Εφαρμογή αυτόματης κατάταξης γνώμης σε δεδομένα του Twitter

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογή αυτόματης κατάταξης γνώμης σε δεδομένα του Twitter"

Transcript

1 Εφαρμογή αυτόματης κατάταξης γνώμης σε δεδομένα του Twitter M. Μπιρμπίλη 1, Γ. Πασχάλης 2, Σ. Κωτσιαντής 3 1 Τελειόφοιτη Πληροφορικής ΕΑΠ 2 Υποψήφιος Διδάκτωρ ΤΗΜΤΥ Παν/μιο Πατρών 3 Λέκτορας Μαθηματικό Παν/μιο Πατρών Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εφαρμογή εξόρυξης γνώμης που κατασκευάσαμε για να κατατάσσουμε σαν θετικές ή αρνητικές της γνώμες χρηστών του twitter. Για το σκοπό αυτό, αφού μελετήσαμε και αξιολογήσαμε αλγόριθμους μηχανικής Μάθησης που συνιστώνται για την εξόρυξη γνώμης, βρήκαμε αυτόν που δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα και τον παραμετροποιήσαμε κατάλληλα ώστε να βελτιωθεί η απόδοσή του. Πιο συγκεκριμένα, συνδυάσαμε τον NaïveBayesMultinomial με τον αλγόριθμο για stemming της Lovins και τον tokenizer Ngram σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την υπόθεση του NaïveBayesMultinomial ότι κάθε μεταβλητή είναι ανεξάρτητη με οποιαδήποτε άλλη της δεδομένης κατηγορίας. Λέξεις κλειδιά: Εξόρυξη γνώμης, Twitter, Μηχανική Μάθηση, Naïve Bayes Multinomial, Εργαλείο για εξόρυξη γνώμης (ToolForOpinionMining). 1. Εισαγωγή Ο ερχομός και η ακμάζουσα δημοτικότητα των σε απευθείας σύνδεση κοινωνικών δικτύων (online social networks) όπως του Twitter και του Facebook έχει οδηγήσει σε μια τεράστια έκρηξη των δεδομένων με επίκεντρο το διαδίκτυο. Τα δεδομένα που υπάρχουν είναι αντικείμενο μελέτης πολλών πεδίων, όπως η κοινωνιολογία, οι επιχειρήσεις, η ψυχολογία, η διασκέδαση, η πολιτική κ.α. Κοινωνική δικτύωση είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής κοινότητας με κοινά ενδιαφέροντα, και η συγκέντρωση ή συμμετοχή των ατόμων σε συγκεκριμένες ομάδες, όπως για παράδειγμα οι φίλοι, οι συνεργάτες, οι αγροτικές κοινότητες, οι γειτονιές, οι χώροι εργασίας, τα πανεπιστήμια και τα σχολεία. Ο Χτούρης (2004) ορίζει ως κοινωνικά δίκτυα τα «πολυδιάστατα συστήματα επικοινωνίας και διαμόρφωσης της ανθρώπινης πρακτικής και της κοινωνικής ταυτότητας».

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 Το Τwitter (https://twitter.com/) αν και σχετικά καινούριο (δημιουργήθηκε το 2006) έχει πάρα πολλούς χρήστες (554 εκατομμύρια συνολικά εγγεγραμμένους χρήστες από τους οποίους συνδέονται σε καθημερινή βάση και ανταλλάσσουν 58 εκατομμύρια μηνύματα σύμφωνα με το Twitter emarketer, Ιούνιος 2013) Μια βασική ανάγκη που δημιουργείται είναι να εκμεταλλευτούμε το ασύλληπτα μεγάλο ποσό δεδομένων που είναι διαθέσιµο και να ανακαλύψουμε γνώσεις που κρύβονται πίσω από αυτά. Η Εξόρυξη Γνώσης ή Ανακάλυψη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων ή Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining - DM) (Klosgen & Zytkow, 2002) είναι η εξεύρεση μιας ενδιαφέρουσας, αυτονόητης, μη προφανούς και πιθανόν χρήσιμης πληροφορίας ή προτύπων από μεγάλες βάσεις δεδομένων με χρήση αλγορίθμων ομαδοποίησης ή κατηγοριοποίησης και των αρχών της στατιστικής, της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης και των συστημάτων βάσεων δεδομένων. Στόχος της εξόρυξης δεδομένων είναι η πληροφορία που θα εξαχθεί και τα πρότυπα που θα προκύψουν να έχουν δομή κατανοητή προς τον άνθρωπο έτσι ώστε να τον βοηθήσουν να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. Μια υποκατηγορία της εξόρυξης γνώσης είναι η εξόρυξη κειμένου (Τext Mining - TM), η οποία ορίζεται σαν μια διαδικασία εξαγωγής με αυτόματο τρόπο νέας, έγκυρης, και χρήσιμης γνώσης από διαφορετικούς γραπτούς πόρους, καθώς επίσης και η όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση αυτής της νέας γνώσης-πληροφορίας για την όποια μελλοντική αναφορά (Hearst Marti, 1999; Sehgal, 2004). Μια υποκατηγορία της εξόρυξης κειμένου είναι η εξόρυξη γνώμης (opinion mining -OM) ή ανάλυση συναισθήματος (sentimental analysis) η οποία στοχεύει να εξάγει γνωρίσματα και συστατικά ενός αντικειμένου που έχει σχολιαστεί και να καθορίσει αν το σχόλιο είναι θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο (Liu, 2012). Εφαρμόζοντας τις τεχνικές εξόρυξης γνώσης στα Κοινωνικά Δίκτυα μπορούμε να ανακαλύψουμε ενδιαφέρουσες πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, να βελτιώσουμε την αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι σχετικά µε ένα θέμα, να προσδιορίσουμε ομάδες ανθρώπων ανάμεσα στις μάζες του πληθυσμού, να μελετήσουμε ομάδες που αλλάζουν µε το χρόνο, να βρεθούν άνθρωποι µε επιρροή, ή ακόμα και να γίνει η σύσταση ενός προϊόντος ή μιας δραστηριότητας σε ένα άτομο. Επειδή τα ποσά δεδομένων είναι τεράστια, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί μια διαδικασία αυτόματης κατηγοριοποίησης των κειμένων (Α.Κ.Κ.). Μια τέτοια διαδικασία απεικονίζεται σχηματικά στην παρακάτω Εικόνα 1. Αρχικά συλλέγεται ένα σύνολο κειμένων, το οποίο κάποιος ειδικός ή μια ομάδα ανθρώπων έχουν

3 Πρακτικά 5 rth CIE σημασιοδοτήσει (labeled) σε σχέση με κάποιες κατηγορίες. Το σύνολο των κειμένων χωρίζεται σε ένα σύνολο εκπαίδευσης (training set), και ένα σύνολο ελέγχου (test set) το οποίο χρησιμοποιείται για επικύρωση (validation) της απόδοσης του αλγορίθμου κατηγοριοποίησης. Στο σύνολο εκπαίδευσης, το συνολικό κείμενο μετατρέπεται σε ξεχωριστές λέξεις. Όλες οι λέξεις που περιλαμβάνονται στα κείμενα μπαίνουν σε «σακούλα λέξεων» (bag-of-words). Παράλληλα, αγνοούνται όλοι οι μη αλφαριθμητικοί όροι, π.χ. αριθμοί, ημερομηνίες, σύμβολα όπως <, >, = κ.α. Στη συνέχεια οι λέξεις μετατρέπονται στη ρίζα τους (stemming). Έπειτα αφαιρούνται οι κοινές λέξεις (άρθρα, επιρρήματα, κτλ). Έχει παρατηρηθεί πως οι 10 συχνότερες λέξεις της αγγλικής γλώσσας αποτελούν το 20-30% των λεκτικών μονάδων σε ένα κείμενο (Francis, 1982). Ανάμεσά τους οι λέξεις {is, the, to, for, and, it } που συναντάμε σχεδόν σε κάθε πρόταση. Η ποσότητα των όρων που αποφασίζουμε πως δε μεταφέρουν πληροφορία επηρεάζει και την ποιότητα των δεδομένων που θα αναπαραστήσουμε. Εικόνα 1. Διαδικασία εκμάθησης που ακολουθείται σε προβλήματα Α.Κ.Κ. Έπειτα γίνεται διανυσματική αναπαράσταση του κειμένου (vector representation). Έτσι, κάθε αρχείο κειμένου από το σύνολο κειμένων που έχουμε είναι και ένα διάνυσμα όρων (term vector) στο οποίο κάθε όρος αποτελεί ένα μοναδικό ανεξάρτητο χαρακτηριστικό (feature). Κάθε στοιχείο σε αυτό το διάνυσμα έχει και μια τιμή η οποία αντιστοιχεί στην εμφάνιση του όρου μέσα στο κείμενο. Μια συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος που δίνει πολύ καλά αποτελέσματα είναι η συνάρτηση TF-IDF (Term Frequency Inverse Document Frequency) (Sehgal, 2004). Τέλος χρησιμοποιώντας το σύνολο εκπαίδευσης, ένας επιβλεπόμενος αλγόριθμος εκμάθησης (supervised learning algorithm) προσπαθεί να διαμορφώσει το βέλτιστο ταξινομητή. 2. Σχετικές Εργασίες Στη βιβλιογραφία μπορεί κανείς να βρει πολλές ενδιαφέρουσες εργασίες που εστιάζουν στην εξόρυξη άποψης σε γνώμες διαφόρων ατόμων ώστε να αποφασίσουν αν ένα κομμάτι κειμένου (πρόταση, παράγραφος ή ολόκληρο έγγραφο) εκφράζει ένα θετικό ή αρνητικό συναίσθημα. Μερικές εργασίες παρουσιάζουν εξόρυξη γνώσης

4 4 Conferrence on Informatics in Education 2013 αναγνωρίζοντας το συναισθηματικό προσανατολισμό του συνολικού κειμένου (Sentiment Analysis), άλλες χρησιμοποιούν μεθόδους μηχανικής μάθησης, ενώ άλλες εστιάζουν στην αναγνώριση και εξαγωγή λέξεων που εκφράζουν τις απόψεις και το σημασιολογικό προσανατολισμό (semantic orientation) του κειμένου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις που αφορούν το twitter: Οι Agarwal etal (2011) και Kouloumpis etal (2011) εφαρμόζουν ένα συνδυασμό μηχανικής των χαρακτηριστικών (feature engineering), π.χ. χρησιμοποιώντας το βασισμένο στα χαρακτηριστικά και το βασισμένο στα δέντρα kernel μοντέλο για ταξινόμηση συναισθημάτων ή χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά των n-gram και των λεξικών (ngram and lexicon features), ή εφαρμόζοντας συνδυασμό τεχνικών μηχανικής μάθησης ώστε να βελτιώσουν στην ακρίβεια ταξινόμησης των μηνυμάτων του twitter. Oι Bifet & Eibe (2010) προτείνουν μια εφαρμογή της Kappa στατιστικής μεθόδου (sliding window Kappa statistic) για αξιολόγηση σε μεταβαλλόμενα με το χρόνο δεδομένα του twitter. Οι Cha et al (2010) δείχνουν ότι δημοφιλείς χρήστες του twitter που έχουν υψηλή κοινωνική θέση (high in-degree) δεν επηρεάζονται απαραίτητα από τις προωθήσεις μηνυμάτων ή τις αναφορές άλλων χρηστών του twitter, και αυτή η επιρροή κερδίζεται μόνο δια μέσω συντονισμένης προσπάθειας π.χ. περιορισμένων μηνυμάτων στο twitter σε ένα συγκεκριμένο θέμα. 3. Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης Η μηχανική μάθηση έχει σαν σκοπό τη δημιουργία μηχανών, ικανών να μαθαίνουν. Οι μηχανές αυτές, αξιοποιώντας προηγούμενη γνώση και εμπειρία μπορούν να μαθαίνουν και να βελτιώνουν την απόδοσή τους σε κάποιους τομείς. Υπάρχουν πάρα πολλοί αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης που δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα ανάλογα με το είδος της εφαρμογής που θα τους χρησιμοποιήσουμε. Στην περίπτωση της εξόρυξης γνώσης από κείμενο και πιο συγκεκριμένα στην εξόρυξη γνώμης και συναισθηματική ανάλυση κειμένου, την καλύτερη απόδοση έχουν οι αλγόριθμοι που ανήκουν στις κατηγορίες των Επαγωγικών Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης, και ειδικότερα στις κατηγορίες των Μηχανών Διανυσματικής Υποστήριξης (SVMs) και των Bayesian μέθοδων (Aggarwal & Zhai, 2012; Liu, 2012). 3.1 Αλγόριθμος Στοχαστικής Κλίσης Κατάβασης (SGDText) Ο SGDText αλγόριθμος, όπως και όλοι οι αλγόριθμοι αυτής της κατηγορίας (SVMs) έχει σαν στόχο την επιλογή ενός μικρού αριθμού στιγμιότυπων εκπαίδευσης από κάθε κλάση,

5 Πρακτικά 5 rth CIE των διανυσμάτων υποστήριξης (Support Vectors), τα οποία συνορεύουν στο χώρο του προβλήματος με στιγμιότυπα άλλων κλάσεων (Bottou & Bousquet, 2008). Στο διπλανό σχήμα, με μπλε απεικονίζονται τα θετικά στιγμιότυπα (pos) και με κόκκινο χρώμα τα αρνητικά (neg). Τα στιγμιότυπα τα οποία βρίσκονται πάνω στις έντονες γραμμές αποτελούν τα διανύσματα στήριξης. Ο αλγόριθμος SGD βρίσκει το βέλτιστο υπερ-επίπεδο που διαχωρίζει τα θετικά με αρνητικά στιγμιότυπα. Τα βήματα του αλγορίθμου είναι τα εξής : Διάλεξε ένα αρχικό διάνυσμα παραμέτρων και βαθμού μάθησης. Επανέλαβε μέχρι ένα κατά προσέγγιση ελάχιστο να επιτευχθεί: o Ανάμειξε τυχαία τα παραδείγματα στο σύνολο εκπαίδευσης. o Για, κάνε: όπου είναι ένα μέγεθος βήματος (πολλές φορές λέγεται βαθμός μάθησης - learning rate) στη μηχανική μάθηση και είναι η τιμή της συνάρτησης απώλειας (loss function) στο -στο παράδειγμα και w o αριθμός των επαναλήψεων. 3.2 Naïve Bayes Multinomial αλγόριθμος Ο Naïve Bayes Multinomial αλγόριθμος λειτουργεί σε σύνολα κειμένων όπου κάθε στιγμιότυπο x αποτελείται από τις τιμές χαρακτηριστικών a1, a2,.. a i και η συνάρτηση στόχος f(x) μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή από ένα προκαθορισμένο πεπερασμένο σύνολο V v1, v2,... v j. Η ταξινόμηση αγνώστων στιγμιότυπων περιλαμβάνει τον υπολογισμό της πιο πιθανής τιμής στόχου v max και ορίζεται ως εξής (McCallum & Nigam, 1998): v max P v a a,... a max j 1, 2 vjv i (1) Χρησιμοποιώντας το θεώρημα του Bayes το v max μπορεί να ξαναγραφεί ως εξής: max 1, 2 vjv i j j v max P a a,... a v P v (2) υποθέτοντας ότι οι τιμές των γνωρισμάτων είναι ανεξάρτητες δοσμένης της τιμής στόχου (target value).

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 Για τον Naïve Bayes Multinomial αλγόριθμο ισχύει : j i i vmax max P v P a v vjv όπου V είναι το αποτέλεσμα του ταξινομητή και οι i P ai v i και j υπολογιστούν με βάση τη συχνότητά τους στα δεδομένα προς εκπαίδευση. 4. Πειραματικά Αποτελέσματα 4.1 To λογισμικό WEKA (3) Pv μπορούν να Για να βρούμε το βέλτιστο αλγόριθμο που θα χρησιμοποιήσουμε στην εφαρμογή μας χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών μηχανικής μάθησης και εξόρυξης γνώσης από δεδομένα WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis), το οποίο είναι ένα από τα πιο δημοφιλής εργαλεία εξόρυξης πληροφορίας κυρίως στον ακαδημαϊκό χώρο (Witten etal, 2011). Το WEKA είναι ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα γραμμένο σε java και διανέμεται με άδεια χρήσης GNU από το url: Η εφαρμογή περιλαμβάνει υλοποιήσεις διάφορων αλγόριθμων εξόρυξης πληροφορίας καθώς και τεχνικές προεπεξεργασίας, μοντελοποίησης αλλά και τεχνικές οπτικοποίησης των δεδομένων. Η εφαρμογή προϋποθέτει την ύπαρξη των δεδομένων σε ένα απλό αρχείο της μορφής CSV ή arff όπου τα γνωρίσματα (πεδία) κάθε εγγραφής (γραμμής) είναι χωρισμένα με κόμμα. 4.2 Προετοιμάζοντας τα δεδομένα Για να εισάγουμε τα δεδομένα του Τwitter στο Weka πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αρχείο.arff το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σαν σύνολο εκπαίδευσης. Για τις ανάγκες της εργασίας μας χρησιμοποιήσαμε ένα έτοιμο αρχείο, twdata.arff (https://dl.dropboxusercontent.com/u/851910/twdata.arff) με στιγμιότυπα μηνυμάτων του twitter. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε υπάρχουν ελεύθερα στο διαδίκτυο. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή που θα τραβά αυτόματα δεδομένα από το twitter, αλλά θα ήταν πολύ χρονοβόρο να ταξινομήσουμε χειροκίνητα τα δεδομένα σε θετικά ή αρνητικά. Γι αυτό το αφήσαμε για μελλοντική εργασία. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται ενδεικτικά οι πρώτες 3 γραμμές του αρχείου twdata.arff που 'promise! you\'ve a treat to look forward to and happy chrismukkah!',pos

7 Πρακτικά 5 rth CIE 'Are you bringing the sun with you I hope? We\'ve got rain through Wednesday forecast ',neg 'she hates me ',neg 4.3 Επιλογή αλγορίθμων & μεθόδου ταξινόμησης Όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, στην εξόρυξη γνώμης οι πιο αποτελεσματικοί αλγόριθμοι είναι των Μηχανών Διανυσματικής Υποστήριξης (SVMs) και οι Bayesian μέθοδοι. Για τα πειράματά μας χρησιμοποιήθηκαν οι ευρέως γνωστοί SGDText ως εκπρόσωπος των SVMs και ο Naive Bayes Multinomial από την κατηγορία των Bayesian μεθόδων. Επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι, επειδή είναι ήδη υλοποιημένοι στο WEKA. Για την μέτρηση της απόδοσης της κατηγοριοποίησης επιλέγουμε τη μέθοδο Διασταυρωμένης επικύρωσης (k-fold Cross Validation) γιατί είναι η πιο αξιόπιστη (McLachlan etal, 2004). Σαν k επιλέγεται το 10 γιατί είναι το πιο διαδεδομένο. Σε αυτή τη μέθοδο το αρχικό σύνολο δεδομένων χωρίζεται σε 10 υποσύνολα. Από τα 10 υποσύνολα, ένα χρησιμοποιείται για επαλήθευση (test set) και τα υπόλοιπα (10-1=9) υποσύνολα χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση (training set). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται 10 φορές (όσες και τα folds), όπου κάθε ένα από τα 10 υποσύνολα χρησιμοποιείται μία φορά σαν δεδομένα επαλήθευσης. Όπως βλέπουμε το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι όλες οι παρατηρήσεις του συνόλου δεδομένων - μέσω τυχαία επιλεγμένων υποσυνόλων δεδομένων - χρησιμοποιούνται και για εκπαίδευσης και για έλεγχο, και το τελικό αποτέλεσμα είναι ο μέσος όρος των παρατηρήσεων Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένη αξιοπιστία της μεθόδου ανεξάρτητα από το πόσο «καλό» είναι το σύνολο δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας. Να σημειωθεί εδώ ότι αν επιλέγαμε στο WEKA τη μέθοδο χρησιμοποίησης του ίδιου συνόλου σαν σύνολο εκπαίδευσης και σύνολο δεδομένων (use training set) θα είχε σίγουρα καλύτερα (πιθανώς άριστα) αποτελέσματα, θα υστερούσε όμως φανερά σε αξιοπιστία Αποτελέσματα WEKA για το αρχείο twdata.arff Συγκρίνοντας τους δυο προηγούμενους αλγορίθμους, ο NaïveBayesMultinomial δίνει ελαφρώς καλύτερα αποτελέσματα (80,10% έναντι 79.61%) η οποία δεν είναι στατιστικά σημαντική διαφορά. Είναι όμως πολύ πιο γρήγορος, και γι αυτό τον επιλέγουμε για την εφαρμογή μας. Πίνακας 1. Αποτελέσματα NaïveBayesMultinomial και SGD Text στο WEKA Αλγόριθμος Ακρίβεια Naïve Bayes Multinomial 80,10% SGD Text 79,61%

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 Για να τον κάνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικό τον επιλεγμένο αλγόριθμο, συνδυάσαμε τον NaïveBayesMultinomial με τον αλγόριθμο για stemming της Lovins και τον tokenizer NGram σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την υπόθεση του NaïveBayesMultinomial ότι κάθε μεταβλητή είναι ανεξάρτητη της άλλης, δεδομένης της κατηγορίας. O αλγόριθμος stemming της Lovins επηρεάστηκε από το τεχνικό λεξικό που ανέπτυξε η Lovins και έχει 294 τελειώματα (endings), 29 καταστάσεις (conditions) και 35 κανόνες μετασχηματισμού (transformation rules). Κάθε τελείωμα σχετίζεται με μια από τις καταστάσεις. Στο πρώτο βήμα, βρίσκεται το μακρύτερο τελείωμα (longest ending) το οποίο ικανοποιεί την συσχετιζόμενη με αυτό κατάσταση και απομακρύνεται. Στο δεύτερο βήμα εφαρμόζονται οι 35 κανόνες μετασχηματισμού για να μετασχηματίσουν το τελείωμα (ending) (Lovins, 1968). Ο tokenizer Ν-Gram διαβάζει το πεδίο κειμένου και δημιουργεί n-gram tokens στο δοθέν εύρος. Το Ν σημαίνει πόσοι όροι εξετάζονται: έχουμε unigrams στην περίπτωση του ενός όρου, biograms στην περίπτωση 2 όρων και trigrams στην περίπτωση 3 όρων (Finke etal, 1999). H ακρίβεια του αλγορίθμου μετά την εφαρμογή του παραπάνω συνδυασμού γίνεται 83.15%, που είναι στατιστικά σημαντική διαφορά (αύξηση 3%). 4.4 H εφαρμογή «Εργαλείο για Εξόρυξη Γνώμης» Δημιουργήσαμε την εφαρμογή «Εργαλείο για εξόρυξη Γνώμης (ToolForOpinionMining-TFOM)» χρησιμοποιώντας τον τροποποιημένο Naïve Bayes Multinomial αλγόριθμο, στην οποία θα μπορούμε, όταν εισάγουμε μια νέα πρόταση από δεδομένα του twitter, να την ταξινομεί αυτόματα σαν θετική ή αρνητική. Η εφαρμογή είναι γραμμένη σε Java και οι κύριες συναρτήσεις της υλοποιήθηκαν παίρνοντας τον κώδικα του τροποποιημένου Naïve Bayes Multinomial Αλγορίθμου από το API του Weka. Τρέχουμε το αρχείο ToolOpMining.jar (https://dl.dropboxusercontent.com/u/851910/toolopmining.jar) και ανοίγει η εφαρμογή ΤFOM (Εικόνα 2). Εικόνα 2. Η εφαρμογή ΤFOM

9 Πρακτικά 5 rth CIE Φορτώνουμε πατώντας το κουμπί Load Train Set το αρχείο twdata.arff. Τώρα ο ταξινομητής μας είναι έτοιμος και περιμένει να εισάγουμε μια νέα πρόταση για να κάνει την ανάλυση κειμένου και να την κατατάξει αυτόματα σε θετική ή αρνητική. Βάζουμε την πρόταση Ι am happy. Πατώντας το κουμπί Classify την κατατάσσει αυτόματα ως pos (positive θετική, Εικόνα 3). Αν δοκιμάσουμε μια πρόταση με άρνηση π.χ. «I am not satisfied with this product», το σύστημα την κατατάσσει αυτόματα ως αρνητική. Εδώ να σημειώσουμε ότι η εφαρμογή μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταξινόμηση κειμένου στα ελληνικά, αρκεί το σύνολο εκπαίδευσης που θα δώσουμε να έχει δεδομένα στα ελληνικά. Μόνο που στην περίπτωση αυτή δεν θα λειτουργεί ο αλγόριθμος stemming της Lovins και κατά συνέπεια θα έχουμε μικρότερη απόδοση. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ταξινόμηση και άλλων κειμένων (εκτός από κείμενα του Twitter), αρκεί να δώσουμε το κατάλληλο σύνολο εκπαίδευσης. Εικόνα 3. Θετική (pos) αξιολόγηση από τον ταξινομητή ΤFOM. 5. Συμπεράσματα - Μελλοντικές Κατευθύνσεις Στην παρούσα εργασία θέλοντας να εκμεταλλευτούμε τον τεράστιο όγκο δεδομένων που υπάρχει στο twitter και να ανακαλύψουμε χρήσιμες πληροφορίες που βρίσκονται πίσω από αυτόν, χρησιμοποιήσαμε αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και κατασκευάσαμε μια εφαρμογή η οποία δέχεται σαν είσοδο ένα κείμενο του twitter, εξορίσει τη γνώμη που κρύβεται μέσα σε αυτό και την κατατάσσει αυτόματα σαν θετική ή αρνητική. Επεκτείνοντας την εφαρμογή μας, κατ αρχήν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μια ακόμη κατηγορία ταξινόμησης κειμένου, την ουδέτερη (neutral) για δύσκολες περιπτώσεις μηνυμάτων, τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε θετικά, ούτε αρνητικά. Το μόνο που χρειάζεται γι αυτό είναι η χειροκίνητη ταξινόμηση των μηνυμάτων στο αρχείο.arff να γίνεται σε 3 κατηγορίες (pos, neu, neg). Επίσης θα μπορούσαμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση άλλων έτοιμων συστημάτων

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 διαχείρισης διαδικτυακής Φήμης (πχ google Alerts, Trackur κτλ) και να ενσωματώσουμε κάποιες δυνατότητές τους. Τέλος η εφαρμογή TFOM που περιγράψαμε παραπάνω θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο περιβάλλον που θα δουλεύει ως εξής: Θα τραβάει με αυτόματο τρόπο σε καθημερινή βάση δεδομένα από το twitter πάνω σε ένα θέμα που θα καθορίζουμε χειροκίνητα εμείς, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τις γνώμες που περιέχουν τα δεδομένα μιας ημέρας θα τις ταξινομήσουμε χειροκίνητα εμείς σε θετικές, αρνητικές και ουδέτερες και θα τις χρησιμοποιήσουμε σαν σύνολο εκπαίδευσης για το σύστημα. Στα συγκεντρωτικά δεδομένα για το προς μελέτη χρονικό διάστημα, θα εφαρμόζεται ο κώδικας της εφαρμογής TFOM για να προσδίδει σε κάθε κείμενο του twitter το χαρακτηρισμό θετικό ή αρνητικό. Το σύστημα θα βγάζει το συνολικό ποσοστό των θετικών/αρνητικών γνωμών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να βρει άμεση εφαρμογή σε πολλά πεδία: π.χ. θα μπορούσε να βγαίνει αυτόματα κάθε μήνα μια δημοσκόπηση βασισμένη στα σχόλια του twitter για τις γνώμες των Ελλήνων πολιτών για τους πολιτικούς. Αναφορές Agarwal, A., Xie B., Vovsha I., Rambow O., and Passonneau R. (2011). Sentiment Analysis of Twitter Data, Proc. ACL 2011 Workshop on Languages in Social Media, pp Aggarwal C., Zhai ChengXiang (2012). A Survey of text classification Algorithms, Mining Text Data Βοοκ, pp , ISBN e-isbn Springer. Bifet A. & Eibe F. (2010). Sentiment knowledge discovery in Twitter streaming dat, In Proc 13th International Conference on Discovery Science, Canberra, Australia, Springer, pp Bottou L. & Bousquet, O. (2008). The Tradeoffs of Large Scale Learning. Advances in Neural Information Processing Systems 20. pp

11 Πρακτικά 5 rth CIE Cha M., Haddadi H., Benevenuto F., and Gummadi K. P. (2010). Measuring User Inuence in Twitter: The Million Follower Fallacy, In Proceedings of the 4th International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, pp Finke M., Fritsch J., Koll D., and Waibel A. (1999). Modeling and efficient decoding of large vocabulary conversational speech, in proceedings Eurospeech 99, Budapest, Hungary, pp Francis W. (1982). Frequency Analysis of English Usage: Lexicon and Grammar, Houghton Mifflin. Hearst Marti A. (1999). Untangling Text Data Mining, Proceedings of ACL 99: the 37th Annual Meeting of the Association for computational Linguistics, University of Maryland, June Klosgen W., Zytkow J. (2002). Handbook of data mining and knowledge discovery, Oxford University Press, New York. Kouloumpis, E., Wilson T., and Moore J. (2011). Twitter Sentiment Analysis: The Good the Bad and the OMG!, Proc. ICWSM. McLachlan, G., Do Kim-Anh, Ambroise C. (2004). Analyzing microarray gene expression data, Wiley. Liu B. (2012). Sentiment Analysis and Opinion Mining, Morgan & Claypool Publishers, May 2012 (165 pages). Lovins Julie Beth (1968). Development of a stemming algorithm, Mechanical Translation and Computational Linguistics. 11:22-31,. McCallum A. and Nigam K. (1998). A Comparison of Event Models for Naive Bayes Text Classification. In AAAI/ICML-98 Workshop on Learning for Text Categorization, pp Sehgal A.K. (2004). Text Mining: The Search for Novelty in Text, Ph.D. Comprehensive Examination Report, Dept. of Computer Science, The University of Iowa.

12 12 Conferrence on Informatics in Education 2013 Witten I., Frank E., Hall M. (2011). Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Third Edition (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems). Χτούρης Σ. (2004). Ορθολογικά Συμβολικά Δίκτυα. Αθήνα: Νήσος, Retrieved 30 January 2013 from Abstract In this paper we deal with the use of machine learning techniques to implement an Opinion Mining java application. The application takes as entrance a twitter message, mines the opinion hiding in it and classifies it as positive or negative. We tested the state of the art opinion mining algorithms using WEKA application, we found the one with the best results, we modified it to improve the given results and finally we implement the proposed modified algorithm. In detail, we combined NaïveBayesMultinomial with stemming algorithm of Lovins and the tokenizer NGram in an attempt to handle the hypothesis of NaïveBayesMultinomial that every variable is independent of each other given the class. Keywords: Opinion Mining, Twitter, Machine Learning, Naïve Bayes Multinomial, Tool For Opinion Mining -TFOM)

Εξόρυξη γνώμης πολιτών από ελεύθερο κείμενο

Εξόρυξη γνώμης πολιτών από ελεύθερο κείμενο Δίκαρος Νίκος Δ/νση Μηχανογράνωσης κ Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών. Τελική εργασία Κ Εκπαιδευτικής Σειράς Ε.Σ.Δ.Δ. Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης Εξόρυξη γνώμης πολιτών από ελεύθερο κείμενο Κεντρική ιδέα Προβληματισμοί

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνογλωσσία VIII» Εξαγωγή πληροφοριών από κείμενα

«Τεχνογλωσσία VIII» Εξαγωγή πληροφοριών από κείμενα «Τεχνογλωσσία VIII» Εξαγωγή πληροφοριών από κείμενα Σεμινάριο 8: Χρήση Μηχανικής Μάθησης στην Εξαγωγή Πληροφορίας Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Γεώργιος Πετάσης Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισμικού, Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ31 (2004-5) ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ #3 Στόχος Στόχος αυτής της εργασίας είναι η απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και ποιο συγκεκριμένα θέματα εκπαίδευσης και υλοποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση και Γενίκευση. "Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα" (Διαφάνειες), Α. Λύκας, Παν. Ιωαννίνων

Μάθηση και Γενίκευση. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Διαφάνειες), Α. Λύκας, Παν. Ιωαννίνων Μάθηση και Γενίκευση Το Πολυεπίπεδο Perceptron (MultiLayer Perceptron (MLP)) Έστω σύνολο εκπαίδευσης D={(x n,t n )}, n=1,,n. x n =(x n1,, x nd ) T, t n =(t n1,, t np ) T Θα πρέπει το MLP να έχει d νευρώνες

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων. Δρ. Ε. Χάρου

Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων. Δρ. Ε. Χάρου Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων Δρ. Ε. Χάρου Πρόγραμμα υπολογιστικής ευφυίας Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ exarou@iit.demokritos.gr Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ Δ.Π.Μ.Σ: «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες» 2008

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας»

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» Δημήτριος Σκλαβάκης 1, Ιωάννης Ρεφανίδης 1 Μαθηματικός Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων Διάλεξη 3 Επιλογή μοντέλου Επιλογή μοντέλου Θεωρία αποφάσεων Επιλογή μοντέλου δεδομένα επικύρωσης Η επιλογή του είδους του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόβλημα (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Splice site recognition between different organisms

Splice site recognition between different organisms NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE DEPARTMENT OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS INTERDEPARTMENTAL POSTGRADUATE PROGRAM "INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE AND BIOLOGY"

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη

Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Μηχανική Μάθηση στο Σχολείο: Μια Προσέγγιση για την Εισαγωγή της Ενισχυτικής Μάθησης στην Τάξη Σάββας Νικολαΐδης 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνικές για Εφαρμογές Αποθετηρίων

Ευφυείς Τεχνικές για Εφαρμογές Αποθετηρίων Ευφυείς Τεχνικές για Εφαρμογές Αποθετηρίων Α.-Γ. Σταφυλοπάτης Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PCA (Principle Component Analysis)

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PCA (Principle Component Analysis) Η ΜΕΘΟΔΟΣ PCA (Principle Component Analysis) Η μέθοδος PCA (Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών), αποτελεί μία γραμμική μέθοδο συμπίεσης Δεδομένων η οποία συνίσταται από τον επαναπροσδιορισμό των συντεταγμένων ενός

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη αποφάσεων κατά Bayes

Λήψη αποφάσεων κατά Bayes Λήψη αποφάσεων κατά Bayes Σημειώσεις μαθήματος Thomas Bayes (1701 1761) Στυλιανός Χατζηδάκης ECE 662 Άνοιξη 2014 1. Εισαγωγή Οι σημειώσεις αυτές βασίζονται στο μάθημα ECE662 του Πανεπιστημίου Purdue και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα

Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα Δ. Βάσσιος, Μ. Γεωργιάδου Πασαλίδη 41, 54453 Θεσσαλονίκη Περίληψη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ H O G feature descriptor global feature the most common algorithm associated with person detection Με τα Ιστογράμματα της Βάθμωσης (Gradient) μετράμε τον προσανατολισμό και την ένταση της βάθμωσης σε μία

Διαβάστε περισσότερα

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων - Νευρωνικά ίκτυα

Αναγνώριση Προτύπων - Νευρωνικά ίκτυα ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αναγνώριση Προτύπων - Νευρωνικά ίκτυα ρ. Χαράλαµπος Π. Στρουθόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Εξαγωγή χαρακτηριστικών μαστογραφικών μαζών και σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές χρήσεις της Matlab

Τυπικές χρήσεις της Matlab Matlab Μάθημα 1 Τι είναι η Matlab Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Περιβάλλον ανάπτυξης Διερμηνευμένη γλώσσα Υψηλή επίδοση Ευρύτητα εφαρμογών Ευκολία διατύπωσης Cross platform (Wintel, Unix, Mac) Τυπικές χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Γνώμης: Δημιουργία Ελληνικού Λεξικού Πόρου

Εξόρυξη Γνώμης: Δημιουργία Ελληνικού Λεξικού Πόρου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή ζευγών ερώτησης απάντησης από forum και αυτόματη απάντηση νέων ερωτήσεων

Εξαγωγή ζευγών ερώτησης απάντησης από forum και αυτόματη απάντηση νέων ερωτήσεων Εξαγωγή ζευγών ερώτησης απάντησης από forum και αυτόματη απάντηση νέων ερωτήσεων Μιχαήλ Ν. Ζερβός std04079@di.uoa.gr Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμες και Εκθέσεις στην ACCESS

Φόρμες και Εκθέσεις στην ACCESS Φόρμες και Εκθέσεις στην ACCESS Αφού έχουμε δημιουργήσει των ή τους πίνακες μας, το επόμενο βήμα είναι να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον για να εισάγουμε ή να εξάγουμε δεδομένα. Τα εργαλεία που

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικός ταξινοµητής είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί γραµµικές διακριτικές συναρτήσεις Οι ταξινοµητές αυτοί αναπαρίστανται συχνά µε οµάδες κόµβων εντός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Ενότητα #12: Εισαγωγή στα Nευρωνικά Δίκτυα. Αναστάσιος Ντούνης Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Ενότητα #12: Εισαγωγή στα Nευρωνικά Δίκτυα. Αναστάσιος Ντούνης Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΥΦΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ενότητα #12: Εισαγωγή στα Nευρωνικά Δίκτυα Αναστάσιος Ντούνης Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Τι είναι η Στατιστική;

Κεφάλαιο Ένα Τι είναι η Στατιστική; Κεφάλαιο Ένα Τι είναι η Στατιστική; Copyright 2009 Cengage Learning 1.1 Τι είναι η Στατιστική; «Στατιστική είναι ένας τρόπος για την αναζήτηση πληροφοριών μέσα σε δεδομένα» Copyright 2009 Cengage Learning

Διαβάστε περισσότερα

Τσάπελη Φανή ΑΜ: 2004030113. Ενισχυτική Μάθηση για το παιχνίδι dots. Τελική Αναφορά

Τσάπελη Φανή ΑΜ: 2004030113. Ενισχυτική Μάθηση για το παιχνίδι dots. Τελική Αναφορά Τσάπελη Φανή ΑΜ: 243113 Ενισχυτική Μάθηση για το παιχνίδι dots Τελική Αναφορά Περιγραφή του παιχνιδιού Το παιχνίδι dots παίζεται με δύο παίχτες. Έχουμε έναν πίνακα 4x4 με τελείες, και σκοπός του κάθε παίχτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ H επίδραση του «e-mentor» σε επιμορφούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) Μπεϋζιανή Θεωρία Αποφάσεων (Bayesian Decision Theory) Π. Τσακαλίδης

Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) Μπεϋζιανή Θεωρία Αποφάσεων (Bayesian Decision Theory) Π. Τσακαλίδης Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognton Μπεϋζιανή Θεωρία Αποφάσεων (Bayesan Decson Theory Π. Τσακαλίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μπεϋζιανή Θεωρία Αποφάσεων (Bayes Decson theory Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 AHK ένας Οργανισμός με αξίες: Σεβασμό στους Πελάτες Επένδυση στους ανθρώπους της Συνεχή βελτίωση Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Wiki. Wiki. Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups

Wiki. Wiki. Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups Wiki Wiki Wiki Wiki qwikweb Wiki Wiki Wiki Analysis of user activity of closed Wiki used by small groups Satoshi V. Suzuki, Koichiro Eto, Keiki Shimada, Shinobu Shibamura and Takuichi Nishimura Wikis are

Διαβάστε περισσότερα

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων Διάλεξη 5 Κατανομές πιθανότητας και εκτίμηση παραμέτρων δυαδικές τυχαίες μεταβλητές Bayesian decision Minimum misclassificaxon rate decision: διαλέγουμε την κατηγορία Ck για

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Συστάσεις Ι Ποιός είμαι εγώ: Email: tsap@cs.uoi.gr Γραφείο: Β.3 Προτιμώμενες ώρες γραφείου: 11:00-18:00 Ενδιαφέροντα Web mining, Social networks, User Generated Content Mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Μέθοδοι Εξόρυξης Κειμένου για Ομαδοποίηση Ιδεών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον

Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας Επιχειρήσεων/Οργανισμών,

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αντώνης Βεντούρης Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δυσκολία κειμένων Δυσκολία ερωτημάτων (items) Ίση βαρύτητα πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ. χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα όπως το θερμόμετρο, Θετικοί-Αρνητικοί αριθμοί. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΤΑΞΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ (50 Δ. ώρες) Περιεχόμενα Στόχοι Οδηγίες - ενδεικτικές δραστηριότητες Οι μαθητές να είναι ικανοί: Μπορούμε να ΟΙ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ χρησιμοποιήσουμε καθημερινά φαινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 7 Συγγραφική Ομάδα: Cyprus College,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Διάλεξη 8 Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 8: Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 1/28 1/12/2015 Σύνοψη μαθήματος 1. Εισαγωγή στις ΤΠΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας

1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας Στο παρακάτω παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε το τυχαίο Email Account: test@uowm.gr με κωδικό πρόσβασης (Password) το: test123 1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας Α. Μέσω Web Mail Μπορείτε από οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΠΜΣ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΡΟΗ ΠΙΘΑΝΟΝΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 08: ΕΙΡΗΝΗ ΛΥΓΚΩΝΗ 1 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Πριν εφαρμόσουμε οποιοδήποτε αλγόριθμο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας

Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων. Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας Τεχνικές Μείωσης Διαστάσεων Ειδικά θέματα ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας Σ. Φωτόπουλος- Α. Μακεδόνας 1 Εισαγωγή Το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων που καλούμαστε να επεξεργαστούμε είναι πολυδιάστατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο

e-εκπαιδευτησ gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο e-εκπαιδευτησ K. Γάκης 1 και Α. Παλιούρας 2 1 3ο ΣΕΚ Ανατ. Αττικής 2 Γενικό Λύκειο Αρτέμιδος gakis_kostas@yahoo.gr, arispaliouras@yahoo.gr Περίληψη Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis)

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) 1 9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και η πολυφασματική εικόνα του φακέλου \Multispec_tutorial_Files\Images and Files \ salamina_multispectral.tiff Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309

Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Βιοστατιστική ΒΙΟ-309 Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτος 2015-2016 Ντίνα Λύκα lika@biology.uoc.gr 1. Εισαγωγή Εισαγωγικές έννοιες Μεταβλητότητα : ύπαρξη διαφορών μεταξύ ομοειδών μετρήσεων Μεταβλητή: ένα χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμικές Τεχνικές. Brute Force. Διαίρει και Βασίλευε. Παράδειγμα MergeSort. Παράδειγμα. Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων

Αλγοριθμικές Τεχνικές. Brute Force. Διαίρει και Βασίλευε. Παράδειγμα MergeSort. Παράδειγμα. Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων Αλγοριθμικές Τεχνικές Παύλος Εφραιμίδης, Λέκτορας http://pericles.ee.duth.gr Ορισμένες γενικές αρχές για τον σχεδιασμό αλγορίθμων είναι: Διαίρει και Βασίλευε (Divide and

Διαβάστε περισσότερα

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ

GobiExport: Millennium Orders Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ο Υ - Τ Μ Η Μ Α Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ω Ν Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ Υ Λ Ι Κ Ο Υ GobiExport: Millennium Orders 1 Τι είναι το GOBI3; Το GOBI3 (Global Online Bibliographic Information) είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο του YBP (Baker & Taylor) που χρησιμοποιείται από ακαδημαϊκούς, ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα δεδομένα που θα επεξεργασθούμε στη διάρκεια του εργαστηρίου παραχωρήθηκαν από την εταιρεία ICAP ειδικά για τις ανάγκες του μαθήματος. Τα δεδομένα αυτά αντλήθηκαν από την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

1 n-gram n-gram n-gram [11], [15] n-best [16] n-gram. n-gram. 1,a) Graham Neubig 1,b) Sakriani Sakti 1,c) 1,d) 1,e)

1 n-gram n-gram n-gram [11], [15] n-best [16] n-gram. n-gram. 1,a) Graham Neubig 1,b) Sakriani Sakti 1,c) 1,d) 1,e) 1,a) Graham Neubig 1,b) Sakriani Sakti 1,c) 1,d) 1,e) 1. [11], [15] 1 Nara Institute of Science and Technology a) akabe.koichi.zx8@is.naist.jp b) neubig@is.naist.jp c) ssakti@is.naist.jp d) tomoki@is.naist.jp

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή ζευγών ερώτησης απάντησης από forum και αυτόματη απάντηση νέων ερωτήσεων

Εξαγωγή ζευγών ερώτησης απάντησης από forum και αυτόματη απάντηση νέων ερωτήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εξαγωγή ζευγών ερώτησης απάντησης από forum και αυτόματη απάντηση νέων ερωτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Σύνδεση στο Διαδίκτυο Για να ξεκινήσετε να ασχολείστε με το Διαδίκτυο (Internet)

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-122) Διάλεξη 1 Εισαγωγή

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-122) Διάλεξη 1 Εισαγωγή (ΨΥΧ-122) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη 1 Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή βάσης δεδομένων ελληνικών ακρωνυμίων σε ελληνικά νομικά κείμενα

Κατασκευή βάσης δεδομένων ελληνικών ακρωνυμίων σε ελληνικά νομικά κείμενα 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013 Κατασκευή βάσης δεδομένων ελληνικών ακρωνυμίων σε ελληνικά νομικά κείμενα Τσιμπούρης Χαράλαμπος Υπ. Διδάκτορας Εργαστήριο Ενσύρματης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Twitter και Εφαρμογές

Twitter και Εφαρμογές Twitter και Εφαρμογές Konstantinos Semertzidis ksemer@cs.uoi.gr Γενικά για το Twitter Το Twitter είναι μια δωρεάν social network και microblogging υπηρεσία. Δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2006 και λειτούργησε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Δραστηριότητα στο MicroWorlds Pro (1)

6 η Δραστηριότητα στο MicroWorlds Pro (1) 6 η Δραστηριότητα στο MicroWorlds Pro (1) Προχωρημένος Προγραμματισμός με Logo Δομή επιλογής Αν & ΑνΔιαφορετικά Στην δραστηριότητα που ακολουθεί, θα προσπαθήσουμε να βρούμε την απόλυτη τιμή ενός αριθμού,

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Συμβολοσειρές. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Συμβολοσειρές. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Συμβολοσειρές Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Συμβολοσειρές Συμβολοσειρές και προβλήματα που αφορούν συμβολοσειρές εμφανίζονται τόσο συχνά που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΘΕΜΑ 1 ο (2.5 µονάδες) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Τελικές εξετάσεις 21 Σεπτεµβρίου 2004 ιάρκεια: 3 ώρες Το παρακάτω σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Listening to the customers voice through social network analytics

Listening to the customers voice through social network analytics Listening to the customers voice through social network analytics Χρήστος Κουνάβης & Δρ. Διονύσιος Σωτηρόπουλος 15 ο Συνέδριο InfoCom World 30/10/2013 The services Social Network Analytics Listen to the

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εργ. Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων & Δεδομένων CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ CONTEXT AWARE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Με τις συγκεκριμένες διπλωματικές εργασίες, ο στόχος μας είναι να κατασκευάσουμε το πρώτο ερευνητικό Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιήγηση Σύνταξη στο Clilstore

Περιήγηση Σύνταξη στο Clilstore Περιήγηση Σύνταξη στο Clilstore Αρχικά βήματα Αυτός είναι ένας οδηγός που δείχνει βήμα βήμα πώς να δημιουργείτε ένα online μάθημα το οποίο περιέχει ένα βίντεο και κείμενο του οποίου όλες οι λέξεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης από εκπαιδευτικά δεδομένα

Ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης από εκπαιδευτικά δεδομένα Ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης από εκπαιδευτικά δεδομένα Στέφανος Ουγιάρογλου M.Sc., Εκπαιδευτικός πληροφορικής Υπ. Διδάκτορας, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας stoug@{sch, uom}.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εθνική βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός» - Ploteus II Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα