικά και επιτόπια, π.χ. εάν η τοποθεσία διαμονής σας είναι μακριά από την τοποθεσία της εγκατάστασης. Για τη σύνδεση της θύρας RS485, απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας. Η εταιρεία KACO new energy GmbH σάς προσφέρει συσκευές επιτήρησης για την επιτήρηση των Φ/Β εγκαταστάσεών σας μέσω της θύρας RS Θύρα Ethernet Η επιτήρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στη συσκευή μέσω της ενσωματωμένης θύρας Ethernet. Για το σκοπό αυτό, στη συσκευή έχει εγκατασταθεί ένας τοπικός webserver. Για την επιτήρηση μίας εγκατάστασης με περισσότερους μετατροπείς συνιστάται η χρήση ενός εξωτερικού συστήματος καταγραφής δεδομένων και επιτήρησης Θύρα USB Η σύνδεση USB του μετατροπέα έχει υλοποιηθεί μέσω μίας υποδοχής τύπου A. Αυτή βρίσκεται στην πλάκα σύνδεσης, στην κάτω πλευρά του μετατροπέα κάτω από ένα κάλυμμα. Η υποδοχή USB έχει κατασκευαστεί για λήψη ισχύος 100 ma. Χρησιμοποιήστε τη θύρα USB για την ανάγνωση των αποθηκευμένων δεδομένων λειτουργίας, καθώς και για την εκτέλεση των ενημερώσεων λογισμικού μέσω μίας μνήμης USB μορφοποίησης FAT Θύρα S0 Η θύρα S0 μεταδίδει παλμούς μεταξύ ενός μετρητή κωδικοποιητή παλμών και μίας συσκευής μέτρησης. Η θύρα είναι μία ηλεκτρικά μονωμένη έξοδος τρανζίστορ. Έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN : (σύστημα παλμών για μετρητές αυτεπαγωγής ή ηλεκτρονικούς μετρητές). Η θύρα S0 παράγει έναν ορισμένο αριθμό παλμών ανά παραγόμενη κιλοβατώρα. Η ρυθμιζόμενη συχνότητα παλμών Ο αριθμός των παλμών ανά παραγόμενη κιλοβατώρα που μπορεί να εκπέμψει η θύρα S0, εξαρτάται από τη μέγιστη ισχύ τροφοδοσίας του μετατροπέα και μπορεί να ρυθμιστεί από το μενού: TL3 500, 1000 ή 2000 παλμοί/kwh TL3 500 ή 1000 παλμοί/kwh 72.0 TL3 500 παλμοί/kwh Ψηφιακή είσοδος "Απενεργοποίηση μετατροπέα" Αν χρησιμοποιείται μονάδα Powador-protect ως κεντρική προστασία δικτύου και εγκατάστασης, η απενεργοποίηση ασφαλείας από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο των κατάλληλων μετατροπέων Powador σε περίπτωση αστοχίας μπορεί να γίνει μέσω ψηφιακού σήματος αντί ενός διακόπτη σύζευξης. Για το σκοπό αυτό συνδέστε με το Powadorprotect κάθε μετατροπέα που χρησιμοποιείται στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη χρήση μπορείτε να βρείτε στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας, στις οδηγίες λειτουργίας του Powador-protect καθώς και στις υποδείξεις χρήσης για το Powador-protect στην ιστοσελίδα KACO. Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 9

10 Τεχνικά στοιχεία 4 Τεχνικά στοιχεία 4.1 Ηλεκτρικά στοιχεία Μεγέθη εισόδου 30.0 TL TL TL TL3 Μέγιστη συνιστώμενη ισχύς Φ/Β γεννήτριας [W] Περιοχή MPP DC από [V] έως [V]* Περιοχή εργασίας από [V] έως [V] Τάση εκκίνησης [V]** 250 Τάση άνευ φορτίου [V] Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα [A] 3 x 34,0 Μέγ. ισχύς ανά ανιχνευτή [W] Αριθμός συστοιχιών 3 x 1 (M) / 3 x 4 (XL) Αριθμός ανιχνευτών MPP 3 Προστασία πολικότητας Δίοδος βραχυκυκλώματος *Για τάσεις DC κάτω από την περιοχή MPP, το μέγιστο ονομαστικό ρεύμα μειώνει τη μέγιστη ισχύ εισόδου. **Για Φ/Β γεννήτριες με τάσεις MPP κάτω από την περιοχή MPΡ του μετατροπέα: Ρυθμίστε την τάση εκκίνησης στο μενού. Μεγέθη εξόδου Ονομαστική ισχύς [VA] Τάση ηλεκτρικού δικτύου [V] 230 / 400 Ονομαστικό ρεύμα [A] 3 x 36,2 3 x 39,9 3 x 43,5 3 x 48,3 Ονομαστική συχνότητα [Hz] 50/60 Συν φ 0,80 επαγωγικά... 0,80 χωρητικά Αριθμός φάσεων τροφοδοσίας 3 Συντελεστής παραμόρφωσης [%] <3 Γενικά ηλεκτρικά στοιχεία Μέγιστος βαθμός απόδοσης [%] 98.0 Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης [%] 97.8 Ρεύμα ενεργοποίησης [A] / Διάρκεια ενεργοποίησης [ms] 98 / 4,4 Ιδιοκατανάλωση: Αναμονή [W] < 30 Ιδιοκατανάλωση: Νύχτα [W] ~1,5 Τροφοδοσία από [W] 120 Τύπος κυκλώματος Επιτήρηση ηλεκτρικού δικτύου Συμμόρφωση CE IGBT, αυτόνομης μεταγωγής, χωρίς μετασχηματιστή Ανάλογα με τη χώρα χρήσης Ναι Συχνότητα παλμών [khz] 18 Πίνακας 1: Ηλεκτρικά στοιχεία Σελίδα 10 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

11 Τεχνικά στοιχεία Μεγέθη εισόδου 40.0 TL TL3 Park 60.0 TL TL3 Park Μέγιστη συνιστώμενη ισχύς Φ/Β γεννήτριας [W] Περιοχή MPP DC από [V] έως [V]* Περιοχή εργασίας από [V] έως [V] Τάση εκκίνησης [V]** 250 Τάση άνευ φορτίου [V] Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα [A] 3 x 34,0 3 x 34,0 3 x 36,0 3 x 36,0 Μέγ. ισχύς ανά ανιχνευτή [W] Αριθμός συστοιχιών 3 x 1 (M) 3 x 4 (XL) 3 x 1 (M) 3 x 4 (XL) 3 x 1 (M) 3 x 5 (XL) 3 x 1 (M) 3 x 5 (XL) Αριθμός ανιχνευτών MPP 3 Προστασία πολικότητας Δίοδος βραχυκυκλώματος *Για τάσεις DC κάτω από την περιοχή MPP, το μέγιστο ονομαστικό ρεύμα μειώνει τη μέγιστη ισχύ εισόδου. **Για Φ/Β γεννήτριες με τάσεις MPP κάτω από την περιοχή MPΡ του μετατροπέα: Ρυθμίστε την τάση εκκίνησης στο μενού. Μεγέθη εξόδου Ονομαστική ισχύς [VA] Τάση ηλεκτρικού δικτύου [V] 230 / / 480**** 230 / / 480**** Ονομαστικό ρεύμα [A] 3 x 52,2 3 x 48,1 3 x 72,2 3 x 72,2 Ονομαστική συχνότητα [Hz] 50/60 Συν φ 0,80 επαγωγικά... 0,80 χωρητικά Αριθμός φάσεων τροφοδοσίας 3 Συντελεστής παραμόρφωσης [%] <3 ****Η συσκευή προορίζεται για χρήση αποκλειστικά στο δίκτυο μεσαίας τάσης. Γενικά ηλεκτρικά στοιχεία Μέγιστος βαθμός απόδοσης [%] Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης [%] Ρεύμα ενεργοποίησης [A] / Διάρκεια ενεργοποίησης [ms] 98 / 4,4 Ιδιοκατανάλωση: Αναμονή [W] < 30 Ιδιοκατανάλωση: Νύχτα [W] ~1,5 Τροφοδοσία από [W] 120 Τύπος κυκλώματος Επιτήρηση ηλεκτρικού δικτύου Συμμόρφωση CE IGBT, αυτόνομης μεταγωγής, χωρίς μετασχηματιστή Ανάλογα με τη χώρα χρήσης Ναι Συχνότητα παλμών [khz] 18 Πίνακας 2: Ηλεκτρικά στοιχεία Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 11

