Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας. Επιβλέπων: Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΗΛΟ Γραμματικογιάννης Α. Ηλίας Εργασία η οποία υποβάλλεται στο πλαίσιο του μαθήματος Συστήματα Πληροφοριών και Διαχείριση Περιβάλλοντος για το Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Πολυτεχνείου "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" Αθήνα, Φεβρουάριος 2008 Περιβάλλον και Ανάπτυξη Επιβλέπων: Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πρόβλημα Η Φύση του Προβλήματος Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ορισμός Ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Κριτήρια Χωροθέτησης και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Είσοδος Στοιχείων Διαχείριση Στοιχείων Ανάλυση Στοιχείων Παραγόμενα προϊόντα Ζώνες επιρροής Ζώνες αποκλεισμού Αρχικές ζώνες καταλληλότητας - ακαταλληλότητας Τελικές ζώνες καταλληλότητας - ακαταλληλότητας Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης Σύνοψη ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κύρια Σημεία Προοπτικές...23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 Εικόνα 1. 1: Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση... 5 Εικόνα 3. 1: Χάρτης αρχικών δεδομένων... 9 Εικόνα 3. 2.: Ζώνες επιρροής 2 km οικισμών...11 Εικόνα 3. 3.: Ζώνες επιρροής οδικού δικτύου...12 Εικόνα Ζώνες επιρροής θερμών πηγών...12 Εικόνα 3. 5.: Ζώνες αποκλεισμού ακτογραμμής...13 Εικόνα Ζώνη αποκλεισμού ρηγμάτων...14 Εικόνα 3. 7: Ζώνες καταλληλότητας μη δασικών περιοχών...15 Εικόνα 3. 8.: Κατηγοριοποίηση των κλίσεων εδαφών...16 Εικόνα 3. 9.: Κατάλληλο είδος εδαφών...17 Εικόνα : Καταλληλότητα εδάφους...17 Εικόνα : Ζώνες επιρροής - περιοχές καταλληλότητας...18 Εικόνα 3. 12:Περιοχές καταλληλότητας χωρίς το κριτήριο Εικόνα : Περιοχές ακαταλληλότητας...19 Εικόνα :Προτεινόμενες περιοχές οικιστικής ανάπτυξης...20 Εικόνα 3. 15:Τελικές περιοχές...21 Πίνακας 3. 1: Θεματικά επίπεδα και παρεχόμενη μορφή τους... 8 Πίνακας 3. 2: Αρχικά και παραγόμενα θεματικά επίπεδα...10 Πίνακας 3. 3.: Πίνακας ροής εργασιών

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία κινείται στο χώρο των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), χρησιμοποιώντας το λογισμικό πακέτο ArcGis, για την αντιμετώπιση ενός χωροταξικού προβλήματος. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία να τονιστεί είναι ότι τα Γ.Σ.Π. μπορούν να δέχονται και να επεξεργάζονται τις σκέψεις του ανθρώπου, για συγκεκριμένα χωρικά προβλήματα και στη συνέχεια να μεταφράζουν τις σκέψεις αυτές σε συγκεκριμένες θέσεις στο χώρο. Το τι είναι ακριβώς οι σκέψεις αυτές, ποια τα χωρικά προβλήματα και πως τα Γ.Σ.Π. δίνουν απαντήσεις, θα γίνει σαφές στη διάρκεια αυτής της εργασίας Το πρόβλημα Στην περιοχή του νησιού της Μήλου, έχει ληφθεί η πολιτική απόφαση της χωροθέτησης ενός νέου οικισμού. Μία τέτοια απόφαση, που αφορά την ζωή των ανθρώπων που θα εγκατασταθούν εκεί, που αφορά επίσης, την ομαλή ένταξή τους στον περιβάλλοντα χώρο, είναι πολυσύνθετη και πολυδιάστατη. Για το λόγο αυτό υπάρχουν πλήθος κριτηρίων που καθορίζουν τη θέση αυτή, ούτως ώστε να περιοριστούν οι μελλοντικές δυσμενής καταστάσεις τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το περιβάλλον από μία λάθος χωροθέτηση του οικισμού αυτού. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητηθούν εκείνες ή εκείνη η θέση που πληρεί ορισμένες δικλίδες ασφαλείας, για το περιβάλλον και τον άνθρωπο και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του νέου οικισμού. Προφανώς η διαδικασία εύρεσης του οικισμού αυτού είναι μία ανοικτή διαδικασία και μπορεί με το πέρας της μελέτης αυτής, να διαπιστωθεί ότι η θέση που ικανοποιεί τα προεπιλεγμένα κριτήρια δεν υπάρχει και η χωροθέτηση του οικισμού να ματαιωθεί. Μία τέτοια περίπτωση θα οδηγούσε στον επαναπροσδιορισμό του όλου προβλήματος και την επανέναρξη της διαδικασίας Η Φύση του Προβλήματος Με το καθορισμό του προβλήματος, είναι αναγκαία η διευκρίνιση, του γιατί η χωροθέτηση του νέου οικισμού είναι πρόβλημα. Ήδη έχουν διαφανεί από τα προλεγόμενα οι λόγοι για τους οποίους μία τέτοια χωροθέτηση ενέχει πολύ σοβαρούς κινδύνους για το μέλλον, όμως γιατί είναι πρόβλημα; Η δυσκολία του όλου εγχειρήματος έγκειται στο γεγονός ότι μία απόφαση, που αφορά τiς επιλογές του ανθρώπου για το χώρο, πρέπει να αποτυπωθεί στο χώρο. Θα πρέπει δηλαδή από τη σκέψη του ανθρώπου, η πληροφορία να περάσει στο χαρτί και να δημιουργήσει ένα 3

5 χάρτη. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί με τρόπο απόλυτο, η απάντηση στο χωροταξικό πρόβλημα, μία απάντηση που δε θα επιδέχεται αμφισβήτηση και θα είναι κοινώς αποδεκτή Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση Τα Γ.Σ.Π. δεν έχουν βρει ακόμη και σήμερα ένα ορισμό που να είναι κοινά αποδεκτός από όλους. Ωστόσο διαφαίνεται ότι υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις, τις οποίες ακολουθούν τα Γ.Σ.Π., οι οποίες σύμφωνα με τον (Κουτσόπουλος, 2005) είναι: Διαχειριστική Προσέγγιση Δίνεται έμφαση α) στα χαρτογραφικά χαρακτηριστικά και β) στα πληροφοριακά χαρακτηριστικά των Γ.Σ.Π. θεωρώντας ότι είναι ένα πολύ καλό εργαλείο διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Προσέγγιση Χωρικής Ανάλυσης Όπου τα Γ.Σ.Π. θεωρούνται μέρος της επιστήμης της χαρτογραφίας και όχι μέρος τεχνολογική εξέλιξη. Σχεδιαστική Προσέγγιση Θεωρεί ότι τα Γ.Σ.Π. αντιμετωπίζουν χωρικά προβλήματα και συμμετέχουν στο σχεδιασμό. Εξετάζοντας τις τρεις αυτές προσεγγίσεις διαπιστώνεται ότι στο υπάρχον πρόβλημα της χωροθέτησης του νέου οικισμού στο νησί της Μήλου, έχουν ως κοινό τόπο τη χωρική διάσταση και ως εκ τούτου αλληλοσυσχετίζονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Επίσης τα Γ.Σ.Π. στην παρούσα μελέτη θα διαχειριστούν βάσεις δεδομένων για να προκύψουν τα κριτήρια που έχουν τεθεί, θα χρησιμοποιήσουν ορισμένα εργαλεία της επιστήμης της χαρτογραφίας για να δημιουργήσουν τους απαραίτητους χάρτες και θα αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο το χωρικό πρόβλημα που τους έχει τεθεί. Συνεπώς, θα χρησιμοποιηθεί μία Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση η οποία ενσωματώνει της τρεις αυτές προσεγγίσεις, με κοινό σημείο αναφοράς την χωρική διάσταση. Αυτό ωστόσο που θεμελιώνει την Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση ως ιδανικό εργαλείο επίλυσης χωρικών προβλημάτων είναι η δυνατότητα ανάδρασης που έχει. Δηλαδή, δεν ολοκληρώνεται με την εξεύρεση της πιθανής θέσης χωροθέτησης του οικισμού, αλλά προχωρεί στις επεμβάσεις στο χώρο, που διαμορφώνουν μία νέα πραγματικότητα, που τα Γ.Σ.Π. καλούνται εκ νέου να αντιμετωπίσουν. Η ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση παρουσιάζεται σχηματικά στην Εικόνα

6 ΧΩΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ Γ.Σ.Π ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Εικόνα 1. 1: Ολοκληρωμένη Χωρική Προσέγγιση Κουτσόπουλος

7 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2.1. Ορισμός Ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Προτού, αναλυθούν τα στάδια που ακολουθήθηκαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει τεθεί σκόπιμο κρίνεται να περιγραφεί με τον καλύτερο τρόπο, τι εκφράζουν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.). Σύμφωνα λοιπόν με τον (Κουτσόπουλος, 2005), τα Γ.Σ.Π.: Έχουν σαν κυρίαρχο στόχο τον χωρικό σχεδιασμό. Συγκεκριμένα αντιπροσωπεύουν ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων για την συλλογή, αποθήκευση, ανάληψη ανά πάσα στιγμή, μετασχηματισμό και απεικόνιση χωρικών στοιχείων του πραγματικού κόσμου. Έτσι λοιπόν ένα Γ.Σ.Π.: 1 ον Αποθηκεύει, διαχειρίζεται και ενσωματώνει ένα μεγάλο όγκο χωρικών στοιχείων, 2 ον Αποτελεί το πιο κατάλληλο εργαλείο χωρικής ανάλυσης, 3 ον Αποτελεί πολύ αποτελεσματικό μηχανισμό για την επίλυση χωρικών προβλημάτων. Και δημιουργούνται με δύο λογικές προσεγγίσεις: 1 ον Το σύστημα αρχίζει από τους υπεύθυνους των αποφάσεων (decision makers) για να αναπτυχθεί ένα σύστημα που απευθύνεται στου χρήστες (users oriented) 2 ον Το σύστημα αρχίζει από τους τεχνοκράτες-ειδικούς, ούτως ώστε να γίνει καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και να αναπτυχθεί ένα σύστημα που απευθύνεται στους υπεύθυνους των αποφάσεων Κριτήρια Χωροθέτησης και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Έχοντας κατά νου λοιπόν, τι είναι τα Γ.Σ.Π., στη συνέχεια θα αναλυθούν ποια είναι τα δεδομένα του προβλήματος, ή αλλιώς μιλώντας τη γλώσσα των Γ.Σ.Π., ποια είναι τα κριτήρια του χωρικού προβλήματος, που αναζητά επίλυση. Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρεί απαραίτητα η αναζητούμενη περιοχή είναι: 1. Προστασία Ακτών Η προτεινόμενη έκταση θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 100 μέτρα μακριά από την ακτογραμμή. 2. Χρήσεις γης Η προτεινόμενη περιοχή δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται σαν δασική. 6

8 3. Καταλληλότητα εδάφους Η καταλληλότητα του εδάφους πρέπει να είναι συνδυασμός δύο παραγόντων, του είδους και της σταθερότητάς του. Για απλούστευση του θέματος, γίνεται η θεώρηση ότι υπάρχουν οι εξής τέσσερις κατηγορίες για το είδος των εδαφών: 1 = Αλούβια, κορήματα, παράκτιες αποθέσεις, εξαλοιωμένοι τόφφοι 2 = Πυροκλαστικά (τόφφοι) και επικλαστικά (λασποθέσεις) 3= Λάβες 4= Ασβεστόλιθοι - Κροκαλοπαγή Για την σταθερότητα του εδάφους θεωρείται ότι υπάρχουν πάλι τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με την κλίση του. Κλίσεις από 0ο-10ο, 11ο-25ο, 26ο-45ο και 45ο+. Η καταλληλότητα των εδαφών ορίζεται όταν επιλέγονται: η τρίτη και τέταρτη κατηγορία για το είδος των εδαφών και η πρώτη και δεύτερη κατηγορία για την σταθερότητα (κλίσεις). 4. Κόστος υποδομών 1 Για λόγους σύνδεσης με τις υπάρχουσες υποδομές, θα πρέπει η περιοχή να είναι τουλάχιστον εντός μίας ζώνης 2 χλμ. από κατοικημένες περιοχές (οικισμοί Μήλου). 5. Κόστος υποδομών 2 Θα πρέπει να απέχει το πολύ 2 χλμ. από το κυρίως οδικό δίκτυο (Type = A). 6. Επικινδυνότητα εδαφών Θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3 χιλιόμετρα από τα μεγαλύτερα ρήγματα. Το μήκος των ρηγμάτων να είναι μεγαλύτερο από 2 Χιλιόμετρα (Type = FL). 7. Γεωθερμική Ενέργεια Θα πρέπει να βρίσκεται εντός ζώνης 5 χιλιομέτρων από θερμές πηγές 8. Έκταση περιοχής Η επιφάνεια της περιοχής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 500 στρέμματα για να δικαιολογείται η επένδυση. 7

9 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το μεθοδολογικό πλαίσιο, στο οποίο βασίζεται η διαδικασία εύρεσης της κατάλληλης θέσης για την χωροθέτηση του οικισμού στηρίζεται σε τέσσερα βασικά επίπεδα, όσων αφορά την επεξεργασία που υφίστανται τα διαθέσιμα στοιχεία. Έτσι, τα επίπεδα αυτά είναι: 1. Είσοδος 2. Διαχείριση 3. Ανάλυση 4. Απόδοση Στις επόμενες σελίδες τα στάδια αυτά θα περιγραφούν αναλυτικά, αποτυπώνοντας ανάγλυφα, πως το κάθε επίπεδο συμμετέχει στη διαδικασία επίλυσης του χωρικού προβλήματος Είσοδος Στοιχείων Το κάθε κριτήριο αποτελεί και ένα διαφορετικό θεματικό επίπεδο. Με τον όρο θεματικό επίπεδο νοείται ένα σύνολο στοιχείων που περιγράφουν το ίδιο αντικείμενο. Π.χ. το σύνολο των γραμμών είναι τα χωρικά στοιχεία τα οποία περιγράφουν το θεματικό επίπεδο της ακτογραμμής. Με τη λογική αυτή εισάγονται στο περιβάλλον του προγράμματος ArcMap τα εξής θεματικά επίπεδα, που περιγράφουν τα κριτήρια που έχουν τεθεί: Κριτήρια Θεματικά Επίπεδα Μορφή Κ1 Ακτογραμμή Γραμμές Κ3 Χρήσεις Γης Πολύγωνα Κ4 Γεωλογία Πολύγωνα Ισοϋψείς Γραμμές Κ5 Όρια Οικισμών Πολύγωνα Κ6 Οδικό Δίκτυο Γραμμές Κ7 Ρήγματα Γραμμές Κ9 Θερμές Πηγές Σημεία Πίνακας 3. 1: Θεματικά επίπεδα και παρεχόμενη μορφή τους Με την είσοδο όλων αυτών των θεματικών επιπέδων ο χάρτης είναι της μορφής, που παρουσιάζεται στην Εικόνα

10 Εικόνα 3. 1: Χάρτης αρχικών δεδομένων Με το πέρας της διαδικασίας αξίζει να παρουσιαστεί πιο θα είναι το προϊόν από κάθε θεματικό επίπεδο. Έτσι τα παραγόμενα επίπεδα και η τοπολογία τους παρουσιάζεται στον Πίνακα Διαχείριση Στοιχείων Τα θεματικά επίπεδα που έχουν πλέον εισαχθεί στο περιβάλλον του προγράμματος ArcMap, εκτός από την χωρική πληροφορία που περιέχουν και εμφανίζεται στην Εικόνα 3.1. περιέχουν και περιγραφική πληροφορία, η οποία είναι αποθηκευμένη σε κάθε θεματικό επίπεδο με τη μορφή πίνακα. Για παράδειγμα στο θεματικό επίπεδο που περιγράφει το οδικό δίκτυο, σε μορφή πίνακα περιέχονται στοιχεία που δηλώνουν για κάθε δρόμο, το μήκος του, τον κωδικό του, τον τύπο της οδού κ.α. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία να τονιστεί κατά την διαχείριση στοιχείων, παρέχεται η δυνατότητα βάσει ενός κοινού χαρακτηριστικού δύο θεματικών επιπέδων να αποδοθούν, σε ένα θεματικό επίπεδο νέες ιδιότητες. Κάτι τέτοιο έγινε κατά την εύρεση της καταλληλότητας των εδαφών και κατά την διάκρισή της σε τέσσερις κατηγορίες. Από ένα πίνακα στον οποίο ήταν 9

11 γνωστό το ποια είναι τα είδη των εδαφών, από τον χρήστη συμπληρώθηκε η καταλληλότητα για κάθε ένα από αυτά τα εδάφη. Δόθηκε δηλαδή ένας αριθμός καταλληλότητας από 1 έως 4 για κάθε τύπο εδάφους. Στη συνέχεια, ο πίνακας αυτός συνδέθηκε με τον πίνακα του θεματικού επιπέδου της καταλληλότητας του εδάφους, και έγινε για όλα τα πολύγωνα που περιέγραφαν το είδος και τη θέση των εδαφών της Μήλου, κατηγοριοποίηση. Στο στάδιο της διαχείρισης των στοιχείων συγκαταλέγεται και η δημιουργία της Γεωβάσης. Στη Γεωβάση τοποθετούνται όλη η αρχική πληροφορία, που ωστόσο θα έχει κοινό σημείο αναφοράς. Μέχρι τώρα δεν έχει διευκρινιστεί το κατά πόσο τα αρχικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την λύση του προβλήματος είναι συμβατά μεταξύ τους. Η συμβατότητα σε τέτοιους είδους χωρικά προβλήματα νοείται στο κατά πόσο, τα αρχικά αυτά θεματικά επίπεδα έχουν το ίδιο σύστημα συντεταγμένων. Για να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους προβλήματα, δημιουργείται η Γεωβάση στην οποίο ορίζεται ως προβολικό σύστημα το ΕΓΣΑ 87. Στη συνέχεια κάθε στοιχείο που θα εισέρχεται στη Γεωβάση θα αποκτά το ίδιο προβολικό σύστημα με αποτέλεσμα να τα παραγόμενα θεματικά επίπεδα, αλλά και τα αρχικά θεματικά επίπεδα μεταξύ τους, να έχουν το ίδιο σημείο αναφοράς. Έτσι δε θα παρατηρηθεί το φαινόμενο, η χρήσεις γης λόγου χάρη, να βρεθούν στο θαλάσσιο χώρο του νησιού της Μήλου. Προτού παρουσιαστεί το επόμενο στάδιο που μεθοδολογικού πλαισίου που είναι η ανάλυση, στο σημείο αυτό θα παρουσιαστούν τα επιθυμητά παραγόμενα επίπεδα, ούτως ώστε να υπάρχει σαφής προσανατολισμός, για το τι θα ακολουθήσει, όσων αφορά τουλάχιστον την παραγωγή θεματικών επιπέδων. Αρχικά Κριτήριο επίπεδα Τοπολογία Παραγόμενα Επίπεδα Τοπολογία Κ1 Ακτογραμμή Γραμμική Ζώνη αποκλεισμού 100 μέτρων Πολυγωνική Κ3 Χρήσεις Γης Πολυγωνική Αποκλεισμός δασικών χρήσεων Πολυγωνική Κ4 Κ5 Κ6 Γεωλογία Ισοϋψείς Όρια Οικισμών Οδικό Δίκτυο Πολυγωνική Πολυγωνική Κ7 Ρήγματα Γραμμική Κ9 Θερμές Πηγές Καταλληλότητα Είδους εδαφών Καταλληλότητα Κλίσεων εδαφών Πολυγωνική Πολυγωνική Πολυγωνική Ζώνες επιρροής 2 Χιλιόμετρα Πολυγωνική Γραμμική Ζώνες επιρροής 2 Χιλιόμετρα Πολυγωνική Ζώνη αποκλεισμού 3 Χιλιόμετρα Πολυγωνική Πολυγωνική Ζώνη επιρροής 5 Χιλιόμετρα Πολυγωνική Πίνακας 3. 2: Αρχικά και παραγόμενα θεματικά επίπεδα 10

12 3.3. Ανάλυση Στοιχείων Παραγόμενα προϊόντα Πριν εξαχθούν τα τελικά προϊόντα, εξάγονται ορισμένα θεματικά επίπεδα ή περαιτέρω επεξεργασία των οποίων οδηγεί στα τελικά αποτελέσματα. Τα θεματικά επίπεδα αυτά είναι: Ζώνες Επιρροής Ζώνες Αποκλεισμού Ζώνες Καταλληλότητας / Ακαταλληλότητας Οι ζώνες αυτές, είναι ένα νέο θεματικό επίπεδο, είναι μέρος της επεξεργασίας που υφίσταται το κάθε κριτήριο και έχουν τοπολογία πολυγωνική Ζώνες επιρροής Το αμέσως επόμενο επίπεδο ανάλυσης μετά τα αρχικά επίπεδα είναι οι ζώνες επιρροής. Το τι εκφράζουν ακριβώς οι ζώνες επιρροής εμπεριέχεται στη δέσμευση που ένα κριτήριο εισάγει ότι θα πρέπει η περιοχή χωροθέτησης να βρίσκεται εντός μίας ζώνης, από μία συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τα κριτήρια που δημιουργούν ζώνες επιρροής θα παρουσιαστούν στη συνέχεια αναλυτικά, όπως επίσης θα παρουσιαστεί και το θεματικό επίπεδο που δημιουργείται από την εφαρμογή του κριτηρίου. Όρια Οικισμών Θα δημιουργηθεί μία ζώνη επιρροής (buffer), δύο χιλιομέτρων από τους υπάρχοντες οικισμούς Εικόνα 3. 2.: Ζώνες επιρροής 2 km οικισμών 11

13 Οδικό δίκτυο Με την ίδια λογική όπως προηγουμένως θα δημιουργηθεί μία ζώνης επιρροής 2 km από το κυρίως οδικό δίκτυο. Για να γίνει αυτό αρχικά επιλέγεται το κύριο οδικό δίκτυο και δημιουργούνται οι ζώνες επιρροής στο δίκτυο αυτό. Το προϊόν που παράγεται είναι: Εικόνα 3. 3.: Ζώνες επιρροής οδικού δικτύου Όπως προκύπτει από τη συγκεκριμένη ζώνη επιρροής δεν υπάρχει περιοχή στο νησί, όπου να απέχει μεγαλύτερη απόσταση δύο χιλιομέτρων, από το πρωτεύον οδικό δίκτυο. Θερμές πηγές Εικόνα Ζώνες επιρροής θερμών πηγών 12

14 Αναζητούνται εκείνες οι περιοχές οικιστική ανάπτυξης που βρίσκονται εντός ζώνης πέντε χιλιομέτρων από της θερμές πηγές, Εικόνα Από την εφαρμογή της συγκεκριμένης ζώνης επιρροής διαπιστώνεται ότι οι περιοχές που απέχουν περισσότερο από πέντε χιλιόμετρα από θερμές πηγές, βρίσκονται στα δυτικά του νησιού. Ήδη λοιπόν έχουν σχηματιστεί οι πρώτες σκέψεις αποκλεισμού της οικιστικής ανάπτυξης στα δυτικά εξαιτίας περιορισμένης γεωθερμικής ενέργειας Ζώνες αποκλεισμού Στον αντίποδα των ζωνών επιρροής, βρίσκονται οι ζώνες αποκλεισμού. Ενώ λοιπόν προηγουμένως η περιοχή οικιστικής ανάπτυξης δεσμεύονταν να βρίσκεται εντός μίας προκαθορισμένης ζώνης, πλέον η ίδια περιοχή χωροθετείται εκτός συγκεκριμένης ζώνης. Τέτοιες ζώνες αποκλεισμού είναι: Ακτογραμμή Η περιοχής οικιστικής ανάπτυξης πρέπει να βρίσκεται εκτός μίας ζώνης 100 μέτρων από την ακτογραμμή. Η ζώνη αυτή παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.5: Εικόνα 3. 5.: Ζώνες αποκλεισμού ακτογραμμής Με τον τρόπο αυτό θα προστατευτεί ο αιγιαλός από την οικιστική δραστηριότητα. Εξετάζοντας το χάρτη διαπιστώνεται ότι το κριτήριο αυτό δεν έχει τηρηθεί κατά την χωροθέτηση παλαιότερων οικισμών, όπως τουλάχιστον φαίνεται στον οικισμό του Αδάμαντα. 13

15 Ρήγματα Για λόγους ασφαλείας η περιοχή πρέπει να βρίσκεται εκτός μιας ζώνης ασφαλείας από τα μεγάλα ρήγματα. Έτσι όπως έγινε και στην περίπτωση των δρόμων όπου επιλέχθηκαν οι κύριοι οδικοί άξονες, έτσι και στα ρήγματα επιλέγονται εκείνα τα οποία είναι μεγαλύτερα και κατ επέκταση πιο επικίνδυνα. Εικόνα Ζώνη αποκλεισμού ρηγμάτων Τα ρήγματα που είναι μεγαλύτερα των δύο χιλιομέτρων είναι τέσσερα και η ζώνη αποκλεισμού που ορίζουν εμφανίζεται στην Εικόνα Παρατηρείται επίσης ότι η δυτική περιοχή είναι ακατάλληλη για χωροθέτηση οικισμού, εξαιτίας της αυξημένης επικινδυνότητας εδαφών, όπως αυτή ερμηνεύεται από την ύπαρξη μεγάλων ρηγμάτων Αρχικές ζώνες καταλληλότητας - ακαταλληλότητας Οι ζώνες καταλληλότητας ακαταλληλότητας ορίζονται από την ιδιότητα την οποία έχουν συγκεκριμένα χωρικά χαρακτηριστικά. Έτσι αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί η περιοχή επιλέγεται οπότε προκύπτει ζώνη καταλληλότητας, είτε αποκλείεται οπότε προκύπτει ζώνη ακαταλληλότητας. Στην παρούσα εργασία θα επιλεγούν οι ζώνες καταλληλότητας και θα δεσμευτεί η περιοχή οικιστικής ανάπτυξης να βρίσκεται μέσα σε αυτές της ζώνες. Θα μπορούσε να 14

16 ακολουθηθεί και η αντίστροφη διαδικασία, οπότε η νέα οικιστική περιοχή θα έπρεπε να μην ανήκει στις συγκεκριμένες ζώνες. Χρήσεις γης Ως ζώνες καταλληλότητας θεωρούνται όλες εκείνες οι περιοχές οι οποίες δεν είναι δασικές, αποκλείονται δηλαδή οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως δασικές και μεικτές δασικές. Οπότε προκύπτει το εξής θεματικό υπόβαθρο: Εικόνα 3. 7: Ζώνες καταλληλότητας μη δασικών περιοχών Καταλληλότητα εδαφών Για τη δημιουργία της καταλληλότητας του εδάφους πρέπει προηγουμένως να επιλεγούν τα σημεία εκείνα του χώρου που έχουν αφενός την κατάλληλη κλίση και αφετέρου το κατάλληλο είδος των εδαφών. Έτσι παράγονται δύο πρώιμα θεματικά επίπεδα, τα επίπεδα της κατάλληλης κλίσης και εδάφους. Κατάλληλη κλίση Για τον υπολογισμό των κλίσεων ανακατασκευάζεται αρχικά το ανάγλυφο. Προφανών για να μπορέσουν κάπως να υπολογιστούν οι κλίσεις θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε σημείο του χώρου υψόμετρο. Για το λόγο αυτό δημιουργείται το λεγόμενο δίκτυο ακανόνιστων τριγώνων (Triangulated Irregular Network (TIN). Το ΤΙΝ υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ως δεδομένο τις υψομετρικές καμπύλες. 15

17 Με τη δημιουργία του ΤΙΝ, γίνεται μέσα από την δυνατότητα που παρέχει το λογισμικό πρόγραμμα ArcMap υπολογισμός των κλίσεων και ακολουθεί κατηγοριοποίηση των κλίσεων αυτών σε τέσσερις διαβαθμίσεις. Οι κλίσεις όπως υπολογίστηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν είναι οι εξής: Εικόνα 3. 8.: Κατηγοριοποίηση των κλίσεων εδαφών Η κατηγοριοποίηση έχει γίνει από τις ήπιες κλίσεις στις πιο έντονες. Έτσι οι κατηγορίες 1 και 2, ορίζουν τα εδάφη με τις χαμηλότερες κλίσεις τα οποία βρίσκονται στην κεντρική περιοχής της Μήλου. Κατάλληλο είδος των εδαφών Το κατάλληλο είδος των εδαφών προσδιορίζεται αφού προηγουμένως για όλα το κάθε είδος του εδάφους γίνει επίσης κατηγοριοποίηση. Έτσι λοιπόν, όπως περιγράφεται και στην παράγραφο 3.2., τα εδάφη ανάλογα με το είδος τους αποκτούν ένα κωδικό από το 1 έως το 4 και στη συνέχεια, επιλέγονται εκείνα τα εδάφη που βρίσκονται στις κατηγορίες 3 και 4. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτή παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.9. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία να τονιστεί είναι ότι στη συνέχεια για να προκύψει το θεματικό επίπεδο εκείνο περιγράφει την καταλληλότητα των εδαφών, θα πρέπει τα δύο θεματικά επίπεδα που προέκυψαν να ενωθούν. 16

18 Εικόνα 3. 9.: Κατάλληλο είδος εδαφών Τέλος οι καταλληλότητα των εδαφών θα προκύψει από την επιλογή εκείνων τον εδαφών που έχουν την κατάλληλη κλίση και το κατάλληλο είδος εδάφους. Οι περιοχές αυτές είναι: Εικόνα : Καταλληλότητα εδάφους Με την εύρεση και αυτού του θεματικού επιπέδου, έχουν δημιουργηθεί τα ενδιάμεσα θεματικά επίπεδα που θα χρησιμοποιηθούν για την εύρεση της τελικής ζώνης οικιστικής ανάπτυξης. Προτού όμως οδηγηθεί κανείς στο τελικό αυτό στάδιο θα πρέπει να ενωθούν όλες οι ζώνες επιρροής με τις ζώνες καταλληλότητας για να προκύψουν οι κατάλληλες τελικές 17

19 ζώνες, αλλά και να ενωθούν οι ζώνες αποκλεισμού, για να δημιουργηθούν ζώνες ακατάλληλες για οικιστική ανάπτυξη Τελικές ζώνες καταλληλότητας - ακαταλληλότητας Στο σημείο αυτό της ανάλυσης θα δημιουργηθούν νέα επίπεδα από την επεξεργασία των προηγούμενων ζωνών επιρροής, αποκλεισμού και καταλληλότητας. Έτσι θα ενωθούν οι ζώνες επιρροής μεταξύ τους και θα προκύψουν οι τελικές ζώνες καταλληλότητας και οι ζώνες αποκλεισμού για να δημιουργηθούν οι τελικές ζώνες ακαταλληλότητας. Ζώνες καταλληλότητας Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ζώνες επιρροής και οι περιοχές καταλληλότητας θα πρέπει να ενωθούν μεταξύ τους, δηλαδή να εκτελεστεί η λειτουργία της ανάλυσης που ονομάζεται τομή. Δηλαδή όλες οι ζώνες επιρροής θα επεξεργαστούν για να προκύψει εκείνη εκείνες οι περιοχές του χώρου που βρίσκονται εντός όλων των αυτών των ζωνών επιρροής. Με το πέρας αυτής της λειτουργίας της τομής οι περιοχές που προκύπτουν είναι: Εικόνα : Ζώνες επιρροής - περιοχές καταλληλότητας Με την τομή λοιπόν όλων των ζωνών επιρροής προκύπτει ότι οι περιοχές που πληρούν όλα τα κριτήρια που αφορούν τις ζώνες επιρροής είναι εξαιρετικά λίγες και μικρές σε έκταση. Όπως αρχίζει να διαφαίνεται, η εφαρμογή όλων κριτηρίων, που αφορούν τις ζώνες επιρροής θα οδηγήσει στη μη εύρεση της κατάλληλης περιοχής για οικιστική ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, απορρίπτεται ένα κριτήριο από τη συνέχεια και υπολογίζονται εκ νέου οι ζώνες 18

20 επιρροής. Το κριτήριο που θα αποκλειστεί από τη συνέχεια είναι το κριτήριο της καταλληλότητας των εδαφών. Συνεπώς, με τομή στις εναπομείναντες περιοχές επιρροής προκύπτει: Εικόνα 3. 12:Περιοχές καταλληλότητας χωρίς το κριτήριο 4 Ζώνες ακαταλληλότητας Στον αντίποδα των ζωνών επιρροής όπου γίνεται τομή για να προκύψουν οι ζώνες καταλληλότητας, βρίσκονται οι περιοχές ακαταλληλότητες. Επειδή, η περιοχή που προορίζεται για οικιστική ανάπτυξη δεν πρέπει να βρίσκεται σε καμία από τη ζώνη αποκλεισμού, γίνεται ένωση των ζωνών αυτών και προκύπτει η ζώνη ακαταλληλότητας. Εικόνα : Περιοχές ακαταλληλότητας 19

21 Σε αυτό το θεματικό επίπεδο παρατηρείται ότι έχει ενωθεί σε η ζώνη αποκλεισμού της ακτογραμμής με αυτή των μεγαλύτερων ρηγμάτων Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης Έχοντας πλέον ως θεματικά επίπεδα τις περιοχές καταλληλότητας και τις περιοχές ακαταλληλότητας, επιχειρείται μέσω της ανάλυσης να προκύψουν οι τελικές περιοχές για οικιστική ανάπτυξη. Η λειτουργία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της αφαίρεσης στην οποία από τις καταλληλότητας, θα αφαιρεθούν όλες οι περιοχές ακαταλληλότητας. Συνεπώς θα προκύψει το ακόλουθο θεματικό επίπεδο: Εικόνα :Προτεινόμενες περιοχές οικιστικής ανάπτυξης Στο σημείο αυτό και αφού προηγουμένως έχουν προκύψει, οι προτεινόμενες περιοχές, που πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί ως τώρα, θα γίνει επιλογή της βέλτιστης θέσης. Ωστόσο πριν την επιλογή της βέλτιστης τελικής θέσης θα πρέπει από τις περιοχές αυτές να αφαιρεθούν, οι περιοχές που είναι μικρότερες από 500 στρέμματα. Αυτό διότι μία περιοχή η οποία είναι μικρότερη από 500 στρέμματα δεν περιέχει τον ζωτικό αυτό χώρο για να προχωρήσει μία επένδυση οικιστικής ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν προκύπτουν πολλές περιοχές μεγαλύτερες των 5000 στρεμμάτων, που εμφανίζονται στην Εικόνα 3.15., αλλά η τελική περιοχή εκλέγεται αυτή που προσεγγίζει περισσότερο τα 500 στρέμματα και είναι έκτασης 767 στρεμμάτων. 20

22 Εικόνα 3. 15:Τελικές περιοχές 21

23 Σύνοψη Συνοψίζοντας, για να γίνει κατανοητός τρόπος με τον οποίο εκτελέστηκε η επεξεργασία, για την επιλογή των κατάλληλων σχέσεων, παρουσιάζεται το ακόλουθο διάγραμμα ροής εργασιών: Κριτήρια Επίπεδα ανάλυσης Λειτουργία ανάλυσης Νέο επίπεδο ανάλυσης Λειτουργία ανάλυσης Νέο επίπεδο ανάλυσης Λειτουργία ανάλυσης Νέο επίπεδο ανάλυσης 1 Προστασία ακτών 3 Χρήσεις γης Ακτογραμμή Μη δασικές περιοχές Buffer Επιλογή Ζώνη αποκλεισμού από ακτογραμμή Ένωση Ζώνη καταλληλότητας Τομή Αφαίρεση Ζώνες αποκλεισμού Προτεινόμενες περιοχές 4 Καταλληλότητας εδάφους Γεωλογία Επιλογή Είδος εδαφών Ισοϋψείς Επιλογή Κλίσεις εδαφών Τομή Ζώνη καταλληλότητας 5 Κόστος υποδομών 1 Οικισμοί Βuffer Ζώνη επιρροής οικισμών Τομή κόστος υποδομών 2 Επικινδυνότητα εδαφών Γεωθερμική ενέργεια Οδικό δίκτυο Ρήγματα Θερμές πηγές Buffer Buffer Buffer Ζώνη επιρροής οδικού δικτύου Ζώνη αποκλεισμού από μεγάλα ρήγματα Ζώνη επιρροής από θερμές πηγές Τομή Ένωση Τομή Ζώνες επιρροής Πίνακας 3. 3.: Πίνακας ροής εργασιών 22

24 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4.1. Κύρια Σημεία Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής της βέλτιστης θέσης χωροθέτησης οικισμού αυτό το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει εξαχθεί το τελικό προϊόν. Τα βήματα λοιπόν της επεξεργασία εμπεριέχονται στα ακόλουθα σημεία: Καθορισμός κριτηρίων χωροθέτησης δραστηριότητας Επιλογή εύρεση των κατάλληλων θεματικών επιπέδων που θα βοηθήσουν τα κριτήρια να εφαρμοστούν Εφαρμογή των κατάλληλων λειτουργιών ανάλυσης, όπως buffer, επιλογή, ένωση, τομή, αφαίρεση κ.α. Παραλαβή παραγόμενων επιπέδων και περαιτέρω ανάλυση σε περίπτωση που η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί Εκτύπωση του τελικού θεματικού επιπέδου βάσει των χαρτογραφικών κανόνων Προοπτικές Ήδη έχουν αρχίσει να διαφαίνονται οι τεράστιες δυνατότητες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, παρέχοντας απάντηση σε πλήθος χωροταξικών και όχι μόνο, προβλημάτων του ανθρώπου. Είναι ο ιδανικός τρόπος τα ερωτήματα του ανθρώπου για το χώρο να αποκτήσουν χωρική υπόσταση. Σημαντική είναι επίσης και η ταχύτητα με την οποία τα κριτήρια που έχουν τεθεί εφαρμόζονται και οι απαντήσεις εξαγάγονται. Σε περίπτωση που το αρχικά χωρικά δεδομένα είναι στη διάθεση του μελετητή δεν αρκούν μερικές ώρες για να λυθούν τα εκάστοτε χωρικά προβλήματα του ανθρώπου. Πρέπει να τονιστεί ότι στο μέλλον, ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδεται η υπάρχουσα πληροφορία, για τον γρήγορο σχηματισμό των αρχικών χαρτογραφικών υποβάθρων, θα αποτελέσει το κλειδί για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Γ.Σ.Π. Τέλος, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στους κινδύνους που εμπεριέχει η χρήση των Γ.Σ.Π.. Οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν τον εφησυχασμό του μελετητή από τα αρίστης ποιότητας χαρτογραφικά προϊόντα των Γ.Σ.Π.. Έτσι θα πρέπει το τελικό προϊόν να ελέγχεται εκ νέου 23

25 πριν οδηγηθεί στην τελική του παρουσίαση, γιατί λάθη και παραλήψεις του μελετητή μπορεί υπάρχουν, αλλά να μην είναι εμφανή με την πρώτη ματιά. 24

26 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κουτσόπουλος, Κ., «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Ανάλυση Χώρου», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα Κουτσόπουλος, Κ., Ανδρουλάκης Ν., «Εφαρμογές του Λογισμικού ArcGIS με Απλά Λόγια», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ... 1 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ - ΕΝΝΟΙΕΣ... 2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1.1 Το ARCGIS DESKTOP... 3 1.1.2 Περιβάλλον εργασίας στο ArcCatalog...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας τους

Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας τους ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ερευνητική Μονάδα GIS Marathon Data Systems 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών GIS Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 ο Χωρικές λειτουργίες με διανυσματικά αρχεία Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε χωρικές αναλύσεις διανυσματικών αρχείων μέσα από την επίλυση ενός χωρικού προβλήματος. Θα προσπαθήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία σηµείο γραµµή σε πολύγωνο

Λειτουργία σηµείο γραµµή σε πολύγωνο Λειτουργία σηµείο γραµµή σε πολύγωνο 2 5 7 3 1 6 8 4 2 5 1 6 7 8 3 4 Υπολογισµός του ελάχιστου περιβάλλοντος ορθογώνιου παραλληλόγραµµου του πολυγώνου που εξετάζεται. Ο υπολογισµός αυτών γίνεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ. ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι: Χωρική Ανάλυση Ο σκοπός χρήσης των ΣΓΠ δεν είναι μόνο η δημιουργία μίας Β.Δ. για ψηφιακές αναπαραστάσεις των φαινομένων του χώρου, αλλά κυρίως, η βοήθειά του προς την κατεύθυνση της υπόδειξης τρόπων διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών

Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών με την χρήση ΓΠΣ Νικόλαος Mέντης 1 - Γιάννης Μελιάδης 2 1 Δασάρχης Δασαρχείου Αριδαίας Ν. Πέλλας 2 Ερευνητής Δασολόγος Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Εισαγωγή Το

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗ: ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ Περιπτώσεις Χρήσης για

Διαβάστε περισσότερα

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Δ Κωδικός μαθήματος: ΖΤΠΟ-4016 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών:

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 16_10_2012 ΙΣΟΥΨΕΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2.1 Απεικόνιση του ανάγλυφου Μια εδαφική περιοχή αποτελείται από εξέχουσες και εισέχουσες εδαφικές μορφές. Τα εξέχοντα εδαφικά τμήματα βρίσκονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση του αναγλύφου

Η γνώση του αναγλύφου ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ Η γνώση του αναγλύφου συµβάλλει στον προσδιορισµό Ισοϋψών καµπυλών Κλίσεων του εδάφους Προσανατολισµού Ορατότητας Μεταβολών Κατανοµής φωτισµού ιατοµών Χωµατισµών Υδροκρίτη Οπτικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων

25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5.1 Ολοκλήρωση Υποσυστημάτων Πλατφόρμας Διαχείρισης Αισθητήρων REVISION HISTORY Revision Description of Changes Author Date Draft #1 First

Διαβάστε περισσότερα

1 Ανάλυση Προβλήματος

1 Ανάλυση Προβλήματος 1 Ανάλυση Προβλήματος 1.1 Η Έννοια Πρόβλημα Τι είναι δεδομένο; Δεδομένο είναι οτιδήποτε μπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον παρατηρητή, με μία από τις πέντε αισθήσεις του. Τι είναι επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Μετατροπή από μία μορφή δομής επανάληψης σε μία άλλη.

4.4 Μετατροπή από μία μορφή δομής επανάληψης σε μία άλλη. 4.4 Μετατροπή από μία μορφή δομής επανάληψης σε μία άλλη. Η μετατροπή μιας εντολής επανάληψης σε μία άλλη ή στις άλλες δύο εντολές επανάληψης, αποτελεί ένα θέμα που αρκετές φορές έχει εξεταστεί σε πανελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 2 0 1 3 2014 1 Α. Τίτλος και περιεχόμενα του Α Μέρους του θέματος Ο κοινός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ. Αρκετές φορές τα πειραματικά δεδομένα πρέπει να απεικονίζονται υπό μορφή γραφικών παραστάσεων σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων καρτεσιανών συντεταγμένων. Με τις γραφικές παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στέργιος Παλαμάς 2006- ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Πλήρης Κατανόηση του Προβλήματος Προσδιορισμός των Συστατικών Μερών του Προβλήματος Ανάλυση Προβλήματος σε απλούστερα Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... xi Foreword... xv ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... xi Foreword... xv ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... xi Foreword... xv Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Διαχείριση Υδατικών Πόρων (ΔΥΠ)... 1 1.2 Λογισμικό (Software) για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων... 5 1.3 Συστήματα Διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

νήσο Λέσβο» Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Κατερίνα Τζαβέλλα ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010

νήσο Λέσβο» Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Κατερίνα Τζαβέλλα ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010 11 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «H Χαρτογραφία του Ελληνικού Κράτους» ΝΑΥΠΛΙΟ 8-10 εκεµβρίου 2010 Παρουσίαση Εργασίας µε Τίτλο: «H Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Εισαγωγή

Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Εισαγωγή Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Εισαγωγή Εργαστήριο 7-9 Αξιολόγηση της καταλληλότητας των περιοχών της νήσου Λέσβου για τη χωροθέτηση ενός ΧΥΤΑ. 20/05/2009 ιδάσκων: Ηλίας Συµεωνάκης Εργαστήριο: Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική εργασία: Ζωή Φλογερά Επιβλέπουσα καθηγήτρια:ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή πυκνότητας της αστικής γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα, με βάση τρεις κατηγορίες κατάταξης: συνεχής δόμηση γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Θεματικά επίπεδα πληροφοριών Ένα θεματικό επίπεδο πληροφορίας αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λειτουργίες ΓΠΣ

Αναλυτικές λειτουργίες ΓΠΣ Αναλυτικές λειτουργίες ΓΠΣ Χρίστος Γενικά ερωτήµατα στα οποία απαντά ένα ΓΠΣ Εντοπισµού (location) Ιδιότητας (condition) Τάσεων (trend) ιαδροµών (routing) Μορφών ή προτύπων (pattern) Και µοντέλων (modelling)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή πυκνότητας της αστικής γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα, με βάση τρεις κατηγορίες κατάταξης: συνεχής δόμηση γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιμέλεια: Βαΐτης Μιχαήλ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014 Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 16/06/2014 Α.Π. : οικ Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 3 ο σεμινάριο 26 Μαΐου 2015 Ύλη Γνωριμία με δομές δεδομένων, τύπους αρχείων, συστήματα αναφοράς και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Για την άρτια εκτέλεση του θέματος θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Για την άρτια εκτέλεση του θέματος θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: Το αντικείμενο του θέματος είναι η ταχυμετρική αποτύπωση σε κλίμακα 1:200 της περιοχής που ορίζεται από τo Σκαρίφημα Λιμνίου με Συντεταγμένες Σημείων το οποίο παραδόθηκε στο μάθημα και βρίσκεται στο eclass.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου Πρακτικά Εναρκτήριας Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση θεματικών δεδομένων

Απόδοση θεματικών δεδομένων Απόδοση θεματικών δεδομένων Ποιοτικές διαφοροποιήσεις Σημειακά Γραμμικά Επιφανειακά Ποσοτικές διαφοροποιήσεις Ειδικές θεματικές απεικονίσεις Δασυμετρική Ισαριθμική Πλάγιες όψεις Χαρτόγραμμα Χάρτης κουκίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ Η εκτίµηση και η ανάλυση του κόστους µιας γεώτρησης είναι το τελικό στάδιο στο σχεδιασµό. Σε πολλές περιπτώσεις η εκτίµηση κόστους είναι το διαχειριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόγραμμα Spatial Analyst κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά... 23 υνατότητες του Spatial Analyst... 23 Επεξηγήσεις συμβατικών όρων... 24 Σειρά διαδοχικών

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα

Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας Αθήνα, 9-10 Φεβρουαρίου 2012 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια των έργων υποδομής στην Ελλάδα Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνική Ανίχνευσης του ICMP Echo Spoofing Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 98 ΜΕΡΟΣ Α: Έλεγχος του Icmp Echo Reply Πακέτου 103 A.1. Ανίχνευση του spoofed Icmp Echo Request Πακέτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιμέλεια: Γεωργακαράκος Ευστράτιος ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Στο παρόν έγγραφο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Καρτέλα Ερευνητή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης.

Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης. Αστικός Σχεδιασμός και Χαρτογραφική Υποδομή. Ο μνημειακός πλούτος της Θεσσαλονίκης και οι παραγωγικές δραστηριότητες της πόλης. Ν. Καρανικόλας, Π. Λαφαζάνη, Μ. Μυρίδης. * Περίληψη Οι πληροφορίες που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των G.I.S.

Κεφάλαιο 2: Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των G.I.S. Κεφάλαιο 2: Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των G.I.S. Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των G.I.S. και των βασικών δυνατοτήτων τους. Δίνονται οι βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

MiSRaR. Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns

MiSRaR. Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns MiSRaR Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns 1 Το έργο MiSRaR σε αριθμούς 7 εταίροι 6 χώρες 3 χρόνια διάρκεια 16 θεματικά σεμινάρια 3 φυλλάδια 1 εγχειρίδιο άμβλυνσης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7777092 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr Αρ. Πρωτ. 249 ΠΡΟΣ Αθήνα, 28/01/2013 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.16 Αποτύπωση της χωρικής διασποράς των διαφορετικών ειδών κουνουπιών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Ν. Μαµάσης και Α. Κουκουβίνος Αθήνα 2006 Συστήµατα Γεωγραφικής Πληροφορίας Σύστηµα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ, Geographic Information System,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ Χρίστος Χαλκιάς Τµήµα Γεωγραφίας Σ υ σ τ ή µ α τ α Γ ε ω γ ρ α φ ι κ ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν ΙΙ Τι είναι ένα ΨΜΕ Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους θεωρείται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης»

«Διαδικασία Συµµετοχής Η σωστή επιλογή προγράµµατος, εταιρικού σχήµατος και στρατηγικής. Η υποβολή της πρότασης» Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα