ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4774 Παρασκευή, 23 Μαΐου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4774 Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014 2557"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4774 Παρασκευή, 23 Μαΐου Aριθμός 2540 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ALLIANZ WORLDWIDE CARE LIMITED ΚΑΙ ΤΗΣ ALLIANZ WORLDWIDE CARE S.A. H Allianz Worldwide Care Limited, εταιρεία που ιδρύθηκε στην Ιρλανδία είναι εξουσιοδοτημένη από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας να διεξάγει ασφαλιστικές εργασίες εκτός των ασφαλειών ζωής μέσω της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Κύπρο, υπέβαλε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας (2014 No 156 COS; [2014 No 35 COM]) για την έγκριση ενός σχεδίου για τη μεταφορά της διεθνούς επιχείρησής της ασφαλειών υγείας στην Allianz Worldwide Care S.A., εταιρεία που ιδρύθηκε στη Γαλλία διαθέτει άδεια από την αρχή «Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution of France» για τη σύναψη ασφαλειών ζωής ασφαλίσεων εκτός του κλάδου ζωής η οποία προτίθεται να παρέχει ασφαλίσεις ζωής ασφαλίσεις εκτός του κλάδου ζωής μέσω της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Κύπρο. Σκοπός είναι το σχέδιο να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου Αντίγραφα του σχεδίου άλλων σχετικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της συνοπτικής ανεξάρτητης αναλογιστικής έκθεσης, διατίθενται στη διεύθυνση Η ημερομηνία της σχετικής με το σχέδιο ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου είναι η 4η Ιουνίου 2014 στις 11 π.μ. στο Four Courts του Δουβλίνου. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε ένσταση κατά του σχεδίου, πρέπει να στείλετε την ένστασή σας γραπτώς στη διεύθυνση Allianz Worldwide Care, 18B Beckett Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Ιρλανδία ή να στείλετε στη διεύθυνση το αργότερο μέχρι τις 5.00 μ.μ. στις 30 Μαΐου 2014.

2 2558 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Αριθμός 2541 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 159 ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ 43(Ι) του 1999) _ Κατάλογος δυνάμει του άρθρου 4 Γνωστοποιείται ότι, από την ημέρα δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα κινηματογραφικά έργα ABOUT LAST NIGHT, BATTLE OF THE YEAR, CAPTAIN PHILIPS, CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS 2, INSIDIOUS: CHAPTER 2, ROBOCOP, WHITE HOUSE DOWN, FROZEN, THOR - THE DARK WORLD, SAVING MR BANKS, FREE BIRDS, JEUNE ET JOLIE, LAST VEGAS, MALAVITA, PLUS ONE, VAMPIRE ACADEMY, ΜΙΚΡΑ ΑΓΓΛΙΑ, BLOCK 12, EMPEROR, THE LAST EXORCISM 2, THE STARVING GAMES THE BUTLER που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο που δημοσιεύτηκε ως γνωστοποίηση με αριθμό 4960 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4716 ημερομηνία 25 Οκτωβρίου 2013, φέρουν αύξοντα αριθμό 2, 4, 8, 10, 23, 43, 65, 19, 60, 45, 18, 24, 27, 30, 40, 64, 68, 69, 16, 55, 59 51, διαγράφονται από αυτόν. (Υ.Ε /11) Εγινε στις 15 Μαΐου ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΣΙΚΟΣ, Υπουργός Εσωτερικών. Αριθμός 2542 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2014) Τερματισμός διορισμού Εκκαθαριστή Διορισμός Εκκαθαριστή Αναφορικά με την Γνωστοποίηση με αριθμό 2383 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 2 Απριλίου 2004, γνωστοποιείται για γενική πληροφορία ότι, δυνάμει του άρθρου 46(1)(β) του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου (Νόμοι του 1985 μέχρι 2014), ο διορισμός της κ. Άννας Κωνσταντίνου ως Εκκαθαρίστριας της Συνεργατικής Προμηθευτικής Εταιρείας Ραπτών Λτδ τερματίζεται από τον Έφορο Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών από τις 20 Μαΐου 2014 δυνάμει του άρθρου 44 του ίδιου Νόμου στη θέση της διορίστηκε ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, Λειτουργός Συνεργατικών Εταιρειών, από τη Λεμεσό. Λευκωσία, 20 Μαΐου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΡΑΣ, Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών. Αριθμός 2543 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Διοδοσία επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αρ. Αίτησης 114/2014. Αναφορικά με τον Raymond Charles Thomas Clarke, τέως από την Αγγλία τελευταία κάτοικο Λάρνακας, Αρ. Διαβ , αποβιώσαντα. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 13 Ιουνίου 2014 ώρα 9 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφράγιση του Διατάγματος Διαχείρισης της περιουσίας του Raymond Charles Thomas Clarke (ή επανασφράγιση των εγγράφων διαχείρισης της περιουσίας του Raymond Charles Thomas Clarke) τέως από την Αγγλία, αποβιώσαντα, που παραχωρήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο του Winchester την Τα πρόσωπα που επιθυμούν να αντιταχθούν στο ζήτημα της εκ νέου σφράγισης είναι υποχρεωμένα να καταθέσουν μια διευκρίνιση στο ανωτέρω δικαστήριο εντός 8 ημερών από τη δημοσίευση. TO ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣ ΜΑΡΙΟΝ T ΚΑΡΤΕΡ, Δικηγόροι Εκτελέστριας, τηλ

3 Αριθμός 2544 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. Διοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ Αναφορικά με τον περί Επικυρώσεως Διαθηκών (Επανασφράγισις) Νόμον, Κεφ. 192, Αρ. Αίτησης 115/2014. Αναφορικά με τον John Keith Baron, τέως από την Αγγλία τελευταία κάτοικο Λάρνακας, Αρ. Διαβ , αποβιώσαντα. Δίνεται ειδοποίηση ότι στις 13 Ιουνίου 2014 ώρα 9 π.μ. θα γίνει αίτηση στο ανωτέρω κατονομαζόμενο Πρωτοκολλητείο για την Επανασφράγιση του Διατάγματος Διαχείρισης της περιουσίας του John Keith Baron (ή επανασφράγιση των εγγράφων διαχείρισης της περιουσίας του John Keith Baron) τέως από την Αγγλία, αποβιώσαντα, που παραχωρήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο του Manchester στις Τα πρόσωπα που επιθυμούν να αντιταχθούν στο ζήτημα της εκ νέου σφράγισης είναι υποχρεωμένα να καταθέτουν μια διευκρίνιση στο ανωτέρω δικαστήριο εντός 8 ημερών από τη δημοσίευση. TO ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣ ΜΑΡΙΟΝ T ΚΑΡΤΕΡ, Δικηγόροι Εκτελέστριας, τηλ Αριθμός 2545 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 204 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ - BVI. DOMESTIC SERVICES LIMITED ( Στην εκούσια εκκαθάριση) Αριθμός Εταιρείας Διόρθωση Αναφορικά με τη γνωστοποίηση αρ που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4765 ημερομηνία 17 Απριλίου 2014, η ημερομηνία «10 Απριλίου 2014» που αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο της γνωστοποίησης διαγράφεται αντικαθίσταται με την ημερομηνία «5 Μαΐου 2014». Αριθμός Μαΐου ΝΤΕΛΙΑΝ ΝΕΔΕΛΤΣΕΒ, Εθελοντικός NOTICE OF APPOINTMENT OF A LIQUIDATOR UNDER SECTION 204 OF THE BVI BUSINESS COMPANY ACT. DOMESTIC SERVICES LIMITED (In Voluntary Liquidation) Company No Correction In regards of notice 1952 published in the Governmental Gazette of the Republic of Cyprus with No 4765, dd. 17th of April, 2014, the date «10th of April, 2014» referred in the paragraph of the notice shall be deleted and replaced by a date «5th May, 2014». _ Dated 5th of May, DELYAN NEDELCHEV, Voluntary Liquidator. Αριθμός 2547 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HALEBAY HOLDINGS LTD Διά της παρούσης συγκαλείται πρώτη συνέλευση των πιστωτών της εταιρείας Halebay Holdings Ltd η οποία θα λάβει χώρα στις 2 Ιουνίου 2014 ώρα 16:00 στην οδό Κωνσταντίνου Σκόκου 1, Capital Chambers, 3ος όροφος, 1061 Λευκωσία. Κατά την εν λόγω συνεδρία θα έχουν δικαίωμα ψήφου όσοι εκ των πιστωτών θα έχουν καταθέσει επαληθεύσεις της απαίτησής τους μέχρι τις 30 Μαΐου Η κατάθεση των επαληθεύσεων μπορεί να γίνει στο χώρο της συνεδρίασης οποιοσδήποτε πιστωτής δεν καταθέσει δεν θα διούται να ψηφίσει. Κατά την εν λόγω συνεδρία θα ενημερωθούν οι πιστωτές αναφορικά με το περιεχόμενο της έκθεσης των διευθυντών. ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,

4 2560 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Αριθμός 2548 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HALEBAY HOLDINGS LTD Διά της παρούσης συγκαλείται πρώτη συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Halebay Holdings Ltd η οποία θα λάβει χώρα στις 2 Ιουνίου 2014 ώρα 16:30 στην οδό Κωνσταντίνου Σκόκου 1, Capital Chambers, 3ος όροφος, 1061 Λευκωσία. Οποιοσδήποτε μέτοχος, που διούται να παρευρεθεί να ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση, μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο, ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος, όπως παρευρεθεί ψηφίσει αντ αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης το αργότερο μέχρι τις 30 Μαΐου Κατά την εν λόγω συνεδρία θα ενημερωθούν οι μέτοχοι αναφορικά με το περιεχόμενο της έκθεσης των διευθυντών. ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Αριθμός 2549 Αναφορικά με τον περί εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Outfit7 Limited, από Λονδίνο Αγγλία Ουαλία (η «Αποκτώσα Εταιρεία»), Αναφορικά με την Out Fit 7 Limited, από τη Λεμεσό, Κύπρο (η «Αποκτώμενη Εταιρεία»), Αναφορικά με τη ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας 2005/56/ΕΕ του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Αρ. 4 Νόμου, Νόμος 186(I)/2007 με τον οποίον τροποποιείται ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113 τους Κανονισμούς 2007 (SI 2007/2974) του Ηνωμένου Βασιλείου. (Α) (α) Μορφή, όνομα Εγγεγραμμένο Γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών Outfit7 Limited (i) (ii) (iii) Μορφή: Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές Όνομα: Outfit7 Limited Εγγεγραμμένο Γραφείο: 5th Floor Gracechurch Street, Λονδίνο EC3V 0EH, Ηνωμένο Βασίλειο (β) Outfit7 Limited (iv) (v) (vi) Μορφή: Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές Όνομα: Out Fit 7 Limited Εγγεγραμμένο Γραφείο: 146 Aρχ. Μακαρίου III, Alpha Tower, 4 ος όροφος,. 3507, Λεμεσός, Κύπρος. (Β) (α) Μητρώο/ωα στα οποία τα έγγραφα έχουν καταχωρηθεί Στην περίπτωση της Αποκτώσας Εταιρείας (αριθμός εγγραφής ) το Γραφείο Companies House for England and Wales. (β) Στην περίπτωση της Αποκτώμενης Εταιρείας (αριθμός εγγραφής HE280185) το Γραφείο του Επισήμου Παραλήπτη Εφόρου Εταιρειών, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος. (Γ) (α) (β) (γ) Μέτοχοι μειοψηφίας διώματα πιστωτών σε σχέση με κάθε μια των υπό συγχώνευση εταιρειών. Δεν υπάρχουν μετόχοι μειοψηφίας ως αποτέλεσμα δεν εγείρεται θέμα ρύθμισης διωμάτων μειοψηφίας. Αναφορικά με πιστωτές η Αποκτώσα Εταιρεία θα θεωρήσει όλους τους πιστωτές της Αποκτώμενης Εταιρείας ως δικούς της πιστωτές αναγνωρίζοντας όλα τα χρέη /ή απαιτήσεις που αφορούν την Αποκτώμενη Εταιρεία. Για τους σκοπούς οποιασδήποτε πληροφόρησης αναφορικά με τη διασυνοριακή συγχώνευση των πιο πάνω διευθετήσεων οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να αιτηθεί να αποκτήσει τις αναγκαίες πληροφορίες χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Αποκτώμενης Εταιρείας Out Fit 7 Limited, 146 Aρχ. Μακαρίου III, Alpha Tower, 4ος όροφος, 3507 Λεμεσός, Κύπρος.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ The management boards of: DRAFT TERMS OF CROSS-BORDER MERGER 1. Outfit7 Limited, a private company limited by shares incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at 5th Floor Gracechurch Street, London EC3V 0EH, United Kingdom registered with the Companies House for England and Wales under number (hereinafter referred to as the Transferee Company ); and 2. Out Fit 7 Limited, a private limited company incorporated under the laws of Cyprus, having its registered office at 146 Arch Makariou III, Alpha Tower, 4 th Floor, P.C Limassol, Cyprus registered with the Registrar of Companies of Cyprus under number HE (hereinafter referred to as the Transferor Company and together with the Transferee Company, the Merging Companies ); Whereas: (i) The Transferee Company is the holder of the entire issued (and fully paid up) share capital of the Transferor Company; (ii) The Merging Companies have not been dissolved or declared bankrupt; (iii) The Transferor Company has four employees; and (iv) The Transferee Company has no employees, the Merging Companies propose a cross-border merger to be implemented on the basis of the simplified procedure specifically provided for in the context of a merger by absorption of a wholly owned subsidiary (an acquisition by a company which holds all the shares conferring the right to vote at a general meeting of the company being acquired) within the meaning of Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of the European Union of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies and the relevant local laws applicable to the Merging Companies as a result of which merger: the Transferor Company will cease to exist; and the Transferee Company will assume the assets and liabilities of the Transferor Company by operation of law. The merger is subject to specific simplified formalities, in particular, under Section 201V of the Cyprus Companies Law ("CCL") and Regulation 7(3) and Regulation 9(1)(a) of the Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007 (SI 2007/2974) of the United Kingdom (the "Regulations"). As the Transferor Company is a wholly owned subsidiary of the Transferee Company, the draft terms of merger do not contain information in relation to the ratio applicable to the exchange of securities or shares representing the share capital and the amount of any cash payment, the terms of the allotment of securities or shares representing the share capital, and participation in profits under sections 201L (b), (c) and (e) of the CCL and Regulation 7(2) subparagraphs (b), (c) and (e) of the Regulations; and an independent report does not need to be drawn up in accordance with Section 201 O of the CCL and Regulation 9(1)(a) of the Regulation. The particulars to be provided pursuant to Section 201L of the CCL and Regulation 7 of the Regulations are as follows: a. Legal form, name, registered office and governing law of the Merging Companies: 1. The private company limited by shares Outfit7 Limited, incorporated on 9 October 2013 under and governed by the laws of England and Wales, having its registered office at 5th Floor Gracechurch Street, London EC3V 0EH, United Kingdom, defined above as the Transferee Company. As at the date of these terms, the issued share capital of the Transferee Company amounts to 101 divided into 101 ordinary shares of 1 each, all of which are owned and held by Outfit7 Investments Limited (the Owner Company ), a private company limited by shares incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at 5th Floor Gracechurch Street, London EC3V 0EH, United Kingdom, with a registration number The Transferee Company is tax resident in Cyprus, with Cyprus Tax Identification Code (T.I.C) The private limited company Out Fit 7 Limited, incorporated on 14 January 2011 under and governed by the laws of Cyprus with registration number HE280185, having its registered office at 146 Arch Makariou III, Alpha Tower, 4 th Floor, P.C Limassol, Cyprus, defined above as the Transferor Company.

6 2562 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 As at the date of these terms, the issued share capital of the Transferor Company amounts to 95, divided into 9,580,684 ordinary shares of 0.01 each, all of which are owned and held by the Transferee Company. The Transferor Company is tax resident in Cyprus with a Tax Identification Code (T.I.C) P and VAT number N. b. Memorandum and Articles of association of the Transferee Company. The articles of association of the Transferee Company shall not be amended in connection with the crossborder merger. The memorandum and articles of association of the Transferee Company are attached to these draft terms of cross-border merger at Annex A. c. Rights or restrictions attaching to shares or other securities in the Transferee Company to be allotted to holders of shares or other securities in the Transferor Company to which any special rights or restrictions attach, or the measures proposed concerning them. Rights conferred by the Transferee Company on members enjoying special rights or on holders of securities other than shares representing the company, capital, or other rights concerning them As there are no persons who, other than in their capacity of shareholders, have special rights against the Transferor Company, no special rights and no compensation will be granted to any person at the expense of the Transferee Company. d. Amount or benefit to be paid or given or intended to be paid or given to any director of the Merging Companies, or to any other party involved in the cross border merger, in connection with the merger. Any special advantages granted to the experts who examine the draft terms of cross border merger or to members of the administrative, management, supervisory or controlling organs of the merging companies None. e. Intention with regards to the composition of the Board of Directors of the Transferee Company after the crossborder merger. There is no intention to change the composition of the Board of Directors of the Transferee Company after the cross-border merger. The present composition is as follows: Board of Directors: Samo Login Iza Login f. Date from which the transactions of the Transferor Company will be treated for accounting purposes as being those of the Transferee Company. The transactions and financial data of the Transferor Company will be accounted for in the accounts of the Transferee Company from 1 January The last financial year of the Transferor Company for accounting purposes will therefore end on 31 December g. The terms relating to the allotment of shares of other securities in the Transferee Company. In this transaction, which is a merger by absorption of a wholly-owned subsidiary, there will be no allotment of shares by the Transferee Company. h. Contemplated continuation or termination of activities. Following the dissolution of the Transferor Company, the business of the Transferor Company will be transferred to the Transferee Company and operated by the Transferee Company, specifically its Cypriot branch. The Transferee Company is a Cyprus tax resident and is effectively controlled and managed from Cyprus, where it has on 5 February 2014, applied to be registered as an overseas company in the Cyprus Registrar of Companies (the "CRC"). The Cypriot branch of the Transferee will not be a separate company and will have no legal independence from the Transferee Company and will accordingly be subject to English law. However, as an overseas company it will be obliged by the CCL to file corporate changes with respect to the Memorandum and Articles of

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ Association, officers etc., with the CRC. Additionally, an overseas company with a place of business in Cyprus must prepare financial statements with respect to the branch activities, audit the same and deliver to the CRC as if it were a Cypriot company; such obligation does not however apply where the overseas company prepares audited financial statements and publishes them in line with EU Directives 78/660/EC, 83/660/EEC, 83/349/EEC, 82/523/EEC. i. Corporate approvals of the draft terms of cross-border merger. 1. Since the Transferor Company will be acquired by its parent company, no shareholders approval is required. However, the shareholders will still approve the draft terms of cross border merger by way of a written resolution. 2. The Regulations require that these draft terms of cross-border merger are approved by a majority in number representing 75% in value of holders of ordinary shares of 1 each in the capital of the Transferee Company, present and voting either in person or by proxy at a meeting summoned by the High Court of Justice in England and Wales pursuant to Regulation 13 of the Regulations. j. Likely effects of the cross-border merger for employees of each Merging Company. 1. The Transferor Company has four employees. The cross-border merger is not expected to have any material effect on the employees' employment because the terms of employment will not change. Specifically, the employees' positions, tasks, titles and remuneration will remain the same and their employment will continue without interruption. Further, the rights and obligations arising from the employees' employment contracts, will be continued and/or otherwise assumed by the Transferee Company. 2. The Transferee Company has no employees. The cross-border merger will have no adverse effect on employment or the Transferee Company s financial position. k. Information on the procedures by which arrangements for any employee participation rights in the Transferee Company are to be determined in accordance with Section 201W of the CCL and Part 4 of the Regulations. As neither of the Merging Companies: 1. has, in the six months before the publication of the draft terms of cross-border merger, an average number of employees that exceeds five hundred (500) and has a system of employee participation; 2. has a proportion of employee representatives amongst the directors; 3. has employee representatives amongst members of the administrative or supervisory organ or their committees or of the management group which covers their profit units; or 4. is subject to regulations dealing with employee participation, no employee participation arrangements as referred to in section 201W of the CCL and Part 4 of the Regulations have to be made by the Merging Companies. l. Information on the evaluation of assets and liabilities of the Transferor Company to be transferred to the Transferee Company. The evaluation of the relevant assets and liabilities of the Transferor Company to be transferred to the Transferee Company was most recently carried out on the audited financial statements for the year ended 31 December 2013, and the assets and liabilities will be transferred at the net book value as set out in the balance sheet. m. Dates of the accounts of each of the Merging Companies which were used for the purpose of preparing the draft terms of cross-border merger. The dates of the balance sheets or financial statements of the Merging Companies used to establish the conditions of the cross-border merger are as follows: Transferee Company: 31 December 2013 Transferor Company: 31 December 2013

8 2564 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 n. Proposal for the level of compensation of shareholders. The merger will not involve the payment of any amount in cash or the issue of any securities by the Transferee Company or an increase in capital by the Transferee Company. As the Transferee Company only has one shareholder, there is no proposal for compensation of any dissenting shareholders. o. Date on which the consequences of the cross-border merger are to take effect. The consequences of the cross-border merger will take effect on 30 July 2014 or such date as may be fixed in an order issued by an English court approving the completion of the cross-border merger in accordance with Regulation 16 of the Regulations. p. Mandatory audit Neither of the Merging Companies is subject to a mandatory audit of its accounts pursuant to Directive 2006/43/EC of the European Parliament and the Council of the European Union of 17 May q. Bonds The Transferor Company has not issued bonds or convertible bonds of any nature. r. Date of approval These draft terms of cross-border merger have been approved by the Board of Directors of the Transferee Company on 13 March 2014 and by the Board of Directors of the Transferor Company on 13 March s. Annexes The annexes to these draft terms of cross-border merger form an integrated part of this proposal. t. Amendments to these draft terms of cross-border merger The Merging Companies may jointly consent on behalf of all persons concerned, to any modification or addition to these draft terms of cross-border merger or to any term or condition to the cross-merger that the Cypriot Court or English Court may approve or impose. Signed by: Iza Login Director of Transferee Company Signed by: Iza Login Director of Transferor Company

9 Αριθμός 2550 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ ΑΡΘΡΑ 64,65,66 &67 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Εταιρεία ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ, έχει ελαττώσει το ονομαστικό εκδομένο κεφάλαιό της με ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ που επικυρώθηκε με Διάταγμα Δικαστηρίου με ημερομηνία 30 Απριλίου Με το παρόν πιστοποιείται η εγγραφή του Διατάγματος αυτού του Πρακτικού που δείχνει τη μείωση του ονομαστικού εκδομένου κεφαλαίου της εταιρείας όπως καθορίζεται με το Διάταγμα αυτό. Έφορος Εταιρειών ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ Με Γραπτή απόφαση υπογραμμένη από τους Μετόχους της εταιρείας ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ (η «Εταιρεία») ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2013 το ακόλουθο εγκρίθηκε ψηφίστηκε ως Ειδικό Ψήφισμα σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Καταστατικού της Εταιρείας: ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΟΠΩΣ το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από διαιρεμένο σε μετοχές Ονομαστικής Αξίας 1,71 η κάθε μια σε διαιρεμένο σε μετοχές Ονομαστικής Αξίας 1,71 η κάθε μια, με την ακύρωση μετοχών Ονομαστικής Αξίας 1,71 η κάθε μια που κατέχονται από την Philothon Estates Limited, μετοχών Ονομαστικής Αξίας 1,71 η κάθε μια που κατέχονται από το Χριστόδουλο Μαυρέλλη, μετοχών Ονομαστικής Αξίας 1,71 η κάθε μια που κατέχονται από το Δημήτρη Σοφρωνίου, μετοχών Ονομαστικής Αξίας 1,71 η κάθε μια που κατέχονται από τη Στέλλα Χριστοδούλου, μετοχών Ονομαστικής Αξίας 1,71 η κάθε μια που κατέχονται από το Μάριο Μιχαηλίδη, μετοχών Ονομαστικής Αξίας 1,71 η κάθε μια που κατέχονται από την Κυριακή Παπαδοπούλου, μετοχών Ονομαστικής Αξίας 1,71 η κάθε μια που κατέχονται από τη Στέλλα Παπαδοπούλου, μετοχών Ονομαστικής Αξίας 1,71 η κάθε μια που κατέχονται από το Σταύρο Σταυρίδη, μετοχών Ονομαστικής Αξίας 1,71 η κάθε μια που κατέχονται από τον Μάριο Χριστοδουλίδη, μετοχών Ονομαστικής Αξίας 1,71 η κάθε μια που κατέχονται από την Παναγιώτα Δρουσιώτη μετοχών Ονομαστικής Αξίας 1,71 η κάθε μια που κατέχονται από τη Μαρία Μάρκαρη. Και ως αποτέλεσμα της πιο πάνω μείωσης της ακύρωσης των μετοχών που αναφέρεται πιο πάνω το ποσό των ,55 επιστραφεί στην Philothon Estates Limited, ,31 επιστραφεί στο Χριστόδουλο Μαυρέλλη, ,13 επιστραφεί στο Δημήτρη Σοφρωνίου, ,31 επιστραφεί στη Στέλλα Χριστοδούλου, ,5 επιστραφεί στον Μάριο Μιχαηλίδη, επιστραφεί στην Κυριακή Παπαδοπούλου, επιστραφεί στη Στέλλα Παπαδοπούλου, ,79 επιστραφεί στο Σταύρο Σταυρίδη, ,5 επιστραφεί στο Μάριο Χριστοδουλίδη, ,02 επιστραφεί στην Παναγιώτα Δρουσιώτη ,29 επιστραφεί στη Μαρία Μάρκαρη. ΟΠΩΣ ως αποτέλεσμα της πιο πάνω μείωσης το ονομαστικό εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας θα είναι διαιρεμένο σε μετοχές του 1,71 η κάθε μια θα κατέχονται ως εξής: Philothon Estates Limited 333 συνήθεις μετοχές Χριστόδουλος Μαυρέλλης 96 συνήθεις μετοχές Δημήτρης Σοφρωνίου 96 συνήθεις μετοχές Στέλλα Χριστοδούλου 96 συνήθεις μετοχές Μάριος Μιχαηλίδης 50 συνήθεις μετοχές Κυριακή Παπαδοπούλου 33 συνήθεις μετοχές Στέλλα Παπαδοπούλου 33 συνήθεις μετοχές Σταύρος Σταυρίδης 117 συνήθεις μετοχές Μάριος Χριστοδουλίδης 50 συνήθεις μετοχές Παναγιώτα Δρουσιώτη 29 συνήθεις μετοχές Μαρία Μάρκαρη 67 συνήθεις μετοχές ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, CYPROSERVUS CO. LIMITED, Γραμματέας.

10 2566 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Αριθμός 2551 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την εταιρεία Gabs Holdings Ltd (Αρ. Εγγραφής ΗΕ614) (η «Α Μεταβιβάζουσα Εταιρεία»), Αναφορικά με την εταιρεία G.A. Gabrielides Ltd (Αρ. Εγγραφής ΗΕ341), (η «Β Μεταβιβάζουσα Εταιρεία»), Αναφορικά με την εταιρεία Aristo Developers Ltd (Αρ. Εγγραφής ΗΕ19736), (η «Λήπτρια Εταιρεία»). Αίτηση αρ. 286/2014. Αίτηση με ειδοποίηση των εταιρειών Gabs Holdings Ltd G.A. Gabrielides Ltd Aristo Developers Ltd αμφότερες από Λευκωσία, Πειραιώς 24, Mocasino Center, 2 ος όροφος, Γρ. 201, Λευκωσία, αιτήτριες Εταιρείες. Καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα όπως παρουσιασθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στις 11/6/2014 ώρα 9.00 π.μ. κατά την Ακρόαση αυτής της αίτησης με την οποία οι ως άνω αιτήτριες Εταιρείες αιτιούνται τα ακόλουθα: (Α) Διάταγμα του Δικαστηρίου με το οποίο να επικυρώνεται το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης (με ημερομηνία ισχύος την 1/1/2013) Συγχώνευσης των Α Β Μεταβιβάζουσων Εταιρειών με την Λήπτρια Εταιρεία που επισυνάπτεται στην αίτηση αυτή ως «Παράρτημα Α». (Β) Διάταγμα του Δικαστηρίου για τη Διάλυση χωρίς εκκαθάριση της Α Μεταβιβάζουσας Εταιρείας για την μεταβίβαση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού παθητικού, περιουσιακών στοιχείων, διωμάτων υποχρεώσεων γενικά της επιχείρησης της Α Μεταβιβάζουσας Εταιρείας στη Λήπτρια Εταιρεία. (Γ) Διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση χωρίς εκκαθάριση της Β Μεταβιβάζουσας Εταιρείας για τη μεταβίβαση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού παθητικού, περιουσιακών στοιχείων, διωμάτων υποχρεώσεων γενικά της επιχείρησης της Β Μεταβιβάζουσας Εταιρείας στη Λήπτρια Εταιρεία. (Δ) Διάταγμα του Δικαστηρίου όπως πιστό αντίγραφο του Διατάγματος καταχωριστεί στον Έφορο Εταιρειών εντός (7) ημερών από τη σύνταξη αυτού προς συμμόρφωση με τις πρόνοιες του άρθρου 200(3) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 /ή αλλιώτικα. (Ε) Οδηγίες ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. (Ζ) Οδηγίες του Δικαστηρίου όπως μη απαιτηθούν οποιεσδήποτε δημοσιεύσεις της παρούσας αίτησης /ή των σχετικών διαταγμάτων που τυχόν εγκριθούν όπως μη επιδοθεί η παρούσα αίτηση σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. (Η) Οποιαδήποτε άλλη οδηγία ή άλλο Διάταγμα που το Σεβαστό Δικαστήριο κρίνει κάτω από τις περιστάσεις ως εύλογο δίο να εκδώσει. Η Αίτηση αυτή βασίζεται στα άρθρα 198, του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, στους περί Εταιρειών Κανονισμούς 3, 4, 5(e) 6(m) (n), 8, στους περί Πολιτικής Δικονομίας Θεσμούς, περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος του 2002 Αρ. 30 (α)(iii) ως τις Συμφυείς Εξουσίες, Διακριτική Ευχέρεια Γενική Πρακτική του Δικαστηρίου. Τα γεγονότα στα οποία στηρίζεται η παρούσα αίτηση εκτίθενται στην επισυνημμένη ένορκη δήλωση της κας Χριστίνας Παπαδοπούλου, ημερομηνίας 8/4/2014. Η παρούσα αίτηση ετοιμάστηκε από τους Αλέκος Ορουντιώτης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., δικηγόροι των αιτητριών Εταιρειών. Διεύθυνση επιδόσεως: Το δικηγορικό γραφείο των Αλέκος Ορουντιώτης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 232, Απόλλων Κωρτ, 1 ος όροφος, Γρ. 102, 3030 Λεμεσός, Φ/δι δικηγορικό γραφείο Νίκης Κληρίδου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., Διαγόρου Παντελή Κατελάρη αρ.16, Μέγαρο Διαγόρας, 3 ος όροφος, 1060 Λευκωσία. Καταχωρήθηκε στις 8/4/2014. Ορίστηκε για ακρόαση στις 11/6/2014. ΑΛΕΚΟΣ ΟΡΟΥΝΤΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτήτριας Εταιρείας. Προς: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ Έφορο Εταιρειών Τμήμα Εφόρου Εταιρειών Επίσημου Παραλήπτη Γωνία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ Καρπενησίου Πολυκατοικία «ΞΕΝΙΟΣ» 1427 Λευκωσία

11 Αριθμός 2552 Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας. ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ Αρ. Αίτησης 31/2014. Αναφορικά με την Εταιρεία MAVRIDES, ANTONIOU CO LIMITED, από οδό Eρμού 89, Κατάστημα 1, Λάρνακα, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την αίτηση της CYCON DEVELOPMENTS LTD για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι η CYCON DEVELOPMENTS LTD, από τη Λάρνακα καταχώρισε στις 28 Φεβρουαρίου 2014 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για Απόδειξη στις 16 Ιουνίου 2014 ώρα 8.30 π.μ. οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους κ.κ. Γιώργο Α. Βασιλείου & Συνεργάτες, Δικηγόρους, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Δικηγόροι αιτητή. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανισθεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους κ.κ. Γιώργο Α. Βασιλείου & Συνεργάτες, Δικηγόρους αιτητών, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 22, Μακάρια Σέντερ, Γραφείο 402, 4ος όροφος, 6017 Λάρνακα, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από τους κ.κ. Γιώργο Α. Βασιλείου & Συνεργάτες, όχι πιο αργά από τις 12 μ. της 13ης Ιουνίου Αριθμός 2553 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία COMPLEXUS TRADING LTD, Αρ. Αίτησης 278/14. Αναφορικά με την αίτηση της ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΛΤΔ, εξ αποφάσεως πιστωτού της εταιρείας COMPLEXUS TRADING LTD, για εκκαθάριση της πιο πάνω εταιρείας. Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι καταχωρήθηκε στις 3 Απριλίου 2014 αίτηση, από τη ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΛΤΔ, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης της Εταιρείας COMPLEXUS TRADING LTD. Δίνεται περαιτέρω ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για Απόδειξη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στις 5 Ιουνίου 2014 ώρα 8.30π.μ. οποιοσδήποτε πιστωτής της αναφερόμενης Εταιρείας, ή άλλος ενδιαφερόμενος, ο οποίος επιθυμεί να υποστηρίξει ή αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να παρουσιαστεί κατά την πιο πάνω ημερομηνία ώρα αυτοπροσώπως ή μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους Δικηγόρους της αιτήτριας σε οποιοδήποτε πιστωτή ο οποίος επιθυμεί να λάβει τέτοιο αντίγραφο. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτήτριας, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 83, Ελένειον Μέγαρον, 3ος όροφος, Γραφ. 304, 6051 Λάρνακα. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου, στους κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ.Ε.ΠΕ., Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 83, Ελένειον Μέγαρον, 3ος όροφος, Γραφ. 304, 6051 Λάρνακα, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί, από τους πιο πάνω δικηγόρους όχι πιο αργά από τη 1 μ.μ. της 4 ης Ιουνίου 2014.

12 2568 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Αριθμός 2554 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την εταιρεία B.T.E. BIG TIME ENTERTAINMENT GROUP LTD, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με την αίτηση της εταιρείας NUMERUS GULF LIMITED, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αρ. Αίτησης 441/2013. Δίνεται ειδοποίηση ότι η NUMERUS GULF LIMITED υπό την ιδιότητά της ως πιστωτής της εταιρείας B.T.E. BIG TIME ENTERTAINMENT GROUP LTD καταχώρισε στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αίτηση με την οποία εξαιτούνται την έκδοση δικαστικού διατάγματος για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για οδηγίες στις 18 Ιουνίου 2014 ώρα 9.00 π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά την ως άνω ημερομηνία είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους πιο κάτω αναφερόμενους Δικηγόρους της αιτήτριας σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της ως άνω αναφερόμενης Εταιρείας, ο οποίος θα ζητήσει τέτοιο αντίγραφο. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. Δικηγόροι αιτήτριας, Διαγόρου 2, ERA House, όροφοι Λευκωσία. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους Δικηγόρους της αιτήτριας γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή, σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από τους πιο πάνω Δικηγόρους της αιτήτριας όχι πιο αργά από τις π.μ. της 17 ης Ιουνίου Αριθμός 2555 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αρ. Αίτησης 187/2014. Αναφορικά με την εταιρεία PA. NI. (FURNITURE & TRADING) CO. LIMITED, οδός Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 232, APOLLON COURT, 5 ος όροφος, Διαμ./ Γραφείο 503, 3030 Λεμεσός, Αναφορικά με την αίτηση της εταιρείας ITTERNA COMMODITIES LTD, από τη Λεμεσό για τη διάλυση της εταιρείας PA. NI. (FURNITURE & TRADING) CO. LIMITED, από τη Λεμεσό. Δίνεται ειδοποίηση ότι η ITTERNA COMMODITIES LTD καταχώρισε στις 3/4/2014 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για απόδειξη στις 18/6/2014 οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους ITTERNA COMMODITIES LTD σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, PHC TSANGARIDES LLC, Δικηγόρος αιτητών, Γωνία Ομήρου Αράχωβας, ALASIA HOUSE, 3 ος όροφος, 3096 Λεμεσός. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στο Δικηγόρο των αιτητριών γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από το Δικηγόρο των αιτητριών όχι αργότερα από τις 17/6/2014.

13 Αριθμός 2556 Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου. Αναφορικά με την Εταιρεία PHOTIS PHOTIOU ESTATES LIMITED, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ Αρ. Αίτησης 3/14. Αναφορικά με την αίτηση της εταιρείας ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛ ΛΤΔ, από το Παραλίμνι για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι η ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛ ΛΤΔ, από το Παραλίμνι καταχώρισε στις 8 Ιανουαρίου 2014 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 24 Ιουνίου 2014 ώρα π.μ. ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου που συνεδριάζει στη Λάρνακα οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της απόδειξης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τον πιο κάτω αναφερόμενο Δικηγόρο της αιτήτριας σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΝΙΚΟΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δικηγόρος αιτήτριας. Διεύθυνση επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. ΝΙΚΟΛΑ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Χρ. Σαμάρα 9, Ακίν. Παρασκευά Σ. Σαμάρα, 1 ος όροφος, Διαμ. 2, Λιοπέτρι, τηλ Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από τον πιο πάνω Δικηγόρο της αιτήτριας όχι πιο αργά από τις 5.00 μ.μ. της 17 ης Ιουνίου Αριθμός 2557 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία ΝΙΚΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΤΔ, από τη Λευκωσία, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την αίτηση του ΝΙΚΟΛΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ από τη Λευκωσία, για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Αρ. Αίτησης 205/2014. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ από τη Λευκωσία, καταχώρισε στις 10 Μαρτίου 2014 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση, με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας ΝΙΚΟΣ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΤΔ από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 17 Ιουνίου 2014 ώρα 8.30 π.μ. οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους Δικηγόρους του αιτητή, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτητή, Λεωφ. Ευαγόρου 31, Μέγαρο Ευαγόρας, 4ος όροφος, Γρ Λευκωσία. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους δικηγόρους του αιτητή γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία τη διεύθυνση του Οίκου πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους πρέπει να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγρα ώστε να παραληφθεί από τους Δικηγόρους του αιτητή όχι αργότερα από τη 1.00μ.μ. της 16 ης Ιουνίου 2014.

14 2570 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Αριθμός 2558 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας HUNSBURY ENTERPRISES LTD η οποία έγινε στις 15 Μαΐου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση: Η Εταιρεία HUNSBURY ENTERPRISES LTD να εκκαθαριστεί εκούσια. Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας TODARO CONSULTANTS LTD η οποία έγινε στις 15 Μαΐου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση: Η Εταιρεία TODARO CONSULTANTS LTD να εκκαθαριστεί εκούσια. Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ENGELFIELD DEVELOPMENTS LTD η οποία έγινε στις 15 Μαΐου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση: Η Εταιρεία ENGELFIELD DEVELOPMENTS LTD να εκκαθαριστεί εκούσια. Ονόματα Εταιρειών Αριθμός: 1. HUNSBURY ENTERPRISES LTD - Η.Ε TODARO CONSULTANTS LTD H.E ENGELFIELD DEVELOPMENTS LTD H.E Είδος Εργασίας : Trading, Consultancy and Investments, αντίστοιχα. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Οδός Χαλκιδικής 4, Ποταμός Γερμασόγειας, 4040 Λεμεσός, Κύπρος. Όνομα Διεύθυνση Εκκαθαριστή: Λεωνίδας Κίμωνος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ αρ. 232, Απόλλο Κωρτ, 4ος όροφος, Ημερομηνία Διορισμού: 15 Μαΐου Από ποιο διορίστηκε: Από τους μετόχους πιστωτές. Γραφ. 402, Τ.Κ , 3820 Λεμεσός. Αριθμός 2559 Αριθμός Εταιρείας: ΗΕ Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία: KLONAROS & KOLIANDRIS DEVELOPMENTS LIMITED. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Αμφιτρίτης 10, Λακατάμεια, 2305 Λευκωσία. ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Ειδοποιείστε ότι, βάσει του άρθρου 276 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Συνέλευση των Πιστωτών της πιο πάνω Εταιρείας θα λάβει χώρα στα Γραφεία της CRI Group Ltd, στη Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία, την Τρίτη, 27 Μαΐου 2014 ώρα π.μ. για τους σκοπούς ως αναφέρονται στα άρθρα 276, του πιο πάνω Νόμου. Όσοι πιστωτές επιθυμούν να ψηφίσουν για διορισμό εκκαθαριστή, εποπτικής επιτροπής καθώς για οποιοδήποτε άλλο θέμα που πιθανόν να προκύψει στη συνέλευση, μπορούν να το πράξουν είτε προσωπικά είτε διά πληρεξουσίου. Τα πληρεξούσια για να είναι έγκυρα, θα πρέπει να φθάσουν στα Γραφεία της CRI, στη διεύθυνση, Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις το μεσημέρι της προηγουμένης της συνελεύσεως θα πρέπει να συνοδεύονται από επαληθεύσεις χρέους. Επίσης ειδοποιείστε ότι, για σκοπούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν την εξασφάλισή τους) να καταθέσουν με την CRI στην πιο πάνω διεύθυνση, πριν τη συνέλευση, δήλωση αναφορικά με την εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους εδόθη το ακριβές ποσό. Εκδόθηκε στις 13 Μαΐου Με διάταγμα του Συμβουλίου, ΚΛΩΝΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.

15 Αριθμός 2560 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 Αναφορικά με την Εταιρεία Stratoc Limited (Σε εκούσια εκκαθάριση υπό μετόχων), Αριθμός Εταιρείας H.E , Μετόχων της πιο πάνω Εταιρείας, θα γίνει στην οδό Ιπποκράτους 66, 1015 Λευκωσία, στις 24 Ιουνίου 2014 ώρα π.μ. για να τεθούν ενώπιον των μετόχων, οι λογαριασμοί εκκαθάρισης της Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε περεταίρω εξηγήσεις που τυχόν να ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος, έχει το δικαίωμα να παρευρεθεί να ψηφίσει εάν όμως το επιθυμεί, μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο, ο οποίος να παρευρεθεί να ψηφίσει αντ αυτού. Επί του προκειμένου, πρέπει να καταχωρείται σχετικό πληρεξούσιο στον Εκκαθαριστή στην πιο πάνω διεύθυνση, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση ΚΡΙΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Αριθμός 2561 O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Ειδοποίηση Τελικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Συνέλευσης Πιστωτών Αναφορικά με την Εταιρεία Dexford Holdings Limited (Σε Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών). Αριθμός Εταιρείας H.E , Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με τo άρθρο 283 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η Συνέλευση Πιστωτών της πιο πάνω Εταιρείας, θα γίνει στη Λεωφ. Νίκης 20, Γραφείο 400, 4ος όροφος, 1086 Λευκωσία, στις 25 Ιουνίου 2014 ώρα π.μ. 12 μ. αντίστοιχα, για να τεθούν ενώπιον των μετόχων των πιστωτών οι λογαριασμοί εκκαθάρισης της Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε περαιτέρω εξηγήσεις που τυχόν να ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος /ή πιστωτής, έχει το δικαίωμα να παρευρεθεί να ψηφίσει εάν όμως το επιθυμεί, μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο, ο οποίος να παρευρεθεί να ψηφίσει αντ αυτού. Επί του προκειμένου, πρέπει να καταχωρείται σχετικό πληρεξούσιο στον Εκκαθαριστή στην πιο πάνω διεύθυνση, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκληση Αριθμός 2562 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας THIKA INVESTMENTS LIMITED ΚΡΙΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας THIKA INVESTMENTS LIMITED η οποία έγινε στις 12 Μαΐου 2014 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Η Εταιρεία THIKA INVESTMENTS LIMITED να διαλυθεί εκούσια. Αριθμός 2563 Αριθμός Εταιρείας : H.E Όνομα Εταιρείας : THIKA INVESTMENTS LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 5ος όροφος, 3030 Λεμεσός. Όνομα Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Bram Breukink, Φιλίας 2, Μοναγρούλλι, 4524 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 12 Μαΐου Από ποιόν διορίστηκε Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας THIKA INVESTMENTS LIMITED, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2014.

16 2572 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Αριθμός 2564 Αναφορικά με την Εταιρεία RIVELUX LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 15, Margarita House, 1066 Λευκωσία, στις 23 Ιουνίου 2014 ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 14 Μαΐου 2014 ΛΕΥΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Αριθμός 2565 Αναφορικά με την Εταιρεία BRIGANTIA LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Ακροπόλεως 48, 2012 Στρόβολος, Λευκωσία, στις 23 Ιουνίου 2014 ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 14 Μαΐου 2014 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ, Αριθμός 2566 Αναφορικά με την Εταιρεία TRIGATE MANAGEMENT LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Πάρου 8, Γραφείο 102, 2301 Λακατάμια, Λευκωσία, στις 23 Ιουνίου 2014 ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 14 Μαΐου 2014 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ,

17 Αριθμός 2567 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ Αναφορικά με την Εταιρεία GERENIACO LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Προφήτη Ηλία 22, Λειβάδια, 7060 Λάρνακα, στις 23 Ιουνίου 2014 ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 14 Μαΐου 2014 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ, Αριθμός 2568 Αναφορικά με την Εταιρεία ORIGINAL DENIM INVESTMENTS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Λάμπουσας 1, 1095 Λευκωσία, στις 25 Ιουνίου 2014 ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 14 Μαΐου 2014 ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΙΤΣΙΛΛΗ - ΔΕΚΑΤΡΗ, Αριθμός 2569 Αναφορικά με την Εταιρεία HOLBORNER SERVICES LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Ακροπόλεως 48, 2012 Στρόβολος, Λευκωσία, στις 23 Ιουνίου 2014 ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 14 Μαΐου 2014 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ,

18 2574 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Αριθμός 2570 Αναφορικά με την Εταιρεία LACERO TRADING LTD (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Ακροπόλεως 48, 2012 Στρόβολος, Λευκωσία, στις 23 Ιουνίου 2014 ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Μαΐου 2014 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ, Αναφορικά με την Εταιρεία BECOUNIOCO HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 284, Fortuna Court, Block B, 2ος όροφος, Διαμ. 32, 3105 Λεμεσός, στις 23 Ιουνίου 2014 ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Μαΐου 2014 Αναφορικά με την Εταιρεία W.H.M. LTD (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ, Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Ακροπόλεως 48, 2012 Στρόβολος, Λευκωσία, στις 23 Ιουνίου 2014 ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 14 Μαΐου 2014 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ,

19 Αριθμός 2573 ΤΜΗΜΑ B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ Αναφορικά με την Εταιρεία NIGOLOUTO HOLDINGS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Ακροπόλεως 48, 2012 Στρόβολος, Λευκωσία, στις 23 Ιουνίου 2014 ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Μαΐου 2014 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ, Αναφορικά με την Εταιρεία RASTAFAR VENTURES LTD (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Μαυροβουνίου 40, Καλαβασός, 7733 Λάρνακα, στις 23 Ιουνίου 2014 ώρα 16:00 μ.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Μαΐου 2014 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, Αναφορικά με την Εταιρεία SHURTINE TRADING LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Γωνία Ζήνας Κάνθερ Ωριγένους, 3035 Λεμεσός, στις 23 Ιουνίου 2014 ώρα 16:00 για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 14 Μαΐου 2014 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΡΟΦΙΤΑ ΑΓΓΟΝΑΣ,

20 2576 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΜΑ Ι ΟΥ 2014 Αριθμός 2576 Αναφορικά με την Εταιρεία LENIERMO COMMERCIAL LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Γωνία Ζήνας Κάνθερ Ωριγένους, 3035 Λεμεσός, στις 23 Ιουνίου 2014 ώρα 16:00 για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Μαΐου 2014 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΑΜΠΙΔΟΥ, Αναφορικά με την Εταιρεία THYRAMOND INVESTMENTS LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Χρυσάνθου Μυλωνά 3, 3030 Λεμεσός, στις 23 Ιουνίου 2014 ώρα 10:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Μαΐου 2014 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Αναφορικά με την Εταιρεία MURADKHANLI OPERATING COMPANY LIMITED (Η.Ε ) (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 3, Julia House, 1066 Λευκωσία, στις 30 Ιουνίου 2014 ώρα 9:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 15 Μαΐου 2014 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΡΑΔΑΡΗΣ, Εκκαθαριστές.