12 Τεχνικά στοιχεία 4.2 Μηχανολογικά στοιχεία Οθόνη Στοιχεία χειρισμού Θύρες Ρελέ μηνυμάτων βλάβης Ακροδέκτες σύνδεσης AC Είσοδος καλωδίων AC Ακροδέκτες σύνδεσης DC (τύπος M) Ακροδέκτες σύνδεσης DC (τύπος XL) Συνδέσεις εισόδου καλωδίων DC Σύνδεση εισόδου καλωδίων Ethernet Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος [ C] Μέγιστο υψόμετρο τοποθέτησης (m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας) Επιτήρηση θερμοκρασίας Ψύξη (ελεύθερη μεταφορά (K) / ανεμιστήρας (L)) TL3 Οθόνη γραφικών LC με 3 λυχνίες LED Πλήκτρο 4 κατευθύνσεων, 2 πλήκτρα Ethernet, USB, RS485, S0, Ψηφιακή είσοδος "Απενεργοποίηση μετατροπέα" Ανοιχτή επαφή άνευ δυναμικού το πολύ 30 V DC / 1A ή 230 V AC / 1 A Βιδωτοί ακροδέκτες στο εσωτερικό της συσκευής ελάχ. διατομή: 16 mm² σταθερό/εύκαμπτο μέγ. διατομή: 50 mm² σταθερό/εύκαμπτο Είσοδος καλωδίων μέσω στυπιοθλίπτη καλωδίων M50 Ακροδέκτες σύνδεσης στη ράγα στο εσωτερικό της συσκευής ελάχ. διατομή: 6 mm² σταθερό/εύκαμπτο μέγ. διατομή: 35 mm² σταθερό/εύκαμπτο Ακροδέκτες σύνδεσης στη ράγα στο εσωτερικό της συσκευής ελάχ. διατομή: 2,5 mm² σταθερό/εύκαμπτο μέγ. διατομή: 10 mm² σταθερό/εύκαμπτο Είσοδος καλωδίων μέσω 6 στυπιοθλιπτών καλωδίων M40 Είσοδος καλωδίων μέσω στυπιοθλίπτη καλωδίων M Βαθμός προστασίας κατά EN IP 54 Βαθμός ρύπανσης Διακόπτης διαχωρισμού DC Περίβλημα Ναι L PD2 Ενσωματωμένος Χαλύβδινο έλασμα Υ x Π x Β [mm] 1360 x 840 x 355 Συνολικό βάρος [kg] Πίνακας 3: Μηχανολογικά στοιχεία 4.3 Λογισμικό 151 ( TL3), 173 ( TL3) Το λογισμικό του μετατροπέα χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο MD5 Message Digest της RSA Data Security, Inc. Σελίδα 12 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

13 Παράδοση και μεταφορά 5 Παράδοση και μεταφορά 5.1 Παράδοση Κάθε μετατροπέας παραδίδεται από το εργοστάσιο της εταιρείας μας σε ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά άψογη κατάσταση. Μια ειδική συσκευασία εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά. Εάν η συσκευή υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά, υπεύθυνη είναι η μεταφορική εταιρεία Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης Μετατροπέας ρεύματος Καλύμματα περιβλήματος: Δεξιά και αριστερή πλάκα κάλυψης, καπάκι Σετ συναρμολόγησης Εγχειρίδια 5.2 Μεταφορά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από κτυπήματα, κίνδυνος θραύσης του μετατροπέα Για τη μεταφορά, ο μετατροπέας πρέπει να συσκευάζεται με ασφάλεια. Η μεταφορά του μετατροπέα πρέπει να γίνεται με προσοχή και από τις λαβές συγκράτησης της παλέτας! Σχήμα 3: Μεταφορά του μετατροπέα Υπόμνημα 1 Κρίκοι μεταφοράς 2 Καπάκι Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 13

14 Τοποθέτηση του μετατροπέα 6 Τοποθέτηση του μετατροπέα ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος θανάτου λόγω πυρκαγιάς ή εκρήξεων! Η πυρκαγιά από τα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά που βρίσκονται κοντά στον μετατροπέα μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Η συναρμολόγηση του μετατροπέα σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων ή κοντά σε υλικά εύκολης ανάφλεξης απαγορεύεται. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω των καυτών μερών του περιβλήματος! Η επαφή με το περίβλημα μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Τοποθετήστε το μετατροπέα με τέτοιον τρόπο, ώστε η ακούσια επαφή με το μηχάνημα να μην είναι εφικτή. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος τραυματισμού από ενδεχόμενη ανατροπή του μετατροπέα! Κίνδυνος ανατροπής από μετακίνηση του κέντρου βάρους σε μεγαλύτερο ύψος, ιδιαίτερα όταν είναι ανοιχτή η θύρα. Αμέσως μετά την απόθεση του μετατροπέα, αγκυρώστε τον καλά στο έδαφος και, εάν είναι εφικτό, στερεώστε τον καλά και στον τοίχο. Ανοίξτε τη θύρα μόνο μετά την ασφαλή αγκύρωση του μετατροπέα. Χώρος τοποθέτησης Στεγνός χώρος, καλά κλιματιζόμενος, η θερμότητα πρέπει να αποβάλλεται από τον μετατροπέα. Χώρος με ανεμπόδιστη κυκλοφορία αέρα. Κατά την εγκατάσταση σε έναν ηλεκτρολογικό πίνακα διασφαλίστε την επαρκή απαγωγή θερμότητας με εξαναγκασμένο αερισμό. Στο επίπεδο του δαπέδου, με καλή πρόσβαση από μπροστά και τις πλευρές χωρίς πρόσθετα βοηθητικά μέσα. Σε περίπτωση εξωτερικής τοποθέτησης, ο μετατροπέας πρέπει να προστατεύεται από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Η συναρμολόγηση της οθόνης ελαφρώς κάτω από το ύψος των ματιών διευκολύνει το χειρισμό του μετατροπέα. Δάπεδο και τοίχος Επαρκούς αντοχής. Με πρόσβαση για εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης. Από υλικά τα οποία είναι ανθεκτικά στη θερμότητα (έως 90 C). Δύσκολης ανάφλεξης. Ελάχιστες αποστάσεις κατά τη συναρμολόγηση: βλ. Σχήμα 4 στη σελίδα 15 και Σχήμα 5 στη σελίδα 16. Πρόσβαση από το προσωπικό συντήρησης σε περίπτωση σέρβις Πρόσθετος κόστος, που προκύπτει από δυσμενείς τεχνικές συνθήκες δομικών κατασκευών ή τοποθέτησης, θα χρεωθεί στον πελάτη. Σελίδα 14 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

15 Τοποθέτηση του μετατροπέα Ηλεκτρολόγος ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών λόγω αερίων τα οποία, σε συνδυασμό με την υγρασία αέρα, δρουν διαβρωτικά στις επιφάνειες Το περίβλημα του μετατροπέα μπορεί να υποστεί σοβαρές ζημιές λόγω αερίων (αμμωνία, θείο και άλλα) σε συνδυασμό με την υγρασία αέρα. Αν ο μετατροπέας εκτίθεται σε αέρια, τότε πρέπει να συναρμολογείται πάντοτε σε ορατή θέση. Διεξάγετε τακτικούς οπτικούς ελέγχους. Απομακρύνετε άμεσα την υγρασία από το περίβλημα. Διασφαλίστε τον επαρκή αερισμό του μετατροπέα. Αφαιρείτε αμέσως τις ακαθαρσίες, ειδικά από τα ανοίγματα αερισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης, οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο μετατροπέα δεν καλύπτονται από την εγγύηση της εταιρείας KACO new energy GmbH. Μείωση ισχύος λόγω συσσώρευσης θερμότητας. Σε περίπτωση μη τήρησης των προτεινόμενων ελάχιστων αποστάσεων, η ισχύς του μετατροπέα μπορεί να μειωθεί και ενδέχεται να προκληθεί απενεργοποίηση ασφαλείας λόγω ελλιπούς αερισμού και επακόλουθης ανάπτυξης θερμότητας. Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις. Διασφαλίστε επαρκή απαγωγή θερμότητας. A C A B A Σχήμα 4: Ελάχιστες αποστάσεις Υπόμνημα A Οριζόντια απόσταση δύο μετατροπέων/ κάθετη απόσταση ανάμεσα στον μετατροπέα και την οροφή 50 cm B Απόσταση προς τα εμπρός 100 cm C Απόσταση προς τα πάνω προς άλλον, κατάλληλο για τοποθέτηση στον τοίχο μετατροπέα 70 cm Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 15

16 Τοποθέτηση του μετατροπέα Ηλεκτρολόγος ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιείτε κατάλληλα υλικά στερέωσης. Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα υλικά στερέωσης. Ο μετατροπέας πρέπει να συναρμολογείται μόνο σε όρθια θέση Σε τοποθέτηση σε τοίχο: Ο μετατροπέας πρέπει να τοποθετείται μόνο πάνω σε κατακόρυφο τοίχο Σε όρθια τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο: απαιτείται ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες βάση Σχήμα 5: Αποστάσεις διάτρησης (σε mm) Σχήμα 6: Κανονισμοί για την τοποθέτηση 6.1 Τοποθέτηση και στερέωση μετατροπέα Άνοιγμα οπών διάτρησης 1. Σημειώστε τη θέση των οπών διάτρησης στο δάπεδο (4x). 2. Για τοποθέτηση σε τοίχο: Σημειώστε στον τοίχο τη θέση των οπών διάτρησης (2x) και κατεβάστε τους τάκους για την πρόσθετη στερέωση στον τοίχο. 3. Ανοίξτε τις οπές διάτρησης. Δάπεδο: 12 mm διάμετρος, τοίχωμα: 9 mm διάμετρος. Τοποθετήστε και στερεώστε τον μετατροπέα. Στερέωση μετατροπέα 1. Τοποθετήστε τον μετατροπέα μέσω των οπών διάτρησης. 2. Στερεώστε το μετατροπέα στο δάπεδο με τα 4 μπουλόνια αγκύρωσης. 3. Για τοποθέτηση σε τοίχο: στερεώστε το μετατροπέα και στον τοίχο με 2 κοχλίες. Συναρμολογήστε το περίβλημα Τοποθέτηση του περιβλήματος ( TL3) Αφαίρεση ελάσματος ΗΜΣ 1. Ξεβιδώστε τις 4 βίδες M4 x 10 από το έλασμα ΗΜΣ. 2. Αφαιρέστε το έλασμα ΗΜΣ και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος. Συναρμολογήστε το κάλυμμα. Σελίδα 16 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

17 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος Συναρμολόγηση καλύμματος Αφαιρέστε το έλασμα ΗΜΣ. 1. Τοποθετήστε το κάλυμμα στην πάνω πλευρά του περιβλήματος. 2. Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες βίδες στερέωσης για να βιδώσετε το κάλυμμα, από τη μέσα πλευρά, με το περίβλημα του μετατροπέα. Συναρμολογήστε τα πλαϊνά καλύμματα του περιβλήματος. Συναρμολόγηση των πλαϊνών καλυμμάτων του περιβλήματος Αφαιρέστε το έλασμα ΗΜΣ. 1. Τοποθετήστε το αριστερό κάλυμμα περιβλήματος επάνω στο περίβλημα του μετατροπέα. 2. Χρησιμοποιήστε τις 2 παρεχόμενες βίδες M4 x 10 για να βιδώσετε το αριστερό κάλυμμα περιβλήματος, από τη μέσα πλευρά, με το περίβλημα του μετατροπέα. 3. Τοποθετήστε το δεξιό κάλυμμα περιβλήματος επάνω στο περίβλημα του μετατροπέα. 4. Με τις 2 παρεχόμενες βίδες M4 x 10, βιδώστε το δεξιό κάλυμμα περιβλήματος, από τη μέσα πλευρά, με το περίβλημα του μετατροπέα χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι Torx T30. Τοποθετήστε το έλασμα ΗΜΣ. Τοποθέτηση ελάσματος ΗΜΣ 1. Τοποθετήστε το έλασμα ΗΜΣ στο περίβλημα του μετατροπέα. 2. Με τις 25 παρεχόμενες βίδες M4 x 10, στερεώστε το έλασμα ΗΜΣ στο περίβλημα του μετατροπέα. Ο μετατροπέας έχει συναρμολογηθεί. Συνεχίστε με την εγκατάσταση. 7 Εγκατάσταση μετατροπέα ΚΙΝΔΥΝΟΣ Οι θανατηφόρες ηλεκτρικές τάσεις στους ακροδέκτες και τους αγωγούς του μετατροπέα συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και μετά την αποσύνδεση και απενεργοποίηση του μετατροπέα! Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου από την επαφή με τους αγωγούς και τους ακροδέκτες του μετατροπέα. Το άνοιγμα και η εγκατάσταση του μετατροπέα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από έναν αναγνωρισμένο ηλεκτρολόγο, ο οποίος έχει εγκριθεί από το φορέα παροχής του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας. Πριν από την ηλεκτρική σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας έχει τοποθετηθεί σταθερά. Τηρείτε όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και τις τρέχουσες ισχύουσες τεχνικές προϋποθέσεις σύνδεσης της αρμόδιας εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Αποσυνδέστε τις πλευρές AC και DC από την ηλεκτρική τάση. Ασφαλίστε από τυχόν επανενεργοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση έχει αποσυνδεθεί πλήρως από τις πλευρές AC και DC. Η σύνδεση του μετατροπέα επιτρέπεται μόνο μετά την ικανοποίηση των παραπάνω προϋποθέσεων. 7.1 Άνοιγμα περιοχής συνδέσεων Άνοιγμα περιοχής συνδέσεων Έχετε πραγματοποιήσει την τοποθέτηση. 1. Απασφαλίστε τις 2 κλειδαριές με το κλειδί πίνακα. 2. Ανοίξτε τις πόρτες. 3. Αφαιρέστε το καπάκι της περιοχής συνδέσεων. Εκτελέστε την ηλεκτρική σύνδεση. Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 17

18 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος 7.2 Εκτέλεση ηλεκτρικής σύνδεσης Η σύνδεση στη Φ/Β γεννήτρια, καθώς και η σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο διεξάγεται μέσω των ακροδεκτών πλακέτας στην περιοχή συνδέσεων του μετατροπέα. Τηρείτε τις ακόλουθες διατομές καλωδίων: Σύνδεση AC (M/XL) Σύνδεση DC (M) Σύνδεση DC (XL) Μέγιστη διατομή καλωδίου χωρίς ακροχιτώνια 50 mm² 35 mm² 10 mm² Μέγιστη διατομή καλωδίου με ακροχιτώνια TL3: 50 mm² 35 mm² 10 mm² TL3: 35 mm² Μήκος απογύμνωσης 24 mm 18 mm 25 mm Ροπή σύσφιξης TL3: 4-4,5 Nm - 2,5 Nm TL3: 2,5-4 Nm Επίσης, οι δύο τύποι συσκευών M και XL διαφέρουν και στα ακόλουθα σημεία: Τύπος M Τύπος XL Ασφάλειες συστοιχίας Εξωτερικά αρμοδιότητας πελάτη Εσωτερικά, μέγεθος ασφάλειας ανάλογα με τη σύνδεση Καλώδια απαγωγής υπέρτασης Εξωτερικά αρμοδιότητας πελάτη Έχουν ενσωματωθεί εσωτερικά, τύπου ΙΙ, 1 ανά ανιχνευτή MPP Συλλέκτης συστοιχίας Εξωτερικά αρμοδιότητας πελάτη Έχει ενσωματωθεί εσωτερικά Παράλληλη σύνδεση των εισόδων DC Η παράλληλη σύνδεση δεν είναι εφικτή, σύνδεση μέσω μονών αγωγών DC: III, AC: III Η παράλληλη σύνδεση δεν είναι εφικτή, σύνδεση μέσω μονών αγωγών Κλάση προστασίας από DC: II + III, AC: III υπερβολική τάση Κατηγορία υπερβολικής τάσης DC: II, AC: III DC: II, AC: III Ακροδέκτες σύνδεσης DC 3, 1 ανά ανιχνευτή MPP TL3: 12 (4 ανά ανιχνευτή MPP) TL3: 15 (5 ανά ανιχνευτή MPP) a 3b M XL Σχήμα 7: Περιοχή συνδέσεων Powador TL3 M/XL a 3b M XL Σχήμα 8: Περιοχή συνδέσεων Powador TL3 M/XL Σελίδα 18 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

19 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος Υπόμνημα 1 Ακροδέκτες σύνδεσης AC 3 Ακροδέκτες σύνδεσης DC (M: 3x1, XL: 3x5) 3α) χωρίς ασφάλεια, 3β) με ασφάλεια 2 Διακόπτης διαχωρισμού DC 4 Προστασία από υπερβολική τάση Τύπου II Σύνδεση μετατροπέα στο ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας Οι αγωγοί σύνδεσης στο δίκτυο συνδέονται στους ακροδέκτες σύνδεσης AC στην περιοχή συνδέσεων αριστερά (βλ. Σχήμα 7 στη σελίδα 18, Σχήμα 8 στη σελίδα 18). ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία! Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου από την επαφή με τις ηλεκτροφόρες συνδέσεις. Πριν από την εισαγωγή του καλωδίου ηλεκτρικού δικτύου στη συσκευή, αποσυνδέστε τελείως τον μετατροπέα από την ηλεκτρική τάση. Πριν από τη διεξαγωγή εργασιών στη συσκευή, αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία και την τροφοδοσία της εγκατάστασης. Προτεινόμενες διατομές καλωδίων και ασφάλεια των καλωδίων NYM σε σταθερή τοποθέτηση κατά VDE 0100 Μέρος 430 Για μήκη καλωδίων έως 20 m, χρησιμοποιείτε τις αναφερόμενες διατομές καλωδίων. Τα μεγαλύτερα μήκη καλωδίων απαιτούν μεγαλύτερες διατομές καλωδίων. Τύποι συσκευών Διατομή καλωδίων Ασφάλεια: Ασφάλειες τήξης gl Powador TL3 M/XL 16 mm² 63 A για διατομή καλωδίων 16 mm² Powador TL3 M/XL 35 mm² 100 A για διατομή καλωδίων 35 mm² Πίνακας 4: Προτεινόμενες διατομές καλωδίων και ασφάλεια των αγωγών NYM Κατά την επιλογή του υλικού ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να βεβαιωθείτε για την καταλληλότητα για την υφιστάμενη τάση δικτύου ( TL3, 60.0 TL3: 230/400 V TL3, 72.0 TL3: 277/480 V). Κατά το τελικό στάδιο εγκατάστασης πρέπει να συμπεριλάβετε ένα διακόπτη απομόνωσης στην πλευρά AC. Αυτός ο διακόπτης απομόνωσης πρέπει να στερεωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρόσβαση σε αυτόν να γίνεται ανεμπόδιστα οποιαδήποτε στιγμή. Αν ο κανονισμός εγκατάστασης απαιτεί τη χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη ρεύματος διαρροής, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν προστατευτικό διακόπτη ρεύματος διαρροής τύπου Α. Σε περίπτωση υψηλής αντίστασης αγωγού, δηλ. σε περίπτωση αγωγού μεγάλου μήκους στην πλευρά ηλεκτρικού δικτύου, η τάση στους ακροδέκτες ηλεκτρικού δικτύου του μετατροπέα αυξάνεται στη λειτουργία τροφοδοσίας. Ο μετατροπέας επιτηρεί αυτήν την τάση. Εάν η τάση υπερβεί την οριακή τιμή της υπερβολικής τάσης ηλεκτρικού δικτύου, που ισχύει ανάλογα τη χώρα χρήσης, τότε ο μετατροπέας απενεργοποιείται. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια διαθέτουν επαρκώς μεγάλες διατομές ή μικρά μήκη. Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 19

20 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος Προετοιμασία σύνδεσης δικτύου Χρησιμοποιήστε καλώδια με 5 αγωγούς (L1: καφέ, L2: μαύρο, L3: γκρι, N: μπλε, PE: πρασινοκίτρινο) ή 4 αγωγούς (L1: καφέ, L2: μαύρο, L3: γκρι, PE: πρασινοκίτρινο). 1. Λύστε το στυπιοθλίπτη καλωδίου για τη σύνδεση AC. 2. Απογυμνώστε τους αγωγούς AC. 3. Εισάγετε τους αγωγούς AC στην περιοχή συνδέσεων μέσω του στυπιοθλίπτη καλωδίων. 4. Αφαιρέστε τη μόνωση από τους αγωγούς AC. 5. Πραγματοποιήστε τη σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου Πραγματοποίηση σύνδεσης δικτύου (σύνδεση 5 αγωγών, σύστημα TN-S) 1. Περάστε τα L1, L2, L3, N μέσα από τον παρεχόμενο φερρίτη (μόνο στο TL3). 2. Συνδέστε τους αγωγούς σύμφωνα με την επιγραφή των ακροδεκτών πλακέτας (Σχήμα 9 στη σελίδα 20). 3. Ελέγξτε τη σωστή θέση όλων των συνδεδεμένων αγωγών. 4. Σφίξτε το στυπιοθλίπτη καλωδίου. L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE Ο μετατροπέας έχει συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σχήμα 9: Σύνδεση 5 αγωγών Πραγματοποίηση σύνδεσης δικτύου (σύνδεση 4 αγωγών, σύστημα TN-C) 1. Εγκαταστήστε τον ακροδέκτη PE (δεν συμπεριλαμβάνεται) στη ράγα. Τηρείτε την προβλεπόμενη διατομή καλωδίων! 2. Περάστε τα L1, L2, L3 μέσα από τον παρεχόμενο φερρίτη (μόνο στο TL3). L1 L2 L3 N PE 3. Συνδέστε τους αγωγούς σύμφωνα με την επιγραφή των ακροδεκτών πλακέτας (Σχήμα 10 στη σελίδα 20). 4. Ελέγξτε τη σωστή θέση όλων των συνδεδεμένων αγωγών. L1 L2 L3 5. Σφίξτε το στυπιοθλίπτη καλωδίου. Ο μετατροπέας έχει συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σχήμα 10: Σύνδεση 4 αγωγών PEN Σύνδεση Φ/Β γεννήτριας Συνδέστε τη Φ/Β γεννήτρια στη δεξιά περιοχή συνδέσεων (βλέπε Σελίδα 18). Χρησιμοποιήστε τους προβλεπόμενους στυπιοθλίπτες καλωδίων. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος θανάτου λόγω εμφανιζόμενων τάσεων επαφής! Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης: Αποσυνδέστε ηλεκτρικά το θετικό και τον αρνητικό αγωγό DC από το δυναμικό γείωσης (PE). Η αποσύνδεση της βυσματικής σύνδεσης χωρίς προηγούμενη αποσύνδεση του μετατροπέα από τη Φ/Β γεννήτρια μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, καθώς και ζημιές στο μετατροπέα. Η αποσύνδεση του μετατροπέα από τη Φ/Β γεννήτρια γίνεται με πάτημα του ενσωματωμένου διακόπτη διαχωρισμού DC. Αποσυνδέστε το βυσματικό σύνδεσμο. Οι συνδεδεμένες Φ/Β μονάδες πρέπει να είναι διαστασιοποιημένες σύμφωνα με IEC Κατηγορία A για την προβλεπόμενη τάση DC συστήματος, αλλά τουλάχιστον για την τιμή της τάσης AC. Σελίδα 20 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

21 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος Πριν τη σύνδεση Έλεγχος βραχυκυκλώματος γείωσης 1. Μετρήστε τη συνεχή τάση μεταξύ Της προστατευτικής γείωσης (PE) και του θετικού αγωγού της Φ/Β γεννήτριας, Της προστατευτικής γείωσης (PE) και του αρνητικού αγωγού της Φ/Β γεννήτριας. Εάν μετρηθούν σταθερές τάσεις, τότε στη γεννήτρια DC ή στην καλωδίωσή της υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα γείωσης. Η σχέση μεταξύ των τάσεων που μετρήθηκαν υποδεικνύει τη θέση αυτού του σφάλματος. 2. Όλα τα σφάλματα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν τη διεξαγωγή περαιτέρω μετρήσεων. 3. Μετρήστε την ηλεκτρική αντίσταση μεταξύ Της προστατευτικής γείωσης (PE) και του θετικού αγωγού της Φ/Β γεννήτριας, Της προστατευτικής γείωσης (PE) και του αρνητικού αγωγού της Φ/Β γεννήτριας. Επιπλέον προσέχετε, η Φ/Β γεννήτρια συνολικά να παρουσιάζει αντίσταση μόνωσης μεγαλύτερη από 2,0 MΩ, επειδή διαφορετικά ο μετατροπέας δεν τροφοδοτείται σε περίπτωση πολύ χαμηλής αντίστασης μόνωσης. 4. Όλα τα σφάλματα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν από τη σύνδεση της γεννήτριας DC. Η τιμή κατωφλίου από την οποία και μετά η λειτουργία επιτήρησης μόνωσης ανακοινώνει ένα σφάλμα μπορεί να ρυθμιστεί στο μενού "Παράμετροι" Τοποθέτηση ασφαλειών συστοιχίας DC (+) (μόνο στον τύπο συσκευής XL) Στην κατάσταση παράδοσης, στο στήριγμα ασφάλειας κάθε θετικής εισόδου DC ανά ανιχνευτή MPP χρησιμοποιούνται γέφυρες βραχυκύκλωσης. Τα υπολειπόμενα στηρίγματα ασφαλειών δεν είναι κατειλημμένα στην κατάσταση παράδοσης. Για την τοποθέτηση ασφαλειών συστοιχίας στα στηρίγματα ασφαλειών παρέχονται ασφάλειες μαζί με το μετατροπέα. ΠΡΟΣΟΧΗ Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη Φ/Β γεννήτρια σε περίπτωση λανθασμένου υπολογισμού των ασφαλειών συστοιχίας. Η Φ/Β γεννήτρια μπορεί να υποστεί ζημιές λόγω υπερβολικά υψηλών ρευμάτων εάν επιλέξετε υπερβολικά μεγάλες ασφάλειες συστοιχίας. Πρέπει να επιλέγονται οι κατάλληλες ασφάλειες συστοιχίας σύμφωνα με τα ενδεχόμενα ρεύματα βραχυκυκλώματος και τις χρησιμοποιούμενες διατομές καλωδίων. Να το τηρείτε αυτό κατά τη χρήση των παρεχόμενων ασφαλειών συστοιχίας. Σχετικά με την κατάσταση παράδοσης καθώς και τον τύπο και τον αριθμό των παρεχόμενων ασφαλειών συστοιχίας, βλ. τον παρακάτω πίνακα: Τύποι συσκευών Κατάσταση παράδοσης Παρεχόμενες ασφάλειες Powador TL3 M/XL 12 τεμ. ασφάλειες PV 10 x 38mm, 12 A, Γέφυρες βραχυκύκλωσης στο 1000 V/DC στήριγμα ασφάλειας 1 του ανιχνευτή Powador TL3 M/XL MPP 1, 2 και 3 15 τεμ. ασφάλειες PV 10 x 38mm, 12 A, 1000 V/DC Τοποθέτηση των ασφαλειών συστοιχίας 1. Ανοίξτε το στήριγμα της ασφάλειας. 2. Αφαιρέστε και φυλάξτε τις γέφυρες βραχυκυκλώματος. 3. Τοποθετήστε τις κατάλληλες ασφάλειες συστοιχίας στα στηρίγματα ασφαλειών DC (+). 4. Κλείστε τα στηρίγματα ασφαλειών. Συνεχίστε με τη σύνδεση της Φ/Β γεννήτριας. Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 21

22 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος Συνιστώμενη τυπική σύνδεση για Powador 39.0 TL3 XL/60.0 TL3 XL ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία (ηλεκτρικό τόξο)! Η λανθασμένη αντιστοίχιση των ανιχνευτών MPP προκαλεί σοβαρές ζημιές στο μετατροπέα. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου από την επαφή με τις ηλεκτροφόρες συνδέσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αποσυνδεθεί όλοι οι πόλοι κάθε μεμονωμένου ανιχνευτή MPP. Τηρείτε την προτεινόμενη τυπική σύνδεση. Η προτεινόμενη τυπική σύνδεση ισχύει αποκλειστικά για τις συσκευές τύπου XL. Μόνο αυτός ο τύπος συσκευής διαθέτει έναν ενσωματωμένο συλλέκτη συστοιχίας. Οι συστοιχίες που συνδέονται σε έναν ανιχνευτή MPP πρέπει κάθε φορά να παρουσιάζουν την ίδια τάση MPP. Ωστόσο, οι τάσεις MPP των τριών ανεξάρτητα λειτουργούντων ανιχνευτών MPP 1, 2 και 3 μπορεί να διαφέρουν στο πλαίσιο της περιοχής εργασίας. Ηλεκτρολογικά στοιχεία σε τυπική σύνδεση Αριθμός μονάδων ανά συστοιχία P max I max ανά ανιχνευτή MPP 39.0 TL3 XL Σε κάθε ανιχνευτή MPP: n 1 =n 2 =n 3 =n TL3 XL Σε κάθε ανιχνευτή MPP: n 1 =n 2 =n 3 =n 4 =n 5 Ανά ανιχνευτή MPP < 13 kw Ανιχνευτές MPP μαζί < 39 kw Ανά ανιχνευτή MPP < 20 kw Ανιχνευτές MPP μαζί < 60 kw <34,0 A <36,0 A TL3 Aνιχνευτή MPP 1 Aνιχνευτή MPP 2 Aνιχνευτή MPP TL3 Aνιχνευτή MPP 1 Aνιχνευτή MPP 2 Aνιχνευτή MPP U MPP U MPP U MPP U MPP n 1 = n 2 = n 3 = n 4 n 5 = n 6 = n 7 = n 8 n 9 = n 10 = n 11 = n 12 n 1 = n 2 = n 3 = n 4 = n 5 n 6 = n 7 = n 8 = n 9 = n 10 n 11 = n 12 = n 13 = n 14 = n 15 Σχήμα 11: Συνιστώμενη τυπική σύνδεση Παραλλαγή XL (αριστερά: 39.0 TL3, δεξιά: 60.0 TL3) Σελίδα 22 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

23 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος Σύνδεση της Φ/Β γεννήτριας ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία! Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου από την επαφή με τις ηλεκτροφόρες συνδέσεις. Σε περίπτωση ηλιακής ακτινοβολίας, στα ελεύθερα άκρα των αγωγών DC υπάρχει συνεχής τάση. Μην αγγίζετε τα ελεύθερα άκρα των καλωδίων. Αποτρέψτε την πρόκληση βραχυκυκλωμάτων. Σύνδεση Φ/Β γεννήτριας 1. Λύστε τους στυπιοθλίπτες καλωδίων. 2. Απογυμνώστε τους αγωγούς DC. 3. Εισάγετε τους αγωγούς DC στην περιοχή συνδέσεων μέσα από τους στυπιοθλίπτες καλωδίων. 4. Αφαιρέστε τη μόνωση από τους αγωγούς DC. 5. Συνδέστε τα άκρα των αγωγών στις συνδέσεις DC. 6. Ελέγξτε τη σωστή θέση όλων των συνδεδεμένων αγωγών. 7. Σφίξτε τους στυπιοθλίπτες καλωδίων. 8. Για την επίτευξη του βαθμού προστασίας IP54, οι στυπιοθλίπτες καλωδίων που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να σφραγίζονται με τυφλά πώματα. Ο μετατροπέας έχει συνδεθεί με τη Φ/Β γεννήτρια. 7.3 Σύνδεση διεπαφών Όλες οι διεπαφές βρίσκονται επάνω στην πλακέτα συνδέσεων, στην επάνω περιοχή της πόρτας του μετατροπέα. Χρησιμοποιήστε τους προβλεπόμενους στυπιοθλίπτες καλωδίων και οδηγήστε τους αγωγούς σύνδεσης προς την πλακέτα συνδέσεων. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία! Κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου λόγω μη προβλεπόμενης χρήσης των συνδέσεων διεπαφών και μη τήρησης της κατηγορίας προστασίας III. Στα κυκλώματα SELV (SELV: safety extra low voltage, χαμηλή τάση ασφαλείας) επιτρέπεται να συνδέονται μόνο άλλα κυκλώματα SELV της κατηγορίας προστασίας III. Κατά την τοποθέτηση του καλωδίου σύνδεσης διεπαφών, λάβετε υπόψη ότι μία πολύ μικρή απόσταση προς τους αγωγούς DC ή AC μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη μεταφορά των δεδομένων Προσδιορισμός παραλλαγής συσκευής Κατά τη σύνδεση προσέχετε ότι η διάταξη των συνδέσεων στη διασύνδεση μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή. Ελέγχετε τη διάταξη των συνδέσεων στη διασύνδεση όταν είναι ανοιγμένη η πόρτα του περιβλήματος. Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 23

24 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος ERR Ethernet S0 EVU RS A BA B USB ERR Ethernet S0 RS485 DIP USB EVU - + GND B A GND B A - + Σχήμα 12: Περιοχή συνδέσεων: Σύνδεση των διεπαφών. Πάνω: Παραλλαγή 1. Κάτω: Παραλλαγή Σύνδεση ρελέ μηνυμάτων βλάβης Η επαφή έχει κατασκευαστεί ως ανοιχτή επαφή και επισημαίνεται επάνω στην πλακέτα με το χαρακτηρισμό "ERR". Μέγιστο φορτίο επαφής DC AC 30 V / 1 A 250 V / 1 A Σύνδεση ρελέ μηνυμάτων βλάβης 1. Λύστε το στυπιοθλίπτη καλωδίου. 2. Περάστε το καλώδιο σύνδεσης μέσω του στυπιοθλίπτη καλωδίου. 3. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στους ακροδέκτες σύνδεσης. 4. Σφίξτε το στυπιοθλίπτη καλωδίου Σύνδεση της θύρας Ethernet Το βύσμα σύνδεσης ενός καλωδίου RJ45 είναι μεγαλύτερο από το άνοιγμα ενός συναρμολογημένου στυπιοθλίπτη καλωδίου M25. Για το λόγο αυτό, πριν την εγκατάσταση, αφαιρέστε το στεγανοποιητικό στέλεχος και περάστε το καλώδιο Ethernet έξω από το στυπιοθλίπτη καλωδίου μέσω του στεγανοποιητικού στελέχους. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο καλώδιο δικτύου της κατηγορίας 5. Το μέγιστο μήκος ενός τμήματος δικτύου ανέρχεται στα 100 m. Τηρείτε τη σωστή αντιστοίχιση του καλωδίου. Η σύνδεση Ethernet του μετατροπέα υποστηρίζει τη λειτουργία Auto-Sensing. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σταυρωτό καλώδιο σύνδεσης Ethernet ή ένα καλώδιο σύνδεσης Ethernet αντιστοίχισης 1:1. Σύνδεση καλωδίου Ethernet στον μετατροπέα 1. Λύστε και αφαιρέστε το κάλυμμα του στυπιοθλίπτη καλωδίου. 2. Αφαιρέστε το στέλεχος στεγανοποίησης. 3. Περάστε το καλώδιο σύνδεσης μέσω του καλύμματος του στυπιοθλίπτη και μέσω του στελέχους. 4. Τοποθετήστε το στέλεχος στο στυπιοθλίπτη. 5. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στη διεπαφή Ethernet. 6. Τοποθετήστε και σφίξτε το κάλυμμα του στυπιοθλίπτη καλωδίου. 7. Στερεώστε τον παρεχόμενο φερίτη στην επάνω πλευρά του στυπιοθλίπτη καλωδίου, στο καλώδιο Ethernet. Σελίδα 24 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

25 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος Σύνδεση του μετατροπέα στο δίκτυο Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στον μετατροπέα. Ρυθμίστε τη θύρα Ethernet στο μενού ρύθμισης. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet στο δίκτυο ή σε έναν υπολογιστή. Παραμετροποιήστε τις ρυθμίσεις Ethernet και τον Webserver στο μενού ρυθμίσεων Σύνδεση εξόδου S0 Επάνω στην πλακέτα επικοινωνίας υπάρχει μία έξοδος παλμών S0. Χρησιμοποιήστε αυτήν την έξοδο, για να ελέγξετε πρόσθετα εξαρτήματα όπως π.χ. μία μεγάλη οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε το ρυθμό παλμών της εξόδου. Σύνδεση εξόδου S0 1. Λύστε το στυπιοθλίπτη καλωδίου. 2. Περάστε το καλώδιο σύνδεσης μέσω του στυπιοθλίπτη καλωδίου. 3. Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στους ακροδέκτες σύνδεσης. 4. Σφίξτε το στυπιοθλίπτη καλωδίου. Φροντίστε για τη σωστή σύνδεση των συρμάτων. Σε περίπτωση λανθασμένης σύνδεσης των συρμάτων, η επικοινωνία δεν είναι δυνατή! Σύνδεση διαύλου RS485 Ελέγξτε τη σωστή σύνδεση των DATA+ και DATA-. Σε περίπτωση λανθασμένης σύνδεσης των συρμάτων, η επικοινωνία δεν είναι δυνατή! Ορισμένοι κατασκευαστές ερμηνεύουν το πρότυπο που διέπει το πρωτόκολλο RS485 με διαφορετικούς τρόπους. Λάβετε υπόψη ότι οι ονομασίες των συρμάτων (DATA + και DATA -) για τα σύρματα A και B ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή. Ο προσδιορισμός του βαθμού απόδοσης μέσω μέτρησης των τιμών ρεύματος και τάσης οδηγεί σε αποτελέσματα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω των ανοχών των συσκευών μέτρησης. Οι τιμές μέτρησης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επιτήρηση της βασικής λειτουργίας και του τρόπου εργασίας της εγκατάστασης Σχεδιάγραμμα σύνδεσης Σχήμα 13: Σχεδιάγραμμα σύνδεσης της θύρας RS485 Υπόμνημα 1 Μετατροπέας, τελική συσκευή 4 Επικοινωνία Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 25

26 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος 2 Μετατροπέας ρεύματος VAC 3 Powador-proLOG Ιδιότητες του καλωδίου δεδομένων RS485 Μέγιστο μήκος του καλωδίου διαύλου RS485 Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων συνδρομητών διαύλου Καλώδιο δεδομένων Ο δίαυλος RS485 επιτρέπεται να έχει μήκος το πολύ 1200 m. Αυτό το μήκος μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό βέλτιστες συνθήκες. Για μήκη καλωδίων πάνω από 500 m απαιτείται κατά κανόνα επαναλήπτης ή συσκευή διανομής (Hub). 31 μετατροπείς + 1 συσκευή επιτήρησης δεδομένων. Συνεστραμμένο, θωρακισμένο. Συνιστώμενα: LI2YCYv (Twisted Pair) μαύρο για εξωτερική τοποθέτηση και τοποθέτηση στο έδαφος, 2 x 2 x 0,5 LI2YCY (Twisted Pair) γκρίζο για ξηρούς και υγρούς χώρους, 2 x 2 x 0, Σύνδεση διαύλου RS485 Σύνδεση διαύλου RS485 Για την αποφυγή βλαβών κατά τη μετάδοση δεδομένων: Κατά τη σύνδεση DATA+ και DATA- προσέχετε την αντιστοίχιση των συρμάτων (βλέπε Σχήμα 14 στη σελίδα 26) Μην περνάτε τα καλώδια RS485 κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια DC/AC. 1. Λύστε το στυπιοθλίπτη καλωδίου. 2. Περάστε το καλώδιο σύνδεσης μέσω του στυπιοθλίπτη καλωδίου. 3. Συνδέστε τα καλώδια σύνδεσης στους προβλεπόμενους ακροδέκτες σύνδεσης (βλέπε Σχήμα 12 στη σελίδα 24). 4. Με τον ίδιο τρόπο συνδέστε σε όλους τους μετατροπείς και τη συσκευή επιτήρησης δεδομένων: Το σύρμα A ( ) με το σύρμα A ( ) και Το σύρμα B (+) με το σύρμα B (+) (βλέπε Σχήμα 13 στη σελίδα 25) 5. Σφίξτε το στυπιοθλίπτη καλωδίου. 6. Ενεργοποιήστε την αντίσταση απόληξης στην τελική συσκευή. Σχήμα 14: Αντιστοίχιση των συνεστραμμένων ζευγών αγωγών Κατά τη χρήση του συστήματος διαύλου RS485, σε κάθε συνδρομητή διαύλου (μετατροπέας, αισθητήρας) πρέπει να εκχωρήσετε μία μοναδική διεύθυνση και πρέπει να προγραμματίσετε τις τελικές συσκευές (βλέπε μενού "Ρυθμίσεις") Παραλλαγή 1: Ενεργοποίηση αντίστασης απόληξης μέσω του μενού ρυθμίσεων 1. Ανοίξτε το μενού. 2. Επιλέξτε το στοιχείο μενού "Ρυθμίσεις"/"Θύρα" 3. Ενεργοποιήστε την αντίσταση απόληξης στο στοιχείο μενού "Απόληξη διαύλου". 4. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο "ΟΚ" Παραλλαγή 2: Ενεργοποίηση αντίστασης απόληξης μέσω του διακόπτη πάνω στην πλακέτα σύνδεσης Ενεργοποιήστε την αντίσταση απόληξης στο μετατροπέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει την τελική συσκευή στο σχεδιάγραμμα σύνδεσής σας. Ενεργοποιήστε την αντίσταση απόληξης RS485 στην τελική συσκευή μέσω του διακόπτη DIP 2. Σελίδα 26 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

27 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος Ο μετατροπέας είναι η τελική συσκευή: Ενεργοποιήστε το διακόπτη 2 Ο μετατροπέας δεν είναι η τελική συσκευή: Απενεργοποίηση διακόπτη 2 Παράδειγμα σύνδεσης Μικροδιακόπτης Διακόπτης 1 Διακόπτης 2 OFF ON BA BA, B A B A B A B A OFF OFF Σύνδεση ψηφιακής εισόδου "Απενεργοποίηση μετατροπέα" (προαιρ.) Η ψηφιακή έξοδος του Powador-protect επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο με κατάλληλους μετατροπείς KACO. Κατά τη χρήση συσκευών άλλων κατασκευαστών ή σε μικτή λειτουργία μαζί με μετατροπείς KACO πρέπει να χρησιμοποιηθούν διακόπτες σύζευξης τουλάχιστον για την απενεργοποίηση των συσκευών άλλων κατασκευαστών. Σύνδεση και ενεργοποίηση ψηφιακής εισόδου "Απενεργοποίηση μετατροπέα" Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με κατάλληλους μετατροπείς KACO. 1. Λύστε το στυπιοθλίπτη καλωδίου. 2. Περάστε το καλώδιο σύνδεσης μέσω του στυπιοθλίπτη καλωδίου. 3. Συνδέστε το σύρμα A (+) μέσω του ακροδέκτη σύνδεσης "DO1" του Powador-protect με τον ακροδέκτη σύνδεσης που χαρακτηρίζεται με "EVU+" στον πρώτο μετατροπέα. 4. Συνδέστε το σύρμα B ( ) μέσω του ακροδέκτη σύνδεσης "GND" του Powador-protect με τον ακροδέκτη σύνδεσης που χαρακτηρίζεται με "EVU " στον πρώτο μετατροπέα. 5. Συνδέστε τους περαιτέρω μετατροπείς μεταξύ τους με τον ακόλουθο τρόπο: Σύρμα A (+) με σύρμα A (+) και σύρμα B ( ) με σύρμα B ( ). 6. Σφίξτε το στυπιοθλίπτη καλωδίου. 7. Μετά τη θέση σε λειτουργία: Στο μενού Παράμετροι υπό το σημείο μενού "Powadorprotect" ενεργοποιήστε την υποστήριξη για το Powador-protect. D01 GND Σχήμα 15: Powadorprotect 7.4 Κλείσιμο περιοχής συνδέσεων 1. Για την επίτευξη του βαθμού προστασίας IP54, οι στυπιοθλίπτες καλωδίων που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να σφραγίζονται με τυφλά πώματα. 2. Τοποθετήστε το καπάκι για την περιοχή συνδέσεων. 3. Κλείστε την πόρτα του περιβλήματος και κλειδώστε τη με μαι κλειδαριά. Ο μετατροπέας έχει συναρμολογηθεί και εγκατασταθεί. Θέστε τον μετατροπέα σε λειτουργία. 7.5 Έναρξη λειτουργίας του μετατροπέα ΚΙΝΔΥΝΟΣ Οι θανατηφόρες ηλεκτρικές τάσεις στους ακροδέκτες και τους αγωγούς του μετατροπέα συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και μετά την αποσύνδεση και απενεργοποίηση του μετατροπέα! Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου από την επαφή με τους αγωγούς και τους ακροδέκτες του μετατροπέα. Η έναρξη λειτουργίας του μετατροπέα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από έναν αναγνωρισμένο ηλεκτρολόγο, ο οποίος έχει εγκριθεί από το φορέα παροχής του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας. Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 27

28 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος FR Τοποθέτηση της ετικέτας ασφαλείας κατά UTE C Σύμφωνα με την οδηγία UTE C , κατά τη σύνδεση στο γαλλικό ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης πρέπει να τοποθετήσετε σε κάθε μετατροπέα μία ετικέτα ασφαλείας η οποία να αναφέρει ότι πριν από κάθε επέμβαση στη συσκευή πρέπει να απομονώνονται και οι δύο πηγές τάσης. Τοποθετήστε την παρεχόμενη ετικέτα ασφαλείας στην εξωτερική πλευρά του περιβλήματος του μετατροπέα, ώστε να φαίνεται. ATTENTION Présence de deux sources de tension - Réseau de distribution -Panneaux photovoltaïques Isoler les deux sources avant toute intervention Ενεργοποίηση μετατροπέα Ο μετατροπέας έχει συναρμολογηθεί και εγκατασταθεί ηλεκτρικά. Η Φ/Β γεννήτρια αποδίδει μια τάση η οποία βρίσκεται πάνω από τη διαμορφωμένη τάση έναρξης. 1. Ενεργοποιήστε την τάση ηλεκτρικού δικτύου μέσω των εξωτερικών στοιχείων της ασφάλειας. 2. Ενεργοποιήστε τη Φ/Β γεννήτρια μέσω του διακόπτη απομόνωσης DC (0 1). Ο μετατροπέας ξεκινά τη λειτουργία. Κατά την πρώτη έναρξη λειτουργίας: Ακολουθήστε τις οδηγίες του βοηθού ταχείας εκκίνησης. Σελίδα 28 Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL

29 Παραμετροποίηση και χειρισμός 8 Παραμετροποίηση και χειρισμός 8.1 Στοιχεία χειρισμού Ο μετατροπέας διαθέτει μία οθόνη LC εσωτερικού φωτισμού, καθώς και τρεις LED κατάστασης. Ο χειρισμός του μετατροπέα γίνεται με 6 πλήκτρα Σχήμα 16: Πινακίδα χειρισμού 6 7 Υπόμνημα 1 LED "Λειτουργία" 5 Πλήκτρο 4 κατευθύνσεων 2 LED "Τροφοδοσία" 6 Πλήκτρο "OK" 3 LED "Βλάβη" 7 Πλήκτρο "ESC" 4 Οθόνη LC Ενδείξεις LED Οι 3 λυχνίες LED στη μπροστινή πλευρά του μετατροπέα δείχνουν τις διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας. Οι LED μπορούν να λάβουν τις εξής καταστάσεις: Η LED ανάβει Η LED αναβοσβήνει Η LED δεν ανάβει Οι ενδείξεις LED δείχνουν τις ακόλουθες καταστάσεις λειτουργίας: Κατάσταση LED Ένδειξη οθόνης Περιγραφή λειτουργίας Έναρξη (Start) Η πράσινη LED "Λειτουργία" (Operating) ανάβειόταν υπάρχει τάση AC, ανεξάρτητα από την τάση DC. Έναρξη τροφοδοσίας (Grid-feed start) τροφοδοτούμενη ισχύς ή τιμές μέτρησης Η πράσινη LED "Λειτουργία" (Operating) ανάβει. Η πράσινη LED "Τροφοδοσία" (Feed-in) ανάβει μετά τη λήξη του χρόνου αναμονής που ισχύει ανάλογα με τη χώρα χρήσης*. Ο μετατροπέας είναι έτοιμος για τροφοδοσία, δηλ. στο ηλεκτρικό δίκτυο. Το ρελέ ηλεκτρικού δικτύου ενεργοποιείται με τον χαρακτηριστικό ήχο. * Ο χρόνος αναμονής διασφαλίζει ότι η τάση της γεννήτριας βρίσκεται συνεχώς πάνω από το όριο τροφοδοσίας των 200 V. Τους χρόνους αναμονής για συγκεκριμένες χώρες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας Λειτουργία τροφοδοσίας (Feed-in operation) τροφοδοτούμενη ισχύς ή τιμές μέτρησης Η πράσινη LED "Λειτουργία" (Operating) ανάβει. Η πράσινη LED "Τροφοδοσία" (Feed-in) ανάβει. Στην επιφάνεια εργασίας εμφανίζεται το σύμβολο "Τροφοδοσία" (Feed-in). Ο μετατροπέας τροφοδοτεί το ηλεκτρικό δίκτυο. Οδηγίες λειτουργίας Powador TL3_EL Σελίδα 29

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR

Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Powador Argus 16S DCS / 16S DCS FR 24S DCS / 24S DCS FR Οδηγίες λειτουργίας Ελληνική μετάφραση Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Powador Argus 16S DCS 24S DCS Περιεχόμενα 1 Γενικές υποδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL

Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Φωτοβολταϊκοί μετατροπείς SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL Οδηγίες τοποθέτησης STP10-17TL-IGR101010 IMGR-STP10-17TL Έκδοση 1.0 GR Χτύπημα στο κάτω καπάκι του κελύφους: Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER

Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Νησιωτικά δίκτυα SUNNY ISLAND CHARGER Περιγραφή τεχνικών στοιχείων SIC40-TGR083320 98-2007020 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048

Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Μετατροπέας αυτόνομων δικτύων SUNNY ISLAND 5048 Τεχνική περιγραφή SI5048-TB-TGR110340 TBGR-SI5048 Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Eγχειρίδιο χειρισμού SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-el-13 98-108800.03 Έκδοση 1.3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 11/2012 20045522 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το λοιπό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Sunny Backup 5000 Τεχνική περιγραφή

Sunny Backup 5000 Τεχνική περιγραφή Sunny Backup 5000 Τεχνική περιγραφή Τεχνική περιγραφή Version 2.0 SBU5000-TGR083020 98-2006720 Übersicht über die Menüstruktur Πίνακας περιεχομένων Inhaltsverzeichnis 1 Οδηγίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο................

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36

Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Σύστημα πολλαπλών πλεγμάτων Multicluster Sunny Island MULTICLUSTER BOX 36 Οδηγίες εγκατάστασης MC-BOX-36-IA-IGR105010 IMGR-MC-BOX-36 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11

Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Εξοπλισμός για τα εξής: Κεντρικός μετατροπέας SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11/SSM24-11 Οδηγίες τοποθέτησης SSM16-24-IA-IGR105120 98-4025320 Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα Sunny AUTOMATIC SWITCH BOX L Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxL-IGR084410 98-2009310 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1

Διαβάστε περισσότερα

BU 0240. NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων

BU 0240. NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων GR BU 0240 NORDAC SK 200E Σύντομη οδηγία για μετατροπείς συχνοτήτων Εγχειρίδιο NORDAC SK 200E Οδηγίες ασφαλείας Μετατροπέας συχνοτήτων N O R D A C SK 200E Οδηγίες ασφαλείας και χρήσης για μετατροπείς κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 CS Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 EU Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CS EU G3 Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγή. Για την πιο ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου, να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας www.solar-inverter.com.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3

Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 CM Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 EU Εγχειρίδιο χρήσης SOLIVIA CM EU G3 Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγή. Για την πιο ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου, να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας www.solar-inverter.com.

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1

Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Μηχανισμοί περιστροφής SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AMExC 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AMExC

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1

Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Μηχανισμοί στρέψης SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Με ελεγκτή σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1 Εγχειρίδιο λειτουργίας Συναρμολόγηση, χειρισμός, έναρξη λειτουργίας Περιεχόμενα AM 01.1 Διαβάστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης 3.3

Εγχειρίδιο χρήσης 3.3 Εγχειρίδιο χρήσης 3.3 Περιεχόμενα 1 Παραδοτέα 2 2 Γενικά / Υποδείξεις ασφαλείας 2 3 Εισαγωγή 3 4 Σύστημα 3 4.1 Αξιολόγηση δεδομένων και επικοινωνία 3 4.2 Τεχνική δομή του Solar Inverter 4 4.3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα