ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1

2 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων Γιρλαντών και Συναφή Θέµατα» Αθήνα, 4 Ιουλίου

3 Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ ΑΕ) Ιδρύθηκε το 1977-εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης Στόχος η ανάπτυξη, προαγωγή και εφαρµογή της τυποποίησης στην Ελλάδα και δραστηριοτήτων που είναι συναφείς και απορρέουν από αυτή, όπως Πιστοποίηση Έλεγχοι και οκιµές Πληροφόρηση/Εκπαίδευση 3

4 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΕΛΟΤ εκπονεί Πρότυπα: πρωτογενώς ελληνικά εναρµονισµένα µε Ευρωπαϊκά/ ιεθνή Πρότυπα (ΕΝ, ΙΕC, ISO, ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Βιβλιοθήκες/αναγνωστήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη Πλήρεις συλλογές Προτύπων, διαθέσιµες και µέσω διαδικτύου ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας Εσωτερικές και Εξωτερικές Επιθεωρήσεις Εργαλεία Ποιότητας, κ.α. 4

5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Συστηµάτων διαχείρισης, π.χ.: ιαχείριση Ποιότητας (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001) Περιβαλλοντική ιαχείριση (Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001) Ασφάλεια Τροφίµων (ΕΛΟΤ 1416-ΗΑCCP) Προϊόντων, π.χ. Τσιµέντο Χάλυβας Ηλεκτρολογικό Υλικό (ρευµατοδότες-ρευµατολήπτες) Ηλεκτρικά Καλώδια Υποχρεωτικού Τοµέα (Κοινοποιηµένος φορέας για Σήµανση CE) για ανελκυστήρες µηχανές κ.α 5

6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Οδηγίες Νέας Προσέγγισης ή Εθνική Νοµοθεσία) - Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας - Εναρµονισµένα τεχνικά Πρότυπα - υνατότητα κατασκευαστών για καινοτοµία - Επιλογή διαδικασίας συµµόρφωσης - Ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών στην Ε.Ε. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - ηµιουργία τεχνικού φακέλου (αναλυτική περιγραφή προϊόντος, εκθέσεις δοκιµών, δήλωση συµµόρφωσης) - Σήµανση CE ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟ ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ - Έλεγχος τεχνικού φακέλου - ειγµατοληψία προϊόντος & εργαστηριακές δοκιµές 6

7 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σήµα Συµµόρφωσης από Φορέα Πιστοποίησης Προαιρετικό, έχει εµπορική αξία Απαιτήσεις: - Σύστηµα Ποιότητας κατασκευαστή - Περιοδική δειγµατοληψία προϊόντος µεδιενέργεια εργαστηριακών δοκιµών Αµοιβαία Αναγνώριση σε Ευρωπαϊκό ή ιεθνές επίπεδο 7

8 ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤ. ΣΕΙΡΕΣ Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ (γενικές απαιτήσεις για φωτιστικά σώµατα) Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ (ειδικές απαιτήσεις για φωτιστικές σειρές) Τα πρότυπα αυτά είναι σε ισχύ σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. (τυχόν «εθνικές αποκλίσεις» περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα ΖΒ και ZC των προτύπων) 8

9 Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΛΟΤ ΕΝ :1997 (σε ισχύ µέχρι ) ΕΛΟΤ ΕΝ :2000 (σε ισχύ µέχρι ) ΕΛΟΤ ΕΝ :2004 (το µοναδικό σε ισχύ από ) 9

10 Γενικές απαιτήσεις Τµήµα 0: Γενική εισαγωγή 1: Ορισµοί 2: Ταξινόµηση των φωτιστικών σωµάτων 3: Σήµανση 4: Κατασκευή 5: Εξωτερική και εσωτερική καλωδίωση 7: Πρόβλεψη για γείωση 10

11 Γενικές απαιτήσεις (συνέχεια) Τµήµα 8: Προστασία από ηλεκτροπληξία 9: Αντοχή σε σκόνη, στερεά αντικείµενα και υγρασία 10: Αντίσταση µόνωσης και διηλεκτρική αντοχή 11: Αποστάσεις ερπυσµού και αποστάσεις στον αέρα 12: οκιµή ανθεκτικότητας και θερµική δοκιµή 13: Αντοχή στη θερµότητα, στη φωτιά και στη δηµιουργία αγώγιµων ιχνών 14: Κοχλιωτοί ακροδέκτες 15: Ακροδέκτες χωρίς κοχλίες και ηλεκτρικές συνδέσεις 11

12 Ειδικές απαιτήσεις για φωτιστικές σειρές ΕΛΟΤ ΕΝ :1997 Τροποποίηση Α1:1998 (ισχύει υποχρεωτικά από ) Τροποποίηση Α2:2004 (ισχύει υποχρεωτικά από ) Το ειδικό πρότυπο προσθέτει, αφαιρεί ή τροποποιεί απαιτήσεις του γενικού προτύπου 12

13 20.4 Ταξινόµηση φωτεινών σειρών Κλάσης ΙΙ: Φωτιστικό σώµα, στο οποίο η προστασία από ηλεκτροπληξία δεν εξαρτάται µόνο από τη βασική µόνωση, αλλά έχουν προβλεφθεί επιπρόσθετα µέτρα ασφαλείας, όπως διπλή ή ενισχυµένη µόνωση, ενώ δεν έχει γίνει πρόβλεψη για γείωση προστασίας Κλάσης ΙΙΙ: Φωτιστικό σώµα, στο οποίο η προστασία από ηλεκτροπληξία βασίζεται στο γεγονός ότι τροφοδοτείται µε εξαιρετικά χαµηλήτάσηασφαλείας Βαθµός προστασίας (για εξωτερικούς χώρους) IPX3 (µε προστασία από βροχή) IPX4 (από εκτίναξη νερού) IPX5 ή 6 (από εκτόξευση νερού) IPX7 ή 8 (υδατοστεγείς) 13

14 Σήµανση α) σήµανση σχετικά µε τον τύπο ή τα ηλεκτρικά δεδοµένα των λαµπτήρων και την ονοµαστική τάση όλης της σειράς β) προειδοποιητικές σηµάνσεις 1) µην αφαιρείτε ή τοποθετείτε λαµπτήρες ενώ η σειρά είναι συνδεδεµένη µε την τροφοδότηση 2) στην περίπτωση λαµπτήρων συνδεδεµένων εν σειρά αντικαταστήστε αµέσως τους καµένους λαµπτήρες 3) µησυνδέετετησειράµε την τροφοδότηση ενόσω είναι στη συσκευασία της, εκτός αν η συσκευασία έχει προσαρµοστεί για λόγους επίδειξης του εµπορεύµατος (*) 4) 5) εξασφαλίστε ότι όλες οι λυχνιολαβές είναι εφοδιασµένες µε λαµπτήρες γ) οι φωτιστικές σειρές συνήθους βαθµού προστασίας, πρέπει να φέρουν σήµανση ισοδύναµη µε «ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» 14

15 Σήµανση (συνέχεια) δ) όπου αφορά: «µη συνδέετε ηλεκτρικά τη σειρά αυτή µε άλλη σειρά» ε) στ) αν χρησιµοποιούνται µη τυποποιηµένοι λαµπτήρες, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες ότι οι λαµπτήρες που χρησιµοποιούνται για αντικατάσταση πρέπει να είναι του ιδίου τύπου ή τύπου που προδιαγράφει ο κατασκευαστής (βλ ) (*) ζ) αν οι λαµπτήρες δεν αντικαθίστανται, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για αυτό (*) (*) τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία 15

16 Σήµανση Οι πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται επί της λυχνιολαβής, ή επί του καλωδίου, ή επί χιτωνίου ή ετικέτας που βρίσκεται πάνω στο καλώδιο α) ένδειξη προέλευσης (εµπορικό σήµα) β) σύµβολο για κλάση ΙΙ ή ΙΙΙ γ) σύµβολο για βαθµό προστασίας, ή προειδοποιητική ένδειξη ότι η σειρά προορίζεται µόνο για εσωτερική χρήση δ) ονοµαστική τάση για σειρές κλάσης ΙΙΙ 16

17 Σήµανση (συν.) ε) τάση και ισχύ λαµπτήρων αντικατάστασης στ) να χρησιµοποιούνται µόνο λαµπτήρες αντικατάστασης του ιδίου τύπου που παρέχονται µετηγιρλάντα 17

18 Άλλες απαιτήσεις ( ) τυχόν στεγανοποιητικοί δακτύλιοι πρέπει να παραµένουν στη θέση τους στη γιρλάντα όταν αφαιρείται ο λαµπτήρας ( ) οι µονάδες διαδοχικών αναλαµπών που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της γιρλάντας πρέπει να εγκλείονται σε άφλεκτο µονωτικό υλικό. Η σύνδεσή τους µετοκαλώδιοτης γιρλάντας πρέπει να είναι ασφαλής ( ) οι ερµητικά κλειστές γιρλάντες πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη µηχανική αντοχή 18

19 Εσωτερικές και εξωτερικές καλωδιώσεις Οι καλωδιώσεις δεν πρέπει να είναι λιγότερες από: - τύπου H03VH7-H για εσωτερικού χώρου µελυχνιολαβέςενσειρά - τύπου H03VV-F ή H03VVH2-F για εσωτερικού χώρου, κλάσης ΙΙ µε λυχνιολαβές εν παραλλήλω - 19

20 Εσωτερικές και εξωτερικές καλωδιώσεις (συν.) Ηονοµαστική διατοµή των καλωδίων δεν πρέπει να είναι µικρότερη από mm 2 µελυχνιολαβέςe5 ήε mm 2 µελυχνιολαβέςe14, Ε27, Β15 ήβ22 εν σειρά mm 2 µελυχνιολαβέςe14, Ε27, Β15 ή Β22 εν παραλλήλω 20

21 Απαιτήσεις για την αναγνώριση οικογένειας φωτιστικών τα φωτιστικά σώµατα που επιλέγονται πρέπει να είναι εκείνα που αντιπροσωπεύουν το δυσµενέστερο συνδυασµό εξαρτηµάτων και περιβλήµατος. Ένα φάσµα ήµία οικογένεια φωτιστικών σωµάτων παρόµοιας κατασκευής πρέπει να θεωρείται ότι: α) Είναι εξοπλισµένη µε λαµπτήρες της ίδιας φύσης (όπως βολφραµίου, φθορισµού κ.α.) β) Ανήκει στην ίδια κλάση προστασίας από ηλεκτροπληξία γ) Ανήκει στην ίδια ταξινόµηση IP. 21

22 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (π.χ. Ηλεκτρικά Καλώδια, Ρευµατοδότες - Ρευµατολήπτες) ΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 22

23 ΤΜΗΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΕΛΟΤ Ίδρυση το 1965 από την Ελληνική Ηλεκτροτεχνική Ένωση Ενσωµάτωση στον ΕΛΟΤ το 1978 Κοινοποιηµένο για την Οδηγία Χαµηλής Τάσης από το 1997 ιαπιστευµένο από το ΕΣΥ Μέλος των Ευρωπαϊκών συµφωνιών αµοιβαίας αναγνώρισης CCA, ENEC Μέλος της ιεθνούς συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης IECEE - CB Scheme 23

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/04/16-1-2014 1/136 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 26-05-2004 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την προσέγγιση Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 213 της 07/09/1995

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η «νέα προσέγγιση» Ελάχιστη έκταση απαιτήσεων (βασικές απαιτήσεις) Οι Ευρωπαϊκοί

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - Εισαγωγή - Γενικά Στοιχεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Πεδίο εφαρµογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία Αρθρα 1-7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς

Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Αδρανή Σκυροδέµατος: νοµοθετικές απαιτήσεις και έλεγχος της αγοράς Ματθαίος Βλαχάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός. Αν. ιευθ. Κτιριακών-Τεχνικών Έργων TÜV HELLAS Αρετή Κατσούρα Μηχανικός Μεταλλείων. Επιθεωρητής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88)

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 18173/88 Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ : 12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 Π-Φ01_D1.1.2G- ΣΚ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα

Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Βασική ενημέρωση περί Ευρωπαϊκής και Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικής με τα Εξωτερικά Κουφώματα Συντάχθηκε από: Βαγγέλης Κουρεμένος ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.T.A.B.E. Product Manager - Πολιτικός Μηχανικός Tel: +3023072325,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε.

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ. Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ: νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο μέτρηση και υπολογισμός ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜ Γεν.. Γραμματέας ΣΜ-Η.Β.Ε. θεμελιακή γείωση Η θεμελιακή γείωση, η οποία αποτελεί μια εκ τωνδιαθέσιμωνμεθόδωνκατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Καλώς σας βρήκα Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των Ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επικαιροποιείται μετά από 46 (!!) χρόνια Να παρουσιαστώ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΟΤ «Παροχή υπηρεσιών για τη διαπίστευση των εργαστηρίων του ΕΛΟΤ»ΝΒ 1-12

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΟΤ «Παροχή υπηρεσιών για τη διαπίστευση των εργαστηρίων του ΕΛΟΤ»ΝΒ 1-12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ Α.Ε. Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000 2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΕΤΡΟ.2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ράση.2.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» αριθµός διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα