ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4531 Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου Αριθμός 427Θ ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ} Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού Λτδ και της Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Αγίας Φυλάξεως. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ και Συνεργατική Πιστωτική Εταιρείας Αγίας Φυλάξεως, με κοινοποίηση τους γνωστοποίησαν ότι σκοπεύουν να συγχωνευτούν. Με την προτεινόμενη συγκέντρωση, η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αγίας Φυλάξεως θα μεταφέρει όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ. Μετά τη συγχώνευση των εταιρειών το όνομα της εταιρείας Θα είναι Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ. Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ ασχολείται με την αποδοχή καταθέσεων και παροχή χορηγήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, στα πλαίσια της νομοθεσίας περί Συνεργατικών Εταιρειών με έμφαση την προαγωγή των αναγκών των μελών και της κοινωνικής προσφοράς και όχι του κέρδους. Η Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αγίας Φυλάξεως ασχολείται με την αποδοχή καταθέσεων και παροχή χορηγήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, στα πλαίσια της νομοθεσίας περί Συνεργατικών Εταιρειών με έμφαση την προαγωγή των αναγκών των μελών και της κοινωνικής προσφοράς και όχι του κέρδους. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 4277 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση δυνάμει του Κανονισμού 20 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου {Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Αυλών Κινητών Αξιών) Κανονισμών Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, αφού έλαβε τη Σύμφωνη Γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι αποφάσισε να ορίσει την ειήοια εισφορά των Μελών στο Συνεγγυητικό Ταμείο Εξασφάλισης της Εκτέλεσης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Ταμείο Εξασφάλισης) που ιδρύθηκε βάσει του Κανονισμού 20 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Καταχώριση, Λιαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Αυλών Κινητών Αξιών) Κανονισμών, στο μηδέν (0%). Αριθμός 4278 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το Υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί ότι θα εκδοθεί οε τριάντα ημέρες από σήμερα και αφού εξετασθεί οποιαδήποτε σχετική ένσταση που θα μπορούσε να υποβληθεί, αντίγραφο ήδη εκδοθέντος πιστοποιητικού για ei (δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα ένα σεντ) ονομαστική αξία στην έκδοση 3,75% Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως 2η Σειρά 2006 Λήξης 2009 σε αντικατάσταση του πιστοποιητικού αρ. 449 που δηλώθηκε ως απολεσθέν.

2 3882 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 4279 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ (Νόμος 86(1) του 2004) Ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 25 (α) Το πιο κάτω νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ιδρυθεί στην Κύπρο, κατέχει από τις 28/2/2007 άδεια έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, βάσει του άρθρου 4(1) του πιο πάνω Νόμου: 1. CSC24Seven.com Limited (β) Τα κάτωθι ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος τα οποία προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), έχουν γνωστοποιήσει στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου την πρόθεση τους να παρέχουν υπηρεσίες διασυνοριακά στην Κύπρο, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 10 του πιο πάνω Νόμου, ως ακολούθως: Χώρα προέλευσης: Ηνωμένο Βασίλειο 1. Neieller UK Limited 2. Smart Voucher Ltd 3. ClickandBuy International Ltd 4. Staibucks Card Europe Ltd 5. Google Payment Ltd 6. G-T-P Financial Services Ltd 7. Vincento Payment Solutions Limited 8. Prepaid Services Company Ltd 9. APS Financial Ltd 10. Eurortet Payments & Card Services Ltd 11. PSI-PayLtd Χώρα προέλευσης: Γιβραλτάρ 1. Transact Network Limited Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ι στο σελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στους συνδέσμους και Αριθμός 4280 TAMEiO ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Λεμεσού ανακοινώνεται ότι επϊμορφωτικά μαθήματα για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, για το , θα διεξαχθούν όπως φαίνεται π;α κάτω: Χώρος: Οίκημα ΣΕΚ Λεμεσού, Κυριάκου Οικονόμου 21, Λεμεσός. Ημέρες διεξαγωγής μαθημάτων: , και Ώρες διεξαγωγής μαθημάτων: 18:00-21:00. Αριθμός 4281 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2009 Αντίτυπα της έκθεσης 'ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2009' στην Ελληνική - Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 6,50 το αντίτυπο. Αριθμός 4282 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2009 Αντίτυπα της έκθεσης 'ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2009' στην Ελληνική - Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 6,50 το αντίτυπο.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 4283 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Τ HI ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Συνοπτική Μηνιαία Κατάσταση κατά την 30η Σεπτεμβρίου Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ Απαιτήσεις εντός του Ε υ ρω συστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση Λοιπά στοιχεία ενεργητικού '000 ΓύνοΛο Ενεργητικού i4.b06.1b4 1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής ττοαιτικής Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 0 4 Εκδοθέντα χρεόγραφα υ 5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ Γενική κυβέρνηση Λοιπές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 14 8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 0 9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ Υποχρεώσεις εντός του Ευ ρω συστήματος Στοιχεία υπό τακτοποίηση Λοιπές υποχρεώσεις Προβλέψεις Λογαριασμοί αναπροσαρμογής Κεφάλαιο και αποθεματικά Σύνολο Παθητικού Διαφορές που μπορεί να παρουσιαστούν στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 14.S06.i84 Αθανάσιος Ορφανίδης Διοικητής

