Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης"

Transcript

1 Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

2

3 Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις Υποδείξεις για τα εγχειρίδια...4. Χαρακτηριστικά διαμόρφωσης...4 Ασφάλεια Προβλεπόμενη χρήση...6. Συστήματα προστασίας...6. Περαιτέρω πληροφορίες...6 Περιγραφή Τρόπος λειτουργίας Περιγραφή συσκευής Τεχνικά στοιχεία Ηλεκτρικά στοιχεία Μηχανολογικά στοιχεία Λογισμικό... 5 Παράδοση και μεταφορά Παράδοση Μεταφορά... 6 Τοποθέτηση του μετατροπέα... 7 Εγκατάσταση μετατροπέα Άνοιγμα περιοχής συνδέσεων Εκτέλεση ηλεκτρικής σύνδεσης Σύνδεση διεπαφών Κλείσιμο περιοχής συνδέσεων Έναρξη λειτουργίας του μετατροπέα Παραμετροποίηση και χειρισμός Στοιχεία χειρισμού Πρώτη έναρξη λειτουργίας Δομή μενού Επιτήρηση μετατροπέα Εκτέλεση ενημέρωσης λογισμικού Συντήρηση / Επιδιόρθωση βλαβών Οπτικός έλεγχος Εξωτερικός καθαρισμός μετατροπέα Απενεργοποίηση για τη συντήρηση και την επιδιόρθωση βλαβών Βλάβες Μηνύματα στην οθόνη και η LED "Βλάβη"...47 Σέρβις...5 Απενεργοποίηση / Αφαίρεση Απενεργοποίηση μετατροπέα...5. Απεγκατάσταση μετατροπέα...5. Αφαίρεση μετατροπέα...5 Απόρριψη... 5 Δήλωση συμμόρφωσης EΕ... 5 Οδηγίες λειτουργίας Powador. TL-. TL Σελίδα

4 Γενικές υποδείξεις Γενικές υποδείξεις. Υποδείξεις για τα εγχειρίδια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος λόγω λανθασμένου χειρισμού του μετατροπέα Για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το μετατροπέα με ασφάλεια θα πρέπει να έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας!.. Πρόσθετα ισχύοντα εγχειρίδια Κατά την εγκατάσταση τηρείτε όλες τις οδηγίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης των εξαρτημάτων και των μονάδων της εγκατάστασης. Αυτές οι οδηγίες χρήσης επισυνάπτονται στα εκάστοτε εξαρτήματα της εγκατάστασης, καθώς και στις συμπληρωματικές μονάδες. Στο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας έχει επισυναφθεί ένα μέρος των εγγράφων που απαιτούνται για την εγγραφή και την έγκριση της φωτοβολταϊκής (Φ/Β) σας εγκατάστασης... Φύλαξη Οι οδηγίες χρήσης και τα εγχειρίδια θα πρέπει να φυλάσσονται κοντά στην εγκατάσταση και θα πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμες.. Χαρακτηριστικά διαμόρφωσης.. Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Γενικό σύμβολο κινδύνου Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης! Ηλεκτρική τάση! Κίνδυνος εγκαυμάτων Ηλεκτρολόγος Οι εργασίες που συνοδεύονται από αυτό το σύμβολο επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγο!.. Απεικόνιση των υποδείξεων ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ Άμεσος κίνδυνος Η μη τήρηση της προειδοποιητικής υπόδειξης οδηγεί άμεσα σε θάνατο ή πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πιθανός κίνδυνος Η μη τήρηση της προειδοποιητικής υπόδειξης προκαλεί ενδεχομένως θάνατο ή πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος χαμηλού ρίσκου Η μη τήρηση της προειδοποιητικής υπόδειξης προκαλεί ελαφρούς ή μέτριας φύσης τραυματισμούς. Σελίδα 4 Οδηγίες λειτουργίας Powador. TL-. TL

5 Ασφάλεια ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος με ενδεχόμενο πρόκλησης υλικών ζημιών Η μη τήρηση της προειδοποιητικής υπόδειξης οδηγεί σε υλικές ζημιές... Απεικόνιση πρόσθετων πληροφοριών ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμες πληροφορίες και υποδείξεις DE Λειτουργία ανάλογα τη χώρα χρήσης Οι λειτουργίες που περιορίζονται σε μία ή περισσότερες χώρες επισημαίνονται με συντομογραφίες χωρών σύμφωνα με το ISO Απεικόνιση των οδηγιών χειρισμού Οδηγία χειρισμού Προϋπόθεση/προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή της ενέργειας/των ενεργειών σας (προαιρετικό) Εκτέλεση ενέργειας (κατά περίπτωση, διεξαγωγή περισσότερων ενεργειών)»» Αποτέλεσμα της ενέργειας/των ενεργειών σας (προαιρετικό) Ασφάλεια ΚΙΝΔΥΝΟΣ Οι θανατηφόρες ηλεκτρικές τάσεις στους ακροδέκτες και τους αγωγούς του μετατροπέα συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και μετά την αποσύνδεση και απενεργοποίηση του μετατροπέα! Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου από την επαφή με τους αγωγούς ή τους ακροδέκτες του μετατροπέα. Το άνοιγμα, η εγκατάσταση και η συντήρηση του μετατροπέα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από έναν αναγνωρισμένο ηλεκτρολόγο, ο οποίος έχει εγκριθεί από τον πάροχο του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας. Κατά τη λειτουργία, ο μετατροπέας πρέπει να παραμένει κλειστός. Κατά την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση μην αγγίζετε τους αγωγούς ή τους ακροδέκτες! Μην διεξάγετε τροποποιήσεις στον μετατροπέα! Ο ηλεκτρολόγος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των υπαρχόντων προτύπων και κανονισμών. Τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν τον μετατροπέα ή την Φ/Β εγκατάσταση. Τηρείτε ειδικά το πρότυπο IEC : «Απαιτήσεις για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χώρους και συστήματα ειδικού τύπου - Ηλιακά φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας». Διασφαλίστε τη λειτουργική ασφάλεια μέσω σωστής γείωσης, σωστής επιλογής των διαστάσεων των αγωγών και μέσω κατάλληλης προστασίας βραχυκυκλώματος. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας που υπάρχουν στο μετατροπέα και στο παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας. Πριν από τους οπτικούς ελέγχους και τις εργασίες συντήρησης απενεργοποιείτε όλες τις πηγές τάσης και ασφαλίστε τις από τυχόν ακούσια επανενεργοποίηση. Κατά τη διεξαγωγή μετρήσεων στον ηλεκτροφόρο μετατροπέα προσέξτε τις παρακάτω υποδείξεις: Μην αγγίζετε τα ηλεκτρικά σημεία σύνδεσης. Αφαιρέστε τα κοσμήματα από τους καρπούς και τα δάχτυλά σας. Βεβαιωθείτε για την ασφαλή λειτουργική κατάσταση των χρησιμοποιούμενων οργάνων ελέγχου. Οδηγίες λειτουργίας Powador. TL-. TL Σελίδα 5

6 Ασφάλεια Κατά τις εργασίες στο μετατροπέα πρέπει να στέκεστε πάνω σε μονωμένο δάπεδο. Οι τροποποιήσεις στον περιβάλλοντα χώρο του μετατροπέα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ισχύοντα εθνικά πρότυπα. Κατά τη διεξαγωγή εργασιών στην Φ/Β γεννήτρια, εκτός από την απενεργοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου, πρέπει να απενεργοποιήσετε και την τάση DC από το διακόπτη απομόνωσης στο μετατροπέα.. Προβλεπόμενη χρήση Ο μετατροπέας μετατρέπει τη συνεχή τάση που παράγεται από τα Φ/Β πάνελ σε εναλλασσόμενη τάση και την τροφοδοτεί στο ηλεκτρικό δίκτυο. Ο μετατροπέας έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανονισμούς. Ωστόσο, σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ενδέχεται να προκληθούν κίνδυνοι σοβαρών και θανατηφόρων τραυματισμών για το χρήστη ή τρίτα πρόσωπα ή περιορισμοί στη λειτουργία της συσκευής και άλλες υλικές ζημιές. Ο μετατροπέας επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία μόνο εφόσον υπάρχει σταθερή σύνδεση με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Μια άλλη χρήση πέρα από τις αναφερόμενες θεωρείται ως μη προβλεπόμενη. Στις μη προβλεπόμενες χρήσεις περιλαμβάνεται: Η φορητή χρήση. Η χρήση σε χώρους με κίνδυνο εκρήξεων. Η χρήση σε χώρους με υγρασία > 95 %. Η λειτουργία με διαφορετικές προδιαγραφές από αυτές που έχουν προκαθοριστεί από τον κατασκευαστή. Η απομονωμένη λειτουργία.. Συστήματα προστασίας Για την ασφάλειά σας, στους μετατροπείς Powador έχουν ενσωματωθεί οι ακόλουθες λειτουργίες επιτήρησης και προστασίας: Καλώδια απαγωγής υπέρτασης / βαρίστορ για την προστασία των ημιαγωγών ισχύος σε μεταβάσεις ενέργειας στην πλευρά του ηλεκτρικού δικτύου και της γεννήτριας. Σύστημα επιτήρησης της θερμοκρασίας της ψύκτρας. Φίλτρο ΗΜΣ για την προστασία του μετατροπέα από υψηλής συχνότητας παρεμβολές του ηλεκτρικού δικτύου. Βαρίστορ στην πλευρά ηλεκτρικού δικτύου προς τη γείωση για την προστασία του μετατροπέα από παλμούς αιχμής ή κυματισμού. Αναγνώριση απομονωμένου ηλεκτρικού δικτύου σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.. Περαιτέρω πληροφορίες ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΚ βρίσκονται στο παράρτημα στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας. Πληροφορίες σχετικά με τη σύζευξη με το δίκτυο, με την προστασία δικτύου και με τις παραμέτρους ασφαλείας, καθώς και περαιτέρω υποδείξεις χρήσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Σελίδα 6 Οδηγίες λειτουργίας Powador. TL-. TL

7 Περιγραφή Περιγραφή. Τρόπος λειτουργίας Ο μετατροπέας μετατρέπει τη συνεχή τάση που παράγεται από τα Φ/Β πάνελ σε εναλλασσόμενη τάση και την τροφοδοτεί στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η διαδικασία τροφοδοσίας ξεκινά όταν υπάρχει επαρκής ηλιακή ακτινοβολία και συνεπώς υπάρχει μια ορισμένη ελάχιστη τάση στο μετατροπέα. Εάν σε περίπτωση εμφάνισης συννεφιάς η τιμή πέσει κάτω από το όριο ελάχιστης τάσης, η λειτουργία τροφοδοσίας σταματά και ο μετατροπέας απενεργοποιείται.. Περιγραφή συσκευής.. Μετατροπέας Powador ως μέρος μίας Φ/Β εγκατάστασης... Δομή εγκατάστασης Φ/Β γεννήτρια Φ/Β γεννήτρια Powador με διακόπτη διαχωρισμού DC Powador με διακόπτη διαχωρισμού DC Προστασία γραμμής Προστασία γραμμής Καταναλωτής Μετρητής αναφοράς KWh KWh Μετρητής τροφοδοσίας Γενικός διακόπτης Επιλεκτικός κύριος διακόπτης Σημείο παράδοσης δικτύου Σχήμα : Ηλεκτρολογικό σχέδιο επισκόπησης για μια εγκατάσταση με δύο μετατροπείς... Συνοπτική παρουσίαση των επί μέρους στοιχείων Φ/Β γεννήτρια Η Φ/Β γεννήτρια, δηλ. το Φ/Β πάνελ, μετατρέπει την ενέργεια ακτινοβολίας του ηλιακού φωτός σε ηλεκτρική ενέργεια. Σημείο σύνδεσης DC Παραλλαγές παράλληλων συνδέσεων περισσότερων γραμμών γεννήτριας: σε ένα σημείο σύνδεσης DC μεταξύ γεννήτριας DC και μετατροπέα. απευθείας στο μετατροπέα (στο μετατροπέα έχουν προβλεφθεί βυσματικοί σύνδεσμοι για 4 (x) γραμμές). απευθείας στη Φ/Β γεννήτρια με ένα θετικό και αρνητικό αγωγό προς το μετατροπέα. Διακόπτης διαχωρισμού DC Χρησιμοποιείτε το διακόπτη διαχωρισμού DC, για να αποσυνδέσετε το μετατροπέα από την ηλεκτρική τάση στην πλευρά της Φ/Β γεννήτριας. Ασφάλειες ηλεκτρικού δικτύου Πρέπει να χρησιμοποιούνται ασφάλειες τήξης ή αυτόματες ασφάλειες. Οδηγίες λειτουργίας Powador. TL-. TL Σελίδα 7

8 Περιγραφή Μετρητής τροφοδοσίας Ο μετρητής τροφοδοσίας απαιτείται και εγκαθίσταται από την εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Ορισμένες εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπουν επίσης στους πελάτες την εγκατάσταση των δικών τους βαθμονομημένων μετρητών. Επιλεκτικός γενικός διακόπτης Για ερωτήσεις σχετικά με τον επιλεκτικό γενικό διακόπτη, απευθυνθείτε στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας... Δομή του μετατροπέα Σχήμα : Δομή του μετατροπέα Υπόμνημα Πίνακας χειρισμού 4 Πλάκα σύνδεσης Καπάκι για την περιοχή συνδέσεων 5 Θύρα USB Διακόπτης διαχωρισμού DC 6 Πλάκα συναρμολόγησης.. Μηχανικά εξαρτήματα Διακόπτης διαχωρισμού DC Ο διακόπτης διαχωρισμού DC βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του περιβλήματος μετατροπέα. Ο διακόπτης διαχωρισμού DC χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση του μετατροπέα από τη Φ/Β γεννήτρια σε περίπτωση σέρβις. Αποσύνδεση του μετατροπέα από τη Φ/Β γεννήτρια Φέρτε το διακόπτη διαχωρισμού DC από τη θέση (ON) στη θέση (OFF). Σύνδεση του μετατροπέα με τη Φ/Β γεννήτρια Φέρτε το διακόπτη διαχωρισμού DC από τη θέση (OFF) στη θέση (ON)...4 Θύρες Οι διεπαφές και ο διακομιστής δικτύου μπορούν να παραμετροποιηθούν στο μενού ρύθμισης. Ο μετατροπέας διαθέτει τις ακόλουθες θύρες για την επικοινωνία ή την επιτήρηση από απόσταση...4. Θύρα RS485 Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τρόπο επιτήρησης, εάν δεν είναι δυνατό να ελέγχετε τη λειτουργία της εγκατάστασης τακτικά και επιτόπια, π.χ. εάν η τοποθεσία διαμονής σας είναι μακριά από την τοποθεσία της εγκατάστασης. Για τη σύνδεση της θύρας RS485, απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας. Η εταιρεία KACO new energy GmbH σάς προσφέρει συσκευές επιτήρησης για την επιτήρηση των Φ/Β εγκαταστάσεών σας μέσω της θύρας RS485. Σελίδα 8 Οδηγίες λειτουργίας Powador. TL-. TL

9 Περιγραφή..4. Θύρα Ethernet Η επιτήρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στη συσκευή μέσω της ενσωματωμένης θύρας Ethernet. Για το σκοπό αυτό, στη συσκευή έχει εγκατασταθεί ένας τοπικός webserver. Για την επιτήρηση μίας εγκατάστασης με περισσότερους μετατροπείς συνιστάται η χρήση ενός εξωτερικού συστήματος καταγραφής δεδομένων και επιτήρησης...4. Θύρα USB Η σύνδεση USB του μετατροπέα έχει υλοποιηθεί μέσω μίας υποδοχής τύπου A. Αυτή βρίσκεται στην πλάκα σύνδεσης, στην κάτω πλευρά του μετατροπέα κάτω από ένα κάλυμμα. Η υποδοχή USB έχει κατασκευαστεί για λήψη ισχύος ma. Χρησιμοποιήστε τη θύρα USB για την ανάγνωση των αποθηκευμένων δεδομένων λειτουργίας, καθώς και για την εκτέλεση των ενημερώσεων λογισμικού μέσω μίας μνήμης USB μορφοποίησης FAT Θύρα S Η θύρα S μεταδίδει παλμούς μεταξύ ενός μετρητή κωδικοποιητή παλμών και μίας συσκευής μέτρησης. Η θύρα είναι μία ηλεκτρικά μονωμένη έξοδος τρανζίστορ. Έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 65-:999-4 (σύστημα παλμών για μετρητές αυτεπαγωγής ή ηλεκτρονικούς μετρητές). Ο ρυθμός παλμών της θύρας S μπορεί να επιλεχθεί σε τρία βήματα (5, και παλμοί/kwh) Ψηφιακή είσοδος Αν χρησιμοποιείται μονάδα Powador-protect ως κεντρική προστασία δικτύου και εγκατάστασης, η απενεργοποίηση ασφαλείας από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο των κατάλληλων μετατροπέων Powador σε περίπτωση αστοχίας μπορεί να γίνει μέσω ψηφιακού σήματος αντί ενός διακόπτη σύζευξης. Για το σκοπό αυτό συνδέστε με το Powadorprotect κάθε μετατροπέα που χρησιμοποιείται στη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη χρήση μπορείτε να βρείτε στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας, στις οδηγίες λειτουργίας του Powador-protect καθώς και στις υποδείξεις χρήσης για το Powador-protect στην ιστοσελίδα KACO Ρελέ μηνυμάτων βλάβης / Powador-priwatt Στο μετατροπέα έχει ενσωματωθεί μία επαφή ρελέ άνευ δυναμικού. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επαφή για μία από τις παρακάτω λειτουργίες: Ρελέ μηνυμάτων βλάβης Η επαφή ρελέ άνευ δυναμικού κλείνει, μόλις παρουσιαστεί μία λειτουργική βλάβη. Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία π.χ. για να σηματοδοτήσετε οπτικά ή ακουστικά μια βλάβη. Powador-priwatt Η ενέργεια που παρέχεται από τη Φ/Β εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας από τους καταναλωτές που έχουν συνδεθεί στο σπίτι. Η επαφή άνευ δυναμικού αναλαμβάνει αυτήν τη λειτουργία εάν χρησιμοποιηθεί ως Powador-priwatt. Η επαφή άνευ δυναμικού ενεργοποιεί και απενεργοποιεί μεγαλύτερους καταναλωτές (π.χ. κλιματιστικά). Για το σκοπό αυτό απαιτείται μία εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοσία (το πολύ V DC) και ένα εξωτερικό ρελέ φορτίου. Αυτά τα δύο διατίθενται ως διακόπτης Powador-priwatt από το κατάστημα αγοράς. Η λειτουργία Powador-priwatt δεν είναι ενεργή στην κατάσταση παράδοσης. Η επιλογή μπορεί να διαμορφωθεί στο μενού ρύθμισης. Για όσο η λειτουργία είναι ενεργή, στην αρχική οθόνη εμφανίζεται ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας είτε ο υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας (σε λεπτά) είτε το κατώφλι απενεργοποίησης (σε kw). Οδηγίες λειτουργίας Powador. TL-. TL Σελίδα 9

10 Τεχνικά στοιχεία 4 Τεχνικά στοιχεία 4. Ηλεκτρικά στοιχεία Μεγέθη εισόδου. TL 4. TL 8. TL. TL Μέγιστη συνιστώμενη ισχύς Φ/Β γεννήτριας [W] 4 8 Περιοχή MPP DC από [V] έως [V]* Περιοχή εργασίας από [V] έως [V]... 8 Τάση εκκίνησης [V]* 5 Τάση άνευ φορτίου [V]. (εκκίνηση έως.) Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα [A] x 8,6 Μέγ. ισχύς ανά ανιχνευτή [W] Αριθμός συστοιχιών x Αριθμός ρυθμιστών MPP Προστασία πολικότητας Κλάση προστασίας από υπερβολική τάση DC Κατηγορία υπέρτασης DC Δίοδος βραχυκυκλώματος III II *Για τάσεις DC κάτω από την περιοχή MPP, το μέγιστο ονομαστικό ρεύμα μειώνει τη μέγιστη ισχύ εισόδου. **Για Φ/Β γεννήτριες με τάσεις MPP κάτω από την περιοχή MPΡ του μετατροπέα: Ρυθμίστε την τάση εκκίνησης στο μενού. Μεγέθη εξόδου. TL 4. TL 8. TL. TL Ονομαστική ισχύς [VA] Τάση ηλεκτρικού δικτύου [V] 4 / ( / N / PE) Ονομαστικό ρεύμα [A] x 4,5 x 8, x,8 x 4,6 Ονομαστική συχνότητα [Hz] 5 / 6 Συν φ,8 επαγωγικά...,8 χωρητικά Αριθμός φάσεων τροφοδοσίας Συντελεστής παραμόρφωσης [%] 5.5 Κλάση προστασίας από υπερβολική τάση AC Κατηγορία υπέρτασης AC III III Γενικά ηλεκτρικά στοιχεία. TL 4. TL 8. TL. TL Μέγιστος βαθμός απόδοσης [%] Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης [%] Ρεύμα ενεργοποίησης [A] και διάρκεια ενεργοποίησης [ms] 4,5 / 4,4 Ιδιοκατανάλωση: Νύχτα [W].5 Τροφοδοσία από [W] Τύπος κυκλώματος Επιτήρηση ηλεκτρικού δικτύου Χωρίς μετασχηματιστή Ανάλογα με τη χώρα χρήσης Σελίδα Οδηγίες λειτουργίας Powador. TL-. TL

11 Τεχνικά στοιχεία 4. Μηχανολογικά στοιχεία Οθόνη Στοιχεία χειρισμού Θύρες Ρελέ μηνυμάτων βλάβης Συνδέσεις AC: Ακροδέκτης πλακέτας Συνδέσεις AC: Είσοδος καλωδίων Συνδέσεις DC Σύνδεση Ethernet: Είσοδος καλωδίων. TL-. TL Οθόνη γραφικών LC με λυχνίες LED Πλήκτρο 4 κατευθύνσεων, πλήκτρα Ethernet, USB, RS485, S Ανοιχτή επαφή άνευ δυναμικού V / A Ακροδέκτες πλακέτας στο εσωτερικό της συσκευής (μέγιστη διατομή: 6 mm² εύκαμπτο, mm² σταθερό) Είσοδος καλωδίων μέσω στυπιοθλίπτη καλωδίων M4 8 ( x 4) βυσματικοί σύνδεσμοι συμβατοί με MC-4 Είσοδος καλωδίων μέσω στυπιοθλίπτη καλωδίων M5 Περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος [ C] , υποβάθμιση ισχύος από +4 Περιοχή υγρασίας αέρα (χωρίς υγροποίηση) [%] Μέγιστο υψόμετρο τοποθέτησης [m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας] Επιτήρηση θερμοκρασίας Ψύξη (ελεύθερη μεταφορά (K) / ανεμιστήρας (L)) Βαθμός προστασίας κατά EN 659 Βαθμός ρύπανσης Εκπομπή θορύβου [db (A)] Διακόπτης διαχωρισμού DC Περίβλημα Ναι L IP65 < 5 / αθόρυβο χωρίς λειτουργία ανεμιστήρα Ενσωματωμένος Χυτό αλουμίνιο Υ x Π x Β [mm] περίπου 69 x 4 x Συνολικό βάρος [kg] 4 Πίνακας : Μηχανολογικά στοιχεία 4. Λογισμικό Το λογισμικό του μετατροπέα χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο MD5 Message Digest της RSA Data Security, Inc. Οδηγίες λειτουργίας Powador. TL-. TL Σελίδα

12 Παράδοση και μεταφορά 5 Παράδοση και μεταφορά 5. Παράδοση Κάθε μετατροπέας παραδίδεται από το εργοστάσιο της εταιρείας μας σε ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά άψογη κατάσταση. Μια ειδική συσκευασία εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά. Εάν η συσκευή υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά, υπεύθυνη είναι η μεταφορική εταιρεία. Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης μετατροπέας Powador στήριγμα τοίχου σετ συναρμολόγησης εγχειρίδιο λειτουργίας Έλεγχος αντικειμένου παράδοσης. Εξετάστε σχολαστικά το μετατροπέα.. Υποβάλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς εάν διαπιστώσετε: ζημιές στη συσκευασία, οι οποίες υποδηλώνουν ζημιές στο μετατροπέα. εμφανείς ζημιές στο μετατροπέα.. Καταθέστε αμέσως αναφορά ζημιών στη μεταφορική εταιρεία. Η αναφορά ζημιών πρέπει να κατατεθεί γραπτώς στην εταιρεία μεταφοράς εντός 6 ημερών από την παραλαβή του μετατροπέα. Εάν χρειαστεί, η εταιρεία μας θα σας υποστηρίξει. 5. Μεταφορά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από κτυπήματα, κίνδυνος θραύσης του μετατροπέα Για τη μεταφορά, ο μετατροπέας πρέπει να συσκευάζεται με ασφάλεια. Η μεταφορά του μετατροπέα πρέπει να γίνεται με προσοχή και από τις λαβές συγκράτησης της παλέτας. Μην εκθέτετε τον μετατροπέα σε κραδασμούς. Για την ασφαλή μεταφορά του μετατροπέα χρησιμοποιήστε τα ανοίγματα συγκράτησης που υπάρχουν στο χαρτόκουτο. Σχήμα : Μεταφορά του μετατροπέα Σελίδα Οδηγίες λειτουργίας Powador. TL-. TL

13 Τοποθέτηση του μετατροπέα 6 Τοποθέτηση του μετατροπέα ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος θανάτου λόγω πυρκαγιάς ή εκρήξεων! Η πυρκαγιά από τα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά που βρίσκονται κοντά στον μετατροπέα μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Η συναρμολόγηση του μετατροπέα σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων ή κοντά σε υλικά εύκολης ανάφλεξης απαγορεύεται. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω των καυτών μερών του περιβλήματος! Η επαφή με το περίβλημα μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Τοποθετήστε το μετατροπέα με τέτοιον τρόπο, ώστε η ακούσια επαφή με το μηχάνημα να μην είναι εφικτή. Χώρος τοποθέτησης Στεγνός χώρος, καλά κλιματιζόμενος, η θερμότητα πρέπει να αποβάλλεται από τον μετατροπέα. Χώρος με ανεμπόδιστη κυκλοφορία αέρα. Κατά την εγκατάσταση σε έναν ηλεκτρολογικό πίνακα διασφαλίστε την επαρκή απαγωγή θερμότητας με εξαναγκασμένο αερισμό. Στο επίπεδο του δαπέδου, με καλή πρόσβαση από μπροστά και τις πλευρές χωρίς πρόσθετα βοηθητικά μέσα. Σε περίπτωση εξωτερικής τοποθέτησης, ο μετατροπέας πρέπει να προστατεύεται από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Η συναρμολόγηση της οθόνης ελαφρώς κάτω από το ύψος των ματιών διευκολύνει το χειρισμό του μετατροπέα. Τοίχος Επαρκούς αντοχής. Με πρόσβαση για εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης. Από υλικά τα οποία είναι ανθεκτικά στη θερμότητα (έως 9 C). Δύσκολης ανάφλεξης. Ελάχιστες αποστάσεις κατά τη συναρμολόγηση: βλ. Σχήμα 5 στη σελίδα 4. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Πρόσβαση από το προσωπικό συντήρησης σε περίπτωση σέρβις Πρόσθετος κόστος, που προκύπτει από δυσμενείς τεχνικές συνθήκες δομικών κατασκευών ή τοποθέτησης, θα χρεωθεί στον πελάτη. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών λόγω αερίων τα οποία, σε συνδυασμό με την υγρασία αέρα, δρουν διαβρωτικά στις επιφάνειες. Το περίβλημα του μετατροπέα μπορεί να υποστεί σοβαρές ζημιές λόγω αερίων (αμμωνία, θείο και άλλα) σε συνδυασμό με την υγρασία αέρα. Εάν ο μετατροπέας εκτίθεται σε αέρια, τότε πρέπει να συναρμολογείται πάντοτε σε ορατή θέση. Διεξάγετε τακτικούς οπτικούς ελέγχους. Απομακρύνετε άμεσα την υγρασία από το περίβλημα. Διασφαλίστε τον επαρκή αερισμό του μετατροπέα. Αφαιρείτε αμέσως τις ακαθαρσίες, ειδικά από τα ανοίγματα αερισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης, οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο μετατροπέα δεν καλύπτονται από την εγγύηση της εταιρείας KACO new energy GmbH. Οδηγίες λειτουργίας Powador. TL-. TL Σελίδα

14 Τοποθέτηση του μετατροπέα ΥΠΟΔΕΙΞΗ Μείωση ισχύος λόγω συσσώρευσης θερμότητας. Σε περίπτωση μη τήρησης των προτεινόμενων ελάχιστων αποστάσεων, η ισχύς του μετατροπέα μπορεί να μειωθεί και ενδέχεται να προκληθεί απενεργοποίηση ασφαλείας λόγω ελλιπούς αερισμού και επακόλουθης ανάπτυξης θερμότητας. Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις. Διασφαλίστε επαρκή απαγωγή θερμότητας. < Σχήμα 4: Κανονισμοί για την επιτοίχια τοποθέτηση ΠΡΟΣΟΧΗ Χρησιμοποιείτε κατάλληλα υλικά στερέωσης. Χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα υλικά στερέωσης. Ο μετατροπέας πρέπει να τοποθετείται μόνο σε όρθια θέση πάνω σε κατακόρυφο τοίχο. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε ελεύθερη επιφάνεια, επιτρέπεται τοποθέτηση με κλίση. B C A A 4 A 5 B C Σχήμα 5: Ελάχιστες αποστάσεις/πλάκα συναρμολόγησης Σελίδα 4 Οδηγίες λειτουργίας Powador. TL-. TL

15 Εγκατάσταση μετατροπέα Υπόμνημα Ούπατ στερέωσης 4 Ασφάλεια αποκόλλησης Πλάκα συναρμολόγησης 5 Γλώσσες ανάρτησης (πίσω πλευρά περιβλήματος) Βίδες στερέωσης A οριζόντια απόσταση δύο μετατροπέων/ 5 cm ανάμεσα στον μετατροπέα και τον τοίχο απόσταση προς τα εμπρός B απόσταση μεταξύ μετατροπέα και οροφής/δαπέδου 5 cm C κάθετη απόσταση μεταξύ δύο μετατροπέων 7 cm Τοποθέτηση του μετατροπέα. Σημαδέψτε τη θέση των οπών διάτρησης με τη βοήθεια των εγκοπών της πλάκας συναρμολόγησης. ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Οι ελάχιστες αποστάσεις ανάμεσα σε δύο μετατροπείς ή ανάμεσα στο μετατροπέα και την οροφή/ το δάπεδο έχουν ληφθεί ήδη υπόψη στο σχήμα.. Στερεώστε την πλάκα συναρμολόγησης στον τοίχο χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα υλικά στερέωσης. Προσέξτε τη σωστή ευθυγράμμιση της πλάκας συναρμολόγησης.. Από τις γλώσσες ανάρτησης στην πίσω πλευρά του περιβλήματος, αναρτήστε το μετατροπέα στην πλάκα συναρμολόγησης. 4. Με τη παρεχόμενη βίδα, σταθεροποιήστε τον μετατροπέα στην ασφάλεια αποκόλλησης στην περιοχή σύνδεσης.»» Ο μετατροπέας έχει συναρμολογηθεί. Συνεχίστε με την εγκατάσταση. 7 Εγκατάσταση μετατροπέα ΚΙΝΔΥΝΟΣ Οι θανατηφόρες ηλεκτρικές τάσεις στους ακροδέκτες και τους αγωγούς του μετατροπέα συνεχίζουν να υπάρχουν ακόμα και μετά την αποσύνδεση και απενεργοποίηση του μετατροπέα! Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου από την επαφή με τους αγωγούς και τους ακροδέκτες του μετατροπέα. Το άνοιγμα και η εγκατάσταση του μετατροπέα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από έναν αναγνωρισμένο ηλεκτρολόγο, ο οποίος έχει εγκριθεί από το φορέα παροχής του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας. Πριν από την ηλεκτρική σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας έχει τοποθετηθεί σταθερά. Τηρείτε όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και τις τρέχουσες ισχύουσες τεχνικές προϋποθέσεις σύνδεσης της αρμόδιας εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Αποσυνδέστε τις πλευρές AC και DC από την ηλεκτρική τάση. Ασφαλίστε από τυχόν επανενεργοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση έχει αποσυνδεθεί πλήρως από τις πλευρές AC και DC. Η σύνδεση του μετατροπέα επιτρέπεται μόνο μετά την ικανοποίηση των παραπάνω προϋποθέσεων. 7. Άνοιγμα περιοχής συνδέσεων Άνοιγμα περιοχής συνδέσεων Έχετε εκτελέσει την επιτοίχια τοποθέτηση.. Ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες Torx στη μπροστινή πλευρά του καλύμματος σύνδεσης (μπλε).. Σηκώστε το κάλυμμα σύνδεσης από κάτω.»» Εκτελέστε την ηλεκτρική σύνδεση. Οδηγίες λειτουργίας Powador. TL-. TL Σελίδα 5

16 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος ΥΠΟΔΕΙΞΗ Αφαιρέστε μόνο το κάλυμμα σύνδεσης (μπλε). Αν ανοίξετε το κάλυμμα του περιβλήματος (γκρίζο) παύει η ισχύς της εγγύησής σας. 7. Εκτέλεση ηλεκτρικής σύνδεσης Η σύνδεση στη Φ/Β γεννήτρια γίνεται μέσω των βυσματικών συνδέσμων και η σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο γίνεται μέσω των ακροδεκτών πλακέτας στην περιοχή συνδέσεων του μετατροπέα. Τηρείτε τις ακόλουθες διατομές καλωδίων: Μέγιστη διατομή καλωδίου χωρίς ακροχιτώνια Μέγιστη διατομή καλωδίου με ακροχιτώνια Μήκος απογύμνωσης Σύνδεση AC 6 mm² mm² mm Σύνδεση DC εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο βύσμα 4 5 Σχήμα 6: Περιοχή συνδέσεων: Ηλεκτρική σύνδεση Υπόμνημα Διακόπτης διαχωρισμού DC Ακροδέκτες σύνδεσης AC 8 ( x 4) βυσματικοί σύνδεσμοι DC, συμβατοί με MC-4, για Φ/Β γεννήτρια 4 Στυπιοθλίπτης καλωδίων (M4) για σύνδεση AC 5 Στυπιοθλίπης καλωδίων (M6) για γείωση περιβλήματος Σελίδα 6 Οδηγίες λειτουργίας Powador. TL-. TL

17 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος 7.. Σύνδεση μετατροπέα στο ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας Οι αγωγοί σύνδεσης στο δίκτυο συνδέονται στη δεξιά περιοχή σύνδεσης (βλέπε Σχήμα 6 στη σελίδα 6). ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία! Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου από την επαφή με τις ηλεκτροφόρες συνδέσεις. Πριν από την εισαγωγή του καλωδίου ηλεκτρικού δικτύου στη συσκευή, αποσυνδέστε τελείως τον μετατροπέα από την ηλεκτρική τάση. Πριν από τη διεξαγωγή εργασιών στη συσκευή, αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία και την τροφοδοσία της εγκατάστασης. Προτεινόμενες διατομές καλωδίων και ασφάλεια των αγωγών NYM σε σταθερή τοποθέτηση κατά VDE Μέρος 4 Για μήκη καλωδίων έως m, χρησιμοποιείτε τις αναφερόμενες διατομές καλωδίων. Τα μεγαλύτερα μήκη καλωδίων απαιτούν μεγαλύτερες διατομές καλωδίων. Τύπος συσκευής Διατομή καλωδίων Ασφάλεια: Ασφάλειες τήξης gl ή παρόμοιες αυτόματες ασφάλειες Powador. TL 6, mm² 5 A για διατομή καλωδίων 4, mm² Powador 4. TL 6, mm² 5 A για διατομή καλωδίων 4, mm² Powador 8. TL 6, mm² A για διατομή καλωδίων 6, mm² Powador. TL 6, mm² A για διατομή καλωδίων 6, mm² Πίνακας : Προτεινόμενες διατομές καλωδίων και ασφάλεια των αγωγών NYM ΥΠΟΔΕΙΞΗ Σε περίπτωση υψηλής αντίστασης αγωγού, δηλ. σε περίπτωση αγωγού μεγάλου μήκους στην πλευρά ηλεκτρικού δικτύου, η τάση στους ακροδέκτες ηλεκτρικού δικτύου του μετατροπέα αυξάνεται στη λειτουργία τροφοδοσίας. Ο μετατροπέας επιτηρεί αυτήν την τάση. Εάν η τάση υπερβεί την οριακή τιμή της υπερβολικής τάσης ηλεκτρικού δικτύου, που ισχύει ανάλογα τη χώρα χρήσης, τότε ο μετατροπέας απενεργοποιείται. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια διαθέτουν επαρκώς μεγάλες διατομές ή μικρά μήκη. Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου Χρησιμοποιείτε αγωγούς με 5 κλώνους (L, L, L, N, PE).. Λύστε το στυπιοθλίπτη καλωδίου.. Απογυμνώστε τους αγωγούς AC.. Εισάγετε τους αγωγούς AC στην περιοχή συνδέσεων μέσω του στυπιοθλίπτη καλωδίων. 4. Αφαιρέστε τη μόνωση από τους αγωγούς AC. PE N L L L 5. Ανοίξτε την ασφάλεια των ακροδεκτών πλακέτας. 6. Συνδέστε τους αγωγούς σύμφωνα με την επιγραφή των ακροδεκτών πλακέτας (Σχήμα 7 στη σελίδα 7). 7. Κλείστε την ασφάλεια των ακροδεκτών πλακέτας. 8. Ελέγξτε τη σωστή θέση όλων των συνδεδεμένων αγωγών. GNYE BU GY BK BN 9. Σφίξτε το στυπιοθλίπτη καλωδίου.»» Ο μετατροπέας έχει συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σχήμα 7: Ακροδέκτες σύνδεσης AC ΥΠΟΔΕΙΞΗ Κατά το τελικό στάδιο εγκατάστασης πρέπει να συμπεριλάβετε ένα διακόπτη απομόνωσης στην πλευρά AC. Αυτός ο διακόπτης απομόνωσης πρέπει να στερεωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρόσβαση σε αυτόν να γίνεται ανεμπόδιστα οποιαδήποτε στιγμή. Αν ο κανονισμός εγκατάστασης απαιτεί τη χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη ρεύματος διαρροής, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν προστατευτικό διακόπτη ρεύματος διαρροής τύπου Β. Οδηγίες λειτουργίας Powador. TL-. TL Σελίδα 7

18 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος 7.. Σύνδεση Φ/Β γεννήτριας Συνδέστε τη Φ/Β γεννήτρια στα 4 θετικά και τα 4 αρνητικά βύσματα σύνδεσης DC στην κάτω πλευρά του περιβλήματος (βλέπε Σχήμα 8 στη σελίδα 8). Τηρείτε τα παρακάτω παραδείγματα σύνδεσης. Ο μετατροπέας αναγνωρίζει αυτόματα αυτές τις τυπικές διαμορφώσεις. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις πρέπει να ρυθμίσετε στο μενού την επιλεγμένη σύνδεση DC μετά την εγκατάσταση. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι συνδεδεμένες Φ/Β μονάδες πρέπει να είναι διαστασιοποιημένες σύμφωνα με IEC 67 Κατηγορία A για την προβλεπόμενη τάση DC συστήματος, αλλά τουλάχιστον για την τιμή της τάσης AC. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος θανάτου λόγω εμφανιζόμενων τάσεων επαφής! Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης: Αποσυνδέστε ηλεκτρικά το θετικό και τον αρνητικό αγωγό DC από το δυναμικό γείωσης (PE). Η αποσύνδεση της βυσματικής σύνδεσης χωρίς προηγούμενη αποσύνδεση του μετατροπέα από τη Φ/Β γεννήτρια μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, καθώς και ζημιές στο μετατροπέα. Η αποσύνδεση του μετατροπέα από τη Φ/Β γεννήτρια γίνεται με πάτημα του ενσωματωμένου διακόπτη διαχωρισμού DC. Αποσυνδέστε το βυσματικό σύνδεσμο. A B 4 Σχήμα 8: Συνδέσεις για θετικό και αρνητικό αγωγό Υπόμνημα A Ανιχνευτής MPP A B Ανιχνευτής MPP B. Συνδέσεις DC Συν/DC Πλην στον ανιχνευτή MPP A.4 Συνδέσεις DC Συν/DC Πλην στον ανιχνευτή MPP Β Σελίδα 8 Οδηγίες λειτουργίας Powador. TL-. TL

19 Εγκατάσταση μετατροπέα Ηλεκτρολόγος 7... Πριν τη σύνδεση Έλεγχος βραχυκυκλώματος γείωσης. Μετρήστε τη συνεχή τάση μεταξύ της προστατευτικής γείωσης (PE) και του θετικού αγωγού της Φ/Β γεννήτριας. της προστατευτικής γείωσης (PE) και του αρνητικού αγωγού της Φ/Β γεννήτριας. Εάν μετρηθούν σταθερές τάσεις, τότε στη γεννήτρια DC ή στην καλωδίωσή της υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα γείωσης. Η σχέση μεταξύ των τάσεων που μετρήθηκαν υποδεικνύει τη θέση αυτού του σφάλματος.. Όλα τα σφάλματα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν τη διεξαγωγή περαιτέρω μετρήσεων.. Μετρήστε την ηλεκτρική αντίσταση μεταξύ της προστατευτικής γείωσης (PE) και του θετικού αγωγού της Φ/Β γεννήτριας. της προστατευτικής γείωσης (PE) και του αρνητικού αγωγού της Φ/Β γεννήτριας. Μια μικρή τιμή αντίστασης (< MΩ) υποδεικνύει ένα βραχυκύκλωμα γείωσης υψηλής ωμικής αντίστασης στη γεννήτρια DC. 4. Όλα τα σφάλματα πρέπει να επιδιορθώνονται πριν από τη σύνδεση της γεννήτριας DC Μέγιστη ισχύς εισόδου Η ισχύς εισόδου του μετατροπέα περιορίζεται μόνο από το μέγιστο ονομαστικό ρεύμα των 8,6 A ανά είσοδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μέγιστης ισχύος εισόδου ανά διαδρομή με την τάση εισόδου. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Η συνολική ισχύς της συσκευής συνεχίζει να περιορίζεται. Εάν σε μία είσοδο συνδεθεί ισχύς μεγαλύτερη από P(DCmax)/, τότε η μέγιστη ισχύς της ης εισόδου μειώνεται με αντίστοιχο τρόπο. Βεβαιωθείτε ότι δεν πραγματοποιείται υπέρβαση της μέγιστης ισχύος εισόδου. Οδηγίες λειτουργίας Powador. TL-. TL Σελίδα 9

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Oδηγίες εγκατάστασης SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP SSMxx-21-IA-BS-JP-el-20 98-117100.03 Έκδοση 2.0 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Νομικές διατάξεις SMA Solar Technology AG Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M

Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Backup-Systeme AUTOMATIC SWITCH BOX M Οδηγίες τοποθέτησης AS-BoxM-IGR091711 98-2006311 Έκδοση 1.1 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο....................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL

Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Φωτοβολταϊκός μετατροπέας SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Εγχειρίδιο χειρισμού SB_SMC-BGR092840 TBGR-ALL Έκδοση 4.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Εγχειρίδιο χρήστη Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Ορισμός των τρόπων λειτουργίας 2 2 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware)

TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware) TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα με το εξής URL http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αφαίρεση της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector

MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector MICROMASTER Vector MIDI MASTER Vector Oδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Οδηγίες Ασφαλείας 4 1. Γενικά 7 2. Εγκατάσταση MICROMASTER Vector 13 3. Εγκατάσταση MIDIMASTER Vector 26 4. Έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες Περιεχομενα 1. Επισκόπηση................ 4 2. Περιγραφή της συσκευής.... 19 2.1 Προβλεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

www.vdo.com Ψηφιακός ταχογράφος DTCO 1381 Service only Εγχειρίδιο λειτουργίας επιχείρηση & οδηγός

www.vdo.com Ψηφιακός ταχογράφος DTCO 1381 Service only Εγχειρίδιο λειτουργίας επιχείρηση & οδηγός www.vdo.com Ψηφιακός ταχογράφος DTCO 1381 Εγχειρίδιο λειτουργίας επιχείρηση & οδηγός Στοιχεία Αγαπητέ χρήστη, Ο ψηφιακός ταχογράφος, DTCO 1381, με τα στοιχεία συστήματος είναι μια συσκευή ελέγχου της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα