(Μόνο για τις Η.Π.Α.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 2 1 2 11489348 216 1 2 11040898 216 (Μόνο για τις Η.Π.Α.)"

Transcript

1 944400V0 Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόμενα MODULAR 9 P D (Μόνο για τις Η.Π.Α.) Ελληνικά REAGENT6 x 63 ml REAGENT6 x 3 ml REAGENT6 x 38 ml REAGENT6 x 5 ml REAGENT4 x 639 ml REAGENT4 x 94 ml REAGENT x 50 ml REAGENT6 x 43 ml REAGENT7 x 93 ml REAGENT3 x 00 ml Ορισμένοι αναλυτές και κιτ που παρουσιάζονται εδώ πιθανόν να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Για πρόσθετες εφαρμογές του συστήματος, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Roche Diagnostics. Πληροφορίες συστήματος Για τους αναλυτές Roche/Hitachi 904/9: ACN 6. Για τους αναλυτές Roche/Hitachi 9/MODULAR D: ACN 74. Για τον αναλυτή Roche/Hitachi 97: ACN 74 (κωδικοί για τις Η.Π.Α.: 74, 88, 89). Για τον αναλυτή Roche/Hitachi MODULAR P: ACN 74, 675 (STAT, όχι για τις Η.Π.Α.). Διατίθεται κατόπιν αιτήσεως: Αναλυτής Roche/Hitachi 97: ACN 76, (μόνο για ούρα, όχι για τις Η.Π.Α.). Προοριζόμενη χρήση Ανάλυση για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του φωσφόρου σε ορό, πλάσμα και ούρα ανθρώπου, σε αυτοματοποιημένους αναλυτές κλινικής χημείας της Roche. Περίληψη -5 Το 88 του φωσφόρου που περιέχεται στον οργανισμό βρίσκεται στα οστά, με τη μορφή φωσφορικού ασβεστίου, ως απατίτης Ca + [Ca 3 (PO 4 ) ] 3 -. Το υπόλοιπο ποσοστό συμμετέχει στον ενδιάμεσο μεταβολισμό των υδατανθράκων και σε φυσιολογικώς σημαντικές ουσίες όπως τα φωσφολιπίδια, τα νουκλεϊκά οξέα και το ATP. Ο φώσφορος εμφανίζεται στο αίμα σε μορφή ανόργανου φωσφόρου και στο οργανικά δεσμευμένο φωσφορικό οξύ. Η μικρή ποσότητα εξωκυτταρικού οργανικού φωσφόρου βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά με τη μορφή φωσφολιπιδίων. Η αναλογία του φωσφορικού οξέος προς το ασβέστιο στο αίμα είναι περίπου 6:0. Οποιαδήποτε αύξηση στο επίπεδο του φωσφόρου προκαλεί μείωση στο επίπεδο του ασβεστίου. Ο μηχανισμός επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ παραθορμόνης και βιταμίνης D. Ο υποπαραθυρεοειδισμός, η δηλητηρίαση από βιταμίνη D και η νεφρική ανεπάρκεια με μειωμένη σπειραματική διήθηση του φωσφόρου προκαλεί υπερφωσφαταιμία. Η υποφωσφαταιμία εμφανίζεται στη ραχίτιδα, τον υπερπαραθυρεοειδισμό και το σύνδρομο Fanconi. Η προτεινόμενη μέθοδος για τον προσδιορισμό του ανόργανου φωσφόρου βασίζεται στο σχηματισμό φωσφομολυβδαινικού αμμωνίου, με συνακόλουθη αναγωγή του κυανού του μολυβδαινίου. Κατά τη μέθοδο αυτή εμφανίζονται συχνά προβλήματα σχετικά με τη σταθερότητα του αντιδραστηρίου. Η μέθοδος που παρουσιάζεται εδώ βασίζεται στην αντίδραση του φωσφορικού οξέος με το μολυβδαινικό αμμώνιο προς το σχηματισμό φωσφομολυβδαινικού αμμωνίου χωρίς αναγωγή. Η προσθήκη επιταχυντή αυξάνει την ταχύτητα της αντίδρασης και η εφαρμογή τυφλού δείγματος αποδίδει ακριβέστερα αποτελέσματα. Αρχή της μεθόδου 5 Μέθοδος τελικού σημείου με μέτρηση τυφλού δείγματος Δείγμα και προσθήκη του R (τυφλό αντιδραστηρίου) Προσθήκη του R (αντιδραστήριο φωσφορικού οξέος) και έναρξη της αντίδρασης: Τα ανόργανα φωσφορικά ιόντα σχηματίζουν σύμπλοκο φωσφομολυβδαινικού αμμωνίου με τύπο (NH 4 ) 3 [PO 4 (MoO 3 ) ] με το μολυβδαινικό αμμώνιο, παρουσία θειικού οξέος. Το σύμπλοκο προσδιορίζεται φωτομετρικά στην υπεριώδη περιοχή του φάσματος (340 nm). Αντιδραστήρια - διαλύματα εργασίας R: Θεικό οξύ: 0,36 mol/l, απορρυπαντικό R: Μολυβδαινικό αμμώνιο: 3,5, θειικό οξύ: 0,36 mol/l, χλωριούχο νάτριο: 50 Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Για in vitro διαγνωστική χρήση. Να τηρούνται οι συνήθεις προφυλάξεις οι οποίες απαιτούνται κατά το χειρισμό όλων των εργαστηριακών αντιδραστηρίων. Απαιτείται για τις Η.Π.Α.: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβρωτικό. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε τις προσβεβλημένες περιοχές με μεγάλες ποσότητες νερού. Αναζητήστε άμεση ιατρική φροντίδα σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή εάν εισπνευσθεί ή καταποθεί. Διατίθεται, κατόπιν αιτήσεως, δελτίο δεδομένων ασφάλειας για επαγγελματίες χειριστές. Η απόρριψη των αποβλήτων θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Χειρισμός αντιδραστηρίων R: Έτοιμο προς χρήση R: Έτοιμο προς χρήση Φύλαξη και σταθερότητα Να αποθηκεύετε τα συστατικά του κλειστού κιτ έως την καθορισμένη ημερομηνία λήξης, στις ακόλουθες θερμοκρασίες: Αρ. κατ , , , , και στους -8 C Αρ. κατ και στους 5-5 C R: 90 ημέρες αφού ανοιχθεί και εφόσον φυλάσσεται ψυχόμενο στον αναλυτή R: 90 ημέρες αφού ανοιχθεί και εφόσον φυλάσσεται ψυχόμενο στον αναλυτή Συλλογή δείγματος και προετοιμασία Για τη συλλογή και την προετοιμασία των δειγμάτων να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά κατάλληλα σωληνάρια ή περιέκτες συλλογής. Μόνον τα παρακάτω δείγματα ελέγχθηκαν και έγιναν αποδεκτά. Πλάσμα: Πλάσμα με ηπαρίνη ή με EDTΑ : Η συλλογή θα πρέπει να γίνεται σε περιέκτες χωρίς απορρυπαντικό. Μετά τη συλλογή, οξινίστε με υδροχλωρικό οξύ (ph < 3). 6 Οι αναφερόμενοι τύποι δειγμάτων αναλύθηκαν με χρήση των σωληναρίων δειγματοληψίας που ήταν διαθέσιμα στο εμπόριο τη στιγμή της ανάλυσης, δηλαδή δεν εξετάστηκαν όλα τα διαθέσιμα σωληνάρια όλων των κατασκευαστών. Τα σωληνάρια δειγματοληψίας των διαφόρων κατασκευαστών ενδέχεται να περιέχουν διαφορετικά υλικά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε κάποιες περιπτώσεις. Όταν αναλύετε δείγματα σε πρωτογενή σωληνάρια (συστήματα δειγματοληψίας), να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή , V 0 Ελληνικά / 5 Roche/Hitachi

2 Φυγοκεντρήστε τα δείγματα που περιέχουν ίζημα προτού εκτελέσετε την ανάλυση. Σταθερότητα : 7 4 ώρες σε θερμοκρασία 5-5 C 4 ημέρες σε θερμοκρασία -8 C έτος σε θερμοκρασία (-5)-(-5) C : 6,8 4ώρου: 6 μήνες σε θερμοκρασία -8 C (όταν οξινιστεί) Κατά τη διάρκεια της συλλογής συνιστάται η φύλαξη των δειγμάτων στο ψυγείο. Αναλυτές Roche/Hitachi 904/9/9/97/MODULAR Τα δείγματα ούρων αραιώνονται με NaCl 0,9 ή με απεσταγμένο/απιονισμένο νερό (π.χ. σε αναλογία +0). Αυτή η αραίωση λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων. Αναλυτής Roche/Hitachi 90 Τα δείγματα ούρων αραιώνονται από το χειριστή με NaCl 0,9 ή με απεσταγμένο/απιονισμένο νερό (π.χ. σε αναλογία + 0). Τα αποτελέσματα της μέτρησης πρέπει να πολλαπλασιαστούν με τον κατάλληλο συντελεστή αραίωσης (π.χ. ). Παρεχόμενα υλικά Για τα αντιδραστήρια, δείτε την ενότητα Αντιδραστήρια - διαλύματα εργασίας. Απαιτούμενα υλικά που δεν παρέχονται Βαθμονομητής: C.f.a.s. (Βαθμονομητής για αυτοματοποιημένα συστήματα), αρ. κατ , (για τις Η.Π.Α.) Πρότυπα ελέγχου: και πλάσμα Precinorm U, π.χ. αρ. κατ ή Precinorm U plus, αρ. κατ , (για τις Η.Π.Α.), Precipath U, π.χ. αρ. κατ ή Precipath U plus, αρ. κατ , (για τις Η.Π.Α.) Πρότυπα ελέγχου: Κατάλληλο υλικό ελέγχου NaCl 0,9 Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός Ανάλυση Για την καλύτερη δυνατή απόδοση της ανάλυσης, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το έντυπο, αναφορικά με το συγκεκριμένο αναλυτή. Ανατρέξτε στο κατάλληλο εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες ανάλυσης ειδικές για το συγκεκριμένο αναλυτή. Η απόδοση των εφαρμογών που δεν έχουν επικυρωθεί από τη Roche δεν είναι εγγυημένη και πρέπει να προσδιοριστεί από το χειριστή. Βαθμονόμηση Ιχνηλασιμότητα: Αυτή η μέθοδος έχει τυποποιηθεί έναντι ενός πρωταρχικού υλικού αναφοράς του NERL. S: NaCl 0,9 S: C.f.a.s. Συχνότητα βαθμονόμησης Συνιστάται η βαθμονόμηση δύο σημείων μετά την αλλαγή παρτίδας αντιδραστηρίων όπως απαιτείται σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας Έλεγχος ποιότητας Για τον έλεγχο ποιότητας, χρησιμοποιήστε τα υλικά ελέγχου που αναφέρονται στην ενότητα Απαιτούμενα υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον και άλλο κατάλληλο υλικό ελέγχου. Τα διαστήματα και τα όρια ελέγχου θα πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις κάθε εργαστηρίου. Οι τιμές που λαμβάνονται θα πρέπει να εμπίπτουν στα καθορισμένα όρια. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθιερώσει μέτρα για διορθωτικές ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται εάν οι τιμές βρεθούν εκτός των ορίων. Ακολουθήστε τους ισχύοντες κυβερνητικούς κανονισμούς και τις τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες για τον έλεγχο ποιότητας. Υπολογισμός Ο αναλυτής υπολογίζει αυτόματα τη συγκέντρωση της αναλυόμενης ουσίας κάθε δείγματος. Συντελεστές μετατροπής: mg/dl x 0,33 = x 3,0 = mg/dl Περιορισμοί αλληλεπιδράσεις 9,0 Κριτήριο: Ανάκτηση εντός του ± 0 της αρχικής ς. Ίκτερος: Δεν παρατηρείται σημαντική αλληλεπίδραση έως δείκτη I ίση με 35 για τη συζευγμένη χολερυθρίνη και 6 για τη μη συζευγμένη χολερυθρίνη (κατά προσέγγιση συγκέντρωση συζευγμένης χολερυθρίνης: 35 mg/dl ή 599 µmol/l, κατά προσέγγιση συγκέντρωση μη συζευγμένης χολερυθρίνης: 6 mg/dl ή 060 µmol/l). Αιμόλυση: Σημαντική αρνητική αλληλεπίδραση σε τιμές δείκτη H > 300 (κατά προσέγγιση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης: 300 mg/dl ή 86 µmol/l). Σημείωση: Αυτή η αλληλεπίδραση οφείλεται στα ανόργανα ιόντα φωσφόρου που παράγονται από τη δράση των φωσφατασών επί των οργανικών φωσφορικών ιόντων, τα οποία εκλύονται από τα ερυθροκύτταρα κατά την αιμόλυση. 6 Λιπαιμία (Intralipid): Δεν παρατηρείται σημαντική αλληλεπίδραση έως δείκτη L ίση με 50. Υπάρχει μικρή συσχέτιση μεταξύ του δείκτη L (αντιστοιχεί στη θολερότητα) και της συγκέντρωσης των τριγλυκεριδίων. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις γαμμαπάθειας, και συγκεκριμένα τύπου IgM (μακροσφαιριναιμία Waldenström), ενδέχεται να ληφθούν αναξιόπιστα αποτελέσματα. Εξετάστηκαν 35 κοινά φαρμακευτικά προϊόντα in vitro. Δε διαπιστώθηκε αλληλεπίδραση με την ανάλυση. Τα φωσφολιπίδια που περιέχονται σε φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα λιποσωμάτων (π.χ. AmBisome) πιθανόν να υποστούν υδρόλυση στην ανάλυση λόγω του όξινου ph της αντίδρασης και κατά συνέπεια να οδηγήσουν σε αυξημένα αποτελέσματα φωσφορικών. Για διαγνωστικούς σκοπούς, τα αποτελέσματα θα πρέπει πάντοτε να αξιολογούνται σε συνδυασμό με το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, την κλινική εξέταση και άλλα ευρήματα. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Προγραμματισμός ειδικής έκπλυσης: Η χρήση βημάτων ειδικής έκπλυσης είναι υποχρεωτική όταν εκτελούνται μαζί ορισμένοι συνδυασμοί εξετάσεων στους αναλυτές Roche/Hitachi. Ανατρέξτε στην τελευταία έκδοση των καταλόγων αποτροπής επιμόλυνσης εκ μεταφοράς και στο εγχειρίδιο χρήσης για επιπλέον οδηγίες. Για οδηγίες σχετικά με την ειδική έκπλυση, οι χειριστές στις Η.Π.Α. θα πρέπει να ανατρέξουν στο έντυπο Προγραμματισμός ειδικής έκπλυσης (βρίσκεται στην ιστοσελίδα MyLabOnline) και στο εγχειρίδιο χρήσης.όπου απαιτείται πρέπει να εφαρμοστεί προγραμματισμός ειδικής έκπλυσης/αποτροπής μεταφοράς δείγματος πριν από την αναφορά των αποτελεσμάτων της ανάλυσης. Εύρος μέτρησης 0,-6,46 (0,3-0 mg/dl) Αναλύστε δείγματα με υψηλότερες συγκεντρώσεις μέσω της λειτουργίας επανεκτέλεσης. Στους αναλυτές που δε διαθέτουν λειτουργία επανεκτέλεσης, αραιώστε τα δείγματα με NaCl 0,9 ή απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό (π.χ. σε αναλογία + 4). Τα αποτελέσματα της μέτρησης πρέπει να πολλαπλασιαστούν με τον κατάλληλο συντελεστή αραίωσης (π.χ. 5).,6-9 (5,0-85 mg/dl) Αναλύστε δείγματα με υψηλότερες συγκεντρώσεις μέσω της λειτουργίας επανεκτέλεσης. Στους αναλυτές που δε διαθέτουν λειτουργία επανεκτέλεσης, αραιώστε τα δείγματα με NaCl 0,9 ή απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό (π.χ. σε αναλογία + ). Τα αποτελέσματα της μέτρησης πρέπει να πολλαπλασιαστούν με τον κατάλληλο συντελεστή αραίωσης (π.χ. ). Αναλυτές Roche/Hitachi 904/9/9 λειτουργίας επανεκτέλεσης γίνεται σε αναλογία :,5. Τα αποτελέσματα πολλαπλασιάζονται αυτόματα με ένα συντελεστή ίσο με,5. Roche/Hitachi / , V 0 Ελληνικά

3 944400V0 Αναλυτές Roche/Hitachi 904/9/9 λειτουργίας επανεκτέλεσης. Η αραίωση των δειγμάτων μέσω της λειτουργίας επανεκτέλεσης γίνεται σε αναλογία :,67. Τα αποτελέσματα των δειγμάτων που αραιώθηκαν μέσω της λειτουργίας επανεκτέλεσης πολλαπλασιάζονται αυτόματα με ένα συντελεστή ίσο με,67. Αναλυτές Roche/Hitachi 97/MODULAR P λειτουργίας επανεκτέλεσης γίνεται σε αναλογία :. Τα αποτελέσματα πολλαπλασιάζονται αυτόματα με ένα συντελεστή ίσο με. λειτουργίας επανεκτέλεσης γίνεται σε αναλογία :. Τα αποτελέσματα πολλαπλασιάζονται αυτόματα με ένα συντελεστή ίσο με. Αναλυτής Roche/Hitachi MODULAR D λειτουργίας επανεκτέλεσης γίνεται σε αναλογία :. Τα αποτελέσματα πολλαπλασιάζονται αυτόματα με ένα συντελεστή ίσο με. Τιμές αναφοράς 0,87-,45 (,7-4,5 mg/dl) Οι αναμενόμενες τιμές για τα παιδιά αναφέρονται στο φυλλάδιο Reference Ranges for Adults and Children, Pre-analytical Considerations των Heil W, Koberstein R και Zawta B (εκδόθηκε από τη Roche Diagnostics GmbH το 004). Πρωινά ούρα 3,9-43,9 (40-36 mg/dl) 4ώρου 6,9-4 mmol/4ωρο ( mg/4ωρο), που αντιστοιχούν σε 8,6-8 (7-87 mg/dl) a Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διερευνήσει την εγκυρότητα των τιμών αναφοράς για το δικό του πληθυσμό ασθενών και, εάν απαιτείται, να καθορίσει δικό του εύρος αναφοράς. a) Υπολογίζεται με βάση όγκο ούρων,5 L/4ωρο Δείγμα Εντός σειράς Μεταξύ σειρών ανθρώπου 8 0, 0,7 7 0,37,3 Πρότυπο ελέγχου ούρων Ι 4 0, 0,8 4 0,0,4 Πρότυπο ελέγχου ούρων ΙΙ 7 0,3 0,5 6 0,34,3 Αναλυτική ευαισθησία (κατώτατο όριο ανίχνευσης) : 0, (0,3 mg/dl) :,6 (5,0 mg/dl) Το όριο ανίχνευσης αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης της αναλυόμενης ουσίας που μπορεί να διακριθεί από το μηδέν. Υπολογίζεται ως η που βρίσκεται τρεις τυπικές αποκλίσεις πάνω από την του πρότυπου διαλύματος χαμηλότερης συγκέντρωσης (πρότυπο + 3, επαναληψιμότητα εντός σειράς, n = ). Σύγκριση μεθόδου Μετά από σύγκριση της μεθόδου προσδιορισμού φωσφόρου με χρήση του αντιδραστηρίου φωσφόρου της Roche σε αναλυτές Roche/Hitachi 97 (y) και Roche/Hitachi 77 (x), υπολογίστηκε η παρακάτω συσχέτιση (): Passing/Bablok 4 Γραμμική παλινδρόμηση y =,000x + 0,000 y =,00x - 0,003 τ = 0,95 r = 0,999 Αριθμός μετρηθέντων δειγμάτων: 53 Οι συγκεντρώσεις των δειγμάτων βρίσκονταν μεταξύ 0,49 και 4,9. Μετά από σύγκριση της μεθόδου προσδιορισμού φωσφόρου με χρήση του αντιδραστηρίου φωσφόρου της Roche σε αναλυτές Roche/Hitachi 97 (y) και Roche/Hitachi 77 (x), υπολογίστηκε η παρακάτω συσχέτιση (): Passing/Bablok 4 Γραμμική παλινδρόμηση y =,038x - 0,095 y =,09x + 0,046 τ = 0,97 r = 0,999 Αριθμός μετρηθέντων δειγμάτων: 99 Οι συγκεντρώσεις των δειγμάτων βρίσκονταν μεταξύ, και 83,9. Ειδικά στοιχεία απόδοσης Παρακάτω δίνονται αντιπροσωπευτικά στοιχεία απόδοσης για τους αναλυτές. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται στα διάφορα εργαστήρια ενδέχεται να ποικίλλουν. Επαναληψιμότητα Η αναπαραγωγιμότητα προσδιορίστηκε με χρήση ανθρώπινων δειγμάτων και προτύπων ελέγχου σε ένα εσωτερικό πρωτόκολλο (n = ). Ελήφθησαν τα παρακάτω αποτελέσματα: Δείγμα Εντός σειράς Μεταξύ σειρών ανθρώπου,38 0,0 0,9,9 0,03,4 Precinorm U,75 0,0 0,8,69 0,03,8 Precipath U,00 0,0 0,8,9 0,03,6 Η αναπαραγωγιμότητα προσδιορίστηκε με χρήση δειγμάτων ούρων ανθρώπου και προτύπων ελέγχου σε ένα εσωτερικό πρωτόκολλο (n = ). Ελήφθησαν τα παρακάτω αποτελέσματα: 008-0, V 0 Ελληνικά 3 / 5 Roche/Hitachi

4 Βιβλιογραφία. Külpmann WR, Stummvoll HK, Lehmann P. Elektrolyte, Klinik und Labor. Heidelberg: Verlag Klinisches Labor Tietz NW, ed. Fundamentals of Clinical Chemistry. Philadelphia, PA: WB Saunders Company 976: Fiske CH, Subbarow Y. The colorimetric determination of phosphorus. J Biol Chem 95;66: Taussky H H, Shorr E. A microcolorimetric method for the determination of inorganic phosphorus. J Biol Chem 953;0: Henry R ed. Clinical Chemistry: Principles and Technics, nd ed. New York, NY: Harper & Row 974: Tietz, Clinical Guide to Laboratory Tests. 4th ed. W.B. Saunders Company 006: Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations. WHO Publication WHO/DIL/LAB/99. Rev. Jan NCCLS GP-6A. Urinalysis and Collection, Transportation and Preservation of Urine specimens; Approved Guideline, nd edition, Στοιχεία αρχείου της Roche Diagnostics. 0. Glick MR, Ryder KW, Jackson SA. Graphical Comparisons of Interferences in Clinical Chemistry Instrumentation. Clin Chem 986;3: Lane JW, Rehak NN, Hortin GL, Zaoutis T, Krause PR, Walsh TJ. Pseudohyperphosphatemia associated with high-dose liposomal amphotericin B therapy. Clin Chim Acta 008;387: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, nd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders 994: Krieg M, Gunßer KJ. Vergleichende quantitative Analytik klinisch-chemischer Kenngrößen im 4-Stunden-Urin und Morgenurin. J Clin Chem Clin Biochem 986;4: Passing H, Bablok W et al. A General Regression Procedure for Method Transformation. J Clin Chem Clin Biochem 988;6: Ρυθμίσεις του αναλυτή Χειριστές στις Η.Π.Α. Ανατρέξτε στο φύλλο εφαρμογών και στο έντυπο Προγραμματισμός ειδικής έκπλυσης (βρίσκεται στην ιστοσελίδα MyLabOnline) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό. Χειριστές των αναλυτών Roche/Hitachi 904, 9, 9, 97 και MODULAR Εισαγάγετε τις παραμέτρους εφαρμογής μέσω της δισκέτας εφαρμογής, του φύλλου ρυθμίσεων ή του φύλλου του γραμμικού κώδικα, όπως απαιτείται. Αναλυτής Roche/Hitachi 90 No. <Chemistry> Test Name Assay Code (Mthd) Point End 3 Assay Code (. Test) 0 4 Reaction Time 0 5 Assay Point 7 6 Assay Point 35 7 Assay Point Assay Point Wavelength (SUB) Wavelength (MAIN) 340 Sample Volume 5.0 R Volume 50 3 R Pos R Bottle Size Large 5 R Volume 0 6 R Pos. 0 7 R Bottle Size Small 8 R3 Volume 0 9 R3 Pos R3 Bottle Size Large Calib. Type (Type) Linear Calib. Type (Wght) 0 3 Calib. Conc Calib. Pos Calib. Conc Calib. Pos Calib. Conc Calib. Pos Calib. Conc Calib. Pos Calib. Conc Calib. Pos Calib. Conc Calib. Pos S ABS 0 36 K Factor K Factor K3 Factor K4 Factor K5 Factor A Factor 0 4 B Factor 0 43 C Factor 0 44 Limit Duplicate Limit Sens. Limit S Abs. Limit (L) S Abs. Limit (H) Abs. Limit Abs. Limit (D/I) Increase 5 Prozone Limit Proz. Limit (Upp/Low) Upper 53 Prozone (Endpoint) Expect. Value (L) Expect. Value (H) Instr. Fact. (a).0 57 Instr. Fact. (b) Key setting Δεδομένα που εισάγονται από το χειριστή Roche/Hitachi 4 / , V 0 Ελληνικά

5 944400V0 Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κατάλληλο εγχειρίδιο χρήσης του συγκεκριμένου αναλυτή, στα αντίστοιχα φύλλα εφαρμογής, στις πληροφορίες του προϊόντος και στα ένθετα συσκευασίας όλων των απαραίτητων συστατικών. Οι σημαντικές προσθήκες ή οι αλλαγές υποδεικνύονται με μια λωρίδα αλλαγής στο περιθώριο. 008, Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH, D-6898 Mannheim 008-0, V 0 Ελληνικά 5 / 5 Roche/Hitachi

902 904 911 917 MODULAR

902 904 911 917 MODULAR 1186316001V11 Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόµενα 90 904 911 917 MODULAR 91 P D 1173040 16 1 REAGENT 6x63mL REAGENT 6x9mL

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. ουρία + 3 H 2 O 2 NH 4+ + CO 2. Για τους αναλυτές Roche/Hitachi MODULAR P/MODULAR

Ελληνικά. ουρία + 3 H 2 O 2 NH 4+ + CO 2. Για τους αναλυτές Roche/Hitachi MODULAR P/MODULAR 1198486001V11 Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόμενα 90 904 911 917 MODULAR 91 P D 1179691 16 1 1199470 16 1199488 16 1199496

Διαβάστε περισσότερα

Calcium ([2] 4 x 273 ml) Roche/Hitachi MODULAR P, MODULAR D

Calcium ([2] 4 x 273 ml) Roche/Hitachi MODULAR P, MODULAR D Πληροφορίες παραγγελιών Αναλυτές στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ 11730240 216 lcium ([1] 6 x 63 ml, [2] 6 x 29 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 04580664 190 04580699 190 11929801 216 11929828

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Η ουρικάση διασπά το ουρικό οξύ προς αλλαντοΐνη και υπεροξείδιο του υδρογόνου.

Ελληνικά. Η ουρικάση διασπά το ουρικό οξύ προς αλλαντοΐνη και υπεροξείδιο του υδρογόνου. 1196535001V13 Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόμενο 90 904 911 917 MODULAR 91 P D 1187546 16 1 119949 16 1199437 16 1199445

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. των κατασκευαστών. Τα συστήματα δειγματοληψίας των διαφόρων

Ελληνικά. των κατασκευαστών. Τα συστήματα δειγματοληψίας των διαφόρων Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόμενα 902 904 911 912 11489291 216 1 2 Ελληνικά REAGENT12 x 50 ml REAGENT6 x 22 ml Ορισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2012/01/31 A93A01228CEL A11A01665 29.5 ml Pentra C200 Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του φωσφόρου σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. Κλινικό

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2014/10/13 A93A01300BEL A11A01665 29.5 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του φωσφόρου σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

GGT. Ελληνικά. Πληροφορίες συστήµατος Τυποποιηµένη κατά IFCC: για αναλυτές Roche/Hitachi 904/911/912/917/MODULAR: ACN 219

GGT. Ελληνικά. Πληροφορίες συστήµατος Τυποποιηµένη κατά IFCC: για αναλυτές Roche/Hitachi 904/911/912/917/MODULAR: ACN 219 101686001V7 GGT Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόµενα 90 904 911 917 MODULAR 91 P D 1016788 16 1 1016885 16 1 1016958 16 1

Διαβάστε περισσότερα

GLUC2. Υποστρώματα. Εξοκινάση (HK) γλυκόζης Πληροφορίες παραγγελιών

GLUC2. Υποστρώματα. Εξοκινάση (HK) γλυκόζης Πληροφορίες παραγγελιών Πληροφορίες παραγγελιών 20767131 322 Glucose HK (200 προσδιορισμοί) Κωδικός συστήματος 07 6713 1 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Κωδικός συστήματος 07 3718 6 12149435 122 Precinorm U plus (10

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2015/03/05 A93A01228DEL A11A01665 29.5 ml Pentra C200 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του φωσφόρου σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. Έκδοση εφαρμογής a Ορός, πλάσμα:

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Phosphorus CP

ABX Pentra Phosphorus CP 2015/03/05 A93A01300CEL A11A01665 29.5 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του φωσφόρου σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Για τους αναλυτές Roche/Hitachi 904/911/912: ACN 143. Με ενεργοποίηση με φωσφορική πυριδοξάλη:

Για τους αναλυτές Roche/Hitachi 904/911/912: ACN 143. Με ενεργοποίηση με φωσφορική πυριδοξάλη: Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόμενα 902 904 911 912 1 12 x 50 ml 10851124 216 1a 12 x 50 ml 2 3 x 44 ml Ορισμένοι αναλυτές

Διαβάστε περισσότερα

MODULAR

MODULAR Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόμενα 902 904 911 917 MODULAR 912 P D 10851132 216 1 1a 2 Ελληνικά 12 x 50 ml 12 x 50 ml/24

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2011/05/03 A93A01230BEL A11A01907 22 ml 8 ml 400 Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινίνης σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. Κλινικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FEL A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινίνης σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra ALP CP. Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία.

ABX Pentra ALP CP. Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία. 2014/10/13 A93A01282AEL A11A01626 26 ml 6.5 ml Χρήση σε φορέα αντιδραστηρίων 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Bilirubin, Total CP

ABX Pentra Bilirubin, Total CP 2015/12/03 A93A00112REL A11A01639 29.5 ml 9.8 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής χολερυθρίνης σε ορό ή πλάσμα για ενήλικες και νεογνά με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία.

Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία. 2013/06/18 A93A01306AEL A11A01626 26 ml 6.5 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας / αζώτου ουρίας αίματος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία.

Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας / αζώτου ουρίας αίματος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. 2015/12/07 A93A01315BEL A11A01641 60 ml 15 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας / αζώτου ουρίας αίματος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Ανοσοσφαιρίνης M (IGM) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της α-1 Όξινης Γλυκοπρωτεΐνης ( AGP ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra CRP CP. Μέθοδος. Έκδοση εφαρμογής a. Προοριζόμενη χρήση a. Κλινικό ενδιαφέρον (1) Αντιδραστήρια. Κλινική χημεία

ABX Pentra CRP CP. Μέθοδος. Έκδοση εφαρμογής a. Προοριζόμενη χρήση a. Κλινικό ενδιαφέρον (1) Αντιδραστήρια. Κλινική χημεία 2014/10/13 A93A00502MEL A11A01611 25 ml 23.5 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της C αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) σε ορό ή πλάσμα με τη μέθοδο της ενισχυμένης με σωματίδια

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας / αζώτου ουρίας αίματος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία.

Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας / αζώτου ουρίας αίματος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. 2014/07/15 A93A01237CEL A11A01641 60 ml 15 ml Pentra C200 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας / αζώτου ουρίας αίματος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Glucose PAP CP

ABX Pentra Glucose PAP CP 2012/01/31 A93A01225DEL A11A01668 90 ml Pentra C200 Προβλεπόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης με τη χρωματομετρική μέθοδο της υπεροξειδάσης (PAP)

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό απτοσφαιρίνης ( HPT ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων έναντι της Τρανσφερίνης ( TRF ) σε ανθρώπινο ορό

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της β-2 Μικροσφαιρίνης (Uβ2M) σε ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

- Ανοσονεφελομετρική μέθοδος

- Ανοσονεφελομετρική μέθοδος - Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποιοτικό προσδιορισμό της α-1 Αντιθρυψίνης ( ΑΑΤ ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των Ρευματοειδών Παραγόντων ( RF ) σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Glucose PAP CP

ABX Pentra Glucose PAP CP 2015/09/09 A93A00202PEL A11A01668 90 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης με τη μέθοδο της υπεροξειδάσης (PAP) σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Glucose PAP CP

ABX Pentra Glucose PAP CP 2015/09/09 A93A01302CEL A11A01668 90 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης με τη μέθοδο της υπεροξειδάσης (PAP) σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Αντιστρεπτολυσίνης Ο ( ASO ) σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2015/02/20 A93A01290CEL A11A01954 90 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ασβεστίου σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Έκδοση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01318BEL A11A01907 22 ml 8 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινίνης σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της α1 απολιποπρωτεΐνης ( APA ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

902 904 911 917 MODULAR

902 904 911 917 MODULAR Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόμενα 90 904 911 917 MODULAR 91 P D 04713109 190 1 04713184 190 1 0471357 190 1 0471314 190

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων της Ανοσοσφαιρίνης G ( IGG ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Ανοσοσφαιρίνης (IGG) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των λ-ελαφρών Αλυσίδων της Ανοσοσφαιρίνης ( Ελεύθερες και Δεσμευμένες)

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Συμπληρώματος C4 ( C4 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Ανοσοσφαιρίνης A (IGA) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Glucose PAP CP

ABX Pentra Glucose PAP CP 2015/09/09 A93A01225EEL A11A01668 90 ml Pentra C200 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης με τη μέθοδο της υπεροξειδάσης (PAP) σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της α-1 Μικροσφαιρίνης ( ua1m) σε ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Glucose PAP CP

ABX Pentra Glucose PAP CP 2013/07/30 A93A01302AEL A11A01668 90 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης με τη μέθοδο της υπεροξειδάσης (PAP) σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Συμπληρώματος ( C3 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της σερουλοπλασμίνης ( CER ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον υπερευαίσθητο ποσοτικό προσδιορισμό της C Αντιδρώσας Πρωτεΐνης (

Διαβάστε περισσότερα

P-AMYL. α γλυκοζιδάση 5 PNP + 14 G. 2 G 2 PNP + 2 G 3 PNP + G 4 PNP + 14 H 2 O (PNP = P νιτροφαινόλη, G = γλυκόζη)

P-AMYL. α γλυκοζιδάση 5 PNP + 14 G. 2 G 2 PNP + 2 G 3 PNP + G 4 PNP + 14 H 2 O (PNP = P νιτροφαινόλη, G = γλυκόζη) Πληροφορίες παραγγελιών Αναλυτές στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ 11876562 316 Pancreatic α amylase liquid ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 16 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11555812 316 Pancreatic α

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra. Enzymatic Creatinine CP A11A Enzymatic Creatinine CP. ñþóç óå öïñýá áíôéäñáóôçñßùí. A11A ml. 8 ml. 22 ml.

ABX Pentra. Enzymatic Creatinine CP A11A Enzymatic Creatinine CP. ñþóç óå öïñýá áíôéäñáóôçñßùí. A11A ml. 8 ml. 22 ml. ñþóç óå öïñýá áíôéäñáóôçñßùí A11A01907 22 ml 8 ml ABX Pentra Προοριζόμενη χρήση Äéáãíùóôéêü áíôéäñáóôþñéï ãéá ôïí in-vitro ðñïóäéïñéóìü ôçò êñåáôéíßíçò óå ïñü, ðëüóìá êáé ïýñá ìå ñùìáôïìåôñßá. 2009/09/15

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2013/07/30 A93A01290BEL A11A01954 79 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ασβεστίου σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Έκδοση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Uric Acid CP

ABX Pentra Uric Acid CP 2010/06/30 A93A01233BEL A11A01670 60 ml 15 ml Pentra C200 Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ουρικού οξέος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra ALP CP. Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία.

ABX Pentra ALP CP. Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία. 2013/06/18 A93A01314AEL A11A01626 26 ml 6.5 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex.

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex. - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της C Αντιδρώσας Πρωτεΐνης ( ΗS CRP ) σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Glucose HK CP

ABX Pentra Glucose HK CP 2012/05/02 A93A01229DEL A11A01667 56 ml 14 ml Pentra C200 Προβλεπόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης με τη μέθοδο της εξοκινάσης σε ορό, πλάσμα και

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Amylase CP

ABX Pentra Amylase CP 2012/01/31 A93A01247CEL A11A01628 26 ml 6.5 ml Pentra C200 Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της α αμυλάσης σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. συσχέτιση με εκείνα που προκύπτουν από μεθόδους που βασίζονται στην κατακρήμνιση, καθώς και από μεθόδους υπερφυγοκέντρησης.

Ελληνικά. συσχέτιση με εκείνα που προκύπτουν από μεθόδους που βασίζονται στην κατακρήμνιση, καθώς και από μεθόδους υπερφυγοκέντρησης. Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. καταλόγου Φιαλίδιο Περιεχόμενο 90 91 MODULAR P 04713109 190 1 6 x 1 ml 3 x 15 ml 04713184 190 1 0471357 190 1 0471314

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο προοριζόμενο για τον ποσοτικό προσδιορισμό του νατρίου σε ορό, πλάσμα και ούρα σε μονάδα ISE του ABX Pentra 400.

Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο προοριζόμενο για τον ποσοτικό προσδιορισμό του νατρίου σε ορό, πλάσμα και ούρα σε μονάδα ISE του ABX Pentra 400. 2013/06/18 A93A01082GEL A11A01738 400 Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο προοριζόμενο για τον ποσοτικό προσδιορισμό του νατρίου σε ορό, πλάσμα και ούρα σε μονάδα ISE του 400. Προοριζόμενη χρήση a b Το προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της β-2 μικροσφαιρίνης ( B2M ) σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 100 τεστ κωδικός Β Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 2,5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 100 τεστ κωδικός Β Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 2,5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. - Nεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Λευκωματουρίας (ualb) σε ανθρώπινα ούρα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01337DEL A11A01933 27.5 ml 8 ml Μέθοδος αντισταθμιστικής διόρθωσης τυφλού (μόνο για ορό/πλάσμα) Pentra C200 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινίνης

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων έναντι της Τρανσφερίνης ( TRF ) σε

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra. Sodium-E. Χαρακτηριστικά. Κλινικό ενδιαφέρον (1) Χειρισμός. Μέθοδος. Κλινική χημεία A11A Pentra C200

ABX Pentra. Sodium-E. Χαρακτηριστικά. Κλινικό ενδιαφέρον (1) Χειρισμός. Μέθοδος. Κλινική χημεία A11A Pentra C200 2012/08/01 A93A01257BEL A11A01738 Pentra C200 Προβλεπόμενη χρήση: Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο προοριζόμενο για τον ποσοτικό προσδιορισμό του νατρίου σε ορό, πλάσμα και ούρα σε μονάδα ISE του Pentra C200.

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος diabetes mellitus ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Αλβουμίνης ( ALB ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01341EEL A11A01933 27.5 ml 8 ml Μέθοδος αντισταθμιστικής διόρθωσης τυφλού (μόνο για ορό/πλάσμα) Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινίνης

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Total Protein CP

ABX Pentra Total Protein CP 2013/07/30 A93A01340AEL A11A01669 61 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής πρωτεΐνης σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Uric Acid CP

ABX Pentra Uric Acid CP 2013/10/01 A93A01323AEL A11A01670 60 ml 15 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ουρικού οξέος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra CK NAC CP. Κλινικό ενδιαφέρον (1, 2) Αντιδραστήρια. Μέθοδος (3, 4, 5, 6, 7) Κλινική χημεία

ABX Pentra CK NAC CP. Κλινικό ενδιαφέρον (1, 2) Αντιδραστήρια. Μέθοδος (3, 4, 5, 6, 7) Κλινική χημεία 2012/08/17 A93A01240DEL A11A01632 26 ml 6.5 ml Pentra C200 Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της κινάσης της ολικής κρεατινίνης (CK) σε ορό ή πλάσμα με

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Uric Acid CP

ABX Pentra Uric Acid CP 2015/09/09 A93A01233CEL A11A01670 60 ml 15 ml Pentra C200 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ουρικού οξέος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Cholesterol CP

ABX Pentra Cholesterol CP 2014/10/22 A93A01292BEL A11A01634 90 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της χοληστερόλης σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Έκδοση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Creatinine Jaffé method ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 16 ml) Roche/Hitachi MODULAR P

Creatinine Jaffé method ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 16 ml) Roche/Hitachi MODULAR P Πληροφορίες παραγγελιών REF CONTENT Αναλυτές στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ 11875418 216 Creatinine Jaffé method ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 16 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11875663 216 11929941

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Uric Acid CP

ABX Pentra Uric Acid CP 2015/12/07 A93A00282MEL A11A01670 60 ml 15 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ουρικού οξέος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Fructosamine

ABX Pentra Fructosamine 2013/06/18 A93A01334AEL A11A01679 6 x 14 ml 6 x 6 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκοζυλιωμένης πρωτεΐνης (φρουκτοζαμίνης) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Cholesterol CP

ABX Pentra Cholesterol CP 2015/09/09 A93A00142LEL A11A01634 90 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της χοληστερόλης σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Έκδοση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Chloride-E

ABX Pentra Chloride-E 2013/02/13 A93A01092GEL A11A01739 400 Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο προοριζόμενο για τον ποσοτικό προσδιορισμό του χλωρίου σε ορό, πλάσμα και ούρα σε μονάδα ISE του 400. Προοριζόμενη χρήση a b Το προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit

Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit Οδηγίες ιατρού Για in vitro διαγνωστική χρήση. Μόνο για εξαγωγές στις Η.Π.Α. Οδηγίες 1. Ίσως βοηθήσει να ζητήσετε από τον ασθενή να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστά κανάλια ανάπτυξης 01 10

Κλειστά κανάλια ανάπτυξης 01 10 06300138190V3 CDC01 CDC10 Πληροφορίες παραγγελιών Υποδεικνύει τα συστήματα cobas c στα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αντιδραστήρια Συστήματα cobas c Roche/Hitachi cobas c 701/702 CDC01 Αρ. κατ. 06300138

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra. Chloride-E

ABX Pentra. Chloride-E 2012/08/01 A93A01255BEL A11A01739 Pentra C200 Προβλεπόμενη χρήση: Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο προοριζόμενο για τον ποσοτικό προσδιορισμό του χλωρίου σε ορό, πλάσμα και ούρα σε μονάδα ISE του Pentra C200.

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra CK NAC CP. Έκδοση εφαρμογής a. Προοριζόμενη χρήση a. Κλινικό ενδιαφέρον (1, 2) Αντιδραστήρια. Μέθοδος (3, 4, 5, 6, 7) Κλινική χημεία

ABX Pentra CK NAC CP. Έκδοση εφαρμογής a. Προοριζόμενη χρήση a. Κλινικό ενδιαφέρον (1, 2) Αντιδραστήρια. Μέθοδος (3, 4, 5, 6, 7) Κλινική χημεία 2016/02/29 A93A00052MEL A11A01632 26 ml 6.5 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής κινάσης της κρεατίνης (CK) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Micro ALBUMIN 2 CP

ABX Pentra Micro ALBUMIN 2 CP 2017/03/24 A93A01423AEL 1300032563 29 ml 6 ml Ούρα Pentra C200 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της λευκωματίνης σε χαμηλή συγκέντρωση (µ-alb) στα ούρα με ανοσοθολοσιμετρία.

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra CK NAC CP. Έκδοση εφαρμογής. Προοριζόμενη χρήση. Κλινικό ενδιαφέρον (1, 2) Αντιδραστήρια. Μέθοδος (3, 4, 5, 6, 7) Κλινική χημεία

ABX Pentra CK NAC CP. Έκδοση εφαρμογής. Προοριζόμενη χρήση. Κλινικό ενδιαφέρον (1, 2) Αντιδραστήρια. Μέθοδος (3, 4, 5, 6, 7) Κλινική χημεία 2016/09/29 A93A00052NEL A11A01632 26 ml 6.5 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής κινάσης της κρεατίνης (CK) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία. Έκδοση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Micro ALBUMIN 2 CP

ABX Pentra Micro ALBUMIN 2 CP 2017/03/24 A93A01422AEL 1300032563 29 ml 6 ml Ούρα Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της λευκωματίνης σε χαμηλή συγκέντρωση (µ-alb) στα ούρα με ανοσοθολοσιμετρία.

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP 2013/07/30 A93A01308AEL A11A01965 30 ml 8 ml Ούρα Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της λευκωματίνης σε χαμηλή συγκέντρωση (µ-alb) στα ούρα με ανοσοθολοσιμετρία.

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Potassium-E

ABX Pentra Potassium-E 2012/08/01 A93A01256BEL A11A01740 Pentra C200 Προβλεπόμενη χρήση: Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο προοριζόμενο για τον ποσοτικό προσδιορισμό του καλίου σε ορό, πλάσμα και ούρα σε μονάδα ISE του Pentra C200.

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου για το QuantiFERON 0594-0805 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre 1341 Dandenong Road Chadstone, Victoria, 3148 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ QIAGEN

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των λ-ελαφρών αλυσίδων (ullc) σε ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Potassium-E

ABX Pentra Potassium-E 2013/08/29 A93A01256CEL A11A01740 Pentra C200 Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο προοριζόμενο για τον ποσοτικό προσδιορισμό του καλίου σε ορό, πλάσμα και ούρα σε μονάδα ISE του Pentra C200. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Potassium-E

ABX Pentra Potassium-E 2013/07/30 A93A01102GEL A11A01740 400 Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο προοριζόμενο για τον ποσοτικό προσδιορισμό του καλίου σε ορό, πλάσμα και ούρα σε μονάδα ISE του 400. Προοριζόμενη χρήση a b Το προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra ASO CP. Έκδοση εφαρμογής. Προοριζόμενη χρήση. Μέθοδος (2, 3, 4) Αντιδραστήρια b. Κλινικό ενδιαφέρον (1) Κλινική χημεία

ABX Pentra ASO CP. Έκδοση εφαρμογής. Προοριζόμενη χρήση. Μέθοδος (2, 3, 4) Αντιδραστήρια b. Κλινικό ενδιαφέρον (1) Κλινική χημεία 2014/10/13 A93A01358BEL A11A01980 30 ml 9 ml Pentra C200 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αντι-στρεπτολυσίνης O (ASO) σε ορό ή πλάσμα με τη μέθοδο της ενισχυμένης με

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra CK-MB RTU. Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό CK-MB σε ορό με χρωματομετρία.

ABX Pentra CK-MB RTU. Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό CK-MB σε ορό με χρωματομετρία. 2011/03/29 A93A00062MEL A11A01643 1 x 20 ml 1 x 5 ml 400 Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό CK-MB σε ορό με χρωματομετρία. Κλινικό ενδιαφέρον (1, 2) Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1

Εισαγωγή. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1 ΘΕΜΑ : Γράψτε αναλυτικά τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας ενός αναλυτή. Μέσα στην εργασία εκτός από κείμενο να συμπεριλάβετε διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra CK-MB RTU. Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της CK-MB σε ορό με χρωματομετρία.

ABX Pentra CK-MB RTU. Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της CK-MB σε ορό με χρωματομετρία. 2011/03/29 A93A01236CEL A11A01643 1 x 20 ml 1 x 5 ml Pentra C200 Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της CK-MB σε ορό με χρωματομετρία. Κλινικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra CRP CP. Έκδοση εφαρμογής. Προοριζόμενη χρήση. Κλινικό ενδιαφέρον a. Κλινική χημεία

ABX Pentra CRP CP. Έκδοση εφαρμογής. Προοριζόμενη χρήση. Κλινικό ενδιαφέρον a. Κλινική χημεία 2015/02/02 A93A01360BEL A11A01611 25 ml 23.5 ml Μέθοδος υψηλής ευαισθησίας 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης υψηλής ευαισθησίας (CRP HS) σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 14: Άλατα. Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας. Άλατα

ΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 14: Άλατα. Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας. Άλατα ΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 14: Άλατα Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Άλατα Tαάλατα είναι ιοντικές ενώσεις που περιέχουν κατιόν Μ(μέταλλο ήθετικό πολυατομικό ιόν, π.χ. ΝΗ 4+ ) και ανιόν Α(αμέταλλο εκτός Οήαρνητικό

Διαβάστε περισσότερα

REAGENT 6x66mL REAGENT 6x16mL REAGENT12 x 22 ml REAGENT 6x10mL REAGENT12 x 50 ml REAGENT 6x22mL

REAGENT 6x66mL REAGENT 6x16mL REAGENT12 x 22 ml REAGENT 6x10mL REAGENT12 x 50 ml REAGENT 6x22mL 1190006001V1 Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόµενα 90 904 911 917 MODULAR 11876473 316 1 11555685 316 (Η.Π.Α.# 11555685 11)

Διαβάστε περισσότερα

LDLC3. LDL χοληστερόλη 3ης γενιάς Πληροφορίες παραγγελιών. Αναλυτές στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ

LDLC3. LDL χοληστερόλη 3ης γενιάς Πληροφορίες παραγγελιών. Αναλυτές στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Πληροφορίες παραγγελιών 07005806 190 LDL Cholesterol Gen.3 (2 50 προσδιορισμοί) cobas c 111 12172623 122 Calibrator f.a.s. Lipids (3 1 ml) Κωδικός 424 10781827 122 Precinorm L (4 3 ml) Κωδικός 304 11778552

Διαβάστε περισσότερα

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Kit

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Kit QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Kit Τα κιτ QIAsymphony DSP Virus/Pathogen προορίζονται για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το QIAsymphony SP. Τα κιτ QIAsymphony DSP Virus/Pathogen παρέχουν αντιδραστήρια για

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική

Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 52 Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική Μετάφραση-Προσαρμογή: Ευγενία Κώνστα, Χημικός PhD Πρωτότυπος τίτλος: Traceability in Laboratory Medicine Clinical

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Τα Parasite Suspensions της Microbiologics χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακά προγράμματα διασφάλισης ποιότητας ως μάρτυρες ποιοτικού ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα