Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια."

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υ ΡΕΥΣΗ 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 5. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 9. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΓΕΙΩΣΕΙΣ 10. ΚΕΝΑΚ

2 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Γενικά Στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή αποτυπώνονται οι βασικές αρχές σχεδιασµού των Η/Μ εγκαταστάσεων που κρίνονται απαραίτητες προκειµένου να καλύψουν τις νέες αυξηµένες ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου για τα επόµενα χρόνια. Στα επόµενα κεφάλαια, περιγράφονται αναλυτικά και καθορίζονται τα αντικείµενα της µελέτης ξεχωριστά για κάθε µία από τις προβλεπόµενες εγκαταστάσεις. Λόγω του ιδιαίτερου σχεδιασµού του κτιρίου και της απαίτησης για ελαχιστοποίηση χρήσης και παράλληλα αποκλεισµού του δώµατος για χωροθέτηση εξωτερικών µηχανηµάτων, τα µηχανοστάσια και τα συστήµατα που προβλέπονται να καλύψουν τις ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου, χωροθετούνται ως ακολούθως: Ηλεκτροστάσιο Το νέο ηλεκτροστάσιο προβλέπεται στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια. Η ηλεκτροδότηση του κτιρίου (κανονικής και εφεδρικής, µέσω Η/Ζ, παροχής) προβλέπεται να γίνει από τον υφιστάµενο Υ/Σ του όµορου Σταδίου της αφετηρίας του κλασικού Μαραθώνιου, που επίσης ανήκει στον ήµο Μαραθώνα. Ο χώρος του νέου ηλεκτροστασίου αναπτύσσεται σε περιοχή χώρων Η/Μ µε µεταξύ τους κεντρικό διάδροµο, ώστε να υπάρχει πλήρης αποµόνωση του ηλεκτροστασίου και ευκολία πρόσβασης και συντήρησης. Μηχανοστάσια Κλιµατισµού Υδροστάσιο Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια. Οι χώροι που προβλέπεται να κατασκευαστούν είναι: Ο χώρος του Αεροστασίου της ΝΑ πτέρυγας του συγκροτήµατος Ο χώρος του Μηχανοστασίου Κλιµατισµού και του Αεροστασίου της Β πτέρυγας του συγκροτήµατος και της ΑΠΧ Ο χώρος του αντλιοστασίου Ύδρευσης Πυρόσβεσης Όλοι οι ως άνω χώροι πληρούν τις απαιτήσεις σε φυσικό αερισµό. Η πρόσβαση των µηχανηµάτων θα γίνεται κάθε φορά από κατάλληλο άνοιγµα (court anglaise) προς τον περιβ. χώρο. Η δεξαµενή πυρόσβεσης ωφέλιµου όγκου 32m 3 θα κατασκευαστεί από µπετόν και θα ενσωµατωθεί στο κτίριο δίπλα στο υδροστάσιο. Εγκαταστάσεις Περιβάλλοντος Χώρου Επειδή στα δώµατα δεν προβλέπεται να γίνει εγκατάσταση συσκευών και µηχανηµάτων κλιµατισµού, θα διαµορφωθεί κατάλληλα τµήµα του περιβάλλοντος χώρου, µε τις αναγκαίες διατάξεις αισθητικής κάλυψης και ηχοπροστασίας προς επίτευξη των απαιτούµενων σταθµών θορύβου. Όπου θα εγκατασταθούν µια αερόψυκτη αντλία θερµότητας και µια εξωτερική µονάδα VRV, για την κάλυψη των απαιτήσεων των χώρων

3 2. Είδος εγκαταστάσεων Προβλέπονται οι ακόλουθες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την οµαλή λειτουργία του έργου: Ύδρευση Αποχέτευση Όµβρια Πυρόσβεση Πυρανίχνευση Κλιµατισµός Θέρµανση Αερισµός Ανελκυστήρας και Αναβατόριο Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευµάτων Αντικεραυνική Προστασία Γειώσεις Θερµοµόνωση σύµφωνα µε τον ΚΕΝΑΚ Σηµειώνεται ότι στο επόµενο στάδιο της µελέτη εφαρµογής Η/Μ Εγκαταστάσεων θα περιλαµβάνονται οι Μελέτες Ειδικού Θεατρικού Εξοπλισµού (Μελέτη Ειδικού Φωτισµού Αιθούσης, Μελέτη Ειδικού Φωτισµού Σκηνής, Μελέτη Οπτικοακουστικών Εγκαταστάσεων κλπ). 3. Κανονισµοί Τεχνικές οδηγίες Η µελέτη έχει συνταχθεί µε βάση τους παρακάτω κανονισµούς και τεχνικές οδηγίες. α. Υδραυλικές εγκαταστάσεις (ύδρευση, αποχέτευση) ΤΟΤΕΕ 2411/86 " ιανοµή Κρύου και Ζεστού νερού" DIN 1988 Drinking water supply systems (Parts 1-7) National plumbing code MANAS ΤΟΤΕΕ 2412/86 "Εγκαταστάσεις σε κτίρια και Οικόπεδα, Αποχετεύσεις" DIN 1986 Part 1 Site drainage systems DIN 1986 Part 3 Drainage and sewage systems for buildings and plots of land DIN 1986 Parts Site drainage systems Κανονισµός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Β (ΦΕΚ 270/Α/ ) όπως συµπληρώθηκε µε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Συγκοινωνιών (Γεν. ιευθ. ηµ. Έργων) της Τους Εθνικούς Κανονισµούς και τα Εθνικά πρότυπα, όπως Γερµανικά (DIN κλπ.), Βρετανικά (BS κλπ.), Γαλλικά (FN κλπ.), Ηνωµένων Πολιτειών (ASTM κλπ.), τα των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τα ιεθνή (ΙSO κλπ.), ειδικότερα δε, οι Κανονισµοί και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του συγκεκριµένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόµενα. β. Πυρόσβεση ΤΟΤΕΕ 2451/86 "Εγκαταστάσεις σε κτίρια, Mόνιµα Πυροσβεστικά συστήµατα µε νερό" Προεδρικό ιάταγµα 71/ΦΕΚ 32Α/ "Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων"

4 Πυροσβεστική ιάταξη υπ' αριθµ. 3/81 "Περί λήψεως βασικών µέτρων Πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού" (ΦΕΚ 20 β της ) Β..15/17 Μαΐου 1956 Φ.Ε.Κ. 123Α/1956. Κανονισµός φορητών Πυροσβεστήρων, Εθνική Ελληνική Προδιαγραφή NHS 10/1971, ΦΕΚ Β/264/ όπως αυτή ισχύει σήµερα NFPA 10 National fire protection association for portable fire extinguishers NFPA 13 National fire protection association standard for the installation of sprinklers system NFPA 14 National fire protection association standard for the installation of standpipe and hose system NFPA 17 National fire protection association standard for dry extinguishing systems NFPA 20 National fire protection association standard for centrifugal fire pumps NFPA 24 National fire protection association standard for Private Services Mains Τους Εθνικούς Κανονισµούς και τα Εθνικά πρότυπα, όπως Γερµανικά (DIN κλπ.), Βρετανικά (BS κλπ.), Γαλλικά (FN κλπ.), Ηνωµένων Πολιτειών (ASTM κλπ.), τα των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τα ιεθνή (ΙSO κλπ.), ειδικότερα δε, οι Κανονισµοί και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του συγκεκριµένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόµενα. γ. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών ρευµάτων Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ HD 384) και οι αναθεωρήσεις αυτού: Ηλεκτροφωτισµός δρόµων (ΦΕΚ 573/ ) Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ 563, 565, 615, 623, 624, 697, 698, 699, 704, 757, 843, 893, 999, 1117, 1141 (Ηλεκτρικά καλώδια) 369, 387, 446, 557, 798, 799, 811 (Εξαρτήµατα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων) 291, 415, 695, 773, 789, 802, 892, 898 (Ηλεκτρικά στοιχεία και συσσωρευτές) 393, 409, 448, 449, 501, 564, 622, 630, 646, 647, 668, 857, 1035, 1080, 1081, 1083, 60188, 60238, 60400, 60662, (Ηλεκτρικοί λαµπτήρες) VDE 0100 "Specification for the erection of power installation with rated voltages up to 1000V" VDE 0101 "Specification for the erection of power installation with rated voltages up to 1KV and above" VDE 0101 "Specification for the erection of power installation in premises where there is an explosion Hazard" VDE 0102, Part 2 "Recommendations for the calculation of short circuit currents in three phase installations with rated voltages of up to 1000V" VDE 0103 Mechanical and thermal short-circuit strength of electric power installations VDE 0105 Operation of power installations VDE 0106 Protection against electrical shock

5 VDE 0108 "Specification for the erection of power installation in buildings where large numbers of people can gather at any one time, sports grounds and assembly grounds in the open air" VDE 0532 Specifications for power transformers DIN "VDE specification for the application of cables and flexible cords in power installation. Recommended values for admissible current of cables for fixed installation with rated voltages U o /U up to 18/30KV" VDE 0220 Specification for detachable cable clamps to be used in power cable installations up to 1000V VDE 0250 Specification for cables and flexible cords for electric power and lighting VDE 0278 Power cable accessories with rated voltages up to 30KV VDE 0281 PVC cables, wires and flexible cords for power installations, general requirements VDE 0293 Identification of cores in cables used in power installations with normal voltages up to 1000V VDE 0298 Application of cables and flexible cords in power installations VDE 0604 Electrical trunking for walls and ceiling VDE 0605 Specification for conduits for electrical installations DIN 6280 Power generating plants DIN 5035 Illumination Systems ISE Lighting Guides sports CIE The lighting of sports events for color TV broadcasting Philips engineering report for lighting of sports hall and the lighting of sports events for color TV broadcasting General Association of International Sports Federations European Broadcasting Union "Guide to the artificial lighting of multipurpose indoor sports venues" Τους Εθνικούς Κανονισµούς και τα Εθνικά πρότυπα, όπως Γερµανικά (DIN κλπ.), Βρετανικά (BS κλπ.), Γαλλικά (FN κλπ.), Ηνωµένων Πολιτειών (ASTM κλπ.), τα των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τα ιεθνή (ΙSO κλπ.), ειδικότερα δε, οι Κανονισµοί και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του συγκεκριµένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόµενα. δ. Αντικεραυνική Προστασία Γειώσεις ΕΛΟΤ 1197 µέρος Α και Β ΕΛΟΤ - ΕΝ VDE 0141 Earthing systems for power installations above 1KV VDE 0151 Materials and minimum dimensions of earth electrodes with respect of corrosion VDE 0190 Inclusion of water pipes in the main equipotential bonding system of electrical installations VDE 0185 Lightning protection system VDE 0675 Recommendations for over voltage protection devices VDE 0800 Part 2 Earthing and equipotential bonding of communication systems VDE 0845 Protection of telecommunication systems against lightning, electrostatic discharges and over voltages IEC /1980 Amendments No. 1 July Electrical installations of buildings

6 Τους Εθνικούς Κανονισµούς και τα Εθνικά πρότυπα, όπως Γερµανικά (DIN κλπ.), Βρετανικά (BS κλπ.), Γαλλικά (FN κλπ.), Ηνωµένων Πολιτειών (ASTM κλπ.), τα των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τα ιεθνή (ΙSO κλπ.), ειδικότερα δε, οι Κανονισµοί και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του συγκεκριµένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόµενα. ε. Ασθενή ρεύµατα ΦΕΚ Β' 269/ περί εγκρίσεως κανονισµού τοποθετήσεως και συντηρήσεως δευτερευουσών εγκαταστάσεων ΦΕΚ Β' 331/ και ΦΕΚ Β' 117/ Περί τροποποιήσεως κανονισµού τοποθετήσεως και συντηρήσεως δευτερευουσών τηλεφωνικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ Β' 773/ Νέος κανονισµός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδοµών Κανονισµός εγκατάστασης συλλογικής κεραίας τηλεόρασης - ραδιοφώνου VDE 0800 "Regulations for erection and operation of telecommunication installations, including data processing equipment" VDE 0804 Telecommunication: Additional requirements of construction and testing of apparatus VDE 0805 Safety of data processing equipment VDE 0815 Wiring cables for telecommunication and data processing systems VDE 0816 Outdoor cables for communication systems VDE 0817 Cables with stranded conductors for increased mechanical stress VDE 0845 Protection of telecommunication systems against lightning, electrostatic discharges and over voltages VDE 0855 Cabled distribution for television and sound systems VDE 0875 Radio interference suppression of electrical appliances and systems VDE 0878 Radio equipment and systems VDE 0887 Coaxial cables used in cabled distribution networks VDE 0888 Fiber optic cables for telecommunication purposes VDE 0510 Specification for electric storage batteries and battery plants Commercial Building Telecommunications Wiring Standard EIA/TIA- 568, July 1991 (ANSI/ EIT/TIA ) Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces EIA/TIA-569, October 1990 (ANSI/EIA/TIA ) Residential and Light Commercial Telecommunications Wiring Standard EIA/TIA/-570, June 1991 (ANSI/EIA/TIA ) Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings EIA/TIA-606, February 1993 (ANSI/EIA/TIA ) Κανονισµός Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών ικτύων Οικοδοµών του ΟΤΕ, ΦΕΚ 767/44 31/12/92 Κεφάλαιο ' Γειώσεις, Άρθρο 11 Κανονισµός VDE 0855/Teil 2, & 1 R 8-15, Max. and min. levels for receiver inputs. CCIR Standard, level calculation according to DIN 45004

7 CCIR Comite Consultatif international pour le Radio - Communication CCITT Comite Consultatif international Telegraphique et Telephonique\ ISO International Standard Organization VDE 830 Part 2 Intrusion Alarm Systems VDE 833 Part 1-3 Requirements for alarm systems VDE 830 CCTV surveillance systems for use in security applications Τους Εθνικούς Κανονισµούς και τα Εθνικά πρότυπα, όπως Γερµανικά (DIN κλπ.), Βρετανικά (BS κλπ.), Γαλλικά (FN κλπ.), Ηνωµένων Πολιτειών (ASTM κλπ.), τα των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τα ιεθνή (ΙSO κλπ.), ειδικότερα δε, οι Κανονισµοί και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του συγκεκριµένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόµενα. στ. Πυρανίχνευση Προεδρικό ιάταγµα 71/ΦΕΚ 32Α/ "Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων" Πυροσβεστική ιάταξη υπ' αριθµ. 3/81 "Περί λήψεως βασικών µέτρων Πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού" (ΦΕΚ 20 β της ) DIN Fire Alarm System Design DIN Fire Fighting Controls DIN 72E Automatic fire detection Τους Εθνικούς Κανονισµούς και τα Εθνικά πρότυπα, όπως Γερµανικά (DIN κλπ.), Βρετανικά (BS κλπ.), Γαλλικά (FN κλπ.), Ηνωµένων Πολιτειών (ASTM κλπ.), τα των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τα ιεθνή (ΙSO κλπ.), ειδικότερα δε, οι Κανονισµοί και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του συγκεκριµένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόµενα. ζ. Θέρµανση Κλιµατισµός Αερισµός KENAK Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86 Μέρος 1 "Εγκαταστάσεις σε κτίρια. ίκτυα διανοµής ζεστού νερού για θέρµανση κτιριακών χώρων" Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86 Μέρος 2" Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για θέρµανση κτιριακών χώρων" Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86 "Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Κλιµατισµός κτιριακών χώρων" Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86 ""Εγκαταστάσεις σε κτίρια. Στοιχεία υπολογισµού φορτίων κλιµατισµού κτιριακών χώρων" DIN 4701 Heizungen: Regeln fur die Berechnung des Warmebedarfs uon Gebauden ASHRAE Handbook Fundamentals, 1997 ASHRAE Handbook Systems and Equipment 1996 ASHRAE Handbook Application 1995 Carrier Handbook of air Conditioning System Design, Mc GrawHill 1965 Κανονισµός Πυροπροστασίας κτιρίων Π.. 71 ΦΕΚ 32Α/ ASHRAE Society of Fire Protection Engineers "Design of smoke Management Systems" 1992

8 NFPA 90A National Fire Protection Associations standard for the Air Conditioning and Ventilating Systems DIN Parts 1, 2 and 3 Smoke and heat control installations NFPA 92A National Fire Protection Association Standard Recommended Practice for Smoke Control Systems NFPA 101 National Fire Protection Association Code for Safety to Life from Fire in Buildings and Structures Τους Εθνικούς Κανονισµούς και τα Εθνικά πρότυπα, όπως Γερµανικά (DIN κλπ.), Βρετανικά (BS κλπ.), Γαλλικά (FN κλπ.), Ηνωµένων Πολιτειών (ASTM κλπ.), τα των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τα ιεθνή (ΙSO κλπ.), ειδικότερα δε, οι Κανονισµοί και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του συγκεκριµένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόµενα. η. Ανελκυστήρες Β. ιάταγµα υπ' αριθ. 37/1966 και υπ' αριθ. 890/69 (περί τροποποιήσεως του πρώτου) "Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων" Ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 "Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και εγκ/ση ανελκυστήρων προσώπων, φορτίων ή µικρών φορτίων, Μέρος 1: Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες" Ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2 Μέρος 2: Υδραυλικοί Ανελκυστήρες Την µε αριθµό 508/85 ΦΕΚ 316/Β/ Απόφαση Υπ. Εθν. Οικονοµίας για "Υποχρεωτική Εφαρµογή" του Ε.Ν προτύπου του ΕΛΟΤ Τους Εθνικούς Κανονισµούς και τα Εθνικά πρότυπα, όπως Γερµανικά (DIN κλπ.), Βρετανικά (BS κλπ.), Γαλλικά (FN κλπ.), Ηνωµένων Πολιτειών (ASTM κλπ.), τα των λοιπών Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και τα ιεθνή (ΙSO κλπ.), ειδικότερα δε, οι Κανονισµοί και τα Πρότυπα της χώρας προέλευσης του συγκεκριµένου προϊόντος, εάν δεν καλύπτονται από τα πιο πάνω αναφερόµενα. ΕΛΟΤ - ΕΝ 81-2/ Περιεχόµενα µελέτης Η µελέτη αποτελείται εκτός από το παρόν τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής, από το τεύχος Υπολογισµών, το τεύχος ΚΕΝΑΚ και τα κάτωθι σχέδια :

9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ 1130Α-0-Υ Α-0-Υ 02-0 Υ ΡΕΥΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ B Γ ΣΤΑΘΜΗΣ Υ ΡΕΥΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ Α ΣΤΑΘΜΗΣ 1130Α-0-ΑΠ Α-0-ΑΠ Α-0-ΑΠ Α-0-ΑΠ04-0 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ Γ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ Β ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ Α ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ ΩΜΑΤΟΣ 1130Α-0-ΠΥ Α-0-ΠΥ Α-0-ΠΥ03-0 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ Γ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ Β ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ Α ΣΤΑΘΜΗΣ 1130Α-0-ΠΑ Α-0-ΠΑ Α-0-ΠΑ03-0 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ Γ ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ Β ΣΤΑΘΜΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΟΨΗ Α ΣΤΑΘΜΗΣ 1130Α-0-ΗΛ Α-0-ΗΛ Α-0-ΗΛ Α-0-ΗΛ04-0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΚΑΤΟΨΗ Γ ΣΤΑΘΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΚΑΤΟΨΗ Β ΣΤΑΘΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΚΑΤΟΨΗ Α ΣΤΑΘΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΜΗΣ 1130Α-0-ΗΑ Α-0-ΗΑ Α-0-ΗΑ Α-0-ΗΑ04-0 ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ - ΚΑΤΟΨΗ Γ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ - ΚΑΤΟΨΗ Β ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ - ΚΑΤΟΨΗ Α ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1130Α-0-ΚΑ Α-0-ΚΑ02-0 ΚΛΙΜ/ΜΟΣ - ΑΕΡΑΓ - ΚΑΤΟΨΗ Β ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΛΙΜ/ΜΟΣ - ΑΕΡΑΓ - ΚΑΤΟΨΗ Α ΣΤΑΘΜΗΣ 1130Α-0-ΚΣ Α-0-ΚΣ Α-0-ΚΣ03-0 ΚΛΙΜ/ΜΟΣ - ΣΩΛΗΝ - ΚΑΤΟΨΗ Β ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΛΙΜ/ΜΟΣ - ΣΩΛΗΝ - ΚΑΤΟΨΗ Α ΣΤΑΘΜΗΣ ΚΛΙΜ/ΜΟΣ - ΣΩΛΗΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

10 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ 1.1. Γενικά - Έκταση Αντικειµένου Η µελέτη Εγκαταστάσεων Ύδρευσης έχει γίνει σύµφωνα µε τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισµούς (ΤΟΤΕΕ), τους κανονισµούς DIN, IEC, τις οδηγίες του κατασκευαστή των διαφόρων συσκευών, µηχανηµάτων και οργάνων και τους κανόνες τέχνης και εµπειρίας. Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης περιλαµβάνουν αναλυτικά τις παρακάτω εργασίες: (α) (β) (γ) Την εγκατάσταση της παροχέτευσης και τους αγωγούς υδροδότησης του κτιρίου. Τις εγκαταστάσεις διανοµής κρύου νερού στους χώρους του κτιρίου συµπεριλαµβανόµενων και των οργάνων εκροής. Την παραγωγή και διανοµή ζεστού νερού χρήσης 1.2. Τοπικές συνθήκες παραδοχές Οι ανάγκες του κτιρίου σε νερό θα καλύπτονται µέσω νέας παροχής (συνδέσεως) από το δίκτυο της πόλης. Προβλέπεται η κατασκευή στο υδροστάσιο των κεντρικών συλλεκτών κρύουζεστού νερού και νερού ανακυκλοφορίας απ όπου θα ξεκινήσουν όλα τα δίκτυα διανοµής προς τις καταναλώσεις του κτιρίου (υποδοχείς, Η/Μ χώροι κλπ). Στον συλλέκτη κρύου νερού θα καταλήγει η παροχή της ΕΥ ΑΠ Εγκαταστάσεις διανοµής κρύου νερού Η εγκατάσταση ύδρευσης καλύπτει τη διανοµή κρύου νερού από το δίκτυο πόλης προς όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς του κτιρίου, που περιλαµβάνουν δοχεία έκπλυσης λεκανών, νιπτήρες, λουτήρες, δοχεία ουρητηρίων των χώρων υγιεινής, νεροχύτες, πλυντήρια, ψύκτες και παροχές για Η/Μ χρήσεις. Από το συλλέκτη κρύου νερού θα αναχωρούν οι εξής γραµµές ύδρευσης: Η παροχή για τους χώρους των παρασκηνίων της ΑΠΧ Η παροχή για τους υγρούς χώρους της στάθµης Β Η παροχή για τους υγρούς χώρους της στάθµης Α Η παροχή για τους θερµαντήρες ζεστού νερού (Υ-Β) Η παροχή για την εξυπηρέτηση των δικτύων θέρµανσης Η παροχή για τον χώρο του κυλικείου. Η παροχή για την τροφοδότηση του δικτύου άρδευσης Οι κλάδοι παροχής θα οδεύουν κατακόρυφα µέσα σε κατάλληλα διαµορφωµένες οικοδοµικές διελεύσεις (shaft), και µέσα στις ψευδοροφές ή στα ψευδοδάπεδα, όπου αυτά προβλέπονται από την αρχιτεκτονική επίλυση. Για την παραγωγή παγωµένου πόσιµου νερού θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις ψύκτες δίδυµοι (κανονικοί αναπήρων ) ικανότητας 200 ποτηριών /ώρα.

11 Εγκαταστάσεις Παραγωγής και διανοµής ζεστού νερού χρήσης. Η εγκατάσταση καλύπτει την κεντρική παραγωγή θερµού νερού χρήσης και τη διανοµή του. Όσον αφορά την κεντρική παραγωγή θερµού νερού χρήσης, προβλέπεται η εγκατάσταση στο χώρο του Υδροστασίου 2 θερµαντήρων tank in tank, µε ανοξείδωτο τοίχωµα εναλλάκτη, που θα τροφοδοτούνται µε θερµό νερό, απευθείας ή µέσω ανάκτησης ενέργειας, από τις γεωθερµικές αντλίες θερµότητας που θα καλύπτουν τις ανάγκες κλιµατισµού των γραφείων. Από τον κεντρικό συλλέκτη ζεστού νερού, θα αναχωρούν οι εξής παροχές: Η παροχή για τους χώρους των παρασκηνίων της ΑΠΧ Η παροχή για τους υγρούς χώρους της στάθµης Β Η παροχή για τους υγρούς χώρους της στάθµης Α Η παροχή για τον χώρο του κυλικείου Από τις κεντρικές αναχωρήσεις θα εξυπηρετούνται µε ζεστό νερό οι νιπτήρες, οι λουτήρες των χώρων υγιεινής και οι νεροχύτες. Για να ικανοποιηθεί η ανάγκη συνεχούς κυκλοφορίας του ζεστού νερού, παράλληλα µε όλα τα δίκτυα κεντρικής διανοµής του ζεστού νερού, θα εγκατασταθούν δίκτυα νερού ανακυκλοφορίας που θα καταλήγουν στον κεντρικό συλλέκτη νερού ανακυκλοφορίας και στη συνέχεια, µέσω κυκλοφορητή, στους δύο θερµαντήρες. Κατασκευαστικά στοιχεία (α) Η κατασκευή θα ακολουθήσει τα οριζόµενα στην ΤΟΤΕΕ 2411/86 και στο τεύχος προδιαγραφών. (β) Η κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων θα γίνει κατά τρόπο ώστε να µην µεταδίδονται κτυπογενείς θόρυβοι και θόρυβοι λειτουργίας. (γ) Τα κεντρικά δίκτυα κρύου νερού,ζεστού νερού και ανακυκλοφορίας, θα είναι από πλαστικούς σωλήνες ΡΡ. (δ) Η περιφερειακή ακτινική διανοµή του νερού (κρύου ζεστού) θα γίνει εντός των δαπέδων, µέσω καλαίσθητων τοπικών συλλεκτών και σωλήνων διανοµής από ΡΕ, οι οποίοι θα οδεύουν µέσα σε εύκαµπτο πλαστικό σωλήνα σπιράλ για προστασία και εύκολη αντικατάσταση. Οι δικλείδες διακοπής της παροχής στους θα είναι σφαιρικοί κρουνοί, εως 2 και συρταρωτές βάννες για µεγαλύτερες διατοµές. Οι διακόπτες σφαιρικού τύπου (BALL VALVE) θα είναι ολικής διατοµής µε έδρα TEFLON, ορειχάλκινες κοχλιωτές. Θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή, για διαφορά πιέσεως νερού στις δύο πλευρές τους τουλάχιστον 10atm. Θα εγκατασταθούν σε θέσεις εύκολα προσιτές και θα στηρίζονται και στις δύο πλευρές τους. (ε) Για την διακοπή της παροχής νερού θα προβλεφθούν όργανα διακοπής στην αναχώρηση των κλάδων από τον κεντρικό συλλέκτη, στην αναχώρηση των στηλών, στην είσοδο προς τους χώρους υγιεινής και στα είδη υγιεινής.

12 (στ) Όπου τοποθετούνται ηλεκτρικοί στεγνωτήρες χεριών, στα συγκροτήµατα WC, αυτοί θα είναι µονοφασικοί και χαµηλής στάθµης θορύβου κατά τη λειτουργία. (ζ) Οι συνδέσεις των οργάνων εκροής των υποδοχέων θα γίνουν µε εύκαµπτο χάλκινο σωλήνα πάχους 1mm, επενδεδυµένο µε πλαστικό κατάλληλης διατοµής. Για την σύνδεση θα χρησιµοποιηθούν λυόµενοι σύνδεσµοι (ρακόρ). ιακόπτες τοποθετούνται πριν από κάθε υδραυλικό υποδοχέα. Οι διακόπτες είναι ορειχάλκινοι επιχρωµιωµένοι, σφαιρικού τύπου. (η) Όπου οι σωλήνες οδεύουν εντοιχισµένοι, θα είναι επενδεδυµένοι µε κατάλληλο ηχοµονωτικό υλικό για αποφυγή θορύβων ροής. Το ίδιο εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι σωληνώσεις διέρχονται από τις πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι οριζόντιες σωληνώσεις µέσα στις ψευδοροφές αναρτώνται ελαστικά, δηλαδή µέσω δακτυλίου µετά ελαστικού παρεµβύσµατος (στήριγµα τύπου Murpo).Το ίδιο ισχύει και για τις κατακόρυφες στηρίξεις. (θ) Οι σωληνώσεις της παροχής ζεστού νερού χρήσης µονώνονται µε µονωτικό τύπου AF/ARMAFLEX πάχους 9-11mm ανάλογα µε τη διάµετρο του σωλήνα.

13 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η µελέτη έχει εκπονηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω : Κανονισµό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Κτιριοδοµικό Κανονισµό Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ 2412/86 «Εγκαταστάσεις σε κτίρια και Οικόπεδα : Αποχετεύσεις» DIN 1986/78 : Κανονισµός Αποχέτευσης Κτιρίων Απαιτήσεις της Υπηρεσίας Η εγκατάσταση αποχέτευσης περιλαµβάνει αναλυτικά τις παρακάτω εργασίες: Την εγκατάσταση αποχέτευσης και διάθεσης των λυµάτων στον τελικό αποδέκτη. Την εγκατάσταση συλλογής και απορροής βρόχινων νερών και διάθεσης στον τελικό αποδέκτη. Θα ληφθεί υπ όψη, ότι οι υδραυλικές εγκαταστάσεις εκτός του ότι αποτελούν στοιχεία των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου και είναι σύµφωνες µε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, συγχρόνως και κατά το τµήµα που αφορά τους υδραυλικούς υποδοχείς, τα είδη κρουνοποιίας, τον εξοπλισµό υγρών χώρων κλπ. αποτελούν και αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου και θα είναι σύµφωνα µε τις σχετικές αισθητικές, ποιοτικές, λειτουργικές και γενικά αρχιτεκτονικές απαιτήσεις που προδιαγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια των οικοδοµικών εργασιών, και αποτελούν αρµονική συνέχεια των οµόρων µε αυτά οικοδοµικών στοιχείων. Όλα τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας, µεγάλης διάρκειας ζωής, βαθµού πολυτελείας αναλόγου των χώρων στους οποίους είναι ενταγµένα και γενικά του επιπέδου του Πολιτιστικού Κέντρου. 2. Τοπικές συνθήκες παραδοχές Το δίκτυο αποµάκρυνσης ακαθάρτων λυµάτων του κτιρίου θα καταλήξει στο ηµοτικό ίκτυο της περιοχής. Το δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων θα καταλήξει στον παρακείµενο χείµαρρο. 3. Εγκατάσταση αποχέτευσης Η εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων καλύπτει την συλλογή και διάθεση στο δίκτυο πόλης των λυµάτων και ακαθάρτων υδάτων και αρχίζει από τα σηµεία απορροής των υδραυλικών υποδοχέων και τα λοιπά σηµεία απορροής και καταλήγει στον τελικό αποδέκτη. Η αποχέτευση του νερού αποστράγγισης των υπόγειων υπαίθριων χώρων και των WC στις στάθµες Γ και Β αποχετεύονται µέσω χωριστών αντλητικών συγκροτηµάτων δίδυµων αντλιών αντίστοιχα ακαθάρτων και λυµάτων, που θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα φρεάτια-δεξαµενές συλλογής και άντλησης. Οι δεξαµενές συγκέντρωσης οµβρίων ή λυµάτων θα είναι απολύτως στεγανές, θα φέρουν αεροστεγή φρεάτια επίσκεψης για την ανέλκυση και συντήρηση των

14 αντλιών και φέρουν σωληνώσεις αερισµού που καταλήγουν στο ύπαιθρο σε κατάλληλο σηµείο ή επαρκές ύψος από το έδαφος ώστε να µην δηµιουργούν πρόβληµα δυσοσµίας. Όλες οι αντλητικές διατάξεις θα ηλεκτροδοτούνται από το Η/Ζ. Η κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων αποχέτευσης θα γίνει µε το σύστηµα πλήρους αερισµού των δικτύων µε απόληξη των στηλών αερισµού σε σηµείο υψηλότερο του δώµατος. Τα δίκτυα αποχέτευσης θα είναι κατά το δυνατόν γενικά επισκέψιµα, για επιθεώρηση και µελλοντική συντήρηση, οι δε κατακόρυφες στήλες, είτε οδεύουν µέσα σε κατακόρυφα φρεάτια διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων, είτε εντάσσονται σε ειδικά προς τούτο διαµορφούµενες εσοχές (κόχες) στα οικοδοµικά στοιχεία του κτιρίου. Στις διελεύσεις στηλών, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα ηχοπροστασίας και πυροπροστασίας. Σωληνώσεις αποχέτευσης που διέρχονται µέσα σε ακουστικά ευαίσθητους χώρους, θα µονωθούν µε 5 cm πετροβάµβακα και διπλή γυψοσανίδα. Ανάλογες ή ελαφρότερης µορφής κατασκευές θα ηχοµονώνουν τους σωλήνες που µπορεί να προκαλέσουν ενοχλητικούς θορύβους σε παρακείµενους χώρους, σύµφωνα µε τις ακουστικές απαιτήσεις των χώρων αυτών. 4. Εγκατάσταση οµβρίων Η εγκατάσταση αποχέτευσης οµβρίων νερών καλύπτει όλες τις υπαίθριες και ηµιυπαίθριες επιφάνειες του κτιριακού συγκροτήµατος καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο. Η εγκατάσταση αρχίζει από τα σηµεία στράγγισης, απορροής, συγκέντρωσης κλπ. που διαµορφώνονται από δοµικά στοιχεία και καταλήγει στα σηµεία διάθεσης των οµβρίων νερών. Για την αποχέτευση των οµβρίων υδάτων από τα δώµατα η εγκατάσταση θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΤΟΤΕΕ. 2412/86 για βροχόπτωση 400l/s ha. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εναρµόνιση των υδρορροών µε την Αρχιτεκτονική Μελέτη του κτιρίου. 5. Κατασκευαστικά στοιχεία Η κατασκευή των υδραυλικών εγκαταστάσεων θα γίνει κατά τρόπο ώστε να µην µεταδίδονται κτυπογενείς θόρυβοι και θόρυβοι λειτουργίας. Υδραυλικοί Υποδοχείς και Είδη Υγιεινής Οι τύποι και οι διαστάσεις των υποδοχέων αλλά και ο εξοπλισµός των χώρων υγιεινής µε τα απαραίτητα είδη που συνοδεύουν λειτουργικά τους υδραυλικούς υποδοχείς αναφέρονται στην αρχιτεκτονική µελέτη. Τα είδη υγιεινής θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα εξαρτήµατα δηλ. εταζέρες, καθρέπτες, δοχεία υγρού σάπωνα, κλπ, και θα είναι άριστης ποιότητας

15 σύµφωνα µε τα ως άνω. Οι λεκάνες θα φέρουν εντοιχισµένο καζανάκι χαµηλής στάθµης θορύβου (20db). ίκτυα σωληνώσεων ιακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες δικτύων: Οι µέσα στο κτίριο και πάνω από το έδαφος κατακόρυφοι ή οριζόντιοι, κύριοι και δευτερεύοντες σωλήνες αποχέτευσης όπως και οι κατακόρυφοι ή οριζόντιοι, κύριοι και δευτερεύοντες σωλήνες αερισµού του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, θα κατασκευαστούν από σωλήνες και εξαρτήµατα από πολυπροπυλένιο (PP) µε µούφα και ενσωµατωµένο ελαστικό δακτύλιο, κατά DIN και DIN 4060 (για το παρέµβυσµα), κατάλληλοι για εγκαταστάσεις αποχέτευσης κτιρίων, κατά DIN 1986 Τα εξωτερικά, µέσα στο έδαφος, οριζόντια δίκτυα αποχέτευσης, θα κατασκευαστούν από πλαστικούς σωλήνες υπογείων δικτύων, από U-PVC µε µούφα και ενσωµατωµένο ελαστικό δακτύλιο, κατά DIN 19534, ΕΛΟΤ 476 (SDR 41) και κατά BS 4660 και 4514 και DIN 4060 (για το παρέµβυσµα). Το δίκτυο του υπογείου θα κατασκευαστεί από συνδυασµό σωλήνων PP (για διατοµές έως DN100) και U-PVC για διατοµές πάνω από DN100. Η µετάβαση από το σωλήνα U-PVC στον PP θα γίνεται µε χρήση εξαρτηµάτων από U-PVC (σε διατοµή DN100) και εν συνεχεία µε εξαρτήµατα από PP (συστολές κλπ). Η συµβατότητα στην κατασκευή είναι απόλυτη και η µετάβαση από το ένα υλικό στο άλλο µε τη χρήση των εξαρτηµάτων εξασφαλίζει την απόλυτη στεγανότητα του δικτύου. Για τις κατακόρυφες οδεύσεις των σωλήνων αποχέτευσης εντός των shaft µπορεί να χρησιµοποιηθούν ηχοµονωτικοί σωλήνες από PP. Πλαστικές από ΡΡ θα είναι και οι παγίδες δαπέδου, µε σχάρα ή τάπα ανοξείδωτη. εν προβλέπεται η εγκατάσταση φρεατίων σε ανοιχτή ροή σωληνώσεων. Οι σωληνώσεις αερισµού που εκτείνονται πάνω από τα δώµατα θα κατασκευαστούν από γαλβανισµένη χαλυβδοσωλήνα κατά DIN Οι σχάρες συλλογής θα είναι από µορφοσίδηρο τυποποιηµένης κατασκευής. Οι κατακόρυφες στήλες οµβρίων θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένους χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου ISO MEDIUM - ή όπως διαφορετικά επιλεγεί στην αρχιτεκτονική µελέτη για αισθητικούς λόγους. Οι στήλες απορρέουν σε φρεάτια οµβρίων καλυµµένα µε σχάρες. Φρεάτια καθαρισµού και επιθεώρησης προβλέπονται και στο οριζόντιο δίκτυο.

16 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3.1. Γενικά Έκταση Αντικειµένου Η εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας νοείται περιλαµβάνουσα όλα εκείνα τα συστήµατα, δίκτυα, διατάξεις κλπ. που αποβλέπουν: α. Στην ανίχνευση σε όσο το δυνατό πλέον πρώιµο στάδιο της υπό εκδήλωση πυρκαγιάς ώστε να είναι δυνατή η τοπική παρέµβαση και καταστολή της πριν ακόµη προκαλέσει ζηµιές στο κτίριο και τις εγκαταστάσεις και θέσει σε κίνδυνο την σωµατική ακεραιότητα των χρηστών. β. Στην προειδοποίηση µε κατάλληλα συστήµατα για την εκδήλωση πυρκαγιάς σε στάδιο τέτοιο ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής εκκένωση του κτιρίου. γ. Στην εξασφάλιση της ασφαλούς εκκένωσης του κτιρίου µέσω καταλλήλων συστηµάτων φωτισµού ασφαλείας. δ. Στην διασφάλιση της απαλλαγής των οδεύσεων διαφυγής από την συγκέντρωση των καπνών που θα θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου. ε. Στην καταπολέµηση αυτόµατα της εκραγείσας πυρκαγιάς σε στάδιο που να είναι εύκολη και δυνατή η κατάσβεσή της µε την ελάχιστη ζηµιά στο κτίριο και τον εξοπλισµό. στ. Στην ειδοποίηση των αρχών της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των περιοίκων για επικείµενη φωτιά. Για να επιτελεσθούν όλοι οι παραπάνω στόχοι µελετήθηκε ένα πλήρες σύστηµα ενεργητικής πυροπροστασίας, που ενσωµατώνεται µέσα στο αρχιτεκτονικό κέλυφος του κτιρίου και σέβεται το αισθητικό αποτέλεσµα, χωρίς να θυσιάζει τη λειτουργική αξιοπιστία. Τέλος ο σχεδιασµός του συστήµατος πυροπροστασίας είναι στενά συνδεδεµένος µε το σχεδιασµό όλων των άλλων συστηµάτων και εγκαταστάσεων και λαµβάνει υπόψη του κάθε λειτουργική και αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα των χώρων, κάθε είδους εξοπλισµού ώστε µέσα στα πλαίσια ενός συνολικού σχεδιασµού να προκύπτει ένα Συγκρότηµα άρτιο και ασφαλές. Η ως άνω εγκατάσταση θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισµούς και συγκεκριµένα σύµφωνα µε : Τον κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.. 71, ΦΕΚ 32/ ) Τον κανονισµό περί Κινηµατογράφων και Θεάτρων (Β της 15/17 Μαΐου 1956 ΦΕΚ Α' 123) και τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις του. Την πυροσβεστική διάταξη υπ'αριθµ. 3 (ΦΕΚ 20/ ) Την ΤΟΤΕΕ 2451/86. Για θέµατα που δεν καλύπτονται από τους πιο πάνω κανονισµούς θα ισχύσουν οι αντίστοιχοι κανονισµοί NFPA: NFPA Κανονισµοί ασφαλείας NFPA 27A - Τοπικά συστήµατα σήµανσης πυροπροστασίας NFPA Επικοινωνία µε τη Πυροσβεστική Υπηρεσία

17 Οι Εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο καλύπτουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται, σύµφωνα µε τις Πυροσβεστικές ιατάξεις και τις ιατάξεις περί Χώρων Συνάθροισης Κοινού και περί Γραφείων, για την πλήρη κάλυψη του κτιρίου από πλευράς πυροπροστασίας και περιλαµβάνουν αναλυτικά τις παρακάτω εργασίες. Υδροδοτικό δίκτυο τροφοδότησης των Πυροσβεστικών φωλεών. Υδροδοτικό δίκτυο τροφοδότησης των καταιωνητήρων (sprinklers) υγρού τύπου Πυροσβεστικό συγκρότηµα εξαµενή αποθήκευσης ύδατος πυρόσβεσης Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης Εγκατάσταση αυτόµατης πυρόσβεσης µε AEROSOL των γενικών ηλεκτρικών πινάκων Χειροκίνητο σύστηµα συναγερµού Φωτισµό ασφαλείας Τοποθέτηση φορητών µέσων Πυρόσβεσης και Πυροσβεστικών Σταθµών Μεγαφωνικό σύστηµα αναγγελίας (αναφορά στις οπτικοηχητικές συσκευές & σύνδεση πίνακα πυρανίχνευσης µε µεγαφωνικό σύστηµα) Πυροφραγµοί, fire dampers Οδεύσεων διαφυγής, διάταξη καθισµάτων (αναφέρονται στη Αρχιτεκτονική µελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας) Πυρασφαλείς θύρες και πινακίδες πυρασφαλείας (αναφέρονται στη Αρχιτεκτονική µελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας) Η τελική εγκατάσταση θα καλύπτει κατ' ελάχιστον τα κατωτέρω. Εγκατάσταση πυρανίχνευσης που θα καλύπτει όλους γενικώς τους χώρους του κτιρίου πλην των γραφείων. Η εγκατάσταση χειροκίνητου συστήµατος συναγερµού και µεγαφωνικού συστήµατος αναγγελίας καλύπτει γενικώς όλους τους χώρους του κτιρίου. Για την εγκατάσταση µεγαφωνικού συστήµατος θα χρησιµοποιηθεί η εγκατάσταση public address, η οποία διασυνδέεται µε τον πίνακα πυρανίχνευσης. Εγκατάσταση φωτεινής ή µη σήµανσης που θα καλύπτει επίσης όλους τους χώρους, των χώρων υγιεινής περιλαµβανοµένων, σε τέτοια διάταξη και πυκνότητα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής καθοδήγηση του πλήθους από οποιοδήποτε σηµείο του κτιρίου προς την πλησιέστερη έξοδο ασφαλείας. Το ίδιο ισχύει και για τον φωτισµό ασφαλείας ο οποίος εν µέρει συνδυάζεται µε την πιο πάνω αναφερθείσα φωτεινή σήµανση. Εγκατάσταση πυρόσβεσης που θα καλύπτει : -Με το µόνιµο πυροσβεστικό δίκτυο πυροσβεστικών φωλεών ολόκληρη την ΑΠΧ και τα φουαγιέ, έτσι ώστε κανένα σηµείο των χώρων να µην απέχει απόσταση µεγαλύτερη από 30m από την πλησιέστερη φωλιά. -Με το δίκτυο αυτόµατου καταιονισµού τους χώρους της ΑΠΧ, της σκηνής και του παρασκηνίου και τα φουαγιέ.

18 Επίσης θα καλύπτονται οι χώροι υψηλού κινδύνου (υδροστάσιο πυρόσβεσης και χώρος ηλεκτροστασίου) µε αυτόµατα τοπικά αυτόνοµα συστήµατα κατάσβεσης, µε κατάλληλο πυροσβεστικό υλικό. Τα φορητά µέσα Πυρόσβεσης και οι Πυροσβεστικοί σταθµοί καλύπτουν γενικώς όλους τους χώρους του κτιρίου. Τα µέτρα περιορισµού εξάπλωσης της φωτιάς (ντάµπερς φωτιάς, πυροφραγµοί κλπ) θα καλύπτουν ολόκληρο το κτίριο καθώς και όλα τα σηµεία διέλευσης αεραγωγών, καλωδίων και σωληνώσεων από το ένα πυροδιαµέρισµα στο άλλο. Η εγκατάσταση περιλαµβάνει τα συστήµατα πυροφραγµών σε σωληνώσεις, καλώδια, αεραγωγούς κλπ., τα συστήµατα fire dampers µε κατάλληλα συστήµατα ενεργοποίησης και αναγγελίας της λειτουργίας τους στο κεντρικό σύστηµα ελέγχου πυροπροστασίας, συστήµατα ενεργοποίησης αυτοκλειοµένων θυρών και τα συστήµατα ενεργοποίησης θυρίδων απαγωγής καπνού από την ΑΠΧ και την σκηνή Τοπικές συνθήκες - παραδοχές Στο κτίριο θα υπάρχει µόνιµο υδροδοτικό δίκτυο (µε δεξαµενή και πυροσβεστικό συγκρότηµα), οι ανάγκες του οποίου σε νερό θα καλύπτονται από το δίκτυο της πόλης. Όλη η εγκατάσταση έχει µελετηθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η εγκατάσταση του πιεστικού συγκροτήµατος και η κατασκευή δεξαµενής νερού προβλέπεται σε κατάλληλο χώρο στο υδροστάσιο, όπως περιγράφεται σε επόµενη παράγραφο Εγκατάσταση Πυρόσβεσης Συστήµατα Πυρόσβεσης µε νερό Το σύστηµα αποτελείται από δύο διακριτές ενότητες: Μόνιµο υδροδοτικό σύστηµα µε πυροσβεστικές φωλιές Το σύστηµα τροφοδοτεί µε ιδιαίτερες σωληνώσεις τις πυροσβεστικές φωλιές. Φωλιές εγκαθίστανται σε χώρους του κτιρίου, όπως προβλέπεται από τους κανονισµούς. Το δίκτυο θα είναι κατηγορίας ΙΙ σύµφωνα µε την Πυροσβεστική διάταξη αρ.3 και τον NFPA Νο14, δηλαδή για χρήση από τους ενοίκους. Το µήκος της χρησιµοποιούµενης µάνικας των πυροσβεστικών φωλιών είναι 20Μ ενώ η µέγιστη απόσταση εκτόξευσης νερού λαµβάνεται ίση µε 10Μ, δηλαδή κάθε Π.Φ. καλύπτει περιοχή ακτίνας 30Μ.Η απαιτούµενη πίεση στην είσοδο της πιο αποµακρυσµένης φωλιάς λαµβάνεται ίση µε 4,4 bar. Συστήµατα αυτόµατης κατάσβεσης µε νερό Τα συστήµατα αυτά αποτελούνται από σωληνώσεις, βαλβίδες και κεφαλές καταιονισµού κλειστές.

19 Το σύστηµα αποτελείται από : τους καταιονητήρες (κεφαλές SPRINKLER) το δίκτυο σωληνώσεων τους ανιχνευτές ροής Σχετικά µε τον σχεδιασµό των συστηµάτων ισχύουν τα εξής : Γενικά το συγκρότηµα κατατάσσεται στην κατηγορία κανονικού κινδύνου (Ordinary Hazard Group 1 κατά NFPA). Ο κάθε καταιωνητήρας θα υπολογιστεί να καλύπτει 12 m 2 περίπου και βάσει αυτής της κάλυψης θα γίνει και η τοποθέτηση των κεφαλών στους χώρους. Τα δίκτυα των sprinklers θα είναι υγρού τύπου, ήτοι θα είναι γεµάτο µε νερό υπό πίεση, µε κεφαλές spinklers κλειστές µε εύτηκτο γυαλάκι. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς θα τήκεται το γυαλάκι, που αποφράσσει την έξοδο του sprinkler και έτσι θα αρχίζει ο τοπικός καταιονισµός. Για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων πυρόσβεσης (πυροσβεστικές φωλιές και sprinklers) µε νερό, χρησιµοποιείται δεξαµενή νερού. Οι υδροληψίες πυρόσβεσης από την δεξαµενή αυτή θα γίνονται λίγο πιο πάνω από τον πυθµένα της. Η δεξαµενή θα κατασκευασθεί στο υδροστάσιο και θα περιλαµβάνει όγκο νερού 32 m 3 για χρήση από το δίκτυο πυροσβεστικών φωλεών και το δίκτυο sprinklers. Η κατασκευή της προβλέπεται από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η επίσκεψη στο εσωτερικό της δεξαµενής θα γίνεται από την οροφή της µέσω ανθρωποθυρίδας και χυτοσιδερένιας σκάλας. Για την τροφοδότηση του µονίµου υδροδοτικού δικτύου µε νερό, από τα πυροσβεστικά οχήµατα, θα υπάρχει σύνδεση του κεντρικού δικτύου από τις αντλίες µε πυροσβεστικό δίκρουνο. Το δίκρουνο έχει δύο στόµια παροχής Φ 65mm. Η παροχή αυτή θα οδηγείται στον συλλέκτη του πιεστικού. Τα στόµια ασφαλίζουν µε καπάκια. Στην πλάκα πάνω από τα στόµια αναγράφονται µε ανάγλυφα γράµµατα οι λέξεις "ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ". Ο σωλήνας σύνδεσης των στοµίων παροχής από τα πυροσβεστικά οχήµατα θα είναι διαµέτρου 100 mm και θα διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής. Στο αντλιοστάσιο πυρόσβεσης προβλέπεται ο παρακάτω εξοπλισµός, ο οποίος θα εξυπηρετεί το δίκτυο πυροσβεστικών φωλεών απευθείας και το δίκτυο sprinklers µέσω µειωτήρα πίεσης. α) Μία ηλεκτροκίνητη & µία πετρελαιοκίνητη αντλία (η µία εφεδρική): Παροχή : 65 m 3 /h Μανοµετρικό : 60 mσυ β) Πιεστικό δοχείο τύπου µεµβράνης: Όγκος : 500 lit Ονοµαστική πίεση : 16 bar

20 γ) Αντλία συµπληρώσεως δικτύου : Παροχή : 5 m 3 /h Μανοµετρικό : 65 mσυ δ) Αυτόµατο σύστηµα ελέγχου που θα περιλαµβάνει : Πιεζοστάτες, πίνακα ελέγχου πλήρη µε ενδείξεις λειτουργίας αντλιών και αποτυχίας εκκίνησης. ε) Υδραυλικές συνδέσεις, βαλβίδες αντεπιστροφής, δικλείδες αποµόνωσης και λοιπά εξαρτήµατα Αυτόνοµα συστήµατα πυρόσβεσης Αυτά θα εγκατασταθούν σε χώρους υψηλού κινδύνου στους οποίους δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν κατασβεστικό υλικό νερό, είτε διότι αυτό δεν είναι κατάλληλο για το είδος της πυρκαγιάς που πιθανόν να εκδηλωθεί στους χώρους αυτούς (πχ πυρκαγιά σε ηλεκτρολογικές εγκ/σεις) είτε διότι το νερό προκαλεί σηµαντική ζηµιά στον εξοπλισµό των υπό κατάσβεση χώρων. Έτσι στο µεν υδροστάσιο τοποθετείται, πάνω από τον ντηζελοκινητήρα του πυροσβεστικού συγκροτήµατος, ένας αυτόµατος πυροσβεστήρας οροφής ΡΑ 12 kg, ενώ στο ηλεκτροστάσιο τοποθετούνται αυτόµατοι πυροσβεστήρες AEROSOL εντός των ηλεκτρικών πινάκων και µε ποσότητα υλικού πυρόσβεσης 100gr ανά 1 µ3 προστατευόµενου εσωτερικού χώρου πινάκων Σταθµοί πυροσβεστικών εργαλείων Τοποθετείται ένας σταθµός πυροσβεστικών εργαλείων ώστε ανά 3 φωλιές να αντιστοιχεί ένας σταθµός. Οι σταθµοί θα αποτελούνται από ερµάριο από στραντζαριστή λαµαρίνα, πάχους 1,5 mm βαµµένες εσωτερικά και εξωτερικά δύο στρώσεις εποξειδικής βαφής και τελικό χρωµατισµό εξωτερικά κόκκινο, όµοια µε την πυροσβεστική φωλιά. Στο εµπρόσθιο µέρος θα φέρουν πόρτα µε ευκρινώς αναγραφόµενη (µε µεγάλα άσπρα γράµµατα) την σύντµηση "Π.Σ.". Εντός του ερµαρίου θα βρίσκονται τοποθετηµένοι : Ενας λοστός διαρρήξεως Ενας πέλεκυς µεγάλος Ενα φτυάρι Μία κουβέρτα διασώσεως (δύσφλεκτη) ύο ηλεκτρικοί φανοί χειρός Πυροσβεστήρες Τοποθετούνται σε όλους τους χώρους του κτιρίου σε περίοπτες θέσεις (σε ύψος 1 Μ από το δάπεδο) φορητοί πυροσβεστήρες CO2 ή ξηράς κόνεως των 6 κιλών. Τοποθετούνται έτσι ώστε η µεταξύ τους απόσταση να µην υπερβαίνει τα 25 Μ και η απόσταση από κάθε σηµείο να µην υπερβαίνει τα 15 Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ. 71/88) ΑΘΗΝΑ 1999 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Δ. 71 / 88 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/νση Τεχνικών Έργων ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-02-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 02 Βαρυτικά ίκτυα Υγρών 01 Σωληνώσεις µε Πλαστικούς Σωλήνες 01 Ευθύγραµµοι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα