ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΛΕΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΛΕΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΣΕΛΙ Α ΑΚΜ-00-1 ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ REVISION 1.. Απρίλιος 2010 REVISION 2.. Φεβρουάριος 2011 Κανονισµός Οργάνωσης, λειτουργίας, Τεχνικής Εκµετάλλευσης & Ασφάλειας Πτήσεων Αεραθλητικού Κέντρου

2 ΣΕΛΙ Α ΑΚΜ-00-2 Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) Του Β.. 170/1969 περί Κανόνων Εναερίου Κυκλοφορίας όπως ισχύει. β) Του Β.. 634/1970 περί Κανονισµού Πτητικής Ικανότητας Πολιτικών Αεροσκαφών και Πιστοποιήσεως Αεροπορικών Προϊόντων εν γένει. γ) Του Β /1972 περί Ιδιωτικής Αεροπορίας δ) Του Β.. 636/1972 περί Πτυχίων και Αδειών Πολιτικής Αεροπορίας, όπως ισχύει. ε) Παράρτηµα 2 (ANNEX 2) της σύµβασης του Σικάγου Κανόνες Αέρος (ΦΕΚ 861/Β/1998), όπως ισχύει. στ) Τον Κανονισµό 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ANNEX II. ζ) Την ΥΠΑ/ / 2/26328/6386/ απόφαση ιοικητή ΥΠΑ (ΦΕΚ1068/ ) περί Κανονισµού Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ). η) Την ανάγκη εκδόσεως νέου κανονισµού που θα ρυθµίζει τις αεραθλητικές δραστηριότητες και τις πτήσεις των αεροσκαφών (ελαφρών και υπερελαφρών) που θα επιχειρούν στο Αεραθλητικό Κέντρο. θ) Τον Κανονισµό ΥΠΑ/ 3/Γ/22600/5895/ ανεφοδιασµού καυσίµων ελαφρών & υπερελαφρών αεροσκαφών. ι) Τον ισχύοντα Κανονισµό εκµετάλλευσης και ασφάλειας πτήσεων της Αερολέσχης Χανίων. κ) Τον εγκεκριµένο από ΥΠΑ/ 2 Κανονισµό εκπαίδευσης ΥΠΑΜ Αερολέσχης Χανίων. λ) Τις ανάγκες εκπαίδευσης µελών µας για συµµετοχή σε αεραθλητικούς αγώνες και κοινωφελείς πτήσεις πυρανίχνευσης και έρευνας. µ) Την ανάγκη αποδέσµευσης των πτητικών δραστηριοτήτων µας από το πολυάσχολο Πολεµικό Αεροδρόµιο Σούδας. ν) Το γεγονός ότι από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. Άρθρο 1 ο ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Άδεια χειριστή ΥΠΑΜ. Έγγραφο που εκδίδεται από την ΥΠΑ και αποδεικνύει την ικανότητα του κατόχου του να χειρίζεται την ΥΠΑΜ. 2. Αεροπλάνο. Αεροσκάφος βαρύτερο του αέρα, κινούµενο µε την βοήθεια κινητήρα ή κινητήρων το οποίο αποκτά την άντωση του κυρίως από τις αεροδυναµικές αντιδράσεις του αέρα επί επιφανειών που παραµένουν σταθερές κάτω από δεδοµένες συνθήκες πτήσης. 3. Αεροσκάφος. Συσκευή που δύναται να επιτυγχάνει την στήριξή της στην ατµόσφαιρα από αντιδράσεις του αέρα επ' αυτής, µη συµπεριλαµβανοµένων των εκ της επιφανείας της γης προερχοµένων αντιδράσεων. 4. Αµφίβιο αεροπλάνο. Αεροπλάνο που έχει την δυνατότητα να χρησιµοποιεί για την απογείωση ή την προσγείωσή του, τµήµα ξηράς ή υδάτινη επιφάνεια. 5. Αµφίβιο ελικόπτερο. Ελικόπτερο που έχει την δυνατότητα να χρησιµοποιεί για την απογείωση ή την προσγείωσή του τµήµα ξηράς ή υδάτινη επιφάνεια. 6. Αναγνώριση αλλοδαπής αεροπορικής άδειας. ιοικητική πράξη µε την οποία άδεια που χορηγήθηκε από άλλο κράτος αναγνωρίζεται υπό της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). 7. Βαλλιστικό αλεξίπτωτο. Συσκευή ασφαλείας που προσαρµόζεται µόνιµα στα υπερελαφρά αεροπλάνα και χρησιµοποιείται για την ασφαλή προσεδάφιση αεροπλάνου και επιβατών στο σύνολό τους. 8. Γυροπλάνο. Στροφειόπτερο του οποίου το στροφείο ή τα στροφεία δεν κινούνται από τον κινητήρα της συσκευής αλλά περιστρέφονται από τις δυνάµεις του αέρα κατά την διάρκεια της κίνησής της. Τα µέσα προώθησης της συσκευής αποτελούνται από σύστηµα κινητήρα-έλικα και είναι ανεξάρτητο του συστήµατος στροφείου. 9. ιορθωµένη ταχύτητα αέρος (Calibrated Air Speed). Η ενδεικνυόµενη ταχύτητα αέρος διορθωµένη ως Κανονισµός Οργάνωσης, λειτουργίας, Τεχνικής Εκµετάλλευσης & Ασφάλειας Πτήσεων Αεραθλητικού Κέντρου

3 ΣΕΛΙ Α ΑΚΜ-00-3 προς το σφάλµα οργάνου και το σφάλµα θέσης. 10. Ε ΑΑΠ. Επιτροπή ιερεύνησης Αεροπορικών Ατυχηµάτων και Ασφάλειας Πτήσεων. 11. ΕΛΑΟ. Ελληνική Αεραθλητική Οµοσπονδία. 12. Ελικόπτερο, Αεροσκάφος βαρύτερο του αέρος του οποίου η κίνηση εξαρτάται βασικά από στροφείο ή στροφεία που κινούνται από τον κινητήρα ή τους κινητήρες του. 13. Εξεταστής ΥΠΑΜ. Είναι το πρόσωπο που έχει ορισθεί από την ΥΠΑ ώστε να διενεργεί εξετάσεις για την απονοµή ή ανανέωση των αδειών ή ειδικοτήτων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό. 14. Ηµέρα. Καλείται το χρονικό διάστηµα που αρχίζει 30 πρώτα λεπτά πριν την ανατολή του ηλίου και λήγει 30 πρώτα λεπτά µετά την δύση αυτού. 15. Κατηγορίες ΥΠΑΜ. Η ταξινόµηση των ΥΠΑΜ σύµφωνα µε τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών. 16. Πτήση εκπαίδευσης. Είναι η πτήση που εκτελείται αποκλειστικά για εκπαίδευση, εξάσκηση ή εξέταση χειριστή από αναγνωρισµένο εκπαιδευτή ή εξεταστή. 17. Πτήση εξέτασης. Είναι η πτήση κατά την διάρκεια της οποίας εξεταστής αέρος εξετάζει χειριστή για την απόκτηση αδείας ή ειδικότητας ΥΠΑΜ. 18. Πτήση µόνος (solo). Πτήση στην οποία ο χειριστής είναι ο µόνος επιβαίνων του αεροσκάφους. 19. Πτήση ταξιδίου. Πτήση κατά την διάρκεια της οποίας το αεροσκάφος αποµακρύνεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 20 ναυτικών µιλίων, από το αεροδρόµιο πεδίο αναχώρησης. 20. ΣΠΟΑ. Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας. 21. Στροφείο. Σύστηµα περιστρεφόµενων αεροδυναµικών πτερυγίων. 22. Στροφειόπτερο. Αεροσκάφος βαρύτερο του αέρος που επιτυγχάνει την άντωση του κατά την πτήση κυρίως από ένα η περισσότερα στροφεία. 23. ΥΠΑ. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 24. ΥΠΑΜ. Υπερελαφρά Πτητική Αεραθλητική Μηχανή. Συσκευή βαρύτερη του αέρα µε κινητήρα, µονοθέσια ή διθέσια, που επιτυγχάνει την στήριξή της στην ατµόσφαιρα εξ αντιδράσεων του αέρα, µη συµπεριλαµβανοµένων των εκ της επιφανείας της γης προερχοµένων αντιδράσεων του αέρα, το µέγιστο βάρος της οποίας δεν υπερβαίνει τα 350 κιλά για µονοθέσιες ΥΠΑΜ και τα 450 κιλά για διθέσιες ΥΠΑΜ. 25. ΥΠΑΜ µε µετατόπιση βάρους (µηχανοκίνητο αετός, ιπτάµενη φουσκωτή λέµβος). ΥΠΑΜ των οποίων η πτήση επιτυγχάνεται µε µετατόπιση βάρους. 26. Χειριστής ΥΠΑΜ. Ο χειριζόµενος την ΥΠΑΜ, και υπεύθυνος για την ασφάλειά της κατά τη διάρκεια του χρόνου πτήσης της. 27. Χρόνος πτήσης. Είναι ο χρόνος από την στιγµή που µία ΥΠΑΜ αρχίζει να κινείται µε ίδια µέσα, µε σκοπό την απογείωση µέχρι την στιγµή που ακινητοποιείται µετά την προσγείωση. 28. AMC (Aero Medical Centre). Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής. 29. ΑΜΕ(Aero Medical Examiner). Εξεταστής Αεροπορικής Ιατρικής. 30. PPG (Power Para Glider). Μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο βαρύτερο από 70 κιλά. 31. VFR (Visual Flight Rules). Κανόνες πτήσης εξ όψεως δηλαδή κανόνες πτήσης που διεξάγεται µε την αναγνώριση χαρακτηριστικών σηµείων του εδάφους. 32. VMC (Visual Meteorological Conditions). Μετεωρολογικές συνθήκες πτήσης εξ όψεως 33. Κατηγορίες Αδειών Χειριστών, Εκπαιδευτών και Εξεταστών Οι άδειες χειριστών, εκπαιδευτών και εξεταστών χωρίζονται σε κατηγορίες σύµφωνα µε την κατηγορία ΥΠΑΜ για την οποία έχουν εκδοθεί. 34 Α.Κ.Μ. = Αεραθλητικό Κέντρο Άρθρο 2 ο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 2.1 Ο παρών κανονισµός θεσπίζει κανόνες τεχνικές απαιτήσεις και διοικητικές διαδικασίες προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή και ασφαλή λειτουργία του Αεραθλητικού Κέντρου Κανονισµός Οργάνωσης, λειτουργίας, Τεχνικής Εκµετάλλευσης & Ασφάλειας Πτήσεων Αεραθλητικού Κέντρου

4 ΣΕΛΙ Α ΑΚΜ-00-4 Χανίων (AKM). 2.2 Όλα τα Αεραθλητικά Σωµατεία ή τα φυσικά πρόσωπα που θα χρησιµοποιούν το Αεραθλητικό Κέντρο έχουν την υποχρέωση να αποδείξουν ότι όλοι µαζί και ο καθένας ανεξάρτητα, µπορούν να συνεργαστούν στην χρήση του Αεραθλητικού Κέντρου (πεδίο ΖΖΖΖ) και να συµµορφωθούν µε πειθαρχία, µε όλα όσα ορίζουν οι κανόνες εναέριας κυκλοφορίας καθώς και µε αυτά που αναφέρονται στον παρόντα κανονισµό τα οποία οφείλουν να τηρούν µε ευλάβεια. 2.3 Όλα τα αεραθλητικά σωµατεία που θα χρησιµοποιούν το Αεραθλητικό Κέντρο οφείλουν να έχουν Αεροπορικό ήθος και Πνεύµα και όπως επιτάσσει ο αεροπορικός κώδικας ορθή συµπεριφορά. 2.4 Όλα τα αεραθλητικά σωµατεία που χρησιµοποιούν το Αεραθλητικό Κέντρο οφείλουν να τηρούν τον παρόντα κανονισµό και να συµµορφώνονται µε τις εκάστοτε αποφάσεις του φορέα ιοίκησης και των κανονισµών της ΥΠΑ. 2.5 Όλα τα αεραθλητικά σωµατεία που χρησιµοποιούν το Αεραθλητικό Κέντρο πρέπει να επιδιώκουν την ανάπτυξη δεσµών φιλίας και συνεργασίας αποφεύγοντας πράξεις και ενέργειες που µειώνουν το κύρος των. 2.6 Όλα τα αεραθλητικά σωµατεία που χρησιµοποιούν το Αεραθλητικό Κέντρο υποχρεούνται να έχουν την πρέπουσα χρήση των Α/φών και των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο Αεραθλητικό Κέντρο όπως αίθουσα, γραφεία και εξοπλισµό. Η φθορά ή η απώλεια εξοπλισµού θα αντικαθίσταται από τον υπαίτιο. 2.7 Οποιοσδήποτε αρµόδιος για την χρήση του αεροσκάφους υποχρεούται να γνωρίζει και να τηρεί τους όρους του ισχύοντος κανονισµού. 2.8 Για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ και των κανονισµών της ΥΠΑ ο Χειριστής έχει ακέραια την ευθύνη για δε την εκπαίδευση η ευθύνη αποδίδεται στον εκπαιδευτή. Άρθρο 3 ο ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1 Ιστορία. Η θέση όπου αναπτύσσεται το Αεραθλητικό Κέντρο είναι προνοµιακή όχι µόνον για τον Ελλαδικό χώρο, αλλά και για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι η ίδια ακριβώς θέση όπου το 1941 οι δυνάµεις κατοχής επέλεξαν σαν χώρο µέσω του οποίου θα καταλάµβαναν την νήσο Κρήτη. Οι δυνάµεις κατοχής µετά την υποχώρησή τους κατέστρεψαν το αεροδρόµιο αλλά αυτό επισκευάστηκε και λειτουργούσε σαν κύριο αεροδρόµιο του Νοµού Χανίων µέχρι το Με την κατασκευή του κυρίως αεροδροµίου στην περιοχή ΣΟΥ ΑΣ εγκαταλείφθηκε η χρήση του σαν πολιτικό αεροδρόµιο και λειτουργούσε ενίοτε σαν βάση για τα ψεκαστικά αεροπλάνα αλλά κυρίως σαν ΠΕ ΙΟ ΒΟΛΗΣ για τα αεροπλάνα της Πολεµικής Αεροπορίας µέχρι το 2003 οπότε σταµάτησε και αυτή η δραστηριότητα. 3.2 Η Αερολέσχη Χανίων από το 1998 κάνει προσπάθειες για ενεργοποίηση του αεροδροµίου µε επιστολές και προτάσεις σε όλους τους αρµοδίους. Οι προτάσεις αυτές αναφέρονταν στην αξιοποίηση του ως προς 2 άξονες οι οποίοι είναι οι παρακάτω: Αξοποίηση σαν Αεραθλητικό κέντρο: Με την αξιοποίηση σαν αεραθλητικό κέντρο θα δώσει την ευκαιρία στους νέους της περιοχής και σε όλους όσους θέλουν, ντόπιους και ξένους, να ασχοληθούν µε τον αεραθλητισµό. Έτσι θα µπορέσει ο Κανονισµός Οργάνωσης, λειτουργίας, Τεχνικής Εκµετάλλευσης & Ασφάλειας Πτήσεων Αεραθλητικού Κέντρου

5 ΣΕΛΙ Α ΑΚΜ-00-5 αεραθλητισµός στην Ελλάδα να πάρει νέα ώθηση σε Πανευρωπαϊκό ακόµα και σε Παγκόσµιο επίπεδο και θα είναι ένα δυνατό όπλο ενάντια στην µάστιγα των ναρκωτικών και του αποπροσανατολισµού της νεολαίας.. Η θέση του αεροδροµίου και ο συνδυασµός του µε το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία του, την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής καθώς και µε την δηµιουργία Αεροπορικού Μουσείου του δίνη µοναδική δυνατότητα να γίνει Πανευρωπαϊκό αεραθλητικό κέντρο µε αεραθλητικές εκδηλώσεις ιεθνούς ακτινοβολίας. Επίσης µε τον τρόπο αυτόν ανοίγεται προοπτική δηµιουργίας επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων έχοντας σχέση µε ταχύρρυθµες Σχολές Χειριστών ελαφρών και Υπερελαφρών Αεροσκαφών, Σχολής αλεξιπτωτιστών και Σχολής ανεµοπορίας οι οποίες θα στοχεύουν στην εκπαίδευση Ευρωπαίων ( και όχι µόνο ) µαθητών σε ταχύρυθµα τµήµατα στους καλοκαιρινούς αλλά και στους χειµερινούς µήνες µε το µεγάλο πλεονέκτηµα του συνδυασµού των διακοπών µε την απόκτηση πτυχίου πιλότου. Τέτοιες δραστηριότητες που συνδυάζουν τουρισµό µε απόκτηση αεροπορικού πτυχίου και αεραθλητισµό είναι αρκετά συνηθισµένες στην Ισπανία, στην Κύπρο, στην Αµερική και σε άλλες χώρες µε τουριστική υποδοµή. Αυτή η δραστηριότητα αυξάνει την προοπτική ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ στην ευρύτερη περιοχή καθώς επίσης δηµιουργεί παράλληλα αρκετές θέσεις εργασίας καθόλη την διάρκεια του έτους Αξιοποίηση σαν Αεροπορικό Μουσείο: Έτσι θα αποκτήσει την αξία που του πρέπει, ο ιστορικός αυτός χώρος δίνοντας παράλληλα και δυναµικότητα στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Σε πρώτη φάση µπορούν να εκτεθούν ( όπως ήδη έχει αρχίσει να γίνεται) αεροπλάνα της πολεµικής µας αεροπορίας που παροπλίζονται και µερικά από αυτά τα βλέπουµε ήδη διάσπαρτα σε πάρκα, κοινότητες, πλατείες σε διάφορες πόλεις και χωριά ανά την Ελλάδα. Στο α/δ Μάλεµε νοµίζουµε ότι θα είναι η φυσική τους κατάληξη τιµώντας έτσι το πέρασµά τους από τις τάξεις τις πολεµικής µας αεροπορίας. Σε δεύτερη φάση θα µαζευτούν και θα αναπαλαιωθούν παλαιά ιστορικά (πολιτικά και στρατιωτικά) αεροπλάνα τα οποία έχουν κατά καιρούς συµβάλει µε την παρουσία τους στην παγκόσµια αεροπορική ιστορία δίνοντας µια µικρή συµβολή στην ανάπτυξή της. Στο µέλλον µπορεί να γίνει ένα µεγάλο υπόστεγο το οποίο να προφυλάσσει ορισµένα ευαίσθητα εκθέµατα από την φθορά του χρόνου δίνοντας έτσι την δυνατότητα δηµιουργίας θέσεων εργασίας και έσοδα από κάποιο εισιτήριο εισόδου στον µουσειακό χώρο. Ήδη µερικά παροπλισµένα α/φη της Πολεµικής µας Αεροπορίας κοσµούν τον χώρο του ιστορικού αυτού αεροδροµίου. Άρθρο 4 ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α1: Σηµείο αρχικής Αναφοράς... : Νήσος ΘΟ ΩΡΟΥ 2000 (Συντεταγµένες Β Α) Α2: Σηµείο αρχικής Αναφοράς... : Ακρωτήρι ΣΠΑΘΑ 2000 (Συντεταγµένες Β Α) β: Υψόµετρο Αεραθλητικού Κέντρου : 2 µέτρα από τη θάλασσα 8 ft MSL γ: ιεύθυνση ιαδρόµων... : Α 13/31 & Β 21/03 δ1: ιαστάσεις ιαδρόµων 13/31.. : 800x30 µ (Κατώφλι σε Κατώφλι 945x36 µ) δ2: ιαστάσεις ιαδρόµων 21/03. : 449x30 µ (Κατώφλι σε Κατώφλι 986x29 µ) ε: Κωδικός... : ΖΖΖΖ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ στ: Ζώνη κυκλοφορίας (ΑΤΖ)... : 2,5 Ν.Μ. η: Συχνότητα Επικοινωνίας... : FFFF Mhz (Θα εκχωρηθεί απο ΥΠΑ) θ: Ανεµούρια... : Ένα στο µέσον του διαδρόµου ι: Επιφάνεια... : Άσφαλτος κ: Χαρακτηριστική θερµοκρασία:... : 29 ο C Κανονισµός Οργάνωσης, λειτουργίας, Τεχνικής Εκµετάλλευσης & Ασφάλειας Πτήσεων Αεραθλητικού Κέντρου

6 ΣΕΛΙ Α ΑΚΜ-00-6 Άρθρο 5 ο ΣΚΟΠΟΣ Το Αεραθλητικό Κέντρο (AKM) όπως σχεδιάστηκε 5.1 θα είναι πρότυπο ανάπτυξης και συνεργασίας σε όλα τα αεραθλήµατα 5.2 θα έχει ολοκληρωµένες και άρτιες αεραθλητικές εγκαταστάσεις ευρωπαϊκού επιπέδου για όσο το δυνατόν περισσότερα αεραθλήµατα ήτοι: 1. Γενικής Αεροπορίας 2. Υπερελαφρά 3. Ανεµοπορίας 4. Αεροµοντελισµός 5. Αλεξιπτωτισµός 6. Αεροστατισµός 7. Όλα τα αεραθλήµατα που καλλιεργούνται από τα Σωµατεία που χρησιµοποιούν το ΑΚΜ και είναι αναγνωρισµένα από τη ιεθνή Αεραθλητική Οµοσπονδία FAI και ΕΛΑΟ. 5.3 θα αποτελέσει πνεύµονα του αεραθλητισµού στη Νότια Ελλάδα. 5.4 θα γίνει ναός του αεροπορικού πνεύµατος στην πατρίδα µας και θα προσφέρεται για χρήση σε όλες τα ανεγνωρισµένα Αεραθλητικά σωµατεία της Ελλάδας και της Ευρώπης Ένωσης. 5.5 θα δίνει τη δυνατότητα στα ανεγνωρισµένα Αεραθλητικά Σωµατεία που δεν έχουν άρτιες εγκαταστάσεις να οργανώνουν εκδηλώσεις αξιώσεων αναπτύσσοντας έτσι τη δυναµικότητά τους 5.6 θα εξυπηρετεί την εκτέλεση των πτήσεων όλων των κατηγοριών του Αεραθλητισµού για τα Αεραθλητικά σωµατεία όλων των Νοµών της Ελλάδος που είναι ανεγνωρισµένα έχουν την αθλητική ιδιότητα και που είναι µέλη της ΕΛ.ΑΟ και 5.7 Θα εξυπηρετεί Αεροσκάφη ή ελικόπτερα µε ειδικές απαιτήσεις π.χ. ανεµόπτερα, ακροβατικά, πειραµατικά αλλά και ειδικές χρήσεις εφ όσον διαθέτουν τις προβλεπόµενες άδειες. Άρθρο 6 ο ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Το ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για την πιστή εφαρµογή των συµφωνηµένων διατάξεων του παρόντος και όποιας άλλης συµφωνίας προκύψει επιβάλετε να ιοικείται από (την Αερολέσχη Χανίων η ιορισµένο ιοικητή η ιευθυντή ή Οµάδα εκπροσώπων Αερολεσχών, η ηγέτιδα Αερολέσχη ή ΥΠΑ ή ήµαρχο ή 115 ΠΜ η επιτροπή απο µερικούς ή όλους τους προηγούµενους) που στο εξής θα αποκαλείται «ΦΟΡΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ». Άρθρο 7 ο ΧΡΗΣΕΙΣ Αεραθλητικού Κέντρου 7.1 Για την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του Αεραθλητικού Κέντρου προτεραιότητα στη χρήση θα έχουν οι παρακάτω δραστηριότητες: Κανονισµός Οργάνωσης, λειτουργίας, Τεχνικής Εκµετάλλευσης & Ασφάλειας Πτήσεων Αεραθλητικού Κέντρου

7 ΣΕΛΙ Α ΑΚΜ ) Για προπόνηση εκπαίδευση αθλητών εθνικής οµάδας 2) Για προπόνηση εκπαίδευση Αεραθλητικών Σωµατείων µε ειδική αθλητική αναγνώριση 3) Για προπόνηση εκπαίδευση µαθητών Αεραθλητικών Σωµατείων µε ειδική αθλητική αναγνώριση 4) Για προπόνηση εκπαίδευση Αεραθλητικών Σωµατείων που είναι µέλη της Ελ. Αεραθλητικής Οµοσπονδίας και δεν έχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση 5) Για προπόνηση εκπαίδευση µαθητών Αεραθλητικών Σωµατείων που είναι µέλη της ΕΛΑΟ και δεν έχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση 6) Για προπόνηση εκπαίδευση µαθητών λοιπών σχολών 7) Για χρήση από χειριστές λοιπών α/φών 8) Για διενέργεια αεροπορικών αγώνων. 9) Για διενέργεια µηχανοκίνητων αγώνων. 7.2 Οι προτεραιότητες των παραπάνω δραστηριοτήτων δύνανται να µεταβάλλονται µε απόφαση του φορέα ιοίκησης ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες και ανάγκες των ενδιαφεροµένων. 7.3 Για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας όλων των πιο πάνω ο φορέας ιοίκησης που έχει την ευθύνη της καταλληλότητας, των συνθηκών και όρων λειτουργίας του πεδίου για την ασφαλή προσγείωση απογείωση των α/φών δύναται να ορίζει µε απόφαση του συντονιστή που θα συντονίζει τους χρήστες του Αεραθλητικού Κέντρου ώστε να συνυπάρχουν και να λειτουργούν ταυτόχρονα όλα τα αεραθλήµατα δραστηριότητες. 7.4 Η κύρια χρήση του αεροδροµίου είναι για Ελαφρά και Υπερελαφρά αεροπλάνα. Άλλα αεραθλήµατα τα οποία επιθυµούν την χρήση του Αεραθλητικού Κέντρου όπως Αεροµοντελιστές, Αλεξιπτωτιστές θα προσαρµόζονται στο πρόγραµµα των αεροσκαφών σύµφωνα µε τις οδηγίες του συντονιστή. 7.5 Το κάθε Σωµατείο που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει το Αεραθλητικό Κέντρο θα πρέπει το καταστατικό του σαφώς να αναφέρει τα αεραθλήµατα στα οποία θα δραστηριοποιείται. 7.6 Κάθε Αεραθλητικό Σωµατείου που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει το Αεραθλητικό Κέντρο υποβάλλει εγγράφως το αίτηµά του στον φορέα ιοίκησης και αναφέρει σε αυτό τα εξής: 1. Το σκοπό που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει το Αεραθλητικό Κέντρο. 2. Τα πτητικά µέσα που θα χρησιµοποιήσει αναφέροντας τους αριθµούς Νηολογίου αυτών. 3. Τον χρονικό διάστηµα που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει το Αεραθλητικό Κέντρο. 7.7 Τα αεροσκάφη θα είναι υποχρεωτικά ιδιόκτητα ή νοµίµως µισθωµένα από το κάθε Αεραθλητικό Σωµατείο και η χρήση τους θα γίνεται αποδεδειγµένα από όλα τα µέλη του Σωµατείου, σύµφωνα µε γραπτό Κανονισµό Λειτουργίας. 7.7 Κάθε αεροσκάφος που θα επιχειρεί στο Αεραθλητικό Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα δηλ. πιστοποιητικό πλοϊµότητας - νηολόγησης - ασυρµάτου (εφόσον προβλέπεται) - κλπ. εν ισχύ Η άδεια χρήσης του Αεραθλητικού Κέντρου σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγεται και άδεια δηµιουργίας οποιασδήποτε σταθερής ή κινητής κατασκευής ή έργου. Άρθρο 8 ο ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ. Η προτεραιότητα στη χρήση του Αεραθλητικού Κέντρου καθορίζεται από τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας. Α. Το πτητικό µέσο που βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης έχει προτεραιότητα σε σχέση µε όλα τα υπόλοιπα πτητικά µέσα. Κανονισµός Οργάνωσης, λειτουργίας, Τεχνικής Εκµετάλλευσης & Ασφάλειας Πτήσεων Αεραθλητικού Κέντρου

8 ΣΕΛΙ Α ΑΚΜ-00-8 Β. Όταν δύο πτητικά µέσα της ίδιας κατηγορίας βρίσκονται στο ίδιο ύψος και σε πορεία σύγκλισης (εκτός από την περίπτωση µετωπικής σύγκλισης), το πτητικό µέσο που βρίσκεται από τα δεξιά του άλλου έχει προτεραιότητα. Σε περίπτωση µετωπικής σύγκλισης, οι κυβερνήτης και των δύο µέσων πρέπει να αλλάξουν πορεία προς τα δεξιά. Γ. Εάν τα πτητικά µέσα είναι διαφορετικής κατηγορίας το αεροπορικό µέσο µε την µικρότερη κατευθυντικότητα έχει προτεραιότητα σε σχέση µε εκείνο µε την µεγαλύτερη. Α. Το αερόστατο έχει προτεραιότητα σε σχέση µε το αλεξίπτωτο Β. Το αλεξίπτωτο έχει προτεραιότητα σε σχέση µε το αερόπλοιο Γ. Το αερόπλοιο έχει προτεραιότητα σε σχέση µε το ανεµόπτερο. Το ανεµόπτερο έχει προτεραιότητα σε σχέση µε το υπερελαφρό αεροσκάφος Ε. Το υπερελαφρό αεροσκάφος έχει προτεραιότητα σε σχέση µε το ελαφρό αεροσκάφος ΣΤ. Το ελαφρό αεροσκάφος έχει προτεραιότητα σε σχέση µε το ελικόπτερο. Το αεροσκάφος που βρίσκεται στην τελική ευθεία για προσγείωση έχει προτεραιότητα σε σχέση µε τα υπόλοιπα αεροσκάφη εν πτήση και αυτά που βρίσκονται στο έδαφος. Ε. Εάν δύο αεροσκάφη βρίσκονται στην τελική ευθεία για προσγείωση, το αεροσκάφος που βρίσκεται χαµηλότερο έχει προτεραιότητα. Άρθρο 9 ο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 9.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ Οι πτήσεις στο Αεραθλητικό Κέντρο θα εκτελούνται κάθε ηµέρα από την Ανατολή και µέχρι τη ύση του ηλίου µε ευθύνη της του φορέα ιοίκησης και του χειριστή Κατά την εκτέλεση των πτήσεων λαµβάνονται υπ όψιν υποχρεωτικά, τόσο ο Κανονισµός Λειτουργίας του Αεραθλητικού Κέντρου, όσο και οι Νόµοι και Οδηγίες της Υ.Π.Α. που αφορούν τις πτήσεις στο πεδίο και την ασφάλεια πτήσεων Σε περίπτωση διοργάνωσης αγώνων, τοπικών εθνικών πανελληνίων παγκοσµίων, κλπ. οι πτήσεις αναστέλλονται και ρυθµίζονται µε τη σύµφωνο γνώµη του φορέα ιοίκησης του Αεραθλητικό Κέντρο και του υπευθύνου των αγώνων Πριν από κάθε πτήση από το Αεραθλητικό Κέντρο ο κάθε χειριστής οφείλει να συµπληρώσει σχέδιο πτήσης Ο φορέας ιοίκησης θα παρακολουθεί µε ευθύνη του την πτητική δραστηριότητα, θα συγκεντρώνει τα έντυπα καθηµερινά και θα γράφει σε ειδικό βιβλίο η σε ηλεκτρονικό αρχείο την κίνηση όλων των αεροσκαφών στο Αεραθλητικό Κέντρο Κάθε χειριστής που θα χρησιµοποιεί το πεδίο πρέπει να διαθέτει έγκυρο πτυχίο και έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό Κάθε πτητικό µέσο που επιχειρεί από το Αεραθλητικό Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει την προβλεπόµενη ασφαλιστική κάλυψη προς τρίτους και επιβαίνοντας 9.2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΧΩΡΟΥΣΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ. Σε κάθε αναχώρηση αεροσκάφους από το Αεραθλητικό Κέντρο µε ευθύνη του ο χειριστής θα ανέρχεται υποχρεωτικά στα 2000 στο σηµείο «ΘΟ ΩΡΟΥ» ή «ΣΠΑΘΑ» και θα καλεί στην Κανονισµός Οργάνωσης, λειτουργίας, Τεχνικής Εκµετάλλευσης & Ασφάλειας Πτήσεων Αεραθλητικού Κέντρου

9 ΣΕΛΙ Α ΑΚΜ-00-9 συχνότητα «έλεγχου περιοχής» του αεροδροµίου Σούδας 118,125 όπου και θα λαµβάνει οδηγίες για περαιτέρω ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ. Σε περίπτωση που το αεροπλάνο παραµείνει εντός των καθορισµένων ορίων του αεραθλητικού κέντρο θα ακροάται υποχρεωτικά στην κοινή συχνότητα του πεδίου FFFF. Σε περίπτωση που επιθυµεί να αποµακρυνθεί από τα όρια του αεραθλητικού κέντρο τότε θα µεταβαίνει στο σηµείο αναφοράς «ΘΟ ΩΡΟΥ» και θα καλεί τον έλεγχο περιοχής αεροδροµίου Σούδας στην συχνότητα 118,125 αναφέροντας την θέση του και τις προθέσεις του (πχ επόµενο σηµείο ΧΑΝΙΑ 2000 ) ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΑ. Σε κάθε προσέγγιση αεροσκάφους στο Αεραθλητικό Κέντρο ο χειριστής θα καλεί υποχρεωτικά κατά την είσοδό του στην ΤΜΑ ΣΟΥ ΑΣ το αεροδρόµιο Σούδας στην συχνότητα 118,125 το οποίο και θα του δίνει οδηγίες προσέγγισης στην περιοχή του αεραθλητικού κέντρου. Όταν το αεροσκάφος προσεγγίσει το σηµείο εισόδου του αεροδρόµιου το οποίο είναι τα «ΘΟ ΩΡΟΥ» και το αποδεσµεύσει ο έλεγχος της ΤΜΑ ΣΟΥ ΑΣ καλεί στην συχνότητα του πεδίου FFFF (119,7?) και συνεχίζει την προσέγγιση στο Αεραθλητικό Κέντρο. Σε περίπτωση µη απάντησης θα συνεχίζει την κλήση (blind transmission) και την προσέγγιση στο πεδίο αναφέροντας συνεχώς την θέση του και τις προθέσεις του (π.χ. Touch and Go η ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ στον διάδροµο RR). Μετά την προσγείωση ο χειριστής αναφέρει τηλεφωνικά στον έλεγχο ΣΟΥ ΑΣ την προσγείωση του για να κλείσει το σχέδιο πτήσης ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΤΗΣΗΣ / ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΩΤΙΚΟΥ Σε περίπτωση αναχωρήσεων η τοπικών πτήσεων θα κατατίθεται σχέδιο πτήσης µέσω ΦΑΞ η µέσω τηλέφωνου η µέσω ασύρµατης επικοινωνίας µε τον ΠΥΡΓΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ α/δ «Σούδας» ΚΥΚΛΟΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ. εν υπάρχει περιορισµός ως προς τον κύκλο του αεροδροµίου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύονται απογειώσεις/touch and Go από τον διάδροµο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΩΝ στον ΚΥΚΛΟ. Ο µέγιστος αριθµός αφων στον κύκλο του αεροδροµίου είναι 3 αεροσκάφη. Εφόσον σε ένα αεροπλάνο ο χειριστής είναι ΜΑΘΗΤΗΣ τότε ο µέγιστος αριθµός είναι 2 αεροσκάφη, Στην περίπτωση αυτή ο ΜΑΘΗΤΗΣ έχει προτεραιότητα ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ Οι εκπαιδευτικές πτήσεις έχουν προτεραιότητα έναντι των πτήσεων αναψυχής ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ / ΕΡΕΥΝΑΣ Οι εθελοντικές πτήσεις όπως πτήσεις πυρανίχνευσης και έρευνας θα έχουν προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων πτήσεων και δραστηριοτήτων του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το ωράριο λειτουργίας είναι αυτό των πτήσεων VFR. Όµως κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου στις ώρες κοινής ησυχίας τίθενται οι παρακάτω περιορισµοί. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ πτήσεων στον κύκλο διαδρόµου ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ από διάδροµο 31. Κανονισµός Οργάνωσης, λειτουργίας, Τεχνικής Εκµετάλλευσης & Ασφάλειας Πτήσεων Αεραθλητικού Κέντρου

10 ΣΕΛΙ Α ΑΚΜ Άρθρο 10 ο Ασφάλεια πτήσεων αεραθλητικού κέντρου Στο Αεραθλητικό Κέντρο θα υπάρχει τροχήλατος πυροσβεστήρας ο οποίος θα δύναται να µετακινηθεί είτε ρυµουλκούµενος από όχηµα είτε συρόµενος από άνθρωπο. Ο τροχήλατος πυροσβεστήρας θα σταθµεύει στο προκαθορισµένο σηµείο ανεφοδιασµού Ασθενοφόρο Ιατρός. Θα υποστηρίζεται από την γειτνιάζουσα στρατιωτική µονάδα αλεξιπτωτιστών Α ΜΑΛ. Άρθρο 11 ο Εξοπλισµός - Επικοινωνίες αεραθλητικού κέντρου Όλοι οι χειριστές που επιχειρούν στο Αεραθλητικό Κέντρο θα κάνουν υποχρεωτικά ακρόαση στην καταχωρηµένη κοινή συχνότητα του αεροδροµίου η οποία είναι η FFFF. Η συχνότητα αυτή θα είναι γραµµένη στο µέσον του διαδρόµου µε µεγάλους αριθµούς ύψους 10 µέτρων έκαστος ώστε να είναι διακριτοί από ύψος Ο υφιστάµενος Πύργος Ελέγχου θα εξοπλιστεί µε ασύρµατο ο οποίος θα είναι συντονισµένος στην καταχωρηµένη συχνότητα FFFF. Θα χρησιµοποιείται συµβουλευτικά στις εκπαιδευτικές πτήσεις µαθητών ΣΟΛΟ και θα χειρίζεται από τον αντίστοιχο εκπαιδευτή. Επίσης θα δύναται να χρησιµοποιείτε σε περιπτώσεις αεραθλητικών αγώνων η εκδηλώσεων για την αναγκαία ασφάλεια και συντονισµό των πτήσεων από Ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας ή άτοµα που κατέχουν περιορισµένο πτυχίο ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ. Στις περιπτώσεις που ο σταθµός ασυρµάτου δεν θα χρησιµοποιείται από χειριστή ασυρµάτου θα δύναται να απαντά αυτόµατα σε κλήσεις στην συχνότητα λειτουργίας του (FFFF) εκπέµποντας «ουρά» για µερικά δευτερόλεπτα µε πληροφορίες χρήσιµες για τον προσεγγίζοντα στο αεροδρόµιο χειριστή. Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να είναι τα αποτελέσµατα ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ από εγκατεστηµένο σταθµό µετεωρολογίας, καθώς και χρήσιµες γενικές πληροφορίες προσέγγισης, προσγείωσης, τροχοδρόµησης στον χώρο στάθµευσης και τηλέφωνα υπευθύνων Στον υφιστάµενο Πύργο Ελέγχου θα συνδεθεί µια σταθερή τηλεφωνική γραµµή από το τηλεφωνικό δίκτυο (τηλεφωνικό κέντρο) της Πολεµικής Μονάδας Σούδας (115ΠΜ) για τον απευθείας (άµεσο καλύτερο) τηλεφωνικό συντονισµό των απερχόµενων και εισερχόµενων πτήσεων στις περιπτώσεις που υπάρχει χειριστής ασυρµάτου στον υφιστάµενο Πύργο Ελέγχου του αεραθλητικού κέντρου Στο Αεραθλητικό Κέντρο θα συνδεθεί σταθερή τηλεφωνική γραµµή από τηλεπικοινωνιακό παροχέα (π.χ. ΟΤΕ) η οποία θα χρησιµοποιείται παράλληλα για τηλεφωνική επικοινωνία, για συνεχή πρόσβαση σε γρήγορο ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ADSL) και για την δυνατότητα αποστολής - λήψης ΦΑΞ. Το γρήγορο ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ADSL) θα είναι προσβάσιµο µέσω Wi-Fi και µέσω εγκατεστηµένης σταθερής υπολογιστικής µονάδας σε όλους τους ενδιαφερόµενους αεραθλητές για την συλλογή πληροφοριών πτήσεων µέσω του διαδικτύου Στο Αεραθλητικό Κέντρο θα υπάρχει συσκευή ΦΑΞ η οποία θα µπορεί να χρησιµοποιείται για την αποστολή FLIGHT PLAN στην αρµόδια υπηρεσία (ΥΠΑ/ΚΑΧΝ) Στο Αεραθλητικό Κέντρο θα υπάρχει διαθέσιµος PRINTER για δυνατότητα εκτύπωσης αεροναυτικών πληροφοριών Θα δηµιουργηθεί στο υπάρχον µικρό κτίριο, κάτω από τον υφιστάµενο Πύργο Ελέγχου ελεγχόµενος χώρος στον οποίον ο κάθε ενδιαφερόµενος αεραθλητής θα µπορεί να έχει πρόσβαση στα προαναφερόµενα βοηθήµατα. Κανονισµός Οργάνωσης, λειτουργίας, Τεχνικής Εκµετάλλευσης & Ασφάλειας Πτήσεων Αεραθλητικού Κέντρου

11 ΣΕΛΙ Α ΑΚΜ Άρθρο 12 ο. Ανεφοδιασµός - φύλαξη καυσίµου αεροσκαφών. Ο ανεφοδιασµός των αεροσκαφών στο Αεραθλητικό Κέντρο θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού καυσίµου ελαφρών και υπερελαφρών αεροσκαφών ΥΠΑ/ 3/Γ/22600/5895/ και µε τους παρακάτω τρόπους: Α) Βυτίο µόνιµα σταθµευµένο. Β) Μπιτόνια. Γ) Βυτίο από βενζινάδικο περιοχής. ροµολόγιο που θα ακολουθείται. ) Βαρέλια µε χειροκίνητη αντλία. E) Μόνιµη υπόγεια δεξαµενή συνδεδεµένη µε αντλία. Το σηµείο ανεφοδιασµού είναι το ΝΑ σηµείο της πίστας στάθµευσης. Το δροµολόγιο που θα ακολουθείται από βυτία προερχόµενα εκτός αεροδροµίου χώρο καθώς και από αυτοκίνητα τα οποία µεταφέρουν «ΜΠΙΤΟΝΙΑ» µε καύσιµο θα είναι από την κεντρική πύλη και αµέσως αριστερά µέσω του χωµατόδροµου στο προαναφερόµενο σηµείο ανεφοδιασµού όπως αυτό φαίνεται στο συνηµµένο διάγραµµα. Στο σηµείο αυτό θα µπορούν να αποθηκευτούν και βαρέλια. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δηµιουργηθούν πρόχειρα σκίαστρα για την προστασία τους από την ηλιακή ακτινοβολία. Τα αεροπλάνα που επιθυµούν ανεφοδιασµό θα πρέπει να µετακινούνται υποχρεωτικά στο προαναφερόµενο σηµείο ανεφοδιασµού. Στο σηµείο ανεφοδιασµού θα σταθµεύει και ο τροχήλατος πυροσβεστήρας. Στο σηµείο ανεφοδιασµού θα υπάρχει µόνιµο σηµείο γείωσης αεροσκαφών για την αποφυγή κινδύνων ανάφλεξης από στατικά ηλεκτρικά φορτία. Άρθρο 13 ο. Παραβάσεις - Απαγορεύσεις - Ποινές 13,1 Παράβαση του Κανονισµού ή των Οδηγιών & αποφάσεων της Υ.Π.Α. από χειριστές ή χρήστες του αεραθλητικού κέντρου συνεπάγεται προφορική ή γραπτή επίπληξη από τον φορέα ιοίκησης. Σε περίπτωση σοβαρού συµβάντος ή υποτροπής αναφέρεται αυτό υποχρεωτικά στην Υ.Π.Α., µέσω ΕΛΑΟ, από τον φορέα ιοίκησης για περαιτέρω διερεύνηση και πιθανές κυρώσεις Απαγορεύεται σε κάθε αναρµόδιο να θέτει σε λειτουργία, να µετακινεί αεροσκάφη καθώς και να πετάξει δίχως την έγκριση του Φορέα ιαχείρισης Απαγορεύεται ο ανεφοδιασµός των αεροσκαφών από αναρµόδιους Απαγορεύεται το κάπνισµα πέριξ του σηµείου ανεφοδιασµού Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των πτητικών µέσων εντός του Αεραθλητικού Κέντρου για την αποκόµιση οικονοµικού κέρδους. Άρθρο 14 ο Προοπτικές αεραθλητικού κέντρου. Το Αεραθλητικό κέντρο Μάλεµε ανάλογα µε την προβλεπόµενη µελλοντική του αεραθλητική κίνηση θα πρέπει να δηµιουργεί και τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης του. Για τον λόγο αυτόν επιβάλλεται άµεσα η δηµιουργία ενός MASTER PLAN βάθους 10 ετίας ή 20ετίας το οποίο να οριοθετεί από τώρα τις χρήσεις των υφιστάµενων χώρων. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις θα αξιοποιηθούν για την καλύτερη υλοποίηση των προαναφερθέντων. Στο MASTER PLAN αυτό θα χωροτεθούν οι δραστηριότητες και οι µελλοντικές υποδοµές όπως ΥΠΟΣΤΕΓΑ, ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ διδασκαλίας, ΑΙΘΟΥΣΕΣ υποδοχής κοινού κτλ. Έτσι θα αποφευχθεί η άναρχη ανάπτυξη η οποία στο µέλλον θα δηµιουργήσει αρνητικά αποτελέσµατα. Το MASTER PLAN θα δηµιουργηθεί µε συνεργασία του φορέα ιοίκησης, της ΕΛΑΟ και της ΥΠΑ και το Κανονισµός Οργάνωσης, λειτουργίας, Τεχνικής Εκµετάλλευσης & Ασφάλειας Πτήσεων Αεραθλητικού Κέντρου

12 ΣΕΛΙ Α ΑΚΜ οποίο όταν εγκριθεί θα λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψιν στην υλοποίηση υποδοµών από όλους τους χρήστες. Άρθρο 15 ο Όργανα Ελέγχου αεραθλητικού κέντρου. Όργανα ελέγχου του αεραθλητικού κέντρου ορίζονται από την ΕΛΑΟ η ΥΠΑ. Άρθρο 16 ο Εγκαταστάσεις Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις οπως το µικρό κτίριο που τώρα φιλοξενεί κλιµάκιο της 115ΠΜ θα αξιοποιηθούν µε την δηµιουργία αιθουσών για τις παρακάτω χρήσεις: 16.1 ΑΙΘΟΥΣΑ Πληροφορικής εξοπλισµένη µε COMPUTER συνδεδεµένο µε γρήγορο Internet (ADSL), µε printer και µε συσκευή FAX ΑΙΘΟΥΣΑ γραφείου ΦΟΡΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ εξοπλισµένη µε τα ανωτέρω και µε τηλεφωνική σύνδεση ΑΙΘΟΥΣΑ Briefing πληρωµάτων και αεραθλητών ΑΙΘΟΥΣΑ διδασκαλίας για εκπάιδευση, σεµινάρια και οµιλίες ΑΙΘΟΥΣΑ Αναψυχής µε δυνατότητα προπαρασκευασµένου φαγητού, αναψυκτικών κτλ Άρθρο 17 ο Ισχύς παρόντος κανονισµού Ο παρών κανονισµός: 17.1 Αρχίζει να ισχύει την εποµένη ηµέρα από την έγκρισή του από την Υ.Π.Α Είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα για όσους χρησιµοποιούν το Αεραθλητικό κέντρο Μάλεµε Αλλαγές του κανονισµού θα προτείνονται από τον φορέα διαχείρισης και θα εγκρίνονται από την Υ.Π.Α. Οι αλλαγές αυτές θα αναρτώνται στην αίθουσα γραµµατείας του ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ καθώς και στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ στο site Κανονισµός Οργάνωσης, λειτουργίας, Τεχνικής Εκµετάλλευσης & Ασφάλειας Πτήσεων Αεραθλητικού Κέντρου

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 ΠΡΟΣ : Σωματεία με δραστηριότητα υπερελαφρών ΘΕΜΑ : Πρόταση της Επιτροπής Υπερελαφρών επί του Κανονισμού ΥΠ.Α.Μ Αγαπητοί φίλοι, Συνημμένα θα βρείτε την πρόταση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών

Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Της συμβάσεως του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED)

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED) ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 60 ΚΙΛΩΝ ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ (FOOT-LAUNCHED) Άρθρο 1: Ορισµός - Κατηγορίες Για τους σκοπούς του κανονισµού αυτού, µηχανοκίνητο πτητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014. 1 έως 5 Μαΐου 2014

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014. 1 έως 5 Μαΐου 2014 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014 1 έως 5 Μαΐου 2014 1 o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Αερολέσχη ΤΑΛΩΣ Ηρακλείου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015

Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 6-7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Α/Δ ΧΟΡΤΕΡΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1360 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ2/26314/8802 Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Επιτροπή Υπερελαφρών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΥΠΑΜ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ & ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Έκδοση 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 & HORTERO FLYIN 2014 28-29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αερολέσχη Λάρισας Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Α/φών 2014 Τερψιθέα Λάρισας BRIEFING FOLDER. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014

Αερολέσχη Λάρισας Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Α/φών 2014 Τερψιθέα Λάρισας BRIEFING FOLDER. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2014 11 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΤΕΡΨΙΘΕΑ, ΛΑΡΙΣΑΣ 1 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Τερψιθέας Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες πληροφορίες ZZZZ

Διαβάστε περισσότερα

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2013 & HORTERO FLYIN 2013

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2013 & HORTERO FLYIN 2013 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2013 & HORTERO FLYIN 2013 8-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι Άλλες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 1 o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία, προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της, με ενασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011 Στυλιανό Φανουράκη ΕΙ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ PAGE ΚΑ-00-1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΗ Υ.Π.Α.Μ. PAGE ΚΑ-00-2 1.0. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Ι ΣΕΛΙ Α 1.0 Περιεχόµενα 2 1.1 Ίδρυση σχολής 3 1.1.1 Σκοπός 3 1.1.2 Παροχές σχολής 3 1.1.3 Έδρα Σχολής 3 1.1.4 Υπαγωγή 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ την 21/03/2004 09 / 2004 ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2012 & ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012

BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2012 & ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012 BRIEFING FOLDER Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2012 & ΧΟΡΤΕΡΟ FLY IN 2012 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΧΟΡΤΕΡΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 1. Πληροφορίες πεδίου ZZZZ Χορτερό Όνομα Συντεταγμένες Υψόμετρο Διάδρομοι ZZZZ Χορτερό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 06/03

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 06/03 ΣΤΟΧΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Οι στόχοι που έχει το αθλητικό τµήµα της ΑΝΛΑ είναι η προώθηση του ανεµοπορικού αθλητισµού, η οργανωµένη συµµετοχή της Ανεµολέσχης σε διασυλλογικούς, Πανελλήνιους και διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος 1 Εκπαιδευτές Εδάφους 1 Ρυµουλκοί 1 Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Αγώνας Αλεξιπτώτου Πλαγιάς (FAI cat.2) 26-27 Μαΐου 2012

Περιφερειακός Αγώνας Αλεξιπτώτου Πλαγιάς (FAI cat.2) 26-27 Μαΐου 2012 Περιφερειακός Αγώνας Αλεξιπτώτου Πλαγιάς (FAI cat.2) 26-27 Μαΐου 2012 Αεραθλητικός Όμιλος Κιθαιρώνα www.aokitheron.gr aok@aokitheron.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΓΩΝΑ O Αεραθλητικός Όμιλος Κιθαιρώνα, με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ SX-AMF 02/2003 26-02-2000 i ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 128, 58200 ΕΔΕΣΣΑ Τηλ. - Fax 0381-25088 e-mail: parapede@otenet.gr Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Τοµέας ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ Ιούνιος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑΣ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ THN 14-04-2002 13 / 2003 ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0785 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 785/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 25.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 311/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2011 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ Έκδοση 1 η (2011) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά 2. Τοποθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Πόρισμα Διερεύνησης Ατυχήματος Μηχ/του Αλεξιπτώτου Πλαγιάς στην Λίμνη Πολυφύτου, Σέρβια Κοζάνης την 6 η Νοεμβρίου 2010 ΑΡ. ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ AOPA Hellas Ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει λόγω διατήρησης (ιδιοκτησίας ή κατοχής) αεροσκάφους ή ελικοπτέρου ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σελίδες : 6 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων κλάσης (2 ο Μέρος)

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων κλάσης (2 ο Μέρος) Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων κλάσης (2 ο Μέρος) η Άσκηση Δημιουργείστε το διάγραμμα κλάσης από την παρακάτω περιγραφή: «Η εταιρία GoodsForAll δραστηριοποιείται στη διανομή αγαθών και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 0ΧΧ / 2015 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ : Όλα τα αεραθλητικά σωµατεία Επιτροπές Αεραθληµάτων ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 84 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ЅϮϧϯϪϟ ϰϱϳђϫϟϰϭ SX-UAA ϯϰϭϫ ϮϟϰϧϨЅ ϣϯϭϩϧϫёϫϟ ЀϬϭϱ 05/10/2008 Ϯ. ϭϯѓϯϫϟϰϭ 07/2009

ЅϮϧϯϪϟ ϰϱϳђϫϟϰϭ SX-UAA ϯϰϭϫ ϮϟϰϧϨЅ ϣϯϭϩϧϫёϫϟ ЀϬϭϱ 05/10/2008 Ϯ. ϭϯѓϯϫϟϰϭ 07/2009 SX-UAA 05/10/2008. 07/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΑΜ SX-UAA ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 36 / 2009 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ : Όλα τα σωματεία - μέλη ΕΛΑΟ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 77 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Η Προετοιµασία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες Στόχος µας Να προσφέρουµε την καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση στην Ολυµπιακή Οικογένεια Να διατηρήσουµε το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη αγώνα Περίπλους Nησίδων 2015

Προκήρυξη αγώνα Περίπλους Nησίδων 2015 Προκήρυξη αγώνα Περίπλους Nησίδων 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου προκηρύσσει τον αγώνα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των νήσων Αιγαίου της ελληνικής ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας (ΕΙΟ) ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ @ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦ: Τ/Φ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟ για την ηµέρα τις εκδήλωσης το αεροδρόµιο θα είναι ανοικτό από τις 0800 τοπική έως 1730 τοπική.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟ για την ηµέρα τις εκδήλωσης το αεροδρόµιο θα είναι ανοικτό από τις 0800 τοπική έως 1730 τοπική. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Λίγο πριν αποχαιρετήσουµε την άνοιξη και µας µπει για τα καλά το καλοκαίρι, µιας και εδώ στον νότο το καλοκαίρι έρχεται νωρίς, µια οµάδα φίλων που αγαπάνε την πτήση και των αεροαθλητισµό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ)

αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ αα ΑΡΘΡΟ ΣΧΟΛΙΑ 01 Άρθρο 32 & (η), (θ), (ιβ) και (ιγ) Στο άρθρο αυτό και στις συγκεκριμένες παραγράφους, γίνεται προσπάθεια να μεταφερθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ ΣΤΟ ΤΥΜΠΑΚΙ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΝ 4 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΑΡ. ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ 02/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη

μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη Πρόταση κατάρτισης κοινών κανόνων για την πτητική λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη easa.europa.eu/drones September 2015 μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη PAGE 2 Π ΕΠΤ 2015-10 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX.

Ταχ. Δ/νση :Αρχ. Μακαρίου ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ταχ. Κωδ. : 712 02 Πληροφορίες : Ε. Μανδαλενάκη Τηλ. : 2813 410537 FAX. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 22 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3389 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Μετρολογίας Σασαρώλης Εδµόνδος. Τι Είναι το Εισροών-Εκροών; Ως

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (LICENSING DIRECTIVE) Τοµείς αναφοράς : Προσωπικό Σχολών Χειριστών Αποδέκτες : Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα E-mail: gdme@patt.gov.gr Αθήνα, 29-06-2012 Αρ. Πρωτ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: 296404/18.3.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του πακέτου 4.2 για το έργο Integrated

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ.

ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ. Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. ΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ Ειρήνη Πετράκη Δασκάλα Σύμβουλος ΣΧ.Τ. Από την αρχαιότητα, ο άνθρωπος ονειρεύτηκε να γίνει ο άρχοντας των αιθέρων. Ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος, ο Βελλεροφόντης πάνω στο φτερωτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» 30 Ιουνίου & 01 Ιουλίου 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 1.1. Ο Ν.Ο.Καλαμακίου προκηρύσσει τον Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «ΚΑΛΑΜΑΚΕΙΑ 2012» για

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Briefing Περιφερειακός Αγώνας Υπερελαφρών 26-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Φάκελος Briefing Περιφερειακός Αγώνας Υπερελαφρών 26-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Φάκελος Briefing Περιφερειακός Αγώνας Υπερελαφρών 26-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Επιτροπή διεξαγωγής αγώνα Ηρακλής Τσαμαδιάς Χαράλαμπος Μαυρίδης Task 1o (φωτογραφίες) Ιωάννης Φραγκίδης Task 2o (χρονομέτρης) Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕ.

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕ. 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟ ΟΥ-ΕΞΟ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕ. ΣΥΣΤΗΜΑ AFC ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ : Όλος ο προσφερόµενος παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2014» 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2014» 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο 19500 Τηλ/Fax : 22920 69500 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 2014» 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ : EFA. Περίγραµµα της ειδικότητας Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ : EFA. Περίγραµµα της ειδικότητας Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Καποδιστρίου 24 Αθήνα 30 Μαρτίου 2011 106 82 Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: 69 Τηλ. & φαξ : 210 4520035 Internet: http://www.ekpaideftis.gr Ε-mail: info@ekpaideftis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ AΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛ.Α.Ο SKYDIVING INFORMATION MANUAL

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ AΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛ.Α.Ο SKYDIVING INFORMATION MANUAL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ AΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛ.Α.Ο SKYDIVING INFORMATION MANUAL ΕΚΔΟΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛAΙΟ 1 1. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΒΚΑ) 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / της Επιτροπής για καθορισμό των κοινών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών».

προσκοµίζουν στην αρµόδια αρχή είναι ο προβλεπόµενος από τη σχετική οδηγία, όπως αυτή περιέχεται στη Συνθήκη Προσχώρησης των 10 νέων κρατών- µελών». 25/08/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος σε ιατρούς των οποίων τα πτυχία χορηγήθηκαν στα δέκα νέα κράτη-µέλη της Ε.Ε.» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Ταυτότητα του Hellenic Memories Travel Services Μια επιχείρηση συνεπής με την ιστορία και τις υπηρεσίες. Το Hellenic Memories Travel Services δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα