MODULAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "902 904 911 917 MODULAR"

Transcript

1 Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόμενα MODULAR 91 P D Ελληνικά 1 1 REAGENT6 x 1 ml REAGENT3 x 15 ml REAGENT6 x 48 ml REAGENT3 x 35 ml REAGENT6 x 0 ml REAGENT6 x 8 ml REAGENT6 x 54 ml REAGENT6 x 0 ml REAGENT6 x 58 ml REAGENT6 x 99 ml REAGENT4 x 651 ml REAGENT4 x 30 ml Ορισμένοι αναλυτές και κιτ που παρουσιάζονται εδώ πιθανόν να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Για πρόσθετες εφαρμογές του συστήματος, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Roche Diagnostics. Πληροφορίες συστήματος Αναλυτές Roche/Hitachi 904/911/91/917/MODULAR: ACN 435. Προοριζόμενη χρήση Ενζυμική in vitro ανάλυση για τον άμεσο ποσοτικό προσδιορισμό της HDL χοληστερόλης σε ορό και πλάσμα ανθρώπου, σε αυτοματοποιημένους αναλυτές κλινικής χημείας της Roche. Περίληψη Οι λιποπρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας (HDL) είναι υπεύθυνες για την ανάδρομη μεταφορά της χοληστερόλης από τα περιφερικά κύτταρα προς το ήπαρ. Εκεί, η χοληστερόλη μετατρέπεται σε χολικά οξέα, τα οποία απεκκρίνονται στο έντερο δια της χοληφόρου οδού. Η παρακολούθηση της HDL χοληστερόλης στον ορό έχει κλινική σημασία, καθώς υπάρχει αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων της HDL χοληστερόλης στον ορό και του κινδύνου για αθηροσκληρωτική νόσο. Οι υψηλές συγκεντρώσεις της HDL χοληστερόλης έχουν προστατευτική δράση έναντι της στεφανιαίας νόσου, ενώ οι χαμηλές συγκεντρώσεις HDL χοληστερόλης, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με αυξημένες συγκεντρώσεις τριγλυκεριδίων, αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων. 1 Για τη θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων έχουν εμφανιστεί στρατηγικές που στοχεύουν στην αύξηση του επιπέδου της HDL χοληστερόλης.,3 Για τον προσδιορισμό της HDL χοληστερόλης, διατίθεται μια ποικιλία μεθόδων στις οποίες περιλαμβάνεται η υπερφυγοκέντρηση, η ηλεκτροφόρηση, η χρωματογραφία HPLC, μέθοδοι που βασίζονται στην κατακρήμνιση, καθώς και άμεσες μέθοδοι. Από αυτές, συνήθως χρησιμοποιούνται οι άμεσες μέθοδοι. Έχουν προταθεί διάφορες προσεγγίσεις για την άμεση μέτρηση της HDL χοληστερόλης στον ορό, στις οποίες περιλαμβάνεται και η χρήση σωματιδίων με μαγνητικές ιδιότητες σε συνδυασμούς πολυανιόντων μετάλλου, καθώς και η χρήση πολυαιθυλενογλυκόλης (PEG) με αντισώματα έναντι της αποπρωτεΐνης Β και της αποπρωτεΐνης CIII. Αυτή η αυτοματοποιημένη μέθοδος για τον άμεσο προσδιορισμό της HDL χοληστερόλης στον ορό και το πλάσμα χρησιμοποιεί ένζυμα τροποποιημένα με PEG και θειική δεξτράνη. Όταν τα ένζυμα εστεράση της χοληστερόλης και οξειδάση της χοληστερόλης τροποποιούνται με PEG, εμφανίζουν επιλεκτική καταλυτική δραστικότητα προς τα λιποπρωτεϊνικά κλάσματα, με τη δραστικότητα να αυξάνεται με την εξής σειρά: LDL < VLDL χυλομικρά < HDL Τα αποτελέσματα των δειγμάτων που έχουν ληφθεί χωρίς νηστεία είναι ελαφρώς χαμηλότερα από τα αποτελέσματα των δειγμάτων νηστείας. Με τη μέθοδο ποσοτικού προσδιορισμού βήτα παρατηρήθηκαν συγκρίσιμα αποτελέσματα με τα δείγματα στα οποία δεν είχε προηγηθεί νηστεία. 17,18,19 Η μέθοδος άμεσου προσδιορισμού της HDL χοληστερόλης της Roche πληροί τους στόχους των National Institutes of Health (NIH) / National Cholesterol Education Program (NCEP) του 1998, σχετικά με την αποδεκτή απόδοση. 0 Τα αποτελέσματα της μεθόδου αυτής εμφανίζουν συσχέτιση με εκείνα που προκύπτουν από μεθόδους που βασίζονται στην κατακρήμνιση, καθώς και από μεθόδους υπερφυγοκέντρησης. Αρχή της ανάλυσης 4,5 Ομοιογενής ενζυμική χρωματομετρική ανάλυση Δείγμα και προσθήκη του R1 (ρυθμιστικό διάλυμα). Παρουσία ιόντων μαγνησίου, η θειική δεξτράνη, σχηματίζει επιλεκτικά υδατοδιαλυτά σύμπλοκα με LDL, VLDL και χυλομικρά, τα οποία είναι ανθεκτικά σε ένζυμα τροποποιημένα με PEG. Προσθήκη R (ένζυμα τροποποιημένα με PEG/4-αμινο-αντιπυρίνη/ρυθμιστικό διάλυμα) και έναρξη της αντίδρασης: Η συγκέντρωση της χοληστερόλης στην HDL χοληστερόλη προσδιορίζεται ενζυμικά από την εστεράση της χοληστερόλης και την οξειδάση της χοληστερόλης, οι αμινομάδες των οποίων έχουν συζευχθεί με PEG (περίπου 40%). εστεράση της χοληστερόλης-peg εστέρες της HDL χοληστερόλης + H O HDL χοληστερόλη + RCOOH Οι εστέρες της χοληστερόλης διασπώνται ποσοτικά σε ελεύθερη χοληστερόλη και λιπαρά οξέα από την εστεράση της χοληστερόλης. οξειδάση της χοληστερόλης-peg HDL χοληστερόλη + O Δ 4 -χοληστενόνη + H O Παρουσία οξυγόνου, η χοληστερόλη οξειδώνεται από την οξειδάση της χοληστερόλης σε Δ 4 -χοληστενόνη και υπεροξείδιο του υδρογόνου. υπεροξειδάση H O + 4-αμινοαντιπυρίνη + HSDA* + H + + H O κυανο-ιώδης χρωστική + 5 H O Παρουσία υπεροξειδάσης, το υπεροξείδιο του υδρογόνου που παράγεται αντιδρά με την 4-αμινοαντιπυρίνη και την HSDA και σχηματίζει μια κυανο-ιώδη χρωστική. Η ένταση του χρώματος της χρωστικής αυτής είναι ευθέως ανάλογη με τη συγκέντρωση της χοληστερόλης και μπορεί να μετρηθεί φωτομετρικά. *HSDA = Νατριούχος N-(-υδροξυ-3-σουλφοπροπυλο)-3,5-διμεθοξυανιλίνη Αντιδραστήρια - διαλύματα εργασίας R1 Ρυθμιστικό διάλυμα HEPES**: 10,07 mmol/l, CHES*** 96,95 mmol/l ph 7,4, θειική δεξτράνη: 1,5 g/l, εξαένυδρο νιτρικό μαγνήσιο: 11,7 mmol/l, HSDA: 0,96 mmol/l, οξειδάση του ασκορβικού οξέος (Eupenicillium sp., ανασυνδυασμένη) 50 µkat/l (3,0 ku/l), υπεροξειδάση (ΗR) 16,7 µkat/l (1,0 ku/l), συντηρητικό R Ρυθμιστικό διάλυμα HEPES: 10,07 mmol/l ph 7,0, εστεράση της χοληστερόλης-peg (Pseudomonas sp.) 3,33 µkat/l , V 3 Ελληνικά 1 / 5 Roche/Hitachi

2 (0, ku/l), οξειδάση της χοληστερόλης-peg (Streptomyces sp., ανασυνδυασμένη) 17 µkat/l (7,6 ku/l), υπεροξειδάση (ΗR) 333 µkat/l (0 ku/l), 4-αμινοαντιπυρίνη:,46 mmol/l, συντηρητικό ** HEPES = 4-(-υδροξυαιθυλο)-1-πιπεραζινο-αιθανοσουλφονικό οξύ *** CHES = -(N-κυκλοεξυλαμινο)-αιθανοσουλφονικό οξύ Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις Για in vitro διαγνωστική χρήση. Να τηρούνται οι συνήθεις προφυλάξεις οι οποίες απαιτούνται κατά το χειρισμό όλων των εργαστηριακών αντιδραστηρίων. Διατίθεται, κατόπιν αιτήσεως, δελτίο δεδομένων ασφάλειας για επαγγελματίες χειριστές. Η απόρριψη των αποβλήτων θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Χειρισμός των αντιδραστηρίων R1: Έτοιμο προς χρήση R: Έτοιμο προς χρήση Το εγγενές ροζ χρώμα του αντιδραστηρίου της χοληστερόλης δεν επηρεάζει την ανάλυση. Ο υπερβολικός αφρισμός του αντιδραστηρίου μπορεί να μειώσει την ακρίβεια στην αναρρόφησή του, με συνέπεια τη λήψη πιθανώς εσφαλμένων αποτελεσμάτων. Προτού τοποθετήσετε το αντιδραστήριο στον αναλυτή, φροντίστε να απομακρύνετε τον αφρό από την επιφάνειά του. Φύλαξη και σταθερότητα Συστατικά κλειστού κιτ: Έως την ημερομηνία λήξης, σε θερμοκρασία -8 C R1: 8 ημέρες αφού ανοιχθεί και εφόσον φυλάσσεται ψυχόμενο στον αναλυτή R: 8 ημέρες αφού ανοιχθεί και εφόσον φυλάσσεται ψυχόμενο στον αναλυτή Συλλογή δείγματος και προετοιμασία Για τη συλλογή και την προετοιμασία των δειγμάτων να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά κατάλληλα σωληνάρια ή περιέκτες συλλογής. Μόνον τα παρακάτω δείγματα ελέγχθηκαν και έγιναν αποδεκτά. Ορός Πλάσμα: Πλάσμα με K 3 -EDTA, Li-, NH 4+ - και Na-ηπαρίνη. Το πλάσμα με EDTA δίνει μειωμένες τιμές αποτελεσμάτων. 1 (Δείτε τη σημείωση στην ενότητα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του NCEP.) Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δείγματα με ή χωρίς νηστεία. 18 Οι αναφερόμενοι τύποι δειγμάτων αναλύθηκαν με χρήση των σωληναρίων δειγματοληψίας που ήταν διαθέσιμα στο εμπόριο τη στιγμή της ανάλυσης, δηλαδή δεν εξετάστηκαν όλα τα διαθέσιμα σωληνάρια όλων των κατασκευαστών. Τα συστήματα δειγματοληψίας των διαφόρων κατασκευαστών ενδέχεται να περιέχουν διαφορετικά υλικά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης σε κάποιες περιπτώσεις. Όταν επεξεργάζεστε δείγματα σε πρωτογενή σωληνάρια (συστήματα δειγματοληψίας), να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Φυγοκεντρήστε τα δείγματα που περιέχουν ίζημα προτού εκτελέσετε την ανάλυση. Σταθερότητα: 19 7 ημέρες σε θερμοκρασία -8 C 30 ημέρες σε θερμοκρασία -70 C Έχει αναφερθεί πως το EDTA σταθεροποιεί τις λιποπρωτεΐνες. Παρεχόμενα υλικά Για τα αντιδραστήρια, δείτε την ενότητα Αντιδραστήρια - διαλύματα εργασίας. Απαιτούμενα υλικά που δεν παρέχονται Βαθμονομητής: C.f.a.s. (Βαθμονομητής για αυτοματοποιημένα συστήματα) Lipids, αρ. κατ Πρότυπα ελέγχου: Precinorm L, αρ. κατ Precipath HDL/LDL-C, αρ. κατ NaCl 0,9% Συνήθης εργαστηριακός εξοπλισμός Ανάλυση Για την καλύτερη δυνατή απόδοση της ανάλυσης, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το έντυπο, αναφορικά με το συγκεκριμένο αναλυτή. Ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες ανάλυσης ειδικές για το συγκεκριμένο αναλυτή. Η απόδοση των εφαρμογών που δεν έχουν επικυρωθεί από τη Roche δεν είναι εγγυημένη και πρέπει να προσδιοριστεί από το χειριστή. Βαθμονόμηση Ιχνηλασιμότητα: 19 Η μέθοδος αυτή τυποποιήθηκε έναντι της κατάλληλης μεθόδου αναφοράς CDC (καθορισμένη μέθοδος σύγκρισης). 0 Η τυποποίηση πληροί τις απαιτήσεις του HDL Cholesterol Method Evaluation Protocol for Manufacturers του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς των Η.Π.Α. για τη χοληστερόλη, CRMLN (Cholesterol Reference Method Laboratory Network), Νοέμβριος S1: NaCl 0,9% S: C.f.a.s. Lipids Συχνότητα βαθμονόμησης Συνιστάται η βαθμονόμηση δύο σημείων: μετά την αλλαγή παρτίδας αντιδραστηρίων όπως απαιτείται σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας Έλεγχος ποιότητας Για τον έλεγχο ποιότητας, χρησιμοποιήστε τα υλικά ελέγχου που αναφέρονται στην ενότητα Απαιτούμενα υλικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον και άλλο κατάλληλο υλικό ελέγχου. Τα διαστήματα και τα όρια ελέγχου θα πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις κάθε εργαστηρίου. Οι τιμές που λαμβάνονται θα πρέπει να εμπίπτουν στα καθορισμένα όρια. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθιερώσει μέτρα για διορθωτικές ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται εάν οι τιμές βρεθούν εκτός των ορίων. Υπολογισμός Ο αναλυτής υπολογίζει αυτόματα τη συγκέντρωση της αναλυόμενης ουσίας κάθε δείγματος. Συντελεστές μετατροπής: mg/dl x 0,059 = mmol/l mmol/l x 38,66 = mg/dl Περιορισμοί - αλληλεπιδράσεις 19,4,5 Ειδικές απαιτήσεις έκπλυσης: Η χρήση βημάτων ειδικής έκπλυσης είναι απαραίτητη όταν εκτελούνται μαζί ορισμένοι συνδυασμοί εξετάσεων στους αναλυτές Roche/Hitachi. Για πληροφορίες σχετικά με τους συνδυασμούς εξετάσεων που απαιτούν βήματα ειδικής έκπλυσης, ανατρέξτε στην τελευταία έκδοση του καταλόγου αποτροπής μεταφοράς δείγματος και στο εγχειρίδιο χρήσης, για περαιτέρω οδηγίες. Για οδηγίες σχετικά με την ειδική έκπλυση, οι χειριστές στις Η.Π.Α. θα πρέπει να ανατρέξουν στο έντυπο Προγραμματισμός ειδικής έκπλυσης. Κριτήριο: Ανάκτηση εντός του ± 10% της αρχικής τιμής. Ίκτερος: Δεν παρατηρείται σημαντική αλληλεπίδραση έως τιμή δείκτη I ίση με 60 για τη συζευγμένη χολερυθρίνη a και 60 για την μη συζευγμένη χολερυθρίνη b (κατά προσέγγιση συγκέντρωση συζευγμένης χολερυθρίνης: 60 mg/dl ή 106 µmol/l, κατά προσέγγιση συγκέντρωση μη συζευγμένης χολερυθρίνης: 60 mg/dl ή (106 µmol/l). Τα κριτήρια αυτά βασίζονται στο μοντέλο Glick. Ανατρέξτε στα πρόσθετα σχόλια παρακάτω (μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία). Αιμόλυση: Δεν παρατηρείται σημαντική αλληλεπίδραση έως τιμή δείκτη H ίση με 100 c (κατά προσέγγιση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης: 100 mg/dl ή (745 µmol/l). Λιπαιμία (Intralipid): Δεν παρατηρείται σημαντική αλληλεπίδραση έως τιμή δείκτη L ίση με 000. d Δεν παρατηρείται σημαντική αλληλεπίδραση σε επίπεδο ενδογενών τριγλυκεριδίων έως και 100 mg/dl (13,6 mmol/l). Υπάρχει μικρή συσχέτιση μεταξύ του δείκτη L (αντιστοιχεί στη θολερότητα) και της συγκέντρωσης των τριγλυκεριδίων. Το κριτήριο αλληλεπίδρασης για τη λιπαιμία βασίζεται στο μοντέλο Glick, 4 το οποίο χρησιμοποιεί το Intralipid ως τεχνητό υπόστρωμα. Έως αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει διαθέσιμο μοντέλο το οποίο να μπορεί να μιμείται την παρεμβολή των τριγλυκεριδίων, καθώς τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων στα δείγματα ασθενών συμπεριφέρονται απρόβλεπτα, ανάλογα με τη φύση των εστεροποιημένων λιπαρών οξέων στα δείγματα. Τα δείγματα ασθενών με υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίων πολύ συχνά είναι λιπαιμικά. Ως εκ τούτου, οι πελάτες είναι αδύνατον να διαπιστώσουν την παρεμβολή των τριγλυκεριδίων στα δείγματα των ασθενών. Αυξημένες συγκεντρώσεις ελεύθερων λιπαρών οξέων και μετουσιωμένων λιποπρωτεϊνών πιθανόν να προκαλέσουν ψευδώς αυξημένα αποτελέσματα HDL χοληστερόλης. Roche/Hitachi / , V 3 Ελληνικά

3 Το ασκορβικό οξύ σε συγκέντρωση έως και,84 mmol/l (50 mg/dl) δεν επηρεάζει την ανάλυση. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις γαμμαπάθειας, και συγκεκριμένα τύπου IgM (μακροσφαιριναιμία Waldenström), ενδέχεται να ληφθούν αναξιόπιστα αποτελέσματα. Η μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία επηρεάζει το μεταβολισμό των λιπιδίων και, ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα HDL και LDL έχουν περιορισμένη διαγνωστική αξία. Σε μερικούς ασθενείς μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία, τα αποτελέσματα του HDL-C μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με αναγνωρισμένες μεθόδούς αναφοράς όπως υπερφυγοκέντρηση ή DCM (καθορισμένη μέθοδος σύγκρισης). Από τα 17 συχνότερα χρησιμοποιούμενα φάρμακα που ελέγχθηκαν in vitro, κανένα δεν παρουσίασε αλληλεπίδραση με την ανάλυση. Για διαγνωστικούς σκοπούς, τα αποτελέσματα θα πρέπει πάντοτε να αξιολογούνται σε συνδυασμό με το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, τις κλινικές εξετάσεις και άλλα ευρήματα. a) Μετρημένη σε συγκεντρώσεις HDL-C έως και 1,17 mmol/l (45,4 mg/dl). b) Μετρημένη σε συγκεντρώσεις HDL-C έως και 1,19 mmol/l (46,0 mg/dl). c) Μετρημένη σε συγκεντρώσεις HDL-C έως και 1,39 mmol/l (53,7 mg/dl). d) Μετρημένη σε συγκεντρώσεις HDL-C έως και 0,84 mmol/l (3,6 mg/dl). Εύρος μέτρησης 0,08 3,10 mmol/l (3 10 mg/dl). Αναλύστε τα δείγματα με υψηλότερες συγκεντρώσεις μέσω της λειτουργίας επανεκτέλεσης. Αναλυτές Roche/Hitachi 904, 911, 91, 917, MODULAR P: Η αραίωση των δειγμάτων μέσω της λειτουργίας επανεκτέλεσης γίνετε με ποσοστό αραίωσης 1:. Τα αποτελέσματα για δείγματα αραίωσης από τη λειτουργία επανεκτέλεσης πολλαπλασιάζονται αυτόματα με ένα παράγοντα. Στους αναλυτές που δε διαθέτουν λειτουργία επανεκτέλεσης, αραιώστε τα δείγματα με NaCl 0,9% (π.χ. σε αναλογία 1 + 1). Πολλαπλασιάστε το αποτέλεσμα με τον κατάλληλο συντελεστή αραίωσης (π.χ. ). Τιμές αναφοράς Άνδρες 6,7,8 Κανένας Μέτριος Υψηλός mg/dl > < 35 mmol/l > 1,45 0,90 1,45 < 0,90 Γυναίκες 6,7,8 mg/dl > < 45 mmol/l > 1,68 1,15 1,68 < 1,15 Οδηγίες National Cholesterol Education Program (NCEP) 3 < 40 mg/dl (1,04 mmol/l): Χαμηλή τιμή HDL χοληστερόλης (παράγοντας ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για στεφανιαία νόσο) 60 mg/dl (1,56 mmol/l): Υψηλή τιμή HDL χοληστερόλης (αρνητικός παράγοντας κινδύνου για στεφανιαία νόσο) Η HDL χοληστερόλη επηρεάζεται από ορισμένους παράγοντες, όπως π.χ. το κάπνισμα, η άσκηση, οι ορμόνες, το φύλο και η ηλικία. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διερευνήσει την εγκυρότητα των τιμών αναφοράς για το δικό του πληθυσμό ασθενών και, εάν απαιτείται, να καθορίσει δικό του εύρος αναφοράς. Οι οδηγίες του National Cholesterol Education Program (NCEP) βασίζονται σε τιμές ορού και, ως εκ τούτου, κατά την ταξινόμηση ασθενών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι τιμές ορού ή ισοδύναμες. Για τη μετατροπή των τιμών EDTA-πλάσματος σε τιμές ορού, το NCEP συνιστά να χρησιμοποιείται ο συντελεστής 1,03. Ωστόσο, οι ερευνητές μας ανακάλυψαν ότι για το αντιδραστήριο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο συντελεστής 1,06. Προκειμένου να συμμορφώνεται με το στόχο ενός σφάλματος 5% που έθεσε το NCEP το 1998, συνιστούμε κάθε εργαστήριο να επικυρώσει αυτόν τον συντελεστή μετατροπής και να τον εισάγει στις παραμέτρους εξέτασης για την ανάλυση. Ειδικά στοιχεία απόδοσης Παρακάτω δίνονται αντιπροσωπευτικά στοιχεία απόδοσης για τους αναλυτές. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται στα διάφορα εργαστήρια ενδέχεται να διαφέρουν. Επαναληψιμότητα 19 Η αναπαραγωγιμότητα προσδιορίστηκε καθημερινά, με χρήση δειγμάτων ανθρώπου και προτύπων ελέγχου σε ένα εσωτερικό πρωτόκολλο (n = 1). Ελήφθησαν τα παρακάτω αποτελέσματα: Εντός σειράς Μεταξύ σειρών Δείγμα Μέση τιμή CV Μέση τιμή CV mg/dl mmol/l % mg/dl mmol/l % Ορός ανθρώπου, 34,4 0,891 0,95 31,6 0,818 1,3 χαμηλής συγκέντρωσης* Ορός ανθρώπου, υψηλής 80,4,08 0,60 63,4 1,64 1, συγκέντρωσης* Precinorm L 47, 1, 0,90 41,8 1,08 1,1 Precipath HDL/LDL-C 35,9 0,930 0,81 33,0 0,855 1,8 * Για τις μελέτες εντός σειράς και μεταξύ σειρών χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί οροί ανθρώπου. Αναλυτική ευαισθησία (κατώτατο όριο ανίχνευσης) 0,08 mmol/l (3 mg/dl) Το όριο ανίχνευσης αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης της αναλυόμενης ουσίας που μπορεί να διακριθεί από το μηδέν. Υπολογίζεται ως η τιμή που βρίσκεται τρεις τυπικές αποκλίσεις πάνω από την τιμή του πρότυπου διαλύματος χαμηλότερης συγκέντρωσης (πρότυπο SD, επαναληψιμότητα εντός σειράς, n = 1). Σύγκριση μεθόδου 19 A. Μετά από σύγκριση της ανάλυσης HDL-cholesterol plus 3ης γενιάς της Roche (y) με την παλαιότερη ανάλυση HDL-cholesterol plus της Roche (x) σε αναλυτή Roche/Hitachi 917, υπολογίστηκε η παρακάτω συσχέτιση σε ορό ανθρώπου (mg/dl): Passing/Bablok 9 Γραμμική παλινδρόμηση y = 1,005x - 0,69 y = 0,965x + 1,06 τ = 0,94 r = 0,989 Αριθμός μετρηθέντων δειγμάτων: 55 Οι συγκεντρώσεις δειγμάτων βρίσκονταν μεταξύ 7,0 και 98,6 mg/dl (0,18-,55 mmol/l). B. Μετά από σύγκριση της ανάλυσης HDL-cholesterol plus 3ης γενιάς της Roche σε αναλυτή Roche/Hitachi 917 (x) με το ίδιο αντιδραστήριο σε αναλυτή COBAS INTEGRA 800 (y), υπολογίστηκε η παρακάτω συσχέτιση σε ορό ανθρώπου (mmol/l): Passing/Bablok 9 Γραμμική παλινδρόμηση y = 0,984x - 0,047 y = 0,986x - 0,046 τ = 0,971 r = 0,998 Αριθμός μετρηθέντων δειγμάτων: 55 Οι συγκεντρώσεις δειγμάτων βρίσκονταν μεταξύ 0,0 και,49 mmol/l (7,7-96,3 mg/dl). Βιβλιογραφία 1. Dominiczak M, McNamara J. The system of Cardiovascular prevention ; Nauk M, Wiebe D, Warnick G. Measurement of High-Density-Lipoprotein Cholesterol In: Handbook of Lipoprotein Testing (eds. Rifai, Warnick and Dominiczak), nd edition.. Linsel-Nitschke P et al. HDL as a target in the treatment of atherosclerotic cardiovascular disease. Nature Reviews 005;4: Ng DS. Treating low HDL From bench to bedside. Clinical Biochemistry 004;37: Sugiuchi H, Uji Y, Okabe H, Irie T et al. Direct Measurement of High-Density Lipoprotein Cholesterol in Serum with Polyethylene Glycol-Modified Enzymes and Sulfated α-cyclodextrin. Clin Chem 1995;41: Matsuzaki Y, Kawaguchi E, Morita Y et al. Evaluation of Two Kinds of Reagents for Direct Determination of HDL-Cholesterol. J Anal Bio-Sc 1996;19: , V 3 Ελληνικά 3 / 5 Roche/Hitachi

4 6. Nauck M, März W, Jarausch J et al. Multicenter evaluation of a homogeneous assay for HDL-cholesterol without sample pretreatment. Clin Chem 1997;43: Zawta B, Klüber J. Brochure Wissenswertes zu Apolipoproteinen. Fragen/Antworten (Boehringer Mannheim 1991). 8. AVP Fettstoffwechselstörungen, Therapieempfehlungen 1, 1 st ed. 1996: Hatch FT, Lees RS. Practical methods for plasma lipoprotein analysis. Adv Lipid Res 1968;6: Narayan KA, Kummerow FA. Disk electrophoresis of human serum lipoprotein. Nature 1965;05: Okazaki M, Shiraishi K, Ohno Y et al. Heterogeneity of human high density lipoproteins on high performance liquid chromatography. J Biochem 198;9: Burstein M, Scholnick HR, Morfix R. Rapid method for the isolation of lipoproteins from human serum by precipitation with polyanions. J Lipid Res 1970;11: Musto J, Lawlor JF. HDL-cholesterol: online separation and analysis utilizing an automated chemistry analyzer [Abstract]. Clin Chem 1993;39: Kakuyama T, Kimura S, Hashiguchi Y. Fully automated determination of HDL-cholesterol from human serum with Hitachi 911 [Abstract]. Clin Chem 1994;40: Harris N, Galpchian V, Rifai N. Three routine methods for measuring high-density lipoprotein cholesterol compared with the Reference method. Clin Chem 1996;4: Sugiuchi H. History of development and technical details of the homogeneous assay for HDL and LDL cholesterol. The Fats of Life 005;IX No. 1: Cohn JS, McNamara JR, Schaefer EJ. Lipoprotein Cholesterol Concentrations in the Plasma of Human Subjects as Measured in the Fed and Fasted States. Clin Chem 1988;34: Pisani T, Gebski CP, Leary ET, et al. Accurate Direct Determination of Low-Density Lipopotein Cholesterol Using an Immunoseparation Reagent and Enzymatic Cholesterol Assay. Arch Pathol Lab Med 1995;119: Στοιχεία αρχείου της Roche Diagnostics. 0. Kimberly M, Leary E, Cole T, Waymack P. Selection, Validation, Standardization and Performance of a Designated Comparison Method for HDL-Cholesterol for Use in the Cholesterol Reference Method Laboratory Network. Clin Chem 1999;45: Tietz. Textbook of Clinical Chemistry, 3rd Edition 1999; Cooper GR, Myers GL, Smith SJ, Sampson EJ. Standardization of Lipid, Lipoprotein and Apolipoprotein Measurements. Clin Chem 1988;34:B95 B Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). NIH Publication No ; May Glick MR, Ryder KW, Jackson SA. Graphical Comparisons of Interferences in Clinical Chemistry Instrumentation. Clin Chem 1986;3: Kadri N, Douville P, Lachance P. Letter to editor. Clin Chem 00;48: Thomas L, ed. Labor und Diagnose, 4 th ed. Marburg: Die Medizinische Verlagsgesellschaft, 199: Assmann G. At what levels of total low- or high-density lipoprotein cholesterol should diet/drug therapy be initiated? European guidelines. Amer J Cardiol 1990;65:11F. 8. Assmann G, Schriewer H, Schmitz G et al. Quantification of high-density lipoprotein cholesterol by precipitation with phosphotungstic acid/mgcl. Clin Chem 1983;9: Bablok W et al. A General Regression Procedure for Method Transformation. J Clin Chem Clin Biochem 1988;6: Ρυθμίσεις του αναλυτή Χειριστές στις Η.Π.Α. Ανατρέξτε στο φύλλο εφαρμογών και στο έντυπο Πρόγραμμα ειδικής έκπλυσης (βρίσκεται στην ιστοσελίδα MyLabOnline) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό. Χειριστές των αναλυτών Roche/Hitachi 904, 911, 91, 917 και MODULAR Εισαγάγετε τις παραμέτρους εφαρμογής μέσω της δισκέτας εφαρμογής, του φύλλου ρυθμίσεων ή του φύλλου του γραμμικού κώδικα, όπως απαιτείται. Αναλυτής Roche/Hitachi 90 No. <Chemistry> 1 Test Name HDLC3 Assay Code (Mthd) Point End 3 Assay Code (. Test) 0 4 Reaction Time 10 5 Assay Point Assay Point 31 7 Assay Point Assay Point Wavelength (SUB) Wavelength (MAIN) Sample Volume R1 Volume R1 Pos R1 Bottle Size Large 15 R Volume 0 16 R Pos R Bottle Size Small 18 R3 Volume R3 Pos R3 Bottle Size Small 1 Calib. Type (Type) Linear Calib. Type (Wght) 0 3 Calib. Conc Calib. Pos Calib. Conc Calib. Pos Calib. Conc Calib. Pos Calib. Conc Calib. Pos Calib. Conc Calib. Pos Calib. Conc Calib. Pos S1 ABS 0 36 K Factor K Factor K3 Factor K4 Factor K5 Factor A Factor 0 4 B Factor 0 43 C Factor 0 44 SD Limit Duplicate Limit Sens. Limit S1 Abs. Limit (L) S1 Abs. Limit (H) Abs. Limit Abs. Limit (D/I) Increase 51 Prozone Limit Proz. Limit (Upp/Low) Upper 53 Prozone (Endpoint) Expect. Value (L) Expect. Value (H) Instr. Fact. (a) Instr. Fact. (b) Key setting Δεδομένα που εισάγονται απο το χειριστή Roche/Hitachi 4 / , V 3 Ελληνικά

5 Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του συγκεκριμένου αναλυτή, στο αντίστοιχο φύλλο εφαρμογής, στις πληροφορίες προϊόντος και στα ένθετα συσκευασίας όλων των απαραίτητων συστατικών. Οι σημαντικές προσθήκες ή οι αλλαγές υποδεικνύονται με μια λωρίδα αλλαγής στο περιθώριο. 007 Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH, D-6898 Mannheim , V 3 Ελληνικά 5 / 5 Roche/Hitachi

Ελληνικά. συσχέτιση με εκείνα που προκύπτουν από μεθόδους που βασίζονται στην κατακρήμνιση, καθώς και από μεθόδους υπερφυγοκέντρησης.

Ελληνικά. συσχέτιση με εκείνα που προκύπτουν από μεθόδους που βασίζονται στην κατακρήμνιση, καθώς και από μεθόδους υπερφυγοκέντρησης. Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. καταλόγου Φιαλίδιο Περιεχόμενο 90 91 MODULAR P 04713109 190 1 6 x 1 ml 3 x 15 ml 04713184 190 1 0471357 190 1 0471314

Διαβάστε περισσότερα

1 2 1 2 11489348 216 1 2 11040898 216 (Μόνο για τις Η.Π.Α.)

1 2 1 2 11489348 216 1 2 11040898 216 (Μόνο για τις Η.Π.Α.) 944400V0 Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόμενα 90 904 9 97 MODULAR 9 P D 730347 6 875949 6 875965 6 87598 6 876007 6 489348

Διαβάστε περισσότερα

902 904 911 917 MODULAR

902 904 911 917 MODULAR 1186316001V11 Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόµενα 90 904 911 917 MODULAR 91 P D 1173040 16 1 REAGENT 6x63mL REAGENT 6x9mL

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. των κατασκευαστών. Τα συστήματα δειγματοληψίας των διαφόρων

Ελληνικά. των κατασκευαστών. Τα συστήματα δειγματοληψίας των διαφόρων Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόμενα 902 904 911 912 11489291 216 1 2 Ελληνικά REAGENT12 x 50 ml REAGENT6 x 22 ml Ορισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

GLUC2. Υποστρώματα. Εξοκινάση (HK) γλυκόζης Πληροφορίες παραγγελιών

GLUC2. Υποστρώματα. Εξοκινάση (HK) γλυκόζης Πληροφορίες παραγγελιών Πληροφορίες παραγγελιών 20767131 322 Glucose HK (200 προσδιορισμοί) Κωδικός συστήματος 07 6713 1 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Κωδικός συστήματος 07 3718 6 12149435 122 Precinorm U plus (10

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό Συμπληρώματος ( C3 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα EasyNeph.

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της σερουλοπλασμίνης ( CER ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

P-AMYL. α γλυκοζιδάση 5 PNP + 14 G. 2 G 2 PNP + 2 G 3 PNP + G 4 PNP + 14 H 2 O (PNP = P νιτροφαινόλη, G = γλυκόζη)

P-AMYL. α γλυκοζιδάση 5 PNP + 14 G. 2 G 2 PNP + 2 G 3 PNP + G 4 PNP + 14 H 2 O (PNP = P νιτροφαινόλη, G = γλυκόζη) Πληροφορίες παραγγελιών Αναλυτές στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ 11876562 316 Pancreatic α amylase liquid ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 16 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11555812 316 Pancreatic α

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων της Ανοσοσφαιρίνης G ( IGG ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

-Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του Συμπληρώματος C4 ( C4 ) σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα με το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex.

ΜΕΘΟΔΟΣ Ανοσονεφελομετρική υπερευαίσθητη μέθοδος ενισχυμένη με latex. - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της C Αντιδρώσας Πρωτεΐνης ( ΗS CRP ) σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός

Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. JAMA. 21;285:2486-2497. 2497. Σ ή Σάκχαρο >11 >11 mg% Τριγλυκερίδια >15

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. ΛΙΠΙΔΙΑ Τι είναι; - Λειτουργίες. Η. ΜΥΛΩΝΗΣ Κλινική Χημεια Λιπίδια-Λιποπρωτεϊνες - May 12, 2015 ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ. ΛΙΠΙΔΙΑ Τι είναι; - Λειτουργίες. Η. ΜΥΛΩΝΗΣ Κλινική Χημεια Λιπίδια-Λιποπρωτεϊνες - May 12, 2015 ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΛΙΠΙΔΙΑ - ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Είδη ιπιδίων Ιδιότητες Λιποπρωτείνες Ταξινόμηση Σύσταση σε ιπίδια και αποπρωτείνες Μεταβοισμός Επιθυμητές τιμές οριακές τιμές Δυσιπιδαιμίες - Υπεριποπρωτεϊναιμίες

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra ALP CP. Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία.

ABX Pentra ALP CP. Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία. 2014/10/13 A93A01282AEL A11A01626 26 ml 6.5 ml Χρήση σε φορέα αντιδραστηρίων 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

Υπερλιπιδαιµίες Μεταβολισµός λιπιδίων. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας

Υπερλιπιδαιµίες Μεταβολισµός λιπιδίων. Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Υπερλιπιδαιµίες Μεταβολισµός λιπιδίων Μαρίνα Νούτσου Επιµελήτρια Α Παν. Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθήνας Καρδιαγγειακά Επεισόδια : Πρώτη αιτία θανάτου στις αναπτυγµένες χώρες Πολλοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01276FEL A11A01933 27.5 ml 8 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινίνης σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση.

Reagent Β: n º 1 φιαλίδιο x 5 ml.υγρό αντιδραστήριο, έτοιμο προς χρήση. -Ανοσονεφελομετρική μέθοδος diabetes mellitus ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό της Αλβουμίνης ( ALB ) σε ανθρώπινο ΕΝΥ με

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ (MIS 346816) 6/10/2015. Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα

Πηγή: Πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ (MIS 346816) 6/10/2015. Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα Δείκτες υγείας αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού στην Ελλάδα Υπέρταση Υπερχοληστερολαιμία Χρόνια Κατάθλιψη Φαρμακοληψία Ελένη-Μαρία Παπατέστα, Iατρός Επιστημονική Συνεργάτις Ελληνικού Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστά κανάλια ανάπτυξης 01 10

Κλειστά κανάλια ανάπτυξης 01 10 06300138190V3 CDC01 CDC10 Πληροφορίες παραγγελιών Υποδεικνύει τα συστήματα cobas c στα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα αντιδραστήρια Συστήματα cobas c Roche/Hitachi cobas c 701/702 CDC01 Αρ. κατ. 06300138

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις 267 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις Χ. Βέρρας 1, Α. Μελιδώνης 2 1 Τμήμα Γενικής Ιατρικής και 2 Α Παθολογική Κλινική &

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Creatinine 120 CP

ABX Pentra Creatinine 120 CP 2015/09/18 A93A01341EEL A11A01933 27.5 ml 8 ml Μέθοδος αντισταθμιστικής διόρθωσης τυφλού (μόνο για ορό/πλάσμα) Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινίνης

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας / αζώτου ουρίας αίματος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία.

Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας / αζώτου ουρίας αίματος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. 2015/12/07 A93A01315BEL A11A01641 60 ml 15 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας / αζώτου ουρίας αίματος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1

Εισαγωγή. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤΥΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Νο 1 ΘΕΜΑ : Γράψτε αναλυτικά τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας ενός αναλυτή. Μέσα στην εργασία εκτός από κείμενο να συμπεριλάβετε διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Glucose PAP CP

ABX Pentra Glucose PAP CP 2015/09/09 A93A01302CEL A11A01668 90 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης με τη μέθοδο της υπεροξειδάσης (PAP) σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δρ. Νικόλας Φωκιαλάκης Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ HPLC system ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra ASO CP. Έκδοση εφαρμογής. Προοριζόμενη χρήση. Μέθοδος (2, 3, 4) Αντιδραστήρια b. Κλινικό ενδιαφέρον (1) Κλινική χημεία

ABX Pentra ASO CP. Έκδοση εφαρμογής. Προοριζόμενη χρήση. Μέθοδος (2, 3, 4) Αντιδραστήρια b. Κλινικό ενδιαφέρον (1) Κλινική χημεία 2014/10/13 A93A01358BEL A11A01980 30 ml 9 ml Pentra C200 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αντι-στρεπτολυσίνης O (ASO) σε ορό ή πλάσμα με τη μέθοδο της ενισχυμένης με

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Glucose PAP CP

ABX Pentra Glucose PAP CP 2013/07/30 A93A01302AEL A11A01668 90 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης με τη μέθοδο της υπεροξειδάσης (PAP) σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία.

Διαβάστε περισσότερα

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Ενισχυμένη με latex νεφελομετρική μέθοδος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Διαγνωστική ανοσονεφελομετρική latex εξέταση για τον ποσοτικό προσδιορισμό των λ-ελαφρών αλυσίδων (ullc) σε ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP

ABX Pentra Micro ALBUMIN CP 2013/07/30 A93A01308AEL A11A01965 30 ml 8 ml Ούρα Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της λευκωματίνης σε χαμηλή συγκέντρωση (µ-alb) στα ούρα με ανοσοθολοσιμετρία.

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01318BEL A11A01907 22 ml 8 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της κρεατινίνης σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9

Διαβάστε περισσότερα

Lipoprint LDL Subfractions Kit

Lipoprint LDL Subfractions Kit 7 Lipoprint LDL Subfractions Kit 48-7002 { MDSS Schiffgraben 41 30175 Hannover, Germany 2 C 8 C Quantimetrix Corporation 2005 Manhattan Beach Blvd. Redondo Beach, CA 90278 +1.310.536.0006 ελληνικά ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Creatinine Jaffé method ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 16 ml) Roche/Hitachi MODULAR P

Creatinine Jaffé method ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 16 ml) Roche/Hitachi MODULAR P Πληροφορίες παραγγελιών REF CONTENT Αναλυτές στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κιτ 11875418 216 Creatinine Jaffé method ([1] 6 x 66 ml, [2] 6 x 16 ml) Roche/Hitachi MODULAR P 11875663 216 11929941

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Glucose HK CP

ABX Pentra Glucose HK CP 2012/05/02 A93A01229DEL A11A01667 56 ml 14 ml Pentra C200 Προβλεπόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης με τη μέθοδο της εξοκινάσης σε ορό, πλάσμα και

Διαβάστε περισσότερα

REAGENT 6x66mL REAGENT 6x16mL REAGENT12 x 22 ml REAGENT 6x10mL REAGENT12 x 50 ml REAGENT 6x22mL

REAGENT 6x66mL REAGENT 6x16mL REAGENT12 x 22 ml REAGENT 6x10mL REAGENT12 x 50 ml REAGENT 6x22mL 1190006001V1 Υποδεικνύει τους αναλυτές Roche/Hitachi στους οποίους µπορεί να χρησιµοποιηθεί το κιτ Αρ. κατ. Φιαλίδιο Περιεχόµενα 90 904 911 917 MODULAR 11876473 316 1 11555685 316 (Η.Π.Α.# 11555685 11)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra CK-MB RTU. Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό CK-MB σε ορό με χρωματομετρία.

ABX Pentra CK-MB RTU. Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό CK-MB σε ορό με χρωματομετρία. 2011/03/29 A93A00062MEL A11A01643 1 x 20 ml 1 x 5 ml 400 Προοριζόμενη χρήση: Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό CK-MB σε ορό με χρωματομετρία. Κλινικό ενδιαφέρον (1, 2) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Νικ. Σ. Θωμαΐδης Eργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Ορθότητα: Υλικά αναφοράς: Σύγκριση της πειραματικής τιμής με την «αληθή» τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική

Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 52 Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική Μετάφραση-Προσαρμογή: Ευγενία Κώνστα, Χημικός PhD Πρωτότυπος τίτλος: Traceability in Laboratory Medicine Clinical

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra CK NAC CP. Έκδοση εφαρμογής a. Προοριζόμενη χρήση a. Κλινικό ενδιαφέρον (1, 2) Αντιδραστήρια. Μέθοδος (3, 4, 5, 6, 7) Κλινική χημεία

ABX Pentra CK NAC CP. Έκδοση εφαρμογής a. Προοριζόμενη χρήση a. Κλινικό ενδιαφέρον (1, 2) Αντιδραστήρια. Μέθοδος (3, 4, 5, 6, 7) Κλινική χημεία 2016/02/29 A93A00052MEL A11A01632 26 ml 6.5 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ολικής κινάσης της κρεατίνης (CK) σε ορό ή πλάσμα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου

Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου Ένθετο συσκευασίας του σετ ορών ελέγχου για το QuantiFERON 0594-0805 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre 1341 Dandenong Road Chadstone, Victoria, 3148 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ QIAGEN

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΗ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

MΕΛΕΤΗ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ 1. Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Θεσσαλονίκης, 2. Επιστημονικός Συνεργάτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εισαγωγή Κατά την διάρκεια της εμμηνοπαυσιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Αναλυτική Χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος, που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές, για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και φύση υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ MultiLog

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ MultiLog ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ ΣΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ MultiLog Αντωνίου Κωνσταντίνος ΠΕ04-02 (χημικός) ΓΕ.Λ Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων. Το

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΛΙΠΗ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΛΙΠΗ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΛΙΠΗ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Τα λίπη αποτελούν μια συμπυκνωμένη πηγή ενέργειας Ενεργούν σαν διαλύτες

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2015/02/20 A93A01290CEL A11A01954 90 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ασβεστίου σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Έκδοση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Uric Acid CP

ABX Pentra Uric Acid CP 2015/09/09 A93A01233CEL A11A01670 60 ml 15 ml Pentra C200 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ουρικού οξέος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα ΟΜΑΔΑ:RADIOACTIVITY Τα μέλη της ομάδας μας: Γιώργος Παπαδόγιαννης Γεράσιμος Κουτσοτόλης Νώντας Καμαρίδης Κωνσταντίνος Πούτος Παναγιώτης Ξανθάκος

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο DNA_Blood_400_V6_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αφορά τον καθαρισμό ολικού γονιδιωματικού και μιτοχονδριακού DNA

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών

Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας» 1 Αξιοποίηση Φυσικών Αντιοξειδωτικών στην Εκτροφή των Αγροτικών Ζώων για Παραγωγή Προϊόντων Ποιότητας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Ζωοτεχνίας MIS 380231

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΣΤΗΣΑΣΚΗΣΗΣΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣΥΝ ΡΟΜΟ, ΣΤΑ ΛΙΠΙ ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

ΟΡΟΛΟΣΤΗΣΑΣΚΗΣΗΣΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣΥΝ ΡΟΜΟ, ΣΤΑ ΛΙΠΙ ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΡΟΛΟΣΤΗΣΑΣΚΗΣΗΣΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣΥΝ ΡΟΜΟ, ΣΤΑ ΛΙΠΙ ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΒασίληςΜούγιος, PhD ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ http://mougios.webpages.auth.gr Μεταβολικό σύνδροµο Παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από:

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Uric Acid CP

ABX Pentra Uric Acid CP 2013/10/01 A93A01323AEL A11A01670 60 ml 15 ml Pentra C400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ουρικού οξέος σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Calcium AS CP

ABX Pentra Calcium AS CP 2013/07/30 A93A01290BEL A11A01954 79 ml 400 Διαγνωστικό αντιδραστήριο για τον in-vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ασβεστίου σε ορό, πλάσμα και ούρα με χρωματομετρία. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.8 Έκδοση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες LDL-C HDL-C < 40 mg/dl Τριγλυκερίδια 150-199 mg/dl : οριακά

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Αύγουστος 2015 Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Tissue_LC_200_V7_DSP και Tissue_HC_200_V7_DSP (επικυρωμένο από τον χρήστη για το κιτ QIAsymphony DSP DNA Mini) Το παρόν έγγραφο είναι το Φύλλο πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ n Parasite suspensions σε φορμόλη ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Τα Parasite Suspensions της Microbiologics χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακά προγράμματα διασφάλισης ποιότητας ως μάρτυρες ποιοτικού ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT. Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.610-GR-V5 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Ενδεικνυόμενη Χρήση Το αντιδραστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Αντλία Στήλη Υγρό Έκλουσης Συλλέκτης κλασμάτων ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πίνακας των προς διαπίστευση δοκιμών Περιγραφή Δοκιμής/Ανάλυσης Υλικό/α που ελέγχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ACCURACY)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ACCURACY) ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ACCURACY) 1) Ανάλυση 1 δείγματος (Πιστοποιημένο Υλικό Αναφοράς (CRM), εμπορικό δείγμα ελέγχου (control sample), υπόλειμμα διεργαστηριακού) με γνωστή τιμή αναφοράς (μ). Αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. β, Α2. α, Α. δ, Α4. β, Α5. α. Σ, β. Σ, γ. Λ, δ. Λ, ε. Σ ΘΕΜΑ Β Β1.α. β. Β2.α. 12 15 19 26 Mg : 1s 2s 2p 2+ 2 2 6 P : 1s 2s 2p s p

Διαβάστε περισσότερα

ABX Pentra Potassium-E

ABX Pentra Potassium-E 2013/07/30 A93A01102GEL A11A01740 400 Ιοντοεπιλεκτικό ηλεκτρόδιο προοριζόμενο για τον ποσοτικό προσδιορισμό του καλίου σε ορό, πλάσμα και ούρα σε μονάδα ISE του 400. Προοριζόμενη χρήση a b Το προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗbA1c Διάγνωση Σακχαρώδη Διαβήτη

ΗbA1c Διάγνωση Σακχαρώδη Διαβήτη ΗbA1c Διάγνωση Σακχαρώδη Διαβήτη Δρ. Χ. Μανές Παθολόγος Eξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη Διευθυντής Ε.Σ.Υ Π/Θ. Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» Σακχαρώδης ιαβήτης Κλινικές εκδηλώσεις ιάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ, Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΜSc Εργαστήριο Ιατρικής της Άθλησης Α.Π.Θ. Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Ο ρόλος του ιατρικού εργαστηρίου στην ομάδα υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Κεφάλαιο 11 Ο ρόλος του ιατρικού εργαστηρίου στην ομάδα υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Κεφάλαιο 11 Ο ρόλος του ιατρικού εργαστηρίου στην ομάδα υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Α. Κριεμπάρδης Στόχοι κεφαλαίου Μετά τη μελέτη του παρόντος κεφαλαίου, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση 1 MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης έχει χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών του ανθρώπινου ορού,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διατροφή

Εισαγωγή στη Διατροφή Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα 7η ΛΙΠΙΔΙΑ Όνομα καθηγητή: Μ. ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ Όνομα καθηγητή: Α. ΖΑΜΠΕΛΑΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η δομή των λιποειδών Η πέψη,

Διαβάστε περισσότερα

CYSC2. Κυστατίνη C 2ης γενιάς Tina-quant Πληροφορίες παραγγελιών. Ειδικές πρωτεΐνες

CYSC2. Κυστατίνη C 2ης γενιάς Tina-quant Πληροφορίες παραγγελιών. Ειδικές πρωτεΐνες Πληροφορίες παραγγελιών 06600239 190 Tina-quant Cystatin C Gen.2 (225 προσδιορισμοί) Κωδικός συστήματος 07 7550 9 04975901 191 C.f.a.s. Cystatin C (4 1 ml) Κωδικός συστήματος 07 7566 5 04975936 190* 06729371

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία»

Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τµήµα Ιατρικής Υποχρεωτικό κατ επιλογήν µάθηµα «Κλινική Βιοχηµεία» - Συνοπτική παρουσίαση του µαθήµατος - Αναλυτική ύλη του µαθήµατος Λάρισα 2010 Συνοπτική παρουσίαση του υποχρεωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Έλεγχοι Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Το ρυθμό απελευθέρωσης του φαρμάκου από το σκεύασμα Έλεγχο ταυτότητας και καθαρότητας της πρώτης ύλης και των εκδόχων( βάση προδιαγραφών)

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοφωτομετρία. Φασματοφωτομετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιείται φως για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών.

Φασματοφωτομετρία. Φασματοφωτομετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιείται φως για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών. Φασματοφωτομετρία Φασματοφωτομετρία είναι η τεχνική στην οποία χρησιμοποιείται φως για τη μέτρηση της συγκέντρωσης χημικών ουσιών. Το λευκό φως που φτάνει από τον ήλιο περιέχει φωτόνια που πάλλονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1. Να λειτουργεί υπό τάση 220V. 2. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευής της τελευταίας 5ετίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αλεξάνδρα Φλέβα Ph.D Βιολόγος Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» Έλεγχος ποιότητας Το σημαντικότερο εργαλείο στην εργαστηριακή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Νικολούδη Μαρία Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Τα λιπίδια όπως η χοληστερόλη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Μεταβολικό Σύνδρομο Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα Εισαγωγή Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί ένα οργανικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 5: Χρώση Gram Δοκιμή Καταλάσης και Οξειδάσης, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος Ζ. Πανάγου Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Λιπίδια Λιποπρωτεΐνες

Λιπίδια Λιποπρωτεΐνες Λιπίδια Λιποπρωτεΐνες Χρήστος Κρούπης, MSc, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» 1 Βιβλιογραφία Clinical Chemistry by

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:7

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο Πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο PC_AXpH_HC2_V1_DSP Προβλεπόμενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro. Αυτό το πρωτόκολλο αναπτύχθηκε για χρήση με τραχηλικά δείγματα αποθηκευμένα σε διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση του αυγού Λευκό Κρόκος Βάρος 38 g 17 g Πρωτείνη 3,9 g 2,7 g Υδατάνθρακες 0,3 g 0,3 g Λίπος 0 6 g Χοληστερόλη 0 213 mg

Σύσταση του αυγού Λευκό Κρόκος Βάρος 38 g 17 g Πρωτείνη 3,9 g 2,7 g Υδατάνθρακες 0,3 g 0,3 g Λίπος 0 6 g Χοληστερόλη 0 213 mg Αυγό Τα αυγά αποτελούνται από το κέλυφος (10 %), το ασπράδι ή λευκό (50-60 %), τον κρόκο ή κίτρινο (30 %). Το κέλυφος αποτελείται κατά 95 % από ανόργανα συστατικά όπως ανθρακικό ασβέστιο, ανθρακικό μαγνήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL)

Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Θέμα project: Προσδιορισμός βακτηριακών ενδοτοξινών (Test LAL) Φοιτήτρια: Ρούμελη Αντωνία ΑΜ: 11089 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aρτηριακή σκληρία και μακροζωία:

Aρτηριακή σκληρία και μακροζωία: Aρτηριακή σκληρία και μακροζωία: Δεδομένα από την μελέτη ΙΚΑΡΙΑ. Π. Πιέτρη, Χ. Βλαχόπουλος, Δ. Τερεντές-Πρίντζιος, Ν. Ιωακειμίδης, Ν. Αλεξόπουλος, Π. Ξαπλαντέρης, Κ. Αζναουρίδης, Μ. Abdelrasoul, Ι. Γουργούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ Β. EΛΕΓΧΟΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ Γ. ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Α. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ Β. EΛΕΓΧΟΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ Γ. ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η νέα κατευθυντήρια οδηγία που αφορά σε μελέτες βιοϊσοδυναμίας Νομικό πλαίσιο Ευρωπαϊκή πραγματικότητα Εξελίξεις Δοκιμασία Διάλυσης Γενικές Απόψεις Δείκτης Ομοιότητας Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

gr

gr Σ τύπου ΙΙ και καρδιαγγειακή νόσος Οι διαβητικοί ασθενείς παρουσιάζουν τετραπλάσια αύξηση της συχνότητας καρδιαγγειακής νόσου απ ότι οι µη διαβητικοί ασθενείς Το 50% των νεοδιαγνωσµένων διαβητικών ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ) ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ) ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ) ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ Πως μπορούμε να εμπιστευθούμε τους αριθμούς? Κώστας Μακρής. Κλινικός Βιοχημικός. Ph.D, EurClinChem Βιοχημικό Τμήμα - ΚΑΤ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας

Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας LDL-C : μείζων παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου Μετα-ανάλυση 61 προοπτικών μελετών παρατήρησης σε υγιείς ενήλικες (n=892.237) Lancet

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας

Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας Εργαστηριακές Ασκήσεις Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας Λάρισα 2013 Δημήτριος Καρπούζας Εργαστηριακή Άσκηση 4 Προσδιορισμός της δραστικότητας των φωσφατασών στο έδαφος Εισαγωγικά Στοιχεία Οι φωσφατάσες είναι

Διαβάστε περισσότερα

3/12/2014 ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ " ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ)ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GC/MS " AΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

3/12/2014 ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ)ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GC/MS  AΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡIΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΘΡAΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» " ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ)ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GC/MS

Διαβάστε περισσότερα

VES TEC VACU TEC VACU CODE

VES TEC VACU TEC VACU CODE EL 1/5 VES TEC VACU TEC VACU CODE Κατασκευάζεται από: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) - Italy Κεφάλαιο Τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην τρέχουσα διόρθωση 1 6 8

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της LDLc στην πρόληψη των καρδιαγγειακών συµβαµάτων Ανασκόπηση βιβλιογραφίας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Δήλωση σύγκρουσης συµφερόντων Οι παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας,

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας, Σχολείο: Ημερομηνία Δειγματοληψίας.. Φύλλο Εργασίας Έλεγχος της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού του Σχολείου μας Γενικές πληροφορίες Τα φυσικά νερά περιέχουν διάφορες ουσίες οι οποίες είναι διαλυμένες και

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις

Γεωργική Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις Γεωργική Χημεία Εργαστηριακές ασκήσεις Γεώργιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε. Άρτα, 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony SP Πρωτόκολλο Cellfree200 V5_DSP Γενικές πληροφορίες Για διαγνωστική χρήση in vitro. Κιτ Υλικό δείγματος Ονομασία πρωτοκόλλου Προκαθορισμένο σετ προτύπου ελέγχου μεθόδου QIAsymphony

Διαβάστε περισσότερα