Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών"

Transcript

1 Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε με το Νόμο 211/ Του Β.Δ.170/1969 περί Κανόνων Εναερίου Κυκλοφορίας όπως ισχύει 1.3 Του Β.Δ.634/1970 περί Κανονισμού Πτητικής Ικανότητας Πολιτικών Αεροσκαφών και Πιστοποιήσεως Αεροπορικών Προϊόντων εν γένει 1.4 Του Ν.Δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Διεύθυνσης Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείο Συγκοινωνιών και οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 238 Α) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 1340/1983 (ΦΕΚ 35 Α) 1.5 Του Β.Δ.1127/1972 «περί Ιδιωτικής Αεροπορίας» 1.6 Του Β.Δ.636/1972 περί Πτυχίων και Αδειών Πολιτικής Αεροπορίας όπως ισχύει 1.7 Του Ν.1815/1988 «περί Κυρώσεως του Αεροπορικού Δικαίου» 1.8 Του Π.Δ.56/1989 Οργανισμός Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 28 Α) 2. Την υπ αριθμ. Δ13/31915/1314/ απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Παράρτημα 2 (ANNEX 2) της σύμβασης του Σικάγου Κανόνες Αέρος (ΦΕΚ861/Β/1998), όπως ισχύει 3. Το άρθρο 13 του νόμου 3082/2002, που τροποποιεί το άρθρο 24 του ν.δ. 714/1972, με τα οποία επιτρέπεται στον Διοικητή της ΥΠΑ η έκδοση Κανονισμών. 4. Την απόφαση Αρ.ΦΕΚ1068 4/8/2006 Διοικητού ΥΠΑ περί «Κανονισμού Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ)». 5. Την ανάγκη εκδόσεως κανονισμού που θα ρυθμίζει την δραστηριότητα και τις πτήσεις των πιλότων των Υπερελαφρών Αεροσκαφών. 6. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού. Εγκρίνουμε τον παρόντα Κανονισμό δραστηριοτήτων, λειτουργίας και διεξαγωγής πτήσεων Υπερελαφρών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών Περιεχόμενα 1. Γενικές Διατάξεις 1.1 Ορισμοί 1.2 Σκοπός 1.3 Εφαρμογή 1.4 Εκτέλεση Πτήσεων 2. Τεχνική εκμετάλλευση αεροσκαφών 2.1 Κατηγορίες ΥΠΑΜ 2.2 Εξοπλισμός ΥΠΑΜ 2.3 Πιστοποιητικά και έγγραφα 2.4 Έλεγχος Κατασκευής ΥΠΑΜ 2.5 Ελεγκτής Κατασκευής ΥΠΑΜ 2.6 Άδεια Ελεγκτού Κατασκευής ΥΠΑΜ 2.7 Ιδιοκτήτης ΥΠΑΜ 3. Άδειες Χειριστών ΥΠΑΜ 3.1 Κατηγορίες Αδειών Χειριστών ΥΠΑΜ 3.2 Άδεια Χειριστού ΥΠΑΜ 3.3 Πιστοποιητικό Υγείας 3.4 Πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας 3.5 Ατομικό Βιβλιάριο Ωρών Πτήσεων (Log Book) 3.6 Aναγνώριση Πτυχίου Αεροσκαφών 3.7 Aναγνώριση Αλλοδαπής Αδείας ΥΠΑΜ 3.8 Μεταγραφή Εκπαιδευομένου 3.9 Ειδικότητα Υδροπλάνων - Αμφιβίων ΥΠΑΜ 1

2 3.10 Ειδικότητα Ρυμουλκού 3.11 Ειδικότητα Εκπαιδευτού Πτήσεων ΥΠΑΜ 3.12 Ειδικότητα Εξεταστού Αέρος 4. Σχολή Εκπαίδευσης ΥΠΑΜ 4.1 Γενικά 4.2 Σχολής Εκπαίδευσης ΥΠΑΜ 4.3 Προσωπικό Σχολής 4.4 Εγκαταστάσεις Σχολής 4.5 Έδρα Σχολής 4.6 Αεροσκάφη 4.7 Ασφάλιση 4.8 Εκπαίδευση 4.9 Φάκελος Εκπαιδευομένου 4.10 Αρχεία Σχολής 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.1 Ορισμοί Άδεια Χειριστού ΥΠΑΜ Έγγραφο που εκδίδεται από την ΥΠΑ και αποδεικνύει την ικανότητα του κατόχου του να χειρίζεται την ΥΠΑΜ. Αεροπλάνο Αεροσκάφος βαρύτερο του αέρα, κινούμενο με την βοήθεια κινητήρα ή κινητήρων το οποίο αποκτά την άντωσή του κυρίως από τις αεροδυναμικές αντιδράσεις του αέρα επί επιφανειών που παραμένουν σταθερές κάτω από δεδομένες συνθήκες πτήσης. Αεροσκάφος Συσκευή που δύναται να επιτυγχάνει την στήριξή της στην ατμόσφαιρα από αντιδράσεις του αέρα επ' αυτής, μη συμπεριλαμβανομένων των εκ της επιφανείας της γης προερχομένων αντιδράσεων. Αμφίβιο Αεροπλάνο Αεροπλάνο που έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί για την απογείωση ή την προσγείωσή του, τμήμα ξηράς ή υδάτινη επιφάνεια. Αμφίβιο Ελικόπτερο Ελικόπτερο που έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί για την απογείωση ή την προσγείωσή του τμήμα ξηράς, ή υδάτινη επιφάνεια. Αναγνώριση Αλλοδαπής Αεροπορικής Αδείας Διοικητική πράξη με την οποία, άδεια που χορηγήθηκε από άλλο κράτος αναγνωρίζεται υπό της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Βαλλιστικό Αλεξίπτωτο Συσκευή Ασφαλείας που προσαρμόζεται μόνιμα στα υπερελαφρά αεροπλάνα και χρησιμοποιείται για την ασφαλή προσεδάφιση αεροπλάνου και επιβατών στο σύνολό τους Γυροπλάνο Στροφειόπτερο του οποίου το στροφείο ή τα στροφεία δεν κινούνται από τον κινητήρα της συσκευής αλλά περιστρέφονται από τις δυνάμεις του αέρα κατά την διάρκεια της κίνησής της. Τα μέσα προώθησης της συσκευής αποτελείται από σύστημα κινητήρα-έλικα και είναι ανεξάρτητο του συστήματος στροφείου. Διορθωμένη Ταχύτητα Αέρος (Calibrated Air Speed) Η ενδεικνυόμενη ταχύτητα αέρος διορθωμένη ως προς το σφάλμα οργάνου και το σφάλμα θέσεως. ΕΔΑΑΑΠ Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων ΕΛΑΟ Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Ελικόπτερο Αεροσκάφος βαρύτερο του αέρος του οποίου η οριζόντια κίνηση εξαρτάται βασικά από στροφείο ή στροφεία που κινούνται από τον κινητήρα ή τους κινητήρες του. Εξεταστής ΥΠΑΜ είναι το πρόσωπο που έχει ορισθεί από την ΥΠΑ ώστε να διενεργεί εξετάσεις για την απονομή ή ανανέωση των αδειών ή ειδικοτήτων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. Ημέρα Καλείται το χρονικό διάστημα το μεταξύ του τέλους του πολιτικού λυκαυγούς και της αρχής του πολιτικού λυκόφωτος όπως αυτά καθορίζονται στο χρονολόγιο αέρος ή κατά προσέγγιση το χρονικό διάστημα που αρχίζει 30 πρώτα λεπτά πριν την ανατολή του ηλίου και λήγει 30 πρώτα λεπτά μετά την δύση αυτού. Κατηγορίες ΥΠΑΜ Η ταξινόμηση των ΥΠΑΜ σύμφωνα με τα Βασικά χαρακτηριστικά αυτών. Πτήση Εκπαίδευσης είναι η πτήση που εκτελείται αποκλειστικά για εκπαίδευση, εξάσκηση ή εξέταση χειριστού από αναγνωρισμένο εκπαιδευτή ή εξεταστή. Πτήση Εξέτασης είναι η πτήση κατά την διάρκεια της οποίας εξεταστής της ΥΠΑ εξετάζει χειριστή για την απόκτηση αδείας ή ειδικότητας ΥΠΑΜ. Πτήση Μόνος (SOLO) Πτήση στην οποία ο χειριστής είναι ο μόνος επιβαίνων του αεροσκάφους. Πτήση Ρυμούλκησης Πτήση κατά την διάρκεια της οποίας το αεροπλάνο εκτελεί ρυμούλκηση ανεμοπτέρου, διαφημιστικού πανό ή ανεμουρίου. 2

3 Πτήση Ταξιδίου Πτήση κατά την διάρκεια της οποίας το αεροσκάφος απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 Ναυτικών μιλίων, από το αεροδρόμιο αναχωρήσεως. ΣΠΟΑ Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας Στροφείο Σύστημα περιστρεφόμενων αεροδυναμικών πτερυγίων Στροφειόπτερο Αεροσκάφος βαρύτερο του αέρος που κέκτηται την άντωσή του κατά την πτήση κυρίως από ένα η περισσότερα στροφεία ΥΠΑ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ΥΠΑΜ Υπερελαφρά Πτητική Αεραθλητική Μηχανή Υπερελαφρύ Αεροπλάνο, Ελικόπτερο ή Μηχανοκίνητο Αλεξίπτωτο καλείται το Αεροπλάνο, το Ελικόπτερο ή το Μηχανοκίνητο Αλεξίπτωτο που δεν διαθέτει περισσότερες των δύο θέσεων διαθέτει έναν ή περισσότερους κινητήρες το μέγιστο βάρος απογείωσης (MTOM) δεν υπερβαίνει τα o 300 κιλά αν πρόκειται για μονοθέσιο αεροπλάνο ή ελικόπτερο ξηράς χωρίς βαλλιστικό αλεξίπτωτο o 450 κιλά αν πρόκειται για διθέσιο αεροπλάνο ή ελικόπτερο ξηράς χωρίς βαλλιστικό αλεξίπτωτο o 330 κιλά αν πρόκειται για μονοθέσιο αμφίβιο αεροπλάνο ή ελικόπτερο με πλωτήρες o 495 κιλά αν πρόκειται για διθέσιο αεροπλάνο ή ελικόπτερο με πλωτήρες o 315 κιλά αν πρόκειται για μονοθέσιο σκάφος εξοπλισμένο με βαλλιστικό αλεξίπτωτο ασφαλείας o 472,5 κιλά αν πρόκειται για διθέσιο σκάφος εξοπλισμένο με βαλλιστικό αλεξίπτωτο ασφαλείας το ελάχιστο βάρος του σκάφους κενού φορτίου δεν είναι μικρότερο των 70 κιλών. η ταχύτητα απώλειας στηρίξεως ή η μικρότερη σταθερή ταχύτητα του αεροπλάνου σε διαμόρφωση προσγείωσης δεν υπερβαίνει τους 35 κόμβους ή τα 64,82 km/h Διορθωμένης Ταχύτητος Αέρος (CAS) Υπερελαφρύ Γυροπλάνο είναι το γυροπλάνο που δεν διαθέτει περισσότερες των δύο θέσεων διαθέτει έναν ή περισσότερους κινητήρες το μέγιστο βάρος απογείωσης δεν υπερβαίνει τα 560 κιλά το ελάχιστο βάρος του - κενού φορτίου - δεν είναι μικρότερο των 70 κιλών η ταχύτητα απώλειας στηρίξεως ή η μικρότερη σταθερή ταχύτητα του αεροπλάνου σε διαμόρφωση προσγείωσης, δεν υπερβαίνει τους 35 κόμβους ή τα 64,82 km/h Διορθωμένης Ταχύτητος Αέρος (CAS) Υπερελαφρύ Υδροπλάνο Υπερελαφρύ Αεροπλάνο που έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί μόνον υδάτινη επιφάνεια για την απογείωση ή την προσγείωσή του Χειριστής ΥΠΑΜ Ο χειριζόμενος την ΥΠΑΜ, και υπεύθυνος για τηv ασφάλειά της κατά τη διάρκεια του χρόνου πτήσης της. Χρόνος Πτήσης Είναι ο χρόνος από την στιγμή που μία ΥΠΑΜ αρχίζει να κινείται με ίδια μέσα, με σκοπό την απογείωση μέχρι την στιγμή που ακινητοποιείται μετά την προσγείωση. AMC (Aero Medical Centre) Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής ΑΜΕ (Aero Medical Examiners) Εξεταστής Αεροπορικής Ιατρικής PPG (Power Para Glider) Μηχανοκίνητο Αλεξίπτωτο VFR (Visual Flight Rules) Κανόνες πτήσης εξ όψεως δηλαδή κανόνες πτήσης που διεξάγεται με την αναγνώριση χαρακτηριστικών σημείων του εδάφους VMC (Visual Metrological Conditions) Μετεωρολογικές συνθήκες πτήσης εξ όψεως. 1.2 Σκοπός Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των Γενικών διατάξεων εντός των οποίων εκτελούνται οι πτήσεις ΥΠΑΜ Κανόνων τεχνικής εκμετάλλευσης Υπερελαφρών Αεροπλάνων (Ελεγχόμενων με αεροδυναμικά μέσα) ΥΠΑΜ Μετατόπισης Κέντρου Βάρους (Weight Shift) Υπερελαφρών Ελικοπτέρων Γυροπλάνων Μηχανοκίνητων Αλεξιπτώτων (Power Para Glider PPG) 3

4 Όλες οι ανωτέρω Ιπτάμενες Συσκευές στον παρόντα κανονισμό θα ονομάζονται στο σύνολό τους Υπερελαφρές Πτητικές Αεραθλητικές Μηχανές και θα αναφέρονται εν συντομία ΥΠΑΜ εκτός και αν άλλως απαιτείται από το κείμενο Προϋποθέσεων και διαδικασιών για την απόκτηση Άδειας Χειριστού ΥΠΑΜ Προϋποθέσεων και διαδικασιών ίδρισης και λειτουργίας Σχολών εκπαίδευση ΥΠΑΜ 1.3 Εφαρμογή Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός για όλους τους χρήστες ΥΠΑΜ στην Ελλάδα. Ο παρών κανονισμός έχει εφαρμογή στην λειτουργία και εκμετάλλευση των ΥΠΑΜ σε όλες τις ΥΠΑΜ που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν στην Ελλάδα Οι ΥΠΑΜ χρησιμοποιούνται για πτήσεις αθλητισμού αναψυχής εκπαίδευσης επιμόρφωσης Οι ΥΠΑΜ μπορούν να χρησιμοποιούνται από Αεραθλητικά Σωματεία Εταιρίες Νομικά Πρόσωπα Φυσικά Πρόσωπα Ο παρών κανονισμός δεν έχει εφαρμογή επί ανεμοπτέρων κάθε βάρους. σε κάθε αεροσκάφος το βάρος του οποίου - κενό φορτίου - είναι λιγότερο των 70 κιλών συμπεριλαμβανομένων αυτών που απογειώνονται με τα πόδια. Ο παρών κανονισμός δεν απαλάσει τους εμπλεκόμενους από τυχόν υποχρεώσεις απέναντι σε άλλους νόμους και κανονισμούς. 1.4 Εκτέλεση Πτήσεων Πτήσεις ΥΠΑΜ εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας σε μετεωρολογικές συνθήκες πτήσεως εξ όψεως (VMC) Μέγιστο ύψος πτήσης ΥΠΑΜ, εκτός ελεγχομένου εναερίου χώρου, καθορίζεται στα πόδια Το ελάχιστο ύψος πτήσης εκτός απογειώσεων ή προσγειώσεων είναι 500 ποδιά πάνω από το έδαφος Οι πτήσεις ΥΠΑΜ εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες εναερίου κυκλοφορίας και τον παρόντα κανονισμό. Οι ΥΠΑΜ μπορούν να επιχειρούν στην ξηρά από οποιοδήποτε αδειοδοτημένο Αεροδρόμιο Οι πτήσεις εκτελούνται εντός των ορίων που τίθενται στο εγχειρίδιο πτήσεων της ΥΠΑΜ. Για όλες τις πτήσεις των ΥΠΑΜ απαιτείται υποβολή σχεδίου πτήσεως. Για πτήσεις σε στρατιωτικά αεροδρόμια, απαιτείται και άδεια από την αντίστοιχη στρατιωτική αρχή Πτήσεις Ταξιδιού Τα Υπερελαφρά Αεροπλάνα μπορούν να εκτελούν πτήσεις ταξιδίου, ακολουθώντας κάθε απαίτηση που απορρέει από την νομοθεσία και που αφορά στην Εναέριο Κυκλοφορία Πτήσεις άνωθεν κατοικημένων περιοχών Πτήσεις άνωθεν κατοικημένων περιοχών επιτρέπονται μόνο όταν η απόσταση και το ύψος που πετούν, τους επιτρέπει να αποφύγουν την κατοικημένη περιοχή σε περίπτωση αναγκαστικής προσγείωσης Πτήσεις πάνω από υδάτινη επιφάνεια Οι επιβαίνοντες υποχρεούνται να φορούν ατομικό σωσίβιο, καθ όλη την διάρκεια της πτήσης, όταν υπάρχει πρόθεση να ιπταθούν άνωθεν υδάτινης επιφάνειας Πτήσεις Ρυμούλκησης Ανεμοπτέρων Πτήσεις ρυμούλκησης ανεμοπτέρων επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι ο μηχανισμός αγκίστρωσης της ΥΠΑΜ έχει ελεγχθεί: στον αρχικό τεχνικό έλεγχο κατασκευής ή σε μεταγενέστερο τεχνικό έλεγχο από Ελεγκτή κατασκευής, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου για τον έλεγχο της συγκεκριμένης μετατροπής Πτήσεις Ρίψεων Αλεξιπτωτιστού 4

5 Ρίψη ενός Αλεξιπτωτιστού μπορεί να γίνει από ΥΠΑΜ με τις παρακάτω προϋποθέσεις: ο αλεξιπτωτιστής είναι τουλάχιστον Πτυχιούχος Α και πρέπει να έχει εκτελέσει ένα (1) τουλάχιστον άλμα εντός των προηγουμένων 90 ημερών έχει προηγηθεί συνεννόηση για τις λεπτομέρειες του άλματος μεταξύ Χειριστού ΥΠΑΜ και Αλεξιπτωτιστού έχουν εκδοθεί όλες οι κατάλληλες άδειες που προβλέπονται για Ρίψεις Αλεξιπτωτιστών Πτήσεις Σχηματισμού Οι πτήσεις σχηματισμού από την εναέριο κυκλοφορία αντιμετωπίζονται όπως οι υπόλοιπες πτήσεις. Πτήσεις ενός ή περισσοτέρων ΥΠΑΜ σε σχηματισμό επιτρέπονται υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: όλοι οι κυβερνήτες να είναι κάτοχοι Αδείας ΥΠΑΜ να έχει ορισθεί υπεύθυνος σχηματισμού να έχει γίνει ενημέρωση μεταξύ των χειριστών πριν την πτήση Πτήσεις Ακροβατικών Πτήσεις ακροβατικών μπορούν να εκτελεσθούν υπό την προϋπόθεση ότι ο κυβερνήτης ίπταται εντός των ορίων που καθορίζονται στο εγχειρίδιο πτήσεων του κατασκευαστού της ΥΠΑΜ Πτήσεις αλλοδαπών ΥΠΑΜ στην Ελλάδα Υπερελαφρά Αεροπλάνα μπορούν να ίπτανται στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι κατέχουν Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας της χώρας νηολογίου και κατά την διάρκεια παραμονής τους συμμορφώνονται με την Ελληνική Νομοθεσία και το περιεχόμενο του παρόντος κανονισμού Πτήσεις ΥΠΑΜ εκτός Ελλάδος Οι πτήσεις εκτός Ελλάδος εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της χώρας που επισκέπτεται η ΥΠΑΜ. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την ενημέρωσή του και για τις διαφορές από την Ελληνική νομοθεσία Παρέκκλιση από την Νομοθεσία και τους Κανονισμούς Ο χειριστής ΥΠΑΜ έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να προβεί σε κάθε ενέργεια, η οποία κατά την κρίση του είναι αναγκαία, προκειμένου να ανταπεξέλθει σε μια κατάσταση ανάγκης, έστω και αν η ενέργεια αυτή αντιβαίνει σε Κανονισμούς ή Νομοθεσίες. Ο χειριστής έχει την υποχρέωση να ενημερώσει την ΥΠΑ το συντομότερο δυνατόν για την παρέκκλιση με έναν από τους παρακάτω τρόπους : Την ίδια στιγμή με ασύρματη επικοινωνία Μετά το πέρας του συμβάντος τηλεφωνικά Την πρώτη εργάσιμη ημέρα εγγράφως στην ΥΠΑ/Δ2 Με κάθε άλλο τρόπο που θα κριθεί πρόσφορος από τον χειριστή 1. ΠΤΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΜ 2.1 Κατηγορίες ΥΠΑΜ Οι ΥΠΑΜ χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: Αεροπλάνα (Ελεγχόμενα με αεροδυναμικά μέσα) Μετατόπισης Κέντρου Βάρους (Weight Shift) Ελικοπτέρων Γυροπλάνων Μηχανοκινήτων Αλεξιπτώτων (Power Para Glider PPG) Παρότι τα μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα ελέγχονται με αρτάνες που αλλάζουν το σχήμα της αεροτομής τους, (έλεγχος με αεροδυναμικά μέσα) αποτελούν διαφορετική κατηγορία και απαιτείται εντελώς διαφορετική εκπαίδευση. 2.2 Εξοπλισμός ΥΠΑΜ Οι ΥΠΑΜ έχουν την υποχρέωση να είναι εξοπλισμένες : με όργανα πτήσεως κατ ελάχιστον o Ταχύμετρο, o Υψόμετρο o Βαθμού Ανόδου Καθόδου o Όργανα κινητήρος με ατομική ζώνη ασφαλείας για κάθε επιβαίνοντα. με μόνιμα τοποθετημένο φορητό πυροσβεστήρα 5

6 με συσκευή ασύρματης επικοινωνίας προαιρετικά, όταν υπάρχει πρόθεση η πτήση να εκτελεσθεί σε εναέριο χώρο που απαιτεί χρήση αμφίφορης επικοινωνίας. με συσκευή αυτόματης αναφοράς θέσεως (Transponder Mode C) προαιρετικά, όταν υπάρχει πρόθεση η πτήση να εκτελεσθεί σε εναέριο χώρο που απαιτεί ύπαρξη αυτής της συσκευής. 2.3 Πιστοποιητικά και έγγραφα Οι ΥΠΑΜ υποχρεούνται να κατέχουν : Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας. Πιστοποιητικό Νηολογίου Αεροσκάφους. Άδεια Σταθμού Ασυρμάτου Αεροσκάφους (εαν διαθέτει συσκευή ασυρμάτου). Βεβαίωση Ασφάλισης. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να συνοδεύουν την ΥΠΑΜ σε όλες τις πτήσεις Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας Το Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας ΥΠΑΜ Εκδίδεται από την ΥΠΑ μετά από έκθεση του Ελεγκτού Κατασκευής. Εκδίδεται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (Πρότυπο) Στο Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας ΥΠΑΜ αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία : Αριθμός Νηολογίου Κατηγορία ΥΠΑΜ Τύπος και αριθμός σειράς κατασκευής Κατασκευαστής Ημερομηνία Έκδοσης Το πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας δεν έχει καταληκτική ημερομηνία και παύει να ισχύει αυτόματα όταν η ΥΠΑΜ εμπλακεί σε ατύχημα. υποστή επισκευή ή μετατροπή που θα επιδράσει στην ικανότητα πτήσης Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ανανέωση του Πιστοποιητικού Πτητικής Ικανότητας γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου για νέο και εξ αρχής Έλεγχο Κατασκευής. Η ΥΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί μη τακτικούς ελέγχους Πτητικής Ικανότητας στα ΥΠΑΜ με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των κανονισμών. Καμία ΥΠΑΜ δεν μπορεί να ιπταθεί στην Ελλάδα αν δεν έχει εν ισχύ Πιστοποιητικό Πτητικής Ικανότητας που να έχει εκδοθεί από την χώρα νηολόγησης Πιστοποιητικό Νηολόγησης Το Πιστοποιητικό Νηολογίου Υπερελαφρού Αεροσκάφους εκδίδεται από την ΥΠA/Δ13 Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων μετά από αίτηση (Πρότυπο) του ενδιαφερομένου. Το νηολόγιο αποτελείται από ομάδα δύο γραμμάτων SX- και δείχνει την Ελληνική Εθνικότητα του αεροσκάφους και ομάδα τριών γραμμάτων εκ των οπoίων το πρώτο είναι U. Οι δύο ομάδες γραμμάτων χωρίζονται από παύλα. Τα νηολόγια που μπορούν να δοθούν σε Υπερελαφρά Αεροπλάνα είναι κατά σειρά από SX-UAA έως SX-UZZ. Οι λεπτομέρειες για την νηολόγηση και την αναγραφή του νηολογίου επί του αεροπλάνου αναφέρονται στο Π.Δ.249/ , τεύχος Α αρ.φύλ.111 Το Πιστοποιητικό Νηολογίου ΥΠΑΜ απαιτείται να βρίσκεται στο αεροσκάφος Άδεια Σταθμού Ασυρμάτου Αεροσκάφους Όταν η ΥΠΑΜ διαθέτει μόνιμη συσκευή Αερεπίγειας επικοινωνίας απαιτείται Άδεια Σταθμού Αεροσκάφους που εκδίδεται από την ΥΠΑ/Δ5 (Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών) μετά από διαδικασία που περιγράφεται στο ΦΕΚ /7/2005 Η Αδεια Σταθμού ΥΠΑΜ απαιτείται να βρίσκεται στο αεροσκάφος Βεβαίωση Ασφάλισης ΥΠΑΜ δεν επιτρέπεται να ιπταθεί χωρίς να είναι ασφαλισμένη για ζημίες έναντι τρίτων και για αποζημίωση επιβαινόντων σύμφωνα με τον κανονισμό 785/2004 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στην περίπτωση που το Υπερελαφρύ χρησιμοποιείται για εκπαίδευση τότε πρέπει η χρήση να αναφέρεται ρητά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Βεβαίωση Ασφάλισης της ΥΠΑΜ απαιτείται να βρίσκεται στο αεροσκάφος Μητρώο Ωρών Πτήσεων ΥΠΑΜ Το μητρώο Πτήσεων της ΥΠΑΜ πρέπει να είναι πάντοτε ενημερωμένο με τις πτήσεις που έχουν εκτελεσθεί και να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω πεδία. Ημερομηνία Διάρκεια Πτήσης Σύνολα Ωρών 6

7 Εργασίες Συντήρισης Το μητρώο Ωρών Πτήσεως των αεροσκαφών κρατείται σε έγγραφη μορφή Κρατείται στην έδρα που έχει δηλωθεί και δεν συνοδέυει το αεροσκάφος στις πτήσεις. Παραμένει στην διάθεση της ΥΠΑ για κάθε έλεγχο. 2.4 Έλεγχος Κατασκευής ΥΠΑΜ Οι ΥΠΑΜ υποχρεούνται σε αρχικό έλεγχο κατασκευής. Τον έλεγχο κατασκευής ΥΠΑΜ διενεργεί ο Ελεγκτής Κατασκευής Οι Ελεγκτές Κατασκευής ορίζονται από την ΥΠΑ/Δ2 η οποία εκδίδει ειδική Βεβαίωση Ο Ελεγχος διενεργείται σύμφωνα με Κατάλογο Ελέγχων (Πρότυπο) που έχει καταρτίσει η ΥΠΑ/Δ2 Ο Ελεγχος Κατασκευής γίνεται σε όλες τις ΥΠΑΜ που έχουν πρόθεση να λάβουν Ελληνικό Νηολόγιο. Ο Ελεγχος έχει σαν σκοπό την πιστοποίηση της ΥΠΑΜ για την ασφαλή πτητική λειτουργία αυτής 2.5 Ελεγκτής Κατασκευής ΥΠΑΜ Οι Ελεγκτές Κατασκευής διενεργούν τον αρχικό έλεγχο κατασκευής των ΥΠΑΜ καταγράφουν τα αποτελέσματα των ελέγχων εισηγούνται στους εμπλεκόμενους τυχόν διορθωτικές ενέργειες εισηγούνται στην ΥΠΑ την έκδοση ή μη του Πιστοποιητικού Πτητικής Ικανότητας Η ΥΠΑ συντάσσει κατάλογο των Ελεγκτών Κατασκευής ΥΠΑΜ που είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων. 2.6 Αδεια Ελεγκτού Κατασκευής ΥΠΑΜ Προαπαιτούμενα Ο υποψήφιος Ελεγκτής Κατασκευής ΥΠΑΜ πρέπει να διαθέτει Εθνικό Πτυχίο Μηχανικού Τύπου ΙΙ ή Πτυχίο κατά EASA Part Διαδικασία Απόκτησης Αδείας Ο υποψήφιος ελεγκτής καταθέτει αίτηση (Πρότυπο) στην ΥΠΑ/Δ2 συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αντίγραφο Πτυχίου) Η ΥΠΑ μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών εκδίδει την Αδεια Ελεκγτού Κατασκευής Ισχύς Αδείας Η Άδεια Ελεγκτού Κατασκευής ΥΠΑΜ έχει διάρκεια πέντε (5) ετών υπό την προυπόθεση, το πτυχίο μηχανικού αεροσκαφών που κέκτηται να είναι σε ισχύ Ανανέωση Αδείας Η ανανέωση Αδείας Ελεγτού Κατασκευής γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου Αναστολή Αδείας Η Άδεια ελεγκτού κατασκευής αναστέλλεται: μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΥΠΑ. με την ημερομηνία λήξεως του πτυχίου EASA του μηχανικού Αναγνώριση αλλοδαπής αδείας Δεν προβλέπεται διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπής αδείας Ελεγκτού Κατασκευής ΥΠΑΜ. 2.7 Ιδιοκτήτης ΥΠΑΜ Ο ιδιοκτήτης της ΥΠΑΜ έχει την αποκλειστική ευθύνη για την διατήρηση της πτητικής ικανότητας της ΥΠΑΜ, μετά τον αρχικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί από τον Ελεγκτή Κατασκευής Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτου ΥΠΑΜ Να εκτελεί επιμελώς τις επιθεωρήσεις της ΥΠΑΜ όπως αυτές προβλέπονται στα σχετικά εγχειρίδια. Να τηρεί τo Μητρώo Ωρών Πτήσεως της ΥΠΑΜ (Log Book) Να γνωρίζει και να τηρεί τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό. Να κατέχει και να επιδεικνύει στα αρμόδια όργανα ελέγχου τα απαιτούμενα έγγραφα και άδειες. 2. ΑΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΥΠΑΜ Χειριστής ΥΠΑΜ στην Ελλάδα μπορεί να είναι οποιοσδήποτε είναι κάτοχος των προβλεπομένων από τον κανονισμό αυτό, αδειών και πιστοποιητικών. 3.1 Κατηγορίες Αδειών Χειριστών ΥΠΑΜ Οι άδειες χειριστών ΥΠΑΜ εκδίδονται για τις παρακάτω κατηγορίες Αεροπλάνου Ξηράς Μετατόπισης Βάρους Ξηράς Ελικοπτέρου Γυροπλάνου Μηχανοκίνητου Αλεξιπτώτου Χειριστής ΥΠΑΜ μπορεί να κέκτηται τις παρακάτω ειδικότητες 7

8 Υδροπλάνου ή Αμφιβίου Ρυμουλκού Εκπαιδευτού πτήσεων Εξεταστού Αέρος Οι άδειες και οι ειδικότητες των χειριστών, εκπαιδευτών και εξεταστών εκδίδονται για χειρισμό, εκπαίδευση και εξέταση επί της συγκεκριμένης κατηγορίας ΥΠΑΜ 3.2 Άδεια Χειριστού ΥΠΑΜ Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απόκτησης Άδειας Χειριστή ΥΠΑΜ. Η άδεια χορηγείται από την ΥΠΑ, έπειτα από θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις Προαπαιτούμενα Αδειας Χειριστού ΥΠΑΜ Ηλικία 16 ετών για την εγγραφή του υποψηφίου σε σχολή εκπαίδευσης Ηλικία 17 ετών για την απόκτηση αδείας ΥΠΑΜ Όταν η ηλικία του υποψηφίου είναι μικρότερη των 18 ετών απαιτείται η αίτησή του (Πρότυπο) προς τη Σχολή να προσυπογράφεται από τους γονείς ή τον κηδεμόνα του με αστυνομική επικύρωση Πιστοποιητικό Υγείας κατηγορίας Διαδικασία Απόκτησης Αδείας Χειριστού ΥΠΑΜ Για την απόκτηση Αδείας χειριστού ΥΠΑΜ ο υποψήφιος πρέπει να εγγραφεί σε αναγνωρισμένη Σχολή Εκπαίδευσης να παρακολουθήσει εγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης Ο εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να είναι εγγεγραμμένος ταυτοχρόνως σε δύο Σχολές Εκπαίδευσης Θεωρητική Εκπαίδευση Ο υποψήφιος χειριστής πρέπει να λάβει Θεωρητική Εκπαίδευση σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής του. Μετά το πέρας των Θεωρητικής Εκπαίδευσης ο υποψήφιος μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις τις ΥΠΑ Θεωρητικές Εξετάσεις Οι θεωρητικές εξετάσεις χειριστών ΥΠΑΜ διενεργούνται από την ΣΠΟΑ, με βάση γνωστό ερωτηματολόγιο πολλαπλών απαντήσεων που καλύπτει το σύνολο της ύλης. Προκειμένου υποψήφιος να λάβει μέρος στις εξετάσεις, πρέπει η Σχολή του να συμπληρώσει το κατάλληλο έντυπο, (Πρότυπο) ώστε να του επιτραπεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις. Ο εξεταζόμενος μπορεί να επιλέξει αν το ερωτηματολόγιο θα είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Επιτυχόντες στις θεωρητικές εξετάσεις θεωρούνται όσοι συγκεντρώσουν βαθμολογία 75% κατ ελάχιστον. Σε περίπτωση αποτυχίας ο υποψήφιος πρέπει να επαναλάβει την διαδικασία, λαμβάνοντας μέρος στις εξετάσεις της επομένης εξεταστικής περιόδου Πρακτική Εκπαίδευση Ο υποψήφιος χειριστής ΥΠΑΜ Αεροπλάνου ή Ελικοπτέρου, πρέπει να λάβει πρακτική Εκπαίδευση συνολικής διαρκείας 25 ωρών κατ ελάχιστον σύμφωνα με το λεπτωμερές προγραμμα εκπαίδευσης της Σχολής. Ο υποψήφιος χειριστής ΥΠΑΜ Μετατόπισης βάρους, Γυροπλάνου ή Μηχανοκινητου Αλεξιπτώτου, πρέπει να λάβει πρακτική Εκπαίδευση συνολικής διαρκείας 15 ωρών κατ ελάχιστον σύμφωνα με το λεπτβμερές πρόγραμμα εκπαίδευσης της Σχολής Πρώτη πτήση ΜΟΝΟΣ (SOLO) Ο εκπαιδευόμενος για να ίπταθεί για πρώτη φορά ΜΟΝΟΣ (SOLO) πρέπει: να κέκτηται πιστοποιητικό υγείας σε υσχύ. να κέκτηται τουλάχιστον Περιορισμένο Πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας εάν πρόκειται κατά την διάρκεια της πτήσης να κάνει χρήση ραδιοτηλεφώνου Πρακτική εν πτήση εξέταση Πρακτική εν πτήση εξέταση έχει το δικαίωμα να αιτηθεί ο υποψήφιος που έχει : περάσει τις θεωρητικές εξετάσεις με επιτυχία. περατώσει την πρακτική εν πτήση εκπαίδευση. εξουσιοδότηση από την Σχολή του εγγεγραμμένη στο ατομικό βιβλιάριο πτήσεων. πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ. Ο εξεταζόμενος μπορεί να επιλέξει Εξεταστή Αέρος από τον πίνακα Εξεταστών Αέρος της ΥΠΑ 8

9 Πριν την έναρξη της εξέτασης αέρος ο Εξεταστής ελέγχει λεπτομερώς: Την ταυτότητα του εξεταζόμενου Το πιστοποιητικό υγείας του εξεταζόμενου Την βεβαίωση της ΥΠΑ οτι έχει περάσει με επιτυχία τις θεωρητικές εξετάσεις. Το Ατομικό βιβλιάριο πτήσεων για: o τις ώρες Πτήσεως με εκπαιδευτή και ΜΟΝΟΣ (SOLO). o τις πτήσεις ταξιδίου με εκπαιδευτή και ΜΟΝΟΣ (SOLO). o τις εξουσιοδοτήσεις - εγγραφές του εκπαιδευτή και της Σχολής o την εξουσιοδότηση της Σχολής για την Πρακτική εν Πτήση Εξέταση. Ο εξεταστής συνεχίζει στην εξέταση μόνο όταν όλα τα ανωτέρω είναι σύμφωνα με τον κανονισμό. Η εξέταση περιλαμβάνει : προφορική εξέταση διαρκείας 1 ώρας Η προφορική εξέταση έχει σαν σκοπό ο εξεταστής να καταλάβει καλλίτερα το επίπεδο γνώσης του εξεταζομένου. πτητική εξέταση διάρκειας τουλάχιστον 1 ώρας Η εξέταση αέρος διακόπτεται και ο εξεταστής δεν προχωρά στην πτήση, όταν το επίπεδο θεωρητικών γνώσεων του εξεταζόμενου είναι μη αποδεκτό. Η εξέταση στην πτήση πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα. o Διαδικασίες πριν από την πτήση o Εκκίνηση και Τροχοδρόμηση o Απογείωση o Αεροναυτιλία o Διαδικασίες στην πτήση o Πτήση με χαμηλή ταχύτητα o Έκτακτες καταστάσεις o Αναγκαστική προσγείωση (επίδειξις μόνον) o Διαδικασίες κανονικής προσγείωσης o Διαδικασίες μετά την πτήση Το πέρας της εξέτασης είναι στην κρίση του εξεταστού. Μετά το πέρας της εξέτασης ο Εξεταστής ανακοινώνει το αποτέλεσμα στον εξεταζόμενο. Επιτυχής πτητική εξέτασις Ο χρόνος πτήσεως καταγράφεται στην στήλη Κυβερνήτης και για τους δύο χειριστές. Ο εξεταστής μετά από επιτυχή εξέταση συμπληρώνει: το έντυπο (Πρότυπο) βάσει του οποίου η ΥΠΑ/Δ2 θα εκδόσει την Άδεια Χειριστού ΥΠΑΜ. την προσωρινή Άδεια Χειριστού ΥΠΑΜ. (Πρότυπο). καταρτίζει τον φάκελο του χειριστού που πρέπει να περιέχει : o Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητος ή αντίστοιχου εγγράφου. o Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Υγείας. o Αντίγραφο Βεβαίωσης αποτελεσμάτων θεωρητικών μαθημάτων. o Αντίγραφο των ωρών από το Ατομικό βιβλιάριο πτήσεων. o Πρωτότυπο έντυπο πρακτικής εξέτασης αέρος. Αποστέλλει το φάκελο του χειριστού στην ΥΠΑ/Δ2 προς έκδοση της κανονικής Αδείας ΥΠΑΜ Αποτυχημένη πτητική εξέτασις Ο χρόνος πτήσεως καταγράφεται σαν πτήση εκπαίδευσης. ο υποψήφιος πρέπει να ιπταθεί με εκπαιδευτή για τουλάχιστον δύο (2) ώρες κατά τις οποίες θα λάβει επι πλέον εκπαίδευση στα αντικείμενα που απέτυχε. ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επαναλάβει την εξέταση μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών Προσωρινή Άδεια Χειριστού ΥΠΑΜ Η προσωρινή Άδεια Χειριστού ΥΠΑΜ είναι έντυπο της ΥΠΑ. συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον Εξεταστή Αέρος μετά από επιτυχή εξέταση αέρος. ισχύει για 40 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσης. επέχει θέσει Αδείας χειριστού ΥΠΑΜ. πάυει να ισχύει με την απόκτηση της κανονικής Αδείας Χειριστού ΥΠΑΜ Ισχύς Αδείας Χειριστού ΥΠΑΜ Η Αδεια Χειριστού Υπερελαφρών Αεροπλάνων ισχύει : για 5 (πέντε) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής της προσωρινή Άδεια Χειριστού ΥΠΑΜ. μόνο όταν συνοδεύεται από πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ 9

10 3.2.7 Ανανέωση Αδείας Χειριστού ΥΠΑΜ Η άδεια Χειριστού ΥΠΑΜ ανανεώνεται κάθε 5 (πέντε) χρόνια Για την ανανέωση απαιτείται ο χειριστής τα προηγούμενα 5 (πέντε) χρόνια να έχει ιπταθεί συνολικά 25 ώρες σαν κυβερνήτης αεροσκάφους. Η ανανέωση Αδείας Χειριστού ΥΠΑΜ γίνεται από την ΥΠΑ : Με βεβαίωση ωρών σχολής Με προσκόμιση αντιγράφου του ατομικού βιβλιαρίου πτήσεως υπογεγραμμένη από τον ίδιο που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του χειριστού. Εάν ο χειριστής δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, απαιτείται πρακτική εν πτήση εξέταση από εγκεκριμένο εξεταστή αέρος. Η άδεια χειριστού ΥΠΑΜ δεν μπορεί να ανανεωθεί, εάν έχει ανασταλεί ή ανακληθεί από την ΥΠΑ Δικαιώματα Χειριστού ΥΠΑΜ Ο κάτοχος εν ισχύ αδείας ΥΠΑΜ έχει το δικαίωμα : να ίπταται Μόνος (SOLO) με ΥΠΑΜ της κατηγορίας που δικαιούται εκ της αδείας του ανεξάρτητα από την πείρα του ή τον χρόνο αποχής του από τις πτήσεις να ίπταται με επιβάτη, υπό την προϋπόθεση ότι o έχει το λιγότερο Συνολική Αεροπορική πείρα 25 ωρών ως Κυβερνήτης σε Αεροσκάφη. o τις προηγούμενες 90 ημέρες προ της πτήσεως με επιβάτη έχει ως κυβερνήτης τουλάχιστον 1 ώρα πτήσης και 5 προσγειώσεις με ιδίου τύπου ΥΠΑΜ Υποχρεώσεις Χειριστού ΥΠΑΜ Ο κάτοχος Αδείας Χειριστού ΥΠΑΜ υποχρεούται : να γνωρίζει και να ακολουθεί την Αεροπορική Νομοθεσία να γνωρίζει και να ακολουθεί τον παρόντα Κανονισμό να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προάγει την ασφάλεια της πτήσεως που είναι κυβερνήτης να γνωρίζει τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της ΥΠΑΜ που ίπταται. να τηρεί το ατομικό Βιβλιάριο Πτήσεων. Ο Χειριστής ΥΠΑΜ δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει την πτήση εφόσον : οι ικανότητες του είναι μειωμένες λόγω κούρασης, ασθένειας ή τραυματισμού. έχει καταναλώσει οινόπνευμα τις τελευταίες 24 ώρες. βρίσκεται υπό επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών. βρίσκεται υπό την επήρεια φαρμάκων που μπορούν να επηρεάσουν τις ικανότητές του. δεν έχει ενημερωθεί για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή που θα ιπταθεί. δεν έχει ενημερωθεί για τις αεροναυτικές αγγελίες που αφορούν στην πτήση. η ΥΠΑΜ δεν είναι εφοδιασμένη με τα έγγραφα που απαιτούνται. Ο Χειριστής ΥΠΑΜ είναι υπεύθυνος για : την ενημέρωση του επιβάτη του στους κανόνες συμπεριφοράς κατά τη πτήση. την χρήση προστατευτικών και σωστικών μέσων. την σωστή πρόσδεση του επιβάτη. την τελική απόφαση εκτέλεσης ή μη της πτήσεως. Κατά την διάρκεια της πτήσεως δεν επιτρέπεται : οι επιβαίνοντες να λύνουν τις ζώνες ασφάλείας (εξαιρουμένων των αλεξιπτωτιστών). να υπάρχουν ελεύθερα αντικείμενα. το κάπνισμα σε όλη την διάρκεια της πτήσης. η χρήση οινοπνευματωδών ποτών. Ο Χειριστής ΥΠΑΜ δεν επιτρέπεται : να πετάξει περισσότερο από 8 ώρες εντός μιας ημέρας Υποχρεώσεις Χειριστού YPAM μετά από ατύχημα Για τους σκοπούς του παρόντος ως ατύχημα ΥΠΑΜ ορίζεται κάθε περιστατικό το οποίο συμβαίνει κατά τη διάρκεια εκμετάλλευσης της ΥΠΑΜ και κατά το οποίο: επήλθε θάνατος ατόμου ή ατόμων. επήλθε σοβαρός τραυματισμός ατόμου ή ατόμων. η ΥΠΑΜ καταστράφηκε ολοσχερώς. η ΥΠΑΜ έχει βυθισθεί. η ΥΠΑΜ έχει καταπέσει σε απρόσιτο σημείο. η ΥΠΑΜ υπέστη ζημιές η αποκατάσταση των οποίων κρίνεται επισφαλής για την πτητική ικανότητά της. Ο χειριστής της ΥΠΑΜ υποχρεούται αμέσως μετά το ατύχημα, εφόσον του το επιτρέπει η φυσική του κατάσταση να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να: διασφαλίσει τη ζωή και την σωματική ακεραιότητα των ατόμων που έχουν εμπλακεί στο 10

11 ατύχημα εξασφαλίσει την προστασία περιουσιών, υλικού και περιβάλλοντος διασφάλισει τα έγγραφα που έχουν σχέση με το ατύχημα, διασφάλισει τους μάρτυρες διασφάλισει την ΥΠΑΜ από ανεπιθύμητες ενέργειες ενημερωθεί η (ΕΔΑΑΑΠ). Η ενημέρωση της αρμόδιας Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων γίνεται το συντομότερο δυνατό και αναφέρονται τα κάτωθι : Είδος ατυχήματος, τόπος, ημερομηνία και ώρα αυτού. ΥΠΑΜ που έλαβε μέρος σε αυτό. Όνομα χειριστή. Ονόματα και αριθμός επιβαινόντων και η κατάσταση υγείας τους. Περιγραφή και συνθήκες του ατυχήματος. Μέτρα που ελήφθησαν. Όνομα και ιδιότητα ατόμου που κάνει την αναφορά. Λεπτομέρειες αναφέρονται στην οικία νομοθεσία 2912/ Αναστολή Αδείας Χειριστού ΥΠΑΜ Η Άδεια χειριστή ΥΠΑΜ μπορεί να ανασταλεί προσωρινά ή οριστικά : όταν ο κάτοχος πάψει να κατέχει Πιστοποιητικό Υγείας που να ισχύει. όταν ο κάτοχος εμπλακεί σε ατύχημα ως Κυβερνήτης. μετά από σχετική απόφαση της ΥΠΑ. o για παράβαση της κειμένης νομοθεσίας. o για παράβαση των κανόνων πτήσης. o για πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια πτήσεων. o για πράξεις του κοινού ποινικού δικαίου που έγιναν με την συμμετοχή ΥΠΑΜ. 3.3 Πιστοποιητικό Υγείας Το Πιστοποιητικό Υγείας που απαιτείται είναι κατηγορίας 2 και εκδίδεται από εξουσιοδοτημένους από την ΥΠΑ ιατρούς ΑΜΕ (Aero Medical Examiners) εξουσιοδοτημένα από την ΥΠΑ Κέντρα Αεροπορικής Ιατρικής AMC (Aero Medical Centres) Η ημερομηνία λήξης καθώς και τυχόν περιορισμοί αναφέρονται επί του πιστοποιητικού. 3.4 Πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας Σύμφωνα με το ΦΕΚ /7/2005 Η χρήση μονίμου ή φορητού ασυρμάτου αερεπίγειας επικοινωνίας επιτρέπεται μόνο σε άτομα που κατέχουν τουλάχιστον Περιορισμένο Πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας. Το Πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας είναι απόλυτα ανεξάρτητο πτυχίο από τα Αεροπορικά Πτυχία ή Άδειες Χειριστού ΥΠΑΜ και δεν συνδέεται με την απόκτηση άλλου Αεροπορικού Πτυχίου. Περιορισμένο πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας μπορούν να αποκτήσουν και άτομα που δεν έχουν πρόθεση να αποκτήσουν Αεροπορικό Πτυχίο ή Άδεια χειριστού ΥΠΑΜ Διαδικασία Απόκτησης Πτυχίου Ραδιοτηλεφωνίας Η διαχείριση της διαδικασίας χορήγησης Πτυχίου Ραδιοτηλεφωνίας γίνεται από την ΥΠΑ/Δ5 Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών Δικαιώματα Κατόχου Πτυχίου Ραδιοτηλεφωνίας Ο κάτοχος περιορισμένου πτυχίου Ραδιοτηλεφωνίας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί Αεροπορική ασύρματη συσκευή επικοινωνίας και να μιλά μέσω αυτών με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Aναγνώριση Αλλοδαπού Πτυχίου Ραδιοτηλεφωνίας Τα αντίστοιχα πτυχία χωρών της Ευρωπαικής Ενωσης ισχύουν στην Ελλάδα χωρίς άλλη διαδικασία. Η αναγνώριση των αντιστοίχων πτυχίων χωρών εκτός Ευρωπαικής Ενωσης δίεπεται από διμερείς συμφωνίες ανάμεσα στην Ελλάδα και την κάθε χώρα. 3.5 Ατομικό Βιβλιάριο Ωρών Πτήσεων (Log Book) Ο χειριστής ΥΠΑΜ έχει υποχρέωση να τηρεί Ατομικό Βιβλιάριο Πτήσεων, το οποίο πρέπει να ενημερώνει άμεσα και οπωσδήποτε προ της επομένης ημέρας πτήσεως. Το βιβλιάριο πτήσεων πρέπει να πληρεί τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Αεροπορική Νομοθεσία. Στο ατομικό βιβλιάριο αναγράφονται όλες οι πτήσεις του κατόχου που εκτελεί σαν : Εκπαιδευόμενος χειριστής Κυβερνήτης Εκπαιδευτής Σε κάθε πτήση μόνο ένας χειριστής είναι κυβερνήτης και μόνον ένας δύναται να εγγράψει τον χρόνο πτήσης σαν κυβερνήτης έστω και αν ο έτερος επιβαίνων, είναι επίσης κάτοχος αδείας 11

12 ΥΠΑΜ Εξαίρεση αποτελούν : οι εκπαιδευτικές πτήσεις όπου και οι δύο επιβαίνοντες εγγράφουν, τον χρόνο πτήσεως στο σύνολό του, ο ένας σαν εκπαιδευτής και ο έτερος σαν εκπαιδευόμενος. Στις πτήσεις πρακτικής εξέτασης o αν η εξέταση είναι επιτυχής τότε και οι δύο επιβαίνοντες εγγράφουν τον χρόνο πτήσεως σαν κυβερνήτες o αν η πτήση πρέπει να επαναληφθεί (αποτυχημένη εξέταση) τότε, ο μεν εξεταστής εγγράφει τον χρόνο πτήσεως σαν εκπαιδευτής ο δε υποψήφιος τον χρόνο πτήσεως σαν εκπαιδευόμενος. Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης ο εκπαιδευτής : αναγράφει και υπογράφει τις εξουσιοδοτήσεις πτήσεων που παρέχει στον εκπαιδευόμενο (πτήσεις ΜΟΝΟΣ, πτήσεις ταξιδίου κλπ) υπογράφει την κάθε εγγραφή στο βιβλίο του εκπαιδευόμενου συμπεριλαμβανομένων και των εγγραφών πτήσεων ΜΟΝΟΣ Ο κάτοχος του βιβλιαρίου στο τέλος κάθε σελίδας έχει την υποχρέωση να αθροίζει τις ώρες και να υπογράφει την σελίδα. Η υπογραφή κάθε σελίδας από τον κάτοχο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του κατόχου για την ορθότητα των εγγραφών. Αντίγραφα των σελίδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον κάτοχο σαν απόδειξη της πτητικής του πείρας. 3.6 Aναγνώριση Πτυχίου Αεροσκαφών Χειριστής κάτοχος πτυχίου EASA ή JAR για να αποκτήσει αντίστοιχης κατηγορίας πτυχίο χειριστή ΥΠΑΜ πρέπει : να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3 απογειώσεις και ισάριθμες προσγειώσεις κατά τις οποίες η ΥΠΑΜ περιήλθε σε πλήρη στάση με εκπαιδευτή πτήσεων αναγνωρισμένης σχολής να περάσει με επιτυχία εξέταση αέρος από πιστοποιημένο εξεταστή αέρος. Πτυχία Χειριστών Αεροσκαφών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναγνωρίζονται για την απόκτηση Αδείας ΥΠΑΜ 3.7 Aναγνώριση Αλλοδαπής Αδείας ΥΠΑΜ Τα αντίστοιχα πτυχία ή Αδειες χωρών της Ευρωπαικής Ενωσης ισχύουν στην Ελλάδα. Δεν αναγνωρίζονται Πτυχία ή Αδειες χωρών εκτός Ευρωπαικής Ενωσης. 3.8 Μεταγραφές Εκπαιδευομένων Δεν επιτρέπεται η μεταγραφή εκπαιδευόμενου στο μέσον της θεωρητικής εκπαίδευσης. Η Θεωρητική Εκπαίδευση περατούται με έγγραφη Βεβαίωσης, της Σχολής που παρείχε την εκπαίδευση, που βεβαιώνει ότι ο εκπαιδευόμενος περάτωσε την Θεωρητική Εκπαίδευση. Η Βεβαίωση δίνει το δικαίωμα στον εκπαιδευόμενο: να λάβει μέρος στης Θεωρητικές εξετάσεις της ΥΠΑ. να μεταγραφεί σε έτερη Σχολή, χωρίς να επαναλάβει το πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης. Η μεταγραφή Εκπαιδευομένου από μία Σχολή σε άλλη,μπορεί να γίνει κατά την διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευόμενος: δεν μπορεί να είναι γραμμένος σε δύο Σχολές ταυτοχρόνως. έχει υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως την Σχολή για την πρόθεσή τους να παραιτηθεί από την εκπαίδευση και να διαγραφεί από την Σχολή. δεν έχει υποχρέωση να αιτιολογήσει την απόφασή του και οι λόγοι της μεταγραφής δεν ενδιαφέρουν τον παρόντα κανονισμό. Ο εκπαιδευόμενος μετά την παραίτησή του μπορεί να εγγραφεί σε άλλη Σχολή της αρεσκείας του. Η νέα Σχολή: έχει την υποχρέωση να αναγνωρίσει την βεβαίωση Θεωρητικής Εκπαίδευσης που έχει εκδοθεί από την Προηγούμενη Σχολή. έχει το δικαίωμα να μην αναγνωρίσει το σύνολο των ωρών πτήσεως που ο εκπαιδευόμενος πέταξε στην προηγούμενη Σχολή. 3.9 Ειδικότητα Υδροπλάνων Αμφιβίων ΥΠΑΜ Η Ειδικότητα Υδροπλάνων - Αμφιβίων αποδίδεται μόνον στις κατηγορίες Υπερελαφρών Αεροπλάνων (Ελεγχόμενων με αεροδυναμικά μέσα) Μετατόπισης Κέντρου Βαρους (Weight Shift) Η Ειδικότητα Υδροπλάνων - Αμφιβίων απονέμεται μόνον στην κατηγορία ΥΠΑΜ που ο υποψήφιος έλαβε εκπαίδευση. 12

13 3.9.1 Προαπαιτούμενα απόκτησης Ειδικότητος Υδροπλάνων - Αμφιβίων Ο χειριστής πρέπει να κέκτηται Άδεια ΥΠΑΜ ξηράς Πτητική εμπειρία 50 ωρών ως κυβερνήτης Διαδικασία απόκτησης Ειδικότητος Υδροπλάνων - Αμφιβίων Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να εγγραφεί σε Σχολή Εκπαίδευσης και να λάβει : θεωρητική εκπαίδευση 10 ωρών πρακτική εκπαίδευση 10 ωρών πτήσης Να περάσει με επιτυχία προφορική και πρακτική εν πτήση εξέταση διαρκείας τουλάχιστον 1 ώρας. Η Σχολή βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης με καταχώριση στο ατομικό βιβλιάριο πτήσεων (Log Book) του χειριστή και με έκδοση βεβαίωσης που θα χρησιμοποιηθεί στην ΥΠΑ για την επικύρωση της Ειδικότητος Υδροπλάνων - Αμφιβίων επί της Αδείας ΥΠΑΜ Ισχύς Ειδικότητος Υδροπλάνων - Αμφιβίων Η ειδικότητα Υδροπλάνων - Αμφιβίων δεν έχει ημερομηνία λήξεως και ισχύει όσο η Αδεια ΥΠΑΜ είναι σε ισχύ Ειδικότητα Ρυμουλκού Χειριστής ΥΠΑΜ με ειδικότητα Ρυμουλκού εξουσιοδοτείται να εκτελεί πτήσεις ρυμούλκησης Ανεμοπτέρων, Διαφημιστικών Επιγραφών ή Ανεμουρίων Προαπαιτούμενα απόκτησης Ειδικότητος Ρυμουλκού Ο χειριστής πρέπει να κέκτηται Άδεια ΥΠΑΜ. Πτητική εμπειρία 100 ωρών ως κυβερνήτης Διαδικασία απόκτησης Ειδικότητος Ρυμουλκού Ο εκπαιδευόμενος ρυμουλκός πρέπει να εγγραφεί σε Σχολή Εκπαίδευσης και να λάβει: Θεωρητική εκπαίδευση. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει τις μεθόδους και τις τεχνικές ρυμούλκησης καθώς και των διαδικασιών ανάγκης και κινδύνου σε όλες τις φάσεις της πτήσεως. Πρακτική εκπαίδευση 10 πτήσεων ρυμούλκησης το ελάχιστον. Η πρακτηκή εκπαίδευση περιλαμβάνει: o 5 πτήσεις με εκπαιδευτή. o 5 πτήσεις μόνος. Η Σχολή βεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης με καταχώριση στο ατομικό βιβλιάριο πτήσεων (Log Book) του χειριστή και με έκδοση βεβαίωσης που θα χρησιμοποιηθεί στην ΥΠΑ για την επικύρωση της Ειδικότητος του Ρυμουλκού επί της Αδείας Χειριστού ΥΠΑΜ. Ο ρυμουλκός προκειμένου να εκτελέσει πτήσεις ρυμούλκησης πρέπει να έχει πτητική πείρα 10 τουλάχιστον ώρών στον τύπο της ΥΠΑΜ που θα χρησιμοποιηθεί για την ρυμούλκιση. να έχει ιπταθεί τουλάχιστον δύο (2) ώρες σαν κυβερνήτης και να έχει εκτελέσει 5 απογειώσεις και προσγειώσεις τις προηγούμενες 90 ημέρες, με τον ίδιο τύπο ΥΠΑΜ που θα χρησιμοποιηθεί για την ρυμούλκιση Ισχύς Ειδικότητος Ρυμουλκού Η ειδικότητα Ρυμουλκού δεν έχει ημερομηνία λήξεως και ισχύει όσο η άδεια ΥΠΑΜ είναι σε ισχύ Δικαιώματα Ρυμουλκού Ο Χειριστής ΥΠΑΜ με ειδικότητα Ρυμουλκού έχει το δικαίωμα να εκτελεί πτήσεις ρυμούλκισης Ανεμοπτέρων, Διαφημιστικών επιγραφών ή ανεμουρίων Υποχρεώσεις Ρυμουλκού Προ της πτήσεως ρυμούλκησης Ανεμοπτέρου απαιτείται να έχει γινει ενημέρωση και συνενόηση με τον χειριστή του Ανεμοπτέρου για τις καταστάσεις ανάγκης και κινδύνου για τις καιρικές συνθήκες Στις πτήσεις Ρυμούλκησης Ανεμοπτέρων δεν επιτρέπεται η επιβίβαση στο Ρυμουλκό ΥΠΑΜ έτερου επιβαίνοντος πλην του Κυβερνήτου. Εξαίρεση αποτελούν μόνον οι πτήσεις εκπαίδευσης προς απόκτηση ειδικότητος Ρυμουλκού Αναγνώριση Ειδικότητος Ρυμουλκού Χειριστής κάτοχος πτυχίου EASA ή JAR με ειδικότητα Ρυμουλκού αποκτά αυτόματα την ειδικότητα Ρυμουλκού με την απόκτηση Αδείας ΥΠΑΜ Ειδικότητα Εκπαιδευτού Πτήσεων ΥΠΑΜ Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτού παρέχεται σε Σχολές Εκπαίδευσης ΥΠΑΜ Ο Εκπαιδευτής εξουσιοδοτείται να παρέχει εκπαίδευση μόνο για την κατηγορία ΥΠΑΜ που είναι 13

14 αξιολογημένος Προαπαιτούμενα Απόκτησης Ειδικότητος Εκπαιδευτού Ο υποψήφιος εκπαιδευτής πρέπει να έχει : Άδεια χειριστού ΥΠΑΜ δύο (2) χρόνια κατ ελάχιστον Πτητική πείρα 150 ωρών ως κυβερνήτης αεροσκαφών κατ ελάχιστον Περιορισμένο πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας κατ ελάχιστον Διαδικασία Απόκτησης Ειδικότητος Εκπαιδευτού Ο υποψήφιος εκπαιδευτής πρέπει να περάσει : θεωρητική εκπαίδευση 20 ωρών και πρακτική εκπαίδευση 10 ωρών στην δεξιά και αριστερή θέση πρακτική εν πτήση εξέταση 1 ώρας με εξουσιοδοτυμένο εξεταστή αέρος Ο εκπαιδευτής πριν την παροχή εκπαίδευσης με έναν τύπο ΥΠΑΜ πρέπει να έχει ιπταθεί τουλάχιστον 10 ώρες με τον ίδιο τύπο ΥΠΑΜ Ισχύς Ειδικότητος Εκπαιδευτού Η ειδικότητα του εκπαιδευτού πτήσεων δεν έχει ημερομηνία λήξεως και ισχύει οσο η άδεια ΥΠΑΜ είναι εν ισχύ Δικαιώματα εκπαιδευτού Ο εκπαιδευτής πτήσεων ΥΠΑΜ έχει το δικαίωμα να παρέχει το σύνολο της θεωρητικής και πτητικής εκπαίδευσης χειριστών και εκπαιδευτών ΥΠΑΜ Υποχρεώσεις εκπαιδευτού Ο εκπαιδευτής πτήσεων ΥΠΑΜ έχει την υποχρέωση να παρέχει ενημέρωση στον εκπαιδευόμενο πριν από κάθε πτήση για τις ασκήσεις που θα ακολουθήσουν να παρέχει ενημέρωση μετά την πτήση κάνοντας ανάλυση των λαθών που έγιναν να ενημερώνει τον εκπαιδευόμενο πριν από κάθε πτήση ΜΟΝΟΣ για τον αντικειμενικό σκοπό της πτήσης να υπογράφει στο ατομικό βιβλιάριο πτήσεως του εκπαιδευομένου την εξουσιοδότηση με την οποία ο εκπαιδευόμενος έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τοπική πτήση ή πτήση ταξιδίου ΜΟΝΟΣ (SOLO) να ενημερώνει την ατομική καρτέλα του εκπαιδευόμενου να ενημερώνει τον Διευθυντή Σχολής Aναγνώριση Ειδικότητας Εκπαιδευτού Πτήσεων Αεροσκαφών EASA ή JAR Κάτοχος πτυχίου EASA ή JAR με ειδικότητα Εκπαιδευτού πτήσεων μπορεί να λάβει την Ειδικότητα Εκπαιδευτού πτήσεων ΥΠΑΜ αν έχει το λιγότερο: 150 ώρες πτήσεων ως κυβερνήτης ελαφρών αεροσκαφών 25 ώρες πτήσεων ως κυβερνήτης ΥΠΑΜ εκ των οποίων τουλάχιστον 15 ώρες από την θέση του επιβάτη Η ΥΠΑ τηρεί αρχεία Εκπαιδευτών Αέρος ΥΠΑΜ που είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου Ειδικότητα Εξεταστού Αέρος Ο εξεταστής Αέρος είναι συνεργάτης της ΥΠΑ και έχει επιλεγεί ώστε να διενεργεί τις Εξετάσεις Αέρος των Υποψηφίων Χειριστών ΥΠΑΜ προς απόκτηση Αδείας. Ο Εξεταστής Αέρος εξουσιοδοτείται να διενεργεί εξετάσεις μόνο στην κατηγορία ΥΠΑΜ που είναι αξιολογημένος. Ο Εξεταστής Αέρος είναι αυτός που τελικά ελέγχει το σύνολο τουν γνώσεων του εκπαιδευόμενου. Ο εξεταστής Αέρος δεν επιτρέπεται να εξετάσει μαθητή στον οποίο έχει προσφέρει ο ίδιος εκπαίδευση Προαπαιτούμενα απόκτησης Ειδικότητος Εξεταστού Αέρος Ο εξεταστής πρέπει να είναι εκπαιδευτής πτήσεων ΥΠΑΜ τουλάχιστον δύο (2) χρόνια Να έχει τουλάχιστον 150 ώρες σαν εκπαιδευτής πτήσεων Διαδικασία Απόκτησης Ειδικότητος Εξεταστού Αέρος Η ειδικότητα του εξεταστού ΥΠΑΜ απονέμεται από την ΥΠΑ/Δ2 (Πτητικά Πρότυπα) χωρίς εξετάσεις με μοναδικό σκοπό την κάλυψει των εξεταστικών αναγκών της ΥΠΑ. Η ΥΠΑ/Δ2 (Πτητικά Πρότυπα) τηρεί αρχεία Εξεταστών Αέρος ΥΠΑΜ που είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου Υποχρεώσεις Εξεταστού Αέρος Ο εξεταστής αέρος πρέπει να: διενεργεί τις εξετάσεις με αμεροληψία και ευθυκρισία. ακολουθεί τις διαδικασίες όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό. συμπληρώνει το έντυπο εξέτασης. συμπληρώνει και υπογράφει την προσωρινή Άδεια χειριστού ΥΠΑΜ. 14

15 αποσταλεί στην ΥΠΑ/Δ2 τον φάκελο του χειριστού με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, για να εκδοθεί η κανονική Αδεια ΥΠΑΜ. ενημερώνεται συνεχώς για τα αντικείμενα που εξετάζει. επικοινωνεί με άλλους εξεταστές ανταλλάσσοντας γνώσεις για το επίπεδο των εξεταζομένων ενημερώνει την ΥΠΑ για προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά την διάρκεια των καθηκόντων του Ισχύς Ειδικότητος Εξεταστού Αέρος Η Ειδικότητα Εξεταστού ΥΠΑΜ δεν έχει ημερομηνία λήγης Προκειμένου εξεταστής να προβή σε εξέταση αέρος πρέπει να έχει άδεια ΥΠΑΜ σε ισχύ Aναγνώριση Ειδικότητας Εξεταστού Αέρος Ειδικότητα Εξεταστού Πτήσεων από χώρα της Ευρωπαικής Ενωσης ή εκτός αυτής δεν αναγνωρίζεται. 4. ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΜ 4.1 Γενικά Η Σχολή Εκπαίδευσης είναι εκπαιδευτικός φορέας που έχει σαν αποστολή να παρέχει το σύνολο της εκπαίδευση για την απόκτηση άδειας χειριστού ΥΠΑΜ Η Σχολή Εκπαίδευσης ΥΠΑΜ : μπορεί να παρέχει εκπαίδευση μόνο στους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι σ' αυτήν πρέπει απαραίτητα να παρέχει το σύνολο της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης πρέπει να λειτουργεί με εγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση μόνο στην κατηγορία ΥΠΑΜ για την οποία έχει λάβει άδεια έχει την ευθύνη του εκπαιδευομένου μέχρι αυτός να πάρει την άδεια ΥΠΑΜ έχει την ευθύνη της συμπλήρωσης και αποστολής των αιτήσεων και κάθε είδους εγγράφου που αφορούν στον εκπαιδευόμενο και απευθύνεται στην ΥΠΑ. Σχολή Εκπαίδευσης ΥΠΑΜ μπορούν να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν: Αεραθλητικά Σωματεία. Εταιρίες. Νομικά Πρόσωπα Φυσικά Πρόσωπα. 4.2 Σχολής Εκπαίδευσης ΥΠΑΜ Προκειμένου κάποιος ενδιαφερόμενος να λάβει άδεια λειτουργίας Σχολής Εκπαίδευσης ΥΠΑΜ θα πρέπει να καταθέσει αίτηση (Πρότυπο) στην ΥΠΑ/Δ2 (Πτητικά Πρότυπα) και να κάνει γνωστό το αίτημά του Η ΥΠΑ/Δ2 (Πτητικά Πρότυπα) είναι η αρχή η οποία θα διαχειριστεί το αίτημά του και : θα θέσει τις επί μέρους απαιτήσεις θα ελέγξει τα απαιτούμενα θα κάνει τις διορθώσεις θα εκδώσει την άδεια λειτουργίας της Σχολής Η ΥΠΑ/Δ2 (Πτητικά Πρότυπα) διατηρεί αρχεία με τις αδειοδοτημένες Σχολές ΥΠΑΜ που είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου Εκδοση Αδείας Λειτουργίας Σχολής Η Αδεια Λειτουργίας Σχολής εκδίδεται από την ΥΠΑ/Δ2 (Πτητικά Πρότυπα) και έχει διάρκει ενός (1) έτους Ανανέωση Αδείας Λειτουργίας Σχολής Η Αδεια Λειτουργίας Σχολής ανανεώνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και έχει διάρκεια τριών (3) ετών Αναστολή Αδείας Λειτουργίας Σχολής Η ΥΠΑ/Δ2 (Πτητικά Πρότυπα) έχει την δυνατότητα να προβή σε έκτακτους ελέγχους ώστε να διαπιστώσει την καλή λειτουργία της Σχολής. Η ΥΠΑ/Δ2 (Πτητικά Πρότυπα) μπορεί να αναστείλει ή και να άρει την Άδεια Λειτουργίας Σχολής ΥΠΑΜ μετά από αιτιολογημένη απόφαση. Η ΕΛΑΟ μπορεί επίσης να προβή σε ελέγχους Σχολών ΥΠΑΜ που λειτουργούν από σωματεία που υπάγονται στην δυναμή της. Τις διαπιστώσεις των ελέγχων η ΕΛΑΟ μπορεί να τις στείλει μαζί με προτάσεις στην ΥΠΑ/Δ2 (Πτητικά Πρότυπα) που θα αξιολογηθούν σχετικά. 4.3 Προσωπικό Σχολής Προιστάμενος της Σχολή είναι ο Διευθυντή Σχολής ο οποίος έχει την συνολική ευθύνη απέναντι στην ΥΠΑ Διευθυντής Σχολής ΥΠΑΜ 15

16 Ο Διευθυντής Σχολής: πρέπει να είναι απόφοιτος Λυκείου ή αντίστοιχης Σχολής πρέπει να κέκτηται Αδείας Χειριστού ΥΠΑΜ πρέπει να την κέκτηται Ειδικότητας Εκπαιδευτού Πτήσεων για τουλάχιστον 3 έτη. μπορεί να ασκήσει τα καθηκοντά του μόνο όταν η Αδεια Χειριστού που κατέχει είναι εν ισχύ. δύναται να καλύψει σαν εκπαιδευτής το σύνολο της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Σχολής μπορεί να αναλάβει ταυτόχρονα τα καθήκοντα του: Υπεύθυνου Εκπαιδευτού Θεωρητικής Εκπαίδευσης. Υπεύθυνου Εκπαίδευσης Αέρος. Υπεύθυνου Μηχανικού. Ο Διευθυντή Σχολής είναι υπεύθυνος για την: αρτιότητα και ποιότητα της εκπαίδευσης. ασφάλεια των πτήσεων. πτητική κατάσταση των ΥΠΑΜ της Σχολής. διαχείριση και φύλαξη των αρχείων. Ο Διευθυντή Σχολής είναι υπεύθυνος έναντι της ΥΠΑ και του Νόμου Εκπαιδευτής Θεωρητικών Μαθημάτων Η Σχολή μπορει να τοποθετήσει Υπεύθυνο Θεωρητικής Εκπαίδευσης που θα αναφέρεται στον Διευθυντή της Σχολής. Η Σχολές Εκπαίδευσης είναι απόλυτα υπεύθυνες για την επιλογή των εκπαιδευτών που θα διδάξουν στο κάθε αντικείμενο των θεωρητικών μαθημάτων. Η ΥΠΑ δεν προβλέπει ικανότητα εκπαιδευτού εδάφους, ελέγχει δε τις επιλογές των Σχολών εκ των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων. Ο Διευθυντής της Σχολής μπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου το έργο αυτό Εκπαιδευτής Πτήσεων Η Σχολή μπορεί να τοποθετήσει Υπεύθυνο Εκπαίδευσης Αέρος που θα αναφέρεται στον Διευθυντή της Σχολής Η Σχολή παρέχει πτητική εκπαίδευση μόνο με Εκπαιδευτές πτήσεων Ο Διευθυντής της Σχολής μπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου αυτό το έργο Υπεύθυνος Μηχανικός Η Σχολή έχει υποχρέωση να τοποθετήσει Υπεύθυνο Μηχανικό που θα αναφέρεται στον Διευθυντή της Σχολής. Ο Υπεύθυνος Μηχανικός πρέπει να είναι κάτοχος Πτυχίου Μηχανικού Αεροσκαφών αναγνωρισμένο από την ΥΠΑ. Είναι υπευθυνος για την καλή κατάσταση των πτητικών μέσων της Σχολής ενημέρωση των μητρώων των ΥΠΑΜ της Σχολής Ο Διευθυντής της Σχολής μπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου αυτό το έργο αν κέκτηται των καταλλήλων προσόντων. 4.4 Εγκαταστάσεις Σχολής Η Σχολή Εκπαίδευσης πρέπει να διαθέτει : συγκεκριμένη έδρα γραφείων κατάλληλους χώρους για θεωρητικά μαθήματα Οι χώροι του κέντρου μπορεί να είναι ιδιόκτητοι, επί ενοικίω ή επίσημα παραχωρημένοι Η Σχολή προκειμένου να δραστηριοποιειθεί σε αεροδρόμιο πρέπει να διαθέτει άδεια από τον φορέα που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο. 4.5 Εδρα Σχολής Η έδρα καθώς και η αίθουσα Θεωρητικών Μαθημάτων της Σχολής δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στο χώρο πτήσεων. Η έδρα πρέπει να διαθέτει γραφεία ανοικτά στο κοινό Η αίθουσα Θεωρητικών Μαθημάτων μπορεί να βρίσκεται σε χώρο διάφορο από την έδρα της Σχολής Στην έδρα της σχολής φυλάσσονται τα αρχεία της Σχολής 4.6 Αεροσκάφη Η Σχολή πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) ΥΠΑΜ Ελληνικού ή Ευρωπαικού Νηολογίου Η Σχολή δεν μπορεί να παρέχει εκπαίδευση με αεροσκάφη που δεν περιλαμβάνονται στην άδειά της 16

17 4.7 Ασφάλιση Η Σχολή πρέπει να ασφαλίσει τα πτητικά μέσα για κινδύνους έναντι τρίτων Το Ασφαλιστικό συμβόλαιο πρέπει απαραίτητα να αναφέρει οτι τα αεροσκάφη θα χρησιμοποιηθούν και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το ποσό κάλυψης ορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 785/2004 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου. 4.8 Εκπαίδευση Η Σχολή πρέπει να παρέχει το σύνολο της Θεωρητικής και Πρακτικής εκπαίδευσης. Αντικειμενικός σκοπός είναι η Σχολή να δώσει όλες τις απαραίτητες γνώσεις ώστε ο εκπαιδευόμενος να φθάσει σε επίπεδο γνώσεων, που θα του επιτρέψουν να περάσει με επιτυχία την Θεωρητική και Πρακτική Εξέταση για την απόκτηση Αδειας Χειριστού. Η Σχολή είναι υπεύθυνη για τον κάθε εκπαιδευόμενο μέχρι αυτός να αποκτήσει Αδεια Χειριστού Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Η Σχολή πρέπει να καταρτίσει λεπτομερές πρόγραμμα που να καλύπτει την Θεωρητική Εκπαίδευση Πρακτική Εκπαίδευση για κάθε κατηγορία ΥΠΑΜ για τον οποίο θέλει να αιτηθεί άδεια εκπαίδευσης Θεωρητική Εκπαίδευση Την ευθύνη για την οργάνωση και την ποιότητα των θεωρητικών μαθημάτων έχει εξ ολοκλήρου η Σχολή. Η θεωρητική εκπαίδευση έχει συνολική διάρκεια το λιγότερο 35 ώρες Το πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα : Νομοθεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Ι και ΙΙ μέρος) Μετεωρολογία Γενικές τεχνικές γνώσεις Αεροναυτιλία Θεωρία πτήσεως Ανθρώπινες δυνατότητες Μηχανική και αεροδυναμική πτήσης Κανόνες εκμετάλλευσης αεροδρομίων και πεδίων προσγείωσης Αερεπίγειες Επικοινωνίες και Χρήση ασυρμάτου Πρακτικά μαθήματα συντήρησης αεροσκαφών και κινητήρων Τα θεωρητικά μαθήματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν ταυτόχρονα μέχρι 12 εκπαιδευόμενοι. Μετά το τέλος της Θεωρητικής Εκπαίδευσης η Σχολή εκδίδει ατομική βεβαίωση (Πρότυπο) πέρατος Θεωρητικής εκπαίδευσης. Η Σχολή έχει την υποχρέωση να αποστέλλει τις Βεβαιώσεις στην ΥΠΑ/Δ2 ώστε οι εκπαιδευόμενοι να λαβουν μέρος στις εξετάσεις που διενεργούνται από την ΥΠΑ/ΣΠΟΑ. Η βεβαίωση ισχύει 2 έτη μέσα στα οποία ο υποψήφιος πρέπει να έχει δώσει εξετάσεις και να έχει περάσει όλα τα μαθήματα Θεωρητικές Εξετάσεις Οι θεωρητικές εξετάσεις χειριστών ΥΠΑΜ διενεργούνται από την ΣΠΟΑ η οποία καθωρίζει τις εκπαιδευτικές περιόδους. Η Σχολή προετοιμάζει του εκπαιδευόμενους για τις εξετάσεις Προκειμένου ο υποψήφιος να λάβει μέρος στις εξετάσεις πρέπει η Σχολή να εκδώσει ατομική βεβαίωση-αίτηση (Πρότυπο) Σε περίπτωση αποτυχίας η Σχολή πρέπει να επαναλάβει την διαδικασία ώστε ο υποψήφιος να λάβει μέρος στις εξετάσεις της επομένης εξεταστικής περιόδου Έκτακτες Θεωρητικές Εξετάσεις Η ΣΠΟΑ είναι δυνατόν να διενεργήσει θεωρητικές εξετάσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να είναι τουλάχιστον πέντε (5) Στον τόπο των εξετάσεων να υπάρχει κρατικός ή δημοτικός αερολιμένας σε λειτουργία. Να κατατεθεί στη ΣΠΟΑ αίτηση δύο (2) μήνες προ της προβλεπόμενης ημερομηνίας των εξετάσεων Η ΣΠΟΑ οργανώνει τις εξετάσεις και αποφασίζει για την ημερομηνία και ώρα των εξετάσεων την εναλλακτική ημερομηνία την ακριβή τοποθεσία τον υπεύθυνο διεξαγωγής των εξετάσεων τον αντικαταστάτη του υπευθύνου Η ΣΠΟΑ το συντομότερο δυνατόν κοινοποιεί την διενέργεια των έκτακτων εξετάσεων στον 17

18 αιτούντα Πρακτική Εκπαίδευση Η κάθε Σχολή Εκπαιδευσης πρέπει να εκπονήσει πρόγραμμα πρακτικής εκπαίδευσης για την κάθε κατηγορία ΥΠΑΜ για την οποία έχει αδειοδοτηθεί. Η Σχολή χειριστών ΥΠΑΜ Αεροπλάνου ή Ελικοπτέρου, παρέχει πτητική Εκπαίδευση συνολικής διαρκείας 25 ωρών κατ ελάχιστον εκ των οποίων : o 20 ώρες πτήσεως με εκπαιδευτή o 5 ώρες πτήσεως ΜΟΝΟΣ (SOLO) Κατά την διάρκεια της πτητικής εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος απαιτείται να εκτελέσει o ένα ταξίδι 40 ναυτικών μιλίων κατ ελάχιστον με εκπαιδευτή o ένα ταξίδι 40 ναυτικών μιλίων κατ ελάχιστον ΜΟΝΟΣ (SOLO). Η Σχολή χειριστών ΥΠΑΜ Μετατόπισης βάρους, Γυροπλάνου ή Μηχανοκινήτου Αλεξιπτώτου, παρέχει πτητική Εκπαίδευση συνολικής διαρκείας 15 ωρών κατ ελάχιστον εκ των οποίων : o 10 ώρες πτήσεως με εκπαιδευτή. o 5 ώρες πτήσεως ΜΟΝΟΣ (SOLO). Κατά την διάρκεια της πτητικής εκπαίδευσης ο εκπαιδευόμενος απαιτείται να εκτελέσει: o ένα ταξίδι 20 ναυτικών μιλίων κατ ελάχιστον με εκπαιδευτή. o ένα ταξίδι 20 ναυτικών μιλίων κατ ελάχιστον ΜΟΝΟΣ (SOLO) Πρώτη πτήση ΜΟΝΟΣ (SOLO) Ο εκπαιδευόμενος επιτρέπεται να ίπταθεί για πρώτη φορά ΜΟΝΟΣ (SOLO) εφόσον : η Σχολή έχει πισθεί για τις ικανότητες του εκπαιδευόμενου έχει συμπληρωθεί το 30% των προβλεπομένων ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης. έχουν συμπληρωθεί κατ ελάχιστον 4 ώρες πτήσεως με Εκπαιδευτή. ο εκπαιδευόμενος κέκτητε πιστοποιητικό υγείας σε υσχύ. ο εκπαιδευόμενος, εάν πρόκειται να κάνει χρήση ραδιοτηλεφώνου οφείλει να κέκτηται τουλάχιστον Περιορισμένο Πτυχίο Ραδιοτηλεφωνίας Πρακτική εν πτήση εξέταση Ο Διευθηντής της Σχολής κατά την κρίση του προτείνει τον εκπαιδευόμενο για πρακτική εν πτήση εξέταση. Απαραίτητα θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη πρόταση της Σχολής στο ατομικό βιβλιάριο πτήσεων του εκπαιδευόμενου. Η Σχολή έχει την υποχρέωση να προετοιμάσει τον εκπαιδευόμενο με τον καλλίτερο τρόπο ώστε να είναι έτοιμος για την εξέταση αέρος. Η Πρακτική εν πτήση εξέταση διενεργείτε από Εξεταστή Αέρος της επιλογής του εξεταζόμενου Αποτυχημένη πτητική εξέτασις Σε περίπτωση αποτυχημένης εξέτασης η Σχολή πρέπει να ενημερωθεί για τα αντικείμενα που ο εκπαιδευόμενος υστέρισε. Ο Διευθηντής Σχολής πρέπει να οργανώση ολιγόωρο ατομικό (προσαρμοσμένο) πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα φέρει τον εκπαιδευόμενο σε θέση να περάσει με επιτυχία την επαναληπτική εξέταση αέρος. Η επι πλέον εκπαίδευση πρέπει να είναι διάρκειας τουλάχιστον των δύο (2) ωρών με εκπαιδευτή. Η εξέταση αέρος μπορεί να επαναληφθεί μετά παρέλευση δέκα (10) ημερών. 4.9 Φάκελος Εκπαιδευομένου Η Σχολή με την εγγραφή νέου μαθητού έχει την υποχρέωση να ανοίξει Φάκελο Εκπαιδευόμενου που θα διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Ο Φάκελος πρέπει να περιέχει : Την Αίτηση εγγραφής του εκπαιδευομένου συμπληρωμένη. Σύμφωνη γνώμη γονέα ή κηδεμόνα όταν απαιτείται Αντίγραφο Βεβαίωσης Υγείας, Φύλλο προόδου εκπαιδευόμενου Κατηγορία ΥΠΑΜ στην οποία εκπαιδεύτηκε ο μαθητής, Ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης Αντίγραφα Αποτελεσμάτων εξετάσεων Κάθε άλλο έγγραφο της προόδου του εκπαιδευόμενου που κρίνεται από τον Διευθηντή Σχολής ότι πρέπει να κρατηθεί Ο φάκελος εκπαίδευσης πρέπει να διατηρηθεί στα αρχεία της σχολής για πέντε (5) χρόνια μετά την ημερομηνία του τελευταίου εγγράφου Ο Διευθυντής Σχολής έχει την ευθύνη των Εκπαιδευτικών Φακέλων 18

19 4.10 Αρχεία Σχολής Η Σχολή τηρεί πλήρη αρχεία Φακέλων Εκπαιδευομένων Ημερολογίου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Ημερολογίου Εκπαίδευσης Αέρος Μητρώων Πτητικών Μέσων Τα αρχεία πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια Ο παρών κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παύει να ισχύει η απόφαση Αρ.ΦΕΚ1068 4/8/2006 Διοικητού ΥΠΑ και οποιοδήποτε άλλο Υπηρεσιακό κείμενο με αρχαιότερη ημερομηνία που έχει σχέση με το περιεχόμενο και το αντικείμενο του παρόντος κανονισμού. 19

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ2/26314/8802 Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΛΕΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΛΕΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙ Α ΑΚΜ-00-1 ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ REVISION 1.. Απρίλιος 2010 REVISION 2.. Φεβρουάριος 2011 Κανονισµός Οργάνωσης, λειτουργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος 1 Εκπαιδευτές Εδάφους 1 Ρυµουλκοί 1 Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ PAGE ΚΑ-00-1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ Υ.Π.Α.Μ. PAGE ΚΑ-00-2 1.0. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Ι ΣΕΛΙ Α 1.0 Περιεχόµενα 2 1.1 Ίδρυση σχολής 3 1.1.1 Σκοπός 3 1.1.2 Παροχές σχολής 3 1.1.3 Έδρα Σχολής 3 1.1.4 Υπαγωγή 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ THN 14-04-2002 13 / 2003 ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Πόρισμα Διερεύνησης Ατυχήματος Μηχ/του Αλεξιπτώτου Πλαγιάς στην Λίμνη Πολυφύτου, Σέρβια Κοζάνης την 6 η Νοεμβρίου 2010 ΑΡ. ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Επιτροπή Υπερελαφρών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΑΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Έκδοση 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 128, 58200 ΕΔΕΣΣΑ Τηλ. - Fax 0381-25088 e-mail: parapede@otenet.gr Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 1 o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία, προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της, με ενασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ Έκδοση 1 η (2011) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά 2. Τοποθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» 30 Ιουνίου & 01 Ιουλίου 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1. Ο Ν.Ο.Καλαμακίου προκηρύσσει τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» για

Διαβάστε περισσότερα

αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ)

αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ) Στο άρθρο αυτό και στις συγκεκριμένες παραγράφους, γίνεται προσπάθεια να μεταφερθούν

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 η Έκδοση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 η Έκδοση Άρθρο 1 : Χειριστής αεροπλάνου της ΑΛΘ Άρθρο 2 : Επιβάτης αεροπλάνου της ΑΛΘ Άρθρο 3 : Υποχρεώσεις κυβερνήτη αεροπλάνου της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 06/03

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 06/03 ΣΤΟΧΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Οι στόχοι που έχει το αθλητικό τµήµα της ΑΝΛΑ είναι η προώθηση του ανεµοπορικού αθλητισµού, η οργανωµένη συµµετοχή της Ανεµολέσχης σε διασυλλογικούς, Πανελλήνιους και διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

124(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

124(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της EE.: L 295, 12.11.2010, σ. 35. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Τοµέας ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ Ιούνιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΣΤΟ ΤΥΜΠΑΚΙ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΝ 4 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΑΡ. ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ 02/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Η κεντρική οθόνη του ιστότοπου χωρίζεται σε 4 περιοχές. Η αριστερή περιοχή με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (EIO/EAΘ) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2013 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2014 για

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850

Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, Αθήνα, 4-02-2012 Ταχ. Κώδικας: 105 53 Αρ. Πρωτ. 599 Τηλέφωνο: 210-3213150 Fax: 210-3213850 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΑ Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΛΙΕΙΑΣ - ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΛ.: 210-4593238 Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Νικόλαος e-mail: klp_alieia@yen.gr ΘΕΜΑ: ΛΕΜΒΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ. Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ. Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ Γεωργίου Μιμίκου 1 Νέα Αρτάκη Τ.Κ. 34600 Τηλ. 6977719074 e-mail: nonartakis@gmail.com web: www.nonartakis.gr ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1-Οι αλλοδαποί ιατροί μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφεία: Ι. Σταΐκου & Γρίβα 2, 301 00 Αγρίνιο Εγκαταστάσεις: Λίμνη Τριχωνίδα. Πύργος Καινούργιου Αγρινίου Τηλ.: 26410 44433 Fax: 26410 39938 e-mail: iodesailing@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα 31/1/2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 18757 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ν.Π. ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22

Ι. ΜΕΛΕΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ. Λάρισα 22-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 22-04-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας ΤΗΛ. : 2410 258460,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βελεστίνο 10 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 6192 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Έκδοση 1 Μάρτιος 2007 Σύνταξη Σέντρου Νικολέτα ΣΟ-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πότε είναι οι Ανανεώσεις Εγγραφών για το Εαρινό Εξάμηνο 2006/2007; 2. Πότε είναι η εξεταστική για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς TELEFAX : 210 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ H ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων» (MIS 377099) η οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Α3/165/251 Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ 03 ΚΑΙ 04 ΜΑΙΟΥ 2014 Ο Ομιλος Θαλασσίων Αθλημάτων Καβάλας, προκηρύσσει τον αγώνα ανοικτής θαλάσσης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ. Ο αγώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Θ.129 Αργοστόλι 28100 Πληρ: Μ. Χοϊδά Τηλ: 2671-0-22524 Fax: 2671-0-28956 e-mail: succes21@kef.forthnet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα