ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για το μήνα Φεβρουάριο 2015.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για το μήνα Φεβρουάριο 2015."

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Αριθμός συνεδρίασης: 2/2015 Ημερομηνία, ώρα: Δευτέρα 30 Μαρτίου, ώρα 12:00 μ.μ. Τόπος: Άστρος, Αρκαδίας, ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για το μήνα Φεβρουάριο Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Μήλιος Δημήτριος ελέγχει τις παρουσίες των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού που έχουν ορισθεί σύμφωνα την αριθ. 149/2014 απόφαση της 9 ης συνεδρίασης του Δ.Σ. στις και τους καλεί να υπογράψουν το έγγραφο παρουσίας τους. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει την εκπροσώπηση και σύνθεση της Επιτροπής ως εξής: Μέλη Επιτροπής Πιστοποίησης & Παρακολούθησης για το Υποέργο 1, οι: 1. κ. Μήλιος Δημήτριος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής. 2. κ. Χρήστος Χρυσομάλλης, ως μέλος της Επιτροπής. 3. κ. Σωτηρίου Γεώργιο, ως μέλος της Επιτροπής. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει υπόψη την απόφαση 149/2014 του Δ.Σ. με την οποία είχε αποφασισθεί η σύσταση της εν λόγω Επιτροπής και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης σύμφωνα με την πρόσκληση. Ο κος. Μήλιος παρουσιάζει στο σώμα τα παραδοτέα κάθε υπαλλήλου και συγκεκριμένα των: 1. Αγνή Αναστασιάδη 2. Δήμο Αναστόπουλο 3. Διαμαντή Αρβανίτη 4. Αγγελική Δήμα 5. Φωτεινή Δημάκου 6. Ιωάννη Δημητρακόπουλο 7. Γεώργιο Κωλέττη Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 8. Γεώργιο Λυτρίβη 9. Αργύριο Μπόγλη 10. Πανταζή Κατερίνα 11. Άννα Κανελίδου 12. Γεώργιο Τρυφωνόπουλο 13. Κωνσταντίνο Μάγγο για τις ενέργειες που πραγματοποίησε ο κάθε υπάλληλος στα πλαίσια της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του ΕΠΠΕΡΑΑ με κωδικό : ΑΠΟΦΑΣΗ: Η Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την θετική εισήγηση της στο Δ.Σ. του Φ.Δ. και μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου των παραδοτέων, την έγκριση των εκθέσεων αυτεπιστασίας-φύλλων εργασιών του κάθε υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο 2015 και οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος. Συντάσσεται δε προς τούτο Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής η οποία και θα εισηγηθεί σχετικά στο Δ.Σ. για τις δικές του ενέργειες. Τα μέλη της Επιτροπής: 1. κος. Μήλιος Δημήτριος, Πρόεδρος της Επιτροπής. 2. κος. Χρήστος Χρυσομάλλης, μέλος της Επιτροπής. 3. κος. Σωτηρίου Γεώργιος, μέλος της Επιτροπής

3 ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» βιοποικιλότητας Ονομ/μο Απασχολούμενου: Κανελίδου Άννα Ειδικότητα στο ΦΔ: ΠΕ Δασολόγος Έτος: 2015 Μήνας: Φεβρουάριος Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 1 Κυριακή 2 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Ηλεκτρονική ενημέρωση ( s) # Αναζήτηση έλεγχος ταχυδρομικών διευθύνσεων ΦΔ και υπηρεσιών, ώστε να τους αποσταλεί προωθητικό υλικό. # Συμπλήρωση Πίνακα Παρακολούθησης Υπ. 12 «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» (τρέχον έργο). 3 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # ΡΕΠΟ (λόγω εργασίας την Κυριακή 8/2/2015) 4 Τετάρτη 5 Πέμπτη 6 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Αποδελτίωση Δελτίου Τύπου: «Η πολύτιμη φυσική Κληρονομιά του Υγροτόπου Μουστού». # Προετοιμασία εγγράφου κοστολόγησης φαρμακευτικού υλικού, που πρόκειται να προμηθευτεί ο ΦΔ.. # Ηλεκτρονική αναζήτηση συζήτηση με στελέχη του ΦΔ για προτάσεις απαραίτητων, για τα οχήματα και τα γραφεία του ΦΔ, φαρμακευτικών υλικών. 7 Σάββατο 8 Κυριακή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Περιπολία με τους Φύλακες στην Προστατευόμενη Περιοχή του Φ.Δ.. # Εξωτερικές εργασίες για το ΦΔ. #Διεκπεραίωση εγγράφου κοστολόγησης του ζητούμενου φαρμακευτικού υλικού και διανομή του στα φαρμακεία της περιοχής. # Τακτοποίηση εξοπλισμού ορνιθοπαρατήρησης (κιάλια, τηλεσκόπια), ύστερα από ξενάγηση στον Υγρότοπο Μουστού. # Παρακολούθηση σεμιναρίου από τους αναδόχους του Υπ. 6 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών πτηνών» σχετικά με την ορνιθοπανίδα που έχει καταγραφεί στην Προστατευόμενη Περιοχή του ΦΔ.. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 9 Δευτέρα 10 Τρίτη 11 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 12 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ Μετάβαση στον Υγρότοπο Μουστού για ορνιθοπαρατήρηση με τον εξοπλισμό παρακολούθησης του Φορέα (κιάλια, τηλεσκόπια, οδηγοί ορνιθοπανίδας). Λήψη φωτογραφιών # Αποδελτίωση Δελτίου Τύπου: «Απολογισμός Δράσεων του ΦΔ για το έτος 2014». # Μετάβαση στον Υγρότοπο Μουστού για την υπόδειξη των σημείων δειγματοληψιών στο πλαίσιο του έργου «Παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμού σημείων δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού» και πραγματοποίηση της 2 ης δειγματοληψίας. Λήψη φωτογραφιών. # Παρακολούθηση σεμιναρίου από τον ανάδοχο του Υπ. 8 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ψαριών», σχετικά με τις μέχρι τώρα καταγραφές ιχθυοπανίδας και τις τεχνικές καταγραφής. # Καταχώρηση και αποθήκευση φωτογραφιών από την 2 η δειγματοληψία υδάτων στον Μουστό και από το σεμινάριο ορνιθοπαρατήρησης στον Μουστό. # Επικοινωνία με την ανάδοχο του Υπ. 12 «Ολοκλήρωση της Έκθεσης του Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας», σχετικά με την εξέλιξη του έργου και διευκρίνιση έκτακτου θέματος. # Προετοιμασία εισήγησης με θέμα «Έγκριση σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού» και των συνημμένων εντύπων: «Σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού» και έντυπο της Διαχειριστικής επάρκειας «Συγκρότηση και αρμοδιότητες ομάδας έργου και επιτροπών» για το Δ.Σ. του ΦΔ.. # Ηλεκτρονική ενημέρωση ( s). # Διοικητικές υπηρεσίες (πρωτόκολλο). 13 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Περιπολία με τους Φύλακες στην Προστατευόμενη Περιοχή του Φ.Δ.. # Διοικητικές υπηρεσίας (πρωτόκολλο). # Προετοιμασία φακέλων προωθητικού υλικού (ενημερωτικά και ημερολόγια), για την αποστολή τους σε λοιπούς ΦΔ και υπηρεσίες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. # Εξωτερικές δουλειές για τον ΦΔ. # Επεξεργασία και διόρθωση κειμένου ομιλίας του Προέδρου του ΦΔ. # Συμπλήρωση του Μηνιαίου Φύλλου Εργασίας Φεβρουαρίου για το χρονικό διάστημα 1-13/2/2015. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

5 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 14 Σάββατο 15 Κυριακή 16 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 17 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 18 Τετάρτη 19 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Περιπολία με φύλακες σε περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔ. # Εξωτερικές εργασίες Φ.Δ. # Προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών για τον διαγωνισμό προμήθειας φαρμακευτικού υλικού. # Συνάντηση εργασίας με τον υπεύθυνο τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης, σχετικά με τη συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων φαραγγιών της του Φ.Δ., στα πλαίσια συνεργασίας με το ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΠΑ «Γεώτοποι Γεωδιαδρομές Γεωπάρκα». # Επεξεργασία διόρθωση απογραφικών δελτίων φαραγγιών, στα πλαίσια συνεργασίας με το ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΠΑ «Γεώτοποι Γεωδιαδρομές Γεωπάρκα». # Συνάντηση εργασίας με στελέχη του ΦΔ σχετικά με τρέχοντα θέματα του ΦΔ. (πινακίδες οχημάτων, καταγραφή εγγράφων). 20 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Επεξεργασία διόρθωση απογραφικών δελτίων φαραγγιών, στα πλαίσια συνεργασίας με το ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΠΑ «Γεώτοποι Γεωδιαδρομές Γεωπάρκα». Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Συγκέντρωση επεξεργασία φωτογραφιών σχετικών με φαράγγια, στα πλαίσια συνεργασίας με το ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του έργου ΕΣΠΑ «Γεώτοποι Γεωδιαδρομές Γεωπάρκα». # Ηλεκτρονική αποστολή των Απογραφικών δελτίων φαραγγιών και φωτογραφιών στην υπεύθυνη του έργου κα Μωραΐτη. # Προεργασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια φαρμακευτικού υλικού. # Ανάγνωση εγκυκλίου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετική με την «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα..» (ΑΔΑ:ΩΩΡΜΧ- ΜΒΛ). # Τηλεφωνική επικοινωνία με την κα. Μωραΐτη Ευγενία (υπεύθυνη έργου ΙΓΜΕ). # Συνάντηση εργασίας με στελέχη του ΦΔ σχετικά με τρέχοντα θέματα του ΦΔ (καταγραφή εγγράφων και καταμερισμός εργασιών, προωθητικό υλικό στα πλαίσια του Υπ. 11, οργάνωση ημερίδας). Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

6 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 21 Σάββατο 22 Κυριακή 23 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # ΑΡΓΙΑ 24 Τρίτη 25 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 26 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 27 Παρασκευή 28 Σάββατο # Προετοιμασία αποσπάσματος πρακτικού του 1 ου Δ.Σ. ( ) για το θέμα 8.1 «Έγκριση Σχεδίου Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού». # Τηλεφωνική επικοινωνία με την ανάδοχο του Υπ. 12 «Ολοκλήρωση της Έκθεσης του Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας», σχετικά με την εξέλιξη του έργου. # Εξωτερικές εργασίες ΦΔ: διανομή, σε υπηρεσίες της περιοχής, φακέλων με προωθητικό ενημερωτικό υλικό του ΦΔ. # Εργασία πεδίου στα πλαίσια του Υπ.6 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών πτηνών», στην περιοχή του Πολύδροσου (Τζίτζινα) Λακωνίας. # Εργασία πεδίου στα πλαίσια τουυπ.6 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών πτηνών», στην περιοχή του Λεωνιδίου και Μουστού. # Καταχώρηση αποθήκευση φωτογραφιών από την εργασία πεδίου (25-26/2/2015) στα πλαίσια του Υπ.6 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών πτηνών». Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Καταγραφή αρχείων σχετικών με καταγγελίες παράνομες δραστηριότητες, από το έτος λειτουργίας του ΦΔ (2007) έως και σήμερα (2015), στα πλαίσια της διαφάνειας για «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα..» (ΑΔΑ:ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ). # Προετοιμασία υλικών και προεργασία χελιδονοφωλιών, στα πλαίσια της δράσης «Χελιδονίσματα 2015». # Συμπλήρωση του Μηνιαίου Φύλλου Εργασίας Φεβρουαρίου για το χρονικό διάστημα 14-27/2/2015. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 Μήλιος Δημήτριος Χρήστος Χρυσομάλλης Γεώργιος Σωτηρίου Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

7 ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» βιοποικιλότητας Ονομ/μο Απασχολούμενου: Δήμος Αναστόπουλος Ειδικότητα στο ΦΔ: M.Sc. Μηχανικός Περιβάλλοντος Έτος: 2015 Μήνας: Φεβρουάριος Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 1 Κυριακή 2 Δευτέρα Υ1 3 Τρίτη Υ1 # Συμπλήρωση εβδομαδιαίου προγράμματος χρονοαπασχόλησης προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού. # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης # Σύνταξη προσωπικού μηνιαίου δελτίου απασχόλησης προσωπικού Μαΐου σύνταξη μηνιαίων δελτίων απασχόλησης προσωπικού, # Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών # Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης # Συγκέντρωση παραστατικών και δικαιολογητικών πρόσληψης των εργαζομένων και αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την ταυτοποίηση της γνησιότητάς τους. # Έλεγχος του συστήματος καταχώρησης αποτελεσμάτων δειγματοληπτικού ελέγχου υποβληθέντων φωτοαντιγράφων. # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης # Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών # Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης # Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τα αντίστοιχα στίγματα (GPS) και φωτογραφίες # Μελέτη ΜΠΕ για Γνωμοδότηση επί του έργου: Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE στη θέση «Σινα», Τ.Κ. Πραστού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης 4 Τετάρτη Υ1 # Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών # Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης # Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τα αντίστοιχα στίγματα (GPS) και φωτογραφίες #Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 5 Πέμπτη Υ1 # ΑΔΕΙΑ 6 Παρασκευή Υ1 # ΑΔΕΙΑ 7 Σάββατο 8 Κυριακή 9 Δευτέρα Υ1 10 Τρίτη Υ1 11 Τετάρτη Υ1 Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΠΠ # Δειγματοληπτικός έλεγχος των υποβληθέντων φωτοαντίγραφων σύμφωνα με το ΣΕΕΔΔ. # Συμπλήρωση εβδομαδιαίου προγράμματος χρονοαπασχόλησης προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού. # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης # Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών # Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης #Σύνταξη επιστολής προς το ΥΠΑΠΕ για «Υποβολή υπευθύνων δηλώσεων ν. 1256/1982» # Συμπλήρωση-διόρθωση του μηνιαίου προγράμματος για τους εργαζομένους για τον Επόπτη Εργασίας # Τελικές διορθώσεις επί της εισήγησης για Γνωμοδότηση επί Μελέτης ΜΠΕ του έργου: Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE στη θέση «Σινα», Τ.Κ. Πραστού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης # Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών # Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης # Ετοιμασία θεμάτων σχετικά με το επόμενο ΔΣ. 12 Πέμπτη Υ1 13 Παρασκευή Υ1 # Μετάβαση στην πόλη της Σπάρτης, προκειμένου να συμμετάσχω στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα GlobAqua με θέμα: «Διαχείριση των επιπτώσεων πολλαπλών στρεσογόνων παραγόντων στα υδάτινα οικοσυστήματα, σε συνθήκες χαμηλής διαθεσιμότητας υδάτινων πόρων». # Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης. # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης # Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών # Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης σκοπό την φύλαξη της και τον έλεγχο της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τα αντίστοιχα στίγματα (GPS) και φωτογραφίες # Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα # Έκδοση διαταγών πορείας κινήσεων οχημάτων φύλαξης # Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

9 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 14 Σάββατο 15 Κυριακή 16 Δευτέρα Υ1 17 Τρίτη Υ1 18 Τετάρτη Υ1 # Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΠΠ # Σύνταξη όλων των μηνιαίων και ετοιμασία τους για το επερχόμενο ΔΣ και την παρουσίασή τους σε αυτό. # Ετοιμασία και συγκέντρωση όλων των μηνιαίων των εργαζομένων για την αποστολή τους στην πρόσκληση για την ετοιμασία του ΔΣ. # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τα αντίστοιχα στίγματα (GPS) και φωτογραφίες. #Συμπλήρωση εβδομαδιαίου προγράμματος χρονοαπασχόλησης προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού. # Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης # Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών # Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης # Σύνταξη προσωπικού μηνιαίου δελτίου απασχόλησης προσωπικού Φεβρουαρίου σύνταξη μηνιαίων δελτίων απασχόλησης προσωπικού. # Ετοιμασία προγράμματος για το μήνα Μάρτιο # Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης. # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης # Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών # Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης # Βιβλιοδεσία των φύλλων καταγραφής συμβάντων & δελτίων πορείας των φυλάκων για το μήνα Ιανουάριο 2015 # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τα αντίστοιχα στίγματα (GPS) και φωτογραφίες. # Μετάβαση στην Τρίπολη για κατάθεση στην Αστυνομία για παλιότερο έγγραφο σχετικά με απορρίψεις μπαζών μαζί με την πρών πρόεδρο του Φορέα. # Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης # Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 19 Πέμπτη Υ1 # Συμμετοχή στο ΔΣ του Φορέα με θέματα # Σύνταξη επιστολής για την Γνωμοδότηση επί Μελέτης ΜΠΕ του έργου: Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE στη θέση «Σινα», Τ.Κ. Πραστού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, και αποστολή της στις αρμόδιες υπηρεσίες. # Σχεδίαση πίνακα για το έντυπο Δ9 σχετικά με το παράρτημα Α της Κ.Υ.Α.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β ). # Σύνταξη επιστολής και αποστολής της στις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με τις «Παρατηρήσεις του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού (ΦΔΟΠΥΜ) επί της ορνιθολογικής Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

10 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 20 Παρασκευή Υ1 21 Σάββατο 22 Κυριακή μελέτης του έργου: Αιολικό Πάρκο (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 10MW και των συνοδών έργων αυτού στη θέση Μαυραγάνη Λυκοτόπι του Νομού Αρκαδίας». # Σύνταξη αποσπάσματος πρακτικού διοικητικού Συμβουλίου # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου συμβάντων φύλαξης # Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών 23 Δευτέρα ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 Τρίτη Υ1 # ΑΔΕΙΑ 25 Τετάρτη Υ1 # Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα #Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΠΠ # Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών # Περιπολία μαζί με τους Φύλακες στην ευρύτερη περιοχή του Μουστού και των χειμάρρων Τάνου και Βρασιάτη #Συμπλήρωση εβδομαδιαίου προγράμματος χρονοαπασχόλησης προσωπικού, συμπλήρωση προγράμματος αδειών προσωπικού. # Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης # Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών # Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης # Συμπλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυτοψιών φύλαξης με τα αντίστοιχα στίγματα (GPS) και φωτογραφίες. # Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών # Καταγραφή Αρχείων και Δεδομένων του ΦΔ όλων των χρόνων 26 Πέμπτη Υ1 # Μετάβαση στα κέντρα ενημέρωσης Καστάνιτσας και Αγ. Πέτρου για έλεγχο των κέντρων από τον Τεχνικό Ασφαλείας. # Αρχειοθέτηση φακέλου φύλαξης 27 Παρασκευή # Καταχώρηση τιμολογίων βενζινών # Καταχώρηση φύλλων καταγραφής συμβάντων φύλαξης # Φωτοτυπίες για τα μηνιαία δελτία δαπανών # Αρχειοθέτηση πρωτοκόλλων και εγγράφων 28 Σάββατο # Πρόγραμμα φύλαξης για την επόμενη εβδομάδα #Αποστολή εβδομαδιαίου προγράμματος φύλαξης στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΠΠ # Καταγραφή Αρχείων και Δεδομένων του ΦΔ όλων των χρόνων Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 Μαρία Αναγνωστοπούλου Χρήστος Χρυσομάλλης Γιώργος Σωτηρίου Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

11 ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» βιοποικιλότητας Ονομ/μο Απασχολούμενου: < Διαμαντής Αρβανίτης> Ειδικότητα στο ΦΔ: < ΔΕ Ξεναγός> Έτος: 2015 Μήνας: Φεβρουάριος Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 1 Κυριακή ΡΕΠΟ 2 Δευτέρα Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ ΑΔΕΙΑ 3 Τρίτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ 4 Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Έλεγχος μηνυμάτων στο και στο Σύνταξη μηνιαίου φύλλου εργασίας για τον μήνα Ιανουάριο Ενημέρωση σελίδας Facebook Επιμέλεια φωτογραφιών για το δελτίο τύπου που αφορά τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης για το 2014 Προσθήκη επαφών στο outlook Ενημέρωση σκληρών δίσκων Σύνταξη μηνιαίου φύλλου καθαριότητας για το ΚΠΕ Καστάνιτσας Έλεγχος μηνυμάτων στο και στο Ενημέρωση σελίδας Facebook Ανέβασμα βίντεο στο κανάλι του Φορέα στο Vimeo Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο Τρίπολης για την παραχώρηση ποδηλάτων στον Φορέα Διαχείρισης Πρωτοκόλληση εξερχόμενων εγγράφων Διορθώσεις στο δελτίο τύπου για τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης για το 2014 Αποδελτίωση εφημερίδων Ενημέρωση σκληρών δίσκων Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία Έλεγχος σχετικών δικαιολογητικών και ετοιμασία παραστατικών (ΑΔΑ) 5 Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ 6 Παρασκευή Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ 7 Σάββατο ΡΕΠΟ 8 Κυριακή ΡΕΠΟ 9 Δευτέρα Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Έλεγχος μηνυμάτων στο και στο Αποστολή δελτίου τύπου για τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης για το 2014 Ενημέρωση αρχείου δελτίου τύπου Ενημέρωση σελίδας Facebook Αποδελτίωση δελτίου τύπου Εξωτερικές εργασίες Φορέα Διαχείρισης Ενημέρωση σκληρών δίσκων Ενημέρωση αρχείου βίντεο Ενημέρωση ιστοσελίδας Φορέα Διαχείρισης Πρωτοκόλληση εισερχόμενων εγγράφων Ενημέρωση ημερολόγιου δράσεων Έλεγχος μηνυμάτων στο και στο Αποδελτίωση δελτίου τύπου Ενημέρωση ιστοσελίδας Φορέα Διαχείρισης Ενημέρωση σκληρών δίσκων Τηλεφωνική επικοινωνία με Δημοτικό Σχολείο Καρυών για προγραμματισμό εκπαιδευτικής επίσκεψης στον υγρότοπο Μουστού Σύνταξη εισήγησης για τον κήπο του ΚΠΕ Καστάνιτσας Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη του Δ.Σ. για προγραμματισμό συνεδρίασης στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης. Έλεγχος μηνυμάτων στο και στο Αποδελτίωση δελτίου τύπου Ενημέρωση ιστοσελίδας Φορέα Διαχείρισης Προσθήκη επαφών στις επαφές του Φορέα Διαχείρισης Πρωτοκόλληση εισερχόμενων εγγράφων Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

13 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία Ενημέρωση σελίδας Facebook Ενημέρωση αρχείου δελτίων τύπου Επιμέλεια ραδιοφωνικού μηνύματος και ανέβασμα στο κανάλι του youtube του Φορέα Διαχείρισης 10 Τρίτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ 11 Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Συμμετοχή σε σεμινάριο καταγραφής και παρακολούθησης ψαριών στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης 12 Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Έλεγχος μηνυμάτων στο και στο Αποδελτίωση δελτίου τύπου Ενημέρωση ιστοσελίδας Φορέα Διαχείρισης Ανέβασμα βίντεο στο κανάλι του Φορέα στο Vimeo Έλεγχος σχετικών δικαιολογητικών και ετοιμασία παραστατικών (ΑΔΑ) Αποδελτίωση εφημερίδων Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη του Δ.Σ. για προγραμματισμό συνεδρίασης στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης. Έλεγχος μηνυμάτων στο και στο Ενημέρωση ιστοσελίδας Φορέα Διαχείρισης Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΓΕΙΑ Ενημέρωση αρχείου βίντεο Ενημέρωση σελίδας Facebook Αποδελτίωση εφημερίδων Πρωτοκόλληση εγγράφων Σύνταξη και αποστολή ευχαριστήριας επιστολής προς την εταιρεία DEKRA Akademie ΕΠΕ Εξωτερικές εργασίες Φορέα Διαχείρισης Έλεγχος μηνυμάτων στο και στο Αποδελτίωση δελτίου τύπου Ενημέρωση ιστοσελίδας Φορέα Διαχείρισης Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

14 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία Τηλεφωνική επικοινωνία με Δημοτικό Σχολείο Καρυών για προγραμματισμό επίσκεψης στον υγρότοπο Μουστού Ενημέρωση αρχείου δελτίων τύπου Ενημέρωση σελίδας Facebook 13 Παρασκευή Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ ΑΔΕΙΑ 14 Σάββατο ΡΕΠΟ 15 Κυριακή ΡΕΠΟ 16 Δευτέρα Αποστολή πρόσκλησης για συνεδρίαση του Φορέα προς τον κ. Σωτηρίου Γεώργιο (μέλος Δ.Σ.) Ενημέρωση ημερολογίου δράσεων 17 Τρίτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Έλεγχος μηνυμάτων στο και στο Ενημέρωση ιστοσελίδας Φορέα Διαχείρισης Ενημέρωση ημερολογίου δράσεων Αποστολή φωτογραφικού υλικού στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Καστάνιτσας Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων Τηλεφωνική επικοινωνία με Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους για προγραμματισμό ξενάγησης στο ΚΠΕ Καστάνιτσας Εξωτερικές εργασίες Φορέα Διαχείρισης Έλεγχος μηνυμάτων στο και στο Ενημέρωση ιστοσελίδας Φορέα Διαχείρισης Τηλεφωνική επικοινωνία με Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους για προγραμματισμό ξενάγησης στο ΚΠΕ Καστάνιτσας Ενημέρωση σκληρών δίσκων Τηλεφωνική επικοινωνία με ΚΠΕ Καστρίου για άδεια ξενάγησης στις Περιοχές Απολύτου Προστασίας Αποδελτίωση εφημερίδων Αρχειοθέτηση εισερχόμενων εγγράφων Ενημέρωση ημερολογίου δράσεων Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

15 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 18 Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ 19 Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Δ.Σ. για προγραμματισμό συνεδρίασης στα γραφεία του Φορέα στο Άστρος 20 Παρασκευή Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ ΑΔΕΙΑ 21 Σάββατο ΡΕΠΟ 22 Κυριακή ΡΕΠΟ Έλεγχος μηνυμάτων στο και στο Ενημέρωση ημερολογίου δράσεων Τηλεφωνική επικοινωνία με Δημοτικό Σχολείο Καρυών για προγραμματισμό επίσκεψης στον υγρότοπο Μουστού Εξωτερικές εργασίες Φορέα Διαχείρισης Αποδελτίωση εφημερίδων Σύνταξη και αποστολή ευχαριστήριας επιστολής προς τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης για την αποστολή ημερολογίου του 2015 Τηλεφωνική επικοινωνία με τακτικά μέλη Δ.Σ. για προγραμματισμό συνεδρίασης στα γραφεία του Φορέα στο Άστρος Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής για το ενημερωτικό υλικό που θα αποσταλεί από τον Φορέα Διαχείρισης προς τις επαφές. Έλεγχος μηνυμάτων στο και στο Ενημέρωση ιστοσελίδας Φορέα Διαχείρισης Πρωτοκόλληση εξερχόμενων εγγράφων Ενημέρωση σελίδας Facebook Ετοιμασία ενημερωτικού υλικού και αποστολή προς τις επαφές του Φορέα Ενημέρωση σκληρών δίσκων Συνάντηση προσωπικού για προγραμματισμό δράσεων 23 Δευτέρα Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Ξενάγηση επισκεπτών στο ΚΠΕ Καστάνιτσας 24 Τρίτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Έλεγχος μηνυμάτων στο και στο Ενημέρωση σελίδας Facebook Ετοιμασία ενημερωτικού υλικού και Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

16 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 25 Τετάρτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ ΡΕΠΟ 26 Πέμπτη Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ αποστολή προς τις επαφές του Φορέα Τηλεφωνική επικοινωνία με Δημοτικό Σχολείο Καρυών για προγραμματισμό επίσκεψης στον υγρότοπο Μουστού Ενημέρωση βιβλίου επισκεπτών Σύνταξη αποσπάσματος πρακτικού για την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης για τον κήπο στο ΚΠΕ Καστάνιτσας Ανάθεση κατακύρωση έργου στον γεωπόνο Κοδέλλα Δημήτριο για την διαμόρφωση μικρού βοτανικού κήπου στο ΚΠΕ Καστάνιτσας Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ Διανομή ενημερωτικού υλικού σε υπηρεσίες σε Άστρος και Παράλιο Άστρος 27 Παρασκευή Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ Έλεγχος μηνυμάτων στο και στο Τηλεφωνική επικοινωνία με Δημοτικό Σχολείο Καρυών για προγραμματισμό επίσκεψης στον υγρότοπο Μουστού Ετοιμασία ενημερωτικού υλικού και αποστολή προς τις επαφές του Φορέα Πρωτοκόλληση εισερχόμενων εγγράφων Αποδελτίωση εφημερίδων Τηλεφωνική επικοινωνία με Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου Ενημέρωση ημερολογίου δράσεων Τηλεφωνική επικοινωνία με την ΔΕΥΑΒ για αντικατάσταση ρολογιού στο ΚΠΕ Καστάνιτσας Έλεγχος σχετικών δικαιολογητικών και ετοιμασία παραστατικών (ΑΔΑ) Έλεγχος μηνυμάτων στο και στο Εξωτερικές εργασίες Φορέα Διαχείρισης Ανάρτηση των δαπανών του Φορέα στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ενημέρωση σελίδας Facebook Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

17 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία Ενημέρωση ιστοσελίδας Φορέα Διαχείρισης Ετοιμασία ενημερωτικού υλικού και αποστολή προς τις επαφές του Φορέα Πρωτοκόλληση εισερχόμενων εγγράφων 28 Σάββατο Υ1 και σύνολο ΤΔΠΠ ΡΕΠΟ Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 Δημήτριος Μήλιος (Πρόεδρος) Χρήστος Χρυσομάλλης Γιώργος Σωτηρίου Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

18 ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» βιοποικιλότητας Ονομ/μο Απασχολούμενου: Αργύριος Μπόγλης Ειδικότητα στο ΦΔ: ΠΕ Δασολόγος Έτος: 2015 Μήνας: Φεβρουάριος Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 1 Κυριακή 2 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 3 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Επιμέλεια Επιστολής/Πρόσκλησης εγγεγραμμένων εθελοντών του ΦΔ σχετικά με διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης εθελοντών # Επικαιροποίηση Αρχείου παρακολούθησης έργων ΕΠΠΕΡΑΑ με στοιχεία πληρωμών, Φάσης εκτέλεσης έργων, ΔΕΔ, ΠΟΠ κλπ # Επιμέλεια Σχεδίου πρότασης χρηματοδότησης στο ΧΜ ΕΟΧ , ως εταίρος του έργου. Συντονιστής Πράξης είναι το ΕΛΚΕΘΕ # Επιμέλεια Δελτίου Τύπου σχετικά με την παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων # Εξυπηρέτηση πολίτη σχετικά με παροχή βεβαίωση μη αντίρρησης περίφραξης οικοπέδου στην ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου Μουστού. Ενημέρωση για τους όρους και περιορισμούς χρήσης γης βάσει της ΚΥΑ 33999/2010 # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού # Εργασίες πρωτοκόλλου # Επικοινωνία με τον Ανάδοχο του έργου «Παραγωγή ταινιών και ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων» σχετικά με τις καθυστερήσεις στην πληρωμή της Β Φάσης που επιφέρουν οι αλλαγές στον υπόλογο του έργου # Επιμέλεια 3 ου Newsletter του ΦΔ για το έτος 2014 # Επικαιροποίηση Αρχείου τήρησης Δαπανών ΕΠΠΕΡΑΑ για το έτος 2015 # Επιμέλεια Δελτίου Τύπου με θέμα «Απολογισμός δράσεων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του ΦΔ για το έτος 2014» # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 4 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 5 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 6 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ λογαριασμού # Εργασίες πρωτοκόλλου # Επιμέλεια σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2015 # Σύνταξη και αποστολή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αναδόχου του ΦΔ κα Αλεξία Ι. Βαρότσου (νομικός σύμβουλος του ΦΔ) # Διερεύνηση νομοθεσίας για μετατροπή των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημάτων του ΦΔ σε κρατικές. # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού # Εργασίες πρωτοκόλλου # Μετάβαση στο Άργος για προγραμματισμένη συντήρηση (service) οχήματος Φορέα Διαχείρισης # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού # Εργασίες πρωτοκόλλου 7 Σάββατο Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 8 Κυριακή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 9 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Οργάνωση ηλεκτρονικών φακέλων έργου ΕΠΠΕΡΑΑ # Σύνταξη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών έργου «Διαμόρφωση μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας» # Επιμέλεια εισηγήσεων για την επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του ΦΔ # Τελική επιμέλεια σχεδίων δράσης ενημέρωσηςευαισθητοποίησης, Προστασίας και Διαχείρισης έτους 2015, Έκθεσης Πεπραγμένων Φύλαξης έτους 2014 και Έκθεσης Αναφοράς ΕΠΠΕΡΑΑ έτους 2014 # Επικοινωνία με την νομικό σύμβουλο του ΦΔ σχετικά με την εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΑΠΕΝ για υπογραφές συμβάσεων και για κάθε άλλες πράξεις # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού # Εργασίες πρωτοκόλλου # Εργασία πεδίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 6 «Παρακολούθηση και καταγραφή ειδών πουλιών» # Συμμετοχή στην διοργάνωση του σεμιναρίου εθελοντών ΦΔ «Τρόποι καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών πουλιών», στα γραφεία του ΦΔ και στο πεδίο στον υγρότοπο του Μουστού # Δημιουργία χάρτη σε GIS σχετικά με γνωμοδότηση νομιμοποίησης Σταθμού κινητής τηλεφωνίας εταιρείας Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

20 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 10 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ COSMOTE # Σύνταξη και αποστολή επιστολής χωροθέτησης οικοπέδου (και δημιουργία χάρτη σε GIS) και ορισμού χρήσεων γης και περιορισμών που επιβάλλονται βάσει της ΚΥΑ 33999/2010 # Μετάβαση στον υγρότοπο Μουστού για την υπόδειξη των σημείων δειγματοληψιών στο πλαίσιο του έργου «Παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμού σημείων δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού» και πραγματοποίηση της δεύτερης δειγματοληψίας # Συμμετοχή στην διοργάνωση του σεμιναρίου εθελοντών ΦΔ «Τρόποι καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών ψαριών», στα γραφεία του ΦΔ και στο πεδίο στον υγρότοπο του Μουστού # Επιμέλεια εισήγησης για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» στη θέση Σίνα, της εταιρείας COSMOTE A.E με κωδικό θέσης ΠΡΑΣΤΟΣ ΣΑΡ , στη κοινότητα Πραστού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού # Εργασίες πρωτοκόλλου 11 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Επικοινωνία με Μορφωτικό Σύλλογο Καστάνιτσας σχετικά με αίτημα του για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης πλάνων ταινιών # Σύνταξη δύο εισηγήσεων για την επόμενη Συνεδρίαση του ΔΣ του ΦΔ # Επιμέλεια όλων των εισηγήσεων για την επόμενη Συνεδρίαση του ΔΣ του ΦΔ # Επιμέλεια τελικής έκθεσης Προόδου του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού # Εργασίες πρωτοκόλλου # Συμπλήρωση δαπανών μηνός Ιανουαρίου 2015 σε συγκεντρωτικό υπολογιστικό φύλλο για έλεγχο των δαπανών του ΤΔΠΠ # Συμπλήρωση δαπανών Υποέργου 1 (αυτεπιστασία) έως και τον μήνα Ιανουάριο 2015 σε συγκεντρωτικό υπολογιστικό φύλλο για έλεγχο των δαπανών του Υποέργου 1 ανά δράση. # Έλεγχος και διόρθωση πρόσκλησης και εισηγήσεων ΔΣ # Επιμέλεια βεβαίωσης εθελοντή για την συμμετόχή του Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

21 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 12 Πέμπτη # ΡΕΠΟ 13 Παρασκευή # ΡΕΠΟ 14 Σάββατο 15 Κυριακή 16 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 17 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ στις δράσεις του ΦΔ # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού # Εργασίες πρωτοκόλλου # Μετάβαση στο πεδίο (Πραστός Αρκαδίας) για έλεγχο σταθμού κινητής τηλεφωνίας εταιρείας COSMOTE στο πλαίσιο γνωμάτευσης επί της ΜΠΕ του εν λόγω σταθμού # Σύνταξη επιστολής πρόθεσης συμμετοχής στελεχών του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού στις ενημερωτικές ημερίδες του έργου ForestSeeds # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού # Εργασίες πρωτοκόλλου 18 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 19 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Έλεγχος και εμπλουτισμός των κειμένων της επίσημης ιστοσελίδας του ΦΔ # Έλεγχος τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων των αναδόχων των Υποέργων 2 έως 10 # Σύνταξη επιστολής σχετικά με αίτημα παροχής βεβαίωσης μη αντίρρησης κατασκευής λιθόκτιστης αποθήκης σε οικόπεδο εντός της ΠΠ. Σύνταξη χάρτη προσδιορισμού θέσης του εν λόγω οικοπέδου # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού # Εργασίες πρωτοκόλλου # Συνάντηση εργασίας με τα στελέχη του ΦΔ για τρέχοντα θέματα # Συμμετοχή στην Συνεδρίαση του ΔΣ του ΦΔ (Εισήγηση θεμάτων) # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού # Εργασίες πρωτοκόλλου # Επιμέλεια τυποποιημένου εντύπου γνωμοδότησης έργου κατηγορίας Α (Σταθμός κεραίας τηλεπικοινωνιών εταιρείας COSMOTE), στο πλαίσιο γνωμοδότησης του ΦΔ # Αρίθμηση και κατηγοριοποίηση των αποφάσεων από την 1 η Συνεδρίαση του ΔΣ του ΦΔ για το 2015 # Σύνταξη πρακτικού της 1 ης Συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΔ Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

22 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 20 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 21 Σάββατο 22 Κυριακή 23 Δευτέρα 24 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ για το 2015 # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού # Εργασίες πρωτοκόλλου # Σύνταξη πρακτικού της 1 ης Συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΔ για το 2015 # Συνάντηση εργασίας με τα στελέχη του ΦΔ σχετικά με την εφαρμογή της εγκυκλίου για την Καταγραφή Συνόλου Εγγράφων, Πληροφοριών & Δεδομένων του ΥπΔιΜΗΔ. # Σύνταξη απαντητικής επιστολής επί του αιτήματος του Μορφωτικού Συλλόγου Απανταχού Καστανιτσιωτών Αρκαδίας # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού # Εργασίες πρωτοκόλλου # Σύνταξη ενημερωτικού σημειώματος προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΑΠΕ σχετικά με την υπογραφή συμβάσεων και κάθε άλλης πράξης στα πλαίσια της από εσωτερικής εγκυκλίου του # Δημιουργία πρότυπου αρχείου excel για χρήση του στην καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων στα πλαίσια εφαρμογής σχετικής εγκυκλίου του ΥπΔιΜΗΔ # Καταχώρηση πρωτογενούς αιτήματος, έγκρισης αιτήματος και προκήρυξης στο ΚΗΜΔΣ # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού # Εργασίες πρωτοκόλλου 25 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Συμμετοχή σε εργασία πεδίου στην ευρύτερη περιοχή των Τζιτζίνων Λακωνίας στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 5 «Παρακολούθηση και καταγραφή των ειδών πουλιών», ως μέλος της ομάδας έργου 26 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 27 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # ΑΔΕΙΑ 28 Σάββατο # Συμμετοχή στην ξενάγηση του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους στον υγρότοπο Μουστού # Έλεγχος και διανομή ηλεκτρονικών μηνυμάτων του λογαριασμού # Εργασίες πρωτοκόλλου Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

23 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Επιτροπή Παρακολούθησης Υποέργου 1 Δημήτριος Μήλιος Χρήστος Χρυσομάλλης Γεώργιος Σωτηρίου Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

24 ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» βιοποικιλότητας Ονομ/μο Απασχολούμενου: Πανταζή Κατερίνα Ειδικότητα στο ΦΔ: ΤΕ Ξεναγός Έτος: 2015 Μήνας: Φεβρουάριος Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 1 Κυριακή 2 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών και Προώθηση μηνυμάτων. # Επιμέλεια παρουσίασης κειμένων και φωτογραφιών του 6 ου τεύχους του Newsletter του ΦΔ. # Σύνταξη Δελτίου Τύπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων με τίτλο «Η πολύτιμη φυσική κληρονομιά του υγροτόπου Μουστού». Αποστολή του ΔΤ σε Πίνακα Αποδεκτών. Ενημέρωση ιστοσελίδας ΦΔ και αρχείου καταγραφής ΔΤ. # Τηλεφωνική επικοινωνία με μέλος της ομάδας έργου του Υποέργου 6 «Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών πτηνών» σχετικά με τα αποτελέσματα των ΜΕΚΥΠ> # Έλεγχος και διορθώσεις χαρτών, ως Υπεύθυνη Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 «Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης». # Σύνταξη και αποστολή των υπ αριθμ. 132/2015 «Βεβαίωση» και 133/2015 «Διαβίβαση εγγράφου» εγγράφων. # Διοικητικές εργασίες, εργασίες αρχειοθέτησης εγγράφων. # Απάντηση σε μήνυμα του κου. Ψύχα σχετικά με τον προγραμματισμό της δράσης Χελιδονίσματα σε Σχολεία της ΠΠ. 3 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών και Προώθηση μηνυμάτων. # Διοικητικές εργασίες, εργασίες αρχειοθέτησης εγγράφων. # Αποστολή του 6 ου τεύχους του Newsletter του ΦΔ. σε Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

25 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 4 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ Ρεπό 5 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ Πίνακα Αποδεκτών. Ενημέρωση ιστοσελίδας ΦΔ και αρχείου καταγραφής ΔΤ. # Αποδελτίωση Δελτίου Τύπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων με τίτλο «Η πολύτιμη φυσική κληρονομιά του υγροτόπου Μουστού». # Ενημέρωση σελίδων ιστοσελίδας του ΦΔ. Ανάρτηση παραδοτέων της Φάσης Ά του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 «Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» στην ενότητα Εκδόσεις της ιστοσελίδας του ΦΔ. # Έλεγχος και διορθώσεις χαρτών, ως Υπεύθυνη Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 «Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης». Μετάφραση αγγλικών κειμένων του χάρτη. Αποστολή μηνύματος σε Ανάδοχο με τις διορθώσεις. # Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος στο Νηπιαγωγείο Βερβένων Αρκαδίας για τον προγραμματισμό επίσκεψης περιβαλλοντικής ενημέρωσης με αφορμή τη δράση Χελιδονίσματα # Διόρθωση ΔΤ με τίτλο «Απολογισμός δράσεων του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού για το 2014». # Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών και Προώθηση μηνυμάτων. # Αποδελτίωση του 6 ου τεύχους του Newsletter του ΦΔ. # Αποδελτίωση Δελτίου Τύπου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων με τίτλο «Η πολύτιμη φυσική κληρονομιά του υγροτόπου Μουστού». # Ενημέρωση σελίδων ιστοσελίδας του ΦΔ. Ανάρτηση παραδοτέων της Φάσης Ά του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 «Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» στην ενότητα Εκδόσεις της ιστοσελίδας του ΦΔ. # Έλεγχος και διορθώσεις χαρτών, ως Υπεύθυνη Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 «Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης». Αποστολή μηνύματος και τηλεφωνική επικοινωνία με Ανάδοχο με τις διορθώσεις. Αποστολή εντολής εκτύπωσης. # Τηλεφωνική επικοινωνία με το Νηπιαγωγείο Βερβένων Αρκαδίας και την υπέυθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Νομού Αρκαδίας, κα. Ζαχαροπούλου, για τον προγραμματισμό επίσκεψης περιβαλλοντικής ενημέρωσης με αφορμή τη δράση Χελιδονίσματα # Ενημέρωση ιστοσελίδας με ΔΤ με τίτλο «Απολογισμός Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

26 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 6 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 7 Σάββατο 8 Κυριακή δράσεων του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού για το 2014». # Τηλεφωνική επικοινωνία με το Δημοτικό Σχολείο Εξαμιλλίων Κορινθίας για προγραμματισμό επίσκεψης στο ΚΠΕ Καστάνιτσας. # Επιμέλεια και διορθώσεις στην ετήσια αναφορά # Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών και Προώθηση μηνυμάτων. # Ενημέρωση σελίδων ιστοσελίδας του ΦΔ. Ανάρτηση παραδοτέων της Φάσης Ά του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 «Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» στην ενότητα Εκδόσεις της ιστοσελίδας του ΦΔ. # Ξενάγηση 4 ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου (100 μαθητές) στον υγρότοπο Μουστού. Αποθήκευση φωτογραφιών, σύνταξη κειμένου για το Βιογραφικό του ΦΔ. Ενημέρωση ιστοσελίδας ΦΔ. # Επιμέλεια και διορθώσεις στην ετήσια αναφορά του Φορέα Διαχείρισης. 9 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Συμμετοχή-παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου ΦΔ με θέμα «Τρόποι καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών πουλιών» από δύο μέλη της ομάδας έργου του Υποέργου 6 Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών πτηνών. Παρακολούθηση και αναγνώριση ορνιθοπανίδας ως εργασία πεδίου στον υγρότοπο Μουστού. # Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών και Προώθηση μηνυμάτων. # Συμμετοχή-παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου ΦΔ με θέμα «Τρόποι καταγραφής και παρακολούθησης των πληθυσμών των ειδών ψαριών» από δύο μέλη της ομάδας έργου του Υποέργου 8 Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών ψαριών. Παρακολούθηση και αναγνώριση ιχθυοπανίδας ως εργασία πεδίου στον υγρότοπο Μουστού. # Παρακολούθηση παρουσίασης από τον εκπρόσωπο του Αναδόχου του έργου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων της ευρύτερης περιοχής του Μουστού κ. Κωνσταντίνο Γιαννιό της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών παρακολούθησης των υδάτων του Μουστού. # Ενημέρωση σελίδων ιστοσελίδας του ΦΔ. Ανάρτηση παραδοτέων της Φάσης Ά του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 «Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

27 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 10 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 11 Τετάρτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ στην ενότητα Εκδόσεις της ιστοσελίδας του ΦΔ. # Επιμέλεια απολογισμού του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. Σύνταξη κειμένων του απολογισμού και συγκέντρωση αναφορών των συμμετεχόντων εθελοντών. Αποστολή μηνύματος στους εθελοντές για εκκρεμότητες. # Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών και Προώθηση μηνυμάτων. # Σύνταξη τελικού απολογισμού του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. # Σύνταξη της υπ αριθμ. 197/ Βεβαίωσης Εθελοντή. # Σύνταξη εισηγήσεων ΔΣ με θέμα: «Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τους μήνες Δεκέμβριος 2014 & Ιανουάριος 2015» και «Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης» για το Β εξάμηνο 2014». # Διοικητικές εργασίες αρχειοθέτησης εγγράφων και ενημέρωσης φακέλων. # Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών και Προώθηση μηνυμάτων. # Σύνταξη τελικού απολογισμού του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. Σύνταξη του οικονομικού απολογισμού και αποστολή μηνύματος στην Εθνική Υπηρεσία με ερωτήσεις σχετικά με το θέμα. # Αποστολή της υπ αριθμ. 197/ Βεβαίωσης Εθελοντή. # Σύνταξη και αποστολή της υπ αριθμ. 198/ Πρόσκλησης ΔΣ στα μέλη ΔΣ και στο προσωπικό του ΦΔ. Επιμέλεια της παρουσίασης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και των συνημμένων αυτής. Αποστολή κειμένου παρουσίασης και αρχείου συνημμένων στα μέλη του ΔΣ. 12 Πέμπτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Διοικητικές εργασίες αρχειοθέτησης εγγράφων και ενημέρωσης φακέλων. # Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών και Προώθηση μηνυμάτων. # Τελική επιμέλεια απολογισμού του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. Τηλεφωνική Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

28 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 13 Παρασκευή Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ 14 Σάββατο 15 Κυριακή επικοινωνία για τον οικονομικό απολογισμό με την Εθνική Υπηρεσία για ερωτήσεις σχετικά με το θέμα. # Σύνταξη και αποστολή του τελικού απολογισμού με το υπ αριθμ. 215/ διαβιβαστικό με θέμα «Υποβολή τελικού απολογισμού του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας GR R3 & 2/R3/2013/10». Φωτοτυπίες παραστατικών και προετοιμασία φακέλων (πρωτότυπο-αντίγραφοο). Αποστολή φακέλου και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. # Διοικητικές εργασίες αρχειοθέτησης εγγράφων και ενημέρωσης φακέλων. # Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών και Προώθηση μηνυμάτων. Ενημέρωση επαφών. # Δημιουργία νέου έντυπου φακέλου για το Υποέργο της Καθαριότητας (έτη ). # Συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του ΦΔ. # Προετοιμασία υλικών για τη δράση Χελιδονίσματα. # Αποδελτίωση Δελτίων Τύπου αρχείου ΦΔ. # Διοικητικές εργασίες αρχειοθέτησης εγγράφων και ενημέρωσης φακέλων. # Επιμέλεια της παρουσίασης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης - προσθήκη υπερσυνδέσεων συνημμένων αρχείων) 16 Δευτέρα Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών και Προώθηση μηνυμάτων. # Σύνταξη εισήγησης θέματος «Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου της Ά φάσης της προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» για την υλοποίηση της στο πλαίσιο του Υποέργου 11» και προσθήκη του στην εκτός ημερησία διάταξη της 18/2/2015 τακτικής συνεδρίασης ΔΣ. # Καταμέτρηση παραδοτέων της προμήθειας χαρτών για την υλοποίηση της προμήθειας στο πλαίσιο του Υποέργου 11. Ενημέρωση αρχείου ΕΠΠΕΡΑΑ παρακολούθηση έργων (τρέχοντα). # Σύνταξη του υπ αριθμ. 221/ ΠΟΠ για το Υποέργο11. Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος σε Ανάδοχο για την παράδοση των χαρτών σε υψηλή ανάλυση. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

29 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημ/νία Ημέρα Άξονας/Υποέργο Ημερήσια εργασία 17 Τρίτη Υ1 & Σύνολο ΤΔΠΠ # Μετάβαση στην περιοχή του Παραλίου Άστρους για συνάντηση εργασίας με τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας του Λιμενικού Σταθμού Παραλίου Άστρους για συζήτηση για θέματα συνεργασίας. # Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Άστρους για παράδοση του υπ αριθμ. 132/2015 εγγράφου στην Διευθύντρια του Σχολείου. # Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Παρ. Άστρους για προγραμματισμό επίσκεψης περιβαλλοντικής ενημέρωσης στην ΠΠ και στο ΚΠΕ Άστρους. Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος για το πρόγραμμα της επίσκεψης. # Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Διευθυντή του Γεν. Λυκείου. Άστρους για προγραμματισμό επίσκεψης περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο ΚΠΕ Άστρους. # Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του Γυμνασίου- Λυκείου Λαμπείας & Γυμνάσιο Πανόπουλου για προγραμματισμό επίσκεψης περιβαλλοντικής ενημέρωσης στην ΠΠ και στο ΚΠΕ Άστρους. # Έλεγχος ηλεκτρονικών μηνυμάτων λογαριασμών και Προώθηση μηνυμάτων. # Ενημέρωση ιστοσελίδας με τα παραδοτέα του Υποέργου 11, Ενότητα Downloads-Εκδόσεις. # Ενημέρωση ιστοσελίδας, Ενότητα Downloads-Χάρτες με τον χάρτη υψηλής ανάλυσης του ΦΔ. # Ενημέρωση ιστοσελίδας, Ενότητα Εθελοντισμός με τα σεμινάρια των εθελοντών. # Ενημέρωση ιστοσελίδας, Ενότητα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης. # Μετάβαση στην περιοχή του Άστρους για συνάντηση εργασίας με την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Βερβένων για την προετοιμασία της δράσης Χελιδονίσματα. # Αποστολή μηνύματος στον Ανάδοχο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11 «Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» για την αποστολή των παραδοτέων χαρτών σε υψηλή ανάλυση. Σχετική τηλεφωνική επικοινωνία. # Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο ομάδας επισκεπτών της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για προγραμματισμό επίσκεψης περιβαλλοντικής ενημέρωσης στον υγρότοπο Μουστού και στο ΚΠΕ Άστρους. Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: , Fax:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Αριθμός συνεδρίασης: 7/2013 Ημερομηνία, ώρα: Tρίτη 5 Νοεμβρίου, ώρα 15.00μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Άστρος, 23/02/2012 Αριθ. Πρωτ.: 144 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε03.04.01 Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 14/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843 ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλ.: 213-1313394,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Υπεύθυνος Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης ΠΕ Βιολόγος

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Υπεύθυνος Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης ΠΕ Βιολόγος ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 5/12/2014, και ώρα 12:30 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΤΟΥ NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 7 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01.2015-04.2015 Έκδοση 17/6/2015

ΜΟΥΣΤΟΥ NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 7 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01.2015-04.2015 Έκδοση 17/6/2015 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έκδοση 17/6/2015 Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού Newsletter Τεύχος 7 Περίοδος: 01.2015-04.2015 Άστρος Κυνουρίας Αρκαδία 220 01

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 6/2011 Στον Άγιο Πέτρο σήμερα, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011, και ώρα 12.00π.μ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 7/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012, και ώρα 14:00, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε: με την υπ αριθμ. 1/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. Άστρος, Ιανουάριος 2014

Εγκρίθηκε: με την υπ αριθμ. 1/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης. Άστρος, Ιανουάριος 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ TΡΙΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για το έτος 2014 ΣΥΝΤΑΞΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΔΕΔ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ IANΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Υπ.Αριθμ. 35/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΣ 2013 Συντάκτες έκδοσης: Δημητρακοπούλου Αγγελική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φορέας. Διαχείρισης. όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού Newsletter Τεύχος 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φορέας. Διαχείρισης. όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού Newsletter Τεύχος 4 NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 4 Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού Newsletter Τεύχος 4 Άστρος Κυνουρίας Αρκαδία 220 01 Τηλ: 27550-22021 Φαξ: 27550-22806 E-mail: info@fdparnonas.gr WEB: www.fdparnonas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΣ 2012 Συντάκτες έκδοσης: Πανταζή Αικατερίνη, Αναστασιάδη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 1/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012, και ώρα 12.00π.μ., στο Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έκθεση Πεπραγμένων Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για το έτος 2013 ΣΥΝΤΑΞΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΔΕΔ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ IANΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Υπ.Αριθμ. 25/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2014 Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2014 Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 04-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 728/04-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 516/04-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ. Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. τεύχος 1. Α τετράμηνο 2013. Newsletter - τεύχος 1

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ. Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. τεύχος 1. Α τετράμηνο 2013. Newsletter - τεύχος 1 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Newsletter - τεύχος 1 Α τετράμηνο 2013 τεύχος 1 Δράσεις Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης Περισσότερα σελ. 2 Δράσεις Τμήματος Επόπτευσης/Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 6/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τρίτη 7 Αυγούστου 2012, και ώρα 11.00 π.μ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Περί Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 9. 3.1. Διοικητικές Ενέργειες για την προετοιμασία ένταξης της Πράξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 9. 3.1. Διοικητικές Ενέργειες για την προετοιμασία ένταξης της Πράξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 9 3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 3.1. Διοικητικές Ενέργειες για την προετοιμασία ένταξης της Πράξης 3.2. Διοικητικές Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα