ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Νίκος Χαριτωνίδης, Πολιτικός Μηχ/κός ΕΜΠ, M.Eng Univ. οf Sheffield, Πρόεδρος Σ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ food logistics, ιευθυντής Cryologic Εκπαιδευτική Συµβουλευτική, Πρόεδρος Σ Ελληνικής Ένωσης Βιοµηχανιών Ψύχους Ο προορισµός της Ψυχρής Αποθήκευσης στα φρούτα και λαχανικά, είναι η διατήρηση της φρεσκάδας (εικόνα, γεύση, οσµή, βάρος) για όσο γίνεται περισσότερο χρόνο. Ο έλεγχος και η εξασφάλιση των συνθηκών αποθήκευσης πρέπει να γίνεται µε τη προσέγγιση «συστήµατος» θερµοκρασίας και υγρασίας 1. Οι δυο αυτές παράµετροι αποθήκευσης είναι αλληλένδετες και αλληλοεπηρεαζόµενες. Η ταχύτητα της κυκλοφορίας του αέρα και ο ρυθµός ανακυκλοφορίας του, παίζουν επίσης σηµαντικό (συµπληρωµατικό) ρόλο. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑ Κατά τη φάση σχεδιασµού ενός θαλάµου φρούτων και λαχανικών, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ιδιαιτερότητες των προϊόντων. Οι δυο παράµετροι σχεδιασµού, θερµοκρασία και υγρασία, είναι εξίσου σηµαντικές και αλληλοεπηρεαζόµενες και πρέπει να αντιµετωπίζονται σαν ενιαίο σύστηµα. Ξεκινώντας από την απαίτηση της υγρασίας, στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να είναι ψηλή, συχνά κοντά στο επίπεδο κορεσµού (100%). Κατά τη φάση σχεδιασµού του ψυκτικού στοιχείου του θαλάµου (εναλλάκτη), η βασικότερη παράµετρος σχεδιασµού που χαρακτηρίζει τη σχετική υγρασία, είναι η διαφορά των θερµοκρασιών του ψυκτικού στοιχείου (εναλλάκτη) και του αέρα του θαλάµου. Η διαφορά αυτή (γνωστή σαν Τ), για να πετύχουµε υψηλή σχετική υγρασία, πρέπει να είναι µικρότερη των 4-5 C και σε περιπτώσεις ψηλών απαιτήσεων ακόµα και 2 C. Για να πετύχουµε αυτή τη (πολύ χαµηλή) διαφορά θερµοκρασιών, πρέπει να γίνει επιλογή µεγάλης επιφάνειας εναλλάκτη. Σε συστήµατα όµως που δεν υπάρχει δυνατότητα κυκλοφορίας ψυκτικού µέσου σε αυτά τα θερµοκρασιακά επίπεδα (π.χ. παραγωγή ψύξης µε κεντρικό µηχανοστάσιο και µονό κύκλωµα κατάψυξης, όπου το ψυκτικό µέσον κυκλοφορεί σε θερµοκρασία περίπου 30 C), είναι αδύνατον να 1 Στα επόµενα, µε τον όρο «υγρασία» εννοούµε τη Σχετική Υγρασία. ATT

2 πετύχουµε Τ < 5 C, µε απευθείας εκτόνωση στο ψυκτικό θάλαµο. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε «σοκ» χαµηλής υγρασίας, ταχεία µετανάστευση του νερού από το προϊόν προς την επιφάνεια του εναλλάκτη υπό µορφή πάγου, ο οποίος µε τη σειρά του αποµακρύνεται από το θάλαµο µε την απόψυξη. Η λύση στις περιπτώσεις αυτές είναι η χρήση δευτερεύοντος ψυκτικού κυκλώµατος, το οποίο λειτουργεί στην επιθυµητή θερµοκρασία (π.χ. για θερµοκρασία θαλάµου 0 C, θερµοκρασία δευτερεύοντος ψυκτικού µέσου 5 C). Σαν δευτερεύοντα ψυκτικά µέσα χρησιµοποιούνται υγρά µίγµατα χαµηλής θερµοκρασίας πήξης (αρκετά κάτω του 0), τα οποία συνήθως είναι διαλύµατα γλυκόλης. Ένα πρόσθετο πλεονέκτηµα των κυκλωµάτων αυτών, είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής πρωτεύοντος ψυκτικού µέσου (π.χ. αµµωνίας) εντός του ψυκτικού θαλάµου, πράγµα επικίνδυνο για ανθρώπους και προϊόντα. Η αρχή λειτουργίας του δευτερεύοντος ψυκτικού κυκλώµατος φαίνεται στο σχήµα 1. Σχήµα 1 : Εξασφάλιση ψηλής σχετικής υγρασίας µε δευτερεύον κύκλωµα γλυκόλης ATT

3 ΥΓΡΑΝΣΗ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ Σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις, είναι πολύ πιθανό το Τ του εναλλάκτη να είναι δεδοµένο και πολύ µεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για µεγάλη υγρασία. Μπορούµε στις περιπτώσεις αυτές να πετύχουµε ψηλές υγρασίες ; Η απάντηση είναι ναι, αν αποκαταστήσουµε µια διεργασία προσαγωγής και εξάτµισης νερού. Τούτο επιτυγχάνεται µε ειδικές συσκευές, που ονοµάζονται υγραντήρες. Υγραντήρες υπάρχουν διαφόρων ειδών. Στο παρόν θα εξετάσουµε µόνο τη γενική αρχή λειτουργίας του εξατµηστικού υγραντήρα. Στο σχήµα 2 φαίνεται η αρχή λειτουργίας του : Σχήµα 2 : Αρχή λειτουργίας εξατµηστικού υγραντήρα Ο έλεγχος της υγρασίας επιτυγχάνεται µε διακοπή της λειτουργίας του ανεµιστήρα, εφόσον επιτευχθεί η επιθυµητή σχετική υγρασία. ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ Υπάρχουν προϊόντα, που πρέπει να αποθηκεύονται σε χαµηλή σχετική υγρασία. Τα προϊόντα αυτά σε περιβάλλον ψηλής υγρασίας «µουχλιάζουν». Μερικά τέτοια προϊόντα είναι οι ξηροί καρποί, τα αποξηραµένα φρούτα, τα ξερά σκόρδα και κρεµµύδια, οι κολοκύθες και το τζίντζερ. Η απαίτηση σχετικής υγρασίας στα προϊόντα αυτά είναι της τάξης 50 70%. Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι αφύγρανσης. Ένας τρόπος, είναι η αφύγρανση µε ψύξη και επαναθέρµανση : Ο «υγρός» αέρας περνάει πρώτα από ένα εναλλάκτη ψύξης, όπου ένα ποσοστό ATT

4 υδρατµών αποµακρύνεται µέσω συµπύκνωσης στο ψυκτικό στοιχείο. Κατόπιν ο αέρας επαναθερµαίνεται στο επιθυµητό επίπεδο, περνώντας µέσα από ένα εναλλάκτη θέρµανσης. Μια πιο σύγχρονη µεθοδολογία είναι η χρήση αφυγραντή µε αφυδατικό αναγεννώµενο υλικό (desiccant type): Ο «υγρός» αέρας περνάει µέσα από ένα περιστρεφόµενο τύµπανο πλήρες µε αφυδατικό υλικό, όπου συγκρατείται ένα ποσοστό της υγρασίας του, χωρίς να µεταβάλλεται η θερµοκρασία του. Το υλικό προοδευτικά χάνει την αποτελεσµατικότητά του, λόγω κορεσµού µε νερό. Για τούτο, το νερό πρέπει µε κάποιο τρόπο να αποµακρύνεται (αναγέννηση του υλικού): Σε κάποια περιοχή του κυκλικού και περιστρεφόµενου τυµπάνου, γίνεται η αναγέννηση του υλικού µε δίοδο θερµού ξηρού αέρα, ο οποίος προσάγεται από το περιβάλλον, θερµαίνεται (ξηραίνεται) µε ηλεκτρική αντίσταση και αφού διέλθει µέσα από το αφυδατικό υλικό (όπου αφαιρεί την υγρασία), διοχετεύεται (φορτισµένος µε υγρασία) στο περιβάλλον. Η αρχή λειτουργίας φαίνεται στο σχήµα 3 : Σχήµα 3 : Αρχή λειτουργίας αφυγραντή µε υγροσκοπικό υλικό (Desiccant type). ATT

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πολύ ευαίσθητα προϊόντα και απαιτούν ιδανικές συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας. Η τελευταία είναι πολύ κρίσιµη, δεδοµένης της έλλειψης στεγανής συσκευασίας. Η ιδανική υγρασία επιτυγχάνεται µε σωστό σχεδιασµό εναλλάκτη. Σε περιπτώσεις όπου ο εναλλάκτης είναι ακατάλληλος, η υγρασία µπορεί να διορθωθεί µε εγκατάσταση συσκευών ύγρανσης ή αφύγρανσης. Η ιδανική υγρασία είναι καθοριστικός παράγων για τη διατήρηση βέλτιστης ποιότητας. ATT

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η Ψυχρομετρία είναι η επιστήμη, που εξετάζει τη συμπεριφορά του νερού που περιλαμβάνεται στον ατμοσφαιρικό αέρα, καθώς και τη συμπεριφορά του αέρα, που οφείλεται στο εμπεριεχόμενο σε αυτόν νερό

Διαβάστε περισσότερα

Ψύξη με Διοξείδιο του Άνθρακα

Ψύξη με Διοξείδιο του Άνθρακα Ψύξη με Διοξείδιο του Άνθρακα Γράφει ο Νίκος Χαριτωνίδης Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Master of Engineering Univ. of Sheffield, UK. Πρόεδρος και Δ.Σ. στα «ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ FOOD LOGISTICS» Ιδιοκτήτης της «CRY-

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Όταν πριν μερικά χρόνια αποφάσισα τη συγγραφή εξειδικευμένων εγχειριδίων γύρω από την Εφοδιαστική Αλυσίδα, ξεκίνησα αντιμετωπίζοντας το θέμα κατά κλάδους: Φρούτα και Λαχανικά, Κρέατα και Πουλερικά,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες

Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικές αρχές των συστημάτων ψύξης/ Νέες τεχνολογίες Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, MSc KAΠE ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αναγκαία και επιβαλλόμενη η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Το παρόν εγχειρίδιο έχει στόχο την επαγγελματική επιμόρφωση. Η τελευταία διαφέρει από την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, στο ότι πρέπει στο μικρότερο δυνατό χρόνο να αποδώσει «χειροπιαστά» οφέλη. Ο επιμορφωθείς

Διαβάστε περισσότερα

COOK & CHILL ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

COOK & CHILL ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ COOK & CHILL ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ Επιµέλεια: Άγγελος Σιµσιρίκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο συνδυασµός της µαγειρικής, της ψύξης και της σύγχρονης τεχνολογίας οδήγησαν στην ανάπτυξη της µεθόδου «Cook and Chill» (µαγείρεµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα - περιβαλλοντικές επιπτώσεις Στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ζαχµάνογλου Θεόδωρος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ζαχµάνογλου Άρτεµις Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αν και από το 1839

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ) COOLING

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες Ευχαριστίες Ευχαριστίες Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί για μένα, ακόμα ένα κλείσιμο κεφαλαίου στις σπουδές μου, που η πραγματοποίηση του θα ήταν ανέφικτη χωρίς τη βοήθεια των γονιών μου σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of CRETE BRANCH of CHANIA ELECTRONIC DEPARTMENT FINAL WORK SUBJECT: ELECTRONIC CONTROL OF INDUSTRIAL REFRIGERATION FACILITY This final work presents the basic principles

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Ηλεκτροκινουμένων Συστημάτων στη Βιομηχανία 21-3-2007 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακατσάνης Θεόκλητος Μελέτη Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια και περιεχόμενο της εξοικονόμηση ενέργειας

Έννοια και περιεχόμενο της εξοικονόμηση ενέργειας Σεμινάριο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα συστήματα κλιματισμού Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχανικός, MSc KAΠE Έννοια και περιεχόμενο της εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αυτό το επαναληπτικό φυλλάδιο δίνεται με σκοπό να σας βοηθήσει για μια πρόχειρη και άμεση επανάληψη σε όλα τα θέματα που θα εξεταστείτε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906,

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, Cryologic Αρτέµιδος 119, Παλαιό Φάληρο 175 62 τηλ 210 98 37 940 fax 210 98 43 624 email info@cryologic.gr Σεµινάρια Cryologic Τα σεµινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΨΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Στέργιος Νάρης Γιατί χαλάνε τα τρόφιμα; Βακτηρίδια, ζυμομύκητες, μούχλα και ιοί υπάρχουν στον αέρα, το έδαφος και στα τρόφιμα. Τα βακτήρια προκαλούν σήψη, ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανολογίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΕΜΠΙΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντλίες Θερμότητας. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Αντλίες Θερμότητας. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντλίες Θερμότητας ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Σαββίδης Ελευθέριος Μπαλτζής Θεοχάρης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Κλεΐδης Κωσταντίνος ΣΕΡΡΕΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο Περιβαλλοντικής Ενέργειας Εξοικονόμηση Ενέργειας σε κτήρια ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Αντλίες Θερμότητας. Heat pumps

Διήμερο Περιβαλλοντικής Ενέργειας Εξοικονόμηση Ενέργειας σε κτήρια ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Αντλίες Θερμότητας. Heat pumps Διήμερο Περιβαλλοντικής Ενέργειας Εξοικονόμηση Ενέργειας σε κτήρια ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αντλίες Θερμότητας Heat pumps Athens November 2012 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων Ενότητα 4: Ψύξη - Κατάψυξη (1/3), 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Σταύρος Π. Γιαννιώτης, Καθηγητής Μηχανικής Τροφίμων Μαθησιακοί Στόχοι Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ (Β' μέρος) ευγενία σταματοπούλου Περιβαλλοντικός Μουσειολόγος Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 01 Το Νέο Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΕΜΡΑΧ ΜΠΑΡΓΚΑΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ioannis Michaelides, Associate Professor Cyprus University of Technology

Ioannis Michaelides, Associate Professor Cyprus University of Technology Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα MOVIDA Εκπαιδευτικό σεμινάριο για Επιθεωρητές συστημάτων Κλιματισμού, Ιούνιος 2013 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Air Conditioning Systems) Ioannis Michaelides, Associate Professor

Διαβάστε περισσότερα