4 3884 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 4284 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αρ. Αιτήσεως 520/2008. Αναφορικά με τον Ανδρέα Νεοφύτου Μετοχή, τέως από τη Λευκωσία, Α.Δ-Τ , Αποβιώσαντα. Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 47 του περί Διαχειρίσεως Κληρονομιών Νόμου, Κεφ. 189 ότι οποιοδήποτε πρόσωπο έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση πάνω στην περιουσία του πιο πάνω αποβιώσαντα οφείλει να υποβάλει γραπτώς λεπτομέρειες του δικαιώματος του ή της απαίτησης του προς τους διαχειριστές της περιουσίας του πιο πάνω αποβιώσαντα Κωνσταντίνο Α. Αιμιλιανίδη και Μελβίνα Α. Μετόχη, φ/δι Δικηγορικό Γραφείο Αχιλλεύς & Αιμίλιος Κ. Αιμιλιανίδης, Τ. Θ , 1501 Λευκωσία ή 74 Αρσινόης, 1010 Λευκωσία, μέσα σε 62 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας εϊδοποίηοης. Μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, η περιουσία του πω πάνω αποβιώσαντα θα διανεμηθεί μεταξύ των δικαιούχων προσώπων, λαμβανομένων υπόψιν μόνον των δικαιωμάτων και απαιτήσεων που θα υποβληθούν μέσα στην πιο πάνω προθεσμία και θα γίνουν αποδεκτές από τους διαχειριστές. ΑΧΙΛΛΕΥΣ & ΑΙΜΙΛίΟΣ Κ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, Δικηγόροι των Διαχειριστών της περιουσίας του Ανδρέα Νεοφύτου Μετόχη. Αρ!θμός4285 Ο ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 5 Ειδοποίηση Προτιθέμενης Πληρωμής Μερίσματος σε Πιστωτές Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Δικαιοδοσία Πτωχεύσεων Αρ, 302/2005. Αναφορικά με το Μάριο Κλείτου από τη Λεμεσό, Αρ. Ταυτ Ονομα Χρεώστη : Μάριος Κλείτου. Διεύθυνση: Οδός Γαλιλαίου 14Β, 3015 Λεμεσός. Περιγραφή : - Τελευταία ημερομηνία λήψης επαληθεύσεων : 8 Νοεμβρίου Διαχειριστής: Λεωνίδας Κίμωνος. Διεύθυνση: Λεωφ. Μακαρίου Γ' 232, Πολυκ, Απόλλο, 4 ος όροφος, Γρ. 404, Τ.Κ , 3820 Λεμεσός. 13Οκτωβρίου2011. ΛΕΩΝ!ΔΑΣ ΚΙΜΩΝΟΣ, Διαχειριστής. Αριθμός 4286 Αριθμός Εταιρείας Η.Ε, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία LERNON INVESTMENTS LIMITED. Εγγεγραμένο Γραφείο: Μιχαήλ Γεωργίου 70, Αθηαίναυ, 7600 Λάρνακα. και ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Ειδοποιείστε ότι, βάσει του άρθρου 276 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 η συνέλευση των πιστωτών της πιο πάνω Εταιρείας θα λάβει χώρα στο Δικηγορικό Γραφείο Kinanis LLC, οδός Αιγύπτου 12, 1097 Λευκωσία, στις 8 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10:30 π.μ. για τους σκοπούς που αναφέρονται στα άρθρα 276, 277 και 278 του πιο πάνω Νόμου. Οι πιστωτές μπορούν να ψηφίσουν είτε προσωπικά είτε διά πληρεξουσίου. Τα πληρεξούσια για να είναι έγκυρα θα πρέπει να φτάσουν στο Δικηγορικό Γραφείο Kinanis LLC, στην πιο πάνω διεύθυνση, όχι αργότερα από τις 12 το μεσημέρι τους προηγούμενης της συνεδριάσεως. Επίσης ειδοποιείστε ότι, για σκοττούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν την ασφάλεια τους) να καταθέσουν στο πιο πάνω Δικηγορικό Γραφείο, πριν τη συνεδρίαση, δήλωση αναφορικά με την εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους δόθηκε και το ακριβές ποσό της εξασφάλισης. Εκδόθηκε στις 12 Οκτωβρίου Με διάταγμα του Συμβουλίου, BELSERVE CONSULTANTS LIMITED, Διευθυντής.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 4287 Αριθμός Εταιρείας: HE Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία Α. ΠΑΣΧΑΛΗΣ & Γ. ΜΠΕΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΓΠΊΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Ανεξαρτησίας 58,1 ος όροφος, Γρ. 3,3040 Λεμεσός, Κύπρος. και ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Ειδοποιείστε ότι, βάσει του άρθρου 276 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, η Συνέλευση των Πιστωτών της πιο πάνω εταιρείας θα λάβει χώρα στα Γραφεία της Corporate Recovery and Insolvency Group ("CRI"), Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400,1086 Λευκωοία, την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 10:30 π.μ. για τους σκοπούς ως αναφέρονται στα άρθρα 276, 277 και 278 του πιο πάνω Νόμου. Οσοι πιστωτές επιθυμούν να ψηφίσουν για διορισμό εκκαθαριστή, εποπτικής επιτροπής καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που πιθανόν να προκύψει στη συνέλευση, μπορούν να το πράξουν είτε προσωπικά είτε δια πληρεξουσίου. Τα πληρεξούσια για να είναι έγκυρα, θα πρέπει να φθάσουν στα Γραφεία της CRI, στη διεύθυνση Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400,1086 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της προηγούμενης της συνελεύσεως και θα πρέπει να συνοδεύονται από επαληθεύσεις χρέους. Επίσης ειδοποιείστε ότι, για σκοπούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν την εξασφάλιση τους) να καταθέσουν με την CRI στην πιο πάνω διεύθυνση. πριν ^0 συνεδρίαση, δήλωση αναφορικά με την εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους εδόθη και το ακριβές ποσό. Εκδόθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου Με διάταγμα του Συμβουλίου, ΓΙΟΡΓΟΣ ΜΠΕΡΟΣ, Διευθυντής. Αριθμός 4288 Αριθμός Εταιρείας: HE Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον Κεφ. 113, Αναφορικά με την Εταιρεία Ν. P. BLUE BAZZAR LTD. Εγγεγραμμένο Γραφείο: Αυστραλίας 6, 2326 Λακατάμεια, Λευκωσία, Κύπρος. και ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Ειδοποιείστε ότι, βάσει του άρθρου 276 τοο περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, η Συνέλευση των Πιστωτών της πιο πάνω εταιρείας Θα λάβει χώρα στα Γραφεία της Corporate Recovery and Insolvency Group ("CRI"), Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία, την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 1.30 μ.μ. για τους σκοπούς ως αναφέρονται στα άρθρα 276, 277 και 278 του πιο πάνω Νόμου. Όσοι πιστωτές επιθυμούν να ψηφίσουν για διορισμό εκκαθαριστή, εποπτικής επιτροπής καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που πιθανόν να προκύψει στη συνέλευση, μπορούν να το πράξουν είτε προσωπικά είτε διά πληρεξουσίου. Τα πληρεξούσια για να είναι έγκυρα, θα πρέπει να φθάσουν στα Γραφεία της CRI, στη διεύθυνση, Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400,1086 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της προηγούμενης της συνελεύσεως και θα πρέπει να συνοδεύονται από επαληθεύσεις χρέους. Επίσης ειδοποιείστε ότι, για σκοπούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν την εξασφάλιση τους) να καταθέσουν με την CRI στην πιο πάνω διεύθυνση, πριν τη συνεδρίαση, δήλωση αναφορικά με την εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους εδόθη και το ακριβές ποσό. Εκδόθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου Με διάταγμα του Συμβουλίου, ΝΙΚΗ ΠΙΕΡΙΔΟΥ, Διευθύντρια.

6 3886 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΟΚΤΩΒΡίΟΥ 2011 Αριθμός 4289 Αριθμός Εταιρείας: HE Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορικά με την Επήρεια Κ. & Ρ- JAZZ CASUAL & SPORTWEAR LTD, Εγγεγραμμένο Γραφείο: Αθηνών 26, 3041 Λεμεσός, Κύπρος. και ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Ειδοποιείστε ότι, βάσει του άρθρου 276 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, η Συνέλευση των Πιστωτών της πιο πάνω εταιρείας θα λάβει χώρα στα Γραφεία της Corporate Recovery and Insolvency Group ("CRI"), Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400, 1086 Λευκωσία, την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12:00 μ. για τους σκοπούς ως αναφέρονται στα άρθρα 276, 277 και 278 του πιο πάνω Νόμου. Όσοι πιστωτές επιθυμούν να ψηφίσουν για διορισμό εκκαθαριστή, εποπτικής επιτροπής καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που πιθανόν να προκύψει στη συνέλευση, μπορούν να το πράξουν είτε προσωπικά είτε διά πληρεξουσίου. Τα πληρεξούσια για να είναι έγκυρα, θα πρέπει να φθάσουν στα Γραφεία της CRI, στη διεύθυνση, Λεωφόρος Νίκης 20, Γραφείο 400,1086 Λευκωσία, όχι αργότερα σπό τις 12:00 το μεσημέρι της προηγούμενης της συνελεύσεως και θα πρέπει να συνοδεύονται από επαληθεύσεις χρέους. Επίσης ειδοποιείστε ότι, για σκοπούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν την εξασφάλιση τους) να καταθέσουν με την CRI στην πιο πάνω διεύθυνση, πριν τη συνεδρίαση, δήλωση αναφορικά με την εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους εδόθη και το ακριβές ποσό. Εκδόθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου Με διάταγμα του Συμβουλίου, ΝΙΚΗ ΠΙΕΡίΔΟΥ, Διευθύντρια. Αριθμός 4290 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, αρ. 211 (ε) και (στ), 212 (β) και (γ), Αρ. 67/2011. και Αναφορικά με την Εταιρεία ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΛΤΔ, Τόχνη, Λάρνακα και Αναφορικά με την αίτηση των ΤΖΙΡΚΩΤΗΣ & ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΛΤΔ, Αιτητών. Αναφορικά με την αίτηση των ΤΖΙΡΚΩΤΗΣ & ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΛΤΔ για διάλυση της άνωθεν αναφερομένης Εταιρείας. Δίδεται ειδοποίηση ότι οι ως άνω Αιτήτές καταχώρισαν στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας Αίτηση με την οποία εξαιτούνται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση και/ή εκκαθάριση της άνωθεν αναφερομένης Εταιρείας. Δίδεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω Αίτηση έχει ορισθεί την και ώρα 9 π.μ. για απόδειξη και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την πιο πάνω Αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακροάσεως είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω Δικηγόρου. Αντίγραφο της Αιτήσεως θα δοθεί από το Δικηγόρον των Αιτητών σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος θα ζητήση τέτοιο αντίγραφο και θα καταβάλει το νενομιομένο τέλος. ΧΡΙΣΤΟΣ Μ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Δικηγόρος, Λεωφ, Ευαγόρου 27, Μέγαρον ΕΙΡΗΝΗ, 3 ς όροφος, Γραφεία 31 και 33, Λευκωσία. Σημ: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω Αιτήσεως οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στον κ. Χρίστο Μ. Τριανταφυλλίδη γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση ίου αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και την διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους Δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τον κ. Χρίστο Μ. Τριανταφυλλίδη, όχι πιο αργά από τις 2.00 μ.μ. της

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 4291 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αίτηση Αρ. 470/11. Αναφορικά με την Εταιρεία K.N. Zoo Bar Resfaurant Ltd, Αρ. Εγγρ.ΗΕ 88474, από τη Λευκωσία, Λεωρ. Στασίνου 15, Triton Court, Γρ. 2, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα 203, 209, 211 (e), 212(b), (c), 213 (1), 214 (1) και 333, και Αναφορικά με την αίτηση της Alpha Bank Cyprus Ltd, από τη Λευκωσία. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Alpha Bank Cyprus Ltd, καταχώρισε στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οττοία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου διό διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για οδηγίες στις 7 Νοεμβρίου 2011 και οποιοσδήποτε δανειστής ή μέλος (contributory) ιης πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίζει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους δικηγόρους των απητών σε οποιοδήποτε δανειστή ή μέλος (Contributory) της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και καταβάλει το νενομισμένο τέλος. ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι απητών, Μιχ. Καραολή 8, Μέγαρον Ανεμόμυλος, 4ος όροφος, Λευκωσία. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους δικηγόρους γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή σε περίπτωση Συνεταιρισμού το όνομα και τη διεύθυνση του Συνεταιρισμού και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή το Συνεταιρισμό ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους πιο πάνω δικηγόρους, όχι αργότερα από τις 2 μ.μ. της 6ης Νοεμβρίου Αριθμός 4292 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αριθμός Αίτησης: 753/2011. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα 203 και 209, 211 (ε) (ζ), 212 (α) {β) (γ), 213 (1), 214 (1), 218 (2) και 333, Αναφορικά με την Εταιρεία S. KANIKLIDES (CYPRUS) LIMITED, και και Αναφορικά με την αίτηση της S. KANIKLiDES (CYPRUS) LiMITED για Αίτηση Εκκαθάρισης της Εταιρείας C.P. OLYMPUS PRINT-FINiSHING SERVICES LTD. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Εταιρεία S. KANIKLIDES (CYPRUS) LIMITED από τη Λευκωσία καταχώρισε στις στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της Εταιρείας C.P. OLYMPUS PRINT- FINISHING SERVICES LTD. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στις και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας, επιθυμεί να υποβάλει ένσταση ή να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάαη την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από την Εταιρεία S. KANIKLIDES (CYPRUS) LIMITED ή τους δικηγόρους της σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΓΙΩΤΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε., οδός Σουλίου 18,2018 Στρόβολος, Δ.Θ.314, Τηλ , , Δικηγόροι αιτητών. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους πιο πάνω δικηγόρους, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους Δικηγόρους των αιτητών όχι πιο αργά από τις 12 μ. της 25" ς Οκτωβρίου 2011.

8 3888 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 4293 Επαρχιακό Δικαοτήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, από την Ευρύχου Αναφορικό με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ.113, άρθρα 203, 209, 211 (ε) και 212, και και Αρ. Αιτήσεως: 415/2011. Αναφορικά με την αίτηση της PROMETHEAS UNiTED LTD, από τη Λευκωσία, για διάλυση της Εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ. Δίνεται ειδοποίηση οτι η PROMETHEAS UNITED LTD, από τη Λευκωσία καταχώρισε στις 27 Μαΐου 2011 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της Εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει ορισθεί για Απόδειξη στις 18 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 8.30 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της Απόδειξης, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από την PROMETHEAS UNITED LTD, ή τη δικηγόρο της σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΑΝΔΡΕΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δικηγόρος αιτητών, Πινδάρου και Αλκαίου 8, Γρ. 303, Λευκωσία. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την Απόδειξη της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στην Ανδρεανή Δημητρίου, οδός Πινδάρου και Αλκαίου 8, Γρ. 303, 1648 Λευκωσία γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου, την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει νσ υπογράφεται απο το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από την Ανδρεανή Δημητρίου όχι πιο αργά από τις 2 μ. μ. της 17ης Νοεμβρίου Αριθμός 4294 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με την Εταιρεία YIALIALIS TRANSPORT LIMITED, από Λεμεσό, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, άρθρα 211,212, 213, 220, 227, Αρ. Αίτησης312/2011. κσι Αναφορικά με την αίτηση της Petroiina (Holdings) Public Ltd, από την Λάρνακα, για διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. Δίνεται ειδοποίηση ότι η Petroiina (Holdings) Public Ltd, από τη Λάρνακα καταχώρισε στις μέσω των δικηγόρων Ανδρέας Β. Ζαχαρίου & Σία Δ.Ε.Π.Ε., από τη Λάρνακα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, αίτηση με την οποία εξαπείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για Ακρόαση στις και ώρα 11π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους κ.κ. Ανδρέας Β. Ζαχαρίου & Σία Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόρους, αε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΖΑΧΑΡίΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόροι αιτήτριας. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόοωπο επιθυμεί να εμφανισθεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους κ.κ. Ανδρέας Β. Ζαχαρίου & Σία Δ.Ε.Π.Ε., Δικηγόρους αιτήτριας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' αρ. 9, ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΕΝΤΕΡ, 1 ς όροφος, Γραφείο 105, Λάρνακα, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και την διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους κ.κ. Ανδρέας Β. Ζαχαρίου & Σία Δ.Ε.Π.Ε., όχι πιο αργά από τη 1μ.μ. της 14 Ίς Νοεμβρίου 2011.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 4295 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με την Avangardo Investments Pubiic Limited, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αναφορικά με την αίτηαη του Παναγιώτη Μουαΐμη για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. και Αίτηση Αρ. 413/2011. Δίνεται ειδοποίηση όπ ο Παναγιώτης Μουάίμης, από τη Λεμεσό, καταχώρισε στις 12 Σεπτεμβρίου 2011 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 17 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 9.30 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους δικηγόρους του αιτητή, κ. κ. Μουαϊμης & ΜουαΤμης, Ζήνας Κάνθερ 16-18, 3035 Λεμεσός, σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και θα πλήρωνε το νενομισμένο τέλος. ΜΟΥΑΪΜΗΣ & ΜΟΥΑΪΜΗΣ, Δικηγόροι αιτητή. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου στους δικηγόρους του αιτητή, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυναη του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους δικηγόρους του αιτητή, όχι αργότερα από τις 6:00 μ.μ. της 14ης Νοεμβρίου Αριθμός 4296 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αρ. Αίτησης 394/2011. Αναφορικά με την αίτηση των κ.κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ, από τη Λεμεσό, για τη διάλυση της Εταιρείας SHIMODA RESOURCES LTD. Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι οι κ.κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ & ΣΙΑ, από τη Λεμεσό, καταχώρισαν στις αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, εξαιτούμενοι Διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας SHiMODA RESOURCES LTD από το Δικαστήριο. Και περαιτέρω δίνεται ενοποίηση ότι η προαναφερθείσα αίτηση ορίστηκε για Απόδειξη στις και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω Εταιρείας ο οποίος επιθυμεί όπως υποστηρίξει ή αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση την αίτηση Διάλυσης δύναται να εμφανιστεί προς το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης προσωπικά ή με δικηγόρο. Αντίγραφο της αίτησης Θα δοθεί από τη Δικηγόρο των αντητών σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της αναφερόμενης Εταιρείας ο οποίος θα το ζητήσει και κσταβάλει το νενομισμένο τέλος. ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, Δικηγόρος Αιτητών. Διεύθυνση Επίδοσης: Το Δικηγορικό Γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους & Σκι ΔΕΠΕ, Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ίϋ αρ. 195, ΜΕΓΑΡΟ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ, Λεμεσός. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της ρηθείσας Αιτήσεως οφείλει να επιδώσει ή απόστειλε! με το Ταχυδρομείο στην πιο πάνω αναφερόμενη Δικηγόρο των Αιτητών γραπτή ειδοποίηση για την προθέσή του αυτή. Η ειδοποίηση δέον να αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου το όνομα και τη διεύθυνση του Οίκου και δέον να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή από τους Δικηγόρους τους και δέον να επιδοθεί ή, εάν ταχυδρομηθεί, δέον να αποσταλεί με το Ταχυδρομείο έγκαιρα ώστε να ληφθεί από την πιο πάνω αναφερόμενη Δικηγόρο των αιτητών το αργότερο μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2011.

10 3890 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 4297 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικά με την Ukrlandfarming Pic, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Αναφορίκά με την αίτηση του Παναγιώτη Μουαΐμη για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας. και και Αίτηση Αρ. 410/2011. Δίνεται ειδοποίηση ότι ο Παναγιώτης Μουαΐμης, από τη Λεμεσό, καταχώρισε στις 12 Σεπτεμβρίου 2011 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, αίτηση με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας από το Δικαστήριο. Δίνεται επίσης ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 25 Νοεμβρίου 2011 και ώρα π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους δικηγόρους του αιτητή, κ. κ. Μουαϊμης & Μουαΐμης, ΖήναςΚάνθερ 16-18, 3035 Λεμεσός, σε οποιοδήποτε πιστωτή η συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και θα πλήρωνε το νενομισμένο τέλος. ΜΟΥΑΙΜΗΣ & ΜΟΥΑΙΜΗΣ, Δικηγόροι αιτητή. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου οτους δικηγόρους του αιτητή, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση ταυ Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους δικηγόρους του αιτητή, όχι αργότερα από τις 6:00 μ.μ. της 22ας Νοεμβρίου Αριθμός 4298 Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Αναφορικά με την Εταιρεία FOTIOU BROS SHIPPING LTD, από την Πάφο, και Αναφορικά με την αίτηση των ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Δ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ, Δικηγόρων, από τη Λευκωσία. Αρ. Αίτ. 37/2011. Δίνεται Ειδοποίηση, ότι, οι κ.κ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Δ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & Σ)Α, από τη Λευκωσία, καταχώρισαν στις , στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, Αίτηση, με την οποία αιτούνται Διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση και εκκαθάριση της πιο πάνω Εταιρείας, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Δίνεται επίσης ειδοποίηση, άτι η πιο πάνω Αίτηση έχει ορισθεί για Οδηγίες στις , ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της Εταιρείας επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος, με βάση την πιο πάνω Αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό, κατά το χρόνο που η Αίτηση είναι ορισμένη, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω Δικηγόρου. Αντίγραφο της Αίτησης θα δοθεί από τον Δικηγόρο των Αιτητών σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της πιο πάνω Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Δ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ, Δικηγόροι - Απητές. Διεύθυνση επιδόσεως:- Το Δικηγορικόν Γραφείο ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Δ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ, Λεωφ. Μακαρίου Γ' 14, Μέγαρον Μιτσή 2, Λευκωσία, Φ/δι κας Μαρίας Πιερή, Δικηγόρου, Πάφος, Δικ. Gup Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την Ακρόαση της πιο πάνω Αίτησης, οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει, μέσω του Ταχυδρομείου, στους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η Ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αποστολέα και να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τους Δικηγόρους του και να επιδοθεί ή να αποσταλεί, μέσω του Ταχυδρομείου, έγκαιρα, ώστε να παραληφθεί από τους Δικηγόρους - Αιτητές, τουλάχιστο 2 καθαρές ημέρες πριν την ημερομηνία που η Αίτηση έχει οριστεί για Οδηγίες.

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 4299 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας CROTALIN INVESTMENTS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CROTALIN INVESTMENTS LIMITED η οποία έγινε στις 7 Οκτωβρίου 2011 Λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Ή Εταιρεία CROTALIN INVESTMENTS LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 4300 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : CROTALIN INVESTMENTS LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 111, 284, Fortuna Court, Block Β, 2ος όροφος, 3105 Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Λεμεσός. : Μόδεστος Μόδεστου, Γεωργίου Καραϊσκάκη 13, 3032 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 7 Οκτωβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CROTALIN INVESTMENTS LIMITED, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου Αριθμός 4301 Ο ΠΕΡί ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας RUBYNO ISLAND INVESTMENTS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας RUBYNO ISLAND INVESTMENTS LIMITED η οποία έγινε στις 7 Οκτωβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία RUBYNO ISLAND INVESTMENTS LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 4302 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας ; RUBYNO ISLAND INVESTMENTS LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, 284, Fortuna Court, Block Β, 2ος όροφος, 3105 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 7 Οκτωβρίου : Μόδεστος Μόδεστου, Γεωργίου Καραϊσκάκη 13, 3032 Λεμεσός. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας RUBYNO ISLAND INVESTMENTS LIMITED, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2011.

12 3892 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 4303 Εκούσια Εκκαθάριση υιτό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας LOXCANDO ENTERPRISES LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας LOXCANDO ENTERPRISES LIMITED η οποία έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση ;- "Η Εταιρεία LOXCANDO ENTERPRISES LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 4304 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Εκούσια Εκκαθάριση υττό Μετόχων Όνομα Εταιρείας : LOXCANDO ENTERPRISES LIMITED. Είδος Εργασίας ; Επενδυτική Εταιρεία. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Γρ. Ξενόπουλου 17, 3106 Λεμεσός. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Πανίκος ΦΑωρίδης, Γρ. Ξενόπουλου 30, 3106 Λεμεσός, Τ.Κ , 3300 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 30 Σεπτεμβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας LOXCANDO ENTERPRISES LIMtTED, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου Αριθμός 4305 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας TRAILCOM INVESTMENT CORPORATION LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας TRAiLCOM INVESTMENT CORPORATION LIMITED η οποία έγινε στις 30 Δεκεμβρίου 2010 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία TRAILCOM INVESTMENT CORPORATION LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 4306 Ο ΠΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : TRAILCOM INVESTMENT CORPORATION LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 30 Δεκεμβρίου : Αφροδίτης 25, Consulco House, 2ος όροφος, Γραφείο 204, 1060 Λευκωσία, : Παύλος Νακούζη, Ρωμανού 2, 1ος όροφος, Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας TRAILCOM INVESTMENT CORPORATION LIMITED, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2010.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 4307 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας CANESTO INVESTMENTS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CANESTO INVESTMENTS LIMITED η οποία έγινε στις 11 Οκτωβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία CANESTO INVESTMENTS LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 4308 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : CANESTO INVESTMENTS LIMITED. Είδος Εργασίας : Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III 58, Πολυκατοικία Ίρις, 7ος όροφος, Γραφείο 702, 1075 Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή ; Κωνσταντίνος Σχίζας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III 58, Πολυκατοικία Ίρις, 6ος όροφος, Γραφείο 602,1075 Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού : 11 Οκτωβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CANESTO INVESTMENTS LIMiTED, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου Αριθμός 4309 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας CIOCERA VENTURES LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CiOCERA VENTURES LIMiTED η οποία έγινε στις 7 Οκτωβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία CIOCERA VENTURES LIMiTED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 4310 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : CiOCERA VENTURES LIMITED. Είδος Εργασίας : Ventures. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 7 Οκτωβρίου 20! 1. : Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 111, 155, Proteas House, 5ος όροφος, 3026 Λεμεσός. : Νικολέτα Καροφίτα Αγγονας, Γεωργίου Βαρνακιώτη 10, 4150 Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CIOCERA VENTURES LIMITED, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2011.

14 3894 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 4311 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας METALINOX LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας METALINOX LIMITED η οποία έγινε στις 6 Οκτωβρίου 2011 Λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία METALINOX LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 4312 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας : METALINOX LIMITED. Είδος Εργασίας : Γενικό Εμπόριο. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 6 Οκτωβρίου : Τζων Κέννεντυ, Iris House, 3ος όροφος, 3106 Λεμεσός. ; Αντρέας Πωρκάτζης, Τζων Κέννεντυ, Iris House, 3ος όροφος, 3106 Λεμεσός, Αττό ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας METALINOX LIMITED, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου Αριθμός 4313 Αναφορικά με την Εταιρεία METALINOX LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο ττάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Τζων Κέννεντυ, Iris House, 3ος όροφος, 3106 Λεμεσός, στις 21 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Οκτωβρίου 2011 ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΩΡΚΑΤΖΗΣ, Εκκαθαριστής, Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας ITACOM LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ITACOM LIMITED η οποίο έγινε στις 6 Οκτωβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία ITACOM LIMITED να διαλυθεί εκούσια".

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 4315 Εκούσια Εκκαθάριση υττό Μετόχων Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας : ITACOM LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδυτικές Εργασίες. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Τζων Κέννεντυ, Iris House, 3ος όροφος, 3106 Λεμεσός, Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Αντρέας Γιωρκάτζης, Τζων Κέννεντυ, Iris House, 3ος όροφος, 3106 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 6 Οκτωβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ITACOM LIMITED, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου Αριθμός 4316 Αναφορικά με την Εταιρεία ITACOM LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο ττάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Τζων Κέννεντυ, Iris House, 3ος όροφος, 3106 Λεμεσός, στις 21 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 π,μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πκι πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω ο' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Αριθμός Οκτωβρίου 2011 ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ, Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας VASTBOND LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας VASTBOND LIMITED η οποία έγινε στις 10 Οκτωβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία VASTBOND LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 4318 Ο ΠΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Αριθμός Εταιρείας ; Η.Ε Όνομα Εταιρείας : VASTBOND LIMITED. Είδος Εργασίας : Ιθύνουσα Εταιρεία. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Έμιλυ Πολίτη, Αρχ. Κυπριανού & Αγίου Ανδρέου, Κτίριο Λουκάίδης, 2ος όροφος, 3036 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 10 Οκτωβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας VASTBOND LIMITED, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2011.

16 3896 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 4319 Ο ΓΙΕΡί ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Αναφορικά με την Εταιρεία VASTBOND LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του ττερί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία, στις 21 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ, για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είνοι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο Αριθμός Οκτωβρίου 2011 ΕΜΙΛΥ ΠΟΛΙΤΗ, Εκκαθαριστής, Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας CORWEN ENTERPRISES LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CORWEN ENTERPRISES LIMITED η οποία έγινε στις 8 Οκτωβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία CORWEN ENTERPRISES LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 4321 Ο ΠΕΡί ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : CORWEN ENTERPRISES LIMITED. Είδος Εργασίας : Γενικό Εμπόριο. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Ναούσης 1, Karapatakis Building, 6018 Λάρνακα. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μιχάλης Κυριακίδης, Λεωφ. Φανερωμένης 115, Aniouanotlas Building, Ημιώροφος, 6031 Λάρνακα. Ημερομηνία Διορισμού : 8 Οκτωβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CORWEN ENTERPRISES LIMITED, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου Αριθμός 4322 Ο ΠΕΡί ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας BREATON HOLDINGS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BREATON HOLDINGS LIMITED η οπΰία έγινε στις 8 Οκτωβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία BREATON HOLDINGS LIMITED να διαλυθεί εκούσια".

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Αριθμός 4323 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας : BREATON HOLDINGS LIMITED. Είδος Εργασίας : Ιθύνουσα. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Ναούσης 1, KarapataKIs Building, 6018 Λάρνακα. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μιχάλης Κυριακίδης, Λεωφ, Φανερωμένης 115, Anlouanettas Building, Ημιώροφος, 6031 Λάρνακα. Ημερομηνία Διορισμού ; 8 Οκτωβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας BREATON HOLDINGS LIMITED, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου Αριθμός 4324 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας ROSLANE INVESTMENTS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ROSLANE INVESTMENTS LIMITED η οποία έγινε στις 8 Οκτωβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία ROSLANE INVESTMENTS LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 4325 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας : ROSLANE INVESTMENTS LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδυτική Εταιρεία. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Ναούσης 1, Karapatakis Building, 6018 Λάρνακα. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μιχάλης Κυριακίδης, Λεωφ. Φανερωμένης 115, Anlouanettas Building, Ημιώροφος, 6031 Λάρνακα. Ημερομηνία Διορισμού : 8 Οκτωβρίου 2011, Από ποιόν διορίστηκε - Αττό την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ROSLANE INVESTMENTS LIMITED, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου Αριθμός 4326 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας U.F.G.I.S. EMERGING MARKETS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας U.F.G.I.S. EMERGING MARKETS LIMITED η οποία έγινε στις 8 Οκτωβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία U.F.G.I.S. EMERGING MARKETS LIMITED να διαλυθεί εκούσια".

18 3898 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 4327 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : U.F.G.I.S. EMERGING MARKETS LIMITED. Είδος Εργασίας : Γενικό Εμπόριο. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Στροφάδων 7, ώάλι, 2540 Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μιχάλης Κυριακίδης, Λεωφ. Φανερωμένης 115, Antouariettas Buiiding, Ημιώροφος, 6031 Λάρνακα. Ημερομηνία Διορισμού ; 8 Οκτωβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας U.F.G.I.S. EMERGING MARKETS LIMITED, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου Αριθμός 4328 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας U.F.G.I.S. CORPORATE SERVICES LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας U.F.G.I.S, CORPORATE SERVICES LIMITED η οποία έγινε στις 8 Οκτωβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση ;- Ή Εταιρεία U.F.G.I.S. CORPORATE SERVICES LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 4329 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : U.F.G.I.S. CORPORATE SERVICES LIMITED. Είδος Εργασίας : Γενικό Εμπόριο. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Στροφάδων 7, Δαλι, 2540 Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μιχάλης Κυριακίδης, Λεωφ. Φανερωμένης 115, Antouaneitas Building, Ημιώροφος, 6031 Λάρνακα. Ημερομηνία Διορισμού : 8 Οκτωβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας U.F.G.I.S. CORPORATE SERVICES LIMITED, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου Αριθμός 4330 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας EUROKAPITAL (CYPRUS) LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας EUROKAPITAL (CYPRUS) LIMITED η οποία έγινε στις 4 Οκτωβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία EUROKAPITAL (CYPRUS) LIMITED να διαλυθεί εκούσια".

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β 3899 Αριθμός 4331 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : EUROKAPiTAL (CYPRUS) LIMITED. Είδος Εργασίας : Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 4 Οκτωβρίου : Θάσου 3, Dadlaw House, 1087 Λευκωσία. : Ιωάννης Ζερβός, Λεωφ. Κέννεντυ 67, Afhienitis Kennedy Park, 2ος όροφος, 1076 Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας EUROKAPITAL (CYPRUS) LIMITED, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου Αριθμός 4332 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας SPRINGART HOLDINGS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας SPRINGART HOLDINGS LIMITED η οποία έγινε στις 10 Οκτωβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία SPRINGART HOLDINGS LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 4333 Ο ΠΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας ; SPRINGART HOLDINGS LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 10 Οκτωβρίου : Αιγύπτου 12, 1097 Λευκωσία. : Χαράλαμπος Μεϊβατζής, Λεωφ. Αιγύπτου 12,1097 Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας SPRINGART HOLDINGS LIMITED, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου Αριθμός 4334 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας FASCONET INVESTMENTS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας FASCONET INVESTMENTS LIMITED η οποία έγινε στις 10 Οκτωβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία FASCONET INVESTMENTS LIMITED να διαλυθεί εκούσια".

20 3900 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 21ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 4335 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : FASCONET INVESTMENTS LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 10 Οκτωβρίου : Θουκιδίδου 3, Πέρα Χωριό, 2572 Λευκωσία. : Χαράλαμπος Μεϊβατζής, Λεωφ. Αιγύπτου 12,1097 Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας FASCONET INVESTMENTS LIMITED, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου Αριθμός 4336 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑίΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας ABEDAI LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ABEDAf LIMITED η οποία έγινε στις 11 Οκτωβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία ABEDAI LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 4337 Αριθμός Εταιρείας : Η,Ε Όνομα Εταιρείας : ABEDAI LIMITED. Είδος Εργασίας : Επενδυτικές Εργασίες, Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 11 Οκτωβρίου Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το άρθρο 283 : Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία. : Κώστας Χριστόφορου, Εσπερίδων 12, 4ος όροφος, 1087 Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ABEDAI LIMITED, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου Αριθμός 4338 Αναφορικά με την Εταιρεία TRIZECHAHN HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Αγίας Ζώνης αρ. 50, Αριάνθη Κώρτ, 2ος όροφος, 3090 Λεμεσός, στις 21 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. 13 Οκτωβρίου 2011 ΚΩΣΤΑΣΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ,

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в i ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ в Αριθμός 4522 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 3387 Αριθμός 3689 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4577 Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012 2267 Αριβμός 2837 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημίουργια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμό; 4598 Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012 Αριθμός 3895 Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Αναφορικό με την Εταιρεία ΑΡΤΟΠΙΝΕΛΙΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λεμεσό, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 Aριθμός 2927 Aριθμός 2928 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4358 Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009 1749 Αριθμός 1555 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου γνωστοποιεί ότι προτίθεται να εκδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αριθμός 4628 Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 5558 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμό; 4499 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 2411

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμό; 4499 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 2411 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμό; 4499 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 2411 Αριθμός 2178 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ Ι Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113)

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113) Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού Δελτίου, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ανάδοχο υπεύθυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4660 Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013 1213 Αριθμός 1754 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΟΣ, OΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΘΗΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Επισύναψη Α O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α 1. Οι κανονισμοί που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς) ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00011263/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY LIMITED ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς)

ATLANTIC INSURANCE COMPANY LIMITED ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς) ATLANTIC INSURANCE COMPANY LIMITED ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (με βάση τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς) Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των τίτλων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378 4448 2945 3378 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση. Ermes Department Stores Plc. Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα

Ετήσια Έκθεση. Ermes Department Stores Plc. Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση Ermes Department Stores Plc Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΣΤΟ ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αίτηση Αρ.168 /2012 ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ. 113 Μονομερής (ex parte)

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση 0050/00002752/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD ISXI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Τελικά 2012 Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3944 Κ.Δ.Π. 504/2005 Αρ. 4048, 4.11.2005 Αριθμός 504 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 1. Η επωνυμία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ SFS Group Public Company 1 Limited ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ, ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τoν περί Εταιρειών Νόµο 113) ΕΚ ΟΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα