ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΑΛΑΜΑΡΑΣ Επιβλέπων : Π. ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ε.Μ.Π. Αθήνα, Φεβρουάριος 2011

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΑΛΑΜΑΡΑΣ Επιβλέπων : Π. ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ Ε.Μ.Π. Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή του Φεβρουαρίου 2011 Π. Τσαραµπάρης Ν. Θεοδώρου Κ. Καραγιαννόπουλος Λέκτορας Ε.Μ.Π. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Φεβρουάριος 2011

4 ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΑΛΑΜΑΡΑΣ ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Copyright ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΑΛΑΜΑΡΑΣ, 2011 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος, All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

5

6

7 Περίληψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη ανελκυστήρων προσώπων και πιο συγκεκριµένα η µελέτη και οι υπολογισµοί που απαιτούνται για την σωστή εγκατάσταση των ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων έλξεως και των υδραυλικών ανελκυστήρων. Για την µελέτη των ηλεκτροκίνητων και υδραυλικών ανελκυστήρων και τους υπολογισµούς που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση αντίστοιχα, υλοποιήθηκε ειδική εφαρµογή µε την βοήθεια του προγράµµατος Embarcadero Delphi 2010 και παρουσιάζεται στην παρούσα διπλωµατική. Η εκτελέσιµη εφαρµογή εµπεριέχεται µέσα στο συνοδευτικό CD, δίνοντας την δυνατότητα στους αναγνώστες να δοκιµάσουν την εφαρµογή. Η εφαρµογή παρέχει την δυνατότητα επιλογής ενδεικτικών µόνο τύπων για τα διάφορα µέρη του ανελκυστήρα. Τέλος, ακολουθούν δύο αριθµητικά παραδείγµατα, ένα για τον ηλεκτροκίνητο ανελκυστήρα έλξεως και ένα για τον υδραυλικό ανελκυστήρα. Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας, Υδραυλικός ανελκυστήρας, Delphi 7

8 8

9 Περίληψη ABSTRACT The aim of this thesis is the study of passenger lifts and more concretely the study and the calculations, which are necessary for the right installation of traction lifts and hydraulic lifts. For the study of traction and hydraulic lifts as well as for the calculations, which are required for each part of the lift, an application is being developed with Embarcadero Delphi 2010, presented and thoroughly analyzed in this thesis. The book includes a CD with the executable file, application, in order to give the readers the opportunity to run and test it. The application includes sample products from different manufactures. Finally, some numerical examples of one traction lift and one hydraulic lift are given to complete the presentation. Keywords: Traction lift, Hydraulic lift, Delphi 9

10 10

11 Ευχαριστίες ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στον τοµέα των Ηλεκτρικών Βιοµηχανικών ιατάξεων και Συστηµάτων Αποφάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Αντικείµενο της εργασίας είναι η δηµιουργία εφαρµογής για την µελέτη ηλεκτροκίνητων και υδραυλικών ανελκυστήρων. Οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες στον υπεύθυνο για την εκπόνηση της διπλωµατικής, τον Λέκτορα κ.τσαραµπάρη, για την ανάθεση αυτής και τη δυνατότητα που µου δόθηκε να ασχοληθώ µε ένα τόσο ενδιαφέρον θέµα. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στους γονείς και τις αδερφές µου για την διαρκή τους στήριξη, που επέτρεψε την επιτυχή διεκπεραίωση των σπουδών µου. Πέτρος Ευάγ. αλαµάρας Αθήνα, Φεβρουάριος

12 12

13 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ιστορική αναδροµή Κατηγορίες ανελκυστήρων ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΛΞΕΩΣ Γενικά Κύρια µέρη εγκατάστασης ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα Θάλαµος Οδηγοί-Ευθυντήριοι ράβδοι Συρµατόσχοινα ανάρτησης Τροχαλία τριβής Κινητήρας Προσκρουστήρες Τύποι προσκρουστήρων Συστήµατα ασφαλείας και χειρισµοί του ανελκυστήρα Γενικά Συσκευή αρπάγης Ακαριαίας πέδησης Ακαριαίας πέδησης µε απόσβεση Προοδευτικής πέδησης Ρυθµιστής ταχύτητας Τρόπος ανάρτησης Άµεση ανάρτηση Έµµεση ανάρτηση Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Γενικά Κύρια µέρη εγκατάστασης υδραυλικού ανελκυστήρα Θάλαµος Οδηγοί-Ευθυντήριοι ράβδοι Εµβολο Κύλινδρος Σωλήνας τροφοδοσίας Μεταλλικοί σωλήνες τροφοδοσίας Ελαστικός σωλήνας τροφοδοσίας Μονάδα ισχύος οχείο λαδιού Αντλία Κινητήρας Συρµατόσχοινα ανάρτησης Τροχαλία τριβής Τύποι υδραυλικών ανελκυστήρων Άµεση ανάρτηση Τύπος J Τύπος J Τύπος J Έµµεση ανάρτηση Τύπος L

14 Περιεχόµενα Τύπος L2. 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ DELPHI Περιγραφή προγράµµατος Περιβάλλον εφαρµογής Απαιτήσεις συστήµατος Εγκατάσταση Παρουσίαση εφαρµογής Εισαγωγή Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας ιαµόρφωση ανελκυστήρα Οδηγοί-Ευθυντήριοι ράβδοι Συρµατόσχοινα ανάρτησης Τροχαλία τριβής Ρυθµιστής ταχύτητας Κινητήρας Προσκρουστήρες Πίνακας Εργαλειοθήκη πίνακα ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα Αριθµητική εφαρµογή ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα Υδραυλικός ανελκυστήρας ιαµόρφωση ανελκυστήρα Οδηγοί-Ευθυντήριοι ράβδοι Συρµατόσχοινα ανάρτησης Τροχαλία τριβής Έµβολο-κύλινδρος Μονάδα ισχύος Σωλήνας τροφοδοσίας Πίνακας Εργαλειοθήκη πίνακα ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα Αριθµητική εφαρµογή υδραυλικού ανελκυστήρα. 75 Βιβλιογραφία

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

16

17 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κύριος στόχος της διπλωµατικής είναι η δηµιουργία εφαρµογής, ενός χρήσιµου εργαλείου που βοηθάει στην µελέτη των ηλεκτροκίνητων και υδραυλικών ανελκυστήρων καθώς και στους υπολογισµούς που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση. Αρχικά γίνεται µία ιστορική αναδροµή, ενώ στην συνέχεια ακολουθεί σύντοµη ονοµαστική αναφορά στους διάφορους τύπους των ανελκυστήρων. Στην συνέχεια αναλύονται εν συντοµία ο ηλεκτροκίνητος και υδραυλικός ανελκυστήρας και εξετάζονται τα βασικά εξαρτήµατα τα οποία χρησιµοποιούνται στην κατασκευή της εκάστοτε κατηγορίας. Ταυτόχρονα δίνονται και ενδεικτικά στοιχεία διαφόρων εταιρειών για τα διάφορα εξαρτήµατα του ηλεκτροκίνητου και υδραυλικού ανελκυστήρα. Στην συνέχεια γίνεται σύντοµη περιγραφή του προγράµµατος µε βάση το οποίο δηµιουργήθηκε η εφαρµογή. Ακολουθεί πιο αναλυτική περιγραφή της εφαρµογής για ηλεκτροκίνητους και υδραυλικούς ανελκυστήρες. Τέλος, παρουσιάζεται µία µελέτη ηλεκτροκίνητου και µία υδραυλικού ανελκυστήρα που πραγµατοποιήθηκε µε την εφαρµογή Ιστορική αναδροµή Ανέκαθεν ο άνθρωπος είχε βλέψεις για ψηλά και ανατρέχοντας στην ιστορία µπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της γης οι άνθρωποι χρησιµοποιούσαν πλατφόρµες, οι οποίες ήταν στερεωµένες σε σχοινιά, τα οποία τραβούσαν άλλοι άνθρωποι, κυρίως δούλοι, ή ζώα για να ανυψωθούν. Η ανάγκη λοιπόν οδήγησε τον άνθρωπο στη σκέψη για την κατασκευή πιο σύγχρονων µέσων ανύψωσης. Συγκεκριµένα το 1853, ο Elisha G.Otis κατασκεύασε τον πρώτο ανελκυστήρα µε σύστηµα αρπάγης στην Αµερική (Σχήµα ). Σχήµα : Παρουσίαση συσκευής αρπάγης από τον Otis στην Αµερική [1]. Ακολούθησε το 1857, όπου στην Νέα Υόρκη εγκαθίστανται ο πρώτος ανελκυστήρας δηµόσιας χρήσης, ο οποίος κινούνταν µε την βοήθεια ατµοµηχανής, η οποία έκαιγε κάρβουνο. Στην συνέχεια, το 1889 λειτούργησε στην Νέα Υόρκη ο 17

18 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή πρώτος ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας. Και τελικά το 1903 λειτουργεί ο πρώτος ανελκυστήρας µε τροχαλία τριβής (όχι τύµπανο) και αντίβαρο. Μέχρι σήµερα οι ανελκυστήρες έχουν τελειοποιηθεί, αλλά και διαφοροποιηθεί µε συνέπεια να υπάρχουν διάφοροι τύποι ανελκυστήρων για διάφορες χρήσεις ο καθένας Κατηγορίες ανελκυστήρων Οι ανελκυστήρες ανάλογα µε την αρχή λειτουργίας τους διακρίνονται σε ηλεκτροκίνητους και σε υδραυλικούς ανελκυστήρες. Επιπλέον, ανάλογα µε την χρήση τους διακρίνονται σε επιβατηγούς, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για την µεταφορά προσώπων, και σε φορτηγούς, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για την µεταφορά φορτίων. Ακόµα οι ανελκυστήρες ανάλογα µε τον αριθµό ταχυτήτων που λειτουργούν διακρίνονται σε ανελκυστήρες µίας ταχύτητας και σε ανελκυστήρες πολλών ταχυτήτων και κατά συνέπεια ανάλογα µε την ταχύτητάς τους διακρίνονται σε ανελκυστήρες µικρής, µέσης και µεγάλης ταχύτητας. 18

19 Κεφάλαιο 1 - Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας Έλξεως 1.2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΕΛΞΕΩΣ Γενικά Στην περίπτωση των ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων έλξεως η κίνηση του θαλάµου επιτυγχάνεται µέσω µίας τροχαλίας, πάνω στην οποία κινείται το συρµατόσχοινο, το οποίο φέρει στο ένα άκρο τον θάλαµο και στο άλλο το αντίβαρο. Οι ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες έλξεως, µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές τους χρησιµοποιούνται κυρίως στις εξής περιπτώσεις: για κτίρια µε µέση έως µεγάλη κίνηση. για κτίρια µε πολλές στάσεις. για κτίρια όπου απαιτούνται µεγάλες ταχύτητες κίνησης του θαλάµου Κύρια µέρη εγκατάστασης ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα Τα µέρη από τα οποία αποτελείται µία εγκατάσταση ενός ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα, συµπεριλαµβανοµένου και των κυριότερων τεχνικών χαρακτηριστικών είναι τα ακόλουθα: φρεάτιο µηχανοστάσιο-τροχαλιοστάσιο θάλαµος αντίβαρο οδηγοί συρµατόσχοινο ανάρτησης τροχαλία τριβής κινητήρας προσκρουστήρες Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζονται τα παραπάνω µέρη: Σχήµα : Απεικόνιση ολοκληρωµένης εγκατάστασης ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα έλξεως [2]. 19

20 Κεφάλαιο 1 - Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας Έλξεως Στην συνέχεια δίδεται ενδεικτικά η περιγραφή των βασικότερων εξαρτηµάτων που συνιστούν την εγκατάσταση ενός ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα έλξεως Θάλαµος Ο θάλαµος αποτελείται από την καµπίνα (Σχήµα ) και το πλαίσιο ανάρτησης (Σχήµα ) και ολισθαίνει επάνω στις ευθυντήριες ράβδους. Σχήµα : Ενδεικτικός θάλαµος ανελκυστήρα [3]. Για να αποφεύγεται η υπερφόρτιση του θαλάµου, η ωφέλιµη επιφάνεια του θαλάµου πρέπει να περιορίζεται. Ωφέλιµη επιφάνεια του θαλάµου ονοµάζεται η επιφάνεια που µετριέται σε ύψος ενός µέτρου πάνω από το δάπεδο του θαλάµου, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι χειρολαβές, η οποία διατίθεται για τη µεταφορά των επιβατών. Η µέγιστη και η ελάχιστη ωφέλιµη επιφάνεια πρέπει να υπολογίζονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Σχήµα : Ενδεικτικό πλαίσιο ανάρτησης θαλάµου [4]. 20

21 Κεφάλαιο 1 - Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας Έλξεως Οδηγοί-Ευθυντήριοι ράβδοι Οι οδηγοί (Σχήµα ) είναι υποχρεωτικοί και χρησιµεύουν στην καθοδήγηση του πλαισίου του θαλάµου και του αντίβαρου. Είναι κατασκευασµένες από χάλυβα µε διατοµή σχήµατος T και έχουν επιµελώς κατεργασµένη και ενισχυµένη επιφάνεια ολίσθησης των ολισθητήρων του θαλάµου. Η στερέωση των οδηγών γίνεται κατά κανόνα στο πάνω µέρος του φρέατος και στην περίπτωση αυτή καταπονούνται σε εφελκυσµό, αλλά µπορεί να γίνει και τον πυθµένα του φρέατος και στην περίπτωση αυτή καταπονούνται σε λυγισµό. Κάθε θάλαµος πρέπει να οδηγείται από δύο τουλάχιστον άκαµπτους χαλύβδινους οδηγούς. Όπως φαίνεται και στο Σχήµα η στήριξη των οδηγών επί των τοιχωµάτων του φρέατος γίνεται µέσω σιδηρών στηριγµάτων (αρµοκαλύπτρες) ανά 1.5m-2m και η σύσφιξη γίνεται µέσω κεκαµένων ελασµάτων κοχλιωµένων στα στηρίγµατα αυτά ώστε να είναι δυνατή η κατά µήκος διαστολή των οδηγών. Σχήµα : Ενδεικτικός οδηγός ανελκυστήρα [4]. Σχήµα : Σύστηµα οδηγού-αρµοκαλύπτρας-κοχλιών [3]. Στον Πίνακα που ακολουθεί, δίνονται ενδεικτικά στοιχεία οδηγών. 21

22 Κεφάλαιο 1 - Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας Έλξεως Πίνακας :Ενδεικτικά στοιχεία οδηγών ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα [5]. Τύπος οδηγών GL x45x5 GL x50x5 GL x50x6 GL x60x7 GL x70x8 GL x80x9 GF509-50x50x9 GF765-70x65x9 GF770-70x70x9 GF762-75x62x10 GF654-65x54x8 GF x68.25x9 GF890-89x62x15.88 GF975-90x75x16 GF x82x16 GM890-89x62x15.88 GM975-90x75x16 GM x82x16 GM x88.9x15.88 GM x88.9x15.88 GM x88.9x15.88 GM x108x19 GM x102x28.6 GE x82x16 GE x88,9x15,88 GE x88,9x15,88 GE x88,9x15.88 GE x108x19 GE x102x28.6 Εµβαδό εγκάρσιας διατοµής οδηγού Ωο (cm 2 ) Πάχος πέλµατος οδηγού So (cm) Ροπή αντίστασης οδηγών (cm 3 ) Ψυχρής εξέλασης Τύπος GL Ακτίνα αδράνειας iy (cm) ιάµετρος οπών οδηγού do (cm) Εµβαδό εγκάρσιας διατοµής αρµοκαλύπτρας Ωα (cm 2 ) Πάχος αρµοκαλύπτρας Sa (cm) Τύπος κοχλιών *0.8=4 0.8 M08x *0.8=4 0.8 M08x *0.8=4 0.8 M08x *0.8= M10x *1=7 1 M12x *1=8 1 M12x35 Τύπος GF *0.8=4 0.8 M08x *1=7 1 M12x *1=7.5 1 M12x *1=7.5 1 M12x35 Τύπος GF *0.8= M10x *1=8 1 M12x *1.5= M12x *1.5= M12x *2=26 2 M16x45 Πλανισµένοι Τύπος GM *1.3= M12x *1.3= M12x *1.7= M16x *1.7= M16x *1.7= M16x *1.7= M16x *2.5= M20X *2.5= M20X65 Τύπος GE *1.7= M16x *1.7= M16x *1.7= M16x *1.7= M16x *2.5= M20X *2.5= M20X65 22

23 Κεφάλαιο 1 - Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας Έλξεως Συρµατόσχοινα ανάρτησης Τα συρµατόσχοινα ανύψωσης χρησιµοποιούνται για το ανέβασµα και το κατέβασµα του θαλάµου και του αντίβαρου (Σχήµα ) και χαρακτηρίζονται από µία τυποποιηµένη σειρά ονοµαστικών διαµέτρων, που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα φορτία θραύσης. Τα συρµατόσχοινα ανάρτησης του θαλάµου και του αντίβαρου πρέπει να είναι της ίδιας ποιότητας, διαµέτρου αλλά και τύπου. Για να εξασφαλιστεί πλήρεις συνένωση των συρµατιδίων, θα πρέπει στα άκρα τους να γίνεται στέρεα και ασφαλής συγκόλληση. Οι κώνοι τους θα είναι οµοιόµορφοι, ενώ όλα τα συρµατόσχοινα θα πρέπει να έχουν ίδιο µήκος. Ο ελάχιστος αριθµός των συρµατόσχοινων είναι 2, ενώ η ελάχιστη διάµετρος των συρµατόσχοινων ανάρτησης είναι τα 8mm. Σχήµα : Φρεάτιο ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα έλξεως [3]. Στον Πίνακα που ακολουθεί, δίνονται ενδεικτικά στοιχεία συρµατόσχοινων ανάρτησης. 23

24 Κεφάλαιο 1 - Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας Έλξεως Πίνακας : Ενδεικτικά στοιχεία συρµατόσχοινων ανάρτησης ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα έλξεως [6]. Εταιρεία : Brugg Ορισµένα κατά : EN Τύπος : 8x19 / Αντοχής Ν/mm 2 Κωδικός ιάµετρος Fg_min(ελάχιστο φορτίο Fg_th(θεωρητικό φορτίο Βάρος W (kg/100m) d (mm) θραύσης) (kn) θραύσης)(kn) Τύπος : MCX9 / Αντοχής 1570 Ν/mm Τύπος : DP9 / Αντοχής 1570 Ν/mm Τύπος : SCX9 / Αντοχής 1570 Ν/mm Τύπος : HRS / Αντοχής 1570 Ν/mm

25 Κεφάλαιο 1 - Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας Έλξεως Τροχαλία τριβής Η τροχαλία τριβής µαζί µε το συρµατόσχοινο δηµιουργεί λόγω τριβής την ικανότητα έλξης, η οποία αυξάνεται όσο µεγαλώνει η γωνία επικάλυψης των συρµατόσχοινων επί της τροχαλίας. Αποτελείται από χυτοσίδηρο άριστης ποιότητας µε αυλάκια υποδοχής των συρµατόσχοινων, κατεργασµένα µε µεγάλη ακρίβεια ώστε να αποφεύγεται η ανισοταχής κίνηση των συρµατόσχοινων, η ολίσθησή τους και η υπερβολική φθορά τους Κινητήρας Για την κίνηση χρησιµοποιείται ένας ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας µε δακτυλίους, ο οποίος εκκινείτε µε την βοήθεια ηλεκτροµαγνητών συνδεδεµένων µε χρονικά ρελαί ώστε να γίνεται οµαλά η βραχυκύκλωση των αντιστάσεων του ρότορα (τυµπάνου του ηλεκτροκινητήρα). Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται ο κινητήρας µαζί µε την τροχαλία τριβής. Σχήµα : Σύστηµα κινητήρα-τροχαλία τριβής ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα έλξεως [3]. Στον Πίνακα που ακολουθεί, δίνονται ενδεικτικά στοιχεία τροχαλιών τριβής και κινητήρων. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατόπιν έρευνας διαπιστώθηκε ότι επί των πλείστων η κατασκευή και προσφορά στην αγορά κινητήρα και τροχαλίας τριβής πηγαίνουν µαζί. 25

26 Κεφάλαιο 1 - Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας Έλξεως Πίνακας : Ενδεικτικά στοιχεία κινητήρων-τροχαλιών τριβής ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα έλξεως [7]. Τύπος Εταιρεία : Ziehl-Abegg ιάµετρος τροχαλίας τριβής D (mm) Ισχύς N (kw) Ταχύτητα θαλάµου Vc (m/s) Τύπου: ZAF Λόγος ανάρτησης Cm Μέγιστο φορτίο θαλάµου(kg) ZAF :1 450 ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF : ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF ZAF

27 Κεφάλαιο 1 - Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας Έλξεως Προσκρουστήρες Οι προσκρουστήρες (Σχήµα ) πρέπει να τοποθετούνται στο κατώτερο όριο της διαδροµής του θαλάµου και του αντίβαρου. Το σηµείο λειτουργίας του προσκρουστήρα, κάτω από την προβολή του θαλάµου, πρέπει να χαρακτηρίζεται από ένα εµπόδιο, µε ύψος που να ικανοποιείται ο σχετικός κανονισµός. Η απορρόφησης ενέργειας των προσκρουστήρων χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι θα πρέπει να ακινητοποιείται ο θάλαµος στο πλήρες φορτίο, µε επιβράδυνση µικρότερη από την επιτάχυνση της βαρύτητας αυτού. Στους ανελκυστήρες τυµπάνου και στους ανελκυστήρες µε αλυσίδες για µέσο ανάρτησης πρέπει να τοποθετούνται προσκρουστήρες στην κορυφή του θαλάµου και που να λειτουργούν στο ανώτερο όριο της διαδροµής Tύποι προσκρουστήρων Οι προσκρουστήρες διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : Προσκρουστήρες τύπου συσσώρευσης ενέργειας, δηλαδή µε ελατήριο, που διαχωρίζονται στις εξής δύο κατηγορίες : Προσκρουστήρες µε γραµµικά χαρακτηριστικά Προσκρουστήρες µε µη γραµµικά χαρακτηριστικά Προσκρουστήρες τύπου συσσώρευσης ενέργειας µε επιβραδυνόµενη επαναφορά Προσκρουστήρες τύπου σκέδασης ενέργειας, δηλαδή υδραυλικοί. Σχήµα : Ενδεικτικός προσκρουστήρας θαλάµου [3]. Στον Πίνακα που ακολουθεί, δίνονται ενδεικτικά στοιχεία προσκρουστήρων θαλάµου και αντίβαρου τύπου σκέδασης ενέργειας και προσκρουστήρων µε µη γραµµικά χαρακτηριστικά. 27

28 Κεφάλαιο 1 - Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας Έλξεως Πίνακας :Ενδεικτικά στοιχεία προσκρουστήρων θαλάµου και αντίβαρου [8]. Εταιρεία : Oleo international Υδραυλικοί προσκρουστήρες τύπου σκέδασης ενέργειας Τύπος min/max φορτίο Ταχύτητα (m/s) ιαδροµή S (mm) LSB / SEB / SEB / SEB / SEB / LB / LB / LB / LB / LB / LB / LB / LB / LB / LB / LB / LB / Εταιρεία : Elastrogran Ελαστικοί προσκρουστήρες µε µη γραµµικά χαρακτηριστικά 1251-Α 186/ Α 310/ Α 310/ Α 267/ Α 320/ Α 582/ Α 1000/ Α 310/ Α 423/ Β 232/ Β 310/ Β 310/ Β 400/ Β 509/ Β 926/ Β 1600/ Β 310/ Β 673/ C 250/ C 310/ C 310/ C 520/ C 722/ C 1312/ C 2000/ C 310/ C 954/ D 290/ D 379/ D 310/ D 610/ D 926/ D 1683/ D 2400/ D 310/ D 1224/ / / / / / / / / /

29 Κεφάλαιο 1 - Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας Έλξεως Συστήµατα ασφαλείας και χειρισµών του ανελκυστήρα Γενικά Τα συστήµατα ασφαλείας του ανελκυστήρα έχουν την εξής λειτουργία: ιακόπτουν την κίνηση του θαλάµου στην περίπτωση ανοίγµατος της εσωτερικής θύρας ή κάποιας θύρας του φρέατος. Ασφαλίζουν τις θύρες του φρέατος όταν ο θάλαµος δεν είναι όπισθεν αυτών. Συγκρατούν τον θάλαµο επάνω στους οδηγούς στην περίπτωση θραύσης των συρµατόσχοινων ανάρτησης ή στην περίπτωση που έχουµε υπέρβαση του ορίου της ταχύτητας του θαλάµου. Τα συστήµατα ασφαλείας που µελετούνται είναι η συσκευή αρπάγης και ο ρυθµιστής ταχύτητας Συσκευή αρπάγης Η συσκευή αρπάγης είναι µία µηχανική διάταξη που χρησιµεύει για να ακινητοποιεί και να συγκρατεί σταθερά πάνω στους οδηγούς το θάλαµο ή το αντίβαρο σε περίπτωση που κατά την κάθοδό του ο ανελκυστήρας υπερβεί ένα συγκεκριµένο όριο ταχύτητας ή σε περίπτωση θραύσης των µέσων ανάρτησης όπως για παράδειγµα των συρµατόσχοινων. Το αντίβαρο εφοδιάζεται µε συσκευή αρπάγης σε περίπτωση που υπάρχει χώρος για άτοµα κάτω από την διαδροµή του αντίβαρου. Η απελευθέρωση της συσκευής αρπάγης επιτρέπεται να γίνει µόνο κατά την κίνηση του θαλάµου ή του αντίβαρου κατά τη διεύθυνση ανόδου. Οι συσκευές αρπάγης διαχωρίζονται σε ακαριαίας πέδησης, ακαριαίας πέδησης µε απόσβεση και σε προοδευτικής πέδησης Ακαριαίας πέδησης Η αρπάγη τύπου σφηνός είναι η συνηθέστερη περίπτωση αρπάγης ακαριαίας πέδησης. Στην περίπτωση που ο θάλαµος υπερβεί ένα συγκεκριµένο όριο ταχύτητας ο ρυθµιστής ταχύτητας θέτει σε εφαρµογή την συσκευή αρπάγης. Χρησιµοποιείται όταν για την ταχύτητα του θαλάµου (Vc) ισχύει Vc 0.63m/s και ο συντελεστής κρούσεως (m) για τον υπολογισµό των οδηγών είναι m= Ακαριαίας πέδησης µε απόσβεση Η αρπάγη τύπου σφηνός είναι η συνηθέστερη περίπτωση αρπάγης ακαριαίας πέδησης µε απόσβεση, όµως στην περίπτωση αυτή η δράση της δύναµης πάνω στα αναρτώµενα µέρη περιορίζεται από σύστηµα απόσβεσης. Χρησιµοποιείται όταν 0.63<Vc 1m/s και ο συντελεστής κρούσεως για τον υπολογισµό των οδηγών είναι m= Προοδευτική πέδησης Στην περίπτωση αυτή η δράση της δύναµης πάνω στα αναρτηµένα µέρη γίνεται προοδευτικά. Χρησιµοποιείται όταν Vc>1m/s ενώ ο συντελεστής για τον υπολογισµό των οδηγών είναι m=2. 29

30 Κεφάλαιο 1 - Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας Έλξεως Παρατήρηση: Σε περίπτωση που είναι απαραίτητες περισσότερες από µία συσκευές αρπάγης τότε επιλέγονται συσκευές αρπάγης προοδευτικής πέδησης Ρυθµιστής ταχύτητας Ο ρυθµιστής ταχύτητας τοποθετείται στο µηχανοστάσιο και διακόπτει το ρεύµα στον κινητήριο µηχανισµό και επενεργεί στο σύστηµα αρπάγης στην περίπτωση που η ταχύτητα καθόδου του θαλάµου υπερβεί το επιτρεπτό όριο. Συνδέεται µέσω του συρµατόσχοινου µε την τροχαλία και το αντίβαρο. Στο σηµείο σύνδεσης του συρµατόσχοινου ανάρτησης θα τοποθετηθεί διακόπτης, που θα διακόπτει το κύκλωµα χειρισµού όταν επενεργεί η συσκευή αρπάγης. Ο ρυθµιστής ταχύτητας αποτελείται από ατέρµονα κοχλία από ειδικό χάλυβα µε επιφανειακή σκλήρυνση και ελικοειδή οδοντωτό τροχό. Με αυτό το είδος επιτυγχάνεται λειτουργία µε σχετικά λίγους κραδασµούς και θόρυβο. Η σύνδεση του κινητήρα µε τον ρυθµιστή ταχύτητας πρέπει να γίνεται µε διµερή σύνδεσµο από χυτοσίδηρο χωρίς παρέµβαση ελαστικών δακτυλίων. Στον Πίνακα που ακολουθεί, δίνονται ενδεικτικά στοιχεία συρµατόσχοινων για τον ρυθµιστή ταχύτητας. Πίνακας : Ενδεικτικά στοιχεία συρµατόσχοινων για ρυθµιστή ταχύτητας ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα έλξεως [6,9]. Κωδικός ιάµετρος συρµατόσχοινου d 1 (mm) Fg_min(ελάχιστο φορτίο θραύσης) (kn) Fg_th(θεωρητικό φορτίο θραύσης) (kn) Βάρος W (kg/100m) Εταιρεία : Brugg Ορισµένα κατά : EN / ISO 4344 Τύπος : 6x19 / Αντοχής 1960 Ν/mm Τύπος : 6x19 SC / Αντοχής 1960 Ν/mm Τύπος : 8x19 / Αντοχής 1770 Ν/mm Εταιρεία : Gustav Wolf Τύπος : Pawo F1 / Αντοχής Ν/mm 2 Κωδικός d 1 (mm) Fg_min(ελάχιστο φορτίο θραύσης) (kn) Βάρος W (kg/m) /ανοξείδωτο /γαλβανισµένο /γαλβανισµένο /γαλβανισµένο /ανοξείδωτο /γαλβανισµένο /γαλβανισµένο /ανοξείδωτο /ανοξείδωτο /ανοξείδωτο /ανοξείδωτο /ανοξείδωτο Στον Πίνακα που ακολουθεί, δίνονται ενδεικτικά στοιχεία τροχαλιών ρυθµιστή ταχύτητας. 30

31 Κεφάλαιο 1 - Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας Έλξεως Πίνακας : Ενδεικτικά στοιχεία τροχαλιών ρυθµιστή ταχύτητας ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα [10]. Εταιρεία Τύπος ιάµετρος τροχαλίας D 1 (mm) (σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 81-1, /9.7.1 )DIN EN ESO 9001:2000 Dynatech (EN 81.1&EN 81-2) Ταχύτητα ενεργοποίησης ρυθµιστή ταχύτητας (m/s) Ταχύτητα θαλάµου Vc (m/s) ιάµετρος συρµατόσχοινου d 1 (mm) HJ200 SB O SB U SB O Z SB UZ SB O Z SB U Z HJ HJ Z Z LBD LBD /6.3/6.5 STAR VEGA /6.3/6.5 liftequip GBTK 6023F Sassi lift systems RG RH Atwell international T DX/R SX/L DX/R SX/L Τρόπος ανάρτησης Τρόπος ανάρτησης ενός ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα είναι ο τρόπος σύνδεσης του θαλάµου µέσω του συρµατόσχοινου µε το αντίβαρο. Συγκεκριµένα διακρίνονται δύο κατηγορίες ανάρτησης Άµεση ανάρτηση Στην άµεση ανάρτηση (1:1), που είναι και η συνηθέστερη, τόσο ο θάλαµος του ανελκυστήρα όσο και το αντίβαρο συνδέονται κατευθείαν στο συρµατόσχοινο. Σχήµα : Απεικόνιση άµεσης ανάρτησης ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα ελξεως [11]. 31

32 Κεφάλαιο 1 - Ηλεκτροκίνητος Ανελκυστήρας Έλξεως Έµµεση ανάρτηση Στην έµµεση ανάρτηση (2:1) τα άκρα του συρµατόσχοινου στερεώνονται στο ταβάνι του φρεατίου, ενώ ο θάλαµος και το αντίβαρο κρέµονται µε την βοήθεια τροχαλιών από τα συρµατόσχοινα. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ανύψωση διπλάσιου βάρους µε το µισό της ταχύτητας. Σχήµα : Απεικόνιση έµµεσης ανάρτησης ηλεκτροκίνητου ανελκυστήρα έλξεως [11]. 32

33 Κεφάλαιο 1 - Υδραυλικός Ανελκυστήρας 1.3 Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Γενικά Στον υδραυλικό ανελκυστήρα χρησιµοποιείται µία αντλία, η οποία µεταβιβάζει υδραυλικό υγρό σε µία ανυψωτική διάταξη που επενεργεί άµεσα ή έµµεσα στον θάλαµο Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες, µε βάση τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές τους χρησιµοποιούνται κυρίως στις εξής περιπτώσεις: για µεγάλα φορτία για µικρές ταχύτητες, επειδή θα απαιτούνταν αλλιώς µεγάλες αντλίες, αλλά επίσης θα υπήρχε το πρόβληµα της υπερβολικής θέρµανσης του λαδιού. Η οικονοµική ταχύτητα µε την οποία κινούνται σήµερα οι υδραυλικοί ανελκυστήρες κυµαίνεται µεταξύ 0,65m/s και 0,75m/s [12]. Για τις µικρές όµως αυτές ταχύτητες έχουµε πιο οµαλή κίνηση του ανελκυστήρα για πολυκατοικίες µέχρι 8 ορόφους και 6 για γραφεία. Συγκεκριµένα οι υδραυλικοί ανελκυστήρες δεν είναι κατάλληλοι για µεγάλο ύψος, επειδή θα απαιτούνταν µεγάλο µήκος εµβόλου µε αποτέλεσµα την ισχυρή καταπόνησή του σε λυγισµό. Το οικονοµικό ύψος διαδροµής κυµαίνεται σήµερα µεταξύ 17m και 20m [12]. για κτίρια µε περιορισµένο χώρο, ύψος συγκεκριµένα, διότι δεν απαιτείται µηχανοστάσιο ή τροχαλιοστάσιο πάνω από το φρέαρ για κτίρια όπου το µηχανοστάσιο µπορεί να τοποθετηθεί έως και 15m µακριά από το φρέαρ. Η επιθυµητή µέγιστη όµως απόσταση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5m. για κτίρια µε στατικά προβλήµατα ως προς την φόρτωση της πάνω πλάκας Κύρια µέρη εγκατάστασης υδραυλικού ανελκυστήρα Τα µέρη από τα οποία αποτελείται µία εγκατάσταση ενός υδραυλικού ανελκυστήρα, συµπεριλαµβανοµένου και των κυριότερων τεχνικών χαρακτηριστικών είναι τα ακόλουθα: φρεάτιο µηχανοστάσιο θάλαµος οδηγοί έµβολο-κύλινδρος σωλήνα τροφοδοσίας µονάδα ισχύος συρµατόσχοινα ανάρτησης-τροχαλία τριβής 33

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η σχεδίαση, η κατασκευή, η συναρµολόγηση, η µελέτη εγκατάστασης και ο τελικός έλεγχος του ανελκυστήρα θα γίνουν σύµφωνα µε

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η σχεδίαση, η κατασκευή, η συναρµολόγηση, η µελέτη εγκατάστασης και ο τελικός έλεγχος του ανελκυστήρα θα γίνουν σύµφωνα µε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ.µελέτης:89/2017 ΘΕΜΑ:«Προµήθεια υδραυλικού ανελκυστήρα» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Proceedings of Machine Design Training

Proceedings of Machine Design Training NTUA MECHANICAL ENGINEERING Laboratory of Machine Elements Proceedings of Machine Design Training TR-11/2003 Hydraulic Elevator Th. Costopoulos, K. Masouri DESIGNING A LOAD HYDRAULIC ELEVATOR 1. DATA ΕΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Δοχείο λαδιού. 1.2 Αντλία / Ηλεκτροκινητήρας ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός

1.1 Δοχείο λαδιού. 1.2 Αντλία / Ηλεκτροκινητήρας ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 1. Κινητήριος Μηχανισμός O κινητήριος μηχανισμός αποτελείται από την αντλία, τον κινητήρα, το σύστημα βαλβίδων, την χειροκίνητη «πρέσα» χειραντλία απεγκλωβισμού και το δοχείο λαδιού

Διαβάστε περισσότερα

Ανυψωτικές & Μεταφορικές Μηχανές Ακαδημαϊκό έτος: 2011-2012 Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας ΜΚ & ΑΕ. Σελίδα 1 από 8

Ανυψωτικές & Μεταφορικές Μηχανές Ακαδημαϊκό έτος: 2011-2012 Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας ΜΚ & ΑΕ. Σελίδα 1 από 8 Βοηθητικά στοιχεία Υπολογιστικού Θέµατος 1 Στο Σχήµα 1 απεικονίζεται µία τυπική διάταξη ανελκυστήρα προσώπων, καθώς και µία τυπική µορφή φρέατος διαδροµής. (α) Σχήµα 1: (α) τυπική διάταξη ανελκυστήρα προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες ΕΕ 2.1.1 : Τοποθετεί τις συντήρησης πινακίδες εργασιών Πληροφόρηση χρηστών ανελκυστήρα ότι αυτός είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης Τοποθετώντας σε εμφανές σημείο πινακίδες που να ειδοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S 0 Τα Ηλεκτροκίνητα Διαιρούμενα Ρολά αποτελούν διατάξεις οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων (>12m), όπου καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Νίκος Μ. Κατσουλάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., PhD, Msc ΜΑΘΗΜΑ 4-2 ΑΤΡΑΚΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ - ΣΤΡΟΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Αλυσίδα ηλεκτρικής ασφάλειας (Electric safety chain): Το σύνολο των ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας, που είναι συνδεδεμένες σε σειρά. Ανελκυστήρας (Lift): Μόνιμα εγκατεστημένη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές φυγοκεντρικού decanter DECAPRESS DP573/41212/FD με FSG-Drive

Τεχνικές Προδιαγραφές φυγοκεντρικού decanter DECAPRESS DP573/41212/FD με FSG-Drive Decanting centrifuges - Standard HILLER Τεχνικές Προδιαγραφές φυγοκεντρικού decanter DECAPRESS DP5731212/FD με FSG-Drive Περιγραφή Το φυγοκεντρικό decanter για την παραγωγή ελαιολάδου αποτελείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Οδηγοί και εξαρτήματα φρεατίου. 3. Μηχανές και παρελκόμενα μηχανικών ανελκυστήρων

Περιεχόμενα. 1. Οδηγοί και εξαρτήματα φρεατίου. 3. Μηχανές και παρελκόμενα μηχανικών ανελκυστήρων Περιεχόμενα 1. Οδηγοί και εξαρτήματα φρεατίου 2. Έμβολα μονάδες ισχύος 3. Μηχανές και παρελκόμενα μηχανικών ανελκυστήρων 4. Πλαίσια ανάρτησης Υδραυλικών 5. Πλαίσια ανάρτησης Μηχανικών 6. Θάλαμοι 7. Θύρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη,01.08.17 Αρ. Πρ. 27118 Ταχ.διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ M.M.D.R.S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ M.M.D.R.S ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ M.M.D.R.S 0 Τα Χειροκίνητα Διαιρούμενα Ρολά αποτελούν διατάξεις οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων (>12m), όπου καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ARION MRL 630 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ARION MRL 630 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ARION MRL 630 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ARION MRL 630 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ARION MRL 630 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1 Η λύση για υδραυλικό ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο Ο υδραυλικός ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο ARION είναι ένα πρωτοποριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ» DESIGN LIFT-RISE BUILDINGS ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΜ: 34121

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Εγκατάσταση ανελκυστήρα και η σχετική νομοθεσία του

Πτυχιακή Εργασία. Εγκατάσταση ανελκυστήρα και η σχετική νομοθεσία του Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργεια - Περιβάλλον Πτυχιακή Εργασία Εγκατάσταση ανελκυστήρα και η σχετική νομοθεσία του ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΛΙΑΓΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΧΕΙΛΟΣ HTSLDL

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΧΕΙΛΟΣ HTSLDL ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΧΕΙΛΟΣ HTSLDL 0 Οι Υδραυλικές Ράμπες Φορτοεκφόρτωσης με Τηλεσκοπικά Εκτεινόμενο Χείλος είναι ηλεκτροϋδραυλικά κινούμενες διατάξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS 2000 MRL ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ATLAS 2000 MRL

ATLAS 2000 MRL ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ATLAS 2000 MRL ATLAS 00 MRL ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ATLAS 00 MRL ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ανοχές φρεατίου : ± mm 1 ATLAS 00 MRL Η λύση για μηχανικό ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο Ο ATLAS TRACTION MRL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων δήμου Ωραιοκάστρου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS MRL 630 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ATLAS MRL 630 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ATLAS MRL 630 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ATLAS MRL 630 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1 Η λύση για μηχανικό ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο Ο ATLAS TRACTION MRL αποτελεί μια εξαιρετική λύση μηχανικού ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο,

Διαβάστε περισσότερα

γ) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου τη στιγμή κατά την οποία έχει ξετυλιχθεί όλο το σχοινί.

γ) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου τη στιγμή κατά την οποία έχει ξετυλιχθεί όλο το σχοινί. 1. Ο ομογενής και ισοπαχής δίσκος του σχήματος έχει ακτίνα και μάζα, είναι οριζόντιος και μπορεί να περιστρέφεται, χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Ο δίσκος

Διαβάστε περισσότερα

( ) L v. δ Τύμπανο. κίνησης. Αντίβαρο τάνυσης. 600m. 6000Ν ανά cm πλάτους ιµάντα και ανά ενίσχυση 0.065

( ) L v. δ Τύμπανο. κίνησης. Αντίβαρο τάνυσης. 600m. 6000Ν ανά cm πλάτους ιµάντα και ανά ενίσχυση 0.065 Ανυψωτικές & Μεταφορικές Μηχανές Ακαδημαϊκό έτος: 010-011 Άσκηση (Θέμα Επαναληπτικής Γραπτής Εξέτασης Σεπ010 / Βαρύτητα: 50%) Έστω η εγκατάσταση της ευθύγραµµης µεταφορικής ταινίας του Σχήµατος 1, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (125) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Θ. Α. Γιαλαμάς 1α, Ε. Παπαχρήστου 1, Ι. Γραβαλος 1, Δ. Κατέρης 1, Χ. Δημητριάδης 1, Κ.Α. Τσατσαρέλης 2 1 Εργαστήριο Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Kollias Industrial Doors

Kollias Industrial Doors Kollias Industrial Doors ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RD06 0 Οι Αναδιπλούμενες Πόρτες RD06 αποτελούν διατάξεις προοριζόμενες για την κάλυψη ανοιγμάτων, λειτουργώντας ως διαχωριστικό πέτασμα

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS MRL 1000 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ATLAS MRL 1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ATLAS MRL 1000 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ATLAS MRL 1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1 Η λύση για μηχανικό ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο Ο ATLAS TRACTION MRL αποτελεί μια εξαιρετική λύση μηχανικού ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ RSM

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ RSM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ RSM 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13241-1. Διαθέτουν προσαρμοζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ V20 SMART ENERGY PACK ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ PMSM ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ V20 SMART ENERGY PACK.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ V20 SMART ENERGY PACK ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ PMSM ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ V20 SMART ENERGY PACK. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ V20 SMART ENERGY PACK ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ PMSM ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ V20 SMART ENERGY PACK. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PMSM ( Permanent Magnet Synchronous Motors

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης λυμάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων, πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντωτοί τροχοί. Εισαγωγή. Είδη οδοντωτών τροχών. Σκοπός : Μετωπικοί τροχοί με ευθύγραμμους οδόντες

Οδοντωτοί τροχοί. Εισαγωγή. Είδη οδοντωτών τροχών. Σκοπός : Μετωπικοί τροχοί με ευθύγραμμους οδόντες Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Διδάσκοντες : X. Παπαδόπουλος Λ. Καικτσής Οδοντωτοί τροχοί Εισαγωγή Σκοπός : Μετάδοση περιστροφικής κίνησης, ισχύος και ροπής από έναν άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Διοίκηση Εργοταξίου. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Στοιχεία περιστροφικής κίνησης (άξονες, άτρακτοι, έδρανα) Άξονες και άτρακτοι Οι άξονες είναι κυλινδρικά κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ&ΥΙΟΣ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 79-81 Τ.Κ 18345 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ 2104813088 FAX.

ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ&ΥΙΟΣ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 79-81 Τ.Κ 18345 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ 2104813088 FAX. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ&ΥΙΟΣ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 79-81 Τ.Κ 18345 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ 2104813088 FAX.2104831624 e-mail:intralift@intralift.gr www.intralift.gr Intralift is a registered

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία.

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Το «αμορτισέρ» ή ελληνιστί «Αποσβεστήρας Ταλαντώσεων» αποτελεί τον «συνεργάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτωνκαι πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κόλλιας Ε.Π.Ε. Σελίδα 2/5 E , Ver 1 st, Διεύθυνση : 3 ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης Κατερίνη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Κόλλιας Ε.Π.Ε. Σελίδα 2/5 E , Ver 1 st, Διεύθυνση : 3 ο χλμ. Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης Κατερίνη ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RD04 0 No Ονομασία Στοιχείου No Ονομασία Στοιχείου 1 Διάταξη μετάδοσης κίνησης 9 Φύλλο PVC ενισχυμένο με ίνες λινού 2 Ηλεκτρικό συγκρότημα κίνησης 10 Προφίλ αλουμινίου

Διαβάστε περισσότερα

1280. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1280. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1280. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1280.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί Το τµήµα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγµένο τρόπο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλοσυνδέσεις. = [cm] Μαυρογένειο ΕΠΑΛ Σάμου. Στοιχεία Μηχανών - Τυπολόγιο. Χατζής Δημήτρης

Ηλοσυνδέσεις. = [cm] Μαυρογένειο ΕΠΑΛ Σάμου. Στοιχεία Μηχανών - Τυπολόγιο. Χατζής Δημήτρης Ηλοσυνδέσεις Ελάχιστη επιτρεπόμενη διάμετρος ήλου που καταπονείται σε διάτμηση 4Q = [cm] zxπτ επ : διάμετρος ήλου σε [cm] Q : Μέγιστη διατμητική δύναμη σε [an] τ επ : επιτρεπόμενη διατμητική τάση σε [an/cm

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία με θέμα ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ PLC

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία με θέμα ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ PLC ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία με θέμα ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ PLC Σπουδαστής : Σταυγιανουδάκης Νικόλαος Τηλ: 6978111709 Επιβλέπον

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΙΒΗ 65 ΤΡΙΒΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντοχή σε τριβή ονομάζεται το μέτρο ικανότητας για αντίσταση που προβάλλουν τα υλικά όταν καταπονούνται σε τριβή. Υλικά :-Επιστρώσεις δαπέδων -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ο κόσμος του ανελκυστήρα

Ο κόσμος του ανελκυστήρα Τεύχος νο 1 Εξωφυλλο 1 ο φυλλο 1 η σελιδα φωτογραφία 2014 Ο κόσμος του ανελκυστήρα e-magazino τεύχος νο 1 www.okta.gr 15/12/2014 2 η σελιδα 1 ο φυλλο [2] 3 η σελιδα 2 ο φυλλο Μια σύντομη ιστορική αναδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του Θέµατος και η εκπόνηση της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι. Κ Ρ Η Τ Η Σ Σ Χ ΟΛ Η Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι Κ Ω Ν Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι. Κ Ρ Η Τ Η Σ Σ Χ ΟΛ Η Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι Κ Ω Ν Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι. Κ Ρ Η Τ Η Σ Σ Χ ΟΛ Η Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι Κ Ω Ν Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη προγράμματος Υπολογισμού Υδραυλικού ανελκυστήρα. Θεοδωράκης Βασίλης ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - OFRS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - OFRS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - OFRS 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά με Ανοιγόμενο Πλαίσιο είναι σύνθετες διατάξεις, οι οποίες αποτελούνται από ένα Βιομηχανικό Ρολό και ένα Αρθρωτά Εδραζόμενο Μεταλλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Νίκος Μ. Κατσουλάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., PhD, Msc ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 12. Ένας οριζόντιος ομογενής δίσκος ακτίνας μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η υδραυλική ράμπα αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η υδραυλική ράμπα αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ HDL 0 Οι Υδραυλικές Ράμπες Φορτοεκφόρτωσης είναι ηλεκτροϋδραυλικά κινούμενες διατάξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την γεφύρωση του κενού χώρου, που δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης

Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S. Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδα ελέγχου KV1P KV1S Οδηγίες ρύθμισης - συντήρησης Βαλβίδες KV1P και KV1S Γενικά Η βαλβίδα KV1P είναι η πιο απλή βαλβίδα της σειράς KV. Είναι κατάλληλη για μικρές ταχύτητες ανόδου και, μέχρι 0,16

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 3ων ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 3ων ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 3ων ΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Α.Μ 36497) ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

7 η 8 η ΕργαστηριακήΆσκηση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΡΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ Ε ΡΑΝΑ

7 η 8 η ΕργαστηριακήΆσκηση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΡΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ Ε ΡΑΝΑ 7 η 8 η ΕργαστηριακήΆσκηση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΡΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ Ε ΡΑΝΑ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΚΤΙΝΙΚΑ Ε ΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΩΣΤΙΚΑ Ε ΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Εργαστήριο Τριβολογίας Ιούνιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εγκατάσταση και Συντήρηση Υδραυλικού Ανελκυστήρα» Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κρυσταλλία Σηφακάκη

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑΤΑ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

MISTRAL MRL 630 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ MISTRAL MRL 630 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MISTRAL MRL 630 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ MISTRAL MRL 630 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1 Η λύση για μηχανικό ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο Το Mistral είναι η ιδανική λύση Μηχανικού Ανελκυστήρα χωρίς Μηχανοστάσιο για ωφέλιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 K:\A5841\cons\tefhi\ΤΠ Ανελκυστήρα.doc 1 5841/5185/Β10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Είδος ανελκυστήρα Είδος κτιρίου Τρόπος ανάρτησης Ονοµαστικό φορτίο Ονοµαστική

Διαβάστε περισσότερα

α. Οι ήλοι κατασκευάζονται από ανθρακούχο χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο. Σ

α. Οι ήλοι κατασκευάζονται από ανθρακούχο χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο. Σ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 6/04/206 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ ο ) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΡ. ΜΗΧ. ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΤΙΝΙΚΟ Ε ΡΑΝΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 7.1 Εδρανα Τα έδρανα αποτελούν φορείς στήριξης και οδήγσης κινούµενων µηχανολογικών µερών, όπως είναι οι άξονες, -οι οποίοι καταπονούνται µόνο σε κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Στα περισσότερα υδραυλικά συστήματα είναι απαραίτητη η χρήση ρυθμιστικών βαλβίδων που σκοπό έχουν τον έλεγχο της παροχής ή της πίεσης υπό την επίδραση μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.- Ing. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Σχεδιασμός Αντλία αποστράγγισης υπογείων, υδρόψυκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΜΕΛΕΤΗ:...2 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά...2 1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...2 1.3 Υδραυλικό Σετ...2 1.4 Είδη εμπορίας...3 1.5 Θάλαμος...3 1.6 Πίνακας...4 1.7 Πόρτες...4 1.8 Ηλεκτρική εγκατάσταση...4

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις υναµικής 7 η ενότητα: Eπίπεδη κίνηση στερεών σωµάτων: Eνεργειακές µέθοδοι θεώρηµα ώθησης-ορµής

Ασκήσεις υναµικής 7 η ενότητα: Eπίπεδη κίνηση στερεών σωµάτων: Eνεργειακές µέθοδοι θεώρηµα ώθησης-ορµής Ασκήσεις υναµικής 7 η ενότητα: Eπίπεδη κίνηση στερεών σωµάτων: Eνεργειακές µέθοδοι θεώρηµα ώθησης-ορµής 1. To κέντρο µάζας G της ρόδας µάζας 3 kg και ακτίνας R=180 mm βρίσκεται σε απόσταση r = 60 mm από

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Διεύθυνσης - Σύστημα Πέδησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 8 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (Κ.Υ.Α. Αρ.οικ.Φ.9.2./29362/1957/ΦΕΚ.1797Β`/ 21-12-2005)

«ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (Κ.Υ.Α. Αρ.οικ.Φ.9.2./29362/1957/ΦΕΚ.1797Β`/ 21-12-2005) «ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (Κ.Υ.Α. Αρ.οικ.Φ.9.2./29362/1957/ΦΕΚ.1797Β`/ 21-12-2005) Φροντίζουμε για εσάς... Η εταιρεία μας έπειτα από εκτενή μελέτη για την σωστή αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 8749/9-12-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Το Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

α. Άτρακτος ονομάζεται κάθε ράβδος που περιστρέφεται μεταφέροντας ροπή. Σ

α. Άτρακτος ονομάζεται κάθε ράβδος που περιστρέφεται μεταφέροντας ροπή. Σ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/05 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ ο ) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜ.: Έργων-Μελετών & Σχεδίου Πόλης Ταχ. Δ/νση: Λεχόβου 4 Ταχ. Κώδικας: 566 26 Πληροφορίες: Χρ. Σαρηγιαννίδης Τηλέφ.:

Διαβάστε περισσότερα