Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών"

Transcript

1 Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών με την χρήση ΓΠΣ Νικόλαος Mέντης 1 - Γιάννης Μελιάδης 2 1 Δασάρχης Δασαρχείου Αριδαίας Ν. Πέλλας 2 Ερευνητής Δασολόγος Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

2 Εισαγωγή Το δασικό οικοσύστημα παράγει πολλά αγαθά και υπηρεσίες δίχως τη διαχειριστική επέμβαση του ανθρώπου. Από τότε όμως που ο άνθρωπος άρχισε να διαχειρίζεται εντατικά τα δάση, η σχέση μεταξύ των παραγόμενων αγαθών και απόληψης της παραγωγής άλλαξε. Η πίεση που δέχονται σήμερα τα δάση και οι δασικές περιοχές από τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις είναι μεγάλη και αύξουσα με αρνητικές προβλέψεις για τα δασικά οικοσυστήματα στα επόμενα χρόνια. Μέλημα της Δασοπονίας είναι η συλλογή και διατήρηση ακριβών και λεπτομερειακών δεδομένων και πληροφοριών για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις σημερινές ανάγκες αλλά και να προβλέψει (όσο και όπου μπορεί) μελλοντικές καταστάσεις.

3 Για τη διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης Δασικής Πολιτικής και το σωστό προγραμματισμό ανάπτυξης της Εθνικής Δασοπονίας είναι απαραίτητος καταρχήν η βαθιά γνώση της πραγματικής καταστάσεως των φυσικών δασών της χώρας, ιδίως από απόψεως παραγωγής. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι γνωστά τα ακόλουθα: 1. H κατανομή της δασικής εκτάσεως κατά δασοπονικό είδος και κατά δασοπονική μορφή εκμεταλλεύσεως. 2. Η κατανομή των φυσικών δασών από απόψεως ιδιοκτησίας. 3. Η κατανομή του υπάρχοντος ξυλαποθέματος κατά δασοπονικό είδος καθώς και το μέγεθος της ετήσιας προσαύξησης. 4. Η κατανομή των καρπώσεων, ιδίως σε τεχνικό και καύσιμο ξύλο σε σχέση με την παραγωγικότητα κάθε δάσους κατά περιοχές.

4 Με δεδομένη την απαίτηση για ορθολογική διαχείριση τωνφυσικώνδασώντηςχώραςπρέπεινα χρησιμοποιηθούν όλες οι σύγχρονες μέθοδοι όπως η παρούσα εφαρμογή με την οποία γίνεται προσπάθεια σύνδεσης των ΓΣΠ και της ξυλοπαραγωγής ενός Δασαρχείου. Η εφαρμογή αυτή δείχνει ότι είναι δυνατόν τα ΓΣΠ να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τομείς της Δασοπονίας με επιτυχία με αποτελέσματα άμεσα και αξιοποιήσιμα από τους δασοδιαχειριστές.

5 Τοποθέτηση Προβλήματος Η ξυλοπαραγή στη φυσική δασοπονία που εφαρμόζεται στην χώρα μας, πραγματοποιείται με την εφαρμογή διαχειριστικών μελετών που εξυπηρετούν τους δασοκομικούς σκοπούς πάντα με την αρχή της αειφορίας. Ο δασοδιαχειριστής που εφαρμόζει την διαχειριστική μελέτη, καλείται να παράγει ης συγκεκριμένη ποσότητα, ποιότητα και κατηγορία δασικών προϊόντων ανά συστάδα, προσεγγίζοντας το λήμμα (προβλεπόμενη και επιτρεπόμενη παραγωγή δασικών προϊόντων), που αναφέρεται στη μελέτη. Στη διαδικασία αυτή έχει να αντιμετωπίσει κυρίως τις εργασίες των προσημάνσεων, του έλεγχου υλοτομιών, της εξωδάσωσης των προϊόντων, της καταμέτρησης της παραγόμενης ξυλείας και της καλής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών του συνόλου της παραγωγής.

6 Στις παραπάνω εργασίες, ο δασοδιαχειριστής έχει την ευθύνη όλης της διαδικασίας παραγωγής. Συντονίζει το εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε η παραγωγή να κινείται μέσα στα πλαίσια και όρια που ορίζει η διαχειριστική μελέτη. Συνηθισμένα προβλήματα του δασοδιαχειριστή αποτελούν η υπέρβαση του λήμματος και οι συσχετισμοί παραγωγής μεταξύ των κατηγοριών των δασικών προϊόντων και γενικά ο έλεγχος της πορείας των παραγωγής.

7 Σκοπός Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο θα μπορούσε να είναι ένας ψηφιακός χάρτης όπου θα παρουσιάζεται όλη η πορεία παραγωγής. Αυτό μπορεί να γίνει με μια βάση δεδομένων όπου θα εισάγονται τα στοιχεία παραγωγής τα οποία στη συνέχεια θα απεικονίζονται με τον τρόπο που θα επιλέξουμε σε έναν θεματικό χάρτη. Με την εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια για την δημιουργία ενός εποπτικού μέσου (βάση δεδομένων με ψηφιακό χάρτη) που θα παρουσιάζει την εξέλιξη της παραγωγής σε όλη την διάρκεια εκμετάλλευσης της συστάδας, ώστε ο δασοδιαχειριστής να παρακολουθεί κάθε στιγμή τις καταμετρήσεις των δασικών προϊόντων και ανάλογα να ρυθμίζει τις υλοτομικές εργασίες και κατά συνέπεια την παραγωγή.

8 Σκοπός της εργασίας Είναι η παρουσίαση μιας απλής εφαρμογής σύνδεσης των ΓΣΠ και της ξυλοπαραγωγής ενός Δασαρχείου. Η εφαρμογή αυτή δείχνει ότι είναι δυνατόν τα ΓΣΠ να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τομείς της Δασοπονίας με επιτυχία με αποτελέσματα άμεσα και αξιοποιήσιμα από τους δασοδιαχειριστές.

9 Περιοχή εφαρμογής Το Δασαρχείο Αριδαίας έχει ως κύριο αντικείμενο την εκμετάλλευση των υψηλών δασών, με παραγωγή δασικών προϊόντων που προσεγγίζει τα κυβικά μέτρα και απασχολεί 900 υλοτόμους. Η παραγωγή αυτή πραγματοποιείται με την εφαρμογή διαχειριστικών μελετών που εξυπηρετούν τους δασοκομικούς σκοπούς όπως προστασία και αειφορική ανάπτυξη.

10 Περιοχή μελέτης Το Δασαρχείο Αριδαίας έχει διοικητική περιφέρεια όλη την επαρχία Αλμωπίας, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Νομού Πέλλας. Ανατολικό (Δ.Σ.) (Δ.Σ.) Πευκωτού Ανατολικό (Δ.Σ.) Δασικά συμπλέγματα (Δ.Σ.)

11 Η επαρχία καταλαμβάνει έκταση λιγότερη από στρεμ. Αποτελεί ένα λεκανοπέδιο που περιβάλλεται από τις οροσειρές Βόρα, Πινόβου, Τζένας και Πάϊκου με υψόμετρα που κυμαίνονται από 120 μέχρι μέτρα. Καλύπτεται κατά 70% από δασικές εκτάσεις εκ των οποίων τα στρεμ. είναι υψηλά παραγωγικά δάση με συστάδες κυρίως οξιάς και σε μικρά ποσοστά ελάτης και πεύκης. Η ετήσια παραγωγή ανέρχεται στα κυβ. μέτρα πρωτογενών δασικών προϊόντων με απασχόληση 1000 περίπου υλοτόμων.

12 Τα δάση αυτά διαχειρίζονται ως 4 δασικά συμπλέγματα με έναν δασολόγο υπεύθυνο (συμπλεγματάρχη) για το καθένα, συνεπικουρούμενο και από άλλους υπαλλήλους του Δασαρχείου. Ο συμπλεγματάρχης έχει την ευθύνη για την παραγωγή του συμπλέγματος, ενώ τον έλεγχο της παραγωγής όλου του Δασαρχείου και τον συντονισμό των συμπλεγματαρχών, τον έχει ο τμηματάρχης διαχείρισης δασών που με την σειρά του εποπτεύεται από τον Δασάρχη.

13

14 Μεθοδολογία και Κατασκευή Με την εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίαςενόςψηφιακούχάρτημετηνχρήσητων ΓΣΠ, ο οποίος θα αποτελέσει το εποπτικού εργαλείο για τον δασοδιαχειριστή (συμπλεγματάρχη, τμηματάρχη και Δασάρχη). Αυτός παρουσιάζεται ως θεματικός χάρτης με βάση δεδομένων που μπορεί να ενημερώνεται συνεχώς και τα νέα δεδομένα να ανανεώνουν τον θεματικό χάρτη. Η κατασκευή του είναι απλή και δεν απαιτεί χρόνο, ακόμα και αν δεν υπάρχει ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο.

15 ΑπότουπάρχονψηφιακόχαρτογραφικόυπόβαθροτουΔασαρχείου Αριδαίας επιλέχθηκαν για τον χάρτη 1. Τα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δασαρχείου Αριδαίας (απαραίτητο) 2. Τα όρια των διαχειριζόμενων δασών (απαραίτητο) 3. Τα όρια των τμημάτων (απαραίτητο) 4. Τα όρια των συστάδων (απαραίτητο) 5. Οι ισοϋψείς των 100 και 20 μέτρων 6. Οι οικισμοί 7. Τα ποτάμια και ρέματα 8. Το επαρχιακό οδικό δίκτυο 9. Το δασικό οδικό δίκτυο 10. Ορθοφωτοχάρτες Με τα παραπάνω 1,2,3 και 4 δημιουργήθηκε ο χάρτης των συστάδων οι οποίες πήραν ID τον αριθμό της συστάδας όπως αναφέρεται στην διαχειριστική μελέτη. Εφόσον υπάρχουν και άλλα χωρικά δεδομένα εισάγονται και αυτά αλλά μη ορατά.

16

17 Βάση δεδομένων: Από τις διαχειριστικές μελέτες επιλέχτηκαν οι συστάδες που θα υλοτομηθούν το 2011 και για κάθε μία το συνολικό λήμμα αλλά και ξεχωριστά ανά είδος και κατηγορία προϊόντος. Με τα στοιχεία αυτά συμπληρώθηκε μερικώς η βάση δεδομένων για την δημιουργία των θεματικών χαρτών. Επίσης σε αυτήν προβλέφθηκε η δυνατότητα συμπλήρωσης με την εξελισσόμενη παραγωγή ώστε να υπάρχει σύγκριση μεταξύ λήμματος και παραγωγής. Στην βάση δεδομένων ενδεικτικά μπήκαν τιμές παραγωγής για λόγους παρουσίασης.

18 Βάση δεδομένων κάθε συστάδας

19 Κατασκευή θεματικών χαρτών: Με τη βοήθεια του λογισμικού ArcMap ver9.2 δημιουργήθηκε ο χάρτης που προαναφέρθηκε και περιλαμβάνει τις συστάδες που θα υλοτομηθούν. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες προγραμματισμού δημιουργήθηκε ένα αυτοτελές πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει την θεματική απεικόνιση των στοιχείων της βάσης δεδομένων επί του χάρτη. Αρχικά στον χάρτη συστάδων και με την βοήθεια του λήμματος (από την βάση δεδομένων) χρωματιστήκαν οι συστάδες ανάλογα με το μεγέθος του λήμματος τους. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης έχει συνεχή επαφή με το μέγεθος του λήμματος κάθε συστάδας. Στην συνέχεια και μέσα σε κάθε συστάδα απεικονίστηκε γραφικά με «μπάρες» το λήμμα και η παραγωγή έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκρισή τους κάθε στιγμή.

20 O χάρτης των υπό μελέτη συστάδων

21

22

23 Η βάση δεδομένων συμπληρώνεται με κάθε καταμέτρηση των δασικών προϊόντων και συγχρόνως εμφανίζει τα μεγέθη στον θεματικό χάρτη με τις «μπάρες». Η βάση δεδομένων εμφανίζεται στο προσκήνιο όποτε την επιλέξουμε. Το μεγάλο πλεονέκτημα της όλης εργασίας είναι το γεγονός ότι ο δασοδιαχειριστής και γενικά ο χρήστης έχει την δυνατότητα να παρατηρεί την κίνηση της παραγωγής και να ελέγχει γραφικά την σχέση λήμματος και παραγωγής. Έτσι ανάλογα με τα όρια που έχει θέσει μπορεί να πάρει τα κατάλληλα μέτρα και να πετύχει τους στόχους παραγωγή κατά ορθολογικό τρόπο.

24 Παράλληλες δυνατότητες Εφόσον υπάρχουν ορθοφωτοχάρτες σε μορφή raster αλλά και άλλα ψηφιοποιημένα χωρικά δεδομένα (υπάρχουν στο Δασαρχείο Αριδαίας), ο παραπάνω εποπτικός χάρτης, μπορεί να εμπλουτιστεί με αυτά και ο δασοδιαχειριστής να έχει ένα πλουσιότερο εποπτικό εργαλείο. Το ίδιο μπορεί να κάνει και με άλλα υπάρχοντα χωρικά δεδομένα που στην περίπτωση του Δασαρχείου Αριδαίας είναι οι επαρχιακοί και δασικοί δρόμοι, οι ισοϋψείς των 100 ή και 20 μέτρων, τριγωνομετρικά σημεία, τα ποτάμια και τα ρέματα καθώς και οι οικισμοί. Τα δεδομένα αυτά ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες με τις εντολές εμφάνισης και απόκρυψης μπορούν να βοηθήσουν σε διάφορες φάσεις της διαδικασίας παραγωγής όπως προγραμματισμού των προσημάνσεων, σχεδιασμού χάραξης τρακτεροδρόμων κ.α.

25 Συζήτηση - Συμπεράσματα Η τεχνολογία των ΓΣΠ επιτρέπει την καλύτερη επεξεργασία των περιβαλλοντικών δεδομένων και πληροφοριών. Η δυνατότητα προγραμματισμού επιτρέπει την δημιουργία μικρών, ευέλικτων προγραμμάτων (macros) τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των χρηστών Σε πολλές υπηρεσίες δημιουργούνται ψηφιακές βάσεις δεδομένων, οι οποίες έχουν περιβαλλοντικές πληροφορίες

26 Για να γίνει πλήρης αξιοποίηση των ΓΣΠ σε θέματα περιβάλλοντος θα πρέπει να συνεργαστούν άτομα που έχουν γνώσεις πεδίου, άτομα με γνώσεις προγραμματισμού, άτομα με περιβαλλοντικές γνώσεις, και τέλος άτομα με διοικητικές ικανότητες.

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ WMS. Μελέτη περίπτωσης: Ο.Ε.Δ.Β ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Πρόδρομος Χατζόγλου, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Εύχαρις Βουρλιώτη Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα