Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35"

Transcript

1 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας 18, Τρεμιθούσα, Πάφος και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου Volvo S40 με αριθμό εγγραφής W723KUD το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103(1) και 104(β) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94(1} του Στις στη Λεωφόρο Αθηνών στην Πάφο κατά τη διενέργεια ελέγχου τροχαίας αϊτό την Αστυνομία, ανακόπηκε για έλεγχο το πιο πάνω αυτοκίνητο το οποίο οδηγείτο από τον Waiih Jonathan James ο οποίος δεν είχε στην κατοχή του τα απαιτούμενα έγγραφα του αυτοκινήτου για διαπίστωση της νόμιμης εισόδου στη Δημοκρατία. Από έλεγχο που έγινε από το Τελωνείο το εν λόγω αυτοκίνητο φαίνεται ότι εισήλθε παράτυπα στην Κυπριακή Δημοκρατία κα; στις κατασχέθηκε ως υποκείμενο εις δήμευση. Δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης στον Waith Jonathan James επειδή δεν εντοπίστηκε στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Πάφου με Αύξοντα Αριθμό 104/11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑ1ΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων. Αριθμός 78 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2} Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον AL MAALOUL BELAL, Νίκου Παττίχη 100 και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου OPEL CADETT με αριθμό εγγραφής XW499 το οποίο υπόκειται σε Δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94 (IV2004. Το ττιο πάνω όχημα κατασχέθηκε στη Λεμεσό στις και δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης για το λόγο ότι ο πιο πάνω δεν εντοπίστηκε ατην τελευταία γνωατή διεύθυνση του. Ο φάκελος κατάσχεσης 98/2007 του Τελωνείου Λεμεσού είναι σχετικός. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Διευθυντής τμήμοτος Τελωνείων.

2 36 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 79 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 22(Ι)/99 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Perstop Holding France SAS από την ΡΤΤ Global Chemical Pubiic Company Ltd μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΡΤΤ GC international BV Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία ΡΤΤ Global Chemical Public Company Ltd, με κοινοποίηση της προς την Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΡΤΤ GC International BV, προέβηκε σε εξαγορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Perstop Holding France SAS. Η ΡΤΤ Giobal Chemical Public Company Ltd είναι εταιρεία η οποία δημιουργήθηκε στις με τη συγχώνευση των εταιρειών ΡΤΤ Chemical Pubiic Company Ltd και ΡΤΤ Aromatics and Refining Company Ltd. Η ΡΤΤ Global Chemical Public Company Ltd δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής χημικών, παροχής ασφαλείας και περιβάλλοντος, συντήρησης και μηχανικής και μεταφορών αγωγών. Η εν λόγω εταιρεία εμπορεύεται επίσης προϊόντα υγιεινής και διατροφής και αναπτύσσει εξειδικευμένα προϊόντα. Επιπρόσθετα, δραστηριοποιείται στην επεξεργασία διυλισμένων αρωματικών, την επεξεργασία πετρελαίου και προμήθειας διυλισμένου πετρελαίου και αρωματικών προϊόντων. Η ΡΤΤ Global Chemical Public Company Ltd ελέγχεται από την ΡΤΤ Public Company Ltd. Η ΡΤΤ GC International BV είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας η οποία έχει συσταθεί στις με σκοπό την απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Perstorp Holding France SAS. Η εν λόγω εταιρεία υπόκειται στον έλεγχο της εταιρείας ΡΤΤ Global Chemical Public Company Ltd μέσω της PIT Chemical International Pte Ltd. Ο όμιλος εταιρειών ΡΤΤ δεν δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Perstorp Holding ΑΒ στην οποία ανήκει το υπόλοιπο 49% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Perstorp Holding France SAS, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Σουηδίας. Η εν λόγω εταίρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην προμήθεια ειδικών χημικών όπως ενδιάμεσα επιστρώματα, χημικά απόδοσης, τεχνολογική μονάδα φορμαλδεΰδης, καταλύτες, βιο-καύσιμα και καπρολακτόνης μονομερών. Η Perstorp Holding ΑΒ ελέγχεται από την ΡΑΙ Partmers, η οποία αποτελεί εταιρεία ιδιωτικών επενδυτών που διευθύνει και συμβουλεύει ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Η εν λόγω εταιρεία επικεντρώνεται επίσης στον τομέα της βιομηχανίας και δραστηριοποιείται ως επενδυτής μέτοχος βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και τα κεφάλαια τα οποία διευθύνει καϊ παρέχει συμβουλές έχουν στόχο την απόκτηση σημαντικής ή μέγιστης συμμετοχής αε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας. Η Perstop Holding France SAS η οποία αποτελεί την εταιρεία στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης δραστηριοποιείται στην παραγωγή isocynates και αποτελεί τη μητρική εταιρεία για άλλες τρεις εταιρείες. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αγορά παραγωγής και πώλησης του υλικού HDI. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 80 ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Γνωστοποίηση Από το Επαρχιακό Γραφείο του Ταμείου Θήρας Λεμεσού ανακοινώνεται ότί επιμορφωτικά μαθήματα για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου, για το μήνα Ιανουάριο 2012, θα διεξαχθούν όπως φαίνεται πιο κάτω: Χώρος: Οίκημα ΣΕΚ Λεμεσού, Κυριακού Οικονόμου 21 Λεμεσός. Ημέρες: , και Ωρες διεξαγωγής μαθημάτων: 18:00-21:00.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 37 Αριθμός 81 3 Ιανουαρίου, ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ, 2011 Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή το Δεκέμβριο 2011 αυξήθηκε κατά 0,02 μονάδες ή 0,02% και έφτασε στις 118,95 μονάδες σε σύγκριση με 118,93 το Νοέμβριο Αυτό οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις συς τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του πετρελαίου κίνησης και Θέρμανσης. Μειώσεις σημειώθηκαν σος τιμές της βενζίνης, των πατατών και οριαμένων φρέσκων λαχανικών. 2. Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη, και κατ' επέκταση του πληθωρισμού, το Δεκέμβριο 2011 αυξήθηκε κατά 3,9% σε σύγκριση με πληθωρισμό 3,8% το Νοέμβριο 2011 και 1,6% ιο Δεκέμβριο Για ολόκληρο το 2011 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με ρυθμό πληθωρισμού 2,4% το Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τελευταίους δύο μήνες όπως και η ποσοστιαία μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο φαίνονται οίον πίνακα που ακολουθεί; Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών Δείκτες Τιμών (2005=100) Ποσοστό μεταβολής {%) Νοέμβριος 2011 Δεκέμβριος 2011 Νοέυ Νοέμ Δεκ Δεκ Ιαν.-Δεκ Ιαν.-Δεκ Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 131,57 130,96 7,75 9,53 4,07 2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός 119,75 119,03 13,60 6,70 11,13 3. Ένδυση και υπόδηση 104,54 104,89-3,84-1,89-0,49 4. Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 5. Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός και προϊόντα καθαρισμού 138,59 139,90 14,09 13,70 10,43 107,70 107,61 3,27 3,69 2,46 6. Υγεία 127,73 127,73 2,52 2,50 2,75 7. Μεταφορές 105,47 105,19 0,49-0,40 2,95 8. Επικοινωνίες 99,86 99,84 0,28 0,26 0,45 9. Αναψυχή και πολιτισμός 108,06 108,02 2,02 2,16 1, Εκπαίδευση 133,99 133,99 2,64 2,61 3, Εστιατόρια και ξενοδοχεία 125,87 125,86 1,45 1,43 1, 'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες 112,64 112,54-1,59-1,45-1,13 Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 118,93 118,95 / 3,7S 3,93 3,29 [ Γ. Χρ. Γεωργίου Διευθυντής Στατιστικής Υπηρεσίας

4 Αριθμός 82 CD 1ΕΤΕΩΡ0Λ0ΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ, 2011 Θερμοκρα σία Αέρα (C) Σχετική Υγρασία Βροχόπτωση Υψόμετρο Μέση Μέση Πιο Πιο Ολική Αριθμός Πιο Ημερο Αριθμός Σταθμός από Ψηλότερλότερη Γκρί- Γκρί- τητα χερών ποσό Χιονό (m) νου*τζ νουιτζ (mm) Ημερών τητα πτωσης Χαμη Ψηλή Χαμηλή Ώρα Ώρα Ποσό Βρο μεγάλη μηνία Ημερών Μ ΕΘ (%) (%) 24ώρου Παρατηρήσεις (mm) Λευκωσία (Αθαλάσσα) ,8 9,1 24,7 3, ,3 9 36, Ο καιρός το Νοέμβριο ήταν βροχερός και Λεμεσός (Δημ. Κήπος) 8 22,5 12,9 26,3 9, ,6 6 24, ψυχρός. Ασταθείς καιρικές συνθήκες Αεροδρόμιο Λάρνακας 1 20,5 11,0 25,7 6, ,2 8 91, επικράτησαν σπς περιόδους 2-5, Αεροδρόμιο Πάφου 10 21,3 12,0 24,5 8, ,4 7 20,8 12 _ και στις 27 του μήνα, που προκάλεσαν Πόλη 15 20,2 10,8 23,5 6, ,1 6 29,0 12 τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες, Δ.Σ. Κόρνου , ,3 4, ,7 8 84,8 14 _ χαλάζι και χιόνι. Η μέση θερμοκρασία ήταν 1,6 β. Κελσίου πιο κάτω από την Δ.Σ. Γεφυριού Παναγιάς ,4 4,7 22,5-0, ,3 8 51, κανονική και η μέση βροχόπτωση ήταν Σαί'ττάς ,5 5,9 22,3 1, ,9 7 22, ,5 mm ή 151% της κανονικής. Δ.Σ. Σταυρού Ψώκας ,7 6,1 21,5 1, ,4 8 35, Δ.Σ. Πλατανιών ,8 4,2 16,1 1, ,9 8 36, Δ. Κσλλέγισ Προδρόμου ,5 3,7 17,9 1, ,9 7 45, Πλατεία Τροόδους ,0 1,9 14,4-1, ,2 9 46, Σταθμός ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2011 Βάρα μετρική πίεση στην E.O.fhPa} Πίεση Διαφορά από την Κανονική Μέση Ψηλότερη Διαφορά από την Κανονική Θερμοκρασία Αέρα (C) Μέση Χαμηλότερη Διαφορά από την Κανονική Μέση Διαφορά από την Κανονική Βροχόπτωση (mm) Ολική για το Μήνα Διαφορά από την Κανονική m ~3 Μ m θ Χ Ξ ΓΠ ~Ό Ο > Η H Μ ω Λ > Ο -< > Ο -< ο Λευκωσία (Αθαλάσσα) 1017,7 + 0,5 19,8-2, , ,5 65,3 + 13,4 Αεροδρόμιο Λάρνακας ,7 20,6-1,7 11,0-1,0 15,8-1,4 126,2 + 74,0

5 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 39 Αριθμός 83 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΜΟΦΩΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ OPTIMA ENERGY GROUP LIMITED ψηφισθέν την 10 π Δεκεμβρίου, 2010 < ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ: (1) Το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας από 5,000 μετοχές αξίας Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία διαιρεμένο σε: 3,333 Συνήθεις «Α» μετοχές προς Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία, και 1,667 Εξαγοράσιμες Προνομιούχες «Β» μετοχές προς Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία, θα μειωθεί σε 4,909 μετοχές αξίας Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία διαιρεμένο σε: 3,242 Συνήθεις "Α» μετοχές προς Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία, και 1,667 Εξαγοράσιμες Προνομιούχες «Β" μετοχές προς Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία. (2) Το εκδοθέν κεφάλαιο της Εταιρείας από 1,803 μετοχές αξίας Ενός Ευρώ {1,00) η κάθε μία διαιρεμένο σε: 1,803 Συνήθεις «Α» μετοχές προς Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία, θα μειωθεί σε 1,712 μετοχές αξίας Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία διαιρεμένο σε: 1,712 Συνήθεις «Α» μετοχές προς Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μία. (3) Η πιο πάνω μείωση θα ολοκληρωθεί με την ακύρωση 91 Συνήθων «Α» μετοχών που κατέχει ο μέτοχος TOLEX PETROLEUM LTD οι οποίες έχουν εκδοθεί και πληρωθεί με το ονομαστικό ποσό του Ενός Ευρώ (1,00) η κάθε μια εκδομένες υπέρ το άρτιο. Οι Μετοχές που θα ακυρωθούν θα πληρωθούν σε μετρητά στο μέτοχο της Εταιρείας TOLEX PETROLEUM LTD από το Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο {Share Premium Account) και από τα Αποθεματικά Κερδοζημιών {Retained Earnings) της Εταιρείας ως ακολούθως: (ί) (ii) Τα Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (Share Premium Account) θα μειωθεί από Ευρώ 3,194, σε Ευρώ 3,052, και το ποσό των Ευρώ 141, να επιστραφεί στον μέτοχο της εταιρείας TOLEX PETROLEUM LIMITED. To ποσό των Ευρώ 1,218, θα επιστραφεί στον μέτοχο TOLEX PETROLEUM LIMITED από τα Αποθεματικά Κερδοζημιών (Retained Earnings) της Εταιρείας.» Έφορος Εταιρειών Γραφείο Εφόρου Εταιρειών Λευκωσία 10 Δεκεμβρίου VISTRA SECRETARY SERVICES LTD, Γραμματέας. Αριθμός 84 Ειδοποίηση Προτιθέμενης Πληρωμής Μερίσματος Όνομα εταιρείας: Α. ΠΑΣΧΑΛΗΣ & Γ. ΜΠΕΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. (Σε εκούσια εκκαθάριση υπό πιστωτών). Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου: Ανεξαρτησίας 58, 1 ς όροφος, Γρ. 3, 3040 Λεμεσός. Είδος Εργασίας: Εργολάβοι οικοδομών Τελευταία ημέρα υποβολής επαληθεύσεων: 30/01/2012. Εκκαθαριστής: Χριστάκης Ιακωβίδης, Διεύθυνση: Τ.Κ.23315,1681 Λευκωσία.

6 40 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 85 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Δικαιοδοσία Επικυρώσεως Διαθηκών. Αναφορικά με τον Matthew Alexsandrov Maleev τέως από τη Σόφια, Βουλγαρία. Αρ. Αιτ. 310/2011. Δια της παρούσης γνωστοποιείται όπ, δυνάμει του άρθρου 47 του περί Διαχειρίσεως Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμου, Κεφ. 189, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει οποιοδήποτε συμφέρον ή απαίτηση επί της περιουσίας του ως άνω αποβιώσαντα θα πρέπει να υποβάλει, εγγράφως λεπτομέρειες του συμφέροντος ή απαιτήσεως του στους Πολύδωρο Μιχαήλ, δικηγόρο και Έλενα Νικολάου, από τη Λευκωσία, Γιάννου Κρανιδιώτη 10, Nice Day House, 4 ς όροφος, 1065 Λευκωσία, Διαχειριστές της περιουσίας του ενώ λόγω αποβιώσαντα, εντός δύο μηνών από της δημοσίεύσεως αυτής, καθ' όπ μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η περιουσία του υπό αναφορά αποβιώσαντα θα διανεμηθεί μεταξύ των αναφερομένων στην αίτηση κληρονόμων, λαμβανομένων υπόψη μόνο των δικαιωμάτων και απαιτήσεων περί των οποίων θα λάβουν γνώση οι Διαχειριστές εντός της πιο πάνω χρονικής περιόδου. Λευκωσία, 13 Ιανουαρίου ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΈΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Διαχειριστές της περιουσίας, του Matthew Alexsandrov Mateev, τέως εκ Σόφιας, Βουλγαρία. Αριθμός 86 Αναφορικά με τον περί Εταιρειών, Νόμον Κεφ. 113, και Αναφορικά με την NEXCO HOLDING A/S (αριθμός εταιρικής ταυτότητας ) από την Brendby της Δανίας (η Άπορροφώμενη Εταιρεία») και Αναφορικά με την LANCEOLATA TRADING LIMITED (HE ), από τη Λευκωσία, Κύπρου (η «Απορροφώσα Εταιρεία»), και Αναφορικά με ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, δυνάμε! των διατάξεων της Οδηγίας 2005/56/ΕΕ και του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Αρ. 4 Νόμου, Νόμος 186(Ι)/2007 με τον οποίον τροποποιείται ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ Αίτηση ημερ. 09/11/2011 από την LANCEOLATA TRADING LIMITED - Αιτήτρια και Απορροφώσα Εταιρεία της αιτήσεως των κ. κ. Δρ. Κ. Χρυσοστομίδης & Σία ΔΕΠΕ, δικηγόρων για την αιτήτρια, παρουσιασθείσης προς ακρόαση επί παρουσία του κ. Ιωάννου και του Εφόρου Εταιρειών μη εμφανισθέντος αν και δεόντως ειδοποιηθέντος ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΤΟ αφού ανεγνωσε την ένορκο ομολογία που κατατέθηκε υπό ή εκ μέρους της αιτήτριας και αφού άκουσε παν ότι ελέχθη υπό του ως άνω δίκηγόρου, ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης μεταξύ (1) της Αιτήτρισς και Απορροφώσας Εταιρείας LANCEOLATA TRADING LIMITED, το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στην οδό Λάμπουσας 1, Τ.Κ. 1095, Λευκωσία, Κύπρος και (2) της Απσρροφούμενης Εταιρείας NEXCO HOLDING A/S το εγγεγραμμένο γραφείο της οποίας βρίσκεται στο c/o Burner international A/S, Vallensbaekvej 40, 2605 Brandby, Δανία και ορίζει ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της διασυνοριακής συγχώνευσης την ημερομηνία που θα ορίσει το Δικαστήριο. Εδόθη την Συνετάχθη την

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 87 Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Αίτηση Αρ. 707/2011. Αναφορικά με την Εταιρεία CHR. NISSIOTIS TRADING LTD (Η.Ε ), οδός Μισιαούλη και Καβάζογλου αρ. 2, Στρόβολος, Λευκωσία, και Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και Αναφορικά με την αίτηση της HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD, από τη Λευκωσία για τη διάλυση της πιο πάνω Εταιρείας CHR. NISSIOTIS TRADING LTD, από τη Λευκωσία. Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι η HELLENIC BANK PUBLiC COMPANY LTD, οπό τη Λευκωσία, καταχώρισε στις αίτηση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας με την οποία εξαιτείται διάταγμα του Δικαστηρίου για τη διάλυση της Εταιρείας CHR. NISSIOTIS TRADING LTD, από το Δικαστήριο. Και περαιτέρω δίνεται ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για ακρόαση στις 6 Φεβρουαρίου 2012 και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της ρηθείσας Εταιρείας, επιθυμεί να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση την πιο πάνω αίτηση, μπορεί να εμφανιστεί για το σκοπό αυτό κατά το χρόνο της ακρόασης είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω δικηγόρου. Αντίγραφο της αίτησης θα δοθεί από τους Δικηγόρους των αιτητών σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της αναφερόμενης Εταιρείας, ο οποίος θα ζητούσε τέτοιο αντίγραφο και καταβάλει το νενομισμένο τέλος. Διεύθυνση επιδόσεως: Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Αντώνη Δημητρίου, Βασιλέως Παύλου 39, 1ος όροφος, Γραφ. 11, Λάρνακα. ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δικηγόρος αιτητών. Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την ακρόαση της πιο πάνω αίτησης, οφείλει να επίδώσει ή να αποστείλει μέσω Ταχυδρομείου στους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους των αιτητών, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και πρέπει να επιδοθεί ή αν ταχυδρομηθεί πρέπει να αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγόρους των αιτητών το αργότερο μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου Αριθμός 88 Επαρχιακό Δίκαστήριο Λευκωσίας. Αναφορικά με την Εταιρεία ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΑΓΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ, από τη Λευκωσία, Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και και Αρ. Αίτησης 795/11. Αναφορικά με την αίτηση της Εταιρείας ASPEROU SHf ΑΚΑ & CO, από τη Λευκωσία, για διάλυση της Εταιρείας ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΑΓΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ. Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι σπς η εταιρεία ASPEROU SHIAKA & CO καταχώρισε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, αίτηση με την οποία εξαιτείται Διάταγμα του Δικαστηρίου για διάλυση της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΑΓΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ. Και δίνεται περαιτέρω ειδοποίηση ότι η πιο πάνω αίτηση έχει οριστεί για Απόδειξη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ατις 25 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 9.00 π.μ. και οποιοσδήποτε πιστωτής ή συνεισφορέας της πιο πάνω εταιρείας ο οποίος επιθυμεί να ενστεί εις, ή υποστηρίξει την αίτηση για διάλυση μπορεί να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως ή διά δικηγόρου κατά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα. Αντίγραφο της αίτησης Θα δοθεί από τον πιο κάτω αναφερόμενο Δικηγόρο σε οποιοδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα ο οποίος επιθυμεί να λάβει τέτοιο αντίγραφο. ΖΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δικηγόρος αιτητών. Διεύθυνση Επιδόσεως: Το Δικηγορικά Γραφείο Ζένιος Νικολάου Δ.Ε.Π.Ε., Λεωφ. Στροβόλου 113, Γρ. 104, 2042 Στρόβολος, Τ , 2086 Λευκωσία, τηλ , φαξ Σημ.: Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να εμφανιστεί κατά την απόδειξη της πιο πάνω αίτησης οφείλει να επιδώσει ή να αποστείλει μέσω του Ταχυδρομείου σιον πιο πάνω αναφερόμενο δικηγόρο, γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση του αυτή. Η ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου ή σε περίπτωση Οίκου την επωνυμία και τη διεύθυνση του Οίκου και πρέπει να υπογράφεται από το πρόσωπο ή τον Οίκο ή τους δικηγόρους τους και να επιδοθεί ή αποσταλεί μέσω του Ταχυδρομείου έγκαιρα ώστε να παραληφθεί από τον πιο πάνω αναφερόμενο δικηγόρο, όχι πιο αργά από τη 1.00 μ.μ. της 24ης ίανουαρίου 2012.

8 42 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 89 Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία LENTONEX CONSULTING LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ και - Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΜΙ, 155, Proteas House, 5ος όροφος, 3026 Λεμεσός, στις 13 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 17:00 για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. Αριθμός 90 2 Φεβρουαρίου 2012 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΡΟΦΙΤΑ ΑΓΓΟΝΑΣ, Εκκαθαριστής, Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία THEORETIC VENTURES LIMITED {υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), - και - Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Ι!(, 155, Proteas HOUSG, 5ος όροφος, 3026 Λεμεσός, Τ,Θ , 3731 Λεμεσός, στις 13 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17:00 μ.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πίο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. Αριθμός 91 2 Ιανουαρίου 2012 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΑΖΟΣ, Εκκαθαριστής. Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία STOMADOL VENTURES LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), - και - Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου II!, 155, Proteas House, 5ος όροφος, 3026 Λεμεσός, Τ.Θ , 3731 Λεμεσός, στις 13 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17:00 μ.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί κάι ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 2 Ιανουαρίου 2012 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΑΖΟΣ, Εκκαθαριστής.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 92 Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία SAMULZO PROPERTIES LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ και - Ειδοποιείστε ότ! σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στη Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III, 155, Proteas House, 5ος όροφος, 3026 Λεμεσός, Τ.Θ , 3731 Λεμεσός, στις 13 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17:00 για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. Αριθμός 93 2 Ιανουαρίου 2012 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΡΟΦίΤΑ ΑΓΓΟΝΑΣ, Εκκαθαριστής. Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία SUNBRAE LiMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ και - Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Ρήγα Φεραίου 38, 6ος όροφος, Γραφείο 604, 1087 Λευκωσία, στις 17 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. Αριθμός 94 2 Ιανουαρίου 2012 ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ, Εκκαθαριστής. Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία LTIF HOLDINGS LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), - και - Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Γεωργίου Καραϊσκάκη 13, 3032 Λεμεσός, στις 13 Φεβρουαρίου 2012 κοι ώρα 10:00 π.μ, για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 2 Ιανουαρίου 2012 ΜΟΔΕΣΤΟΙ ΜΟΔΕΣΤΟΥ, Εκκαθαριστής.

10 44 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 95 Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία TOPSIM LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ και - Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 3, Julia House, 1066 Λευκωσία, στις 13 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. Αριθμός 96 2 Ιανουαρίου 2012 Ο ΠΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΣΤΕΦΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ. Εκκαθαριστές. Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία TURNALS LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ και - Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 3, Julia House, 1066 Λευκωσία, στις 13 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. Αριθμός 97 2 Ιανουαρίου 2012 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΣΤΕΦΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Εκκαθαριστές. Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία V, ONE INVESTMENTS LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), - και - Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 3, Julia House, 1066 Λευκωσία, στις 13 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις ττάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 2 Ιανουαρίου 2012 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΣΤΕΦΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Εκκαθαριστές.

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 98 Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία ICYS CAPITAL LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), - και - Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας θα γίνει στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 3, Julia House, 1066 Λευκωσία, στις 13 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. Αριθμός 99 2 Ιανουαρίου 2012 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΣΤΕΦΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Εκκαθαριστές. Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας CREDISSON HOLDING LIMITED σύμφωνα με το όρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CREDISSON HOLDING LIMITED η οποία έγινε στις 28 Δεκεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία CREDISSON HOLDING LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 100 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : CREDISSON HOLDING LIMITED. Είδος Εργασίας : Εργασίες Ιθύνουσας Εταιρείας. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού ; 28 Δεκεμβρίου : Λάμπουσας 1,1095 Λευκωσία. : Χρυστάλλα Πιτσιλλή-Δεκατρή, Λάμπουσας 1, 1095 Λευκωσία. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας CREDISSON HOLDING LIMITED, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου Αριθμός 101 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 513 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας DONETTE INVESTMENTS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας DONETTE INVESTMENTS LIMITED η οποία έγινε στις 20 Δεκεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία DONETTE INVESTMENTS LIMITED να διαλυθεί εκούσια".

12 46 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 102 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας ; DONETTE INVESTMENTS LIMITED. Είδος Εργασίας : Κατοχή Επενδύσεων. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Θεμιστοκλή Δέρβη 5, Elenion Building, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Κώστας Χατζηκωστή, Αγίας Ζώνης αρ. 50, Αρισνθη Κώρτ, 3090 Λεμεσός, Τ.Κ , 3305 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 20 Δεκεμβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας DONETTE INVESTMENTS LIMITED, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου Αριθμός 103 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας RUMJANTSEVO-CAPITAL LIMITED Σε Έκτακτη Γενική ΣυνέΛευση της Εταιρείας RUMJANTSEVO-CAPITAL LIMITED η οποία έγινε στις 20 Δεκεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση ;- "Η Εταιρεία RUMJANTSEVO-CAPITAL LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 104 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : RUMJANTSEVO-CAPITAL LIMITED. Είδος Εργασίας : Κατοχή Επενδύσεων. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Θεμιστοκλή Δέρβη 5, Elenion Building, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία. ; Κώστας Χατζηκωστή, Αγίας Ζώνης αρ. 50, Αριάνθη Κώρτ, 3090 Λεμεσός, Τ.Κ , 3305 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 20 Δεκεμβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας RUMJANTSEVO-CAPITAL LIMITED, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου Αριθμός 105 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας LUBERTCHY-CAPITAL LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας LUBERTCHY-CAPITAL LIMITED η οποία έγινε στις 21 Δεκεμβρίου 20! 1 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία LUBERTCHY-CAPITAL LIMITED να διαλυθεί εκούσια".

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 47 Αριθμός 106 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : LUBERTCHY-CAPITAL LIMITED. Είδος Εργασίας : Κατοχή Επενδύσεων. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Θεμιστοκλή Δέρβη 5, Elenion Building, 2ος όροφος, 1066 Αευκωσία. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 21 Δεκεμβρίου : Κώστας Χατζηκωστή, Αγίας Ζώνης αρ. 50, Αριάνθη Κώρτ, 3090 Λεμεσός, Τ.Κ , 3305 Λεμεσός. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας LUBERTCHY-CAPiTAL LIMITED, ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου Αριθμός 107 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας Χ5 CAPITAL CYPRUS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Χ5 CAPITAL CYPRUS LIMITED η οποία έγινε στις 21 Δεκεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση ;- "Η Εταιρεία Χ5 CAPITAL CYPRUS LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 108 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : Χ5 CAPITAL CYPRUS LIMITED. Είδος Εργασίας : Κατοχή Επενδύσεων. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Θεμιστοκλή Δέρβη 5, Elenion Building, 2ος όροφος, 1066 Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 21 Δεκεμβρίου : Κώστας Χατζηκωστή, Αγίας Ζώνης αρ. 50, Αριάνθη Κώρτ, 3090 Λεμεσός, Τ.Κ , 3305 Λεμεσός. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Χ5 CAPITAL CYPRUS LIMITED, ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου Αριθμός 109 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας PHOENICIA HOTELS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας PHOENICIA HOTELS LIMITED η οποίο έγινε στις 28 Δεκεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία PHOENICIA HOTELS LIMITED να διαλυθεί εκούσια".

14 48 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 110 Αριθμός Εταιρείας :Η.Ε Όνομα Εταιρείας : PHOENICIA HOTELS LIMITED. Είδος Εργασίας : Ξενοδοχειακές Εργασίες. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 1016 Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Λευκωσία. : Έλενα Κονναρή, Γεωργίου Καραϊσκάκη 9, 3032 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 28 Δεκεμβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας PHOENiCIA HOTELS LIMITED, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου Αριθμός 111 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας THE CYPRUS HOTELS (PAPHOS) LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας THE CYPRUS HOTELS (PAPHOS) LIMiTED η οποία έγινε στις 28 Δεκεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση > Ή Εταιρεία THE CYPRUS HOTELS (PAPHOS) LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 112 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : THE CYPRUS HOTELS (PAPHOS) LIMiTED. Είδος Εργασίας : Ξενοδοχειακές Εργασίες. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 1016 Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Λευκωσία. ; Έλενα Κονναρή, Γεωργίου Καραϊσκάκη 9, 3032 Λεμεσός. Ημερομηνία Διορισμού : 28 Δεκεμβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας THE CYPRUS HOTELS (PAPHOS) LIMITED, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου Αριθμός 113 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας Κ.Ο PLASTICS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Κ.Ο PLASTICS LIMITED η οποία έγινε στις 28 Δεκεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία K.C. PLASTICS LIMITED να διαλυθεί εκούσια".

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΪΑΜΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΤΜΗΜΑ Β 49 Αριθμός 114 Ο ΠΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Ονομα Εταιρείας : K.C. PLASTICS LIMITED. Είδος Εργασίας : Γενικό Εμπόριο. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου lit, 91, 8200 Γεροσκήπου, Πάφος. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 28 Δεκεμβρίου : ΈΛενα Κονναρή, Γεωργίου Καραϊσκάκη 9, 3032 Λεμεσός. Αττό ποών διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενίκή Συνέλευση της Εταιρείας K.C. PLASTICS LIMITED, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου Αριθμός 115 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας FALCOPLAST LIMfTED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας FALCOPLAST LIMITED η οποία έγινε στις 28 Δεκεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία FALCOPLAST LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 116 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας ; FALCOPLAST LIMITED. Είδος Εργασίας : Γενικό Εμπόριο. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Ημερομηνία Διορισμού : 28 Δεκεμβρίου : Λεωφ. Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου III, 91, 8200 Γεροσκήπου, Πάφος. : Έλενα Κονναρή, Γεωργίου Καραϊσκάκη 9, 3032 Λεμεσός. Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας FALCOPLAST LIMITED, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου Αριθμός 117 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας ABH INCENTIVE TRAVEL LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ABH INCENTIVE TRAVEL LIMITED η οποία έγινε στις 28 Δεκεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία ABH INCENTIVE TRAVEL LIMITED να διαλυθεί εκούσια".

16 50 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 118 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : ABH INCENTIVE TRAVEL LIMITED. Είδος Εργασίας : Εργασίες Ταξιδιωτικού Γραφείου. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : ΠΛατεια Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 1016 Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή Λευκωσία. : Έλενα Κονναρή, Γεωργίου Καραϊσκάκη 9, 3032 Λεμεσός. Ημερομηνία Δϊορισμού : 28 Δεκεμβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ABH INCENTIVE TRAVEL LIMITED, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου Αριθμός 119 Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Γνωστοποίηση Είδικής Απόφασης της Εταιρείας KIBWORTH HOLDINGS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας KIBWORTH HOLDINGS LIMiTED η οποία έγινε στις 20 Δεκεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Ή Εταιρεία KIBWORTH HOLDINGS DMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 120 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών Γνωστοποίηση Διορισμού Εκκαθαριστή σύμφωνα με το όρθρο 288 Ονομα Εταιρείας : KIBWORTH HOLDINGS LfMITED. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 77, Atlantis Building, 1ος όροφος, Γραφείο 4, 1076 Λευκωσία. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Λεωνίδας Κίμωνος, Λεωφ. Μακαρίου Γ 232, Απόλλο Κωρτ, 4ος όροφος, Γραφ. Ημερομηνία Διορισμού : 20 Δεκεμβρίου , Τ.Κ , 3820 Λεμεσός. Από ποιόν διορίστηκε - Από τους μετόχους και πιστωτές σε συνεδρίαση της KIBWORTH HOLDINGS LIMITED. Αριθμός 121 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας ASMALTINA DIVERS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ASMALTINA DIVERS LIMITED η οποία έγινε στις 28 Δεκεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία ASMALTINA DIVERS LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Γραμματέας/ Πρόεδρος

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 122 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : ASMALTINA DIVERS LIMITED. Είδος Εργασίας : Απόκτηση και εκμίσθωση πλοίων ή σκαφών. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Ηρώων 20, Αγιος Ανδρέας, 1105 Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Νίνος Χατζηρουσος, Λεωφ. Βύρωνος αρ. 36, Nicosia Tower Centre, Γραφείο 501,1096 Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού : 28 Δεκεμβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ASMALTINA DIVERS LIMITED, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου Αριβμός 123 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας DESTALINK LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας DESTALINK LIMITED η οποία έγινε στις 22 Δεκεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία DESTALINK LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 124 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : DESTALINK LIMITED. Είδος Εργασίας : Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Αγίου Προκοπίου 13, 2406'Εγκωμη, Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Λεύκιος ίωαννίδης, Αγίου Προκοπίου 13, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού : 22 Δεκεμβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας DESTALiNK LIMITED, ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου Αριθμός 125 Ο ΠΕΡ! ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας SULLICUH INVESTMENTS LIMITED σύμφωνο με το άρθρο 262 (1) Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας SULLICUH INVESTMENTS LIMITED η οποία έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία SULLIOUR INVESTMENTS LIMITED να διαλυθεί εκούσια".

18 Tft/IHfVIA Β 52 ΕΠΪΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 126 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : SULUCUR INVESTMENTS LIMiTED. Είδος Εργασίας : Investment Holding. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΜΙ, 223, Avenue Court, 2ος όροφος, Λεμεοός. Ονομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Μαρία Κωμοδρόμου, Ομήρου 64, Imperium Tower, 3096 Λεμεσός, Ημερομηνία Διορισμού ; 12 Δεκεμβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας SULUCUR INVESTMENTS LIMITED, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου Αριθμός 127 Ειδοποίηση Τελικής Συνέλευσης Μετόχων Αναφορικά με την Εταιρεία SULLiCUR INVESTMENTS LIMITED (υπό εκούσια εκκαθάριση μετόχων), - και - Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ Ειδοποιείστε ότι σύμφωνα με το άρθρο 273 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Τελική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας δα γίνει στην οδό Ομήρου 64, Imperium Tower, 3096 Λεμεσός, στις 15 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11:30 π.μ. για να τεθούν ενώπιον της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης της πιο πάνω Εταιρείας και να δοθούν οποιεσδήποτε τυχόν εξηγήσεις πάνω σ' αυτούς που τυχόν θα ζητηθούν. Οποιοσδήποτε μέτοχος δικαιούμενος να παρευρεθεί και ψηφίσει κατά την πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι μέτοχος όπως παρευρεθεί και ψηφίσει αντ' αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στον τόπο της συνέλευσης τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. Αριθμός Ιανουαρίου 2012 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕίΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΜΑΡΙΑ ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΥ, Εκκαθαριστής. Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας ΒΚΜΜ SYSTEMS LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΒΚΜΜ SYSTEMS LIMiTED η οποία έγινε στις 16 Δεκεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- Ή Εταιρεία ΒΚΜΜ SYSTEMS LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 129 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : ΒΚΜΜ SYSTEMS LIMiTED. Είδος Εργασίας : Επενδύσεις. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Θεμιστοκλή Δέρβη 41, Hawaii Nicosia Tower, 8ος όροφος, Γρ. 803, 1066 Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Νικολέττα Χαραλάμπους, Βατυλής 3, Διαμ. 5, 2044 Στρόβολος, Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού : 16Δεκεμβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΒΚΜΜ SYSTEMS LIMITED, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2011.

19 TMHiViA 8 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 130 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας NIVARlA TRADING CO. LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας NfVARIA TRADING CO. LIMITED η οποία έγινε στις 27 Δεκεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση : "Η Εταιρεία NIVARlA TRADING CO- LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 131 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : NIVARlA TRADING CO. LIMITED. Είδος Εργασίας : Εμπορικές Δραστηριότητες. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Σοφούλη 40, Μέγαρο Σιαντεκλαίρ, Γραφείο 215,1096 Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Δημήτρης Χρ. Βάκης, Σοφούλη 40, Μέγαρο Σιαντεκλαίρ, Γραφείο 215, 1096 Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού : 27 Δεκεμβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας NIVARlA TRADING CO, LIMITED, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου Αριθμός 132 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας NORDSTROM TRADING COMPANY LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας NORDSTROM TRADING COMPANY LIMITED η οποία έγινε στις 27 Δεκεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία NORDSTROM TRADING COMPANY LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 133 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : NORDSTROM TRADING COMPANY LIMITED. Είδος Εργασίας : Εμπορικές Δραστηριότητες. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Σοφούλη 40, Μέγαρο Σιαντεκλαίρ, Γραφείο 215, 1096 Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Δημήτρης Χρ. Βάκης, Σοφούλη 40, Μέγαρο Σιαντεκλαίρ, Γραφείο 215, 1096 Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού : 27 Δεκεμβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας NORDSTROM TRADING COMPANY LIMITED, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2011.

20 54 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 134 Εκούσιο Εκκαθάριση υπό Μετόχων Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας LOMETA TRADING CO. LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας LOMETA TRADING CO. LIMITED η οποία έγινε στις 27 Δεκεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία LOMETA TRADING CO. LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 135 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : LOMETA TRADING CO. LIMITED. Είδος Εργασίας : Εμπορικές Δραστηριότητες. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Σοφούλη 40, Μέγαρο Σιαντεκλαίρ, Γραφείο 215,1096 Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Δημήτρης Χρ. Βάκης, Σοφούλη 40, Μέγαρο Σιαντεκλαίρ, Γραφείο 215, 1096 Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού : 27 Δεκεμβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας LOMETA TRADING CO. LiMITED, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου Αριθμός 136 Γνωστοποίηση Ειδικής Απόφασης της Εταιρείας ΜΑΤΙ MANAGEMENT CO. LIMITED Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΜΑΤΙ MANAGEMENT CO. LIMITED η οποία έγινε στις 27 Δεκεμβρίου 2011 λήφθηκε η πιο κάτω Ειδική Απόφαση :- "Η Εταιρεία ΜΑΤΙ MANAGEMENT CO. LIMITED να διαλυθεί εκούσια". Αριθμός 137 Αριθμός Εταιρείας : Η.Ε Όνομα Εταιρείας : ΜΑΤΙ MANAGEMENT CO. LIMITED. Είδος Εργασίας : Εμπορικές Δραστηριότητες. Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου : Σοφούλη 40, Μέγαρο Σιαντεκλαίρ, Γραφείο 215, 1096 Λευκωσία. Όνομα και Διεύθυνση Εκκαθαριστή : Δημήτρης Χρ. Βάκης, Σοφούλη 40, Μέγαρο Σιαντεκλαίρ, Γραφείο 215, 1096 Λευκωσία. Ημερομηνία Διορισμού : 27 Δεκεμβρίου Από ποιόν διορίστηκε - Από την Έκτοκτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΜΑΤΙ MANAGEMENT CO. LIMITED, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2011.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в i ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ в Αριθμός 4522 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 3387 Αριθμός 3689 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4716 Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 4167 Αριθμός 4956 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος -ΚΑΙ-

Αναφορικά με την εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος -ΚΑΙ- ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΡ.: 78 /2015 Αναφορικά με την εταιρεία CYPRUS AIRWAYS PUBLIC LIMITED Αλκαίου 21 Έγκωμη 2004 Λευκωσία, Κύπρος -ΚΑΙ- Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006

CPI AE ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 4 I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ II. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 103/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4645 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 Αριθμός 103 Ο ΠΕΡΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη: Δημήτριος Λουκάς(Αντιπρόεδρος) Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός.

Μέλη: Δημήτριος Λουκάς(Αντιπρόεδρος) Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 574/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 η Σεπτεμβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ»

Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ» Σήμερα την 22α Νοεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή, και ώρα 9 ην πρωινή στα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως της Δήµητρας Τσεπλετίδου του Χαραλάµπους µε ΑΦΜ 140820405 της Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου. Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (I.K.E.) (κατά τις διατάξεις των άρθρων 43 έως 120 του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11-4-2012), προερχόµενης από µετατροπή της ατοµικής επιχειρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα